Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowna Pani/Szanowny Panie,"

Transkrypt

1 Szanowna Pani/Szanowny Panie, Prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu. Składa się ona z 6 pytań, prosimy odpowiedzieć na nie zgodnie z poleceniem zawartym pod każdym pytaniem. Pytania skonstruowane są z dwóch części: testowej i opisowej. Aby zostać zakwalifikowanym do oceny konkursowej wystarczy udzielić odpowiedzi na cześć testową, jednak rozwinięcie odpowiedzi w części opisowej będzie premiowane. Wypełnienie i odesłanie niniejszej ankiety jest traktowane jako zgłoszenie do konkursu oraz zaakceptowanie regulaminu konkursu o tytuł Firma Dobrze Widziana. INFORMACJE O FIRMIE: Nazwa Firmy: Multiserwis Sp. z o.o. Adres siedziby: Prudnicka 40, Krapkowice Loża BCC: opolska Osoba do kontaktów: Joanna Przybyłek Telefon, Ilość osób zatrudnionych w firmie 1 do 9 pracowników od 10 do 49 pracowników od 50 do 250 pracowników x powyżej 250 pracowników Podstawowa działalność firmy Od ponad 23 lat Multiserwis Sp. z o.o. bierze udział w przemianach na polskim rynku izolacji przemysłowych. Rozszerzając zakres swojej działalności o prace rusztowaniowe, produkcję konstrukcji i płaszczy ochronnych z blach dla izolacji, spółka stała się poszukiwanym partnerem dla kompleksowej realizacji zadań w energetyce, przemyśle chemicznym i petrochemicznym. Multiserwis, zatrudniając obecnie ponad 2917 pracowników na budowach w całej Europie z przychodami w 2013 roku na poziomie 455 mln PLN, jest największym w Polsce przedsiębiorstwem w branży izolacji termicznych i rusztowań przemysłowych. Przynależność do jednego z największych na świecie koncernów BILFINGER, działającego w branży serwisu przemysłowego, pozwoliła na poszerzenie zakresu dotychczasowych usług o nowe technologie i branże. Priorytetem wszelkich działań przedsiębiorstwa Multiserwis jest bezpieczna i terminowa realizacja zadań przy

2 zachowaniu wysokiej jakość usług oraz z zachowaniem rzetelnej i etycznej obsługi naszych Klientów, co potwierdzają pozyskane referencje. W związku z wdrożeniem nowej struktury organizacyjnej koncernu podjęta została decyzja o przejęciu z dniem roku działalności projektowej i inwestycyjnej w zakresie izolacji przemysłowych i fasad od spółki Bilfinger Industrial Services Polska (dawniej BIS Izomar). Multiserwis Sp. z o.o. po przyłączeniu firm BIS Plettac oraz odkupieniu od Bilfinger Industrial Services Polska wydzielonej części przedsiębiorstwa zbudowała bardzo silną i unikatową organizację do kompleksowej obsługi swoich Klientów począwszy od inżynieringu, poprzez dostawy, zarządzania projektem, realizację i serwis w pełnej palecie świadczonych usług. Tym samym przedsiębiorstwo Multiserwis Sp. z o.o. staje się głównym polskim dostawcą usług w zakresie izolacji przemysłowych, fasad i rusztowań w grupie Bilfinger. Chcąc być preferowanym dostawcą usług na projektach, priorytetem naszych wszelkich działań jest najwyższa jakość oraz partnerska i etyczna obsługa naszych klientów. Od lat mamy odpowiednie certyfikaty takie jak: OHSAS 18001, SCC/VCA, ISO 9001, ISO Nowy model biznesowy oparty na czterech filarach usług zapewnia naszym obecnym, jak i przyszłym klientom pełniejszą obsługę inwestycji w zakresie izolacji przemysłowych wraz z produkcją komponentów do izolacji, usługami rusztowaniowymi, oraz usługami montażu w wielu dziedzinach zarówno w przemyśle jak i budownictwie. Naszemu rozwojowi sprzyja również dywersyfikacja rynków (jesteśmy ciągle obecni, na co najmniej ośmiu rynkach europejskich) oraz elastycznie dysponujemy potencjałem ludzkim. W chwili obecnej posiadamy już pięć oddziałów w Ostrzeszowie, Niemczech, Austrii, Luksemburgu oraz w Szwajcarii. Czy firma uczestniczyła w dotychczasowych edycjach konkursu Firma Dobrze Widziana? x Tak i została laureatem w latach: 2012 i W 2013 zostaliśmy laureatem. Tak, ale nie została laureatem Nie uczestniczyła

3 1. CZY FIRMA POSIADA SPISANĄ STRATEGIĘ SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI? Tak [jeśli TAK, proszę opisać jej podstawowe założenia poniżej] x Nie Miejsce na opis (max 2000 znaków) W związku z tym, że jesteśmy częścią składową koncernu Bilfinger nasza firma w tym zakresie powinna się podporządkować strategii obowiązującej w całym koncernie. 2. MIEJSCE PRACY Poniżej zostały wymienione przykładowe działania firmy odpowiedzialnej prowadzone w miejscu pracy. Proszę zaznaczyć (możliwa dowolna liczba odpowiedzi) te, które zostały wdrożone w Pani/Pana firmie. Proszę opisać realizację polityki społecznej odpowiedzialności wobec pracowników lub opisać przynajmniej jedno z takich działań wdrożonych w Pani/Pana firmie. x Jasne reguły dotyczące premii / bonusów (wiedza formalnie rozpowszechniona wśród pracowników) x Przejrzyste kryteria awansu (wiedza formalnie rozpowszechniona wśród pracowników) x Oferowanie szkoleń i możliwości rozwoju zawodowego (przejrzyste / rozpowszechnione zasady udziału / dostępu) x Dbanie o przestrzeganie norm bezpieczeństwa i higieny pracy Pomoc dla zwalnianych pracowników (np. wsparcie finansowe, pomoc w przekwalifikowaniu, itp.) x Stworzenie możliwości zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych i/lub osób w wieku powyżej 50 lat x Ponadobowiązkowe świadczenia socjalne (programy emerytalne, pomoc rodzinom pracowników w potrzebie, np. choroba, trudna sytuacja materialna) Finansowanie, współfinansowanie opieki zdrowotnej X Dofinansowywanie zajęć sportowych, kulturalnych (np. dopłaty za karnety na siłownię/basen/fitness, darmowe bilety do kina) x Prowadzenie dialogu z przedstawicielami pracowników (np. rady pracownicze, związki zawodowe) x Prowadzenie regularnej komunikacji wewnętrznej informowanie pracowników o sytuacji firmy, w tym o problemach, zmianach w strategii firmy, itp. x Prowadzenie regularnych badań satysfakcji pracowników Prowadzenie polityki równouprawnienia i przeciwdziałanie dyskryminacji (np. ze względu na płeć, wyznanie, orientację seksualną, niepełnosprawność) x Równy dostęp kobiet do procesów decyzyjnych, awansów, podwyżek oraz do stanowisk kierowniczych x System wynagradzania, który nie dyskryminuje (np. ze względu na płeć, wyznanie, orientację seksualną, niepełnosprawność) x Przyjazne warunki pracy dla matek z dziećmi (np. elastyczny czas pracy, możliwość przejścia na ¾ etatu, etc.)

4 Miejsce na opis (max 1000 znaków) Bez wykwalifikowanych i odpowiednio zmotywowanych pracowników przedsiębiorstwo także nie może dobrze funkcjonować. Kreowanie samokształcenia się pracowników i całej organizacji można realizować na wiele sposobów, najlepiej jednak jest stosować mix wielu różnych kreatywnych działań. W naszej organizacji stworzyliśmy system badań kwalifikacji i kompetencji w celu określenia aktualnych kompetencji pracownika. Celem ich jest zapewnienie pracownikom warunków rozwoju zawodowego i ich klarownych zasad, przez co w przedsiębiorstwie zwiększa się efekt motywacyjny. W Multiserwis Sp. z o.o. w 2009 roku wprowadzono zarządzanie przez kompetencje. W ramach tego została przeprowadzona weryfikacja stanowisk i określone zostały szczegółowe wymagania kwalifikacyjne na każde stanowisko, czyli tzw. podstawowe wymogi stawiane przez przedsiębiorstwo dla istniejących w nim stanowisk pracy. Siatka stawek zaszeregowań płacowych jest związana z aktualnie posiadającymi kompetencjami. - Opracowaliśmy system ścieżek karier zawodowych. - Dofinansowujemy pracownikom studia zaoczne, wieczorowe i studium, te związane z pracą zawodową w 100% inne w 50%. - Organizujemy szereg szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych. - Z naszej inicjatywy zarejestrowane zostało Stowarzyszenie pod nazwą R&M Centrum Szkolenia Zawodowego z siedzibą w Krapkowicach, które szkoli naszych pracowników, inne osoby którym zapewniamy zatrudnienie oraz uczniów kształconych praktycznej nauki zawodu ( monter izolacji przemysłowych, blacharz izolacji przemysłowych) na potrzeby naszej spółki. Doprowadziliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem do zarejestrowania zawodów i przywrócenia ich do szkolnictwa zawodowego: monter izolacji przemysłowych i blacharz izolacji przemysłowych. Wdrożyliśmy system stypendiów dla uczniów. Organizujemy kursy językowe i komputerowe na terenie firmy. Głównym celem tych działań jest zapewnienie profesjonalnej kadry na każdym stanowisku pracy, która będzie mogła sprostać zmieniającym się w bardzo szybkim tempie wymaganiom klienta zewnętrznego, bez którego przecież przedsiębiorstwo nie może istnieć. 3. RYNEK Poniżej zostały wymienione przykładowe działania firmy odpowiedzialnej prowadzone w obszarze rynkowym. Proszę zaznaczyć te, które zostały wdrożone w Pani/Pana firmie. Proszę opisać realizację polityki społecznej odpowiedzialności w tym obszarze lub opisać przynajmniej jedno z takich działań wdrożonych w Pani/Pana firmie. x Rzetelne traktowanie oraz komunikacja z kontrahentami/podwykonawcami/dostawcami (np. terminowe płatności, stałe kontrakty) Weryfikacja kontrahentów/podwykonawców/dostawców pod kątem ich społecznej odpowiedzialności, etycznego prowadzenia biznesu x Ograniczanie ryzyka i negatywnych skutków wynikających z użytkowania wyrobów, np. poprzez odpowiednie projektowanie, uzyskiwanie certyfikatów bezpieczeństwa towarów oraz badań produktów/usług pod kątem ich wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo klientów/kontrahentów

5 x Zapewnienie konsumentom warunków rzetelnego serwisu oraz procedury reklamacji, które gwarantują im możliwość dochodzenia swoich praw w zakresie gwarancji wyrobu x Rzetelne i pełne informowanie konsumentów/klientów o cechach, właściwościach oferowanych produktów/usług w tym o możliwych negatywnych, niepożądanych lub ubocznych skutkach stosowania produktu x Uczciwa reklama/marketing taka, która nie przekłamuje; nie stosuje praktyk zniesławienia konkurencji; nie gra na emocjach dzieci; reklama, która nie dyskryminuje kobiet poprzez wykorzystywanie jako symbolu stereotypowego podziału ról kobiet i mężczyzn w życiu społecznym Prowadzenie własnych badań zmierzających do rozwoju firmy/produktów/usług x Stosowanie innowacyjnych rozwiązań, nowych technologii w procesie produkcji, sprzedaży Angażowanie klientów w działania społeczne, np. poprzez programy lojalnościowe, zbieranie punktów / środków na cele społeczne x Posiadanie / staranie się o uzyskanie certyfikatów potwierdzających jakość świadczonych usług / produktów (ponad wymagany standard w branży) x Relacje inwestorskie przejrzysta, regularna komunikacja z inwestorami, analitykami rynkowymi x Transparentność - otwarte informowanie o działalności firmy, jej planach i wynikach x Komunikacja kryzysowa uczciwe informowanie o sytuacji/planach firmy w sytuacji kryzysu x Uczciwa konkurencja, w tym niepraktykowanie: zmów cenowych, przekazów marketingowych oczerniających konkurencję. Miejsce na opis (max 1000 znaków),,dobra jakość to najlepsze referencje. Takie motto od początku istnienia przyświecało naszej firmie. Jakość i rzetelna obsługa klientów są stałymi wartościami zapisanymi w misji naszego przedsiębiorstwa. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów spółka dąży do realizacji kompleksowych usług. Nowy model biznesowy oparty na czterech filarach usług zapewnia naszym obecnym jak i przyszłym klientom pełniejszą obsługę inwestycji w zakresie izolacji przemysłowych wraz z produkcją komponentów do izolacji, usługami rusztowaniowymi, oraz usługami montażu w wielu dziedzinach zarówno w przemyśle jak i budownictwie. Naszemu rozwojowi sprzyja również dywersyfikacja rynków (jesteśmy ciągle obecni na co najmniej ośmiu rynkach europejskich) oraz elastycznie dysponujemy potencjałem ludzkim. Realizując wiele inwestycji w Polsce i za granicą wielokrotnie udowodniliśmy, że wybierając przedsiębiorstwo Multiserwis Sp. z o.o. wybrano dobrego i rzetelnego partnera co wyrażone jest w wielu referencjach, jakie otrzymujemy i kolejnych zamówieniach. Chcąc być preferowanym dostawcą usług na projektach priorytetem naszych wszelkich działań jest najwyższa jakość oraz partnerska i etyczna obsługa naszych klientów. Dlatego w swojej organizacji prowadzimy badania satysfakcji klienta głównie poprzez dział jakości. Najważniejsze w tych badaniach jest poznanie potrzeb klienta, czyli to co spowoduje, aby klient był w 100% usatysfakcjonowany. W naszej branży izolacji przemysłowych (usłudze) jest kilka istotnych czynników na które należy zwrócić uwagę.

6 Stosunek jakości do ceny (dobra usługa za stosunkowo niska cenę) Sposób realizacji usługi (terminowo, bezpiecznie i bezproblemowo) Inne dodatki do realizowanej usługi (serwis, gwarancje czy bezpłatne dodatkowe usługi. W naszej organizacji klientów podzieliliśmy na dwie grupy Stali klienci Nowi klienci Badania nad satysfakcją klientów prowadzi dział jakości pod kilkoma względami: 1. Zbieranie referencji zgodnie z procedurą po zakończeniu usługi i ich analiza, oceny treści referencji. Istotne jest w ogóle otrzymać referencje. 2. Badania statystyczne satysfakcji poprzez: ilość zleceń od stałych klientów wartość zamówień dla naszego przedsiębiorstwa w stosunku do wszystkich zamówień od danego klienta wzrost czy spadek ilości zamówień od danego klienta ilość otrzymanych zamówień do wykonanych ofert 3. Ilość reklamacji (rosnąca czy malejąca w porównaniu do poprzednich okresów) 4. Ilość nowych klientów (rosnąca czy malejąca w porównaniu do poprzednich okresów) 5. Utrata stałych klientów (czy takie przypadki mają miejsce i analiza dlaczego) 6. Osobiste spotkania liderów i rozmowy w sprawie satysfakcji i realizacji usługi. Ogólne wyniki tych analiz w naszym przedsiębiorstwie są bardzo zadawalające bo wszystkie wskaźniki pozytywne są rosnące co widać po dynamicznym rozwoju spółki w ostatnim dziesięcioleciu. 4. SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE Poniżej zostały wymienione przykładowe działania społecznie zaangażowanej firmy. Proszę zaznaczyć te, które zostały wdrożone w Pani/Pana firmie. Proszę opisać realizację polityki społecznego zaangażowania lub opisać przynajmniej jedno z takich działań wdrożonych w Pani/Pana firmie. x Udzielanie pomocy finansowej (wybranym grupom osób lub instytucjom) x Udzielanie pomocy rzeczowej (np. zakup/przekazanie komputerów dla szkoły) x Udostępnianie bezpłatnie usługi/lokalu/sprzętu w celach społecznych x Sponsoring kultury i sportu x Prowadzenie własnych projektów społecznych (np. akcja podziel się posiłkiem ) Prowadzenie programów stypendialnych x Wolontariat pracowniczy (umożliwienie pracownikom zaangażowania społecznego np. poprzez dodatkowy dzień płatnego urlopu, dodatkowe środki finansowe, traktowanie części godzin przeznaczonych na wolontariat jako czas pracy) x Uwzględnianie potrzeb i opinii społeczności lokalnej, z którą sąsiaduje firma x Przekazywanie części zysków ze sprzedaży wybranych produktów/usług na cele społeczne x Współpraca z organizacjami pozarządowymi / pożytku publicznego

7 Miejsce na opis (max 1000 znaków) Pragnę dalej żyć głosząc hasło:,, ZDOBYWAJ, ALE UMIEJ DZIELIĆ SIĘ Z INNYMI". To słowa prezesa naszej spółki. Dobrą opinię buduje nie tylko doskonała jakość i bezpieczeństwo pracy. Współczesne trendy i zmiany zachodzące w otoczeniu wskazują, że społeczna odpowiedzialność odgrywa coraz więcej znaczącą rolę w tworzeniu gospodarczej rzeczywistości. Wzrasta funkcja niematerialnych czynników w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa, zwiększa się także świadomość społeczna. Także relacje z otoczeniem i wielokierunkowa działalność na rzecz lokalnego środowiska oraz wsparcie dla potrzebujących. Nasza organizacja zmierza do przekonania szeroko pojętego otoczenia, że Multiserwis postępuje zgodnie z jego interesem, a zatem jesteśmy społecznie odpowiedzialni. Pomagamy wielu stowarzyszeniom i fundacjom zrzeszającym dzieci ciężko chore. Wśród dzieci i młodzieży propagujemy ekologiczny tryb życia poprzez wsparcia finansowe różnego rodzaju akcji. Staramy się pomagać najbardziej potrzebującym (głównie z województwa opolskiego). W 2013 roku firma przekazała środki związane z działalnością charytatywną w kwocie: zł jako darowizny d na: Przedszkola, żłobki, szkoły podstawowe, gimnazja zł. Domy pomocy społecznej zł, Stowarzyszenia związki i organizacje zł, Kościół zł Inne zł ,04 jako Sponsoring na: Sztukę i kulturę ,03 zł Sport ,01 zł Inne zł W 2014 roku do chwili obecnej przekazana kwota darowizn wyniosła ,00 zł a na Sponsoring przeznaczyliśmy kwotę ,01 zł Jesteśmy współorganizatorami stowarzyszenia Lions Club w Krapkowicach i Fundacji,,Pomoc" założonej w 2010r. Co roku odbywają się bale karnawałowe z których dochód w całości przeznaczony jest na cele charytatywne, oraz Gale Dobroczynności podczas których zebrane środki przeznacza się na konkretny cel. Staramy się zaangażować w akcje niesienia pomocy potrzebującym naszych pracowników, dlatego w zeszłym roku zorganizowaliśmy zbiórkę pieniężną z której dochód przeznaczony był na sierocińce w Kyenjojo w Afryce. W maju ulicami Opola pobiegli uczestnicy charytatywnej sztafety firm,,podaj dalej. To już trzecia edycja tej inicjatywy, która odbywa się podczas Maratonu Opolskiego. Multiserwis już po raz drugi wziął udział w biegu. Celem akcji był jak zwykle jak najkrótszy czas pokonania trasy, ale również cel charytatywny. W biegu sztafet bierzemy udział po raz drugi a w roku 2013 uzyskaliśmy pierwsze miejsce w zbiórce pieniężnej która wyniosła , 62.

8 5. EKOLOGIA Poniżej zostały wymienione przykładowe działania firmy odpowiedzialnej prowadzone w obszarze ekologia. Proszę zaznaczyć te, które zostały wdrożone w Pani/Pana firmie. Proszę opisać realizację polityki społecznej odpowiedzialności w tym obszarze lub opisać przynajmniej jedno z takich działań wdrożonych w Pani/Pana firmie. X Bieżący monitoring i wdrażanie nowych przepisów i rozporządzeń w zakresie ochrony środowiska X Wprowadzanie zaleceń dotyczących oszczędności papieru/prądu/wody/recykling w firmie X Ograniczanie produkcji odpadów oraz promowanie ich segregacji X Identyfikowanie potencjalnych negatywnych skutków środowiskowych własnej działalności i odpowiednie planowanie działalności firmy z uwzględnieniem tego wpływu na środowisko X Promowanie zachowań pro-ekologicznych wśród pracowników, klientów, podwykonawców, dostawców X Oferowanie produktów/usług przyjaznych środowisku naturalnemu X Stosowanie technologii/rozwiązań przyjaznych środowisku X Wspieranie inicjatyw ekologicznych (np. wsparcie finansowe, udział w akcjach ekologicznych, sponsoring wydarzeń ekologicznych) Miejsce na opis (max 1000 znaków) Ochrona środowiska jest dla przedsiębiorstwa ważnym tematem, czego dowodem jest wdrożenie w 2009 r. systemu zarzadzania środowiskiem w ramach zintegorwanego systemu zarządzania bezpieczeństwa pracy, jakości, ochrony zdrowia i ochrony środowiska. Nie jest to dla nas jedynie "moda", ale przeświadczenie, że dbając o środowisko, tak naprawdę dbamy o najwyższą jakość naszego życia. To założenie staramy się wpoić wszystkim pracownikom zatrudnionym w przedsiebiorstwie. 6. KOMUNIKACJA O CSR Poniżej zostały wymienione przykładowe działania firmy odpowiedzialnej prowadzone w obszarze komunikowania o CSR. Proszę zaznaczyć te, które zostały wdrożone w Pani/Pana firmie. Proszę opisać realizację polityki społecznej odpowiedzialności w tym obszarze lub opisać przynajmniej jedno z takich działań wdrożonych w Pani/Pana firmie. Publikowanie raportów społecznych x Publikowanie informacji o społecznej odpowiedzialności firmy na stronie internetowej firmy, w broszurach firmowych x Komunikacja o CSR skierowana do interesariuszy firmy (pracownicy, klienci, podwykonawcy, dostawcy, organizacje społeczne, media, organizacje ekologiczne, władze lokalne i inne grupy ważne dla firmy)

9 x Dialog z interesariuszami firmy ( konsultowanie i uwzględniania postulatów pracowników, klientów, podwykonawców, dostawców, organizacji społecznych, mediów, organizacji ekologicznych, władz lokalnych i innych grup ważnych dla firmy) Miejsce na opis (max 1000 znaków) Co kwartał wydajemy gazetkę firmową w której szerzej informujemy o CSR. Również na naszej stronie internetowej można znaleźć informacje o naszych działaniach. Miejscowość, data Krapkowice r. Podpis szefa firmy Dyrektor Usług Montażowych Członek Zarządu Kornelia Tomala

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Szanowna Pani/Szanowny Panie, Szanowna Pani/Szanowny Panie, Prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu. Składa się ona z 6 pytań, prosimy odpowiedzieć na nie zgodnie z poleceniem zawartym

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Szanowna Pani/Szanowny Panie, Szanowna Pani/Szanowny Panie, Prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu. Składa się ona z 6 pytań, prosimy odpowiedzieć na nie zgodnie z poleceniem zawartym

Bardziej szczegółowo

Czy firma uczestniczyła w dotychczasowych edycjach konkursu Firma Dobrze Widziana?

Czy firma uczestniczyła w dotychczasowych edycjach konkursu Firma Dobrze Widziana? INFORMACJE O FIRMIE: Nazwa Firmy: ansee consulting Michał Jaśkiewicz Adres siedziby: ul. Św. Mikołaja 61-62/6 Loża BCC: dolnośląska Osoba do kontaktów: Dominika Jaśkiewicz Telefon, e-mail: 691951065, d.jaskiewicz@ansee.pl

Bardziej szczegółowo

Stan CSR w polskich firmach

Stan CSR w polskich firmach Stan CSR w polskich firmach Raport z badania ilościowego wśród przedsiębiorców Spis treści 1 Informacje o badaniu 2 3 Podsumowanie i wnioski Wyniki badania 4 Zainteresowanie ankietą auto-ewaluacyjną 1

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 1ºWARSZTATY: TEMATY DO DYSKUSJI SEKTOR: MIESIĄC: LIPIEC ROK: 2013

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 1ºWARSZTATY: TEMATY DO DYSKUSJI SEKTOR: MIESIĄC: LIPIEC ROK: 2013 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU Dokument ten jest przeznaczony dla grup roboczych podczas warsztatów dotyczących projektu. TEMAT A. Identyfikacja i określanie priorytetów grup interesu danej branży

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

MULTISERWIS SP. Z O.O. PREFEROWANY PARTNER NA KAŻDE ZADANIE IZOLACJE PRZEMYSŁOWE RUSZTOWANIA PRZEMYSŁOWE USŁUGI MONTAŻOWE PRODUKCJA I HANDEL

MULTISERWIS SP. Z O.O. PREFEROWANY PARTNER NA KAŻDE ZADANIE IZOLACJE PRZEMYSŁOWE RUSZTOWANIA PRZEMYSŁOWE USŁUGI MONTAŻOWE PRODUKCJA I HANDEL MULTISERWIS SP. Z O.O. PREFEROWANY PARTNER NA KAŻDE ZADANIE IZOLACJE PRZEMYSŁOWE RUSZTOWANIA PRZEMYSŁOWE USŁUGI MONTAŻOWE PRODUKCJA I HANDEL Spis treści O nas 03 Słowo wstępne 04 Schemat organizacyjny

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK Strona1 Patronat honorowy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W KONKURSIE SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa do udziału w Konkursie Społecznie Odpowiedzialny Rzemieślnik.

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

CSR w Wielkim Formacie

CSR w Wielkim Formacie CSR w Wielkim Formacie Prezentacja założeń projektu budowania społecznej odpowiedzialności biznesu w Opinion Strefa Druku Sp.zo.o. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Wyniki badań wśród interesariuszy. Badania jakościowe

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Wyniki badań wśród interesariuszy. Badania jakościowe KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Wyniki badań wśród interesariuszy Badania jakościowe Przygotowano dla: Przygotowała: Hanna Uhl Warszawa, 1 grudnia 2010 Spis treści 1.Kontekst, metoda i cele

Bardziej szczegółowo

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Wprowadzenie CSR Corporate Kraków Airport jest spółką prowadzącą szeroką działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata )

dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata ) podtytuł Przybliżenie slajdu / podrozdziału założeń Strategii CSR dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 ) Dział CSR Departament Marketingu Kwiecień 2017

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski

Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski Informacja o realizacji projektu Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski Dywity, wrzesień 2016 rok. Strona1 Wprowadzenie - opis zrealizowanego projektu Projekt pn.:

Bardziej szczegółowo

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy Płock, 27.02.2013 Czym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu? Forum Odpowiedzialnego Biznesu Od 2000 rok podejmujemy

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit Kodeks etyczny Zasady postępowania firmy Metalwit Monika Piękoś 2017-03-09 20 lat tradycji- Rozwijamy się dla Ciebie Kodeks etyczny Metalwit str. 2/6 Spis treści 1. Wstęp..... str. 3/6 2. Istota przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A.

Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A. Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A. CSR w Trakcji Corporate Social Responsibility (CSR) czyli Społeczna odpowiedzialność biznesu Strategię CSR oparliśmy na definicji zawartej w międzynarodowej normie PN-ISO

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r.

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r. Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce Warszawa, 7 grudnia 2011 r. 1 Kontekst badania W tegorocznej edycji 4 firmy z 18 uczestników, w tym zwycięzca - PKN

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju Jesteśmy jedną z dziesięciu największych agencji pracy i doradztwa personalnego w Polsce. Na rynku działamy od 2006 r. Kapitał firmy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP INTERNETOWY/SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży / sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2015 Obszary działań CSR Grupy GPW EDUKACJA PRACOWNICY RYNEK ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment Social

Bardziej szczegółowo

CSR w ING Banku Śląskim

CSR w ING Banku Śląskim CSR w ING Banku Śląskim czyli sztuka odpowiedzialności społecznej Joanna Dymna - Oszek Joanna Warmuz Zrównoważony rozwój ING na świecie Zrównoważony rozwój 2000 -raport społeczny ING in Society 2001 Environmental&

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

2 O 1 4 O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S. Interesariusze. Banku

2 O 1 4 O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S. Interesariusze. Banku O O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S O O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S Wpływ Grupy Millennium na Interesariuszy.. Identyfikacja Interesariuszy wysoki średni niski G-a Grupy Interesariuszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NR 1 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWEJ PODHALANIN S.C. TERESA KIEŁPIŃSKA, DARIA KIEŁPIŃSKA

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NR 1 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWEJ PODHALANIN S.C. TERESA KIEŁPIŃSKA, DARIA KIEŁPIŃSKA Strona1 RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NR 1 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWEJ PODHALANIN S.C. TERESA KIEŁPIŃSKA, DARIA KIEŁPIŃSKA Kraków, 2015 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu. Nr umowy: 2/BZP/DRK/2014 KODEKS ETYCZNY. Comernet Sp. z o.o.

Społeczna odpowiedzialność biznesu. Nr umowy: 2/BZP/DRK/2014 KODEKS ETYCZNY. Comernet Sp. z o.o. Społeczna odpowiedzialność biznesu Nr umowy: 2/BZP/DRK/2014 KODEKS ETYCZNY Comernet Sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. NASZE WARTOŚCI... 4 2. ZASADY OGÓLNE KODEKSU ETYCZNEGO... 5 2.1. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Warszawa, 19 kwietnia 2011 r. 1 Kontekst badania W dotychczasowych czterech edycjach konkursu Liderzy Filantropii najwięcej uczestników reprezentowało

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu "Miasto Szans - Miasto Zrównoważonego Rozwoju" Trzecia edycja konkursu, 2013 rok.

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu Miasto Szans - Miasto Zrównoważonego Rozwoju Trzecia edycja konkursu, 2013 rok. Formularz zgłoszeniowy do Konkursu "Miasto Szans - Miasto Zrównoważonego Rozwoju" Trzecia edycja konkursu, 2013 rok. Przez zrównoważony rozwój rozumie się taki rozwój społecznogospodarczy, w którym następuje

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR dla PKN ORLEN

Strategia CSR dla PKN ORLEN Strategia CSR dla PKN ORLEN 3 l u t e g o 2 0 1 5 r. ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Fundamentem Strategii CSR dla PKN są WARTOŚCI ORLEN Nasze wartości Odpowiedzialność Szanujemy naszych klientów, akcjonariuszy,

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2014 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment CSR / ESG

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

TŻ Sp. z o.o. ul. Opolska 18-22 52-012 Wrocław. Tel. /71/ 341 59 90 Fax: /71/ 341 58 44 email: drukarnia@drukarniatz.pl

TŻ Sp. z o.o. ul. Opolska 18-22 52-012 Wrocław. Tel. /71/ 341 59 90 Fax: /71/ 341 58 44 email: drukarnia@drukarniatz.pl TŻ Sp. z o.o. ul. Opolska 18-22 52-012 Wrocław Tel. /71/ 341 59 90 Fax: /71/ 341 58 44 email: drukarnia@drukarniatz.pl DRUKARNIA WIELKI FORMAT BLISTRY & WORKI WYKLEJANIE OPAKOWANIA KALENDARZE O firmie

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu).

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Budowa biznesplanu Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Unijne procedury wymagają bardzo obszernej i szczegółowej

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Bogusława Niewęgłowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 24 października 2011 r. Odpowiedzialność to: zajmowanie się osobą lub rzeczą,

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju. Firmy Modern-Bud Sp. z o.o.

Strategia zrównoważonego rozwoju. Firmy Modern-Bud Sp. z o.o. Strategia zrównoważonego rozwoju Firmy Modern-Bud Sp. z o.o. Spis Treści: 1. Cel raportu 2. Historia i profil firmy 3. Wizja i misja firmy w oparciu o strategie zrównoważonego rozwoju 3.1 Prawa konsumenta

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie Organizowanie Wdrażanie Pomiar efektów Identyfikacja oczekiwań społecznych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Wybrane elementy 1 PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.

Bardziej szczegółowo

Mercedes-Benz Bank Polska SA

Mercedes-Benz Bank Polska SA Mercedes-Benz Bank Polska SA Mercedes-Benz Bank jest częścią grupy Daimler - międzynarodowego koncernu motoryzacyjnego, będącego właścicielem marki Mercedes-Benz, znanej z produkcji samochodów osobowych,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel.

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel. KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ Nasza wizja: Ulepszamy bezpieczną przyszłośd. Nasza misja: Potrzeba sprawiania, aby każdy klient, który trafia do firmy, otrzymał najwyższą

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM:

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji jest opisem celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji na linii LGD - społeczności

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

1. CZY FIRMA POSIADA SPISANĄ STRATEGIĘ SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI?

1. CZY FIRMA POSIADA SPISANĄ STRATEGIĘ SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI? Szanowna Pani/Szanowny Panie, Prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu. Składa się ona z 6 pytań, prosimy odpowiedzieć na nie zgodnie z poleceniem zawartym

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY NAUTY TURBO ZA OKRES:

RAPORT SPOŁECZNY NAUTY TURBO ZA OKRES: RAPORT SPOŁECZNY NAUTY TURBO ZA OKRES: styczeń-październik 2014 Cykl raportowania: dwuletni Osoba kontaktowa/kontakt w sprawie pytań dot. zawartości niniejszego raportu: Edward Grześkowiak Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Rynek farb dekoracyjnych w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2021

Rynek farb dekoracyjnych w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2021 2 Język: polski, angielski Data publikacji: grudzień 2015 Format: pdf Cena od: 1700 Możesz mieć wpływ na zawartość tego produktu. Podziel się opinią! Sprawdź w raporcie Jak często polscy konsumenci zmieniają

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy tam, gdzie się buduje

Jesteśmy tam, gdzie się buduje Jesteśmy tam, gdzie się buduje WKT to wiodący dystrybutor specjalistycznych materiałów i systemów budowlanych wysokiej jakości produkty sygnowane markami światowych producentów ogólnopolska sieć sprzedaży

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR British American Tobacco Polska Biznes, Nauka i CSR Akademia Augustowska British American Tobacco Polska Firma obecna w Polsce od 1991 roku a od 1997 pod nazwą British American Tobacco Polska W 2008 roku

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

i zrównoważonego rozwoju

i zrównoważonego rozwoju SCANMED S.A. Strategia CSR i zrównoważonego rozwoju Preambuła Jako Grupa Scanmed pragniemy rozwijać tworzenie pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w oparciu o normy najwyższej jakości. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu? Materiały przygotowane w ramach projektu CSR szansą dla MSP w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Bogusława Niewęgłowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 11 kwietnia 2016 r. Odpowiedzialność to: zajmowanie się osobą lub rzeczą,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA WSTĘPNYCH DANYCH DO WYKONANIA ANALIZ MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI

ANKIETA WSTĘPNYCH DANYCH DO WYKONANIA ANALIZ MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI ANKIETA WSTĘPNYCH DANYCH DO WYKONANIA ANALIZ MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI 1. Podstawowe dane przedsiębiorstwa: (jeśli nie jesteś jeszcze przedsiębiorcą to przejdź do pn 2) 1.1 Nazwa pełna: 1.2 Siedziba

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka K2 Internet S.A. al. Solidarności 74A, 00-145 Warszawa Warszawa, 14.04.2011 biuro@k2.pl, +48 22 448 70 00, www.k2.pl DW: kontrahenci K2 Internet S.A. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego. w ramach

OFERTA WSPÓŁPRACY. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego. w ramach Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego OFERTA WSPÓŁPRACY w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w 3 zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży) oraz z ich istotnością (obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność banków

Społeczna odpowiedzialność banków Społeczna odpowiedzialność banków Maria Młotek Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako:

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż / Obsługa klienta: Marketing / Reklama / Media

Sprzedaż / Obsługa klienta: Marketing / Reklama / Media Profesjonalny "Raport Zarobki" dla firm: Sprzedaż / Obsługa klienta: Marketing / Reklama / Media Raport opracowany dla parametrów: LICZBA ANKIET: Raport opracowany na podstawie 58 ankiet. Edycja Marzec

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK KODEKS DOBRYCH PRAKTYK SPIS TREŚCI 1 PREAMBUŁA 3 2 OKREŚLENIE GRUP INTERESARIUSZY 6 3 RELACJE WEWNĘTRZNE 7 4 RELACJE Z KLIENTAMI 8 5 RELACJE Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI 10 6 RELACJE Z MEDIAMI 12 7 RELACJE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan AKTUALNE PROBLEMY POLITYKI KONKURENCJI KONFERENCJA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI XX-LECIA UOKiK KONKURENCJA JAKO FUNDAMENT GOSPODARKI WOLNORYNKOWEJ Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska

Bardziej szczegółowo

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2015 2018 STRATEGIA CSR GRUPY POLPHARMA W swojej działalności kierujemy się wartościami etycznymi i ustanowionymi standardami etycznego postępowania.

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU WSPÓŁPRACY

OPIS SYSTEMU WSPÓŁPRACY OPIS SYSTEMU WSPÓŁPRACY Poznań, luty 2015 r. I. WPROWADZENIE Zwracamy się z propozycją biznesową skierowaną do różnych osób oraz podmiotówzwiązaną z wprowadzeniem nowych lub rozszerzeniem oferowanych aktualnie

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU. w kontekście raportowania pozafinansowego i współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU. w kontekście raportowania pozafinansowego i współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU w kontekście raportowania pozafinansowego i współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi 1 AGENDA Na podstawie badań udostępnionych przez KOWES i Stowarzyszenie na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Czy chcą Państwo odnosić sukcesy na rynkach niemieckojęzycznych?

Czy chcą Państwo odnosić sukcesy na rynkach niemieckojęzycznych? indywidualne rozwiązania dla najlepszych Jesteśmy polsko - niemieckim mostem dla Państwa działalności Czy chcą Państwo odnosić sukcesy na rynkach niemieckojęzycznych? Oferujemy Państwu indywidualne i efektywne

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J.

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J. Kodeks Etyczny Firmy Asbud Sp.J. 2015 Kodeks etyczny 1) SZANUJEMY PRAWA CZŁOWIEKA I PRZESTRZEGAMY USTAW 2) POSTĘPUJEMY UCZCIWIE WOBEC SIEBIE NAWZAJEM I WOBEC INNYCH 3) NASZ SUKCES JEST WSPÓLNYM SUKCESEM

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek

CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek Wiceprezes Zarządu Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. jest wiodącym w regionie Zakładem Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY Nr... * / 2015

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY Nr... * / 2015 WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY Nr... * / 2015 w kategorii Strategia społecznego zaangażowania Uprawnione do złożenia wniosku zgłoszeniowego są przedsiębiorstwa prywatne i państwowe oraz fundacje firm mających siedzibę

Bardziej szczegółowo

Bądź niezależny korzystając z siły grupy

Bądź niezależny korzystając z siły grupy Bądź niezależny korzystając z siły grupy O NAS d kilkunastu lat jesteśmy obecni na rynku farmaceutycznym, w związku z tym nie są nam obce oproblemy z jakimi borykają się dziś właściciele aptek. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA Thermaflex Izolacji Sp. z o. o. zajmuje wiodącą pozycję w Polsce w branży izolacji technicznych ze spienionych poliolefin. Dążymy aby System Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo,

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W 2011 roku Fundacja Rozwoju Świętochłowic rozpoczęła prowadzenie Programu Stypendialnego TOP Talenty, Odkrycia, Pomysły, którego celem jest wyrównywanie szans w zdobywaniu wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie ogólnopolskie

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie ogólnopolskie KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie ogólnopolskie Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz, Anna Dyjas-Pokorska, Jakub Skoczek Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński Senator RP Stanisław Hodorowicz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin konkursu w ramach Gali

Bardziej szczegółowo

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne Dr inż. Zofia Pawłowska 1 Odpowiedzialnośd społeczna powinna przenikad każdą decyzję, bez względu na to, czy dotyczy ona pracowników, wyrobów,

Bardziej szczegółowo