Działalność normalizacyjna Instytutu Łączności w 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działalność normalizacyjna Instytutu Łączności w 2011 r."

Transkrypt

1 Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Zakład Sieci (Z-2) Zakład Systemów Zasilania (Z-5) Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Zakład Zastosowań Technik Łączności Elektronicznej (Z-10) Centralna Izba Pomiarów Telekomunikacyjnych (Z-12) Zakład Teletransmisji i Technik Optycznych (Z-14) Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej (Z-21) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Ośrodek Informacji Naukowej i Promocji (OINP) Działalność normalizacyjna Instytutu Łączności w 2011 r. Praca nr Warszawa, grudzień 2011

2 Działalność normalizacyjna Instytutu Łączności w 2011 r. Praca nr: Słowa kluczowe: normalizacja, PKN, CEN, ETSI, IEEE, ITU, ISO Kierownik pracy: mgr inż. Ewa Kapuściarek Wykonawcy pracy: mgr inż. Aleksander Orłowski (Z-1) Urszula Figura (Z-2) mgr inż. Jerzy Paczocha (Z-2) inż. Paweł Kliś (Z-5) mgr Edward Klimasara (Z-6) mgr inż. Ryszard Kobus (Z-10) dr inż. Bolesław Kowalczyk (Z-10) mgr Anna Ołtarzewska (Z-10) mgr inż. Andrzej Pękalski (Z-10) mgr inż. Tomasz Sędek (Z-10) prof. dr hab. Zbigniew Jaroszewicz (Z-12) dr inż. Tomasz Kossek (Z-12) dr inż. Krzysztof Borzycki (Z-14) doc. dr hab. Marian Marciniak (Z-14) mgr inż. Bartłomiej Gołębiowski (Z-21) dr inż. Maciej Grzybkowski (Z-21) mgr inż. Marek Kałuski (Z-21) mgr inż. Daniel Niewiadomski (Z-21) mgr inż. Marek Michalak (Z-21) dr inż. Mirosław Pietranik (Z-21) dr inż. Dariusz Więcek (Z-21) mgr inż. Andrzej Chudziński (CLB) dr inż. Alina Karwowska-Lamparska (CLB) mgr inż. Justyn Połujan (CLB) Kierownik Zakładu: mgr inż. Ewa Kapuściarek Copyright by Instytut Łączności, Warszawa

3 Spis treści Wstęp... 4 Wykaz organizacji normalizacyjnych... 4 Normalizacja krajowa współpraca z Polskim Komitetem Normalizacyjnym (PKN)... 5 KT nr 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce... 6 KT nr 11 ds. Telekomunikacji... 6 KT nr 53 ds. Kabli i Przewodów KT nr 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych KT nr 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej KT nr 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania KT nr 172 ds. Kart Identyfikacyjnych KT nr 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych KT nr 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych KT nr 259 ds. Poczty KT nr 264 ds. Systemów Sygnalizacji Pożarowej KT nr 282 ds. Techniki Światłowodowej KT nr 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności Normalizacja międzynarodowa CEN Technical Committee Postal services CEPT Working Group Frequency Management (WG FM) CEPT ECC Working Group Spectrum Engineering 43 (WG SE43) Cognitive Radio Systems White Spaces CEPT ECC WG FM Project Team 45 - Digital Broadcasting Issues CEPT ECC Conference Preparatory Group CPG CISPR i IEC TC IEC - TC46: Cables, wires, waveguides, R.F. connectors, R.F. and microwave passive components and accessories TC 86 Fibre Optics IEEE DySPAN White Space Radio ITU-R - Study Group 6 (SG6) Broadcasting service ITU-T Study Group 9 (SG9) - Integrated broadcast cable networks and television and sound transmission ETSI Podsumowanie Wnioski

4 Wstęp Prace normalizacyjne zaplanowane na 2011 r. są kontynuacją prac prowadzonych w latach poprzednich przez pracowników IŁ. Przedstawiciele Instytutu są jego reprezentantami w komitetach technicznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN) oraz pełnią funkcję delegatów Polski lub ekspertów w regionalnych, europejskich i międzynarodowych organizacjach normalizacyjnych. Członkowie komitetów technicznych są zobowiązani do udziału w posiedzeniach oraz do prac na projektami Polskich Norm oraz norm europejskich. Prace nad projektami norm europejskich obejmują nie tylko ocenę zawartości normy ale również przygotowanie tłumaczenia tytułów oraz abstraktów norm. W przypadku udziału w pracach organizacji międzynarodowych do zakresu obowiązków osób biorących udział w tych pracach należy przygotowywanie projektów norm, opiniowanie projektów, udział w przygotowywaniu programu prac oraz przedstawianie stanowiska administracji polskiej. Opracowanie zostało podzielone na 3 części. W pierwszej części opisano prace pracowników IŁ w komitetach technicznych działających przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. W tej części znajdują się informacje o pracach we wszystkich komitetach, do których Instytut zgłosił chęć uczestnictwa. W drugiej części opisano współpracę międzynarodową pracowników IŁ w organizacjach normalizacyjnych. Opisane zostały działania jedynie w niektórych ciałach normalizacyjnych, w tych, w których pracownicy IŁ byli aktywni w 2011 r. W pozostałych przypadkach, chociaż nie brali aktywnego udziału (ze względu np. na koszty wyjazdów lub brak czasu) starali się śledzić prace tam prowadzone. Część trzecia to podsumowanie i wnioski. Wykaz organizacji normalizacyjnych 1 CEN European Committee for Standardization (Europejski Komitet Normalizacyjny) CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization (Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki) CEPT European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (Europejska Konferencja Administracji Poczty i Telekomunikacji) CISPR Special international committee on radio interference (Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques) ETSI European Telecommunications Standards Institute (Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych) IEC International Electrotechnical Commission (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna) IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers ISO International Organization for Standardization (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) ITU-R International Telecommunications Union, Radiocommunication Sector (Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny) ITU-T International Telecommunications Union, Telecommunication Standardization Sector PKN Polski Komitet Normalizacyjny 1 Tłumaczenia nazw organizacji normalizacyjnych są zgodne z nazwami stosowanymi w Polskich Normach. 4

5 Normalizacja krajowa współpraca z Polskim Komitetem Normalizacyjnym (PKN) Od 2009 r. zgodnie ze zmienionymi zasadami członkiem Komitetów Technicznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym jest Instytut Łączności, który do prac w tych Komitetach ma prawo delegowania swoich pracowników jako reprezentantów (maksimum trzech do komitetu), z których tylko jeden ma prawo głosu. Dziewiętnastu pracowników Instytutu Łączności reprezentuje go w 13 Komitetach Technicznych (tab. 1). Tab. 1 Przedstawiciele Instytut Łączności w Komitetach Technicznych PKN Komitet Techniczny Imię i nazwisko KT nr 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Alina Karwowska-Lamparska (CLB) Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce Andrzej Chudziński (CLB) Alina Karwowska-Lamparska (CLB) przewodnicząca KT nr 11 ds. Telekomunikacji Andrzej Pękalski (Z-10) KT nr 53 ds. Kabli i Przewodów Krzysztof Borzycki (Z-14) KT nr 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych Justyn Połujan (CLB) Marek Kałuski (Z-21) KT nr 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej Marek Michalak (Z-21) Mirosław Pietranik (Z-21) KT nr 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania Edward Klimasara (Z-6) KT nr 172 ds. Kart Identyfikacyjnych Aleksander Orłowski (Z-1) Anna Ołtarzewska (Z-10) KT nr 182 ds. Zabezpieczenia Systemów i Ochrony Danych Jerzy Paczocha (Z-10) Tomasz Sędek (Z-10) KT nr 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych Paweł Kliś (Z-5) KT nr 259 ds. Poczty Ryszard Kobus (Z-10) - wiceprzewodniczący KT nr 264 ds. Systemów Sygnalizacji Pożarowej Aleksander Orłowski (Z-1) Urszula Figura (Z-2) KT nr 282 ds. Techniki Światłowodowej Zbigniew Jaroszewicz (Z-12) Tomasz Kossek (Z-12) Bolesław Kowalczyk (Z-10) KT nr 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności Jerzy Paczocha (Z-2) 5

6 KT nr 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce 1. Tematyka prac Komitetu Technicznego Terminologia, dokumentacja, symbole graficzne, wielkości i jednostki oraz ich oznaczenia literowe w elektryce; zbiory danych dla bibliotek (dane składników elektrycznych). 2. Wykonawcy prac KT 8 dr inż. Alina Karwowska-Lamparska (CLB) 3. Posiedzenia Komitetu W roku 2011 nie odbywały się posiedzenia komitetu. Głosowania przeprowadzano przez Moduł KT (MKT) oraz drogą ową. 4. Wykonane zadania Kontynuowano prace nad weryfikacjami tłumaczeń norm oraz rozpoczęto prace nad nowymi projektami: FprEN 62023:2011 dokument: IEC 3/1050/FDIS - Struktura informacji i dokumentacji technicznej FprEN 62027:2011 dokument: IEC 3/1049/FDIS - Sporządzanie zestawień przedmiotów wraz z wykazem części prfpren :2011 dokument: IEC 3/1032/CDV - Przygotowanie instrukcji - Struktura, zawartość i sposób prezentacji - Część 1: Ogólne zasady i wymagania szczegółowe FprEN 62648:2011 dokument: IEC 3C/1722/CDV - Symbole graficzne do stosowania na urządzeniach - Zasady wprowadzania symboli graficznych do publikacji IEC FprEN :2011 dokument: IEC 3D/191/CDV - Ontologia rejestru i transferu wyrobów znormalizowanych przy pomocy arkuszy kalkulacyjnych Część 1: logiczna struktura pakietów/paczek danych. KT nr 11 ds. Telekomunikacji 1. Tematyka prac Komitetu Technicznego Zagadnienia sieciowe, telekomunikacja komercyjna, protokoły sygnalizacyjne i komutacja, transmisja i zwielokrotnienie, urządzenia końcowe, metody pomiarowe, urządzenia radiowe i systemy, radiokomunikacja ruchoma, naziemne stacje satelitarne, wpływy zewnętrzne, czynniki ludzkie, kablowe systemy rozdzielcze, zdalne sterowanie i ochrona oraz związane urządzenia telekomunikacyjne dla systemów elektroenergetycznych. 2. Wykonawcy prac dr inż. Alina Karwowska-Lamparska (CLB) przewodnicząca z prawem głosu, mgr inż. Andrzej Chudziński (CLB); mgr inż. Andrzej Pękalski (Z-10). 3. Posiedzenia Komitetu W 2011 roku odbyły się 3 posiedzenia przygotowane i prowadzone przez przewodniczącą, w których uczestniczyli wszyscy pracownicy IŁ, będący członkami KT11. Posiedzenia odbyły się w dniach 28.03, 28.06, w siedzibie PKN. 6

7 4. Wykonane zadania 4.1 Opracowanie programu prac KT Opiniowanie i uzgadnianie stanowiska krajowego w głosowaniach oraz oddawanie głosów, dotyczących projektów EN z ETSI, CENELEC TC 209 i SR 103 i IEC 100 TC Zaopiniowano i głosowano (OP) nad 35 projektami norm ETSI. Zaopiniowano (PE) 40 projektów norm ETSI. Zagłosowano (V) nad 56 projektami norm ETSI. Zaopiniowano i zagłosowano (CDV) nad 3 projektami normy CENELEC TC Uzgodnienie treści projektów polskich norm, (stanowiących tłumaczenie na język polski norm ETSI) i skierowanie ich do zatwierdzenia Prace dotyczyły następujących projektów norm: prpn-etsi EN V1.1.2 Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana EN dotycząca stacji naziemnych instalowanych w pojazdach (VMES), pracujących w zakresach częstotliwości 14/12 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE prpn-etsi EN V1.2.1 Telewizja cyfrowa (DVB) Struktura ramkowania drugiej generacji, kodowanie kanałowe i modulacja dla emisji, usług interaktywnych, gromadzenia informacji oraz innych szerokopasmowych zastosowań satelitarnych (DVB-S2) prpn-etsi EN V9.0.2 Globalny system łączności ruchomej (GSM) - Zharmonizowana EN dotycząca stacji ruchomych pracujących w pasmach GSM 900 i GSM 1800 zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (1999/5/WE) prpn-etsi EN V1.4.1 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) c Urządzenia bliskiego zasięgu - Urządzenia radiowe używane w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE 4.4 Uzgodnienie treści projektu polskiej normy, (stanowiącego tłumaczenie na język polski normy ETSI) i skierowanie jej do ankiety powszechnej i adresowanej Prace dotyczyły następujących projektów norm: prpn-etsi EN V1.1.2 Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana EN dotycząca stacji naziemnych instalowanych w pojazdach (VMES), pracujących w zakresach częstotliwości 14/12 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE prpn-etsi EN V1.1.1 Telewizja cyfrowa (DVB) Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) Bezprzewodowe łącza wizyjne (WVL) pracujące w zakresie częstotliwości od 1,3 GHzto 50 GHz, Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE 7

8 4.5 Prace nad przyjęciem EN z uznaniem za PN obejmujące tłumaczenia tytułów, opracowanie abstraktów w językach polskim i angielskim, opiniowanie i uzgadnianie stanowiska krajowego w głosowaniu, wykonywane na bieżąco, dotyczące projektów EN z ETSI, i CENELEC TC 209 i SR 103 Tłumaczenia tytułów, opracowanie abstraktów w językach polskim i angielskim dotyczyły następujących projektów norm: prpn-pretsi EN V1.1.1Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) - Aktywne implanty medyczne małej mocy (LP-AMI) pracujące w zakresie częstotliwości od 2 483,5 MHz do MHz Parametry techniczne i metody badań prpn-pretsi EN V1.1.1Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) - Aktywne implanty medyczne małej mocy (LP-AMI) pracujące w zakresie częstotliwości od 2 483,5 MHz do MHz Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE ETSI EN V1.3.1 ( ) Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM);Lądowa służba ruchoma; Urządzenia radiowe wykorzystujące anteny zintegrowane, przeznaczone przede wszystkim do analogowej transmisji mowy; Część 1: Charakterystyki techniczne i metody pomiaru pretsi EN V1.4.2 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Mikrofony bezprzewodowe pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 3 GHz - Część 1: Parametry techniczne i metody pomiaru pretsi EN V1.3.0 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Mikrofony bezprzewodowe pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 3 GHz - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE Final draft ETSI EN V1.6.1 ( ) VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment; Part 2: General description and data link layer Final draft ETSI EN V1.3.1 ( ) VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment; Part 3: Additional broadcast aspects Final draft ETSI EN V1.3.1 ( ) VHF air-ground and air-air Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical characteristics and methods of measurement for aeronautical mobile (airborne) equipment; Part 2: General description and data link layer Final draft ETSI EN V1.3.1 ( ) VHF air-ground and air-air Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical characteristics and methods of measurement for aeronautical mobile (airborne) equipment; Part 3: Additional broadcast aspects Final draft ETSI EN V1.0.0 ( ) Intelligent Transport Systems (ITS);Vehicular Communications; Geographical Area Definition Final draft ETSI EN V1.4.0 ( ) Terrestrial Trunked Radio (TETRA);Voice plus Data (V+D);Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-part 21: Ambience Listening (AL) 8

9 Draft ETSI EN V ( ) Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS);Part 6: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive for deployed surface movement radar sensors; Sub-part 1: X-band sensors using pulsed signals and transmitting power up to 100 kw pretsi EN V2.3.6 Environmental Engineering (EE);Power supply interface at the input to telecommunications and datacom (ICT) equipment; Part 2: Operated by -48 V direct current PN-ETSI EN V5.1.1 IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 1: Introduction and common requirements PN-ETSI EN V5.1.1 IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 13: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) User Equipment (UE) PN-ETSI EN V5.1.1 IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 14: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Base Stations (BS) pretsi EN V1.3.0 Terrestrial Trunked Radio (TETRA);Voice plus Data (V+D);Part 3: Interworking at the Inter-System Interface (ISI);Sub-part 3: Additional Network Feature Group Call (ANF-ISIGC) prpn-pretsi EN V1.1.1 VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 2; Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment; Part 3: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive prpn-pretsi EN V2.2.1 Equipment Engineering (EE);Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-2: Specification of environmental tests; Transportation pretsi EN V1.6.1 VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment; Part 2: General description and data link layer pretsi EN V1.3.1 VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment; Part 3: Additional broadcast aspect pretsi EN V1.3.2U VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment; Part 1: EN for ground equipment pretsi EN V1.2.2U VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment; Part 4: Point-to-point functions pretsi EN V1.3.1 VHF air-ground and air-air Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical characteristics and methods of measurement for aeronautical mobile (airborne) equipment; Part 2: General description and data link layer 9

10 pretsi EN V1.3.1 VHF air-ground and air-air Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical characteristics and methods of measurement for aeronautical mobile (airborne) equipment; Part 3: Additional broadcast aspects pretsi EN V1.2.2U VHF air-ground and air-air Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical characteristics and methods of measurement for aeronautical mobile (airborne) equipment; Part 1: Physical layer pretsi EN V1.2.2U VHF air-ground and air-air Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical characteristics and methods of measurement for aeronautical mobile (airborne) equipment; Part 4: Point-to-point functions Draft ETSI EN V1.1.0 ( ) Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM);Third Generation Transmission Systems for Interactive Cable Television Services - IP Cable Modems; Part 1: General; DOCSIS 3.0 Draft ETSI EN V1.1.0 ( ) Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM);Third Generation Transmission Systems for Interactive Cable Television Services - IP Cable Modems; Part 2: Physical Layer; DOCSIS 3.0 Draft ETSI EN V1.1.0 ( ) Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM);Third Generation Transmission Systems for Interactive Cable Television Services - IP Cable Modems; Part 3: Downstream Radio Frequency Interface; DOCSIS 3.0 Draft ETSI EN V1.1.0 ( ) Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM);Third Generation Transmission Systems for Interactive Cable Television Services - IP Cable Modems; Part 4: MAC and Upper Layer Protocols; DOCSIS 3.0 Draft ETSI EN V1.1.0 ( ) Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM);Third Generation Transmission Systems for Interactive Cable Television Services - IP Cable Modems; Part 5: Security Services; DOCSIS 3.0 pretsi EN V1.3.0 Terrestrial Trunked Radio (TETRA);Voice plus Data (V+D);Part 3: Interworking at the Inter-System Interface (ISI);Sub-part 3: Additional Network Feature Group Call (ANF-ISIGC) prpn-pretsi EN V1.1.1 VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 2; Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment; Part 3: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive prpn-pretsi EN V2.2.1 Equipment Engineering (EE);Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-2: Specification of environmental tests; Transportation pretsi EN V1.2.0 Terrestrial Trunked Radio (TETRA);Technical requirements for Direct Mode Operation (DMO);Part 1: General network design pretsi EN V1.4.0 Terrestrial Trunked Radio (TETRA);Technical requirements for Direct Mode Operation (DMO);Part 2: Radio aspects pretsi EN V1.4.0 Terrestrial Trunked Radio (TETRA);Technical requirements for Direct Mode Operation (DMO);Part 3: Mobile Station to Mobile Station (MS- MS) Air Interface (AI) protocol 10

11 pretsi EN V1.4.0 Terrestrial Trunked Radio (TETRA);Technical requirements for Direct Mode Operation (DMO);Part 4: Type 1 repeater air interface pretsi EN V1.3.0 Terrestrial Trunked Radio (TETRA);Technical requirements for Direct Mode Operation (DMO);Part 5: Gateway air interface pretsi EN V2.1.1 Environmental Engineering (EE);Power supply interface at the input to telecommunications and datacom (ICT) equipment; Part 3: Operated by rectified current source, alternating current source or direct current source up to 400 V; Sub-part 0: Overview pretsi EN V2.1.1 Environmental Engineering (EE);Power supply interface at the input to telecommunications and datacom (ICT) equipment; Part 3: Operated by rectified current source, alternating current source or direct current source up to 400 V; Sub-part 1: Direct current source up to 400 V prpn-pretsi EN V1.1. Telewizja cyfrowa (DVB) DVB drugiej generacji Interaktywny system satelitarny (DVB-RCS2) Część 2: Warstwy nisze dla standardu satelitarnego Pr PN-prETSI EN V Telewizja cyfrowa (DVB) systemy napisów. 4.6 Opiniowanie i uzgadnianie stanowiska krajowego w głosowaniu dotyczącym norm CENELEC Prace dotyczyły następujących projektów norm: pren Cable networks for television signals, sound signals and interactive services Part 3-1: Methods of measurement of non-linearity for full digital channel load with DVB-C signals, pren Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 13-1: Brandwith expansion for broadcast signal over FTTH system prtr Functional Reference Architecture for Communications in Smart Metering Systems 4.7 Prace wstępne, obejmujące tłumaczenie i weryfikację dotyczące projektów polskich norm Prace dotyczyły następujących projektów norm: prpn-etsi EN V1.1.1 Broadband Data Transmission Systems operating in the MHz to MHz frequency band; Part 1: TDD Base Stations; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (weryfikacja), prpn-etsi EN V1.1.1 Broadband Data Transmission Systems operating in the MHz to MHz frequency band; Part 2: TDD User Equipment Stations; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (weryfikacja) prpn-etsi EN V1.1.1 Broadband Radio Access Networks (BRAN);60 GHz Multiple-Gigabit WAS/RLAN Systems ;Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive - PN-EN :2011 Standardy EMC dla sieci - Część 2: Przewodowe sieci telekomunikacyjne wykorzystujące kable współosiowe, ETSI EN V1.1.1 Broadband Wireless Access Systems (BWA) in the MHz 11

12 to MHz frequency band; Mobile Terminal Stations; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive ETSI EN V1.4.1 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) - Urządzenia radiowe używane w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE Zostały zakończone prace nad przeglądem aktualności Polskich Norm wydanych do 2000 r. z zakresu tematyki TK11 oraz rozpoczęto przegląd norm wydanych po 2000 r. Stanowiska KT zostało przegłosowane via MKT. 4.8 Bieżące opinie i kontakty zewnętrzne dotyczące norm leżących w zakresie prac KT11 (przewodnicząca) Do obowiązków przewodniczącej należą kontakty z firmami, które zgłaszają uwagi do norm, a nie są członkami KT11. Uwagi do norm mogą być zgłoszone do organizacji normalizacyjnej jedynie via PKN. Komitet techniczny jest proszony wtedy o ustosunkowanie się do otrzymanych uwag. Uwagi swoje zgłaszały: Sony Central i Southeart Europe Cisco Systems Poland Fundacja audiodeskrypcja (multimedialne książki publikacje elektroniczne 4.9 Wnioski Tematyka prac KT 11 obejmuje wszystkie podstawowe zagadnienia, leżące w zakresie działalności Instytutu Łączności. Udział w jego pracach przynosi więc dużą korzyść dla Instytutu, pozwala bowiem na utrzymanie stanu wiedzy, w zakresie aktualnych trendów w dziedzinie telekomunikacji i radiokomunikacji i powiązanie z nimi najnowszych norm na najwyższym poziomie, a także na utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami europejskich i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych ETSI, CENELEC i IEC. KT11 jest również doskonałą platformą wymiany doświadczeń między specjalistami krajowymi, reprezentującymi odpowiednie instytucje i laboratoria zajmujące się zagadnieniami telekomunikacji i radiokomunikacji. Wydaje się niezbędne utrzymanie w roku 2012 dalszego udziału specjalistów Instytutu Łączności w pracach KT11. KT nr 53 ds. Kabli i Przewodów 1. Tematyka prac Komitetu Technicznego Kable telekomunikacyjne współosiowe, symetryczne i światłowodowe; kable i przewody energetyczne i sygnalizacyjne; włókna światłowodowe, materiały do produkcji kabli, metody badań kabli, materiałów i włókien światłowodowych. Prace przedstawiciela IŁ koncentrują się na zagadnieniach: kable telekomunikacyjne współosiowe, symetryczne i światłowodowe; materiały do produkcji kabli i metody ich badań, przede wszystkim w zakresie kabli światłowodowych. 2. Wykonawca prac dr inż. Krzysztof Borzycki (Z-14) 3. Posiedzenia W 2011 r. nie było posiedzeń KT53, wcześniej organizowanych 1-3 razy w roku. Przyczyną jest przejście na system e-kt, uzupełniany wymianą dokumentów przez . 12

13 4. Wykonane zadania Większość prac w Komitetu dotyczyła opiniowania nowych projektów norm IEC i CENELEC oraz tłumaczenia i wprowadzania jako obowiązujących w Polsce norm IEC. Opiniowanie dotyczyło m.in. projektów norm: PN-EN : Optical fibre cables - Part 1-1: Generic specification General, PN-EN : Optical fibre cables - Part 2-10: Indoor optical fibre cables - Family specification for simplex and duplex cables, PN-EN : Optical fibre cables - Part 2-11: Indoor optical fibre cables - Detailed specification for simplex and duplex cables for use in premises cabling, PN-EN : Optical fibres cables - Part 2-21: Indoor optical fibre cables - Detailed specification for multi-fibre optical distribution cables for use in premises cabling, PN-EN : Optical fibre cables Part 2-31: Indoor optical fibre cables - Detailed specification for optical fibre ribbon cables for use in premises cabling, PN-EN : Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 5: Halogen-free, cross-linked insulating compounds. Liczba zaopiniowanych dokumentów: około 20. Dociera ich kilkakrotnie więcej, ale część nie jest przeglądana z powodu tematyki poza kompetencjami albo braku czasu. KT nr 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych 1. Tematyka prac Komitetu Technicznego Urządzenia odbiorcze radiofoniczne i telewizyjne, magnetowidy i kamery wizyjne, wzmacniacze, urządzenia i systemy elektroakustyczne wysokiej wierności odtwarzania, przetworniki elektroakustyczne, elektroniczne urządzenia edukacyjne i rozrywkowe, parametry przyłączeniowe, próby środowiskowe oraz niezawodność elektronicznego sprzętu powszechnego użytku. 2. Wykonawca prac mgr inż. Justyn Połujan (CLB) 3. Posiedzenia komitetu W 2011 r. przeprowadzono 13 głosowań, wykonano 5 zadań oraz zapoznano się z 250 aktualnościami. Wszystkie działania odbyły się poprzez Moduł KT (MKT) strony internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. 4. Wykonane zadania Prace dotyczyły opiniowania norm: FprEN Fonia cyfrowa - Interfejs do nieliniowo kodowanych strumieni informacji PCM według IEC Część 10: Nieliniowe strumienie PCM zgodne z formatem MPEG-4 Audio Lossless Coding (ALS) FprEN Terrestrial digital multimedia broadcasting (T-DMB) receivers - Part 2: Interactive data services using BIFS FprEN Electroacoustics - Methods to determine corrections to obtain the free-field response of a sound level meter FprEN Electroacoustics - Sound level meters - Part 1: Specifications FprEN Electroacoustics - Sound level meters - Part 2: Pattern evaluation tests 13

14 FprEN Electroacoustics - Sound level meters - Part 3: Periodic tests FprEN Electroacoustics - Hearing aids - Part 13: Electromagnetic compatibility (EMC) FprEN Sound system equipment - Part 16: Objective rating of speech intelligibility by speech transmission index FprEN Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-books - Interchange format for e-dictionaries EN /FprA1 Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC Part 1: General EN /FprA1 Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC Part 2: Burst-info FprEN Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 301: Common information model (CIM) base FprEN Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-books technologies - Texture map for auditory presentation of printed texts FprEN Safeguards against accidentally caused candle flame ignition for audio/video, communication and information technology equipment KT nr 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej 1. Tematyka prac Komitetu Technicznego Komitet zajmuje się opracowaniem projektów norm krajowych z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej oraz opiniowaniem projektów norm międzynarodowych i innych prac z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej zgłaszanych przez m.in. takie organizacje jak CENELEC, IEC TC77 i CISPR. Komitet opracowuje oficjalne polskie stanowiska w tym zakresie. 2. Wykonawcy prac mgr inż. Marek Kałuski (Z-21) mgr inż. Marek Michalak (Z-21) z prawem głosu dr inż. Mirosław Pietranik (Z-21) 3. Posiedzenia komitetu W roku 2011 odbyło się 8 posiedzeń komitetu. Posiedzenia odbywały się w Warszawie, w siedzibie UKE. Przedstawiciele Instytutu dzielili udział w wybranych posiedzeniach między siebie, tak aby w każdym posiedzeniu brał udział przynajmniej jeden reprezentant Instytutu Łączności. W bieżącym roku wszystkie głosowania w ramach Komitetu były organizowane drogą elektroniczną za pośrednictwem Modułu KT. Marek Michalak brał udział we wszystkich głosowaniach organizowanych w roku 2011 w ramach Modułu KT. 4. Wykonane prace Udział w opracowaniu projektów polskich wersji / tłumaczeniu norm: EN 55011: EN 55011:2009/A1:2010, Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement (Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne. Charakterystyki zaburzeń o częstotliwości 14

Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa

Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa Zakład Zastosowań Technik Łączności Elektronicznej (Z 10) Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa Praca nr: 10300038 Warszawa, grudzień 2008 Infrastruktura teleinformatyczna państwa Wniosek nr 1004/08

Bardziej szczegółowo

Kompatybilność elektromagnetyczna istota problemu i normalizacja

Kompatybilność elektromagnetyczna istota problemu i normalizacja Władysław MOROŃ Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty Kompatybilność elektromagnetyczna istota problemu i normalizacja Streszczenie. Przedstawiono początki i rozwój problematyki zakłóceń, który doprowadził

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Organizacje i standardy sieci

Sieci Komputerowe. Organizacje i standardy sieci Sieci Komputerowe Organizacje i standardy sieci dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zadania organizacji opracowujących standardy

Bardziej szczegółowo

Metodyki testowania bezpieczeństwa aplikacji internetowych

Metodyki testowania bezpieczeństwa aplikacji internetowych PRZEGLĄD TELEINFORMATYCZNY NR 2, 2013 Metodyki testowania bezpieczeństwa aplikacji internetowych Marek ANTCZAK, Zbigniew ŚWIERCZYŃSKI Instytut Teleinformatyki i Automatyki WAT, ul. Gen. S. Kaliskiego 2,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08. Dane kontaktowe:

Spis treści. Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08. Dane kontaktowe: 1 Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08 Spis treści I. Opis projektu..4 II. Czujniki pól elektromagnetycznych 1. Detektor pola magnetycznego (50 Hz)...6 2. Detektor szerokopasmowy pola elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

Budowa i wdrożenie inteligentnego systemu pomiarowego (AMI) w Oddziale Białystok i Oddziale Łódź-Miasto

Budowa i wdrożenie inteligentnego systemu pomiarowego (AMI) w Oddziale Białystok i Oddziale Łódź-Miasto Budowa i wdrożenie inteligentnego systemu pomiarowego (AMI) w Oddziale Białystok i Oddziale Łódź-Miasto Lublin, dnia 10 czerwca 2014 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający PGE Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Prace dotyczące systemów radiokomunikacyjnych III i następnych generacji w szczególności dla potrzeb sieci inteligencji otoczenia

Prace dotyczące systemów radiokomunikacyjnych III i następnych generacji w szczególności dla potrzeb sieci inteligencji otoczenia Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Prace dotyczące systemów radiokomunikacyjnych III i następnych generacji w szczególności dla potrzeb sieci inteligencji otoczenia Praca nr 01 30 001 5 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć e-gospodarki

Słownik pojęć e-gospodarki Słownik pojęć e-gospodarki ADC (Automatic Data Capture) Automatyczne identyfikowanie i gromadzenie danych w systemach logistycznych. ADSL (Asynchronic Digital Subscriber Line) Asynchroniczne Linie Cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy zarządzania wiedzą

Wybrane problemy zarządzania wiedzą Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Wybrane problemy zarządzania wiedzą Zadanie nr 1 Praktyczne aspekty zarządzania wiedzą Praca nr 06300017 Warszawa, grudzień 2007 Wybrane problemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Analiza obowiązujących standardów i norm w zakresie informatyki medycznej w Polsce oraz UE, które będą obowiązywać w Programie

Analiza obowiązujących standardów i norm w zakresie informatyki medycznej w Polsce oraz UE, które będą obowiązywać w Programie Analiza obowiązujących standardów i norm w zakresie informatyki medycznej w Polsce oraz UE, które będą obowiązywać w Programie Opracował: Kazimierz Frączkowski Strona 1 z 43 Spis treści: 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

2/2013. Symbole do stosowania na wyrobach medycznych wg PN-EN ISO 15223-1. www.pkn.pl WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY. Fotolia.

2/2013. Symbole do stosowania na wyrobach medycznych wg PN-EN ISO 15223-1. www.pkn.pl WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY. Fotolia. 2/2013 Symbole do stosowania na wyrobach medycznych wg PN-EN ISO 15223-1 WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY www.pkn.pl Fotolia.com jacek_kadaj SPIS TREŚCI 2/2013 2 3 OD REDAKCJI Rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kompatybilność systemów nowej generacji oraz zagadnienie kompatybilności elektromagnetycznej w środowiskach specjalnych

Kompatybilność systemów nowej generacji oraz zagadnienie kompatybilności elektromagnetycznej w środowiskach specjalnych Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej ul. Swojczycka 38 51-501 Wrocław T:[+71] 36 99 803, F:[+71] 37 28 8788 www.itl.waw.pl sekretariat@il.wroc.pl National Institute of Telecommunications ul. Szachowa

Bardziej szczegółowo

Możliwości zastosowania budowanych w kraju sieci telekomunikacyjnych na potrzeby bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

Możliwości zastosowania budowanych w kraju sieci telekomunikacyjnych na potrzeby bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Zakład Zastosowań Technik Łączności Elektronicznej (Z 10) Możliwości zastosowania budowanych w kraju sieci Praca nr: 10300011 Warszawa, grudzień 2011 r. Możliwości zastosowania budowanych w kraju sieci

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie mechanizmów norm serii ISO 27000 do potwierdzania zgodności z wymogami ochrony danych osobowych

Wykorzystanie mechanizmów norm serii ISO 27000 do potwierdzania zgodności z wymogami ochrony danych osobowych Wykorzystanie mechanizmów norm serii ISO 27000 do potwierdzania zgodności z wymogami ochrony danych osobowych Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Jakość danych w systemach informacyjnych zakładów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA BADAŃ POLSKIEJ PLATFORMY TECHNOLOGII MOBILNYCH I KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ. Wersja: SB/03/2007

STRATEGIA BADAŃ POLSKIEJ PLATFORMY TECHNOLOGII MOBILNYCH I KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ. Wersja: SB/03/2007 STRATEGIA BADAŃ POLSKIEJ PLATFORMY TECHNOLOGII MOBILNYCH I KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ Wersja: SB/03/2007 Warszawa, 22 stycznia 2008 STRESZCZENIE Potencjał komercyjny innowacyjnych produktów i usług wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

SESSION CIGRE 3/2015 (729) 24 th to 29 th August. Paris - France / Palais des Congrès. Porte Maillot - 75017 Paris

SESSION CIGRE 3/2015 (729) 24 th to 29 th August. Paris - France / Palais des Congrès. Porte Maillot - 75017 Paris PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ ISSN 0013-7294 CENA 20 ZŁ (w tym 5% VAT) 3/2015 (729) CIGRE SESSION 24 th to 29 th August Du 24 au 29 2014 août45 Paris - France / Palais des Congrès

Bardziej szczegółowo

Technologia Internetu Rzeczy: architektura, protokoły, zastosowania cz. 1

Technologia Internetu Rzeczy: architektura, protokoły, zastosowania cz. 1 Zakład Architektur i Zastosowań Internetu (Z-3) Zakład Badań Systemów i Urządzeń (Z-1) Zakład Systemów i Sieci Bezprzewodowych w Gdańsku (Z-8) Technologia Internetu Rzeczy: architektura, protokoły, zastosowania

Bardziej szczegółowo

2/2012. Bezpieczeństwo łańcucha dostaw. W numerze: l o normalizacji geosyntetyków. Fotolia.com - Mikael Damkier

2/2012. Bezpieczeństwo łańcucha dostaw. W numerze: l o normalizacji geosyntetyków. Fotolia.com - Mikael Damkier 2/2012 Bezpieczeństwo łańcucha dostaw Fotolia.com - Mikael Damkier W numerze: l o normalizacji geosyntetyków SPIS TREŚCI WIADOMOŚCI PKN to miesięcznik elektroniczny publikowany cyklicznie na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

W numerze: Konferencja z okazji Dnia Normalizacji Polskiej Nowe Polskie Normy WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY. www.pkn.pl

W numerze: Konferencja z okazji Dnia Normalizacji Polskiej Nowe Polskie Normy WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY. www.pkn.pl W numerze: Konferencja z okazji Dnia Normalizacji Polskiej Nowe Polskie Normy WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY www.pkn.pl SPIS TREŚCI 5/2014 2 4 Od Redakcji 90 LAT PKN Konferencja z okazji Dnia Normalizacji

Bardziej szczegółowo

Prace studyjne, badania funkcjonalne i analiza uwarunkowań eksploatacyjnych systemu śledzenia statków dalekiego zasięgu LRIT

Prace studyjne, badania funkcjonalne i analiza uwarunkowań eksploatacyjnych systemu śledzenia statków dalekiego zasięgu LRIT Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (P-8) Prace studyjne, badania funkcjonalne i analiza uwarunkowań eksploatacyjnych systemu śledzenia statków dalekiego zasięgu LRIT Praca nr 08300027

Bardziej szczegółowo

10/2011. W numerze: l Światowy Dzień Normalizacji - 14 X

10/2011. W numerze: l Światowy Dzień Normalizacji - 14 X 10/2011 W numerze: l Światowy Dzień Normalizacji - 14 X SPIS TREŚCI WIADOMOŚCI PKN to miesięcznik elektroniczny publikowany cyklicznie na stronie internetowej PKN www.pkn.pl od numeru 9/2011. ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) AKADEMIA MORSKA w SZCZECINIE Wydział Nawigacyjny PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) Nazwa zamówienia: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego Pilotażowego wdrożenia RIS Dolnej Odry Zakres Projektu:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG WSPÓŁCZESNE PROCESY I ZJAWISKA W TRANSPORCIE Szczecin 2006 Zawarte w publikacji artykuły wydrukowano zgodnie z materiałami dostarczonymi przez

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137-6543 ROK XXXVII AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE NR 6/2005 Zespół redakcyjny (Editorial Staff) Prof. dr hab. Stefan Kruś (Redaktor Honorowy - Honourable Editor) Prof.

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE

AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 42 AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE APE' 15 XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Katedrę Elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

USB-N66. Dwupasmowy, bezprzewodowy adapter (dla sieci bezprzewodowych 802.11g / b / n) Przewodnik szybkiego startu

USB-N66. Dwupasmowy, bezprzewodowy adapter (dla sieci bezprzewodowych 802.11g / b / n) Przewodnik szybkiego startu USB-N66 Dwupasmowy, bezprzewodowy adapter (dla sieci bezprzewodowych 802.11g / b / n) Przewodnik szybkiego startu PL7253 Druga Edycja Marsz 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Normy i standardy z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego i teleinformatycznego

Normy i standardy z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego i teleinformatycznego BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 26, 2009 Normy i standardy z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego i teleinformatycznego Krzysztof LIDERMAN Zakład Systemów Komputerowych, Instytut Teleinformatyki

Bardziej szczegółowo

12/2013. Nowa norma ISO 9001 - jaka będzie? www.pkn.pl WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY. germina - Fotolia.com

12/2013. Nowa norma ISO 9001 - jaka będzie? www.pkn.pl WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY. germina - Fotolia.com 12/2013 Nowa norma ISO 9001 - jaka będzie? WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY www.pkn.pl germina - Fotolia.com SPIS TREŚCI 12/2013 OD REDAKCJI 2 Od Redakcji Z ŻYCIA PKN 3 6 7 Konferencja Problematyka

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G

Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G Zakład Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (Z-8) Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G Praca nr 08300039 Gdańsk, grudzień 2009

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 271. ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych

PLAN DZIAŁANIA KT 271. ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych Strona: 1 PLAN DZIAŁANIA KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych STRESZCZENIE Komitet Techniczny (dawniej Normalizacyjna Komisja Problemowa) funkcjonuje od 1996 roku, powołany został w wyniku

Bardziej szczegółowo