BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador"

Transkrypt

1 Benutzerhandbuch Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство пользователя Snabbstarthandbok Användarhandbok a

2 Spis treści Witamy 211 Co To Jest Technologia Bluetooth? 211 Zawartość opakowania i funkcje 212 Ładowanie 213 Parowanie 214 Dopasowanie słuchawki 216 Przyciski sterowania funkcjami słuchawek 217 Wskaźniki 219 Zasięg 219 Funkcje zestawu głośnomówiącego 220 Funkcja Multipoint 221 Akcesoria Dodatkowo dostępne 222 Rozwiązywanie problemów 223 Dane techniczne produktu 224 Pomoc techniczna Plantronics Voyager 520

3 Witamy Dziękujemy za zakup słuchawki Plantronics Voyager 520. Aby w pełni korzystać z możliwości oferowanych przez słuchawkę, zalecamy wykonanie poniższych czynności: 1. Przed zainstalowaniem lub rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z ważnymi informacjami na temat zachowania bezpieczeństwa, znajdującymi się w osobnej broszurze dołączonej do zestawu. 2. W przypadku wystąpienia problemu: Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w części Rozwiązywanie problemów na stronie 223. Skontaktuj się z Centrum pomocy technicznej Plantronics za pośrednictwem strony internetowej Odwiedź stronę internetową i zarejestruj słuchawkę online, aby otrzymywać najlepszą obsługę i wsparcie techniczne. Aby uzyskać dodatkową pomoc, usługi lub wsparcie techniczne, odwiedź stronę internetową UWAGA: W przypadku zamiaru zgłoszenia reklamacji i zwrócenia produktu, prosimy o skontaktowanie się najpierw z Centrum pomocy technicznej. Co To Jest Technologia Bluetooth? Bezprzewodowa technologia Bluetooth umożliwia komunikowanie się urządzeń za pomocą fal radiowych o krótkim zasięgu, bez użycia przewodów. Dowolne dwa urządzenia wykorzystujące technologię Bluetooth mogą się komunikować pod warunkiem, że obydwa urządzenia: mają włączoną funkcję Bluetooth, znajdują się w zasięgu fal radiowych oraz zostały sparowane przeszły szybki proces wymiany potwierdzeń umożliwiający nawiązanie między nimi połączenia. Zasięg funkcji Bluetooth wynosi maksymalnie 10 metrów. Obiekty stanowiące przeszkodę dla fal, takie jak ściany czy inne urządzenia elektroniczne, mogą powodować zakłócenia w pracy urządzenia lub zmniejszyć jego efektywny zasięg. Aby zapewnić optymalne działanie, umieść telefon po tej samej stronie ciała, co słuchawkę. Plantronics Voyager

4 Zawartość opakowania i funkcje Przycisk odbioru/zakończenia rozmowy 2. Osłona przeciwwietrzna Regulowany zaczep na ucho Wkładka douszna Gniazdo ładowania Mikrofon z redukcją szumów Ładowarka sieciowa V Podstawka ładująca na biurko 212 Plantronics Voyager 520

5 Ładowanie Przed pierwszym użyciem słuchawki należy ładować ją przez co najmniej jedną godzinę. Proces pełnego ładowania akumulatorów słuchawki trwa około 2 godzin. Podczas ładowania akumulatorów słuchawki wskaźnik stanu świeci się na czerwono. Wskaźnik zgaśnie po ukończeniu procesu pełnego ładowania. Istnieją dwa sposoby ładowania słuchawki: 2 Za pomocą ładowarki sieciowej podłączonej do gniazdka elektrycznego. Za pomocą podstawki ładującej na biurko podłączonej do ładowarki sieciowej. 1. Odwróć podstawkę ładującą i zsuń pokrywę znajdującą się na jej spodzie Podłącz przewód ładowarki sieciowej do podstawki ładującej. Wsuń pokrywę podstawki na swoje miejsce. Podłącz ładowarkę sieciową do gniazdka elektrycznego. 5. Wsuń słuchawkę do podstawki ładującej Nie należy korzystać ze słuchawki, gdy jest ona podłączona do ładowarki sieciowej. Sprawdzanie poziomu naładowania słuchawki Po włączeniu słuchawki wskaźnik stanu miga na czerwono, sygnalizując poziom naładowania słuchawki. Miga na czerwono Poziom naładowania akumulatora 1 Poniżej 1/3 pojemności 2 Od 1/3 do 2/3 pojemności 3 Powyżej 2/3 pojemności Plantronics Voyager

6 Parowanie Parowanie to proces nawiązywania połączenia między słuchawką i telefonem. Przed rozpoczęciem używania słuchawki należy ją sparować z telefonem Bluetooth. Zwykle parowanie słuchawki i telefonu wykonuje się tylko raz. Technologia QuickPair Słuchawka wykorzystuje technologię QuickPair firmy Plantronics ułatwiającą proces konfiguracji funkcji Bluetooth. Pierwsze włączenie słuchawki powoduje automatycznie przejście urządzenia w trwający 10 minut tryb parowania. Jeśli parowanie powiodło się, słuchawka pozostanie włączona i gotowa do użycia. Jeśli po 10 minutach parowanie zakończy się niepowodzeniem, słuchawka się wyłączy. Ponowne uruchomienie urządzenia spowoduje automatyczne przejście w tryb parowania, który zostanie zakończony dopiero po prawidłowym sparowaniu z telefonem Bluetooth. Aby po raz pierwszy sparować słuchawkę z telefonem: 1. Włącz funkcję Bluetooth w telefonie WSKAZÓWKA: W przypadku większości telefonów należy wybrać kolejno opcje Settings/Tools (Ustawienia/Narzędzia) > Connections (Połączenia) > Bluetooth > On (Włącz).Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji użytkowania. Aby włączyć słuchawkę, naciśnij i przytrzymaj przycisk odbioru/zakończenia rozmowy. (Wskaźnik stanu zacznie migać na czerwono/niebiesko, sygnalizując włączenie słuchawki i przejście w tryb parowania). WSKAZÓWKA: Jeśli wskaźnik stanu nie miga na czerwono/niebiesko, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk odbioru/zakończenia rozmowy w celu wyłączenia słuchawki. Następnie ponownie nacisnąć i przytrzymać ten przycisk aż do momentu, gdy wskaźnik zacznie migać. 214 Plantronics Voyager 520

7 3. Użyj instrukcji wyświetlonych w telefonie, aby wykryć słuchawkę. WSKAZÓWKA: W przypadku większości telefonów należy wybrać kolejno opcje Settings/Tools (Ustawienia/Narzędzia) > Connections (Połączenia) > Bluetooth > Search (Wyszukaj) > 520Plantronics. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji użytkowania. 4. Kiedy urządzenie zażąda podania kodu dostępu, wprowadź numer Jeśli proces parowania powiódł się, wskaźnik stanu zacznie migać na niebiesko. Słuchawka nawiązała połączenie i jest gotowa do użycia. Parowanie z kolejnymi urządzeniami W przypadku sparowania słuchawki z jednym urządzeniem lub wystąpienia problemów z parowaniem należy wykonać poniższe czynności: 1. Włącz funkcję Bluetooth w telefonie WSKAZÓWKA: W przypadku większości telefonów należy wybrać kolejno opcje Settings/Tools (Ustawienia/Narzędzia) > Connections (Połączenia) > Bluetooth > On (Włącz).Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji użytkowania. Wyłącz słuchawkę, naciskając i przytrzymując przycisk odbioru/zakończenia rozmowy, aż wskaźnik stanu zaświeci na czerwono, po czym się wyłączy. Włącz słuchawkę, ponownie naciskając i przytrzymując ten sam przycisk, aż wskaźnik stanu zaświeci na czerwono/niebiesko. Słuchawka działa teraz w trybie parowania. 4. Użyj instrukcji wyświetlonych w telefonie, aby wykryć słuchawkę. WSKAZÓWKA: W przypadku większości telefonów należy wybrać kolejno opcje Settings/Tools (Ustawienia/Narzędzia) > Connections (Połączenia) > Bluetooth > Search (Wyszukaj) > 520Plantronics. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji użytkowania. 5. Kiedy urządzenie zażąda podania kodu dostępu, wprowadź numer Jeśli proces parowania powiódł się, wskaźnik stanu zacznie migać na niebiesko. Słuchawka nawiązała połączenie i jest gotowa do użycia. Plantronics Voyager

8 Dopasowanie słuchawki 1. Odchyl zaczep na ucho. 2. Obróć zaczep w prawo, aby nosić słuchawkę na lewym uchu, lub w lewo, aby nosić słuchawkę na prawym uchu. Prawe Lewe 3. Umieść zaczep za uchem. 4. Obracaj słuchawką tak, aby umieścić głośnik w uchu w najwygodniejszej pozycji. 5. Skieruj mikrofon w stronę kącika ust. WSKAZÓWKA: Najlepszą słyszalność uzyskuje się poprzez skierowanie mikrofonu urządzenia w stronę kącika ust. 216 Plantronics Voyager 520

9 Przyciski sterowania funkcjami słuchawek Czynność Włączanie słuchawki Kolejność wykonywanych działań Naciśnij i przytrzymaj przycisk odbioru/zakończenia rozmowy, aż wskaźnik zacznie świecić na niebiesko. Wskaźnik zaświeci się maksymalnie trzy razy, wskazując poziom naładowania akumulatora. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Sprawdzanie poziomu naładowania słuchawki na stronie 213. Wyłączanie słuchawki Odbieranie rozmowy Naciśnij i przytrzymaj przycisk odbioru/zakończenia rozmowy, aż wskaźnik zacznie świecić na czerwono. Po wyłączeniu słuchawki wskaźnik stanu jest zgaszony. Naciśnij krótko przycisk odbioru/zakończenia rozmowy. Odrzucanie rozmowy Kończenie rozmowy Rozpoczynanie rozmowy Regulacja głośności Przytrzymaj przycisk odbioru/zakończenia rozmowy przez 2 sekundy, aby odrzucić połączenie. Naciśnij krótko przycisk odbioru/zakończenia rozmowy. Po wybraniu numeru i naciśnięciu przycisku wyboru połączenia w telefonie rozmowa zostanie automatycznie skierowana do słuchawki. Przesuń przycisk odbioru/zakończenia rozmowy w górę lub w dół, aby odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności słuchawki. Kierowanie rozmowy ze słuchawki do telefonu Kierowanie rozmowy z telefonu do słuchawki Naciśnij i przytrzymaj przycisk odbioru/zakończenia rozmowy, aż usłyszysz długi, niski ton. Naciśnij krótko przycisk odbioru/zakończenia rozmowy. Plantronics Voyager

10 Przyciski sterowania funkcjami słuchawek Wskazówki W momencie włączania słuchawki słychać w jej głośniku narastający ton, natomiast w momencie wyłączania urządzenia słychać cichnący sygnał. W przypadku połączenia przychodzącego sygnał dzwonka może pojawić się najpierw w telefonie, a dopiero potem w słuchawce. Poczekaj na sygnał dzwonka w słuchawce i dopiero wtedy odbierz połączenie za pomocą przycisku odbioru/zakończenia rozmowy. Aby zapewnić najlepsze działanie, umieść telefon po tej samej stronie ciała co słuchawkę. Aby szybko nawiązać połączenie z ostatnio używanym urządzeniem, naciśnij krótko przycisk odbioru/zakończenia rozmowy. Aby anulować połączenie wychodzące, naciśnij krótko przycisk odbioru/ zakończenia rozmowy. Jeśli telefon posiada funkcję wybierania głosowego, zapoznaj się z informacjami w części Funkcje zestawu głośnomówiącego na stronie Plantronics Voyager 520

11 Wskaźniki Czynność Wskaźnik Ton Ładowanie Świeci na czerwono Brak Pełne naładowanie Brak Brak Niski poziom naładowania akumulatora Miga dwa razy na czerwono co 10 sekund 2 wysokie tony co 30 sekund Parowanie Miga na czerwono i niebiesko 1 niski ton Parowanie zakończone Miga na niebiesko Włączanie Świeci na niebiesko przez 2 sekundy Tryb oczekiwania Miga na niebiesko co 10 sekund Brak Rozmowa nieodebrana Miga na fioletowo co 10 sekund 1 niski ton Narastające tony Brak Poza zasięgiem Brak 1 wysoki ton W polu zasięgu Miga jeden raz na niebiesko 1 niski ton Wyłączanie Świeci na czerwono przez 4 sekundy Opadające tony Wskazówka: Aby zresetować wskaźnik nieodebranych rozmów, naciśnij jeden raz przycisk odbioru/zakończenia rozmowy. Zasięg W celu zachowania połączenia słuchawka powinna znajdować się w odległości nie większej niż 10 metrów od urządzenia Bluetooth. Przeszkody znajdujące się pomiędzy słuchawką a urządzeniem mogą powodować zakłócenia. Aby zapewnić optymalne działanie, umieść telefon po tej samej stronie ciała, co słuchawkę. Wychodzenie z zasięgu powoduje stopniowe pogorszenie jakości dźwięku. W momencie wyjścia z pola zasięgu i zerwania połączenia w słuchawce słychać wysoki ton. Po 30 sekundach słuchawka wykona próbę ponownego nawiązania połączenia. W przypadku powrócenia do pola zasięgu w późniejszym czasie, połączenie należy nawiązać ręcznie za pomocą przycisku odbioru/zakończenia rozmowy. UWAGA: Jakość dźwięku jest uzależniona także od urządzenia, z którym sparowano słuchawkę. Plantronics Voyager

12 Funkcje zestawu głośnomówiącego Jeśli telefon oraz dostawca usług bezprzewodowych obsługują funkcję zestawu głośnomówiącego, dostępne są poniższe opcje: Czynność Ponowne wybieranie ostatniego numeru Wybieranie głosowe Odrzucanie rozmowy Kolejność wykonywanych działań Naciśnij dwukrotnie przycisk odbioru/zakończenia rozmowy. Po każdym dwukrotnym naciśnięciu przycisku usłyszysz wysoki ton. Po włączeniu słuchawki naciśnij i przytrzymaj przycisk odbioru/zakończenia rozmowy przez około 2 sekundy, aż usłyszysz pojedynczy, niski ton. Po usłyszeniu dzwonka w słuchawce naciśnij i przytrzymaj przycisk odbioru/zakończenia rozmowy przez około 2 sekundy, aż usłyszysz pojedynczy, niski ton. WSKAZÓWKA: Odrzucenie połączenia powoduje włączenie poczty głosowej. 220 Plantronics Voyager 520

13 Funkcja Multipoint Słuchawka Plantronics Voyager 520 obsługuje funkcję Multipoint umożliwiającą przełączanie się pomiędzy dwoma urządzeniami audio Bluetooth. Funkcja ta pozwala na korzystanie z dwóch telefonów przy pomocy jednej słuchawki. Parowanie z kolejnym urządzeniem Bluetooth Nawiązując połączenie z kolejnym urządzeniem, powtórz czynności dotyczące parowania. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Parowanie z kolejnymi urządzeniami na stronie 215. Rozpoczynanie rozmowy Rozpoczynając rozmowę, słuchawka skorzysta z ostatnio używanego urządzenia. Aby skorzystać z drugiego telefonu, rozpocznij rozmowę w drugim telefonie za pomocą jego przycisków sterowania. Drugi telefon nawiąże połączenie ze słuchawką. Odbieranie rozmowy Sygnał przychodzącego połączenia odbierany przez jeden z telefonów zostanie przesłany do słuchawki. Aby odebrać rozmowę, naciśnij przycisk odbioru/zakończenia rozmowy. Odbieranie rozmowy w jednym telefonie podczas rozmowy przez drugi telefon Aby odebrać drugie połączenie, należy zakończyć pierwsze. Nie ma możliwości wstrzymania jednego połączenia i odebrania drugiego połączenia w słuchawce. Naciśnij jeden raz przycisk odbioru/zakończenia rozmowy, aby zakończyć bieżącą rozmowę, a następnie naciśnij go ponownie, aby odebrać nowe połączenie w drugim telefonie. Po usłyszeniu sygnału, odbierz drugie połączenie, naciskając przycisk odbioru/ zakończenia rozmowy. Można też zignorować drugie połączenie, a jeśli w drugim urządzeniu jest włączona poczta głosowa, drugie połączenie zostanie skierowane do poczty głosowej. Plantronics Voyager

14 Akcesoria Dodatkowo dostępne Kabel USB model # Ładowarka samochodowa model # Podstawka do uchwytu samochodowego (montowanego na kratce nawiewu) model # Podstawka ładująca na biurko model # Aby zamówić, skontaktuj się z dostawcą produktów Plantronics lub odwiedź stronę internetową Plantronics Voyager 520

15 Rozwiązywanie problemów Problem Słuchawka nie współpracuje z telefonem. Telefon nie wykrył słuchawki. Nie można wprowadzić kodu dostępu. Nie słychać rozmówcy / sygnału wybierania. Rozwiązanie Upewnij się, że słuchawka jest w pełni naładowana. Upewnij się, że słuchawka została sparowana z używanym telefonem. Słuchawka nie była w trybie parowania podczas wybierania opcji w menu telefonu. Patrz część Parowanie na stronie 214. Wybrano nieprawidłową opcję w telefonie komórkowym. Patrz część Parowanie na stronie 214. Wyłącz i włącz telefon oraz słuchawkę, a następnie powtórz czynności procesu parowania urządzeń opisane na stronie 214. Wyłącz i włącz telefon oraz słuchawkę, a następnie powtórz czynności procesu parowania urządzeń opisane na stronie 214. Słuchawka jest wyłączona. Naciśnij i przytrzymaj przycisk odbioru/zakończenia rozmowy przez 2 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy lub wskaźnik stanu słuchawki zapali się na niebiesko. Słuchawka jest poza zasięgiem. Podejdź ze słuchawką bliżej urządzenia Bluetooth lub telefonu. Akumulator słuchawki jest rozładowany. Naładuj akumulator słuchawki. Patrz część Ładowanie na stronie 213. Głośność słuchawki jest zbyt niska. Przesuń przycisk odbioru/zakończenia rozmowy w górę, aby zwiększyć głośność dźwięku w słuchawce. Plantronics Voyager

16 Dane techniczne produktu Czas rozmów* Czas oczekiwania* Czas ładowania Zasięg Waga słuchawki Zasilanie Typ akumulatora Temperatura przechowywania/pracy do 8 godzin do 180 godzin 2 godziny do pełnego naładowania do 10 metrów 16 gram Polimerowy litowo-jonowy C Wersja Bluetooth 2.0 Profile Bluetooth: Profil Headset (HSP) (zestaw słuchawkowy) umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych. Profil Hands-free (HFP) (zestaw głośnomówiący) umożliwia prowadzenie rozmów oraz obsługę telefonu. * Zależy od podłączonego urządzenia. Słuchawki można używać do 4 dni bez ładowania przy założeniu średniego czasu rozmowy 1,5 godziny dziennie. Pomoc techniczna Centrum pomocy technicznej TAC (Technical Assistance Center) firmy Plantronics służy pomocą! Odwiedź naszą stronę internetową Plantronics Voyager 520

17 Plantronics Inc 345 Encinal Street Santa Cruz, CA USA Tel: (800) Aby uzyskać więcej informacji: Plantronics, Inc. All rights reserved. Plantronics, the logo design, Plantronics Voyager, QuickPair and Sound Innovation are trademarks or registered trademarks of Plantronics, Inc. The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Plantronics, Inc. is under licence. Patents U.S. 5,210,791 and Patents Pending (06-07)

Plantronics Voyager 835 Instrukcja użytkowania

Plantronics Voyager 835 Instrukcja użytkowania Plantronics Voyager 835 Instrukcja użytkowania Witamy! Dziękujemy za zakup słuchawki Plantronics Voyager 835. W niniejszej instrukcji użytkowania opisano konfi gurację i użytkowanie tej słuchawki. Przed

Bardziej szczegółowo

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador Bedienungsanleitung Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Bardziej szczegółowo

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador Bedienungsanleitung Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Bardziej szczegółowo

Plantronics Explorer 10. Instrukcja użytkowania

Plantronics Explorer 10. Instrukcja użytkowania Plantronics Explorer 10 Instrukcja użytkowania Spis treści Witamy! 3 Zawartość opakowania 4 Opis słuchawki 5 Zapewnij sobie bezpieczeństwo 5 Parowanie i ładowanie 6 Parowanie 6 Aktywuj tryb parowania 6

Bardziej szczegółowo

Plantronics Explorer 50. Instrukcja użytkowania

Plantronics Explorer 50. Instrukcja użytkowania Plantronics Explorer 50 Instrukcja użytkowania Spis treści Witamy! 3 Zawartość opakowania 4 Opis słuchawki 5 Zapewnij sobie bezpieczeństwo 5 Parowanie i ładowanie 6 Parowanie 6 Aktywuj tryb parowania 6

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM Nr produktu 769722 Strona 1 z 6 Gratulujemy zakupu zestawu głośnomówiącego B-Speech BT-FSE PRIM. To urządzenie pozwala komunikować się bezprzewodowo

Bardziej szczegółowo

Plantronics Explorer 360 Instrukcja użytkowania

Plantronics Explorer 360 Instrukcja użytkowania Plantronics Explorer 360 Instrukcja użytkowania Witamy Gratulujemy zakupu słuchawki fi rmy Plantronics. W niniejszej 0instrukcji użytkowania opisano konfi gurację i użytkowanie słuchawki Plantronics Explorer

Bardziej szczegółowo

YANOSIK VOICE. Instrukcja obsługi. Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth. BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH

YANOSIK VOICE. Instrukcja obsługi. Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth.  BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH YANOSIK VOICE BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH Instrukcja obsługi Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth www.yanosik.pl 1. Opis produktu 1. Przycisk zasilania 3. Słuchawka 2. Gniazdo ładowania 4. Regulacja

Bardziej szczegółowo

Jabra. Motion UC. Quick start guide

Jabra. Motion UC. Quick start guide Jabra Motion UC Quick start guide 2013 GN Audio A/S(GN Netcom A/S). All rights reserved. Jabra is a trademark of GN Audio A/S. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: zestaw głośnomówiący kabel ładowania micro USB zasilacz USB klips instrukcja obsługi. Specyfikacja Właściwości

Bardziej szczegółowo

Plantronics Explorer seria 200 Instrukcja użytkowania

Plantronics Explorer seria 200 Instrukcja użytkowania Plantronics Explorer seria 200 Instrukcja użytkowania Witamy Gratulujemy zakupu słuchawki fi rmy Plantronics. Ta instrukcja użytkowania zawiera instrukcje dotyczące konfi guracji i użytkowania słuchawki

Bardziej szczegółowo

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone Instrukcja obsługi Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę

Bardziej szczegółowo

Plantronics BackBeat 903/906 Instrukcja użytkowania

Plantronics BackBeat 903/906 Instrukcja użytkowania Plantronics BackBeat 903/906 Instrukcja użytkowania Witamy! Dziękujemy za zakup słuchawek Plantronics BackBeat 903/906. W niniejszej instrukcji użytkowania opisano konfigurację i użytkowanie tych słuchawek.

Bardziej szczegółowo

JABRA CLASSIC. Instrukcja obsługi. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC. Instrukcja obsługi. jabra.com/classic Instrukcja obsługi jabra.com/classic SPIS TREŚCI 1. WITAMY... 3 2. INFORMACJE O ZESTAWIE SŁUCHAWKOWYM... 4 3. SPOSÓB NOSZENIA... 5 3.1 WYMIANA WKŁADEK DO UCHA 3.2 MOCOWANIE ZACZEPU NA UCHO 4. WYMIANA BATERII...

Bardziej szczegółowo

JABRA stone3. Instrukcja obsługi. jabra.com/stone3. jabra

JABRA stone3. Instrukcja obsługi. jabra.com/stone3. jabra JABRA stone3 Instrukcja obsługi.com/stone3 Spis treści 1. Witamy...3 2. INFORMACJE o zestawie słuchawkowym...4 3. sposób noszenia...5 3.1 Wymiana wkładek do ucha 4. jak wymienić baterię...6 4.1 stan baterii

Bardziej szczegółowo

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu System głośnomówiący Bluetooth do samochodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

BackBeat serii 100. Instrukcja użytkowania

BackBeat serii 100. Instrukcja użytkowania BackBeat serii 100 Instrukcja użytkowania Spis treści Przyciski słuchawki 3 Zapewnij sobie bezpieczeństwo 3 Parowanie 4 Parowanie 4 Tryb parowania 4 Podstawy 5 Włączanie i wyłączanie zasilania 5 Regulacja

Bardziej szczegółowo

Plantronics Explorer seria 380/390

Plantronics Explorer seria 380/390 Plantronics Explorer seria 380/390 Instrukcja użytkowania Witamy! Gratulujemy zakupu słuchawki firmy Plantronics. Instrukcja użytkowania zawiera instrukcje dotyczące konfiguracji i użytkowania słuchawki

Bardziej szczegółowo

JABRA SPORT PACE WIRELESS

JABRA SPORT PACE WIRELESS L Instrukcja obsługi jabra.com/sportpace 2015 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

JABRA BOOST. Instrukcja Obsługi. jabra.com/boost

JABRA BOOST. Instrukcja Obsługi. jabra.com/boost Instrukcja Obsługi jabra.com/boost 2014 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

JABRA DRIVE INSTRUKCJA OBSŁUGI

JABRA DRIVE INSTRUKCJA OBSŁUGI JABRA DRIVE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści WSTĘP...2 JABRA DRIVE INFORMACJE...2 MOŻLIWOŚCI ZESTAWU JABRA DRIVE....3 OBSŁUGA PRZYCISKÓW...4 ZNACZENIE ŚWIATEŁ DIODY...4 WPROWADZENIE...5 ŁADOWANIE ZESTAWU

Bardziej szczegółowo

Plantronics Discovery 925 Instrukcja użytkowania

Plantronics Discovery 925 Instrukcja użytkowania Plantronics Discovery 925 Instrukcja użytkowania Witamy Dziękujemy za zakup słuchawki Plantronics Discovery 925. W niniejszej instrukcji użytkowania opisano konfi gurację i użytkowanie słuchawki. Przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. BT400 G5 Bluetooth Headset - instrukcja 1

Instrukcja. BT400 G5 Bluetooth Headset - instrukcja 1 5 Instrukcja BT400 G5 Bluetooth Headset - instrukcja 1 Wprowadzenie: Słuchawka BT400 G5 składa się z następujących części: 1. Przycisk Rozmowa/Transfer: Przycisk posiada 2 funkcje: Rozmowa odbieranie i

Bardziej szczegółowo

Jabra BT2047 INSTRUKCJA OBSŁUGI JABRA BT2047. jabra

Jabra BT2047 INSTRUKCJA OBSŁUGI JABRA BT2047. jabra Jabra BT2047 jabra INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...2 ZESTAW SŁUCHAWKOWY INFORMACJE...2 MOŻLIWOŚCI ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO...2 WPROWADZENIE...3 ŁADOWANIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO...4 WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

JABRA HALO FUSION. Instrukcja obsługi. jabra.com/halofusion

JABRA HALO FUSION. Instrukcja obsługi. jabra.com/halofusion Instrukcja obsługi jabra.com/halofusion 2015 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Explorer serii 500. Instrukcja użytkowania

Explorer serii 500. Instrukcja użytkowania Explorer serii 500 Instrukcja użytkowania Spis treści Witamy! 3 Zawartość opakowania 4 Akcesoria 5 Opis słuchawki 6 Zapewnij sobie bezpieczeństwo 6 Parowanie 7 Parowanie 7 Korzystanie z dwóch telefonów

Bardziej szczegółowo

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Instrukcja obsługi jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe

Bardziej szczegółowo

JABRA stealth. Instrukcja obsługi. jabra.com/stealth

JABRA stealth. Instrukcja obsługi. jabra.com/stealth JABRA stealth Instrukcja obsługi jabra.com/stealth 2014 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe użyte

Bardziej szczegółowo

Jabra. Halo Free. Podręcznik użytkownika

Jabra. Halo Free. Podręcznik użytkownika Jabra Halo Free Podręcznik użytkownika 2016 GN Audio A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest znakiem towarowym GN Audio A/S. Znak słowny i logo Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. BT400 G3 Bluetooth Headset - instrukcja 1

Instrukcja. BT400 G3 Bluetooth Headset - instrukcja 1 Instrukcja BT400 G3 Bluetooth Headset - instrukcja 1 Słuchawka BT400 G3 1. przycisk głośności 2. przycisk głośności + 3. włącznik/rozmowa/sparowanie przycisk 4. nausznik 5. wejście zasilacza DC 6. głośnik

Bardziej szczegółowo

Plantronics seria M70 M90. Instrukcja użytkowania

Plantronics seria M70 M90. Instrukcja użytkowania Plantronics seria M70 M90 Instrukcja użytkowania Spis treści Witamy! 3 Zawartość opakowania* 4 Wybór języka 5 Parowanie 6 Opis słuchawki 7 Zapewnij sobie bezpieczeństwo 7 Przejmij kontrolę 8 Odebranie

Bardziej szczegółowo

JABRA solemate mini. Instrukcja obsługi. jabra.com/solemate

JABRA solemate mini. Instrukcja obsługi. jabra.com/solemate JABRA solemate mini Instrukcja obsługi jabra.com/solemate 2013 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

JABRA ECLIPSE. Instrukcja obsługi. jabra.com/eclipse

JABRA ECLIPSE. Instrukcja obsługi. jabra.com/eclipse Instrukcja obsługi jabra.com/eclipse 2015 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

JABRA EVOLVE 65. Instrukcja obsługi. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Instrukcja obsługi. jabra.com/evolve65 Instrukcja obsługi jabra.com/evolve65 2014 GN A/S / GN Netcom US, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe użyte

Bardziej szczegółowo

Jabra. Talk 2. Podręcznik użytkownika

Jabra. Talk 2. Podręcznik użytkownika Jabra Talk 2 Podręcznik użytkownika 2017 GN Audio A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest znakiem towarowym GN Audio A/S. Znak słowny i logo Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi

Bardziej szczegółowo

JABRA move Wireless. Instrukcja obsługi. jabra.com/movewireless

JABRA move Wireless. Instrukcja obsługi. jabra.com/movewireless JABRA move Wireless Instrukcja obsługi jabra.com/movewireless 1. Witamy...3 2. zawartość opakowania... 4 3. sposób noszenia...5 3.1 Regulacja wysokości 4. ładowanie... 6 4.1 Stan naładowania akumulatora

Bardziej szczegółowo

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Po polsku................ 140 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Bardziej szczegółowo

JABRA SOLEMATE MAX. Instrukcja Obsługi. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Instrukcja Obsługi. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Instrukcja Obsługi jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe

Bardziej szczegółowo

JABRA STORM. Instrukcja obsługi. jabra.com/storm

JABRA STORM. Instrukcja obsługi. jabra.com/storm Instrukcja obsługi jabra.com/storm 2014 GN A/S / GN Netcom US, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe użyte

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący PY-BT02

Zestaw głośnomówiący  PY-BT02 Zestaw głośnomówiący PY-BT02 Wymiana baterii 1 Głośnik 2 Przycisk wielofunkcyjny 3 Poziom dźwięku + 4 Poziom dźwięku 5 Mikrofon 6 Wyciszenie 7 Gniazdo mini USB 5 pin 8 Uchwyt Ładowarka Instalacja w samochodzie

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Plantronics Explorer 240 i 395. Instrukcja użytkowania

Plantronics Explorer 240 i 395. Instrukcja użytkowania Plantronics Explorer 240 i 395 Instrukcja użytkowania Witamy! Dziękujemy za zakup słuchawki Plantronics Explorer 240 lub 395. W niniejszej instrukcji użytkowania opisano konfigurację i użytkowanie tej

Bardziej szczegółowo

Jabra SPEAK 450 dla Cisco

Jabra SPEAK 450 dla Cisco Jabra SPEAK 450 dla Cisco INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI Witamy...2 Informacje ogólne o zestawie JABRA Speak 450 dla Cisco...3 POŁĄCZENIA...5 używanie zestawu...7 POMOC...8 Dane techniczne:...9 1 Witamy

Bardziej szczegółowo

Jabra. Evolve 75. Podręcznik użytkownika

Jabra. Evolve 75. Podręcznik użytkownika Jabra Evolve 75 Podręcznik użytkownika 2017 GN Audio A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest znakiem towarowym GN Audio A/S. Znak słowny i logo Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi

Bardziej szczegółowo

Jabra. Elite 65t. Podręcznik użytkownika

Jabra. Elite 65t. Podręcznik użytkownika Jabra Elite 65t Podręcznik użytkownika 2017 GN Audio A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest znakiem towarowym GN Audio A/S. Znak słowny i logo Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi

Bardziej szczegółowo

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi Witaj Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłączanie PL 2 3 Instalowanie Podstawy obsługi Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa Zasilacz stacji bazowej Kabel telefoniczny 2 akumulatory AAA (R03) Tylna

Bardziej szczegółowo

Jabra MOTION. Instrukcja Obsługi. jabra.com/motion

Jabra MOTION. Instrukcja Obsługi. jabra.com/motion Jabra MOTION Instrukcja Obsługi jabra.com/motion 1. WITAMY...4 2. INFORMACJE O ZESTAWIE SŁUCHAWKOWYM...5 3. SPOSÓB NOSZENIA... 6 3.1 REGULACJA WYSOKOŚCI 6 3.2 NOSZENIE NA LEWYM LUB PRAWYM UCHU 7 3.3 DOPASOWYWANIE

Bardziej szczegółowo

Explorer serii 100. Instrukcja użytkowania

Explorer serii 100. Instrukcja użytkowania Explorer serii 100 Instrukcja użytkowania Spis treści Zawartość opakowania 3 Przyciski słuchawki 4 Zapewnij sobie bezpieczeństwo 4 Parowanie 5 Parowanie 5 Tryb parowania 5 Podstawy 6 Odebranie lub zakończenie

Bardziej szczegółowo

JABRA SPORT coach wireless

JABRA SPORT coach wireless JABRA SPORT coach wireless Instrukcja obsługi jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe

Bardziej szczegółowo

JABRA STEALTH UC. Instrukcja obsługi. jabra.com/stealthuc

JABRA STEALTH UC. Instrukcja obsługi. jabra.com/stealthuc Instrukcja obsługi jabra.com/stealthuc 2015 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Explorer serii 80. Instrukcja użytkowania

Explorer serii 80. Instrukcja użytkowania Explorer serii 80 Instrukcja użytkowania Spis treści Zawartość opakowania 3 Przyciski słuchawki 4 Zapewnij sobie bezpieczeństwo 4 Parowanie 5 Parowanie 5 Tryb parowania 5 Podstawy 6 Odebranie lub zakończenie

Bardziej szczegółowo

Skrócony Przewodnik. SoundGate. Bernafon SoundGate. Zmiana programów oraz głośności. Telefon. Połączenie muzyczne, np. MP3. Bluetooth muzyka/audio

Skrócony Przewodnik. SoundGate. Bernafon SoundGate. Zmiana programów oraz głośności. Telefon. Połączenie muzyczne, np. MP3. Bluetooth muzyka/audio Bernafon SoundGate SoundGate Skrócony Przewodnik Zmiana programów oraz głośności Telefon Połączenie muzyczne, np. MP3 Bluetooth muzyka/audio Wskaźnik baterii Przewodnik ten jest jedynie skróconą wersją

Bardziej szczegółowo

JABRA speak 510. Instrukcja obsługi. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Instrukcja obsługi. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Instrukcja obsługi jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

BackBeat PRO 2 BackBeat PRO 2 Special Edition. Instrukcja użytkowania

BackBeat PRO 2 BackBeat PRO 2 Special Edition. Instrukcja użytkowania BackBeat PRO 2 BackBeat PRO 2 Special Edition Instrukcja użytkowania Spis treści Przegląd 3 głośność 3 Rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania 3 Wybieranie utworów 3 Słuchanie otoczenia 3 Aktywna redukcja

Bardziej szczegółowo

Jabra. Elite 25e. Podręcznik użytkownika

Jabra. Elite 25e. Podręcznik użytkownika Jabra Elite 25e Podręcznik użytkownika 2017 GN Audio A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest znakiem towarowym GN Audio A/S. Znak słowny i logo Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Bluetooth w futrzanych nausznikach

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Bluetooth w futrzanych nausznikach Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Bluetooth w futrzanych nausznikach Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowego zestawu słuchawkowego Bluetooth w futrzanych nausznikach. Prosimy o przeczytanie

Bardziej szczegółowo

Sportowe słuchawki bezprzewodowe

Sportowe słuchawki bezprzewodowe Sportowe słuchawki bezprzewodowe Instrukcja obsługi Model: EP-B13 Dziękujemy za zakup Słuchawek bezprzewodowych Aukey EP-B13. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi i zachowanie jej w bezpiecznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Słuchawki HEAD BANG 83131/83132/83133

Instrukcja użytkownika. Słuchawki HEAD BANG 83131/83132/83133 Instrukcja użytkownika Słuchawki HEAD BANG 83131/83132/83133 Instrukcje: 1. Przycisk zasilania/ przycisk do odbierania połączeń telefonicznych 2. Przycisk dotykowy do zwiększania głośności/ odtwarzania

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat produktu 9 Instalacja DO PEŁNA przycisk + na 8 sekund niebieska i czerwona będzie pulsować na zmianę aktywuj poszukaj

Informacje na temat produktu 9 Instalacja DO PEŁNA przycisk + na 8 sekund niebieska i czerwona będzie pulsować na zmianę aktywuj poszukaj Informacje na temat produktu 1 Złącze ładowania 2 Przycisk + 3 Przycisk - 4 Kontrolka funkcji (niebieska) 5 Kontrolka baterii (czerwona) 6 Wkładka słuchawkowa 7 Mikrofon 8 Zaczep na ucho 9 Kontrolka ładowania

Bardziej szczegółowo

7 Natężenie dźwięku - 8 Głośnik 9 Wyłącznik 10 Uchwyt do mikrofonu (z obustronną taśmą przylepcową ) 11 Mikrofon 12 Wtyk mikrofonu

7 Natężenie dźwięku - 8 Głośnik 9 Wyłącznik 10 Uchwyt do mikrofonu (z obustronną taśmą przylepcową ) 11 Mikrofon 12 Wtyk mikrofonu Informacje na temat produktu Zestaw samochodowy Mikrofon Krótki mikrofon 1 Wtyk 12 V 2 Złącze mikrofonu 3 Przycisk połączenia 4 Kontrolka funkcji (niebieski/czerwony) 5 Przycisk telefoniczny 6 Natężenie

Bardziej szczegółowo

Jabra revo Wireless. Instrukcja obsługi. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Instrukcja obsługi. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Instrukcja obsługi jabra.com/revowireless 1. Witamy...3 2. INFORMACJE OGÓLNE... 4 3. sposób noszenia...5 3.1 Regulacja wysokości 3.2 zawiasy do składania 4. ładowanie...7 4.1 Stan naładowania

Bardziej szczegółowo

JABRA SPEAK 510. Instrukcja Obsługi. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Instrukcja Obsługi. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Instrukcja Obsługi jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

Słuchawki Bluetooth Model: K432E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Słuchawki Bluetooth Model: K432E INSTRUKCJA OBSŁUGI Słuchawki Bluetooth Model: K432E INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapoznaj się z instrukcją przed pierwszym skorzystaniu ze słuchawek, w celu uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń oraz uzyskania jak najlepszych rezultatów.

Bardziej szczegółowo

Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0

Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0 Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup słuchawek w opasce z mikrofonem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i Podręcznik Użytkownika BT-03i 1 Omówienie Indeks Poznawanie funkcji słuchawek Odpowiadanie na telefon Dane techniczne 2 1. Omówienie A B E D F 1-1 Funkcje przycisków C A B C D E F Miejsce na zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Samochodowe lusterko wsteczne z funkcją Bluetooth

Samochodowe lusterko wsteczne z funkcją Bluetooth Samochodowe lusterko wsteczne z funkcją Bluetooth Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup lusterka wstecznego z funkcją Bluetooth. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

Seria BackBeat FIT 500. Instrukcja użytkowania

Seria BackBeat FIT 500. Instrukcja użytkowania Seria BackBeat FIT 500 Instrukcja użytkowania Spis treści Parowanie 3 Parowanie 3 Parowanie z drugim urządzeniem 3 Parowanie z komputerem Mac 3 Ładowanie i dopasowanie 4 Ładowanie 4 Podstawowe funkcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BTE-100.

Instrukcja obsługi BTE-100. Instrukcja obsługi BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Obsługa przycisków: Włączanie / wyłączanie Przejście do trybu parowania Pauza / Odtwarzanie Odbieranie połączenia Kończenie połączenia Odrzucanie

Bardziej szczegółowo

Witamy. Pierwsze kroki. Podłączenie. Instalacja. Użytkowanie

Witamy. Pierwsze kroki. Podłączenie. Instalacja. Użytkowanie Cyfrowy telefon bezprzewodowy SE 140 Cyfrowy telefon bezprzewodowy z automatem zgłoszeniowym SE 145 Witamy Pierwsze kroki 1 2 3 Podłączenie Instalacja Użytkowanie Zawartość opakowania Słuchawka SE140/SE145

Bardziej szczegółowo

Plantronics Voyager PRO. Instrukcja użytkowania

Plantronics Voyager PRO. Instrukcja użytkowania Plantronics Voyager PRO Instrukcja użytkowania Witamy! Dziękujemy za zakup słuchawki Plantronics Voyager PRO. W niniejszej instrukcji użytkowania opisano konfigurację i użytkowanie tej słuchawki. Przed

Bardziej szczegółowo

JABRA BIZ 2400 II. Instrukcja obsługi. jabra.com/biz2400

JABRA BIZ 2400 II. Instrukcja obsługi. jabra.com/biz2400 Instrukcja obsługi jabra.com/biz2400 2015 GN A/S / GN Netcom US, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe użyte

Bardziej szczegółowo

Jabra EASYVOICE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Jabra EASYVOICE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Spis treści WSTĘP...2 JABRA EASYVOICE INFORMACJE...2 FUNKCJE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO....3 WPROWADZENIE...4 ŁADOWANIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO...4 WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO...5

Bardziej szczegółowo

Podręcznik w języku polskim

Podręcznik w języku polskim Podręcznik w języku polskim Przegląd 1. Ściągacz 2. klawisz < : Poprzedni utwór 3. klawisz > : Następny utwór 4. Wskaźnik LED a) Ładowanie Wskaźnik LED Czerwony LED jest włączony Czerwony LED jest wyłączony

Bardziej szczegółowo

BackBeat SENSE. Instrukcja użytkowania

BackBeat SENSE. Instrukcja użytkowania BackBeat SENSE Instrukcja użytkowania Spis treści Przegląd 3 Przyciski słuchawki 3 Zapewnij sobie bezpieczeństwo 3 Zawartość opakowania 4 Parowanie 5 Parowanie 5 Parowanie z drugim urządzeniem 5 Parowanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome SE350 Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłącz 2 Zainstaluj 3 Korzystaj Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa LUB Tylna klapka

Bardziej szczegółowo

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ. Słuchawka ML18 i ML20 Bluetooth

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ. Słuchawka ML18 i ML20 Bluetooth DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ Słuchawka ML18 i ML20 Bluetooth PRZYJRZYJ SIĘ PRZYCISK ODBIORU/ ZAKOŃCZENIA ROZMOWY Wykonanie lub zakończenie połączenia (1 dotknięcie) Ponowne wybranie numeru (2 dotknięcia) Włączenie

Bardziej szczegółowo

i-phono BT420 Bluetooth Hi-Fi Sports Headphone Instrukcja

i-phono BT420 Bluetooth Hi-Fi Sports Headphone Instrukcja i-phono BT420 Bluetooth Hi-Fi Sports Headphone Instrukcja Informacje ogólne Słuchawka 1. włącznik 2. gniazdo zasilania DC jack 3. ładowanie dioda LED 4. wysuwany mikrofon 5. status dioda LED 6. +/- głośność

Bardziej szczegółowo

JABRA PRO 925. Instrukcja obsługi. jabra.com/pro925

JABRA PRO 925. Instrukcja obsługi. jabra.com/pro925 JABRA PRO 925 Instrukcja obsługi jabra.com/pro925 2015 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe użyte

Bardziej szczegółowo

Genialnie proste Plantronics Discovery 975 Instrukcja użytkowania

Genialnie proste Plantronics Discovery 975 Instrukcja użytkowania Genialnie proste Plantronics Discovery 975 Instrukcja użytkowania Witamy! Dziękujemy za zakup słuchawki Plantronics Discovery 975. W niniejszej instrukcji użytkowania opisano konfigurację i użytkowanie

Bardziej szczegółowo

JABRA SPEAK 810. Instrukcja obsługi. jabra.com/speak810

JABRA SPEAK 810. Instrukcja obsługi. jabra.com/speak810 Instrukcja obsługi jabra.com/speak810 2015 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłącz 2 Zainstaluj 3 Korzystaj Zawartość opakowania Stacja bazowa LUB Słuchawka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GŁOŚNIK BT MODEL: 50158,

INSTRUKCJA OBSŁUGI GŁOŚNIK BT MODEL: 50158, INSTRUKCJA OBSŁUGI GŁOŚNIK BT MODEL: 50158, 50159 www.qoltec.com 1. Charakterystyka 1.1 Cechy produktu - BT 2.1 - Kompatybilność: z większością urządzeń posiadających BT 2.1 (smartfon, tablet) - Wbudowany

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Zawartość Opakowania

Wprowadzenie. Zawartość Opakowania Wprowadzenie Dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth zasilanego energią słoneczną. Dokonałeś doskonałego wyboru i mamy nadzieję, że będziesz cieszył się wszystkimi możliwościami urządzenia.

Bardziej szczegółowo

JABRA STEEL. Podręcznik użytkownika. jabra.com/steel. jabra

JABRA STEEL. Podręcznik użytkownika. jabra.com/steel. jabra jabra Podręcznik użytkownika jabra.com/steel 2015 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe użyte w

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi CD480/CD485

Skrócona instrukcja obsługi CD480/CD485 Skrócona instrukcja obsługi CD480/CD485 Zawartość opakowania Słuchawka * Stacja bazowa (CD485) Stacja bazowa (CD480) Ładowarka * Zasilacz * Przewód telefoniczny ** Instrukcja obsługi Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Jabra Stone. Instrukcja obsługi. www.jabra.com

Jabra Stone. Instrukcja obsługi. www.jabra.com Jabra Stone Instrukcja obsługi www.jabra.com Spis treści DZIĘKUJEMY...2 JABRA Stone - INFORMACJE...2 MOŻLIWOŚCI ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO...2 WPROWADZENIE...4 ŁADOWANIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO...4 WŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

Jabra. Speak 710. Podręcznik użytkownika

Jabra. Speak 710. Podręcznik użytkownika Jabra Speak 710 Podręcznik użytkownika 2017 GN Audio A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest znakiem towarowym GN Audio A/S. Znak słowny i logo Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Jabra FREEWAY. Instrukcja obsługi. www.jabra.com

Jabra FREEWAY. Instrukcja obsługi. www.jabra.com Jabra FREEWAY Instrukcja obsługi www.jabra.com SPIS TREŚCI WSTĘP...2 INFORMACJE...2 MOŻLIWOŚCI ZESTAWU GŁOŚNOMÓWIĄCEGO...3 WPROWADZENIE...4 ŁADOWANIE URZĄDZENIA...4 WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE ZESTAWU GŁOŚNOMÓWIĄCEGO...5

Bardziej szczegółowo

MOTOROKR S9. Słuchawki Bluetooth

MOTOROKR S9. Słuchawki Bluetooth S9 MOTOROKR S9 Słuchawki Bluetooth Informacje o bezpieczeństwie i informacje ogólne Oświadczenie o zgodności z Dyrektywami Unii Europejskiej Niniejszym firma Motorola oświadcza, że ten produkt S9 jest

Bardziej szczegółowo

Jabra BT2046 INSTRUKCJA OBSŁUGI JABRA BT2046. jabra

Jabra BT2046 INSTRUKCJA OBSŁUGI JABRA BT2046. jabra Jabra BT2046 jabra INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...2 ZESTAW SŁUCHAWKOWY INFORMACJE...2 MOŻLIWOŚCI ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO...3 WPROWADZENIE...3 ŁADOWANIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO...4 WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

BackBeat GO 3. Instrukcja użytkowania

BackBeat GO 3. Instrukcja użytkowania BackBeat GO 3 Instrukcja użytkowania Spis treści Przyciski słuchawki 3 Zapewnij sobie bezpieczeństwo 3 Parowanie i dopasowanie 4 Parowanie 4 Uzyskaj najlepszy dźwięk 4 Instalowanie aplikacji 6 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth

Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth Instrukcja obsługi 33042 Ważne instrukcje bezpieczeństwa Obudowa głośnika zapewnia ochronę przed wodą rozpryskiwaną pod różnymi kątami. Zanurzenie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Jabra. Elite Sport. Instrukcja obsługi

Jabra. Elite Sport. Instrukcja obsługi Jabra Elite Sport Instrukcja obsługi 2016 GN Audio A/S. All rights reserved. Jabra is a trademark of GN Audio A/S. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi CD180

Skrócona instrukcja obsługi CD180 Skrócona instrukcja obsługi CD180 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Używaj tylko zasilacza wymienionego w danych technicznych. Nie dopuść do kontaktu urządzenia z płynami. W przypadku użycia niewłaściwego

Bardziej szczegółowo

Głośnik Bluetooth MiniMax. Przewodnik szybkiej instalacji

Głośnik Bluetooth MiniMax. Przewodnik szybkiej instalacji Głośnik Bluetooth MiniMax Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Mini Max to prawdopodobnie najmniejszy na świecie bezprzewodowy głośnik Bluetooth zapewniający krystalicznie czysty i niesamowity dźwięk.

Bardziej szczegółowo

"SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM

SOUNDBAR BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM "SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM Przewodnik szybkiej instalacji DA-10294 Dziękujemy za zakup DA-10294 DIGITUS. System ten, specjalnie zaprojektowany do odtwarzania muzyki poprzez Bluetooth z telefonu

Bardziej szczegółowo

Jabra TALK PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Jabra TALK PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Jabra TALK PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI WSTĘP...2 INFORMACJE.................................... 2 FUNKCJE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO....3 WPROWADZENIE...4 ŁADOWANIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO...4 WŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

PLANTRONICS PULSAR 260

PLANTRONICS PULSAR 260 Instrukcja użytkowania PLANTRONICS PULSAR 260 BEZPRZEWODOWE SŁUCHAWKI STEREO BLUETOOTH WITAMY Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera informacje na temat konfiguracji i użytkowania bezprzewodowych słuchawek

Bardziej szczegółowo

BoomP!ll. Głośnik z funkcją Bluetooth. Instrukcja obsługi 33033

BoomP!ll. Głośnik z funkcją Bluetooth. Instrukcja obsługi 33033 BoomP!ll Głośnik z funkcją Bluetooth Instrukcja obsługi 33033 Dziękujemy za zakupienie głośnika 33033 BoomP!II z funkcją Bluetooth firmy Ednet. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcjami

Bardziej szczegółowo