Statystyka jako narzędzie ewaluacji wewnętrznej i poprawy jakości pracy szkoły.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statystyka jako narzędzie ewaluacji wewnętrznej i poprawy jakości pracy szkoły."

Transkrypt

1 Mirosław Drabczyński Krystian Kaźmierczak Statystyka jako narzędzie ewaluacji wewnętrznej i poprawy jakości pracy szkoły. Jeśli chodzi o rodzaje prawd są trzy wg ks. Józefa Tischnera ( Historia filozofii po góralsku polecamy): Świento prowda Tys prowda Gówno prowda Skąd ta anegdota na wstępie? Wykładowcy akademiccy uczyli nas, (jesteśmy nauczycielami matematyki) że aby zrobić prawidłowe badanie statystyczne, potrzeba rzetelnej wiedzy, a publikacje statystyczne, tabele, wykresy itp., przedstawiane w ogólnodostępnej prasie, mają niekiedy mało wspólnego ze statystyką. Dlatego, w takich przypadkach, statystyka może okazać się ostatnią prawdą z Historii filozofii. Aby tak nie było, przytoczymy kilka przykładów błędów popełnianych przy sporządzaniu, czy interpretacji statystyk. Przykłady te, podobnie jak nauczyciele: pan Kowalski oraz pan Nowak zostały wymyślone przez nas i prosimy nie odbierać naszego wywodu w odniesieniu do jakiejkolwiek szkoły, czy nauczyciela. Zachęcamy czytelnika, by nie patrzył od razu na analizę, lecz spróbował samodzielnie zinterpretować dane. Dlatego też najpierw umieściliśmy przykłady, a dopiero poniżej omówienie. Przykład 1. Mamy dwóch nauczycieli: Kowalskiego i Nowaka. U Kowalskiego średni wynik uczniów z egzaminu maturalnego to 65%, u Nowaka 55%. Który uczył lepiej? str. 1

2 Przykład 2. Klasy maturalne przez cykl edukacji uczyli panowie Kowalski oraz Nowak. W latach nieparzystych egzamin zewnętrzny zdawali uczniowie pana Kowalskiego, a w latach parzystych pana Nowaka. Klasy miały takie same osiągnięcia na wejściu, a wyniki matury umieszczono w tabeli poniżej. Rok Średni wynik u Kowalskiego Rok Średni wynik u Nowaka % % % % % % Oczywiście, to że uczniowie pana Nowaka uzyskują następnego roku taki wynik, co rok wcześniej pan Kowalskiego, nie znaczy, że Nowak uczy gorzej, ale sformułujemy wniosek: Kowalski przyczynia się do wzrostu jakości pracy szkoły, bo to on pierwszy znajduje metody do poprawy osiągnięć, a Nowak je powiela. Wyraźnie wyróżniamy Kowalskiego. Przykład 3. Czy jeśli średni wynik w szkole jest coraz wyższy, to szkoła jest coraz lepsza? Czy, jeśli wynik w szkole jest coraz niższy, to szkoła jest coraz gorsza? Przykład 4. Matura danego roku. Panowie: Kowalski i Nowak uczą matematyki. Wyniki wstępne w klasach Kowalskiego i Nowaka były porównywalne. Tabela przedstawia wyniki maturalne przedmiotów obowiązkowych. W tabeli umieszczono trzy przedmioty obowiązkowe na maturze. (Wykluczamy przypadek, że jedna z klas z każdego przedmiotu osiągnęła wyższe wyniki, a druga niższe, bez wnikania w czynniki.) Wynik w tabeli, podany w procentach, nie oznacza zdawalności, tylko średni procent poprawnych odpowiedzi, udzielonych przez uczniów w danej klasie. Jest to więc wynik jakościowy. str. 2

3 Klasa Język polski (pp) Język obcy (pp) Matematyka (pp) A (Kowalski) 60% 60% 70% B (Nowak) 60% 60% 55% Który nauczyciel uczył lepiej? Przykład 5. Tabelka jak w poprzednim przykładzie. Są to klasy ponadgimnazjalne. Obie klasy realizują ten sam program, w takim samym zakresie godzin. Klasa Język polski (pp) Język obcy (pp) Matematyka (pp) A (Kowalski) 60% 60% 70% B (Nowak) 60% 60% 55% Który nauczyciel uczył lepiej? Ad. Przykład 1. Prawidłowa odpowiedź: Nie wiemy. Mamy za mało danych, żeby to stwierdzić. Np. Kowalski uczy w klasie elitarnej i na wejściu miał wynik 70%, a Nowak w klasie przeciętnej i na wejściu miał wynik 50%. Jak teraz ocenię wyniki? U Kowalskiego wynik na wejściu wynosił 70%, na koniec 65%, u Nowaka na wejściu było 50%, na koniec edukacji 55%. Który więc uczył lepiej? Nie można stwierdzić, nie uwzględniając danych wejściowych. Ad. Przykład 2. Prawidłowa odpowiedź: Nie wiemy. Mamy za mało danych, żeby wyróżniać pana Kowalskiego. Jeśli np. tabela rozszerzona o wyniki w kraju wygląda następująco: Rok Średni wynik u Kowalskiego Średni wynik w kraju Rok Średni wynik u Nowaka Średni wynik w kraju % 50% % 45% % 55% % 50% % 60% % 55% str. 3

4 Kowalski uczy na średnim poziomie, a Nowak osiąga o 5 punktów procentowych wynik lepszy w porównaniu do kraju. Bez patrzenia na wynik w kraju (okręgu) nie mogę porównywać różnych lat. Należy więc przekładać pomiar liczbowy na jakościowy. Musimy mieć punkt odniesienia, a nie interpretować tylko suche wyniki. Ad. Przykład 3. Może się zdarzyć, że wynik w szkole jest coraz wyższy (np. coraz łatwiejszy egzamin zewnętrzny), ale szkoła osiąga coraz niższe wyniki, w porównaniu do kraju. Musimy mieć punkt odniesienia, co z czym porównujemy, a nie patrzmy tylko na wynik! Może oczywiście być też odwrotnie. Inny czynnik, który należy uwzględnić: może też się zdarzyć, że wynik w szkole jest coraz wyższy, w porównaniu do wyników krajowych również, ale do szkoły trafiają uczniowie o coraz większym potencjale i nie ma w tym zasługi uczących tzn. brak wzrostu wkładu pracy w porównaniu do wyników. Można doszukiwać się czynnika, który wpłynął na wybór przez uczniów o najwyższym potencjale, tej właśnie szkoły. Można zadać pytanie, czy jakieś poczynania dokonała placówka, że najzdolniejsi uczniowie wybierają właśnie tę. Zjawisko to dotyczy głównie większych aglomeracji, gdzie uczniowie mogą więcej możliwości wyboru szkół średnich. W szkołach ponadgimnazjalnych, uznawanych za elitarne, przy rekrutacji są progi punktowe, ale w wielu placówkach, ze względu na niż demograficzny, przyjmuje się niemal każdego ucznia, bez względu na wynik z testu gimnazjalnego, przez co zróżnicowanie poziomu wiedzy na wstępie jest znacznie większe, niż w placówkach, które dokonują selekcji podczas rekrutacji. Innym czynnikiem może być bardziej efektywna praca, na danym obszarze, w placówkach na wcześniejszym etapie edukacji. Wtedy, bez ingerencji szkoły średniej, trafią do niej uczniowie zdolniejsi, gdyż wcześniej nabyli większą wiedzę. Ad. Przykład 4. Prawidłowa odpowiedź. Nie wiemy, brakuje pełnej informacji. Okazało się, że klasa A to mat-fiz. Można uogólnić, porównując całe klasy, że większe było, już na wstępie, zaangażowanie uczniów tej klasy, ponieważ sami wybrali matematykę jako przedmiot str. 4

5 kierunkowy. Mając możliwość wyboru, decydujemy się na to, czym jesteśmy bardziej zainteresowani. Poza tym, w klasie A uczniowie w całym cyklu nauki mieli 18 godzin oraz mieli powiększoną wiedzę o zakres rozszerzony, a uczniowie klasy B mieli w całym cyklu 10 godzin i realizowali tylko zakres podstawowy. Można stwierdzić, że przecież obie klasy realizowały tę samą podstawę, ale przecież uczniowie z klasy A poznali inne, szersze metody, z których mogli skorzystać również na egzaminie z zakresu podstawowego. Uważamy też, że większa liczba godzin ma wpływ na wynik. Można powiedzieć, że nawet przy 30 godzinach w tygodniu nauczyciel może źle uczyć, a liczba godzin nie ma wpływu na wynik egzaminu. Dlaczego więc znaczna grupa nauczycieli chciałaby mieć większą liczbę godzin w cyklu z daną klasą? Z powodów finansowych, własnych fanaberii? Proponujemy też, by np. wybitny nauczyciel jakiegokolwiek przedmiotu przeprowadzał z danym uczniem godzinę zajęć w tygodniu, a ten zły nauczyciel, z uczniem o porównywalnym potencjale, siedem godzin w tygodniu i porównajmy wyniki po jakimś czasie. A liczy się jeszcze zaangażowanie młodzieży do danego przedmiotu. Wiele osób trzeba ciągle motywować do pracy. Ad. Przykład 5. Prawidłowa odpowiedź. Dalej nie wiemy. Za mało danych. Może okazać się, że obie klasy liczyły po 30 uczniów, ale w klasie A Kowalski powiedział najsłabszym, że jeśli złożą deklaracje maturalne, to dostaną ocenę niedostateczną na koniec roku i do matury przystąpiło 20 najlepszych absolwentów, a w klasie B wszyscy. Czy można porównywać wyniki tych dwóch klas? Nie! Oprócz zdawalności, ważny jest też wynik z rozszerzenia, choć nie wpływa na zdawalność, pamiętajmy, by również zwracać na niego uwagę przy porównywaniu wyników z różnych szkół. Prezentując wyniki egzaminu, szkoły powinny udostępniać potencjalnym kandydatom również średni wynik z rozszerzenia, oprócz zdawalności str. 5

6 Badanie przyrostu wiedzy Jedną z metod statystycznych stosowanych w szkole jest badanie przyrostu wiedzy w poszczególnych klasach. Przeanalizujmy przykład poniżej: Przykład: We wrześniu klasa 1a uzyskała z egzaminu 70% punktów możliwych do uzyskania. W czerwcu na koniec roku klasa 1a uzyskała z egzaminu 50% punktów możliwych do uzyskania Wniosek: Nie ma przyrostu wiedzy. A prawidłowa interpretacja powinna wyglądać następująco: z danego zestawienia nauczyciel wie, jakie partie materiału są niewystarczająco opanowane przez badaną grupę. Do nieopanowanych treści nauczyciel powinien powrócić w następnej klasie. Nie używajmy określenia brak przyrostu wiedzy. Oznaczałoby to, że przez rok szkolny niczego nie nauczyliśmy danej klasy. Przyrost może być odpowiedni lub nieodpowiedni w porównaniu do innej grupy, względem której porównujemy wyniki. Czy porównując oceny końcowo roczne u nauczycieli można badać przyrost wiedzy? Nie. U jednego nauczyciela dani uczniowie uzyskaliby średnią ocen 4,0, drugi nauczyciel to kosa i ci sami uczniowie z tą samą wiedzą uzyskaliby średnią ocen 3,5. Jeden nauczyciel może uważać, że wystarczy, by uczeń w zadaniach zamkniętych udzielił prawidłowej odpowiedzi i wtedy otrzyma punkt, bo taka jest procedura maturalna, inny nauczyciel uważa, że uczeń musi podać chociaż szkic argumentacji wyboru właściwej odpowiedzi i dopiero wtedy przyzna mu punkt za dane zadanie. Obaj nauczyciele uważają, że oceniają obiektywnie i sprawiedliwie. Pierwszy zgodnie z procedurami maturalnymi oraz by uczeń nie tracił czasu na uzasadnienia wyboru odpowiedzi, za co i tak nie otrzyma punktów na egzaminie, drugi, by uniknąć zgadywania odpowiedzi. Przyrost wiedzy jest zawsze! Dobrze postawione pytanie: jest czy odpowiedni? Zawsze muszę mieć grupę kontrolną, względem której porównuję wyniki. Możemy to stwierdzić, biorąc pod uwagę cały cykl nauki, czyli trzy lata nauki w szkole gimnazjalnej lub trzy lata nauki w liceum, bądź cztery lata nauki w technikum i wtedy wg opinii niektórych badaczy możemy stwierdzić, jaki był przyrost wiedzy! Uczeń, który uzyskał przy rekrutacji do szkoły średniej str. 6

7 wynik 150 punktów na 200 możliwych do uzyskania na ogół uzyska z matury więcej punktów, niż uczeń, który uzyskał przy rekrutacji wynik 80 punktów. Należy popatrzeć na efektywność uczenia obu uczniów, a nie tylko na ich wynik punktowy z egzaminu dojrzałości. Dopiero biorąc pod uwagę, jeśli nie wszystkie, to przynajmniej znaczące czynniki mające wpływ na wynik nauczania, mogę oceniać przyrost wiedzy, czy próbować oceniać pracę szkoły lub nauczycieli. Do czynników mających wpływ na poziom wiedzy opanowanej przez ucznia należą między innymi: - relacje między uczniem a nauczycielem - sposób prowadzenia zajęć - baza edukacyjna szkoły - dostęp do wyższych uczelni i obiektów kulturalnych (muzea, teatr itd.) - motywacja ucznia - zajęcia poza szkolne - indywidualne podejście ucznia do nauki - zainteresowania ucznia - samoocena ucznia - cechy osobowościowe ucznia jak np. pilność, aktywność na zajęciach - atmosfera w klasie - relacje z rówieśnikami - status materialny oraz intelektualny rodziny ucznia - zaangażowanie rodziców w życie szkoły - środowisko, w którym uczeń przebywa I wiele innych. Nie wszystkie jednak czynniki mające wpływ na proces uczenia umiemy poddać badaniu i zweryfikować. Jak są przedstawiane wyniki przez CKE Wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniów, oprócz samego wyniku punktowego podawane są w skali centylowej z dokładnością do 1% w przedziale Przytaczamy przykładowy wynik egzaminu gimnazjalnego danego ucznia, podawany przez CKE: str. 7

8 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu: biologii, chemii, fizyki, geografii: 64% wynik taki sam lub niższy uzyskało 80% zdających Mamy informację, że uczeń rozwiązał prawie 2/3 wszystkich zadań z biologii, chemii, fizyki, geografii, ale tylko 20% uczniów piszących egzamin gimnazjalny uzyskało wynik lepszy, w porównaniu do wyniku danego ucznia, czyli wiedza z wyżej wymienionych przedmiotów, nie jest zbyt dobrze opanowana przez uczniów gimnazjów. Możliwe, że wyniki egzaminu dojrzałości od 2015 roku będą, podobnie jak wyniki uczniów szkół gimnazjalnych, podawane również w centylach. Jeśli chodzi o wynik z egzaminu dojrzałości, w szkole ponadgimnazjalnej maturzysta ma podany wynik w procentach i powinien umieć sprawdzić, gdzie jego wynik znajduje się w skali staninowej (lub skali centylowej, jeśli taka będzie) i jak dany wynik interpretować. Pokrótce przedstawimy zasadę skali, zwanej staninową: Staniny (nazwa zaczerpnięta z języka angielskiego standard nine) Najniższy: poniżej 4% zdających Bardzo niski: 4% 10% zdających Niski: 11% 22% zdających Niżej średni: 23% 39% zdających Średni: 40% 59% zdających Wyżej średni: 60 76% zdających Wysoki: 77% 88% zdających Bardzo wysoki: 89 95% zdających Najwyższy: powyżej 95% zdających Skala staninowa jest podobna do centylowej. Rozważmy przykładowego ucznia z wynikiem 64% z matematyki na poziomie podstawowym. 64% to jego indywidualny wynik, natomiast staniny porównują wyniki całej badanej populacji i mówią, jaka część zdających ma wynik niższy (wyższy), z nieco mniejszą dokładnością niż centyle. Może się okazać, że egzamin był trudny i 20% zdających ma wynik lepszy niż 64%, wtedy wynik ucznia znajdzie się w staninie wysokim, a może się okazać, że egzamin był łatwy i 50% ma wynik lepszy niż 64% i wtedy wynik ucznia będzie w staninie średnim. Staniny sporządza CKE dla danej sesji i każdego przedmiotu (osobno dla poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego). str. 8

9 Porównywać można siatkę centylową lub skalę staninową w danym czasie, każda daje możliwość, z różną dokładnością, porównania siebie na tle grupy zdających. Oprócz wyniku punktowego bardziej interesuje nas wynik staninowy. We wcześniejszym przykładzie, dotyczącym gimnazjum, uczeń znajduje się w staninie wysoki (80%), podczas, gdy z uzyskanego wyniku procentowego przypuszczalibyśmy, że jego wynik jest średni lub powyżej średniej (64%). Dany wynik jest więc opisany inną miarą, co daje nam szerszy punkt widzenia na poziom wiedzy opanowanej prze ucznia. Procenty przypisane poszczególnym staninom uzupełniają wiedzę i tworzą w przybliżeniu wykres rozkładu, który polega na tym, że taka sama część badanej grupy jest poniżej normy i taka sama część powyżej normy. Metodę badawczą, którą oprócz wyników egzaminów powinniśmy brać pod uwagę jest edukacyjna wartość dodana (EWD). Dla danej szkoły jest ona wskaźnikiem efektywności nauczania w zakresie sprawdzanym przez egzamin. W tej metodzie badawczej bierze się 107 czynników pod uwagę, jednak jeśli dana szkoła nie brała bezpośrednio udziału w szczegółowym badaniu EWD porównywane są trzy czynniki do których ma dostęp Centralna Komisja Egzaminacyjna: wynik gimnazjalny, a wynik maturalny dysfunkcje płeć Bardziej zainteresowanych odsyłamy do literatury przedmiotu: EWD jest liczone przez zespół realizujący projekt: Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej. Od września 2012 roku prace projektowe zostały przeniesione do Instytutu Badań Edukacyjnych. Zarówno średni wynik egzaminu maturalnego jak i EWD w danym obszarze przedstawiany jest na znormalizowanej dla kraju oddzielnie dla LO i techników skali standardowej o średniej 100 i odchyleniu 15. Dla każdej szkoły obliczane są ewaluacyjne wskaźniki egzaminacyjne dla czterech obszarów nauczania. Pierwszy, humanistyczny, obejmuje język polski, historię i wiedzę o społeczeństwie. Drugi obszar obejmuje wyniki egzaminu z języka polskiego. Trzeci zakres treściowy, matematyczno-przyrodniczy, obejmuje matematykę, informatykę, fizykę, chemię, biologię i geografię. Czwarty obszar to wydzielona do osobnego str. 9

10 wskaźnika matematyka. W szacowaniu wskaźników egzaminacyjnych wykorzystuje się informację o wykonaniu zadań egzaminacyjnych zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. (źródło: Nie przytaczamy objaśnienia na czym polega normalizacja, czy w jaki sposób obliczyć wskaźnik EWD. Naszym celem nie jest prowadzenie wykładu z matematyki, a osoby zainteresowane metodami statystycznymi wykorzystywanymi do wyznaczenia EWD odsyłamy do strony Omówimy, w jaki sposób interpretować wyniki. Wyniki wstępne szkoły znajdują się na osi odciętych (pozioma oś), a układ współrzędnych podzielony jest na cztery ćwiartki: Interpretacja jest następująca: 1. Szkoła sukcesu Wysoce efektywne szkoły, potwierdzone wynikami. 2. Szkoła wspierająca Szkoły efektywne mimo niskiej pozycji w rankingach. 3. Szkoła wymagająca pomocy Szkoły nieefektywne o słabych wynikach. 4. Szkoła niewykorzystanych szans Szkoły, które spoczęły na laurach. Jeśli np. średni wynik uczniów, którzy trafili do nas to 107,5 pkt. i odchylenie 2,5 pkt., (wykres powyżej), możemy stać się szkołą sukcesu, niewykorzystanych szans lub wymagającą pomocy. Nie będziemy szkołą wspierającą, bo przyszli do nas uczniowie z wynikami powyżej str. 10

11 średniej i nie wspieramy ich, oni mają odpowiedni potencjał, a jego wykorzystanie, zależy od naszego sposobu uczenia, by odpowiednio zmotywować ich do dalszej nauki. Jeśli będziemy szkołą o efektywności wyższej w porównaniu do pozostały szkół, trafimy do pierwszej ćwiartki, gdyż będąc szkołą bardziej efektywną uzyskamy wyniki lepsze od przewidywanych. Jeśli będziemy szkołą o efektywności niższej w porównaniu do pozostały szkół, trafimy do trzeciej lub czwartej ćwiartki, gdyż będąc szkołą mniej efektywną uzyskamy wyniki gorsze od przewidywanych. Nie możemy być szkołą o wyższej efektywności w porównaniu z innymi szkołami i uzyskać gorszy wynik. str. 11

12 Oczywiście, sukces osiągniemy, jeśli trafimy do ćwiartki szkoła sukcesu, a porażkę, jeśli do ćwiartki szkoła niewykorzystanych szans lub szkoła wymagająca pomocy. Który wariant jest gorszy? Nie oceniamy, w obu mamy mniejszą efektywność w porównaniu do pozostałych szkół, więc wynik egzaminu zewnętrznego jest gorszy od przewidywanego. Dane EWD są przedstawione w postaci elips. Ciemniejsza elipsa to 50% wszystkich szkół, a jaśniejsza to 90% wszystkich szkół. str. 12

13 EWD jest obliczony wg rodzajów szkół, dlatego możemy porównać w danej miejscowości efektywność w liceum z efektywnością. Odpada argument, że do którejś placówki przychodzi bardziej wyselekcjonowana młodzież. By dobrze interpretować Edukacyjną Wartość Dodaną, przeanalizujmy przykład: Przykład: Mamy wykres EWD dwóch szkół. Która szkoła jest lepsza? (Wykres zrobiony na potrzeby artykułu). W rankingach, które przedstawiają tylko wyniki punktowe i na tej podstawie przytaczane są argumenty, w której szkole uczniowie lepiej napisali egzamin, okaże się, że nieporównywalnie lepiej w szkole 1. Wg skali staninowej, szkoła ta będzie w staninie najwyższym. 125punktow! (Odczytujemy surowy, znormalizowany wynik po prostopadłym zrzutowaniu na os poziomą.) Szkoła 2 w skali staninowej ma wynik wyżej średni lub średni (103 pkt.). Wyniki są minimalnie wyższe od średniej krajowej. Ale to szkoła 2 ma zdecydowanie większą efektywność, czyli wkład pracy w to, że uczniowie uzyskali o ileś lepsze wyniki niż na etapie poprzedzającym, jest zdecydowanie większy w szkole 2! Do szkoły 1 przychodzą olimpijczycy, chociaż trzeba obiektywnie stwierdzić, że i w tej placówce efektywność jest nieco wyższa, w porównaniu do pozostałych szkół objętych badaniem. Do szkoły 2 trafiają uczniowie poniżej średniej i tu widać pracę nauczycieli. (Zobaczmy, jak bardzo str. 13

14 elipsa jest nad osią odciętych) Szkoła 2 ma większy wkład pracy, by uczniowie uzyskali dany wynik, chociaż w większości rankingów, w środowisku lokalnym będzie prawdopodobnie rozpowszechniona opinia, że lepsza jest szkoła 1, bez porównywania efektywności, tylko uwzględniając wyniki egzaminu. Lepsze wyniki końcowe, nie znaczy lepsza szkoła! Żeby nie było nieporozumień, w szkole 1 uczniowie uzyskują bardzo dobre wyniki z egzaminów, ale wkład pracy, by je osiągnąć jest nieco powyżej średniej, a szkoła 2 jest szkołą o średnich wynikach, ale bardzo dużej efektywności. Oś pozioma mówi więc o wyniku, pionowa o efektywności i ważne jest, by w zestawieniach brać pod uwagę obie osie układu współrzędnych. Interpretacja wskaźnika EWD w I LO w Ostrzeszowie Na koniec zinterpretujemy wykres EWD w obszarze przedmiotów humanistycznych oraz matematyczno przyrodniczych w I LO w Ostrzeszowie. Dodamy tylko przed interpretacją, że im mniejsza elipsa, tym większa szkoła, bo wtedy jest mniejsze odchylenie standardowe. Jeśli ktoś będzie porównywał swoją szkołę z innymi, proszę o tym pamiętać, by nie dojść do wniosku, że zestawienie jest błędne, bo np. nasza szkoła jest większa, a jest zaznaczona mniejszą elipsą w porównaniu z jakąś mniejszą. Przedstawiamy dane za okres nauczania W części humanistycznej znormalizowany wynik w porównaniu do innych liceów w Polsce wynosi 103. Jest to wynik nieznacznie wyższy w porównaniu z wynikami innych szkół. Ale popatrzmy uważnie na wykres. Przecież I LO znajduje się w pierwszej ćwiartce szkoła sukcesu! Wynik naszej szkoły znajduje się nad osią odciętych. 1 na podstawie danych z str. 14

15 Jeśli zrzutuję naszą elipsę wzdłuż osi wielkiej elipsy, okaże się, że do naszego liceum trafiają uczniowie, których wynik w części humanistycznej z egzaminu gimnazjalnego, w porównaniu do uczniów trafiających do innych liceów, wynosi 99 punktów na wejściu. Zatem do naszej szkoły trafiają uczniowie minimalnie słabsi niż do innych liceów, a dzięki odpowiedniej pracy jesteśmy szkołą sukcesu. Uczniowie kończą naszą szkołę z wynikami nieco lepszymi, w porównaniu do absolwentów innych liceów, niezależnie czy porównuję wyniki z egzaminu, czy wkład pracy. Należy jednak ciągle starać się coś poprawić. W latach jesteśmy w 50% szkół, które uzyskują podobne wyniki, ale w pierwszej ćwiartce. W części matematyczno przyrodniczej (również w latach ) średni wynik w skali znormalizowanej to 105 punktów. I znów należy odpowiednio interpretować wykres. Nasza elipsa znajduje się wśród szkół sukcesu. Jeśli zrzutuję naszą elipsę wzdłuż osi wielkiej elips okaże się, że do naszego liceum trafiają uczniowie, których średni wynik, po znormalizowaniu, w części matematyczno przyrodniczej z egzaminu gimnazjalnego, str. 15

16 w porównaniu do uczniów trafiających do innych liceów, wynosi 98 punktów na wejściu. Zatem do naszej szkoły trafiają uczniowie nieco słabsi niż do innych liceów, a dzięki odpowiedniej pracy jesteśmy szkołą sukcesu. Dowodem jest właściwa interpretacja wykresu. Uczniowie kończą naszą szkołę z wynikami nieco lepszymi w porównaniu do wyników absolwentów innych liceów. Tutaj także mieścimy się w 50% szkół, (chodzi o ciemniejszą szarą elipsę,) które uzyskują podobne wyniki, ale nasz wynik jest bliżej brzegu szarej elipsy, co oznacza, że mamy nieco większy wkład pracy. (Elipsa w tej części jest minimalnie wyżej niż w części humanistycznej). By porównać, jacy uczniowie trafiają do naszej, czy innych szkół ponadgimnazjalnych, proponujemy porównać wskaźniki EWD w gimnazjach w interesującym nas obszarze. Jeśli chodzi o powiat ostrzeszowski za okres należy wyróżnić pod względem wkładu pracy gimnazjum w Siedlikowie. str. 16

17 Pamiętajmy, że wyniki, czy to egzaminu gimnazjalnego, czy maturalnego, zależą od wcześniejszych etapów kształcenia. Po uwzględnieniu wyników egzaminu po gimnazjum, dane uczniów jako wejściowe są umieszone na osi odciętych (poziomej) i jeśli do szkoły średniej trafiają uczniowie, których wyniki można przedstawić jak na wykresie poniżej, należy tylko się cieszyć. Gorzej, jeśli ten odcinek będzie bardziej przesunięty w lewo, bo wtedy trafiają do szkoły uczniowie o niższym poziomie wiedzy. Jeśli chodzi o szkoły gimnazjalne, warto, by analizowały wyniki EWD ze szkół podstawowych, bo patrząc na same elipsy, można również wywnioskować, jacy uczniowie trafiają do szkół gimnazjalnych po ukończeniu szkoły podstawowej. Powinno to motywować nauczycieli szkół z każdego poziomu do jak największego wkładu pracy, a wraz z tym zwiększą się wyniki. Jeśli chodzi o wskaźnik EWD, jeden, dość ważny czynnik, nie jest brany pod uwagę ilość godzin w cyklu uczenia z danego przedmiotu. Uważamy, że większa liczba godzin wpływa korzystnie na efektywność, choć nie musi to być reguła powszechnie obowiązująca. Jednak zdaniem twórców EWD jest to indywidualna, wewnętrzna sprawa szkoły, ile godzin zostaje przeznaczonych na dany przedmiot. Jeśli chodzi o przedmioty realizowane w zakresie podstawowym, są ramówki, ale mamy tu na myśli przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym (od dwóch do czterech) i ile takich przedmiotów jest realizowanych w danej szkole, dwa ze znacznie zwiększoną liczbą godzin, czy cztery z minimalna liczbą godzin str. 17

18 przeznaczonych na rozszerzenie. Co prawda Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. mówi, że dyrektor może wystąpić z wnioskiem o dodatkowe trzy godziny dla każdego oddziału w danym roku szkolnym, ale w niewielu szkołach, wyszukując na stronach internetowych plany klas w poszczególnych placówkach, korzysta się z tej możliwości. Inna sprawa, czy organ prowadzący wyrazi zgodę na wprowadzenie tych godzin, przecież panuje w znacznej części społeczeństwa obiegowe stwierdzenie, że nauczyciele mają się za dobrze i najlepiej oszczędzać na oświacie. str. 18

ŚLĄSKIE TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA

ŚLĄSKIE TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA ŚLĄSKIE TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA ANALIZA 2014_2016 INTERPRETACJA WYNIKÓW W ŚLĄSKICH TECHNICZNYCH ZAKŁADACH NAUKOWYCH Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających

Bardziej szczegółowo

Dlaczego należy uwzględniać zarówno wynik maturalny jak i wskaźnik EWD?

Dlaczego należy uwzględniać zarówno wynik maturalny jak i wskaźnik EWD? EWD co to jest? Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne. Wkład ten nazywamy właśnie edukacyjną wartością dodaną. EWD jest egzaminacyjnym

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015 W roku 2015 egzamin gimnazjalny odbył się w dniach 21, 22 i 23 kwietnia. Pierwszego dnia uczniowie rozwiązywali test z historii i wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2012

ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2012 ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2012 OPRACOWAŁY: ANNA ANWAJLER MARZENA KACZOR DOROTA LIS 1 WSTĘP W analizie wykorzystywany będzie model szacowania EWD.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2015 R. GIMNAZJUM IM. KSIĄŻĄT ŚWIDNICKICH W WITOSZOWIE DOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2015 R. GIMNAZJUM IM. KSIĄŻĄT ŚWIDNICKICH W WITOSZOWIE DOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2015 R. GIMNAZJUM IM. KSIĄŻĄT ŚWIDNICKICH W WITOSZOWIE DOLNYM Język polski Gimnazjum Witoszów 70,3% stanin 8 Średni wynik Gminy Świdnica 63,5% stanin 6 Średni wynik Miasta

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 Edukacyjna Wartość Dodana Trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne

RAPORT Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 Edukacyjna Wartość Dodana Trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne RAPORT Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 Edukacyjna Wartość Dodana Trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne By ułatwić statystyczną interpretację pozycji gimnazjum, w układzie współrzędnych wyrysowano dwie elipsy.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW MATUR co i jak można analizować w szkole. Wydział Badań i Analiz OKE Łódź wrzesień 2006

ANALIZA WYNIKÓW MATUR co i jak można analizować w szkole. Wydział Badań i Analiz OKE Łódź wrzesień 2006 ANALIZA WYNIKÓW MATUR co i jak można analizować w szkole Wydział Badań i Analiz OKE Łódź wrzesień 2006 Przed przystąpieniem do analizy wyników warto przypomnieć, że mnogość przedmiotów do wyboru na maturze

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA 2014 G I M N A Z J U M P U B L I C Z N E W B I S K U P I C A C H

EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA 2014 G I M N A Z J U M P U B L I C Z N E W B I S K U P I C A C H EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA 2014 G I M N A Z J U M P U B L I C Z N E W B I S K U P I C A C H EWD Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. By można

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA 2016 G I M N A Z J U M P U B L I C Z N E W B I S K U P I C A C H

EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA 2016 G I M N A Z J U M P U B L I C Z N E W B I S K U P I C A C H EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA 2016 G I M N A Z J U M P U B L I C Z N E W B I S K U P I C A C H EWD Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. By można

Bardziej szczegółowo

MATURA 2015 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

MATURA 2015 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 215 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 215 w kraju: Do egzaminu w nowej formule w kraju przystąpiło 176 415 tegorocznych

Bardziej szczegółowo

Jak statystyka może pomóc w odczytaniu wyników sprawdzianu

Jak statystyka może pomóc w odczytaniu wyników sprawdzianu 16 Jak statystyka może pomóc w odczytaniu wyników sprawdzianu Wyniki pierwszego ważnego egzaminu sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej mogą w niebagatelny sposób wpływać na losy pojedynczych

Bardziej szczegółowo

Analiza EGZAMINU MATURALNEGO. w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 2010/2011

Analiza EGZAMINU MATURALNEGO. w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 2010/2011 Analiza EGZAMINU MATURALNEGO w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 2010/2011 Przedstawiono: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 06.10.2011 r. 2. Radzie Rodziców w dniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2013

ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2013 ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2013 OPRACOWAŁY: ANNA ANWAJLER MARZENA KACZOR DOROTA LIS 1 WSTĘP W analizie wykorzystywany będzie model szacowania EWD.

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilczej Woli ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM EWD

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilczej Woli ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM EWD Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilczej Woli ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM EWD EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA JAKO JEDNA Z MIAR JAKOŚCI NAUCZANIA Zasoby na wejściu Szkoła Jakość

Bardziej szczegółowo

TRUDNE DECYZJE Jak wybrać dobrą szkołę?

TRUDNE DECYZJE Jak wybrać dobrą szkołę? TRUDNE DECYZJE Jak wybrać dobrą szkołę? Białystok, 11 marca 2011 r. TRUDNE DECYZJE Jak wybrać dobrą szkołę? System oceniania zewnętrznego CELE OCENIANIA ZEWNĘTRZNEGO: EGZAMIN GIMNAZJALNY diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC STATYSTYKA SZKOLNA ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2016r. uczniów szkół w gminie Masłów

Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2016r. uczniów szkół w gminie Masłów Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2016r. uczniów szkół w gminie Masłów SPRAWDZIAN - 2016 Liczba uczniów przystępująca do sprawdzianu w 2016r. Lp Szkoła Liczba uczniów 1 Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA 2014 ROK OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności kształcenia w Gimnazjum nr 3 z oddziałami integracyjnym im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach w oparciu o wskaźnik EWD

Analiza efektywności kształcenia w Gimnazjum nr 3 z oddziałami integracyjnym im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach w oparciu o wskaźnik EWD Analiza efektywności kształcenia w Gimnazjum nr 3 z oddziałami integracyjnym im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach w oparciu o wskaźnik EWD październik 2015 r. 1 Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w dniach 18-20 kwietnia 2016 r. w Szkołach Gimnazjalnych podległych Gminie Wieruszów Opracował: dr inż.. Henryk Ogorzelski Wieruszów, 20 września

Bardziej szczegółowo

ZS 14 Rok szkolny 2013/2014

ZS 14 Rok szkolny 2013/2014 Edukacyjna Wartość Dodana ZS 14 Rok szkolny 2013/2014 Pojęcie: Edukacyjna wartość dodana Edukacyjną wartość dodaną można zdefiniować jako przyrost wiedzy uczniów w wyniku danego procesu edukacyjnego. Innymi

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach Egzamin gimnazjalny metoda EWD

Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach Egzamin gimnazjalny metoda EWD Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach Egzamin gimnazjalny 2015- metoda EWD Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. By można

Bardziej szczegółowo

MATURA 2016 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

MATURA 2016 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 2016 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 2016 w kraju: Do egzaminu maturalnego w kraju przystąpiło 258 372 absolwentów,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku SPRAWDZIAN W roku 2011 do sprawdzianu przystąpiło 284 uczniów. Podczas sprawdzianu jest oceniany poziom opanowania

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Do egzaminu maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie z matematyki na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2015r. uczniów szkół w gminie Masłów

Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2015r. uczniów szkół w gminie Masłów Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2015r. uczniów szkół w gminie Masłów SPRAWDZIAN - 2015 Liczba uczniów przystępująca do sprawdzianu w 2015r. Lp Szkoła Liczba uczniów 1 Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

Czy egzamin gimnazjalny jest dobrym prognostykiem sukcesu na maturze z fizyki i astronomii?

Czy egzamin gimnazjalny jest dobrym prognostykiem sukcesu na maturze z fizyki i astronomii? Krystyna Feith OKE w Łodzi Czy egzamin gimnazjalny jest dobrym prognostykiem sukcesu na maturze z fizyki i astronomii? Kiedy w maju 22 roku 54 838 gimnazjalistów w OKE w Łodzi przystąpiło do egzaminu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA 2013 GIMNAZJUM PUBLICZNE W BISKUPICACH

EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA 2013 GIMNAZJUM PUBLICZNE W BISKUPICACH EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA 2013 GIMNAZJUM PUBLICZNE W BISKUPICACH EWD Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. By można ją zastosować, potrzebujemy

Bardziej szczegółowo

Czy egzamin gimnazjalny jest dobrym prognostykiem sukcesu na maturze z fizyki i astronomii?

Czy egzamin gimnazjalny jest dobrym prognostykiem sukcesu na maturze z fizyki i astronomii? Krystyna Feith, Czy egzamin gimnazjalny jest dobrym prognostykiem... Krystyna Feith Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi Czy egzamin gimnazjalny jest dobrym prognostykiem sukcesu na maturze z fizyki

Bardziej szczegółowo

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz.

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz. SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 4 kwietnia 2013 r. W Gminie do sprawdzianu przystąpiło 148 uczniów Liczba uczniów piszących sprawdzian w poszczególnych szkołach:

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (dot. absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu pierwszy raz) Do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im. Ignacego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 BADANIE KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW K3 SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim. Zeszyt ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim. Zeszyt ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim Zeszyt ogólny 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk tel. (58)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja zimowa Jaworzno 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH ROZWIĄZUJĄCYCH STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Wyniki nauczania. Ewa Halska

Wyniki nauczania. Ewa Halska Wyniki nauczania Ewa Halska Wykorzystanie wskaźników edukacyjnych do oceny pracy szkół Problem surowego wyniku - z badań ORE wynika : czynniki określające jakość pracy szkół 64% samorządowców egzaminy

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego. przeprowadzonego w dniach kwietnia 2016 r. w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego. przeprowadzonego w dniach kwietnia 2016 r. w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w dniach 18-20 kwietnia 2016 r. w im. Jana Pawła II w Wieruszowie Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części (dzień 1) W części pierwszej

Bardziej szczegółowo

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (dot. absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu pierwszy raz) Do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA

EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA -nowe spojrzenie na wyniki egzaminów zewnętrznych w gimnazjach Jolanta Gołaszewska Na podstawie materiałów opracowanych przez Zespół EWD www.ewd.edu.pl Co to jest metoda edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu. Edukacyjna Wartość Dodana

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu. Edukacyjna Wartość Dodana Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu Edukacyjna Wartość Dodana rok szkolny 2014/2015 Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) jest miarą efektywności nauczania dla szkoły i uczniów, którzy do danej placówki

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok 2016

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok 2016 Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok 2016 Egzamin gimnazjalny odbył się w dniach 18, 19 i 20 kwietnia 2016r. Do egzaminu przystąpiło 66 uczniów klas 3a i 3b. W części humanistycznej uczniowie rozwiązywali

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna wartość dodana

Edukacyjna wartość dodana Edukacyjna wartość dodana Termin edukacyjna wartość dodana (EWD) oznacza zarówno metodę, jak i wskaźnik liczbowy wyliczony tą metodą. Edukację - treść kształcenia może zdefiniować jako system czynności

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela fizyki

Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela fizyki Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela fizyki Nowości w prawie oświatowym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT WSKAŹNIK EDUKACYJNEJ WARTOŚCI DODANEJ PO EGZAMINIE GIMNAZJALNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT WSKAŹNIK EDUKACYJNEJ WARTOŚCI DODANEJ PO EGZAMINIE GIMNAZJALNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT WSKAŹNIK EDUKACYJNEJ WARTOŚCI DODANEJ PO EGZAMINIE GIMNAZJALNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14 W BYDGOSZCZY GIMNAZJUM NR 37 INTEGRACYJNE Opracowanie A. Tarczyńska- Pajor na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przemysław Majkut Gimnazjum N analiza efektów kształcenia na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych

Przemysław Majkut Gimnazjum N analiza efektów kształcenia na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych Przemysław Majkut Gimnazjum N analiza efektów kształcenia na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych Opis szkoły Opisywane gimnazjum znajduje się w niewielkiej miejscowości, liczącej niewiele ponad tysiąc

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy nauczycieli

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy nauczycieli Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach al. Niepodległości 4 96-100 Skierniewice www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka posiada akredytację ŁKO CERTYFIKAT PN-EN

Bardziej szczegółowo

Statystyczną ideę szacowania wskaźników EWD dobrze ilustrują dwa poniższe wykresy:

Statystyczną ideę szacowania wskaźników EWD dobrze ilustrują dwa poniższe wykresy: 1 Metoda EWD (edukacyjna wartość dodana) to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. By można ją zastosować, potrzebujemy wyników przynajmniej dwóch pomiarów

Bardziej szczegółowo

Jakość edukacji. egzaminów zewnętrznych

Jakość edukacji. egzaminów zewnętrznych Jakość edukacji interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych 2013-11-12 1 Interpretując wyniki egzaminów zewnętrznych należy prowadzić analizę stosując różne wskaźniki w odniesieniu do szkół podobnego

Bardziej szczegółowo

XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania W Lublinie

XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania W Lublinie XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania W Lublinie Na podstawie dotychczas opublikowanych materiałów dokonano analizy: zdawalności egzaminów obowiązkowych średnich wyników na wszystkich poziomach zdawania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim Zeszyt ogólny 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin maturalny w maju 2014

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 12, 13 i 14 kwietnia 2011r.

Egzamin gimnazjalny 12, 13 i 14 kwietnia 2011r. EGZAMIN GIMNAZJALNY Egzamin gimnazjalny 12, 13 i 14 kwietnia 2011r. Celem egzaminu było sprawdzenie opanowania przez gimnazjalistów wiadomości i umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Analiza edukacyjnej wartości dodanej dla Gimnazjum w Bolimowie w roku 2011

Analiza edukacyjnej wartości dodanej dla Gimnazjum w Bolimowie w roku 2011 Analiza edukacyjnej wartości dodanej dla Gimnazjum w Bolimowie w roku 2011 W kwietniu 2011 roku na egzaminie gimnazjalnym arkusz standardowy rozwiązywało 42 uczniów. Z tej grupy uczniów udało się zestawić

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Kwiecień 2016r.

Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Kwiecień 2016r. Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Kwiecień 1r. Informacja ze strony CKE Uwaga! Średnich wyników egzaminu gimnazjalnego w 1r. nie powinno się porównywać ze średnimi wynikami egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo łódzkie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo świętokrzyskie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Zestaw zadań egzaminacyjnych zawierał 23, w tym 20 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

TEST HUMANISTYCZNY HISTORIA I WOS

TEST HUMANISTYCZNY HISTORIA I WOS TEST HUMANISTYCZNY HISTORIA I WOS Klasa 3 GD A 3 GD B 3 GD C Łącznie średni wynik punktowy 3 5 3 średni wynik procentowy 73% 77% 73% 7% WNIOSKI: Za rozwiązanie zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 23 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

Nauczanie matematyki i fizyki

Nauczanie matematyki i fizyki IX Konferencja Regionalna "Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach Tematyka wiodąca Konferencji: Nauczanie matematyki i fizyki Wrocław, 26 października 2012 IX Konferencja Regionalna "Przedmioty ścisłe

Bardziej szczegółowo

Nowa miara edukacyjna EWD

Nowa miara edukacyjna EWD Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nowa miara edukacyjna EWD Materiały dla jednostek samorządu terytorialnego Anna Rappe Centralna Komisja

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 2014

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 14 Opracował Przemysław Murawski, 14 1. Język obcy nowożytny. W Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu do egzaminu z języka

Bardziej szczegółowo

TEST HUMANISTYCZNY HISTORIA I WOS

TEST HUMANISTYCZNY HISTORIA I WOS TEST HUMANISTYCZNY HISTORIA I WOS Klasa GD A GD B Łącznie średni wynik punktowy,,9, średni wynik procentowy,5%,5%,5% WNIOSKI: Za rozwiązanie zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie gimnazjaliści

Bardziej szczegółowo

Anna Rappe Analiza wyników Gimnazjum AA Próba łączenia analiz ilościowych (EWD) i jakościowych (ewaluacja zewnętrzna)

Anna Rappe Analiza wyników Gimnazjum AA Próba łączenia analiz ilościowych (EWD) i jakościowych (ewaluacja zewnętrzna) Anna Rappe Analiza wyników Gimnazjum AA Próba łączenia analiz ilościowych (EWD) i jakościowych (ewaluacja zewnętrzna) Gimnazjum AA jest dużą, w jednym roczniku 4-5 oddziałów, szkołą wielkomiejską. Wyniki

Bardziej szczegółowo

MATURA 2011 W POLSCE

MATURA 2011 W POLSCE MATURA 2011 W POLSCE Przystąpiło do matury: 355 116 absolwentów, tegoroczni absolwenci stanowili 97% zdających. Zdawalność matury wśród tegorocznych absolwentów: w woj. śląskim: w woj. łódzkim, mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

Analiza wieloletnia wyników egzaminu maturalnego

Analiza wieloletnia wyników egzaminu maturalnego Strona tytułowa (AM-W) Analiza wieloletnia wyników egzaminu maturalnego lo39 2012 Strona 1 Zestawienie systemowe Analiza wieloletnia prezentuje zestaw poniżej wymienionych raportów szkolnych. Raporty te

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników egzaminów maturalnych 2013 XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

Opracowanie wyników egzaminów maturalnych 2013 XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Opracowanie wyników egzaminów maturalnych 2013 XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Wstępna analiza wyników egzaminów maturalnych Dokonano porównania: zdawalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015 Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 21 do 23 kwietnia 2015 r. Składał się z trzech części. W części pierwszej humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników egzaminów maturalnych 2015. XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania W Lublinie

Opracowanie wyników egzaminów maturalnych 2015. XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania W Lublinie Opracowanie wyników egzaminów maturalnych 2015 XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania W Lublinie Najważniejsze zmiany w egzaminie maturalnym od 2015 r. Wszyscy absolwenci przystępowali obowiązkowo

Bardziej szczegółowo

LICZBY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO W KRAJU I W OKRĘGU

LICZBY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO W KRAJU I W OKRĘGU LICZBY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO W KRAJU I W OKRĘGU 30 WYBÓR PRZEDMIOTÓW W KRAJU I W OKRĘGU 25 % LICZBY ZDAJĄCYCH 20 15 10 obowiązkowy Kraj obowiązkowy Okręg dodatkowy Kraj dodatkowy Okręg

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 2013

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 2013 1. Język obcy nowożytny. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w Publicznym Gimnazjum nr 23 w iu. Rok 13 Opracował Przemysław Murawski, 13 W Publicznym Gimnazjum nr 23 w iu do egzaminu z języka obcego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z zakresu Kalkulatora EWD

Ćwiczenia z zakresu Kalkulatora EWD Strona1 Ćwiczenia z zakresu Kalkulatora EWD 1. Instalacja Kalkulatora Wymagania techniczne Windows XP, Vista, 7 lub nowszy; NET Framework 4.0 (do pobrania ze strony Microsoft 2. Przygotowanie danych do

Bardziej szczegółowo

... Które analizy w kalkulatorze możesz wykonać, by odpowiedzieć na to pytanie?

... Które analizy w kalkulatorze możesz wykonać, by odpowiedzieć na to pytanie? Analiza studiów przypadku Gimnazjum J Gimnazjum J jest zlokalizowane w dużym mieście na prawach powiatu (powyżej 500 tys. mieszkańców). Jest to jedna z ponad 70 szkół gimnazjalnych w tym mieście i ponad

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych Analiza wyników egzaminów zewnętrznych Opracowała Janina Janosz Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania Wprowadzony w 2002 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie kujawsko-pomorskim w latach

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie kujawsko-pomorskim w latach Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie kujawsko-pomorskim w latach - Egzamin maturalny z matematyki, będący formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 22 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 16/17 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 19 czerwca 17 r.

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych szkół

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych szkół Analiza wyników egzaminów zewnętrznych szkół prowadzonych przez Miasto Przemyśl Przemyśl, 2013 Szkoły podstawowe Wyniki z egzaminów w 2012 roku porównanie między miastami. Wyniki egzaminów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 20 czerwca 2016

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny kwiecień 2013r.

Egzamin gimnazjalny kwiecień 2013r. Informacja o wynikach absolwentów naszej szkoły z egzaminu gimnazjalnego i maturalnego 2013 Dla Gimnazjum nr11 i I Liceum Ogólnokształcącego im. Walentego Roździeńskiego w Sosnowcu w ZSO nr 1 Egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 214 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 214 w kraju: Do egzaminu w kraju przystąpiło 294 942 tegorocznych absolwentów, a

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (dane podstawowe ilościowe) Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r.

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Prywatne Gimnazjum Nr 8 im. Astrid Lindgren w Warszawie Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Analiza wyników Warszawa, 2012 rok Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był na nowych zasadach.

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie. Analiza wyników egzaminu maturalnego z uwzględnieniem potencjału uczniów po egzaminie gimnazjalnym

Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie. Analiza wyników egzaminu maturalnego z uwzględnieniem potencjału uczniów po egzaminie gimnazjalnym Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Analiza wyników egzaminu maturalnego 2010 z uwzględnieniem potencjału uczniów po egzaminie gimnazjalnym Kraków, wrzesień 2010 2 WSTĘP... 4 I. OGÓLNE INFORMACJE O OPONOWANEJ

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO LICEUM

REKRUTACJA DO LICEUM REKRUTACJA DO LICEUM RADA PEDAGOGICZNA DOSKONALE WYKSZTAŁCONA KADRA TRZECH NAUCZYCIELI POSIADA TYTUŁ NAUKOWY DOKTORA 30 NAUCZYCIELI DYPLOMOWANYCH, 22 NAUCZYCIELI MIANOWANYCH 18 NAUCZYCIELI POSIADA UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie

Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Egzamin gimnazjalny. Część matematyczno-przyrodnicza przedmioty przyrodnicze Średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi 14,24

Bardziej szczegółowo

Analiza EWD dla Publicznego Gimnazjum w Lutyni w roku blok humanistyczny

Analiza EWD dla Publicznego Gimnazjum w Lutyni w roku blok humanistyczny Analiza EWD dla Publicznego Gimnazjum w Lutyni w roku 2016 - blok humanistyczny EWD wyliczana jest jako miara agregatowa na podstawie wyników egzaminów egzaminacyjnych grup uczniów, a interpretowana jako

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie pomorskim w latach 2007-2009

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie pomorskim w latach 2007-2009 Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie pomorskim w latach - Egzamin maturalny z matematyki, będący formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela chemii

Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela chemii Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela chemii Nowości w prawie oświatowym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy Publiczne Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy Analiza egzaminu gimnazjalnego 2013 wg wskaźników EWD Opracowanie Beata Gawryluk 1 S t r o n a I. Wstęp Metoda EWD to zestaw technik

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 6 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 15 Opracował Przemysław Murawski, 15 1. Język obcy nowożytny. W Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu do egzaminu z języka

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metody edukacyjnej wartości dodanej do oceny efektywności pracy szkół

Wykorzystanie metody edukacyjnej wartości dodanej do oceny efektywności pracy szkół Wykorzystanie metody edukacyjnej wartości dodanej do oceny efektywności pracy szkół Ewa Stożek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, Instytut Badań Edukacyjnych - Pracownia EWD e.stozek@ewd.edu.pl Informacja

Bardziej szczegółowo