Dobór przekładników prądowych do układów pomiarowych i zabezpieczeniowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dobór przekładników prądowych do układów pomiarowych i zabezpieczeniowych"

Transkrypt

1 mgr inż. Marcin Gołuszka EP Kraków S.A. mgr inż. Katarzyna Strzałka-Gołuszka F.P.. ELDES Kraków Dobór przekładników prądowych Dobór przekładników prądowych do układów pomiarowych i zabezpieczeniowych 1. Wprowadzenie Przekładniki prądowe są jednym z podstawowych elementów układów pomiarowych i zabezpieczeniowych. Są to przetworniki przeznaczone do zasilania przyrządów pomiarowych, mierników, przekaźników i innych podobnych aparatów, w których w normalnych warunkach pracy prąd wtórny jest praktycznie proporcjonalny do prądu pierwotnego, a jego faza różni się od fazy prądu pierwotnego o kąt bliski zeru. Standardowe przekładniki prądowe są jednofazowymi transformatorami z rdzeniem ferromagnetycznym wykonanym zwykle z taśm blach krzemowych zimnowalcowanych o niskiej stratności, pracującymi w warunkach znamionowych przy bardzo małej indukcji. W układach trójfazowych są stosowane odpowiednie układy połączeń przekładników prądowych. Zastosowanie przekładników prądowych umożliwia odizolowanie obwodów wtórnych z wymaganą dokładnością oraz ograniczenie elektrodynamicznych i cieplnych skutków pierwotnych prądów zwarciowych na stronę wtórną. W ostatnich latach dokonuje się duży postęp rozwoju zastosowań cyfrowych urządzeń pomiarowych i zabezpieczających stanowiących znacznie mniejsze obciążenia dla przekładników, w porównaniu ze stosowanymi wcześniej urządzeniami elektromechanicznymi. Wpływa to w istotny sposób na dobór przekładników prądowych do układów pomiarowych i zabezpieczeniowych. W niniejszym artykule przedstawiono podział i podstawowe parametry przekładników prądowych (PP), wymagania ogólne dotyczące przekładników prądowych stosowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych oraz zasady doboru PP przeznaczonych do układów pomiarowych i zabezpieczeniowych. 2. Podział przekładników prądowych Występuje bardzo duża różnorodność przekładników prądowych pod względem ich wykonania. Różnice w budowie wynikają z szeregu aspektów, które wpływają na konstrukcję uzwojeń i rdzenia oraz technologię układu izolacyjnego PP. Nr 161 9

2 Poniżej przedstawiono najczęściej spotykany podział PP: Z punktu widzenia przewidywanych warunków pracy w miejscu zainstalowania PP dzieli się na: wnętrzowe, napowietrzne. Z punktu widzenia liczby rdzeni PP dzieli się na: jednordzeniowe, wielordzeniowe. Z punktu widzenia sposobu instalowania PP dzieli się na: wsporcze, przepustowe, szynowe. Z punktu widzenia znamionowego prądu wtórnego PP dzieli się na przekładniki o prądzie: 5 A, 1 A. Z punktu widzenia wytrzymałości zwarciowej PP rozróżnia się wykonania: zwykłe, o zwiększonej wytrzymałości zwarciowej. Z punktu widzenia przeznaczenia PP dzieli się na przeznaczone do zasilania: obwodów pomiarowych, zabezpieczeń przekaźnikowych, obwodów pomiarowo-przekaźnikowych. Norma [6] dzieli przekładniki prądowe na: przekładniki do pomiarów, przekładniki do zabezpieczeń. Przekładniki prądowe pomiarowe stosuje się do zasilania przyrządów pomiarowych (amperomierzy, mierników mocy, mierników cosφ, liczników energii). Wymaga się od nich dokładnej transformacji prądu, ale tylko w zakresie 0,2 1,2 prądu znamionowego. Dokładność określana jest klasą przekładnika, podającą wartości błędu prądowego przy znamionowym prądzie i znamionowym obciążeniu. Przekładniki pomiarowe powinny zapewniać ochronę przyłączonych do nich przyrządów przy przewężeniach poprzez nasycenie rdzenia ferromagnetycznego i wzrost prądu magnesowania. Przekładniki do zabezpieczeń stosuje się do zasilania układów zabezpieczeń przekaźnikowych. Powinny one zapewnić względnie poprawną transformację prądów znacznie większych od znamionowych, gdyż takimi są prądy zwarciowe, przy których zabezpieczenia powinny działać poprawnie. Zakres tej poprawnej transformacji wyznacza znamionowy graniczny prąd pierwotny. 10

3 3. Podstawowe parametry przekładników prądowych Dobór przekładników prądowych Do podstawowych parametrów przekładników prądowych norma [6] zalicza: napięcie znamionowe izolacji (U ni ) czyli skuteczna wartość napięcia międzyprzewodowego, do którego dostosowana jest oznaczona izolacja przekładnika; znamionowy prąd pierwotny ( pn ) wartość prądu pierwotnego, do którego odniesiona jest praca przekładnika. Znormalizowane wartości tych prądów to: 10-12, A ich dziesiętne krotności (wartości zalecane pogrubiono); znamionowy prąd wtórny ( sn ) wartość prądu wtórnego, do którego odniesiona jest praca przekładnika. Znormalizowane wartości tych prądów to: A (pogrubiono wartość zalecaną). W przekładnikach przeznaczonych do łączenia w trójkąt powyższe wartości podzielone przez 3 są również wartościami znormalizowanymi; znamionowa przekładnia zwojowa stosunek liczby zwojów pierwotnych do liczby zwojów wtórnych; pn K n = (1) sn przekładnia rzeczywista stosunek rzeczywistego prądu pierwotnego do rzeczywistego prądu wtórnego: p K r = (2) s moc znamionowa (S a ) wartość mocy pozornej (w VA przy określonym współczynniku mocy), którą przekładnik jest zdolny zasilić obwód wtórny przy znamionowym prądzie i obciążeniu znamionowym. Znormalizowane wartości mocy znamionowych to: 2, VA. Wartości większe mogą być stosowane w razie potrzeby; obciążenie przekładnika (Z s ) impedancja obwodu wtórnego przy określonym współczynniku mocy. Obciążenie zwykle wyrażane jest jako moc pozorna w VA, przy określonym współczynniku mocy; klasa dokładności określa dopuszczalne błędy przekładnika prądowego. Znormalizowane klasy dokładności PP pomiarowych: 0,1-0,2-0, ; zabezpieczeniowych: 5P i 10P. Norma [6] wyszczególnia również PP pomiarowe do specjalnych zastosowań o klasach: 0,2S i 0,5S. Dopuszczalne wartości błędów prądowych i kątowych zależą od wartości prądu pierwotnego (Tabela 1-4); Nr

4 Tabela 1. Granice błędów prądowego i kątowego przekładników do pomiarów (klasa 0,1 1) [6]. Klasa dokładności 12 0,1 0,2 0,5 1 Procentowy błąd prądowy (przekładni) przy podanych poniżej procentowych wartościach prądu znamionowego (±) Błąd kątowy przy podanych niżej procentowych wartościach prądu znamionowego (±) minuty centyradiany 5% 20% 100% 120% 5% 20% 100% 120% 5% 20% 100% 120% 0,4 0,75 1,5 3,0 0,2 0,35 0,75 1,5 0,1 0,2 0,5 1,0 0,1 0,2 0,5 1, ,45 0,9 2,7 5,4 0,24 0,45 1,35 2,7 Tabela 2. Granice błędów prądowego i kątowego przekładników do pomiarów dla specjalnych zastosowań [6]. Klasa dokładności 0,2 S 0,5 S Procentowy błąd prądowy (przekładni) przy podanych poniżej procentowych wartościach prądu znamionowego (±) 0,15 0,3 0,9 1,8 0,15 0,3 0,9 1,8 Błąd kątowy przy podanych niżej procentowych wartościach prądu znamionowego (±) minuty centyradiany 1% 5% 20% 100% 120% 1% 5% 20% 100% 120% 1% 5% 20% 100% 120% 0,75 1,5 0,35 0,75 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0, ,9 2,7 0,45 1,35 Tabela 3. Granice błędu prądowego przekładników do pomiaru klasy 3 i 5 (dla tych klas nie określa się granic błędu kątowego) [6]. Klasa dokładności 3 5 0,3 0,9 0,3 0,9 Procentowy błąd prądowy (przekładni) przy podanych poniżej procentowych wartościach prądu znamionowego, + lub 50% 120% Tabela 4. Granice błędu przekładników do zabezpieczeń [6]. Klasa dokładności 5P 10P Błąd prądowy przy znamionowym prądzie pierwotnym 3 5 Błąd kątowy przy znamionowym prądzie pierwotnym 3 5 0,3 0,9 Błąd całkowity przy znamionowym granicznym prądzie pierwotnym % minuty centyradiany % ±1 ±3 ±60 błąd prądowy (błąd przekładni) błąd, który przekładnik wprowadza do pomiaru prądu, wynikający z tego, że przekładnia rzeczywista nie jest równa przekładni znamionowej. Jest on określany wzorem: K n s p % = 100% (3) p ±1,8 5 10

5 K n przekładnia znamionowa, p rzeczywisty prąd pierwotny, s rzeczywisty prąd wtórny; błąd kątowy (δ i ) kąt fazowy między odwróconym wektorem prądu wtórnego s a wektorem prądu pierwotnego p. Błąd ten jest dodatni, jeżeli odwrócony wektor prądu wtórnego wyprzedza wektor prądu pierwotnego; błąd całkowity jest wartością skuteczną różnicy wartości chwilowych: prądu wtórnego i s, przemnożonego przez przekładnię znamionową oraz prądu pierwotnego i p wyrażoną w procentach: T ε c = ( K nis ip ) dt (4) p T 0 K n przekładnia znamionowa, p wartość skuteczna prądu pierwotnego, i p wartość chwilowa prądu pierwotnego, i s wartość chwilowa prądu wtórnego, T czas trwania jednego okresu; znamionowy krótkotrwały prąd cieplny ( th ) wartość skuteczna prądu pierwotnego, którą przekładnik ze zwartymi uzwojeniami wtórnymi powinien wytrzymać przez 1 s bez uszkodzenia (w zależności od konstrukcji przekładnika th wynosi (60-250) pn ); znamionowy prąd dynamiczny (i dyn ) wartość szczytowa prądu pierwotnego, którą przekładnik ze zwartymi uzwojeniami wtórnymi powinien wytrzymać bez uszkodzenia elektrycznego lub mechanicznego w wyniku działania sił elektromagnetycznych (przeważnie i dyn = 2,5 th ); znamionowy długotrwały prąd cieplny ( cth ) wartość prądu, który może trwale płynąć w uzwojeniu pierwotnym, przy znamionowym obciążeniu uzwojenia wtórnego, bez wzrostu temperatury ponad dopuszczalną wartość. Przekładniki o klasach dokładności od 0,1 do 1 mogą być oznaczone jako przekładniki o rozszerzonym zakresie prądowym, jeżeli spełniają następujące dwa wymagania [6]: znamionowy długotrwały prąd cieplny jest znamionowym prądem pierwotnym rozszerzonego zakresu, wyrażonym w procentach znamionowego prądu pierwotnego; granice błędów prądowego i kątowego przypisane do 120% znamionowego prądu pierwotnego, podane w tabeli 2, są zachowane do wartości znamionowego prądu pierwotnego rozszerzonego zakresu. Jako znormalizowane wartości znamionowego prądu pierwotnego rozszerzonego zakresu norma [6] określa 120%, 150% i 200% znamionowego prądu pierwot- Nr

6 nego. Zalecane przez normę [6] oznaczenia zacisków przekładników prądowych przedstawiono na rys. 1. a) b) P1 P2 P1 P2 S1 S2 S1 S2 S3 c) d) C1 C2 P1 P2 P1 S1 S2 P2 1S1 1S2 2S1 2S2 S 1 S 1 S 2 S Rys. 1. Oznaczenia zacisków PP pierwotne P, C; wtórne S, a) przekładnik jednoprzekładniowy, b) przekładnik z zaczepem w uzwojeniu wtórnym, c) przekładnik z uzwojeniem pierwotnym o dwu sekcjach do łączenia szeregowego lub równoległego, d) przekładnik z dwoma uzwojeniami wtórnymi, każde na własnym rdzeniu Do 1994 r. stosowane były oznaczenia K i L dla zacisków pierwotnych oraz k i l dla zacisków wtórnych. Norma [6] wprowadza dodatkowe pojęcia dla przekładników prądowych do układów pomiarowych oraz dla przekładników prądowych do układów zabezpieczeniowych. W odniesieniu do przekładników prądowych do pomiarów zdefiniowano dodatkowo: znamionowy prąd pierwotny bezpieczny przyrządu ( pl ) wartość skuteczna minimalnego prądu pierwotnego, przy którym błąd całkowity przekładnika prądowego do pomiarów jest równy lub większy niż 10% przy obciążeniu znamionowym; współczynnik bezpieczeństwa przyrządu (FS) dawniej liczba przetężeniowa stosunek znamionowego prądu pierwotnego bezpiecznego przyrządu do znamionowego prądu pierwotnego (rys. 2): pl FS = (5) pm 14

7 Rys. 2. Krzywe zależności prądu wtórnego od prądu pierwotnego przekładników prądowych o współczynniku bezpieczeństwa FS5 oraz FS10 [2] Krotności prądów równe współczynnikowy FS odpowiadają warunkom, w jakich indukcja w rdzeniu jest bliska wartości, przy której następuje przegięcie charakterystyki magnesowania, praktycznie przetężenia o krotnościach większych niż współczynnik FS nie powodują istotnego zwiększenia prądu po stronie wtórnej. Z kolei w odniesieniu do przekładników prądowych do zabezpieczeń zdefiniowano dodatkowo: znamionowy graniczny prąd pierwotny ( pg ) wartość skuteczna prądu pierwotnego, do której przekładnik spełnia wymagania w zakresie błędu całkowitego; współczynnik graniczny dokładności (K G ) stosunek znamionowego granicznego prądu pierwotnego do znamionowego prądu pierwotnego: pg K G = (6) pn Norma [6] wprowadza dwie klasy przekładników przeznaczonych do zasilania zabezpieczeń: 5P oraz 10P. Znormalizowane wartości współczynnika K G to: , natomiast wartości graniczne błedów podano w tabeli 4. Zakłada się przy tym, że przekładniki obciążone są impedancją znamionową o współczynniku mocy 0,8 (indukcyjnym). Tak więc znamionowo obciążony przekładnik transformuje prąd pierwotny z względnie dobrą dokładnością, póki nie przekroczy wartości pg. Przekroczenie granicznego prądu pierwotnego pg powoduje pojawienie się znacznym błędów wywołanych nasyceniem rdzenia ferromagnetycznego. Zmniejszenie impedancji obciążającej uzwojenie wtórne przekładnika pozwala na powiększenie tego zakresu. Przekładniki prądowe klasyfikuje się w trzech kategoriach temperaturowych (tabela 5). Nr

8 Tabela 5. Kategorie temperaturowe PP [6] 16 Kategoria Minimalna temperatura C Maksymalna temperatura C -5/40-25/40-40/ Przyrost temperatury PP podczas przepływu znamionowego prądu pierwotnego, przy obciążeniu znamionowym o współczynniku mocy równym jedności, nie powinien przekraczać dopuszczalnych wartości uzależnionych od klasy izolacji podanych w normie [6]. 4. Wymagania ogólne dotyczące układów pomiarowo-rozliczeniowych Wymagania dotyczące układów pomiarowo-rozliczeniowych podaje Rozporządzenie systemowe MG z r., które w Załączniku nr 1 w rozdziale w punkcie 2 podpunkcie 4) wprowadza dla odbiorców o mocy pobieranej nie mniejszej niż 40 kw i nie większej niż 800 kw (wyłącznie) lub rocznym zużyciu energii elektrycznej nie mniejszym niż 200 MWh i nie większym niż 4 GWh (wyłącznie) wymaganie, aby: 1) przekładniki prądowe i napięciowe w układach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mieć rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dokładności nie gorszej niż 1 (zalecana klasa 0,5) służące do pomiaru energii czynnej, 2) liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mieć klasę dokładności nie gorszą niż 1 dla energii czynnej i nie gorszą niż 2 dla energii biernej, 3) układy pomiarowo rozliczeniowe powinny umożliwiać rejestrowanie i przechowywanie w pamięci pomiarów mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut w czasie określonym przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, nie dłużej jednak niż przez dwa okresy rozliczeniowe. Układy te powinny także automatycznie zamykać okres rozliczeniowy, 4) układy pomiarowo-rozliczeniowe powinny umożliwiać transmisję danych pomiarowych nie częściej niż raz na dobę. Nie wymaga się dostarczania danych o mocy pobieranej i energii biernej. W załączniku tym podano również w punkcie 3, że dodatkowe wymagania w zakresie układów pomiarowo-rozliczeniowych powinna określać instrukcja. Poniżej podano dodatkowe wymagania dotyczących przekładników prądowych i liczników montowanych w rozliczeniowych układach pomiarowych: liczniki montowane w rozliczeniowych układach pomiarowych muszą być legalizowane i posiadać ważną cechę legalizacyjną, w rozliczeniowych układach pomiarowych należy montować tylko legalizowane przekładniki prądowe, które dostarcza i montuje w układzie pomiarowym odbiorca, przed montażem rozdzielnic i instalacją w nich przekładników należy przekładniki prądowe rozliczeniowych układów pomiarowych dostarczyć do sprawdze

9 Nr 161 Dobór przekładników prądowych nia do Oddziału Pomiarów Wydziału Technicznej Obsługi Klientów Zakładu Energetycznego, przekładniki pomiarowe należy łączyć w układ połączeń gwiazda. Obwody wtórne przekładników należy uziemić: w przekładnikach prądowych należy uziemiać początki uzwojeń wtórnych, przekładniki prądowe niskiego napięcia powinny być osłonięte niepalną przeźroczystą płytą z tworzywa sztucznego, przystosowaną do plombowania, ze względu na konieczność wyprowadzenia bezpośrednio zza przekładników prądowych nn obwodów napięciowych układu pomiarowego wskazany jest wybór tych przekładników w rozwiązaniu szynowym, tabliczki znamionowe przekładników powinny być fabrycznie trwale przymocowane do przekładników, np. poprzez nitowanie albo poprzez ich odciśnięcie w materiale izolacyjnym, którym przekładniki prądowe są pokryte. Tabliczki te nie powinny być papierowe, przeklejane do przekładników. Przekładniki montowane w rozliczeniowych układach pomiarowych powinny być przekładnikami jednordzeniowymi, przekładniki w rozliczeniowych układach pomiarowych powinny posiadać tabliczki przyłączeniowe, przekładniki prądowe i napięciowe w rozliczeniowych układach pomiarowych nie powinny mieć po stronie uzwojeń wtórnych przyłączonych innych przyrządów poza przyrządami stanowiącymi elementy układu pomiarowego, moc przekładników prądowych i napięciowych powinna być dobrana prawidłowo do obciążenia ich obwodów wtórnych, tak aby obciążenie to nie było mniejsze niż 25% i większe niż 100% ich mocy znamionowej. Nie jest dopuszczalne dociążanie obwodów wtórnych przekładników pomiarowych rezystorami mocy. Moc przekładników powinna być prawidłowo dobrana do obciążenia ich obwodów wtórnych, przy doborze przekładników prądowych należy uwzględniać dopuszczalne 20% trwałe przeciążenie przekładników, przekładniki prądowe nie mogą pracować bez obciążeń, gdyż grozi to przegrzaniem rdzenia oraz przebiciem izolacji uzwojenia, w przekładnikowych obwodach pomiarowych należy umieszczać licznik energii i mocy czynnej oraz liczniki energii biernej. W przypadku zastosowania w instalacji elektrycznej odbiorcy kompensacji mocy biernej należy obwód pomiarowy rozbudować dodatkowo o drugi licznik energii biernej, obwody napięciowe pośrednich i półpośrednich układów pomiarowych (przekładnikowych układów pomiarowych) należy wprowadzać zza przekładników prądowych. Między licznikami przekładnikowych układów pomiarowych obwody napięciowe należy prowadzić z zacisków jednego licznika na zaciski drugiego licznika. Ostatnim elementem takiego obwodu ma być układ kontrolny objętości napięcia, do którego przewody fazowe doprowadza się z ostatniego licznika układu pomiarowego, a przewód zerowy z licznika energii czynnej, jeżeli układ pomiarowy ma licznik kontrolny energii czynnej, z tego licznika, 17

10 w przekładnikowych układach pomiarowych obwody prądowe między pierwszymi dwoma licznikami należy prowadzić poprzez listwę Ska, a jeżeli obwód pomiarowy składa się z 3 lub 4 liczników, kolejne dodatkowe liczniki należy łączyć bezpośrednio w szereg, należy dołączyć do tego, by przewody obwodów prądowych układu pomiarowego pomiędzy przekładnikami prądowymi a listwą pomiarowo-kontrolną były jak najkrótsze, liczniki elektroniczne i obwody sumujące należy synchronizować za pomocą zegarów frankfurckich. Montowane w obwodach pomiarowych listwy Ska powinny posiadać przezroczystą osłonę zacisków, w przypadku układów pomiarowych, w których montowane są liczniki impulsowe lub obwody sterujące, należy umożliwić zdalną transmisję danych, tj. w pobliże układu sterującego należy doprowadzić komutowaną linię (numer telefoniczny automatyczny, załączony przez całą dobę) i zamontować modem, przez który odbywałoby się przesyłanie danych do ZE, oprzewodowanie układu pomiarowego należy wykonać jednożyłowymi przewodami miedzianymi typu DY 2,5 mm 2 w izolacji kolorowej, innego koloru (o kolorach przewidzianych przez PN) dla poszczególnych faz. Przewody doprowadzane do listwy Ska powinny być ciągłe, niedopuszczalne są żadne elementy pośredniczące. Przewody te należy prowadzić w rurkach osłonowych, oddzielnie przewody napięciowe, oddzielnie przewody prądowe, w sposób umożliwiający łatwą kontrolę i łatwy do nich dostęp. Dla odległych połączeń między przekładnikami a listwą Ska, jeżeli wyraźnie zmniejsza to straty mocy w przewodach prądowych, dopuszcza się połączenia wykonane przewodami DY o przekroju żyły 4 mm 2. Poniżej przedstawiono podstawowe zasady doboru: Układ połączeń przekładników: W zależności od potrzeb przekładniki prądowe instalowane w sieciach trójfazowych mogą pracować w różnych układach połączeń. W tabeli 6 przedstawiono podstawowe układy połączeń PP stosowane zarówno w systemach pomiarowych, jak i zabezpieczeniowych oraz wzory do wyznaczania obciążenia strony wtórnej przekładników w różnych stanach pracy układu. Tabela 6. Najczęściej stosowane układy połączeń przekładników prądowych i wzory do obliczania obciążenia strony wtórnej w różnych stanach pracy. Lp. 1 Układ gwiazdowy: Układ połączeń Stan układu praca normalna Obciążenie strony wtórnej Współczynnik schematu zwarcie 1-fazowe 18 zwarcie 3-fazowe

11 Lp. Układ połączeń 2 Układ gwiazdowy z aparatami w dwóch fazach: Stan układu praca normalna zwarcie 3-fazowe Obciążenie strony wtórnej Współczynnik schematu 3 Układ niepełnej gwiazdy: praca normalna zwarcie 3-fazowe L1-L3 L1-L2 lub L2-L3 zwarcie 1-fazowe L1-N lub L3-N za trafo o grupieyd 4 Układ trójkątowy: praca normalna zwarcie 1-fazowe zwarcie 3-fazowe 5 Układ krzyżowy: praca normalna zwarcie 3-fazowe 6 Układ pojedynczy: L1-L3 L1-L2, L2-L3 praca normalna zwarcie 1-fazowe zwarcie 3-fazowe 7 Układ Holmgreena: zwarcie 1-fazowe Nr

12 Napięcie znamionowe izolacji U ni : Napięcie znamionowe izolacji powinno spełniać warunek: 20 U (7) ni U ns U ns napięcie znamionowe sieci Znamionowy prąd pierwotny pn : Znamionowy prąd pierwotny przekładnika prądowego powinien być dobrany zgodnie z zależnością: pn rmax (8) lub w przypadku dopuszczenia 20-procentowego trwałego przeciążenia przekładnika 1,2 pn rmax (9) rmax prąd roboczy maksymalny. Znamionowy prąd wtórny sn : Przekładniki prądowe budowane są zazwyczaj na znamionowy prąd wtórny 5 A. W szczególnych przypadkach na przykład przy bardzo dużej odległości pomiędzy przekładnikami a przyłączonymi do nich aparatami oraz do zasilania obwodów automatyki należy stosować przekładniki o prądzie znamionowym wtórnym równym 1 A lub 2 A. Klasa dokładności: Klasę dokładności przekładników prądowych pomiarowych dobiera się w zależności od przeznaczenia układów pomiarowych i zasilanej aparatury pomiarowej. W tabeli 7 zestawiono wymagane przez obowiązujące Rozporządzenie systemowe [8], klasy dokładności przekładników prądowych w zależności od przeznaczenia układów pomiarowych. Tabela 7. Wymagane klasy dokładności przekładników prądowych w zależności od zasilanej aparatury pomiarowej [3]. Rodzaj aparatury pomiarowej Wymagana klasa dokładności liczniki do rozliczeniowego pomiaru energii 0,2; 0,5 mierniki kontrolne: liczniki amperomierze, watomierze, waromierze, fazomerze, rejestratory 1 wskaźniki prądu 3 Moc znamionowa S n : Moc znamionowa przekładnika prądowego 2 S = Z Z n znamionowa impedancja obciążeniowa przekładnika. n sn n (10)

13 Dla zapewnienia znamionowej klasy dokładności przekładnika zastosowanego w układzie pomiarowym, norma [6] wymaga, aby obciążenie wtórne (S n ) spełniało warunek: 0,25 Sn Ss Sn (11) S n obciążenie znamionowe przekładnika [VA]. Obciążenie strony wtórnej przekładnika S s w VA w zależności od układu połączeń przekładników i stanu pracy układu wyznaczyć należy według wzorów podanych w tabeli 6. We wzorach tych S p to strata mocy w przewodzie łączącym PP z przyrządami pomiarowymi określana ze wzoru: 2 Sp sn p R p rezystancja przewodu obliczona z zależności: = R (12) l R p = [ Ω] (13) δ S w której: l długość przewodu w m, δ konduktywność materiału przewodowego dla miedzi δ = 54 [m/ω mm 2 ], S przekrój przewodu w mm 2. Przy wyznaczaniu obciążenia strony wtórnej przekładników prądowych należy uwzględnić R z powiększając rezystancję każdego z przewodów R p o ok. 0,05 Ω. S ap moc aparatów przyłączonych do uzwojenia wtórnego, k s stosunek prądu płynącego przez przyrząd do prądu płynącego przez uzwojenie wtórne PP. Pobory mocy przez przyrządy pomiarowe i przekaźniki przyłączone do uzwojenia wtórnego PP podane są w tabeli 8. Tabela 8. Pobór mocy przez przyrządy pomiarowe oraz obwody wejściowe przekaźników [1]. Zapotrzebowanie na moc na wejściu Typ Rodzaj przekaźnika prądowym [VA] napięciowym [VA] Pomiar prądu (ruchome żelazo) 0,1 0,6 Pomiar napięcia (ruchome żelazo) 0,9 4 Miernik mocy czynnej 3,8 1,4 Elektromechaniczne Miernik cosφ 2 4,4 Przekaźnik nadprądowy Przekaźnik odległościowy (SN) Przekaźnik odległościowy (WN) Nr

14 Statyczne Cyfrowe 22 Typ Rodzaj przekaźnika Zapotrzebowanie na moc na wejściu prądowym [VA] Przekaźnik nadprądowy 0,1 6 Przekaźnik różnicowy 4 11 napięciowym [VA] Przekaźnik odległościowy 0,35 1,35 15 Przekaźniki zabezpieczeniowe i mierniki 0,05 0,1 (1A CT) ~0,3 (5A CT) 0,1 0,3 Współczynnik bezpieczeństwa: Przekładniki pomiarowe powinny zapewniać ochronę przyłączonych do ich strony wtórnej aparatów przy przewężeniach. Poziom tej ochrony wyznacza współczynnik bezpieczeństwa FS. Przekładniki w obwodach zasilających mierniki powinny mieć małe współczynniki FS5 lub FS10, aby niezależnie od wartości prądu pierwotnego prąd po stronie wtórnej był relatywnie mały, gdyż przy występujących krotnościach prądu pierwotnego indukcja w rdzeniu osiąga wartość odpowiadającą przegięciu charakterystyki magnesowania. Rzeczywista wartość współczynnika FS (oznaczana N B ) zależy od obciążenia strony wtórnej przekładnika według zależności: SN + Swp NB = N N (14) Ss + Swp N N współczynnik bezpieczeństwa FS znamionowy, S N moc znamionowa przekładnika, S s obciążenie strony wtórnej przyłączone do zacisków przekładnika, S wp moc własna przekładnika powodowana impedancją uzwojeń równa (0,05 0,20) S N. Przy obciążeniu przekładnika mocą S s < S N współczynnik FS zwiększa swoją wartość, a więc przyrządy są słabiej chronione przed zniszczeniem. Z kolei dla S s > S N współczynnik FS zmniejsza swoją wartość, co wpływa na lepszą ochronę przyrządów, ale ulegają powiększeniu błędy związane z transformacją prądu pierwotnego. Znamionowy prąd cieplny: Znamionowy prąd cieplny th przekładnika określony jako krotność prądu znamionowego pierwotnego PP określa jego wytrzymałość cieplną zwarciową jednosekundową. Powinien on spełniać warunek: th zastępczy prąd zwarciowy cieplny, T k czas trwania zwarcia. T th(n 1) th k (15)

15 Nr 161 Dobór przekładników prądowych Znamionowy prąd dynamiczny: Znamionowy prąd dynamiczny i dyn przekładnika określony jako krotność znamionowego prądu cieplnego lub prądu znamionowego pierwotnego PP określa jego wytrzymałość zwarciową dynamiczną i powinien spełniać warunek: i p udarowy prąd zwarciowy. idyn i p (16) 5. Dobór przekładników prądowych do układów pomiarowych Do zasilania przyrządów pomiarowych (amperomierzy, watomierzy, liczników energii i mierników cosφ) stosowane są przekładniki prądowe pomiarowe, charakteryzujące się wysoką dokładnością transformacji przy wartościach prądów pierwotnych zbliżonych do znamionowych. Przy doborze przekładników prądowych pomiarowych, oprócz ustalenia typu i rodzaju wykonania przekładnika, należy określić i dobrać: układ połączeń przekładników, najwyższe dopuszczalne napięcie przekładnika, znamionowy prąd pierwotny, znamionowy prąd wtórny, klasę dokładności, moc znamionową, współczynnik bezpieczeństwa, znamionowy prąd cieplny, znamionowy prąd dynamiczny. 6. Dobór przekładników prądowych do układów zabezpieczeniowych Przekładniki prądowe stosowane do zasilania układów zabezpieczeń powinny charakteryzować się dużą dokładnością transformacji prądów głównie w stanach dużych przetężeń oraz przy przebiegach odkształconych. Podstawowe parametry przekładników zabezpieczeniowych dobiera się identycznie jak dla przekładników pomiarowych wg zasad podanych wyżej w rozdziale 5. Różnice w zasadach doboru dotyczą klasy dokładności PP w stanach przetężeniowych. Norma [6] wprowadza dwie klasy przekładników prądowych przeznaczonych do zasilania zabezpieczeń: klasę 5P oraz 10P oraz pięć znormalizowanych wartości granicznego współczynnika dokładności KG wynoszące: i 30. Przykładowo, jeśli K G = 20 przy klasie 10P, co oznacza się jako 10P20, przy prądzie pierwotnym wynoszącym PG = 20 pn, błąd całkowity przekładnika nie przekroczy 10%. Przy przekroczeniu wartości prądu PG następuje znaczny wzrost błędu przekładnika, ze względu na nasycenie rdzenia ferromagnetycznego. Wielkość błędu zależy też od obciążenia strony wtórnej przekładnika i przy zmniejszeniu się tego obciążenia następuje powiększenie jego zakresu. 23

16 Właściwy dobór PP do zabezpieczeń zależy zarówno od spodziewanego prądu zwarciowego w obwodzie, jak i od typu zabezpieczenia. Poniżej przedstawiono zasady wyznaczania współczynnika granicznego dokładności (K G ) przekładników prądowych oraz doboru jego klasy w zależności od zasilanego typu zabezpieczenia [4]: Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne lub bezzwłoczne (odcinające) klasa dokładności przekładników prądowych 10P r Zsr KG 1, 5 (17) Z Zabezpieczenie nadprądowe ziemnozwarciowe przyłączone do układu Holmgreena klasa przekładników prądowych 5P r Zsr KG 1, 5 (18) Z Zabezpieczenia różnicowe klasa przekładników prądowych 10P ' pm Zsr 1,25 K t KG Z 1 1,5 K pn Zabezpieczenia odległościowe klasa przekładników prądowych 5P pm Zsr KG 1, 5 (20) pn Zsn r prąd rozruchowy zabezpieczenia, pn prąd znamionowy pierwotny PP, sn prąd znamionowy wtórny przekładników prądowych, pm składowa początkowa prądu zwarciowego wyznaczona dla najniekorzystniejszych warunków zwarciowych poza strefą chronioną, Z sr rzeczywista impedancja obwodu wtórnego, Z sn znamionowa impedancja obwodu wtórnego, Z sr zastępcza całkowita impedancja gałęzi wzdłużnej, K t współczynnik przejściowy (w praktyce K t = 10), K r współczynnik pozostałości magnetycznej (w praktyce K r = 0,3). Norma [7] podaje specjalne wymaganie, jakie muszą spełniać przekładniki prądowe przeznaczone do pracy w stanach przejściowych. Wyróżnia się trzy klasy: Klasa TPX przekładniki o rdzeniu zamkniętym, którego przekrój jest duży; Klasa TPY przekładniki o rdzeniach z niewielkimi szczelinami powietrznymi; Klasa TPZ przekładniki linearyzowane z rdzeniami, w których występują duże poprzeczne szczeliny powietrzne. sn sn sn sn sn r (19) 24

17 Dobór PP o odpowiedniej mocy znamionowej odgrywa aktualnie dużą rolę, ze względu na coraz powszechniejsze stosowanie w miejsce przyrządów i przekaźników elektromechanicznych charakteryzujących się znacznym poborem mocy, przyrządów i przekaźników cyfrowych o znacznie niższym poborze mocy. Stosowanie więc przekładników o dużej mocy (np. 30 VA) przy obciążeniu ich nowoczesnymi aparatami cyfrowymi o małym poborze mocy może skutkować naruszeniem wymagań dotyczących klasy dokładności. Błąd transformacji przekładnika prądowego zależy od wartości mierzonego prądu pierwotnego oraz od mocy pobieranej po stronie wtórnej przekładnika. Szczegółowe omówienia wpływu stosowania nowoczesnych urządzeń pomiarowych i zabezpieczeniowych na dobór przekładników prądowych przedstawiono w [1]. 7. Literatura 1. Bachry A., Braisch D.: Dobór przekładników prądowych. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 9, 2011 r., str Borowik L., Czaja P.: Parametry przekładników prądowych. Śląskie Wiadomości Elektryczne. Nr 2, 2012 r., str Czaja P.: Dobór przekładników prądowych do pomiarów zabezpieczeń. Śląskie Wiadomości Elektryczne. Nr 2, 2012r., str Kuśmierek Z., Groszek S.: Technika pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych, WNT, Warszawa Markiewicz H.: Urządzenia elektroenergetyczne, WNT, Warszawa 2001 r. 6. Norma PN-EN :2000, A1:2003, A2:2004 Przekładniki. Przekładniki prądowe. 7. Norma PN-EN :2000 Przekładniki Wymagania dotyczące przekładników prądowych do zabezpieczeń w stanach przejściowych. 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93, 623 z późn. zm.). 9. Strojny J., Strzałka J.: Projektowanie urządzeń elektroenergetycznych. Skrypt AGH, Kraków Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 89 z 2006 r. poz. 625 z późn. zm.). 11. Winkler W., Wiszniewski A.: Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych, WNT, Warszawa 2004 r. 12. Wiszniewski A.: Przekładniki w elektroenergetyce, WNT, Warszawa 1992 r. Nr

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH 15. UKŁDY POŁĄCZEŃ PRZEKŁDNIKÓW PRĄDOWYCH I NPIĘCIOWYCH 15.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z najczęściej spotykanymi układami połączeń przekładników prądowych i napięciowych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, nformatyki i Automatyki nstytut Elektroenergetyki, Zakład Przekładników i Kompatybilności Elektromagnetycznej Grupa dziekańska... Rok akademicki...

Bardziej szczegółowo

Badanie przekładnika prądowego

Badanie przekładnika prądowego Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Ćwiczenia laboratoryjne nstrukcja do ćwiczenia Badanie przekładnika prądowego Autor: dr inż. Sergiusz Boron Gliwice, czerwiec 2009 -2- Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

BADANIE PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH

BADANIE PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH 1. Podstawy teoretyczne ĆWCENE NR 4 BADANE PREKŁADNKÓW PRĄDOWYCH Przekładnik prądowy jest to urządzenie elektryczne transformujące sinusoidalny prąd pierwotny na prąd wtórny o wartości dogodnej do zasilania

Bardziej szczegółowo

ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA APARATURA ŁĄCZENIOWA. Nowość PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA

ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA APARATURA ŁĄCZENIOWA. Nowość PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA APARATURA ŁĄCZENIOWA Nowość PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA APARATURA ŁĄCZENIOWA Szybko Pewnie Kompleksowo Zgodność ze standardami zakładów energetycznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

DOBÓR PRZEKŁADNIKÓW NAPIĘCIOWYCH DO UKŁADÓW POMIAROWYCH I ZABEZPIECZENIOWYCH

DOBÓR PRZEKŁADNIKÓW NAPIĘCIOWYCH DO UKŁADÓW POMIAROWYCH I ZABEZPIECZENIOWYCH DOBÓR PRZEKŁADNIKÓW NAPIĘCIOWYCH DO UKŁADÓW POMIAROWYCH I ZABEZPIECZENIOWYCH mgr inż. Katarzyna Strzałka Gołuszka F.P.I. ELDES Kraków mgr inż. Marcin Gołuszka EP Kraków S.A. 1. Wprowadzenie Przekładniki

Bardziej szczegółowo

14. PARAMETRY PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH

14. PARAMETRY PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH 14. PARAMETRY PRZEKŁADNKÓW PRĄDOWYCH 14.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych parametrów indukcyjnych przekładników prądowych stosowanych w układach elektroenergetycznych,

Bardziej szczegółowo

RD PRZEZNACZENIE RD-50. ZPrAE Sp. z o.o. 1

RD PRZEZNACZENIE RD-50. ZPrAE Sp. z o.o. 1 1. PRZEZNACZENIE RD-50. RD-50 Zestawy rezystorów dociążających typu RD-50 stosowane są w celu zapewnienia właściwych parametrów pracy przekładników pomiarowych (prądowych i napięciowych). Współczesne liczniki,

Bardziej szczegółowo

NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE

NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Miernik parametrów sieci - ND20. www.lumel.com.pl SPIS TREŚCI Charakterystyka ogólna przekładników...3 Seria LCTM z uzwojeniem pierwotnym (odpowiednik WSK 40)...5 Seria

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE typu IMZ 12, IMZ 17, IMZ 24. Karta katalogowa

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE typu IMZ 12, IMZ 17, IMZ 24. Karta katalogowa PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE typu IMZ 12, IMZ 17, IMZ 24 Karta katalogowa ZASTOSOWANIE Przekładniki prądowe, wsporcze, jednofazowe o izolacji żywicznej typu IMZ służą do zasilania przyrządów pomiarowych oraz obwodów

Bardziej szczegółowo

Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia.

Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia. Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia. Dobór przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą wykonuje

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych. Ćwiczenie nr 1

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych. Ćwiczenie nr 1 Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki nstrukcja do zajęć laboratoryjnych Ćwiczenie nr 1 Temat: Badanie przekładników prądowych konwencjonalnych przeznaczonych do zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

transformatora jednofazowego.

transformatora jednofazowego. Badanie transformatora jednofazowego. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadami działania oraz podstawowymi właściwościami transformatora jednofazowego pracującego w stanie jałowym, zwarcia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej Instrukcja laboratoryjna LABORATORIUM ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ

Laboratorium Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej Instrukcja laboratoryjna LABORATORIUM ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ nstrukcja laboratoryjna - 1 - LABORATORUM ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYK ZABEZPECZENOWEJ BADANE PRZEKŁADNKA PRĄDOWEGO TYPU ASK10 1. Cel ćwiczenia Poznanie budowy, zasady działania, danych znamionowych

Bardziej szczegółowo

NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE

NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE 5 A WWW.LUMEL.COM.PL Charakterystyka ogólna przekładników...3 Seria LCTM z uzwojeniem pierwotnym (odpowiednik WSK 40)...5 Seria LCTR z otworem na przewód (odpowiednik

Bardziej szczegółowo

Moc pobierana przez rezystory dociążające przeznaczone dla obwodów prądowych 3 5A. Moc pobierana przez rezystory przy znamionowej wartości prądu

Moc pobierana przez rezystory dociążające przeznaczone dla obwodów prądowych 3 5A. Moc pobierana przez rezystory przy znamionowej wartości prądu 1. PRZEZNACZENIE RD-30. RD-30 Zestawy rezystorów dociążających stosowane są w celu zapewnienia właściwych parametrów pracy przekładników pomiarowych. Zestaw typu RD-30 przeznaczony jest głównie dla obwodów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr.13 Pomiar mocy czynnej prądu trójfazowego

Ćwiczenie nr.13 Pomiar mocy czynnej prądu trójfazowego 1 Ćwiczenie nr.13 Pomiar mocy czynnej prądu trójfazowego A. Zasada pomiaru mocy za pomocą jednego i trzech watomierzy Moc czynna układu trójfazowego jest sumą mocy czynnej wszystkich jego faz. W zależności

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TRANSFORMATORY Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Maszyny elektryczne Przemiana energii za pośrednictwem pola magnetycznego i prądu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Zastosowanie Przekładniki prądowe jednordzeniowe KON-24 wykonane są w izolacji żywicznej stanowiącej zarówno

Bardziej szczegółowo

ZALECANE WYPOSAŻENIE (URZĄDZENIA) DODATKOWE DLA LICZNIKÓW STOSOWANYCH W SYSTEMIE MONITORUS.

ZALECANE WYPOSAŻENIE (URZĄDZENIA) DODATKOWE DLA LICZNIKÓW STOSOWANYCH W SYSTEMIE MONITORUS. ZALECANE WYPOSAŻENIE (URZĄDZENIA) DODATKOWE DLA LICZNIKÓW STOSOWANYCH W SYSTEMIE MONITORUS. strona 1 1. LICZNIK BEZPOŚREDNI. W przypadku licznika bezpośredniego zaleceniem jest montaż licznika przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób oceny dokładności transformacji indukcyjnych przekładników prądowych dla prądów odkształconych. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

PL B1. Sposób oceny dokładności transformacji indukcyjnych przekładników prądowych dla prądów odkształconych. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL PL 223692 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223692 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 399602 (51) Int.Cl. G01R 35/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi"

Ćwiczenie: Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora

Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora Wprowadzenie Transformator jest statycznym urządzeniem elektrycznym działającym na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. adaniem transformatora

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Urządzeń Elektrycznych

Laboratorium Urządzeń Elektrycznych Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl Laboratorium Urządzeń Elektrycznych Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

DOBÓR PRZEKŁADNIKÓW NAPIĘCIOWYCH DO UKŁADÓW POMIAROWYCH I ZABEZPIECZENIOWYCH

DOBÓR PRZEKŁADNIKÓW NAPIĘCIOWYCH DO UKŁADÓW POMIAROWYCH I ZABEZPIECZENIOWYCH mgr inż. Katarzyna STRZAŁKA-GOŁUSZKA F.P.I. ELDES" Kraków mgr inż. Marcin GOŁUSZKA EP Kraków S.A. DOBÓR PRZEKŁADNIKÓW NAPIĘCIOWYCH DO UKŁADÓW POMIAROWYCH I ZABEZPIECZENIOWYCH 1. Wprowadzenie Przekladniki

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC

Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC Laboratorium elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą działania, charakterystykami,

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia Przekładniki prądowe typu: IBZ 12b; IBZ 17,5b; IBZ 24b

Produkty Średniego Napięcia Przekładniki prądowe typu: IBZ 12b; IBZ 17,5b; IBZ 24b Produkty Średniego Napięcia Przekładniki prądowe typu: IBZ 12b; IBZ 17,5b; IBZ 24b Przekładniki prądowe typu: IBZ 12b; IBZ 17,5b; IBZ 24b Przekładniki prądowe, wsporcze, jednofazowe o izolacji żywicznej

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO

Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO CEL ĆWICZENIA: poznanie zasady działania, budowy, właściwości i metod badania transformatora. PROGRAM ĆWICZENIA. Wiadomości ogólne.. Budowa i

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE DO POMIARÓW NISKIEGO NAPIĘCIA TYPU ELA...

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE DO POMIARÓW NISKIEGO NAPIĘCIA TYPU ELA... PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE DO POMIARÓW NISKIEGO NAPIĘCIA TYPU ELA... Przekładniki prądowe typu ELA... przystosowane są do mocowania do konstrukcji. Mogą być stosowane do pomiarów w urządzeniach elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Załączniki formalno-prawne. 2. Opis techniczny 2.1. Wykonawca robót 2.2. Cel i zakres opracowania. 2.3. Obliczenia i dobór przekładników. 2.3.1. Dobór przekładników prądowych SN

Bardziej szczegółowo

6.2. Obliczenia zwarciowe: impedancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego: " 3 1,1 15,75 3 8,5

6.2. Obliczenia zwarciowe: impedancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego:  3 1,1 15,75 3 8,5 6. Obliczenia techniczne 6.1. Dane wyjściowe: prąd zwarć wielofazowych na szynach rozdzielni 15 kv stacji 110/15 kv Brzozów 8,5 czas trwania zwarcia 1 prąd ziemnozwarciowy 36 czas trwania zwarcia 5 moc

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 5 BADANIE ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH ZEROWO-PRĄDOWYCH

ĆWICZENIE NR 5 BADANIE ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH ZEROWO-PRĄDOWYCH ĆWCZENE N 5 BADANE ZABEZPECZEŃ ZEMNOZWACOWYCH. WPOWADZENE ZEOWO-PĄDOWYCH Metoda składowych symetrycznych, która rozwinęła się na początku 0 wieku, stanowi praktyczne narzędzie wykorzystywane do wyjaśniania

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia. Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ A

Produkty Średniego Napięcia. Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ A Produkty Średniego Napięcia Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ 17-...A Zastosowanie Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ 17- A służą do zasilania

Bardziej szczegółowo

st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE

st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE Układem

Bardziej szczegółowo

12. DOBÓR ZABEZPIECZEŃ NADPRĄDOWYCH SILNIKÓW NISKIEGO NAPIĘCIA

12. DOBÓR ZABEZPIECZEŃ NADPRĄDOWYCH SILNIKÓW NISKIEGO NAPIĘCIA 12. DOBÓR ZABEZPECZEŃ NADPRĄDOWYCH SLNKÓW NSKEGO NAPĘCA 12.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie zasad doboru zabezpieczeń przeciążeniowych i zwarciowych silników niskiego napięcia. 12.2.1.

Bardziej szczegółowo

PK Partner Sp. z o.o. ul. Szafarnia 11 /F8, Gdańsk

PK Partner Sp. z o.o. ul. Szafarnia 11 /F8, Gdańsk PK Partner Sp. z o.o. ul. Szafarnia 11 /F8, 80-755 Gdańsk PREFABRYKOWANA PODSTACJA TRAKCYJNA PROJEKT WYKONAWCZY - ELEKTROENERGETYKA TOM 03.05 POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ opracowano zgodnie z warunkami

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia końcówek uzwojeń są znormalizowane i podane w normie PN-75/E dotyczącej transformatorów mocy. I tak:

Oznaczenia końcówek uzwojeń są znormalizowane i podane w normie PN-75/E dotyczącej transformatorów mocy. I tak: Temat: Układy i grupy połączeń transformatorów trójfazowych. Stosowane są trzy układy połączeń transformatorów: w gwiazdę, w trójkąt, w zygzak. Każdy układ połączeń ma swój symbol graficzny i literowy

Bardziej szczegółowo

Schemat ten jest stosowany w schematach zastępczych sieci elektroenergetycznych, przy obliczeniach prądów zwarciowych.

Schemat ten jest stosowany w schematach zastępczych sieci elektroenergetycznych, przy obliczeniach prądów zwarciowych. Temat: Transformatory specjalne: transformator trójuzwojeniowy, autotransformator, przekładnik prądowy i napięciowy, transformator spawalniczy, transformatory bezpieczeństwa, transformatory sterowania

Bardziej szczegółowo

Przekładniki Prądowe nn

Przekładniki Prądowe nn NOWOŚĆ 2015 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Dane teleadresowe: 42-300 Myszków ul. Partyzantów 21 W razie jakichkolwiek pytań informacji udzieli: Marcin Mofina: 668 353 798, (34) 387 29 70 przekladniki@bezpol.pl

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr.14. Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego. Q=UIsinϕ (1)

Ćwiczenie nr.14. Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego. Q=UIsinϕ (1) 1 Ćwiczenie nr.14 Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego 1. Zasada pomiaru Przy prądzie jednofazowym moc bierna wyraża się wzorem: Q=UIsinϕ (1) Do pomiaru tej mocy stosuje się waromierze jednofazowe typu

Bardziej szczegółowo

Produkty średniego napięcia. Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx

Produkty średniego napięcia. Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Produkty średniego napięcia Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Zawartość katalogu 1. Właściwości rodziny przekładników typu TPU Opis... 3 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielczego Poczty Polskiej przy ul. Macieja Mielżyńskiego 5 w Zabrzu.

Modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielczego Poczty Polskiej przy ul. Macieja Mielżyńskiego 5 w Zabrzu. Modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielczego Poczty Polskiej przy ul. Macieja Mielżyńskiego 5 w Zabrzu. Inwestor: Poczta Polska S.A. PI ON w Katowicach. Sekcja ds. WER

Bardziej szczegółowo

Produkty średniego napięcia. Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx

Produkty średniego napięcia. Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Produkty średniego napięcia Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Zawartość katalogu 1. Właściwości rodziny przekładników typu TPU Opis... 3 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Pomiar strat I 2 t oraz U 2 t w licznikach produkcji ZEUP POZYTON

Pomiar strat I 2 t oraz U 2 t w licznikach produkcji ZEUP POZYTON Pomiar strat I t oraz U t w licznikach produkcji ZEUP POZYTON Straty I t oraz U t rejestrowane są w następujących licznikach produkcji ZEUP POZYTON: a) EQABP (wersja standard), b) EQABP (wersja OBIS),

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Zawiera w sobie szereg różnych, niezbędnych funkcji,

Bardziej szczegółowo

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna 1. Przed zamknięciem wyłącznika prąd I = 9A. Po zamknięciu wyłącznika będzie a) I = 27A b) I = 18A c) I = 13,5A d) I = 6A 2. Prąd I jest równy a) 0,5A b) 0 c) 1A d) 1A 3. Woltomierz wskazuje 10V. W takim

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI BADANIE TRANSFORMATORA. Autor: Grzegorz Lenc, Strona 1/11

INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI BADANIE TRANSFORMATORA. Autor: Grzegorz Lenc, Strona 1/11 NSTRKCJA LABORATORM ELEKTROTECHNK BADANE TRANSFORMATORA Autor: Grzegorz Lenc, Strona / Badanie transformatora Celem ćwiczenia jest poznanie zasady działania transformatora oraz wyznaczenie parametrów schematu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY UKŁADU POMIAROWEGO ROZLICZENIOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ POTRZEB WŁASNYCH GENERATORÓW

PROJEKT WYKONAWCZY UKŁADU POMIAROWEGO ROZLICZENIOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ POTRZEB WŁASNYCH GENERATORÓW PPJT TOPOLSKI 16-001 KLEOSIN ul. Tuwima 17 tel. 604508256 PROJEKT WYKONAWCZY UKŁADU POMIAROWEGO ROZLICZENIOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ POTRZEB WŁASNYCH GENERATORÓW w STACJI PZO 02-X89 - OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTROPLAN. ul. Królowej Korony Polskiej Szczecin tel./fax PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTROPLAN. ul. Królowej Korony Polskiej Szczecin tel./fax PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTROPLAN ul. Królowej Korony Polskiej 25 70-485 Szczecin tel./fax 455-38-54 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OBIEKT DODATKOWE PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE BUDYNKU STAREJ CHEMII WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Budowa oraz eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych KOD: ES1C 710

Bardziej szczegółowo

Lekcja 69. Budowa przyrządów pomiarowych.

Lekcja 69. Budowa przyrządów pomiarowych. Lekcja 69. Budowa przyrządów pomiarowych. Metrologia jest jednym z działów nauki zajmująca się problemami naukowo-technicznymi związanymi z pomiarami, niezależnie od rodzaju wielkości mierzonej i od dokładności

Bardziej szczegółowo

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015 EROELEKTR Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 014/015 Zadania z elektrotechniki na zawody II stopnia (grupa elektryczna) Zadanie 1 W układzie jak na rysunku 1 dane są:,

Bardziej szczegółowo

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia.

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Transformator może się znajdować w jednym z trzech charakterystycznych stanów pracy: a) stanie jałowym b) stanie obciążenia c) stanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia tablicowe nr 1

Ćwiczenia tablicowe nr 1 Ćwiczenia tablicowe nr 1 Temat Pomiary mocy i energii Wymagane wiadomości teoretyczne 1. Pomiar mocy w sieciach 3 fazowych 3 przewodowych: przy obciążeniu symetrycznym i niesymetrycznym 2. Pomiar mocy

Bardziej szczegółowo

URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH i ELEMENTÓW STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH i ELEMENTÓW STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH Laboratorium dydaktyczne z zakresu URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH i ELEMENTÓW STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH Informacje ogólne Sala 2.2 w budynku Zakładu Aparatów i Urządzeń Rozdzielczych 1. Zajęcia wprowadzające

Bardziej szczegółowo

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Mirosław KAŹMIERSKI Okręgowy Urząd Miar w Łodzi 90-132 Łódź, ul. Narutowicza 75 oum.lodz.w3@gum.gov.pl WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1. Wstęp Konieczność

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25 Walizka serwisowa Wymuszalnik prądowo-napięciowy W-25 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie M3 - protokół Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Data

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia. Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia. Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Przekładnik prądowy KON-24 I2C odporny na zewnętrzne warunki atmosferyczne, służy do zasilania przyrządów

Bardziej szczegółowo

Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Warszawa, 02.03.2005 r Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Przy korzystaniu z instalacji elektrycznych jesteśmy narażeni między innymi na niżej wymienione zagrożenia pochodzące od zakłóceń: przepływ prądu przeciążeniowego,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektroenergetyki 2

Podstawy Elektroenergetyki 2 POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Laboratorium z przedmiotu: Podstawy Elektroenergetyki 2 Kod: ES1A500 037 Temat ćwiczenia: BADANIE SPADKÓW

Bardziej szczegółowo

NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE

NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE 1 O NAS DOŚWIADCZENIE ROZWÓJ ENERGIA ŚRODOWISKO LUDZIE DOŚWIADCZENIE ROZWÓJ ENERGIA ŚRODOWISKO LUDZIE Od ponad sześćdziesięciu lat pracując zgodnie z najwyższymi standardami

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATOR TRÓJFAZOWY

TRANSFORMATOR TRÓJFAZOWY TRANSFORMATOR TRÓJFAZOWY Do transformacji energii elektrycznej w układach trójfazowych można wykorzystać trzy jednostki jednofazowe. Rozwiązanie taki jest jednak nieekonomiczne. Na Rys. 1 pokazano jakie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH -CEL- LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI I PARAMETRY SILNIKA RELUKTANCYJNEGO Z KLATKĄ ROZRUCHOWĄ (REL) Zapoznanie się z konstrukcją silników reluktancyjnych. Wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Słownik energetyczny B

Słownik energetyczny B Słownik energetyczny B Bezpiecznik - urządzenie zabezpieczające instalację odbiorczą przed skutkami zwarć. Jest łącznikiem zdolnym do jednorazowego działania. D Dokumentacja techniczna - dokumentacja opracowana

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wyznaczania błędów napięciowego i kątowego indukcyjnych przekładników napięciowych dla przebiegów odkształconych

PL B1. Sposób wyznaczania błędów napięciowego i kątowego indukcyjnych przekładników napięciowych dla przebiegów odkształconych PL 216925 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216925 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389198 (51) Int.Cl. G01R 35/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej 1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru mocy w obwodach prądu przemiennego.. Wprowadzenie: Wykonując pomiary z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Bezpiecznik topikowy (pot. "korek") Dokumentacja techniczna Dokumentacja techniczno-prawna Energia bierna Energia czynna Grupa taryfowa

Bezpiecznik topikowy (pot. korek) Dokumentacja techniczna Dokumentacja techniczno-prawna Energia bierna Energia czynna Grupa taryfowa Słownik energetyczny B Bezpiecznik topikowy (pot. "korek") - zabezpieczenie instalacji przed skutkami zwarć oraz przeciążeniami - ponowne użycie wymaga zmiany wkładki topikowej o takim samym prądzie znamionowym.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 171065 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 299277 (22) Data zgłoszenia: 11.06.1993 (51) IntCl6: G01R 35/02 (54)

Bardziej szczegółowo

Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski

Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski Indukcja wzajemna Transformator dr inż. Romuald Kędzierski Do czego służy transformator? Jest to urządzenie (zwane też maszyną elektryczną), które wykorzystując zjawisko indukcji elektromagnetycznej pozwala

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Część 3 Zagadnienie mocy w obwodzie RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym Przypomnienie ostatniego wykładu Prąd i napięcie sinusoidalnie

Bardziej szczegółowo

Katedra Elektroniki ZSTi. Lekcja 12. Rodzaje mierników elektrycznych. Pomiary napięći prądów

Katedra Elektroniki ZSTi. Lekcja 12. Rodzaje mierników elektrycznych. Pomiary napięći prądów Katedra Elektroniki ZSTi Lekcja 12. Rodzaje mierników elektrycznych. Pomiary napięći prądów Symbole umieszczone na przyrządzie Katedra Elektroniki ZSTiO Mierniki magnetoelektryczne Budowane: z ruchomącewkąi

Bardziej szczegółowo

Pomiar rezystancji metodą techniczną

Pomiar rezystancji metodą techniczną Pomiar rezystancji metodą techniczną Cel ćwiczenia. Poznanie metod pomiarów rezystancji liniowych, optymalizowania warunków pomiaru oraz zasad obliczania błędów pomiarowych. Zagadnienia teoretyczne. Definicja

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Badanie wpływu napięcia na prąd. Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych elementów pasywnych... 68

Ćwiczenie 4 Badanie wpływu napięcia na prąd. Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych elementów pasywnych... 68 Spis treêci Wstęp................................................................. 9 1. Informacje ogólne.................................................... 9 2. Zasady postępowania w pracowni elektrycznej

Bardziej szczegółowo

(wersja druga) Załącznik do Zarządzenia nr 35/2015. Obowiązuje od dnia 29 maja 2015 r.

(wersja druga) Załącznik do Zarządzenia nr 35/2015. Obowiązuje od dnia 29 maja 2015 r. Wytyczne dla przebudowy\rozbudowy \modernizacji\remontu stacji SN/nN w zakresie bilansujących układów pomiarowych oraz dostosowania ich do wymogów AMI na obszarze działania TAURON Dystrybucja S.A. (wersja

Bardziej szczegółowo

POMIARY MOCY (OBWODY JEDNO- I TRÓJFAZOWE). POMIARY PRĄDÓW I NAPIĘĆ W OBWODACH TRÓJFAZOWYCH

POMIARY MOCY (OBWODY JEDNO- I TRÓJFAZOWE). POMIARY PRĄDÓW I NAPIĘĆ W OBWODACH TRÓJFAZOWYCH POMIRY MOCY (OBWODY JEDNO- I TRÓJFZOWE). POMIRY PRĄDÓW I NPIĘĆ W OBWODCH TRÓJFZOWYCH. Pomiary mocy w obwodach jednofazowych W obwodach prądu stałego moc określamy jako iloczyn napięcia i prądu stałego,

Bardziej szczegółowo

ETITRAFO TRANSFORMATORY NISKIEGO NAPIĘCIA TRANSFORMATORY 1 - FAZOWE NISKIEGO NAPIĘCIA NA PŁYTĘ

ETITRAFO TRANSFORMATORY NISKIEGO NAPIĘCIA TRANSFORMATORY 1 - FAZOWE NISKIEGO NAPIĘCIA NA PŁYTĘ TRANSFORMATORY 1 - FAZOWE NISKIEGO NAPIĘCIA NA PŁYTĘ TRANSFORMATORY 1 - FAZOWE NISKIEGO NAPIĘCIA NA SZYNĘ TH35 578 581 TRANSFORMATORY NISKIEGO NAPIĘCIA Energia pod kontrolą Transformatory 1-fazowe niskiego

Bardziej szczegółowo

W TABELA PRĄDÓW PIERWOTNYCH. Prąd. OPIS MODUŁY WYM (SxWxG) mm OPAK. TYP MASA (kg) KOD EAN DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

W TABELA PRĄDÓW PIERWOTNYCH. Prąd. OPIS MODUŁY WYM (SxWxG) mm OPAK. TYP MASA (kg) KOD EAN DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT. W PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE MODUŁOWE SERII TCSM 15 4398 MG900220 Przekładniki modułowe do zabudowy z wyłącznikami instalacyjnymi, różnicowo-prądowymi itp. Łatwy montaż kabli w przekładniku Do pomiaru prądu

Bardziej szczegółowo

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4)

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4) OBWODY JEDNOFAZOWE POMIAR PRĄDÓW, NAPIĘĆ. Obwody prądu stałego.. Pomiary w obwodach nierozgałęzionych wyznaczanie rezystancji metodą techniczną. Metoda techniczna pomiaru rezystancji polega na określeniu

Bardziej szczegółowo

przekładniki Prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Katalog ABB

przekładniki Prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Katalog ABB przekładniki Prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Katalog ZAWARTOŚĆ KATALOGU strona 1. Właściwości rodziny przekładników typu TPU Opis...3 Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Wiadomości do tej pory Podstawowe pojęcia Elementy bierne Podstawowe prawa obwodów elektrycznych Moc w układach 1-fazowych Pomiary

Bardziej szczegółowo

Data oddania sprawozdania BADANIA ODBIORNIKÓW TRÓJFAZOWYCH

Data oddania sprawozdania BADANIA ODBIORNIKÓW TRÓJFAZOWYCH LORTORIUM ELEKTROTEHNIKI I ELEKTRONIKI Grupa Podgrupa Numer ćwiczenia 5 Lp. Nazwisko i imię Ocena Data wykonania 1. ćwiczenia. Podpis prowadzącego 3. zajęcia 4. 5. Temat Data oddania sprawozdania DNI ODIORNIKÓ

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI CHARAKTERYSTYKI TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Badanie właściwości transformatora jednofazowego. Celem ćwiczenia jest poznanie budowy oraz wyznaczenie charakterystyk

Bardziej szczegółowo

Układy przekładników prądowych

Układy przekładników prądowych Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:2002)

Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:2002) Andrzej Purczyński Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:00) W 10 krokach wyznaczane są: prąd początkowy zwarciowy I k, prąd udarowy (szczytowy)

Bardziej szczegółowo

Lekcja Zabezpieczenia przewodów i kabli

Lekcja Zabezpieczenia przewodów i kabli Lekcja 23-24. Zabezpieczenia przewodów i kabli Przepływ prądów przekraczających zarówno obciążalnośd prądową przewodów jak i prąd znamionowy odbiorników i urządzeo elektrycznych, a także pogorszenie się

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636, z późn. zm./2/) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636, z późn. zm./2/) zarządza się, co następuje: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej/1/ z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego,

Bardziej szczegółowo

Układy przekładników napięciowych

Układy przekładników napięciowych Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Instytut Elektroenergetyki, Zakład Przekładników i Kompatybilności Elektromagnetycznej Grupa dziekańska... Rok akademicki...

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 1 ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 15.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości wzmacniaczy mocy małej częstotliwości oraz przyswojenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI W IZOLACJI ŻYWICZNEJ WNĘTRZOWE I NAPOWIETRZNE INTRA

PRZEKŁADNIKI W IZOLACJI ŻYWICZNEJ WNĘTRZOWE I NAPOWIETRZNE INTRA PRZEKŁADNIKI W IZOLACJI ŻYWICZNEJ WNĘTRZOWE I NAPOWIETRZNE INTRA PRZEKŁADNIK PRĄDOWY WNĘTRZOWY CTS 12.S (L)*... 3 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:... 3 SCHEMATY ELEKTRYCZNE... 4 SZKIC WYMIAROWY CTS 12 S(L)...

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. 1. Moc odbiorników prądu stałego Prąd płynący przez odbiornik powoduje wydzielanie się określonej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 7. Badanie wybranych elementów i układów z rdzeniami ferromagnetycznymi

Ćwiczenie nr 7. Badanie wybranych elementów i układów z rdzeniami ferromagnetycznymi Ćwiczenie nr 7 Badanie wybranych elementów i układów z rdzeniami ferromagnetycznymi. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest badanie dławika jako elementu nieliniowego, wyznaczenie jego parametrów zastępczych

Bardziej szczegółowo

Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej

Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej UNIWERSYTET RZESZOWSKI Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej Ćw. 3 Pomiar mocy czynnej w układzie jednofazowym Rzeszów 2016/2017 Imię i nazwisko Grupa Rok studiów Data wykonania Podpis

Bardziej szczegółowo

Technik elektryk 311[08] Zadanie praktyczne

Technik elektryk 311[08] Zadanie praktyczne 1 Technik elektryk 311[08] Zadanie praktyczne Pracujesz w firmie zajmującej się naprawami urządzeń elektrycznych w siedzibie klienta. Otrzymałeś zlecenie z następującym opisem: Stolarz uruchomił pilarkę

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM V/2

PROJEKT WYKONAWCZY TOM V/2 Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. 01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8 Nr projektu: 7078 Gmina Miasto Siemiatycze ul. Pałacowa, 17-300 Siemiatycze Przedsięwzięcie:

Bardziej szczegółowo

I. Cel ćwiczenia: Poznanie budowy i właściwości transformatora jednofazowego.

I. Cel ćwiczenia: Poznanie budowy i właściwości transformatora jednofazowego. Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej Sprawozdanie PACOWNA ELEKTYCZNA ELEKTONCZNA imię i nazwisko z ćwiczenia nr Temat ćwiczenia: BADANE TANSFOMATOA JEDNOFAZOWEGO rok szkolny klasa grupa data

Bardziej szczegółowo