Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowna Pani/Szanowny Panie,"

Transkrypt

1 Szanowna Pani/Szanowny Panie, Prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu. Składa się ona z 6 pytań, prosimy odpowiedzieć na nie zgodnie z poleceniem zawartym pod każdym pytaniem. Pytania skonstruowane są z dwóch części: testowej i opisowej. Aby zostać zakwalifikowanym do oceny konkursowej wystarczy udzielić odpowiedzi na cześć testową, jednak rozwinięcie odpowiedzi w części opisowej będzie premiowane. Wypełnienie i odesłanie niniejszej ankiety jest traktowane jako zgłoszenie do konkursu oraz zaakceptowanie regulaminu konkursu o tytuł Firma Dobrze Widziana. INFORMACJE O FIRMIE: Nazwa Firmy: Multiserwis Sp. z o.o. Adres siedziby: Prudnicka 40, Krapkowice Loża BCC: opolska Osoba do kontaktów: Joanna Przybyłek Telefon, Ilość osób zatrudnionych w firmie 1 do 9 pracowników od 10 do 49 pracowników od 50 do 250 pracowników x powyżej 250 pracowników Podstawowa działalność firmy Od ponad 23 lat Multiserwis Sp. z o.o. bierze udział w przemianach na polskim rynku izolacji przemysłowych. Rozszerzając zakres swojej działalności o prace rusztowaniowe, produkcję konstrukcji i płaszczy ochronnych z blach dla izolacji, spółka stała się poszukiwanym partnerem dla kompleksowej realizacji zadań w energetyce, przemyśle chemicznym i petrochemicznym. Multiserwis, zatrudniając obecnie ponad 2917 pracowników na budowach w całej Europie z przychodami w 2013 roku na poziomie 455 mln PLN, jest największym w Polsce przedsiębiorstwem w branży izolacji termicznych i rusztowań przemysłowych. Przynależność do jednego z największych na świecie koncernów BILFINGER, działającego w branży serwisu przemysłowego, pozwoliła na poszerzenie zakresu dotychczasowych usług o nowe technologie i branże. Priorytetem wszelkich działań przedsiębiorstwa Multiserwis jest bezpieczna i terminowa realizacja zadań przy

2 zachowaniu wysokiej jakość usług oraz z zachowaniem rzetelnej i etycznej obsługi naszych Klientów, co potwierdzają pozyskane referencje. W związku z wdrożeniem nowej struktury organizacyjnej koncernu podjęta została decyzja o przejęciu z dniem roku działalności projektowej i inwestycyjnej w zakresie izolacji przemysłowych i fasad od spółki Bilfinger Industrial Services Polska (dawniej BIS Izomar). Multiserwis Sp. z o.o. po przyłączeniu firm BIS Plettac oraz odkupieniu od Bilfinger Industrial Services Polska wydzielonej części przedsiębiorstwa zbudowała bardzo silną i unikatową organizację do kompleksowej obsługi swoich Klientów począwszy od inżynieringu, poprzez dostawy, zarządzania projektem, realizację i serwis w pełnej palecie świadczonych usług. Tym samym przedsiębiorstwo Multiserwis Sp. z o.o. staje się głównym polskim dostawcą usług w zakresie izolacji przemysłowych, fasad i rusztowań w grupie Bilfinger. Chcąc być preferowanym dostawcą usług na projektach, priorytetem naszych wszelkich działań jest najwyższa jakość oraz partnerska i etyczna obsługa naszych klientów. Od lat mamy odpowiednie certyfikaty takie jak: OHSAS 18001, SCC/VCA, ISO 9001, ISO Nowy model biznesowy oparty na czterech filarach usług zapewnia naszym obecnym, jak i przyszłym klientom pełniejszą obsługę inwestycji w zakresie izolacji przemysłowych wraz z produkcją komponentów do izolacji, usługami rusztowaniowymi, oraz usługami montażu w wielu dziedzinach zarówno w przemyśle jak i budownictwie. Naszemu rozwojowi sprzyja również dywersyfikacja rynków (jesteśmy ciągle obecni, na co najmniej ośmiu rynkach europejskich) oraz elastycznie dysponujemy potencjałem ludzkim. W chwili obecnej posiadamy już pięć oddziałów w Ostrzeszowie, Niemczech, Austrii, Luksemburgu oraz w Szwajcarii. Czy firma uczestniczyła w dotychczasowych edycjach konkursu Firma Dobrze Widziana? x Tak i została laureatem w latach: 2012 i W 2013 zostaliśmy laureatem. Tak, ale nie została laureatem Nie uczestniczyła

3 1. CZY FIRMA POSIADA SPISANĄ STRATEGIĘ SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI? Tak [jeśli TAK, proszę opisać jej podstawowe założenia poniżej] x Nie Miejsce na opis (max 2000 znaków) W związku z tym, że jesteśmy częścią składową koncernu Bilfinger nasza firma w tym zakresie powinna się podporządkować strategii obowiązującej w całym koncernie. 2. MIEJSCE PRACY Poniżej zostały wymienione przykładowe działania firmy odpowiedzialnej prowadzone w miejscu pracy. Proszę zaznaczyć (możliwa dowolna liczba odpowiedzi) te, które zostały wdrożone w Pani/Pana firmie. Proszę opisać realizację polityki społecznej odpowiedzialności wobec pracowników lub opisać przynajmniej jedno z takich działań wdrożonych w Pani/Pana firmie. x Jasne reguły dotyczące premii / bonusów (wiedza formalnie rozpowszechniona wśród pracowników) x Przejrzyste kryteria awansu (wiedza formalnie rozpowszechniona wśród pracowników) x Oferowanie szkoleń i możliwości rozwoju zawodowego (przejrzyste / rozpowszechnione zasady udziału / dostępu) x Dbanie o przestrzeganie norm bezpieczeństwa i higieny pracy Pomoc dla zwalnianych pracowników (np. wsparcie finansowe, pomoc w przekwalifikowaniu, itp.) x Stworzenie możliwości zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych i/lub osób w wieku powyżej 50 lat x Ponadobowiązkowe świadczenia socjalne (programy emerytalne, pomoc rodzinom pracowników w potrzebie, np. choroba, trudna sytuacja materialna) Finansowanie, współfinansowanie opieki zdrowotnej X Dofinansowywanie zajęć sportowych, kulturalnych (np. dopłaty za karnety na siłownię/basen/fitness, darmowe bilety do kina) x Prowadzenie dialogu z przedstawicielami pracowników (np. rady pracownicze, związki zawodowe) x Prowadzenie regularnej komunikacji wewnętrznej informowanie pracowników o sytuacji firmy, w tym o problemach, zmianach w strategii firmy, itp. x Prowadzenie regularnych badań satysfakcji pracowników Prowadzenie polityki równouprawnienia i przeciwdziałanie dyskryminacji (np. ze względu na płeć, wyznanie, orientację seksualną, niepełnosprawność) x Równy dostęp kobiet do procesów decyzyjnych, awansów, podwyżek oraz do stanowisk kierowniczych x System wynagradzania, który nie dyskryminuje (np. ze względu na płeć, wyznanie, orientację seksualną, niepełnosprawność) x Przyjazne warunki pracy dla matek z dziećmi (np. elastyczny czas pracy, możliwość przejścia na ¾ etatu, etc.)

4 Miejsce na opis (max 1000 znaków) Bez wykwalifikowanych i odpowiednio zmotywowanych pracowników przedsiębiorstwo także nie może dobrze funkcjonować. Kreowanie samokształcenia się pracowników i całej organizacji można realizować na wiele sposobów, najlepiej jednak jest stosować mix wielu różnych kreatywnych działań. W naszej organizacji stworzyliśmy system badań kwalifikacji i kompetencji w celu określenia aktualnych kompetencji pracownika. Celem ich jest zapewnienie pracownikom warunków rozwoju zawodowego i ich klarownych zasad, przez co w przedsiębiorstwie zwiększa się efekt motywacyjny. W Multiserwis Sp. z o.o. w 2009 roku wprowadzono zarządzanie przez kompetencje. W ramach tego została przeprowadzona weryfikacja stanowisk i określone zostały szczegółowe wymagania kwalifikacyjne na każde stanowisko, czyli tzw. podstawowe wymogi stawiane przez przedsiębiorstwo dla istniejących w nim stanowisk pracy. Siatka stawek zaszeregowań płacowych jest związana z aktualnie posiadającymi kompetencjami. - Opracowaliśmy system ścieżek karier zawodowych. - Dofinansowujemy pracownikom studia zaoczne, wieczorowe i studium, te związane z pracą zawodową w 100% inne w 50%. - Organizujemy szereg szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych. - Z naszej inicjatywy zarejestrowane zostało Stowarzyszenie pod nazwą R&M Centrum Szkolenia Zawodowego z siedzibą w Krapkowicach, które szkoli naszych pracowników, inne osoby którym zapewniamy zatrudnienie oraz uczniów kształconych praktycznej nauki zawodu ( monter izolacji przemysłowych, blacharz izolacji przemysłowych) na potrzeby naszej spółki. Doprowadziliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem do zarejestrowania zawodów i przywrócenia ich do szkolnictwa zawodowego: monter izolacji przemysłowych i blacharz izolacji przemysłowych. Wdrożyliśmy system stypendiów dla uczniów. Organizujemy kursy językowe i komputerowe na terenie firmy. Głównym celem tych działań jest zapewnienie profesjonalnej kadry na każdym stanowisku pracy, która będzie mogła sprostać zmieniającym się w bardzo szybkim tempie wymaganiom klienta zewnętrznego, bez którego przecież przedsiębiorstwo nie może istnieć. 3. RYNEK Poniżej zostały wymienione przykładowe działania firmy odpowiedzialnej prowadzone w obszarze rynkowym. Proszę zaznaczyć te, które zostały wdrożone w Pani/Pana firmie. Proszę opisać realizację polityki społecznej odpowiedzialności w tym obszarze lub opisać przynajmniej jedno z takich działań wdrożonych w Pani/Pana firmie. x Rzetelne traktowanie oraz komunikacja z kontrahentami/podwykonawcami/dostawcami (np. terminowe płatności, stałe kontrakty) Weryfikacja kontrahentów/podwykonawców/dostawców pod kątem ich społecznej odpowiedzialności, etycznego prowadzenia biznesu x Ograniczanie ryzyka i negatywnych skutków wynikających z użytkowania wyrobów, np. poprzez odpowiednie projektowanie, uzyskiwanie certyfikatów bezpieczeństwa towarów oraz badań produktów/usług pod kątem ich wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo klientów/kontrahentów

5 x Zapewnienie konsumentom warunków rzetelnego serwisu oraz procedury reklamacji, które gwarantują im możliwość dochodzenia swoich praw w zakresie gwarancji wyrobu x Rzetelne i pełne informowanie konsumentów/klientów o cechach, właściwościach oferowanych produktów/usług w tym o możliwych negatywnych, niepożądanych lub ubocznych skutkach stosowania produktu x Uczciwa reklama/marketing taka, która nie przekłamuje; nie stosuje praktyk zniesławienia konkurencji; nie gra na emocjach dzieci; reklama, która nie dyskryminuje kobiet poprzez wykorzystywanie jako symbolu stereotypowego podziału ról kobiet i mężczyzn w życiu społecznym Prowadzenie własnych badań zmierzających do rozwoju firmy/produktów/usług x Stosowanie innowacyjnych rozwiązań, nowych technologii w procesie produkcji, sprzedaży Angażowanie klientów w działania społeczne, np. poprzez programy lojalnościowe, zbieranie punktów / środków na cele społeczne x Posiadanie / staranie się o uzyskanie certyfikatów potwierdzających jakość świadczonych usług / produktów (ponad wymagany standard w branży) x Relacje inwestorskie przejrzysta, regularna komunikacja z inwestorami, analitykami rynkowymi x Transparentność - otwarte informowanie o działalności firmy, jej planach i wynikach x Komunikacja kryzysowa uczciwe informowanie o sytuacji/planach firmy w sytuacji kryzysu x Uczciwa konkurencja, w tym niepraktykowanie: zmów cenowych, przekazów marketingowych oczerniających konkurencję. Miejsce na opis (max 1000 znaków),,dobra jakość to najlepsze referencje. Takie motto od początku istnienia przyświecało naszej firmie. Jakość i rzetelna obsługa klientów są stałymi wartościami zapisanymi w misji naszego przedsiębiorstwa. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów spółka dąży do realizacji kompleksowych usług. Nowy model biznesowy oparty na czterech filarach usług zapewnia naszym obecnym jak i przyszłym klientom pełniejszą obsługę inwestycji w zakresie izolacji przemysłowych wraz z produkcją komponentów do izolacji, usługami rusztowaniowymi, oraz usługami montażu w wielu dziedzinach zarówno w przemyśle jak i budownictwie. Naszemu rozwojowi sprzyja również dywersyfikacja rynków (jesteśmy ciągle obecni na co najmniej ośmiu rynkach europejskich) oraz elastycznie dysponujemy potencjałem ludzkim. Realizując wiele inwestycji w Polsce i za granicą wielokrotnie udowodniliśmy, że wybierając przedsiębiorstwo Multiserwis Sp. z o.o. wybrano dobrego i rzetelnego partnera co wyrażone jest w wielu referencjach, jakie otrzymujemy i kolejnych zamówieniach. Chcąc być preferowanym dostawcą usług na projektach priorytetem naszych wszelkich działań jest najwyższa jakość oraz partnerska i etyczna obsługa naszych klientów. Dlatego w swojej organizacji prowadzimy badania satysfakcji klienta głównie poprzez dział jakości. Najważniejsze w tych badaniach jest poznanie potrzeb klienta, czyli to co spowoduje, aby klient był w 100% usatysfakcjonowany. W naszej branży izolacji przemysłowych (usłudze) jest kilka istotnych czynników na które należy zwrócić uwagę.

6 Stosunek jakości do ceny (dobra usługa za stosunkowo niska cenę) Sposób realizacji usługi (terminowo, bezpiecznie i bezproblemowo) Inne dodatki do realizowanej usługi (serwis, gwarancje czy bezpłatne dodatkowe usługi. W naszej organizacji klientów podzieliliśmy na dwie grupy Stali klienci Nowi klienci Badania nad satysfakcją klientów prowadzi dział jakości pod kilkoma względami: 1. Zbieranie referencji zgodnie z procedurą po zakończeniu usługi i ich analiza, oceny treści referencji. Istotne jest w ogóle otrzymać referencje. 2. Badania statystyczne satysfakcji poprzez: ilość zleceń od stałych klientów wartość zamówień dla naszego przedsiębiorstwa w stosunku do wszystkich zamówień od danego klienta wzrost czy spadek ilości zamówień od danego klienta ilość otrzymanych zamówień do wykonanych ofert 3. Ilość reklamacji (rosnąca czy malejąca w porównaniu do poprzednich okresów) 4. Ilość nowych klientów (rosnąca czy malejąca w porównaniu do poprzednich okresów) 5. Utrata stałych klientów (czy takie przypadki mają miejsce i analiza dlaczego) 6. Osobiste spotkania liderów i rozmowy w sprawie satysfakcji i realizacji usługi. Ogólne wyniki tych analiz w naszym przedsiębiorstwie są bardzo zadawalające bo wszystkie wskaźniki pozytywne są rosnące co widać po dynamicznym rozwoju spółki w ostatnim dziesięcioleciu. 4. SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE Poniżej zostały wymienione przykładowe działania społecznie zaangażowanej firmy. Proszę zaznaczyć te, które zostały wdrożone w Pani/Pana firmie. Proszę opisać realizację polityki społecznego zaangażowania lub opisać przynajmniej jedno z takich działań wdrożonych w Pani/Pana firmie. x Udzielanie pomocy finansowej (wybranym grupom osób lub instytucjom) x Udzielanie pomocy rzeczowej (np. zakup/przekazanie komputerów dla szkoły) x Udostępnianie bezpłatnie usługi/lokalu/sprzętu w celach społecznych x Sponsoring kultury i sportu x Prowadzenie własnych projektów społecznych (np. akcja podziel się posiłkiem ) Prowadzenie programów stypendialnych x Wolontariat pracowniczy (umożliwienie pracownikom zaangażowania społecznego np. poprzez dodatkowy dzień płatnego urlopu, dodatkowe środki finansowe, traktowanie części godzin przeznaczonych na wolontariat jako czas pracy) x Uwzględnianie potrzeb i opinii społeczności lokalnej, z którą sąsiaduje firma x Przekazywanie części zysków ze sprzedaży wybranych produktów/usług na cele społeczne x Współpraca z organizacjami pozarządowymi / pożytku publicznego

7 Miejsce na opis (max 1000 znaków) Pragnę dalej żyć głosząc hasło:,, ZDOBYWAJ, ALE UMIEJ DZIELIĆ SIĘ Z INNYMI". To słowa prezesa naszej spółki. Dobrą opinię buduje nie tylko doskonała jakość i bezpieczeństwo pracy. Współczesne trendy i zmiany zachodzące w otoczeniu wskazują, że społeczna odpowiedzialność odgrywa coraz więcej znaczącą rolę w tworzeniu gospodarczej rzeczywistości. Wzrasta funkcja niematerialnych czynników w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa, zwiększa się także świadomość społeczna. Także relacje z otoczeniem i wielokierunkowa działalność na rzecz lokalnego środowiska oraz wsparcie dla potrzebujących. Nasza organizacja zmierza do przekonania szeroko pojętego otoczenia, że Multiserwis postępuje zgodnie z jego interesem, a zatem jesteśmy społecznie odpowiedzialni. Pomagamy wielu stowarzyszeniom i fundacjom zrzeszającym dzieci ciężko chore. Wśród dzieci i młodzieży propagujemy ekologiczny tryb życia poprzez wsparcia finansowe różnego rodzaju akcji. Staramy się pomagać najbardziej potrzebującym (głównie z województwa opolskiego). W 2013 roku firma przekazała środki związane z działalnością charytatywną w kwocie: zł jako darowizny d na: Przedszkola, żłobki, szkoły podstawowe, gimnazja zł. Domy pomocy społecznej zł, Stowarzyszenia związki i organizacje zł, Kościół zł Inne zł ,04 jako Sponsoring na: Sztukę i kulturę ,03 zł Sport ,01 zł Inne zł W 2014 roku do chwili obecnej przekazana kwota darowizn wyniosła ,00 zł a na Sponsoring przeznaczyliśmy kwotę ,01 zł Jesteśmy współorganizatorami stowarzyszenia Lions Club w Krapkowicach i Fundacji,,Pomoc" założonej w 2010r. Co roku odbywają się bale karnawałowe z których dochód w całości przeznaczony jest na cele charytatywne, oraz Gale Dobroczynności podczas których zebrane środki przeznacza się na konkretny cel. Staramy się zaangażować w akcje niesienia pomocy potrzebującym naszych pracowników, dlatego w zeszłym roku zorganizowaliśmy zbiórkę pieniężną z której dochód przeznaczony był na sierocińce w Kyenjojo w Afryce. W maju ulicami Opola pobiegli uczestnicy charytatywnej sztafety firm,,podaj dalej. To już trzecia edycja tej inicjatywy, która odbywa się podczas Maratonu Opolskiego. Multiserwis już po raz drugi wziął udział w biegu. Celem akcji był jak zwykle jak najkrótszy czas pokonania trasy, ale również cel charytatywny. W biegu sztafet bierzemy udział po raz drugi a w roku 2013 uzyskaliśmy pierwsze miejsce w zbiórce pieniężnej która wyniosła , 62.

8 5. EKOLOGIA Poniżej zostały wymienione przykładowe działania firmy odpowiedzialnej prowadzone w obszarze ekologia. Proszę zaznaczyć te, które zostały wdrożone w Pani/Pana firmie. Proszę opisać realizację polityki społecznej odpowiedzialności w tym obszarze lub opisać przynajmniej jedno z takich działań wdrożonych w Pani/Pana firmie. X Bieżący monitoring i wdrażanie nowych przepisów i rozporządzeń w zakresie ochrony środowiska X Wprowadzanie zaleceń dotyczących oszczędności papieru/prądu/wody/recykling w firmie X Ograniczanie produkcji odpadów oraz promowanie ich segregacji X Identyfikowanie potencjalnych negatywnych skutków środowiskowych własnej działalności i odpowiednie planowanie działalności firmy z uwzględnieniem tego wpływu na środowisko X Promowanie zachowań pro-ekologicznych wśród pracowników, klientów, podwykonawców, dostawców X Oferowanie produktów/usług przyjaznych środowisku naturalnemu X Stosowanie technologii/rozwiązań przyjaznych środowisku X Wspieranie inicjatyw ekologicznych (np. wsparcie finansowe, udział w akcjach ekologicznych, sponsoring wydarzeń ekologicznych) Miejsce na opis (max 1000 znaków) Ochrona środowiska jest dla przedsiębiorstwa ważnym tematem, czego dowodem jest wdrożenie w 2009 r. systemu zarzadzania środowiskiem w ramach zintegorwanego systemu zarządzania bezpieczeństwa pracy, jakości, ochrony zdrowia i ochrony środowiska. Nie jest to dla nas jedynie "moda", ale przeświadczenie, że dbając o środowisko, tak naprawdę dbamy o najwyższą jakość naszego życia. To założenie staramy się wpoić wszystkim pracownikom zatrudnionym w przedsiebiorstwie. 6. KOMUNIKACJA O CSR Poniżej zostały wymienione przykładowe działania firmy odpowiedzialnej prowadzone w obszarze komunikowania o CSR. Proszę zaznaczyć te, które zostały wdrożone w Pani/Pana firmie. Proszę opisać realizację polityki społecznej odpowiedzialności w tym obszarze lub opisać przynajmniej jedno z takich działań wdrożonych w Pani/Pana firmie. Publikowanie raportów społecznych x Publikowanie informacji o społecznej odpowiedzialności firmy na stronie internetowej firmy, w broszurach firmowych x Komunikacja o CSR skierowana do interesariuszy firmy (pracownicy, klienci, podwykonawcy, dostawcy, organizacje społeczne, media, organizacje ekologiczne, władze lokalne i inne grupy ważne dla firmy)

9 x Dialog z interesariuszami firmy ( konsultowanie i uwzględniania postulatów pracowników, klientów, podwykonawców, dostawców, organizacji społecznych, mediów, organizacji ekologicznych, władz lokalnych i innych grup ważnych dla firmy) Miejsce na opis (max 1000 znaków) Co kwartał wydajemy gazetkę firmową w której szerzej informujemy o CSR. Również na naszej stronie internetowej można znaleźć informacje o naszych działaniach. Miejscowość, data Krapkowice r. Podpis szefa firmy Dyrektor Usług Montażowych Członek Zarządu Kornelia Tomala

1. CZY FIRMA POSIADA SPISANA STRATEGIC SPOLECZNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI? Tak [jesli TAK, prosz? opisacjej podstawowe za-bzenia ponizej]

1. CZY FIRMA POSIADA SPISANA STRATEGIC SPOLECZNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI? Tak [jesli TAK, prosz? opisacjej podstawowe za-bzenia ponizej] Szanowna Pani/Szanowny Panie, Prosimy o wypdnienie niniejszej ankiety dotycz4cej spotecznej odpowiedzialnosci biznesu. Sktada si? ona z 6 pytan, prosimy odpowiedziec na nie zgodnie z poleceniem zawartym

Bardziej szczegółowo

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Spis treści List prezesa Zarządu 3 Krótko o raporcie 4 Wartości, którymi się kierujemy 5 Wczoraj i jutro strategia 6 Struktura i władze Banku 7 Wyniki naszych

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

DanonePL. Przegląd CSR

DanonePL. Przegląd CSR DanonePL Przegląd CSR Spis treści: 26 3 4 5 6 Trzy filary Danone a Katalog wartości Historia CSR w Danone Nasi interesariusze 1. Ludzie 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 19 20 20 Danone to ludzie Po pierwsze,

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 PO PROSTU FAIR Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 1. PO PROSTU FAIR WOBEC KLIENTÓW / STR. 15 2. PO PROSTU FAIR WOBEC PARTNERÓW / STR. 31 1.1 1.2 JASNE ZASADY PRZEJRZYSTE PRODUKTY I PROCESY, ŁATWY

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

Ludzie pomagają Ludziom

Ludzie pomagają Ludziom Raport społecznej odpowiedzialności Polpharmy -2013 Niniejszy Raport powstał z myślą o naszych interesariuszach, dlatego też każda Państwa opinia będzie dla nas cennym źródłem informacji. Wszelkie opinie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r.

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. Raport zawiera ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wyniki firmy Leszek i Agata sp. z o.o. w kontekście zrównoważonego rozwoju. OD PREZESA Leszek i Agata

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE. Ficomirrors Polska

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE. Ficomirrors Polska RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE Ficomirrors Polska w latach 2009 2013 Wstęp Dla Ficomirrors Polska społeczna odpowiedzialność w biznesie oznacza odpowiedzialne i przede wszystkim zrównoważone

Bardziej szczegółowo

CSR Code. Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Nowy Styl 2012/2013

CSR Code. Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Nowy Styl 2012/2013 CSR Code 2012/2013 CSR Code Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Nowy Styl 2012/2013 Spis treści Grupa Nowy Styl w liczbach 4 1 Kim jesteśmy? 9 1.1 Nasza strategia 14 1.2 Władze spółki 16 1.3 Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

ROK 2014 STRATEGIA CSR. Partners in Progress sp. z o.o. Firma Społecznie Odpowiedzialna

ROK 2014 STRATEGIA CSR. Partners in Progress sp. z o.o. Firma Społecznie Odpowiedzialna Partners in Progress sp. z o.o. Firma Społecznie Odpowiedzialna Projekt współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy STRATEGIA CSR ROK 2014 Robert Reinfuss SPIS TREŚCI Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki CSR w aspekcie pracowniczym (Wybór)

Dobre praktyki CSR w aspekcie pracowniczym (Wybór) Dobre praktyki CSR w aspekcie pracowniczym (Wybór) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Region Warmińsko-Mazurski NSZZ Solidarność 10-448 Olsztyn

Bardziej szczegółowo

zeszyt 4 Firma = pracownicy

zeszyt 4 Firma = pracownicy zeszyt 4 Firma = pracownicy odpowiedzialność rozwój zaangażowanie Spis treści Wprowadzenie 3 Strategia a Pracownicy 4 Odpowiedzialność 8 1. Rekrutacja 9 2. Warunki formalne zatrudnienia 16 3. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu 2009-2011 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku Spis treści 2 Społecznie odpowiedzialni najlepsze praktyki Nasz BANK Etyczny i bezpieczny 5 7 9 14 17 Etyczny i bezpieczny O raportowaniu

Bardziej szczegółowo

Zespół do Spraw Koordynacji Prac nad Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw Energetycznych wobec Odbiorcy STREFA ODBIORCY W ENERGETYCE

Zespół do Spraw Koordynacji Prac nad Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw Energetycznych wobec Odbiorcy STREFA ODBIORCY W ENERGETYCE Zespół do Spraw Koordynacji Prac nad Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw Energetycznych wobec Odbiorcy STREFA ODBIORCY W ENERGETYCE SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH W ŚWIETLE TRZECICH

Bardziej szczegółowo

Bank lokalnych społeczności. Raport odpowiedzialnego biznesu 2011

Bank lokalnych społeczności. Raport odpowiedzialnego biznesu 2011 Bank lokalnych społeczności Raport odpowiedzialnego biznesu 2011 List od Prezesa 3 Kilka słów o raporcie 4 Profil Banku BGŻ 6 Historia 6 Filozofia biznesu i nasze wartości 6 Oferta Banku produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

Work Service S.A. Adres siedziby głównej ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław Telefon: +48 (071) 37 10 900 E - mail:work@workservice.

Work Service S.A. Adres siedziby głównej ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław Telefon: +48 (071) 37 10 900 E - mail:work@workservice. Work Service S.A. Adres siedziby głównej ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław Telefon: +48 (071) 37 10 900 E - mail:work@workservice.pl Kontakt dotyczący CSR: beata.pilichowska@workservice.pl www.workservice.pl

Bardziej szczegółowo

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR redakcja: Agnieszka Zielińska Alicja Szepietowska projekt: Piotr Gamdzyk RYNEK AGENCJI

Bardziej szczegółowo

Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013. Lipiec 2014

Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013. Lipiec 2014 Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013 Lipiec 2014 w raporcie 1. WPROWADZENIE 1 1.1. List Prezesa 1 1.2. O raporcie 2 2. O FIRMIE 3 2.1. Charakterystyka działalności 3 2.2. Kalendarium

Bardziej szczegółowo

kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze

kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze Mysłowice, maj 2014 r. Spis treści Preambuła... Wartości... Partnerzy... Pracownicy... Ochrona

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Bolesław Rok Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa 2004 Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA 2012-2013 Informacja o raporcie Niniejszy dokument jest pierwszym raportem firmy Farm Frites Poland SA (FFP), dotyczącym zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zasilamy społeczne innowacje

Zasilamy społeczne innowacje Zasilamy społeczne innowacje Zrównoważony rozwój RWE Polska i RWE Stoen Operator Spis treści List Prezesa RWE Polska...3 Dane i fakty...4 RWE Polska...6 RWE Stoen Operator...7 RWE w Polsce...8 Grupa RWE...9

Bardziej szczegółowo

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN I II III List Prezesa Zarządu PKN ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Relacje wewnątrz Firmy 1. Godne i przyjazne warunki pracy 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo