Program: Planowanie realizacji celów, efektywnośd osobista

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program: Planowanie realizacji celów, efektywnośd osobista"

Transkrypt

1 Program: Planowanie realizacji celów, efektywnośd osobista Ramy programowe - program wykorzystuje narzędzia planowanie i organizacji czasu z uwzględnieniem: Ustalania priorytetów Prawidłowego definiowania zadao Dbałości o właściwy obieg informacji Pracy zespołowej i z zespołami Różnorodnych sposobów planowania Przewidywania Automotywacji Metody realizacji: Dwiczenia indywidualne Dwiczenia zespołowe Symulacje, Mini-gry szkoleniowe Case study Interaktywny wykład Testy Obszernośd tematyki zakłada efektywną pracę ze strony uczestników. Moduł 1. Runda otwarcia ok. 0,5 h Przedstawienie celów i planu zajęd. Ustalenie reguł współpracy i wybór priorytetów Rozgrzewka intelektualna 9 kropek Co widzisz? Poziomy kompetencji i ich wykorzystanie w pracy codziennej. Test jak organizuję sobie czas Sposoby prowadzenia modułu: Przedstawienie się prowadzącego i uczestników, zastosowanie dwiczeo otwieraczy umysłu w celu pokonania barier wewnętrznych i zbudowania pozytywnej atmosfery sprzyjającej edukacji. Dwiczenia wprowadzające stanowią inspirację do otwarcia się na zmianę bazując na przełamaniu stereotypów, zachęcają do zmiany nawyków i stanowią zachętę do opuszczenia strefy komfortu własnych przekonao. Refleksja na temat poziomów kompetencji pozwala uczestnikom na wstępną samoocenę obecnego stanu wiedzy i umiejętności w kontekście osiąganych wyników jest zaproszeniem do rozwijania talentów planowania i efektywnego działania.

2 Moduł 2. Gra wspierająca planowanie DRAKULA ok, 1,5 h Celem gry jest doskonalenie umiejętności planowania i komunikacji w zespołach oraz wzrost świadomości wagi celu oraz informacji. Gra może zawierad element rywalizacji pomiędzy zespołami i działania pod presją czasu. Planowanie działao (rozwiązanie zagadki) w naturalny sposób ukazuje różne punkty widzenia oraz podejście do obiegu informacji w prowadzonym projekcie.. W grze uczestniczą dwa zespoły, z których żaden nie dysponuje kompletem informacji do wykonania zadania. Zespoły potrzebują współpracy i decyzji, którą informację chcą wymienid po to, aby w zamian uzyskad brakujący element lub elementy będące w posiadaniu drugiego zespołu. Gra opiera się wprost na planowaniu działao i ukazuje podejście członków zespołu do realizacji zadania oraz wspiera procesy komunikacji wewnątrz grup, jak również pomiędzy utworzonymi zespołami. Zadanie z pozoru wydaje się łatwe i wymaga jedynie rozpisania elementów i kojarzenia faktów, lecz w trakcie czas ucieka, pojawiają się emocje, i niewiadome, a za nimi pytania oraz potrzeba informacji. A kiedy wszystko wydaje się byd jasne okazuje się, że do sukcesu brakło tak niewiele. Finał uświadamia, jak ważne jest przekazywanie sobie istotnych treści, bez których prawidłowe wykonanie zadania nie jest możliwe. Ukazuje w nowym świetle wagę priorytetów i uczy rozróżniania pomiędzy celami własnymi a celami nadrzędnymi. Wykazuje, że dopiero prawidłowy przepływ informacji umożliwia skuteczne działanie, a wszelkie zakłócenia mogą spowodowad błędy w działaniu. Zakooczenie gry podsumowanie wrażeo, wyciagnięcie wniosków do pracy. Gra zawiera uproszczenia, które pozwalają na wyciąganie różnorodnych wniosków do pracy przede wszystkim w obszarze: Priorytetów i planowania Współpracy i komunikacji Wymiany informacji Działania pod presją czasu i w warunkach konkurencji Definiowania celów Grę można również dostosowad do realiów branżowych. Gra mocno angażuje uczestników i staje się osią tematyczną warsztatu Wywołane wrażenia i doświadczenie skutków swoich działao na własnej skórze pozwala na łatwe przełożenie ich na konkretne doświadczenia w pracy, wyciągnięcie wniosków. Wzbudza chęd zmiany i potrzebę korekty niedoskonałości.

3 Moduł 3. Sposoby ustalania priorytetów i porządkowania działao Metoda ABC Macierz Eisenhowera - (Metoda dwiartek, czyli Spraw Pilnych i Ważnych), jako narzędzie efektywnego panowania nad wydarzeniami. Narzędzia wpływu na macierz dwiczenia prawidłowych zachowao. Zasada Pareto Budowanie priorytetów na podstawie harmonogramu dnia i tygodnia dwiczenia Wykład interaktywny, dwiczenia zespołowe w ustalaniu priorytetów różnymi metodami na podstawie realnych przykładów uczestników szkolenia. Refleksja jak postrzegamy priorytety, po co je w ogóle ustalad i jak robid to dobrze (sens poszczególnych działao). Omówienie, podsumowanie i wnioski do pracy codziennej. Wskazanie możliwych kierunków zmian i korzyści płynących z poszczególnych metod. Moduł 4. Praca zespołowa ok. 1 h Uzgadnianie priorytetów dwiczenie Kryzys na budowie Empatia i różne punkty widzenia Złota Trójka optymalizacji działao Moduł wykorzystuje dorobek poprzednich części do zaplanowania działao w sytuacji kryzysowej. Druga części zadania pozwala na wypracowanie jednolitej taktyki działania z uwzględnieniem różnych punktów widzenia praca zespołowa. Dwiczenie wzmacnia komunikację i elastycznośd, ujednolica rozumienie celu, wymaga współpracy. Umożliwia przedwiczenie prawidłowych nawyków radzenia sobie w nowy sposób ze starymi zadaniami. Podsumowanie: dyskusja moderowana i przykłady z życia, budowa bazy dobrych praktyk. Moduł 5. Sposoby planowania z uwzględnieniem priorytetów ok. 1,5 h Lista TO DO Kalendarz książkowy - tradycyjny MS Outlook pomysły wykorzystania - prezentacja Własne narzędzia prosty CRM z filtrami Excel prezentacja

4 Dyskusja, wymiana doświadczeo, przedstawienie narzędzi dwiczenia w ich wykorzystaniu. Moduł oparty na codziennych doświadczeniach uczestników. Uczestnicy zaplanują wybrane działanie z uwzględnieniem priorytetów poszczególnych zadao z wykorzystaniem przekazanych metod. Omówienie różnic i korzyści ze stosowania. Wybór narzędzi odpowiedni do sytuacji i okazji. Moduł 6. Cele i zadania obieg informacji ok. 1,5 h Zasady stawiania celów w układzie SMART Uzgadnianie celów Podział na zadania Najczęstsze błędy podczas ustalania celów Kupowanie czasu delegowanie bez oporów Obieg informacji - komunikacja i najczęstsze błędy Pionowo Poziomo Komunikaty estradowe Dwiczenia kontrolowane w grupach i podgrupach z użyciem konkretnych przykładów z życia uczestników oraz wypracowywanie norm praktycznych na przyszłośd. Użycie studium przypadku oraz sytuacji symulowanych w dwiczeniach. Test autokratyzmu delegującego. Moduł 7. Czas i planowanie samokontrola. Metodyka 5 S Wdrażanie programu 5S przygotowanie do zmian. 1S Sortowanie i separacja rzeczy niepotrzebnych. Taktyka czerwonych etykietek. 2S Systematyka, czyli oznaczenie rzeczy potrzebnych i definiowanie miejsca ich przeznaczenia Przygotowanie planu wdrożenia, promocja, podział zakresów. Straty wynikające z działao nieproduktywnych. 3S Sprzątanie, czyli co, jak i kiedy należy sprzątad? 4S Standaryzacja, czyli wizualizacja oraz postępy we wdrożeniu programu i ustalanie punktów kontrolnych. 5S Samodoskonalenie, czyli jak utrzymad standardy? Audyty i kontrola codzienna.

5 Sposoby prowadzenia modułu: Wdrożenie wiedzy praktycznej i pomysły na wykorzystanie na podstawie mini-gry szkoleniowej diagnozującej umiejętnośd szybkiego wyciągania wniosków i korekty działao w organizacji pracy. Dwiczenie 5-ciu minut, jako subiektywny model upływającego czasu krzywe zwierciadło nawyków. Wskazanie i omówienie empirycznych wartości Metody 5 S. Moduł 8. Harmonogramy, plany, mapy i terminy ok. 2 h Harmonogramy dwiczenia Planowanie od tyłu Zapewnienie zasobów Linia czasu Technika Punktów Kontrolnych Przewidywanie zagrożeo prewencja i reakcja Mapa procesu Czysto warsztatowa forma modułu łącząca dotychczas przekazaną wiedzę i umiejętności. Przykłady zastosowania narzędzi planowania. Dwiczenia zespołowe w ich wykorzystaniu wraz z komentarzem trenerskim. Dyskusja moderowana na temat zagrożeo i czasu poświęconego na planowanie. Dwiczenia uwiarygodniające przedstawione terminy, zespołowe wypracowanie bazy użytecznych rozwiązao na podstawie przykładów z życia, Moduł 9. Motywacja i złodzieje czasu co przeszkadza działad skutecznie i efektywnie? ok. 1,5 h Rozpoznawania i eliminacja zagrożeo Test barier złodzieje czasu odwlekanie i trupy w szafie jak sobie radzid? Nastawienie i automotywacja Współpraca - Burza mózgów jako narzędzia wypracowywania rozwiązao Użycie studium przypadku oraz sytuacji symulowanych, jako narzędzi do zobrazowania pospolitych błędów, jakie popełniamy każdego dnia. Wskazanie uczestnikom jak radzid sobie w takich sytuacjach oraz jak im zapobiegad.

6 Moduł 10. Pomost w przyszłośd START STOP CONTINUE (SSC) ok. 1 h Co zacznę wdrażad - START Co zaprzestanę robid STOP Co będę udoskonalał - CONTINUE Refleksja i indywidualne projektowanie zmiany praca na arkuszach deklaracji SSC. Omówienie i podtrzymanie motywacji. Moduł 11. Podsumowanie szkolenia ok. 1 h Post-test Przekazanie zadao wdrożeniowych Rekomendacje Ankieta ewaluacyjna Dyplom ukooczenia szkolenia Sesja pytao i odpowiedzi. Wymiana wrażeo i opinii, podsumowanie listy priorytetów wskazanych na początku szkolenia.

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA Oferta szkoleniowa 1 Spis treści OPIS PROJEKTU PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA... 3 ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ... 8 ASERTYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ... 8 ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM...

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KOMPETENCYJNY ZAŁĄCZNIK NR 3. do opisu produktu finalnego. Opracowanie: Dr Tomasz Skalski, Biuro Projektu. Katowice, październik 2014 r.

SCHEMAT KOMPETENCYJNY ZAŁĄCZNIK NR 3. do opisu produktu finalnego. Opracowanie: Dr Tomasz Skalski, Biuro Projektu. Katowice, październik 2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 3 do opisu produktu finalnego SCHEMAT KOMPETENCYJNY Opracowanie: Dr Tomasz Skalski, Biuro Projektu Katowice, październik 2014 r. Szkolenia podnoszące kompetencje SCHEMAT KOMPETENCYJNY Do skutecznego

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paostwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt. Zespół Trenerów Factotum

Szanowni Paostwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt. Zespół Trenerów Factotum Szanowni Paostwo, Niniejszy dokument zawiera aktualną ofertę szkoleo realizowanych przez firmę Factotum wraz z krótką charakterystyką programu treningu, opisem docelowej grupy uczestników i podstawowymi

Bardziej szczegółowo

Warsztat strategiczny

Warsztat strategiczny Warsztat strategiczny Zarządzanie innowacyjnym biznesem Nadrzędnym celem treningu jest nabywanie i poszerzanie doświadczeń w prowadzeniu działalności biznesowej i zarządzaniu firmą, w tym zarządzaniu strategicznym

Bardziej szczegółowo

www.arted.pl ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń

www.arted.pl ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń Czerwiec 2007 SPIS TREŚCI STRONA Artklient: Zadowolony Klient.... 5 Artsprzedawca: Skuteczny sprzedawca.... 6 Artnegocjacje: Zwycięskie negocjacje.... 7 Artcall: Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją

Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją przy współpracy z Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją SPIS TREŚCI. 1.Informacja ogólna o programie Studium... str. 1 2.Program sesji nr 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

zespół - lider - współpraca

zespół - lider - współpraca o nas KOGO SZKOLIMY? Kadra zarządzająca Liderzy zaspołów Zespoły JAK SZKOLIMY? Odtwarzamy przwdziwe wyzwania, które na co dzień stają przed pracownikami. Wszystkie szkolenia opieramy na połączeniu gry

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r.

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013 Szczegółowe treści programu Studium Coachingu MLC edycja 2012-1013 1. Wykład Coaching metoda, funkcje, uwarunkowania (6 h, 2 dni ) Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANY CYKL SZKOLEO USŁUG DORADCZYCH

PROPONOWANY CYKL SZKOLEO USŁUG DORADCZYCH PROPONOWANY CYKL SZKOLEO USŁUG DORADCZYCH 1. Zarządzanie projektami w oparciu o PMBoK [3 dni] Głównym celem pierwszego proponowanego szkolenia jest umożliwienie uczestnikom swobodnego korzystania z narzędzi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce

Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Podstawa prawna Podstawą opracowania programu Zarządzanie firmą, stanowiącego realizację treści nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KAIZEN College. Uczmy się od najlepszych

KAIZEN College. Uczmy się od najlepszych KAIZEN College Uczmy się od najlepszych Szanowni Państwo! KAIZEN Oddajemy w Państwa ręce folder poświęcony cyklowi seminariów dla wszystkich, którzy nadzorują, kierują i biorą udział w procesach tworzących

Bardziej szczegółowo

Opracowanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opracowanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rola zespołu HR w rozwoju kompetencji pracowników przygotowanie efektywnego systemu ocen pracowników Jednym z najczęstszych powodów tworzenia firmowego modelu kompetencji zawodowych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Zespołowe Planowanie Strategii 2.0

Zespołowe Planowanie Strategii 2.0 Zespołowe Planowanie Strategii 2.0 Kompleksowe podejście do planowania strategii w obszarach funkcjonalnych JEDNOSTKI BIZNESOWE PIONY DZIAŁY ZESPOŁY Strategic Pathfinding www.xellect.com www.gomodelcanvas.com

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń w 2013 r.

Oferta szkoleń w 2013 r. Oferta szkoleń w 2013 r. RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl Spis treści I. Akademia sprzedaży....3 Szkolenie I. Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁE DOSKONALENIE!

CIĄGŁE DOSKONALENIE! CIĄGŁE DOSKONALENIE! ROZWÓJ PROCESU I PRODUKTU PROCESY TRANSAKCYJNE PRZYWÓDZTWO I ZARZ DZANIE ZAKUPY PRODUKCJA PROGRAM Operational Excellence SIX SIGMA KATALOG SZKOLEŃ 2015 1 Przywództwo i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

NASZA PROPOZYCJA SZKOLENIOWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH I HANDLOWYCH

NASZA PROPOZYCJA SZKOLENIOWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH I HANDLOWYCH NASZA PROPOZYCJA SZKOLENIOWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH I HANDLOWYCH W oparciu o doświadczenie płynące z wdrażania programów optymalizacji produkcji proponujemy program szkoleniowy, skierowany do

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe dla nauczycieli i pracowników instytucji wsparcia szkoły w zakresie zadań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji Moduł III: Rola wspomagania na etapie planowania i realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Warszawa, listopad 2012 kwiecień 2013 Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Projektami Uczestnicy

Bardziej szczegółowo