1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia"):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia"):"

Transkrypt

1 Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Wiesława Wiatrak Szkoła: Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II Miejscowość: Raba Wyżna Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego 1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia"): W zakresie treści: 7- Przesyłanie informacji 8- Fale dźwiękowe. Fale elektromagnetyczne. Urządzenia do przekazywania informacji. W zakresie umiejętności uczniowie będą doskonalić: Umiejętność posługiwania się metodami badawczymi typowymi dla fizyki. Opisywanie zjawisk fizycznych z zastosowaniem modeli i technik matematycznych. Zrozumienie wpływu zjawisk fizycznych na zdrowie człowieka. W zakresie zadań szkoły wynikających z realizacji projektu: Umożliwienie przeprowadzenia doświadczeń fizycznych. Kształcenie umiejętności krytycznego korzystania ze spojrzenia na dobra techniki. 2. Określ typ projektu: Odp.: mieszany, 3. Jeśli określiłaś/określiłeś typ projektu jako mieszany - wpisz jakie elementy się na niego składają: Badawczy i artystyczno- medialny 4. Wpisz słowa kluczowe: a) odnoszące się do treści merytorycznych (2-3): Jaki wpływ telefony komórkowe mają na nasze życie. Jaką pełnią w nim rolę. b) odnoszące się do narzędzi komputerowych i internetowych (2-3):

2 Zdobycie umiejętności tworzenia programów PowerPoint, strony internetowej oraz programu obrazującego rozchodzenie się fal dźwiękowych w ośrodku. Analiza zdobytego materiału z wykorzystaniem programu Excel. 5. Czas trwania projektu: Odp.: dłużej niż miesiąc, 6. Podaj temat/y realizowane przez uczniów w ramach projektu: Telekomunikacja wczoraj i dziś. Dlaczego słyszysz? Co to jest fala elektromagnetyczna? Fizyka w telefonie komórkowym GPRS i system Lason- pomocnik, czy wróg? Telefon komórkowy- za i przeciw. 7. Jak zostały wybrane tematy projektów? Odp.: uczniowie zaproponowali listę tematów, 8. Dlaczego została zastosowana taka metoda wyboru tematu/tematów? Uczniowie podali tematy, które były dla nich szczególnie interesujące. Chciałam, aby uczniowie byli zainteresowani w sposób szczególny tematem, który następnie będą realizować. Temat ten musiał się okazać dla nich interesujący, gdyż wtedy wykażą się większym zaangażowaniem. Również dzięki temu mieli więcej pomysłów co w ramach tego projektu chcą zrobić i czego się dowiedzieć. Ja podsunęłam im tylko kilka własnych elementów już wybranego tematu. 9. Podaj główne cele projektu (maksymalnie cztery). Pamiętaj, by uwzględnić także cele związane z wykorzystaniem komputera i internetu! 1. Uczeń potrafi zinterpretować i przetworzyć informację dotyczącą rysu historycznoobyczajowego telekomunikacji, ocenić znaczenie rozwoju jej na życie człowieka. Poznaje zasadę działania telefonu komórkowego poprzez zdobyte informacje oraz pracę badawczą, rozróżnia pozytywny i negatywny wpływ na jego życie. 2. Uczeń potrafi współdziałać z grupą, biorąc odpowiedzialność za wytyczony cel. 3. Uczeń potrafi samodzielnie stworzyć stronę internetową na temat projektu z użyciem programów: Publisher, Windows Movie Maker, InfranView 3.91, EcoLab, opracować

3 zdobyte materiały z użyciem programu Excel oraz stworzyć prezentację Microsoft PowerPoint zawierającą informację tekstową i graficzną na temat telekomunikacji, filmu nakręconego kamerą cyfrową i zmontowanego za pomocą programu 10. Uzasadnij, dlaczego uważasz, że wskazane cele są: a) mierzalne (czyli po czym poznasz, że uczniowie je osiągnęli): Uczeń samodzielnie potrafi omówić zasadę działania telefonu komórkowego. Wie, że jest to urządzenie do przekazywania informacji. Potrafi uzasadnić i przedstawić pozytywny oraz negatywny wpływ korzystania z telefonu komórkowego. Świadczy o tym stworzona przez niego prezentacja Powerpoint na ten temat, film, strona w języku HTML oraz ankieta przeprowadzona wśród uczniów, a opracowana z użyciem programu Excel. Uczeń tworzy stronę internetową projektu, na której prezentuje zdobyte przez siebie wiadomości i umiejętności. Uczeń tworzy również tabelę pt "Telekomunikacja- wczoraj i dziś". Efekty końcowe będą widoczne w czasie prezentacji projektu. Ponadto uczniowie podpiszą ze mną kontrakt, gdzie będą jasno wytyczone cele i podane elementy podlegające ocenie. b) ambitne, ale realistyczne: W dobie informatyzacji ważne jest, aby uczulić naszych uczniów na czyhające na nich w życiu pułapki. Wydaje mi się, że sam temat jest nie tylko ciekawy ale i ambitny. Potrafi on zainteresować każdego. Ambitny, gdyż : 1. Zakres działań jest obszerny, ale możliwy do zrealizowania pod warunkiem, iż grupy będą pracować różnym frontem. 2. Interdyscyplinarny. 3. Potrafi zainteresować każdego ucznia. 4. Uczy krytycznego patrzenia na otaczające nas dobra techniki. 5. Dla uczniów w większości komputer jest albo zabawką, albo tylko źródłem informacji nie poddającej się krytyce. Dzięki projektowi uczniowie nauczą się patrzeć na niego inaczej. Nauczą się wykorzystywać różne techniki informatyczne, także wymagające dużych umiejętności w posługiwaniu się komputerem i Internetem. Cele są jednak realistyczne, gdyż: 1. Materiały dotyczące telekomunikacji są szeroko dostępne. 2. Uczniowie będą mieli zapewnione wsparcie ze strony koordynatora projektu, ale także ekspertów z dziedziny informatyki, biologii, matematyki i fizyki. 3. Uczniowie sami określili zagadnienia, którymi chcą się zająć, mając na uwadze swoje

4 możliwości. 4. Są bardzo zaangażowani w swoją pracę. c) wskazują także końcowy efekt, a nie samo działanie: Moim zdaniem: tak. Efektem końcowym ma być zrozumienie działania samego telefonu komórkowego, jego fizycznego aspektu. Ponadto każdy uczeń ma zrozumieć wpływ negatywny i pozytywny wynikający z korzystania z takiego urządzenia. Cele określają w sposób jednoznaczny umiejętności zdobyte przez uczniów. Końcowy efekt będzie prezentowany przed społecznością lokalną i młodzieżą szkolną. 11. W jaki sposób uczniowie zostali podzieleni na zespoły? Odp.: uczniowie sami dobrali się w zespoły, 12. Dlaczego zdecydowałaś/zdecydowałeś o takim sposobie podziału? Jakie to ma znaczenie dla projektu? Uczniowie podzielili się na grupy ze względu na swoje zainteresowania oraz poziom umiejętności, które już posiadają. Nauczyciel nadzorował ten podział, starając się służyć radą, ale nie wpływać w sposób bezpośredni na decyzję uczniów. Ma to duży wpływ na przebieg projektu. Grupy w tym projekcie będą pracować różnym frontem. Każda grupa, ze względu na ograniczony czas będzie miała różne zadania do zrealizowania. Wstęp i zapoznanie z falami dźwiękowymi i elektromagnetycznymi będzie wspólny. Następnie w trakcie realizacji poszczególne grupy będą prezentować pozostałym swoje osiągnięcia, przez co wszystkie grupy zostaną zapoznane z omawianym tematem. Poza tym część zadań uczniowie będą wykonywać poza terenem szkoły. Ważne jest więc, aby mieszkali blisko siebie. Natomiast do naszego gimnazjum uczęszczają uczniowie z 7 miejscowości, co stanowi pewne utrudnienie. 13. Co było najłatwiejsze, a co najtrudniejsze na tym etapie pracy w projekcie? Wypowiedź uzasadnij co najmniej dwoma konkretnymi przykładami: Najłatwiej samodzielnie było wybrać uczniom zagadnienie jakim chcą się zajmować. Telefony komórkowe są teraz wszędobylskie. Stwarzają dużo kontrowersyjnych sytuacji. Również poprzez burzę mózgów wybraliśmy poszczególne zagadnienia, którymi się zajęliśmy. Najtrudniej napisać było cele, tak aby spełniały wszystkie kryteria podane przez organizatorów, a pokazywały to co uczniowie zrobią. Etap 2. Planowanie realizacji projektu przedmiotowego

5 1. Temat(y) i krótkie uzasadnienie ich wyboru: Telekomunikacja wczoraj i dziś. Dlaczego słyszysz? Co to jest fala elektromagnetyczna? Fizyka w telefonie komórkowym GPRS i system Lason- pomocnik, czy wróg? Telefon komórkowy- za i przeciw. Wybraliśmy wraz z uczniami właśnie ten temat, gdyż okazał się dla nich najbardziej interesujący. Temat projektu namawia do refleksji nad nowinkami technicznymi. Współczesny świat jest pełen "niekontrolowanej" i "nieokiełznanej" wiedzy. Ze względu na najnowsze wydarzenia jest to temat na topie dla młodzieży szkolnej, która zastanawia się, czy korzystanie z telefonu przynosi im więcej korzyści, czy więcej zagrożeń. Od tego wyszliśmy. Po kolejnych spotkaniach doszliśmy do wniosku, że aby objąć to zagadnienie, musimy przeprowadzić projekt interdyscyplinarny. Uczniowie muszą poznać rys historyczny telekomunikacji oraz jego wpływ na rozwój ludzkości. Poznać zasadę działania telefonu komórkowego. Dowiedzieć się dlaczego każdy z nich słyszy. Jak wygląda fala elektromagnetyczna oraz dźwiękowa i zbadać jej wpływ na człowieka. Zastanowić się do czego służy system GPRS i Lason. Ponadto chcieliśmy pokazać, że komputer może stanowić nie tylko system informacji, ale może pomóc zrobić coś nowego. Wiedzy nie należy odtwarzać, tylko trzeba na nowo ją tworzyć. Uczniowie mają nauczyć się nie tylko krytycznego myślenia, ale współpracy w grupie, samodyscypliny. Chciałam, aby uczniowie poprzez pracę powiązaną z zabawą zdobyli nową wiedzę i nauczyli się być krytyczni. Nie przyjmowali czegoś w sposób bierny. 2. Klasa (grupa), która realizuje projekt (poziom, liczba osób): Projekt realizowany jest przez uczestników koła fizycznego uczestniczących do klas I a - f. Uczniowie dobierali się samodzielnie w grupy, ze względu na zainteresowania oraz poziom umiejętności, które już posiadają. Grupy w tym projekcie będą pracować różnym frontem. Część działań będą wykonywali wspólnie. Po wykonaniu poszczególnych zadań, będą się nimi dzielić w trakcie projektu, z pozostałymi uczestnikami. Łącznie osób biorących udział w projekcie jest 20, podzielonych na 5 osobowe grupy. 3. Narzędzia i/lub programy komputerowe i internetowe: Uczniowie będą korzystać z następujących narzędzi: Internet, program PowerPoint, Excel, Word, Publisher, Windows Movie Maker, InfranView 3.91, EcoLab. 4. Źródła informacji (jeśli internet, podaj przykładowe strony):

6 Książki popularno - naukowe, przedmiotowe, słowniki, encyklopedie, encyklopedie multimedialne, Internet, m.in. strony: tm Ponadto: nauczyciel biologii, fizyki, informatyki, historii, matematyki, pedagog szkolny, przedstawiciel handlowy firmy sieci komórkowej oraz rodzice. 5. Zasoby potrzebne do realizacji projektu: Skaner, drukarka, kamera cyfrowa, aparat fotograficzny, pracownia komputerowa wraz z oprogramowaniem, EcoLab, rzutnik multimedialny, papier fotograficzny, papier, płyty CD i DVD, farby, kredki, nożyczki, klej, szpilki, bezpłatny serwer do utworzenia strony WWW, przyrząd do badania fal dźwiękowych, woda, kubek, nitka, łyżeczka, czyli doświadczenia z wykorzystaniem rzeczy codziennego użytku, ciśnieniomierz, telefon komórkowy. 6. Sposób dokumentowania: Uczniowie wypełniają systematycznie kartę pracy. Każda grupa gromadzi swoje materiały w teczce projektu. Ponadto w teczce zgromadzone są prezentacje PowerPoint, film utworzony przez uczniów, wyniki opracowane przez uczniów itp. Utworzona zostaje strona WWW, na temat projektu. 7. Sposób prezentacji rezultatów (przedstaw propozycję prezentacji, np.: scenariusz imprezy lub opis publikacji, zawartości strony): Prezentacja efektów projektu będzie się odbywać już w trakcie jego trwania. Będą to: gazetki ścienne, informacje zamieszczane na stronie internetowej gimnazjum, stworzenie strony WWW (mam nadzieję, że uda nam się ją stworzyć), prezentacja rezultatów w PowerPoincie i Excelu, zaprezentowanie wykresów, stworzenie programu o rozchodzeniu się fal, zdjęcia, opracowane filmy, demonstracja doświadczenia, zamieszczone informacje w gazetce szkolnej "Eureka". Wszystkie działania zostaną również zaprezentowane podczas festiwalu fizyki, w której będą uczestniczyć uczniowie gimnazjum, społeczność lokalna oraz władze gminne.

7 Kryteria oceny: 8a. Jakie są kryteria oceny? Przedstaw listę: Ze względu na różnorodność narzędzi i technik komputerowych oraz na pracę w grupach różnym frontem będę stosowała odrębne kryteria do każdego z tematów. Najważniejsze elementy oceniane przy realizacji projektu to:. 1. Zaangażowanie w planowanie projektu. 2. Dokładność, poprawność przeprowadzonych badań i wyciągniętych wniosków. 3. Estetyka i staranność wykonania 4. Poprawność merytoryczna 5. Pomysłowość, oryginalność 6. Umiejętna selekcja materiału 7. Integrowanie wiedzy z różnych źródeł informacji 8. Wykorzystanie komputera lub Internetu oraz programów komputerowych. 9. Przydatność zdobytej wiedzy 10. Umiejętność wnioskowania. 11. Zaangażowanie w pracę zespołu 12. Umiejętność współpracy w grupie 13. Umiejętność podejmowania decyzji 14. Samoocena grupy i ucznia 15. Pomysłowość w sposobie prezentacji 16. Wzbudzenie zainteresowania uczestników, a w konsekwencji, precyzja wypowiedzi, dyscyplina czasowa. Ocena końcowa będzie sumą ocen nauczyciela, jury, uczniów i samooceny. 8b. Kto je ustalił (uczniowie, nauczyciel, razem) i jak zostały przyjęte przez uczniów? Kryteria te zostały wspólnie opracowane przez uczniów i przeze mnie. Starałam się tylko nasunąć niektóre kryteria. Uczniowie byli zadowoleni z ich wyboru, gdyż stanowią one dla nich swoisty drogowskaz. 8c. Czy podczas realizacji projektu nauczyciel i uczniowie się do nich odwołują? Odp.: tak, 8d. Jak?

8 Podczas pracy nad projektem uczniowie odwołują się do ustalonych i przyjętych wspólnie kryteriów. Dzięki temu bardziej angażują się w podjętą pracę. Stanowi to dla nich swoisty drogowskaz. Wiedzą za co zostają oceniani i na co głównie należy zwracać uwagę. Jednocześnie kryteria nie hamują pomysłowości uczniów, gdyż inwencja twórcza jest jednym z elementów oceny. Sumiennie wypełniają swoje obowiązki. Nad pracą grupy czuwa lider, który został wyłoniony przez samych uczestników poszczególnych grup. Ocena pracy odbywa się na bieżąco. Poszczególni członkowie grup raz w tygodniu spotykają się ze mną. Wtedy zostają częściowo ocenieni. Finalna ocena zostanie ustalona podczas prezentacji końcowych osiągnięć na forum grup. W ocenie pomaga jury, w skład którego wchodzą nauczyciele eksperci z poszczególnych dziedzin. Ocena końcowa będzie sumą ocen nauczyciela, jury, uczniów i samooceny. Zasady pracy przyjęte przez członków zespołu zadaniowego: 9a. Jak zostały ustalone? Członkowie poszczególnych grup wyłonili spośród siebie lidera grupy. Lider najczęściej będzie kontaktował się z koordynatorem projektu. Będzie swoistym łącznikiem. Dopinguje swoich kolegów i czuwa nad poprawnością realizacji. Pilnuje ustalonych terminów realizacji poszczególnych zadań. Ma głos decydujący w grupie. To on gromadzi całą dokumentację danej grupy. Poszczególne grupy ustaliły zasady współpracy, a uczestnicy podpisali z nauczycielem kontrakt, biorąc tym samym odpowiedzialność za wytyczony cel. Grupy raz w tygodniu spotykają się ze mną i przedstawiają etap realizacji poszczególnych zadań. Wspólnie analizujemy poszczególne etapy projektu. W razie konieczności, po uprzedniej informacji od lidera grupy spotykam się z nim częściej w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. 9b. Lista zasad: Przyjęte zasady przez uczestników projektu: 1. Wspólnie bierzemy odpowiedzialność za wytyczony cel, 2. Dbamy o zaangażowanie swoje i innych, 3. Wspieram kolegów, a oni mnie wspierają, 4. Odnosimy się do wszystkich z szacunkiem, 5. Słuchamy pomysłów kolegów, wybór najlepszy jest demokratyczny, 6. Tylko w przypadku ewidentnego problemu z wyborem najlepszego pomysłu, głos nadrzędny ma lider grupy,

9 7. Dotrzymujemy terminów realizacji projektu, nad realizacją czuwa lider grupy, 8. Poszczególne zadania wykonujemy z pełnym zaangażowaniem, najlepiej jak potrafimy, 9. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za efekty naszej pracy. Prosimy o załączenie dwóch plików (np: word, excell, pdf): 1. harmonogram, 2. Karta pracy jednego z zespołów. Etap 3. Działanie 1. Jakie tematy poruszyliście na spotkaniach konsultacyjnych? Kto brał udział w spotkaniach? Ile tych spotkań się odbyło i jak często się odbywały? Czy spotykałaś/spotykałeś się ze wszystkimi razem, czy też były to spotkania indywidealne lub grupowe? Spotkania odbywały się w gronie wszystkich uczestników projektu w ramach zajęć koła fizycznego, w każdy poniedziałek. Ponadto z ekspertami w wyznaczonym przez nas czasie. Spotkań tych było 4. Uczniowie w trakcie tych spotkań prezentowali przygotowane przez siebie materiały, gdyż każda grupa pracowała różnym frontem. Założenie projektu było takie, że dzięki temu wszyscy w krótkim czasie zapoznają się z omawianym przez nas zagadnieniem i rozgryzą zalety i wady współczesnej telekomunikacji poznając również zastosowanie techniczne fizyki. Pierwsze spotkanie było spotkaniem organizacyjnym. Kolejne dotyczyły konkretnych zagadnień: 1. fal dźwiękowych i elektromagnetycznych 2. pokazy doświadczalne obrazujące fale dźwiękowe 3. fizyka w telefonie komórkowym 4. budowa ucha 5. badanie wpływu fal elektromagnetycznych na organizm człowieka poprzez badanie ciśnienia tętniczego krwi przed i po rozmowie telefonicznej oraz porównania hałasu panującego w szkole i na dyskotece szkolnej z wysokością jego w czasie rozmowy telefonicznej 6. przygotowanie scenariusza prezentacji na forum szkoły, władz gminnych oraz społeczności lokalnej Ponadto uczniowie spotykali się dodatkowo ze mną i ekspertami w danej dziedzinie: 1. Seminarium nt komunikacji interpersonalnej- ekspert lic Wioleta Guzik 2. Seminarium nt uzależnień, ze szczególnym zwróceniem uwagi na uzależnienia od nowoczesnych metod telekomunikacyjnych- ekspert mgr Teresa Rapacz 3. Seminarium i pomoc w opracowaniu ankiety- ekspert z matematyki statystycznej mgr Katarzyna Kluszczyńska

10 4. Seminarium z metod informatycznych- budowa stron ekspert mgr Piotr Urbaniak, - programowanie z wykorzystaniem programu Excel mgr Adam Niżnik Dodatkowo, raz w tygodniu spotykałam się z liderami grup co czwartek w celu kontroli pracy całej grupy oraz ewentualnej pomocy. Uczniowie zdawali mi sprawozdania z przebiegu prac i prosili o ewentualną radę. W sumie odbyło się 11 spotkań ze wszystkimi uczestnikami projektu oraz 7 z liderami. Razem więc Napisz relację z jednego ze spotkań konsultacyjnych. Spotkanie odbyło się 29 stycznia. Grupa Agnieszki. Spotkanie dotyczyło przygotowania ankiety na temat korzystania przez młodzież gimnazjalną z telefonów komórkowych. Na początku pytałam uczniów o realizację zagadnienia. Uczniowie przyszli z propozycjami pytań, przygotowanymi przez nich wcześniej. Przynieśli również materiały z poprzednich spotkań, które posiadali w teczce realizacji projektu. Po przedstawieniu przez uczniów zebranych materiałów, wspólnie ustalaliśmy które z pytań zostawić, a z których zrezygnować, gdyż było ich zbyt wiele i niektóre z nich były mało konkretne. Po dyskusji zdecydowaliśmy, które z pytań zostaną. Wspólnie ustaliliśmy termin przeprowadzenia ankiety. Na tym etapie praca przebiegała bardzo sprawnie. Uczniowie przedstawili mi pomysł na przedstawienie zebranych przez nich informacji. Rozdzielili między siebie zadania opracowania ankiety. Nie musiałam im w tym pomagać. Agnieszka zdeklarowała się napisać ankietę oraz wspólnie z Eweliną przeprowadzić w klasach I, II, III. Szymon miał za zadanie zliczyć wyniki. Wraz z Klaudią mieli zamieścić je w Excel. Wszyscy wspólnie mieli opracować wyniki z wykorzystaniem metod statystyki opisowej przy pomocy eksperta z matematyki. Agnieszka miała na koniec opracowaną ankietę zamieścić w formie prezentacji PowerPoint. Każda osoba trzymała się ustalonego terminu i wywiązywała się z obowiązków. 3. Jakie zmiany w projekcie (jeśli w ogóle) wprowadziliście (np: zmiany z jednego celu, zmiany w harmonogramie, rezygnacja z narzedzia lub programu komputerowego itp.) i dlaczego podjęliście decyzję o wprowadzeniu zmian? Został zmieniony tylko termin pokazu efektów pracy, ze względu na wywiadówkę, która została przeniesiona z dnia 7 na 6 marzec. Ponadto postanowiliśmy, że przedłużymy pracę nad budową strony internetowej, ze względu na zainteresowanie uczniów tym zagadnieniem. Wykorzystaliśmy w tym celu gotowy program zamieszczony na darmowym serwerze republiki. 4. Co uczniom szło najlepiej, a z czym mieli największe trudności w trakcie pracy (przedstaw po przynajmniej jednym konkretnym przykładzie (temat komputera i internetu poruszysz w pytaniu poniżej).

11 Wszystkie prezentacje multimedialne powstawały bez najmniejszego problemu. Również pokazy doświadczeń obrazujących dźwięk nie przynosiły uczniom kłopotu. Sprawiły im za to dużo satysfakcji. Uczniowie sami opracowali również scenariusz prezentacji, zawierający w sobie przedstawienie obrazujące rys historyczny telekomunikacji. Poszło im to bardzo sprawnie i dało dużo satysfakcji. Trochę problemów sprawiło uczniom ułożenie pytań, które zostały umieszczone w przygotowanej przez nas ankiecie oraz znalezienie strojów, które miały zostać użyte w przedstawieniu (miały obrazować daną epokę). 5. Jak oceniasz postępy uczniów w wykorzystaniu komputera i internetu? Z czym radzili sobie najlepiej, a z czym najgorzej, czym cię zaskoczyli? Uczniowie nie mieli problemu z wyszukiwaniem różnych informacji w Internecie. Bardzo ładnie radzili sobie z jej selekcją, czym mnie mile zaskoczyli. Sprawnie pracowali z programami takimi jak Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Ulead itp. Bez większego problemu udało im się stworzyć stronę internetową. Trochę problemu sprawiło im przygotowanie programu obrazującego falę dźwiękową z użyciem Excel, ale jest to już wyższa szkoła jazdy. 6. W jakich sytuacjach udzieliłaś/udzieliłeś uczniom pomocy? Podaj 2-3 przykłady. Moja pomoc była niewielka. Starałam się nie wpływać na pracę uczniów. Uczniowie sprawnie radzili sobie z podaną tematyką. Moja pomoc konieczna była jedynie przy układaniu pytań do ankiety oraz do wywiadu z przedstawicielem firmy zajmującej się telefonią komórkową Ponadto uczniowie korzystali z pomocy ekspertów, z którymi wcześniej odbyli seminaria. 7. Czy trzeba było mobilizować uczniów do pracy? Jeśli tak, jakie zastosowałaś/zastosowałeś sposoby na mobilizowanie uczniów? Podaj 3 przykłady, odwołując się do przypadków konkretnych uczniów (nie podawaj ich nazwisk) Zdarzało się to rzadko, ale jednak. 2 uczniów potrzebowało takiej interwencji. Może dlatego, że w projekcie brali uczniowie klas I gimnazjum, a treść projektu obejmowała materiał klasy III. Czasem uczniowie mieli problem z realizacją danego zagadnienia. Wydaje mi się, że nie chcieli się do tego przyznać. Tak było z Klaudią. Nie pojawiła się na spotkaniu dotyczącym pokazów doświadczalnych. Podjęła się ciekawego doświadczenia pt widzialna fala dźwiękowa. Gorzej już było z jego realizacją. Po rozmowie z nią okazało się, że sobie nie radzi. Dlatego jej grupa nie mogła się wywiązać z podjętego działania. Zmieniliśmy doświadczenie i później już nie było podobnych problemów. Szymon nie chciał się włączyć w pracę swojej grupy. Problemy pojawiły się już na początku.

12 Poinformował mnie o nich lider grupy. Szymon nie wykonywał powierzonej mu części pracy. Po indywidualnej rozmowie oraz zaoferowanej przeze mnie pomocy trochę poskutkowało. Końcowy efekt poprawy przyniosło przypomnienie mu, iż podpisał kontrakt. Jest oceniany za efekty swojej pracy, a oprócz oceny jury, oceniać go będzie grupa. Nie chciał dostać gorszej oceny od pozostałych osób. Bardzo cieszę się, że uczniowie w większości potrafili mobilizować się nawzajem. Poza tymi dwoma konkretnymi przykładami nie było żadnych problemów z brakiem chęci do pracy. 8. Jak uczniowie współpracowali/współpracują ze sobą? Czy pojawiły się jakieś trudności lub konflikty? Jeśli tak, to jak z nimi sobie radzili? Na czym polegała twoja rola w tych sytuacjach? Uczniowie bardzo dobrze ze sobą współpracowali. Nie było konfliktów w grupie. W celu przygotowania konkretnego zadania spotykali się nie tylko w szkole, ale również w domu. Moja interwencja potrzebna była 2-krotnie, w sprawie uczniów opisanych powyżej. Poza tym nie miałam problemów z grupami. 9. Jak przebiega praca nad dokumentacją projektu? Czy uważasz, że jest wystarczająca? Uzasadnij odpowiedź? Każda z grup prowadzi teczkę projektu, w której znajdują się wszystkie materiały grupy oraz wypełnia kartę pracy. W poniedziałek, 5-go bieżącego miesiąca zbierzemy wszystkie materiały do jednej wspólnej teczki. Ponadto, dokumentacja została umieszczona na płycie DVD w formie zdjęć, filmów, plików stworzonych programów multimedialnych oraz Excel. Dokumentacją są również materiały zamieszczone na stronie gimnazjum, oraz na stronie stworzonej przez uczniów. Myślę, że jest to wystarczająca dokumentacja. Poniżej, jeśli chcesz, możesz zamieścić dwa zdjęcia, które przedstawiają pracę nad projektem lub działania uczniów. Zdjęcia powinny być zapisane w postaci plików jpg, każde maksymalnej wielkości 2 MG. Jeśli załączasz zdjęcia w polu "Wyświetlana nazwa pliku" wpisz ich tytuł. Etap 4. Prezentacja i ocena 1. Przedstaw opis publiczej prezentacji. Jakie prezentacje przedstawiły zespoły zadaniowe? Wymień wszystkie formy i tematy prezentacji.

13 2. Opisz prezentację wybranej grupy zadaniowej. Prosimy o nieprzysyłanie materiałów wypracowanych przez zespoły w trakcie realizacji projektu. Zamiast tego na stronie internetowej szkoły (lub własnej) powieś trzy lub cztery przykładowe prace uczniowskie (prezentacja, film, audycja, gazetka...) i wskaż w tym miejscu link do nich. Nie usuwaj tych prac ze wskazanego miejsca co najmniej do końca 2007 roku linki do nich będą kierowały osoby zainteresowane projektem również po zakończeniu tegorocznej edycji kursu NAI! 3. Sukcesy i trudności związane z końcową prezentacją projektu (podaj przynajmniej po dwa przykłady). 4. W jaki sposób dokonaliście oceny projektu? W jakim stopniu waszym zdaniem projekt się udał? Na jakiej podstawie oceniliście, czy projekt się udał lub nie? 5. Przedstaw wnioski jednego z zespołów lub wszystkich uczestników projektu na temat współpracy i komunikacji. 6. Co uczniom dała praca metodą projektu? Czego się nauczyli zarówno w dziedzinie, której dotyczył projekt, jak i w zakresie posługiwania się komputerem i Internetem? Wymień konkretne rzeczy, których się nauczyli. Czego jeszcze muszą się nauczyć? Podaj dwa przykłady wiadomości i umiejętności, które opanowali najsłabiej. 7. Co Tobie samej/samemu dała praca metodą projektu? 8. Jak zamierzasz wykorzystywać zdobyte doświadczenia w dalszej pracy z uczniami?

14

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

Renata Krzemińska. nauczyciel matematyki i informatyki

Renata Krzemińska. nauczyciel matematyki i informatyki Program koła przedmiotowego w Gimnazjum Informatyka R2 w ramach projektu pn. Czym skorupka za młodu nasiąknie - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej Renata Krzemińska

Bardziej szczegółowo

Scenariusz projektu edukacyjnego dla uczniów gimnazjum:

Scenariusz projektu edukacyjnego dla uczniów gimnazjum: Scenariusz projektu edukacyjnego dla uczniów gimnazjum: tytuł projektu opracowanie:.. (np. nazwa grupy, imiona i nazwiska członków grupy, imiona i nazwiska opiekunów projektu)..... 1. WPROWADZENIE Projekt

Bardziej szczegółowo

Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Instrukcja dla nauczyciela

Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Instrukcja dla nauczyciela Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Instrukcja dla nauczyciela Praca metodą projektu przebiega w czterech głównych etapach: I. Wybór tematu projektu i wprowadzenie w jego problematykę 1. Wyjaśnij

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO 1. Wszyscy uczniowie Publicznego Gimnazjum im. K. Klenczona w Dźwierzutach biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego na poziomie klasy drugiej. Udział ucznia w projekcie

Bardziej szczegółowo

Sposoby prezentacji projektu edukacyjnego:

Sposoby prezentacji projektu edukacyjnego: Sposoby prezentacji projektu edukacyjnego: prezentacja multimedialna, publikacja w sieci, gdzie zamieszczone zostaną efekty pracy uczniów (np. w formie prezentacji multimedialnych, tekstów, galerii, zdjęć,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej.

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. Załącznik do statutu szkoły (Tekst jednolity z dnia 04.11.2010 r., ze zm.) Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem ŻYJMY ZDROWO! mgr Irena Wituszyńska Szkoła Podstawowa w Raszówce Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!" Projekt pod hasłem

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne Uczniowie klas II gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Udział w projekcie jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum 27 im Mariusza Zaruskiego w Gdańsku

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum 27 im Mariusza Zaruskiego w Gdańsku Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum 27 im Mariusza Zaruskiego w Gdańsku 1. 1. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie

Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie Podstawa prawna Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 roku zmieniającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Rozdział I Ustalenia ogólne 1 1. Zgodnie z art. 44p ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu NOWE TECHNOLOGIE NA USŁUGACH EDUKACJI Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĘCIA Elżbieta Rychlik

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO

WARUNKI REALIZACJI GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO I. 1. Uczniowie PGS Nr 11w Wałbrzychu biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu.

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu. 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek realizowania projektu edukacyjnego na podstawie 21a

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Oświęcimiu

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Oświęcimiu Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Oświęcimiu I. Ustalenia ogólne 1. Uczeń gimnazjum w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.08.2010r. realizuje przynajmniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM NR 3 W SOCHACZEWIE

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM NR 3 W SOCHACZEWIE REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM NR 3 W SOCHACZEWIE Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie: 1) Art. 44p ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Scenariusz projektu edukacyjnego Komputer bez tajemnic 5/I Tytuł: Komputer bez tajemnic

Scenariusz projektu edukacyjnego Komputer bez tajemnic 5/I Tytuł: Komputer bez tajemnic Scenariusz projektu edukacyjnego Komputer bez tajemnic 5/I Tytuł: Komputer bez tajemnic Klasa: Kształtowane kompetencje: Efekty kształcenia: Czas trwania: pierwsza - informatyczne - intrapersonalne i interpersonalne

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych. w Gimnazjum Publicznym w Baczynie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych. w Gimnazjum Publicznym w Baczynie Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Publicznym w Baczynie 1. Każdy uczeń ma obowiązek brać udział w realizacji co najmniej jednego projektu, w przeciągu trzech lat nauki w Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W LUBOWIDZU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W LUBOWIDZU REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W LUBOWIDZU Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Nidzicy.

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Nidzicy. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 34/10 Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Nidzicy z dnia 10.11.2010 r. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Nidzicy. 1. Uczeń klasy pierwszej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 - Gimnazjum nr 8 w Gliwicach

REGULAMIN realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 - Gimnazjum nr 8 w Gliwicach REGULAMIN realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 - Gimnazjum nr 8 w Gliwicach Gliwice, 2014 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Opracowała Janina Nowak WOM Gorzów Wlkp. 2006 Co to jest projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W KOLUSZKACH I. ZASADY REALIZACJI PROJEKTU Uczeń Gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kobyłce

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kobyłce Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kobyłce 1. 1. Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kobylce obowiązkowo biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6. w Pszczynie-Łące

Gimnazjum nr 6. w Pszczynie-Łące REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNGO w Gimnazjum nr 6 w Pszczynie-Łące Podstawą prawną wprowadzania do szkół gimnazjalnych projektu edukacyjnego jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

metodą projektu. program nauczania realizowany

metodą projektu. program nauczania realizowany mgr Jolanta Bugajska interjola@o2.pl fizyka, technologia informacyjna, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli program nauczania realizowany metodą projektu. Nowa Sól 2002. 1 Spis treœci 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki organizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Sportowym im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach

Zasady i warunki organizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Sportowym im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach Zasady i warunki organizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Sportowym im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach 1. Uczeń gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest planowanym

Bardziej szczegółowo

6 godz. (edukacja polonistyczna, edukacja matematyczna, plastyczna) 2 godz. (prezentacja projektu i jego ocena)

6 godz. (edukacja polonistyczna, edukacja matematyczna, plastyczna) 2 godz. (prezentacja projektu i jego ocena) SCENARIUSZ PROJEKTU EDUKACYJNEGO NR 1/II Tytuł: Klasa: Kształtowane kompetencje: Efekty kształcenia: Szkoła dawniej i dziś druga - społeczne, - językowe, - matematyczne. Uczeń: - podaje temat projektu

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Moja szkoła moja klasa.

Tytuł projektu: Moja szkoła moja klasa. Tytuł projektu: Moja szkoła moja klasa. Nauczyciel: Monika Januszewska Leonowicz Uczestnicy projektu: uczniowie klasy VI a. Streszczenie projektu w punktach: Organizacja pracy zespołu uczniowskiego: 1.

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD propozycja nie wyczerpuje działań, które uczniowie mogą wykonać. Karta projektu

PRZYKŁAD propozycja nie wyczerpuje działań, które uczniowie mogą wykonać. Karta projektu PRZYKŁAD propozycja nie wyczerpuje działań, które uczniowie mogą wykonać. Karta projektu I. Podstawowe informacje - zespół uczniowski i wybrane tematy projektu Temat projektu Lista Światowego Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO

REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO 1. ZASADY OGÓLNE 1) Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Do 18 września nowego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę o warunkach

Bardziej szczegółowo

Projekt W ś wiecie dź więko w

Projekt W ś wiecie dź więko w Projekt W ś wiecie dź więko w Adresaci projektu: uczniowie gimnazjum. Formy i metody pracy: pogadanka wprowadzająca, praca grupowa, metoda projektów. Czas realizacji : 3 tygodnie Cele projektu: Cel główny:

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Podstawa prawna : Ustawa Systemie Oświaty z dnia 17 września 1991r (Dz.U. z 2004r nr 256 poz. 2572) z późn. zm. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM SPORTOWYM W PRUSZKOWIE

REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM SPORTOWYM W PRUSZKOWIE REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM SPORTOWYM W PRUSZKOWIE 1 1. Projekty edukacyjne realizowane są przez uczniów klasy drugiej, w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać

Bardziej szczegółowo

Procedura Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 14 w Łodzi.

Procedura Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 14 w Łodzi. Procedura Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 14 w Łodzi. Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik jest odnotowywany

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania Cele edukacyjne 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Matematyka w banku. Opis projektu

Projekt edukacyjny Matematyka w banku. Opis projektu Opis projektu 1.Tytuł projektu: Matematyka w banku. 2.Czas: 14.grudnia 2010 roku 30 kwietnia 2011roku 3.Uzasadnienie wyboru tematu: - pokazanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym, -

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚlIWCU PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach 1 Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KIELCACH

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KIELCACH REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KIELCACH 1. Uczeń klasy drugiej lub trzeciej gimnazjum jest zobowiązany zrealizować

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Pniewie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Pniewie Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Pniewie I. Postanowienia ogólne: 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

14. Opiekun projektu współpracuje z innymi nauczycielami wspierającymi realizację projektu oraz wychowawcami klas. 15. Opiekun projektu przekazuje

14. Opiekun projektu współpracuje z innymi nauczycielami wspierającymi realizację projektu oraz wychowawcami klas. 15. Opiekun projektu przekazuje Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu zgodnie z rozporządzeniem NEN z dnia 20 sierpnia 2010r. Dz. U. Nr 156. Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w ZKPiG Nr 25. Projekt edukacyjny - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w ZKPiG Nr 25. Projekt edukacyjny - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w ZKPiG Nr 25 Projekt edukacyjny - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku Projekt edukacyjny obejmuje uczniów realizujących Nową

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach 1. Uczniowie realizują projekty edukacyjne na

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach 1. Uczniowie realizują projekty edukacyjne na Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach 1. Uczniowie realizują projekty edukacyjne na podstawie art. 44 p ust. 1 z dnia 7 września 1991 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Karola Marcinkowskiego w Ludomach

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Karola Marcinkowskiego w Ludomach Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Karola Marcinkowskiego w Ludomach ZASADY 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY: Rola mass mediów w naszym życiu. Termin realizacji Luty Czerwiec 2012r. Odpowiedzialny : Beata Malicka

PROJEKT EDUKACYJNY: Rola mass mediów w naszym życiu. Termin realizacji Luty Czerwiec 2012r. Odpowiedzialny : Beata Malicka PROJEKT EDUKACYJNY: Rola mass mediów w naszym życiu Termin realizacji Luty Czerwiec 2012r. Odpowiedzialny : Beata Malicka str. 1 Temat projektu Imię i nazwisko nauczyciela Nazwa szkoły Klasa w której realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM IM. PAWŁA GÓRY W MRZEZINIE. Ustalenia ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM IM. PAWŁA GÓRY W MRZEZINIE. Ustalenia ogólne REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM IM. PAWŁA GÓRY W MRZEZINIE 1 Ustalenia ogólne 1. Uczeń gimnazjum realizuje jeden projekt edukacyjny w danym roku szkolnym. 2. Projekty realizowane

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu NOWE TECHNOLOGIE NA USŁUGACH EDUKACJI Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĘCIA Elżbieta Rychlik

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU Opracowała: Ewa Dadyńska Teresa Banas-Kobylarska 1 Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA NA LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM.

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA NA LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM. WYKORZYSTANIE KOMPUTERA NA LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM. Rozwój techniki komputerowej oraz oprogramowania stwarza nowe możliwości dydaktyczne dla każdego przedmiotu nauczanego w szkole. Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 4 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. KEN w Puławach

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 4 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. KEN w Puławach Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 4 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. KEN w Puławach I. Warunki realizacji projektu gimnazjalnego. 1. Uczniowie są zobowiązani

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Promieniotwórczość naturalna i promieniotwórczość sztuczna

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Promieniotwórczość naturalna i promieniotwórczość sztuczna SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół w Grodźcu REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Grodźcu Gimnazjum został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ PROJEKTU EDUKACYJNEGO NR 5/III Nauka znaków drogowych

SCENARIUSZ PROJEKTU EDUKACYJNEGO NR 5/III Nauka znaków drogowych Tytuł: SCENARIUSZ PROJEKTU EDUKACYJNEGO NR 5/III Nauka znaków drogowych Klasa: Kształtowane kompetencje: Efekty kształcenia: Czas trwania: trzecia - troska o własne bezpieczeństwo - intrapersonalne i interpersonalne

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu gimnazjalnego w Gimnazjum w Postominie

Procedura realizacji projektu gimnazjalnego w Gimnazjum w Postominie Procedura realizacji projektu gimnazjalnego w Gimnazjum w Postominie Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE. 4. Szkoła nie dysponuje środkami finansowymi na potrzeby projektu edukacyjnego.

ZASADY OGÓLNE. 4. Szkoła nie dysponuje środkami finansowymi na potrzeby projektu edukacyjnego. Regulamin realizacji projektu edukacyjnego uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia (klasy I-III) w Zespole Szkół Muzycznych im. O. Kolberga w Radomiu ZASADY OGÓLNE 1. Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Redzie

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Redzie Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Redzie PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 26 w Poznaniu (załącznik nr 2 do Statutu Szkoły)

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 26 w Poznaniu (załącznik nr 2 do Statutu Szkoły) Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 26 w Poznaniu (załącznik nr 2 do Statutu Szkoły) 1. Projekty realizowane są przez uczniów Gimnazjum nr 26 w klasie drugiej. 2. Uczeń może brać

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, opiekunowie gimnazjalnych projektów edukacyjnych

Szanowni Państwo, opiekunowie gimnazjalnych projektów edukacyjnych Szanowni Państwo, opiekunowie gimnazjalnych projektów edukacyjnych W myśl zapisów rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Projekt interdyscyplinarny chemia-informatyka KIERUNEK PRZEBIEGU REAKCJI I JEJ KINETYKA A ZNAK EFEKTU ENERGETYCZNEGO

Projekt interdyscyplinarny chemia-informatyka KIERUNEK PRZEBIEGU REAKCJI I JEJ KINETYKA A ZNAK EFEKTU ENERGETYCZNEGO Projekt interdyscyplinarny chemia-informatyka KIERUNEK PRZEBIEGU REAKCJI I JEJ KINETYKA A ZNAK EFEKTU ENERGETYCZNEGO Streszczenie Celem projektu jest uzmysłowienie uczniom w możliwie prosty sposób, bez

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Prowadzący: Piotr Urbaniak 1. CELE PROGRAMU Myślą przewodnią

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 3 w ZSO im.w.kętrzyńskiego w Kętrzynie

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 3 w ZSO im.w.kętrzyńskiego w Kętrzynie Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 3 w ZSO im.w.kętrzyńskiego w Kętrzynie 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek uczestniczyć w realizacji projektu edukacyjnego na podstawie

Bardziej szczegółowo

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Przedmiotowy system oceniania z fizyki 1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki jest zgodny z WSO. Ocenianie ma na celu: a. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 1 im. Wł. Jagiełły w Pasłęku

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 1 im. Wł. Jagiełły w Pasłęku Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 1 im. Wł. Jagiełły w Pasłęku Podstawa prawna Obowiązek realizacji projektu edukacyjnego wskazano w 21a dodanym do rozp. MEN z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Głubczyce dawniej i dziś

Głubczyce dawniej i dziś SCENARIUSZ ZAJĘĆ Grupa: PIERWSZA Głubczyce dawniej i dziś PROJEKT NTUE Jerzy Naszkiewicz Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Głubczycach 2009/2010 Klasa: uczniowie klas

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 8 w Gdańsku im. Obrońców Poczty Polskiej

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 8 w Gdańsku im. Obrońców Poczty Polskiej Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 8 w Gdańsku im. Obrońców Poczty Polskiej Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA.

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU Autor: mgr Józef Czerwiec ZAŁOŻENIA PROGRAMU Historia est magistra vitae Cyceron Gdy w 55 roku p.n.e. Marcus Tullius Cicero wypowiadał

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych. w Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach. w roku szkolnym 2014/2015.

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych. w Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach. w roku szkolnym 2014/2015. Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum im Karola Miarki w Świerklanach w roku szkolnym 2014/2015 Ustalenia ogólne 1 Uczeń Gimnazjum realizuje projekt edukacyjny w danym roku szkolnym 2

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji projektu edukacyjnego. w Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi

Warunki realizacji projektu edukacyjnego. w Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi SPIS TREŚCI 1. Zasady ogólne.3 2. Zadania opiekuna projektu..4 3. Zadania uczniów realizujących projekt...4 4. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Kłóbce

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Kłóbce Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Kłóbce Ustalenia ogólne 1. Uczeń gimnazjum realizuje jeden projekt edukacyjny w danym roku szkolnym, określony rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 7 w Brodnicy. - przygotowanie ulotek ( 2 grupy w każdej klasie)

Szkoła Podstawowa nr 7 w Brodnicy. - przygotowanie ulotek ( 2 grupy w każdej klasie) KARTA PROJEKTU Szkoła: Temat projektu/ zakres tematyczny: Zespół projektowy: Nauczyciel opiekun: Podstawa Programowa Szkoła Podstawowa nr 7 w Brodnicy Bezpieczeństwo w sieci kl. 4 a i 4 b, rodzice uczniów

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Dwujęzycznym w Brzozowie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Dwujęzycznym w Brzozowie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Dwujęzycznym w Brzozowie Brzozów 2016 1 Rozdział I Ustalenia ogólne 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania

Bardziej szczegółowo

2. Które z zaprezentowanych technik komputerowych, programów lub narzędzi chciałabyś/chciałbyś kiedyś wykorzystać w pracy z uczniami?

2. Które z zaprezentowanych technik komputerowych, programów lub narzędzi chciałabyś/chciałbyś kiedyś wykorzystać w pracy z uczniami? Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Elżbieta Odalska Szkoła: Zespół Szkół w Żelechowie Miejscowość: Żelechów Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji i oceniania projektów uczniowskich w Gimnazjum Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach

Regulamin realizacji i oceniania projektów uczniowskich w Gimnazjum Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach Regulamin realizacji i oceniania projektów uczniowskich w Gimnazjum Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach 1. Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 8 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW W GIMNAZJUM NR. 1 W GRYFINIE

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW W GIMNAZJUM NR. 1 W GRYFINIE ZASADY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW W GIMNAZJUM NR. 1 W GRYFINIE 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego

Procedura realizacji projektu edukacyjnego 1 Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum 1. Ustalenia ogólne

Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum 1. Ustalenia ogólne Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum 1. Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

SZKOLNY REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA II JAGIEŁŁY W CHOSZCZNIE SZKOLNY REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Beata Wójcik Dominika Muszyńska Barbara Ukleja Urszula Macikowska Agata Jamińska CHOSZCZNO 2010 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Jak zrealizować projekt medialny - kampanię społeczną?

Jak zrealizować projekt medialny - kampanię społeczną? Jak zrealizować projekt medialny - kampanię społeczną? materiały pomocnicze dla nauczycieli Materiał powstał w ramach programu Włącz się. Młodzi i media. Kampania społeczna to zestaw różnych działań zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji uczniowskiego projektu edukacyjnego

Regulamin realizacji uczniowskiego projektu edukacyjnego Regulamin realizacji uczniowskiego projektu edukacyjnego Ogólne zasady realizacji projektów 1. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela, zwanego Opiekunem projektu,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów. Gimnazjum w Ostrowsku

Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów. Gimnazjum w Ostrowsku Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów Gimnazjum w Ostrowsku I. Postanowienia ogólne 1. Uczniowie Gimnazjum w Ostrowsku mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1

Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1 Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1 Rozdział V: Równania i nierówności I stopnia z jedną niewiadomą Temat: Ćwiczenia utrwalające przekształcanie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Agnieszka Ratajczyk wychowawca świetlicy szkolnej. PROGRAM KOŁA DZIENNIKARSKIEGO MŁODY DZIENNIKARZ.

Opracowanie: mgr Agnieszka Ratajczyk wychowawca świetlicy szkolnej. PROGRAM KOŁA DZIENNIKARSKIEGO MŁODY DZIENNIKARZ. Opracowanie: mgr Agnieszka Ratajczyk wychowawca świetlicy szkolnej. PROGRAM KOŁA DZIENNIKARSKIEGO MŁODY DZIENNIKARZ (program własny) I. Wstęp Program koła dziennikarskiego jest propozycją zajęć pozalekcyjnych

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY FILM Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU WINDOWS MOVIE MAKER ŚWIĘTA

TWORZYMY FILM Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU WINDOWS MOVIE MAKER ŚWIĘTA Małgorzata Balcerowska Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych ŁCDNiKP TWORZYMY FILM Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU WINDOWS MOVIE MAKER ŚWIĘTA III etap edukacji (klasa III) Cele kształcenia Cel ogólny:

Bardziej szczegółowo