Armia Napoleona w okolicach Jarnołtowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Armia Napoleona w okolicach Jarnołtowa"

Transkrypt

1 Armia Napoleona w okolicach Jarnołtowa Wśród najważniejszych dat w historii Jarnołtowa znajdujemy rok 1807 przy którym zapisano Okolice Jarnołtowa przez 32 tygodnie były okupowane przez francuską armię Napoleona I Bonapartego. Napoleon dla ówczesnych mieszkańców Jarnołtowa, tak jaki i dla całych Prus był najeźdźcą i okupantem, natomiast dla Polaków był nadzieją odzyskania niepodległości i symbolem walki z zaborcami. Prusacy opluwali go i nienawidzili, ich arystokraci nazywali go korsykańskim potworem, a Polacy uwielbiali, jego etos wpletli w swój hymn narodowy (dał nam przykład Bonaparte jak zwyciężać mamy) i patriotyczne dzieła wieszczów (Pan Tadeusz Adama Mickiewicza). Chociażby dlatego Napoleonowi warto poświęcić nieco więcej niż jedno zdanie w kalendarium. Król Prus Fryderyk Wilhelm III kierując 1 października 1806 r. ultimatum z żądaniem wycofania armii francuskiej z krajów niemieckich za linię Renu sprowokował Napoleona do wojny. W odpowiedzi cesarz wkroczył ze swoimi wojskami do Prus i po dwóch tygodniach, 14 października 1806 rozgromił armię pruską w bitwach pod Jeną i Auerstdt. Następnie zajął Berlin i prawie całe terytorium Prus po Warszawę. 2 stycznia 1807 r. Napoleon wjechał do Warszawy gdzie był witany z wielkim entuzjazmem. Polacy mieli nadzieję, że przy jego pomocy Polska stanie się na powrót państwem niepodległym. Napoleon kontynuował kampanię w Prusach Wschodnich walcząc z resztkami wojsk pruskich i wspomagającymi ich wojskami rosyjskimi. 25 stycznia 1807 r. w bitwie pod Morągiem w okolicach Plebanii Wólki Francuzi pokonali wojska rosyjskie (na polu bitwy zostało 1200 Rosjan i 100 Francuzów). W dniach 7 8 lutego, pod Pruską Iławą (niem. Preußisch Eylau, dzisiejszy Bagrationowsk w obwodzie kaliningradzkim w Rosji), doszło do bitwy pomiędzy Wielką Armią francuską pod dowództwem Napoleona Bonapartego a połączonymi armiami Rosji i Prus pod dowództwem generała hrabiego Levina Augusta Gottlieba Theophila von Bennigsena (armią Prus dowodził gen-płk Anton Wilhelm von l'estocq). Sama bitwa nie przyniosła rozstrzygnięcia militarnego, lecz położyła kres działaniom wojennym na czas zimy. Napoleon rozlokował swoje wojsko na leża zimowe w miejscowościach położonych na zachód od linii, trudnej do pokonania wówczas, rzeki Pasłęki. Tymczasem Bennigsen wycofał się do Królewca, gdzie czekał na obiecane przez cara posiłki oraz na wiosnę. Tak rozpoczął się okres okupowania przez francuską armię Napoleona I Bonapartego okolic Jarnołtowa i jego osobisty pobyt w tym rejonie. Cesarz od 18 do 21 lutego nocował na plebanii w Miłakowie, a od 21 lutego do 1 kwietnia założył sztab dowodzenia i zamieszkał w jednym pokoju na piętrze ostródzkiego pokrzyżackiego zamku, w mieszkaniu odstąpionym przez zarządcę Carla Ludwiga Freiwalda. Warto tu wspomnieć, że w tym samym mieszkaniu na zamku od 17 do 23 listopada 1806 r. kwaterował król pruski Fryderyk Wilhelm III uciekając przed Francuzami z Berlina do Królewca. Także pobliskie Zalewo zostało zajęte przez Francuzów, urządzono tam lazaret (szpital polowy) na cele którego zajęto szeregu budynków m.in.: Powiatową Komisję Sądowniczą, Szkoły Prowincjonalną i Miejską, szpital, cztery kamienice przy Rynku, kilka budynków

2 mieszkalnych należących do bogatych mieszczan z ulicy Długiej (niem.: Langgasse, obecnie ul. Częstochowska) oraz kilka stodół na przedmieściach. Znacznie większe szpitale urządzono w Malborku i Grudziądzu oraz Bydgoszczy. Wojska francuskie, żywione i kwaterowane były na koszt mieszkańców terenów na których działały, inaczej mówiąc na koszt nieprzyjaciela. Służba zaopatrzenia zaraz po wkroczeniu, wspólnie z władzami cywilnymi, przeprowadzała rekwizycje, urządzała magazyny i rozprowadzała żywność. Z listów do cesarzowej Józefiny wiemy, że Ostróda niezbyt przypadła Napoleonowi do gustu. Nazywał ją ce mauvais village - marną wsią, jego wojska plądrowały domy i kościoły, a na mieszkańców narzucony został ciężar danin i kontrybucji. Przerażeni poczynaniami cesarskiej armii ostródzianie zmuszeni byli błagać Napoleona o litość. W marcu 1807 roku wysłali do niego delegację z prośbą o zaprzestanie rabunków i gwałtów. Bonaparte przyjął od mieszczan petycję, jednak nastawienia do podbitego miasta nie zmienił ani o jotę. Napoleon I Bonaparte Domyślać należy się, iż obowiązki kontrybucji i rekwizycje nie ominęły Jarnołtowa, wszak zapleczem żywnościowym Ostródy i Zalewa pozostawały pobliskie im wsie. Nie mogły ominąć też Jarnołtowa patrole i pododdziały zwiadu francuskiego, które penetrowały obszar od zgrupowań wojsk po linię obrony na Pasłęce. Ówczesny właściciel Jarnołtowa hrabia August Fryderyk von Hülsen był oficerem armii pruskiej zatem walczył z armią Napoleona i we wsi w tym czasie nie mógł przebywać ale jego majątku rekwizycje nie ominęły. Pierwszego kwietnia 1807 r. centrum polityczne, ośrodek dyspozycyjny władzy i własną siedzibę Napoleon przeniósł do rezydencji junkra pruskiego, hrabiego Dohna w Kamieńcu (wówczas Finckenstein), około 30 km od Jarnołtowa. Napoleon oraz towarzyszący mu urzędnicy i wojskowi, wśród których była też liczna grupa polska, utrzymywali ożywione kontakty korespondencyjne niemal z całą (francuską) Europą. Tę najważniejszą korespondencję, dotyczącą spraw wielkiej polityki, czy planów militarnych, powierzano specjalnym posłańcom, wysokiej rangi oficerom, głównie Polakom. W rezydencji tej, w tym samym czasie, przez trzy tygodnie mieszkała kochanka Napoleona Polka Maria z Łączyńskich Walewska (pani Walewska), później hrabina d'ornano. Z Kamieńca Bonaparte inspekcjonował osobiście wojska w Gdańsku, Malborku, Kwidzynie, Dzierzgoniu i Elblągu. Był on wybornym jeźdźcem, w galopie, końmi rozstawnymi pokonywał jednego dnia znaczne odległości. 6 czerwca 1807 r. Napoleon opuścił Kamieniec, przez Mortąg i Przezmark kolaską udał się do Zalewa, miasto było zatłoczone przez przemieszczające się wojska francuskie i sprzymierzone. Zatrzymał się tam na kwaterze w domu powiatowego poborcy podatkowe-

3 go Glasera, przy północnej pierzei rynku. Zajął pokój na pierwszym piętrze kamienicy. Tej nocy w Zalewie kwaterował też marszałek Joachim Murat, z trzema dywizjami kawalerii. Cesarz w Zalewie przebywał do południa dnia następnego, skąd wyjechał powozem przez Barty do Zajezierza. Pomiędzy dwoma jeziorami (Sambród i Ruda Woda) oczekiwał na niego szwadron gwardii z przygotowanym koniem jeździeckim. Tutaj Napoleon przesiadł się na konia. Wzgórze, na którym zdarzenie to miało miejsce (położone obecnie przy wyjeździe z Małdyt, na prawo od szosy do Morąga) nazwano Górą Napoleona. Jeszcze tego samego dnia dotarł do Morąga. Dwa dni później szlakiem Napoleona podążało wojsko polskie, tak zwana legia poznańska (III Legia) dowodzona przez gen. dyw. Jana Henryka Dąbrowskiego, z szefem sztabu gen. bryg. Janem Maurycym Hauke. Legia składała się z trzech pułków piechoty, jednego pułku strzelców konnych i baterii artylerii. Oddziały te liczyły około żołnierzy i oficerów. Gen. dyw. Jan Henryk Dąbrowski 8 czerwca Polacy, po 30 kilometrowym marszu, kwaterowali w Zalewie i pobliskich wsiach (od Przezmarku po Barty). Następnego dnia, to jest 9 czerwca o godz. 4 rano, legia Dąbrowskiego zebrała się w Bartach, gdzie dowódcy przeprowadzili apel poranny i sprawdzili stan podkomendnych. Po apelu zarządzono wymarsz do Morąga, tam zatrzymano się na kolejny nocleg. Tak więc drogą przez sąsiadujące z Jarnołtowem Barty, w pierwszej dekadzie czerwca 1807 roku przemaszerowała znaczna część armii francuskiej z cesarzem Napoleonem włącznie oraz wojsko polskie pod dowództwem Henryka Dąbrowskiego. Warto przypomnieć, iż droga ta była zwykłym traktem polnym, a jej kształt zbliżony do dzisiejszego w postaci szosy powstał dopiero wiosną 1859 roku. Do starcia sił francusko-polskich z prusko-rosyjskimi doszło 14 czerwca 1807 roku niedaleko Frydlandu (niem. Friedland, obecnie Prawdinsk). Polacy walcząc obok grenadierów starej gwardii francuskiej brali udział w słynnym ataku na most oraz miasteczko Frydland, a także pozycje artylerii nieprzyjacielskiej, gdzie zdobyli osiemnaście armat. Pogrom Prus i Rosji pod Frydlandem doprowadził do podpisania traktatu w Tylży. Traktatu znamiennego dla sprawy polskiej, bo tworzącego z ziem zaborów Wielkie Księstwo Warszawskie, namiastkę wolnej Polski. Tak jak losy Księstwa Warszawskiego, tak losy walczących o jego powstanie Polaków miały nieoczekiwany finał. Księstwo po upadku Napoleona przestało istnieć. O złożonych

4 losach Polaków nich świadczy przykład generałów Dąbrowskiego i jego szefa sztabu Haukego, tych samych, którzy w 1807 r. wspólnie z żołnierzami szli przez Barty do walki z Rosjanami pod Frydlandem. Dąbrowskiemu car Aleksander I zaproponował stanowisko namiestnika w tworzonym Królestwie Polskim; ten odmówił i wycofał się z życia publicznego i wojskowego. Generał Hauke przyjął carskie awanse, odznaczenia i stanowisko zastępcy ministra wojny oraz dziedziczny tytuł hrabiowski Imperium Rosyjskiego. Stał się wiernym i zaufanym współpracownikiem wielkiego księcia Konstantego namiestnika cara Rosji. 29 listopada 1830 r. został zastrzelony przed pałacem namiestnikowskim w Warszawie przez inicjujących powstanie listopadowe podchorążych. Te same Prusy z którymi walczyli żołnierze gen. Dąbrowskiego przyjęły do siebie i udzieliły schronienia licznym Polakom, powstańcom listopadowym, po upadku zrywu narodowego z roku Czy po opisywanych wydarzeniach pozostały w okolicach Jarnołtowa jakieś oznaki bądź ślady inspirujące do wspomnień o nich, przywołujące pamięć o ich historii? Tak. W pobliżu Morąga, przy drodze do Miłakowa, we wsi Plebania Wólka (22 km od Jarnołtowa) znajduje się samotna brzoza (dawniej brzozy okalały pomnik) oraz stojący za nią obelisk będący jedną z najciekawszych pamiątek czasów napoleońskich w okolicach Jarnołtowa. Postawiony w 1852 roku pomnik upamiętnia śmierć generała wojsk rosyjskich Reinholda von Anrepa (ros. Romana Karlowicza Anrepa) poległego, od celnej kuli francuskiego piechura, 25 (ros. 13) stycznia 1807 r. w bitwie pod Morągiem. W bitwie tej francuski marszałek Jean Baptiste Bernadotte, noszący tytuł księcia Ponte-Corvo, późniejszy król Szwecji Karol XIV Jan Bernadotte pokonał wojska rosyjskie. Na żeliwnej tablicy umocowanej do jednej ze ścian umieszczony jest napis w języku niemieckim i rosyjskim. Z jego treści wynika, że obelisk upamiętnia miejsce śmierci carskiego generała. W muzeum na zamku w Ostródzie eksponowane są kopie obrazów olejnych: Napoleon użycza łask mieszkańcom Ostródy Mikołaja Ponce-Camusa (oryginał obrazu 2,80 m x 1,89 m znajduje się do dziś w Wersalu), dokumentujący opisywane wyżej wystąpienie ostródzkich mieszczan z petycją do Napoleona o zaprzestanie rabunków i gwałtów i "Biwak żołnierzy francuskich w Ostródzie Hipolita Lecomte (oryginał nigdzie nie eksponowany). Ponadto znajduje się tam oryginał medalu Napoleon w Ostródzie wykonany przez Bertranda Andrieu oraz oryginał listu z podpisem cesarza zawierający rozkazy dla generała Clarke a.

5 Miejsca zakwaterowania Napoleona w Ostródzie i Kamieńcu oznaczone są tablicami pamiątkowymi umieszczonymi odpowiednio na ścianie fasady zamku od strony dziedzińca oraz na prawym słupie bramy wjazdowej do dawnego pałacu Dohnów. Tablica pamiątkowa na zamku w Ostródzie Tablica pamiątkowa w Kamieńcu Od 25 września 2010 r. na dawnym cmentarzu na Przezmarckim Przedmieściu (przy ul. 29 Stycznia) w Zalewie granitowy pomnik z napisem w językach polskim i francuskim upamiętnia pobyt i pochówek żołnierzy armii Napoleona. Jest on też śladem pobytu w Zalewie żołnierzy napoleońskiej Wielkiej Armii w roku Na ciemnym granicie umieszczony jest wizerunku dobosza budzącego swych zmarłych towarzyszy do ostatniej zbiórki ((wzorowany na litografii Denisa Augusta Raffeta, "Le Réveil"(pol. Pobudka), z 1848 r.)) oraz napis o treści TU, NA DAWNYM MIEJ- SKIM CMENTARZU SZPITALNYM ISTNIEJĄCYM OD XV W. DO 1840 R. SPOCZYWAJĄ SZCZĄTKI ŻOŁNIERZY NAPOLEOŃSKIEJ WIELKIEJ ARMII ZMARŁYCH W ZALEWIE PODCZAS KAMPA- NII 1807 R. Na skwerze przy Kościele Parafialnym w Zalewie znajduje się granitowy głaz z tablicą upamiętniającą pobyt w Zalewie w 1807 roku III Legii wojsk polskich generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Na tablicy umieszczono napis o treści W hołdzie twórcy legionów Polskich gen. Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu rodacy. Zalewo 2012.

6 W sąsiadujących z Jarnołtowem Bartach przy drodze którą maszerowali żołnierze Legionów Polskich i armii napoleońskiej umieszczona jest tablica - znak informacyjny z napisem: Szlak Bojowy Wojsk gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 1807 r.. Armaty napoleońskie stojące przed ratuszem w Morągu z nazwy sugerują, iż mogą być pamiątką po kampanii napoleońskiej w okolicach Jarnołtowa w roku W rzeczywistości z kampanią tą nie mają nic wspólnego, zostały zdobyte przez wojska pruskie dopiero podczas wojny francusko - pruskiej w latach Warszawa, styczeń 2014 roku Zbigniew Jerzy Woś

13 pułk piechoty Księstwa Warszawskiego. Zarys działalności 1809 1815 1. Jarosław Dudziński (Sosnowiec) Uwagi wstępne

13 pułk piechoty Księstwa Warszawskiego. Zarys działalności 1809 1815 1. Jarosław Dudziński (Sosnowiec) Uwagi wstępne Jarosław Dudziński (Sosnowiec) 13 pułk piechoty Księstwa Warszawskiego Zarys działalności 1809 1815 1 Uwagi wstępne Kampania 1807 roku dobiegła końca. Cesarz Francuzów Napoleon I Bonaparte i Car Wszechrosji

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ ZIEMI PLESZEWSKIEJ

MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ ZIEMI PLESZEWSKIEJ PLESZEWSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE MUZEUM REGIONALNE W PLESZEWIE STANISŁAW BRÓDKA MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ ZIEMI PLESZEWSKIEJ PLESZEW 1986 Zespól redakcyjny: STANISŁAW BRÓDKA BONIFACY WRÓBLEWSKI ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

NE S T O R 4(18) 2011. fot. Michał Żywot

NE S T O R 4(18) 2011. fot. Michał Żywot NE S T O R Czasopismo Artystyczne 4(18) 2011 Rok V www.nestor-krasnystaw.eu ISSN 1898-1801 fot. Michał Żywot ZABYTEK Z OKŁADKI Zespół pałacowo-parkowy STRYJÓW. Za bramą wjazdową i kordegardą z 1897 roku,

Bardziej szczegółowo

Losy hubalczyków po śmierci mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala.

Losy hubalczyków po śmierci mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala. UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT HISTORII Krzysztof Ciszewski NR ALBUMU 225961/Z Praca magisterska Losy hubalczyków po śmierci mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala. Prof. UŚ dr hab. Sylwester

Bardziej szczegółowo

ZESZYT 6. Obchody odbywają się z inicjatywy Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka

ZESZYT 6. Obchody odbywają się z inicjatywy Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka ZESZYT 6 Obchody odbywają się z inicjatywy Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka 2 Wyróżnienia Powstanie Wielkopolskie 1 zeszyt 6 Gazeta Wyborcza 1 Poznań Powstańcze wyróżnienia: Ojczyzna

Bardziej szczegółowo

Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic

Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic Przemysław Mieloch Joanna Nowaczyk współpraca Zygmunt Pohl Jacek Szeszuła Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Studzianki-Warka-Magnuszew-wojna obronna 1939-24 Pułk Ułanów im. Stefana Żółkiewskiegoaustriacko-węgierski

Studzianki-Warka-Magnuszew-wojna obronna 1939-24 Pułk Ułanów im. Stefana Żółkiewskiegoaustriacko-węgierski 1 1 POMORSKA BRYGADA LOGISTYCZNA im. Króla Kazimierza Wielkiego Roman Misiak Eugeniusz Orzechowski Piotr Rogalski POMOCNICZE MATERIAŁY dla WYKŁADOWCÓW KSZTAŁCENIA OBYWATELSKIEGO 1 Studzianki-Warka-Magnuszew-wojna

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Włochy. Szanowni Państwo,

Dzielnica Włochy. Szanowni Państwo, Dzielnica Włochy Szanowni Państwo, Oddajemy do Państwa rąk przewodnik po dzielnicy Włochy. Zawiera on zestawienia miejsc wartych odwiedzenia oraz rozmaitych ciekawostek, których na co dzień nie zauważamy,

Bardziej szczegółowo

Od Augustwalde do Wielgowa Polscy, niemieccy i radzieccy mieszkańcy w latach 1939 1949

Od Augustwalde do Wielgowa Polscy, niemieccy i radzieccy mieszkańcy w latach 1939 1949 Uniwersytet Szczeciński Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Katarzyna Teresa Marciszewska nr albumu: 42839 Od Augustwalde do Wielgowa Polscy, niemieccy i radzieccy mieszkańcy w latach 1939 1949

Bardziej szczegółowo

UKRAIŃSKI SOJUSZNIK POLSKI W WOJNIE 1920 ROKU WALKA ODDZIAŁÓW UKRAIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ U BOKU WOJSKA POLSKIEGO I ICH DALSZE LOSY

UKRAIŃSKI SOJUSZNIK POLSKI W WOJNIE 1920 ROKU WALKA ODDZIAŁÓW UKRAIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ U BOKU WOJSKA POLSKIEGO I ICH DALSZE LOSY KOMENTARZE HISTORYCZNE ZBIGNIEW KARPUS UKRAIŃSKI SOJUSZNIK POLSKI W WOJNIE 1920 ROKU WALKA ODDZIAŁÓW UKRAIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ U BOKU WOJSKA POLSKIEGO I ICH DALSZE LOSY Wspólna walka z Armią Czerwoną

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI STRZELEC SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE. (Marek Matuła) 1. JEDNOSTKA STRZELECKA 5001 IM. DYWIZJONU HUZARÓW ŚMIERC (Michał Józefowski) 2, 3

SPIS TREŚCI STRZELEC SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE. (Marek Matuła) 1. JEDNOSTKA STRZELECKA 5001 IM. DYWIZJONU HUZARÓW ŚMIERC (Michał Józefowski) 2, 3 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE (Marek Matuła) 1 JEDNOSTKA STRZELECKA 5001 IM. DYWIZJONU HUZARÓW ŚMIERC (Michał Józefowski) 2, 3 LETNIE SZKOLENIE STRZELCÓW NA POLIGONIE W TRZCIAŃCU (Piotr Panek)

Bardziej szczegółowo

ORZESZKOWA W KRĘGU BLISKICH I ZNAJOMYCH NR 6 (114) CZERWIEC 2015 NA WAKACJE!

ORZESZKOWA W KRĘGU BLISKICH I ZNAJOMYCH NR 6 (114) CZERWIEC 2015 NA WAKACJE! NAPOLEON W WILNIE ORZESZKOWA W KRĘGU BLISKICH I ZNAJOMYCH NR 6 (114) CZERWIEC 2015 NA WAKACJE! NR 6 (114) CZERWIEC 2015 Dobroczynne inicjatywy szlachty, filantropów, darczyńców Na przełomie XIX- XX w.

Bardziej szczegółowo

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE W RAKONIEWICACH

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE W RAKONIEWICACH TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI RAKONIEWICKIEJ IM. MICHAŁA DRZYMAŁY W RAKONIEWICACH DARIUSZ WAJS POWSTANIE WIELKOPOLSKIE W RAKONIEWICACH 1 DROGA DO POWSTANIA Gdy Bismarck w latach Kulturkampfu1 koncentrycznym

Bardziej szczegółowo

http://grzbiet.pl/sklep/kryzys-w-sniegu-kampania-zimowa-1806-1807 Przykładowy rozdział książki: Kryzys w śniegu. Kampania zimowa 1806-1807

http://grzbiet.pl/sklep/kryzys-w-sniegu-kampania-zimowa-1806-1807 Przykładowy rozdział książki: Kryzys w śniegu. Kampania zimowa 1806-1807 SPIS TREŚCI WST:ĘP DO POLSKIEGO WYDANIA. PODZI:ĘKOWANIA LEGENDA SPIS MAP SPIS ILUSTRACJI. WST:ĘP ROZDZIALI HISTORIA DWÓCH MORDERSTW.... RoznziALII NAPOLEON RUSZA NA WSCHÓD. RoznziAL III NAPOLEOŃSKA MACHINA

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział W obronie upadającej Rzeczpospolitej. 1. Uzupełnij zdania,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE WOJSKA BALONOWE W LATACH 1918 1939

POLSKIE WOJSKA BALONOWE W LATACH 1918 1939 Tomasz Matuszak POLSKIE WOJSKA BALONOWE W LATACH 1918 1939 Od najdawniejszych czasów człowiek marzył o lataniu w przestworzach na podobieństwo ptaków. Marzenia swoje próbował realizować poprzez konstruowanie

Bardziej szczegółowo

Organmistrzostwo jest rzemiosłem

Organmistrzostwo jest rzemiosłem SCHLAG UND SÖHNE fabryka organów Organmistrzostwo jest rzemiosłem wymagającym wiedzy i umiejętności w wielu dziedzinach. Świdnica miała to szczęście, że prawie od początku rozwoju tego rzemiosła na Śląsku

Bardziej szczegółowo

EWA SĘDZIMIERZ - LUBARTÓW MOJA MAŁA OJCZYZNA. 1. Początki miasta

EWA SĘDZIMIERZ - LUBARTÓW MOJA MAŁA OJCZYZNA. 1. Początki miasta 1. Początki miasta W zalesionej, otoczonej łąkami i polami, a od strony Wieprza szeregiem stawów okolicy powstało w XVI wieku miasto. Było to prawie w połowie drogi z Lublina do Kocka, będącej wówczas

Bardziej szczegółowo

ODKRYJ JAK TO BLISKO. e-przewodnik warmińsko-mazurskie

ODKRYJ JAK TO BLISKO. e-przewodnik warmińsko-mazurskie ODKRYJ JAK TO BLISKO e-przewodnik warmińsko-mazurskie w w w.piek ny wschod.pl warmińsko-mazurskie Braniewo Frombork Węgorzewo Gołdap Stańczyki Elbląg Lidzbark Warmiński Kętrzyn Święta Lipka Wilczy Szaniec

Bardziej szczegółowo

biuletyn WOJSKO POLSKIE Dodatek: płyta DVD z filmem Generał Gryf. Robiłem dobrà robot instytutu pamięci narodowej

biuletyn WOJSKO POLSKIE Dodatek: płyta DVD z filmem Generał Gryf. Robiłem dobrà robot instytutu pamięci narodowej NR 8 9 ( 129 130) sierpień-wrzesień 2011 cena 11 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1641-9561 numer indeksu 374431 nakład 9500 egz. Dodatek: płyta DVD z filmem Generał Gryf. Robiłem dobrà robot biuletyn instytutu

Bardziej szczegółowo

Maria Kazimiera ija n

Maria Kazimiera ija n Maria Kazimiera ija n Wstęp: Zbigniew Wójcik Xeksty listów i opracowanie wg edycji: Jan Sobieski, Listy do Marysieńki. Opracował Leszek Kukulski, Czytelnik, Warszawa 1970 Maria Kazimiera d Arquien de la

Bardziej szczegółowo

Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH

Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH ZAŁĄCZNIK NR 8 Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH Wstęp 1. Terminologia zakres pojęciowy 2. Cechy charakterystyczne polskich

Bardziej szczegółowo

Propozycje miejsc do odwiedzenia w trakcie spacerów z klasami

Propozycje miejsc do odwiedzenia w trakcie spacerów z klasami Święto Niepodległości 2014 Aleja Niepodłegości Propozycje miejsc do odwiedzenia w trakcie spacerów z klasami Wolność nie jest dana raz na zawsze. Jan Paweł II Mokotów to dzielnica, która zaczęła rozwijać

Bardziej szczegółowo

01 - ul. Niecała 12, budynek mieszkalny

01 - ul. Niecała 12, budynek mieszkalny Józef Piłsudski w Warszawie Rafał E. Stolarski Zygmunt Walkowski 01 - ul. Niecała 12, budynek mieszkalny Stała tu kamienica, w której w dniach 8-15 II 1894 r. odbył się II Zjazd Polskiej Partii Socjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Redaguje zespół

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Redaguje zespół Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydział NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH Redaguje zespół Redaktor naczelny: Ks. Józef Mandziuk Zastępca redaktora: Ks. Henryk Skorowski Sekretarze: Ks. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Numer 5 (10), sierpień 2011. Semper. Invicta GAZETA ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

Numer 5 (10), sierpień 2011. Semper. Invicta GAZETA ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO PATRIA Amerykanie Semper mają zapis Invicta katastrofy Str. 10 Str. 5 patria Gen. Józef Haller w Bitwie Warszawskiej Str. 9 1 POLSKOŚĆ TO BRZMI DUMNIE! GAZETA BEZPŁATNA nr 5 (10) (11 sierpień 2011) GAZETA

Bardziej szczegółowo

ZBRODNIA I CHWAŁA epizody historyczne XX wiek

ZBRODNIA I CHWAŁA epizody historyczne XX wiek ZBRODNIA I CHWAŁA epizody historyczne XX wiek Wincenty Witos Motto Tylko prawda jest ciekawa Prawdą się kierować Prawdę głosić Prawdy żądać Autor: Mieczysław Rząsa 2005 rok Łamanie i skład: Sławomir Dudzic

Bardziej szczegółowo

OSTATNI KOMENDANCI OSTATNI ŻOŁNIERZE

OSTATNI KOMENDANCI OSTATNI ŻOŁNIERZE OSTATNI KOMENDANCI 1951 1963 OSTATNI ŻOŁNIERZE Warszawa, 1 marca 2013 roku Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podpisując 9 lutego 2011 roku ustawę o ustanowieniu

Bardziej szczegółowo

PLANSZOWA GRA WOJENNA MACIEJOWICE 1794

PLANSZOWA GRA WOJENNA MACIEJOWICE 1794 PLANSZOWA GRA WOJENNA MACIEJOWICE 1794 Spis treści. 1.0 Wstęp... 2 2.0 Rekwizyty... 4 3.0 Rozgrywka... 4 4.0 Dowódcy... 5 5.0 Ukierunkowanie oddziału... 5 6.0 Stosy... 6 7.0 Szyki oddziałów... 6 8.0 Ruch...

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 11 październik-grudzień 2012 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny WITAMY Realizowany przez LGD Polesie z 5 najbliższymi sąsiadami

Bardziej szczegółowo