WYKAZ NOWOŚCI W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ ZA WRZESIEŃ 2006 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ NOWOŚCI W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ ZA WRZESIEŃ 2006 R."

Transkrypt

1 WYKAZ NOWOŚCI W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ ZA WRZESIEŃ 2006 R. 0/9(058) ROCZNIKI, INFORMATORY 1. OCHRONA środowiska w województwie wielkopolskim w latach [Dokument elektroniczny]. - Poznań : Urząd Statystyczny, dysk optyczny (CD-ROM) ; 1 Vol 2. ROCZNIK statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich = Statistical yearbook of agriculture and rural areas / Halina Dmochowska. - Warszawa : Zakład Wydaw. Statystycznych, s. : tab., mapki kolor. ; 24 cm 3. ROCZNIK statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2005 = Statistical yearbook of the Republic of poland Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, s. : tab., mapa ; 24 cm. - (Główny Urząd Statystyczny, ISSN X) 4. ROCZNIK statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2005 [Dokument elektroniczny] = Wielkopolskie Voivodship Statistical Yearbook Urząd Statystyczny, dysk optyczny (CD-ROM). - (Urząd statystyczny w Poznaniu, ISSN ) 5. ROCZNIK statystyczny województwa wielkopolskiego 2005 = Statistical yearsbook of wielkopolskie voiodship. - Poznań : Urząd Statystyczny, s.: tab., wykr. kolor. ; 24 cm. - (Urząd statystyczny w Poznaniu, ISSN ) 6. WOJEWÓDZTWO Wielkopolskie 2005 [Dokument elektroniczny] : podregiony, powiaty, gminy = Wielkopolskie Voivodship : subregions, powiats, gminas. - Poznań : Urząd Statystyczny, dysk optyczny (CD-ROM) ; 1 VOL 00 OGÓLNE PODSTAWY WIEDZY I KULTURY 1. POLSKA konspiracyjna prasa informacyjno-polityczna / Stanisława Lewandowska. - Warszawa : "Czytelnik", , [2] s., [40] s. tabl: il. mapy, pl. portr. tab. wykr ; 24 cm 2. WIEDZA o kulturze Polaków w początkach XXI wieku : wykłady dla studentów / Marian Walczak. - Konin : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa, s. ; 24 cm. - (Materiały Dydaktyczne / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ; nr 13) 004 INFORMATYKA I TECHNIKA KOMPUTEROWA 1. ANALIZA danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu Statistica / Stefan Mynarski. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, , [1] s. : il. ; 24 cm 2. DATA mining: poznaj siebie i swoich klientów. - Warszawa : "StatSoft", s: il ; 24 cm. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining) 3. PRZEGLĄD programów z rodziny Statistica. - Warszawa : "StatSoft", s: rys., wykr ; 24 cm. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining) 4. STATYSTYKA i data mining w badaniach naukowych. - Warszawa : "StatSoft", s:rys., wykr ; 24 cm. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining) 5. STATYSTYKA i data mining w praktyce. - Warszawa : "StatSoft", s: rys., wykr ; 24 cm. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining) 6. TEORIA i praktyka upowszechiania wiedzy / red. Wincenty Okoń. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", , [2] s: 2 il., tab ; 21 cm 7. ZASTOSOWANIA analizy danych w przemyśle. - Kraków : "StatSoft", s.: tab., wykr. ; 24 cm. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining)

2 MULTIMEDIA 1. "RZECZPOSPOLITA" [Dokument elektroniczny] : Archiwum 2006: 2 kwartał. - Warszawa : "Presspublica", dysk optyczny (CD-ROM) ; 1 Vol. - ("Rzeczpospolita" Archiwum ; 2006: 2 kw.) 2. ROCZNIK statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2005 [Dokument elektroniczny] = Statistical Yearbook of The Republic of Poland. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, dysk optyczny (CD-ROM). - (Główny Urząd Statystyczny, ISSN X) 3. ZBIÓR kodeksów i innych aktów prawnych [Dokument elektroniczny] : stan prawny na 15 lutego 2005 roku. - Gorzów Wlkp. : Wydaw. Podatkowe "Gofin", dysk optyczny (CD-ROM) ; 1 Vol. 011/016 BIBLIOGRAFIE, SPISY BIBLIOGRAFICZNE 1. BIBLIOGRAFIA bibliografii polskich / Wiktor Hahn. - Wyd. 2 rozsz.. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, XXII, 772, [1] s. ; 25 cm 2. BIBLIOGRAFIA historii Poznania / Maria Szymańska. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, , [1] s ; 24 cm 3. BIBLIOGRAFIA kultury miasta Poznania : / Janusz Dembski, Stanisław Kubiak. - Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe, s ; 24 cm. - (Biblioteka Kroniki Miasta Poznania ; nr 37) 4. BIBLIOGRAFIA kultury miasta Poznania : / Janusz Dembski, Stanisław Kubiak. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, , [1] s ; 24 cm. - (Biblioteka Kroniki Miasta Poznania) 5. POWSTANIE Wielkopolskie : bibliografia w wyborze / oprac. Beata Nowak. - Poznań : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, , [1] s ; 21 cm 6. STAN prac i problemy bibliografii czasopism polskich ( ) / Elżbieta Czemarmazowicz. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, , [1] s ; 21 cm 02 BIBLIOTEKARSTWO, BIBLIOTEKOZNASTWO 1. BIBLIOTEKA Raczyńskich / Alfred Kaczkowski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, , [2] s., [1] k. tabl: il ; 20 cm 2. BIBLIOTEKA Uniwersytecka w Poznaniu / Stefan Vrtel-Wierczyński. - Poznań : Rolnicza Drukarnia Nakładowa, : tab. ; 24 cm 3. BIBLIOTEKA Uniwersytecka we Wrocławiu / oprac. Bronisław Kocowski. - Wrocław : Państ. Wydaw. Naukowe, , [1] s.: fot., portr., il ; 21 cm 4. BIBLIOTEKA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Stanisław Kubiak. - Poznań : Uniwersytet im. A. Mickiewicza, , [1] s: il., fot. ; 25 cm 5. BIBLIOTEKI Wielkopolski w służbie nauki i kultury [ ] / red. Stanisław Kubiak. - Poznań : Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Tomyśl, , [2] s ; 24 cm 6. DRUKARZE dawnej Polski : od XV do XVIII wieku.t. 3 cz. 1,Wielkopolska / oprac. Alodia Kawecka-Gryczowa, Krystyna Korotajowa, Jan Sójka. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, XV, 305, [2] s., [14] k. tabl: il., mapa, err ; 24 cm. - (Książka w Dawnej Kulturze Polskiej, ISSN ; 10) 7. DRUKARZE i drukarnie w Królestwie Polskim : materiały ze źródeł archiwalnych / Marian Julian Lech; red. Maciej Dąbrowski. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, , [3] s ; 21 cm 8. GROMADZKIE Biblioteki Publiczne w poznańskiem ( ) / Zdzisław

3 Szkutnik. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, , [3] s ; 21 cm. - (Materiały i Studia do Dziejów Kultury w Wielkopolsce ; Z.4) 9. KSIĄŻKA i jej czytelnicy w dawnej Polsce / Bogumiła Kosmanowa. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydaw., , [2] s: il. portr ; 20 cm 10. KSIĘGARSTWO w społeczeństwie współczesnym / Radosław Cybulski. - Wyd Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, , [1] s: il. 4 wykr ; 21 cm. - (Książki o Książce) 11. MAŁY offset : urządzenia i maszyny : surowce i materiały : produkcja druków / tł. Henryk Anders. - Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, s; il., fot ; 25 cm 12. METODOLOGIA bibliotekoznawstwa i nauki o informacji naukowej : materiały z sesii naukowej zorganizowanej przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej oraz Bibliotekę Główną UAM XII 1974 r. / red. Stanisław Kubiak. - Poznań : Uniwersytet im. A. Mickiewicza, s: il ; 25 cm. - (Prace Biblioteki Głównej ; nr 9) 13. METODYKA i organizacja czytelnictwa : zarys ogólny / Alina Wajda. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, s: tab., err ; 25 cm 14. O godności książki w Polsce / Aleksander Gieysztor. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, , [3] s: il ; 22 cm 15. PROBLEMY edytorstwa : materiały seminarium zorganizowanego przez PWN w październiku 1970 / red.,. - Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, , [2] s., [20] s tabl.: fot. ; 21 cm 16. PROBLEMY konserwacji i renowacji zbiorów bibliotecznych. - Poznań : Uniwersytet im. A. Mickiewicza, , [1] s ; 25 cm. - (Prace Biblioteki Głównej ; nr 10) 17. PRZEWODNIK po Bibliotece Jagiellońskiej / oprac. Irena Bar. - Kraków : Państ. Wydaw. Naukowe, , [3] s: il., fot. ; 21 cm 18. REWOLUCJA książki / Robert Escarpit; przeł. Jerzy Pański; posł. Leon Marszałek. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, s.:tab. ; 20 cm. 19. STATUT Towarzystwa Czytelni Ludowych : w 100-lecie założenia Towarzystwa Czytelni Ludowych ( ) / przedm. Witold Jakóbczyk; Towarzystwo Czytelni Ludowych. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, [8] k: 4 il ; 23 cm 20. TYSIĄC lat bibliotek w Polsce / Bogumiła Kosmanowa. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, , [1] s: il ; 18 cm. - (Nauka dla wszystkich / Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ISSN Historia / Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Nr 288) 21. TYTUS Działyński i jego dzieło : 150 lat Biblioteki Kórnickiej / Bogumiła Kosmanowa, Marceli Kosman. - Wrocław : "Ossolineum", , [2] s: il., 2 tab., portr ; 20 cm. - (Książki o Książce) 22. WYBRANE zagadnienia wydawnicze : edytorstwo naukowe i ruch wydawniczy / Franciszek Mincer. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, s: err ; 21 cm 23. Z dziejów drukarstwa w Poznaniu w XVII wieku : drukarnia wolrabowska w latach i jej produkcja / Jan Sójka. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, , [2] s: il., tab., wykr., err ; 24 cm. - (Prace Komisji Historycznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk Historycznych ; t. 29) 24. Z dziejów nauki o książce / Krzysztof Migoń. - Wrocław : "Ossolineum", , [2] s: il. 5 portr ; 20 cm. - (Książki o Książce) 25. ZAGADNIENIA informacji i dokumentacji naukowej / Wojciech Piróg. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, , [1] s: il ; 25 cm 26. ZAKŁAD Narodowy imienia Ossolińskich / Jan Trzynadlowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ,[1]s.: fot. ; 20 cm. - (Wydawnictwa Jubileuszowe (Zakł. Nar. im. Ossolińskich we Wrocławiu))

4 1 FILOZOFIA 1. KSIĄŻĘ : ROZWAŻANIA NAD PIERWSZYM DZIESIĘCIOKSIĘGIEM HISTORII RZYMU LIWIUSZA / NICCOLO MACHIAVELLI; PRZEŁ. WINCENTY RZYMOWSKI; WSTĘP KONSTANTY GRZYBOWSKI. - Warszawa : Państ. Instytut Wydaw., s. ; 20 cm 2. POGLĄDY społeczno-filozoficzne Jana Śniadeckiego / Edmund Fryckowski. - Bydgoszcz : "Pomorze", , [3] s., [8] s. tabl: il., faks., fot., portr ; 21 cm 3. Z głównych zagadnień filozofii / George Edward Moore; tł. Czesław Znamierowski. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, , [1] s.: portr. ; 24 cm 16 LOGIKA, METODOLOGIA 1. METODOLOGIA badań społecznych / Stefan Nowak. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, , [2] s: rys ; 24 cm 17 ETYKA 1. SOCJOLOGIA moralności : wprowadzenie i bibliografia prac polskich / Janusz Mariański. - Poznań : "Pallottinum", , [3] s ; 20 cm. - (Studia Socjologiczno-Religijne, ISSN ) 2 RELIGIA, TEOLOGIA, RELIGIOZNASTWO 1. SPOŁECZNO-POLITYCZNA doktryna Kościoła papieży Jana XXIII i Pawła VI / Wiesław Mysłek. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, , [2] s ; 24 cm 316 SOCJOLOGIA 1. POŁOŻENIE klasy robotniczej w Polsce : studia i materiały / Maria Ciechocińska. - Warszawa : "Książka i Wiedza", , [13] s. ; 24 cm 2. SPOŁECZEŃSTWO : wstęp do socjologii systematycznej / Jerzy Józef Wiatr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, , [2] s ; 20 cm 3. SPOŁECZNOŚĆ lokalna a młodzież : (na przykładzie Miasta i Gminy Trzcianka). - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, s ; 21 cm 4. STUDIA Socjologiczne / Tadeusz Szczurkiewicz. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, ,[2]s.: ; 24 cm PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA 1. SOCJOTECHNIKA : Jak oddziaływać skutecznie? / red. Adam Podgórecki. - Warszawa : "Książka i Wiedza", , [1] s.: wykr. ; 23 cm 32 NAUKI POLITYCZNE, POLITYKA 2. DEMOKRATYCZNE organizacje młodzieżowe w Wielkopolsce / Eugeniusz Dałek, Edmund Makowski. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, , [2] s.: il., fot. ; 21 cm 3. GENEZA Republiki Federalnej Niemiec : studium politologiczne / Jerzy Sułek. - Poznań : Instytut Zachodni, , [1] s ; 22 cm. - (Studium Niemcoznawcze Instytutu Zachodniego, ISSN ; nr 30) 4. LEWICA Niemiecka w walce z dyktaturą hitlerowską / Antoni Czubiński. -

5 Warszawa : "Iskry", s.:fot. ; 20 cm 5. MŁODE pokolenie ziem zachodnich : pamiętniki / oprac. Zygmunt Dulczewski. - Poznań : Instytut Zachodni, , [2] s ; 24 cm 6. POLITYKA zagraniczna Polski : artykuły i przemówienia / Zygmunt Modzelewski. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, s ; 21 cm 7. REFERENDUM i wybory w województwie poznańskim : w latach / Edward Erazmus. - Poznań : Uniwersytet im. A. Mickiewicza, , [2] s ; 24 cm 8. SOCJALDEMOKRACJA Królestwa Polskiego i Litwy : materiały i dokumenty / oprac. B. Szmidt. - Moskwa : Towarzystwo Wydawnicze Robotników Zagranicznych, , [1] s: fot., portr. ; 23 cm 9. ZESZYTY Dydaktyczno - Naukowe : Politologia 3 / red. Kazimierz Pająk. - Piła : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa, s.; wykr. ; 24 cm. - (Licentiatus : zeszyty dydaktyczno - naukowe / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile. Politologia / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile ; T.9) 10. ZWIĄZEK Walki Młodych w Wielkopolsce : wspomnienia. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, s.: fot. ; 21 cm 33 NAUKI EKONOMICZNE lat gospodarki Polski Ludowej : praca zbiorowa / Kazimierz Secomski. - Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne, ,[1]s.: tab., wykr. ; 24 cm 2. HISTORIA gospodarcza Polski. T.1 : czasy przedrozbiorowe / Jan Rutkowski. - Wyd. 3 rozsz.. - Poznań : Księgarnia Akademicka, , [1] s. ; 24 cm 3. HISTORIA gospodarcza Polski. T.2 : czasy porozbiorowe do 1918 roku / Jan Rutkowski. - Poznań : Księgarnia Akademicka, s. ; 24 cm 4. POLSKA myśl ekonomiczna a rozwój gospodarczy : studia nad początkami teorii zacofania gospodarczego / Janusz Górski. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, , [2] s. ; 21 cm 5. PRZEBUDOWA ustroju rolnego w Wielkopolsce i na Pomorzu / Henryk Słabek. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, ,[1]s.:tab., wykr. ; 24 cm 6. ROZWÓJ gospodarczy Poznania w Dwudziestoleciu Polski Ludowej Poznań : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, (Roczniki Ekonomiczne. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (Organ Oddziału Poznańskiego). Tom XVII ; Zeszyt Specjalny) 37(091) HISTORIA WYCHOWANIA, OŚWIATY, PEDAGOGIKI 1. MUNERA Poznaiensia : Księga pamiątkowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu dla uczczenia 600-lecia założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego / Gerard Labuda. - Poznań : Uniwersytet im. A. Mickiewicza, , [1] s., [10] k. tabl: il., portr., tab. ; 25 cm 2. TAJNY uniwersytet ziem zachodnich : Uniwersytet poznański / Władysław Kowalenko. - Poznań : Instytut Zachodni, s.: fot., tab. ; 19 cm. - (Badania nad okupacją niemiecką w Polsce ; T.7) 3. UNIWERSYTET Poznański w latach / Gerard Labuda. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, s.: fot. ; 24 cm 37.01/.08 OGÓLNE ZASADY PEDAGOGIKI I WYCHOWANIA 1. PEDAGOGIKA : pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych.t.2 / red. Bogusław Śliwerski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. : il., wykr. ; 26 cm 2. PEDAGOGIKA : podstawy nauk o wychowaniu. T.1 / red. Bogusław Śliwerski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. : il. ; 26 cm

6 3. PEDAGOGIKA : subdyscypliny wiedzy pedagogicznej.t.3 / red. Bogusław Śliwerski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. : il., wykr. ; 26 cm 4. POMÓŻ uzależnionym! : integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. - Kraków : "Impuls", , [1] s ; 24 cm 5. ZABAWA w rozwoju poznawczym i emocjonalno-społecznym dzieci o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Kraków : "Impuls", s.: rys. ; 24 cm PEDAGOGIKA SPECJALNA 1. JAK krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Kraków : "Impuls", s.: rys. ; 24 cm 2. PROGRAM nauki komunikacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Maria Walczowska-Dutka. - Kraków : "Impuls", , [1] s.: fot. kolor. ; 24 cm OGÓLNE ZAGADNIENIA METODYKI NAUCZANIA, DYDAKTYKA OGÓLNA 1. "CZARODZIEJSKI pyłek" czyli metafora i bajka we wspomaganiu rozwoju małego dziecka : przykładowe bajki o charakterze terapeutycznym z zakresu akceptacji i tolerancji drugiego człowieka oraz niwolenia lęków i obaw towarzyszących małym dzieciom : przykładowe scenariusze zajęć do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym / Agnieszka Jaszczyk, Beata Kochaniak. - Kraków : "Impuls", , [2] s.: il. ; 24 cm 54 CHEMIA 1. ĆWICZENIA z biochemii : dla studentów kierunków rolniczych / red. Piotr Dullin, Mariola Galbas, Paweł Glanc. - Leszno : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego, , [1] s: il., wykr ; 24 cm. - (Skrypty / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.j.a.komeńskiego w Lesznie, ISSN ; Nr 2) 62 INŻYNIERIA, TECHNIKA 1. PODSTAWY konstrukcji maszyn z CAD : połączenia i elementy podatne / Janusz Sempruch, Tomasz Piątkowski. - Piła : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, s: rys., wykr ; 24 cm ELEKTROTECHNIKA 1. ĆWICZENIA laboratoryjne z inżynierii materiałów elektrotechnicznych / Ryszard Dobroszewski. - Leszno : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego, , [2]s. : rys., wykr. ; 24 cm. - (Skrypty / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.j.a.komeńskiego w Lesznie, ISSN ; Nr 1) 65 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1. RACHUNKOWOŚĆ przedsiębiorstw : obrót pieniężny, rozrachunki, obrót materiałowy : część I skryptu do nauki księgowania według przepisów znowelizowanej ustawy o rachunkowości / Bożena Padurek. - Wyd Wrocław : Wydaw. Bożena Padurek, , [1] s: faks., rys ; 24 cm

7 7 SZTUKA 1. ABSOLUTORIUM : luty 2006 r / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.j.a.komeńskiego w Lesznie. - Leszno, album 98 fot. kol. ; 30 cm. - (PWSZ Leszno - dokumentacja) 2. GIOTTO / oprac. Stefano Peccatori, Stefano Zuffi. - Warszawa : "Rzeczpospolita", , [1] s.: fot., rys. ; 24 cm. - (Klasycy Sztuki (Rzeczpospolita) ; 11) 3. VELÁZQUEZ / oprac. Stefano Peccatori, Stefano Zuffi. - Warszawa : "Rzeczpospolita", , [1] s.: fot., rys. ; 24 cm. - (Klasycy Sztuki (Rzeczpospolita) ; 12) 4. ZAMEK w Kórniku / Róża Kąsinowska. - Kórnik : Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka, s: faks., fot., pl., portr., rys ; 30 cm 82 LITERATURA PIĘKNA 1. PAROKSYZM numer minus jeden / Ryszard Głowacki. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, , [3] s ; 16 cm. - (Fantazja, Przygoda, Rozrywka) 2. WSPOMNIENIA / Walter Schellenberg; tł Tadeusz Rybowski; przedm. Ryszard Majewski. - Wrocław : Krajowa Agencja Wydawnicza, , [4] s., [20] s. tabl: faks., fot., portr ; 20 cm 91 GEOGRAFIA 1. MOSKWA / Jurij Bałanienko, Aleksandr Bjerjezin. - Moskwa : "Pascal", , [1] s: il., fot. ; 36 cm 929 BIOGRAFIE lat 13 minut = 13 év 13 perc / Grzegorz Łubczyk, Marek Maldis. - Warszawa : "Rytm", [2006] ,[2]s.: fot., [20]s.tabl.: fot. ; 21 cm 2. BOLESŁAW Bierut : życie i działalność / oprac. Józef Kowalczyk. - Warszawa : "Książka i Wiedza", , [2] s., [10] s. tabl.: il., portr., fot. ; 21 cm 3. BOLESŁAW Limanowski / Marian Żychowski. - Kraków : "Książka i Wiedza", , [1] s., [7] s. tabl: faks., fot., portr ; 24 cm 4. IZABELLA i Jan Działyńscy - mecenasi kultury / red. Barbara Wysocka. - Gołuchów : Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka, , [2] s: il., faks., fot., pl., portr ; 18 cm 5. JAN Działyński : ostatni z rodu / Andrzej Mężyński. - Wyd. 2 uzup.. - Kórnik : Biblioteka Kórnicka, , [2] s. : il. ; 21 cm 6. KAROL Marcinkowski / Witold Jakóbczyk. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, , [4] s., [6] k. tabl: il., portr ; 21 cm 7. PAMIĄTKOM ojczystym ocalonym z burzy dziejowej : Muzeum Emeryka Hutten Czapskiego (Stańków - Kraków) / Maria Kocójowa. - Kraków : Wydaw. Literackie, s.: il. portr ; 21 cm 8. PAMIĘTNIKI Filipa Pawła de Segura, adiutanta Napoleona / Philippe Paul Segur; tł Emilia Leszczyńska, Eligia Bąkowska. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, , [4] s ; 21 cm 9. PAMIĘTNIKI Natalisa Sulerzyskiego byłego posła Ziemi Pruskiej na Sejm Berliński / Natalis Sulerzyski; red. Sławomir Kalembka. - Warszawa : "Pax", , [1] s., [16] s. tabl: fot., portr ; 20 cm 10. POLSCY kandydaci do chwały ołtarzy / Jerzy Mrówczyński. - Wrocław : Wydaw. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, , [1] s ; 21 cm 11. ROMAN Dmowski : życiorys - wspomnienia - zbiór fotografij / oprac. Feliks Fikus. - Poznań, , [2] s.: fot, ; 26 cm

8 12. TYTUS Działyński / Stanisław Kazimierz Potocki, Barbara Wysocka; przedm. Stanisław Sierpowski. - Kórnik : Biblioteka Kórnicka, , [3] s: il ; 21 cm 13. WIELKOPOLSKI słownik biograficzny : zeszyt próbny / red. Antoni Gąsiorowski, Jerzy Topolski. - Poznań : Wydaw. Naukowe PWN, s. ; 25 cm 14. WŁADYSŁAW Sikorski / Roman Wapiński. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", , [2] s., [8] k. tabl: il. portr ; 21 cm. - (Biblioteka Wiedzy Historycznej) 15. WŁADYSŁAW Zamoyski : fundator Kórnika i Zakopanego / Zenon Bosacki. - Wyd. 2 poszerz. i popr. - Kórnik : Biblioteka Kórnicka, , [4] s: il ; 21 cm 16. WOJCIECH Korfanty : odrodzenie narodowe i polityczne Śląska / Mieczysław Tobiasz. - Katowice : "Ognisko", s ; 27 cm 17. WSPOMNIENIA wojewody / Feliks Widy-Wirski. - Warszawa : [Główna Biblioteka Lekarska], [2], 56 s: 2 il ; 25 cm 93/94 HISTORIA czerwca 1941 / Aleksander Niekricz; tł. Teofila Weintraub. - Warszawa : "Książka i Wiedza", ,[2]s.: ; 21 cm 2. CYCERON i jego współcześni / Kazimierz Feliks Kumaniecki. - [Wyd. 2]. - Warszawa : "Czytelnik", , [3] s: 1 fot ; 24 cm 3. FRANCISZEK Józef I / Stanisław Grodziski. - [Wyd. 2]. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, , [3] s., [20] s. tabl: il., portr ; 22 cm 4. GOMUŁKA u szczytu powodzenia - drugi zwrot / Jan Ptasiński. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, , [4] s., [16] s. tabl: fot., portr ; 24 cm 5. GRABIEŻ polskiego mienia na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej "wcielonych" do Rzeszy / Czesław Łuczak. - Poznań : Uniwersytet im. A. Mickiewicza, , [1] s. ; 25 cm 6. HISTORIA Białorusi / Marceli Kosman. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, , [1] s: il., mapy, portr., tab ; 25 cm 7. HISTORIA powszechna / Janusz Pajewski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, , [2] s., [56] s. tabl. (w tym złoż.): il. (w tym kolor.), mapy ; 25 cm 8. KONKORDAT polski z 1925 roku : zagadnienia prawno-polityczne / Jerzy Wisłocki. - Poznań : Uniwersytet im. A. Mickiewicza, , [1] s., [1] k. mapa: tab ; 24 cm. - (Prawo ; nr 87) 9. METODOLOGIA historii / Jerzy Topolski. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, , [2] s: rys. ; 24 cm 10. NIEMCY : między partykularyzmem a federalizmem / Witold Jakóbczyk. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, , [1] s ; 24 cm 11. NIEMCY wobec konfliktu narodowościowego na Górnym Śląsku po I wojnie światowej : materiały z sesji naukowej pt. "Górny Śląsk celem rewizjonizmu niemieckiego w pięćdziesiątą rocznicę wygaśnięcia konwencji genewskiej" / red. Andrzej Szefer. - Poznań : Instytut Zachodni, s ; 21 cm 12. NIEMIECKA Republika Demokratyczna : praca zbiorowa / red. Bohdan Gruchman, Bolesław Wiewióra. - Poznań : Instytut Zachodni, s.: tab. ; 24 cm 13. PAMIĘTNIK : Wielkopolska i powstanie styczniowe we wspomnieniach galicyjskiego ziemianina / Kazimierz Sczaniecki; oprac., przedm. Witold Molik. - Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, [2], 162, [7] s., [16] s. tabl: il., 1 fot., portr ; 20 cm. - (Wydawnictwa Źródłowe Komisji Historycznej, ISSN ; t. 25) 14. PIERWSZY z trzech zwrotów czyli Rzecz o Władysławie Gomułce / Jan Ptasiński. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, , [1] s., [16] s. tabl: faks., fot.,

9 portr ; 24 cm 15. POZNAŃ : dzieje, ludzie, kultura. - Poznań : Komitet Obchodu "Dni Poznania", s.: fot. ; 27 cm 16. PRZEWODNIK po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa : lata wojny Warszawa : "Sport i Turystyka", s., [100] s. tabl.: 2 mapy, rys, fot. ; 21cm 17. TAMTE dziesięć lat : [dlaczego Chruszczow musiał odejść?] / Aleksiej Adżubej; tł Eugeniusz Biedka. - Warszawa : "Alfa", , [19] s: fot., portr ; 21 cm 18. TEN zły wódz : Wellington / George Bidwell. - Katowice : "Śląsk", ,[4]s.,[9] s.tabl.: fot. ; 20 cm 19. WŁADYSŁAW Zamoyski / red. Stanisław Sierpowski. - Kórnik ; Zakopane : Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka : Urząd Miasta, s., [11]s.tab.: fot. ; 21 cm 20. WOJNA wyzwoleńcza narodu polskiego w latach / oprac. Tadeusz Rawski, Zdzisław Stąpor, Jan Zamojski. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, s. ; 24 cm 21. WSTĘP do badań historycznych / Benon Miśkiewicz. - Wyd.4 zm.. - Poznań : Wydaw. Naukowe PWN, s. :rys. ; 24 cm 94(438) HISTORIA POLSKI 1. BYDGOSZCZ w dobie Powstania Wielkopolskiego / red. Zdzisław Grot. - Poznań : Wydaw. Naukowe PWN, : fot., mapy +err. ; 24 cm 2. BYDGOSZCZ wczoraj i dziś : : praca zbiorowa / red. Stanisław Michalski; współaut. Henryk Bednarski. - Warszawa ; Poznań : Wydaw. Naukowe PWN, , [1] s: fot., mapy, pl., wykr ; 25 cm 3. DZIEJÓW Polski blaski i cienie / red. Krystyna Sokół. - Warszawa : "Książka i Wiedza", , [2] s.: il. ; 24 cm 4. GENEZA Powstania Wielkopolskiego / Stanisław Kubiak. - Wyd.2. - Poznań : Wydaw. Naukowe PWN, s. ; 24cm 5. GŁÓWNE nurty ideowe w ZHP w latach / Jerzy Gaj. - Warszawa : Wydaw. Harcerskie, ,[1]s.: tab. ; 21 cm 6. HISTORIA Polski. T.3, 1850/ : część 1, 1850/ / red. Żanna Kormanowa, Irena Pietrzak-Pawłowska. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, s.: il., fot. ; 25 cm 7. KONSTYTUCJE polskie w rozwoju dziejowym / Mieczysław Adamczyk, Stefan Pastuszka. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, s. ; 21 cm 8. KSIĘGA pamięci Wielkopolskich Inwalidów Wojennych / Marian Białecki, Włodzimierz Karwatka. - Poznań : "Polinfo", , [2] s: faks., fot., nuty, portr ; 24 cm 9. KULTUR- kampf w zaborze pruskim / Lech Trzeciakowski. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, ,[2]s.: fot. ; 21 cm 10. LWY z Westerplatte / Stanisława Górnikiewicz. - [Wyd. 2 popr. i uzup.]. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, , [1] s., [32] s. tabl: faks., fot., 1 mapa, 1 pl., portr ; 21 cm 11. MIĘDZY Londynem a Warszawą : lipiec lipiec 1944 / Eugeniusz Duraczyński. - Warszawa : Państ. Instytut Wydaw., , [1] s ; 20 cm. - (Historia Najnowsza) 12. MODRZEWSKI i jego przeciwnicy / Bogumiła Kosmanowa. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydaw., , [5] s: il., portr ; 21 cm 13. NAJNOWSZE dzieje Polski : / Antoni Czubiński. - Warszawa : Wydaw.

10 Naukowe PWN, , [3] s., [110] s. tabl: faks., fot., portr., err ; 25 cm 14. NIEWOLNICY III Rzeszy : materiały sprawozdawczo-programowe na III Krajowy Zjazd Delegatów : biuletyn nr 15 - wydanie specjalne / red. Mirosław Podsiadło. - Warszawa : "Agencja Atm", , [1], [4] s. tabl.: fot. ; 23 cm 15. OCALIĆ od zapomnienia... : fakty, wspomnienia, pomniki / Zbigniew Gryczka; Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. - Leszno : Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, s., [16] s. tabl: il. (gł. kolor.) ; 21 cm 16. ODBUDOWA państwa polskiego : / Janusz Pajewski. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, s. ; 24 cm 17. POLACY w Berlinie : przyczynek do historii wychodźtwa polskiego w Berlinie i po prawym brzegu Łaby / Antoni Gołąbek; oprac. Jan Każmierczak. - Wydaw. Poznańskie, , [2] s. ; 24 cm 18. POLACY w historii i kulturze krajów Europy zachodniej : słownik biograficzny / red. Krzysztof Kwaśniewski, Lech Trzeciakowski; współaut. Adam Konieczny. - Poznań : Instytut Zachodni, , [3] s ; 24 cm 19. POLSCY robotnicy przymusowi w Trzeciej Rzeszy podczas II wojny Światowej / red. Czesław Łuczak. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, , [3] s.: fot., il., wykr. ; 24 cm 20. POLSKA anarchia / Paweł Jasienica. - Kraków : Wydaw. Literackie, , [3] s ; 20 cm 21. POLSKA granica zachodnia tysiąc lat dziejów politycznych / Gerard Labuda. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, s.: mapy, fot. ; 24 cm 22. POLSKA Ludowa : słownik encylkopedyczny. - Warszwa : "Wiedza Powszechna", ,[2]s.: tab., wykr. ; 24 cm 23. POLSKA odrodzona w 1918 roku / red. Stanisław Kubiak. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, s ; 21 cm 24. POLSKI Wallenberg : rzecz o Henryku Sławiku / Grzegorz Łubczyk. - Warszawa : "Rytm", cop , [1] s., [60] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 22 cm 25. POWSTANIE Wielkopolskie : przyczynek do dziejów przewrotu z listpoada i grudnia 1918 roku / Bohdan Hulewicz. - Wyd.2. - Poznań : Wydaw. Naukowe PWN, s. ; 24cm 26. PRUSKA komisja osadnicza : / Witold Jakóbczyk. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, , [2] s., [1] k. mapa: tab ; 20 cm 27. PRZEWRÓT majowy 1926 roku / Antoni Czubiński. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydaw., , [1] s., [28] s. tabl. portr. ; 22 cm 28. RUCH robotniczy w Wielkopolsce / Bolesław Danilczuk. - Toruń : Uniwersytet im. M. Kopernika, s ; 24 cm 29. RZECZPOSPOLITA Polska a Prusy Książęce w latach : sprawa sukcesji brandenburskiej / Barbara Janiszewska-Mincer, Franciszek Mincer. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, , [1] s ; 24 cm. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, ISSN ; nr 94) 30. SPOŁECZEŃSTWO feudalne / Marc Bloch; tł Eligia Bąkowska; przedm. Andrzej Feliks Grabski. - Warszawa : Państ. Instytut Wydaw., , [3] s., [35] k. tabl: il., mapy, portr ; 21 cm. - (Klasycy Historiografii) 31. SPOTKANIA z historią / Janusz Tazbir. - [Wyd. 2]. - Warszawa : "Iskry", , [3] s ; 20 cm 32. SPÓR o Morskie Oko : wspomnienia / Władysław Bieńkowski; oprac. Mirosław Kwieciński. - Kórnik : Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka, [119] s. : il., mapy ; 31 cm 33. SPRAWA polska w izbie poselskiej sejmu pruskiego w Berlinie : według zapisków

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI # ŹRÓDŁA Zbiory dokumentów 1. Aby świat się dowiedział... Nielegalne dokumenty

Bardziej szczegółowo

Ludność Polski w XX w.

Ludność Polski w XX w. BIBLIOGRAFIA Adamczewski Wojciech, 1998, Statystyka w Polsce przed powstaniem Głównego Urzędu Statystycznego. Wiadomości Statystyczne, 43, 11, s. 113 116. Adelson Józef, 1993, W Polsce zwanej Ludową, [w:]

Bardziej szczegółowo

LISTA NR 11/2009 DRUKI ZWARTE POLSKIE

LISTA NR 11/2009 DRUKI ZWARTE POLSKIE Anna Jaszkiewicz Książnica Pomorska Oddział Gromadzenia Wymiana i Dary ul. Podgórna 15/16 70-205 Szczecin Tel. 48 91 48 19 146 e-mail: a.jaszkiewicz@ksiaznica.szczecin.pl Zamówienia prosimy składać pocztą

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 Poz. 15826-16389 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009 0/B NAUKA I KULTURA Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie / red. prowadzący Wojciech Baturo. - Warszawa : Wydaw. Naukowe

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 Poz. 29565-30138 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, kwiecień 2011 r. Nr 15a

R. 67(79) Warszawa, kwiecień 2011 r. Nr 15a R. 67(79) Warszawa, kwiecień 2011 r. Nr 15a Poz. 9251-9734 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ SIERPIEŃ 2008

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ SIERPIEŃ 2008 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ SIERPIEŃ 2008 0/C MULTIMEDIA A child for life = Wieczne dziecko / producted, directed by Susan Fleisher, Ron Orders. - Warszawa : "Parpamedia",

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 18-24 stycznia 2009 r. Nr 4

R. 65(77) Warszawa, 18-24 stycznia 2009 r. Nr 4 R. 65(77) Warszawa, 18-24 stycznia 2009 r. Nr 4 Poz. 1408-1963 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH

TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Wanda Stokłosa. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a

R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a Poz. 27117-27565 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a Poz. 31829-32552 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ lipiec 2009

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ lipiec 2009 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ lipiec 2009 0/B NAUKA I KULTURA Słownik wiedzy o kulturze / [aut. haseł] Wojciech Antosik [i in. ; red. Krystyna Kubalska-Sulkiewicz i

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27

R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27 R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27 Poz. 18287-18862 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, listopad 2013 r. Nr 48a

R. 69(81) Warszawa, listopad 2013 r. Nr 48a R. 69(81) Warszawa, listopad 2013 r. Nr 48a Poz. 31546-32224 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 24 lutego - 2 marca 2013 r. Nr 9

R. 69(81) Warszawa, 24 lutego - 2 marca 2013 r. Nr 9 R. 69(81) Warszawa, 24 lutego - 2 marca 2013 r. Nr 9 Poz. 6255-6914 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a

R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a Poz. 22298-22845 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 Poz. 26575-27116 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a

R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a Poz. 15514-16037 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 Poz. 8561-9250 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. grudzień 2013 r. styczeń 2014 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. grudzień 2013 r. styczeń 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW grudzień 2013 r. styczeń 2014 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 1-7 kwietnia 2012 r. Nr 14

R. 68(80) Warszawa, 1-7 kwietnia 2012 r. Nr 14 R. 68(80) Warszawa, 1-7 kwietnia 2012 r. Nr 14 Poz. 8852-9527 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 Poz. 32918-33445 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 Poz. 16492-17184 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 Poz. 16107-16659 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 Poz. 13935-14541 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a

R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a Poz. 20387-20820 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 3 marzec 2010 poz. 6640-10124 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2010 nr 2 lipiec-grudzień 2010 poz. 253-413 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo