Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży drzewno-meblarskiej w województwie zachodniopomorskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży drzewno-meblarskiej w województwie zachodniopomorskim"

Transkrypt

1 Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży drzewno-meblarskiej w województwie

2 Dokument opracowany przez Stowarzyszenie Polski Instytut Biznesu Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła - Kierownik Zespołu 2. Joanna Majewska - Lenarcik 3. Grzegorz Ocieczek 4. Małgorzata Okularczyk 5. Maria Wyra 2

3 Spis treści 1. Proponowane strategie marketingowo-promocyjne dla branży drzewno-meblarskiej z województwa zachodniopomorskiego Branżowe czasopisma, periodyki oraz portale internetowe Krajowe branżowe portale internetowe Zagraniczne portale i czasopisma branżowe Zagraniczne i polskie i regionalne instytucje otoczenia biznesu dla branży drzewnomeblarskiej Instytucje krajowe Instytucje otoczenia biznesu funkcjonujące na rynku regionalnym w województwie Instytucje Zagraniczne Zaprezentowanie dostępnych możliwości instrumentów finansowania działań biznesowych i promocyjnych w oparciu o polskie prawo i ustawodawstwo UE Dotacje rozwojowe Wsparcie eksportu Kredyty i pożyczki preferencyjne Bibliografia

4 1. Proponowane strategie marketingowo-promocyjne dla branży drzewno-meblarskiej z województwa zachodniopomorskiego W grupie przedsiębiorstw w branży drzewno-meblarskiej występują głównie przedsiębiorstwa średnie. W roku 2008 branża drzewna zatrudniała łącznie osób przy liczbie ponad 1000 przedsiębiorstw powyżej 50 zatrudnionych, w tym w przemyśle meblarskim pracowało ok osób. Z tego względu należy skupić się na strategii marketingowej, której celem będzie dotarcie do szerszego grona klientów, co zwiększy możliwości rozwojowe branży drzewno-meblarskiej 1. Proponowane badania marketingowe dla branży drzewno meblarskiej, z nastawieniem na sprzedaż mebli to badania w pierwszej kolejności segmentacyjne. Różne segmenty stylów życia pozwolą na zidentyfikowanie regionalnej i zagranicznej grupy docelowej. Należy zdefiniować, co rozumie się przez określony styl życia. W odniesieniu do specyfiki branży meblarskiej będzie to: Rodzaj konsumpcjonizmu Status społeczny konsumenta Wyznawane wartości Aktywność towarzyska Sposób spędzania wolnego czasu Zwyczaje zakupowe Rodzaj wykonywanej pracy. 1 4

5 Po dokonaniu operacjonalizacji stwierdzenia, należy za pomocą badań wyróżnić podstawowe segmenty grupy docelowej występujące na badanym rynku. Poniżej zaprezentowane zostały segmenty zróżnicowane ze względu na osobowość i motywację konsumencką 2. Przykładowe segmenty: Zmagający się- mają małe środki finansowe, koncentrują się na zaspokojeniu podstawowych potrzeb. Ufni- dość małe zasoby finansowe, konserwatywni, motywowani zasadami. Kierują się porządkiem i tradycją. Jako konsumenci wybierają sprawdzone produkty, głównie amerykańskie. Myślący- grupa o większych zasobach finansowych, wiodą wygodne życie. Cenią porządek i wiedzę, jako konsumenci są konserwatywni i praktyczni, szukają produktów trwałych i niezawodnych, które posłużą im przez długie lata. Starający się- grupa o mniejszych zasobach, ale podążająca za modą i trendami. Lubią zabawę zależy im na uznaniu innych ludzi. Są motywowani osiągnięciami. Zakośność jest dla nich wyznacznikiem sukcesu, jeżeli mają możliwości wybierają produkty kupowane przez osoby zamożne, gdyż chcą podkreślić swój status społeczny. Zdobywcy-grupa o znacznie większych zasobach. Motywowani osiągnięciami, pragną sukcesu, dbają o swój rozwój i karierę. Jako konsumenci są aktywni i wybierają produkty, które pozwolą im demonstrować ich status społeczny. Budujący- grupa o mniejszych zasobach finansowych, są praktyczni i cenią samowystarczalność, nie boją się ciężkiej pracy. Budują domy i wychowują dzieci. Nie mają potrzeby luksusu i sukcesu, dlatego wybierają produkty podstawowe i proste. 2 Badania marketingowe, pod red. D. Maison, A. Noga-Bogomilski, Badania segmentacyjne, M. Penconek, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007, s

6 Doświadczający- grupa o większych zasobach. Są młodzi i kreatywni, poszukują nowych doświadczeń. Wolny czas spędzają aktywnie, poza domem. Dużo środków finansowych przeznaczają na rozrywki i własne przyjemności. Nowatorzy- grupa posiadająca największe zasoby finansowe. Są doświadczeni, odnoszą sukces i znają swoja wartość. Są aktywnymi konsumentami i poszukują produktów, które pozwolą im wyrazić własną osobowość 3. Na podstawie powyższej segmentacji, można z łatwością zdefiniować grupę docelową dla branży drzewno-meblarskiej. Biorąc pod uwagę obowiązujące trendy na rynkach zagranicznych w tej branży, czyli: ekologia, jakość, funkcjonalność, indywidualizm i kreatywność. Można stwierdzić, ze grupami docelowymi z powyższego segmentu będą: starający się, zdobywcy, doświadczający i nowatorzy. Na tej podstawie poniżej została zaprezentowana graficzna struktura segmentu i wybranego z niego grupy docelowej: 3 Ibidem. 6

7 Promocja w ujęciu ciu krajowym i międzynarodowym mi firm z branży drzewno-meblarskiej meblarskiej w województwie Rysunek 1: Struktura segmentu branży bran y drzewno meblarskiej, wraz z grupa docelową. docelow starający się Nowatorzy Pożądana kreatywność i indywidualizm Zdobywcy Doświadczający Źródło: Opracowanie własne Po tak zdefiniowanej segmentacji rynku i wyróżnieniu wyró nieniu grupy docelowej, działania promocyjne i marketingowe należy nale oprzeć na obowiązujących cych trendach w branży bran drzewnomeblarskiej, jak i równieżż na trendach obowiązujących obowi w marketingu. 7

8 Wykorzystanie marketingu miejsc Kolejna propozycja dla branży drzewno-meblarskiej z województwa zachodniopomorskiego w zakresie działań promocyjno-marketingowych jest marketing miejsc, który został przedstawiony poniżej. Województwo zachodniopomorskie charakteryzuje się bardzo dobrym położeniem i uwarunkowaniami geograficznymi. Kojarzone powinno być z pięknymi lasami, widokami i możliwościami rozwojowymi wynikającymi z posiadania tego typu dóbr naturalnych. W tym celu by uzyskać informacje na temat skojarzeń dotyczących województwa zachodniopomorskiego w zakresie branży drzewno-meblarskiej, należy przeprowadzić krótkie badanie jakościowe. Tego typu badanie zaleca się przeprowadzić na skalę zarówno lokalną jak i europejską. Przygotowując się do wykorzystania marketingu miejsc, w pierwszej kolejności należy postawić sobie cele, które ułatwią realizację całego procesu. Cele badania: Kreowanie wizerunku województwa zachodniopomorskiego jako jednolitej marki drzewno-meblarskiej w kraju i na świecie. Poznanie opinii mieszkańców i sąsiadów województwa zachodniopomorskiego na temat branży drzewno-meblarskiej w województwie Uzyskanie informacji na temat możliwości rozwojowych Wyodrębnienie charakterystycznych elementów województwa zachodniopomorskiego, na których można oprzeć strategię marki. Poznanie skojarzeń respondentów na temat regionalnej branży drzewnomeblarskiej. Po tak zdefiniowanych celach można przystąpić do wykorzystywania marketingu miejsc jako narzędzia promocyjnego w przedsiębiorstwach z branży drzewno-meblarskiej z województwa zachodniopomorskiego. Przykładowe badanie z wykorzystaniem marketingu miejsc zostało zaprezentowane poniżej: 8

9 Badanie lokalne i zagraniczne W celu zrealizowania badania nie zaleca się badania grupowego ze względu na fakt, że respondenci mogliby się sugerować swoimi odpowiedzi i w tym przypadku uzyskane skojarzenia nie byłyby spontaniczne. Należy więc przeprowadzić badania indywidualne (IDI). Badania powinny być realizowane na minimalnej próbie 30 respondentów, pochodzących z województwa zachodniopomorskiego i województw sąsiadujących: lubuskiego i pomorskiego, jak również sąsiadów niemieckich z przyległymi do zachodniopomorskiego województwa landami. Poniższa tabela przedstawia przykładowe badanie i jego zagadnienia. Tabela 1: Dane dotyczące badania z wykorzystaniem marketingu miejsc. Nazwa badania Rodzaj Próba Czas jednego wywiadu Prowadzący Wizerunek województwa zachodniopomorskiego w oczach jego mieszkańców i województw ościennych. Wywiady indywidualne- IDI Minimum 30 osób z jednego województwa Około minut Jeden prowadzący na jednego uczestnika badania Przykładowe zagadnienia: Ikony województwa zachodniopomorskiego (miasta) Najsilniejsze skojarzenia z województwem Atrakcje turystyczne (skojarzenia) Możliwości biznesowe (skojarzenia) 9

10 Najsilniejsze marki województwa Mocne i słabe strony Źródło: Opracowanie własne Uzyskane dane z przeprowadzonego badania można wykorzystać do promocji branży drzewno-meblarskiej. Uzyskane pozytywne skojarzenia od respondentów z Polski oraz z Niemiec, powinny być wykorzystane do wykreowania marki drzewno-meblarskiej, która powinna pozytywnie kojarzyć się z województwem. Dla omawianej branży na podstawie pozytywnych skojarzeń uzyskanych od respondentów powinno zostać stworzone logo sektora drzewno-meblarskiego, które dzięki przeprowadzonemu badaniu będzie rozpoznawalne również na rynku niemieckim. W ten sposób wzmocni się pozycja nie tylko branży drzewno-meblarskiej, ale i całego regionu. Promocja gospodarcza Następnym istotnym elementem jest promocja gospodarcza, która należy do podstawowych metod marketingu miejsc. O pomoc w tej dziedzinie należy się zwrócić do instytucji samorządowych, które mogą oddziaływać na inwestorów. Zazwyczaj w takich przypadkach wykorzystywana jest koncepcja marketingu mix 4. Stosowanie przez jednostki samorządowe formuły 4P: product, place, promotion, price. Wykorzystywanie formuły 4P, wymusza na samorządach potrzebę dostarczania dobrych produktów i współpracę z inwestorami. Stwarzanie ofert inwestycyjnych dotyczących danego regionu, powinno zawierać plusy województwa i jego atrakcje. Głównym elementem tego marketingu jest promocją, którą zajmują się jednostki samorządowe. W jej szereg wchodzi również kształtowanie pozytywnych relacji z inwestorami i klientami. Strategia marketingowa miasta lub regionu, powinna zawierać: Opis i analizę przyszłych działań, na podstawie marketingu mix. Zdefiniowane cele 4 10

11 Określenie narzędzi marketingowych, promocyjnych, badawczych itp. potrzebnych do realizacji założonych celów. Rozpoznanie rynku i jego segmentacja Monitoring całego procesu Tego typu strategia marketingowa nie jest prosta i wymaga wykwalifikowanych komórek samorządowych. Marketing eksperymentalny Kolejnym działaniem z zakresu promocji i marketingu jest marketing eksperymentalny, który powinien charakteryzować się innowacyjnymi pomysłami. Jest on proponowany ze względu na specyfikę branży drzewno-meblarskiej oraz obowiązujące trendy w dziedzinie promocji i marketingu. Jednym z nowszych trendów w dziedzinie marketingu jest casting marketing. Nie jest to metoda całkiem nowa, ale dopiero teraz producenci zaczynają dostrzegać korzyści z niej płynące. Cały proces polega na stworzeniu kampanii reklamowej przez samego producenta danego produktu, z wykorzystaniem modeli, którzy jednocześnie stanowią jego grupę docelową. Sam proces castingu, czyli wybór odpowiednich osób traktowany jest jako forma rozrywki i umożliwia nawiązanie relacji z potencjalnym klientem. W czasie castingu można również poznać opinie uczestników na temat produktów. Korzyści: Lepszy kontakt z potencjalnymi klientami Integracja pomiędzy klientami a producentem Poznanie opinii na temat produkty Kreowanie świadomości marki Wytwarzanie lojalności wobec marki 11

12 W przypadku branży drzewno-meblarskiej wybrani modele mogą reprezentować różne grupy docelowe, w zależności od rodzaju produkowanych mebli. I tak np. można stworzyć profil rodziny z dwójka dzieci, przedstawiający reklamę mebli dla całej rodziny. Profil młodego małżeństwa, które kupuje swoje pierwsze meble. Profil singla, który urządza swoje pierwsze mieszkanie. Tego typu przedsięwzięcie może być wykorzystane zarówno w kampanii telewizyjnej, prasowej, ulotkowej lub bilbordowej. W przypadku województwa zachodniopomorskiego, kampanię reklamowa można połączyć z promocją całego województwa a casting zorganizować dla klastra drzewno-meblarskiego. Dla potwierdzenia powyższych argumentów, warto zaznaczyć, że również centra handlowe doceniły ten typ działań marketingowym i do kampanii reklamowych poszukują swoich stałych klientów. Miedzy innymi nowe centrum handlowe Victoria w Wałbrzychu przygotowało kampanię: Wskocz na billboard 5. Zastosowano również nośniki billboardowe z wbudowanym lustrem, potencjalny klient od razu mógł poczuć się jak gwiazda plakatu. Całej kampanii towarzyszyła oczywiście akcja na facebooku, której celem było gromadzenie fanów i nowych klientów. Poniższe zdjęcia prezentują przebieg z opisanej akcji i mogą być inspiracją dla przedsiębiorców z branży drzewno-meblarskiej, która ze względu na swoja specyfikę ma szerokie grono odbiorców. Zdjęcie 1: Billboard galerii handlowej wykorzystujący innowacyjny marketing 5 12

13 Zdjęcie 2: Nośnik bilbordowy z wbudowanym lustrem. Źródło: Zdjęcia pochodzą z portalu: 2. Branżowe czasopisma, periodyki oraz portale internetowe 2.1 Krajowe branżowe portale internetowe Strona internetowa jest adresowana do wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką związaną z drewnem. Można tu znaleźć wiele aktualnych wiadomości z kraju i ze świata odnoszących się do branży drzewnej. Wyszczególnione zostały informacje dotyczące poszczególnych części tej branży (biomasa, technika, palety, drewno na budowie, drewno w ogrodzie, meble drewniane, chemia, papier i celuloza oraz biznes). Znajduje się tutaj również system monitoringu cen drewna. Zawiera on informacje dotyczące aktualnych cen surowca tartacznego oraz informacje towarzyszące, z zakresu popytu i podaży. Zainteresowani znajdą na tym portalu również aktualne ceny i informacje dotyczące aukcji surowca drzewnego przeprowadzanych przez Lasy Państwowe w systemie e-drewno. 13

14 Ważną ą część tego serwisu stanowi branżowy katalog firm, gdzie przedsiębiorcy mogą zaprezentować swoją ą działalność. Jest to pomocne przy zawieraniu kontaktów biznesowych. Istotną kwestią jest również ż giełda drzewna oraz sklep internetowy. Można tam kupić lub sprzedać wszystko, co jest związane z drewnem. Portal 6 zawiera informacje z rynku, przegląd prasy oraz wydarzeń. Można tu znaleźć notatki o odbywających się w najbliższym czasie targach branżowych. Branża a drzewna została tu podzielona na kilka grup tematycznych, np. budownictwo, dom i ogród, okna i drzwi, meble, palety i brykiet). Można tu znaleźć również ż katalog firm i forum, gdzie można wymienić się opiniami na tematy związane z rynkiem drewna. Serwis zawiera najważniejsze wiadomości dla branży drzewno- meblarskiej. Można tu znaleźć wywiady z ekspertami tej branży 7. Istotną kwestią jest także forum, katalog firm oraz bazę ogłoszeń, gdzie można zamieścić ogłoszenia usług, ofert pracy oraz ofert kupna/sprzedaży produktów, maszyn i urządzeń związanych z drewnem

15 Wśród wielu krajowych czasopism adresowanych do branży drzewno-meblarskiej można wymienić: Gazeta Drzewna. Polski Holz-Zentralblatt, Gazeta Przemysłu Drzewnego, Głos Lasu, Las Polski, Meblarstwo, Meble, materiały i akcesoria, Podłogi i Ściany, Przegląd Leśny, Przegląd Papierniczy, Przemysł Drzewny, Rynek Drzewny, Świat Mebli. Na łamach tego czasopisma można znaleźć informacje dotyczące krajowego oraz światowego rynku drzewnego. Wśród wielu artykułów znajdują się różnorakie statystyki branżowe, przegląd prasy zagranicznej oraz informacji politycznych ważnych dla tej branży. Wydanie internetowe kwartalnika Rynek Drzewny można znaleźć na stronie Czasopismo Drewno w budownictwie i wyposażeniu wnętrz jest adresowane do szerokiego grona odbiorców. W szczególności do lektury zaproszeni są inwestorzy, architekci, projektanci, wykonawcy oraz producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych, a także uczniowie, studenci i kadra jednostek edukacyjnych o profilu budowlanym, którzy chcą dowiedzieć się więcej o drewnie i jego roli w budownictwie. 15

16 Misją tego wydawnictwa jest między innymi budowanie świadomości o drzewnych produktach i materiałach budowlanych wśród adresatów jako alternatywy dla materiałów budowlanych wykonanych z aluminium, szkła czy PCV. Do sektora meblowego adresowane są czasopisma Meble Plus oraz Produkcja Mebli. Można je znaleźć na stronie internetowej Pierwszy w tych periodyków to ukazujący się od 1997 roku profesjonalne pismo branży meblarskiej i wyposażenia wnętrz. Od początku istnienia jego celem jest aktywne uczestnictwo w życiu i rozwoju rynku meblarskiego: dostarczanie rzetelnych informacji branżowych, prezentacja ofert przedsiębiorstw, tworzenie forum, promocja nowości rynkowych. Dwumiesięcznik "Produkcja Mebli" ukazuje się od października 2004 roku. Czasopismo adresowane jest do specjalistów zaangażowanych w procesy technologiczne w zakładach produkujących meble. Na łamach "Produkcji Mebli" możecie Państwo znaleźć: informacje o zjawiskach zachodzących w branży akcesoriów meblowych i materiałów do produkcji mebli, opinie o tematach istotnych dla branży, relacje i zapowiedzi wiodących imprez branżowych, specjalistyczne artykuły o charakterze poglądowym, opisujące wybrane grupy produktów, prezentacje nowości wzorniczych i technologicznych. 16

17 2.2 Zagraniczne portale i czasopisma branżowe Portal moebelmarkt 8 to swoista platforma, której można przeczytać czasopismo MoebelMarkt oraz obejrzeć telewizję MoebelMarkt.TV. Zostały tu również umieszczone aktualne branżowe wiadomości oraz wyszukiwarka branżowych targów na świecie. oferty pracy w branży. Wśród wielu ciekawych pozycji można znaleźć również Na stronie portalu umieszczona została wyszukiwarka ofert pracy oraz baza aplikacji osób poszukujących pracy w tej branży. Na portalu Moebelmarkt można również znaleźć informacje o targach adresowanych do branży drzewno-meblarskiej 9. związanych z drewnem i jego przetwórstwem. Dla osób rozpoczynających działalność w branży drzewnomeblarskiej przydatny może okazać się także słownik pojęć Kolejny portal to zawiera, podzielone tematycznie, informacje o wszystkich działach branży drzewno-meblarskiej. Można tu znaleźć takie zagadnienia jak: meble antyczne, leśnictwo, handel drewnem, przemysł drzewny, wystawy i imprezy, oprogramowanie, tartaki, maszyny i urządzenia oraz rękodzieło. Zamieszczona została również galeria zdjęć produktów wybranych firm niemieckich

18 Portal Fordaq to strona internetowa międzynarodowego rynku dla profesjonalistów branży drzewno-meblarskiej 11. Są tu publikowane oferty kupna oraz sprzedaży produktów z branży drzewno-meblarskiej. Na łamach portalu można zapoznać się również z najnowszymi trendami rozwojowymi występującymi w branży drzewno-meblarskiej. Strona ta jest odwiedzana codziennie przez razy. Posiada opcje tłumaczenia na 12 języków. Na zamieszczonej giełdzie znajduje się ponad 3,5 mln m 3 drewna. VillaPortalen- Portal branży drzewno-meblarskiej. Swoją tematyką obejmuje głównie działania promocyjne i sprzedaż domów drewnianych na rynku szwedzkim 12. Na łamach portalu można się zapoznać z aktualnymi trendami obowiązującymi w branży drzewno-meblarskiej, głownie w zakresie drewnianych domów. Na portalu można przeczytać artykuły zarówno typowo branżowe jak również z zakresu reklamy internetowej, mające na celu zachęcić przedsiębiorców z branży drzewno-meblarskiej do skorzystania z reklamy na portalu VillaPortalen. Portal łączy węgierskich producentów i dystrybutorów mebli z klientami detalicznymi. Na wspomnianej powyżej stronie internetowej znajdują się oferty, które w szybki sposób odszukać można za pomocą wielowariantowej wyszukiwarki. Można tu znaleźć również księgarnię oferującą ponad 30 pozycji literatury o tematyce drewna i jego przetwórstwa www/holzweb.net

19 Portal faipar.hu zawiera wiele przydatnych informacji dla wszystkich firm przemysłu drzewnego. Wiadomości te zostały pogrupowane według tematów: drewno, projektowanie mebli, drzwi i okna, obrabiarki, technologie pokrewne, oprogramowanie. Znajdują się tu krajowe i zagraniczne aktualności z branży, przepisy prawne, wykaz kontaktów do branżowych ekspertów, którzy pomogą rozwiązać kwestie sporne. Zamieszczono tu również kalendarz krajowych i zagranicznych wystaw i targów w branży 14. Architecture et bois- Portal przeznaczony dla przedsiębiorców zajmujących się branżą drzewno-meblarską. Dotyczy głównie innowacyjnych rozwiązań z zakresu architektury drewna. Na portalu zobaczyć można galerię zdjęciową prezentującą innowacyjne domy drewniane charakteryzujące się wyszukaną i nowoczesną architekturą oraz oryginalnym designem. Zdjęcie 1 Jeden z projektów prezentowanych na portalu branżowym Architecture et bois Źródło:

20 Na łamach portalu można również zapoznać się z czasopismami branżowymi dotyczącymi architektury drewnianej, wystroju wnętrz oraz przetwórstwa drzewnego. Rynek niemiecki obfituje w pozycje adresowane do branży drzewno-meblarskiej. Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na takie czasopisma jak: Bauen mit Holz, Holz als Roh -und Werkstoff, Holz - und Kunststoffverarbeitung, Holz-Zentralblatt, HOB. Die Holzbearbeitung, Holzforschung, Möbelmarkt Miesięcznik Bauen mit Holz dostarcza aktualnej wiedzy, tak aby czytelnik w sposób obiektywny budował swoją obecność na rynku drewna oraz otwierał przed sobą nowe możliwości rozwoju. Czasopismo zarówno zajmuje stanowisko i przedstawia opinię na różne tematy branżowe i oferuje czytelnikom możliwość wyrażenia swoich poglądów. Dzięki szerokiej wiedzy branżowej, magazyn pomaga projektantom i przedsiębiorcom w procesie podejmowania decyzji na rynku drewna. Holz-und Kunststoffverarbeitung to dwumiesięcznik, którego misją jest rozwiązywanie problemów, pomoc w podejmowaniu decyzji na rynku drzewno-meblarskim. Na jego łamach można znaleźć informacje na temat nowych procedur i tendencje na rynkach. Jest to 20

21 międzynarodowy magazyn dla przedsiębiorców i kadry kierowniczej przemysłu drzewnego i meblarskiego. Holz-Zentralblatt to wiodące w Niemczech specjalistyczne czasopismo dla gospodarki leśnej i drzewnej. Co tydzień prenumeratorów czyta najważniejsze wiadomości i śledzi rozwój sytuacji w gospodarce, nauce i polityce. Oprócz tego najważniejsze wydarzenia są codziennie przesyłane do ponad 2000 czytelników jako newslettery. Zakres tematyki rozciąga się od hodowli roślin po zastosowanie drewna w budownictwie i przemyśle meblowym. Regularne tematyczne wydania specjalne koncentrują się w całości na takich ważnych tematach, jak energia i przemysł tartaczny, na imprezach targowych lub też na krajach i regionach, gdzie branża drzewna odgrywa znaczną rolę. Holzforschung to międzynarodowe czasopismo naukowe, które swoją tematyką obejmuje badania z zakresu biologii, chemii, fizyki i technologii drewna oraz jego elementów. Również tematyka biotechnologii i genetyki drzew jest często poruszana na łamach tego czasopisma. Maison & Bois- Francuskie czasopismo branżowe. Swoim zakresem obejmuje architekturę drewna, domy drewniane oraz wystrój wnętrz (głownie meble drewniane). Czasopismo wydawane jest od 17 lat w formie kwartalnika. We Francji cieszy się ogromną popularnością zarówno wśród przedsiębiorców branży drzewno-meblarskiej jak i ich klientów

22 American Woodworker 16 - Czasopismo ukazujące się na rynku szwedzkim, dotyczące wszystkich aspektów obróbki drewna. Magazyn jest przeznaczony zarówno dla stolarzy amatorów jak i profesjonalistów. Czasopismo wydawane jest w USA, jednak jego reklamę można spotkać na wielu stronach szwedzkich poświęconych branży drzewno-meblarskiej. Węgierskie Stowarzyszenie Przemysłu Drzewnego i Mebli zostało założone w 1990 roku. Baza składa się obecnie z około 100 firm członkowskich. Większość z nich produkujące meble, ale znajdują się w niej także producenci maszyny do obróbki drewna i sprzedawcy surowców. Sojusz ten utrzymuje kontakty z wyspecjalizowanymi organami rządowymi i pozarządowymi 17. W swojej ofercie dla przedsiębiorstw członkowskich organizacja ta posiada m. in. 18 : Newsletter ukazujący się 6 razy w roku; członkowie mogą zamieszczać w nim darmowe reklamy, Zniżki na uczestnictwo w wystawach, konferencjach i targach branżowych, Dostarczanie kwartalnych informacji branżowych, Bezpłatne umieszczanie reklam na stronie www i w biuletynie. Au Bois de Montagne- Francuski portal internetowy dla przedstawicieli branży drzewno-meblarskiej. Swoją tematyką obejmuje głównie meble drewniane. Portal również dla fascynatów rzeźby drzewnej. Na portalu jest możliwość umieszczenia reklamy swojego przedsiębiorstwa lub oferowanych usług. Za pomocą udostępnienia maila dla stałych

23 czytelników istnieje możliwość zamówienia newslettera, który dostarczany jest bezpośrednio na skrzynkę ową Zagraniczne i polskie i regionalne instytucje otoczenia biznesu dla branży drzewno-meblarskiej 3.1 Instytucje krajowe Instytut Technologii Drewna w Poznaniu 20 jest jedyną w kraju jednostką naukowo-badawczą, która zajmuje się w sposób całościowy zagadnieniami z zakresu przerobu drewna, jego zastosowania oraz tworzenia nowych kompozytów opartych na drewnie. Badania realizowane przez Instytut zmierzają do wytworzenia nowoczesnych materiałów, udoskonalania technologii produkcji i technik obróbki. Mają one na celu również osiągnięcie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju branży drzewnej oraz wysokiej konkurencyjności polskiego sektora drzewnego na rynku międzynarodowym. Misją Instytutu jest wdrażanie do praktyki wyników badań w postaci innowacyjnych, energooszczędnych i higienicznych materiałów wykorzystujących zarówno surowiec drzewny, jak i odpady drzewne. Efektem tego będzie korzystny wpływ na zdrowie, podniesienie jakości życia społeczeństwa oraz zwiększenie udział odnawialnych nośników energii w bilansie energetycznym kraju. Wpłynie to pozytywnie na stan środowiska naturalnego. Instytut dąży do wykreowania nowoczesnego sektora drzewnego spełniającego wymagania społeczeństwa XXI wieku

24 Działalność naukowo-badawcza Instytutu, wynikająca ze Statutu, obejmuje prowadzenie prac naukowo-badawczych i rozwojowych w zakresie 21 : struktury, jakości i właściwości drewna, tworzyw drzewnych i materiałów stosowanych w przemyśle przerobu drewna i meblarskim oraz w produktach tych przemysłów, procesów produkcji przemysłu tartacznego, płyt drewnopochodnych, sklejkowego, zapałczanego, stolarki budowlanej, meblarskiego, chemicznego przerobu drewna, wyposażenia maszynowego, narzędziowego i energetycznego tych branż, biotechnologii, organizacji i ekonomiki drzewnictwa, rynku surowca drzewnego, materiałów tartych, płyt drewnopochodnych, mebli i innych produktów drzewnych, jakości wyrobów, ochrony środowiska i bezpieczeństwa miejsc pracy. Instytut dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą oraz laboratoriami wyposażonymi w unikalną aparaturę. W ramach struktury organizacyjnej Instytutu działa akredytowane Laboratorium Badania Drewna, Materiałów Drewnopochodnych, Opakowań, Mebli, Konstrukcji i Obrabiarek, Komórki te wykonują badania według udokumentowanych metod badawczych, w oparciu o wymagania norm krajowych, międzynarodowych i europejskich. Przy Instytucie działa również Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego, które uprawnione jest do wydawania certyfikatów na wyroby. Zapewnienie utrzymania systemu jakości w tych jednostkach, zgodnie z deklaracją polityki jakości Laboratorium oraz polityki jakości Centrum, należy do zadań Pracowni Polityki Jakości. Podejmowana jest także działalność szkoleniowa. Instytut organizuje szkolenia z zakresu 22 :

25 konserwacji drewna, higieniczności materiałów i wyrobów drzewnych, utylizacji odpadów drzewnych, tartacznictwa, tworzyw drzewnych i meblarstwa. W działaniach promocyjnych warto zaznaczyć, że Instytut organizuje również konferencje naukowe. Najbliższa odbędzie się 17 maja 2011 roku w Katowicach pod hasłem: EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY, Sesja: Drewno w gospodarce UE i Polski. Patronat nad tą konferencją objął Jerzy Buzek-przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Instytucja ta zajmuje się również publikacjami naukowymi, co stanowi narzędzie promocji dla przedsiębiorstw współpracujących z Instytutem Technologii Drewna. W ramach działalności wydawniczej można znaleźć: Periodyki Opracowania monograficzne Słowniki Drzewne Publikacje pracowników Instytutu Technologii Drewna W ramach promocji Instytut umożliwia również uczestnictwo w szkoleniach branżowych z zakresu konserwacji drewna, utylizacji odpadów drewnianych oraz tworzyw drzewnych i meblarstwa co stanowi jednocześnie dla przedsiębiorstw z branży drzewno-meblarskiej możliwości rozwojowe. Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego utworzona w 1994 roku przez grupę firm działających w obrębie przemysłu tartacznego. Obecnie zrzesza ponad 125 członków, z których większość to zakłady i przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i przerobem tarcicy. Innymi członkami są jednostki naukowe, producenci maszyn i narzędzi do drewna oraz biura projektowe

26 Zadaniami statutowymi Izby są 23 : ochrona i reprezentowanie interesów członków w zakresie ich działalności gospodarczej, w szczególności wobec organów państwowych, samorządowych i zagranicznych, aktywna współpraca w kształtowaniu nowoczesnych form działalności gospodarczej, gromadzenie i rozpowszechnianie informacji wspomagającej działalność gospodarczą członków Izby, w szczególności informacji technicznej, finansowo-ekonomicznej i marketingowej, propagowanie i upowszechnianie osiągnięć naukowych, organizacyjnych i technicznych, tworzenie warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków, kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności norm rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej, propagowanie tradycji polskiego tartacznictwa, wykonywanie innych zadań określonych przez organy statutowe. 23 Statut dostępny na stronie 26

27 Instytut Wzornictwa Przemysłowego jest strategicznym doradcą w obszarze wzornictwa. Doradza przedsiębiorstwom z różnych branż, projektantom, instytucjom i samorządom. Jest jedyną w kraju instytucją, która posiada status jednostki naukowej oraz Centrum Badawczo- Rozwojowego, zajmującą się systemowo wzornictwem i prowadzącą działalność na rzecz poprawy-poprzez stosowanie wzornictwa-innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Instytut prowadzi projekty badawcze w zakresie wzornictwa i ergonomii oraz zajmuje się doradztwem w zakresie strategii i zarządzania wzornictwem, przygotowania i wdrożenia nowych produktów. IWP jest członkiem International Council of Societies of Industrial Design (ICSID), międzynarodowej organizacji non-profit promującej design, skupiającej ponad 150 instytucji z ponad 50 krajów. ICSID prowadzi również działalność standaryzacyjną, promuje dobre wzorce, wspiera współpracę między projektantami i biznesem. Instytut Wzornictwa Przemysłowego to członek Design Management Institute (DMI) międzynarodowej organizacji zrzeszającej instytucje otoczenia biznesu i kultury, które działają na polu edukacji, badań i rozwoju oraz projektowania we wszystkich dziedzinach wzornictwa. IWP jest uważany za strategicznego doradcę przedsiębiorstw, administracji publicznej i projektantów w zakresie rozwoju wzornictwa i wprowadzania nowych produktów wzorniczych na rynek. Misją Instytutu jest upowszechnianie wzornictwa poprzez 24 : świadczenie profesjonalnych usług doradczo-eksperckich w obszarze wzornictwa, jego zastosowań i podnoszenia efektywności rynkowej,

28 doradztwo w zakresie metodyki wdrażania nowych innowacyjnych produktów i usług, kompleksowych rozwiązań wzorniczych, audytu produktów, audytu procesu zarządzania wzornictwem, doradztwo w zakresie tworzenia strategii rozwoju przedsiębiorstw, organizacji i instytucji, miast i regionów w obszarze biznesów kreatywnych, promowanie wzornictwa jako strategicznego kierunku innowacji polskiej i europejskiej gospodarki, ułatwianie współpracy pomiędzy projektantami i przedsiębiorstwami, podnoszenie kwalifikacji zawodowych przedsiębiorców i projektantów w zakresie zarządzania wzornictwem, badania w obszarze wzornictwa, w tym ergonomii i rozwoju nowego produktu. W ramach działań promocyjnych należy wymienić organizacje konferencji branżowych dla przedstawicieli przedsiębiorstw drzewno-meblarskich. Głównym celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy zgromadzonymi uczestnikami 25. Przedsiębiorcy sa przekonywani o tym, że stosowanie wzornictwa jest nie tylko strategią promocyjną, ale również umożliwia osiągnięcie przewagi konkurencyjnej i zaistnienia na nowych rynkach. Instytut organizuje również imprezy promocyjne z zakresu designu, w których mogą uczestniczyć przedstawiciele przedsiębiorstw z branży drzewno-meblarskiej. Przykładem jest Gdynia Design Day, które jest corocznym wydarzeniem promocyjnym dla przedsiębiorców nadbałtyckich, co z kolei może stanowić doskonałe narzędzie promocji dla przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego

29 3.2 Instytucje otoczenia biznesu funkcjonujące na rynku regionalnym w województwie W kolejnym rozdziale zostaną przedstawione instytucje otoczenia biznesu występujące w województwie. Instytucje te zostały dobrane do specyfiki branży drzewno-meblarskiej, biorąc pod uwagę możliwość współpracy przedsiebiorstw z tego sektora z instytucjami wspierającymi. Pierwszą z przedstawionych instytucji jest Regionalne Centrum Klasteringu: Centrum Klasteringu- Instytucja działająca przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w województwie. Celem instytucji jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw regionalnych. Główne cele: Rozwój firm poprzez tworzenie sieci współpracy, Poprawa produktywności przedsiębiorstw, poprzez dostęp łatwiejszy dostęp do wiedzy, pomysłów, rozwiązań, Ułatwienie dostępu do zasobów, najnowszych produktów i urządzeń oraz specjalistycznych usług, Optymalizacja struktur kosztów w firmach, Dostęp do wykwalifikowanych pracowników, Informacja o trendach technologicznych i rynkowych, Bieżący dostęp do informacji z zakresu innowacji procesowej i produktowej, Prezentacja najnowszych technologii oraz możliwości transferu ich do firm, 29

30 Zwiększenie dostępu do prac badawczo-rozwojowych oraz wiedzy prezentowanej przez naukowców, Przygotowanie konkretnych projektów dla firm, Wsparcie merytoryczne i techniczne dla przedsiębiorstw, Pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, Promocja firm poprzez portale internetowe, środki masowego przekazu, konferencje, seminaria i warsztaty, Wspieranie działań proinnowacyjnych podjętych przez grupę przedsiębiorców 26. Poprzez stworzenie sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z województwa zachodniopomorskiego, firmy mają zwiększyć swój potencjał rozwojowy i konkurencyjny. W Centrum Klasteringu (CK) dostępne są informacje o klastrze Zachodniopomorskie Drewno i Meble 27. Klaster zrzesza przedsiębiorstwa z województwa zachodniopomorskiego z branży drzewno-meblarskiej i dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i nowym technologiom umożliwia ich rozwój. Główne cele klastra Drewno i Meble: Zwiększenie transferu technologii i innowacji Rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami samorządowymi oraz około-biznesowymi Zwiększanie potencjału rozwojowego przedsiębiorstw drzewno-meblarskich Promocja innowacyjności Szerzenie kultury innowacyjnej wśród przedsiębiorstw z branży drzewno-meblarskiej Wspieranie uczestnictwa w targach przedsiębiorstw z branży drzewno-meblarskiej

31 W ramach działalności powyższej instytucji przedsiębiorstwa z branży drzewno-meblarskiej mogą skorzystać z możliwości uczestniczenia w licznych konferencjach, szkoleniach oraz konkursach branżowych 28. Kolejną ważną instytucją jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. W ramach kształcenia instytucja prowadzi rekrutację na wielu kierunkach opierających się na nowych technologiach: Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Wydział Ekonomiczny Wydział Informatyczny Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Wydział Technologii Morskiej i Transportu Wydział Budownictwa i Architektury Wydział Elektryczny Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Dla branży drzewno-meblarskiej w ramach współpracy największe znaczenie ze względu na specyfikę branżową będzie miał Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ( ze względu na aspekty ekologiczne i środowiskowe) oraz Wydział Budownictwa i Architektury ( ze względu na specyfikę branży). Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie prowadzi również liczne działania promocyjne. W ramach zadań promocyjnych prowadzone są sukcesywnie następujące działania:

32 Organizacja konkursów Konferencje, warsztaty, sympozja Aktualizacja strony internetowej 29 Uczestnictwo w targach branżowych Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa - Zarząd Oddziału w Szczecinie (SITLiD) Organizacja ogólnopolska, ale posiada swój oddział w województwie. Zajmuje się rozwojem edukacyjnym swoich członków oraz innowacjami w zakresie branży drzewnej. Stowarzyszenie Inżynierów i techników Leśnictwa i Drzewnictwa organizuje również liczne szkolenia i konferencje branżowe. Cele 30 : inspirowanie środowiska inżynierów i techników leśnictwa i drzewnictwa do realizacji zadań statutowych SITLiD oraz organizowanie ich społecznej działalności naukowotechnicznej, zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii wobec władz państwowych oraz organizacji polityczno-społecznych i zawodowych we wszystkich sprawach będących przedmiotem zainteresowania SITLiD. organizowanie działalności klubowej, towarzyskiej i turystycznej, współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi i technicznymi, krajowymi i zagranicznymi oraz uczelniami i szkołami, organizowanie narad, konferencji naukowo-technicznych, kursów, wystaw, konkursów, pokazów technicznych, odczytów i innych form działalności statutowej,

33 działanie na rzecz rozwoju nauki i techniki w leśnictwie, prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie doradztwa i rzeczoznawstwa technicznego, popularyzowanie w społeczeństwie ochronę Warto zauważyć, że wśród działań promocyjnych omawianej instytucji występuje działalność eventowa. Przedsiębiorcy z branży drzewno-meblarskiej mogą wziąć udział w wydarzeniach branżowych co ułatwia nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych 31. W ramach działań promocyjnych instytucja umożliwia również współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi co sprzyja nie tylko promocji przedsiębiorstw z branży drzewno-meblarskiej ale również rozwojowi w zakresie nowych technologii i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. 3.3 Instytucje Zagraniczne Związek Niemieckich Leśników (niem. Bund Deutscher Forstleute-BDF) to związek zawodowy leśników i pracowników leśnictwa. Celem tej organizacji jest stworzenie możliwości kariery i standardów kształcenia wykwalifikowanych pracowników w sektorze leśnym. Z kolei w zakresie gospodarki leśnej instytucja ta dąży do zapewnienia trwałości wykonywania swoich funkcji handlowych, społecznych, rekreacyjnych i edukacyjnych. W ofercie tego związku można znaleźć 32 : informacje, porady, pomoc w leśnych, lasów i sprawach zawodowych, bezpłatnych porad prawnych i ochrony w zakresie prawa pracy i konfliktów związków zawodowych, technicznych, prawnych i metodologicznych szkoleń, 31 Ibidem

34 przedstawicielstwo zbiorowe w kontaktach ze służbami publicznymi, specjalistyczne usługi w zakresie ubezpieczeń, usług finansowych i zamówień na sprzęt, lobbing na rzecz lasów, leśników i leśnictwa w decydentów politycznych, leśnictwo publicznych ekspert stosunków za informacje decydentom i opinii publicznej oraz poprawa wizerunku leśników i leśnictwa. Federalny urząd tego związku znajduje się w Berlinie. Aby zostać członkiem tego związku należy złożyć stosowny wniosek. Obowiązkiem członków jest uiszczanie opłaty wynoszącej od 5-8EUR do EUR w zależności od dochodu członka i landu, w jakim leży stowarzyszenie 33. Federalne Stowarzyszenie Ochrony Niemieckich Lasów (niem. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald-SDW) został założony w 1947 r. i jest najstarszą inicjatywą obywatelską w Niemczech. Federacja ma swoją siedzibę w Bonn, która koordynuje pracę SDW w kraju. Ponadto dla wsparcia lasu, opracowany wspólnie z organizacjami regionalnymi, wytyczne i priorytety pracy i pomocy z prasą i public relations podgrupy stowarzyszenia. SDW dzieli się na 15 lokalnych stowarzyszeń, koordynujących pracę na poziomie regionalnym przy prowadzeniu projektów związanych z lasami na terenie całego kraju 34. Mniejszymi i zarazem działającymi bardziej lokalnie są stowarzyszenia działające w konkretnych częściach Niemiec. Można tu wymienić między innymi: Verband der Holzindustrie und KunststoffverarbeitungBaden-Württemberg e.v.. VHK to profesjonalny organ odpowiedzialny za wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe produkujące z drewna i tworzyw sztucznych w Badenii-Wirtembergii. Do jego zadań należy zawieranie umów zbiorowych, reprezentowanie członków w zakresie prawa pracy oraz doradztwo w zakresie zagadnień polityki socjalnej, szczególnie w pracy, społecznych i administracyjnych instytucji, agencji rządowych i sądów 35 ;

35 Verband der Bayerischen Papier, Pappe und Kunststoff verarbeitenden Industrie e.v. (VBPV) to stowarzyszenie Bawarii przemysłu papieru, tektury i tworzyw sztucznych. Oferowana jest tu pomoc w podjęciu odpowiednich decyzji biznesowych oraz w uzyskaniu niezbędnych informacji i porad. Podstawą naszej działalności tego związku jako eksperta w branży to między innymi projektowanie reorganizacji, negocjacje z pracownikami i związkami zawodowymi, wsparcie w rekrutacji. 36 ; Verband der Holzwirtschaft und Kunststoffverarbeitenden Industrie Bayern- Thüringen e.v. Głównym zadaniem tej instytucji jest ochrona i reprezentowanie ekonomicznych, politycznych i technicznych interesów producentów drewna i tworzyw sztucznych Bawarii i Turyngii w kontaktach ze związkami zawodowymi i społeczeństwem 37 ; Verband Holz und Kunststoffe Nord-Ost e.v. to organizacja pracodawców z drewna i tworzyw sztucznych przemysłu i pokrewnych. Stanowi zrzeszenie krajów związkowych Berlina, Brandenburgii, Hamburgu, Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Szlezwiku- Holsztynie. Reprezentuje interesy około stu przedsiębiorstw zatrudniających około 7000 pracowników 38 ; Landesverband Sachsen-Anhalt Holz und Kunststoffe e.v. to silny partner pracodawców w kraju związkowym Saksonii-Anhalt. Zrzesza ponad sto firm z tego obszaru Niemiec. Głównym zadaniem tego stowarzyszenia jest doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 39 ; Verband der Holzindustrie und Kunststoffverarbeitung Westfalen-Lippe e. V. jest regionalnym stowarzyszeniem firm wykorzystujących w produkcji drewno i tworzywa

36 sztucznych w Westfalen-Lippe. Jego członkowie należą do wiodących producentów mebli w Niemczech i Europie 40. FAGOSZ Węgry - Federacja na rzecz leśnictwa i przemysłu drzewnego założona została w związku z prawem do stowarzyszeń (np. prawa cywilnego). Członkostwo jest dobrowolne. Dziedzinami działalności są gospodarki leśnej, przemysłu drzewnego i handlu drewnem. Założony został przez 34 firm w czerwcu 1990 roku. W 2004 roku liczyła 155 członków 41. Cele: Wspieranie rozwoju przemysłu drzewnego i leśnego Rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorcami z branży drzewno-leśnej Rozwój konkurencyjności Sodra Szwecja- Stowarzyszenie zrzeszające leśników szwedzkich. Współpracujące z Północnym Towarzystwem Ekonomicznym, które zrzesza znaczną część szwedzkich właścicieli lasów 42. Główne cele: Ochrona środowiska Rozwój leśnictwa szwedzkiego Rozwój przedsiębiorstw z branży drzewno-leśniczej

37 Europejska Unia Lesników (UEF)- Zrzesza leśników z całej Europy. Europejska Unia Leśników (UEF ) jest organizacją, w skład której wchodzą stowarzyszenia i organizacje zawodowych leśników. Została utworzona w Berlinie w 1965r. i zrzesza obecnie 20 stowarzyszeń z 17 krajów (Austria, Bułgaria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Leichtenstein, Luksemburg, Mołdawia, Polska, Rumunia, Szwecja i Szwajcaria ). W sumie członkami UEF jest ok leśników, właścicieli lasów, członków wspólnot leśnych oraz pracowników lasów państwowych. Polscy leśnicy jako pierwsi z bloku krajów Europy Wschodniej zostali przyjęci do UEF w 1988 r. podczas kongresu we Francji. Europejska Unia Leśników jest reprezentowana przez Prezydencję, w której skład aktualnie wchodzą: prezydent: Hakan Nystrand (Finlandia), wiceprezydenci: Michael Diemer (Niemcy), Piotr Grygier (Polska), Niels Christiansen (Dania) oraz sekretarz: Marian Stoicescu (Rumunia) 43. Główne cele: Ochrona środowiska Nawiązywanie współpracy pomiędzy członkami UEF Organizacja kongresów branżowych Rozwój technologiczny i innowacyjny zrzeszonych leśników Rozwój leśnej polityki regionalnej Rozwój systemów kształcenia w zakresie leśnictwa

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań . Polska Dołącz dzisiaj: Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań Uzyskaj prawo posługiwania się znakiem Zgodny z GS1 Promuj swoją firmę oraz oferowane rozwiązania wśród 19 tysięcy Uczestników systemu

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań Bezpłatne usługi doradcze finansowane ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy de minimis. Informacje o projekcie IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY KLASTER Jolanta Maria Kozak Prezes TML Prezes Klastra Designu Innowacji i Mody INICJATORZY KLASTRA: INICJATORZY KLASTRA INSTYTUCJA OKOŁOBIZNESOWA, W ramach tworzonego klastra odpowiada za pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju WAŻNE DATY Listopad 2011 niektóre firmy

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Agenda spotkania Początek spotkania: 10:00 1. Przedstawienie założeń projektu

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 19 LUTEGO 2014 R. 25 LUTEGO 2014 R. WARSZAWA, LUTY 2014 WSTĘP W perspektywie finansowej

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Instytut Technologii DrewnaInstytut Technologii Drewna. Instytut Technologii Drewna Poznań, 25.06.2009

Instytut Technologii DrewnaInstytut Technologii Drewna. Instytut Technologii Drewna Poznań, 25.06.2009 SEMINARIUM Drzewnictwo nowe nurty w technice i technologii Instytut Technologii DrewnaInstytut Technologii Drewna 1 Projekt: Foresight w drzewnictwie scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

PLANERGIA CO TO JEST?

PLANERGIA CO TO JEST? PLANERGIA CO TO JEST? www.planergia.pl Czym jest Planergia? Planergia to ogólnopolski portal poświęcony tematyce budownictwa energooszczędnego, odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rezultaty wdrażania funduszy europejskich na rzecz przedsiębiorstw - perspektywa 2007-2013 zakontraktowano

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r.

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. www.rigp.pl Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. REGIONALNA IZBA GOSPODRACZA POMORZA Jest organizacją samorządu gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

Inteligentne instalacje BMS

Inteligentne instalacje BMS Inteligentne instalacje BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS 5 powodów dla których warto być w

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów 16 lipca 2007 r. zgłoszenia poprawne pod względem formalnym, tj. spełniające łącznie 3 kryteria podane w ogłoszeniu o naborze, zostały przekazane Radzie Działalności PoŜytku Publicznego, celem uzyskania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO Cel kierunkowy Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r.

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r. Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cieszyn, 7 maj 2015 r. Plan prezentacji Obserwatorium medyczne -zakres i struktura działania. Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Obszary inteligentnych specjalizacji

Obszary inteligentnych specjalizacji Obszary inteligentnych specjalizacji Województwa Lubuskiego Wprowadzenie Inteligentna specjalizacja jest narzędziem programowania polityki innowacyjności, którego celem jest realizacja Strategii na rzecz

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Podsumowanie 2015 r. Plany na 2016 r. Warszawa, 14 grudnia 2015 r. OCENA STANU GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ NA ŚWIECIE I W EUROPIE Od kilku lat światowy

Bardziej szczegółowo

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07 Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT) 2015-12-25 21:55:07 2 Niemiecka branża ICT osiągnęła w 2012 roku obroty w wysokości ok. 220

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia Ministerstwa Gospodarki

Instrumenty wsparcia Ministerstwa Gospodarki Instrumenty wsparcia Ministerstwa Gospodarki Renata Iwaniuk Warszawa, dnia 1 czerwca 2006 r. 1 grupowe przedsięwzięcia eksportowe proeksportowe przedsięwzięcia podejmowane przez pojedynczych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Gdańsk This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Dlaczego przemysły kreatywne są ważne? Sektory kreatywne mają wymierny wpływ na poziom rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim

Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim miejsce: Hotel Warmiński - Olsztyn data: 28.06.2011 r. Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Innowacji KSU

Krajowa Sieć Innowacji KSU 2009 Krajowa Sieć Innowacji KSU Warszawa 15 czerwca 2009 r. Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości System tworzony przez sieci

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (WPR) W LATACH 2007-2013 W latach 2007-2013 WPR finansowana

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców 2. Forma prawna prowadzonej działalności Związek pracodawców 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej studentów

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015. Oferta dla Sponsorów

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015. Oferta dla Sponsorów Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015 Oferta dla Sponsorów www.asm-poland.com.pl Potrzebujesz pozyskać

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego GRUPA FIRM MUTAG Temat: CIT RYBNIK

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ na lata 2009-2016 1 WIZJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 2 MISJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 3 CELE STRATEGICZNE... 2 4 CELE OPERACYJNE...

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Całkowita alokacja: do 10 milionów franków szwajcarskich W danym obszarze ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Fundacja Inkubator ul. Piotrkowska 114, 90-006 Łódź tel. 042 633 16 55, fax: 042 633 87 13 www.inkubator.org.pl e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl Fundacja

Bardziej szczegółowo