PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Marzec 2007 ETAP PISEMNY Instrukcja dla zdającego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Marzec 2007 ETAP PISEMNY Instrukcja dla zdającego"

Transkrypt

1 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312[01] Wersja arkusza: X Czas trwania egzaminu: 120 minut PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Marzec 2007 ETAP PISEMNY Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny, który otrzymałeś zawiera 17 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której: - wpisz odczytany z arkusza egzaminacyjnego symbol cyfrowy zawodu, - wpisz swój numer PESEL i zakoduj go, - wpisz swoją datę urodzenia. 3. Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części. 4. Część pierwsza zawiera 50 zadań, część druga zawiera 20 zadań. 5. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt. 6. Aby zdać etap pisemny egzaminu musisz uzyskać co najmniej 25 punktów z części pierwszej i 6 punktów z części drugiej. 7. Czytaj uważnie wszystkie zadania. 8. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. 9. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 10. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 11. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź "A": 12. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np. 13. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI. Powodzenia! 1

2 1. Procesor dwurdzeniowy posiada: A) dwa rdzenie macierzyste B) dwie jednostki wykonawcze C) podwojone wszystkie bloki D) dwie jednostki rozkazowe 2. Aby skonfigurować system SLI należy posiadać: A) płytę główną z chipsetem wspierającym SLI, przynajmniej dwa złącza PCI-E x16, dwie karty graficzne SLI B) płytę główną z chipsetem nvidia, dwa złącza PCI-E, dwie karty graficzne SLI C) przynajmniej dwa złącza PCI-E x16, dwie karty graficzne AGP D) płytę główną z chipsetem wspierającym SLI, przynajmniej dwa złącza PCI-E x16, jedną kartę graficzną SLI i jedną zwykłą 3. Jakie dodatkowe złącza posiada ta karta: A) USB B) DVI C) FireWire D) RJ45 4. Ile dodatkowych partycji podstawowych można zainstalować na poniższym dysku twardym? A) 0 B) 1 C) 2 D) więcej niż 2 2

3 5. Opcja Biosu HDD S.M.A.R.T capability: A) oznacza możliwość włączenia systemu ochrony zapisu na dysku B) oznacza możliwość przełączania dysku twardego w tryb mniejszej pojemności (dla starszych systemów operacyjnych) C) oznacza możliwość wyłączenia transferu DMA dla dysku D) oznacza możliwości skorzystania z systemu sprawdzania stanu dysku twardego 6. Układ SPD RAM służy do: A) przechowywania optymalnych parametrów pracy pamięci celem skorzystania z nich w Biosie B) odświeżania pamięci RAM C) zapewnienia synchronizacji pamięci z chipsetem D) konfiguracji częstotliwości pracy pamięci RAM 7. Procesor Intel Core 2 Duo wymaga do instalacji, w płycie głównej, gniazda typu: A) socket 754 B) socket 604 C) socket AM2 D) socket Administrator sieci ma ustawione automatyczne wykonywanie backupów katalogu c:\dane w systemie Windows 2000 narzędziem ntbackup. Harmonogram ustawiony jest następująco: poniedziałek 6.00 kopia normalna, wtorek 6.00 kopia przyrostowa, środa 6.00 kopia normalna, czwartek 6.00 kopia przyrostowa, piątek 6.00 kopia przyrostowa. Użytkownik w piątek o zgłasza utratę plików z katalogu c:\dane. Pliki istniały podczas rozpoczynania pracy w piątek o W jaki, pewny i najszybszy, sposób odzyskać z backupów pliki z katalogu c:\dane? A) należy odzyskać kopię z poniedziałku B) należy odzyskać kopię ze środy i czwartku C) należy odzyskać kopię z poniedziałku, wtorku, środy, czwartku D) należy odzyskać kopię ze środy 3

4 9. Gdzie można odzyskać pliki z kopii zapasowej wykonanej w systemie Windows XP/2003 wykonanej narzędziem ntbackup? A) tylko do lokalizacji, z której wykonywaliśmy backup B) do dowolnego katalogu ale tylko do na komputerze, z którego został wykonywany backup C) do dowolnego katalogu na dowolnym komputerze z systemem Windows XP/2003 D) tylko do katalogu %WINDIR%\backup 10. Plik o wielkości 399 KB zapisany na partycji FAT32 o wielkości 1.7 GB zajmie odpowiednio: A) 50 klastrów i 400 sektorów B) 400 klastrów i 400 sektorów C) 200 klastrów i 400 sektorów D) 100 klastrów i 800 sektorów 11. Dla kodowania U2 zapis liczby 5-cio bitowej jest równy: A) -14 B) -2 C) 18 D) Jaki protokół wypełnia następującą tabelę: :0E:11:A1:F1:C :0D:39:B9:A0:C :03:39:D8:11:29 A) TCP B) DNS C) ARP D) DHCP 13. System Raid 5 do działania potrzebuje przynajmniej: A) dwóch dysków B) trzech dysków C) czterech dysków D) pięciu dysków 4

5 Rysunek wykorzystywany w zadaniach H R LAN1 INTERNET LAN2 R router, H - hub 14. Aby otrzymać sieć lokalną działającą w zgodnie z protokołem CSMA/CD (popularnie Ethernet) należy w miejscu oznaczonym 1 zainstalować: A) router B) switch C) modem D) serwer 15. Zakładając, że router na interfejsie oznaczonym nr 12 ma adres /24, adres interfejsu routera oznaczonego numerem 11 (dla bezproblemowego działania) nie może mieć wartości: A) /24 B) /24 C) /24 D) / Z którym hostem komunikuje się host 7 znając jego adres MAC? A) 4 B) 9 C) 11 D) z hubem 17. Serwer DNS dla sieci LAN1 i LAN2 nie może być umieszczony: A) w sieci LAN1 B) w sieci LAN2 C) w Internecie D) żadne z powyższych 5

6 18. Interfejs routera o numerze 12 ma adres /24, o numerze 11 ma adres /16 a interfejs internetowy routera ma adres /28. Host 6 ma ustawiony jedynie adres IP i maskę na: /24. Aby ręcznie zapewnić komunikację hosta 6 z siecią LAN1 i Internetem należy w systemie Windows XP wydać polecenie: A) route add B) route add mask C) route add mask D) route add mask Interfejs routera o numerze 12 ma adres /24, o numerze 11 ma adres /16 a interfejs internetowy routera ma adres /28. Host 6 ma ustawiony jedynie adres IP i maskę na: /24. Aby ręcznie zapewnić komunikację hosta 6 z siecią LAN1 i Internetem należy w systemie Linux wydać polecenie: A) ip route add B) route add default C) ip route add default via D) ip table add mask Aby zapewnić pełny dostęp z sieci LAN1 I LAN2 do Internetu należy: A) na routerze zainstalować serwer PROXY B) na interfejsie internetowym routera zainstalować usługę NAT C) na interfejsach 11 i 12 routera zainstalować usługę NAT D) na komputerach z sieci LAN1 i LAN2 skonfigurować poprawne adresowanie IP 21. Serwer DHCP dla sieci LAN2 (bez usługi przekazywania DHCP) może być zainstalowany: A) na dowolnym hoście internetowym B) na komputerze nr 2 C) na komputerze nr 10 D) w tej sieci jest to niemożliwe, ponieważ jest to sieć lokalna 22. Adres MAC jest: A) 16 bitowy B) 32 bitowy C) 48 bitowy D) 128 bitowy 23. Jakie pole nie występuje w pakiecie TCP: A) port trasy B) port docelowy C) port źródłowy D) suma kontrolna 6

7 24. Zaznacz niepoprawne przyporządkowanie port-usługa : A) 80 http B) 22 ssh C) 53 dns D) 25 pop3 25. Który plik w systemie Windows 2000/XP/2003 nie jest w żaden sposób powiązany z uruchamianiem systemu: A) %SYSTEMDRIVE%\ntldr B) %SYSTEMDRIVE%\boot.ini C) %SYSTEMDRIVE%\ntdetect.com D) %SYSTEMDRIVE%\pagefile.sys 26. W systemie Linux założono katalog domowy użytkownika akowalski o nazwie akowalski na partycji dyskowej ext3 i podmontowano do katalogu /home. Jak zezwolić na pełny dostęp dla użytkownika anowicka do tego katalogu (użytkownik akowalski nie pracuje już w firmie i użytkownik anowicka ma przejąć wszystkie jego pliki): A) chmod 700 /home/akowalski anowicka B) chown R anowicka /home/akowalski && chmod R 700 /home/akowalski C) cp /home/kowalski /home/anowicka && chmod 700 /home/akowalski D) chmod 777 /home/akowalski && cp /home/anowicka 27. System linuxowy może przyjmować połączenia ssh oraz zezwala na uwierzytelnianie kluczami DSA. Jak przesłać wygenerowane klucze ssh do systemu na konto akowalski tak aby można było uwierzytelniać się baz hasła (tylko za pomocą klucza prywatnego DSA)? A) ssh l root cat /home/akowalski/id_dsa > /etc/ssh/keys_dsa cp /home/akowalski/id_dsa /etc/ssh/autorized_keys B) cp p id_dsa.pub C) scp id_dsa ssh l akowalski cat id_dsa >>.ssh/authorized_keys D) scp p id_dsa.pub ssh l akowalski cat id_dsa.pub >>.ssh/authorized_keys 7

8 28. Cookies to: A) modyfikowane przez serwer ustawienia przeglądarki internetowej B) niewielkie pliki tekstowe umieszczane na dysku klienta przez serwer WWW C) tymczasowe pliki internetowe D) przesyłane Internetem wiadomości z oprogramowaniem typu spyware 29. Co pojawi się na w przeglądarce internetowej po otwarciu pliku z następującą zawartością: <html> <head> <title>zwierzęta CHRONIONE</title> </head> <body bgcolor="#ffff00"> <p> <a href="hipopotam.html">hipcio</a></p><br> <b> GATUNKI HIPOPOTAMÓW </body> </html> A) na żółtym tle link pod napisem hipcio, dalej pod spodem pogrubiony napis GATUNKI HIPOPOTAMÓW B) na żółtym tle na środku strony napis ZWIERZĘTA CHRONIONE, dalej link pod napisem hipcio, dalej pod spodem pogrubiony napis GATUNKI HIPOPOTAMÓW C) na fioletowym tle na środku strony napis ZWIERZĘTA CHRONIONE, dalej link pod napisem hipopotam.html hipcio, dalej pod spodem pogrubiony napis GATUNKI HIPOPOTAMÓW D) na fioletowym tle obrazek hipopotam.html dalej link pod napisem hipcio, dalej pod spodem pogrubiony napis GATUNKI HIPOPOTAMÓW 30. Przykładem nieskończonej pętli w języku C++ jest: A) for ( int i=1;i<3 ;i++ ) { i--;i++;} B) for ( ; ; ) {i--;} C) while (0) { i--; i++; } D) do { i--;} while(1) 8

9 31. Załóżmy, że w programie występuje procedura Var x,y,z:real; a,b,c:integer; procedure wynik(var liczba:real; n:integer); Które wywołanie jest poprawne: A) wynik(x,z); B) wynik(z,20,0); C) wynik(10.10,b+3); D) wynik(z-2,1.2); 32. Zadeklarowaliśmy tablicę char znak[8]= abcdefg ; Czy prawdziwa jest zależność: znak[1]==*(znak+1)== b A) tak B) nie C) tablica została źle zadeklarowana D) elementy tablicy są niepoprawne 33. Podaj wartość zmiennej a po wykonaniu instrukcji w języku C++ lub Java: int a=2; switch (a) { case 1: a++; case 2: a++; case 3: a++; break; case 4: a++; default: a++; break; } A) 1 B) 2 C) 3 D) W wyniku wykonania poniższego fragmentu programu int a=-2, b=0; if(a<0) if(b++<2) a=5; else {a=0;b++}; zmienne a i b będą miały wartość: A) a=-2, b=0; B) a=-2, b=1; C) a=0, b=0; D) a=5, b=1; 9

10 35. Jaki będzie rezultat na ekranie po wykonaniu programu: #include <iostream.h> class tresc { private: char poczatek; int dlugosc; public: void ustaw(char, int); tresc(); } void tresc::ustaw(char a, int b) { cout<< Ustawienie poczatkowej litery ; poczatek=1; cout<< Ustawienie dlugosci slowa ; dlugosc=2; } tresc::tresc() { cout<< Klasa tresc ; } void main() { tresc nowatresc; } A) nowatresc B) Klasa tresc C) Ustawienie początkowej litery 1 Ustawienie długości slowa 2 D) Klasa tresc Ustawienie początkowej litery 1 Ustawienie długości slowa Jaki napis zostanie wyświetlony po wykonaniu ciągu instrukcji: L:=25; Case L mod 2 of 1: Write( ALA ); 2: Write( Ma ); 3: Write( Kota ); else write( A sierotka ma rysia ); end; A) ALA B) Ma C) Kota D) A sierotka ma rysia 10

11 37. Dyrektywa: #define funkcja konkurs A) powoduje, że funkcji funkcja przypisano wartość konkurs B) powoduje zastąpienie słowa funkcja słowem konkurs C) definiuje funkcję funkcja wraz z wartością początkową konkurs D) jest to dyrektywa błędna 38. Co się stanie po wykonaniu tej pętli w języku JavaScript: for (i=0; i<10; i++) { continue; document.write(i+ <BR> ); } A) zostanie stworzonych 10 pustych linii B) zostaną wyświetlone liczby od 1 do 10 w nowych liniach C) nic się nie stanie D) zostaną wyświetlone literały ibr dziesięć razy 39. Który format nie może przechowywać informacji wektorowych? A) EPS B) PDF C) PNG D) PSD 40. W grafice rastrowej 2D w trybie LAB nie informacji o: A) jasności B) stosunku koloru zielonego do czerwonego C) stosunku koloru niebieskiego do żółtego D) stosunku koloru niebieskiego do zielonego 41. Monitory i projektory operują w trybie kolorów: A) RGB B) CMYK C) LAB D) CRT 42. Jakiej liczbie, zapisanej szesnastkowo, odpowiada liczba binarna zapisana w systemie dwójkowym? A) EA2FH B) DABFH C) E10FH D) CF2FH 43. W systemie Windows 2000/XP/2003 sprawdzenie wydajności systemu oraz do włączania liczników i alertów elementów systemu można dokonać w: A) Panel Sterowania \ Narzędzia administracyjne \ Wydajność B) Start \ Programy \ Akcesoria \ Miernik systemu C) Panel Sterowania \ Narzędzia administracyjne \ Zasady grup D) msinfo32 11

12 44. System plików z prawami zapisu to: A) Fat16 B) Fat32 C) Iso9660 D) Reiserfs 45. Kategoria Witryny zaufane występuje w opcjach zabezpieczeń: A) przeglądarki Firefox B) przeglądarki Konqueror C) przeglądarki Internet Explorer D) przeglądarki Opera 46. W programie MS Excel prototyp funkcji JEŻELI posiada: A) jeden parametr B) dwa parametry C) trzy parametry D) cztery parametry 47. Co oznacza pojedyncze mignięcie kontrolki stacji dyskietek podczas startu komputera? A) stacja jest podłączona poprawnie B) stacja ma podłączone zasilanie ale nie ma podłączonego kabla danych C) stacja jest uszkodzona D) należy odwrócić kabel danych 48. Pierwotny proces działający poza jądrem systemu Linux ma nazwę: A) init B) rc C) system D) primary.rc 49. Dostępne powłoki systemowe w systemie Linux wymienione są w pliku: A) /dev/tty B) /etc/bash C) /etc/cmd D) /etc/shells 50. W systemie Windows 2000/XP/2003 aby dodać do zmiennej środowiskowej PATH wartość c:\java należy wydać polecenie: A) SET PATH=c:\java B) %PATH%+c:\java C) SET PATH=%PATH%;c:\java D) PATH=PATH+c:\java 12

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PISEMNA Nazwa kwalifikacji: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Wersja arkusza: X Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione

Bardziej szczegółowo

Etap pisemny. Część I

Etap pisemny. Część I Diagnoza przed egzaminem zawodowym. Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej w zawodzie technik informatyk Etap pisemny. Część I Informacje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2009

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2009 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Wersja arkusza: Y 312[01]-0Y-092 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2009 Etap pisemny Arkusz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2009

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2009 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Wersja arkusza: X 312[01]-0X-092 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2009 Etap pisemny Arkusz

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312[01] Wersja arkusza: X Czas trwania egzaminu: 120 minut

Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312[01] Wersja arkusza: X Czas trwania egzaminu: 120 minut Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312[01] Wersja arkusza: X Czas trwania egzaminu: 120 minut PRÓBNY WEWNĘTRZNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Maj 2008 ETAP PISEMNY Instrukcja dla

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź "A":

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź A: Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Wersja arkusza: X Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 312[01]-0X-111 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Kuratoryjny Konkurs z Informatyki Etap rejonowy

Wojewódzki Kuratoryjny Konkurs z Informatyki Etap rejonowy Wojewódzki Kuratoryjny Konkurs z Informatyki Etap rejonowy Styczeń 2013 Instrukcja dla zdającego Zapoznaj się z nią przed rozpoczęciem pracy: CZĘŚĆ TEORETYCZNA CZAS PRACY 60 MINUT 1. Sprawdź, czy arkusz

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN. Rev. 722

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5 / GIGABIT LAN. Rev. 722 INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN Win & MAC Rev. 722 Freecom Network Drive Pro Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Network Drive Pro. Freecom

Bardziej szczegółowo

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN INSTRUKCJA OBSŁUGI DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Data

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] 312[01]-04-101 Numer zadania: 4 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] 312[01]-04-101 Numer zadania: 4 Czas trwania egzaminu: 240 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] 312[01]-04-101 Numer zadania: 4 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 2006-2014

Sieci komputerowe 2006-2014 Sieci komputerowe 2006-2014 1. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa usługa dostępu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. Numer sprawy OR.271.3.2012 Zał. nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. CZĘŚĆ A LP. Nazwa Parametry wymagane

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK. diagnoza przed egzaminem zawodowym w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej. Materiały naprawcze Zestawy zadań.

TECHNIK INFORMATYK. diagnoza przed egzaminem zawodowym w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej. Materiały naprawcze Zestawy zadań. TECHNIK INFORMATYK diagnoza przed egzaminem zawodowym w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej Materiały naprawcze Zestawy zadań. Część I Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5

Acronis Backup & Recovery 11.5 Acronis Backup & Recovery 11.5 Podręcznik instalacji Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows Workstation

Bardziej szczegółowo

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft.

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w niniejszym przewodniku a tymi przedstawionymi w programie, informacje pochodzące z programu należy traktować jako priorytetowe. Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK PORADNIK JAK PISAĆ PRACĘ NA EGZAMINIE PRAKTYCZNYM WYDANIE II ROK 2010

TECHNIK INFORMATYK PORADNIK JAK PISAĆ PRACĘ NA EGZAMINIE PRAKTYCZNYM WYDANIE II ROK 2010 * WYDANIE II/2010 * Strona 1 * TECHNIK INFORMATYK PORADNIK JAK PISAĆ PRACĘ NA EGZAMINIE PRAKTYCZNYM WYDANIE II ROK 2010 UWAGA: PORADNIK OPRACOWANO WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE TYPOWYCH ZADAŃ Z OKRESU LAT 2006-2009

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika R46.1176.00 wer. 3 06/05 Instalacja... 3 Konfiguracja urządzenia Wireless 54Mbps ADSL Router... 7 Rozwiązywanie problemów... 69 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw koncentratora... 7 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania... 7 4. Montaż... 8

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux. Praca dyplomowa

Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux. Praca dyplomowa Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux Praca dyplomowa 1 Spis Treści: Wstęp - strona 4 Rozdział I System Linux - strona 6 1.1 Wybór dystrybucji systemu. - strona 6 1.2

Bardziej szczegółowo