Działalność normalizacyjna Instytutu Łączności w 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działalność normalizacyjna Instytutu Łączności w 2011 r."

Transkrypt

1 Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Zakład Sieci (Z-2) Zakład Systemów Zasilania (Z-5) Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Zakład Zastosowań Technik Łączności Elektronicznej (Z-10) Centralna Izba Pomiarów Telekomunikacyjnych (Z-12) Zakład Teletransmisji i Technik Optycznych (Z-14) Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej (Z-21) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Ośrodek Informacji Naukowej i Promocji (OINP) Działalność normalizacyjna Instytutu Łączności w 2011 r. Praca nr Warszawa, grudzień 2011

2 Działalność normalizacyjna Instytutu Łączności w 2011 r. Praca nr: Słowa kluczowe: normalizacja, PKN, CEN, ETSI, IEEE, ITU, ISO Kierownik pracy: mgr inż. Ewa Kapuściarek Wykonawcy pracy: mgr inż. Aleksander Orłowski (Z-1) Urszula Figura (Z-2) mgr inż. Jerzy Paczocha (Z-2) inż. Paweł Kliś (Z-5) mgr Edward Klimasara (Z-6) mgr inż. Ryszard Kobus (Z-10) dr inż. Bolesław Kowalczyk (Z-10) mgr Anna Ołtarzewska (Z-10) mgr inż. Andrzej Pękalski (Z-10) mgr inż. Tomasz Sędek (Z-10) prof. dr hab. Zbigniew Jaroszewicz (Z-12) dr inż. Tomasz Kossek (Z-12) dr inż. Krzysztof Borzycki (Z-14) doc. dr hab. Marian Marciniak (Z-14) mgr inż. Bartłomiej Gołębiowski (Z-21) dr inż. Maciej Grzybkowski (Z-21) mgr inż. Marek Kałuski (Z-21) mgr inż. Daniel Niewiadomski (Z-21) mgr inż. Marek Michalak (Z-21) dr inż. Mirosław Pietranik (Z-21) dr inż. Dariusz Więcek (Z-21) mgr inż. Andrzej Chudziński (CLB) dr inż. Alina Karwowska-Lamparska (CLB) mgr inż. Justyn Połujan (CLB) Kierownik Zakładu: mgr inż. Ewa Kapuściarek Copyright by Instytut Łączności, Warszawa

3 Spis treści Wstęp... 4 Wykaz organizacji normalizacyjnych... 4 Normalizacja krajowa współpraca z Polskim Komitetem Normalizacyjnym (PKN)... 5 KT nr 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce... 6 KT nr 11 ds. Telekomunikacji... 6 KT nr 53 ds. Kabli i Przewodów KT nr 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych KT nr 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej KT nr 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania KT nr 172 ds. Kart Identyfikacyjnych KT nr 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych KT nr 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych KT nr 259 ds. Poczty KT nr 264 ds. Systemów Sygnalizacji Pożarowej KT nr 282 ds. Techniki Światłowodowej KT nr 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności Normalizacja międzynarodowa CEN Technical Committee Postal services CEPT Working Group Frequency Management (WG FM) CEPT ECC Working Group Spectrum Engineering 43 (WG SE43) Cognitive Radio Systems White Spaces CEPT ECC WG FM Project Team 45 - Digital Broadcasting Issues CEPT ECC Conference Preparatory Group CPG CISPR i IEC TC IEC - TC46: Cables, wires, waveguides, R.F. connectors, R.F. and microwave passive components and accessories TC 86 Fibre Optics IEEE DySPAN White Space Radio ITU-R - Study Group 6 (SG6) Broadcasting service ITU-T Study Group 9 (SG9) - Integrated broadcast cable networks and television and sound transmission ETSI Podsumowanie Wnioski

4 Wstęp Prace normalizacyjne zaplanowane na 2011 r. są kontynuacją prac prowadzonych w latach poprzednich przez pracowników IŁ. Przedstawiciele Instytutu są jego reprezentantami w komitetach technicznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN) oraz pełnią funkcję delegatów Polski lub ekspertów w regionalnych, europejskich i międzynarodowych organizacjach normalizacyjnych. Członkowie komitetów technicznych są zobowiązani do udziału w posiedzeniach oraz do prac na projektami Polskich Norm oraz norm europejskich. Prace nad projektami norm europejskich obejmują nie tylko ocenę zawartości normy ale również przygotowanie tłumaczenia tytułów oraz abstraktów norm. W przypadku udziału w pracach organizacji międzynarodowych do zakresu obowiązków osób biorących udział w tych pracach należy przygotowywanie projektów norm, opiniowanie projektów, udział w przygotowywaniu programu prac oraz przedstawianie stanowiska administracji polskiej. Opracowanie zostało podzielone na 3 części. W pierwszej części opisano prace pracowników IŁ w komitetach technicznych działających przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. W tej części znajdują się informacje o pracach we wszystkich komitetach, do których Instytut zgłosił chęć uczestnictwa. W drugiej części opisano współpracę międzynarodową pracowników IŁ w organizacjach normalizacyjnych. Opisane zostały działania jedynie w niektórych ciałach normalizacyjnych, w tych, w których pracownicy IŁ byli aktywni w 2011 r. W pozostałych przypadkach, chociaż nie brali aktywnego udziału (ze względu np. na koszty wyjazdów lub brak czasu) starali się śledzić prace tam prowadzone. Część trzecia to podsumowanie i wnioski. Wykaz organizacji normalizacyjnych 1 CEN European Committee for Standardization (Europejski Komitet Normalizacyjny) CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization (Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki) CEPT European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (Europejska Konferencja Administracji Poczty i Telekomunikacji) CISPR Special international committee on radio interference (Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques) ETSI European Telecommunications Standards Institute (Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych) IEC International Electrotechnical Commission (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna) IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers ISO International Organization for Standardization (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) ITU-R International Telecommunications Union, Radiocommunication Sector (Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny) ITU-T International Telecommunications Union, Telecommunication Standardization Sector PKN Polski Komitet Normalizacyjny 1 Tłumaczenia nazw organizacji normalizacyjnych są zgodne z nazwami stosowanymi w Polskich Normach. 4

5 Normalizacja krajowa współpraca z Polskim Komitetem Normalizacyjnym (PKN) Od 2009 r. zgodnie ze zmienionymi zasadami członkiem Komitetów Technicznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym jest Instytut Łączności, który do prac w tych Komitetach ma prawo delegowania swoich pracowników jako reprezentantów (maksimum trzech do komitetu), z których tylko jeden ma prawo głosu. Dziewiętnastu pracowników Instytutu Łączności reprezentuje go w 13 Komitetach Technicznych (tab. 1). Tab. 1 Przedstawiciele Instytut Łączności w Komitetach Technicznych PKN Komitet Techniczny Imię i nazwisko KT nr 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Alina Karwowska-Lamparska (CLB) Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce Andrzej Chudziński (CLB) Alina Karwowska-Lamparska (CLB) przewodnicząca KT nr 11 ds. Telekomunikacji Andrzej Pękalski (Z-10) KT nr 53 ds. Kabli i Przewodów Krzysztof Borzycki (Z-14) KT nr 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych Justyn Połujan (CLB) Marek Kałuski (Z-21) KT nr 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej Marek Michalak (Z-21) Mirosław Pietranik (Z-21) KT nr 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania Edward Klimasara (Z-6) KT nr 172 ds. Kart Identyfikacyjnych Aleksander Orłowski (Z-1) Anna Ołtarzewska (Z-10) KT nr 182 ds. Zabezpieczenia Systemów i Ochrony Danych Jerzy Paczocha (Z-10) Tomasz Sędek (Z-10) KT nr 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych Paweł Kliś (Z-5) KT nr 259 ds. Poczty Ryszard Kobus (Z-10) - wiceprzewodniczący KT nr 264 ds. Systemów Sygnalizacji Pożarowej Aleksander Orłowski (Z-1) Urszula Figura (Z-2) KT nr 282 ds. Techniki Światłowodowej Zbigniew Jaroszewicz (Z-12) Tomasz Kossek (Z-12) Bolesław Kowalczyk (Z-10) KT nr 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności Jerzy Paczocha (Z-2) 5

6 KT nr 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce 1. Tematyka prac Komitetu Technicznego Terminologia, dokumentacja, symbole graficzne, wielkości i jednostki oraz ich oznaczenia literowe w elektryce; zbiory danych dla bibliotek (dane składników elektrycznych). 2. Wykonawcy prac KT 8 dr inż. Alina Karwowska-Lamparska (CLB) 3. Posiedzenia Komitetu W roku 2011 nie odbywały się posiedzenia komitetu. Głosowania przeprowadzano przez Moduł KT (MKT) oraz drogą ową. 4. Wykonane zadania Kontynuowano prace nad weryfikacjami tłumaczeń norm oraz rozpoczęto prace nad nowymi projektami: FprEN 62023:2011 dokument: IEC 3/1050/FDIS - Struktura informacji i dokumentacji technicznej FprEN 62027:2011 dokument: IEC 3/1049/FDIS - Sporządzanie zestawień przedmiotów wraz z wykazem części prfpren :2011 dokument: IEC 3/1032/CDV - Przygotowanie instrukcji - Struktura, zawartość i sposób prezentacji - Część 1: Ogólne zasady i wymagania szczegółowe FprEN 62648:2011 dokument: IEC 3C/1722/CDV - Symbole graficzne do stosowania na urządzeniach - Zasady wprowadzania symboli graficznych do publikacji IEC FprEN :2011 dokument: IEC 3D/191/CDV - Ontologia rejestru i transferu wyrobów znormalizowanych przy pomocy arkuszy kalkulacyjnych Część 1: logiczna struktura pakietów/paczek danych. KT nr 11 ds. Telekomunikacji 1. Tematyka prac Komitetu Technicznego Zagadnienia sieciowe, telekomunikacja komercyjna, protokoły sygnalizacyjne i komutacja, transmisja i zwielokrotnienie, urządzenia końcowe, metody pomiarowe, urządzenia radiowe i systemy, radiokomunikacja ruchoma, naziemne stacje satelitarne, wpływy zewnętrzne, czynniki ludzkie, kablowe systemy rozdzielcze, zdalne sterowanie i ochrona oraz związane urządzenia telekomunikacyjne dla systemów elektroenergetycznych. 2. Wykonawcy prac dr inż. Alina Karwowska-Lamparska (CLB) przewodnicząca z prawem głosu, mgr inż. Andrzej Chudziński (CLB); mgr inż. Andrzej Pękalski (Z-10). 3. Posiedzenia Komitetu W 2011 roku odbyły się 3 posiedzenia przygotowane i prowadzone przez przewodniczącą, w których uczestniczyli wszyscy pracownicy IŁ, będący członkami KT11. Posiedzenia odbyły się w dniach 28.03, 28.06, w siedzibie PKN. 6

7 4. Wykonane zadania 4.1 Opracowanie programu prac KT Opiniowanie i uzgadnianie stanowiska krajowego w głosowaniach oraz oddawanie głosów, dotyczących projektów EN z ETSI, CENELEC TC 209 i SR 103 i IEC 100 TC Zaopiniowano i głosowano (OP) nad 35 projektami norm ETSI. Zaopiniowano (PE) 40 projektów norm ETSI. Zagłosowano (V) nad 56 projektami norm ETSI. Zaopiniowano i zagłosowano (CDV) nad 3 projektami normy CENELEC TC Uzgodnienie treści projektów polskich norm, (stanowiących tłumaczenie na język polski norm ETSI) i skierowanie ich do zatwierdzenia Prace dotyczyły następujących projektów norm: prpn-etsi EN V1.1.2 Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana EN dotycząca stacji naziemnych instalowanych w pojazdach (VMES), pracujących w zakresach częstotliwości 14/12 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE prpn-etsi EN V1.2.1 Telewizja cyfrowa (DVB) Struktura ramkowania drugiej generacji, kodowanie kanałowe i modulacja dla emisji, usług interaktywnych, gromadzenia informacji oraz innych szerokopasmowych zastosowań satelitarnych (DVB-S2) prpn-etsi EN V9.0.2 Globalny system łączności ruchomej (GSM) - Zharmonizowana EN dotycząca stacji ruchomych pracujących w pasmach GSM 900 i GSM 1800 zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (1999/5/WE) prpn-etsi EN V1.4.1 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) c Urządzenia bliskiego zasięgu - Urządzenia radiowe używane w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE 4.4 Uzgodnienie treści projektu polskiej normy, (stanowiącego tłumaczenie na język polski normy ETSI) i skierowanie jej do ankiety powszechnej i adresowanej Prace dotyczyły następujących projektów norm: prpn-etsi EN V1.1.2 Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana EN dotycząca stacji naziemnych instalowanych w pojazdach (VMES), pracujących w zakresach częstotliwości 14/12 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE prpn-etsi EN V1.1.1 Telewizja cyfrowa (DVB) Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) Bezprzewodowe łącza wizyjne (WVL) pracujące w zakresie częstotliwości od 1,3 GHzto 50 GHz, Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE 7

8 4.5 Prace nad przyjęciem EN z uznaniem za PN obejmujące tłumaczenia tytułów, opracowanie abstraktów w językach polskim i angielskim, opiniowanie i uzgadnianie stanowiska krajowego w głosowaniu, wykonywane na bieżąco, dotyczące projektów EN z ETSI, i CENELEC TC 209 i SR 103 Tłumaczenia tytułów, opracowanie abstraktów w językach polskim i angielskim dotyczyły następujących projektów norm: prpn-pretsi EN V1.1.1Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) - Aktywne implanty medyczne małej mocy (LP-AMI) pracujące w zakresie częstotliwości od 2 483,5 MHz do MHz Parametry techniczne i metody badań prpn-pretsi EN V1.1.1Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) - Aktywne implanty medyczne małej mocy (LP-AMI) pracujące w zakresie częstotliwości od 2 483,5 MHz do MHz Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE ETSI EN V1.3.1 ( ) Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM);Lądowa służba ruchoma; Urządzenia radiowe wykorzystujące anteny zintegrowane, przeznaczone przede wszystkim do analogowej transmisji mowy; Część 1: Charakterystyki techniczne i metody pomiaru pretsi EN V1.4.2 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Mikrofony bezprzewodowe pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 3 GHz - Część 1: Parametry techniczne i metody pomiaru pretsi EN V1.3.0 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Mikrofony bezprzewodowe pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 3 GHz - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE Final draft ETSI EN V1.6.1 ( ) VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment; Part 2: General description and data link layer Final draft ETSI EN V1.3.1 ( ) VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment; Part 3: Additional broadcast aspects Final draft ETSI EN V1.3.1 ( ) VHF air-ground and air-air Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical characteristics and methods of measurement for aeronautical mobile (airborne) equipment; Part 2: General description and data link layer Final draft ETSI EN V1.3.1 ( ) VHF air-ground and air-air Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical characteristics and methods of measurement for aeronautical mobile (airborne) equipment; Part 3: Additional broadcast aspects Final draft ETSI EN V1.0.0 ( ) Intelligent Transport Systems (ITS);Vehicular Communications; Geographical Area Definition Final draft ETSI EN V1.4.0 ( ) Terrestrial Trunked Radio (TETRA);Voice plus Data (V+D);Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-part 21: Ambience Listening (AL) 8

9 Draft ETSI EN V ( ) Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS);Part 6: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive for deployed surface movement radar sensors; Sub-part 1: X-band sensors using pulsed signals and transmitting power up to 100 kw pretsi EN V2.3.6 Environmental Engineering (EE);Power supply interface at the input to telecommunications and datacom (ICT) equipment; Part 2: Operated by -48 V direct current PN-ETSI EN V5.1.1 IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 1: Introduction and common requirements PN-ETSI EN V5.1.1 IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 13: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) User Equipment (UE) PN-ETSI EN V5.1.1 IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 14: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Base Stations (BS) pretsi EN V1.3.0 Terrestrial Trunked Radio (TETRA);Voice plus Data (V+D);Part 3: Interworking at the Inter-System Interface (ISI);Sub-part 3: Additional Network Feature Group Call (ANF-ISIGC) prpn-pretsi EN V1.1.1 VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 2; Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment; Part 3: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive prpn-pretsi EN V2.2.1 Equipment Engineering (EE);Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-2: Specification of environmental tests; Transportation pretsi EN V1.6.1 VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment; Part 2: General description and data link layer pretsi EN V1.3.1 VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment; Part 3: Additional broadcast aspect pretsi EN V1.3.2U VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment; Part 1: EN for ground equipment pretsi EN V1.2.2U VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment; Part 4: Point-to-point functions pretsi EN V1.3.1 VHF air-ground and air-air Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical characteristics and methods of measurement for aeronautical mobile (airborne) equipment; Part 2: General description and data link layer 9

10 pretsi EN V1.3.1 VHF air-ground and air-air Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical characteristics and methods of measurement for aeronautical mobile (airborne) equipment; Part 3: Additional broadcast aspects pretsi EN V1.2.2U VHF air-ground and air-air Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical characteristics and methods of measurement for aeronautical mobile (airborne) equipment; Part 1: Physical layer pretsi EN V1.2.2U VHF air-ground and air-air Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical characteristics and methods of measurement for aeronautical mobile (airborne) equipment; Part 4: Point-to-point functions Draft ETSI EN V1.1.0 ( ) Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM);Third Generation Transmission Systems for Interactive Cable Television Services - IP Cable Modems; Part 1: General; DOCSIS 3.0 Draft ETSI EN V1.1.0 ( ) Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM);Third Generation Transmission Systems for Interactive Cable Television Services - IP Cable Modems; Part 2: Physical Layer; DOCSIS 3.0 Draft ETSI EN V1.1.0 ( ) Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM);Third Generation Transmission Systems for Interactive Cable Television Services - IP Cable Modems; Part 3: Downstream Radio Frequency Interface; DOCSIS 3.0 Draft ETSI EN V1.1.0 ( ) Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM);Third Generation Transmission Systems for Interactive Cable Television Services - IP Cable Modems; Part 4: MAC and Upper Layer Protocols; DOCSIS 3.0 Draft ETSI EN V1.1.0 ( ) Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM);Third Generation Transmission Systems for Interactive Cable Television Services - IP Cable Modems; Part 5: Security Services; DOCSIS 3.0 pretsi EN V1.3.0 Terrestrial Trunked Radio (TETRA);Voice plus Data (V+D);Part 3: Interworking at the Inter-System Interface (ISI);Sub-part 3: Additional Network Feature Group Call (ANF-ISIGC) prpn-pretsi EN V1.1.1 VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 2; Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment; Part 3: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive prpn-pretsi EN V2.2.1 Equipment Engineering (EE);Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-2: Specification of environmental tests; Transportation pretsi EN V1.2.0 Terrestrial Trunked Radio (TETRA);Technical requirements for Direct Mode Operation (DMO);Part 1: General network design pretsi EN V1.4.0 Terrestrial Trunked Radio (TETRA);Technical requirements for Direct Mode Operation (DMO);Part 2: Radio aspects pretsi EN V1.4.0 Terrestrial Trunked Radio (TETRA);Technical requirements for Direct Mode Operation (DMO);Part 3: Mobile Station to Mobile Station (MS- MS) Air Interface (AI) protocol 10

11 pretsi EN V1.4.0 Terrestrial Trunked Radio (TETRA);Technical requirements for Direct Mode Operation (DMO);Part 4: Type 1 repeater air interface pretsi EN V1.3.0 Terrestrial Trunked Radio (TETRA);Technical requirements for Direct Mode Operation (DMO);Part 5: Gateway air interface pretsi EN V2.1.1 Environmental Engineering (EE);Power supply interface at the input to telecommunications and datacom (ICT) equipment; Part 3: Operated by rectified current source, alternating current source or direct current source up to 400 V; Sub-part 0: Overview pretsi EN V2.1.1 Environmental Engineering (EE);Power supply interface at the input to telecommunications and datacom (ICT) equipment; Part 3: Operated by rectified current source, alternating current source or direct current source up to 400 V; Sub-part 1: Direct current source up to 400 V prpn-pretsi EN V1.1. Telewizja cyfrowa (DVB) DVB drugiej generacji Interaktywny system satelitarny (DVB-RCS2) Część 2: Warstwy nisze dla standardu satelitarnego Pr PN-prETSI EN V Telewizja cyfrowa (DVB) systemy napisów. 4.6 Opiniowanie i uzgadnianie stanowiska krajowego w głosowaniu dotyczącym norm CENELEC Prace dotyczyły następujących projektów norm: pren Cable networks for television signals, sound signals and interactive services Part 3-1: Methods of measurement of non-linearity for full digital channel load with DVB-C signals, pren Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 13-1: Brandwith expansion for broadcast signal over FTTH system prtr Functional Reference Architecture for Communications in Smart Metering Systems 4.7 Prace wstępne, obejmujące tłumaczenie i weryfikację dotyczące projektów polskich norm Prace dotyczyły następujących projektów norm: prpn-etsi EN V1.1.1 Broadband Data Transmission Systems operating in the MHz to MHz frequency band; Part 1: TDD Base Stations; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (weryfikacja), prpn-etsi EN V1.1.1 Broadband Data Transmission Systems operating in the MHz to MHz frequency band; Part 2: TDD User Equipment Stations; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (weryfikacja) prpn-etsi EN V1.1.1 Broadband Radio Access Networks (BRAN);60 GHz Multiple-Gigabit WAS/RLAN Systems ;Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive - PN-EN :2011 Standardy EMC dla sieci - Część 2: Przewodowe sieci telekomunikacyjne wykorzystujące kable współosiowe, ETSI EN V1.1.1 Broadband Wireless Access Systems (BWA) in the MHz 11

12 to MHz frequency band; Mobile Terminal Stations; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive ETSI EN V1.4.1 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) - Urządzenia radiowe używane w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE Zostały zakończone prace nad przeglądem aktualności Polskich Norm wydanych do 2000 r. z zakresu tematyki TK11 oraz rozpoczęto przegląd norm wydanych po 2000 r. Stanowiska KT zostało przegłosowane via MKT. 4.8 Bieżące opinie i kontakty zewnętrzne dotyczące norm leżących w zakresie prac KT11 (przewodnicząca) Do obowiązków przewodniczącej należą kontakty z firmami, które zgłaszają uwagi do norm, a nie są członkami KT11. Uwagi do norm mogą być zgłoszone do organizacji normalizacyjnej jedynie via PKN. Komitet techniczny jest proszony wtedy o ustosunkowanie się do otrzymanych uwag. Uwagi swoje zgłaszały: Sony Central i Southeart Europe Cisco Systems Poland Fundacja audiodeskrypcja (multimedialne książki publikacje elektroniczne 4.9 Wnioski Tematyka prac KT 11 obejmuje wszystkie podstawowe zagadnienia, leżące w zakresie działalności Instytutu Łączności. Udział w jego pracach przynosi więc dużą korzyść dla Instytutu, pozwala bowiem na utrzymanie stanu wiedzy, w zakresie aktualnych trendów w dziedzinie telekomunikacji i radiokomunikacji i powiązanie z nimi najnowszych norm na najwyższym poziomie, a także na utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami europejskich i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych ETSI, CENELEC i IEC. KT11 jest również doskonałą platformą wymiany doświadczeń między specjalistami krajowymi, reprezentującymi odpowiednie instytucje i laboratoria zajmujące się zagadnieniami telekomunikacji i radiokomunikacji. Wydaje się niezbędne utrzymanie w roku 2012 dalszego udziału specjalistów Instytutu Łączności w pracach KT11. KT nr 53 ds. Kabli i Przewodów 1. Tematyka prac Komitetu Technicznego Kable telekomunikacyjne współosiowe, symetryczne i światłowodowe; kable i przewody energetyczne i sygnalizacyjne; włókna światłowodowe, materiały do produkcji kabli, metody badań kabli, materiałów i włókien światłowodowych. Prace przedstawiciela IŁ koncentrują się na zagadnieniach: kable telekomunikacyjne współosiowe, symetryczne i światłowodowe; materiały do produkcji kabli i metody ich badań, przede wszystkim w zakresie kabli światłowodowych. 2. Wykonawca prac dr inż. Krzysztof Borzycki (Z-14) 3. Posiedzenia W 2011 r. nie było posiedzeń KT53, wcześniej organizowanych 1-3 razy w roku. Przyczyną jest przejście na system e-kt, uzupełniany wymianą dokumentów przez . 12

13 4. Wykonane zadania Większość prac w Komitetu dotyczyła opiniowania nowych projektów norm IEC i CENELEC oraz tłumaczenia i wprowadzania jako obowiązujących w Polsce norm IEC. Opiniowanie dotyczyło m.in. projektów norm: PN-EN : Optical fibre cables - Part 1-1: Generic specification General, PN-EN : Optical fibre cables - Part 2-10: Indoor optical fibre cables - Family specification for simplex and duplex cables, PN-EN : Optical fibre cables - Part 2-11: Indoor optical fibre cables - Detailed specification for simplex and duplex cables for use in premises cabling, PN-EN : Optical fibres cables - Part 2-21: Indoor optical fibre cables - Detailed specification for multi-fibre optical distribution cables for use in premises cabling, PN-EN : Optical fibre cables Part 2-31: Indoor optical fibre cables - Detailed specification for optical fibre ribbon cables for use in premises cabling, PN-EN : Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 5: Halogen-free, cross-linked insulating compounds. Liczba zaopiniowanych dokumentów: około 20. Dociera ich kilkakrotnie więcej, ale część nie jest przeglądana z powodu tematyki poza kompetencjami albo braku czasu. KT nr 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych 1. Tematyka prac Komitetu Technicznego Urządzenia odbiorcze radiofoniczne i telewizyjne, magnetowidy i kamery wizyjne, wzmacniacze, urządzenia i systemy elektroakustyczne wysokiej wierności odtwarzania, przetworniki elektroakustyczne, elektroniczne urządzenia edukacyjne i rozrywkowe, parametry przyłączeniowe, próby środowiskowe oraz niezawodność elektronicznego sprzętu powszechnego użytku. 2. Wykonawca prac mgr inż. Justyn Połujan (CLB) 3. Posiedzenia komitetu W 2011 r. przeprowadzono 13 głosowań, wykonano 5 zadań oraz zapoznano się z 250 aktualnościami. Wszystkie działania odbyły się poprzez Moduł KT (MKT) strony internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. 4. Wykonane zadania Prace dotyczyły opiniowania norm: FprEN Fonia cyfrowa - Interfejs do nieliniowo kodowanych strumieni informacji PCM według IEC Część 10: Nieliniowe strumienie PCM zgodne z formatem MPEG-4 Audio Lossless Coding (ALS) FprEN Terrestrial digital multimedia broadcasting (T-DMB) receivers - Part 2: Interactive data services using BIFS FprEN Electroacoustics - Methods to determine corrections to obtain the free-field response of a sound level meter FprEN Electroacoustics - Sound level meters - Part 1: Specifications FprEN Electroacoustics - Sound level meters - Part 2: Pattern evaluation tests 13

14 FprEN Electroacoustics - Sound level meters - Part 3: Periodic tests FprEN Electroacoustics - Hearing aids - Part 13: Electromagnetic compatibility (EMC) FprEN Sound system equipment - Part 16: Objective rating of speech intelligibility by speech transmission index FprEN Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-books - Interchange format for e-dictionaries EN /FprA1 Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC Part 1: General EN /FprA1 Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC Part 2: Burst-info FprEN Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 301: Common information model (CIM) base FprEN Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-books technologies - Texture map for auditory presentation of printed texts FprEN Safeguards against accidentally caused candle flame ignition for audio/video, communication and information technology equipment KT nr 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej 1. Tematyka prac Komitetu Technicznego Komitet zajmuje się opracowaniem projektów norm krajowych z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej oraz opiniowaniem projektów norm międzynarodowych i innych prac z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej zgłaszanych przez m.in. takie organizacje jak CENELEC, IEC TC77 i CISPR. Komitet opracowuje oficjalne polskie stanowiska w tym zakresie. 2. Wykonawcy prac mgr inż. Marek Kałuski (Z-21) mgr inż. Marek Michalak (Z-21) z prawem głosu dr inż. Mirosław Pietranik (Z-21) 3. Posiedzenia komitetu W roku 2011 odbyło się 8 posiedzeń komitetu. Posiedzenia odbywały się w Warszawie, w siedzibie UKE. Przedstawiciele Instytutu dzielili udział w wybranych posiedzeniach między siebie, tak aby w każdym posiedzeniu brał udział przynajmniej jeden reprezentant Instytutu Łączności. W bieżącym roku wszystkie głosowania w ramach Komitetu były organizowane drogą elektroniczną za pośrednictwem Modułu KT. Marek Michalak brał udział we wszystkich głosowaniach organizowanych w roku 2011 w ramach Modułu KT. 4. Wykonane prace Udział w opracowaniu projektów polskich wersji / tłumaczeniu norm: EN 55011: EN 55011:2009/A1:2010, Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement (Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne. Charakterystyki zaburzeń o częstotliwości 14

15 radiowej. Dopuszczalne poziomy i metody pomiaru), (M. Pietranik weryfikacja merytoryczna); EN : EN :2006/A1:2009, Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus Part 1: Emission (M. Pietranik weryfikacja merytoryczna); EN 55020:2007, Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Immunity characteristics Limits and methods of measurement (CISPR 20:2006) (Marek Michalak prowadzący temat, Mirosław Pietranik weryfikacja merytoryczna); EN :2009, Electromagnetic compatibility Product family standard for audio, video, audio-visual and entertainment lighting control apparatus for professional use - Part 1: Emissions (Marek Michalak - prowadzący temat); EN :2009 Electromagnetic compatibility - Product family standard for audio, video, audio-visual and entertainment lighting control apparatus for professional use - Part 2: Immunity (Marek Michalak - prowadzący temat). Udział w grupach roboczych działających w ramach KT do ankietowanych projektów norm prpn-en: prpn-en :2010/prA1, Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiarów zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia Część 1-4: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności Anteny i poligony pomiarowe do pomiaru zaburzeń promieniowanych; (Marek Kałuski - prowadzący temat i Marek Michalak) prpn-en :2005/prA1, Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia Część 1-5: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności Pole pomiarowe do kalibracji anten w zakresie od 30 MHz do 1000 MHz; (Marek Kałuski - prowadzący temat) prpn-en 55020:2007, Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne i ich urządzenia dodatkowe Charakterystyki odporności Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru; (Mirosław Pietranik - prowadzący temat), prpn-pren , Urządzenia do komunikacji z wykorzystaniem sieci zasilającej niskiego napięcia Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru Część 1: Urządzenia użytku domowego; (Mirosław Pietranik - prowadzący temat). Przedstawiciele Instytutu oprócz udziału w opracowaniu projektów (jak wyżej), zgłaszali również uwagi do innych projektów Polskich Norm opracowywanych przez innych członków komitetu oraz do licznych dokumentów w celu ustalania stanowiska Polski w CENELEC, CISPR i IEC 77. Poniżej zastawiono - przykładowo ważniejsze normy EN będące przedmiotem analiz pod kątem ich wprowadzenia jako norm zharmonizowanych, a w konsekwencji jako norm PN-EN. EN , Procedure for the assessment of the exposure to electromagnetic fields of workers bearing active implantable medical devices - Part 1: General. EN 50519, Assessment of workers' exposure to electric and magnetic fields of industrial induction heating equipment EN 50554, Basic standard for the in-situ assessment of a broadcast site related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields 15

16 EN 50400, Basic standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission (110 MHz - 40 GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the reference levels related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service, TC 210_23145, pren , Power line communications apparatus used in LV installations. EN , Final draft, Cable networks for TV signals, sound signals and interactive services. Part 2: electromagnetic compatibility for equipments. KT nr 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania 1. Tematyka prac Komitetu Technicznego Wdrażanie modelu odniesienia współdziałania otwartych systemów informacyjnych (OSI), uwzględniającego szeroki zakres funkcjonowania sieci komputerowych, różnorodność środków transmisji danych, różne warunki eksploatacji, testowanie i ocena zgodności implementacji; projektowanie, języki programowania ich środowisko i interfejsy systemowe. 2. Wykonawca prac mgr Edward Klimasara (Z-6) 3. Wykonane prace Praca polegała na zaopiniowaniu projektów norm pozyskiwanych drogą elektroniczną z serwera udostępnianego przez KT171, głosowaniu, przewodniczeniu grupom roboczym WG 2 i WG 26. Opiniowanie i głosowanie dotyczyło: ISO/IEC JTC1/SC7 N4891, Requirements Report on the Expression of Obligations and Policies Object Management Group; Architecture-Driven Modernization (ADM):Knowledge Discovery Meta-Model (KDM) OMG Unified Modeling Language TM (OMG UML), Infrastructure ISO/IEC :2010 (E) Information technology - Object Management Group Unified Modeling Language (OMG UML), Infrastructure ISO/IEC :2008(E), Common Object Request Broker Architecture (CORBA) Specification, Components Part 3 - Version 3.1 with ISO comment resolutions and Change Bars pas/ ISO/IEC :2008(E); Common Object Request Broker Architecture (CORBA) Specification, CORBA Interfaces Part 1 - Version 3.1 with ISO Comment Resolutions and Change Bars pas/ ISO/IEC :2008(E); Common Object Request Broker Architecture (CORBA) Specification, Interoperability Part 2 - Version 3.1 with ISO Comment Resolutions and Change Bars pas/ ISO /IEC : ( E ); Information technology - Object Management Group Unified Modeling Language (OMG UML), Superstructure pas/ ; ISO/IEC JTC1/SC7 N4942 WD , Information technology Software asset management Part 1: Processes and tiered assessment of conformance ISO/IEC JTC1/SC7 N4969 WD , Information technology Process assessment Requirements for Process Reference, Process Assessment and Organizational Maturity ISO/IEC JTC1/SC7 N4970 WD , Information Technology Process Assessment Measurement framework for assessment of process capability and organizational maturity 16

17 ISO/IEC JTC1/SC7 N4971 WG , Information technology Process assessment Requirements for process measurement frameworks ISO/IEC JTC1/SC7 N4972 WG , Information technology Process assessment Concepts and terminology ISO/IEC JTC1/SC7 N4973 WG , Information Technology Process Assessment Requirements for performing process assessment ISO/IEC JTC1/SC7 N4983 WG , Information technology Process assessment Guide for process improvement ISO/IEC JTC1/SC7 N4985 WG , Information technology. Process assessment. The application of conformity assessment methodology to process capability and organizational maturity ISO/IEC JTC1/SC7 N4990, NWIP Guide for Performing Assessment ISO/IEC JTC1/SC7 N4991, SG N05 Study Group Report Final ISO/IEC JTC1/SC7 N4983 WD , Information technology Process assessment Guide for process improvement ISO/IEC JTC1/SC7 N4961 CD FCD, Systems and software engineering Systems and software assurance Part 3: System integrity levels ISO/IEC JTC1/SC7 N4964 FCD 26511, Software and systems engineering Requirements for managers of user documentation ISO/IEC JTC1/SC7 N4996 PDTR 90003, Software engineering Guidelines for the application of ISO 9001:2008 to computer software ISO/IEC JTC1/SC7 WD 25041, Systems and software engineering Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) Evaluation guide for developers, acquires and evaluators ISO/IEC JTC1/SC7 N5000, FCD 25021, Systems and software engineering. System and software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). Quality measure elements ISO/IEC 25051, Software engineering Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) Requirements for quality of Commercial Off-The-Shelf (COTS) software product and instructions for testing ISO/IEC JTC1/SC 7 N40XX, Report of the Study Group on The Corporate Governance of Digital Forensics may DRAFT ISO/IEC TC /SC 7 NXXXX PDTR Information technology Software asset management Part 7:Tag management ISO/IEC FDIS Systems and software engineering Requirements for managers of user documentation ISO/IEC FDIS Systems and software engineering Developing user documentation in an agile environment ISO/IEC JTC 1/SC 7 N 5150 PDTR XXXXX Systems and software engineering System Engineering Lifecycle Profiles for Very Small Entities (VSEs) Part 5-1-2: Management and engineering guide: Generic profile group: Basic profile ISO/IEC JTC1/SC Information technology Service management Part 3: Guidance on scope definition and applicability of ISO/IEC ISO/IEC JTC 1/SC 7 N 5175 Software and Systems Engineering Software Testing Part 2: Test Process ISO/IEC TC JTC1/SC SC7 N 1 CD Software and Systems Engineering Software Testing Part 3: Test Documentation ISO/IEC TC JTC1/SC SC7 N 1 WD ; Software and Systems Engineering Software Testing Part 1:Concepts and Definitions 17

18 ISO/IEC TC JTC1/SC SC7 N 1 WD Software and Systems Engineering Software Testing Part 4: Test Techniques ISO 8807 Information processing system Open Systems Interconnection LOTOS A formal description technique based on the temporal ordering of observational behavior ISO/IEC Software Engineering Software Life Cycle Processes Maintenance; ISO/IEC 6592 Information technology Guidelines for the documentation of computerbased application systems ISO/IEC Information technology Open Distributed Processing Reference model: Overview ISO/IEC Information technology Open Distributed Processing Trading function: Specification ISO/IEC Information technology- Open Distributed Processing Trading Function Part 3: Provision of Trading Function using OSI Directory service. TECHNICAL CORRIGENDIUM 1 ISO/IEC Information technology Open Distributed Processing Protocol support for computational interactions ISO/IC JTC 1/SC 7 FCD Information technology Software asset management Part 1: Processes and tiered assessment of conformance ISO/IEC JTC 1/SC 07 PDTR XXXXX Systems and software engineering System Engineering Lifecycle Profiles for Very Small Entities (VSEs) Part 5-1-2: Management and engineering guide: Generic profile group: Basic profile ISO/IEC JTC 1/SC 7 N 5153 Systems and Software Engineering Software Engineering Environment Services ISO/IEC WD Systems and software engineering Life cycle management Part 5: Software development planning ISO/IEC TC JTC1/SC SC 7 N CD Software and Systems Engineering Software Testing Part 2: Test Process ISO/IEC JTC 1/SC 7 N 5190 NWIP: Systems and software engineering - Architecture evaluation ISO/IEC JTC 1/SC 7 N 5191 Annotated outline of prospective IS (ISO/IEC WD Architecture evaluation ISO/IEC JTC 1/SC 7 N 5192 Study report on Architecture evaluation ISO/IEC TC JTC1/SC 7 WG10N 712 PDTR Information technology Process assessment Part 8: An exemplar assessment model for IT service management ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 6 N 640 ISO/IEC CD Information technology Software measurement Functional size measurement Part 6: Guide for use of ISO/IEC series and related International Standards ISO/IEC TC JTC1/SC 7 N 716 ISO/IEC WD Systems and software engineering Information technology project performance benchmarking framework Part 2: Requirements for benchmarking ISO/IEC TC JTC1/SC SC7 N 1 ISO/IEC WD Software and Systems Engineering Software Testing Part 4: Test Techniques ISO/IEC TC JTC 1/SC 7 ISO/IEC TR :2011(E) Information technology Service management Part 5: Exemplar implementation plan ISO/IEC TC JTC1/SC 7 WG10 N 719 ISO/IEC :2008/FDAM 1:2011(E) Information technology Process assessment Part 6: An exemplar system life cycle process assessment model 18

19 ISO/IEC JTC 1/SC 07 N ISO/IEC PDTR Software engineering Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) Part 5-1-1: Management and engineering guide: Generic profile group: Entry profile ISO/IEC/ IEEE FDIS System and software engineering Architecture description ISO/IEC TC /SC SC7 N FCD Software and systems engineering Development user documentation in an agile environment ISO/IEC 6592:2000 (vers 2) Information technology Guidelines for the documentation of computer-based application systems JTC1 SC7 Systematic Review - ISO/IEC :1998 (vers 2) Information technology - Open Distributed Processing - Reference Model: Architectural semantics - Part 4: PN-ISO/IEC 10731:1996 Technika informatyczna - Współdziałanie systemów otwartych Podstawowy model odniesienia - Konwencje definiowania usług OSI PN-ISO/IEC 7776:1996 Technika informatyczna - Telekomunikacja i wymiana informacji między systemami - Procedury wysokiego poziomu do sterowania łączem danych -Opis procedur łącza danych dla DTE zgodnych z X.25 LAPB PN-ISO/IEC 7776:1996 Załącznik A Technika informatyczna - Telekomunikacja i wymiana informacji między systemami - Procedury wysokiego poziomu do sterowania łączem danych -Opis procedur łącza danych dla DTE zgodnych z X.25 LAPB - Załącznik A(normatywny): Formularz deklaracji zgodności implementacji protokołu (PICS) PN-ISO/IEC 8208:1996 Technika informatyczna - Komunikacja danych - Protokół X.25 Warstwy Pakietowej dla urządzeń końcowych danych PN-ISO/IEC 8208:1996 Załącznik C Technika informatyczna - Komunikacja danych - Protokół X.25 Warstwy Pakietowej dla urządzeń końcowych danych - Załącznik C (normatywny): Formularz deklaracji zgodności implementacji protokołu (PICS) PN-ISO/IEC :2006 Technika informatyczna - Współdziałanie systemów otwartych - Katalog: schematy certyfikatów kluczy publicznych i certyfikatów atrybutywnych PN-ISO/IEC :1996 Technika informatyczna - Współdziałanie systemów otwartych - Metodologia i zarys testowania zgodności - Wymagania stawiane laboratoriom testowania i klientom w związku z procesem oceny zgodności PN-ISO/IEC ISP :2001 Technika informatyczna - Międzynarodowy znormalizowany profil TAnnnn - Połączeniowa usługa transportowa oparta na bezpołączeniowej usłudze sieciowej - Definicja profilu TA53, działanie na podsieci Token Ring LAN PN-ISO/IEC ISP :2001 Technika informatyczna - Międzynarodowy znormalizowany profil TAnnnn -Połączeniowa usługa transportowa oparta na bezpołączeniowej usłudze sieciowej - Definicja profilu TA54, działanie na podsieci FDDI LAN PN-ISO/IEC ISP :2001 Technika informatyczna - Międzynarodowe znormalizowane profile TB, TC, TD i TE - Połączeniowa usługa transportowa oparta na połączeniowej usłudze sieciowej - Definicja profili TC1111/TC1121 PN-ISO/IEC ISP :2001 Technika informatyczna - Międzynarodowe znormalizowane profile TB, TC, TD i TE - Połączeniowa usługa transportowa oparta na połączeniowej usłudze sieciowej - Definicja profili TD1111/TD1121 KT nr 172 ds. Kart Identyfikacyjnych 1. Tematyka prac Komitetu Technicznego Komitet zajmuje się elektronicznymi kartami identyfikacyjnymi, a zwłaszcza: charakterystykami i metodami badań kart identyfikacyjnych, maszynami do odczytu paszportów i innych dokumentów podróży, 19

20 procedurami dotyczącymi dystrybucji i rejestracji kart identyfikacyjnych, aspektami technicznymi podpisu elektronicznego. KT172 współpracuje z komitetami technicznymi: CEN/TC 224: Personal identification, electronic signature and cards and their related systems and operations ISO/IEC JTC 1/SC 17: Information Technology / Cards and personal identification. W zakresie zainteresowań i kompetencji przedstawiciela IŁ są zagadnienia techniczne dotyczące identyfikacyjnych kart bezstykowych (wykorzystanie technik Radio Frequency Identification, (RFID) oraz Near Field Communications (NFC)). 2. Wykonawca pracy mgr inż. Aleksander Orłowski (Z-1) 3. Charakterystyka działalności Posiedzenia KT 172 odbywają się zwykle w siedzibie firmy Unizeto Technologies w Warszawie przy ul. Krzywickiego 34. W 2011 r. odbyło się jedno posiedzenie KT, w którym przedstawiciel IŁ nie uczestniczył ze względu na kolizję terminu z zaplanowanym wcześniej wyjazdem służbowym poza Warszawę. 4. Wykonane prace Praktycznie wszystkie sprawy dotyczące opiniowania dokumentów międzynarodowych i projektów Polskich Norm opracowanych jako tłumaczenia norm międzynarodowych są wykonywane drogą korespondencji elektronicznej. Przegląd aktualności Polskich Norm PN-ISO/IEC uznając daną normę albo za aktualną, a w przypadkach gdy istnieje jej zaktualizowany odpowiednik ISO/IEC jako wymagającą aktualizacji. Procedurą tą objęto m.in.: - PN-ISO/IEC 7810:2006; "Karty identyfikacyjne - Charakterystyki fizyczne" uznana za aktualną. - PN-ISO/IEC 7813:2006;"Karty identyfikacyjne - Karty transakcji finansowych" wymagająca aktualizacji - PN-ISO/IEC :2006; "Karty identyfikacyjne - Elektroniczne karty stykowe - Część 6: Elementy danych wymieniane z otoczeniem, niezależne od dziedziny zastosowań" uznana za aktualną. Śledzenie korespondencji kierowanej do PKN a dotyczącej ISO/IEC JTC 1/SC 17 i wymagającej zajęcia stanowiska przez KT 172. Ze względu na zakres kompetencji opiniowano zmiany proponowane w normach z serii: - ISO/IEC x; "Identification cards - Contactless integrated circuit cards - Proximity cards Part x". - ISO/IEC x; "Identification cards - Test methods - Part x": KT nr 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych 1. Tematyka prac Komitetu Technicznego Zagadnienia systemowe i strategiczne dotyczące rozwoju zabezpieczeń systemów informatycznych, opisu i przetwarzania dokumentów elektronicznych oraz standaryzacji interoperacyjności rozpowszechnianych platform aplikacyjnych w dziedzinie usług sieciowych. 20

URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r.

URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r. Poz. 29 Zarządzenie Nr 11 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 2.8 nr 02/10/2015 POIG.01.04.00-24-275/13

ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 2.8 nr 02/10/2015 POIG.01.04.00-24-275/13 Zabrze 2015-10-06 ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 2.8 nr 02/10/2015 POIG.01.04.00-24-275/13 W związku z realizacją projektu badawczego Innowacyjne stanowisko sprzedaży detalicznej, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r. (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje. 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość. 3. System biometryczny: schemat

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 10 września 2007 r.

Zarządzenie Nr 20 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 10 września 2007 r. Zarządzenie Nr 20 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 10 września 2007 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 169,400 169,8125 MHz Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Wykaz norm i innych dokumentów normalizacyjnych serii ISO i ich polskie odpowiedniki

Wykaz norm i innych dokumentów normalizacyjnych serii ISO i ich polskie odpowiedniki Wykaz norm i innych dokumentów normalizacyjnych serii ISO 14000 i ich polskie odpowiedniki Norma/ dokument ISO* Tytuł ISO 14001:2015 Environmental management systems Requirements with guidance for use

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość 3. System biometryczny: schemat blokowy,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych

PLAN DZIAŁANIA KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych STRESZCZENIE PLAN DZIAŁANIA KT 182 Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych 1 ŚRODOWISKO BIZNESOWE KT 1.1 Opis środowiska biznesowego Na działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

eidas Standardy de iure i de facto oraz rozwiązania niestandardowe

eidas Standardy de iure i de facto oraz rozwiązania niestandardowe eidas Standardy de iure i de facto oraz rozwiązania niestandardowe Andrzej Ruciński Przewodniczący komitetu technicznego 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych

Bardziej szczegółowo

Zebranie Zarządu Koła SEP nr 43 Wrocław, 16 maja 2013

Zebranie Zarządu Koła SEP nr 43 Wrocław, 16 maja 2013 Zebranie Zarządu Koła SEP nr 43 Wrocław, 16 maja 2013 IEC Guide 110 wydanie 2: Domowe systemy sterowania Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa (Guide 110 Edition 2: Home control systems Guidelines relating

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja Politechnika Poznańska

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja Politechnika Poznańska Rodzaj studiów - stacjonarne II stopnia Przedmioty wspólne dla kierunku Wydz.lektroniki i Telekom. Lp. Nazwa przedmiotu T by Ra- ła- cze rato- pro- ZROWY I II III IV V VI VII VIII IX 1 Systemy telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA NORMALIZACJI W DZIEDZINIE JAKOŒCI

WYBRANE ZAGADNIENIA NORMALIZACJI W DZIEDZINIE JAKOŒCI MARIAN GO ÊBIOWSKI WYBRANE ZAGADNIENIA NORMALIZACJI W DZIEDZINIE JAKOŒCI STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 12 211 Marian Go³êbiowski WYBRANE ZAGADNIENIA NORMALIZACJI W DZIEDZINIE

Bardziej szczegółowo

Web Services. Bartłomiej Świercz. Łódź, 2 grudnia 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz Web Services

Web Services. Bartłomiej Świercz. Łódź, 2 grudnia 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz Web Services Web Services Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 2 grudnia 2005 roku Wstęp Oprogramowanie napisane w różnych językach i uruchomione na różnych platformach może wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe (RTTE)

Radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe (RTTE) Dyrektywa 1 PN-EN 41003:2012 Podstawowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń przeznaczonych do podłączenia do sieci telekomunikacyjnych i/lub kablowego systemu rozdzielczego EN 41003:2008 10.08.2010

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE Declaration of conformity EC Nr/No. 130/2008

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE Declaration of conformity EC Nr/No. 130/2008 DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE Declaration of conformity EC Nr/No. 130/2008 Producent/ Manufacturer : LENA LIGHTING S.A. Niniejszym deklaruje, że wyrób/ We declare, that the below indicated products: Oprawa Oświetleniowa/Luminarie

Bardziej szczegółowo

OSI Physical Layer. Network Fundamentals Chapter 8. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Physical Layer. Network Fundamentals Chapter 8. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Physical Layer Network Fundamentals Chapter 8 Version 4.0 1 Warstwa fizyczna modelu OSI Network Fundamentals Rozdział 8 Version 4.0 2 Objectives Explain the role of Physical layer protocols and services

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktualnych norm EMC przetłumaczonych przez Komitet Techniczny 104 na język polski (stan: luty 2013)

Wykaz aktualnych norm EMC przetłumaczonych przez Komitet Techniczny 104 na język polski (stan: luty 2013) Wykaz aktualnych norm EMC przetłumaczonych przez Komitet Techniczny 104 na język polski (stan: luty 2013) 1. W nawiasach podano rok przyjęcia normy oryginalnej, na podstawie której przyjęto PN. 2. Dla

Bardziej szczegółowo

Wykaz norm i innych dokumentów normalizacyjnych serii ISO 14000 i ich polskie odpowiedniki

Wykaz norm i innych dokumentów normalizacyjnych serii ISO 14000 i ich polskie odpowiedniki Norma/ dokument ISO* Wykaz norm i innych dokumentów normalizacyjnych serii ISO 14000 i ich polskie odpowiedniki Tytuł Polska Norma lub inny dokument ISO 14001:2015 Environmental management systems PN-EN

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji

PLAN DZIAŁANIA KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji STRESZCZENIE KT ds. Wentylacji i Klimatyzacji obejmuje swoim zakresem systemy wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes

Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes Faculty of: Computer Science, Electronics and Telecommunications Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies Annual: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

dr inż. M. Żabińska, e-mail: zabinska@agh.edu.pl Katedra Informatyki AGH, D17/ 2.27 dr inż. M. Żabińska

dr inż. M. Żabińska, e-mail: zabinska@agh.edu.pl Katedra Informatyki AGH, D17/ 2.27 dr inż. M. Żabińska , e-mail: zabinska@agh.edu.pl Katedra Informatyki AGH, D17/ 2.27 [ISO 9000] Jakość jest określana jako ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi wymaganych do zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych

Bardziej szczegółowo

Testowanie urządzeń końcowych wykorzystujących protokół FSK

Testowanie urządzeń końcowych wykorzystujących protokół FSK Wojciech Michalski wykorzystujących protokół FSK Wojciech Michalski Opisano opracowaną w Instytucie Łączności metodykę i procedury badań, umożliwiające testowanie poprawności współpracy terminali abonenckich

Bardziej szczegółowo

z dnia 2014 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

z dnia 2014 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych Projekt z dnia 3 września 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A A D M I N I S T R A C J I I C Y F R Y Z A C J I 1) z dnia 2014 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 1042 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

SEKTORY I KOMITETY TECHNICZNE NORMALIZACJI ELEKTRYCZNEJ (stan na dzień 1 stycznia 2012 r.)

SEKTORY I KOMITETY TECHNICZNE NORMALIZACJI ELEKTRYCZNEJ (stan na dzień 1 stycznia 2012 r.) SEKTORY I KOMITETY TECHNICZNE NORMALIZACJI ELEKTRYCZNEJ (stan na dzień 1 stycznia 2012 r.) 1. Wstęp Elektryka była w Polsce jedną z najwcześniej znormalizowanych dziedzin techniki. I tak, warto wspomnieć,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie mechanizmów norm serii ISO 27000 do potwierdzania zgodności z wymogami ochrony danych osobowych

Wykorzystanie mechanizmów norm serii ISO 27000 do potwierdzania zgodności z wymogami ochrony danych osobowych Wykorzystanie mechanizmów norm serii ISO 27000 do potwierdzania zgodności z wymogami ochrony danych osobowych Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Jakość danych w systemach informacyjnych zakładów

Bardziej szczegółowo

Zebranie Koła SEP nr 43 Wrocław, 25 września 2012 Normalizacja międzynarodowa w dziedzinie sieci inteligentnych w elektroenergetyce

Zebranie Koła SEP nr 43 Wrocław, 25 września 2012 Normalizacja międzynarodowa w dziedzinie sieci inteligentnych w elektroenergetyce Zebranie Koła SEP nr 43 Wrocław, 25 września 2012 Normalizacja międzynarodowa w dziedzinie sieci inteligentnych w elektroenergetyce mgr inż. Zdzisław Żurakowski Reprezentant SEP w Komitetach Technicznych

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30 1. Zestaw kursów i grup kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym Załącznik nr3 Semestr 1 suma pkt dla wszystkich kursów w semestrze: 30 Kursy obowiązkowe suma pkt : 30 Lp Kod kursu pkt

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 grudnia 2009 r. Dz.U.09.221.1742 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych

Bardziej szczegółowo

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2016/C 460/03)

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2016/C 460/03) C 460/6 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.12.2016 Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W NORMACH DOTYCZĄCYCH ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

ZMIANY W NORMACH DOTYCZĄCYCH ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ZMIANY W NORMACH DOTYCZĄCYCH ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ANNA GRUSZKA III Konferencja PF ISO 14000 Zarządzanie kosztami środowiskowymi Warszawa 24 25.04.2014 Zmiany w normach dotyczących zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A.

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Przepisy i normy związane Obowiązuje od 15 lipca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Aspekty normalizacyjne w dziedzinie ochrony odgromowej

Aspekty normalizacyjne w dziedzinie ochrony odgromowej Aspekty normalizacyjne w dziedzinie ochrony odgromowej Krzysztof Brodnicki Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony przed porażeniem elektrycznym i cieplnym, czy innymi skutkami wyładowań

Bardziej szczegółowo

Application Security Verification Standard. Wojciech Dworakowski, SecuRing

Application Security Verification Standard. Wojciech Dworakowski, SecuRing Application Security Verification Standard Wojciech Dworakowski, SecuRing login: Wojciech Dworakowski OWASP Poland Chapter Leader OWASP = Open Web Application Security Project Cel: Podnoszenie świadomości

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE

Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia W-wa Data rozpoczęcia Poznań Cena katalogow a netto* Cena netto w programie Rabatka** SYSTEMY OPERACYJNE

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarządzania Jakością

Systemy Zarządzania Jakością Zarządzanie Jakością Systemy Zarządzania Jakością Literatura: Hamrol A. (2005): Zarządzanie jakością z przykładami. PWN, Rozdział 3 Dr Mariusz Maciejczak Rozwój zarządzania organizacjami Doskonalenie/

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych

PLAN DZIAŁANIA KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych STRESZCZENIE Działalność KT 103 obejmuje normalizację w zakresie urządzeń i systemów z dziedziny rozrywki dostarczanej przez

Bardziej szczegółowo

PIIT FORUM Mobile TV in Poland and Europe May 15, 2007 Warsaw MOBILNA TELEWIZJA Aspekty regulacyjne dr inż. Wiktor Sęga Propozycje rozwiąza zań (1) Systemy naziemne: DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial)

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ AUTORSKIE WARSZTATY DEDYKOWANE SQL NR KURSU NAZWA KURSU TERMINY MARZEC KWIECIEŃ MAJ 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 LICZBA GODZIN CENA OD OSOBY NETTO Administrowanie bazą danych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA WARUNKÓW ZASILANIA dr inż. Andrzej Firlit andrzej.firlit@keiaspe.agh.edu.pl LABORATORIUM JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ jakość napięcia PWP jakość prądu W sieciach

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo kart elektronicznych

Bezpieczeństwo kart elektronicznych Bezpieczeństwo kart elektronicznych Krzysztof Maćkowiak Karty elektroniczne wprowadzane od drugiej połowy lat 70-tych znalazły szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach naszego życia: bankowości, telekomunikacji,

Bardziej szczegółowo

zgodnie z przepisami EMC dyrektywy (R&TTE) 89/336/EEC i poprawka 93/68/EEC.

zgodnie z przepisami EMC dyrektywy (R&TTE) 89/336/EEC i poprawka 93/68/EEC. Scientific-Atlanta, Inc. 5030 Sugarloaf Parkway Lawrenceville, GA 30044 www.scientificatlanta.com Deklaracji zgodności My, Scientific-Atlanta, Inc., 5030 Sugarloaf Parkway, Lawrenceville, Georgia 30042,

Bardziej szczegółowo

Transmisja danych multimedialnych. mgr inż. Piotr Bratoszewski

Transmisja danych multimedialnych. mgr inż. Piotr Bratoszewski Transmisja danych multimedialnych mgr inż. Piotr Bratoszewski Wprowadzenie Czym są multimedia? Informacje przekazywane przez sieć mogą się składać z danych różnego typu: Tekst ciągi znaków sformatowane

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 1092 OBWIESZCZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 28 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie techniczne zaproponowanych rozwiązań projektowanych zmian w

Uzasadnienie techniczne zaproponowanych rozwiązań projektowanych zmian w Uzasadnienie techniczne zaproponowanych rozwiązań projektowanych zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać

Bardziej szczegółowo

Jakość wymagań a wymagania jakości Czy możliwa jest obiektywizacja oceny?

Jakość wymagań a wymagania jakości Czy możliwa jest obiektywizacja oceny? Jakość wymagań a wymagania jakości Czy możliwa jest obiektywizacja oceny? 14:45 15:15 Bogdan Bereza @ victo.eu @ I Konferencja SASO - Inżynieria Jakości Oprogramowania Poznań, 25 września 2014 1(20) Automated

Bardziej szczegółowo

POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA WARUNKÓW ZASILANIA dr inż. Andrzej Firlit andrzej.firlit@keiaspe.agh.edu.pl Laboratorium RSM-SM jakość napięcia zasilającego zmiany (wolne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŁĄCZNOŚCI Z DNIA 4 WRZEŚNIA 1997 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŁĄCZNOŚCI Z DNIA 4 WRZEŚNIA 1997 r. Instytut Łączności Ośrodek Informacji Naukowej ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa tel./faks: (0-prefiks-22) 512 84 00, tel. 512 84 02 e-mail: redakcja@itl.waw.pl WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty SYSTEMY TRANKINGOWE Systemy trankingowe Tranking - automatyczny i dynamiczny przydział kanałów (spośród wspólnego i ograniczone do zbioru kanałów) do realizacji łączności pomiędzy dużą liczbę użytkowników

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla radiodyfuzji naziemnej Digital Audio Broadcasting Digital Multimedia Broadcasting

Rozwiązania dla radiodyfuzji naziemnej Digital Audio Broadcasting Digital Multimedia Broadcasting Rozwiązania dla radiodyfuzji naziemnej Digital Audio Broadcasting Digital Multimedia Broadcasting ELECTROLINK IS UNI EN ISO 9001:2008 Certified Cover ELECTROLINK Solutions for DAB Zasadnicze parametry

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE DLA ODBIORNIKA RADIOFONII CYFROWEJ DAB+ PRZEZNACZONEGO DLA POLSKI

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE DLA ODBIORNIKA RADIOFONII CYFROWEJ DAB+ PRZEZNACZONEGO DLA POLSKI MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE DLA ODBIORNIKA RADIOFONII CYFROWEJ DAB+ PRZEZNACZONEGO DLA POLSKI Wersja 1.0 Opracowanie: Podzespół ds. Techniki Zespołu ds. Radiofonii Cyfrowej Krajowa

Bardziej szczegółowo

Usługowy model zarządzania w oparciu o ITIL v3. wprowadzenie do biblioteki ITIL na prostym przykładzie

Usługowy model zarządzania w oparciu o ITIL v3. wprowadzenie do biblioteki ITIL na prostym przykładzie Usługowy model zarządzania w oparciu o ITIL v3 wprowadzenie do biblioteki ITIL na prostym przykładzie Plan prezentacji Krótka definicja ITIL i kilka pojęć Umowy i kontrakty SLA, OLA, UC Podstawowe publikacje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

NORMY JAKOŚCIOWE ISO 9001, 17025 i 14001 W TRANSPORCIE KOLEJOWYM. mgr inż. Wojciech Rzepka

NORMY JAKOŚCIOWE ISO 9001, 17025 i 14001 W TRANSPORCIE KOLEJOWYM. mgr inż. Wojciech Rzepka NORMY JAKOŚCIOWE ISO 9001, 17025 i 14001 W TRANSPORCIE KOLEJOWYM mgr inż. Wojciech Rzepka Ciągły dylemat Normy jakościowe w kolejnictwie Dobrowolność czy przymus??? 2 Normy dawniej dziś Umowy międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Metodyki, standardy i certyfikaty a jakość wdraŝanych rozwiązań informatycznych

Metodyki, standardy i certyfikaty a jakość wdraŝanych rozwiązań informatycznych Metodyki, standardy i certyfikaty a jakość wdraŝanych rozwiązań informatycznych Jak teoria pomaga w codziennej praktyce zapewniania i kontroli jakości Piotr Ślęzak Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Metodyka dla projektu SYRIUSZ

Metodyka dla projektu SYRIUSZ Metodyka dla projektu SYRIUSZ Wprowadzenie Robert Ganowski Warszawa, 29 lipca 2003 r. Czym się zajmujemy? * Program Low Produkt Change programowy Essential (Uogólnienie, testowanie, Money dokumentacja,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak.

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Książka stanowi szerokie kompendium wiedzy z zakresu systemów zarządzania. Stanowić ona może cenną pomoc

Bardziej szczegółowo

Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes.

Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes. Faculty of: Computer Science, Electronics and Telecommunications Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies Annual: 2014/2015 Lecture language:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1: Dostawa blankietów Elektronicznych Legitymacji Studenckich (ELS), Elektronicznych Legitymacji Doktoranta (ELD), Elektronicznych Legitymacji Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

OSI Transport Layer. Network Fundamentals Chapter 4. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Transport Layer. Network Fundamentals Chapter 4. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Transport Layer Network Fundamentals Chapter 4 Version 4.0 1 OSI Transport Layer Network Fundamentals Rozdział 4 Version 4.0 2 Objectives Explain the role of Transport Layer protocols and services

Bardziej szczegółowo

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12 Rektora PP z dnia 26 marca 2012 r. (RO/III/12/2012) Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Narzędzia OWASP dla developerów OWASP ESAPI & AppSensor OWASP 2011-11-23. The OWASP Foundation http://www.owasp.org

Narzędzia OWASP dla developerów OWASP ESAPI & AppSensor OWASP 2011-11-23. The OWASP Foundation http://www.owasp.org Narzędzia dla developerów ESAPI & AppSensor 2011-11-23 Wojciech Dworakowski Poland Chapter Leader SecuRing wojciech.dworakowski@owasp.org +48506184550 Copyright The Foundation Permission is granted to

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2008 r. PROJEKT Wersja z dnia 2 grudnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2008 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia drugiego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2015/2016 Załącznik 3 A GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH - BASIC MODULES 1 0 0 RAZEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ Strona1 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DLA WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW WERSJA 1.0 Strona2 HISTORIA ZMIAN DOKUMENTU Osoba Data Komentarz Wersja Maciej Strychalski 28.03.2012 Dodanie punktu 1.3.1 1.0 Mateusz Mikołajczak

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej Wiesław Paluszyński Prezes zarządu TI Consulting Plan prezentacji Zdefiniujmy

Bardziej szczegółowo

Badanie odbiorników DVB-T

Badanie odbiorników DVB-T Badanie odbiorników DVB-T 1 ZBIGNIEW KĄDZIELSKI DYREKTOR GENERALNY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Instytut Łączności Państwowy Instytut Telekomunikacyjny - założony w 1934 r. przez prof.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne pomiary w energetyce

Nowoczesne pomiary w energetyce Nowoczesne pomiary w energetyce Smart Grid Smart Metering Wydział Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Elektroniki dr hab. inż. Andrzej Bień prof. n. AGH Kraków 2011-03-30 Agenda 1. Zagadnienia formalno

Bardziej szczegółowo

Technika ochrony roślin w pracach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) Artur Godyń

Technika ochrony roślin w pracach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) Artur Godyń IX Konferencja Racjonalna Technika Ochrony Roślin" Poznań, 12-13 października 2010 r. Technika ochrony roślin w pracach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) Artur Godyń Instytut Sadownictwa i

Bardziej szczegółowo

OWASP i Top 10 Sposób tworzenia Top 10 Czym jest a czym NIE jest Top 10? Zmiany w wersji 2013 Omówienie nowych podatności na liście Podsumowanie

OWASP i Top 10 Sposób tworzenia Top 10 Czym jest a czym NIE jest Top 10? Zmiany w wersji 2013 Omówienie nowych podatności na liście Podsumowanie OWASP i Top 10 Sposób tworzenia Top 10 Czym jest a czym NIE jest Top 10? Zmiany w wersji 2013 Omówienie nowych podatności na liście Podsumowanie ponad Top 10 Misja: Poprawa stanu bezpieczeństwa aplikacji

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy

PLAN DZIAŁANIA KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy PLAN DZIAŁANIA KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy PLAN DZIAŁANIA KT 157 Strona 1 STRESZCZENIE Komitet Techniczny nr 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy powołany został w ramach

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2013 KT171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2013 KT171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2013 KT171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania PLAN DZIAŁANIA KT 171 Strona 1 STRESZCZENIE Działalność komitetu technicznego KT171 obejmuje normalizację w zakresie współdziałania

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 242. ds. Informacji i Dokumentacji

PLAN DZIAŁANIA KT 242. ds. Informacji i Dokumentacji Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji STRESZCZENIE Komitet Techniczny 242 ds. Informacji i Dokumentacji został powołany w 1994 roku (wówczas pod nazwą: Normalizacyjna Komisja Problemowa

Bardziej szczegółowo

Struktura i działalność Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI)

Struktura i działalność Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) Barbara Przyłuska Barbara Przyłuska Opisano strukturę Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych oraz scharakteryzowano jego działalność. Wskazano, jak ważną rolę odgrywa ta organizacja w tworzeniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 2008 r. PROJEKT Wersja z dnia 17 czerwca 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 2008 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa zakup 99 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz 481 sztuk zestawów zawierających certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

OTWARTE NARZĘDZIA DO POMIARU USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU

OTWARTE NARZĘDZIA DO POMIARU USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU OTWARTE NARZĘDZIA DO POMIARU USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU Janusz Klink Paweł Bardowski M. Jolanta Podolska Tadeus Uhl PLAN PREZENTACJI 1. Wprowadzenie 2. Ramy regulacyjne 3. Parametry sieciowe

Bardziej szczegółowo

Jak uczestniczyć w procesie normalizacji? Jolanta Kochańska Zastępca Prezesa PKN

Jak uczestniczyć w procesie normalizacji? Jolanta Kochańska Zastępca Prezesa PKN Jak uczestniczyć w procesie normalizacji? Jolanta Kochańska Zastępca Prezesa PKN Konferencja: Praktyczne aspekty stosowania norm i oceny zgodności Warszawa 18 maja 2013 Główne założenia systemu normalizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji

PLAN DZIAŁANIA KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji STRESZCZENIE KT 278 obejmuje swoim zakresem dziedzinę budowy, modernizacji i eksploatacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. KT 278 zajmuje

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA KOMUNIKACJI W SEKTORZE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO TETRA I LTE

EWOLUCJA KOMUNIKACJI W SEKTORZE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO TETRA I LTE EWOLUCJA KOMUNIKACJI W SEKTORZE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO TETRA I LTE MOTOROLA SOLUTIONS TOMASZ PIKTEL DYREKTOR DS.KLIENTÓW KLUCZOWYCH EWOLUCJA KOMUNIKACJI W SEKTORZE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO TETRA

Bardziej szczegółowo

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 252x462x99 IP40 DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w małych i średnich obiektach

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu

PLAN DZIAŁANIA KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu STRESZCZENIE PLAN DZIAŁANIA KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu PLAN DZIAŁANIA KT 105 Strona 1 Do głównych zagadnień, którymi zajmuje się KT, należą: wprowadzanie Norm Europejskich

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

Tworzenie koncepcji infrastruktury fizycznej Data Center

Tworzenie koncepcji infrastruktury fizycznej Data Center Tworzenie koncepcji infrastruktury fizycznej Data Center w oparciu o normy Krzysztof Szczygieł Skyline Teleinfo S.A. kszc@skylineteleinfo.pl 8th PLNOG Meeting 5-6 marca 2012 1. Przegląd stanu opracowań

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120.

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10 PN-EN ISO 9001:2009/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 9001:2008/AC:2009, IDT ISO 9001:2008/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Andrukiewicz Ryszard Kossowski PLAN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Elżbieta Andrukiewicz Ryszard Kossowski PLAN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Elżbieta Andrukiewicz Ryszard Kossowski PLAN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Information Security Protecting the Global Enterprise Donald L. Pipkin, Hewlett-Packard Company Prentice Hall PTR Upper Saddle River,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju

SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju Warszawa 27 października 2008 r. SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju A. Część ogólna 1. Skład delegacji Wiktor Sęga Dyrektor DZC Grzegorz Lewandowski Naczelnik DZC-WIP Zbigniew Fice Naczelnik

Bardziej szczegółowo

Dni Użytkowników Aplikacji QAD 2013. Interoperacyjność z QXtend

Dni Użytkowników Aplikacji QAD 2013. Interoperacyjność z QXtend Dni Użytkowników Aplikacji QAD 2013 Trzebieszowice 3-4 październik Interoperacyjność z QXtend Tomasz Porzeziński, QAD Building the Effective Enterprise Wstęp Rozwój interoperacyjności Elementy integracji

Bardziej szczegółowo

EiT_S_I_PT. Podstawy telekomunikacji. Full-time (full-time / part-time)

EiT_S_I_PT. Podstawy telekomunikacji. Full-time (full-time / part-time) MODULE DESCRIPTION Module code EiT_S_I_PT Module name Podstawy telekomunikacji Module name in English The Fundamentals of Telecommunications Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS

Bardziej szczegółowo