Nowy produkt: Map&Guide Base

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowy produkt: Map&Guide Base"

Transkrypt

1 Nowy produkt: Map&Guide Base

2 Funkcje: Kalkulacja tras w całej Europie Speedmaps Import danych z Outlooka Interfejs nawigacji Manager adresowy Manager pojazdu Alternatywne trasy Interfejs danych Kalkulacja opłat

3 Kalkulacja tras Zawsze najnowszy materiał kartograficzny Kalkulator tras moŝe być tylko tak dobry, jak materiał kartograficzny z którego korzysta. Jako czołowy oferent kalkulatorów tras, systemów nawigacji i potrzebnych do tego map szczególnie duŝy nacisk kładziemy na bieŝącą aktualizację i ulepszanie. PoniewaŜ naszego najnowszego materiału kartograficznego uŝywamy równieŝ w map&guide base, korzystają tu Państwo z najaktualniejszych i najbardziej wartościowych danych, które w ogóle są do dyspozycji do planowania trasy - dla całej Europy, w wielu miastach nawet z dokładnością do numerów domów. Jeśli uŝywają Państwo oprogramowania stacjonarnego, korzystającego z danych np. na CD, istnieje niebezpieczeństwo, Ŝe zostaną Państwo wprowadzeni w błąd, jeśli na obliczonej trasie zmieniła się organizacja ruchu albo została ustanowiona droga objazdowa. Dlatego wymagane jest regularne odświeŝanie materiału kartograficznego, co większość producentów, jeśli w ogóle, oferuje tylko raz w roku. W przypadku map&guide base mogą Państwo oszczędzić sobie tych trosk. Program zawsze ładuje tylko najbardziej aktualny, dostępny materiał kartograficzny. Dodatkowo, stale rozszerzamy rejony i miasta w całej Europie, dla których mogą Państwo korzystać z obliczania trasy nawet z dokładnością do numerów domów. A to moŝe opłacać się bardziej niŝ się wydaje: jeśli np. miejsce docelowe leŝy na bardzo długiej ulicy, która jest rozdzielona przez drogę szybkiego ruchu albo drogi jednokierunkowe. Więcej niŝ pół miliona uŝytecznych informacji dodatkowych - stacje benzynowe, dworce kolejowe, lotniska i miejsca przystani promowych, - parkingi, miejsca obsługi podróŝnych i hotele, - tereny targowe i obszary przemysłowe, - osobliwości, jeziora i obiekty do spędzania wolnego czasu i wiele więcej.

4 Nie tylko dzięki speedmaps, które mogą zapisać na Państwa dysku twardym juŝ znane elementy mapy, nie znajdą Państwo szybszego kalkulatora trasy w trybie online. RównieŜ rozwiązania stacjonarne będą miały trudność w generowaniu mapy szybciej niŝ map&guide base. W przypadku mapy Niemiec komputer musi przeszukać jednorazowo ponad 260 MB danych w celu wyświetlenia mapy; dla trasy do ParyŜa lub Mediolanu moŝe to być juz 1 GB. W przeciwieństwie do tego map&guide base zawsze pobiera tylko najbardziej potrzebne elementy mapy, które akurat mają być wyświetlane i które jeszcze nie są zapisane na Państwa dysku twardym. Do wyboru trasy i generowania mapy uŝywają Państwo zresztą, poza własnym, wydajnym komputerem, naszego ultraszybkiego centrum obliczeniowego, o czym moŝna tylko marzyć w przypadku stacjonarnego oprogramowania na CD. Speedmaps Z aktywowaną funkcją Speedmaps pobierają Państwo tylko te fragmenty map, które nie były jeszcze wyświetlane na Państwa komputerze. Tym samym przyśpieszają Państwo prędkość generowania mapy aŝ o 200% tym samym, zaleŝnie od dostępu do internetu, oszczędzają Państwo znacząco na czasie pobierania danych. Wszystkie elementy mapy uŝywane dla Państwa aktualnie wybranego widoku mapy, które juŝ raz zostały pobrane, map&guide base znajduje ponownie w pamięci map, tj. pamięci typu cache załoŝonej przez program i zarządzanej na Państwa twardym dysku. Szybciej niŝ inne kalkulatory trasy

5 Bezpośredni import kontaktów z Outlooka Za pomocą inteligentnego interfejsu Import z Outlooka automatycznie ściągają Państwo swoje adresy z katalogu kontaktów MS Outlook. Adresy te mogą potem być uŝywane w map&guide base nie tylko bezpośrednio jako punkty startowe lub docelowe albo stacje pośrednie, lecz dają się równieŝ wskazać za pomocą symbolu na mapie. Import z Outlooka jest tym samym równieŝ łatwą, jak i efektywną moŝliwością wizualizacji Państwa kontaktów do najróŝniejszych celów, np. dla wstępnego, intuicyjnego planowania podróŝy w celu odwiedzenia maksymalnej liczby klientów albo ustalenia optymalnego dla wszystkich miejsca na zrealizowanie spotkania.

6 Interfejs nawigacji Koniec z mozolnym, ręcznym wprowadzaniem danych Jeśli uŝywają Państwo systemu nawigacyjnego dla PocketPC jest to kolejne udogodnienie. Poprzez specjalny interfejs map&guide base moŝe zaopatrzyć najpopularniejsze systemy (obecnie map&guide navigator, Falk Navigator, MarcoPolo Mobile Navigator, TomTom, Navigon und Destinator) w dane z Państwa zaplanowanej trasy przez jedno kliknięcie myszą. Interfejs oferuje przy tym nie tylko proste przekazanie danych do PocketPC. Jeśli np. Państwo chcą pokonywać ponownie trasę wybraną juŝ raz jakiś czas temu, jednak zmieniła się organizacja ruchu, w klasycznym przypadku muszą Państwo ponownie wprowadzić całą trasę. W przeciwieństwie do tego, map&guide base moŝe zsynchronizować dane i po prostu zaktualizować trasę w systemie nawigacyjnym. Obecnie moŝliwa jest kompensacja danych adresowych dla: Falk Navigator SC MarcoPolo Mobile Navigator map&guide fleet navigator map&guide truck navigator TomTom Navigator 5 Navigon MobileNavigator 5 Destinator 6

7 Manager adresowy WaŜne adresy zawsze pod ręką Jeśli Państwo często jeŝdŝą w określone punkty docelowe, nie chcą Państwo zapomnieć swoich najlepszych klientów przy przypadkowej jeździe w pobliŝu albo po prostu chcą Państwo utrwalić pamięć o godnych tego miejscach. jest wiele powodów, aby Państwa map&guide base za pomocą managera adresowego uczynić osobistym i indywidualnym kalkulatorem podróŝy. Adresy, które sami Państwo wprowadzili, przez kliknięcie myszą są nie tylko bezpośrednio do dyspozycji jako miejsce startowe, docelowe albo stacja pośrednia, lecz równieŝ przy wyszukiwaniu otoczenia i są wyświetlane na mapie. Przedstawianie Państwa adresów na mapie KaŜdy adres, który wprowadzili Państwo za pomocą managera adresowego, zostaje bezpośrednio zintegrowany z programem. JeŜeli tylko wybiorą Państwo fragment mapy, na którym leŝy jeden lub wiele "Państwa" adresów, adresy te zostają wyświetlone za pomocą symbolu, a Państwo na pierwszy rzut oka widzą, czy na wybranej trasie przypadkiem nie przejeŝdŝają Państwo w pobliŝu klienta lub znajomego. Jeśli Państwo wprowadzą nie tylko adresy często uŝywane, lecz np. wszystkich klientów kluczowych w Państwa rejonie dystrybucji, map&guide base oferuje za pomocą tej funkcji wartościową, dodatkową pomoc w optymalizacji Państwa planu wizyt i podróŝy.

8 Manager pojazdu Optimum dla kaŝdego pojazdu Za pomocą managera pojazdu mogą Państwo utworzyć i przetwarzać dowolnie wiele profili pojazdu. Tym samym, dla kaŝdej kalkulacji trasy korzystają Państwo z optymalnych ustawień pojazdu, takich jak prędkość przeciętna i preferowane drogi. CięŜkim pojazdem zasadniczo muszą Państwo unikać promów, zaś lekkim samochodem osobowym, uŝywanym do dostaw przesyłek luźnych, z reguły chcą Państwo omijać odcinki płatne albo wiedzą Państwo, Ŝe Państwa kierowca zawsze trochę dłuŝej dociera do celu: Za pomocą managera pojazdu mogą Państwo dla kaŝdego pojazdu w Państwa flocie zdefiniować optymalne ustawienia podstawowe. W ten sposób, bez wysiłku, kalkulowanie trasy za pomocą map&guide base jest duŝo dokładniejsze.

9 Alternatywne trasy Wybierz najlepszy z 3 odcinków Jak wiadomo, najkrótsza droga nie musi być najszybszą. Dlatego map&guide base pomaga Państwu podwójnie w oszczędzaniu czas. Aby określić najszybszy odcinek, mogą Państwo teraz po prostu zlecić obliczenie trzech tras alternatywnych. Wystarcza do tego róŝny wybór opcji, jak np. typ pojazdu, preferowane drogi albo ekonomiczność, bez potrzeby ponownego wprowadzania miejsca startowego i docelowego albo nawet stacji pośrednich. Z Karlsruhe do Saarbrücken jadą Państwo np. przez Mannheim o 45% dłuŝszą drogą niŝ trasą bezpośrednią; do tego jednak przejściowo autostradą. Szybszym samochodem osobowym mogą Państwo w ten sposób na wyraźnie dłuŝszym odcinku zaoszczędzić ok 20% czasu, poniewaŝ unikają Państwo czasochłonnych przejazdów przez miejscowości i odcinki z zakazem wyprzedzania. Co daje objazd? Niektórzy daleko podróŝujący zakładają, np. we Włoszech, Francji lub Austrii (oraz samochodem cięŝarowym równieŝ w Niemczech), objazdy płatnych autostrad. Jednak to, Ŝe zaoszczędzone opłaty często zostają opłacone droŝszym zuŝyciem paliwa, zuŝyciem opon i sprzęgła, zauwaŝają nieliczni całkiem przemilczając większy nakład czasu i utracone nerwy.

10 Interfejs danych Bez inwestycji i ryzyka Obok interfejsu do nawigacji, który umoŝliwia przekazanie np. wykazów stacji do systemu nawigacyjnego, jest teŝ moŝliwa wymiana danych z map&guide base. Przekazanie stacji z aplikacji CRM do kalkulatora trasy jest bezproblemowe. A jeśli uŝycie interfejsu w wyjątkowym przypadku nie miałoby sensu lub miałoby być nawet niemoŝliwe, wszystkie funkcje map&guide base mogą być uŝywane w pełnym zakresie bez ryzyka związanego z niepotrzebnymi inwestycjami. Integracja z istniejącymi systemami Jak wspomniano: map&guide base daje się dzięki interfejsowi zintegrować z Państwa systemem i zapobiega tym samym problemom rozwiązań wyspowych. Integracja oznacza przy tym równieŝ, Ŝe za pomocą interfejsu dane są wymienne w obydwu kierunkach. Jeśli map&guide base miałoby zostać zintegrowane z bardzo złoŝonym i wymagającym nakładów otoczeniem, w poszczególnych przypadkach MAP&GUIDE moŝe zaoferować odpowiednie wsparcie.

11 Kalkulacja opłat Aktualne stawki opłat bez nakładów Przy kaŝdej zmianie stawek opłat muszą Państwo dla zwykłych systemów zadbać o aktualne taryfy jeśli w ogólne są juŝ one dostępne dla Państwa systemu. map&guide base zdejmuje z Państwa te troski. Natychmiast, gdy tylko prowadzący płatne odcinki poinformuje o zmianach stawek opłat, zmiany te zostają bezpośrednio wprowadzone do danych taryfowych map&guide base. Gdy wykonują Państwo obliczenie trasy z kalkulacją opłat, mogą Państwo zawsze polegać na tym, Ŝe program obliczy naleŝności z aktualnie dostępnymi stawkami opłat. Dane z całej Europy Za pomocą map&guide base mogą Państwo obliczać nie tylko opłatę dla samochodów cięŝarowych w Niemczech, lecz najróŝniejsze naleŝności z tytułu opłat w całej Europie: Wszystkie koszty korzystania z autostrad, dróg alpejskich, tuneli lub pozostałych dróg płatnych zostaną uwzględnione przez map&guide base, o ile oczywiście zostały podane do wiadomości przez administratora drogi. W ten sposób, wraz z kalkulacją kosztów, jest do Państwa dyspozycji kolejny waŝny instrument decyzyjny dla wyboru optymalnej trasy równieŝ w transgranicznym i międzynarodowym ruchu dalekobieŝnym: ZaleŜnie od miejsca startowego i docelowego, typu pojazdu i wysokości opłat, np. tranzyt do Włoch moŝe być ekonomiczniejszy przez Szwajcarię, podczas gdy właściwa trasa przez Austrię byłaby krótsza i szybsza.

12 Bezpłatna rejestracja pod adresem: 5 prostych kroków: 1. Rejestracja konta 2. Potwierdzenie rejestracji poprzez 3. Ściągnięcie programu-klienta 4. Instalacja 5. Uruchomienie i logowanie i to zupełnie za darmo!

FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU DO PLANOWANIA I KALKULACJI TRAS

FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU DO PLANOWANIA I KALKULACJI TRAS FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU DO PLANOWANIA I KALKULACJI TRAS Planowanie trasy, jej dokładność, zawsze związana jest z materiałem jaki stosujemy do produkcji oprogramowania mapy cyfrowej. Wieloletnie doświadczenia

Bardziej szczegółowo

profesjonalizm na najwyższym poziomie

profesjonalizm na najwyższym poziomie profesjonalizm na najwyższym poziomie Map & Guide to lider na rynku transportowym w dziedzinie oprogramowania do planowania i kalkulacji zadań przewozowych, dystrybucyjnych, zarówno dla transportu ciężkiego

Bardziej szczegółowo

Becker MAP PILOT Instrukcja obsługi

Becker MAP PILOT Instrukcja obsługi Becker MAP PILOT Instrukcja obsługi PL_ECE_V2.5_A >>PIS TREŚCI K L 2 Spis SPIS treści TREŚCI Spis treści 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Becker MAP PILOT 5 Użytkowanie 5 Rozpakowywanie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 10.0 Home

Acronis True Image 10.0 Home Acronis True Image 10.0 Home Podręcznik UŜytkownika www.itxon.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec

Bardziej szczegółowo

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o.

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. instrukcja użytkownika wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. 1 Instalacja i rejestracja 1.1 Program preinstalowany na karcie SD 1.2 Instalator pobrany z Internetu 1.4 Dalsza część

Bardziej szczegółowo

SAMSUNG LBS Mapy i nawigacja o każdym czasie i w każdym miejscu. Podręcznik użytkownika

SAMSUNG LBS Mapy i nawigacja o każdym czasie i w każdym miejscu. Podręcznik użytkownika SAMSUNG LBS Mapy i nawigacja o każdym czasie i w każdym miejscu. Podręcznik użytkownika 1 Copyright 1993-2010 ROUTE 66. OŚWIADCZENIE I ZASTRZEŻENIA PRAWNE: Wszelkie prawa zastrzeżone. ROUTE 66 i logo ROUTE

Bardziej szczegółowo

Schemat funkcjonowania systemu mobilet

Schemat funkcjonowania systemu mobilet Spis treści: 1. Najważniejsze cechy systemu mobilet Dlaczego warto korzystać z mobilet-u i czym różni się od znanych dotychczas systemów. 3 2. mobilet technologia jutra dostępna już dziś Czemu powstał,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Audi connect (myaudi) Instrukcja obsługi Audi connect (myaudi) Polnisch 11.2014 152566AMH11. Audi Vorsprung durch Technik

Instrukcja obsługi. Audi connect (myaudi) Instrukcja obsługi Audi connect (myaudi) Polnisch 11.2014 152566AMH11. Audi Vorsprung durch Technik Instrukcja obsługi Audi connect (myaudi) Instrukcja obsługi Audi connect (myaudi) Polnisch 11.2014 152.566.AMH.11 152566AMH11 www.audi.com Audi Vorsprung durch Technik 2014 AUDI AG Firma AUDI AG stale

Bardziej szczegółowo

Nokia N9 Podręcznik użytkownika

Nokia N9 Podręcznik użytkownika Nokia N9 Podręcznik użytkownika Wydanie 1 2 Nokia Muzyka Nokia Muzyka Nokia Muzyka informacje Za pomocą usługi Nokia Muzyka można kupować i pobierać muzykę do telefonu i na komputer. Przeglądaj usługę

Bardziej szczegółowo

Instalacja i rejestracja

Instalacja i rejestracja Instalacja i rejestracja Ikona po lewej stronie wskazuje etapy instalacji specyficzne dla urządzenia przenośnego. Paragrafy, które nie zostały oznaczone tym symbolem, dotyczą instalacji zarówno na komputerze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 1 2 INTEGRA 7, INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.1 PRZEZNACZENIE SYSTEMU... 5 2.2 BUDOWA SYSTEMU... 5 3 INSTALACJA... 11 3.1 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

nüvi seria 2407/2408/2507/2508 Podręcznik użytkownika

nüvi seria 2407/2408/2507/2508 Podręcznik użytkownika nüvi seria 2407/2408/2507/2508 Podręcznik użytkownika Listopad 2014 Wydrukowano w USA 190-01579-40_0B Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku 1 z 11 04-08-2006 19:14 PC WORLD KOMPUTER Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna Duszą serwera jest sieciowy system operacyjny. Najnowszy produkt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. P o P r o s t u L e p s z e D a n e!

Instrukcja Obsługi. P o P r o s t u L e p s z e D a n e! Instrukcja Obsługi P o P r o s t u L e p s z e D a n e! SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 3 O instrukcji...3 O programie VOLT 3 Odbiorca 3 Wymagane Oprogramowanie 3 Co jest nowego w programie VOLT...3

Bardziej szczegółowo

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Podręcznik użytkownika Polski Czerwiec 2010 Ikona przekreślonego kontenera na kółkach oznacza, że w obszarze Unii Europejskiej, zużyty produkt trafić musi do specjalnego

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Update 2. Podręcznik użytkownika

Update 2. Podręcznik użytkownika Update 2 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 Wprowadzenie...7 1.1 Co to jest Acronis True Image 2014?... 7 1.2 Co to jest Acronis True Image 2014 Premium?... 8 1.3 Nowości w tej wersji... 8 1.4 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

E-administracja w perspektywie kontroli (RAPORT)

E-administracja w perspektywie kontroli (RAPORT) E-administracja w perspektywie kontroli (RAPORT) Listopad 2004 2 1. WSTĘP...7 2. TRENDY W E-ADMINISTRACJI...9 2.1. Wstęp...9 2.2 E-administracja: co to jest?...9 2.3 Przykłady zastosowań e-administracji...11

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie aplikacji komputerowych dla potrzeb przedsiębiorstw transportowych na przykładzie pakietu emapatransport+

Wykorzystanie aplikacji komputerowych dla potrzeb przedsiębiorstw transportowych na przykładzie pakietu emapatransport+ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekomunikacji w transporcie wewnętrznym / drogowym INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR INTERNETOWY PORTAL WYKUPU MYTA

INFORMATOR INTERNETOWY PORTAL WYKUPU MYTA INFORMATOR INTERNETOWY PORTAL WYKUPU MYTA Internetowy portal systemu wykupu myta (IEBS) umożliwia rejestrację i anulowanie przejazdu płatnym odcinkiem drogi. Do portalu IEBS można dostać się korzystając

Bardziej szczegółowo

Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi

Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

zūmo 590 Podręcznik użytkownika

zūmo 590 Podręcznik użytkownika zūmo 590 Podręcznik użytkownika Lipiec 2014 Wydrukowano na Tajwanie 190-01706-40_0C Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub

Bardziej szczegółowo

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 I-Bank HomeSystem System do obsługi banku internetowego INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie nawigacyjne. Navitel Nawigator. Instrukcja dla użytkowników. (do palmtopów)

Oprogramowanie nawigacyjne. Navitel Nawigator. Instrukcja dla użytkowników. (do palmtopów) Oprogramowanie nawigacyjne Navitel Nawigator Instrukcja dla użytkowników (do palmtopów) NAVITEL s.r.o., 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone. "CTN" Z.S.A., 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszej

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS 2000 / XP

KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS 2000 / XP KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS 2000 / XP GARŚĆ, PRAKTYCZNIE ZEBRANYCH PORAD KONFIGURACJI I MODYFIKACJI SYSTEMU OPERACYJNEGO WINDOWS 2000/XP WSZYSTKIE PRZEDSTAWIONE W PORADNIKU INFORMACJE, ZOSTAŁY PRZETESTOWANE

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Navigator 10 Europa Truck

Navigator 10 Europa Truck Navigator 10 Europa Truck (PC Navigator i Pocket Navigator) Najdokładniejsza mapa całej Europy z ograniczeniami dla samochodów ciężarowych całkowicie po polsku! Navigator 10 Europa Truck to najdokładniejsza

Bardziej szczegółowo