Raport z badań jakościowych: Diagnoza sytuacji osób bezdomnych na terenie Gliwic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z badań jakościowych: Diagnoza sytuacji osób bezdomnych na terenie Gliwic"

Transkrypt

1 Raport z badań jakościowych: Diagnoza sytuacji osób bezdomnych na terenie Gliwic Wrocław Gliwice, 2010

2 Spis treści 1 Opis realizowanych badań Cele badania Metoda badań Opis próby Interpretacja wyników badania Przyczyny bezdomności Zamieszkanie bezdomnych Typowy dzień z życia bezdomnego Środki utrzymania i sposoby wydawania pieniędzy Wyzwania, jakie stawia życie Wiedza o instytucjach niosących pomoc i korzystanie z nich Krąg przyjaciół, grupa wsparcia Zainteresowania, ulubiony sposób spędzania czasu Oczekiwania związane z przyszłością Korzystanie z ofert rynku pracy Postrzeganie szansy wyjścia z trudnej sytuacji Ocena własnego szczęścia Skala wartości Załącznik...27 KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 2

3 1 Opis realizowanych badań Poniższe opracowanie przedstawia wyniki badań jakościowych zrealizowanych w listopadzie 2010 roku w Gliwicach. 1.1 Cele badania Celem badania było ukazanie problemów bezdomnych z terenu Gliwic. W grupie badawczej dociekaliśmy, jaka jest sytuacja osób bezdomnych. Aby rozwiązać tą kwestię postawiliśmy sobie kilka pytań: Z jakich powodów mieszkańcy Gliwic stają się bezdomni? Gdzie spędzają większość aktywności dziennej i noc? W jaki sposób, jeśli w ogóle, zarabiają na życie i na co wydają pieniądze? Co jest dla nich trudne, w tu i teraz, jak widzą szansę zmiany, jak postrzegają swoją obecną sytuację? Czy jest świadomość w środowisku bezdomnych: gdzie uzyskać pomoc, jak podnosić kwalifikacje zawodowe? Do kogo zwracają się ze swoimi problemami? Co mówią o swoim poziomie szczęścia? Jaką mają skalę wartości? 1.2 Metoda badań Badania zostały zrealizowane za pomocą bezpośredniego, pogłębionego wywiadu z daną osobą (IDI). Jest to metoda badawcza polegająca na zbieraniu danych na interesujący nas temat poprzez zadawanie pytań według przygotowanego scenariusza, dopytywaniu w zależności od otwartości rozmówcy i warunków. Ankieta przeprowadzana jest anonimowo, aby umożliwić każdej badanej osobie swobodne wypowiedzenie się, podzielenie się swoimi opiniami, zapewniając jednocześnie różnorodność omawianych doświadczeń. KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 3

4 1.3 Opis próby W badaniu wzięli udział bezdomni z terenu Gliwic. Dobór próby był celowy, a dotarcie do badanych było możliwe przy pomocy strażników miejskich i opiekunów socjalnych. Podstawowy wyznacznik uczestnictwa w badaniu stanowiło korzystanie z: noclegowni im. św. Brata Alberta na terenie gminy, domów pomocy, pomocy socjalnej. Z częścią osób badanie było również przeprowadzone na dworcu Gliwickim. Większość respondentów posiada rodziny, dzieci, z którymi nie utrzymuje kontaktu, bądź jest to sporadyczny kontakt. Są to mężczyźni i kobiety w wieku lat, osoby w przeważającej mierze z wykształceniem zawodowym, później podstawowym, najrzadziej wyższym. Według szacunkowych obliczeń w placówkach dla mężczyzn prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta na terenie Gliwic przebywa około bezdomnych. Badaniu została poddana grupa 30 osób: 26 mężczyzn i 4 kobiety. Liczba osób bezdomnych korzystających z pomocy społecznej z podziałem ze względu na wiek i płeć według danych gliwickiego Ośrodka Pomocy Społecznej. WIEK KOBIETY MĘŻCZYŹNI Od 0 do Od 18 do Od 36 do Od 46 do Powyżej KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 4

5 2 Interpretacja wyników badania 2.1 Przyczyny bezdomności Na początku wywiadu uczestnicy zostali poproszeni o przedstawienie się, opowiedzenie o swoim wieku, sytuacji rodzinnej, wykształceniu, ostatniej pracy. W większości odpowiedzi przewijał się wątek braku aktywności zawodowej, jako przyczyny bezdomności, na drugim miejscu problemy rodzinne, przeszłe, czy w obecnej sytuacji, które nie sprzyjają podtrzymywaniu związków z rodziną i wspólnemu zamieszkaniu. Zapytywani o przyczyny bezdomności respondenci wskazywali na wyjście z rodziny niepełnej, albo takiej, w której relacje były rozłożone i państwo przejęło opiekę nad dzieckiem: Bezdomną to jestem uuuu, całe życie mnie państwo wychowywało, rodziców biologicznych mam, ale oni mi nie pomogą, w rodzinie zastępczej się wychowywałam. Czy też niedostateczną opiekę ze strony rodziny, która zaowocowała wyborem odmiennego od przyjętego stylu życia: Byłem bezdomny, mieszkałem w Dzierżoniowie i tam była macocha biła nie raz, gadała to to, to tamto na mnie, uciekłem z domu poszedłem do WSK-a pracowałem, potem do więzienia za kradzieże takie drobne, siedziałem we Wrocławiu, potem przewieźli mnie do Wołowa do zakładu karnego, przewozili to tu. I tak zleciało. Inne powody obecnej trudnej sytuacji, jakie przywołują badani to: problemy z nałogami (picie alkoholu, które może być wynikiem utraty pracy i przedłużającej się sytuacji nieradzenia sobie z wyzwaniami życia), pobyty w zakładach karnych (jako pierwszoplanową przyczynę-odniesienie do cytatu powyżej), zła sytuacja materialna i brak pieniędzy (inne niż brak pracy, np. zadłużenie), wyjście z zakładu opiekuńczo-wychowawczego, uzależnienie od partnera życiowego (męża, żony, konkubenta, konkubentki) i jego śmierć, albo rozstanie, co się wiązało z utratą (w zgodzie z prawem lub nie) praw do zasiedlenia mieszkania. Również na gwałtowną zmianę sytuacji rodzinnej podczas nieobecności za granicą, czy krótko po powrocie. Jak wróciłem z Holandii, to tylko klamkę pocałowałem". Także ciąża i pojawienie się dziecka z równoczesnym rozpadem małżeństwa (w przypadku kobiet). jak zaszłam w ciążę to tułałam się i po koleżankach i trochę u mojej mamy przesiedziałam, u mojego brata KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 5

6 też byłam. A po porodzie nie chciał widzieć ani rozmawiać ze mną i musiałam tutaj trafić (hostel). Z badania na danej próbie ciężko byłoby wyciągnąć statystycznie najbardziej dominujący czynnik wpływający na bezdomność, też nie to było celem obecnego badania, dlatego warto spojrzeć na wcześniejsze dane, uzyskane przez placówki pomocy społecznej. Czynnik Ocena (w skali od 0 do 10) Opuszczenie placówki opiekuńczo - wychowawczej 1 Powrót z zakładu karnego bez możliwości zamieszkania 2 Choroba psychiczna 1 Konflikty rodzinne 4 Uzależnienie od alkoholu 9 Uzależnienie od substancji psychoaktywnych 1 Utrata pracy 2 Rozpad rodziny 4 Odrzucenie i brak opieki ze strony osób najbliższych 1 Przyczyna natury psychologicznej (wybór takiego stylu życia) 1 Uzależnienie od alkoholu, konflikty rodzinne oraz rozpad rodziny, nie zaś utrata pracy są statystycznie najpopularniejszymi czynnikami prowadzącymi do bezdomności. Tak mówią statystyki. Natomiast badanie na danej grupie pokazało, że jednak rozpad rodziny i konflikty w niej są na pierwszym miejscu czynnikiem prowadzącym do bezdomności. Na drugim utrata pracy, bądź w jakiś inny sposób pogorszenie sytuacji finansowej. Statystyka nie uwzględnia długotrwałej choroby, prowadzącej do kalectwa i niemożności podjęcia pracy, jako przyczyny bezdomności. Natomiast respondenci pośrednio mówią o swojej chorobie (nie zapytani wprost o przyczyny bezdomności, ale ten wątek powraca w wielu wypowiedziach), jako o czynniku ograniczającym ich możliwości poruszania się w świecie. Nie mogą podjąć pracy, stąd nie mają na mieszkanie, nie mają też renty, gdyż z niewiadomych (dla nas realizujących to badanie) przyczyn, nie mogą zdobyć orzeczenia lekarskiego potwierdzającego stałą niezdolność do pracy. KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 6

7 Wymienione powyżej tematy są niechętnie podejmowane przez osoby bezdomne. Wiążą się niekiedy z traumą i ciężkimi przeżyciami, stąd trudno uzyskać od samych badanych ankieterowi szczegółowe rozeznanie w sytuacji, co tak naprawdę doprowadziło ich do stanu, w którym się obecnie znajdują. Często respondenci bardzo konkretnie odpowiadają na pytanie o przyczyny bezdomności, pada tu słowo praca. Jest taka odpowiedź też zgodna z realiami życia, mniej ze statystyką, która sytuuje ten czynnik, jako drugo, trzeciorzędny. Pokazuje to trudności, z jakimi trzeba się liczyć w odczytywaniu badań jakościowych i porównaniu ich z ilościowymi. Natomiast statystycznie najczęstsze powiązanie czynnika-uzależnienie od alkoholu, ze środowiskiem sprzyjającym powstawaniu bezdomności, tłumaczy fakt bezwzględnego przestrzegania zakazu picia alkoholu na terenie noclegowni. Pomijając fakt braku komunikacji, wzmożonej agresji i samowoli, utrudnia on rozeznanie w sytuacji życiowej i nawet przy silnych chęciach, przeszkadza w wytrwaniu w swoich postanowieniach, podjęciu długotrwałej pracy. Utrudnia również podjęcie dialogu z rodziną, która niekiedy po latach postanawia się zainteresować bezdomnym. Z kolei ten bolesny brak kontaktu z rodziną popycha do spożywania alkoholu i zapominania o swoim miejscu w świecie, wyrosłym na humanitarnych wartościach. Tak się powtarza błędne koło, a spożycie alkoholu jest pierwotną przyczyną bezdomności i zarazem wtórną, bo po latach resocjalizacji, aspekt psychologiczny, niezabliźnionych ran, nakłania te osoby do ponownego sięgania po alkohol i zawrócenia z obranej ścieżki życiowej. Pokazanie głównych przyczyn bezdomności na bazie tych badań wprowadza pewną klarowność w postrzeganiu bezdomności. Jej popularnym wytłumaczeniem jest zmiana systemu z socjalistycznego na kapitalistyczny i niemożnością odnalezienia się późniejszych osób bezdomnych na rynku pracy. Przyzwyczajenie do socjalnego państwa, które zapewnia pracę i środki do życia oraz wychowanie w duchu bierności, problemy z decyzyjnością wyrosłe na bazie tego systemu, są raczej mitem w kontekście przyczyn bezdomności. Jeżeli już mają być brane pod uwagę to, jako trzecio i czwartorzędne czynniki sprzyjające samemu zjawisku (zmiana systemu, odmienny sposób poruszania się po rynku pracy). KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 7

8 2.2 Zamieszkanie bezdomnych Część bezdomnych, jako miejsce zamieszkania podaje placówkę socjalną, schronisko im. św. Brata Alberta w Gliwicach, czy dom dla bezdomnych kobiet i matek z dziećmi w Zabrzu Rokitnicy, schronisko na Staromiejskiej. Jest też grupa, która pytana o miejsce zamieszkania podaje terytorium, teren Gliwic, bez stałego adresu zameldowania, co mogłoby wskazywać na bardzo dużą mobilność tej grupy społecznej. Wśród bezdomnych jest też nieliczna grupa, która nie ma stałego miejsca zamieszkania, ponieważ jest w ciągłej podróży. Napotkany na dworcu bezdomny wskazał na miejsce zamieszkania teren pod rampą. Bezdomni obierający ten styl życia sypiają w różnych miastach, najczęściej na dworcach, tam też robią codzienną toaletę. Rzadko badani przyznają się, że mają stałe miejsce zameldowania, tyle, że zostali z niego wyrzuceni, stąd teraz ich lokum to Bracia Alberci. Są też wśród nich tacy, którzy korzystają z pomocy placówek opieki socjalnej w dzień, na przykład beneficjenci Klubu Integracji Społecznej z grupy zagrożonych wykluczeniem społecznym, natomiast pomieszkują w swoich domach: nocuje w domu i to jest moje stałe miejsce zamieszkania. Inna grupa wybiera pustostany, ogródki działkowe, z uwagi na konflikty z innymi zamieszkującymi schroniska bądź noclegownie: Najczęściej nie umiem się dogadać ze współmieszkańcami tu na schronisku, czy noclegowni, bo mi to za bardzo przypomina zakład karny. Także na pustostanach, nie mam stałego zameldowania. W okresie ozimym także mieszkam na pustostanach. Niektórzy indagowani są zameldowani u kogoś w mieszkaniu, np. u kolegi. Do tych, którzy nie mają stałego miejsca zameldowania można też zaliczyć mieszkańców hoteli. Podsumowując osoby ujęte w tym badaniu można zakwalifikować ze względu na posiadany meldunek do grupy: Najemcy Zameldowani (u kolegi, brata, konkubenta itp.) Zameldowani czasowo (w schronisku u Brata Alberta) KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 8

9 Nigdzie niezameldowani: mieszkańcy hoteli, pustostanów, ogródków działkowych i noclegowni, dworców. 2.3 Typowy dzień z życia bezdomnego Zamieszkanie w schronisku lub noclegowni spełnia też inne funkcje, niż tylko ochronę i wygodę życia. Dla większości bezdomnych jest miejscem motywującym do jakiejkolwiek aktywności, pracy na rzecz ośrodka. Typowy dzień prace społeczne. Chyba, że mówimy o grupie bezdomnych stroniących od noclegowni. Wtedy spędzają oni większość dnia na dworcu, ogródkach działkowych itp., zbierają puszki czy inne surowce wtórne, a z pomocy instytucji korzystają tylko w formie darów. O tyle, o ile ktoś jest zaangażowany w funkcjonowanie schroniska czy noclegowni, posiada jakiś rytm dnia, wyznaczone pory na pewne znaczące aktywności. Zwykle po porannej toalecie i śniadaniu bezdomni pracują na jego rzecz, idą w miasto i wracają popołudniem, bądź późnym popołudniem, na posiłki i telewizję. Wstaję trzecia, czwarta w nocy i pomagam przygotowując posiłki. Nierzadko możliwość robienia czegoś dla innych, bycia pomocnym zmusza do jeszcze większej aktywności, czy nawet z naszego punktu widzenia - poświęceń. Wstaję coś po 5 i właśnie jestem w czasie przeprowadzania stażu, jako asystent osoby niepełnosprawnej. Inna grupa pochłonięta bardziej swoim życiem nie ma wyraźnego podziału dnia, ani sprecyzowanych planów jak go wykorzystać. Wstaję, piję kawę i nie mam konkretnych planów. Wstaję rano o 6 i pałętam się z kąta w kąt. Myślę, że to jest taka wegetacja w moim przypadku, dużo jest takiej wegetacji, bo nie ma pracy, bo brakuje środków do jakichkolwiek działań, żeby coś zrobić. Trzeba zaznaczyć, że placówki dla mężczyzn są zdecydowanie bardziej przeludnione, niż placówki dla kobiet, w których w zasadzie jest niedobór beneficjentów, niż nadmiar. W związku z czym te placówki, z troszeczkę innymi problemami się borykają i inne dziedziny swojej działalności mogą rozwijać. Nie tylko na terenie Gliwic, ale na całym obszarze kraju priorytetem w placówkach dla kobiet z dziećmi jest, jak najszybsze usamodzielnienie podopiecznych i opuszczenie ośrodka. W placówkach dla mężczyzn stawia się na aktywizację KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 9

10 zawodową osób z wieloletnimi zaniedbaniami, w tym z domu rodzinnego. Natomiast realizacja tego celu, aktywizacji zawodowej, jest utrudniona poprzez zamieszkanie dużej części osób niepełnosprawnych w noclegowniach. W placówkach, w których pozostają tymczasowo kobiety, zorganizowano możliwość pracy pod okiem doświadczonego terapeuty. Podlegają mieszkanki dodatkowym zajęciom resocjalizacyjnym z psychologiem. Wstaje o 6-stej, idziemy sobie zrobić kawę, wyjść na taras zapalić papieroska, potem idę do góry, uporządkuje pokój, sprawdzają czystość o w pół do ósmej, za piętnaście ósma jest śniadanie, w pół do dziewiątej jest taka społeczność wszyscy się zbierają tak to 45 min trwa, potem mamy zależy, jaki dzień raz zajęcia mamy po południu raz rano. Poniedziałek, wtorek są rano zajęcia, zajęcia trwają godzinę z psychoterapią to są zajęcia, potem mamy czas wolny, jeżeli ma się dyżur w kuchni to cały dzień się przygotowuje posiłki, potem myje, obiad, po obiedzie myje, kolację, po kolacji. Zajęcia popołudniu, po zajęciach mamy wolne. Co tydzień wyznaczamy dyżury sobie, co która ma sprzątać korytarze, schody, czy łazienki. To są cotygodniowe dyżury. Zdarzają się nieliczne przypadki pracujących na umowę o pracę (na przykład w ubojni drobiu) i wtedy aktywność zawodowa przypada na nocną porę, potem ma miejsce odpoczynek, pobyt w KIS, czy innej placówce, obiad w domu, (czyli tam gdzie zamieszkuje rodzina) oraz spędzanie czasu z dziećmi. Poza tym bezdomni zajmują się pracą dorywczą. Gdy pracuję, to wstaje o z minutami, idę pod prysznic, ubieram się i idę do pracy na 9 rano, wracam w zależności jak skończę, bo ja rozdaję ulotki i to w zależności, bo mogę rozdawać 2 godziny, a mogę cały dzień. Reasumując, zajęcia wykonywane według chronologii dnia przez bezdomnych, to: wczesna pora pobudki, zahaczająca nawet o noc, toaleta: Przebieram się, bo śpię w piżamie. Przychodzę do KIS-u i tu praktycznie jestem do godziny 16, dwa razy dziennie się myję, z tym że woda nie jest za ciepła, ale inaczej nie da rady żyć. Nie pomieszkujący w placówce opieki społecznej korzystają z: Forum, GC-eku, na dworcu (się myją), spożywanie posiłków w grupie, szykowanie dzieci do szkoły, porządki pokoi, jak i całego ośrodka, czynności wykonywane mniej więcej o tej samej porze dnia: KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 10

11 o odwiedzanie miasta, tzw. włóczenie się, łażenie po Pewexach (śmietnikach), o praca na rzecz ośrodka, np. ogrodnictwo, opieka nad niepełnosprawnymi, o praca zarobkowa, o zajęcia resocjalizacyjne, z terapeutą, o korzystanie z kursów zawodowych, odwiedziny w Urzędzie Pracy, innych urzędach związanych z bieżącymi sprawami, o odwiedzanie rodziny, w niedzielę Kościoła: w niedzielę nie ma zajęć, śniadanie jest później, można wyjść do znajomych, do kuzyna, córki. czas wolny w ośrodku: oglądanie telewizji, słuchanie muzyki, korzystanie z komputera, odrabianie lekcji z dziećmi (w przypadku samotnych, bezdomnych kobiet pozostających z dziećmi). 2.4 Środki utrzymania i sposoby wydawania pieniędzy Zapytaliśmy respondentów, co jest ich głównych źródłem utrzymania, gdzie najczęściej pracują, w jakich miesiącach? A jeśli nie, to dlaczego oraz na co wydają zarobione pieniądze? Większość indagowanych nie jest aktywna zawodowo, w przeważającej mierze korzysta z zasiłków z opieki społecznej. OPS (Ośrodek Pomocy Społecznej) wypłaca bezdomnym zasiłek stały oraz tzw. okresówki, których wysokość jest zróżnicowana. Deklarowana przez respondentów najczęściej kwota zasiłku okresowego 238,50 zł jest połową kryterium. Osoby o takiej wysokości zasiłku nie płacą za pobyt w noclegowniach. Za pobyt w schronisku podopieczni regulują 70% kwoty z okresowego zasiłku, ale tylko jeśli ich dochód (zasiłek stały plus okresowy) przekracza 464 zł. Wtedy suma odprowadzanej kwoty na rzecz placówki to 5 zł za dzień pobytu. Zasiłek ten jest uzależniony od wysokości innych świadczeń np. renty, co najlepiej obrazuje wypowiedź respondenta: takie instytucje mają swoje kryteria. Opieka Społeczna może dać nie więcej niż 238,50 na osobę. Ale w takiej sytuacji, kiedy mam rentę, nie mogą dać mi nic, bo moje kryterium przekracza 477 zł dochodowego, które musi być udokumentowane tak, żeby oni coś dali. A ja mam ponad 550 tej renciny, bo tego nie mogę KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 11

12 nazwać rentą. 300 wydaję na mieszkanie, 200 zostaje, ale nawet jakbym pił wodę i jadł suchy chleb, to bym nie przeżył. Często osoby chore korzystają z pomocy OPS, który refunduje w 100% leki, co pozwala zaoszczędzić część budżetu respondentów, którzy w wielu przypadkach pozostają na rencie. Kobiety bezdomne pozostające z dziećmi korzystają oprócz zasiłku stałego z zasiłku na dzieci, wypłacanego dwa razy do roku (stwierdzenie oparte o wypowiedź respondentki, niestety nie padła kwota). Jednak nie posiadanie domu, stałego meldunku, nie jest równoznaczne z nieposiadaniem pracy. Bardzo nikła część indagowanych ma inne źródło zarobku niż zasiłek, czy renta i jest to najczęściej praca czasowa (rozdawanie ulotek, prace administracyjne, pomoc w różnego rodzaju budowlankach, stróżowaniu), na czarno. Jeśli respondenci mają dochód z pracy zarobkowej, to nie przyznają się do niego przed pracownikami robiącymi wywiad (seria wywiadów jest warunkiem niezbędnym do otrzymania świadczeń z OPS), by dostać zasiłek okresowy. Ci, którzy pracują na umowę zarabiają nawet ponad średnią krajową, około 1500 złotych miesięcznie. Niestety ich przychód jest po części rozprowadzany na opłatę adwokata w sprawach, które się za nimi ciągną. Główny przedział dochodów uzyskanych przez osoby bezdomne bazuje na stawkach od 500 zł miesięcznie, za na przykład pracę dorywczą, do 800 zł, w skład, czego wchodzą dopłaty od państwa (zasiłki) czy stypendium za staż. Najczęściej bezdomni, jeśli w ogóle, pracują, to jako niewykwalifikowani robotnicy, na czarno, bądź na umowę zlecenie, w krótkim okresie czasu 2 dnia temu pracowałemumowa zlecenie. Nie przywiązują wagi do swoich umiejętności, zawodu, umiejętność pisania cv i listu motywacyjnego może być dla nich sprawą wielce kłopotliwą. W większości przypadków osoby pracujące nie mają zachowanego rytmu pracy. Ich obecność w pracy uzależniona jest od wezwania pracodawcy. Osoby takie np. : pracują na umowę zlecenie u tego samego pracodawcy przez cały rok. O 14 muszę być tam, bo pracuję dalej tam, dwa dni wolne było, a teraz dalej pracuje. Inną kwestią jest, że osoby bezdomne chcą pracować bez rejestracji, ponieważ wtedy nie tracą zasiłku z opieki społecznej. To ja nie chciałam, bo jak korzystam też z OPS-u i nie chciałam, żeby mi odebrali. KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 12

13 Znamienne jest to, że często rytm posiłków i godzin przyjęć do noclegowni nie sprzyja podjęciu pracy tymczasowej. Nawet jakby się chciało to nie da rady, bo są tylko 2 godziny wolnego 1,5. Przestrzegają tego, żeby na obiedzie być w schronisku. Bardzo zróżnicowany jest okres pozostawania bez pracy osób bezdomnych. Wielu z nich pracowało w kopalni, jako mechanik, spawacz, przedstawiciel handlowy lat temu i utraciło pracę w wyniku redukcji etatów w firmie. ostatni raz pracowałem dwa lata temu prywatnie- przy krawężnikach, różnie, 10 lat temu pracowałem- ogólnie budowlanka. Bardzo młodzi bezdomni mają odpowiednio mniejszy ten czas bezrobocia, ze względu na wiek, choć wcale nie wykazują się większą kreatywnością w poszukiwaniu zatrudnienia. Bezdomni nie korzystający z opieki społecznej zarabiają na życie zbieraniem puszek, butelek, surowców wtórnych, bądź kradną. Chodzę, kradnę po sklepach wszelkie towary buty, skarpety, swetry, wszystko kradnę, co się da i z tego żyje. Jeszcze innym źródłem utrzymania jest żebractwo. Zapytywani podają, że o tego rodzaju pomoc finansową starają się na ulicy, dworcu, w Kościele, czy ogólniej u duchowieństwa: po plebaniach, po księżach poproszę o 50 gr, na dworcu. Reasumując uzyskane w ten sposób pieniądze (zasiłek z OPS stały plus zasiłki okresowe i na dzieci, renta, praca, pomoc od znajomych, zbieranie surowców wtórnych) przeznaczają bezdomni, których przebadaliśmy na: jedzenie, owoce, słodycze, ubranie (z ciucholandów), telefon, papierosy, maszynki do golenia i środki czystości, koszty rozprawy sądowej, opłaty za mieszkanie (u osób pozostających pod opieką kis), kolorową prasę, lekarstwa, alkohol, KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 13

14 2.5 Wyzwania, jakie stawia życie Zapytaliśmy uczestników rozmów, co ich zdaniem powinno ulec zmianie, aby polepszyła się ich sytuacja życiowa i co jednocześnie jest dużym problemem, na który teraz napotykają. Większość z nich zauważyła, że problem tkwi w sposobie życia, braku mieszkania, braku pieniędzy czy pracy, przewlekłej chorobie, problemach z prawem, braku możliwości uczenia się. Kolejni indagowani wskazywali swoją wypowiedzią, iż nie ma perspektyw dla życia, chyba, że (ktoś) ma po prostu bogatych tatusiów i mamusie. Poczucie bycia w dołku, czarna wizja przyszłości wynikać może z niedostatecznej opieki psychologicznej i niedostosowanej oferty resocjalizacyjnej. Ten czynnik psychologiczny pokazywał się również w poczuciu osamotnienia: To, że jestem tak daleko od domu. Brak emocjonalny bliskości, ciepła z drugim człowiekiem, bycia użytecznym jest bardzo ważną niezaspokojoną potrzebą bezdomnych, która rzutuje na braki w systemie wartości. Jakie, w tak krótkim opracowaniu opartym na takiej ilości materiału źródłowego, nie jesteśmy w stanie wykazać. W opinii respondentów alkohol stanowi dużą przeszkodę na ich ścieżce życia, czy po prostu brak odzieży i zaopatrzenia związanego z tą porą roku: Jeść mam, jest na magazynie, największy teraz problem, to buty muszę sobie kupić na zimę. Niektórzy, dotyczy to tych krótkotrwale bezdomnych (około roku, krótkotrwale w odniesieniu do tych, którzy są w tej sytuacji od 10 lat) mają nawyki z poprzedniego okresu życia, odnoszące się do sposobu ubierania, makijażu i chcieliby do nich powrócić. chciałabym kupić jakiś kosmetyk, jakiś ciuch, nosze już kilka lat, kupuje w ciucholandzie. Być może jest to najlepszy moment, w którym powinny działać instytucje wyciągające ludzi z bezdomności. Kiedy siła nawyku z normalnego okresu życia jest tak silna, że może być motorem postępowania takiej osoby. Potrzeba wyglądania, codzienna toaleta, takie najprostsze potrzeby, mogą być łącznikiem pomiędzy dwoma światami (bezdomnych i normalnym ). Ktoś starając się nie porzucać codziennych czynności pielęgnacyjnych może w ten sposób podtrzymywać swoje nastawienie zaradności, dbania o siebie. Inną kwestią, na którą wskazuje ten cytat, jest potrzeba celebracji pewnych momentów życia, odmiany. Przecież bezdomni w większości prowadzą monotonny tryb KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 14

15 życia, sprowadzający się do robienia tych samych w rzeczy, w połączeniu z planem funkcjonowania placówek pomocy i noclegowni im. św. Brata Alberta. A to uczczenie danej chwili ubiorem, zakupem jakiejś nowej rzeczy, odmiennym posiłkiem, spotkaniem ze znaczącą osobą tworzy punkty zwrotne życia. Chęć niepopadania w monotonię i marazm mogą się przejawiać na zewnętrznym poziomie potrzebą zmiany, chociażby ubioru. 2.6 Wiedza o instytucjach niosących pomoc i korzystanie z nich Podczas wywiadu pytaliśmy o znajomość instytucji niosących pomoc. Ze znanych w środowisku padły nazwy: Caritas (ubrania, jedzenie), Schronisko św. Alberta (nocleg, jedzenie), OPS (pomoc finansowa), PCK (ubranie, jedzenie), KIS, Kościół (ubrania, pieniądze, jedzenie), Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych (udział w nim jest płatny 100 zł na rok, wzamian otrzymuje się pomoc żywnościową z UE), wreszcie kurator (porada prawna). Indagowani będąc czasowymi podopiecznymi tych instytucji, zapytani wprost nie przyznają się do korzystania z ich pomocy albo wskazują tylko na szczątkowe korzystanie w postaci zasiłku. Nie jest to dla samych zapytanych równoznaczne z uzyskaniem pomocy finansowej od tych instytucji. Gdy pytanie staje się bardziej konkretne, o to gdzie można uzyskać pomoc finansową, materialną, nie znajdują takich instytucji społecznych. Te, z których korzystają w głównej mierze dostarczają im schronienia, odzieży i żywności; ewentualnie korzystają z sali telewizyjnej czy pracowni komputerowej. Zaznaczają, że gdy idzie o pomoc w wyjaśnieniu funkcjonowania i poruszaniu się po Urzędzie Pracy i jego ofercie czy spraw związanych z sądem, w placówkach pomocy socjalnej ktoś zawsze jej udzieli. Materiał w tym względzie jest ułomny (korzystanie z placówek pomocy socjalnej i ocena tej pomocy), tzn. od niewielu osób uzyskano odpowiedzi na zadany temat, aby móc w ogóle potwierdzić kryteria, w jakich oceniają placówki bezdomni. Marginalnym śladem zahaczającym o temat, jest wypowiedź jednej respondentki, w której to zestawia cechy, mogące świadczyć o autorytecie, jakim cieszą się pracownicy socjalni. Pozwolę sobie na przytoczenie ich (cech) i zaznaczenie, że materiał jest w tej kwestii naprawdę ubogi. Mowa o pracownicy socjalnej: Pokieruje gdzie mam uderzyć, doświadczona, wykształcona. KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 15

16 Jak wynika z tekstu: osoby pracujące w sposób bezpośredni z bezdomnymi, mające z nimi kontakt, postrzegane są, jako uczynne, pomocne, z wiedzą i wykształceniem. Inną kwestią jest wewnętrzne nastawienie badanych do tych instytucji. Skłaniają się do stwierdzeń, że korzystanie z form pomocy, jakie dostarczają placówki jest dla nich drogą przymusu, a pojawienie się tam jest równoznaczne z ujmą na honorze: człowiek w tych instytucjach jest traktowany jak nikt; to musi być duży przymus, jakby jakaś potrzeba; nie ma innej szansy by to załatwić, więc jakby musi. Człowiek bezdomny nie ma pracy, to jest źle traktowany, gorzej, niż takie osoby, które normalnie funkcjonują. Bezdomni stroniący od noclegowni wskazują na relacje pomiędzy ich mieszkańcami i ogólne zasady prowadzenia takich placówek, jako czynnik odstraszający. Obawiają się być okradzionym przez współmieszkańców, nie chcą się również poddać zakazowi picia alkoholu. Jest to jednak ich wolny wybór, czy chcą korzystać ze schronisk. Instytucje, jak sami pytani wskazują niezbyt dobrze spełniają swoje role, ale choć jest dużo osób zagrożonych bezdomnością, w kręgu bezdomności- nie obarczają winą za to administracji lokalnej. Nie mówią o jej niechęci do zauważenia problemów w kręgu bezdomności. Takie stwierdzenia padały z ust respondentów. Inna sprawa, na ile są one wiarygodne. Pokazują być może nie nastawienie do korzystania z placówek, ale rodzaj pewnego nawyku mówienia o instytucjach w sposób negatywny, bez weryfikowania tych wypowiedzi poprzez życiowe doświadczenia. Może on być powielany z pokolenia na pokolenie albo w grupie środowiskowej. Podczas, gdy osoby pracujące bezpośrednio z bezdomnymi są wpuszczane do ich kręgu. Partycypują po części w ich świecie, stąd większa doza zaufania do nich ze strony respondentów i skłonność wypowiadania się pochlebnie o ich kompetencjach. KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 16

17 2.7 Krąg przyjaciół, grupa wsparcia Osoby bezdomne nawiązują przyjaźnie z ludźmi w podobnej sytuacji. Tak to określili w przeważającej mierze nasi respondenci. Zjawisko dobrze opisuje stwierdzenie z cytatu jednej respondentki, iż są to raczej dobrzy znajomi. Relacje przyjacielskie są na ogół, nie wnikając w ich stopień zażyłości, niestabilne, uzależnione od warunków życia. Przyjaciół znajdują w schronisku, są to przyjaźnie trwające od pół roku do kilku, kilkunastu lat. W swoim kręgu opowiadają sobie o tym, przez co przeszli i jakie im towarzyszą w związku z tym odczucia, jednak niezbyt wylewnie. Ci przyjaciele przydają się również, gdy chodzi o pomoc finansową i duchową. Ludzie, którzy że tak powiem, którzy mają podobne życie, podobny los prowadzą, to jakoś bardziej się ze sobą integrują. I to jakoś w zasadzie oddziela ich od społeczeństwa, tych w kręgu ludzi zagrożonych bezdomności; no, ale jest to jakby przyjaźń z przymusu. Nie ma wyjścia i ktoś czasem musi coś za kogoś zrobić, po to by ta osoba mu też w innej sytuacji pomogła. Relacja wygląda na taką: my wykluczeni ze społeczeństwa trzymamy się razem, integrujemy się, by móc sobie świadczyć usługi na zasadzie wzajemności. Nie możemy liczyć na nikogo z zewnątrz, więc zdajemy się na prawa tylko naszego środowiska, bez odwołania do ogólnych zasad postępowania międzyludzkiego, nieważne czy wymuszających na nas sprawiedliwe działania. Nie ma zewnętrznych instytucji, które by sprawdzały funkcjonowanie zasad pożycia, nie wiemy co nas czeka, liczy się tylko teraz i tutaj. Dominującym nurtem w tworzeniu relacji z innymi jest kryterium abstynencji. Osoby same posiadające problemy z nałogiem za przyjaciół uważają tylko trzeźwych. Ten krąg przyjaźni w grupie środowiskowej, niekiedy poszerza się o przyjaźnie ze względu na inne wyróżniki. Na przykład: wspólne szkolnictwo (znajomi ze szkoły podstawowej), dawna praca, dawne miejsce zamieszkania (znajomi od małego, z jednego podwórka ). Bywa, że podstawą znajomości jest brak wyróżnika. Relacja tworzy się z przypadkowo spotkaną nową osobą, z którą znajduje się pewne tematy wspólne. Natomiast badani sami wskazują, że te przyjaźnie, zarówno ze starymi znajomymi, jak i nowymi, nie są w 100% satysfakcjonujące, nie znajdują wsparcia w kręgu przyjaciół. KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 17

18 Czynnik czasowy w żaden sposób nie przesądza o bliskości relacji. Mam znajomych, znam ich 10 lat, nie wiem gdzie pracują zawodowo. Wypowiedź ta wskazuje jeszcze na inną kwestię, iż w środowisku bezdomnych temat pracy, tego z czego ktoś żyje nie jest wyznacznikiem określającym daną osobę w strukturze społecznej, bo nią się prawdopodobnie nie interesują. Żyją w izolacji od społeczeństwa, w swoim gronie. Aczkolwiek korelacja, na ile porzucenie środowiska pracy jest czynnikiem wzmagającym izolację od społeczeństwa, w oparciu o wchodzenie w to miejsce grup środowiskowych, jest tylko hipotezą, wymagającą sprawdzenia w kolejnych badaniach. Rodzina jest sprawą bardzo umowną oraz zakres pomocy, jaki bezdomni od niej otrzymują. Kształtuje się on w zależności od indywidualnych cech respondenta, tego jak potrafi utrzymać zażyłe relacje, jakie ma oczekiwania. Są też bliżej nam nieznane zespoły cech emocjonalnych, które predestynują ludzi do takiego sposobu życia. (Rodziny) Mają tylko nie chcą rodziny, wolą tułaczkę. Oni są, jak to oni na siebie mówią, oni są już tutaj długo, kilkanaście lat, ja tu jestem dopiero od lipca. I nie widzę siebie tutaj. Świadomie decydują się na wybór takiej drogi życiowej, która w ich mniemaniu daje poczucie wolności, niepodlegania wpływom. Odcięcie od pomocy rodziny niekiedy podyktowane jest sporą dozą dumy, czy wstydu: Szczerze? Unikam, jak wiem, że gdzieś byłem i zorientowałem się, nie że mi ubliżają czy coś, ale jak to się mówi chcą pomóc, czy finansowo czy tego, ale ja zawsze mówię nie jestem przygotowany, czy nie mam w co wziąć, następnym razem po prostu nie przychodzę. Wzajemne relacje w rodzinie i ważność ich utrzymywania często są wynikiem przeszłej dramatycznej historii rodziny. Bywa, że respondent prowadzony od najmłodszych lat przez placówki opiekuńcze, deklaruje ogromną chęć przebywania w rodzinie, wspierania się. Nawet jeśli pomoc taka jest bardzo ograniczona; tutaj słowo pomoc duchowa pozwala respondentom na niewnikanie w szczegóły tej pomocy i nieocenianie, na ile realnie rodzina jest dla nich wsparciem. Mój system był taki, że mając 7 lat byłem po prostu wzięty do placówki, odsunięty od cycka matki, znalazłem się niewiadomo gdzie, wywieziony na Helenkę. Gdy policjant mnie wylegitymował, mówił jaką mam bogaką historię, dlaczego? Bo ja uciekałem z tych placówek, bo chciałem być w domu. Aż w końcu zostałem wzięty do ośrodka poprawczego, bo o młodych jest taki stereotyp, że jak młody to pewnie złodziej i takie tam. Ja się do tego ustosunkuje. Pomagam im, ale co im pomagać, jeżeli oni są starsi. KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 18

19 Większość osób bezdomnych ma zerwane więzi rodzinne, nie utrzymuje kontaktu z rodziną, nie może liczyć na wsparcie ze strony rodziny. Mały odsetek osób bezdomnych utrzymuje kontakt telefoniczny, listowny, bardzo rzadko odwiedzają rodziny. Poza instytucjami to głównie znajomi pomagają w pisaniu pism urzędowych, Kościół służy pomocą duchową. Nowe znajomości są zawierane w klubie AA lub poprzez Internet. Wyjątek stanowi nieduża grupa, jak podejrzewam bezdomnych kobiet (z którymi pozostają dzieci), które przeszły również przez dom Samotnej Matki. Obrazuje to również odmienność relacji w tej grupie, od relacji wśród mieszkańców męskich noclegowni. Są one bardziej zażyłe i ciepłe. Prawdopodobnie opieka nad potomstwem wyzwala nastawienie na takie kształtowanie związków z dziećmi. Koleżanki z Domu Samotnej Matki (nie wiadomo, czy pozostają jeszcze w placówce, czy się uniezależniły) opiekują się dziećmi podczas nieobecności matki. Jak mówi sama respondentka, może też liczyć na pomoc finansową z ich strony. Zaś najważniejsze jest to, że te relacje wydają się być normalne w tym sensie, że opierają się na ludzkiej bliskości i rozmowie, w której się pomaga. Ponadto koleżanki współuczestniczą w trudnych i ważnych wydarzeniach z życia respondentki. 2.8 Zainteresowania, ulubiony sposób spędzania czasu Co do ulubionych sposobów spędzania wolnego czasu i zainteresowań indagowani wymienili: 1. ZAINTERESOWANIA DOTYCZĄCE WIĘKSZOŚCI BADANYCH sport- piłkę nożną, boks, oglądanie TV meczy głównie, historia (ii wojna światowa, czytanie o niej), 2. ZAINTERESOWANIA DOTYCZĄCE MAX 20% BADANEJ POPULACJI czytanie ( sensacje, kryminały, horrory, a nawet czasem bajki, lubię czytać, tylko się dziewczyny śmieją teraz, że jak idzie poczytać, to znaczy, że będzie spała ), spotkania z rodziną, motoryzacja, KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 19

20 film, muzyka, kino, serfowanie po sieci, porządki - lubię sprzątać w szafce, co drugi dzień przekładam, lubię porządek mieć, lubię zaglądać do tej szafy u góry, informatyka, języki obce, pomoc innym, monety, majsterkowanie, lotnictwo, specyficzne w dziedzinie: ekonomia, rysunek budowniczy, murarka, granie w piłkę nożną, fryzjerstwo, kosmetyka, kobiety, brak hobby lub nierozwijanie go w obecnej sytuacji, brakuje harcerstwa i ryb akwariowych, hodowli gołębi, wędkarstwa. 2.9 Oczekiwania związane z przyszłością W przebadanej grupie bezdomnych takie uzyskano wyniki: własne mieszkanie, dobra praca, założenie rodziny, wychowywanie dzieci, życie w trzeźwości, kupno domu na wsi, KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 20

Fundacja Edukacji Europejskiej

Fundacja Edukacji Europejskiej Scenariusz Indywidualnego Wywiadu Pogłębionego (IDI) ankieta badawcza na potrzeby innowacyjnego projektu pn. młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych dr Renata Maciejewska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Struktura próby według miasta i płci Lublin Puławy Włodawa Ogółem

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 2003-2009

Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 2003-2009 Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 3-9 1. Bezdomność w Województwie pomorskim to podobnie jak w całym województwie pomorskim problem typowo męski w roku 9

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

KWESTIONARIUSZ ANKIETY KWESTIONARIUSZ ANKIETY Płeć: Kobieta Mężczyzna Wiek: 18-25 lat 26-30 lat 31-35 lat 36-40 lat 41-40 lat powyżej 50 lat Wykształcenie: Staż pracy: podstawowe gimnazjalne zawodowe średnie techniczne średnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety wrzesień 2010 Profil osoby bezdomnej mieszkańca Domu Brata Alberta w Gorzowie Wlkp.

Wyniki ankiety wrzesień 2010 Profil osoby bezdomnej mieszkańca Domu Brata Alberta w Gorzowie Wlkp. Wyniki ankiety wrzesień 2010 Profil osoby bezdomnej mieszkańca Domu Brata Alberta w Gorzowie Wlkp. Przeprowadzone badanie ankietowe miało na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Jacy są mieszkańcy Domu

Bardziej szczegółowo

Liczenie osób bezdomnych w Gorzowie Wlkp.

Liczenie osób bezdomnych w Gorzowie Wlkp. Liczenie osób bezdomnych w Gorzowie Wlkp. Badanie dot. liczenia osób bezdomnych przebywających w Gorzowie Wlkp. zostało przeprowadzone w nocy 7/8 lutego 2013 r. W badaniu uczestniczyli: funkcjonariusze

Bardziej szczegółowo

Sztum. Miasto i Gmina

Sztum. Miasto i Gmina Miasto i Gmina Sztum ANKIETA Szanowni Państwo, chcąc poznać Państwa potrzeby i oczekiwania została przygotowana ankieta, której celem jest zebranie opinii na temat Gminy Sztum i jej mieszkańców. Ankieta

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do badań społecznych

ANKIETA do badań społecznych ANKIETA do badań społecznych 1. Jakie problemy społeczne uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie Państwa gminy? (prosimy zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) Ubóstwo, niewydolność materialna rodziny

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa i czas wolny osób z niepełnosprawnością intelektualną. Adriana Domachowska - Mandziak Stowarzyszenie Na Tak

Aktywność zawodowa i czas wolny osób z niepełnosprawnością intelektualną. Adriana Domachowska - Mandziak Stowarzyszenie Na Tak Aktywność zawodowa i czas wolny osób z niepełnosprawnością intelektualną Adriana Domachowska - Mandziak Stowarzyszenie Na Tak Produktywność rozumiana jako aktywność zawodowa i pozazawodowa - jeden z obszarów

Bardziej szczegółowo

Wykres 27. Często rozmawiasz z rodzicami na temat agresji, autoagresji lub innych problemów?

Wykres 27. Często rozmawiasz z rodzicami na temat agresji, autoagresji lub innych problemów? 1. Wpływ środowiska rodzinnego na zachowania autoagresywne Do czynników środowiskowych wskazujących na źródła agresji zalicza się rodzinę, także jej dalszy wpływ na wielopokoleniowe rodziny, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ankieta jest anonimowa. Wybrane odpowiedzi proszę zaznaczyć krzyŝykiem (moŝna wskazać kilka odpowiedzi). Uzyskane

Bardziej szczegółowo

Temat: Skutki zażywania alkoholu-wywiad z ekspertem

Temat: Skutki zażywania alkoholu-wywiad z ekspertem Scenariusz 13 Te zajęcia poświęcone są spotkaniu uczniów z osobą, którą bezpośrednio dotknęła choroba alkoholizmu. Może to być członek klubu AA, ewentualnie ktoś, kto pracuje z ludźmi uzależnionymi np.:

Bardziej szczegółowo

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej stan prawny na dzień 1 lipca 2009 r. Podstawa prawna: - ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 115,

Bardziej szczegółowo

Wywiady z pracownikami Poczty Polskiej w Kleczewie

Wywiady z pracownikami Poczty Polskiej w Kleczewie Wywiady z pracownikami Poczty Polskiej w Kleczewie Dnia 22 października 2014 roku przeprowadziliśmy wywiad z naczelnik poczty w Kleczewie, panią Kulpińską, która pracuje na tym stanowisku ponad 30 lat.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA METRYCZKA. Czy jest Pani/Pan mieszkańcem Gminy Miękinia. tak, od kiedy... nie. Wiek: 18-30 31-40 41-50 51- i więcej

ANKIETA METRYCZKA. Czy jest Pani/Pan mieszkańcem Gminy Miękinia. tak, od kiedy... nie. Wiek: 18-30 31-40 41-50 51- i więcej ANKIETA W związku z rozpoczęciem prac nad projektem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miękinia uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, które będą bardzo pomocne

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dynów

ANKIETA Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dynów ANKIETA W związku z rozpoczęciem prac nad projektem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dynów uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Będą one pomocne przy opracowaniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SOCJALNY UZALEŻNIENIOM. Realizatorzy: Anna Osiewicz Aleksandra Zaborska Joanna Krzemińska Alicja Kowalska Joanna Trytek

PROJEKT SOCJALNY UZALEŻNIENIOM. Realizatorzy: Anna Osiewicz Aleksandra Zaborska Joanna Krzemińska Alicja Kowalska Joanna Trytek PROJEKT SOCJALNY UZALEŻNIENIOM Realizatorzy: Anna Osiewicz Aleksandra Zaborska Joanna Krzemińska Alicja Kowalska Joanna Trytek 1. Opis problemu Rodzina winna zaspokajać potrzeby fizjologiczne jak i psychologiczne

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

Pytania (zagadnienia) pomocnicze do scenariusza rozmowy nr 5

Pytania (zagadnienia) pomocnicze do scenariusza rozmowy nr 5 Pytania (zagadnienia) pomocnicze do scenariusza rozmowy nr 5 Przy zadawaniu pytań może być pomocny poniższy schemat: osoba bezradna osoba częściowo zaradna osoba zaradna zupełnie niezdecydowana niedoinformowana

Bardziej szczegółowo

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo

Gmina Lubichowo. Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom o dochodach nie przekraczających miesięcznie:

Gmina Lubichowo. Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom o dochodach nie przekraczających miesięcznie: Czym jest pomoc społeczna? Wnioski o przyznanie pomocy społecznej i zasiłku rodzinnego. POMOC SPOŁECZNA Czym jest Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa. Nadrzędnym celem pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Świadczenia niepieniężne

Świadczenia niepieniężne Świadczenia niepieniężne ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE POMOC SPOŁECZNA PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE: Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia,

Bardziej szczegółowo

1 Uzależnienia jak ochronić siebie i bliskich Krzysztof Pilch

1 Uzależnienia jak ochronić siebie i bliskich Krzysztof Pilch 1 2 Spis treści Wprowadzenie......5 Rozdział I: Rodzaje uzależnień...... 7 Uzależnienia od substancji......8 Uzależnienia od czynności i zachowań.... 12 Cechy wspólne uzależnień.... 26 Rozdział II: Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety luty 2007 Profil osoby bezdomnej mieszkańca Domu Brata Alberta w Gorzowie Wlkp.

Wyniki ankiety luty 2007 Profil osoby bezdomnej mieszkańca Domu Brata Alberta w Gorzowie Wlkp. eksmisja rozwód utrata pracy opuszczenie zakładu karnego konflikty rodzinne stan zdrowia wypadek losowy Wyniki ankiety luty 7 Profil osoby bezdomnej mieszkańca Domu Brata Alberta w Gorzowie Wlkp. Przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Zasady Byłoby bardzo pomocne, gdyby kwestionariusz został wypełniony przed 3 czerwca 2011 roku.

Zasady Byłoby bardzo pomocne, gdyby kwestionariusz został wypełniony przed 3 czerwca 2011 roku. Opieka zdrowotna przyjazna dziecku - Dzieci i młodzież: powiedz nam co myślisz! Rada Europy jest międzynarodową organizacją, którą tworzy 47 krajów członkowskich. Jej działania obejmują 150 milionów dzieci

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Jakiej pomocy potrzebują osoby starsze i kto jej im udziela? NR 162/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Jakiej pomocy potrzebują osoby starsze i kto jej im udziela? NR 162/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 162/2016 ISSN 2353-5822 Jakiej pomocy potrzebują osoby starsze i kto jej im udziela? Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Projekt "Seniorzy na wsi"

Projekt Seniorzy na wsi Projekt "Seniorzy na wsi" Analiza ankiet przeprowadzonych wśród seniorów na terenach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim Ankiety przeprowadzono w trzech grupach wiekowych 55-65 lat - 36 osób 66-75

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne.

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne. Michał Nowakowski Zakład Socjologii Medycyny i Rodziny Instytut Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Luiza Nowakowska Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny Katedra Nauk Humanistycznych Wydziału

Bardziej szczegółowo

MIKOŁAJ HERBST, ANETA SOBOTKA AWANS PRZEZ WYKSZTAŁCENIE? WYBORY I ŚCIEŻKI EDUKACYJNE ASPIRUJĄCYCH DO WYŻSZEGO STATUSU SPOŁECZNEGO

MIKOŁAJ HERBST, ANETA SOBOTKA AWANS PRZEZ WYKSZTAŁCENIE? WYBORY I ŚCIEŻKI EDUKACYJNE ASPIRUJĄCYCH DO WYŻSZEGO STATUSU SPOŁECZNEGO MIKOŁAJ HERBST, ANETA SOBOTKA AWANS PRZEZ WYKSZTAŁCENIE? WYBORY I ŚCIEŻKI EDUKACYJNE ASPIRUJĄCYCH DO WYŻSZEGO STATUSU SPOŁECZNEGO Szkolnictwo wyższe - przemiany lat 90-tych Spektakularny boom edukacyjny

Bardziej szczegółowo

EUROSIEROCTWO- WYZWANIE DNIA DZISIEJSZEGO- spotkanie z rodzicami dn.24.01.2013. Opracowała- Katarzyna Płatek

EUROSIEROCTWO- WYZWANIE DNIA DZISIEJSZEGO- spotkanie z rodzicami dn.24.01.2013. Opracowała- Katarzyna Płatek EUROSIEROCTWO- WYZWANIE DNIA DZISIEJSZEGO- spotkanie z rodzicami dn.24.01.2013 Opracowała- Katarzyna Płatek POJĘCIA EUROSIEROCTWO- to fakt nieposiadania przez kogoś niepełnoletniego obojga rodziców lub

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH W GIMNAZJUM NR 24

ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH W GIMNAZJUM NR 24 ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH W GIMNAZJUM NR 24 IM. HENRYKA JORDANA W ZABRZU W KLASACH I-III Zabrze, marzec 2015r. WYNIKI BADAŃ PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 24 W ZABRZU ANKIETY

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Scenariusz wywiadu pogłębionego z Nauczycielem Filozofii Scenariusz wywiadu pogłębionego z nauczycielem filozofii Dzień Dobry, Nazywam

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do usamodzielnienia ciężarnych wychowanek placówki resocjalizacyjno rewalidacyjnej na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w

Przygotowanie do usamodzielnienia ciężarnych wychowanek placówki resocjalizacyjno rewalidacyjnej na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Przygotowanie do usamodzielnienia ciężarnych wychowanek placówki resocjalizacyjno rewalidacyjnej na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie Analizą badawczą objęto 27 wychowanek ciężarnych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA - Nauczyciele

ANKIETA - Nauczyciele Niniejsza ankieta jest anonimowa. Jej wyniki posłużą tylko i wyłącznie do badań społecznych. Prosimy o uważne przeczytanie ankiety oraz udzielenie rzeczywistych odpowiedzi na załączonej karcie kodowej.

Bardziej szczegółowo

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ 1. Polityk roku 2003 w Polsce i na Świecie. Badanie CBOS 1. Wyjaśnij kim są poszczególne osoby wymienione w sondażu; 2. Jakie wydarzenia sprawiły,

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykluczenia społecznego

Prawne aspekty wykluczenia społecznego Autor: Mgr Piotr Kozłowski Prawne aspekty wykluczenia społecznego Spis treści: 1. Podstawowe akty prawne dotykające problematyki wykluczenia społecznego 2. Pojęcie wykluczenia w wymiarze normatywnym, próba

Bardziej szczegółowo

OBSZARY WSPÓŁPRACY NA RZECZ OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE NA PRZYKŁADZIE CISTOR I MOPR W TORUNIU

OBSZARY WSPÓŁPRACY NA RZECZ OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE NA PRZYKŁADZIE CISTOR I MOPR W TORUNIU OBSZARY WSPÓŁPRACY NA RZECZ OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE NA PRZYKŁADZIE CISTOR I MOPR W TORUNIU Czym jest wykluczenie społeczne? Wykluczenie społeczne jest pojęciem przeciwstawnym do społecznego uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w nocy 7 na 8 lutego 2013 r.

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w nocy 7 na 8 lutego 2013 r. Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w nocy na 8 lutego 2013 r. Technika badawcza: ankieta Narzędzie badawcze: kwestionariusz ankiety Przedmiot badany: osoby bezdomne w Ostródzie Podmioty biorące

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa Międzynarodowe badanie ING na temat wiedzy finansowej konsumentów w Polsce i na świecie Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez TNS NIPO Maj

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All

Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All Miejsce przeprowadzenia badania ankietowego: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Wielkość próby badawczej: 170 uczniów

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 28 PYSZNICA, 29-4-28 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 28. Pomoc społeczna jest instytucją

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany EWALUACJA WEWNETRZNA 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Pytania kluczowe : 1. Czy procesy edukacyjne są planowane zgodnie z podstawą programową? 2. Czy procesy edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wzór formularza: Ankieta do wstępnej oceny motywacji pomysłodawców do komercjalizacji

Załącznik nr 6. Wzór formularza: Ankieta do wstępnej oceny motywacji pomysłodawców do komercjalizacji Załącznik nr 6 Wzór formularza: Ankieta do wstępnej oceny motywacji pomysłodawców do komercjalizacji Część 3 - Narzędzia służące rekrutacji i ocenie Pomysłodawców oraz pomysłów przeznaczone dla ośrodków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVIII/636/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 2004 r.

UCHWAŁA NR LXVIII/636/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 2004 r. UCHWAŁA NR LXVIII/636/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w rodzinie Niebieska Linia.

Raport podsumowujący działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w rodzinie Niebieska Linia. Raport podsumowujący działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w rodzinie Niebieska Linia. Marzec, 214 Działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania postaw krakowskich pracowników lokali gastronomicznorozrywkowych wobec ograniczenia palenia w ich miejscu pracy.

Raport z badania postaw krakowskich pracowników lokali gastronomicznorozrywkowych wobec ograniczenia palenia w ich miejscu pracy. Raport z badania postaw krakowskich pracowników lokali gastronomicznorozrywkowych wobec ograniczenia palenia w ich miejscu pracy. Dominika Kawalec Podsumowanie wyników...3 Metodologia...4 Analiza odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

ANKIETA PROBLEMY SPOŁECZNE W OPINII MIESZKAŃCÓW POWIATU

ANKIETA PROBLEMY SPOŁECZNE W OPINII MIESZKAŃCÓW POWIATU ANKIETA 1. Jakie Pani/Pana zdaniem są atuty powiatu? (proszę podać maksymalnie 3 odpowiedzi) 2. Co Pani/Pana zdaniem w największym stopniu ogranicza możliwości rozwojowe powiatu i ma negatywny wpływ na

Bardziej szczegółowo

ANKIETA PROBLEMY SPOŁECZNE W OPINII MIESZKAŃCÓW

ANKIETA PROBLEMY SPOŁECZNE W OPINII MIESZKAŃCÓW ANKIETA PROBLEMY SPOŁECZNE W OPINII MIESZKAŃCÓW 1. Jakie Pani/Pana zdaniem są atuty gminy? (proszę podać maksymalnie 3 odpowiedzi) 3.... 2. Co Pani/Pana zdaniem w największym stopniu ogranicza możliwości

Bardziej szczegółowo

ANKIETA PROBLEMY OSÓB STARSZYCH. 1. Jak ocenia Pan/i sytuację materialną osób starszych? (proszę zaznaczyć x wybrane odpowiedzi)

ANKIETA PROBLEMY OSÓB STARSZYCH. 1. Jak ocenia Pan/i sytuację materialną osób starszych? (proszę zaznaczyć x wybrane odpowiedzi) ANKIETA PROBLEMY OSÓB STARSZYCH Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest zebranie opinii na temat problemów osób starszych. Poznanie Państwa opinii pozwoli nam lepiej

Bardziej szczegółowo

OSOBY MŁODE Z GRUPY NEET W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM DIAGNOZA ORAZ MOŻLIWE KIERUNKI WSPIERANIA

OSOBY MŁODE Z GRUPY NEET W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM DIAGNOZA ORAZ MOŻLIWE KIERUNKI WSPIERANIA OSOBY MŁODE Z GRUPY NEET W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM DIAGNOZA ORAZ MOŻLIWE KIERUNKI WSPIERANIA 1. Wprowadzenie Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wykonawca: Grupa BST, Katowice. Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

obiektywne subiektywne wypychające z rynku pracy wiążące z rynkiem pracy

obiektywne subiektywne wypychające z rynku pracy wiążące z rynkiem pracy Edward Dolny obiektywne subiektywne wypychające z rynku pracy wiążące z rynkiem pracy VII VI V IV III II I Czynniki zachęcające do przechodzenia na emeryturę/rentę 1. Zły stan zdrowia 21. Uzyskanie wieku

Bardziej szczegółowo

Warunki bytowe i aktywność osób w wieku 50+ w Starogardzie Gdańskim

Warunki bytowe i aktywność osób w wieku 50+ w Starogardzie Gdańskim Warunki bytowe i aktywność osób w wieku 50+ w Starogardzie Gdańskim Badanie ankietowe, które przeprowadza Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim z osobami mającymi 50 i więcej lat, jest częścią międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Co to są prawa?....3 Co to jest dobro dziecka?....4 Co to jest ochrona przed dyskryminacją?....5 Co to jest ochrona?....6 Co to jest sąd?...7 Co to jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DIAGNOZY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TUSZÓW NARODOWY

RAPORT Z DIAGNOZY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TUSZÓW NARODOWY RAPORT Z DIAGNOZY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TUSZÓW NARODOWY Badaniu zostali poddani mieszkańcy gminy Tuszów Narodowy. Wzięło w nim udział 78 osób. 54 osoby z pośród badanych to kobiety, natomiast

Bardziej szczegółowo

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy 1. Wstęp Niniejszy raport został opracowany celem przedstawienia potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o najem lokalu socjalnego

WNIOSEK o najem lokalu socjalnego Szczecinek... Do ZGM TBS Sp. z o.o. w Szczecinku WNIOSEK o najem lokalu socjalnego I. DANE O WNIOSKODAWCY: Nazwisko i imię / imiona / Adres zamieszkania, telefon Adres zameldowania...... Adres korespondencyjny.......

Bardziej szczegółowo

-1- Procedura udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie. Podstawa prawna

-1- Procedura udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie. Podstawa prawna -1- Procedura udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie Podstawa prawna Zasady procesu usamodzielnienia regulują: 1. ustawa z dnia 12 marca 2004r. o

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach? Dorota Dominik Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 13 marca 2014 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności dla Gminy Jaworze

Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności dla Gminy Jaworze Jaworze 2010r. Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności dla Gminy Jaworze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zdrojowa 85 43-384 Jaworze tel: (33) 817 38 26; 502 788 275 gops@jaworze.pl I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

STOP PRZEMOCY. Portal Stop przemocy Szukaj Pomocy

STOP PRZEMOCY. Portal Stop przemocy Szukaj Pomocy STOP PRZEMOCY Portal Stop przemocy Szukaj Pomocy ma pomóc w szybkim i skutecznym znalezieniu informacji i otrzymaniu pomocy osobom doznającym przemocy zarówno w domu, jak i poza nim. Jeżeli znajdujesz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD RODZICÓW UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 24 IM. HENRYKA JORDANA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 W ZABRZU

ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD RODZICÓW UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 24 IM. HENRYKA JORDANA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 W ZABRZU ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD RODZICÓW UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 24 IM. HENRYKA JORDANA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 W ZABRZU Zabrze, marzec 2015r. WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH

Bardziej szczegółowo

Co robi mężczyzna, aby dbać o wygląd? M e n C o d e. p l

Co robi mężczyzna, aby dbać o wygląd? M e n C o d e. p l Co robi mężczyzna, aby dbać o wygląd? M e n C o d e. p l Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Wnioski z badania... 4 3 Źródła wiedzy o modzie... 6 3.1 Źródła wiedzy o modzie... 7 3.2 Portale o modzie męskiej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI. PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW PRZEPROWADZONYCH BADAŃ.

KOMUNIKACJA MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI. PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW PRZEPROWADZONYCH BADAŃ. Maria Krawczyk Grażyna Matkowska PPP-P Nr 3 Częstochowa KOMUNIKACJA MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI. PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW PRZEPROWADZONYCH BADAŃ. Nie można stworzyć kompletnego poradnika dla rodziców na temat

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ OSOBA NIEPRACUJĄCA

SCENARIUSZ OSOBA NIEPRACUJĄCA SCENARIUSZ OSOBA NIEPRACUJĄCA Wywiady będą prowadzone z osobami niepracującymi między 50. a 65. rokiem życia. Aby łatwiej było analizować zebrane dane opisano profile osób: GRUPA DOCELOWA: aktywni/ -e

Bardziej szczegółowo

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Joanna Zielińska Koordynator Zespołu Pomocy Osobom Bezdomnym i Grupom Wybranym Miejski

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 30 LAT

OSOBY W WIEKU 18 30 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem - www.pupzakopane.pl 1 Osoby w wieku 18-30 lat. 2 Osoby długotrwale bezrobotne... 3 Osoby powyżej 50. roku życia. 4 Osoby niepełnosprawne... 5 Osoby korzystające ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Ewa Malinowska mgr Emilia Garncarek mgr Krystyna Dzwonkowska-Godula. Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Ewa Malinowska mgr Emilia Garncarek mgr Krystyna Dzwonkowska-Godula. Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki Prof. dr hab. Ewa Malinowska mgr Emilia Garncarek mgr Krystyna Dzwonkowska-Godula Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki Kapitał ludzki kobiet i mężczyzn wybrane aspekty: Zdrowie Wygląd Kapitał społeczny

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DIAGNOZUJĄCA PROBLEMY SPOŁECZNE W MIEŚCIE I GMINIE KROTOSZYN

ANKIETA DIAGNOZUJĄCA PROBLEMY SPOŁECZNE W MIEŚCIE I GMINIE KROTOSZYN ANKIETA DIAGNOZUJĄCA PROBLEMY SPOŁECZNE W MIEŚCIE I GMINIE KROTOSZYN Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata

Bardziej szczegółowo

Załącznik Opracowała: Katarzyna Siemowska

Załącznik Opracowała: Katarzyna Siemowska Załącznik Wyniki ankiet dotyczących świadczenia usług opiekuńczych z ramienia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczone przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Opracowała: Katarzyna Siemowska

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski 17% kobiet w UE znajduje się na granicy ubóstwa. Wyniki badania Eurobarometru przeprowadzonego we wrześniu 2009 roku, wskazują, że w każdej grupie

Bardziej szczegółowo

1 otwarte (własna wypowiedź respondenta na zadane pytanie) 1 półotwarte (wybór odpowiedzi oraz swobodna wypowiedź odnośnie badanego zagadnienia).

1 otwarte (własna wypowiedź respondenta na zadane pytanie) 1 półotwarte (wybór odpowiedzi oraz swobodna wypowiedź odnośnie badanego zagadnienia). Sprawozdanie z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego wśród rodziców dzieci biorących udział w projekcie ECHO-NAUKA wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z klas nauczania zintegrowanego ze Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonego badania dotyczącego zażywania narkotyków w Gminie Nekla

Raport z przeprowadzonego badania dotyczącego zażywania narkotyków w Gminie Nekla Raport z przeprowadzonego badania dotyczącego zażywania narkotyków w Gminie Nekla Badanie przeprowadzono od września 205 r. na terenie Miasta i Gminy Nekla wśród dwóch grup: ) osób dorosłych w wieku od

Bardziej szczegółowo

/z kim, jak często, osobiście, telefonicznie, w innej formie/

/z kim, jak często, osobiście, telefonicznie, w innej formie/ Narzędzie pracy socjalnej nr 10 Wywiad z osobą starszą 1 Przeznaczenie narzędzia: Etap I (1b) Ocena / Diagnoza (Pogłębienie wiedzy o sytuacji związanej z problemem osoby/ rodziny Zastosowanie narzędzia:

Bardziej szczegółowo

Ankieta diagnostyczna dla potrzeb opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta Sokołów Podlaski

Ankieta diagnostyczna dla potrzeb opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta Sokołów Podlaski Ankieta diagnostyczna dla potrzeb opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta Sokołów Podlaski Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA Projektu systemowego z komponentem ponadnarodowym pn. Wsparcie kompetencji na starcie realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Priorytetu VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Inne, jakie?... powyżej 5 lat. 3. Jakie były motywy podjęcia przez Pana/Panią pracy w Grupie Roboczej? Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi

ANKIETA. Inne, jakie?... powyżej 5 lat. 3. Jakie były motywy podjęcia przez Pana/Panią pracy w Grupie Roboczej? Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi ANKIETA 1. Przedstawicielem/ką której instytucji jest Pan/Pani w Grupie Roboczej: Policji Ochrony zdrowia Oświaty Pomocy społecznej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych Inne, jakie?... 2. Jaki

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy wzrostu

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy wzrostu Scenariusz do indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) z kluczowymi przedstawicielami organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń aktywnie zajmujących się rehabilitacją społeczną i zawodową osób

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety p.t. KOMPUTERY I ICH ZAGROŻENIA przeprowadzonej wśród uczniów klas młodszych (I III)

Analiza wyników ankiety p.t. KOMPUTERY I ICH ZAGROŻENIA przeprowadzonej wśród uczniów klas młodszych (I III) Analiza wyników ankiety p.t. KOMPUTERY I ICH ZAGROŻENIA przeprowadzonej wśród uczniów klas młodszych (I III) opracowały: mgr Agnieszka Kicman mgr Danuta Wiatr 2 Spis treści : 1.Wstęp... 3 2.Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej.

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. 34-letnia Emilia Zielińska w dniu 11 kwietnia 2014 otrzymała nowe życie - nerkę

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 30 W ZABRZU

ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 30 W ZABRZU ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 30 W ZABRZU W KLASACH IV, V, VI Zabrze, marzec 2015r. WYNIKI BADAŃ PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 W ZABRZU ANKIETY

Bardziej szczegółowo

Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom?

Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom? 092/04 Ile rodzice poświęcają swoim dzieciom? Warszawa, grudzień 2004 r. Polacy posiadający dzieci w wieku 6-18 lat mają dla nich więcej niż 10 lat temu. Większość rodziców chodzi z dziećmi do rodziny

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie celów. Rozdział I. - Wyznaczanie celów - Cel SMART - Przykłady dobrze i źle wyznaczonych celów

Wyznaczenie celów. Rozdział I. - Wyznaczanie celów - Cel SMART - Przykłady dobrze i źle wyznaczonych celów Wyznaczenie celów - Wyznaczanie celów - Cel SMART - Przykłady dobrze i źle wyznaczonych celów Kurs Dydaktyka zarządzania czasem. 11 Wyznaczanie celów Jeżeli dobrze się zastanowimy nad naszym działaniem,

Bardziej szczegółowo

Wywiady. Pani Halina Glińska. Tancerka, właścicielka sklepu Just Dance z akcesoriami tanecznymi

Wywiady. Pani Halina Glińska. Tancerka, właścicielka sklepu Just Dance z akcesoriami tanecznymi Wywiady Pani Aleksandra Machnikowska Przedsiębiorca od 2009 roku, najpierw w spółce cywilnej prowadziła sklep Just Dance. Od 2012 roku prowadzi restaurację EL KAKTUS. W styczniu 2014 restauracja EL KAKTUS

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dla osób nieaktywnych zawodowo 60+

ANKIETA dla osób nieaktywnych zawodowo 60+ Gmina i Miasto Odolanów ul. Rynek 11 63-430 Odolanów ANKIETA dla osób nieaktywnych zawodowo 60+ Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest zebranie opinii na temat problemów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016 Projekt z dnia 1 października 2012 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Serdecznie dziękuję trzem najważniejszym kobietom mojego życia: córce Agatce, żonie Agnieszce i mamie Oli za cierpliwość, wyrozumiałość, wsparcie,

Serdecznie dziękuję trzem najważniejszym kobietom mojego życia: córce Agatce, żonie Agnieszce i mamie Oli za cierpliwość, wyrozumiałość, wsparcie, Serdecznie dziękuję trzem najważniejszym kobietom mojego życia: córce Agatce, żonie Agnieszce i mamie Oli za cierpliwość, wyrozumiałość, wsparcie, natchnienie i niezłomną wiarę w sukces. Dziewczyny, bez

Bardziej szczegółowo