Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A."

Transkrypt

1 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Raport Roczny 2012

2 Polskie Sieci Elektroenergetyczne - narodowy Operator Systemu Przesyłowego w Polsce Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy z dnia 9 stycznia 2013 w Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana nowa nazwa polskiego Operatora Systemu Przesyłowego Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna. Przyjęcie nazwy Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. to kontynuacja kilkudziesięcioletniej tradycji Operatora Systemu Przesyłowego w Polsce, wskazująca na centralną rolę firmy w zarządzaniu Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. Intencją zmiany jest powrót do nazwy historycznie kojarzonej z działalnością przesyłową w Polsce, która jest rozpoznawalna na forum międzynarodowym, a także wśród osób spoza branży elektroenergetycznej. Konsekwencją zmiany nazwy Spółki jest zaprojektowanie nowego znaku firmowego PSE oraz wdrożenie nowego systemu identyfikacji wizualnej Grupy Kapitałowej PSE.

3 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Raport Roczny 2012

4

5 Spis treści 6 PSE w liczbach 8 Kalendarium wydarzeń w 2012 roku 12 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej PSE 14 List Prezesa Zarządu PSE 18 Władze Polskich Sieci Elektroenergetycznych 24 Wartości PSE 26 Strategia Spółki 28 Profil firmy PSE 32 Podstawy prawne działalności PSE 34 Obowiązki Operatora Systemu Przesyłowego 36 Działalność PSE jako Operatora Systemu Przesyłowego 48 Współpraca międzynarodowa 52 Projekty unijne 54 Społeczna odpowiedzialność 56 Polityka kadrowa w GK PSE 58 Działania w obszarze komunikacji 60 Posiadane certyfikaty 62 Grupa Kapitałowa PSE 66 Dane z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego 68 Skrócone sprawozdanie finansowe za rok 2012

6 PSE w liczbach GWh krajowe zużycie energii elektrycznej w 2012 roku MW wieczorny szczyt zapotrzebowania krajowego w 2012 roku (7 lutego 2012) MW wieczorne minimum krajowego zapotrzebowania w 2012 roku (13 lipca 2012) 1,7 mld zł szacunkowa wartość I etapu projektu połączenia elektroenergetycznego pomiędzy systemami Polski i Litwy liczba osób zatrudnionych w spółkach grupy kapitałowej PSE na koniec liczba linii przesyłowych w Polsce km łączna długość linii przesyłowych w Polsce 101 liczba stacji najwyższych napięć (NN) w KSE 6

7 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. / RAPORT ROCZNY ,9 mld zł łączna kwota planowanych zamierzeń inwestycyjnych PSE na lata ,72 % zbiorczy wskaźnik dyspozycyjności urządzeń przesyłowych PSE w roku 2012 przy wartości referencyjnej 97,5 % 225,7 mln zł 709,9 mln zł 882,6 mln zł ,9 MW 4 244,2 MW nakłady poniesione na zabiegi eksploatacyjne i zadania remontowe majątku sieciowego w 2012 roku nakłady inwestycyjne poniesione w 2012 roku na realizację zadań i zamierzeń inwestycyjnych wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przekazanych do eksploatacji w 2012 roku moc nowych źródeł wytwórczych, dla których zawarto w 2012 roku umowy przyłączeniowe moc nowych źródeł wytwórczych, dla których w 2012 roku określono warunki przyłączenia 7

8 Kalendarium wydarzeń w 2012 roku STYCZEŃ 3 zawarcie z Eviva Lębork umowy o przyłączenie farmy wiatrowej Drzeżewo IV 4 zawarcie z Elektrowniami Wiatrowymi Nysa umowy o przyłączenie farmy wiatrowej Nysa 12 finał programu edukacyjnego Bezpieczniej z prądem 12 zawarcie z Zakładami Azotowymi Puławy umowy o przyłączenie bloku o mocy 830 MW 23 wydanie warunków przyłączenia bloku PKN ORLEN o mocy 600 MW do SE Płock LUTY 3 zawarcie z Elektrownią Północ umowy o przyłączenie dwóch bloków o mocy MW każdy 16 zawarcie z Elektrownią Rybnik umowy o przyłączenie bloku o mocy 910 MW 21 wyróżnienie PSE tytułem Odpowiedzialnego Pracodawcy 2012 Lidera HR 29 pierwsza sesja Warsztatów Rynku Energii, których inicjatorami są Prezesi Urzędu Regulacji Energetyki i Polskich Sieci Elektroenergetycznych MARZEC 1 zawarcie z Altiplano Development umowy o przyłączenie farmy wiatrowej Bąków II 9 zawarcie z Wind Field Wielkopolska umowy o przyłączenie farmy wiatrowej Wielkopolska 27 zawarcie umowy z GEO Mikułowa I na przyłączenie do sieci przesyłowej farm wiatrowych Mikułowa oraz Mikułowa I 27 zawarcie z Windfarm Polska III umowy o przyłączenie farmy wiatrowej Jasna 30 zawarcie z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej bloku o mocy 480 MW w Elektrowni Turów KWIECIEŃ 3 zawarcie z Elektrownią Połaniec Grupa GDF SUEZ Energia Polska umowy o przyłączenie 8

9 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. / RAPORT ROCZNY 2012 bloku opalanego paliwem biomasowym w Elektrowni Połaniec 12 zawarcie z Elektrownią Połaniec Grupa GDF SUEZ Energia Polska umowy o przyłączenie dwóch bloków gazowo parowych o mocy 456 MW każdy 12 zawarcie z TAURON Wytwarzanie umowy na przyłączenie do sieci przesyłowej bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno 16 wydanie warunków przyłączenia do sieci farmy wiatrowej Olsztyn Mątki 26 zawarcie z Elektrociepłowniami Wybrzeże umowy o przyłączenie bloku o mocy 900 MW 30 wydanie warunków przyłączenia do sieci dla zwiększenia mocy istniejącej farmy wiatrowej Margonin MAJ 14 wydanie warunków przyłączenia do sieci dla kogeneracyjnego bloku gazowo parowego o mocy 244 MW w Elektrowni Pomorzany 17 zawarcie z Wind Field Korytnica umowy o przyłączenie farmy wiatrowej Korytnica 18 zawarcie z Radan Nordwind umowy o przyłączenie farmy wiatrowej Pelplin 2 25 wydanie warunków przyłączenia do sieci dla bloku gazowo parowego o mocy 135 MW w Elektrociepłowni Gorzów 28 podpisanie Deklaracji Polskiego Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 30 wyróżnienie PSE nagrodą Business Innovation Award podczas III Forum Innowacji Forum Ekonomicznego w Rzeszowie CZERWIEC 6 podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Słupsk Wierzbięcino, w celu przyłączenia farm wiatrowych Słupsk oraz Potęgowo w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 12 wybór Henryka Majchrzaka, Prezesa Zarządu PSE na Przewodniczącego Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej (PK ŚRE, ang. WEC) 14 wydanie warunków przyłączenia do sieci dla farmy wiatrowej Grajewo 18 podpisanie umowy z konsorcjum SAG Elbud Gdańsk oraz Eltel Networks Olsztyn na realizację budowy dwutorowej linii 400 kv Dobrzeń nacięcie linii Pasikurowice Wrocław 19 zawarcie z Elektrownią Połaniec Grupa GDF SUEZ Energia Polska umowy o przyłączenie do sieci bloku gazowo parowego o mocy 456 MW we Włocławku 20 zawarcie z Elektrownią Połaniec Grupa GDF SUEZ Energia Polska umowy o przyłączenie do sieci bloku w Elektrowni Łęczna LIPIEC 30 zawarcie z Mikulowa Windfarm umowy o przyłączenie farmy wiatrowej Bogatynia 9

10 SIERPIEŃ 6 otrzymanie Certyfikatu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, który potwierdza, że Spółka formalnie spełnienia wymagania normy PN-ISO/IEC 27001: wydanie warunków przyłączenia do sieci dla morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III o mocy MW 27 podpisanie wraz z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Towarową Giełdą Energii umowy o współpracy w zakresie rozwoju hurtowego rynku energii w Polsce i wspólnego działania na arenie międzynarodowej w zakresie budowy regionalnego i europejskiego rynku energii elektrycznej 31 podpisanie umów związanych z zakupem majątku przesyłowego będącego częścią połączenia stałoprądowego Polska Szwecja WRZESIEŃ 11 zawarcie z EWG Udanin umowy o przyłączenie farmy wiatrowej Udanin II 20 obchody Dnia Energetyka w PSE 26 zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą PSE Planu Zamierzeń Inwestycyjnych na lata PAŹDZIERNIK 1 podpisanie umowy na budowę linii 400 kv Bydgoszcz Zachód Piła Krzewina z konsorcjum ZWSE Rzeszów, SELPOL oraz PILE ELBUD Kraków 2 podpisanie z ENERGA Invest umowy na przyłączenie do sieci przesyłowej elektrowni gazowo parowej w Grudziądzu 15 wydanie warunków przyłączenia dla instalacji odbiorczej zakładów Anwil we Włocławku 18 zawarcie z Elektrowniami Wiatrowymi Wilamowa umowy o przyłączenie farmy wiatrowej Paczków 18 zawarcie z Elektrowniami Wiatrowymi Lubrza umowy o przyłączenie farmy wiatrowej Lubrza 25 wydanie warunków przyłączenia do sieci dla farmy wiatrowej Strzelce Krajeńskie II 10

11 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. / RAPORT ROCZNY wydanie warunków przyłączenia do sieci dla morskiej farmy wiatrowej Baltica-3 o mocy 1 045,5 MW LISTOPAD 14 utworzenie Spółki PSE Innowacje w wyniku połączenia Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii i EPCON 15 podpisanie z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej kogeneracyjnego bloku gazowo parowego o mocy 244 MW w Elektrowni Pomorzany 18 podpisanie umowy z niemieckim operatorem przesyłowym 50Hertz Transmission na realizację pilotażowego zastosowania tzw. wirtualnego przesuwnika fazowego w celu ograniczenia nieplanowanych przepływów energii elektrycznej 19 uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. na Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. W dniu 9 stycznia 2013 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego informację o zmianie nazwy Spółki 16 wyróżnienie PSE Laurem Białego Tygrysa 23 wydanie warunków przyłączenia do sieci dla kogeneracyjnego bloku gazowo parowego o mocy 437 MW w Elektrociepłowni Bydgoszcz GRUDZIEŃ 16 decyzja Prezesa URE zatwierdzająca taryfę dla energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku 11

12 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej PSE Szanowni Państwo, Miniony rok zarówno dla PSE, jak i wszystkich spółek Grupy Kapitałowej był okresem wytężonej pracy, ukierunkowanej na zagwarantowanie bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Praca ta przyniosła oczekiwane efekty, przede wszystkim w postaci niezawodnej pracy sieci przesyłowej. W całej działalności Spółki olbrzymią wagę przykładano do zadań związanych z rozwojem systemu na niespotykaną dotychczas skalę przygotowano i uruchamiano kolejne inwestycje infrastrukturalne. Ten wysiłek wszystkich organów Spółki i Pracowników PSE zaowocuje w najbliższych latach setkami kilometrów nowych linii i nowymi stacjami elektroenergetycznymi. Pozwolą one nie tylko na niezawodny przesył, ale i na możliwość przyłączania do sieci coraz większej liczby konwencjonalnych i odnawialnych mocy wytwórczych. Jest to niezwykle istotne, zwłaszcza w świetle prognozowanych trudności w zbilansowaniu mocy w perspektywie kilku lat. Mając na uwadze to ryzyko, coraz ważniejszym staje się realizowany przez PSE projekt budowy połączenia elektroenergetycznego pomiędzy Polską i Litwą, dzięki któremu możliwe będzie pozyskanie brakującej energii również od jednego z naszych wschodnich sąsiadów. Pomimo ogromu tego przedsięwzięcia polegającego na realizacji 11 zadań inwestycyjnych jednocześnie oraz złożoności 12

13 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. / RAPORT ROCZNY 2012 procesu planistycznego i niejednokrotnie niezwykle trudnej komunikacji ze społecznościami lokalnymi, budowa tego mostu elektroenergetycznego jest mocno zaawansowana i powinna zakończyć się w terminie, czyli do końca 2015 roku. Z wielką satysfakcją chciałbym podkreślić, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne realizują nałożone na Spółkę zadania nie tylko sprawnie, terminowo oraz skutecznie, ale i z ogromną odpowiedzialnością społeczną. Niezwykle ważne są także dobre wyniki finansowe PSE, które również w tym roku z optymizmem pozwalają patrzeć na kontynuację i prowadzenie kolejnych inwestycji infrastrukturalnych, wprowadzanie nowych rozwiązań w obszarze usług systemowych oraz dalszy, konsekwentny rozwój Spółki i Grupy Kapitałowej. W imieniu własnym oraz wszystkich Członków Rady Nadzorczej PSE, chciałbym podziękować Zarządowi i wszystkim Pracownikom Grupy Kapitałowej PSE za zaangażowanie i determinację przy realizacji planów i celów strategicznych stawianych przed polskim Operatorem Systemu Przesyłowego. Interesariuszom Spółki dziękuję za konstruktywną i dobrą współpracę. Jestem przekonany, że obrany kierunek rozwoju i skutecznie prowadzona działalność inwestycyjna PSE stanowić będą solidny fundament dla bezpieczeństwa energetycznego kraju przez kolejne lata. Z wyrazami szacunku Tomasz Dąbrowski 13

14 List Prezesa Zarządu PSE Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych przedstawiam Państwu Raport Roczny oraz sprawozdanie z działalności PSE w 2012 roku. Odpowiedzialność, bezpieczeństwo, współpraca, profesjonalizm i transparentność, to wartości które są nadrzędne w działalności naszej Spółki. Konsekwentnie kierujemy się nimi od kilku lat, dzięki czemu również w 2012 roku możemy szczycić się nie tylko dynamicznym rozwojem, ale przede wszystkim niezawodną i bezpieczną pracą Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Wymiernym efektem naszej pracy jest m.in. ciągłość zasilania odbiorców, bowiem praktycznie nie są odnotowywane przypadki wstrzymywania dostaw energii elektrycznej do odbiorców z przyczyn leżących po stronie PSE. We wszystkich obszarach działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych niezwykle ważne są zasady społecznej odpowiedzialności biznesu oraz etyczne i przejrzyste zachowanie wobec wszystkich Interesariuszy i środowiska. W maju 2012 roku, w gronie czterdziestu jeden sygnatariuszy, PSE podpisały Deklarację polskiego biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, co stanowi potwierdzenie 14

15 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. / RAPORT ROCZNY 2012 zaangażowania Operatora w działania społecznie odpowiedzialne. Obszary tej deklaracji są zbieżne z celami naszej Spółki bowiem w znacznej mierze dotyczą wyzwań i inicjatyw istotnych dla branży energetycznej m.in. budowy otwartego rynku energii, troski o klientów i odbiorców wrażliwych społecznie, efektywności energetycznej, rozwoju OZE i poprawy bezpieczeństwa pracy. W trosce o stabilną pracę całego systemu elektroenergetycznego oraz dla zapewnienia jego lepszej elastyczności i dyspozycyjności, w znacznym stopniu zintensyfikowaliśmy procesy inwestycyjne zarówno w fazie przygotowań i planistyki, jak i realizacyjnej. Dlatego też, z roku na rok coraz ważniejszym aspektem działalności naszej Spółki staje się komunikacja społeczna. Dbamy, aby wszystkie inwestycje infrastrukturalne prowadzone przez PSE były realizowane z poszanowaniem zasad Zrównoważonego Rozwoju, tj. biorąc pod uwagę wymiar: gospodarczy, środowiskowy i społeczny każdej inwestycji. Dokładamy niezwykłej staranności, aby społeczności lokalne nie tylko miały możliwość stałego monitorowania inwestycji i dostępu do dokumentów związanych z oceną oddziaływania inwestycji na środowisko, ale także aby wszyscy mieszkańcy mogli zapoznać się i wypowiedzieć w sprawie planowanych tras linii i lokalizacji stacji elektroenergetycznych. Nasze doświadczenia w tym obszarze zaowocowały na przełomie roku opracowaniem procedury oraz Programu i planu komunikacji społecznej, które są obecnie realizowane zarówno przez Spółkę, jak i współpracujących z nami Wykonawców. Efekty innowacji organizacyjnych oraz zmiana sposobu podejścia do prowadzonego przez PSE biznesu są coraz bardziej widoczne. Wprowadzony i konsekwentnie stosowany w 2012 roku projektowy system realizacji celów wyznaczonych w strategii Spółki oraz stałe podwyższanie kompetencji w zarządzaniu projektami dały rzeczywiste rezultaty. W roku minionym oraz w pierwszym półroczu 2013 PSE uzyskały ważne dla Spółki certyfikaty: systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, systemu zarządzania środowiskowego i systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom. Uporządkowaliśmy także wiele obszarów, przede wszystkim biznesowych, związanych m.in. z: rozwojem sieci przesyłowej, usługami przesyłowymi i operatorskimi, przygotowaniem nowego modelu prowadzenia inwestycji i nowego modelu eksploatacji. Duże zmiany zaszły też w tzw. obszarach wsparcia: teleinformatyki, finansów i kontrolingu, rachunkowości, przetargów, komunikacji czy zarządzania kadrami. 15

16 Wykonaliśmy zadania wyznaczone dla PSE w związku z organizacją w Polsce największego europejskiego wydarzenia sportowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO Nie tylko na czas zostały zrealizowane inwestycje sieciowe zwiększające pewność dostaw energii dla miast gospodarzy, ale podczas samego turnieju system pracował niezawodnie. W istotny sposób zwiększamy obecność PSE na rynku europejskim, stając się równorzędnym partnerem operatorów europejskich oraz kreatorem rozwiązań w zakresie współpracy międzynarodowej i budowy docelowego rynku energii w Europie. O znaczeniu i prestiżu polskiego operatora świadczyć może udział przedstawicieli PSE w wielu komisjach i organach ENTSO-E międzynarodowej organizacji zrzeszającej europejskich operatorów systemu przesyłowego. Wprowadzając innowacyjne rozwiązania, dbamy również o unowocześnienie systemu identyfikacji wizualnej naszej Spółki. W minionym roku uruchomiliśmy prace zmierzające zarówno do zmiany nazwy, jak i logo PSE. W styczniu br. miała miejsce zmiana nazwy Spółki z Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. na Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., a we wrześniu nastąpiła inauguracja nowego logo PSE, którego przekaz jest spójny z wartościami naszej firmy. Ze swojej strony pragnę Państwa zapewnić, że Spółka dołoży wszelkich starań aby nowe logo Polskich Sieci Elektroenergetycznych było kojarzone z nie tylko Operatorem Systemu Przesyłowego, pełniącym centralną rolę w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym kraju, ale aby było również wizytówką firmy nowoczesnej, wprowadzającej nowe technologie związane m.in. ze smart grid i smart metering, służące jeszcze bardziej sprawnemu i niezawodnemu zarządzaniu bilansem mocy. Zależy nam, żeby znak PSE był rozpoznawalny nie tylko w branży, ale i wśród osób spoza szeroko pojętej energetyki, także na forum międzynarodowym. Konsekwentna realizacja strategii i założonych celów w oparciu o nasze wartości, a także rozwój wszystkich obszarów działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych, dają podstawy do stwierdzenia, że hasło Spółki Energia w dobrych rękach jest rzeczywiste, a jego używanie przez PSE uprawnione. 16

17 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. / RAPORT ROCZNY 2012 Przekazując Państwu ten Raport, chciałbym podziękować wszystkim Interesariuszom i Partnerom Biznesowym Polskich Sieci Elektroenergetycznych za owocną współpracę w obszarze usług operatorskich i rozwoju sieci przesyłowej w Polsce. Szczególne podziękowania za konstruktywną współpracę składam Walnemu Zgromadzeniu, którego uprawnienia wykonuje Minister Gospodarki, oraz Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki organom, które wyznaczają kierunki rozwoju nie tylko PSE, ale całej branży. W imieniu całego Zarządu składam podziękowania Członkom Rady Nadzorczej za merytoryczny nadzór nad działalnością naszej Spółki i wsparcie zwłaszcza przy wdrażaniu nowych rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Dziękuję też wszystkim Pracownikom za profesjonalizm i zaangażowanie, z jakim pracują na rozwój i umacnianie pozycji oraz znaczenia PSE zarówno na rynku polskim, jak i za granicą. Z wyrazami szacunku Henryk Majchrzak 17

18 Władze Polskich Sieci Elektroenergetycznych Skład Rady Nadzorczej PSE Organem sprawującym nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich aspektach jest Rada Nadzorcza (RN). Skład Rady Nadzorczej III kadencji działającej od 28 czerwca 2010 roku do 20 czerwca 2013 roku: z Edward Słoma Przewodniczący RN, z Tomasz Dąbrowski Wiceprzewodniczący RN, z Radosław Tabak Członek RN, z Przemysław Ligenza Członek RN, z Jacek Socha Członek RN, Aktualnie sprawująca nadzór nad Spółką Rada Nadzorcza IV kadencji powołana 21 czerwca 2013 roku: z Tomasz Dąbrowski Przewodniczący RN, z Edward Słoma Wiceprzewodniczący RN, z Kazimierz Olesiak Członek RN, z Joanna Szczepańska Członek RN, z Jolanta Maria Świeściak Członek RN, z Radosław Tabak Członek RN. z Kazimierz Olesiak Członek RN, z Jacek Bąkowski Członek RN od 14 marca 2012 roku. 18

19 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. / RAPORT ROCZNY 2012 Skład Zarządu PSE Bieżącą działalnością Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne kieruje Zarząd. Zgodnie ze statutem PSE, jego członkowie powoływani są na trzyletni okres wspólnej kadencji. Zarząd III kadencji działający od 28 czerwca 2010 roku do 20 czerwca 2013 roku: z Henryk Majchrzak Prezes Zarządu, z Kazimierz Kułaga Członek Zarządu, Aktualnie sprawujący funkcję Zarząd IV kadencji został powołany 21 czerwca 2013 roku: z Henryk Majchrzak Prezes Zarządu, z Krzysztof Ksyta Członek Zarządu, z Piotr Rak Członek Zarządu, z Cezary Szwed Członek Zarządu. z Marzena Myszkowska Członek Zarządu, z Grzegorz Tomasik Członek Zarządu. Cezary Szwed, Henryk Majchrzak, Krzysztof Ksyta, Piotr Rak 19

20 Henryk Majchrzak Prezes Zarządu Związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 roku jako Prezes Zarządu. Od początku kariery zawodowej związany zawodowo z energetyką początkowo w Elektrowni Bełchatów, a od 1991 roku w Elektrowni Opole, gdzie w 2004 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu, dyrektora technicznego, a w 2005 roku objął funkcję Prezesa Zarządu. W roku 2008 został Prezesem Zarządu BOT Górnictwo i Energetyka S.A. a następnie był Wiceprezesem ds. inwestycji i wytwarzania w PGE S.A. W latach Dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki. Przewodniczący Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej oraz Reprezentant PSE w Walnym Zgromadzeniu European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E). Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), Członek Komitetu Sterującego ds. badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa NCBiR, Członek Komitetu Problemów Energetyki PAN w Warszawie. Krzysztof Ksyta Członek Zarządu Od 1992 roku zawodowo związany z bankowością. W latach Zastępca Dyrektora Departamentu w centrali BGŻ S.A. Od 1996 roku Członek Zarządu Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. w Warszawie, a w latach Prezes Zarządu tego banku. W latach Członek Zarządu Związku Banków Polskich. W przeszłości również Członek Rad Nadzorczych w jednoosobowych spółkach skarbu państwa działających w obrocie gospodarczym. 20

21 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. / RAPORT ROCZNY 2012 Piotr Rak Członek Zarządu Od czerwca 2009 roku Dyrektor Departamentu Przesyłu PSE odpowiedzialny również za współpracę z sąsiadującymi Operatorami Systemów Przesyłowych. Związany z Operatorem od 2004 roku w obszarze wniosków taryfowych, usług przesyłowych i planowania rozwoju sieci przesyłowej. Karierę zawodową rozpoczynał w 1989 roku w Zespole Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. gdzie odpowiadał m.in. za obszary rozwoju, sprzedaży i marketingu. Cezary Szwed Członek Zarządu Od 2010 roku Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu PSE. Z Operatorem jest związany od roku 2000, początkowo w obszarze rynku systemowego i usług operatorskich, a od 2004 roku w obszarze rozwoju systemu przesyłowego, będąc zaangażowanym w przygotowywanie planów rozwoju sieci. Karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku na Politechnice Warszawskiej. Przedstawiciel PSE w Komitecie Rozwoju Systemu ENTSO-E (Europejskiej Organizacji Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej). 21

22 Dotychczasowy znak firmowy Nowy znak firmowy Nowe logo PSE Proces zmiany systemu identyfikacji wizualnej PSE rozpoczął się w październiku 2012 roku. Prace graficzne nad nowym znakiem poprzedzone były wywiadami z pracownikami oraz kontrahentami PSE. Wyniki rozmów zostały przeanalizowane przez specjalistów ds. identyfikacji wizualnej i stały się podstawą do stworzenia briefu kreatywnego dla zespołu grafików. Z kilkudziesięciu graficznych propozycji, w pierwszym etapie wybrano kilka znaków do dalszego opiniowania i badań. Ostatecznie wybrane nowe logo Polskich Sieci Elektroenergetycznych łączy w sobie wszystkie ważne dla Spółki wartości: z Odpowiedzialność, z Bezpieczeństwo, z Współpracę, z Profesjonalizm, z Transparentność.

23

24 Wartości PSE ODPOWIEDZIALNOŚĆ Jako pracownicy ponosimy odpowiedzialność za wykonywaną pracę i jej efekty mając świadomość wpływu na gospodarkę kraju. Realizując zadania inwestycyjne służące rozbudowie systemu elektroenergetycznego kierujemy się zasadą równowagi potrzeb biznesowych i społecznych przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Prowadzimy odpowiedzialną politykę kadrową umożliwiając pracownikom Grupy PSE rozwój zawodowy. Doskonaląc umiejętności i kompetencje tworzymy stabilne miejsca pracy. BEZPIECZEŃSTWO Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie niezawodnej i bezpiecznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Najważniejszym celem naszych prac jest pewność i gwarancja dostaw energii elektrycznej siecią przesyłową do wszystkich regionów kraju, co przekłada się na bezpieczeństwo funkcjonowania zarówno odbiorców przemysłowych jak i gospodarstw domowych. WSPÓŁPRACA Aktywnie angażujemy się w realizację wspólnych zadań dzieląc się wiedzą oraz wykorzystując wzajemne doświadczenia. Budujemy zaufanie stosując transparentne zasady. Aktywnie rozwijamy partnerstwo z innymi operatorami systemów przesyłowych. Szanując wzajemną odrębność współpracujemy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. 24

25 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. / RAPORT ROCZNY 2012 PROFESJONALIZM Gwarancją bezpiecznej i stabilnej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego są wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy GK PSE. Realizując zadania z profesjonalnie przygotowaną kadrą dbamy o jej stały rozwój umożliwiając podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez różne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego. Profesjonalizm naszych pracowników wyraża się także w rzetelnym i terminowym wykonywaniu powierzonych zadań oraz przestrzeganiu najwyższych norm etycznych. Jako pracownicy Grupy poprzez rozwój zawodowy i pogłębianie wiedzy przyczyniamy się do budowania silnej pozycji Grupy PSE jako kompetentnego, godnego zaufania partnera biznesowego. TRANSPARENTNOŚĆ Zapewniamy jasne, obiektywne i merytoryczne kryteria przy podejmowaniu każdej decyzji biznesowej. Ściśle przestrzegamy zasad równego traktowania pracowników i uczestników rynku. Wyrazem tego jest przyjęty Program Zgodności zapewniający równoprawne, niedyskryminacyjne podejście do wszystkich interesariuszy Spółki. Zainteresowanym podmiotom zapewniamy równy dostęp do prawdziwych, rzetelnych i kompletnych informacji. Każdego naszego partnera biznesowego traktujemy na takich samych zasadach i w równy sposób. Zapewniamy jednakowe warunki dla rozwoju wszystkich źródeł wytwarzania energii elektrycznej zarówno Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) jak i dla konwencjonalnych. Przestrzegamy prawa. 25

26 Strategia Spółki Misja PSE Działając z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju zapewniamy niezawodną i efektywną pracę systemu elektroenergetycznego w obszarze działania PSE S.A., tworzymy warunki dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, zapewniając naszym pracownikom możliwości rozwoju zawodowego. Wizja PSE Traktując priorytetowo bezpieczeństwo Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, współtworzymy europejski rynek energii elektrycznej, aktywnie rozwijając partnerstwo z innymi operatorami systemów przesyłowych, przestrzegając zasad transparentności działania oraz równego traktowania uczestników rynku. Strategia PSE Cele strategiczne: I. Poprawa efektywności działania Spółki. II. Rozwój kapitału ludzkiego. III. Doskonalenie relacji z otoczeniem. IV. Rozwijanie mechanizmów rynkowych. V. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy KSE. VI. Rozwój KSE. PSE realizują obecną strategię Spółki od 20 kwietnia 2011 roku w oparciu o dokument pt. Strategia PSE S.A. do 2020 roku. Przyjęte cele sukcesywnie osiągane są poprzez wdrażane projekty strategiczne. W 2012 Spółka realizowała 48 projektów i podprojektów, z czego najważniejsze z nich dotyczą: integracji spółek obszarowych, wdrożenia nowego modelu eksploatacji majątku sieciowego, programu poprawy efektywności energetycznej, programu rozwoju i mobilizacji kadr, przygotowania uregulowań prawnych i organizacyjnych w zakresie służebności przesyłu, wdrożenia nowych opartych na warunkach konkurencji zasad zarządzania pracą systemów, analizy i przygotowania postępowania przetargowego na instalację przesuwników fazowych oraz budowy połączenia elektroenergetycznego Polska Litwa. W 2012 roku z sukcesem zostało zakończonych sześć projektów strategicznych: 1. Powołano wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Spółkę PSE Innowacje, powstałą z połączenia Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii (CATA) oraz EPCON. PSE Innowacje świadczą na rzecz PSE usługi doradcze z zakresu analiz, 26

27 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. / RAPORT ROCZNY 2012 badań, nowych technologii i rozwiązań informatycznych w sektorze elektroenergetycznym. 2. Wdrożono nowy model przygotowania i realizacji projektów infrastrukturalnych. Doprecyzowano zakres obowiązków jednostek organizacyjnych PSE oraz spółek GK, ustanowiono nadzór oraz mechanizmy kontroli i monitorowania inwestycji w obszarach planowania, przygotowania oraz wykonawstwa, a także rozliczenia inwestycji. W spółce zależnej PSE Inwestycje (dawniej EPC) stworzono obszar przygotowania inwestycji, funkcję biura projektów oraz inżyniera kontraktu. 3. Udoskonalono politykę ochrony informacji. W 2012 roku Spółka z sukcesem przeprowadziła proces certyfikacji na zgodność systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z normą PN-ISO/IEC 27001:2007. W sierpniu 2012 roku PSE otrzymały Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Certyfikat PN-ISO/IEC 27001:2007 pomaga zarządzać cennymi zasobami informacji i je chronić. Korzyści z uzyskania certyfikatu PN-ISO/IEC 27001:2007 to przede wszystkim wzrost wiarygodności Spółki wobec partnerów biznesowych oraz zapewnienie, że powierzone i przetwarzane informacje są w odpowiedni sposób chronione, a także podkreślenie, że PSE spełniają wszelkie wymogi prawne, do których przestrzegania są zobowiązane. 4. Skuteczne wdrożono i przeprowadzono zarządzanie kryzysowe podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012, które odbyły się w Polsce i na Ukrainie. W celu zapewnienia bezpiecznych rozgrywek, w spółce zaktualizowano obowiązujące procedury likwidacji awarii, w spółkach obszarowych wdrożono procedury dotyczące sytuacji kryzysowych. 5. Opracowano analizę techniczno ekonomiczną wieloletniego Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej (PRSP). Sporządzono procedury tworzenia i aktualizacji PRSP. Przygotowano także propozycję narzędzi informatycznych dedykowanych tworzeniu PRSP w horyzoncie długoterminowym. 6. Zakupiono majątek przesyłowy połączenia Polska Szwecja. 31 sierpnia 2012 roku PSE podpisały umowy związane z zakupem majątku będącego częścią połączenia stałoprądowego Polska Szwecja. Na mocy umowy PSE stały się właścicielem stacji HVDC Słupsk oraz kabla podmorskiego do punktu MID POINT na Bałtyku (stanowiącego połowę całkowitej długości kabla). 27

Wyzwania w zakresie przyłączania morskich farm wiatrowych do Krajowego Systemu Przesyłowego

Wyzwania w zakresie przyłączania morskich farm wiatrowych do Krajowego Systemu Przesyłowego Wyzwania w zakresie przyłączania morskich farm wiatrowych do Krajowego Systemu Przesyłowego Gdańsk, 3-5 września 2013 r. XVII Międzynarodowe Targi Morskie i Konferencja BALTEXPO 2013 Przemysław Ciszewski,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. 10 marca 2014 r.

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. 10 marca 2014 r. Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej 10 marca 2014 r. 2 Sposoby pokrycia zapotrzebowania na energię Nowe moce wytwórcze (odbudowa mocy, zróżnicowanie energy mix) Przedłużenie pracy starszych bloków

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla systemu przesyłowego związane z rozwojem energetyki rozproszonej

Wyzwania dla systemu przesyłowego związane z rozwojem energetyki rozproszonej Wyzwania dla systemu przesyłowego związane z rozwojem energetyki rozproszonej Konferencja Green Power Warszawa, 23-24 września 2014 r. Prognoza rozwoju OZE zamieszczona w projekcie Polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Tomasz Tomczykiewicz Sekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki

Tomasz Tomczykiewicz Sekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Wpływ nowych/proponowanych regulacji w Prawie Energetycznym, OZE, Prawie Gazowym na osiągnięcie celów ekologicznych i efektywnościowych dotyczących ciepłownictwa, energii elektrycznej i gazu Tomasz Tomczykiewicz

Bardziej szczegółowo

Wzrost kompetencji project managerów a budowanie kultury zarządzania projektami w PSE S.A.

Wzrost kompetencji project managerów a budowanie kultury zarządzania projektami w PSE S.A. Wzrost kompetencji project managerów a budowanie kultury zarządzania projektami w PSE S.A. Wojciech Jarosz Dyrektor Biura Strategii i Organizacji Warszawa, 24 października 2013r. Agenda PSE S.A. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez wzmocnienie sieci elektroenergetycznej w Polsce północno wschodniej

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez wzmocnienie sieci elektroenergetycznej w Polsce północno wschodniej Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez wzmocnienie sieci elektroenergetycznej w Polsce północno wschodniej Warszawa, 16.03.2011 Cele i zadania inwestycji wchodzących w skład Projektu Połączenie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010-2025

PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010-2025 PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010-2025 Aktualizacja w zakresie lat 2014-2018 Konstancin - Jeziorna, luty 2014 roku 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa sieci elektroenergetycznych a wsparcie finansowe dla poszczególnych sektorów energii

Rozbudowa sieci elektroenergetycznych a wsparcie finansowe dla poszczególnych sektorów energii Rozbudowa sieci elektroenergetycznych a wsparcie finansowe dla poszczególnych sektorów energii Seminarium eksperckie w Kancelarii Prezydenta RP: Finansowanie projektów sektora energii w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne Polski Zachodniej

Sieci energetyczne Polski Zachodniej TRANSGRANICZNE FORUM SAMORZĄDOWE POLSKI ZACHODNIEJ Sieci energetyczne Polski Zachodniej ZIELONA GÓRA, 28.05.2015 r. Jacek Kichman Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego TRANSGRANICZNE FORUM SAMORZĄDOWE

Bardziej szczegółowo

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ. Część ogólna

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ. Część ogólna Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr.. z dnia.. Tekst obowiązujący od dnia.

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Kozienice Ołtarzew Spotkanie z Władzami Samorządowymi oraz Przedstawicielami Mieszkańców

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Kozienice Ołtarzew Spotkanie z Władzami Samorządowymi oraz Przedstawicielami Mieszkańców Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Kozienice Ołtarzew Spotkanie z Władzami Samorządowymi oraz Przedstawicielami Mieszkańców Konstancin-Jeziorna, 15 czerwca 2015 r. Plan rozwoju Krajowego

Bardziej szczegółowo

Megaprojekty w PSE Operator S.A.

Megaprojekty w PSE Operator S.A. Megaprojekty w PSE Operator S.A. Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator S.A. Konferencja MEGA PROJEKTY 2011 28 Listopada 2011r. 1 PSE Operator S.A. w KSE Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ UNIHUT S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie przepustowości polskich sieci elektroenergetycznych i magazynowanie energii

Zwiększenie przepustowości polskich sieci elektroenergetycznych i magazynowanie energii Zwiększenie przepustowości polskich sieci elektroenergetycznych i magazynowanie energii Seminarium eksperckie Kancelarii Prezydenta RP Rozwój rozproszonych źródeł energii Henryk Majchrzak Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chorzowie; Aleja Różana 2; 41-501 Chorzów INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia 2014 roku SPIS TREŚCI I.A.

Bardziej szczegółowo

Sieci przesyłowe krajowego systemu elektroenergetycznego oraz możliwo trans granicznych

Sieci przesyłowe krajowego systemu elektroenergetycznego oraz możliwo trans granicznych Power Ring 2009 Sieci przesyłowe krajowego systemu elektroenergetycznego oraz możliwo liwości połą łączeń trans granicznych Dr hab. inż.. Zygmunt MACIEJEWSKI Politechnika Radomska WARSZAWA 9 grudnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia inwestycyjne PSE Operator planowane do roku 2025 w celu zaspokojenia

Zamierzenia inwestycyjne PSE Operator planowane do roku 2025 w celu zaspokojenia Zamierzenia inwestycyjne PSE Operator planowane do roku 2025 w celu zaspokojenia szczytowego zapotrzebowania na moc czynną D r H e n r y k M a j c h r z a k Dr Cezary Szwed Tomasz Tarwacki Rynek energetyczny

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo energetyczne kraju i regionu Wielkopolski. Włodzimierz Mucha Dyrektor Departamentu Rozwoju PSE S.A. Poznań, 14 czerwca 2016 r.

Bezpieczeństwo energetyczne kraju i regionu Wielkopolski. Włodzimierz Mucha Dyrektor Departamentu Rozwoju PSE S.A. Poznań, 14 czerwca 2016 r. Bezpieczeństwo energetyczne kraju i regionu Wielkopolski Włodzimierz Mucha Dyrektor Departamentu Rozwoju PSE S.A. Poznań, 14 czerwca 2016 r. Rozwój sieci przesyłowej 400 i 220 kv Przesłanki warunkujące

Bardziej szczegółowo

wspiera bezpieczeństwo energetyczne Zadania związane z zabezpieczeniem miejskiej infrastruktury Róża Różalska

wspiera bezpieczeństwo energetyczne Zadania związane z zabezpieczeniem miejskiej infrastruktury Róża Różalska PSE-Centrum wspiera bezpieczeństwo energetyczne EURO 2012 Róża Różalska PSE Centrum SA Grupa Kapitałowa PSE Operator Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV MIKUŁOWA ŚWIEBODZICE ZĄBKOWICE

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa sieci elektroenergetycznych w ramach jednolitego rynku energii

Rozbudowa sieci elektroenergetycznych w ramach jednolitego rynku energii Rozbudowa sieci elektroenergetycznych w ramach jednolitego rynku energii Seminarium eksperckie Kancelarii Prezydenta RP Infrastruktura dla europejskiego rynku energetycznego Henryk Majchrzak Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013. Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013. Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013 Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce Dorota Gulbinowicz, Adam Oleksy, Grzegorz Tomasik 1 7-9 maja 2013 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego

Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego 2 PSG Polska Spółka Gazownictwa (PSG) to Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego i europejski lider w branży dystrybucji tego paliwa.

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-24 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

Planowanie rozwoju polskiej sieci przesyłowej w perspektywie 2025

Planowanie rozwoju polskiej sieci przesyłowej w perspektywie 2025 Henryk Majchrzak 1) Planowanie rozwoju polskiej sieci przesyłowej w perspektywie 2025 Planning of the Polish transmission network development in the perspective of the year 2025 Prezentując zagadnienie

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lokalizacja stacji elektroenergetycznych objętych przedmiotem zamówienia.

Załącznik nr 1. Lokalizacja stacji elektroenergetycznych objętych przedmiotem zamówienia. Załącznik nr 1 Lokalizacja stacji elektroenergetycznych objętych przedmiotem zamówienia. Wdrożenie Zespołów Eksploatacji Stacji ZES w Spółkach Obszarowych (Wdrożenie Zespołów Eksploatacyjnych). Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Coroczne spotkanie przedstawicieli Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Marek Kulesa dyrektor biura TOE Ślesin, 29 listopada 2013 r. Zakres

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: Spis treści I.A. Postanowienia ogólne...3 I.B. Zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESD raz struktura IRiESD...4

Bardziej szczegółowo

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku 0 Wydobycie Wytwarzanie Przesył Dystrybucja Sprzedaż Potencjał rynkowy PGE PGE po konsolidacji będzie liderem na polskim rynku elektroenergetycznym, obecnym

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Infrastruktury. luty 2009 r.

Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Infrastruktury. luty 2009 r. luty 2009 r. Warszawski Węzeł Elektroenergetyczny (WWE) Warszawa posiada największy miejski system elektroenergetyczny w Polsce bazujący na: - 5 głównych punktach zasilania GPZ(Miłosna, Mościcka, Towarowa,

Bardziej szczegółowo

Kalendarium realizacji ważniejszych inwestycji w energetyce polskiej w latach 1960-1990

Kalendarium realizacji ważniejszych inwestycji w energetyce polskiej w latach 1960-1990 Seminarium Sekcji Energetyki i Koła Nr 206 Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Kalendarium realizacji ważniejszych inwestycji w energetyce polskiej w latach 1960-1990 Ryszard Frydrychowski

Bardziej szczegółowo

.pl ator.pse-oper www Raport Roczny Energia w dobrych rękach 2011

.pl ator.pse-oper www Raport Roczny Energia w dobrych rękach 2011 www.pse-operator.pl Raport Roczny 2011 Spółka Raport Roczny 2011 Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator (PSE Operator) z siedzibą w Konstancinie- Jeziornie, została utworzona 17 lutego 2004 roku jako

Bardziej szczegółowo

Przyłączanie farm wiatrowych do sieci dystrybucyjnej. Luty 2009 roku

Przyłączanie farm wiatrowych do sieci dystrybucyjnej. Luty 2009 roku Przyłączanie farm wiatrowych do sieci dystrybucyjnej Luty 2009 roku PGE Energia należy do Grupy Kapitałowej PGE największej Spółki energetycznej w Polsce El. Żarnowiec 716 MWe El. Szczecin 88 MWe El. 220

Bardziej szczegółowo

Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do przedsiębiorstw liniowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w sprawach spornych

Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do przedsiębiorstw liniowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w sprawach spornych Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do przedsiębiorstw liniowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w sprawach spornych Radosław Walaszczyk Radca prawny Główny specjalista

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-12 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin

Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin wraz z montażem autotransformatora 220/110 kv Inwestycja stacyjna Szanowni Państwo! W całym kraju prowadzony jest obecnie szereg zadań inwestycyjnych, których celem

Bardziej szczegółowo

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Sławomir Siejko Konferencja Gospodarka jutra Energia Rozwój - Środowisko Wrocław 20 stycznia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Regulator

Bardziej szczegółowo

Komunikacja społeczna przy inwestycjach biogazowych. Mariusz Wawer Havas PR Warsaw

Komunikacja społeczna przy inwestycjach biogazowych. Mariusz Wawer Havas PR Warsaw Komunikacja społeczna przy inwestycjach biogazowych Mariusz Wawer Havas PR Warsaw Skoro jest tak dobrze Wsparcie polityczne w każdej gminie powinna funkcjonować biogazownia Inwestorzy mają atrakcyjne wsparcie

Bardziej szczegółowo

RYS HISTORYCZNY PRAC KONCEPCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PIERŚCIENIA 400 KV WOKÓŁ WARSZAWY

RYS HISTORYCZNY PRAC KONCEPCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PIERŚCIENIA 400 KV WOKÓŁ WARSZAWY Debata BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROENERGETYCZNE AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ W ASPKECIE BUDOWY POŁUDNIOWEGO PÓŁPIERŚCIENIA 400 KV RYS HISTORYCZNY PRAC KONCEPCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PIERŚCIENIA 400 KV WOKÓŁ WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1.1. przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego, 1.2. przegląd hydrantów, 1.3. przegląd przeciwpożarowych zbiorników wodnych

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Raport Roczny 2013

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Raport Roczny 2013 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Raport Roczny 2013 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Raport Roczny 2013 Słowniczek PSE GK PSE KSE OSP OSD IRiESP JWCD njwcd SE OZE Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv relacji Poręba Czeczott oraz Poręba Byczyna Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci

Bardziej szczegółowo

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT)

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Krzysztof Szczęsny, Maciej Chrost, Jan Bogolubow 1 Czym były KDT-y? Zawarte w latach 90-tych przez wytwórców energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv relacji Połaniec Klikowa Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ Cześć ogólna Wersja 1.1 zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DPK-4320-1(6)/2010/KS z dnia 23 lipca 2010 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja stacji

Rozbudowa i modernizacja stacji Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kv Mikułowa Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich

Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich Polskie Sieci Morskie PSM Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich Bogdan Gutkowski AOS Sp. z o.o., Konsorcjum Polskie Sieci Morskie Polskie Sieci Morskie

Bardziej szczegółowo

Projekt budowy elektrowni jądrowej

Projekt budowy elektrowni jądrowej Projekt budowy elektrowni jądrowej KONFERENCJA MĄDRALIN 2013 NAUKA I TECHNIKA WOBEC WYZWANIA BUDOWY ELEKTROWNI JĄDROWEJ Warszawa, 13 luty 2013 Informacje ogólne o inwestorze PGE Polska Grupa Energetyczna

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Informacja (nr 21/2012) w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV PLEWISKA GRANICA RP....54

Bardziej szczegółowo

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Roman Warchoł, TAURON Sprzedaż Forum Polska Efektywna Energetycznie, Gdańsk, 6 marca 2012r. Unijne cele 3x20% Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE...

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE... NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE......TAK JAK 170 TYS. KM NASZYCH GAZOCIĄGÓW. 2 MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych

Bardziej szczegółowo

Istotne daty dla budowy regionalnego rynku energii to:

Istotne daty dla budowy regionalnego rynku energii to: Istotne daty dla budowy regionalnego rynku energii to: 7 grudnia 2009 - Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak oraz ministrowie ds. gospodarki Austrii, Czech, Niemiec, Węgier, Słowacji i Słowenii

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Urząd Regulacji Energetyki Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: ure@ure.gov.pl tel. (+48 22) 661 63 02, fax (+48 22) 661

Bardziej szczegółowo

Kwestie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zadań realizowanych przez Prezesa URE

Kwestie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zadań realizowanych przez Prezesa URE Kwestie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zadań realizowanych przez Prezesa URE dr Małgorzata Nowaczek Zaremba Dyrektor Południowo Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z

Bardziej szczegółowo

Modernizacja. Odpowiedzialne budowanie. Inwestycja liniowa Inwestycja liniowa

Modernizacja. Odpowiedzialne budowanie. Inwestycja liniowa Inwestycja liniowa Modernizacja linii elektroenergetycznej Budowa dwutorowej linii 220 kv relacja Mikułowa - Cieplice - Boguszów 400 kv Ełk-granica RP - Świebodzice Odpowiedzialne budowanie Inwestycja liniowa Inwestycja

Bardziej szczegółowo

10 lat istnienia. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

10 lat istnienia. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 10 lat istnienia Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Raport Roczny 2014 10 lat istnienia Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Raport Roczny 2014 Spis treści 6 10 lecie PSE Operatora Systemu Przesyłowego

Bardziej szczegółowo

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r.

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r. Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego Kraków, 23 października 2014 r. Regulacje prawne dotyczące jakości dostaw energii Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną.

Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną. Wind Field Wielkopolska Sp. z o.o. Farma Wiatrowa Wielkopolska Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną. 1 Siłownie wiatrowe

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia 30 lipca 2013 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Informacja (nr 22/2013) w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Investments in the Polish Power System

Investments in the Polish Power System 1 Investments in the Polish Power System 2 Installed generation capacity: 37.4 GW Available generation capacity: 37.0 GW Capacity under disposal of TSO 26.6 GW Maximum demand: 24.8 GW (26 GW in 2012) Gross

Bardziej szczegółowo

czwartek, 24 czerwca 2010

czwartek, 24 czerwca 2010 1 1 Przyłączanie farm wiatrowych do sieci energetycznej w świetle nowych wytycznych 1 EnergiaPro S.A. - Powstała 1 maja 2004 roku pod nazwą EnergiaPro Koncern Energetyczny SA - Od 9 maja 2007 roku wchodzi

Bardziej szczegółowo

Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji

Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji warszawskiej Agenda Polska energetyka w liczbach Stan techniczny

Bardziej szczegółowo

Innowacje dla wytwarzania energii

Innowacje dla wytwarzania energii Innowacje dla wytwarzania energii 2010-2015 realizacja strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania energii udzielone dofinansowanie blisko 300 mln.

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE OPTYMALIZACJA KOSZTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE JAK ZMNIEJSZYĆ KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 23 czerwca 2009, Warszawa, ul. Wołoska 7, budynek MARS Zawartość: WPROWADZENIE Rynek Energii Elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 28/2015 w sprawie

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 28/2015 w sprawie Warszawa, 30 lipca 2015 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 28/2015 w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ZYGMUNT MACIEJEWSKI Prof. Politechniki Radomskiej POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Warszawa 31 marca 2010 r. KRAJOWA SIEĆ PRZESYŁOWA DŁUGOŚCI LINII NAPOWIETRZNYCH: 750 kv 114 km; 400 kv

Bardziej szczegółowo

Modernizacja. Odpowiedzialne budowanie. Inwestycja liniowa Inwestycja liniowa

Modernizacja. Odpowiedzialne budowanie. Inwestycja liniowa Inwestycja liniowa Modernizacja linii elektroenergetycznej Budowa dwutorowej linii 400 kv relacja Ostrów - Pasikurowice RP 400 kv Ełk-granica Odpowiedzialne budowanie Inwestycja liniowa Inwestycja liniowa Inwestor Inwestor

Bardziej szczegółowo

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r.

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r. Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR 20.04.2017 r. Rynek redukcji mocy - DSR Agenda: 1. Operatorskie środki zaradcze zapewnienie bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

Możliwości wprowadzenia do KSE mocy z MFW na Bałtyku

Możliwości wprowadzenia do KSE mocy z MFW na Bałtyku Możliwości wprowadzenia do KSE mocy z MFW na Bałtyku Autor: Sławomir Parys, Remigiusz Joeck - Polskie Sieci Morskie ( Czysta Energia nr 9/2011) Ostatni okres rozwoju energetyki wiatrowej cechuje zwiększona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Zakłady Chemiczne ZACHEM Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: data: wersja strona 2 z 11 SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO pod linię 400kV Miłosna Siedlce Ujrzanów dla części wsi: Wólka Wybraniecka, Suchowizna, Wólka Czarnińska,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Polskie Sieci Elektroenergetyczne

RAPORT ROCZNY Polskie Sieci Elektroenergetyczne RAPORT ROCZNY 2009 ENERGIA, KTÓRA POCHODZI Z PASJI TWORZENIA RAPORT ROCZNY 2009 KIM JESTEŚMY PSE Operator S.A. jest operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Powstał zgodnie z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ?

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? dr Zbigniew Mirkowski Katowice, 29.09.15 Zużycie energii pierwotnej - świat 98 bln $ [10 15 Btu] 49 bln $ 13 bln $ 27 bln $ 7,02 mld 6,12 mld 4,45 mld 5,30

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Miło Cię widzieć. innogy

Miło Cię widzieć. innogy Miło Cię widzieć innogy Miło Cię widzieć, innogy innogy to innowacyjne i zrównoważone produkty oraz usługi, dzięki którym nasi Klienci mogą korzystać z energii w efektywny sposób i podnosić jakość swojego

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Warunki przyłączenia elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznych w Polsce w oparciu o doświadczenia z obszaru działania Obszar działania jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w północno-wschodniej

Bardziej szczegółowo

Inteligentne sieci energetyczne po konsultacjach.

Inteligentne sieci energetyczne po konsultacjach. Projekt Programu Priorytetowego Inteligentne sieci energetyczne po konsultacjach. Dalsze prace dla jego wdrożenia. Agnieszka Zagrodzka Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu XX spotkanie Forum

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona gospodarka energetyczna czy warto?

Zrównoważona gospodarka energetyczna czy warto? Zrównoważona gospodarka energetyczna czy warto? Warszawa, 6 marzec 2014r. BOŻENA HERBUŚ - Lider Koalicji NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNALNEGO INŻYNIER MIEJSKI tel. +48 (34) 370 75 06 e-mail: bherbus@czestochowa.um.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki

Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki 2 Legalizacja liczników w procesie wdrażania smart meteringu w Polsce Potrzeba prac nad wdrożeniem inteligentnego opomiarowania w Polsce - Formalna Polityka

Bardziej szczegółowo

Lokalne społeczności energetyczne wprowadzenie

Lokalne społeczności energetyczne wprowadzenie Lokalne społeczności energetyczne wprowadzenie Adam Frąckowiak, radca prawny Katowice, Czerwiec 2016 SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU W POLSCE Raport dla Ministerstwa Gospodarki Departamentu

Bardziej szczegółowo

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe cele europejskiej polityki energetycznej do 2020

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce 4 Rynek energii Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce Energia elektryczna jako towar Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne...3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD...3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część I - ogólna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Instrukcja obowiązuje od dnia:.. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Energetyczne

Bezpieczeństwo Energetyczne Bezpieczeństwo Energetyczne Metropolii Warszawa, 29 września 2011 roku DANE OGÓLNE: Powierzchnia 517 km² Mieszkańcy w granicach administracyjnych Miasta: 1,7 mln Mieszkańcy w aglomeracji: 2,5 mln Zagęszczenie

Bardziej szczegółowo

Strategia GK "Energetyka" na lata

Strategia GK Energetyka na lata Strategia GK "Energetyka" na lata 2015-2020 Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcam do lektury, Adam Witek Prezes Zarządu GK Energetyka sp. z o.o. 2 Cele strategiczne Podstawowe oczekiwania wobec GK Energetyka

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 31/2014. w sprawie

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 31/2014. w sprawie Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 31/2014 w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Centrum Usług Informatycznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Strategia GK "Energetyka" na lata 2015-2020

Strategia GK Energetyka na lata 2015-2020 Strategia GK "Energetyka" na lata 2015-2020 Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcam do lektury, Adam Witek Prezes Zarządu GK Energetyka sp. z o.o. 2 Cele strategiczne Podstawowe oczekiwania wobec GK Energetyka

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Janusz Ryk Podkomisja stała do spraw energetyki Sejm RP Warszawa,

Bardziej szczegółowo

www.pse-operator.pl Energia w dobrych rękach wiatr GAZ woda węgiel słońce biogaz

www.pse-operator.pl Energia w dobrych rękach wiatr GAZ woda węgiel słońce biogaz www.pse-operator.pl Energia w dobrych rękach wiatr GAZ woda węgiel słońce biogaz Raport Roczny 2010 Uznajemy potrzebę wspólnej promocji energooszczędnych rozwiązań, opracowania i wdrażania czystszych i

Bardziej szczegółowo