KATALOG SZKOLEŃ 2012 SZKOLENIA BIZNESOWE SZKOLENIA SYSTEMOWE SZKOLENIA INFORMATYCZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG SZKOLEŃ 2012 SZKOLENIA BIZNESOWE SZKOLENIA SYSTEMOWE SZKOLENIA INFORMATYCZNE WWW.PEGAZGROUP.PL"

Transkrypt

1 KATALOG SZKOLEŃ 2012 SZKOLENIA BIZNESOWE SZKOLENIA SYSTEMOWE SZKOLENIA INFORMATYCZNE

2 SZKOLENIA BIZNESOWE 1. ZARZĄDZANIE 1.1. Zarządzanie zespołem miękkie kompetencje lidera Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji Ochrona danych osobowych w praktyce - Czyli kształtowanie przewagi konkurencyjnej Kancelaria Tajna w praktyce. Praktyka tworzenia, organizacji i funkcjonowania dokumentów 8 2. ZARZĄDZANIE KADRAMI 2.1. Zarządzanie efektywnością pracowników Oceny pracownicze Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników UMIEJETNOŚCI OSOBISTE 3.1. Narzędzia skutecznej komunikacji współpraca w zespole Prowadzenie trudnych rozmów w oparciu o techniki asertywne Sztuka autoprezentacji budowanie własnego wizerunku Techniki teatru improwizacji w biznesie elementy psychologii twórczości Relaks kontra stres radzenie sobie z napięciami w pracy Trening kreatywności Zarządzanie czasem Trening medialny kontakty z mediami Trening asertywności SPRZEDAŻ 4.1. Skuteczny sprzedawca kurs sprzedaży relacyjnej Czy wiesz, co sprzedajesz? Warsztaty dla sprzedawców Zarządzanie czasem i obszarem sprzedaży Proces sprzedaży relacyjnej Poszukiwanie potencjalnych Klientów Proces sprzedaży relacyjnej Skuteczne prezentacje handlowe Proces sprzedaży relacyjnej Reakcja na zastrzeżenia, obiekcje, reklamacje Proces sprzedaży relacyjnej Zamknięcie sprzedaży NEGOCJACJE 5.1. Psychologiczne aspekty negocjacji i mediacji Sztuka negocjacji handlowych 30 2

3 6. OBSŁUGA KLIENTA 6.1. Telefon jako narzędzie komunikacji z Klientem Profesjonalna obsługa Klienta Obsługa i kontakty po sprzedaży 33 SZKOLENIA SYSTEMOWE 7. SZKOLENIA SYSTEMOWE 7.1. Auditorzy wewnętrzni ds. zintegrowanych systemów zarządzania według norm ISO 9001:2008 oraz ISO 14001: Właściciel procesu / pełnomocnik ds. zintegrowanych systemów zarządzania według norm ISO 9001:2008 oraz ISO 14001: Warsztaty dla auditorów systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy PN-N 18001: Warsztaty dla auditorów systemy zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001: Omówienie zmian wprowadzonych do normy ISO 9001: Norma PN EN ISO 22000: 2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności Auditor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według ISO 27001: Menager systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według ISO 27001: Wprowadzenie do systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według ISO 27001:

4 SZKOLENIA INFORMATYCZNE 8. SZKOLENIA INFORMATYCZNE 8.1 Zarządzanie Projektami Microsoft Project - Szkolenie podstawowe Microsoft Project - Szkolenie zaawansowane Wspomaganie decyzji Prezentacje biznesowe Projektowanie baz danych 54 4

5 Zarządzanie zespołem miękkie kompetencje lidera KOMUNIKOWANIE SIĘ W ORGANIZACJI Znaczenie komunikowania w zarządzaniu ludźmi Wymiary komunikowania się w organizacji analiza modelu komunikacyjnego firmy Style komunikowania się z pracownikami Komunikacja werbalna sztuka słuchania i stosowania komunikatów ja w dialogu z drugim człowiekiem Co może przeszkadzać w skutecznym komunikowaniu się bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania Komunikacja niewerbalna podstawowe funkcje mowy ciała Komunikowanie się publiczne prowadzenie zebrań, sztuka argumentowania i prowadzenia sporów oraz stymulowania dyskusji Analiza gier komunikacyjnych stosowanych nieświadomie w relacjach z innymi ludźmi PROCESY GRUPOWE Znajomość ludzkich potrzeb jako podstawa rozumienia relacji społecznych Role pełnione przez uczestników grupy jak radzić sobie z trudnymi pracownikami Fazy procesu grupowego, jakich zachowań oczekuje od lidera grupa Rozwiązywanie problemów i pokonywanie trudności w zarządzaniu zespołem Zarządzanie konfliktem analiza podstawowych stylów zarządzania konfliktem Tworzenie wspierającego klimatu grupowego Budowanie twórczej atmosfery w zespole Przyjmowania propozycji w osiąganiu wspólnych celów PRZYWÓDZTWO Podstawowe umiejętności interpersonalne lidera Budowanie autorytetu i elementy autoprezentacji Niewerbalne wyznaczniki statusu społecznego i samooceny Inteligencja emocjonalna przywódcy. Jak rozwijać samoświadomość, empatię i kontrolę emocjonalną? Miękkie kompetencje w zarządzaniu zespołem Planowanie dalszego rozwoju w oparciu o informacje zdobyte na szkoleniu Kierownicy Menadżerowie Dyrektorzy GRUPY osób 5

6 Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I PODEJMOWANIA DECYZJI Proces rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji definicje Etapy procesu rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji o Formułowanie problemów decyzyjnych o Diagnoza przyczyn powstania problem o Określenie celów rozwiązania o Budowanie wariantów rozwiązania o Ocena i wybór optymalnego rozwiązania o Wdrożenie i kontrola realizacji rozwiązania Metody, narzędzia i techniki rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji o Diagram Pareto o Diagram osi Ishikawa o Zasada SMART o Analiza pola sił o Diagram pokrewieństwa o Burza mózgów o Grupa nominalna Kryteria oceny wariantów rozwiązań bv Kontrola wyników pracy Ewaluacja procesu rozwiązywania problem Proces decyzyjny Osoby decyzyjne Kierownicy Dyrektorzy GRUPY osób 6

7 Ochrona danych osobowych w praktyce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE CZYLI KSZTAŁTOWANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ. Geneza ochrony danych osobowych w Polsce Akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych Katalog dokumentów firmowych związanych z ochroną danych osobowych Słownik - definicje pojęć związanych z przetwarzaniem danych osobowych Jakie dane możemy przetwarzać, jakie musimy, a jakich nie możemy? Administrator Danych Osobowych (ADO), Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI), osoba przetwarzająca dane osobowe. o Zakresy działalności i odpowiedzialności, odpowiedzialność dyscyplinarna, karna i cywilna Opis wzoru audytu organizacji zamierzającej przetarzać dane osobowe. Stanowisko pracy z danymi osobowymi Osoba przetwarzająca dane osobowe. Obowiązki instytucji/firm przetwarzających dane względem osób, do których dane należ Prawa osób, do których należą dane osobowe Katalog form naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych GIODO i Biuro GIODO, uprawnienia. Jak dzała inspektor ochrony danych osobowych w czasie kontroli? Rejestracja i udostępnienie zbiorów danych o Jak wypełnić wniosek o wpisanie zbioru do rejestru, jak skompletować pozostałe dane i dokumenty? o Jak wypełnić wniosek o udostępnienie zbiorów i jak wykonać udostępnienie? Jak przygotować się do kontroli inspektora ochrony danych osobowych? Kompletacja dokumentacji: instrukcje, spisy, procedury. Przykładowe studium przypadku. Stan zagrożenia w Polsce i na świecie, media o danych osobowych. Dobra praktyka przetwarzania danych osobowych i innych danych Polityka Bezpieczeństwa informacji (PBI) Sposoby utraty danych i identyfikacja zagrożeń o Jak pracuje wyłudzasz danych Weryfikacja tożsamości podstawa bezpiecznego udostępniania danych Zagrożenia utraty prywatności Casusy o Ciekawe przypadki w opiniach i zaleceniach GIODO 1 i/lub 10 H Pracownicy każdego szczebla Pracownicy działów IT GRUPY osób 7

8 Kancelaria Tajna w praktyce KANCELARIA TAJNA W PRAKTYCE. PTAKTYKA TWORZENIA, ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA DOKUMENTÓW Stan prawny w dziedzinie ochrony informacji niejawnych o Przyczyny ochrony informacji niejawnych o Sposoby ochrony o Zagrożenia bezpieczeństwa tajemnicy Strefa bezpieczeństwa, pion ochrony, Kancelaria tajna o Definicje Tworzenie Kancelarii Tajnej o Budowa umiejscowienie kancelarii tajnej o Zabezpieczenia fizyczne: o Budowlane, zabezpieczenia przed ulotem informacji o Systemy kontroli dostępu o Wyposażenie, komputery tempestowe, o Polskie normy i certyfikaty, Organizacja Kancelarii Tajnej o Pracownicy kancelarii tajnej, o Obieg dokumentów niejawnych Funkcjonowanie kancelarii Tajnej: wytwarzania udostępnianie, archiwizacja i niszczenie dokumentów niejawnych o Ćwiczenia w zakresie wytwarzania wraz z poprawnym oznakowaniem dokumentu niejawnego o Omówienie działania kancelarii tajnej w praktyce Bezpieczeństwo przemysłowe o Regulacje prawne Polskie normy, certyfikaty Co może się wydarzyć w pracy Kancelarii tajnej? 1 dzień 6 H Pracownicy sfery cywilnej GRUPY 10 osób 8

9 Zarządzanie efektywnością pracowników PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ PRACOWNIKÓW Proces zarządzania zasobami ludzkimi w praktyce Rola kadry kierowniczej w strukturze organizacyjnej Zarządzanie przez cele strategiczne, taktyczne, operacyjne Właściwy dobór ludzi do zespołu (grupy robocze, grupy projektowe, zespoły pracownicze) Diagnoza zespołu (narzędzia do badania potencjału zespołu) Narzędzia służące do badania potencjału korzyści i niebezpieczeństwa stosowania Role ludzi w zespołach Style kierowania i ich efektywność diagnoza preferowanego stylu kierowania oraz zasady i metody dobory stylu kierowania do typu kierownika Sterowanie procesem kadrowym planowanie zatrudnienia i metody pozyskiwania pracowników Organizowanie pracy zespołu zadaniowego Motywowanie pracowników Ocenianie pracowników Rozwój i szkolenia pracowników Sytuacje trudne w zarządzaniu zasobami ludzkimi Kierownicy Menadżerowie Dyrektorzy GRUPY osób 9

10 Oceny pracownicze PRAKTYCZNE ASPEKTY OCEN PRACOWNICZYCH System, jako część procesu Zarządzania Potencjałem Pracowniczym Cele oceniania pracowników Projekt narzędzia Proces wdrożenia o Przygotowanie organizacji do wdrożenia o Warsztaty dla komórek wdrażających o Rozmowa oceniająca z podwładnym o Analiza wyników wdrożenia o Użyteczność ocen pracowników Proces oceny o Planowanie o Ustalenie celów i zadań, standardów, kryteriów oceny, ustalanie procedur; Budowanie efektywnego systemu ocen Kryteria oceny pracownika Metody oceny pracownika Tworzenie arkuszy ocen Błędy w czasie oceny Rozmowa oceniająca o Formalne aspekty oceniania o Struktura rozmowy oceniającej o Rozwijanie i doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmowy o Reguły prowadzenia rozmów oceniających o Motywowanie w trakcie prowadzenia rozmowy oceniającej o Wiązanie rezultatów z pozostałymi systemami kadrowymi o Omówienie wyników oceny z pracownikiem o Wyciągnięcie konsekwencji zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Reagowanie w sytuacjach trudnych Modele wdrożeń w sektorach o Administracja publiczna o Biznes o Organizacje pozarządowe o Konsekwencje wdrożenia systemu oceny pracowniczej Analiza SWOT narzędzia systemu ocen pracowniczych Kierownicy Menadżerowie Dyrektorzy GRUPY osób 10

11 Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników SKUTECZNA REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW Procesy zarządzania zasobami ludzkimi Dobór personelu i wpływ na wizerunek pracodawcy o Projektowanie stanowisk pracy o Tworzenie opisów stanowisk pracy o Profil osobowy o Przepływ informacji (rynek, klienci, konkurencja) Teoria i praktyka skutecznej rekrutacji o Formy podań o Wykorzystanie referencji Selekcja pracowników w serwisie o Rodzaje metod selekcji o Błędy i uprzedzenia Wpływ procesu rekrutacji i selekcji na kandydatów Działania podejmowane po złożeniu oferty zatrudnienia o Podejmowanie decyzji korzystnych dla obu stron o Składanie ofert zatrudnienia o Negocjacje po złożeniu oferty (decyzje finansowe) o Dobre traktowanie odrzuconych kandydatów o Udzielanie informacji zwrotnych Wprowadzanie nowego pracownika do organizacji o Potrzeby nowych pracowników o Rozpoczynanie od rekrutacji o Metody wprowadzania o Listy kontrolne i podręczniki dla pracowników o Okres próbny i umowy na czas określony o Szkolenie wstępne o Rozwój Ocena decyzji podjętej podczas procesu selekcji o Miary sukcesu o Skuteczność wyboru kandydata o Osiągnięcie wyników Menadżerowie Kierownicy Pracownicy HR GRUPY osób 11

12 Narzędzia skutecznej komunikacji współpraca w zespole KOMUNIKOWANIE SIĘ W ORGANIZACJI Wymiary komunikowania się w organizacji analiza modelu komunikacyjnego firmy, czyli od czego zaczynamy? Czynniki warunkujące sprawne komunikowanie się sztuka słuchania i rola sprzężenia zwrotnego w budowaniu współpracy Budowanie zaufania w zespole rozwój świadomości emocjonalnej i empatii uczestników grupy pracowniczej Komunikacja niewerbalna sygnały świadczące o przyjaznym lub wrogim nastawieniu do innych ludzi Znaczenie samoświadomości i samokontroli w budowaniu przynależności i współodpowiedzialności w grupie KOMUNIKACJA W ŚWIETLE PROCESÓW GRUPOWYCH Co to znaczy zgrany zespół? Proces grupowy nieświadome zjawiska zachodzące w grupie Fazy procesu grupowego i role pełnione przez uczestników grupy Analiza procesu grupowego na podstawie zjawisk zachodzących między uczestnikami szkolenia Oczekiwania członków zespołu, czyli jak jednocześnie osiągać cele indywidualne i grupowe Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych Im bardziej się różnimy tym bardziej wyjątkowy zespół tworzymy Wyznaczenie wspólnych celów, wspieranie się w ich realizacji i stwarzanie możliwości dalszego rozwoju Członkowie zespołów projektowych i zadaniowych Pracownicy każdego szczebla osób 12

13 Prowadzenie trudnych rozmów w oparci o techniki asertywnej WSTĘP DO ASERTYWNEJ KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ Komunikacja interpersonalna sztuka słuchania oraz interpretowania sygnałów niewerbalnych Co może przeszkadzać w skutecznym komunikowaniu się bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania Zarządzanie konfliktem analiza podstawowych stylów zarządzania konfliktem i konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacji konfliktu PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH UMIEJĘTNOŚCI ASERTYWNYCH Umiejętności asertywne w relacjach biznesowych asertywne wyrażanie pochwał, krytyki i oczekiwań wobec pracowników, asertywna odmowa, przyjmowanie i wyrażanie pozytywnych i negatywnych ocen Planowanie dalszego rozwoju w oparciu o informacje zdobyte na szkoleniu Pracownicy każdego szczebla Handlowcy Asystenci osób 13

14 Sztuka autoprezentacji budowanie własnego wizerunku KOMUNIKACJA Z POZYCJI LIDERA, CZYLI PEŁNA KONTROLA NAD DYSKUSJĄ Wstęp do komunikacja interpersonalnej Elementy wpływające na wiarygodność nadawcy i skuteczność przekazu Prowadzenie zebrań i kierowanie rozmową Prezentacja własnych poglądów i asertywne wyrażanie opinii Przyjmowanie i wyrażanie krytyki oraz pochwały Techniki obrony przed naciskami ze strony rozmówców ELEMENTY AUTOPREZENTACJI I WYWIERANIA WPŁYWU Dlaczego tak zależy nam na pozytywnym odbiorze? Świadomość organizacyjna i poczucie tożsamości z firmą Budowanie pozytywnego obrazu firmy wynikające z poczucia przynależności do jej struktur Najczęściej popełniane błędy i sposoby minimalizowania strat Efekt pierwszego wrażenia Znaczenie podobieństwa i komplementarności cech Reguła wzajemności ELEMENTY KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ Mowa ciała jest głośniejsza niż wypowiadane słowa analiza głównych środków komunikacji niewerbalnej Znaczenie kontaktu wzrokowego i wyrazu twarzy Gestykulacja i postawa ciała Dystans przestrzenny i operowanie czasem Znaczenie ubioru i estetyki miejsca pracy Niewerbalne wyznaczniki statusu społecznego Język ciała a samoocena oznaki negatywnego wyobrażenia sobie Pewność działania, jako przejaw poczucia własnej wartości Dyrektorzy Menadżerowie Handlowcy Pracownicy Obsługi Klienta

15 Techniki teatru improwizacji w biznesie elementy psychologii twórczości IDEA TEATRU IMPROWIZACJI I JEJ ZASTOSOWANIE W REALNYM ŻYCIU Rozwój naszego mózgu nie ma granic psychologiczne koncepcje twórczości Pobudzanie kreatywności zabierz do pracy swoje wewnętrzne dziecko I tak przez większość dnia improwizujesz, ucz się, więc od profesjonalistów SAMOŚWIADOMOŚĆ, AKCEPTACJA I SPONTANICZNOŚĆ -WEWNĘTRZNE ZASOBY TWÓRCZOŚCI Znaczenie rozwoju samoświadomości i samokontroli emocjonalnej członków grupy Sztuka przyjmowania propozycji, czyli magia partykuły TAK Rozwijanie spontaniczności najbardziej naturalnego i jednocześnie najbardziej hamowanego, w relacjach społecznych, zachowania Świadome wykorzystywanie wiedzy na temat niewerbalnych oznak statusu społecznego do budowania pozycji i autorytetu w zespole Czym są zasoby wewnętrzne i jak wykorzystywać je w codziennej pracy? Liderzy grupy Kierownicy Menadżerowie

16 Relaks kontra stres radzenie sobie z napięciami w pracy CZYM JEST STRES I JAK NA NIEGO REAGUJEMY Definicja, przyczyny i skutki stresu psychicznego diagnoza aktualnej sytuacji uczestników szkolenia Jak reagujemy na stres? Uświadomienie sobie własnych mechanizmów funkcjonowania w sytuacji stresu CO WPŁYWA NA POZIOM PRZEŻYWANEGO STRESU? Uświadomienie sobie własnego nastawienia do pracy i odpoczynku oraz subiektywnej interpretacji rzeczywistości, która wpływa na doświadczanie stresu Czy mam cechy osobowości silnej immunologicznie? Czym są zasoby wewnętrzne i jak wykorzystywać je w radzeniu sobie z napięciami pojawiającymi się w codziennej pracy? PRZEGLĄD TECHNIK RELAKSACYJNYCH Świadomy oddech i utrzymywanie mięśni w stanie odprężenia. Poznanie techniki treningu autogenny, wizualizacji i medytacji oraz wybranie dla siebie tej najskuteczniejszej metody relaksacji Znaczenie rozwoju samoświadomości i samokontroli emocjonalnej w radzeniu sobie ze stresem, czyli jak wnieść stan odprężenia do codziennych zajęć Pracownicy wszystkich szczebli Handlowcy Pracownicy Obsługi Klienta

17 Trening kreatywności TRENING KREATYWNOŚCI Pojęcia i kryteria twórczości o Twórczość jako cecha osoby o Kryteria twórczości o Struktura procesu twórczego Klasyczne i współczesne teorie procesu twórczego o Podejście asocjacyjne o Podejście postaciowe (Gestalt) o Podejście behawiorystyczne o Podejście psychodynamiczne o Podejście interakcji twórczej o Podejście rewizjonistyczne o Model genploracji o Systemowe koncepcje twórczości Poznawcze składniki procesu twórczego o Percepcja, Uwaga, Wyobraźnia, Uwaga, Myślenie, Kategoryzowanie i wiedza pojęciowa Emocje i motywacje w twórczości Wgląd o Mechanizm poznawczy wglądu Indywidualne cechy twórców o Intelekt o Style poznawcze o Osobowość Trening twórczości o Trenowanie intelektu o Trenowanie innych sprawności o Trening twórczego rozwiązywania problemów Społeczny kontekst twórczości Pomiar twórczości Indywidualny plan działania Menadżerowie Kierownicy Dyrektorzy

18 Zarządzanie czasem ANALIZA OBECNEGO STYLU ZARZĄDZANIA CZASEM Istota zarządzania czasem Określenie obecnej sytuacji Przedstawienie sytuacji optymalnej Rozbieżność między stanem rzeczywistym a najbardziej pożądanym INDYWIDUALNA ANALIZA CZASU Analiza sieci uwikłań czasowych Określenie złodziej czasu Błędy popełniane w zarządzaniu czasem Określenie własnego profilu wydajności PRAKTYCZNE ZASADY ORGANIZOWANIA CZASU Metodyka planowania i organizacji pracy Optymalny czas wewnętrzny i zawietrzny Czas odpoczynku a higiena psychiczna człowieka OKRESLENIE CELÓW, PRIORYTETYZACJA ZADAŃ Określenie własnych celów długo i krótkoterminowych Możliwości wpływania na zmianę bieżącej sytuacji SMART zasada formułowania celów; Ustalenie priorytetów pod kątem pilności i ważności PLANOWANIE I MONITOROWANIE WYKONANIA ZADAŃ PRZY ICH DELEGOWANIU Efektywne planowanie zadań/projektów; Narzędzia planowania; ROZSĄDNE PLANOWANIE Plan dnia i tygodnia przy uwzględnieniu organizacji Reguły pomocne przy planowaniu: reguła Pareto, analiza ABC Własna kontrola Konsekwencja Pracownicy wszystkich szczebli Dyrektorzy Szkoleniowcy

19 Trening medialny kontakty z mediami RELACJE Z MEDIAMI Budowanie prawidłowych relacji z mediami Rola mediów we współczesnym świecie, oddziaływanie mediów Oczekiwania dziennikarzy Specyfika różnego rodzaju mediów Błędy w relacjach z mediami Instrumenty pozwalające na budowanie relacji z mediami Zasady stosowania różnych instrumentów z uwzględnieniem specyficznego postępowania w sytuacji kryzysowej Indywidualne wypowiedzi dla mediów ćwiczenia Zasady wypowiedzi w mediach Przesłanie jako podstawa nie, jakich słów użyć tylko, co nimi przekazać Jak sprzedać temat jak wypowiadać się atrakcyjnie, ale osiągać cele? Różne rodzaje wypowiedzi ze względu na okazję ( setka, wywiad, wystąpienie na konferencji prasowej) oraz ze względu na rodzaj mediów (prasa, radio, telewizja tabloid, publicystyka, newsowa wypowiedź, kryzys) Menderowie Dyrektorzy Osoby, które mają kontakt z mediami

20 Trening asertywności SESJA WPROWADZAJĄCA Istota asertywności Możliwości i ograniczenia wynikające z postawy asertywnej Konformizm RELACJE MIĘDZYLUDZKIE, JAK ASERTYWNIE WYMIENIAĆ OPINIE Rola komunikacji interpersonalnej Umiejętność wyrażania pozytywnych i negatywnych opinii Umiejętność przyjmowania pozytywnych i negatywnych opinii Umiejętność konstruktywnej krytyki Reakcja na różne formy krytyki UMIEJĘTNOŚĆ PANOWANIA NAD EMOCJAMI I STRESEM Umiejętność dystansowania się i oddzielania intencji od zachowań Sposoby radzenia sobie ze stresem na stanowisku pracy Taktyki manipulacyjne Umiejętność radzenia sobie z manipulacją TECHNIKI ASERTYWONOŚCI Akceptowanie komplementów Zmiana oceny na opinię Demaskowanie aluzji Zasłona z mgły Przyznanie się do błędu i uprzedzanie krytyki Negocjowanie sposobu prowadzenia rozmowy Technika Małego Księcia Zdarta płyta Złamanie zasady wzajemności JAK ZWIĘKSZYĆ OSOBISTĄ SKUTECZNOŚĆ Strategia skutecznego prezentowanie swoich opinii Określenie typu relacji, w jakiej się znajdujemy Magia słowa Sztuka perswazji i wywierania wpływu Pracownicy wszystkich szczebli

21 Skuteczny sprzedawca kurs sprzedaży relacyjnej PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY Procesy myślowe Klienta o Czy uniki wpływające na decyzję Klienta o Motywacja do zakupu o Świadomość potrzeb o Potrzeby ekonomiczne Technika CZK skuteczne zaspokajanie potrzeb Klienta o Cechy o Zalety o Korzyści Identyfikacja potrzeb skłaniających klienta do zakupu. Sposoby poznania potrzeb nabywców o Zamknięcie próbne o Sekwencja SELL Sylwetka nabywcy i co ma na nią wpływ o Percepcja o Postawy o Przekonania o Osobowość Klasyfikacja sytuacji zakupu wachlarz decyzyjny Klienta o Decyzje nawykowe o Decyzje nierutynowe o Decyzje rozważne o Proces podejmowania decyzji Nabywcy jako decydenci o Rozbudzenie potrzeby o Gromadzenie informacji o Ocena informacji o Decyzja zakupu o Dysonans pokupny o Zachowanie Klienta po zakupie Handlowcy Inwestorzy

22 Czy wiesz, co sprzedajesz? Warsztaty dla sprzedawców PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY Sprzedawca wiedzący sprzedawca wiarygodny Rodzaje wiedzy sprzedażowej o Wiedza o klientach o Wiedza o firmie o Wiedza o produktach o Wiedza o pośrednikach Promocja narzędzie zwiększające sprzedaż Konkurencja skarbnica wiedzy o rynku Analiza konkurencji Analiza Portera Wiedza o konkurentach, branży, rynku, gospodarce Specyfikacji branży jak umiejętnie z tej wiedzy skorzystać? Narzędzia pracy sprzedawcy Wykorzystanie nowych technologii w pracy sprzedawcy o Sposoby na zwiększenie produktywności o Komunikowanie się z klientami i z firmą o Obróbka zamówień i obsługa klienta Metody poszukiwania potencjalnych klientów Pula potencjalnych klientów Wskazówki ułatwiające poszukiwanie klientów Handlowcy Sprzedawcy

23 Zarządzanie czasem i obszarem sprzedaży ZARZĄDZANIE CZASEM I OBSZAREM SPRZEDAŻY Obszary sprzedaży Istota tworzenia obszaru sprzedaży Modele zarządzania obszarem sprzedaży Rodzaje poddziałów obszaru sprzedaży o Terytorialny o Segmentacyjny o Rynkowy ELEMENTY ZARZĄDZANIA CZASEM I OBSZAREM SPRZEDAŻY] Wyznaczenie kwot sprzedaży dla obszaru Analiza klientów Wyznaczenie celów szczegółowych Zaplanowanie efektywnego wykorzystania czasu pracy Przygotowanie planu sprzedaży Opracowanie harmonogramów i tras Ocena efektywności pracy sprzedawcy Ocena efektywności obszaru Handlowcy Eksporterzy Importerzy

24 Proces sprzedaży relacyjnej Poszukiwanie potencjalnych klientów PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY Dziesięć etapów procesu sprzedaży Etapy poprzedzające prezentację Potencjalni klienci Planowanie strategii poszukiwania potencjalnych klientów Metody poszukiwania potencjalnych klientów Poszukiwanie przez Internet, rozmowy w ciemno, nieskończony łańcuch rekomendacji, przejmowanie osieroconych klientów listy potencjalnych klientów, wystawy i pokazy publiczne, ośrodki oddziaływania, mailing, telefon i telemarketing, wykorzystanie sieci kontaktów Wskazówki ułatwiające poszukiwanie klientów Rekomendacje Pula potencjalnych klientów Cykl rekomendacji Równoległe pozyskiwanie rekomendacji Proszenie o rekomendacje Kiedy prosić o rekomendacje? Handlowcy Inwestorzy Marketingowy

25 Proces sprzedaży relacyjnej Skuteczne prezentacje handlowe PREZENTACJE HANDLOWE Strategia rozpoczęcia prezentacji Wzbudzenie zainteresowania produktem Rozpoczęcie prezentacji otwarcie o Postawa sprzedawcy podczas otwarcia o Pierwsze wrażenie o Techniki i cele otwarcia o Wybór otwarcia o Otwarcie za pomocą stwierdzenia, pokazu, pytań o Wykorzystanie środków technicznych podczas otwarcia Umiejętne zadawanie pytań o Pytanie zamknięte o Pytanie otwarte o Pytanie przeformułowujące o Pytanie przekierowujące o Trzy reguły zadawania pytań Cele prezentacji Trzy etapy prezentacji o Pamiętać o cechach, zaletach i korzyściach Kompozycja prezentacji Przekonująca komunikacja o Uczestnictwo klienta w prezentacji o Uzasadnienia wzmacniają wiarygodność o Prezentacja wizualna mów i pokazuj Prezentacja wizualna o Materiały wizualne pomagają opowiadać o Teatralizacja zwiększa szanse prezentacji o Zalety technik prezentacji wizualnej o Wskazówki, co do wykorzystania technik prezentacji wizualnej o Technologia może być pomocna Idealna prezentacja Przygotować się na trudności o Jak radzić sobie z zakłóceniami? o Czy należy rozmawiać o konkurencji? o Miejsce prezentacji Handlowcy Marketingowy Dyrektorzy

26 Proces sprzedaży relacyjnej Reakcja na zastrzeżenia, obiekcje, reklamacje REAKCJA NA ZASTRZEŻENIA, OBIEKCJE, REKLAMACJE Co to są zastrzeżenia? Kiedy klient zgłasza zastrzeżenia? Zastrzeżenia a proces sprzedaży Jak sobie radzić z zastrzeżeniami? o Planowanie o Przewidywanie i uprzedzanie o Udzielanie odpowiedzi na zastrzeżenia zaraz po ich wysunięciu o Pozytywna reakcja o Wysłuchanie zastrzeżeń do końca o Zrozumienie zastrzeżenia o Uchylenie zastrzeżenia Sześć głównych kategorii zastrzeżeń o Zastrzeżenie ukryte o Wybieg o Brak potrzeby o Zastrzeżenie finansowe o Zastrzeżenie, co do produktu o Zastrzeżenie, co do źródła Metody uchylania zastrzeżeń o Unik nie zaprzeczać, nie odpowiadać, nie ignorować o Nie obawiajmy się pominięcia zastrzeżenia o Nadanie zastrzeżeniu formy pytania o Odłożenie zastrzeżenia jest niekiedy konieczne o Odrzucanie zastrzeżenia metodą bumerangu o Rozpraszanie zastrzeżeń metodą zadawania pytań o Taktowne zaprzeczenie bezpośrednie o Pośrednie zaprzeczenie jest skuteczne o Kompensacja, czyli metoda równoważenia Korzystajmy z osiągnięć techniki Zastrzeżenie uchylone i co dalej? o Zamknięcie próbne pytanie o opinię o Powrót do prezentacji o Przejście do zamknięcia sprzedaży o Jeżeli nie uda się uchylić zastrzeżenia Reklamacje zastrzeżenie pozakupowe Handlowcy Osoby zajmujące się reklamacjami Pracownicy Obsługi Klienta

27 Proces sprzedaży relacyjnej Zamknięcie sprzedaży ZAMKNIĘCIE SPRZEDAŻY Zamknięcie jako kulminacyjna część procesu sprzedaży Odczytywanie sygnałów zakupu Co jest potrzebne, aby zamknąć sprzedaż? Ile razy zamykać? Zamykanie pod ostrzałem Trudność w zamykaniu sprzedaży Modele zamknięcia (sprzedaż właściwa, sprzedaż komplementarna) Zasady zamykania sprzedaży Techniki zamknięcia o Sprawdzony sposób zamknięcie alternatywne o Zamknięcie hipotetyczne o Zamknięcie komplementem schlebia klientowi o Najpopularniejsze zamknięcie metodą zestawienia korzyści o Zamknięcie metodą odpowiedzi twierdzących skłania klienta do pozytywnych reakcji o Zamknięcie metodą drobniejszych rozstrzygnięć nie wywołuje u klienta poczucia zagrożenia o Zamknięcie bilansowe ulubiona metoda Benjamina Franklina o Zamknięcie metodą ostatniej szansy przynaglenia do działania o Zamknięcie probabilistyczne o Zamknięcie negocjacyjne o Zamknięcie z użyciem środków technicznych Przygotowanie sekwencji kilku zamknięć Dostosowanie zamknięcia do systemu Wyniki badań nad skutecznością technik zamknięcia Jak poprawić skuteczność sprzedaży? Wyjaśnianie transakcji a zamknięcia Handlowcy Osoby zajmujące się reklamacjami Pracownicy Obsługi Klienta

28 Psychologiczne aspekty negocjacji i mediacji DWIE CZĘŚCI MODUŁ I Negocjacje jako jeden ze sposobów uzyskiwania od innych tego, czego chcemy i osiągania porozumienia w sytuacji, gdy część łączących obie strony interesów jest wspólna a część różna Kiedy warto podejmować negocjacje a kiedy nie? Style negocjacyjne: kooperacyjny, rywalizacyjny i rzeczowy Cztery złote zasady negocjacji MODUŁ II Mediacje - zdolność prowadzenia konstruktywnego dialogu w sytuacji konfliktu. Psychologiczne podstawy mediacji jak mediator postrzega konflikt Kiedy mediacje są najskuteczniejsze? MODUŁ III Przygotowanie do negocjacji Rozpoznanie potrzeb i motywacji naszych rozmówców Analiza transakcyjna Berne a i jej zastosowanie w negocjacjach Negocjacje jako dwustronna komunikacja sztuka słuchania i strategicznego zadawania pytań Komunikaty niewerbalne w negocjacjach 28

29 5.1. MODUŁ IV Prowadzenie rozmów przedstawienie propozycji, ujawnianie stanowisk, konfrontacje i wymiana ustępstw Definiowanie własnego stanowiska Elementy treningu asertywności Stwarzanie wspólnego dla obu stron obrazu rzeczywistości techniki NLP w negocjacjach Perswazja w negocjacjach, czyli dylemat - kij czy marchewka? MODUŁ V Konflikt jako nierozłączny element negocjacji - rodzaje konfliktów, ich przyczyny i skutki oraz dynamika eskalacji Zasady konstruktywnego rozwiązywania konfliktów Przegląd rozwiązań integrujących obie strony konfliktu Pokonywanie negocjacyjnych zakrętów Typy negocjatorów, z którymi możesz mieć trudności Negocjator rywalizujący transformacja gniewu i działania GRIT Demaskowanie nieuczciwych taktyk negocjacyjnych MODUŁ VI Opracowanie traktatu końcowego prowadzonych negocjacji Inne ważne umiejętności przydatne w negocjacjach budowanie samoświadomości w zakresie przyjmowanych w czasie negocjacji postaw, czyli czego jeszcze nie wiesz o sobie a może mieć wpływ na prowadzone przez Ciebie negocjacje? Nieskuteczne taktyki i najczęściej popełniane błędy Analiza cech dobrego negocjatora i budowanie autorytetu negocjatora, czyli jak być Negocjatorem z zasadami Handlowcy Inwestorzy Menadżerowie

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi?

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? AKTYWNA SPRZEDAŻ Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? Potrzebna jest odpowiednia baza, polegająca na odpowiednim nastawieniu sprzedawcy do swojego zawodu, oraz nabyciu i skorygowaniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

W ramach Komponentu II realizowane są:

W ramach Komponentu II realizowane są: O PROJEKCIE Ogólnopolski projekt szkoleniowo-doradczy Z wiekiem na plus szkolenia dla przedsiębiorstw to kompleksowy program wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM,

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Lp Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczna dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Nowoczesne standardy obsługi klienta 1. Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANY WARSZTAT PODNOSZENIA SKUTECZNOŚCI BIZNESOWEJ - negocjacje, sprzedaż i techniki mediacyjne

ZAAWANSOWANY WARSZTAT PODNOSZENIA SKUTECZNOŚCI BIZNESOWEJ - negocjacje, sprzedaż i techniki mediacyjne ZAAWANSOWANY WARSZTAT PODNOSZENIA SKUTECZNOŚCI BIZNESOWEJ - negocjacje, sprzedaż i techniki mediacyjne Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 2290.00 zł Program DZIEŃ 1 Blok

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej 1. Metodyka szkolenia Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy, a także

Bardziej szczegółowo

Kurs z technik sprzedaży

Kurs z technik sprzedaży Kurs z technik sprzedaży Część I 1. Rola handlowca w firmie * przygotowanie do sprzedaży: wyznaczanie indywidualnych celów, analiza własnych nastawień, planowanie sprzedaży * zdefiniowanie procesu sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 07.10.2017 TERMIN do: 10.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania...

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 5 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19 CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 21 Rozdział 1. Zakład opieki zdrowotnej i jego formy organizacyjno-prawne...

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL W swojej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu: 1. Zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami, Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem projektowym

Zarządzanie zespołem projektowym Zarządzanie zespołem projektowym Cele szkolenia Efektywne zarządzanie projektem wymaga nie tylko tzw. wiedzy twardej, jak definiowanie zakresu, harmonogramowanie czy budżetowanie projektu, lecz także umiejętności

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) GRUPA DOCELOWA: Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w mikro przedsiębiorstwach na stanowiskach kierownika średniego i wyższego szczebla, menadżera

Bardziej szczegółowo

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA MODUŁ I - OSOBOWOŚĆ MENEDŻERA 1. LIDER A MENEDŻER. 2. CECHY OSOBOWOŚCI IDEALNEGO MENEDŻERA. 3. JAK CIĘ WIDZĄ TAK CIĘ PISZĄ WYGLĄD ZEWNĘTRZNY. 4. SILNE I SŁABE STRONY OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 17.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA:

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU Projekt Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu skierowany jest do pracowników mikro* i małych** przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM. 1 www.sztuka-sprzedazy.pl SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE

KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM. 1 www.sztuka-sprzedazy.pl SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE 1 www.sztuka-sprzedazy.pl Propozycja szkoleń Szanowni Państwo, Oddaję w Państwa ręce propozycje szkoleń, które poprowadzę

Bardziej szczegółowo

Umiejętność "odczytywania" i wykorzystywania komunikatów wynikających ze sfery pozawerbalnej człowieka

Umiejętność odczytywania i wykorzystywania komunikatów wynikających ze sfery pozawerbalnej człowieka "POTĘGA WIZERUNKU" W OBSZARZE WERBALNYM I NIEWERBALNYM - autorskie narzędzia skutecznej komunikacji i treningu charyzmy wykorzystywane podczas wystąpień publicznych i spotkań biznesowych Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte 2016 r.

Szkolenie otwarte 2016 r. Warsztaty Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Szkolenie otwarte 2016 r. PROGRAM SZKOLENIA: I DZIEŃ 9:00-9:15 Powitanie uczestników, ustalenie szczególnie istotnych elementów warsztatów, omówienie

Bardziej szczegółowo

Labirynt procesu sprzedaży - techniki sprzedaży

Labirynt procesu sprzedaży - techniki sprzedaży Labirynt procesu sprzedaży - techniki sprzedaży CEL PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Dostarczenie narzędzi do prowadzenia efektywnej sprzedaży. Zapoznanie z procesem sprzedaży. Nauczenie rozwijania profesjonalnych

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi EFEKTYWNA SPRZEDAŻ Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi I. Dlaczego właśnie ten projekt szkoleniowy? W ofercie naszego szkolenia nacisk został

Bardziej szczegółowo

Techniki Sprzedaży i Negocjacje Handlowe oraz obrona marży

Techniki Sprzedaży i Negocjacje Handlowe oraz obrona marży Techniki Sprzedaży i Negocjacje Handlowe oraz obrona marży 1 Adresaci szkolenia Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli handlowych, sprzedawców, menedżerów sprzedaży, pracowników obsługi klienta przedsiębiorcy,

Bardziej szczegółowo

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog I dzień szkolenia, godz. 09:30 17:30, przerwa 13:00 14:30 Powitanie uczestników i krótka prezentacja narzędzi szkoleniowych persolog oraz ich zastosowanie w szkoleniach, rekrutacji oraz coachingu Profil

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2011

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2011 Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2011 I. Moduł I Rozwój osobisty Czas trwania modułu : 32 godziny lekcyjne na grupę I.1. Komunikacja. Asertywność. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Cel:

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Fundacja Inkubator w Łodzi, ul. Piotrkowska 114,

Fundacja Inkubator w Łodzi, ul. Piotrkowska 114, Projekt Postaw na siebie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego HARMONOGRAM SZKOLENIA w ramach projektu Postaw na siebie realizowanego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Akademia Skutecznego Menadżera

Akademia Skutecznego Menadżera Akademia Skutecznego Menadżera Doskonalenie umiejętności zarządzania jest najlepszą inwestycją, jakiej dokonać może i powinien każdy ambitny menadżer, dbający o własną wiarygodność zawodową oraz działalności,

Bardziej szczegółowo

Kierowanie zespołem pracowniczym

Kierowanie zespołem pracowniczym Kierowanie zespołem pracowniczym Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Mercure**** 19-20 listopad 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 10-11 grudzień 2015r.,

Bardziej szczegółowo

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Przykładowy program szkolenia Dzień Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej Szkolenie otwarte: Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB SPRZEDAWANIE skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013 Szczegółowe treści programu Studium Coachingu MLC edycja 2012-1013 1. Wykład Coaching metoda, funkcje, uwarunkowania (6 h, 2 dni ) Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA: SZTUKA PREZENTACJI Działaj, jakby każda osoba, którą spotykasz miała na szyi napis 'Spraw, bym poczuł się ważny'. Nie tylko odniesiesz sukces w sprzedaży, ale także w życiu. Mary Kay Ash GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Cel szkolenia: Komunikacja społeczna jest podstawą dla wielu innych umiejętności: zarządzania, przewodzenia, efektywnej pracy w zespole, a można jej się nauczyć jedynie w praktyce

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem Szkolenie Zarządzanie zespołem Czas trwania 9.00 16.00 Liczba godzin 48 (6 dni x 8 godzin) Katarzyna Jędruszczak Program szkolenia dzieo 1 Przywództwo I. Psychologia budowania zespołu Jak dobierad ludzi

Bardziej szczegółowo

Efektywność przedstawicieli handlowych - organizacja pracy, badanie rynku, negocjacje handlowe, raportowanie

Efektywność przedstawicieli handlowych - organizacja pracy, badanie rynku, negocjacje handlowe, raportowanie Efektywność przedstawicieli handlowych - organizacja pracy, badanie rynku, negocjacje handlowe, raportowanie Terminy szkolenia Cele szkolenia Głównym założeniem szkolenia jest wyposażenie uczestników w

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW Jak rekrutować najlepszych pracowników TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2 dni MIEJSCE: CENA: Dobór właściwej strategii

Bardziej szczegółowo

Umiejętności interpersonalne w biznesie. Oferta ta skierowana jest do osób, które dzięki swojemu indywidualnemu podejściu

Umiejętności interpersonalne w biznesie. Oferta ta skierowana jest do osób, które dzięki swojemu indywidualnemu podejściu Umiejętności interpersonalne w biznesie PROFIL UCZESTNIKA Oferta ta skierowana jest do osób, które dzięki swojemu indywidualnemu podejściu do zespołu oraz jego zadań chcą zwiększyć efektywność pracy współpracowników

Bardziej szczegółowo

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Zwiększenie efektywności zarządzania ludźmi oraz wzmocnienie pozycji menedżera poprzez skuteczne zbudowanie autorytetu nieformalnego.

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2012

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2012 Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2012 I. Moduł I Rozwój osobisty Czas trwania: 32 godziny lekcyjne na grupę (1h=45 minut) I.1. Komunikacja. Asertywność. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL www.ecdl.pl

Bardziej szczegółowo

Zajęcia aktywizacyjne są prowadzone w grupach składających się z nie więcej niż 16 osób.

Zajęcia aktywizacyjne są prowadzone w grupach składających się z nie więcej niż 16 osób. http://www.pup-rybnik.pl/dla_bezrobotnych/zajecia_aktywizacyjne.html Grafika : drukuj / nie drukuj Zajęcia aktywizacyjne Zajęcia aktywizacyjne dotyczą szczegółowych zagadnień przydatnych w uzupełnianiu

Bardziej szczegółowo

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE: Audytor Wewnętrzny systemu HACCP oraz standardów IFS w wersji 6 (International Food Standard version 6) i BRC w nowej wersji 7 (Global Standard for Food Safety issue 7) - AWIFSBRC CEL SZKOLENIA: zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Skuteczny Kierownik / Menadżer

Skuteczny Kierownik / Menadżer Skuteczny Kierownik / Menadżer Doskonalenie umiejętności zarządzania jest najlepszą inwestycją, jakiej dokonać może i powinien każdy ambitny menadżer, dbający o własną wiarygodność zawodową oraz działalności,

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

Bardziej szczegółowo

Skuteczny Kierownik / Menadżer

Skuteczny Kierownik / Menadżer Skuteczny Kierownik / Menadżer Doskonalenie umiejętności zarządzania jest najlepszą inwestycją, jakiej dokonać może i powinien każdy ambitny menadżer, dbający o własną wiarygodność zawodową oraz działalności,

Bardziej szczegółowo

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ Błędy przy wdrażaniu SZŚ błąd 1 certyfikat jest najważniejszy błąd 2 kierownictwo umywa ręce błąd 3 nie utożsamianie się kierowników jednostek organizacyjnych z wytycznymi opracowanymi przez zespół projektujący

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

Microsoft Project 2013 Krok po kroku

Microsoft Project 2013 Krok po kroku Carl Chatfield Timothy Johnson Microsoft Project 2013 Krok po kroku Przekład: Witold Sikorski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kursów i Szkoleń

Ośrodek Kursów i Szkoleń Ośrodek Kursów i Szkoleń przy Europejskim Centrum Edukacji i Turystyki 78-500 Drawsko Pomorskiego ul. Obrońców Westerplatte 13 tel./fax (0-94) 36 347 06 MODUŁ I Umiejętności psychologiczne wspierające

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Leszek Pruszkowski Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie Koncepcja Facility Management Płock 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie LondonSAM Polska, Kraków 2014 Opis szkolenia Umiejętność skutecznego komunikowania się jest we współczesnym biznesie sprawą kluczową, a jednym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy projektu 1. Lekcja 2: Określanie zasobów 28. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 28

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy projektu 1. Lekcja 2: Określanie zasobów 28. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 28 Spis treści Lekcja 1: Podstawy projektu 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Rozpoczynanie pracy w programie Microsoft Project 3 Tworzenie planu projektu 5 Otwieranie nowego planu

Bardziej szczegółowo

ILLUSTRO SZKOLENIA DORADZTWO GRZEGORZ RIPPEL 45-131 Opole, ul. Cygana 4 Tel. 77/44 28 554, Fax 77/54 74 364 Marek Nowak tel.

ILLUSTRO SZKOLENIA DORADZTWO GRZEGORZ RIPPEL 45-131 Opole, ul. Cygana 4 Tel. 77/44 28 554, Fax 77/54 74 364 Marek Nowak tel. OFERTA SKUTECZNE TECHNIKI SPRZEDAŻY ILLUSTRO SZKOLENIA DORADZTWO GRZEGORZ RIPPEL 45-131 Opole, ul. Cygana 4 Tel. 77/44 28 554, Fax 77/54 74 364 Marek Nowak tel. 501 165 622 e-mail: info@illustro.pl www.illustro.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Wstęp.... 11 Rozdział 1. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami (Tadeusz Listwan)... 15 1.1. Pojęcie zarządzania kadrami.................................. 15 1.2. Cele i znaczenie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. tel. 29 761 73 95 faks 29 643 24 22 http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html ops@rzekun.

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. tel. 29 761 73 95 faks 29 643 24 22 http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html ops@rzekun. Załącznik nr 1 do Specyfikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, treningów oraz szkoleń w zakresie umiejętności

Bardziej szczegółowo

PROCESACH NEGOCJACYJNYCH

PROCESACH NEGOCJACYJNYCH SZTUKA PRZEKONYWANIA i obrony przed MANIUPULACJĄ w PROCESACH NEGOCJACYJNYCH - praktyczne warsztaty narzędziowe w oparciu o teorię wpływu Piotra Tymochowicza Kod szkolenia: 697116 Miejsce: Warszawa, Centrum

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkoleń:

Szczegółowy program szkoleń: Szczegółowy program szkoleń: 1.. Strategie ZZL: a. cele strategiczne w zakresie ZZL; b. strategie elastyczności - model firmy elastycznej Atkinsona; c. strategie rozwoju pracowników; d. strategie wynagrodzeń;

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU KADR SZTUKA ASSESSMENTU

EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU KADR SZTUKA ASSESSMENTU SZTUKA ASSESSMENTU SZTUKA ASSESSMENTU Szkolenie dla Asesorów Praktyczny warsztat skierowany do: Menedżerów HR Specjalistów działów HR, odpowiadających za selekcję i rekrutację Osób zarządzających zespołami

Bardziej szczegółowo

Terminarz i cennik szkoleń korporacyjnych

Terminarz i cennik szkoleń korporacyjnych LP TEMAT SZKOLENIA DATA ROZPOCZĘCIA DATA ZAKOŃCZENIA MIEJSCE CENA NETTO PRZYWÓDZTWO I ROZWÓJ MENADŻERSKI 1 Trudne rozmowy komunikacja w rozmowie z pracownikiem 11.01.2016 11.01.2016 Opole 800,00 zł 2 3

Bardziej szczegółowo

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators International Association of Facilitators The Core Facilitator Competencies Framework PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators A1. Rozwijanie partnerskiego podejścia

Bardziej szczegółowo

Dofinansowane szkolenia dla Studentów Prawa! Rozwiń skrzydła z BCSystems!

Dofinansowane szkolenia dla Studentów Prawa! Rozwiń skrzydła z BCSystems! Dofinansowane szkolenia dla Studentów Prawa! Rozwiń skrzydła z BCSystems! Wychodząc naprzeciw potrzebom Studentów Prawa przygotowaliśmy dostosowaną do wymogów prawniczego rynku pracy ofertę szkoleń na

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

Jak działamy? Elastyczność. prosta struktura = minimum biurokracji rozbudowany dział koordynacji. Rzetelność

Jak działamy? Elastyczność. prosta struktura = minimum biurokracji rozbudowany dział koordynacji. Rzetelność Oferta szkoleniowa Elastyczność Jak działamy? prosta struktura = minimum biurokracji rozbudowany dział koordynacji Rzetelność nie akceptujemy status quo szukamy najlepszych rozwiązań dokładne zapoznajemy

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 2016 Krok po kroku

Microsoft Office 2016 Krok po kroku Joan Lambert Curtis Frye Microsoft Office 2016 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik, Krzysztof Kapustka, Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2016 Spis treści Wprowadzenie.........................................................ix

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Ośrodek Konferencyjny Sp. z o.o.

Ogólnopolski Ośrodek Konferencyjny Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Ogólnopolski Ośrodek Konferencyjny sp. z o.o.- www.ook.com.pl oprócz szerokiej gamy szkoleń otwartych, do uczestnictwa, w których serdecznie Państwa zapraszamy, proponuje również organizację

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U

Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U Załącznik nr 1 Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U TYTUŁ SZKOLENIA CEL RAMOWY PROGRAM [SYMBOL] Moduł Szkoleniowy I: Pełnomocnik ds. jakości w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Celem szkoleń

Bardziej szczegółowo

Akademia Rozwoju Kariery 2014 Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Akademia Rozwoju Kariery 2014 Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Akademia Rozwoju Kariery 2014 Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 02.07.2014, godz. 10.00-15.00 s. 415, AIP ul. Bankowa 14, Lipiec 2014 r. Zasady pracy zespołowej Capgemini, p. Anna Pałka

Bardziej szczegółowo

Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje

Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje Miejsce: Warszawa Termin: 13-14.04.2015, poniedziałek (09.00-16.00) wtorek (09.00-16.00) Masz pytania odnośne tego

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA BIZNESU. I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców

OFERTA DLA BIZNESU. I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców OFERTA DLA BIZNESU I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców (2 x 5 h) Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi praktycznymi aspektami zasad zatrudniania

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

OFFICE MANAGER MODUŁY WARSZTATOWE

OFFICE MANAGER MODUŁY WARSZTATOWE OFFICE MANAGER MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT M-A EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE BIUREM I DOKUMENTACJĄ BIZNESOWĄ Miejsce Office Managera w strukturze organizacji. Organizacja pracy biurowej. Procedury biurowe. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. P R O G R A M S Z K O L E N I A K O M P E T E N C J E H A N D L O W E Moduł I Negocjacje i techniki sprzedaży CZĘŚĆ. 1. NEGOCJACJE (12 h): Cele szkolenia: Zdobycie wiedzy z zakresu podstaw negocjacji m.in.

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGA SZKOLENIOWA I.A. Założenia szkoleniowe: Szkolenia będą prowadzone dla 5 grup szkoleniowych 1. GRUPA I Szkolenie z obsługi pacjenta: Komunikacja Pacjent Personel Medyczny

Bardziej szczegółowo