WYKAZ NOWOŚCI W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ ZA WRZESIEŃ 2006 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ NOWOŚCI W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ ZA WRZESIEŃ 2006 R."

Transkrypt

1 WYKAZ NOWOŚCI W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ ZA WRZESIEŃ 2006 R. 0/9(058) ROCZNIKI, INFORMATORY 1. OCHRONA środowiska w województwie wielkopolskim w latach [Dokument elektroniczny]. - Poznań : Urząd Statystyczny, dysk optyczny (CD-ROM) ; 1 Vol 2. ROCZNIK statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich = Statistical yearbook of agriculture and rural areas / Halina Dmochowska. - Warszawa : Zakład Wydaw. Statystycznych, s. : tab., mapki kolor. ; 24 cm 3. ROCZNIK statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2005 = Statistical yearbook of the Republic of poland Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, s. : tab., mapa ; 24 cm. - (Główny Urząd Statystyczny, ISSN X) 4. ROCZNIK statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2005 [Dokument elektroniczny] = Wielkopolskie Voivodship Statistical Yearbook Urząd Statystyczny, dysk optyczny (CD-ROM). - (Urząd statystyczny w Poznaniu, ISSN ) 5. ROCZNIK statystyczny województwa wielkopolskiego 2005 = Statistical yearsbook of wielkopolskie voiodship. - Poznań : Urząd Statystyczny, s.: tab., wykr. kolor. ; 24 cm. - (Urząd statystyczny w Poznaniu, ISSN ) 6. WOJEWÓDZTWO Wielkopolskie 2005 [Dokument elektroniczny] : podregiony, powiaty, gminy = Wielkopolskie Voivodship : subregions, powiats, gminas. - Poznań : Urząd Statystyczny, dysk optyczny (CD-ROM) ; 1 VOL 00 OGÓLNE PODSTAWY WIEDZY I KULTURY 1. POLSKA konspiracyjna prasa informacyjno-polityczna / Stanisława Lewandowska. - Warszawa : "Czytelnik", , [2] s., [40] s. tabl: il. mapy, pl. portr. tab. wykr ; 24 cm 2. WIEDZA o kulturze Polaków w początkach XXI wieku : wykłady dla studentów / Marian Walczak. - Konin : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa, s. ; 24 cm. - (Materiały Dydaktyczne / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ; nr 13) 004 INFORMATYKA I TECHNIKA KOMPUTEROWA 1. ANALIZA danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu Statistica / Stefan Mynarski. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, , [1] s. : il. ; 24 cm 2. DATA mining: poznaj siebie i swoich klientów. - Warszawa : "StatSoft", s: il ; 24 cm. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining) 3. PRZEGLĄD programów z rodziny Statistica. - Warszawa : "StatSoft", s: rys., wykr ; 24 cm. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining) 4. STATYSTYKA i data mining w badaniach naukowych. - Warszawa : "StatSoft", s:rys., wykr ; 24 cm. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining) 5. STATYSTYKA i data mining w praktyce. - Warszawa : "StatSoft", s: rys., wykr ; 24 cm. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining) 6. TEORIA i praktyka upowszechiania wiedzy / red. Wincenty Okoń. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", , [2] s: 2 il., tab ; 21 cm 7. ZASTOSOWANIA analizy danych w przemyśle. - Kraków : "StatSoft", s.: tab., wykr. ; 24 cm. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining)

2 MULTIMEDIA 1. "RZECZPOSPOLITA" [Dokument elektroniczny] : Archiwum 2006: 2 kwartał. - Warszawa : "Presspublica", dysk optyczny (CD-ROM) ; 1 Vol. - ("Rzeczpospolita" Archiwum ; 2006: 2 kw.) 2. ROCZNIK statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2005 [Dokument elektroniczny] = Statistical Yearbook of The Republic of Poland. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, dysk optyczny (CD-ROM). - (Główny Urząd Statystyczny, ISSN X) 3. ZBIÓR kodeksów i innych aktów prawnych [Dokument elektroniczny] : stan prawny na 15 lutego 2005 roku. - Gorzów Wlkp. : Wydaw. Podatkowe "Gofin", dysk optyczny (CD-ROM) ; 1 Vol. 011/016 BIBLIOGRAFIE, SPISY BIBLIOGRAFICZNE 1. BIBLIOGRAFIA bibliografii polskich / Wiktor Hahn. - Wyd. 2 rozsz.. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, XXII, 772, [1] s. ; 25 cm 2. BIBLIOGRAFIA historii Poznania / Maria Szymańska. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, , [1] s ; 24 cm 3. BIBLIOGRAFIA kultury miasta Poznania : / Janusz Dembski, Stanisław Kubiak. - Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe, s ; 24 cm. - (Biblioteka Kroniki Miasta Poznania ; nr 37) 4. BIBLIOGRAFIA kultury miasta Poznania : / Janusz Dembski, Stanisław Kubiak. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, , [1] s ; 24 cm. - (Biblioteka Kroniki Miasta Poznania) 5. POWSTANIE Wielkopolskie : bibliografia w wyborze / oprac. Beata Nowak. - Poznań : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, , [1] s ; 21 cm 6. STAN prac i problemy bibliografii czasopism polskich ( ) / Elżbieta Czemarmazowicz. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, , [1] s ; 21 cm 02 BIBLIOTEKARSTWO, BIBLIOTEKOZNASTWO 1. BIBLIOTEKA Raczyńskich / Alfred Kaczkowski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, , [2] s., [1] k. tabl: il ; 20 cm 2. BIBLIOTEKA Uniwersytecka w Poznaniu / Stefan Vrtel-Wierczyński. - Poznań : Rolnicza Drukarnia Nakładowa, : tab. ; 24 cm 3. BIBLIOTEKA Uniwersytecka we Wrocławiu / oprac. Bronisław Kocowski. - Wrocław : Państ. Wydaw. Naukowe, , [1] s.: fot., portr., il ; 21 cm 4. BIBLIOTEKA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Stanisław Kubiak. - Poznań : Uniwersytet im. A. Mickiewicza, , [1] s: il., fot. ; 25 cm 5. BIBLIOTEKI Wielkopolski w służbie nauki i kultury [ ] / red. Stanisław Kubiak. - Poznań : Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Tomyśl, , [2] s ; 24 cm 6. DRUKARZE dawnej Polski : od XV do XVIII wieku.t. 3 cz. 1,Wielkopolska / oprac. Alodia Kawecka-Gryczowa, Krystyna Korotajowa, Jan Sójka. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, XV, 305, [2] s., [14] k. tabl: il., mapa, err ; 24 cm. - (Książka w Dawnej Kulturze Polskiej, ISSN ; 10) 7. DRUKARZE i drukarnie w Królestwie Polskim : materiały ze źródeł archiwalnych / Marian Julian Lech; red. Maciej Dąbrowski. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, , [3] s ; 21 cm 8. GROMADZKIE Biblioteki Publiczne w poznańskiem ( ) / Zdzisław

3 Szkutnik. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, , [3] s ; 21 cm. - (Materiały i Studia do Dziejów Kultury w Wielkopolsce ; Z.4) 9. KSIĄŻKA i jej czytelnicy w dawnej Polsce / Bogumiła Kosmanowa. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydaw., , [2] s: il. portr ; 20 cm 10. KSIĘGARSTWO w społeczeństwie współczesnym / Radosław Cybulski. - Wyd Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, , [1] s: il. 4 wykr ; 21 cm. - (Książki o Książce) 11. MAŁY offset : urządzenia i maszyny : surowce i materiały : produkcja druków / tł. Henryk Anders. - Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, s; il., fot ; 25 cm 12. METODOLOGIA bibliotekoznawstwa i nauki o informacji naukowej : materiały z sesii naukowej zorganizowanej przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej oraz Bibliotekę Główną UAM XII 1974 r. / red. Stanisław Kubiak. - Poznań : Uniwersytet im. A. Mickiewicza, s: il ; 25 cm. - (Prace Biblioteki Głównej ; nr 9) 13. METODYKA i organizacja czytelnictwa : zarys ogólny / Alina Wajda. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, s: tab., err ; 25 cm 14. O godności książki w Polsce / Aleksander Gieysztor. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, , [3] s: il ; 22 cm 15. PROBLEMY edytorstwa : materiały seminarium zorganizowanego przez PWN w październiku 1970 / red.,. - Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, , [2] s., [20] s tabl.: fot. ; 21 cm 16. PROBLEMY konserwacji i renowacji zbiorów bibliotecznych. - Poznań : Uniwersytet im. A. Mickiewicza, , [1] s ; 25 cm. - (Prace Biblioteki Głównej ; nr 10) 17. PRZEWODNIK po Bibliotece Jagiellońskiej / oprac. Irena Bar. - Kraków : Państ. Wydaw. Naukowe, , [3] s: il., fot. ; 21 cm 18. REWOLUCJA książki / Robert Escarpit; przeł. Jerzy Pański; posł. Leon Marszałek. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, s.:tab. ; 20 cm. 19. STATUT Towarzystwa Czytelni Ludowych : w 100-lecie założenia Towarzystwa Czytelni Ludowych ( ) / przedm. Witold Jakóbczyk; Towarzystwo Czytelni Ludowych. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, [8] k: 4 il ; 23 cm 20. TYSIĄC lat bibliotek w Polsce / Bogumiła Kosmanowa. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, , [1] s: il ; 18 cm. - (Nauka dla wszystkich / Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ISSN Historia / Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Nr 288) 21. TYTUS Działyński i jego dzieło : 150 lat Biblioteki Kórnickiej / Bogumiła Kosmanowa, Marceli Kosman. - Wrocław : "Ossolineum", , [2] s: il., 2 tab., portr ; 20 cm. - (Książki o Książce) 22. WYBRANE zagadnienia wydawnicze : edytorstwo naukowe i ruch wydawniczy / Franciszek Mincer. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, s: err ; 21 cm 23. Z dziejów drukarstwa w Poznaniu w XVII wieku : drukarnia wolrabowska w latach i jej produkcja / Jan Sójka. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, , [2] s: il., tab., wykr., err ; 24 cm. - (Prace Komisji Historycznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk Historycznych ; t. 29) 24. Z dziejów nauki o książce / Krzysztof Migoń. - Wrocław : "Ossolineum", , [2] s: il. 5 portr ; 20 cm. - (Książki o Książce) 25. ZAGADNIENIA informacji i dokumentacji naukowej / Wojciech Piróg. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, , [1] s: il ; 25 cm 26. ZAKŁAD Narodowy imienia Ossolińskich / Jan Trzynadlowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ,[1]s.: fot. ; 20 cm. - (Wydawnictwa Jubileuszowe (Zakł. Nar. im. Ossolińskich we Wrocławiu))

4 1 FILOZOFIA 1. KSIĄŻĘ : ROZWAŻANIA NAD PIERWSZYM DZIESIĘCIOKSIĘGIEM HISTORII RZYMU LIWIUSZA / NICCOLO MACHIAVELLI; PRZEŁ. WINCENTY RZYMOWSKI; WSTĘP KONSTANTY GRZYBOWSKI. - Warszawa : Państ. Instytut Wydaw., s. ; 20 cm 2. POGLĄDY społeczno-filozoficzne Jana Śniadeckiego / Edmund Fryckowski. - Bydgoszcz : "Pomorze", , [3] s., [8] s. tabl: il., faks., fot., portr ; 21 cm 3. Z głównych zagadnień filozofii / George Edward Moore; tł. Czesław Znamierowski. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, , [1] s.: portr. ; 24 cm 16 LOGIKA, METODOLOGIA 1. METODOLOGIA badań społecznych / Stefan Nowak. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, , [2] s: rys ; 24 cm 17 ETYKA 1. SOCJOLOGIA moralności : wprowadzenie i bibliografia prac polskich / Janusz Mariański. - Poznań : "Pallottinum", , [3] s ; 20 cm. - (Studia Socjologiczno-Religijne, ISSN ) 2 RELIGIA, TEOLOGIA, RELIGIOZNASTWO 1. SPOŁECZNO-POLITYCZNA doktryna Kościoła papieży Jana XXIII i Pawła VI / Wiesław Mysłek. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, , [2] s ; 24 cm 316 SOCJOLOGIA 1. POŁOŻENIE klasy robotniczej w Polsce : studia i materiały / Maria Ciechocińska. - Warszawa : "Książka i Wiedza", , [13] s. ; 24 cm 2. SPOŁECZEŃSTWO : wstęp do socjologii systematycznej / Jerzy Józef Wiatr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, , [2] s ; 20 cm 3. SPOŁECZNOŚĆ lokalna a młodzież : (na przykładzie Miasta i Gminy Trzcianka). - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, s ; 21 cm 4. STUDIA Socjologiczne / Tadeusz Szczurkiewicz. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, ,[2]s.: ; 24 cm PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA 1. SOCJOTECHNIKA : Jak oddziaływać skutecznie? / red. Adam Podgórecki. - Warszawa : "Książka i Wiedza", , [1] s.: wykr. ; 23 cm 32 NAUKI POLITYCZNE, POLITYKA 2. DEMOKRATYCZNE organizacje młodzieżowe w Wielkopolsce / Eugeniusz Dałek, Edmund Makowski. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, , [2] s.: il., fot. ; 21 cm 3. GENEZA Republiki Federalnej Niemiec : studium politologiczne / Jerzy Sułek. - Poznań : Instytut Zachodni, , [1] s ; 22 cm. - (Studium Niemcoznawcze Instytutu Zachodniego, ISSN ; nr 30) 4. LEWICA Niemiecka w walce z dyktaturą hitlerowską / Antoni Czubiński. -

5 Warszawa : "Iskry", s.:fot. ; 20 cm 5. MŁODE pokolenie ziem zachodnich : pamiętniki / oprac. Zygmunt Dulczewski. - Poznań : Instytut Zachodni, , [2] s ; 24 cm 6. POLITYKA zagraniczna Polski : artykuły i przemówienia / Zygmunt Modzelewski. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, s ; 21 cm 7. REFERENDUM i wybory w województwie poznańskim : w latach / Edward Erazmus. - Poznań : Uniwersytet im. A. Mickiewicza, , [2] s ; 24 cm 8. SOCJALDEMOKRACJA Królestwa Polskiego i Litwy : materiały i dokumenty / oprac. B. Szmidt. - Moskwa : Towarzystwo Wydawnicze Robotników Zagranicznych, , [1] s: fot., portr. ; 23 cm 9. ZESZYTY Dydaktyczno - Naukowe : Politologia 3 / red. Kazimierz Pająk. - Piła : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa, s.; wykr. ; 24 cm. - (Licentiatus : zeszyty dydaktyczno - naukowe / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile. Politologia / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile ; T.9) 10. ZWIĄZEK Walki Młodych w Wielkopolsce : wspomnienia. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, s.: fot. ; 21 cm 33 NAUKI EKONOMICZNE lat gospodarki Polski Ludowej : praca zbiorowa / Kazimierz Secomski. - Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne, ,[1]s.: tab., wykr. ; 24 cm 2. HISTORIA gospodarcza Polski. T.1 : czasy przedrozbiorowe / Jan Rutkowski. - Wyd. 3 rozsz.. - Poznań : Księgarnia Akademicka, , [1] s. ; 24 cm 3. HISTORIA gospodarcza Polski. T.2 : czasy porozbiorowe do 1918 roku / Jan Rutkowski. - Poznań : Księgarnia Akademicka, s. ; 24 cm 4. POLSKA myśl ekonomiczna a rozwój gospodarczy : studia nad początkami teorii zacofania gospodarczego / Janusz Górski. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, , [2] s. ; 21 cm 5. PRZEBUDOWA ustroju rolnego w Wielkopolsce i na Pomorzu / Henryk Słabek. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, ,[1]s.:tab., wykr. ; 24 cm 6. ROZWÓJ gospodarczy Poznania w Dwudziestoleciu Polski Ludowej Poznań : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, (Roczniki Ekonomiczne. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (Organ Oddziału Poznańskiego). Tom XVII ; Zeszyt Specjalny) 37(091) HISTORIA WYCHOWANIA, OŚWIATY, PEDAGOGIKI 1. MUNERA Poznaiensia : Księga pamiątkowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu dla uczczenia 600-lecia założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego / Gerard Labuda. - Poznań : Uniwersytet im. A. Mickiewicza, , [1] s., [10] k. tabl: il., portr., tab. ; 25 cm 2. TAJNY uniwersytet ziem zachodnich : Uniwersytet poznański / Władysław Kowalenko. - Poznań : Instytut Zachodni, s.: fot., tab. ; 19 cm. - (Badania nad okupacją niemiecką w Polsce ; T.7) 3. UNIWERSYTET Poznański w latach / Gerard Labuda. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, s.: fot. ; 24 cm 37.01/.08 OGÓLNE ZASADY PEDAGOGIKI I WYCHOWANIA 1. PEDAGOGIKA : pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych.t.2 / red. Bogusław Śliwerski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. : il., wykr. ; 26 cm 2. PEDAGOGIKA : podstawy nauk o wychowaniu. T.1 / red. Bogusław Śliwerski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. : il. ; 26 cm

6 3. PEDAGOGIKA : subdyscypliny wiedzy pedagogicznej.t.3 / red. Bogusław Śliwerski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. : il., wykr. ; 26 cm 4. POMÓŻ uzależnionym! : integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. - Kraków : "Impuls", , [1] s ; 24 cm 5. ZABAWA w rozwoju poznawczym i emocjonalno-społecznym dzieci o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Kraków : "Impuls", s.: rys. ; 24 cm PEDAGOGIKA SPECJALNA 1. JAK krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Kraków : "Impuls", s.: rys. ; 24 cm 2. PROGRAM nauki komunikacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Maria Walczowska-Dutka. - Kraków : "Impuls", , [1] s.: fot. kolor. ; 24 cm OGÓLNE ZAGADNIENIA METODYKI NAUCZANIA, DYDAKTYKA OGÓLNA 1. "CZARODZIEJSKI pyłek" czyli metafora i bajka we wspomaganiu rozwoju małego dziecka : przykładowe bajki o charakterze terapeutycznym z zakresu akceptacji i tolerancji drugiego człowieka oraz niwolenia lęków i obaw towarzyszących małym dzieciom : przykładowe scenariusze zajęć do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym / Agnieszka Jaszczyk, Beata Kochaniak. - Kraków : "Impuls", , [2] s.: il. ; 24 cm 54 CHEMIA 1. ĆWICZENIA z biochemii : dla studentów kierunków rolniczych / red. Piotr Dullin, Mariola Galbas, Paweł Glanc. - Leszno : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego, , [1] s: il., wykr ; 24 cm. - (Skrypty / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.j.a.komeńskiego w Lesznie, ISSN ; Nr 2) 62 INŻYNIERIA, TECHNIKA 1. PODSTAWY konstrukcji maszyn z CAD : połączenia i elementy podatne / Janusz Sempruch, Tomasz Piątkowski. - Piła : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, s: rys., wykr ; 24 cm ELEKTROTECHNIKA 1. ĆWICZENIA laboratoryjne z inżynierii materiałów elektrotechnicznych / Ryszard Dobroszewski. - Leszno : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego, , [2]s. : rys., wykr. ; 24 cm. - (Skrypty / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.j.a.komeńskiego w Lesznie, ISSN ; Nr 1) 65 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1. RACHUNKOWOŚĆ przedsiębiorstw : obrót pieniężny, rozrachunki, obrót materiałowy : część I skryptu do nauki księgowania według przepisów znowelizowanej ustawy o rachunkowości / Bożena Padurek. - Wyd Wrocław : Wydaw. Bożena Padurek, , [1] s: faks., rys ; 24 cm

7 7 SZTUKA 1. ABSOLUTORIUM : luty 2006 r / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.j.a.komeńskiego w Lesznie. - Leszno, album 98 fot. kol. ; 30 cm. - (PWSZ Leszno - dokumentacja) 2. GIOTTO / oprac. Stefano Peccatori, Stefano Zuffi. - Warszawa : "Rzeczpospolita", , [1] s.: fot., rys. ; 24 cm. - (Klasycy Sztuki (Rzeczpospolita) ; 11) 3. VELÁZQUEZ / oprac. Stefano Peccatori, Stefano Zuffi. - Warszawa : "Rzeczpospolita", , [1] s.: fot., rys. ; 24 cm. - (Klasycy Sztuki (Rzeczpospolita) ; 12) 4. ZAMEK w Kórniku / Róża Kąsinowska. - Kórnik : Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka, s: faks., fot., pl., portr., rys ; 30 cm 82 LITERATURA PIĘKNA 1. PAROKSYZM numer minus jeden / Ryszard Głowacki. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, , [3] s ; 16 cm. - (Fantazja, Przygoda, Rozrywka) 2. WSPOMNIENIA / Walter Schellenberg; tł Tadeusz Rybowski; przedm. Ryszard Majewski. - Wrocław : Krajowa Agencja Wydawnicza, , [4] s., [20] s. tabl: faks., fot., portr ; 20 cm 91 GEOGRAFIA 1. MOSKWA / Jurij Bałanienko, Aleksandr Bjerjezin. - Moskwa : "Pascal", , [1] s: il., fot. ; 36 cm 929 BIOGRAFIE lat 13 minut = 13 év 13 perc / Grzegorz Łubczyk, Marek Maldis. - Warszawa : "Rytm", [2006] ,[2]s.: fot., [20]s.tabl.: fot. ; 21 cm 2. BOLESŁAW Bierut : życie i działalność / oprac. Józef Kowalczyk. - Warszawa : "Książka i Wiedza", , [2] s., [10] s. tabl.: il., portr., fot. ; 21 cm 3. BOLESŁAW Limanowski / Marian Żychowski. - Kraków : "Książka i Wiedza", , [1] s., [7] s. tabl: faks., fot., portr ; 24 cm 4. IZABELLA i Jan Działyńscy - mecenasi kultury / red. Barbara Wysocka. - Gołuchów : Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka, , [2] s: il., faks., fot., pl., portr ; 18 cm 5. JAN Działyński : ostatni z rodu / Andrzej Mężyński. - Wyd. 2 uzup.. - Kórnik : Biblioteka Kórnicka, , [2] s. : il. ; 21 cm 6. KAROL Marcinkowski / Witold Jakóbczyk. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, , [4] s., [6] k. tabl: il., portr ; 21 cm 7. PAMIĄTKOM ojczystym ocalonym z burzy dziejowej : Muzeum Emeryka Hutten Czapskiego (Stańków - Kraków) / Maria Kocójowa. - Kraków : Wydaw. Literackie, s.: il. portr ; 21 cm 8. PAMIĘTNIKI Filipa Pawła de Segura, adiutanta Napoleona / Philippe Paul Segur; tł Emilia Leszczyńska, Eligia Bąkowska. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, , [4] s ; 21 cm 9. PAMIĘTNIKI Natalisa Sulerzyskiego byłego posła Ziemi Pruskiej na Sejm Berliński / Natalis Sulerzyski; red. Sławomir Kalembka. - Warszawa : "Pax", , [1] s., [16] s. tabl: fot., portr ; 20 cm 10. POLSCY kandydaci do chwały ołtarzy / Jerzy Mrówczyński. - Wrocław : Wydaw. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, , [1] s ; 21 cm 11. ROMAN Dmowski : życiorys - wspomnienia - zbiór fotografij / oprac. Feliks Fikus. - Poznań, , [2] s.: fot, ; 26 cm

8 12. TYTUS Działyński / Stanisław Kazimierz Potocki, Barbara Wysocka; przedm. Stanisław Sierpowski. - Kórnik : Biblioteka Kórnicka, , [3] s: il ; 21 cm 13. WIELKOPOLSKI słownik biograficzny : zeszyt próbny / red. Antoni Gąsiorowski, Jerzy Topolski. - Poznań : Wydaw. Naukowe PWN, s. ; 25 cm 14. WŁADYSŁAW Sikorski / Roman Wapiński. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", , [2] s., [8] k. tabl: il. portr ; 21 cm. - (Biblioteka Wiedzy Historycznej) 15. WŁADYSŁAW Zamoyski : fundator Kórnika i Zakopanego / Zenon Bosacki. - Wyd. 2 poszerz. i popr. - Kórnik : Biblioteka Kórnicka, , [4] s: il ; 21 cm 16. WOJCIECH Korfanty : odrodzenie narodowe i polityczne Śląska / Mieczysław Tobiasz. - Katowice : "Ognisko", s ; 27 cm 17. WSPOMNIENIA wojewody / Feliks Widy-Wirski. - Warszawa : [Główna Biblioteka Lekarska], [2], 56 s: 2 il ; 25 cm 93/94 HISTORIA czerwca 1941 / Aleksander Niekricz; tł. Teofila Weintraub. - Warszawa : "Książka i Wiedza", ,[2]s.: ; 21 cm 2. CYCERON i jego współcześni / Kazimierz Feliks Kumaniecki. - [Wyd. 2]. - Warszawa : "Czytelnik", , [3] s: 1 fot ; 24 cm 3. FRANCISZEK Józef I / Stanisław Grodziski. - [Wyd. 2]. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, , [3] s., [20] s. tabl: il., portr ; 22 cm 4. GOMUŁKA u szczytu powodzenia - drugi zwrot / Jan Ptasiński. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, , [4] s., [16] s. tabl: fot., portr ; 24 cm 5. GRABIEŻ polskiego mienia na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej "wcielonych" do Rzeszy / Czesław Łuczak. - Poznań : Uniwersytet im. A. Mickiewicza, , [1] s. ; 25 cm 6. HISTORIA Białorusi / Marceli Kosman. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, , [1] s: il., mapy, portr., tab ; 25 cm 7. HISTORIA powszechna / Janusz Pajewski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, , [2] s., [56] s. tabl. (w tym złoż.): il. (w tym kolor.), mapy ; 25 cm 8. KONKORDAT polski z 1925 roku : zagadnienia prawno-polityczne / Jerzy Wisłocki. - Poznań : Uniwersytet im. A. Mickiewicza, , [1] s., [1] k. mapa: tab ; 24 cm. - (Prawo ; nr 87) 9. METODOLOGIA historii / Jerzy Topolski. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, , [2] s: rys. ; 24 cm 10. NIEMCY : między partykularyzmem a federalizmem / Witold Jakóbczyk. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, , [1] s ; 24 cm 11. NIEMCY wobec konfliktu narodowościowego na Górnym Śląsku po I wojnie światowej : materiały z sesji naukowej pt. "Górny Śląsk celem rewizjonizmu niemieckiego w pięćdziesiątą rocznicę wygaśnięcia konwencji genewskiej" / red. Andrzej Szefer. - Poznań : Instytut Zachodni, s ; 21 cm 12. NIEMIECKA Republika Demokratyczna : praca zbiorowa / red. Bohdan Gruchman, Bolesław Wiewióra. - Poznań : Instytut Zachodni, s.: tab. ; 24 cm 13. PAMIĘTNIK : Wielkopolska i powstanie styczniowe we wspomnieniach galicyjskiego ziemianina / Kazimierz Sczaniecki; oprac., przedm. Witold Molik. - Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, [2], 162, [7] s., [16] s. tabl: il., 1 fot., portr ; 20 cm. - (Wydawnictwa Źródłowe Komisji Historycznej, ISSN ; t. 25) 14. PIERWSZY z trzech zwrotów czyli Rzecz o Władysławie Gomułce / Jan Ptasiński. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, , [1] s., [16] s. tabl: faks., fot.,

9 portr ; 24 cm 15. POZNAŃ : dzieje, ludzie, kultura. - Poznań : Komitet Obchodu "Dni Poznania", s.: fot. ; 27 cm 16. PRZEWODNIK po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa : lata wojny Warszawa : "Sport i Turystyka", s., [100] s. tabl.: 2 mapy, rys, fot. ; 21cm 17. TAMTE dziesięć lat : [dlaczego Chruszczow musiał odejść?] / Aleksiej Adżubej; tł Eugeniusz Biedka. - Warszawa : "Alfa", , [19] s: fot., portr ; 21 cm 18. TEN zły wódz : Wellington / George Bidwell. - Katowice : "Śląsk", ,[4]s.,[9] s.tabl.: fot. ; 20 cm 19. WŁADYSŁAW Zamoyski / red. Stanisław Sierpowski. - Kórnik ; Zakopane : Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka : Urząd Miasta, s., [11]s.tab.: fot. ; 21 cm 20. WOJNA wyzwoleńcza narodu polskiego w latach / oprac. Tadeusz Rawski, Zdzisław Stąpor, Jan Zamojski. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, s. ; 24 cm 21. WSTĘP do badań historycznych / Benon Miśkiewicz. - Wyd.4 zm.. - Poznań : Wydaw. Naukowe PWN, s. :rys. ; 24 cm 94(438) HISTORIA POLSKI 1. BYDGOSZCZ w dobie Powstania Wielkopolskiego / red. Zdzisław Grot. - Poznań : Wydaw. Naukowe PWN, : fot., mapy +err. ; 24 cm 2. BYDGOSZCZ wczoraj i dziś : : praca zbiorowa / red. Stanisław Michalski; współaut. Henryk Bednarski. - Warszawa ; Poznań : Wydaw. Naukowe PWN, , [1] s: fot., mapy, pl., wykr ; 25 cm 3. DZIEJÓW Polski blaski i cienie / red. Krystyna Sokół. - Warszawa : "Książka i Wiedza", , [2] s.: il. ; 24 cm 4. GENEZA Powstania Wielkopolskiego / Stanisław Kubiak. - Wyd.2. - Poznań : Wydaw. Naukowe PWN, s. ; 24cm 5. GŁÓWNE nurty ideowe w ZHP w latach / Jerzy Gaj. - Warszawa : Wydaw. Harcerskie, ,[1]s.: tab. ; 21 cm 6. HISTORIA Polski. T.3, 1850/ : część 1, 1850/ / red. Żanna Kormanowa, Irena Pietrzak-Pawłowska. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, s.: il., fot. ; 25 cm 7. KONSTYTUCJE polskie w rozwoju dziejowym / Mieczysław Adamczyk, Stefan Pastuszka. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, s. ; 21 cm 8. KSIĘGA pamięci Wielkopolskich Inwalidów Wojennych / Marian Białecki, Włodzimierz Karwatka. - Poznań : "Polinfo", , [2] s: faks., fot., nuty, portr ; 24 cm 9. KULTUR- kampf w zaborze pruskim / Lech Trzeciakowski. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, ,[2]s.: fot. ; 21 cm 10. LWY z Westerplatte / Stanisława Górnikiewicz. - [Wyd. 2 popr. i uzup.]. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, , [1] s., [32] s. tabl: faks., fot., 1 mapa, 1 pl., portr ; 21 cm 11. MIĘDZY Londynem a Warszawą : lipiec lipiec 1944 / Eugeniusz Duraczyński. - Warszawa : Państ. Instytut Wydaw., , [1] s ; 20 cm. - (Historia Najnowsza) 12. MODRZEWSKI i jego przeciwnicy / Bogumiła Kosmanowa. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydaw., , [5] s: il., portr ; 21 cm 13. NAJNOWSZE dzieje Polski : / Antoni Czubiński. - Warszawa : Wydaw.

10 Naukowe PWN, , [3] s., [110] s. tabl: faks., fot., portr., err ; 25 cm 14. NIEWOLNICY III Rzeszy : materiały sprawozdawczo-programowe na III Krajowy Zjazd Delegatów : biuletyn nr 15 - wydanie specjalne / red. Mirosław Podsiadło. - Warszawa : "Agencja Atm", , [1], [4] s. tabl.: fot. ; 23 cm 15. OCALIĆ od zapomnienia... : fakty, wspomnienia, pomniki / Zbigniew Gryczka; Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. - Leszno : Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, s., [16] s. tabl: il. (gł. kolor.) ; 21 cm 16. ODBUDOWA państwa polskiego : / Janusz Pajewski. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, s. ; 24 cm 17. POLACY w Berlinie : przyczynek do historii wychodźtwa polskiego w Berlinie i po prawym brzegu Łaby / Antoni Gołąbek; oprac. Jan Każmierczak. - Wydaw. Poznańskie, , [2] s. ; 24 cm 18. POLACY w historii i kulturze krajów Europy zachodniej : słownik biograficzny / red. Krzysztof Kwaśniewski, Lech Trzeciakowski; współaut. Adam Konieczny. - Poznań : Instytut Zachodni, , [3] s ; 24 cm 19. POLSCY robotnicy przymusowi w Trzeciej Rzeszy podczas II wojny Światowej / red. Czesław Łuczak. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, , [3] s.: fot., il., wykr. ; 24 cm 20. POLSKA anarchia / Paweł Jasienica. - Kraków : Wydaw. Literackie, , [3] s ; 20 cm 21. POLSKA granica zachodnia tysiąc lat dziejów politycznych / Gerard Labuda. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, s.: mapy, fot. ; 24 cm 22. POLSKA Ludowa : słownik encylkopedyczny. - Warszwa : "Wiedza Powszechna", ,[2]s.: tab., wykr. ; 24 cm 23. POLSKA odrodzona w 1918 roku / red. Stanisław Kubiak. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, s ; 21 cm 24. POLSKI Wallenberg : rzecz o Henryku Sławiku / Grzegorz Łubczyk. - Warszawa : "Rytm", cop , [1] s., [60] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 22 cm 25. POWSTANIE Wielkopolskie : przyczynek do dziejów przewrotu z listpoada i grudnia 1918 roku / Bohdan Hulewicz. - Wyd.2. - Poznań : Wydaw. Naukowe PWN, s. ; 24cm 26. PRUSKA komisja osadnicza : / Witold Jakóbczyk. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, , [2] s., [1] k. mapa: tab ; 20 cm 27. PRZEWRÓT majowy 1926 roku / Antoni Czubiński. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydaw., , [1] s., [28] s. tabl. portr. ; 22 cm 28. RUCH robotniczy w Wielkopolsce / Bolesław Danilczuk. - Toruń : Uniwersytet im. M. Kopernika, s ; 24 cm 29. RZECZPOSPOLITA Polska a Prusy Książęce w latach : sprawa sukcesji brandenburskiej / Barbara Janiszewska-Mincer, Franciszek Mincer. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, , [1] s ; 24 cm. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, ISSN ; nr 94) 30. SPOŁECZEŃSTWO feudalne / Marc Bloch; tł Eligia Bąkowska; przedm. Andrzej Feliks Grabski. - Warszawa : Państ. Instytut Wydaw., , [3] s., [35] k. tabl: il., mapy, portr ; 21 cm. - (Klasycy Historiografii) 31. SPOTKANIA z historią / Janusz Tazbir. - [Wyd. 2]. - Warszawa : "Iskry", , [3] s ; 20 cm 32. SPÓR o Morskie Oko : wspomnienia / Władysław Bieńkowski; oprac. Mirosław Kwieciński. - Kórnik : Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka, [119] s. : il., mapy ; 31 cm 33. SPRAWA polska w izbie poselskiej sejmu pruskiego w Berlinie : według zapisków

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PIOTR SKARGA Oferta Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji i Instruktażu Metodycznego BIBLIOGRAFIA Wydawnictwa zwarte:

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach:

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach: Zuzanna Rabska - walory edukacyjne twórczości dla dzieci (ujęcie pedagogiczne i literackie) : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Król Stanisław ( ) : księgarz kielecki

Król Stanisław ( ) : księgarz kielecki Król Stanisław (1904-1981) : księgarz kielecki Wybór i opracowanie Marta Boszczyk 1. Jedno, Anna : Stanisław Król 1904-1981 // W: Raptularz Kielecki. [T.] 3 / red. Ryszard Miernik ; Towarzystwo Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo

Powstanie Styczniowe 1863 r.

Powstanie Styczniowe 1863 r. PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Powstanie Styczniowe 1863 r. Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Historia pieniądza zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Historia pieniądza na świecie wydawnictwa zwarte

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH OSKAR KOLBERG W 200. ROCZNICĘ URODZIN ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE NA PODSTAWIE ZBIORÓW SUWALSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ Suwałki, 2014 2 I. PRACE

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1970 Pr II 307 1983 1990 Aura 1979 2006 Pr III 115 Auxilium Sociale 2003 2006 Pr

Bardziej szczegółowo

TEORIE WYCHOWANIA. Zestawienie bibliograficzne

TEORIE WYCHOWANIA. Zestawienie bibliograficzne TEORIE WYCHOWANIA Zestawienie bibliograficzne 1. CICHOŃ Władysław: Wartości, człowiek, wychowanie : zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej / Władysław Cichoń. Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego,

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 1990-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa zwarte oraz artykuły

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIA EPOK LITERACKICH (zestawienie w wyborze)

OPRACOWANIA EPOK LITERACKICH (zestawienie w wyborze) OPRACOWANIA EPOK LITERACKICH (zestawienie w wyborze) 1. BAROK Barok / red. Sławomir Żurawski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 279, [1] s. ; 24 cm. - (Epoki Literackie) Sygn.: 72038 2. BAROK

Bardziej szczegółowo

POLSKA NIEPODLEGŁA: Z bibliotecznej półki

POLSKA NIEPODLEGŁA: Z bibliotecznej półki POLSKA NIEPODLEGŁA: Z bibliotecznej półki 1. AJNENKIEL Andrzej Prezydenci Polski / Andrzej Ajnenkiel, Andrzej Drzycimski, Janina Paradowska. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1991 Sygn.: 90242 2. BECK Jadwiga

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. DEMOKRACJA a wychowanie : materiały przedzjazdowe : II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń : Polskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Fitotechnologie w remediacji terenów zanieczyszczonych przez przemysł cynkowo-ołowiowy Aleksandra Sas-Nowosielska Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,

Bardziej szczegółowo

POWSTANIE STYCZNIOWE

POWSTANIE STYCZNIOWE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy FILIA W INOWROCŁAWIU ul. Narutowicza 47 tel. (52) 357-44-09 e-mail: bpino@poczta.fm www.pbwinowroclaw.neostrada.pl POWSTANIE STYCZNIOWE zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Służby kontrwywiadu wojskowego I RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielce, 2015 r. Książki Rozwinięcie skrótów dot. lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PRACA SOCJALNA (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Maria Marczyńska Wydział Udostępniania Zbiorów Druki

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa do prezentacji maturalnej

Bibliografia załącznikowa do prezentacji maturalnej Bibliografia załącznikowa do prezentacji maturalnej Definicja bibliografii załącznikowej Bibliografia załącznikowa jest to wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, dokumenty elektroniczne itp.),

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bezrobocie (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Mariola Majchrowska

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : Życie i dzieło

CZESŁAW MIŁOSZ : Życie i dzieło PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (0-63) 242 63 39 (0-63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl PBP FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią zestawienie publikacji

Bardziej szczegółowo

Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych

Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? : przewodnik. - Warszawa : Fundacja Fundusz Współpracy, 2010. - 96 s. ; 21 cm. - Na

Bardziej szczegółowo

POWSTANIE WARSZAWSKIE

POWSTANIE WARSZAWSKIE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Końskich POWSTANIE WARSZAWSKIE 1944 r. Bibliografia sporządzona na podstawie zbiorów PBW Filii w Końskich Wybór i opracowanie 2014 r. Elżbieta Skowron

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy FILIA w INOWROCŁAWIU ul. Narutowicza 47 tel. (052) 357-44-09 e-mail: bpino@poczta.fm TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO BIBLIOGRAFIA / WYDAWNICTWA ZWARTE W WYBORZE

Bardziej szczegółowo

Dzieje i organizacja szkolnictwa na terenie Galicji w latach 1900-1918 oraz w latach II Rzeczypospolitej 1918-1939 na terenie województwa krakowskiego

Dzieje i organizacja szkolnictwa na terenie Galicji w latach 1900-1918 oraz w latach II Rzeczypospolitej 1918-1939 na terenie województwa krakowskiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka W Bielsku-Białej Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Dzieje i organizacja szkolnictwa na terenie Galicji w latach 1900-1918 oraz w latach II Rzeczypospolitej 1918-1939

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Dzieci i ich relacje z rodzicami, jako temat wybranych utworów literackich. Przedstaw na dowolnych przykładach [Materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA SZKOLNA I NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

BIBLIOTEKA SZKOLNA I NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE BIBLIOTEKA SZKOLNA I NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Lewandowska Konin

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Materiały dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Jana

Bardziej szczegółowo

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05 (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

Dziecko w młodszym wieku szkolnym

Dziecko w młodszym wieku szkolnym CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE Dziecko w młodszym wieku szkolnym (bibliografia w wyborze) Opracowanie: Krystyna Kowalczyk 2015 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Stanisław Staszic (1755-1826) na Zamojszczyźnie 255 rocznica urodzin

Stanisław Staszic (1755-1826) na Zamojszczyźnie 255 rocznica urodzin Stanisław Staszic (1755-1826) na Zamojszczyźnie 255 rocznica urodzin zestawienie bibliograficzne w wyborze Bibliografia podmiotu Staszic Stanisław : Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego / Stanisław Staszic

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań pedagogicznych: materiały dostępne w PBW

Metodologia badań pedagogicznych: materiały dostępne w PBW Metodologia badań pedagogicznych: materiały dostępne w PBW Wybór i oprac.: Marta Boszczyk Kielce, wrzesień 2012 r. Książki 1. Dutkiewicz, Waldemar : Podstawy metodologii badań : do pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

Czytelnictwo - teoria

Czytelnictwo - teoria Czytelnictwo - teoria Tematyczne zestawienie bibliograficzne w wyborze, sporządzone w oparciu o zbiory zwarte za lata 1991-2015 Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowały mgr Barbara Krawczyk mgr Anna

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ listopad 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ listopad 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ listopad 2011 Podstawy fizyki Tom 1 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker; tłum. Mirosław Łukaszewski Wyd. 1, 5 dodr. XVII, [1],328, [2] s., [27] s. pag. varia: il. kolor.;

Bardziej szczegółowo

Słowniki i leksykony języka polskiego

Słowniki i leksykony języka polskiego ul. Szkolna 3 77-400 Złotów katalog on-line: www.zlotow.bp.pila.pl tel. (67)263-21-42 e-mail: zlotow@cdn.pila.pl wypozyczalnia.bpzlotow@wp.pl Słowniki i leksykony języka polskiego (wybór za lata 1990-2013)

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU. POWSTANIE STYCZNIOWE Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU. POWSTANIE STYCZNIOWE Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU POWSTANIE STYCZNIOWE Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2013 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Julian Tuwim (1894-1953)

Julian Tuwim (1894-1953) Julian Tuwim (1894-1953) Zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Oprac. Agnieszka Miczka Ruda Śląska 2013 Wydawnictwa zwarte 1. Krasoń, Katarzyna Malowniczy most do poezji : wiersze

Bardziej szczegółowo

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Suwałki, 2014 2 I. WYDAWNICTWA ZWARTE A. Wierusz-Kowalski

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE OGRÓD MOJE HOBBY (Książki zakupione do BP w Sieradzu z dotacji WFOŚiGW w latach 2006-2012) Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji i Instruktażu Metodycznego

Bardziej szczegółowo

Publikacje autorstwa Jadwigi Miluśkiej Stasiak

Publikacje autorstwa Jadwigi Miluśkiej Stasiak Publikacje autorstwa Jadwigi Miluśkiej Stasiak Gmina Opatówek 1993-1994. Informator Autor: Zebrała i opracowała Jadwiga Bunclerowa Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna; Towarzystwo Przyjaciół Opatówka

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej w działaniach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej w działaniach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej w działaniach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. Grażyna Kostkiewicz-Górska Wojewódzka i Miejska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce 1764-1989 Spis treści Do Czytelnika..... 11 Przedmowa....... 13 Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw

Bardziej szczegółowo

NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata )

NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata ) NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998-2009) Wydawnictwa zwarte 1. Dyrektor i nauczyciel wobec nowych zadań wewnętrznego nadzoru pedagogicznego / Małgorzata Jaśko // W:

Bardziej szczegółowo

Ruda Śląska. - zestawienie bibliograficzne. ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska. - zestawienie bibliograficzne. ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Ruda Śląska - zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej 1. 10 [DZIESIĘĆ] lat samorządu lokalnego w Rudzie Śląskiej. - Ruda Śląska : Rada Miejska i Zarząd Miasta Ruda Śląska, 2000 Sygnatura:

Bardziej szczegółowo

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie: Marta Boszczyk POSTAWY Korekta Anna Knajder-Sowa 1. Bohner, Gerd : Postawy i zmiana

Bardziej szczegółowo

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze).

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Jaworzno, 26.03.2015 HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Teksty H. M. McLuhan a 1. McLUHAN, Marshall. Galaktyka Gutenberga / Marshall

Bardziej szczegółowo

Kicz językowy. Przedstaw temat na podstawie wybranych piosenek, nurtów disco-polo lub podobnych. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Kicz językowy. Przedstaw temat na podstawie wybranych piosenek, nurtów disco-polo lub podobnych. zestawienie bibliograficzne w wyborze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Kicz językowy Przedstaw temat na podstawie wybranych piosenek, nurtów disco-polo lub podobnych zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta

Bardziej szczegółowo

Motyw snu w literaturze

Motyw snu w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Motyw snu w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 Materiały ogólne 1. Danek, D. : Sen (marzenie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Andragogika. Edukacja dorosłych

Andragogika. Edukacja dorosłych Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Andragogika. Edukacja dorosłych - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995 2015 (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

3. JEMIOŁ Łukasz, lat 30, zam. Puławy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP - lista nr 16

3. JEMIOŁ Łukasz, lat 30, zam. Puławy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP - lista nr 16 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Puławach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Puławy w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA TERMINY ZAJĘĆ I PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA TERMINY ZAJĘĆ I PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA TERMINY ZAJĘĆ I PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016-2017 15 X 8.00 8.45 Inauguracja I studiów niestacjonarnych i eksternistycznych pierwszego stopnia sala im.

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE

WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Malińska Krystyna

Bardziej szczegółowo

Wytyczne redakcyjne dla autorów

Wytyczne redakcyjne dla autorów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wytyczne redakcyjne dla autorów Przypisy Bibliografia załącznikowa przykłady Opracowanie Małgorzata Pronobis Dorota Parkita Kielce 2011 Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Ziemia świętokrzyska (historia, ludzie, przyroda) w utworach Stefana Żeromskiego

Ziemia świętokrzyska (historia, ludzie, przyroda) w utworach Stefana Żeromskiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ziemia świętokrzyska (historia, ludzie, przyroda) w utworach Stefana Żeromskiego Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2004 2 1. Adamczyk, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ WYSTAWY. Miejsce: Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze.

SCENARIUSZ WYSTAWY. Miejsce: Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze. SCENARIUSZ WYSTAWY Celem wystawy jest prezentacja idei Tygodnia Bibliotek, organizowanego przez SBP oraz przedstawienie założeń programowych IV edycji Tygodnia pod hasłem Biblioteka mojego wieku. Hasło

Bardziej szczegółowo

Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wyzwania

Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wyzwania Program ogólnopolskiej konferencji naukowej Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wyzwania Kielce, 7-8 marca 2016 roku Patronat Honorowy Zespół Historii Wychowania Komitetu

Bardziej szczegółowo

Oskar Kolberg etnograf, folklorysta, kompozytor

Oskar Kolberg etnograf, folklorysta, kompozytor Skierniewice, luty 2014 Oskar Kolberg etnograf, folklorysta, kompozytor 1. OSKAR Kolberg : zarys życia i działalności / Ryszard Górski. - Warszawa, 1971 Lokalizacja: Skierniewice Wypożyczalnia 12061 2.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE Przemoc w rodzinie Wybór literatury ze zbiorów CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Opracowanie: Agnieszka Mucha-Barciszewska

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia psychiczne Zestawienie bibliograficzne. Wydawnictwa zwarte

Zaburzenia psychiczne Zestawienie bibliograficzne. Wydawnictwa zwarte Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach ul. Wróblewskiego 10 38-300 Gorlice tel. 0-18 35 215 70 e-mail bibped@vp.pl Zaburzenia psychiczne Zestawienie bibliograficzne Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 07:46 w dniu 22 listopada 2010 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 07:46 w dniu 22 listopada 2010 r. KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 07:46 w dniu 22 listopada 2010 r. Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej. Korczak Janusz

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej. Korczak Janusz Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Korczak Janusz - zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011 Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym Anna Lewicka-Strzałecka Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2006 233 s.: tab.; 24 cm Sygn. FIL 11633 Anoreksja w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Matura 2012 materiały dla ucznia

Matura 2012 materiały dla ucznia PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE WYPOŻYCZALNIA Matura 2012 materiały dla ucznia Matamatyka KSIĄŻKI: ANDRZEJCZAK, Grzegorz Matematyka; kom. red. Włodzimierz Waliszewski. - Warszawa : Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

NABYTKI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU. Inne dziedziny (poza pedagogiką i psychologią) Styczeń sierpień 2010

NABYTKI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU. Inne dziedziny (poza pedagogiką i psychologią) Styczeń sierpień 2010 NABYTKI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU Inne dziedziny (poza pedagogiką i psychologią) Styczeń sierpień 2010 oprac. mgr GraŜyna Szewczyk 1. AHEM CECELIA PS kocham Cię / Cecelia Ahern ; przeł. z ang.

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach. Nr 6(30)/2008. z zakresu pedagogiki i psychologii

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach. Nr 6(30)/2008. z zakresu pedagogiki i psychologii Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Nr 6(30)/2008 12:2&, z zakresu pedagogiki i psychologii *UXG]LH 2008 1. Diagnoza w resocjalizacji : obszary problemowelprghohur]zl]dzxmflx

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ czerwiec 2012

Nowości w Bibliotece WSKIZ czerwiec 2012 Nowości w Bibliotece WSKIZ czerwiec 2012 Podstawy automatyki. Cz. 1, Układy liniowe o działaniu ciągłym Karol Rumatowski Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2004 243 s.: rys.; 24 cm Sygn. INŻ

Bardziej szczegółowo

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno Głównym celem wystawy, zgodnie z koncepcją dr. Eugeniusza Śliwińskiego (Muzeum Okręgowe w Lesznie) i Barbary Ratajewskiej (Archiwum Państwowe w Lesznie) jest ukazanie przyczyn i okoliczności zrywu powstańczego,

Bardziej szczegółowo

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach ,

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach , Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Lp. Tytuł czasopisma Zasób czasopism drukowanych Uwagi o brakujących rocznikach Archiwalnych Bieżących

Bardziej szczegółowo

Zabytki architektury średniowiecznej na Kielecczyźnie zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze

Zabytki architektury średniowiecznej na Kielecczyźnie zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze Zabytki architektury średniowiecznej na Kielecczyźnie zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze Wybór i oprac. 2015 r. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA

BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA Z 099653-OOZ BABIK WIESŁAW Słowa kluczowe / Wiesław Babik Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - 241 s. ; 24 cm ISBN 83-233-2866-7

Bardziej szczegółowo

Językoznawstwo. Nauka o literaturze

Językoznawstwo. Nauka o literaturze Językoznawstwo. Nauka o literaturze 1. Antropologia kultury - antropologia literatury / pod red. nauk. Ewy Kosowskiej ; przy współudz. Eugeniusza Jaworskiego. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2005. - 163 s. ; 24

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce materiały dostępne na terenie Kielc zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce

Bardziej szczegółowo

Region świętokrzyski: struktura, gospodarka

Region świętokrzyski: struktura, gospodarka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Region świętokrzyski: struktura, gospodarka zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2011 Wydawnictwa zwarte 1. Analiza

Bardziej szczegółowo

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Zasób czasopism drukowanych Lp. Tytuł czasopisma Archiwalnych Bieżą cych 1. Alkoholizm i Narkomania

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Biblioteka gromadzi czasopisma pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, bibliotekarskie, regionalne

Biblioteka gromadzi czasopisma pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, bibliotekarskie, regionalne Czasopisma Biblioteka gromadzi czasopisma pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, bibliotekarskie, regionalne CZASOPISMA dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej 1. Alkoholizm i Narkomania

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna zestawienie bibliograficzne wyborze

Piłka nożna zestawienie bibliograficzne wyborze Piłka nożna zestawienie bibliograficzne wyborze I. Wydawnictwa zwarte: 1. Aleksandrowicz Grzegorz, Moja przygoda z piłką i gwizdkiem, Warszawa : "Sport i Turystyka", 1984. Wypożyczalnia Złotów: sygn. 25662;

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów WYNIKI WYBORÓW do Rady Miejskiej Ostrzeszów na podstawie protokołu sporządzonego dnia 7 listopada 0r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Ostrzeszowie OKRĘG WYBORCZY NR Oddano 0 głosów ważnych. Frekwencja:

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

William Shakespeare ( )

William Shakespeare ( ) CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE William Shakespeare (1564-1616) Zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów CDN PBP w Koninie Filii

Bardziej szczegółowo

Nowe książki z adnotacją Nabytki 2013. Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca wybrane dzieła

Nowe książki z adnotacją Nabytki 2013. Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca wybrane dzieła Nowe książki z adnotacją Nabytki 2013 Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca wybrane dzieła Brett Peter Edukacja obywatelska i edukacja na rzecz praw człowieka jako zadanie wszystkich nauczycieli : opis

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo