Zadania o numerze 4 z zestawów licencjat 2014.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadania o numerze 4 z zestawów licencjat 2014."

Transkrypt

1 Zadania o numerze 4 z zestawów licencjat W nawiasie przy zadaniu jego występowanie w numerze zestawu Spis treści (Z1, Z22, Z43) Definicja granicy ciągu. Obliczyć granicę:... 3 Definicja granicy ciągu... 3 Rozwiązanie problemu... 3 Potwierdzenie... 3 (Z2, Z23, Z44) Definicja granicy funkcji w punkcie. Obliczyć granicę:... 4 Definicja granicy funkcji w punkcie... 4 Definicja wg. Heine go:... 4 Definicja wg. Cauchy ego... 4 Rozwiązanie problemu... 4 Potwierdzenie... 4 (Z3, Z24, Z45) Symbole nieoznaczone; reguła de l Hospitala. Obliczyć granicę:... 5 Reguła de l Hospitala... 5 Rozwiązanie problemu... 5 Potwierdzenie... 5 (Z4, Z25, Z46) Wzór Taylora. Zastosowanie do obliczenia przybliżonej wartości (Z5, Z26, Z47) Kryterium d Alemberta zbieżności szeregów. Zbadać zbieżność szeregu:... 7 Treść kryterium... 7 Rozwiązanie problemu... 7 (Z6, Z27, Z48) Twierdzenie Cantora-Bernsteina i jego zastosowania (Z7, Z28, Z49) Twierdzenie Fubiniego. Obliczyć całke:... 9 Treść twierdzenia... 9 Rozwiązanie problemu... 9 (Z8, Z29, Z50) Zbiory liczb całkowitych, wymiernych i rzeczywistych jako zbiory ilorazowe (Z9, Z30, Z51) Współrzędne biegunowe i ich zastosowania. Obliczyć całke:, gdzie (Z10, Z31, Z52) Funkcja wyboru i aksjomat Zermelo (Z11, Z32, Z53) Gradient funkcji. Związek gradientu, pochodnych cząstkowych i różniczki. Różniczka pewnej funkcji wynosi. Ile wynosi gradient tej funkcji? (Z12, Z33, Z54) Wzór całkowania przez części. Obliczyć całkę: Treść twierdzenia... 14

2 Rozwiązanie problemu Potwierdzenie (Z13, Z34, Z55) Zasada indukcji matematycznej i jej przykładowe ilustracje (Z14, Z35, Z56) Kryterium Leibniza zbieżności szeregów. Zbadać zbieżność szeregu:. Czy ten szereg jest zbieżny bezwzględnie? Treść kryterium Zbieżność bezwzględna Rozwiązanie problemu (Z15, Z36, Z57) Definicja różniczki funkcji. Wyznaczyć różniczkę funkcji w punkcie i podać jej interpretację geometryczną (Z16, Z37, Z58) Zmienna losowa: definicja, rodzaje i rozkłady Definicja Definicja Rodzaje z rozkładami (Z17, Z38, Z59) Przykładowe zastosowania lematu Kuratowskiego-Zorna Lemat Kuratowskiego-Zorna: (Z18, Z39, Z60) Przestrzeń prohabilistyczna i aksjomaty Kołmogorowa (Z19, Z40) Centralne twierdzenie graniczne Centralne twierdzenie graniczne Lindeberga-Levy ego (Z20, Z41) Wzory na prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite; wzór Bayesa i przykład jego zastosowania Prawdopodobieństwo warunkowe Prawdopodobieństwo całkowite Wzór Bayesa Zastosowanie wzoru Bayesa (Z21, Z42) Prawa wielkich liczb i ich znaczenie Prawo wielkich liczb Markowa Pierwsze prawo wielkich liczb Kołmogorowa Drugie prawo wielkich liczb Kołmogorowa... 23

3 (Z1, Z22, Z43) Definicja granicy ciągu. Obliczyć granicę: Definicja granicy ciągu Liczbę nazywamy granicą ciągu jeżeli: Rozwiązanie problemu = = ( ) = Potwierdzenie https://www.wolframalpha.com/input/?i=lim+n-%3e+infinity+%283n^2%29%2f%282n^2+- +3n+%2B+1%29

4 (Z2, Z23, Z44) Definicja granicy funkcji w punkcie. Obliczyć granicę: Definicja granicy funkcji w punkcie Definicja wg. Heine go: Liczbę nazywamy granicą funkcji w punkcie, jeżeli dla każdego ciągu o wyrazach, zbieżnego do, ciąg jest zbieżny do. Definicja wg. Cauchy ego Liczbę nazywamy granicą funkcji w punkcie, jeżeli dla każdego istnieje takie, że dla każdego spełniającego nierówność: jest spełniona nierówność: Rozwiązanie problemu Potwierdzenie https://www.wolframalpha.com/input/?i=lim+x-%3e1+%28x^2+%2b+3x+-+4%29+%2f+%28x-1%29

5 (Z3, Z24, Z45) Symbole nieoznaczone; reguła de l Hospitala. Obliczyć granicę: Reguła de l Hospitala Jeżeli: oraz i lub i oraz istnieją skończone pochodne i to Rozwiązanie problemu Potwierdzenie

6 (Z4, Z25, Z46) Wzór Taylora. Zastosowanie do obliczenia przybliżonej wartości.

7 (Z5, Z26, Z47) Kryterium d Alemberta zbieżności szeregów. Zbadać zbieżność szeregu: Treść kryterium Jeżeli szereg jest szeregiem o wyrazach dodatnich oraz to: Jeżeli szereg jest zbieżny Jeżeli szereg jest rozbieżny Jeżeli, kryterium nie rozstrzyga. Rozwiązanie problemu ( )

8 (Z6, Z27, Z48) Twierdzenie Cantora-Bernsteina i jego zastosowania.

9 (Z7, Z28, Z49) Twierdzenie Fubiniego. Obliczyć całke: Treść twierdzenia Niech [ ] [ ] będzie kostką w. Niech będzie funkcją ciągłą. Wówczas istnieją całki iterowane: ( ) ( ) oraz zachodzą równości: [ ] [ ] ( ) ( ) Rozwiązanie problemu ( )

10 (Z8, Z29, Z50) Zbiory liczb całkowitych, wymiernych i rzeczywistych jako zbiory ilorazowe.

11 (Z9, Z30, Z51) Współrzędne biegunowe i ich zastosowania. Obliczyć całke: ( ), gdzie { }

12 (Z10, Z31, Z52) Funkcja wyboru i aksjomat Zermelo.

13 (Z11, Z32, Z53) Gradient funkcji. Związek gradientu, pochodnych cząstkowych i różniczki. Różniczka pewnej funkcji wynosi. Ile wynosi gradient tej funkcji?

14 (Z12, Z33, Z54) Wzór całkowania przez części. Obliczyć całkę:. Treść twierdzenia Mamy całkę: Jeżeli znajdziemy, takie że, to Całość wynika ze wzoru na pochodną iloczynu. Rozwiązanie problemu [ ] [ ] [ ] [ ] Potwierdzenie https://www.wolframalpha.com/input/?i=integral+0+to+pi%2f2+x+*+sinx+dx

15 (Z13, Z34, Z55) Zasada indukcji matematycznej i jej przykładowe ilustracje. Jeżeli: Twierdzenie T jest prawdziwe dla pewnej liczby naturalnej, oraz z prawdziwości twierdzenia T dla liczby naturalnej wynika prawdziwość twierdzenia T dla liczby, to twierdzenie T jest prawdziwe dla wszystkich liczb naturalnych Przykłady: Udowodnij, że dla każdego naturalnego liczba jest podzielna przez. Induk. 1. Sprawdzamy dla n=1: = 18 dzieli się przez 9 2. Zakładamy, że twierdzenie jest prawdziwe dla pewnej liczby naturalnej, tzn.. 3. Jeżeli udowodnimy, że twierdzenie jest prawdziwe dla liczby n+1, to na mocy zasady indukcji matematycznej dowód będzie zakończony ckd.

16 (Z14, Z35, Z56) Kryterium Leibniza zbieżności szeregów. Zbadać zbieżność szeregu:. Czy ten szereg jest zbieżny bezwzględnie? Treść kryterium Jeżeli ciąg jest malejący i zbieżny do zera, to szerego jest zbieżny. Zbieżność bezwzględna Jeżeli szereg jest zbieżny to szereg jest zbieżny bezwględnie. Rozwiązanie problemu { } Po krótce: wykorzystamy tutaj kryterium porównawcze i porównamy sobie ten szereg z szeregiem: a, wiemy że jest to szereg harmoniczny, więc rozbieżny dlatego też: jest także rozbieżny

17 (Z15, Z36, Z57) Definicja różniczki funkcji. Wyznaczyć różniczkę funkcji w punkcie ( ) i podać jej interpretację geometryczną.

18 (Z16, Z37, Z58) Zmienna losowa: definicja, rodzaje i rozkłady. Definicja 1 Zmienna losowa to funkcja przekształcająca wynik eksperymentu losowego na liczbę rzeczywistą Definicja 2 Zmienną losową (rzeczywistą) na przestrzeni probabilistycznej rzeczywistą funkcję mierzalną, tzn. funkcję spełniającą warunek nazywamy dowolną dla każdego zbioru borelowskiego. Tradycyjnie zmienne losowe zapisuje się za pomocą wielkich liter z końca alfabetu, np. liter greckich odmiennie niż zwykle zapisuje się funkcje. lub Rodzaje z rozkładami Zmienna losowa skokowa o Rozkład dwupunktowy Mówimy, ze zmienna losowa X ma ten rozkład, jeżeli może przyjmować jedynie dwie wartości oznaczone umownie x1 oraz x2, z prawdopodobieństwami kolejno: P(X=x1) = p; P(X=x2) = q; p+q=1 o Rozkład dwumianowy Mówimy, że zmienna losowa X ma ten rozkład, z parametrami n oraz p, jeśli jej funkcja rozkładu prawdopodobieństwa wyraża się wzorem: ( ) o Rozkład Poissona Mówimy, że zmienna X ma ten rozkład z parametrem, jeśli jej funkcja rozkładu prawdopodobieństwa wyraża się wzorem: Rozkład Poissona jest rozkładem granicznym rozkładu dwumianowego Zmienna losowa ciągła o Rozkład jednostajny Mówimy, że zmienna losowa ciągła X ma rozkład jednostajny na przedziale [a,b], jeśli jej funkcja gęstości wyraża się wzorem: { [ ] W rozkładzie jednostajnym: o Rozkład normalny Mówimy, że zmienna losowa ciągła X ma rozkład normalny z parametrami, jeśli jej funkcja gęstości wyraża się wzorem: o Rozkład chi-kwadrat

19 (Z17, Z38, Z59) Przykładowe zastosowania lematu Kuratowskiego- Zorna Lemat Kuratowskiego-Zorna: Niech A bedzie zbiorem częściowo uporządkowanym o tej własności, że dla każdego liniowo uporządkowanego zbioru istnieje element h(x) taki, że x <= h(x) dla każdego. Istnieje wówczas w A element maksymalny. Zastosowania Lematu: Przykłady zastosowania lematu Kuratowskiego-Zorna do dowodów twierdzeń: twierdzenie Hahna-Banacha oraz twierdzenie Kreina-Milmana w analizie funkcjonalnej. twierdzenie algebry uniwersalnej mówiące, że każde ciało ma domknięcie algebraiczne.

20 (Z18, Z39, Z60) Przestrzeń prohabilistyczna i aksjomaty Kołmogorowa

21 (Z19, Z40) Centralne twierdzenie graniczne Centralne twierdzenie graniczne Lindeberga-Levy ego Niech będzie ciągiem niezależnych zmiennych losowych o jednakowym rozkładzie, przy czym założenia, że istnieje wariacja). Wówczas:. Oznaczmy (ta wartość oczekiwana istnieje na mocy Gdzie ma standardowy rozkład normalny. Inaczej mówiąc, dla dowolnego ( ) Gdzie to dystrybuanta standardowego rozkładu normalnego

22 (Z20, Z41) Wzory na prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite; wzór Bayesa i przykład jego zastosowania Prawdopodobieństwo warunkowe Prawdopodobieństwo całkowite Wzór Bayesa Zastosowanie wzoru Bayesa Twierdzenia Bayesa można użyć do interpretacji rezultatów badania przy użyciu testów wykrywających narkotyki. Załóżmy, że przy badaniu narkomana test wypada pozytywnie w 99% przypadków, zaś przy badaniu osoby nie zażywającej narkotyków wypada negatywnie w 99% przypadków. Pewna firma postanowiła przebadać swoich pracowników takim testem wiedząc, że 0,5% z nich to narkomani. Chcemy obliczyć prawdopodobieństwo, że osoba, u której test wypadł pozytywnie, rzeczywiście zażywa narkotyki.

23 (Z21, Z42) Prawa wielkich liczb i ich znaczenie. Prawa wielkich liczb są więc w znaczeniu teoretycznym wykorzystywane w procedurze wnioskowania statystycznego o parametrach i rozkładach zbiorowości generalnych na podstawie wyników uzyskiwanych z prób losowych. W znaczeniu praktycznym natomiast prawa wielkich liczb wiążą się z realizacją podstawowego celu każdego badania statystycznego, jakim jest wykrywanie prawidłowości występujących w zjawiskach masowych. Zasadniczym problemem jest odpowiedź na pytanie, czym się różnią matematyczne modele praw wielkich liczb od możliwej do statystycznego rozpoznania rzeczywistości i jakie są granice ich praktycznej użyteczności. Prawo wielkich liczb Markowa Niech (Xn) będzie ciągiem niezależnych zmiennych losowych mających skończone wariancje. Jeśli ciąg (Xn) spełnia warunek Markowa, to ciąg (Xn) spełnia słabe prawo wielkich liczb. Pierwsze prawo wielkich liczb Kołmogorowa Niech (Xn) będzie ciągiem niezależnych zmiennych losowych mających skończone wariancje. Jeśli ciąg (Xn) spełnia warunek Kołmogorowa, to ciąg (Xn) spełnia mocne prawo wielkich liczb. Drugie prawo wielkich liczb Kołmogorowa Niech (Xn) będzie ciągiem niezależnych zmiennych losowych o identycznych rozkładach. Ciąg (Xn) spełnia mocne prawo wielkich liczb wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje wartość oczekiwana gdzie n = 1, 2,...

PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE

PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE Marek Cieciura, Janusz Zacharski PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE CZĘŚĆ III RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Na prawach rękopisu Warszawa, wrzesień 0 RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

a 1, a 2, a 3,..., a n,...

a 1, a 2, a 3,..., a n,... III. Ciągi liczbowe. 1. Definicja ciągu liczbowego. Definicja 1.1. Ciągiem liczbowym nazywamy funkcję a : N R odwzorowującą zbiór liczb naturalnych N w zbiór liczb rzeczywistych R i oznaczamy przez {a

Bardziej szczegółowo

Ciągi. Pojęcie granicy ciągu.

Ciągi. Pojęcie granicy ciągu. Rozdział 2 Ciągi. Pojęcie granicy ciągu. Definicja 2.. Ciąg jest to funkcja określona na zbiorze liczb naturalnych. Będziemy rozważać ciągi o wyrazach rzeczywistych, czyli zgodnie z powyższą definicją

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Ciągi nieskończone. 4.1 Ciągi nieskończone

Rozdział 4. Ciągi nieskończone. 4.1 Ciągi nieskończone Rozdział 4 Ciągi nieskończone W rozdziale tym wprowadzimy pojęcie granicy ciągu. Dalej rozszerzymy to pojęcie na przypadek dowolnych funkcji. Jak zauważyliśmy we wstępie jest to najważniejsze pojęcie analizy

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna II (skrypt wykładu) Wydział MIiM UW, 2011/12

Analiza matematyczna II (skrypt wykładu) Wydział MIiM UW, 2011/12 Analiza matematyczna II (skrypt wykładu Wydział MIiM UW, 2011/12 wersja z dnia: 16 maja 2014 Spis treści 1 Ciągłość funkcji wielu zmiennych 1 1.1 Topologia w R n. Zbiory otwarte, domknięte i zwarte.............

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE Jerzy Ombach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 2006 Rada Naukowa Zdzisława Zacłona, Leszek Rudnicki, Jarosław Frączek, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA

INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA Wrocław 2 Wstęp Analiza funkcjonalna, to dziedzina matematyki, która już od początku lat 3-tych, gdy powstawała, była

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE C. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

Wykaz przedmiotów A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE C. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE Wykaz przedmiotów A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. Wychowanie fizyczne... 2 2. Język obcy... 2 3. Technologia informacyjna... 3 4. Przedmiot humanistyczny 1... 4 5. Przedmiot humanistyczny 2... 6

Bardziej szczegółowo

Sylabusy kursów kierunek matematyka cykl kształcenia 2013-2016

Sylabusy kursów kierunek matematyka cykl kształcenia 2013-2016 Jednostka Instytut Matematyczno-Przyrodniczy, Zakład Matematyki Kierunek studiów matematyka Nazwa modułu Moduł 2 / Algebra liniowa kształcenia/ Kod modułu kształcenia/ Kod Erasmusa Punkty ECTS 9 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo

Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo Matematyka stosowana Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo Wojciech NIEMIRO wniem@mimuw.edu.pl http://adres.strony1.www Uniwersytet Warszawski, 2013 Streszczenie. Jest to wykład na temat symulacji

Bardziej szczegółowo

Testy statystyczne w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Testy statystyczne w ubezpieczeniach komunikacyjnych Testy statystyczne w ubezpieczeniach komunikacyjnych Grzegorz Nowicki 2 maja 204 Spis treści Wstęp 3 2 Test oparty na regresji liniowej 4 3 Model Poissona i jego rozszerzenia 8 3. Uogólniony rozkład Poissona.............................

Bardziej szczegółowo

Koherentne miary ryzyka

Koherentne miary ryzyka Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Instytut Matematyki Koherentne miary ryzyka Autor: Piotr Uniejewski Promotor: dr Rafał Weron Wrocław, 2004 2 Spis treści Wstęp 5 1 Miary

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ

MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ Wrzesień 1998 2 Spis treści Wstęp 7 1 Podstawy 9 1.1 Elementy logiki............................

Bardziej szczegółowo

Po drugie jest to dyscyplina naukowa, traktująca o metodach liczbowego opisu i wnioskowania o prawidłowościach występujących w procesach masowych.

Po drugie jest to dyscyplina naukowa, traktująca o metodach liczbowego opisu i wnioskowania o prawidłowościach występujących w procesach masowych. PROJEKTOWANIE BADANIA STATYSTYCZNEGO Termin statystyka ma wiele znaczeń. Po pierwsze określa się nim zbiór informacji liczbowych, dotyczących celowo wybranej grupy zjawisk. W tym sensie mówi się np. o

Bardziej szczegółowo

Metoda pseudospektralna dla stochastycznych równań różniczkowych

Metoda pseudospektralna dla stochastycznych równań różniczkowych Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki Instytut Informatyki kierunek: informatyka Grzegorz Świderski Metoda pseudospektralna dla stochastycznych równań różniczkowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia modelowania zmienności na rynkach finansowych z wykorzystaniem kopuli i procesów GARCH

Wybrane zagadnienia modelowania zmienności na rynkach finansowych z wykorzystaniem kopuli i procesów GARCH Wybrane zagadnienia modelowania zmienności na rynkach finansowych z wykorzystaniem kopuli i procesów GARCH Piotr Jaworski Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 13 lipca 2012

Bardziej szczegółowo

TYLKO OSZLIFOWANY DIAMENT ŚWIECI

TYLKO OSZLIFOWANY DIAMENT ŚWIECI TYLKO OSZLIFOWANY DIAMENT ŚWIECI MATERIAŁY POMOCNICZE DO REALIZACJI PROGRAMU ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ALEKSANDER RYBSKI NOWY SĄCZ - 2009 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa - Teoria - Przypomnienie.. A i B są niezależne, gdy P(A B) = P(A)P(B). P(A B i )P(B i )

Rachunek prawdopodobieństwa - Teoria - Przypomnienie.. A i B są niezależne, gdy P(A B) = P(A)P(B). P(A B i )P(B i ) Rachunek prawdopodobieństwa - Teoria - Przypomnienie Podstawy Definicja 1. Schemat klasyczny - wszystkie zdarzenia elementarne są równo prawdopodobne, licząc prawdopodobieństwo liczymy stosunek liczby

Bardziej szczegółowo

Diagramy Venna. Uwagi:

Diagramy Venna. Uwagi: Wykład 3: Prawdopodobieństwopodstawowe pojęcia i modele Często modelujemy zmienność używając rachunku prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo opadów deszczu wynosi 80%. (zinterpretuj) Prawdopodobieństwo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9. Funkcja pierwotna. 9.1 Funkcja pierwotna

Rozdział 9. Funkcja pierwotna. 9.1 Funkcja pierwotna Rozdział 9 Funkcja pierwotna 9. Funkcja pierwotna Definicja funkcji pierwotnej. Niech f będzie funkcją określoną na przedziale P. Mówimy, że funkcja F : P R jest funkcją pierwotną funkcji f w przedziale

Bardziej szczegółowo

1 Funkcje i ich granice

1 Funkcje i ich granice Funkcje i ich granice Było: Zbiór argumentów; zbiór wartości; monotoniczność; funkcja odwrotna; funkcja liniowa; kwadratowa; wielomiany; funkcje wymierne; funkcje trygonometryczne i ich odwrotności; funkcja

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie danych doświadczalnych

Opracowywanie danych doświadczalnych Opracowywanie danych doświadczalnych Michał K. Urbański, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, murba@if.pw.edu.pl październik 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2 1.1. Treść skryptu i rozkład materiału......

Bardziej szczegółowo

SYMULACJE KOMPUTEROWE PROCESÓW SINGULARNYCH I OSOBLIWYCH W FINANSACH - WYBRANE ALGORYTMY Szkic

SYMULACJE KOMPUTEROWE PROCESÓW SINGULARNYCH I OSOBLIWYCH W FINANSACH - WYBRANE ALGORYTMY Szkic SYMULACJE KOMPUTEROWE PROCESÓW SINGULARNYCH I OSOBLIWYCH W FINANSACH - WYBRANE ALGORYTMY Szkic Ryszard Kutner Zakład Dydaktyki Fizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Bardziej szczegółowo

Sieci Bayesowskie. Agnieszka Nowak Brzezińska

Sieci Bayesowskie. Agnieszka Nowak Brzezińska Sieci Bayesowskie Agnieszka Nowak Brzezińska Rodzaje niepewności Niepewność stochastyczna np. nieszczęśliwy wypadek, ryzyko ubezpieczenia, wygrana w lotto metody rachunku prawdopodobieństwa Niepewność

Bardziej szczegółowo

Rozkłady zmiennych losowych

Rozkłady zmiennych losowych Rozkłady zmiennych losowych Wprowadzenie Badamy pewną zbiorowość czyli populację pod względem występowania jakiejś cechy. Pobieramy próbę i na podstawie tej próby wyznaczamy pewne charakterystyki. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I

Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I Matematyka stosowana Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I Jacek Jakubowski jakub@mimuw.edu.pl Uniwersytet Warszawski, 2011 Streszczenie. Wykład jest wprowadzeniem do modelowania rynków

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń używa języka matematycznego

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne w C++

Metody numeryczne w C++ Metody numeryczne w C++ Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Metody numeryczne w C++ Paweł Mikołajczak Marcin Ważny Lublin 2012 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE ANALITYCZNE. Zbigniew B locki

FUNKCJE ANALITYCZNE. Zbigniew B locki FUNKCJE ANALITYCZNE WYK LADY DLA SEKCJI TEORETYCZNEJ INSTYTUT MATEMATYKI UJ, 2007 Zbigniew B locki Typeset by AMS-TEX 2 ZBIGNIEW B LOCKI Spis treści 1. Podstawowe w lasności liczb zespolonych 1 2. Różniczkowanie

Bardziej szczegółowo

Matematyka ubezpieczeń maj atkowych i osobowych (MUMIO) Ryszard Szekli

Matematyka ubezpieczeń maj atkowych i osobowych (MUMIO) Ryszard Szekli Matematyka ubezpieczeń maj atkowych i osobowych (MUMIO) Ryszard Szekli Skrypt do wykładu - Uniwersytet Wrocławski -212/213 2 Spis treści 1 Wprowadzenie 11 2 Rozkłady wielkości portfela 17 2.1 Rozkład wielkości

Bardziej szczegółowo