Krótki przewodnik po tym jak interpretować dane statystyczne w artykułach empirycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krótki przewodnik po tym jak interpretować dane statystyczne w artykułach empirycznych"

Transkrypt

1 Krótki przewodnik po tym jak interpretować dane statystyczne w artykułach empirycznych Opracowanie: Łukasz Budzicz (* dla wszystkich, którzy uważają, że teoria i empiria powinny być tak blisko siebie jak mąż i żona )

2 Ten skrypt nie jest systematycznym kursem statystyki, ale względnie krótkim przewodnikiem dla wszystkich, którzy chcą być w stanie sensownie zinterpretować wyniki badań empirycznych. Zakładam występowanie u Czytelnika elementarnej wiedzy (co to są zmienne nominalne, porządkowe, istotność statystyczna, etc.) Szczególny nacisk jest położony na te rodzaje danych statystycznych, które występują najczęściej we współczesnych artykułach empirycznych. Oczywiście, co występuję najczęściej to subiektywna ocena autora i próba jest oparta na tych artykułach, które autor czyta. A autor nie czyta wszystkiego co istnieje, stąd np. niniejszy skrypt może nie uwzględniać statystyk, które mogą regularnie pojawiać się w czasopismach psychoanalitycznych Staram się używać przemawiających do wyobraźni przykładów i pisać maksymalnie możliwie prostym językiem. Czasami nie da się powiedzieć czegoś bardzo prostym językiem, ale wierzę, że po dłuższym zastanowieniu powinno być zrozumiałe Mimo wszystko polecam uzupełniająco studiować dobre podręczniki statystyki, z polskich pozycji szczególnie godna polecenia jest Statystyka dla psychologów i pedagogów (PWN, 2009). Z tekstów, które uczą nie tylko statystyki, ale też robienia obliczeń (w programie SPSS) można polecić Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii, natomiast osobom czytającym po angielsku szczególnie polecam książkę Discovering statistics using SPSS (autor Andy Field), która jest napisana przystępnie, atrakcyjnie, a przy tym posiada bogatą bazę uzupełniających materiałów w Internecie (dane, filmiki itp.) 2

3 SPIS TREŚCI Różnica między średnimi (test t, ANOVA, d Cohena) Korelacja Analiza czynnikowa Regresja PS. Za jakiś czas pojawi się pod tym adresem trochę rozszerzona wersja tego skryptu, zawierająca dane o kilku dodatkowych rzeczach np. analizie skupień. 3

4 NA SKRÓTY Interpretacja: d Cohena (pośrednio wielkości statystyki t) strony η 2 (eta-kwadrat) strona 25 r (współczynnik korelacji) strony wielkość ładunku czynnikowego i wartość eigenvalue strona 44 współczynniki w regresji strona 54 4

5 RÓŻNICA MIĘDZY ŚREDNIMI Testy t, ANOVA i d Cohena

6 Bardzo często badamy czy istnieją różnice pomiędzy grupami w średnich wielkościach różnych zmiennych psychologicznych. Często porównywanymi grupami są przykładowo: Kobiety i mężczyźni Osoby cierpiące na jakieś zaburzenie i osoby zdrowe Osoby poddane terapii i osoby nie poddane terapii Osoby na których stosowaliśmy określoną manipulację eksperymentalną i osoby z grupy kontrolnej Osoby przed terapią, te same osoby po terapii i te same osoby rok po terapii Kobiety w czasie dni płodnych i te same kobiety w czasie dni niepłodnych itd. Jak widzimy, są to grupy o bardzo różnej naturze, ale statystycznie patrząc nie ma to większego znaczenia (Dla ścisłości: jedyne znaczenie ma to czy dane są niezależne, czy zależne. Pierwsze cztery porównania do dane ewidentnie niezależne, a dwa ostatnie to dane zależne, domyślności Czytelnika pozostawiam odgadnięcie na czym polega idea zależności danych). W artykułach na ogół raportuje się wielkość grup (N), wielkości średnich (M albo Mean), odchylenia standardowe (SD) oraz wielkości statystyki testów, które badają istotność różnic między grupami. Czasami też wymienia się przedziały ufności (confidence interval), którymi tutaj zasadniczo się nie zajmę, ale warto przestudiować rdz. 18 z książki Statystyka dla psychologów i pedagogów (PWN 2009) 6

7 Porównując średnie dwóch grup na ogół stosuje się test t Studenta lub analizę wariancji (ANOVA) i wielkość tych testów oznacza się odpowiednio literami t i F. Często korzysta się też ze statystyki d Cohena i jest to jedna ze statystyk na tzw. wielkość efektu Przeanalizujmy kilka przykładów 7

8 Zespół naukowców badał dosyć ciekawy problem, a mianowicie dlaczego ludzie uprawiają seks. Po badaniach pilotażowych stworzono listę 237 powodów, a następnie duża grupa osób w badaniach kwestionariuszowych wskazywała jak często dany powód jest przyczyną ich miłosnej aktywności fizycznej (na skali od 1 (nigdy) do 5 (prawie zawsze)). Autorzy wylistowali najczęściej wskazywane powody w tabelce (odsyłam do oryginalnego artykułu), a także największe różnice międzypłciowe. Przyjrzyj się tabelce i spróbuj ją zinterpretować. Źródło: Meston, C., Buss, D.M. (2007). Why humans have sex. Archives of Sexual Behavior, 36,

9 W tabelce na początku występują powody, dalej średnie dla kobiet i mężczyzn wraz z odchyleniem standardowym, dalej wielkości statystyki t i na końcu wielkości statystyki d Cohena (o niej za chwilę) wyższemu wynikowi mężczyzn arbitralnie przypisano wartości ujemne. Istotne różnice zwykle oznaczane są gwiazdką. Im większa wartość statystyki t, tym większe różnice. Jak widzimy największa różnica międzypłciowa występowała z powodu tego, że osoba miała wiele odsłaniający ubiór mężczyźni sporadycznie uprawiali z tego powodu seks, a kobiety prawie nigdy. Zamiast statystyki t można użyć analizy wariancji (oznaczanej F ). Wielkość tej statystyki byłaby nieco inna, ale istotność różnic (lub brak) byłby identyczny, więc to nie robi różnicy czy raportujemy wielkość statystyki F czy t. Natomiast analiza wariancji może być używana tam, gdzie statystyki t nie można użyć, a mianowicie przy porównywaniu działania czynnika, który ma więcej niż 2 wartości. Czynnik płeć ma ewidentnie dwie wartości (kobieta i mężczyzna), ale dajmy na to czynnik kolor może przyjmować sporo więcej niż 2 wartości (zielony, brązowy, żółty etc.), i jeśli badamy hipotezę kolor ścian wpływa na rozwiązywanie zadań poznawczych to dzięki analizie wariancji możemy sprawdzić czy czynnik kolor różnicuje wyniki. Jednakże nawet jeśli okaże się, że różnicuje, nie powie nam to czy różnice pomiędzy poszczególnymi porównaniami wartości czynnika (np. zielony vs. żółty) są istotne. Do tego trzeba przeprowadzić bardziej szczegółowe obliczenia. Przeanalizujmy przykład 9

10 W tym badaniu przebadano studentów zarządzania testem mierzącym styl poznawczym i na tej podstawie wyodrębniono trzy style: analityczny, intuicyjny i mieszany (w artykule dosyć mętnie sformułowano, czym owe style się charakteryzują, więc ten problem pomińmy). Następnie badano czy styl poznawczy wpływa na osiągnięcia na studiach, a konkretnie na oceny z trzech zadań: praca o strategii biznesowej, praca o planowaniu marketingowym, oraz rozprawa badawcza (a także ogólna ocena ze studiów). Wyniki prezentuje tabela. Jak widać styl poznawczy różnicował istotnie osiągnięcia w przypadku dwóch zadań oraz ogólnej oceny (nie było istotnych różnic w przypadku rozprawy badawczej). Nie wszędzie jednak porównania pomiędzy dwoma typami stylów poznawczych były istotne. Przykładowo, choć styl poznawczy różnicował oceny z zadania strategia biznesowa, to nie było różnicy pomiędzy osobami o stylu intuicyjnym i analitycznym (czasami, tak jak w tym wypadku dodatkowo oznacza się to przy pomocy indeksów dolnych (subscript) i wtedy różne indeksy wskazują na istotne różnice (choć akurat ta tabelka jest dosyć niechlujna, bo gdzieniegdzie nie ma indeksów dolnych). Osobnym problemem jest czy nawet istotne różnice są praktycznie znaczące. O tym w dalszej sekcji. Źródło: Armstrong, S. (2000). The Influence of Individual Cognitive Style on Performance in Management Education. Educational Psychology, 20(3),

11 A teraz ważne pytanie: skąd wiemy czy określona różnica pomiędzy średnimi to mało czy dużo? Czasami zmienne psychologiczne są wyrażane w intuicyjnie uchwytnych jednostkach (np. liczba papierosów wypalanych na dzień). Na ogół jednak tak się nie dzieje. Jeżeli dostajemy informacje, że - dajmy na to - mężczyźni uzyskują w teście X wynik 34, a kobiety 38, to skąd wiedzieć czy to dużo czy mało? Zanim poszukamy odpowiedzi przeanalizujmy pewien przykład. Jesteś psychologiem sportowym i dowiedziałeś się o nowatorskiej metodzie motywowania. Dzielimy na dwie grupy (koniecznie losowo!) biegaczy, którymi się zajmujemy i jednych motywujemy wg starych zasad, a drugich wg nowej teorii. Na koniec sezonu stwierdzamy, że grupa trenowana wg nowej teorii ma średnio sekundę lepsze czasy niż grupa kontrolna. To mało czy dużo? Większość osób powie, że to zależy od tego, na jakim dystansie biegają. Odpowiedź jest poprawna, ale jeszcze poprawniejsza jest: to zależy czym jest owa sekunda wobec ogólnej zmienności. Maratończyk uzyskuje w poszczególnych występach czasy, które różnią się minutami, stumetrowiec dziesiętnymi częściami sekundy. Więc owa sekunda to byłoby gigantycznie dużo przy stumetrowcach i tyle co nic przy maratończykach (przy ośmiusetmetrowcach w miarę przyzwoicie ). Analogicznie nawet jeśli mamy intuicyjnie uchwytną jednostkę (jak wspomniane wypalane papierosy na dzień) bez spojrzenia na ogólną zmienność nie wiemy czy określony wynik to dużo czy mało. Jeśli pod wpływem terapii liczba wypalanych papierosów zmniejszyła się u grupy poddanej terapii w stosunku do grupy kontrolnej o 5 sztuk na dzień, to może być mało, a może być i bardzo dużo w zależności od tego jakie grupy leczyliśmy, np. jeśli leczoną grupą były osoby wypalające 3 paczki dzienne 5 papierosów w ogólnej zmienności to nie za wiele. Skąd mamy wiedzieć jaka jest ogólna zmienność? Oczywiście na podstawie 11 odchylenia standardowego

12 Na wyliczeniu jak różnica pomiędzy średnimi ma się względem ogólnej zmienności oparta jest popularna statystyka d Cohena. Wyliczamy ją w prosty sposób: d = (średnia grupy 1 średnia grupy 2) / odchylenie standardowe dla całości danych Tak więc wielkość efektu 1,0 znaczy ni mniej, ni więcej tylko, że średnie dwóch grup różnią się jednym odchyleniem standardowym. Często w nowszych artykułach statystyka d Cohena jest podawana przy statystykach istotności różnicy średnich. Ale jeśli nawet nie jest podana możemy ją szybko oszacować w głowie dzieląc różnice pomiędzy średnimi przez odchylenie standardowe dla całości danych (sporadycznie nie ma odchylenia standardowego dla całości danych, wtedy nie do końca ściśle, ale w miarę poprawnie - podzielmy przez średnią odchyleń dwóch grup; dziadowskie artykuły w których nie ma odchyleń standardowych, ale same średnie od razu wyrzucamy do kosza). Bardziej precyzyjny sposób obliczenia d Cohena na podstawie wielkości statystyki testu t polega na wykorzystaniu wzoru: d = 2t / (df^1/2) [ df^1/2 czyli pierwiastek kwadratowy z liczby stopni swobody] Alternatywnie można użyć kalkulatora wielkości efektu na stronie 12

13 Jak zatem interpretować określone wielkości d Cohena? W literaturze podaje się, że wartości z zakresu 0,2-0,5 to małe różnice, z zakresu 0,5-0,8 średnie, a powyżej 0,8 są duże (a więc poniżej 0,2 praktycznie żadne). Można jednak zinterpretować je jeszcze precyzyjniej. Różne sposoby analizuje przystępnie napisany artykuł na stronie Tutaj omówię z niego dwa sposoby moim zdaniem szczególnie użyteczne 13

14 W w/w artykule znajdziemy tabelkę, a w niej takie oto kolumny Effect Size Percentage of control group who would be below average person in experimental group 50% 54% 58% 62% 66% 69% 73% 76% 79% 82% 84% 88% 92% 95% 96% 98% 99% Probability that person from experimental group will be higher than person from control, if both chosen at random (=CLES) % 0.98 za: Robert Coe, It's the Effect Size, Stupid: What effect size is and why it is important 14

15 Kolumna po samej lewej oznacza oczywiście wielkość efektu wyrażoną w d Cohena. Druga kolumna oznacza ile procent osób z grupy, która ma niższą średnią ma wynik poniżej przeciętnego wyniku osób z grupy o wyższej średniej. Jeśli przykładowo różnica w dobrostanie po terapii wynosi (wyrażona w d Cohena) 0,5 oznacza to, że średnio szczęśliwa osoba po terapii jest bardziej szczęśliwa niż 69 % osób bez terapii. Gdyby wynik wynosił -0,5, oznaczałoby to, że średnio szczęśliwa osoba po terapii ma dobrostan gorszy niż 69 % osób bez terapii (a lepszy niż 31 %). Ostatnia kolumna oznacza prawdopodobieństwo z jakim losowo wybrana osoba z grupy (o wyższym wyniku) będzie miała wyższy wynik danej zmiennej niż osoba z grupy o niższym wyniku. A więc zgodnie z naszym przykładem: jeśli terapia w stosunku do braku terapii daje wielkość efektu 0,5 to jeśli wylosujemy z populacji jednego sterapeutyzowanego człowieka i jednego nieszczęśnika bez terapii, to istnieje 64 % szansy, że osoba po terapii ta będzie miała wyższy wynik. Na marginesie: na ogół metaanalizy wskazują skuteczność psychoterapii w stosunku do braku terapii na poziomie 0,8-1,0. W porównaniu do terapii placebo siła efektu jest odpowiednio mniejsza. Mając to na uwadze wróć do przykładu style poznawcze a osiągnięcia na studiach z zarządzania i spróbuj zinterpretować różnice. 15

16 Przykład. W opublikowanym w 2005 artykule w American Psychologist wylistowano wyniki (wyrażone w d Cohena) ze wszystkich znanych meta-analiz badających różnice międzypłciowe w wielkościach różnych zmiennych psychologicznych. Oto fragment tabelki z tego artykułu (z samej lewej autorzy metaanalizy i poszczególne zmienne jakie były badane, dalej grupa badana (dorośli, dzieci etc.), dalej liczba badań, a na końców wielkość efektu wyrażona w d Cohena, gdzie (arbitralnie) wyższe wyniki mężczyzn są oznaczona jako wartości dodatnie, a wyższe wyniki kobiet jako wartości ujemne). Spójrzmy na meta-analizę dotyczącą agresywności fizycznej. Podaje ona wynik +0,59 (w przybliżeniu 0,6). Spójrzmy na tabelkę dwie strony wstecz i dla 0,6 mamy odpowiednio 73 % i 66 %. A więc interpretujemy to tak: przeciętnie agresywny mężczyzna jest bardziej agresywny niż 73 % kobiet, a jeśli weźmiemy z populacji losowo mężczyznę i kobietę to istnieje 66 % prawdopodobieństwa, że to mężczyzna będzie bardziej agresywny (a ok. 1/3, że kobieta). Odsyłam do tego szalenie ciekawego artykułu. Nosi tytuł hipoteza podobieństwa płci, gdyż autorka pokazuje, że znaczna większość międzypłciowych różnic psychologicznych jest marginalna. Sporadycznie zdarzają się większe różnice w przypadku niektórych zmiennych. Jedną z takich zmiennych jest częstotliwość masturbacji i (jak widać na poniższej tabeli) wielkość efektu wynosi prawie 1,0. Zinterpretuj ten efekt wg tych samych zasad Hyde, J.S. (2005). The gender similarities hypothesis. American Psychologist, 60,

17 W ostatnich latach występuje coraz większy trend, żeby wyniki badań psychologicznych wyrażać nie tylko przy pomocy standardowych testów istotności statystycznej, ale również wskaźników wielkości efektu. d Cohena jest niewątpliwie najbardziej popularny, ale są też inne. Niestety ich zrozumienie wymaga sporego aparatu matematyczno-statystycznego. Można przeczytać prezentację przygotowaną przez doktorantów IP Wynika to z tego, że istotność statystyczna zależy od siły efektu, ale też od wielkości próby. Stąd na dużej próbie słaby efekt będzie istotny. Przykładowo: jeśli jakaś technika manipulacji społecznej powoduje, że na prośbę zgadza się 35 % osób, a standardowo na tą prośbę zgadza się 33 %, to nie powiedzielibyśmy, że jest to skuteczna technika (czyli mówiąc fachowo: duży efekt). Ale jeśli zbadalibyśmy odpowiednio liczną grupę to nawet taki mikroskopijny efekt mógłby okazać się istotny statystycznie. Stąd powinno się raportować równolegle wielkości efektów 17

18 Wróćmy jeszcze na chwilę do analizy wariancji (ANOVA). Jak już mówiłem, przy pomocy tej metody można sprawdzać czy dany czynnik (szczególnie mający więcej niż 2 wartości) różnicuje pod kątem określonej zmiennej. ANOVA ma jeszcze inne, bardzo pożyteczne, zastosowanie. Jest szczególnie często wykorzystywana jako technika statystyczna w badaniach eksperymentalnych. W psychologii społecznej szacuję na oko, że % takich badań wykorzystuje analizę wariancji. Zanim przejdziemy dalej, przeanalizujmy jeszcze ideę interakcji zmiennych. 18

19 Przyjmijmy, że badamy zależność pomiędzy obwodem bicepsa, a poczuciem własnej atrakcyjności. Zbadaliśmy pod tym kątem dużą równoliczną grupę mężczyzn i kobiet. Przeanalizujmy poniższe możliwe hipotetyczne wyniki (zielona linia kobiety; niebieska linia mężczyźni; przerywana linia całość danych; w osi Y poczucie atrakcyjności). Na podstawie wykresów postaraj się odpowiedzieć co wpływa na poczucie atrakcyjności mały biceps duży biceps 5 mały biceps duży biceps , , , , ,5 7 7 mały biceps duży biceps 5 mały biceps duży biceps 19

20 Co więc wpływa na poczucie własnej atrakcyjności w naszych wymyślonych danych? Na wykresie lewym górnym wpływ ma wielkość bicepsa i płeć (tj. im większy biceps tym wyższe poczucie atrakcyjności, oraz mężczyźni wyższe poczucie atrakcyjności) Na wykresie prawym górnym wpływ ma płeć (mężczyźni wyżej), ale nie ma wpływu wielkość bicepsa. Na wykresie lewym dolnym nic nie ma wpływu. Najciekawsza jest sytuacja na wykresie prawym dolnym. Jeśli przeanalizujemy linię dla całości danych to zobaczymy, że wpływu nie ani sama wielkość bicepsa, ani płeć (średnie wyniki dla kobiet i mężczyzn są takie same). Co ma jednak wpływ na poczucie atrakcyjności to interakcja płci i wielkości bicepsa! Choć wykres dla całości danych jest podobny jak wcześniejsze dwa wykresy, to jest to zupełnie inna sytuacja. W naszym hipotetycznym przykładzie natura tej interakcji jest taka, że u mężczyzn wraz ze wzrostem wielkości bicepsa rośnie poczucie atrakcyjności, a u kobiet wraz ze wzrostem wielkości bicepsa maleje poczucie atrakcyjności. W trzech pierwszych wykresach nie ma wpływu interakcji płci x wielkości bicepsa na poczucie atrakcyjności. Idea interakcji jest bardzo ważne w psychologii. Często może się okazać, że zrobimy jakieś badania, wyliczymy zależność pomiędzy dwoma zmiennymi i otrzymamy informację, że nie ma zależności. Nie warto jeszcze tracić nadziei, może się bowiem okazać, że istnieją jakieś efekty, ale dopiero po sprawdzeniu interakcji z innymi zmiennymi. Przykład z wpływem interakcji płci x wielkość bicepsa na poczucie własnej atrakcyjności jest wymyślony, ale w naturze występuje dużo ciekawych dobrze udokumentowanych interakcji zmiennych. Przykładowo, stwierdza się, że u mężczyzn występuje słaba pozytywna korelacja pomiędzy życiową liczbą partnerów seksualnych, a poczuciem własnej atrakcyjności. U kobiet taka korelacja albo nie występuje, albo jest umiarkowanie negatywna. Ma to dużo ewolucyjnego sensu 20

21 Zatrzymując się jeszcze przy naszym wymyślonym przykładzie. Załóżmy, że dodaliśmy kolejną zmienną (np. ilość owłosienia na głowie, która to zmienna przyjmuje jedną z dwóch wartości: łysy; owłosiony) i badamy wpływ interakcji płeć x wielkość bicepsa x stopień owłosienia na głowie na wielkość poczucia własnej atrakcyjności. Spróbuj samodzielnie zinterpretować te wykresy Łysi Owłosieni mały biceps duży biceps 5 mały biceps duży biceps 21

22 Skoro już omówiliśmy ideę interakcji, wróćmy do ANOVY. W eksperymentach (szczególnie w psychologii społecznej) często manipuluje się więcej niż jedną zmienną niezależną, dodatkowo sprawdza się wartość innych zmiennych bez manipulacji (np. jakiej kto jest płci). Dzięki analizie wariancji jesteśmy w stanie stwierdzić, jakie proste efekty są istotne (a więc wpływ jednej zmiennej niezależnej, na jedną zmienną zależną), oraz interakcja, których zmiennych niezależnych wywiera istotny wpływ na daną zmienną zależną. Uwaga techniczna: matematycznie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby badać interakcję nieskończonej liczby zmiennej (o ile mamy szybki komputer), jednak interpretacja interakcji większej liczby zmiennych (tj. 5 i więcej) jest bardzo trudna. 22

23 Przykład W dosyć ciekawym badaniu Correia i zespołu (2007) sprawdzano czy niewinność ofiary zagraża wierze w sprawiedliwy świat [wiara w sprawiedliwy świat w psychologii społecznej = przekonanie, że dobrych spotykają dobre rzeczy, a jeśli kogoś spotykają złe rzeczy to sobie w jakiś sposób na to zasłużył, np. ktoś uległ wypadkowi, ponieważ nieostrożnie jeździł, kobieta została zgwałcona bo ubierała się wyzywająco itd.]. Osoby oglądały filmik o ofierze nieszczęśliwego wypadku. Część osób widziała wersję filmu, w której ofiara ulega wypadkowi wskutek własnej nieuwagi i lekkomyślności, a część wersję w której ofiara ulega wypadkowi nie z własnej winy, w jednym i drugim wypadku ofiara otrzymuje bardzo niskie odszkodowanie (1. zmienna niezależna: niewinność ofiary vs. wina ofiary). Dodatkowo w tych dwóch grupach mniej więcej połowa osób widziała filmik, w którym ofiara była tej samej narodowości, co osoba badanej, a połowa taki, w którym ofiara była obcej, mało lubianej, narodowości (tutaj: była cyganem). (2. zmienna niezależna: ofiara z tej samej grupy etnicznej vs. ofiara z innej grupy etnicznej). Badanym wyświetlano w zmodyfikowanej wersji zadania Stroopa dwa rodzaje słów: związanych ze sprawiedliwością i neutralnych (3. zmienna niezależna). Zmienną zależną był czas reakcji (w tym zadaniu im dłuższy czas reakcji, tym bardziej określony schemat poznawczy wywiera wpływ na kategoryzację koloru, a więc pochłania uwagę umysłu; odsyłam do ). Uwaga: dwie pierwsze zmienne to zmienne, którymi manipuluje się międzygrupowo (between-subjects-factor, albo between-subjects-variable), a 3. zmienna, to zmienna, którą manipuluje się wewnątrzgrupowo (within-subject-factor). Co to znaczy? Zmienna międzygrupowa to taka, która dla każdego badanego przyjmuje tylko jedną wartość (np. przynależność do grupy eksperymentalnej lub kontrolnej, bycie kobietą lub mężczyzną itd.). Zmienna wewnątrzgrupowa to taka, której wszystkie poziomy są eksponowane badanym, a my mierzymy określoną zmienną zależną dla wszystkich jej poziomów u wszystkich badanych (np. reakcje na jeden rodzaj słów vs. reakcja na inny rodzaj słów dla tych samych badanych). Warto znać to rozróżnienie. Correia, I., Vala, J., Aguiar, P. (2007). Victim's innocence, social categorization, and the threat to the belief in a just world. Journal of Experimental Social Psychology, 43,

24 Wyniki W tekście znajdziemy taką oto tabelkę z czasami reakcji: Źródło: Correia, I., Vala, J., Aguiar, P. (2007). Victim's innocence, social categorization, and the threat to the belief in a just world. Journal of Experimental Social Psychology, 43,

25 Wyniki cd. Po pierwsze: analizując czasy reakcji w tabelce widzimy, że istnieje zasadniczo różny czas wzór czasów reakcji w zależności czy ofiara pochodzi z tej samej grupy czy z obcej. W przypadku członków grupy własnej ekspozycja zarówno winnej, jak i niewinnej ofiary wydłużała czas reakcji na słowa związane ze sprawiedliwością. Jednak w przypadku grupy obcej ekspozycja niewinnej ofiary i winnej ofiary skracała czas reakcji na słowa związane ze sprawiedliwością, co w tym zadaniu interpretujemy tak, że schemat poznawczy sprawiedliwości nie pochłaniał specjalnie uwagi umysłu. Na oko nie jesteśmy w stanie stwierdzić, które efekty są istotne. W tekście więc przeczytamy: A mixed ANOVA 2 within-subjects factor (category of the word: justice words vs neutral words) x 2 between subjects factor (innocence of the victim: innocent victim vs. non-innocent victim) x 2 between-subjects factor (victim s group: ingroup vs. outgroup) showed an interaction between category of the word and victim s group, F (1, 36) = 5.05, p <.05, η2=0.12. No other main or interaction effects were signiffcant, all Fs (1, 36) < 1, ns. [not significant ŁB]. Planned contrasts between pairs of conditions according to our predictions were performed (in order to test our hypotheses). These tests show that in the ingroup condition the latency for justice-related words is significantly higher than for neutral words, F (1, 36) = 3.64, p <.05, and it is not significantly different in the outgroup condition, F (1, 36) = 1.56, ns. (źródło: Carreia i in., 2007, str. 36) A więc: jedyny istotny efekt, to efekt interakcji rodzaju słowa i pochodzenia ofiary. Dla ofiary z grupy własnej następowało wydłużenie czasu reakcji na słowa związane ze sprawiedliwością, ale nie było takiego efektu, gdy badanym eksponowano ofiarę z grupy obcej. η 2 (eta-kwadrat) miara wielkości efektu używana przy ANOVIE interpretujemy ją podobnie jak r 2 jaki procent wariancji wyjaśnia określona zmienna lub interakcja zmiennych. Tak więc jedyny istotny efekt wyjaśniał około 12 % wariancji. W literaturze występują sugestie, że wielkość efektu na poziomie 0,01-0,06 to słaby efekt, na poziomie 0,06-0,14 to średni efekt i powyżej 0,14 to silny efekt. Informacje w jaki sposób obliczyć wielkość efektu η 2 można znaleźć tutaj 25

26 KORELACJA

27 Korelacje stosujemy wtedy, gdy badamy wzajemną relację dwóch zmiennych ilościowych. Możemy sobie założyć, że jakieś dwie zmienne są ze sobą związane i spróbować zbadać siłę tego związku. Takimi parami zmiennych mogą być przykładowo: Zarobki i inteligencja Satysfakcja z pracy i poziom osiągnięć w pracy Poziom neurotyzmu i poziom depresji Wzrost i możliwość wywierania wpływu społecznego Długość pscyhoterapii i stopień zmniejszenia symptomów choroby psychicznej Częstość płaczu i częstość uśmiechania się etc. Te zmienne mogą być ze sobą powiązane, bądź nie, a jeśli są ze sobą związane to mogą być związane słabo lub mocno, pozytywnie (jedna rośnie = druga też rośnie) lub negatywnie (jedna rośnie = druga maleje). [na marginesie mówiąc: badania pokazują, że zgodnie z intuicją - dwie pierwsze pary są ze sobą skorelowane dodatnio, ale niezgodnie z intuicją - bardzo słabo (ok. r=0,2). Przy pozostałych parach zmiennych nie wiem czy istnieją jakieś związki. W przypadku ostatniej pary spodziewalibyśmy się intuicyjnie negatywnej korelacji ale lepiej zachować ostrożność, bo badania psychologiczne często zaskakują ] Ogólnie im silniejsza korelacja z tym większą precyzją jesteśmy w stanie szacować wielkość jednej zmiennej na podstawie wielkości drugiej. Korelacje są zawsze oznaczane literką r (duże R to coś zbliżonego, ale nie takiego samego! o tym za chwilę) Obejrzyj sobie teraz wykresy z różnymi siłami korelacji. Nie jest istotne co to za dane, wyobraź sobie, że są to dowolne pary zmiennych i na podstawie wykresu spróbuj określić siłę ich związku. 27

28 Popatrzmy na te korelacje r=0,00 28

29 Popatrzmy na te korelacje r=0,27 29

30 Popatrzmy na te korelacje r=0,50 30

31 Popatrzmy na te korelacje r=0,78 31

32 Popatrzmy na te korelacje r=0,96 32

33 Obejrzałeś? To teraz wróć do korelacji r=0,27 i obejrzyj jeszcze raz bardzo dokładnie. Na ogół korelacje w psychologii kręcą się wokół tego poziomu wartości Jak widać im silniejsza korelacja tym bardziej precyzyjnie na podstawie wartości jednej zmiennej jesteśmy w stanie określać wartość drugiej zmiennej. Mówimy fachowo, że jeśli dwie zmienne korelują, to jedna zmienna wyjaśnia tyle, a tyle zmienności drugiej. Nie muszę chyba tłumaczyć, że korelacja nie oznacza automatycznie zależności przyczynowo-skutkowej Tutaj dla uproszczenia tylko funkcje prostoliniowe. To nie jest konieczne, bowiem zależność między dwiema zmiennymi nie musi mieć charakteru prostoliniowego, ale może mieć postać funkcji kwadratowej, albo być U- kształtny. Zobaczmy piękny wykres z badań psychologii porównawczej 33

34 Wykres obrazuje zależność pomiędzy średnią wielkością grupy społecznej, a względną wielkością kory nowej w stosunku do reszty mózgu u różnych gatunków naczelnych. Te fascynujące dane są mocnym dowodem na to, że motorem ewolucji poznawczej u naczelnych była najprawdopodobniej złożoność grupy społecznej! (korelacja wynosi r=0,76). Odsyłam do świetnej książki R. Dunbara Pchły, plotki a ewolucja języka Źródło: Dunbar, R. I. M. (1998). The social brain hypothesis. Evolutionary Anthropology, 6(5),

35 Jak interpretować określoną wielkość korelacji r? Można dwojako: pierwszy sposób, to podniesienie owego r do kwadratu. Taka liczba da nam informację ile zmienności jednej zmiennej wyjaśnia druga zmienna. Współczynnik korelacji r=0,5 oznacza więc, że 25 % zmienności danej zmiennej X wyjaśnia druga zmienna Y. (W przypadku samego czynnika korelacji możemy równie dobrze powiedzieć, że zmienna Y wyjaśnia 25 % zmienności zmiennej X). Drugi sposób jest trochę bardziej skomplikowany. Załóżmy, że mamy korelacje dwóch zmiennych (np. inteligencja i zarobki). Wyznaczmy mediany tych dwóch zmiennych. Jeśli zależność pomiędzy zmiennymi wynosi 0, to wśród osób, które mają medianę inteligencji powyżej średniej, 50 % osób będzie miało zarobki powyżej mediany i 50 % osób będzie miało zarobki poniżej mediany. Jeśli jednak przyjmiemy, że korelacja ta wynosi r=0,2 (tyle rzeczywiście mniej więcej wynosi wg metaanaliz), to wśród osób które mają inteligencję powyżej mediany, 56,4 % osób będzie miało zarobki powyżej mediany, a 43,6 % osób będzie miało zarobki poniżej mediany. (Nie jest to wiele, ale nie zaszkodzi mieć inteligencję powyżej mediany ). Gdyby była to korelacja ujemna, interpretacja byłaby analogiczna, tylko odwrotna (ktoś ma inteligencję powyżej mediany = 43,6 % szans, że ma zarobki powyżej mediany). Na następnej stronie załączam tabelkę z wartościami korelacji i stosownymi odpowiadającymi wartościami liczbowymi wg dwóch w/w algorytmów. 35

36 Źródło: Michael, W. B. (1966). An Interpretation of the Coefficients of Predictive Validity and of Determination in Terms of the Proportions of Correct Inclusions or Exclusions in Cells of a Fourfold Table. Educational and Psychological Measurement, 26(2),

Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne?

Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne? Sylwia Bedyńska Aneta Brzezicka Marzena Cypryańska Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej CZĘŚĆ I PRZYGOTOWANIE DANYCH DO ANALIZY STATYSTYCZNEJ ROZDZIAŁ Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska

Bardziej szczegółowo

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE Jerzy Ombach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 2006 Rada Naukowa Zdzisława Zacłona, Leszek Rudnicki, Jarosław Frączek, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL)

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dr Krzysztof Jurek Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Kurs dla użytkowników początkujących i średniozaawansowanych Lublin SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Centralna Komisja Egzaminacyjna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Centralna Komisja Egzaminacyjna Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z wykzrzystaniem metzdy EWD w ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Modelowanie strukturalne z programem AMOS

Modelowanie strukturalne z programem AMOS ZIMOWE WARSZTATY ANALITYCZNE SWPS SPSS POLSKA WARSZAWA, 1-2 LUTEGO 2012 Modelowanie strukturalne z programem AMOS wybrane modele równań strukturalnych na przykładach z psychologii dr Karol Karasiewicz,

Bardziej szczegółowo

Poradnik Badaj interaktywnie

Poradnik Badaj interaktywnie Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Wydawca: Autorzy: Bartłomiej Berbeć Karolina Ciećka

Bardziej szczegółowo

POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO RANKINGU

POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO RANKINGU Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2008 POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO

Bardziej szczegółowo

Osobowość a uczestnictwo w grach fabularnych. O relacjach między tożsamością, myśleniem narracyjnym i stylem gry

Osobowość a uczestnictwo w grach fabularnych. O relacjach między tożsamością, myśleniem narracyjnym i stylem gry Homo Ludens 1(5) / 2013 Osobowość a uczestnictwo w grach fabularnych. O relacjach między tożsamością, myśleniem narracyjnym i stylem gry STANISŁAW KRAWCZYK Uniwersytet Warszawski Abstract Personality and

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja systemu rekomendacyjnego na podstawie bazy USOS

Optymalizacja systemu rekomendacyjnego na podstawie bazy USOS Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Karol Kański Nr albumu: 248362 Optymalizacja systemu rekomendacyjnego na podstawie bazy USOS Praca magisterska na kierunku MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich IX Kongres Ekonomistów Polskich Beata Łopaciuk-Gonczaryk Grażyna Bukowska Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski "PUBLISH OR PERISH" - UWARUNKOWANIA PRODUKTYWNOŚCI POLAKÓW W DZIEDZINIE EKONOMII

Bardziej szczegółowo

Wynik Jakości od A do Z

Wynik Jakości od A do Z Wynik Jakości od A do Z Krótki przewodnik dla reklamodawców Google AdWords By Przemysław Modrzewski AdWords Certified Trainer www.marketinglab.pl Drogi czytelniku, Ciszę się, że skorzystałeś z możliwości

Bardziej szczegółowo

Próba weryfikacji teorii inteligencji sprzyjającej powodzeniu życiowemu poprzez operacje konwergencyjne 1

Próba weryfikacji teorii inteligencji sprzyjającej powodzeniu życiowemu poprzez operacje konwergencyjne 1 PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 2001, TOM 44, Nr 4, 375-403 Próba weryfikacji teorii inteligencji sprzyjającej powodzeniu życiowemu poprzez operacje konwergencyjne 1 Robert J. Sternberg 2 Yale University CONSTRUCT

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DANYCH W PSPP

OPRACOWANIE DANYCH W PSPP Zpracování dat v PSPP pro společenské vědy 3 KRAKOWSKA AKADEMIA A. F. MODRZEWSKIEGO BORIS KOŽUH OPRACOWANIE DANYCH W PSPP KRAKÓW 2013 4 Boris Kožuh, Jaroslav Myslivec Opracowanie danych w PSPP 9 1 Program

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie a nieświadome procesy potwierdzania zachowaniem cudzych koncepcji 1

Pozycjonowanie a nieświadome procesy potwierdzania zachowaniem cudzych koncepcji 1 PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 2005, TOM 48, Nr 1, 33-52 Pozycjonowanie a nieświadome procesy potwierdzania zachowaniem cudzych koncepcji 1 Katarzyna Stemplewska-Żakowicz 2 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.1 Problematyka... 4 1.2 Cele pracy i zakres pracy... 5

Spis treści. 1.1 Problematyka... 4 1.2 Cele pracy i zakres pracy... 5 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Problematyka.......................... 4 1.2 Cele pracy i zakres pracy...................... 5 2 Analiza zagadnienia 7 2.1 Wprowadzenie.......................... 7 2.2 Eksploracja

Bardziej szczegółowo

Wybrane techniki przygotowywania rekomendacji dla użytkowników serwisu internetowego

Wybrane techniki przygotowywania rekomendacji dla użytkowników serwisu internetowego POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Praca dyplomowa Wybrane techniki przygotowywania rekomendacji dla użytkowników serwisu internetowego Artur Ziółkowski

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl czyli jak skutecznie badać rynek Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej

Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej 6.1 Istota i cel badań naukowych 6.2 Rodzaje badań empirycznych 6.3 Procedury procesu badawczego 6.4 Metody i techniki badań empirycznych 6.5 Realizacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli Warszawa, czerwiec 2013 Autorzy: dr hab. Michał Federowicz dr Jacek Haman dr Jan Herczyński Kamila Hernik Magdalena Krawczyk-Radwan

Bardziej szczegółowo

Czy inwestorzy są racjonalni? Badanie skłonności poznawczych inwestorów giełdowych

Czy inwestorzy są racjonalni? Badanie skłonności poznawczych inwestorów giełdowych Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej Czy inwestorzy są racjonalni? Badanie skłonności poznawczych inwestorów giełdowych Bartosz Grzyb Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele matematyki w Polsce raport z badania TEDS-M

Nauczyciele matematyki w Polsce raport z badania TEDS-M International Association for the Evaluation of Educational Achievement Teacher Education and Development Study in Mathematics Nauczyciele matematyki w Polsce raport z badania TEDS-M Instytut Filozofii

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

O ewaluacji z różnych perspektyw

O ewaluacji z różnych perspektyw O ewaluacji z różnych perspektyw Refleksje i wskazówki na temat kształtowania jakości działań w polityce społecznej? Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie O ewaluacji z różnych perspektyw

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna wartość dodana w angielskiej szkole

Edukacyjna wartość dodana w angielskiej szkole XIX Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Gniezno 2013 dr Maria Krystyna Szmigel Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instytut Badań Edukacyjnych Edukacyjna wartość dodana w angielskiej szkole Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wpływ reklamy na zmianę deklarowanych i utajonych postaw konsumenckich

Wpływ reklamy na zmianę deklarowanych i utajonych postaw konsumenckich Karol Karasiewicz Wpływ reklamy na zmianę deklarowanych i utajonych postaw konsumenckich Praca magisterska pisana pod kierunkiem Dr Anny Marii Zawadzkiej Spis treści Wstęp...1 Definicja i zarys koncepcji

Bardziej szczegółowo

Jak różne są dorosłe dzieci wychowywane przez rodziców żyjących z związkach homoseksualnych? Wnioski z nowego badania struktur rodzinnych 1

Jak różne są dorosłe dzieci wychowywane przez rodziców żyjących z związkach homoseksualnych? Wnioski z nowego badania struktur rodzinnych 1 Prof. Mark Regnerus Department of Sociology and Population Research Center University of Texas at Austin Jak różne są dorosłe dzieci wychowywane przez rodziców żyjących z związkach homoseksualnych? Wnioski

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna

Statystyka matematyczna Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych realizowany w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Joanna Karłowska-Pik

Bardziej szczegółowo