Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A."

Transkrypt

1 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Raport Roczny 2012

2 Polskie Sieci Elektroenergetyczne - narodowy Operator Systemu Przesyłowego w Polsce Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy z dnia 9 stycznia 2013 w Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana nowa nazwa polskiego Operatora Systemu Przesyłowego Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna. Przyjęcie nazwy Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. to kontynuacja kilkudziesięcioletniej tradycji Operatora Systemu Przesyłowego w Polsce, wskazująca na centralną rolę firmy w zarządzaniu Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. Intencją zmiany jest powrót do nazwy historycznie kojarzonej z działalnością przesyłową w Polsce, która jest rozpoznawalna na forum międzynarodowym, a także wśród osób spoza branży elektroenergetycznej. Konsekwencją zmiany nazwy Spółki jest zaprojektowanie nowego znaku firmowego PSE oraz wdrożenie nowego systemu identyfikacji wizualnej Grupy Kapitałowej PSE.

3 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Raport Roczny 2012

4

5 Spis treści 6 PSE w liczbach 8 Kalendarium wydarzeń w 2012 roku 12 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej PSE 14 List Prezesa Zarządu PSE 18 Władze Polskich Sieci Elektroenergetycznych 24 Wartości PSE 26 Strategia Spółki 28 Profil firmy PSE 32 Podstawy prawne działalności PSE 34 Obowiązki Operatora Systemu Przesyłowego 36 Działalność PSE jako Operatora Systemu Przesyłowego 48 Współpraca międzynarodowa 52 Projekty unijne 54 Społeczna odpowiedzialność 56 Polityka kadrowa w GK PSE 58 Działania w obszarze komunikacji 60 Posiadane certyfikaty 62 Grupa Kapitałowa PSE 66 Dane z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego 68 Skrócone sprawozdanie finansowe za rok 2012

6 PSE w liczbach GWh krajowe zużycie energii elektrycznej w 2012 roku MW wieczorny szczyt zapotrzebowania krajowego w 2012 roku (7 lutego 2012) MW wieczorne minimum krajowego zapotrzebowania w 2012 roku (13 lipca 2012) 1,7 mld zł szacunkowa wartość I etapu projektu połączenia elektroenergetycznego pomiędzy systemami Polski i Litwy liczba osób zatrudnionych w spółkach grupy kapitałowej PSE na koniec liczba linii przesyłowych w Polsce km łączna długość linii przesyłowych w Polsce 101 liczba stacji najwyższych napięć (NN) w KSE 6

7 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. / RAPORT ROCZNY ,9 mld zł łączna kwota planowanych zamierzeń inwestycyjnych PSE na lata ,72 % zbiorczy wskaźnik dyspozycyjności urządzeń przesyłowych PSE w roku 2012 przy wartości referencyjnej 97,5 % 225,7 mln zł 709,9 mln zł 882,6 mln zł ,9 MW 4 244,2 MW nakłady poniesione na zabiegi eksploatacyjne i zadania remontowe majątku sieciowego w 2012 roku nakłady inwestycyjne poniesione w 2012 roku na realizację zadań i zamierzeń inwestycyjnych wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przekazanych do eksploatacji w 2012 roku moc nowych źródeł wytwórczych, dla których zawarto w 2012 roku umowy przyłączeniowe moc nowych źródeł wytwórczych, dla których w 2012 roku określono warunki przyłączenia 7

8 Kalendarium wydarzeń w 2012 roku STYCZEŃ 3 zawarcie z Eviva Lębork umowy o przyłączenie farmy wiatrowej Drzeżewo IV 4 zawarcie z Elektrowniami Wiatrowymi Nysa umowy o przyłączenie farmy wiatrowej Nysa 12 finał programu edukacyjnego Bezpieczniej z prądem 12 zawarcie z Zakładami Azotowymi Puławy umowy o przyłączenie bloku o mocy 830 MW 23 wydanie warunków przyłączenia bloku PKN ORLEN o mocy 600 MW do SE Płock LUTY 3 zawarcie z Elektrownią Północ umowy o przyłączenie dwóch bloków o mocy MW każdy 16 zawarcie z Elektrownią Rybnik umowy o przyłączenie bloku o mocy 910 MW 21 wyróżnienie PSE tytułem Odpowiedzialnego Pracodawcy 2012 Lidera HR 29 pierwsza sesja Warsztatów Rynku Energii, których inicjatorami są Prezesi Urzędu Regulacji Energetyki i Polskich Sieci Elektroenergetycznych MARZEC 1 zawarcie z Altiplano Development umowy o przyłączenie farmy wiatrowej Bąków II 9 zawarcie z Wind Field Wielkopolska umowy o przyłączenie farmy wiatrowej Wielkopolska 27 zawarcie umowy z GEO Mikułowa I na przyłączenie do sieci przesyłowej farm wiatrowych Mikułowa oraz Mikułowa I 27 zawarcie z Windfarm Polska III umowy o przyłączenie farmy wiatrowej Jasna 30 zawarcie z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej bloku o mocy 480 MW w Elektrowni Turów KWIECIEŃ 3 zawarcie z Elektrownią Połaniec Grupa GDF SUEZ Energia Polska umowy o przyłączenie 8

9 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. / RAPORT ROCZNY 2012 bloku opalanego paliwem biomasowym w Elektrowni Połaniec 12 zawarcie z Elektrownią Połaniec Grupa GDF SUEZ Energia Polska umowy o przyłączenie dwóch bloków gazowo parowych o mocy 456 MW każdy 12 zawarcie z TAURON Wytwarzanie umowy na przyłączenie do sieci przesyłowej bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno 16 wydanie warunków przyłączenia do sieci farmy wiatrowej Olsztyn Mątki 26 zawarcie z Elektrociepłowniami Wybrzeże umowy o przyłączenie bloku o mocy 900 MW 30 wydanie warunków przyłączenia do sieci dla zwiększenia mocy istniejącej farmy wiatrowej Margonin MAJ 14 wydanie warunków przyłączenia do sieci dla kogeneracyjnego bloku gazowo parowego o mocy 244 MW w Elektrowni Pomorzany 17 zawarcie z Wind Field Korytnica umowy o przyłączenie farmy wiatrowej Korytnica 18 zawarcie z Radan Nordwind umowy o przyłączenie farmy wiatrowej Pelplin 2 25 wydanie warunków przyłączenia do sieci dla bloku gazowo parowego o mocy 135 MW w Elektrociepłowni Gorzów 28 podpisanie Deklaracji Polskiego Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 30 wyróżnienie PSE nagrodą Business Innovation Award podczas III Forum Innowacji Forum Ekonomicznego w Rzeszowie CZERWIEC 6 podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Słupsk Wierzbięcino, w celu przyłączenia farm wiatrowych Słupsk oraz Potęgowo w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 12 wybór Henryka Majchrzaka, Prezesa Zarządu PSE na Przewodniczącego Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej (PK ŚRE, ang. WEC) 14 wydanie warunków przyłączenia do sieci dla farmy wiatrowej Grajewo 18 podpisanie umowy z konsorcjum SAG Elbud Gdańsk oraz Eltel Networks Olsztyn na realizację budowy dwutorowej linii 400 kv Dobrzeń nacięcie linii Pasikurowice Wrocław 19 zawarcie z Elektrownią Połaniec Grupa GDF SUEZ Energia Polska umowy o przyłączenie do sieci bloku gazowo parowego o mocy 456 MW we Włocławku 20 zawarcie z Elektrownią Połaniec Grupa GDF SUEZ Energia Polska umowy o przyłączenie do sieci bloku w Elektrowni Łęczna LIPIEC 30 zawarcie z Mikulowa Windfarm umowy o przyłączenie farmy wiatrowej Bogatynia 9

10 SIERPIEŃ 6 otrzymanie Certyfikatu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, który potwierdza, że Spółka formalnie spełnienia wymagania normy PN-ISO/IEC 27001: wydanie warunków przyłączenia do sieci dla morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III o mocy MW 27 podpisanie wraz z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Towarową Giełdą Energii umowy o współpracy w zakresie rozwoju hurtowego rynku energii w Polsce i wspólnego działania na arenie międzynarodowej w zakresie budowy regionalnego i europejskiego rynku energii elektrycznej 31 podpisanie umów związanych z zakupem majątku przesyłowego będącego częścią połączenia stałoprądowego Polska Szwecja WRZESIEŃ 11 zawarcie z EWG Udanin umowy o przyłączenie farmy wiatrowej Udanin II 20 obchody Dnia Energetyka w PSE 26 zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą PSE Planu Zamierzeń Inwestycyjnych na lata PAŹDZIERNIK 1 podpisanie umowy na budowę linii 400 kv Bydgoszcz Zachód Piła Krzewina z konsorcjum ZWSE Rzeszów, SELPOL oraz PILE ELBUD Kraków 2 podpisanie z ENERGA Invest umowy na przyłączenie do sieci przesyłowej elektrowni gazowo parowej w Grudziądzu 15 wydanie warunków przyłączenia dla instalacji odbiorczej zakładów Anwil we Włocławku 18 zawarcie z Elektrowniami Wiatrowymi Wilamowa umowy o przyłączenie farmy wiatrowej Paczków 18 zawarcie z Elektrowniami Wiatrowymi Lubrza umowy o przyłączenie farmy wiatrowej Lubrza 25 wydanie warunków przyłączenia do sieci dla farmy wiatrowej Strzelce Krajeńskie II 10

11 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. / RAPORT ROCZNY wydanie warunków przyłączenia do sieci dla morskiej farmy wiatrowej Baltica-3 o mocy 1 045,5 MW LISTOPAD 14 utworzenie Spółki PSE Innowacje w wyniku połączenia Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii i EPCON 15 podpisanie z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej kogeneracyjnego bloku gazowo parowego o mocy 244 MW w Elektrowni Pomorzany 18 podpisanie umowy z niemieckim operatorem przesyłowym 50Hertz Transmission na realizację pilotażowego zastosowania tzw. wirtualnego przesuwnika fazowego w celu ograniczenia nieplanowanych przepływów energii elektrycznej 19 uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. na Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. W dniu 9 stycznia 2013 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego informację o zmianie nazwy Spółki 16 wyróżnienie PSE Laurem Białego Tygrysa 23 wydanie warunków przyłączenia do sieci dla kogeneracyjnego bloku gazowo parowego o mocy 437 MW w Elektrociepłowni Bydgoszcz GRUDZIEŃ 16 decyzja Prezesa URE zatwierdzająca taryfę dla energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku 11

12 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej PSE Szanowni Państwo, Miniony rok zarówno dla PSE, jak i wszystkich spółek Grupy Kapitałowej był okresem wytężonej pracy, ukierunkowanej na zagwarantowanie bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Praca ta przyniosła oczekiwane efekty, przede wszystkim w postaci niezawodnej pracy sieci przesyłowej. W całej działalności Spółki olbrzymią wagę przykładano do zadań związanych z rozwojem systemu na niespotykaną dotychczas skalę przygotowano i uruchamiano kolejne inwestycje infrastrukturalne. Ten wysiłek wszystkich organów Spółki i Pracowników PSE zaowocuje w najbliższych latach setkami kilometrów nowych linii i nowymi stacjami elektroenergetycznymi. Pozwolą one nie tylko na niezawodny przesył, ale i na możliwość przyłączania do sieci coraz większej liczby konwencjonalnych i odnawialnych mocy wytwórczych. Jest to niezwykle istotne, zwłaszcza w świetle prognozowanych trudności w zbilansowaniu mocy w perspektywie kilku lat. Mając na uwadze to ryzyko, coraz ważniejszym staje się realizowany przez PSE projekt budowy połączenia elektroenergetycznego pomiędzy Polską i Litwą, dzięki któremu możliwe będzie pozyskanie brakującej energii również od jednego z naszych wschodnich sąsiadów. Pomimo ogromu tego przedsięwzięcia polegającego na realizacji 11 zadań inwestycyjnych jednocześnie oraz złożoności 12

13 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. / RAPORT ROCZNY 2012 procesu planistycznego i niejednokrotnie niezwykle trudnej komunikacji ze społecznościami lokalnymi, budowa tego mostu elektroenergetycznego jest mocno zaawansowana i powinna zakończyć się w terminie, czyli do końca 2015 roku. Z wielką satysfakcją chciałbym podkreślić, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne realizują nałożone na Spółkę zadania nie tylko sprawnie, terminowo oraz skutecznie, ale i z ogromną odpowiedzialnością społeczną. Niezwykle ważne są także dobre wyniki finansowe PSE, które również w tym roku z optymizmem pozwalają patrzeć na kontynuację i prowadzenie kolejnych inwestycji infrastrukturalnych, wprowadzanie nowych rozwiązań w obszarze usług systemowych oraz dalszy, konsekwentny rozwój Spółki i Grupy Kapitałowej. W imieniu własnym oraz wszystkich Członków Rady Nadzorczej PSE, chciałbym podziękować Zarządowi i wszystkim Pracownikom Grupy Kapitałowej PSE za zaangażowanie i determinację przy realizacji planów i celów strategicznych stawianych przed polskim Operatorem Systemu Przesyłowego. Interesariuszom Spółki dziękuję za konstruktywną i dobrą współpracę. Jestem przekonany, że obrany kierunek rozwoju i skutecznie prowadzona działalność inwestycyjna PSE stanowić będą solidny fundament dla bezpieczeństwa energetycznego kraju przez kolejne lata. Z wyrazami szacunku Tomasz Dąbrowski 13

14 List Prezesa Zarządu PSE Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych przedstawiam Państwu Raport Roczny oraz sprawozdanie z działalności PSE w 2012 roku. Odpowiedzialność, bezpieczeństwo, współpraca, profesjonalizm i transparentność, to wartości które są nadrzędne w działalności naszej Spółki. Konsekwentnie kierujemy się nimi od kilku lat, dzięki czemu również w 2012 roku możemy szczycić się nie tylko dynamicznym rozwojem, ale przede wszystkim niezawodną i bezpieczną pracą Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Wymiernym efektem naszej pracy jest m.in. ciągłość zasilania odbiorców, bowiem praktycznie nie są odnotowywane przypadki wstrzymywania dostaw energii elektrycznej do odbiorców z przyczyn leżących po stronie PSE. We wszystkich obszarach działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych niezwykle ważne są zasady społecznej odpowiedzialności biznesu oraz etyczne i przejrzyste zachowanie wobec wszystkich Interesariuszy i środowiska. W maju 2012 roku, w gronie czterdziestu jeden sygnatariuszy, PSE podpisały Deklarację polskiego biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, co stanowi potwierdzenie 14

15 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. / RAPORT ROCZNY 2012 zaangażowania Operatora w działania społecznie odpowiedzialne. Obszary tej deklaracji są zbieżne z celami naszej Spółki bowiem w znacznej mierze dotyczą wyzwań i inicjatyw istotnych dla branży energetycznej m.in. budowy otwartego rynku energii, troski o klientów i odbiorców wrażliwych społecznie, efektywności energetycznej, rozwoju OZE i poprawy bezpieczeństwa pracy. W trosce o stabilną pracę całego systemu elektroenergetycznego oraz dla zapewnienia jego lepszej elastyczności i dyspozycyjności, w znacznym stopniu zintensyfikowaliśmy procesy inwestycyjne zarówno w fazie przygotowań i planistyki, jak i realizacyjnej. Dlatego też, z roku na rok coraz ważniejszym aspektem działalności naszej Spółki staje się komunikacja społeczna. Dbamy, aby wszystkie inwestycje infrastrukturalne prowadzone przez PSE były realizowane z poszanowaniem zasad Zrównoważonego Rozwoju, tj. biorąc pod uwagę wymiar: gospodarczy, środowiskowy i społeczny każdej inwestycji. Dokładamy niezwykłej staranności, aby społeczności lokalne nie tylko miały możliwość stałego monitorowania inwestycji i dostępu do dokumentów związanych z oceną oddziaływania inwestycji na środowisko, ale także aby wszyscy mieszkańcy mogli zapoznać się i wypowiedzieć w sprawie planowanych tras linii i lokalizacji stacji elektroenergetycznych. Nasze doświadczenia w tym obszarze zaowocowały na przełomie roku opracowaniem procedury oraz Programu i planu komunikacji społecznej, które są obecnie realizowane zarówno przez Spółkę, jak i współpracujących z nami Wykonawców. Efekty innowacji organizacyjnych oraz zmiana sposobu podejścia do prowadzonego przez PSE biznesu są coraz bardziej widoczne. Wprowadzony i konsekwentnie stosowany w 2012 roku projektowy system realizacji celów wyznaczonych w strategii Spółki oraz stałe podwyższanie kompetencji w zarządzaniu projektami dały rzeczywiste rezultaty. W roku minionym oraz w pierwszym półroczu 2013 PSE uzyskały ważne dla Spółki certyfikaty: systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, systemu zarządzania środowiskowego i systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom. Uporządkowaliśmy także wiele obszarów, przede wszystkim biznesowych, związanych m.in. z: rozwojem sieci przesyłowej, usługami przesyłowymi i operatorskimi, przygotowaniem nowego modelu prowadzenia inwestycji i nowego modelu eksploatacji. Duże zmiany zaszły też w tzw. obszarach wsparcia: teleinformatyki, finansów i kontrolingu, rachunkowości, przetargów, komunikacji czy zarządzania kadrami. 15

16 Wykonaliśmy zadania wyznaczone dla PSE w związku z organizacją w Polsce największego europejskiego wydarzenia sportowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO Nie tylko na czas zostały zrealizowane inwestycje sieciowe zwiększające pewność dostaw energii dla miast gospodarzy, ale podczas samego turnieju system pracował niezawodnie. W istotny sposób zwiększamy obecność PSE na rynku europejskim, stając się równorzędnym partnerem operatorów europejskich oraz kreatorem rozwiązań w zakresie współpracy międzynarodowej i budowy docelowego rynku energii w Europie. O znaczeniu i prestiżu polskiego operatora świadczyć może udział przedstawicieli PSE w wielu komisjach i organach ENTSO-E międzynarodowej organizacji zrzeszającej europejskich operatorów systemu przesyłowego. Wprowadzając innowacyjne rozwiązania, dbamy również o unowocześnienie systemu identyfikacji wizualnej naszej Spółki. W minionym roku uruchomiliśmy prace zmierzające zarówno do zmiany nazwy, jak i logo PSE. W styczniu br. miała miejsce zmiana nazwy Spółki z Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. na Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., a we wrześniu nastąpiła inauguracja nowego logo PSE, którego przekaz jest spójny z wartościami naszej firmy. Ze swojej strony pragnę Państwa zapewnić, że Spółka dołoży wszelkich starań aby nowe logo Polskich Sieci Elektroenergetycznych było kojarzone z nie tylko Operatorem Systemu Przesyłowego, pełniącym centralną rolę w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym kraju, ale aby było również wizytówką firmy nowoczesnej, wprowadzającej nowe technologie związane m.in. ze smart grid i smart metering, służące jeszcze bardziej sprawnemu i niezawodnemu zarządzaniu bilansem mocy. Zależy nam, żeby znak PSE był rozpoznawalny nie tylko w branży, ale i wśród osób spoza szeroko pojętej energetyki, także na forum międzynarodowym. Konsekwentna realizacja strategii i założonych celów w oparciu o nasze wartości, a także rozwój wszystkich obszarów działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych, dają podstawy do stwierdzenia, że hasło Spółki Energia w dobrych rękach jest rzeczywiste, a jego używanie przez PSE uprawnione. 16

17 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. / RAPORT ROCZNY 2012 Przekazując Państwu ten Raport, chciałbym podziękować wszystkim Interesariuszom i Partnerom Biznesowym Polskich Sieci Elektroenergetycznych za owocną współpracę w obszarze usług operatorskich i rozwoju sieci przesyłowej w Polsce. Szczególne podziękowania za konstruktywną współpracę składam Walnemu Zgromadzeniu, którego uprawnienia wykonuje Minister Gospodarki, oraz Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki organom, które wyznaczają kierunki rozwoju nie tylko PSE, ale całej branży. W imieniu całego Zarządu składam podziękowania Członkom Rady Nadzorczej za merytoryczny nadzór nad działalnością naszej Spółki i wsparcie zwłaszcza przy wdrażaniu nowych rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Dziękuję też wszystkim Pracownikom za profesjonalizm i zaangażowanie, z jakim pracują na rozwój i umacnianie pozycji oraz znaczenia PSE zarówno na rynku polskim, jak i za granicą. Z wyrazami szacunku Henryk Majchrzak 17

18 Władze Polskich Sieci Elektroenergetycznych Skład Rady Nadzorczej PSE Organem sprawującym nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich aspektach jest Rada Nadzorcza (RN). Skład Rady Nadzorczej III kadencji działającej od 28 czerwca 2010 roku do 20 czerwca 2013 roku: z Edward Słoma Przewodniczący RN, z Tomasz Dąbrowski Wiceprzewodniczący RN, z Radosław Tabak Członek RN, z Przemysław Ligenza Członek RN, z Jacek Socha Członek RN, Aktualnie sprawująca nadzór nad Spółką Rada Nadzorcza IV kadencji powołana 21 czerwca 2013 roku: z Tomasz Dąbrowski Przewodniczący RN, z Edward Słoma Wiceprzewodniczący RN, z Kazimierz Olesiak Członek RN, z Joanna Szczepańska Członek RN, z Jolanta Maria Świeściak Członek RN, z Radosław Tabak Członek RN. z Kazimierz Olesiak Członek RN, z Jacek Bąkowski Członek RN od 14 marca 2012 roku. 18

19 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. / RAPORT ROCZNY 2012 Skład Zarządu PSE Bieżącą działalnością Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne kieruje Zarząd. Zgodnie ze statutem PSE, jego członkowie powoływani są na trzyletni okres wspólnej kadencji. Zarząd III kadencji działający od 28 czerwca 2010 roku do 20 czerwca 2013 roku: z Henryk Majchrzak Prezes Zarządu, z Kazimierz Kułaga Członek Zarządu, Aktualnie sprawujący funkcję Zarząd IV kadencji został powołany 21 czerwca 2013 roku: z Henryk Majchrzak Prezes Zarządu, z Krzysztof Ksyta Członek Zarządu, z Piotr Rak Członek Zarządu, z Cezary Szwed Członek Zarządu. z Marzena Myszkowska Członek Zarządu, z Grzegorz Tomasik Członek Zarządu. Cezary Szwed, Henryk Majchrzak, Krzysztof Ksyta, Piotr Rak 19

20 Henryk Majchrzak Prezes Zarządu Związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 roku jako Prezes Zarządu. Od początku kariery zawodowej związany zawodowo z energetyką początkowo w Elektrowni Bełchatów, a od 1991 roku w Elektrowni Opole, gdzie w 2004 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu, dyrektora technicznego, a w 2005 roku objął funkcję Prezesa Zarządu. W roku 2008 został Prezesem Zarządu BOT Górnictwo i Energetyka S.A. a następnie był Wiceprezesem ds. inwestycji i wytwarzania w PGE S.A. W latach Dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki. Przewodniczący Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej oraz Reprezentant PSE w Walnym Zgromadzeniu European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E). Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), Członek Komitetu Sterującego ds. badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa NCBiR, Członek Komitetu Problemów Energetyki PAN w Warszawie. Krzysztof Ksyta Członek Zarządu Od 1992 roku zawodowo związany z bankowością. W latach Zastępca Dyrektora Departamentu w centrali BGŻ S.A. Od 1996 roku Członek Zarządu Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. w Warszawie, a w latach Prezes Zarządu tego banku. W latach Członek Zarządu Związku Banków Polskich. W przeszłości również Członek Rad Nadzorczych w jednoosobowych spółkach skarbu państwa działających w obrocie gospodarczym. 20

21 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. / RAPORT ROCZNY 2012 Piotr Rak Członek Zarządu Od czerwca 2009 roku Dyrektor Departamentu Przesyłu PSE odpowiedzialny również za współpracę z sąsiadującymi Operatorami Systemów Przesyłowych. Związany z Operatorem od 2004 roku w obszarze wniosków taryfowych, usług przesyłowych i planowania rozwoju sieci przesyłowej. Karierę zawodową rozpoczynał w 1989 roku w Zespole Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. gdzie odpowiadał m.in. za obszary rozwoju, sprzedaży i marketingu. Cezary Szwed Członek Zarządu Od 2010 roku Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu PSE. Z Operatorem jest związany od roku 2000, początkowo w obszarze rynku systemowego i usług operatorskich, a od 2004 roku w obszarze rozwoju systemu przesyłowego, będąc zaangażowanym w przygotowywanie planów rozwoju sieci. Karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku na Politechnice Warszawskiej. Przedstawiciel PSE w Komitecie Rozwoju Systemu ENTSO-E (Europejskiej Organizacji Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej). 21

22 Dotychczasowy znak firmowy Nowy znak firmowy Nowe logo PSE Proces zmiany systemu identyfikacji wizualnej PSE rozpoczął się w październiku 2012 roku. Prace graficzne nad nowym znakiem poprzedzone były wywiadami z pracownikami oraz kontrahentami PSE. Wyniki rozmów zostały przeanalizowane przez specjalistów ds. identyfikacji wizualnej i stały się podstawą do stworzenia briefu kreatywnego dla zespołu grafików. Z kilkudziesięciu graficznych propozycji, w pierwszym etapie wybrano kilka znaków do dalszego opiniowania i badań. Ostatecznie wybrane nowe logo Polskich Sieci Elektroenergetycznych łączy w sobie wszystkie ważne dla Spółki wartości: z Odpowiedzialność, z Bezpieczeństwo, z Współpracę, z Profesjonalizm, z Transparentność.

23

24 Wartości PSE ODPOWIEDZIALNOŚĆ Jako pracownicy ponosimy odpowiedzialność za wykonywaną pracę i jej efekty mając świadomość wpływu na gospodarkę kraju. Realizując zadania inwestycyjne służące rozbudowie systemu elektroenergetycznego kierujemy się zasadą równowagi potrzeb biznesowych i społecznych przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Prowadzimy odpowiedzialną politykę kadrową umożliwiając pracownikom Grupy PSE rozwój zawodowy. Doskonaląc umiejętności i kompetencje tworzymy stabilne miejsca pracy. BEZPIECZEŃSTWO Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie niezawodnej i bezpiecznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Najważniejszym celem naszych prac jest pewność i gwarancja dostaw energii elektrycznej siecią przesyłową do wszystkich regionów kraju, co przekłada się na bezpieczeństwo funkcjonowania zarówno odbiorców przemysłowych jak i gospodarstw domowych. WSPÓŁPRACA Aktywnie angażujemy się w realizację wspólnych zadań dzieląc się wiedzą oraz wykorzystując wzajemne doświadczenia. Budujemy zaufanie stosując transparentne zasady. Aktywnie rozwijamy partnerstwo z innymi operatorami systemów przesyłowych. Szanując wzajemną odrębność współpracujemy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. 24

25 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. / RAPORT ROCZNY 2012 PROFESJONALIZM Gwarancją bezpiecznej i stabilnej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego są wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy GK PSE. Realizując zadania z profesjonalnie przygotowaną kadrą dbamy o jej stały rozwój umożliwiając podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez różne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego. Profesjonalizm naszych pracowników wyraża się także w rzetelnym i terminowym wykonywaniu powierzonych zadań oraz przestrzeganiu najwyższych norm etycznych. Jako pracownicy Grupy poprzez rozwój zawodowy i pogłębianie wiedzy przyczyniamy się do budowania silnej pozycji Grupy PSE jako kompetentnego, godnego zaufania partnera biznesowego. TRANSPARENTNOŚĆ Zapewniamy jasne, obiektywne i merytoryczne kryteria przy podejmowaniu każdej decyzji biznesowej. Ściśle przestrzegamy zasad równego traktowania pracowników i uczestników rynku. Wyrazem tego jest przyjęty Program Zgodności zapewniający równoprawne, niedyskryminacyjne podejście do wszystkich interesariuszy Spółki. Zainteresowanym podmiotom zapewniamy równy dostęp do prawdziwych, rzetelnych i kompletnych informacji. Każdego naszego partnera biznesowego traktujemy na takich samych zasadach i w równy sposób. Zapewniamy jednakowe warunki dla rozwoju wszystkich źródeł wytwarzania energii elektrycznej zarówno Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) jak i dla konwencjonalnych. Przestrzegamy prawa. 25

26 Strategia Spółki Misja PSE Działając z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju zapewniamy niezawodną i efektywną pracę systemu elektroenergetycznego w obszarze działania PSE S.A., tworzymy warunki dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, zapewniając naszym pracownikom możliwości rozwoju zawodowego. Wizja PSE Traktując priorytetowo bezpieczeństwo Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, współtworzymy europejski rynek energii elektrycznej, aktywnie rozwijając partnerstwo z innymi operatorami systemów przesyłowych, przestrzegając zasad transparentności działania oraz równego traktowania uczestników rynku. Strategia PSE Cele strategiczne: I. Poprawa efektywności działania Spółki. II. Rozwój kapitału ludzkiego. III. Doskonalenie relacji z otoczeniem. IV. Rozwijanie mechanizmów rynkowych. V. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy KSE. VI. Rozwój KSE. PSE realizują obecną strategię Spółki od 20 kwietnia 2011 roku w oparciu o dokument pt. Strategia PSE S.A. do 2020 roku. Przyjęte cele sukcesywnie osiągane są poprzez wdrażane projekty strategiczne. W 2012 Spółka realizowała 48 projektów i podprojektów, z czego najważniejsze z nich dotyczą: integracji spółek obszarowych, wdrożenia nowego modelu eksploatacji majątku sieciowego, programu poprawy efektywności energetycznej, programu rozwoju i mobilizacji kadr, przygotowania uregulowań prawnych i organizacyjnych w zakresie służebności przesyłu, wdrożenia nowych opartych na warunkach konkurencji zasad zarządzania pracą systemów, analizy i przygotowania postępowania przetargowego na instalację przesuwników fazowych oraz budowy połączenia elektroenergetycznego Polska Litwa. W 2012 roku z sukcesem zostało zakończonych sześć projektów strategicznych: 1. Powołano wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Spółkę PSE Innowacje, powstałą z połączenia Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii (CATA) oraz EPCON. PSE Innowacje świadczą na rzecz PSE usługi doradcze z zakresu analiz, 26

27 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. / RAPORT ROCZNY 2012 badań, nowych technologii i rozwiązań informatycznych w sektorze elektroenergetycznym. 2. Wdrożono nowy model przygotowania i realizacji projektów infrastrukturalnych. Doprecyzowano zakres obowiązków jednostek organizacyjnych PSE oraz spółek GK, ustanowiono nadzór oraz mechanizmy kontroli i monitorowania inwestycji w obszarach planowania, przygotowania oraz wykonawstwa, a także rozliczenia inwestycji. W spółce zależnej PSE Inwestycje (dawniej EPC) stworzono obszar przygotowania inwestycji, funkcję biura projektów oraz inżyniera kontraktu. 3. Udoskonalono politykę ochrony informacji. W 2012 roku Spółka z sukcesem przeprowadziła proces certyfikacji na zgodność systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z normą PN-ISO/IEC 27001:2007. W sierpniu 2012 roku PSE otrzymały Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Certyfikat PN-ISO/IEC 27001:2007 pomaga zarządzać cennymi zasobami informacji i je chronić. Korzyści z uzyskania certyfikatu PN-ISO/IEC 27001:2007 to przede wszystkim wzrost wiarygodności Spółki wobec partnerów biznesowych oraz zapewnienie, że powierzone i przetwarzane informacje są w odpowiedni sposób chronione, a także podkreślenie, że PSE spełniają wszelkie wymogi prawne, do których przestrzegania są zobowiązane. 4. Skuteczne wdrożono i przeprowadzono zarządzanie kryzysowe podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012, które odbyły się w Polsce i na Ukrainie. W celu zapewnienia bezpiecznych rozgrywek, w spółce zaktualizowano obowiązujące procedury likwidacji awarii, w spółkach obszarowych wdrożono procedury dotyczące sytuacji kryzysowych. 5. Opracowano analizę techniczno ekonomiczną wieloletniego Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej (PRSP). Sporządzono procedury tworzenia i aktualizacji PRSP. Przygotowano także propozycję narzędzi informatycznych dedykowanych tworzeniu PRSP w horyzoncie długoterminowym. 6. Zakupiono majątek przesyłowy połączenia Polska Szwecja. 31 sierpnia 2012 roku PSE podpisały umowy związane z zakupem majątku będącego częścią połączenia stałoprądowego Polska Szwecja. Na mocy umowy PSE stały się właścicielem stacji HVDC Słupsk oraz kabla podmorskiego do punktu MID POINT na Bałtyku (stanowiącego połowę całkowitej długości kabla). 27

PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010-2025

PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010-2025 PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010-2025 Aktualizacja w zakresie lat 2014-2018 Konstancin - Jeziorna, luty 2014 roku 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Konstancin Jeziorna, marzec 2010 Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia inwestycyjne PSE Operator planowane do roku 2025 w celu zaspokojenia

Zamierzenia inwestycyjne PSE Operator planowane do roku 2025 w celu zaspokojenia Zamierzenia inwestycyjne PSE Operator planowane do roku 2025 w celu zaspokojenia szczytowego zapotrzebowania na moc czynną D r H e n r y k M a j c h r z a k Dr Cezary Szwed Tomasz Tarwacki Rynek energetyczny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu 1 Nawigacja w spisie treści Kliknij w tytuł lub numer strony aby przejść do wybranego rozdziału Nawigacja na stronach raportu Kliknij na logo PGE aby przejść do spisu treści Kliknij na strzałkę aby przejść

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011 Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2011 Lipiec 2011 2 Spis treści Wykaz skrótów używanych w tekście raportu 5 1. Nota wprowadzająca 7 2. Opis sytuacji na rynku energii elektrycznej i rynku

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści Misja i wartości

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Kozienice Ołtarzew Spotkanie z Władzami Samorządowymi oraz Przedstawicielami Mieszkańców

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Kozienice Ołtarzew Spotkanie z Władzami Samorządowymi oraz Przedstawicielami Mieszkańców Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Kozienice Ołtarzew Spotkanie z Władzami Samorządowymi oraz Przedstawicielami Mieszkańców Konstancin-Jeziorna, 15 czerwca 2015 r. Plan rozwoju Krajowego

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011 Raport Roczny 2 Raport Roczny Spis treści Niniejsza publikacja jest pierwszym zintegrowanym raportem GAZ-SYSTEM S.A., który opisuje podjęte przez spółkę działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz prezentuje

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE...23

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE...23 1 1 2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 7 1.1. OPIS ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 7 1.2. ZMIANY W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 10 1.2.1. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa sieci elektroenergetycznych w ramach jednolitego rynku energii

Rozbudowa sieci elektroenergetycznych w ramach jednolitego rynku energii Rozbudowa sieci elektroenergetycznych w ramach jednolitego rynku energii Seminarium eksperckie Kancelarii Prezydenta RP Infrastruktura dla europejskiego rynku energetycznego Henryk Majchrzak Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Planowanie rozwoju polskiej sieci przesyłowej w perspektywie 2025

Planowanie rozwoju polskiej sieci przesyłowej w perspektywie 2025 Henryk Majchrzak 1) Planowanie rozwoju polskiej sieci przesyłowej w perspektywie 2025 Planning of the Polish transmission network development in the perspective of the year 2025 Prezentując zagadnienie

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

poszerzamy horyzonty... profil firmy

poszerzamy horyzonty... profil firmy poszerzamy horyzonty... profil firmy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. profil firmy Spis treści Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. profil firmy Profil działalności 5 Współpraca

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze: Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2012 r. 02/2013 NR 2 (84) 3 czerwca 2013 ISSN 1506-090X Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Spis treści Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) INWESTYCJE nabierają tempa SPIS TREŚCI Trzecia edycja Programu Dobrowolnych Odejść 19 Już dzisiaj zaplanujmy

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej

Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej Dr Henryk Majchrzak Tomasz Tarwacki Grzegorz Tomasik Jacenty Węgliński PSE Operator SA Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14 2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.1. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.2. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI PO DNIU BILANSOWYM...

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń 2011

Kalendarium wydarzeń 2011 Kalendarium wydarzeń 2011 Styczeń ENEA S.A. uruchamia nowy edukacyjny serwis internetowy, promujący ekologiczne postawy www.wkontakcieznatura.pl. Wiceprezes Zarządu ENEA Operator ds. infrastruktury sieciowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarz ądu z dzia łalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012. 12 marca 2013 r.

Sprawozdanie Zarz ądu z dzia łalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012. 12 marca 2013 r. Sprawozdanie Zarz ądu z dzia łalności Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012 12 marca 2013 r. Spis treści: 1. ORGANIZACJA POLSKA ENERGIA S.A.... 5 1.1. Podstawowe informacje o Spółce i Grupie Kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

Tomasz Tomczykiewicz Sekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki

Tomasz Tomczykiewicz Sekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Wpływ nowych/proponowanych regulacji w Prawie Energetycznym, OZE, Prawie Gazowym na osiągnięcie celów ekologicznych i efektywnościowych dotyczących ciepłownictwa, energii elektrycznej i gazu Tomasz Tomczykiewicz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ENEA Raportowanie CSR za 2013 r. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA 2013

Grupa Kapitałowa ENEA Raportowanie CSR za 2013 r. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA 2013 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA 2013 1 Spis treści raportu Kalendarium 2013 O raporcie Indeks treści GRI Oświadczenie Global Compact Interesariusze Mapa interesariuszy

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Nawigacja na stronach raportu

Nawigacja na stronach raportu Nawigacja na stronach raportu Kliknij w nagłówek Raport Roczny 2009 aby przejść do spisu treści Kliknij w nagłówek w części finansowej aby przejść do spisu treści części finansowej Kliknij aby przejść

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce

ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce Raport2010 RWE Polska ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa T +48 22 821 41 31 F +48 22 821 33 29 RAPORT 2010 01 SPIS TREŚCI Prezes Zarządu RWE Polska o odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo