choroba AUJESZKYEGO, BR+EBB+TBC, BSE, BT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "choroba AUJESZKYEGO, BR+EBB+TBC, BSE, BT"

Transkrypt

1 choroba AUJESZKYEGO, BR+EBB+TBC, BSE, BT

2 Spis treści WSTĘP...4 Rozpoczęcie pracy... 4 Nawigacja w VetLinku...6 Zakończenie pracy... 6 VETLINK...7 Drukowanie formularzy z rejestru stad...7 Rejestracja formularzy...10 Formularze dotyczące choroby Aujeszkyego (symbole: A, AK, MA, A1, A2, A3)...11 Formularze dotyczące chorób białaczki, brucelozy i gruźlicy (symbol: MB, MBU, B1, BK, M+BK, BR, EBB)...17 Formularze dotyczące gruźlicy bydła (symbole: MTBC, TBC, TBC1, TBCK1, MTBC2, TBCK2)...24 Formularze dotyczące choroby BSE (symbol: BSE-R, BSE)...27 Formularze dotyczące choroby niebieskiego języka (symbol: MBT) STADA...36 Stada...36 Stada świń...40 Podmioty...41 Sklejanie stad...43 FORMULARZE...44 Opis ogólny...44 Formularze pobrań...44 Drukowanie czystych formularzy...44 Drukowanie formularzy z rejestru stad...45 Rejestracja formularzy...45 Wyniki badań Anulowanie...45 DOKUMENTY Szablony decyzji...46 Rejestr decyzji...47 Masowe wystawianie decyzji dla stad świńskich...47 ZESTAWIENIA...50 Uwaga...50 Opis ogólny...50 Potwierdzenie przyjęcia próbek...50 Rozliczenia...51 Nowe rozliczenie...51 Wykaz rozliczeń...55 Choroba Aujeszkyego...56 Wyniki badania choroby Aujeszkyego

3 Statystyki próbek choroby Aujeszkyego...57 Wykaz formularzy pobrań choroby Aujeszkyego...57 Statystyki typów użytkowych świń...58 Statystyki typów stad Zestawienie badań nieterminowych...60 Statystyki stad: typy i statusy w kierunku choroby Aujeszkyego...60 Zestawienie zwierząt zbadanych w kierunku choroby Aujeszkyego...61 BR+EBB+TBC...63 Raport o zwierzętach...63 Raport o stadach...64 Raport o stadach nieprzebadanych...65 Zestawienie gatunków zwierząt...66 Zestawienie rozliczenie...67 BSE...68 Badanie na BSE w ubojniach w podziale na grupy wiekowe...68 Choroba niebieskiego języka...69 Zbadane zwierzęta...69 Zestawienie próbek (PDF) i Zestawienie próbek Statusy stad EKSPORT DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO...73 SPIS UPRAWIEŃ UŻYTKOWNIKÓW RODZAJE FORMULARZY

4 WSTĘP Program VetLink służy do przedanalitycznej obsługi zleceń i publikacji wyników w kierunku badań: choroby Aujeszkyego, gruźlicy, białaczki, brucelozy, BSE oraz niebieskiego języka. Dostęp jest realizowany za pomocą przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Dodatkowym atutem systemu jest możliwość przeglądu zarejestrowanych wszystkich badań z regionu, stad oraz robienie różnorodnych zestawień statystycznych i rozliczeniowych. Wszystkie niezbędne informacje są przekazywane za pomocą formularzy pobrań, które są podstawowym elementem systemu. Program przewiduje odrębne kroki postępowania w zależności od kierunku badań i rodzaju wybranego formularza: badania przesiewowe i monitoring choroby Aujeszkyego monitoring TBC, BR, EBB + badanie uzupełniające (tzw. dobadanie) zwalczanie, uwalnianie stad EBB, BR, TBC monitoring, odczyt gruźlicy MTBC zwalczanie, weryfikacja gruźlicy TBC uznawanie stad za wolne od TBC, BR, EBB badania komercyjne na wszystkie choroby badania dotyczące BSE rejestracja prób z rzeźni i od sztuk padłych badanie dotyczące niebieskiego języka BT. Rozpoczęcie pracy Do pracy z system niezbędna jest przeglądarka Mozilla Firefox. Do pobrania pod adresem: Adres, pod jakim dostępna jest aplikacja można uzyskać u Koordynatora z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. Rys. 1 Ekran logowania W górnym, lewym rogu znajduje się pole logowania. Każdy pracownik systemu VetLink musi posiadać swój osobisty identyfikator, nadany przez osobę administrującą aplikacją oraz jedynie sobie znane hasło. Przy każdej wykonywanej operacji zapisywana jest osoba, która ją wykonała oraz dokładna data i godzina. Podczas pierwszego logowania jako hasło wpisujemy ponownie identyfikator użytkownika. Po wpisaniu identyfikatora i hasła należy kliknąć Zaloguj się. 4

5 Rys. 2 Ekran początkowy Menu główne Kryteria wybranego filtra Opis znaczenia kolorów przy wykazie formularzy. Obszar roboczy Przycisk wylogowania się z systemu. Po pierwszym zalogowaniu należy zmienić hasło, wykluczy to możliwość zalogowania się przez nieupoważnioną osobę znającą nasz identyfikator. W celu zmiany hasła należy kliknąć na Ustawienia w górnym menu, następnie wybieramy Zmiana hasła. Wpisujemy nasze nowe hasło w pierwszym i drugim oknie. 5

6 Nawigacja w VetLinku Moduł VetLink obsługujemy głównie myszką. Aplikacja podzielona jest na działy, z działu do działu przechodzimy klikając w odpowiednią zakładkę. Każdy dział składa się z odpowiedniej, rozwijalnej listy poleceń, funkcji. W każdym dziale po lewej stronie jest zwijany panel dotyczący zastosowanego filtra lub drzewka informacyjnego, w zależności w jakim dziale się znajdujemy. Zakończenie pracy Aby zakończyć pracę w systemie VetLink należy kliknąć napis Wyloguj, klawisz znajdujący się w górnym prawym rogu. 6

7 VETLINK Dział VetLink zawiera funkcje najczęściej używane, najeżdżając myszką na napis, możemy wybrać polecenie: drukowanie formularzy z rejestru stad rejestrację formularzy Każdy egzemplarz formularza ma przypisany indywidualny kod kreskowy, który odpowiada tylko jednemu stadu i jednemu badaniu, co powoduje, że nie wolno go powielać (np. kserować). Drukowanie formularzy z rejestru stad Klikając na Drukowanie formularzy z rejestru stad widzimy listę wszystkich stad zapisanych w bazie z danego regionu. W kolumnie po lewej stronie jest widok zastosowanego filtra. 1. Klikamy przycisk Filtruj. Za pomocą filtra wyszukujemy interesujące nas stada. Po ustawieniu filtra klikamy OK. 7

8 Numer stada/wni Właściciel Numer siedziby stada nadany przez ARiMR lub numer nadany przez PIW Nazwisko lub nazwa właściciela stada Kod terytorialny Po kliknięciu na pole obok nazwy pojawi się menu umożliwiające wybranie województwa, powiatu i gminy Miejscowości Po kliknięciu na pole obok nazwy pojawi się menu umożliwiające zaznaczenie interesujących nas miejscowości terenu zaznaczonego powyżej Gatunek stad Wybór gatunku zwierząt w stadzie Typy stad Wybór typu użytkowego stad świńskich Status stad Wybór statusu epizootycznego stad Liczba sztuk Wpisujemy liczbę sztuk stada za zakresie Od-Do Rodzaj formularzy Wybór rodzaju zarejestrowanego formularza patrz Rodzaje formularzy Data pobrania Wpisujemy zakres dat pobrania dotyczący powyższego formularza. Klikając na ikonkę mamy możliwość wybrania interesującej nas daty, przyciski służą do zmiany wybranej daty 2. Po wybraniu interesujących nas stad klikamy Drukuj formularze i wybieramy kryteria formularzy. Formularz Gatunek stad Rodzaj formularza patrz Rodzaje formularzy Wybór gatunku zwierząt w stadzie Akcje Wybieramy akcję Lekarz Wybieramy lekarza, po wprowadzeniu minimum trzech pierwszych 8

9 liter system wyfiltruje pasujące nazwiska lekarzy podając obok w nawiasie Numer Urzędowy Lekarza Weterynarii Drukuj dla gatunków z zerową liczbą sztuk w stadzie Zaznaczając tą opcję mamy możliwość wydrukowania formularzy dla stad, które w systemie VetLink nie mają zwierząt Liczba dodatkowych stron Liczba dodatkowych, formularzy dodatkowych zwierząt Tylko zwierzęta nieprzebadane pustych stron formularzy do wpisania Zaznaczamy tą opcję w przypadku generowania formularza na badania uzupełniające (dobadanie) Tylko zwierzęta z Zaznaczając tą opcję na formularzu znajdą się zwierzęta, które miały dodatnim wynikiem na dodatni wynik w poprzednim badaniu poprzednich formularzach Formularze kontynuowane Kryteria drukowania Pole dotyczy formularza gruźlicy, zaznaczając tą opcję generujemy formularze gruźlicy dla zwierząt, które nie miały drugiego badania fałdów Sortowanie formularzy podczas wydruku Klikamy OK i drukujemy formularze. Uwaga Przy drukowaniu formularzy z rejestru stad sprawdzane są uprawnienia osoby zalogowanej do systemu, w ramach jej uprawnień do kartoteki stad wybierane są stada do wydruku. Jednym z założeń jest możliwość sporządzenia wydruku formularzy dla stad spoza terenu lekarza pobierającego ale z terenu podległego osobie wyznaczającej go do pobrań. Założenie daje możliwość wydruku wypełnionych formularzy przed rozszerzeniem w systemie uprawnień lekarza o nowe tereny. Uprawnienia lekarza pobierającego są sprawdzane w momencie rejestracji formularza i muszą być rozszerzone przed jej rozpoczęciem. Zabieg ten pozwala lekarzowi na podstawie wyznaczenia na nowym terenie przystąpić do pobrań z formularzami wypełnionym już wstępnie danymi, zamiast otrzymania czystych formuluarzy od osoby wyznaczającej go do pobrań, co w przypadku badań zwierząt kolczykowanych daje dużą oszczędność czasu. Uwaga W zależności od rodzaju formularza i gatunku zwierząt mogą się zmieniać typy akcji. Formularze dla stad, w których są zwierzęta kolczykowane zostaną wydrukowane z wszystkimi kolczykami konkretnego gatunku zwierząt. Przy drukowaniu formularza MB dodatkowo zwierzęta za młode do badania w kierunku BR czy EBB zostaną zaznaczone na szaro. Wszystkie zwierzęta zostaną wydrukowane tylko raz do konkretnych badań w konkretnej akcji, na odpowiednie formularze, żadne zwierzę, które zostało już przebadane nie zostanie po raz kolejny zaznaczone do badania. Wydrukowane formularze różnią się m. in. ze względu rodzaje formularzy. Górna część pierwszej strony formularza wygląda następująco: 9

10 Elementy stałe każdego formularza: 1. Kod kreskowy formularza. W przypadku niemożności zeskanowania kodu należy wprowadzić cyfry znajdujące się poniżej kresek. 2. Rodzaj formularza. 3. Nazwa formularza. 4. Numer stada nadany przez ARiMR. 5. Nazwisko, imię/nazwa właściciela wraz z adresem. 6. Adres siedziby stada. Rejestracja formularzy 1. Wybieramy Rejestracja formularzy. 2. Wprowadzamy rodzaj formularza skanując kod kreskowy lub wpisując numer formularza z klawiatury w okno wyboru formularza i klikamy OK. 10

11 Formularze dotyczące choroby Aujeszkyego (symbole: A, AK, MA, A1, A2, A3) 1. Klikamy Przyjmij próbki. 2. Wprowadzamy liczbę przyjętych podczas badania próbek. zaznaczając tą opcję mamy możliwość automatycznego numerowania próbek rozpoczynając od numeru podanego poniżej tego pola Po wprowadzeniu wszystkich danych klikamy OK. Autoinkrementacja Uwaga W przypadku formularzy A1, A2 nie ma Autoinkrementacji i Numerowanie zacząć od gdyż w tych formularzach nie funkcjonuje identyfikator zwierzęcia. 3. Wprowadzamy identyfikator zwierzęcia, typ użytkowy i kod próbki. Kod próbki możemy wprowadzić w dwojaki sposób: skanujemy kod kreskowy próbki naklejony na formularzu lub wprowadzamy za pomocą klawiatury cyfry będące pod kodem kreskowym próbki. 11

12 Poniżej wyświetlają się identyfikatory poprzednich próbek, w polu Pozostało próbek: podana jest liczba pozostałych do przyjęcia próbek. Zakończ Dodaj pozycję Anuluj Wyczyść listę Zakończenie wprowadzania pozycji formularza Wprowadzenie kolejnej pozycji Anulowanie wprowadzonych pozycji Skasowanie wprowadzonych pozycji formularza W przypadku pomyłki w identyfikatorze zwierzęcia, numerze próbki itp. mamy możliwość skasowania pojedynczej próbki. Po kliknięciu przycisku Zakończ ukazuje się nam lista przyjętych próbek, wyszukujemy błędną próbkę i klikamy Usuń. 4. Klikając Dane formularza wprowadzamy dodatkowe dane dotyczące badania. Po wprowadzeniu danych klikamy OK. 12

13 Lekarz Wybieramy lekarza, po wprowadzeniu minimum trzech pierwszych liter system wyfiltruje pasujące nazwiska lekarzy podając obok w nawiasie Numer Urzędowy Lekarza Weterynarii Data zakończenia pobrania Data zakończenia pobrania, po kliknięciu pojawia się kalendarz, po kliknięciu mamy możliwość zmiany wybranej daty. Rozpoczęcie wizyty Data rozpoczęcia wizyty Typ stada Knury Lochy i loszki Tuczniki Poniżej 12 tygodnia Typ użytkowy stada Ilość knurów w stadzie Ilość loch i loszek w stadzie Ilość tuczników w stadzie Ilość świń w stadzie poniżej 12 tygodnia życia Liczba sztuk w stadzie Ogólna liczba świń w stadzie Liczba obiektów Liczba budynków inwentarskich w jakich jest stado 5. Klikając Usuń wszystkie próbki mamy możliwość usunięcia wszystkich próbek. System zapyta się nas, czy na pewno chcemy usunąć wszystkie zarejestrowane próbki. Klikamy OK. 6. Klikając Wyślij i zamknij zamykamy formularz i przesyłamy go do laboratorium. Po zamknięciu formularza nie ma możliwości poprawienia go, a jedynie anulowanie całego formularza patrz pkt 9 13

14 System spyta się nas czy na pewno chcemy wysłać wykonania i całkowicie zamknąć formularz. Klikamy OK. 7. Klikając w zakładce Dane formularza możemy zobaczyć szczegółowe dane formularza. Po kliknięciu widzimy ekran ze szczegółowymi danymi formularza. Zmień dane możliwość zmiany opcji formularzy np. rodzaju formularza, akcji... Zmiany należy dokonywać ze szczególną rozwagą. Nie zaleca się zmian rodzaju formularza, jak również zmiany gatunku zwierząt. Komentarz możliwość dodania komentarzy jako wewnętrznych notatek Wyślij i zamknij zamknięcie formularza i przesłanie go do laboratorium. Po zamknięciu formularza nie ma możliwości poprawienia go, a jedynie anulowanie całego formularza 14

15 Anuluj formularz Wyróżnij formularz możemy anulować cały formularz bez względu na jego status również formularze posiadające wyniki badań. Funkcja ta jest zarezerwowana dla osób ze specjalnymi uprawnieniami wyznaczonych przez Koordynatora VetLinka w WIWie. Po zamknięciu formularza istnieje możliwość ponownego otwarcia go w przeciągu 30 minut od chwili zamknięcia. powoduje wyróżnienie formularza kolorem 8. W przypadku niepoprawności danych teleadresowych właściciela stada, siedziby stada mamy możliwości poprawienia danych. Klikamy Dane Stada. Ukazuje się nam ekran z danymi właściciela i stada. Klikamy Zmień Dane. Po poprawieniu danych klikamy OK. Klikając przycisk Komentarz mamy możliwość dodania komentarza, jako wewnętrznej notatki przy konkretnym formularzu. Komentarze nadpisują się i nie ma możliwości ich usunięcia. Wszystkie informację dotyczące konkretnego formularza powodują odpowiedni wpis w okienku, w 15

16 tym samym co komentarz. Komentarze dodajemy oddzielnie do konkretnego formularza oraz konkretnego stada. 9. Klikając Wyniki badań możemy zobaczyć wyniki badań dla konkretnego formularza. W górnej części mamy podsumowanie badań z konkretnego formularza, a poniżej dane szczegółowe. Zwierzęta z wynikiem dodatnim są prezentowane zawsze na górze kolorem czerwonym. 16

17 10. Klikając Sprawozdania uzyskujemy dostęp do sprawozdań z badań podpisanych podpisem elektronicznym. Nie na wszystkich formularzach jest dostęp do sprawozdań z badań. Formularze dotyczące chorób białaczki, brucelozy i gruźlicy (symbol: MB, MBU, B1, BK, M+BK, BR, EBB) 1. Klikamy Przyjmij próbki. 17

18 2. Pojawia się okno do przyjęcia próbek. Skanujemy z formularza kod kreskowy numeru kolczyka i kod kreskowy kodu próbki. Po zeskanowaniu kodu próbki system automatycznie zapisze dane oraz otworzy okno do kolejnego wprowadzenia danych. Poniżej w tym oknie widzimy poprzednią wprowadzoną próbkę i kolczyk. Kolczyk skanujemy kod kreskowy dotyczący numeru kolczyka lub wprowadzamy numer za pomocą klawiatury pamiętając, aby po wpisaniu nacisnąć klawisz Enter Kod próbki skanujemy naklejony na formularz kod kreskowy kodu próbki lub wprowadzamy go za pomocą klawiatury Typ użytkowy określamy typ użytkowy zwierząt (buhaj, mięsny...) Brak zaznaczamy w przypadku braku zwierzęcia w stadzie Płeć istnieje możliwość poprawienia płci w przypadku błędu w systemie VetLink Data urodzenia Ciąża istnieje możliwość poprawienia daty urodzenia w przypadku błędu w systemie VetLink. Datę wprowadzamy w formacie RRRR-MM-DD wprowadzamy w jakim miesiącu ciąży jest zwierzę Grubość fałdu w przypadku badania bydła na gruźlicę w tym polu wprowadzamy grubość fałdu skórnego BR OKAP zaznaczamy w przypadku badania zwierzęcia na brucelozę (badanie metodą OKAP) EBB zaznaczamy w przypadku badania zwierzęcia na enzootyczną białaczkę bydła. Istnieje możliwość ręcznego wprowadzania danych. W takim przypadku należy pamiętać, aby po wprowadzeniu numeru kolczyka zwierzęcia przycisnąć przycisk Enter. Ta sama procedura dotyczy kodu próbki. Spowoduje to zapisanie danych i przejście do wprowadzenia nowych danych. 18

19 Przycisk Zapisz służy do zapisania danych i wprowadzenia kolejnej próbki. Przycisk Zakończ kończy wprowadzanie próbek. 3. Klikamy Dane formularza. Wprowadzamy dodatkowe informacje formularza. Po wprowadzeniu klikamy OK. Lekarz Data pobrania Rozpoczęcie wizyty Wybieramy lekarza, po wprowadzeniu minimum trzech pierwszych liter system wyfiltruje pasujące nazwiska lekarzy podając obok w nawiasie Numer Urzędowy Lekarza Weterynarii Data pobrania, po kliknięciu pojawia się kalendarz, po kliknięciu możliwość zmiany wybranej daty. mamy Wprowadzamy datę rozpoczęcia wizyty 4. Klikając Dodaj pozycję mamy możliwość dodania zwierzęcia niebędącego w badanym stadzie. 19

20 Polami obowiązkowymi jest kolczyk, kod próbki, płeć oraz zaznaczenie chorób na jakie zwierzę jest badane. Jednak w miarę możliwości zaleca się wypełnienie wszystkich pól. Po wprowadzeniu danych klikamy OK. 5. W przypadku błędnie wprowadzonych informacji mamy możliwość ich edycji. W tym celu klikamy przycisk Tryb zmian. Możemy poprawić błędne informacje. Tutaj również możemy zaznaczyć lub odznaczyć choroby na jakie zwierzęta mają być badane. Jedyną informacją, której nie możemy poprawić jest numer kolczyka zwierzęcia. Aby zapisać zmiany klikamy Zapisz. Jeżeli chcemy anulować wprowadzone zmiany klikamy Porzuć zmiany. 20

21 Uwaga W przypadku formularzy B1, M+BK należy wybrać metody badania dla brucelozy. W przypadku formularza BR należy wybrać metody badania. Jeżeli powodem badania jest ronienie, to należy je również zaznaczyć W przypadku formularza EBB nie wybiera się metody badania badamy zwierzę tylko na jedną chorobę i tylko jedną metodą. 6. Aby skasować zlecenia badań dla zwierząt, od których nie pobrano próbek krwi należy kliknąć przycisk Usuń zlecenia badań w pozycjach bez próbek w zakładce Dane formularza. 7. Jeżeli badania była robiona próba tuberkulinowa to w zakładce Ampułki należy wprowadzić ilość zużytych ampułek. W przypadku nie wprowadzenia tych informacji system nie pozwoli zamknąć formularza. Klikamy Ampułki, następnie Dodaj ampułki. 21

22 Wprowadzamy z formularza ilość zużytych ampułek, serię oraz datę ważności ampułek. Klikamy OK. 8. Po wprowadzeniu wszystkich danych zamykamy formularz i wysyłamy go do laboratorium klikając Wyślij i zamknij. Po zamknięciu formularza, w ciągu ok. pół godziny można dokonać w nim zmian. W tym celu należy kliknąć Otwórz ponownie formularz znajdujący się w zakładce Dane formularza. Po upływie tego czasu przycisk Otwórz ponownie formularz znika i zamknięcie formularza jest procesem nieodwracalnym. Nie ma już możliwości ponownego otwarcia formularza. W przypadku zamknięcia błędnego formularza jest możliwość anulowania go patrz Formularze dotyczące choroby Aujeszkyego. 9. Zakładka Dane formularza: Zmień dane patrz Formularze dotyczące choroby Aujeszkyego Komentarz patrz Formularze dotyczące choroby Aujeszkyego Wyślij i zamknij patrz pkt 8 Usuń zlecenia badań w pozycjach bez próbek patrz pkt 6 22

23 Anuluj formularz patrz Formularze dotyczące choroby Aujeszkyego Wyróżnij formularz patrz Formularze dotyczące choroby Aujeszkyego 10. Z tej zakładki mamy możliwość wydrukowania formularza kontynuacyjnego: Odczyt/Monitoring występowania gruźlicy bydła. W tym celu klikamy Drukuj formularz MTBC. System spyta się czy na pewno chcemy wydrukować formularz. Klikamy OK. Jeżeli wprowadziliśmy już pierwszy odczyt grubości fałd, okres ciąży zwierzęcia w naszym niezamkniętym formularzu to system automatycznie przepisze je do nowego formularza. 11. Zakładki: Dane stada patrz Formularze dotyczące choroby Aujeszkyego pkt 9 Wyniki badań patrz Formularze dotyczące choroby Aujeszkyego pkt 10 Sprawozdania patrz Formularze dotyczące choroby Aujeszkyego pkt 11 Ampułki patrz pkt 7 23

24 Formularze dotyczące gruźlicy bydła (symbole: MTBC, TBC, TBC1, TBCK1, MTBC2, TBCK2) 1. Klikamy Tryb zmian. Wprowadzamy dane z formularza. Pola obowiązkowe: Tuberk. (mm) Po 72 godz. pierwszy odczyt fałd odczyt fałd po 72 godzinach Qt.NR. wybór charakteru odczytu Wynik wybór wyniku Jeżeli wcześniej były prowadzone badania na brucelozę lub białaczkę, zrobiono pierwszy odczyt fałd i wydrukowano formularz MTBC (patrz Formularze dotyczące chorób EBB, BR) korzystając z formularza wyżej wymienionych chorób to w polu Tuberk. (mm) będzie już wpisany pierwszy odczyt fałd. System sam obliczy różnicę pomiędzy pierwszym a drugim odczytem fałd. UWAGA Na formularzach TBC, MTBC2, TBCK2 wprowadzamy dane z tuberkulinacji porównawczej dwoma tuberkulinami: bydlęcą i ptasią. b tuberkulina bydlęca p tuberkulina ptasia Wynik tuberkulinacji pojedynczej pojawia się wynik z formularza MTBC Wynik tuberkulinacji porównawczej wprowadzamy wynik dla każdej tuberkuliny oddzielnie Wynik ustawiamy ostateczny wynik badania 24

25 2. Wprowadzamy resztę danych z formularza klikamy Dane formularza. Lekarz Wybieramy lekarza, po wprowadzeniu minimum trzech pierwszych liter system wyfiltruje pasujące nazwiska lekarzy podając obok w nawiasie Numer Urzędowy Lekarza Weterynarii Data Data pobrania, po kliknięciu pojawia się kalendarz, po kliknięciu tuberkulinacji dddddd mamy możliwość zmiany wybranej daty Rozpoczęcie wizyty Data rozpoczęcia wizyty Data odczytu Data drugie odczytu fałd 3. Klikając Dodaj pozycję mamy możliwość dodania zwierzęcia, którego nie mamy na formularzu patrz Formularze dotyczące chorób EBB, BR. 4. Po wprowadzeniu wszystkich danych zamykamy formularz i wysyłamy go do laboratorium klikając Wyślij i zamknij. Po zamknięciu formularza, w ciągu ok. pół godziny można dokonać w nim zmian. W tym celu należy kliknąć Otwórz ponownie formularz znajdujący się w zakładce Dane formularza. Po upływie tego czasu przycisk Otwórz ponownie formularz znika i zamknięcie formularza jest procesem nieodwracalnym. Nie ma już możliwości ponownego otwarcia formularza. W przypadku zamknięcia błędnego formularza jest możliwość anulowania go patrz Formularze dotyczące choroby Aujeszkyego. 25

26 5. Zakładka Dane formularza: Zmień dane patrz Formularze dotyczące choroby Aujeszkyego Komentarz patrz Formularze dotyczące choroby Aujeszkyego Wyślij i zamknij patrz pkt 4 Anuluj formularz patrz Formularze dotyczące choroby Aujeszkyego Wyróżnij formularz patrz Formularze dotyczące choroby Aujeszkyego 6. Z tej zakładki mamy możliwość wydrukowania formularza: Zwalczanie gruźlicy bydła w przypadku wyniku dodatniego na formularzy MTBC. W tym celu klikamy Drukuj formularz TBC. 26

27 System spyta nas, czy na pewno chcemy wydrukować formularz klikamy OK. 7. Zakładki: Dane stada patrz Formularze dotyczące choroby Aujeszkyego Wyniki badań patrz Formularze dotyczące choroby Aujeszkyego Sprawozdania patrz Formularze dotyczące choroby Aujeszkyego Ampułki patrz Formularze dotyczące chorób białaczki i brucelozy Formularze dotyczące choroby BSE (symbol: BSE-R, BSE) 1. Klikamy Rejestracja formularzy. 2. Wybieramy Zarejestruj nowy. 27

28 3. Rozwijamy listę Rodzaj formularza i wybieramy BSE-R lub BSE w zależności od potrzeb. Wpisujemy numer stada z której pochodzą próby albo jako WNI kod terytorialny powiatu oraz wybieramy lekarza - po wprowadzeniu minimum trzech pierwszych liter system wyfiltruje pasujące nazwiska lekarzy podając obok w nawiasie Numer Urzędowy Lekarza Weterynarii. Klikamy OK. UWAGA W formularzu BSE-R jako numer stada/wni wpisujemy numer rzeźni lub ubojni jako numer nadany przez AriMR. 28

29 4. Klikamy Pozycje formularza, a następnie Przyjmij próbki. 5. Dodajemy nową pozycję. Dane stada są uzupełniane automatycznie przy dodawaniu kolejnych próbek. Formularz BSE Pola obowiązkowe Kod próbki skanujemy kod kreskowy próbki Kolczyk Stado Miejscowość wprowadzamy numer kolczyka zwierzęcia wprowadzamy numer stada wprowadzamy nazwę miejscowości Data urodzenia/wiek wprowadzamy datę urodzenia zwierzęcia w formacie RRRR-MM-DD, klikając na ikonkę otwiera się nam kalendarz, za pomocą przycisków dfdfdfd mamy możliwość zmiany daty. Kod terytorialny wybieramy kod terytorialny Po wprowadzeniu danych klikamy Zapisz i wprowadzamy następną pozycję. Przy wprowadzaniu ostatniej pozycji klikamy Zapisz, a następnie Zakończ. 29

30 Formularz BSE-R Wprowadzamy dane zatwierdzając klawiszem Enter każde przejście z wiersza do wiersza. Po wprowadzeniu numeru kolczyka i zatwierdzeniu go klawiszem Enter może pojawić się płeć i data urodzenia zwierzęcia związane jest to z przepływem informacji pomiędzy WIWami. W przypadku braku należy je uzupełnić. Polami opcjonalnymi są Uwagi i Numer kolejny zakładu. Poniżej znajdziemy informacje o poprzedniej próbce. 1. Klikając Tryb zmian mamy możliwość poprawienia błędnie wprowadzonych danych lub skasowania niepotrzebnej pozycji. Możemy poprawić wszystkie dane oprócz numeru kolczyka zwierzęcia. Możemy również skasować błędnie wprowadzoną pozycję klikając Usuń. 30

31 2. Klikamy Dane formularza. Zmień Dane patrz Formularze dotyczące choroby Aujeszkyego Komentarz patrz Formularze dotyczące choroby Aujeszkyego Anuluj formularz patrz Formularze dotyczące choroby Aujeszkyego Wyróżnij formularz patrz Formularze dotyczące choroby Aujeszkyego 3. Zakładki: Wyniki badań patrz Formularze dotyczące choroby Aujeszkyego Sprawozdania patrz Formularze dotyczące choroby Aujeszkyego 4. Po wprowadzeniu wszystkich informacji klikamy Pozycje formularza, a następnie Wyślij i zamknij. Zamknięcie formularza jest procesem nieodwracalnym. Nie ma możliwości ponownego otwarcia 31

32 formularza. W przypadku zamknięcia błędnego formularza jest możliwość anulowania go patrz Formularze dotyczące choroby Aujeszkyego. Formularze dotyczące choroby niebieskiego języka (symbol: MBT) 1. Klikamy Dodaj pozycję. 2. Wprowadzamy dane na temat badania. Po wprowadzeniu numeru kolczyka, skanujemy kod kreskowy próbki, możemy również wprowadzić numer próbki z klawiatury. Klikamy OK. Po wprowadzeniu ostatniej próbki klikamy Anuluj. 3. Klikamy Dane formularza. 32

33 Lekarz Data pobrania Rozpoczęcie wizyty Wybieramy lekarza, po wprowadzeniu minimum trzech pierwszych liter system wyfiltruje pasujące nazwiska lekarzy podając obok w nawiasie Numer Urzędowy Lekarza Weterynarii data pobrania próbki w formacie RRRR-MM-DD data rozpoczęcia wizyty w formacie RRRR-MM-DD Liczba zwierząt w stadzie liczba zwierząt w stadzie Po wprowadzeniu danych klikamy OK. 4. Klikając na Tryb zmian. Mamy możliwość poprawienia numeru próbki, płci i wieku zwierzęcia. Możemy również skasować pozycję. Po wprowadzeniu zmian zatwierdzamy je przyciskiem Zapisz. Aby anulować wprowadzone zmiany wybieramy Porzuć zmiany. 33

34 5. Klikamy Dane formularza. Zmień dane Patrz Formularze dotyczące choroby Aujeszkyego Komentarz Patrz Formularze dotyczące choroby Aujeszkyego Wyślij i zamknij Patrz pkt 9 Anuluj formularz Patrz Formularze dotyczące choroby Aujeszkyego Wyróżnij formularz Patrz Formularze dotyczące choroby Aujeszkyego 6. Klikamy Dane stada. Zmień dane Patrz Formularze dotyczące choroby Aujeszkyego Komentarz Patrz Formularze dotyczące choroby Aujeszkyego 34

35 7. Zakładki: Wyniki badań Patrz Formularze dotyczące choroby Aujeszkyego Sprawozdania Patrz Formularze dotyczące choroby Aujeszkyego 8. Po wprowadzeniu wszystkich danych mamy możliwość zamknięcia formularza i wysłania go do laboratorium. W tym celu klikamy Wyślij i zamknij. Zamknięcie formularza jest procesem nieodwracalnym. Nie ma możliwości ponownego otwarcia formularza. W przypadku zamknięcia błędnego formularza jest możliwość anulowania go patrz Formularze dotyczące choroby Aujeszkyego. Uwagi ogólne Wszystkie dane poprawione na formularzu muszą być naniesione w systemie tylko i wyłącznie przy rejestracji. Zarejestrowane formularze z próbkami krwi są automatycznie dostępne są w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej. Zarejestrowany formularz ma później swoje konsekwencje w dalszej pracy systemu. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na drukowanie oraz rejestracje formularzy, jeżeli będzie zarejestrowany z błędem, to ten błąd będzie się potem powtarzał przy wykonywaniu badań, przy rozliczeniach i na zestawieniach. 35

36 STADA Dział Stada zawiera: Stada, Stada Świń, Podmioty, Dodanie podmiotu oraz Sklejanie stad. Stada Stada (siedziby stad) w aplikacji VetLink są przedstawiane w postaci listy. Możemy zobaczyć spis wszystkich stad znajdujących się w programie. Wszystkie dane zostały umieszczone na podstawie bazy IRZ z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Klikając przycisk Filtruj stada możemy filtrować w dowolny sposób. 36

37 Numer stada/wni Numer siedziby stada nadany przez ARiMR lub numer nadany przez PIW Właściciel Nazwisko lub nazwa właściciela, możemy wpisać również część nazwiska/nazwy. Kod terytorialny Miejscowość Gatunek stada Typ stad Po kliknięciu ukaże się lista z możliwością wyboru: powiatu oraz gminy Po kliknięciu ukaże się lista z możliwością wyboru interesujących nas miejscowości, możemy zaznaczyć kilka miejscowości Wybór gatunku interesującego nas zwierzęcia (świnia, bydło...) Wybór typu stada. Dla świń: zarodkowe, tuczarnia, pełny cykl produkcji, nieokreślone. Dla reszty gatunków nieokreślone. Status stad Epizootyczny status stad Liczba sztuk Liczba sztuk Od - Do Rodzaj formularza Wybór zarejestrowanego rodzaju formularza Data pobrania Wybór dat pobrania Od-Do. Daty wpisujemy w formacie RRRR-MMDD. Klikając mamy możliwość wybrania interesującej nas daty, klawiszami możemy zmienić wpisaną datę. Tylko stada archiwalne Wybór stad zarchiwizowanych. Stado archiwalne patrz Przenieś stado do archiwum Na liście stad mamy szybkie wyszukiwanie po numerze stada i numerze kolczyka. Klikając w konkretne stado, możemy obejrzeć szczegółowe dane każdego stada. 37

38 Dane Komentarze Informacje dotyczące stada Wpisane komentarze dotyczące stada Zwierzęta kolczykowane Lista zwierząt kolczykowanych w stadzie. Patrz Zwierzęta kolczykowane Statusy Status epizootyczny stada. Klikając przycisk Wystaw decyzję mamy możliwość wystawienia decyzji patrz Wystawianie decyzji Formularze Lista formularzy dotyczących konkretnego gatunku zwierząt w stadzie Decyzje Lista decyzji dotyczących konkretnego gatunku zwierząt w stadzie Umowy Lista umów zawarta pomiędzy Powiatowym Weterynarii a laboratorium np. referencyjnym Zmień dane Zmiana informacji dotyczących stada Komentarz Dodanie wewnętrznego komentarza Dodaj gatunek Drukuj formularze Inspektoratem Dodanie nowego gatunku zwierząt w stadzie Wydruk formularza pobrania dla konkretnego gatunku zwierzęcia w stadzie. Patrz Drukowanie formularzy 38

39 Przenieś stado do archiwum Usuń stado Przeniesienie stada do archiwum. O przeniesieniu stada do archiwum decyduje Powiatowy Lekarz Weterynarii, np.: śmierć właściciela, przejście właściciela na rentę strukturalną, deklaracja właściciela o całkowitym zakończeniu hodowli zwierząt. Usunięcie stada (siedziby stada) Wybierając zakładkę Zwierzęta kolczykowane widzimy listę zwierząt kolczykowanych. Dodaj zwierzę Dodanie zwierzęcia, którego nie ma liście Pokaż usunięte Lista zwierząt, które w przeszłości przebywały w stadzie Zmień Zmiana danych zwierzęcia Wybierając zakładkę z danym gatunkiem zwierząt mamy możliwość obejrzenia szczegółowych informacji. Zmień dane Usuń gatunek Możliwość korekty informacji na temat ilości zwierząt konkretnego gatunku. Ilość informacji jest zależna od wybranego gatunku zwierząt. Usunięcie wybranego gatunku zwierząt 39

40 Stada świń Rozszerzona lista stad, która zawiera dodatkowe kolumny status, datę ostatniego pobrania, typ stada. Wyczyść filtr Usuwa zastosowany wcześniej filtr Dodaj stado do Dodawanie stada do podmiotu będącego w systemie. istniejącego Stosowane w przypadku dodawania stada (kolejnego) podmiotu będącego w innym powiecie lub województwie Oblicza liczbę sztuk świń będących na liście po prawej Liczba sztuk w stronie. Istnieje możliwość wybrania interesujących nas stadach stad za pomocą filtrowania. Dalszy opis funkcjonalności patrz Stada Klikając na przycisk Dodaj stado do istniejącego podmiotu mamy możliwość dodania stada będącego w innym powiecie lub województwie. 40

41 Numer stada Numer podmiotu Weterynaryjny numer identyfikacyjny Numer stada, który ma być dołączony do podmiotu Numer nadany przez ARiMR Numer nadany przez PIW (wpisujemy numer nadany przez ARiMR lub numer WNI) Podmioty Lista podmiotów zawiera spis wszystkich podmiotów zapisanych w systemie VetLink. Jeden podmiot może posiadać kilka stad z różnymi gatunkami zwierząt. Listę podmiotów możemy dowolnie filtrować, według poniższego okna: Nazwa (imię/nazwisko) Nazwa lub imię, nazwisko właściciela, możemy wpisać również część nazwy/nazwiska Kod terytorialny Po kliknięciu ukaże się lista z możliwością wyboru: powiatu oraz gminy Miejscowość Po kliknięciu ukaże się lista z możliwością wyboru interesujących nas miejscowości, możemy zaznaczyć kilka miejscowości Numer stada/wni Numer siedziby stada nadany przez ARiMR lub numer nadany przez PIW 41

42 Gatunek w stadach Typ stad Liczba sztuk w stadzie Tylko podmioty archiwalne Wybór gatunku interesującego nas zwierzęcia (świnia, bydło...) Wybór typu stada. Dla świń: zarodkowe, tuczarnia, pełny cykl produkcji, nieokreślone. Dla reszty gatunków nieokreślone. Liczba sztuk Od Do Wybór podmiotów zarchiwizowanych, podmioty archiwalne są tożsame z stadami archiwalnymi patrz Przenieś stado do archiwum Klikając przycisk Dodaj podmiot mamy możliwość dodania nowego podmiotu. 42

43 Numer Nie nadawaj numeru tymczasowego Numer podmiotu nadany przez ARiMR Zaznaczamy w przypadku braku numeru podmiotu nadanego przez ARiMR Dodaj stado do istniejącego podmiotu dodawanie stada do podmiotu będącego w systemie. Stosowane w przypadku dodawania stada (kolejnego) będącego w innym powiecie lub województwie Sklejanie stad Istnieje możliwość połączenia stad z nadanym numerem zastępczym i numerem z ARiMR. System połączy stada, jak również wszystkie dokumenty, formularze stworzone wcześniej w konkretnym stadzie. Po sklejeniu stado będzie funkcjonowało pod numerem z ARiMR. 43

44 FORMULARZE Opis ogólny Po przejściu do działu Formularze widzimy w oknie listę dzisiaj zarejestrowanych formularzy. Każdy z wprowadzonych formularzy podświetla się na określony kolor. Legenda kolorów i znaczników znajduje się na dole strony. Przeglądając okno możemy zobaczyć formularze już określonymi wynikami albo o różnych statusach. Formularze pobrań Zakres widocznych formularzy zależy od ustawień w oknie Filtruj. Domyślnie pokazywane są wszystkie dzisiaj zarejestrowane formularze. Zamiast tego można sobie zażyczyć pokazania wszystkich formularzy z zadanego okresu, formularze na konkretne stado, na konkretnego lekarza, dla konkretnego gatunku lub konkretne rodzaje formularzy. Na liście formularzy możemy dowolnie sortować kolumny i ustawiać według swoich potrzeb. Po kliknięciu w konkretny formularz (kolumna Kod formularza) system pokaże nam wszystkie szczegóły oraz listę badanych zwierząt. Drukowanie czystych formularzy Jest możliwość wydrukowania czystych formularzy. Klikając Formularze Drukowanie czystych formularzy pojawia się okno wyboru. 44

45 Rodzaj formularza Drukuj rewersy Gatunek stad Akcje Kod terytorialny Lekarz Liczba formularzy Wybór rodzaju formularz Zaznaczamy, jeżeli chcemy drukować strony drugie i następne Wybór gatunku stada zależny od rodzaju formularza Wybór akcji zależny od rodzaju formularza Wybór terenu na którym będą prowadzone badania Wybieramy lekarza, po wprowadzeniu minimum trzech pierwszych liter system wyfiltruje pasujące nazwiska lekarzy podając obok w nawiasie Numer Urzędowy Lekarza Weterynarii Liczba formularzy do wydrukowania Liczba stron KAŻDEGO Liczba stron każdego formularza formularza Po ustawieniu parametrów klikamy OK i drukujemy nasze formularze. Drukowanie formularzy z rejestru stad Patrz Drukowanie formularzy z rejestru stad Rejestracja formularzy Patrz Rejestracja formularzy Wyniki badań Anulowanie Istnieje możliwość anulowania błędnie zarejestrowanego formularza. Anulowanie jest dostępne tylko dla Koordynatora z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii lub osoby przez niego upoważnionej. Formularza, który został anulowany nie można już szczegółowo przeglądać oraz ponownie zarejestrować. W przypadku błędnie wprowadzonych kodów kreskowych probówek, innych pomyłek, dot. braku zgodności wersji komputerowej z wersją papierową formularza, istnieje możliwość anulowania formularza i wprowadzenie wszystkiego od nowa, poprzez wygenerowanie nowego formularza Zarejestruj nowy w zakładce Rejestracja formularzy. W takim przypadku 45

46 wygenerowany zostanie automatycznie nowy formularz z nowym kodem kreskowym, do którego należy wprowadzić prawidłowe dane dotyczące próbek. Na poprzednio wydrukowanym, anulowanym formularzu można przekreślić jego unikalny numer znajdujący się w lewym, górnym rogu i zapisać odręcznie jego nowy numer, nadany po wybranie opcji Zarejestruj nowy. Wszystkie zmiany w module VetLink mają swoje odwołanie w module laboratoryjnym w ZHW. Z tego powodu, po anulowaniu formularza należy bezwzględnie powiadomić o tym właściwą pracownię w ZHW. Jeżeli do anulowanego zlecenia zostało już wydane sprawozdanie przez ZHW, to musi ono zostać ponownie wystawione. DOKUMENTY Szablony decyzji Z górnego menu wybieramy Dokumenty Szablony decyzji. System umożliwia wprowadzenie nowych szablonów decyzji według potrzeb użytkowników. Klikamy Dodaj szablon, otwiera się okno do wprowadzenia szablonu decyzji: Wpisujemy Tytuł, Instytucje wklejamy stworzony wcześniej tekst decyzji, w polach gdzie powinny 46

47 się pojawiać konkretne informacje związane z daną decyzją dla stada, gatunku, statusu stawiamy pole z zakładki Wstaw Pole. Następnie wybieramy statusy dla jakich gatunków ma być szablon decyzji stosowany. Po stworzeniu decyzji klikamy OK. Możemy również wybrać szablon decyzji do skopiowania. Decyzja otworzy się w oknie edycji. Należy pamiętać, aby nową decyzję zapisać pod nowym tytułem. Wszystkie szablony decyzji zapisują się w tabeli. Szablony można kopiować, zmieniać i usuwać. Rejestr decyzji W dziale dokumenty mamy również Rejestr decyzji - zestawienie wszystkich wydanych decyzji, którego wydruk możemy uzyskać w formacie PDF. Masowe wystawianie decyzji dla stad świńskich 1. Wybieramy Stada Stada świń System pokaże stada świńskie zgodnie z uprawnieniami osoby zalogowanej. 2. Klikamy Filtruj. 3. Ustawiamy filtr wyboru stad: 47

48 Rodzaj filtrowania Wybieramy W celu wystawienia decyzji Numer stada/wni Puste Właściciel Puste Kod terytorialny Po kliknięciu na pole obok nazwy pojawi się menu umożliwiające wybranie województwa, powiatu i gminy. Miejscowości Po kliknięciu na pole obok nazwy pojawi się menu umożliwiające zaznaczenie interesujących nas miejscowości z terenu zaznaczonego powyżej. Typ stad Świnia: nieokreślone, zarodowe, tuczarnia, pełny cykl produkcji Liczba sztuk Wpisujemy minimum jedną sztukę, celem eliminacji stad pustych Liczba loch Puste Liczba knurów Puste Wymagają decyzji po formularzu Wybieramy rodzaj formularza, czyli rodzaj próbkobrania po jakim chcemy wydać decyzję Data badania Datę wpisujemy w formacie RRRR-MM-DD. Klikając mamy możliwość wybrania interesującej nas daty, klawiszami fdfgdf możemy zmienić wpisaną datę. Wypełniamy w miarę potrzeby. Klikamy OK. System udostępni nam listę stad zgodnie z wybranymi kryteriami. 4. W drzewku po lewej stronie poleceniem Wystaw decyzje wystawimy jednocześnie decyzje dla wszystkich stad uprzednio wybranych na ekranie. 48

49 5. Ustawiamy dane do wystawienia decyzji: Liczba kopii Data Wprowadzamy liczbę kopii decyzji Wpisujemy datę wystawienia decyzji Datę wpisujemy w formacie RRRR-MM-DD. Klikając mamy możliwość wybrania interesującej nas daty, klawiszami fdfgdf możemy zmienić wpisaną datę Pierwszy numer Wpisujemy pierwszy numer decyzji Status Wybieramy status epizootyczny stad Szablon Wybieramy szablon decyzji, który jest zależy od wybranego statusy stad Klikamy OK. 49

50 ZESTAWIENIA Uwaga Ażeby zestawienia generowały się prawidłowo, odpowiedzialny za generowanie zestawień z całego swojego konta czterocyfrowy kod podległego mu odpowiedzialny za generowanie zestawień z całego dwucyfrowy kod podległego mu terenu. konieczne jest aby pracownik PIWu powiatu miał ustawiony w konfiguracji terenu. Analogicznie, pracownik WIWu województwa, powinien mieć ustawiony Opis ogólny Możemy wykonać zestawienia, statystyki, raporty stad i zwierząt, wybierając z listy odpowiednią opcję. Wszystkie liczby w zestawieniach odnoszą się do zarejestrowanych i zakończonych formularzy, stad przebadanych, próbek z konkretnymi wynikami. Dodatkowo przy zestawieniu mamy jego opis. Potwierdzenie przyjęcia próbek Mamy możliwość wydrukowania protokołu potwierdzającego przyjęcie próbek. 50

51 Instytucja Według daty Zakres dat Rodzaje formularzy Lekarz Podział na gminy Wybór interesującej instytucji Wybór według daty pobrania próbek lub rejestracji formularza Wybór dat Od-Do. Daty wpisujemy w formacie RRRR-MM-DD. Klikając mamy możliwość wybrania interesującej nas daty, klawiszami możemy zmienić wpisaną datę. Wybór rodzaju formularza Wybieramy lekarza, po wprowadzeniu minimum trzech pierwszych liter system wyfiltruje pasujące nazwiska lekarzy podając obok w nawiasie Numer Urzędowy Lekarza Weterynarii Zaznaczmy, jeżeli chcemy otrzymać protokół w podziale na gminy Wydrukowany protokół: Rozliczenia Nowe rozliczenie 1. Wybieramy Zestawienia Rozliczenia Nowe rozliczenie i wpisujemy interesujące nas informacje. 51

52 Lekarz Inspektorat Wybieramy lekarza, po wprowadzeniu minimum trzech pierwszych liter system wyfiltruje pasujące nazwiska lekarzy podając obok w nawiasie Numer Urzędowy Lekarza Weterynarii Wybór Inspektoratu 2. Wybieramy Zmień dane. 3. Uzupełniamy Numer, Materiały, Wartość materiałów, Przebieg i Stawkę. Koszty zostaną doliczone do łącznej sumy. Po wprowadzamy klikamy OK. Etap przygotowania rozliczenia jest ukończony. Kończąc jego edycję, blokuje się dokonywanie późniejszych zmian. Istnieje jedynie możliwość anulowania błędnie stworzonego rozliczenia. 52

53 4. Klikamy zakładkę Formularze, a następnie Dodaj formularze. 5. Wybieramy interesujące nas formularze ustawiając odpowiedni filtr. Rodzaje formularzy Wybór rodzaju formularza: choroba Aujeszkyego, BR + EBB + TBC, BSE, BT Według daty Wybór: według rejestracji formularza, pobrania próbek, wykonania badania, rozpoczęcia wizyty Data Wybór dat Od-Do. Daty wpisujemy w formacie RRRR-MM-DD. Klikając mamy możliwość wybrania interesującej nas daty, klawiszami możemy zmienić wpisaną datę Kod terytorialny Po kliknięciu na pole obok nazwy pojawi się menu umożliwiające wybranie województwa, powiatu i gminy. Miejscowości Po kliknięciu na pole obok nazwy pojawi się menu umożliwiające zaznaczenie interesujących nas miejscowości z terenu zaznaczonego powyżej. W przypadku wybrania zbyt dużej liczby formularzy istnieje możliwość skasowania z rozliczenia niepotrzebnych formularzy. Wybierając Usuń wszystkie formularze kasuje wszystkie wybrane formularze. Po wybraniu formularzy klikamy OK. 53

54 6. Zakładka Stada zawiera informacje o numerze siedziby stada, dacie rozpoczęcia wizyty, liczbie pobranych prób i zaszczepionych zwierząt, kwocie należnej za czynności wykonane w danym stadzie.!!! UWAGA!!! Tutaj nie wprowadza się tu zmian 7. W zakładce Dodatki możemy zobaczyć informacje na temat ilości zużytych ampułek przy badaniu gruźlicy. 8. W zakładce Podsumowanie widzimy podsumowanie rozliczenia. 54

55 9. Po sprawdzeniu poprawności rozliczenia wybieramy zakładkę Dane i klikamy przycisk Zamknij. System zapyta się nas, czy na pewno chcemy zamknąć rozliczenie. Klikamy OK. 10. Po zamknięciu rozliczenia jest możliwość wydrukowania rozliczenia. Klikamy Wydrukuj rozliczenie. Wykaz rozliczeń Wybierając z menu górnego Zestawienia Rozliczenia Rozliczenia mamy możliwość obejrzenia stworzonych zestawień. W przypadku zamknięcia rozliczenia z błędami istnieje możliwość anulowania całego rozliczenia. Anulować rozliczenie mogą osoby ze specjalnymi uprawnieniami. W tym celu należy wybrać interesujące nas rozliczenie klikając na konkretny numer rozliczenia. Następnie klikamy przycisk Anuluj rozliczenie. System zapyta się nas czy na pewno chcemy anulować to rozliczenie. Klikamy OK. 55

56 Choroba Aujeszkyego Wyniki badania choroby Aujeszkyego Wyniki badania możemy uzyskać w dwóch formach: raportu na ekranie z hiperłączami raportu w formacie PDF Wybieramy Zestawienia Choroba Aujeszkyego Wyniki badania choroby Aujeszkyego lub Wyniki badania choroby Aujeszkyego (PDF) Pojawi się okno Wyboru parametrów zestawienia: Instytucja Wybór interesującej nas instytucji Rodzaj formularza Wybór formularzy dotyczący choroby Aujeszkyego Podział statystyki Podział na: inspektoraty, powiaty, gminy Według daty Według: rejestracji formularza, wykonania badania, pobrania próbek Zakres dat Wybór dat Od-Do. Daty wpisujemy w formacie RRRR-MM-DD. Klikając mamy możliwość wybrania interesującej nas daty, klawiszami możemy zmienić wpisaną datę. Domyślnie system wpisuje poprzedni miesiąc. Narastająco od Datę wpisujemy w formacie RRRR-MM-DD. Domyślnie system wpisuje pierwszy stycznia bieżącego roku. Po ustawieniu filtru klikamy OK. 56

57 W raporcie Wyniki badania choroby Aujeszkyego brak jest pola Narastająco od. Przykładowe zestawienie: Po prawej stronie znajdziemy wybrane kryteria zestawienia, jak również opis zestawienia. Statystyki próbek choroby Aujeszkyego Zestawienie zlicza próbki oraz wyniki badań z formularzy spełniających zadane kryteria prezentuje je zgodnie z wybranym podziałem. Wyniki badania możemy uzyskać w dwóch formach: raportu na ekranie z hiperłączami raportu w formacie PDF Wybieramy Zestawienia Choroba Aujeszkyego Statystyki próbek choroby Aujeszkyego lub Statystyki próbek choroby Aujeszkyego (PDF) Opis ustawienia filtru patrz Wyniki badania choroby Aujeszkyego Przykładowe zestawienie: Po prawej stronie znajdziemy wybrane kryteria zestawienia, jak również opis zestawienia. Wykaz formularzy pobrań choroby Aujeszkyego Wybieramy Zestawienia Choroba Aujeszkyego Wykaz formularzy pobrań choroby Aujeszkyego 57

58 Pojawi się okno Parametrów zestawienia: Instytucja Wybór interesującej nas instytucji Zakres dat pobrań Wybór dat Od-Do. Daty wpisujemy w formacie RRRR-MM-DD. Klikając mamy możliwość wybrania interesującej nas daty, klawiszami możemy zmienić wpisaną datę. Domyślnie system wpisuje poprzedni miesiąc. Kod terytorialny po kliknięciu na pole obok nazwy pojawi się menu umożliwiające wybranie województwa, powiatu i gminy Miejscowość po kliknięciu na pole obok nazwy pojawi się menu umożliwiające zaznaczenie interesujących nas miejscowości z terenu zaznaczonego powyżej Lekarz Wybieramy lekarza, po wprowadzeniu minimum trzech pierwszych liter system wyfiltruje pasujące nazwiska lekarzy podając obok w nawiasie Numer Urzędowy Lekarza Weterynarii Zestawienie jest generowane w formacie PDF. Przykładowe zestawienie: Statystyki typów użytkowych świń Zestawienie zlicza świnie w stadach występujących na wybranym terenie i prezentuje w rozbiciu na typy użytkowe. Wybieramy Zestawienia Choroba Aujeszkyego Statystyki typów użytkowych świń 58

59 Pojawi się ono Parametrów raportu: Kod terytorialny po kliknięciu na pole obok nazwy pojawi się menu umożliwiające wybranie województwa, powiatu i gminy Miejscowość po kliknięciu na pole obok nazwy pojawi się menu umożliwiające zaznaczenie interesujących nas miejscowości z terenu zaznaczonego powyżej Przykładowe zestawienie: Statystyki typów stad Zestawienie zlicza stada występujące na wybranym terenie i prezentuje w rozbiciu na typy. Wybieramy Zestawienia Choroba Aujeszkyego Statystyki typów stad Opis ustawienia filtru patrz Statystyki typów użytkowych świń 59

60 Przykładowe zestawienie: Zestawienie badań nieterminowych Zestawienie znajduje stada świńskie które kwalifikują się na badanie w odpowiedniej akcji (I, II, III próbkobranie lub monitoring), a nie zostały jeszcze przebadane. Brane pod uwagę są tylko stada o liczbie sztuk niezerowej. W szczególności: stada z ostatnim formularzem A1 nie posiadające formularza A2 dłużej niż 6 miesięcy, tuczarnie z ostatnim formularzem A2 nie posiadające formularza MA dłużej niż rok, stada inne niż tuczarnie z ostatnim formularzem A2 nie posiadające formularza A3 dłużej niż 6 miesięcy, stada inne niż tuczarnie z ostatnim formularzem A3 nie posiadające formularza MA dłużej niż 6 miesięcy. Wybieramy Zestawienia Choroba Aujeszkyego Zestawienie badań nieterminowych Opis ustawienia filtru patrz Statystyki typów użytkowych świń Przykładowe zestawienie: Statystyki stad: typy i statusy w kierunku choroby Aujeszkyego Zestawienie zlicza stada świńskie (liczby stad i typów użytkowych świń) zgodnie z zadanymi kryteriami. Wyniki zestawienia grupowane są zgodnie z wybranymi podziałami. Przykładowo, po wybraniu podziału głównego według powiatów i kolejnego według typów stad zestawienie pokaże sumy dla stad o określonych typach dla każdego powiatu (w którym są stada). Dla każdego powiatu zostaną policzone statystyki wszystkich stad, jak również statystyki dla całego obszaru (w szczególności województwa, jeśli nie wybrano inaczej). Wybieramy Zestawienia Choroba Aujeszkyego Statystyki stad: typy i statusy w kierunku choroby Aujeszkyego 60

61 Pojawi się ekran Parametrów raportu: Instytucja Wybór interesującej nas instytucji Typ stada Świnia: nieokreślone, zarodowe, tuczarnia, pełny cykl produkcji Status stada Kod terytorialny Status epizootyczny stada Po kliknięciu na pole obok nazwy pojawi się menu umożliwiające wybranie województwa, powiatu i gminy Główny podział według Podział na: powiat, typ stada, status Kolejny podział według Podział na: powiat, typ stada, status Kolejny podział według Podział na: powiat, typ stada, status Przykładowe zestawienie: Zestawienie zwierząt zbadanych w kierunku choroby Aujeszkyego Zestawienie pokazuje statystyki stad przebadanych na chorobę Aujeszkyego zgodnie z wybranymi kryteriami (posiadające formularz z odpowiednią akcją i datami zgodnymi z zakresami). Dane statystyczne są grupowane zgodnie z zadanymi podziałami. Przykładowo, po wybraniu podziału głównego według powiatów i kolejnego według typów stad 61

62 zestawienie pokaże sumy dla stad o określonych typach dla każdego powiatu. Dla każdego powiatu zostaną policzone statystyki wszystkich stad, jak również statystyki dla całego obszaru (w szczególności województwa, jeśli nie wybrano inaczej). Wybieramy Zestawienia Choroba Aujeszkyego Zestawienie zwierząt zbadanych w kierunku choroby Aujeszkyego Ekran Parametrów raportu: Instytucja Wybór interesującej nas instytucji Akcje Zaznaczenie interesujących akcji Zakres dat Wybór dat Od-Do. Daty wpisujemy w formacie RRRR-MM-DD. Klikając mamy możliwość wybrania interesującej nas daty, klawiszami możemy zmienić wpisaną datę. Domyślnie system wpisuje poprzedni miesiąc. Według dat Według dat: rejestracji formularza, wykonania badania, pobrania 62

63 próbek Typ stada Status stada Kod terytorialny Świnia: nieokreślone, zarodowe, tuczarnia, pełny cykl produkcji Status epizootyczny stada Po kliknięciu na pole obok nazwy pojawi się menu umożliwiające wybranie województwa, powiatu i gminy Główny podział według Podział na: powiat, typ stada, status Kolejny podział według Podział na: powiat, typ stada, status Kolejny podział według Podział na: powiat, typ stada, status Przykładowe zestawienie: BR+EBB+TBC Raport o zwierzętach Zestawienie zlicza wyniki badań dla wybranej akcji. Pod uwagę brane są tylko wyniki z formularzy, których data badania zawiera się w wybranym zakresie dat. Jeżeli dla danego zwierzęcia zostało wykonanych więcej niż jedno badanie, brane pod uwagę jest wynik, który znalazł się na formularzu o najpóźniejszej dacie zamknięcia. Całkowita liczba zbadanych zwierząt nie zawiera sztuk o statusie błędnym. UWAGA Jeżeli istnieje zwierzę badane przez dwóch lekarzy, to suma zwierząt w rozbiciu na lekarzy pobierających może być większa niż ogólna liczba zwierząt. Wybieramy Zestawienia BR+EBB+TBC Raport o zwierzętach 63

64 Ekran Parametrów raportu: Instytucja Zakres dat badania Gatunek Akcje Wybór interesującej nas instytucji Wybór dat Od-Do. Daty wpisujemy w formacie RRRR-MM-DD. Klikając mamy możliwość wybrania interesującej nas daty, klawiszami możemy zmienić wpisaną datę. Domyślnie system wpisuje poprzedni miesiąc. Gatunek zwierząt: bydło, koza, owca Wybór akcji. Pole zależne jest od wybranego powyżej gatunku zwierząt W podziale na lekarzy pobierających Zaznaczenie tworzy podział na lekarzy pobierających W podziale na gminy Zaznaczenie tworzy podział na gminy W podziale na miejscowości Zaznaczenie tworzy podział na miejscowości Przykładowe zestawienie: Raport o stadach Zestawienie zlicza stada przebadane w ramach wybranej akcji. Pod uwagę brane są tylko wyniki z formularzy, których data badania zawiera się pomiędzy wybranymi datami. Wynik stada określany jest jako najwyższy z wyników na formularzu o najpóźniejszej dacie zamknięcia dla danego stada w podanym zakresie dat. Ważność wyników określana jest wg poniższej listy: dodatni wątpliwy 64

65 błędny ujemny Zatem jeśli dane stado ma zwierzę o wyniku wątpliwym i nie ma żadnych zwierząt o wyniku dodatnim, to stado zliczane jest jako wątpliwe. Stada o statusie błędnym nie zaliczają się do całkowitej liczby przebadanych stad. UWAGA Jeżeli istnieje stado badane przez dwóch lekarzy, to suma stad w rozbiciu na lekarzy pobierających może być większa niż ogólna liczba stad. Wybieramy Zestawienia BR+EBB+TBC Raport o stadach Ekran Parametrów raportu patrz Raport o zwierzętach Przykładowe zestawienie: Raport o stadach nieprzebadanych Wybieramy Zestawienia BR+EBB+TBC Raport o stadach nieprzebadanych 65

66 Ekran Parametrów raportu: Instytucja Wybór interesującej nas instytucji Gatunek Gatunek zwierząt: bydło, koza, owca Akcja Wybór akcji. Pole zależne jest od wybranego powyżej gatunku zwierząt Data prognozy liczby stad Datę wpisujemy w formacie RRRR-MM-DD. Klikając mamy i zwierząt możliwość wybrania interesującej nas daty, klawiszami nieprzebadanych fdfgdf możemy zmienić wpisaną datę. W podziale na gminy W podziale na miejscowości Zaznaczenie tworzy podział na gminy Zaznaczenie tworzy podział na miejscowości Przykładowe zestawienie: Zestawienie gatunków zwierząt Zestawienie zlicza zwierzęta występujące na wybranym terenie i prezentuje w rozbiciu na gatunki. Wybieramy Zestawienia BR+EBB+TBC Zestawienie gatunków zwierząt Ekran Parametrów raportu patrz Statystyki typów użytkowych świń 66

67 Przykładowe zestawienie: Zestawienie rozliczenie Zestawienie zlicza stada i zwierzęta zbadane w zadanych akcjach, zakresie dat badania oraz obszarze. Dane prezentowane są w rozbiciu na choroby i podziale na miejscowości i lekarzy. Wybieramy Zestawienia BR+EBB+TBC Zestawienie rozliczenie Ekran Parametrów raportu: Instytucja Zakres dat badania Gatunek Wybór interesującej nas instytucji Wybór dat Od-Do. Daty wpisujemy w formacie RRRR-MM-DD. Klikając mamy możliwość wybrania interesującej nas daty, klawiszami możemy zmienić wpisaną datę. Domyślnie system wpisuje poprzedni miesiąc. Gatunek zwierząt: bydło, koza, owca 67

68 Akcje Wybór akcji. Pole zależne jest od wybranego powyżej gatunku zwierząt Kod terytorialny Po kliknięciu na pole obok nazwy pojawi się menu umożliwiające wybranie województwa, powiatu i gminy Przykładowe zestawienie: BSE Badanie na BSE w ubojniach w podziale na grupy wiekowe Wybieramy Zestawienia BSE Badanie na BSE w ubojniach w podziale na grupy wiekowe Ekran Parametrów raportu: Instytucja Zakres dat pobrania Gatunek Wybór interesującej nas instytucji Wybór dat Od-Do. Daty wpisujemy w formacie RRRR-MM-DD. Klikając mamy możliwość wybrania interesującej nas daty, klawiszami możemy zmienić wpisaną datę. Domyślnie system wpisuje poprzedni miesiąc. Gatunek zwierząt: bydło, koza, owca 68

69 Przykładowe zestawienie: Choroba niebieskiego języka Zbadane zwierzęta Wybieramy Zestawienia Choroba niebieskiego języka Zbadane zwierzęta Ekran Parametrów raportu patrz Badanie na BSE w ubojniach w podziale na grupy wiekowe Przykładowe zestawienie: Zestawienie próbek (PDF) i Zestawienie próbek W kolumnie Pobranych podana jest liczba próbek pobranych w wybranym zakresie dat. W kolumnie Przyjętych znajduje się liczba próbek przyjętych przez Zakład Higieny Weterynaryjnej w zadanym okresie. W kolumnach z rodzajem wyniku podana jest liczba próbek znajdujących się na formularzach, których data badania przypada w wybranym okresie oraz mających odpowiedni wynik. 69

70 Kolumna Zbadano jest sumą liczby wyników dodatnich, ujemnych oraz wątpliwych. W zestawieniu brane są pod uwagę tylko zamknięte formularze. Wybieramy Zestawienia Zestawienie próbek (PDF) lub Zestawienie próbek Ekran Parametrów zestawienia: Instytucja Wybór interesującej nas instytucji Gatunek Gatunek zwierząt: bydło, koza, owca Kierunek Kierunek badań, jest zależny od gatunku zwierzęcia Akcje Wybór akcji. Pole zależne jest od wybranego gatunku zwierząt i kierunku badań Zakres dat badania Wybór dat Od-Do. Daty wpisujemy w formacie RRRR-MM-DD. Klikając mamy możliwość wybrania interesującej nas daty, klawiszami możemy zmienić wpisaną datę. Domyślnie system wpisuje poprzedni miesiąc. 70

71 Przykładowe zestawienie: Statusy stad Wybieramy Zestawienia Statusy stad Ekran Parametrów raportu: Kod terytorialny po kliknięciu na pole obok nazwy pojawi się menu umożliwiające wybranie województwa, powiatu i gminy Miejscowość po kliknięciu na pole obok nazwy pojawi się menu umożliwiające zaznaczenie interesujących nas miejscowości z terenu zaznaczonego powyżej Gatunek stad Gatunek zwierząt: świnia, koza, owca bydło, inne przeżuwacze, jeleniowate 71

72 Choroba Jednostki chorobowe, zależne od wybranego powyżej gatunku zwierząt Przykładowe zestawienie: 72

MODUŁ VETLINK: choroba AUJESZKYEGO + BR+EBB+TBC+BSE+BT MARCEL 2010

MODUŁ VETLINK: choroba AUJESZKYEGO + BR+EBB+TBC+BSE+BT MARCEL 2010 MODUŁ VETLINK: choroba AUJESZKYEGO + BR+EBB+TBC+BSE+BT MARCEL 2010 Wersja z 09.08.2010 str. 1 Spis treści WSTĘP...4 Rozpoczęcie pracy...4 Nawigacja w VetLinku...6 Zakończenie pracy...6 VETLINK...7 Drukowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA JEDNOLITE ŚRODOWISKO CENTRUM Moduł vetlink w kierunku badań choroby Aujeszkyego, TBC, BR, EBB, BSE

INSTRUKCJA JEDNOLITE ŚRODOWISKO CENTRUM Moduł vetlink w kierunku badań choroby Aujeszkyego, TBC, BR, EBB, BSE MODUŁ VETLINK: choroba AUJESZKYEGO + BR+EBB+TBC+BSE MARCEL 2010 INSTRUKCJA JEDNOLITE ŚRODOWISKO CENTRUM Moduł vetlink w kierunku badań choroby Aujeszkyego, TBC, BR, EBB, BSE Spis treści Wstęp VETLINK Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Przeglądarka IW-SIRZ

Przeglądarka IW-SIRZ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 14.01.2013 Wersja 6.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0

Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0

Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2011 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TALENTplus Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Instrukcja użytkownika TALENTplus Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Dokument Instrukcja Użytkownika zawiera opis kroków, które należy wykonać w systemie TALENTplus w celu przygotowania się do Rozmowy Oceniającej Logowanie 1. Link do portalu: https://e-talent.umed.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych.

Archiwum Prac Dyplomowych. Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów i recenzentów Opracował: Remigiusz Ciemiński, CI UAM Procedura przygotowania pracy do obrony 1 w Archiwum Prac Dyplomowych Krok w APD Kto Zadanie Student

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska Politechnika Częstochowska Uniwersytecki System Obsługi Studiów Protokoły w USOSweb mgr inż. Tomasz Rykała Dział Informatyzacji Administracji Częstochowa 2010-01-20 1 Spis treści I. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI Załącznik nr 1 do komunikatu Materiał pomocniczy dotyczący sposobu wydrukowania załącznika/specyfikacji do faktury/rachunku przy pomocy aplikacji Portal Świadczeniodawcy przeznaczony dla Świadczeniodawców

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TALENTplus

Instrukcja użytkownika TALENTplus Dokument Instrukcja Użytkownika zawiera opis kroków, które należy wykonać w systemie TALENTplus w celu przeprowadzenia oceny okresowej Pracownika z pozycji Kierownika (N+1) Etapy Logowanie... 1 Menu dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości 1. Logowanie Ankieta dostępna jest jako formularz w systemie SEZAM, z którego wysyłane były wnioski: aplikacyjny oraz o płatność. Należy zalogować się

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu Logowanie do systemu W celu zalogowania do systemu należy na stronie powitalnej systemu wpisać nazwę użytkownika i hasło użytkownika,

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ)

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) www.budzet-zadaniowy.com 1 Spis treści I Kontrola Zarządcza... 3 II Ogólna budowa KZ... 4 III Tworzenie nowych dokumentów KZ opcja Nowy... 5 IV Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika

Dokumentacja Użytkownika Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Koszalin Dokumentacja Użytkownika EWIDENCJA PASZPORTÓW Spis treści 1. Nowy paszport... 5 a. Dane paszportu... 6 b. I Właściciel... 6 c. II Opis zwierzęcia...

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów 1. Logowanie do APD Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://apd.uj.edu.pl Aby zalogować się do serwisu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika formularza wniosku aplikacyjnego

Podręcznik użytkownika formularza wniosku aplikacyjnego Podręcznik użytkownika formularza wniosku aplikacyjnego Spis treści I. Informacje podstawowe o formularzu II. Arkusze formularza 2.1 Informacje ogólne o projekcie 2.2 Informacje o Beneficjencie 2.3 Opis

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez promotora i recenzenta

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez promotora i recenzenta Procedura rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych (APD) Promotor Promotor Promotor Recenzent Obrona Dziekanat Student Student Dziekanat Krok Kto Zadanie do wykonania Dostarczenie do

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 SERWISOWO. Instrukcja obsługi systemu. Autor: Piotr Koblak. Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak.

Wersja 2.0 SERWISOWO. Instrukcja obsługi systemu. Autor: Piotr Koblak. Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak. Instrukcja obsługi systemu SERWISOWO Autor: Piotr Koblak Wersja 2.0 Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak.pl P.P.U.H. HORUS-ENERGIA Sp. z o.o. ul. Drobiarska 43, 05-070

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl 2 Do obsługi Twojego szablonu nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie - jedyne czego potrzebujesz to aktywne konto w serwisie allegro.pl. Dokładne

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Instrukcja. Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie Instrukcja Korzystania z systemu rezerwacji kremacji i pogrzebów Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie Wersja 1.1 Zawartość Zakładanie konta użytkownika...3 Logowanie się do serwisu...5 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015)

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Wymagania odnośnie przeglądarki Internet Explorer: wersja równa lub wyższa od IE9, wyłączony tryb zgodności, wyłączone blokowanie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia... 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Nabór Przedszkola Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET

Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Lublin 16.01.2012 1 Spis treści REJESTRACJA KONTA W SYSTEMIE... 3 PIERWSZA KONFIGURACJA... 4 PIERWSZA KONFIGURACJA - PLACÓWKI...

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA str.1/22 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 3 2 Informacje techniczne... 4 3 Jak wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola?... 6 4 Jak zmienić dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18 Dokumentacja programu Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy Zielona Góra 2015-06-18 Głównym celem funkcjonalnym modułu Gabinet zabiegowy jest komunikacja z laboratoriami diagnostycznym w celu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Arkusz ZSZ

Instrukcja Arkusz ZSZ Krok 1 logujemy się na konto i wybieramy opcję Moduły Arkusze Krok 2 klikamy Dodaj oddział Krok 3 wybieramy Odpowiednio rozporządzenie MEN klasy: 1,2(tegoroczna) z 2013roku - klasa 3(tegoroczna) z 2010roku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW Instrukcja Zlecenia spedycyjne WWW Wstęp System umożliwia dodawanie zleceń spedycyjnych przez stronę WWW, klientom firmy Ponetex. Po zalogowaniu się do systemu przez stronę WWW, klient może dodawać, usuwać,

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rejestracja wydania Karty DiLO W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart DiLO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja w systemie Ekran rejestracji nowego użytkownika przedstawia się następująco:

1. Rejestracja w systemie Ekran rejestracji nowego użytkownika przedstawia się następująco: Podręcznik użytkownika Spis treści: 1. E-rejestracja o Rejestracja w systemie o Zapisywanie się na wizytę o Sprawdzanie czasu oczekiwania 2. E-Recepty E-Rejestracja 1. Rejestracja w systemie Ekran rejestracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji zgłoszeń serwisowych w Black Point S.A.

Instrukcja rejestracji zgłoszeń serwisowych w Black Point S.A. Instrukcja rejestracji zgłoszeń serwisowych w Black Point S.A. 1. Rejestracja Uzyskanie dostępu do serwisu następuje po zarejestrowaniu konta na stronie rma3.blackpoint.pl. Proces rejestracji rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN. Spis treści. Wersja 1.0

Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN. Spis treści. Wersja 1.0 Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN Wersja 1.0 Spis treści Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN...1 Wstęp...2 Dostęp do aplikacji...2 Logowanie...3 Dostęp do formularzy...5 Wypełnianie formularza...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Extranet (wersja dla Klubów)

Podręcznik użytkownika Extranet (wersja dla Klubów) Podręcznik użytkownika Extranet (wersja dla Klubów) Spis treści. 1. Logowanie do systemu Extranet 2. Klub 2.1 Dane klubu 2.2 Stadiony 2.3 Kategoryzacja stadionów 3. Faktury 4. Rozgrywki 4.1 Lista rozgrywek

Bardziej szczegółowo

Aplikacja do ewidencji i nadzoru urządzeń Dozoru Technicznego CERBERUS. Autorzy Programu:

Aplikacja do ewidencji i nadzoru urządzeń Dozoru Technicznego CERBERUS. Autorzy Programu: Aplikacja do ewidencji i nadzoru urządzeń Dozoru Technicznego CERBERUS Autorzy Programu: mł. chor. sztab. rez. Piotr WOŹNICA p.woznica@wp.pl CA MON 511-644 kpt. Szymon KOZDĘBA szymkoz@poczta.fm CA MON

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki)

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki) Projekt: Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków (SOVAT) Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika

Bardziej szczegółowo