Miasto P będzie mieć swój ośrodek wypoczynkowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miasto P będzie mieć swój ośrodek wypoczynkowy"

Transkrypt

1 Njęcj smbójst zrz sę zlę Kętrzyńsk Ctrm Klt zprsz spktkl ttrly yk ktró lsztyńskg Ttr m. S. Jrcz. 10 rzś sl sk kj Kętrzyńskg Ctrm Klt bęz mż bjrzć sztkę Ay Brzyńskj Njęcj smbójst zrz sę zlę rżysr Gvy g Cstlls. str. 13 KOLEJNE WYDANIE JUŻ 17 WRZEŚNIA W ŚRODKU TVprgrm ISSN X CZWARTEK, 3 rzś 2015, Nr 18 (64) Mm, ż Kętrzy jst mzrskm mstm, t stty tychczs mógł sę pchlć bzpśrm stępm lkch jzr mzrskch. Wkrótc bęz jk czj, t z sprą Gmy Mjskj Kętrzy, kłj spółk kmlj Mjsk Wcąg Klzcj. Frcszk Jrńsk N pczątk srp Gm Węgrz głsł prztrg frty 20-ltą zrżę rchmśc stącj zrgzy śrk ypczyky płży jz. Mm mjscśc Przystń z przzczm prz złlśc gsprczj zkrs słg tstyczych. Zg z frmcją zmszczą głsz prztrg, rchmść bjmj bszr przch 1, 58 h. N tr rchmśc zjj sę 18 mkó ltskych rz b- cylz prszych Rchl bz sę r łóżk z Dxm. N ść, yk ż gsprcz przzcz przchy sprzęt. Ps róż sby stęp jzr Mm rz z ybym pmstm. Pt rchmść jst sklz zlktfk. Jk sę kzj, śró ztrsych zrżą śrk, frt złż przz kętrzyńsk MWK kzł sę jkrzystjsz t łś spółk zstł ybr przz kmsję, przyszłg zrżcę tr śrk. Zm jk śrk pjm złlść zkrs słg tstyczych zbę był pps my zrży rz przprz zbęych stycj jących śrk łścy chrktr. - Skłjąc frtę trzb był przstć hrmgrm zgspr śrk ktę, którą chcmy zyspć jj.mktrzy.pl Kętrzyńsk spółk yzrżł śrk Mmrm Mst P bęz mć sój śrk ypczyky Ft. Frcszk Jrńsk Mszkńcy Kętrzy bęą mgl skrzystć z mżlśc ypczyk ztką Jzr Mm. óch ltch. Jśl m t być cś fjg, t rzczyśc trzb szybk rzpcząć prc stycyj, b śrk m jż sj lt, pły czs jst bz zcz. Zklr przz s kt ysł 2, 5 ml złtych, tmst czysz z zrżę ys rcz 6,5 tys. zł. C pr, tj p prz złlśc tstyczj był przmtm złlśc spółk, l k zstły jż sts zmy tym zkrs, sz słg zp bęą ść szrk. Prz szystkm brąc p gę płż tg śrk trzb yrmtć pmst przystsć g cm bktó płyjących, zbć mk ltsk, któch bęz mgł być zktrych 4-6 sób kżym, mk trzb bęz ypsżyć pł ęzły str rz ksy kch. Zbmy tkż mżlść zktr grp zrgzych. Nstty yży bęz mżl tylk zsz ctrg. Mmy róż klk pmysłó rgzcję fkcj śrk krs kł szym j gól ply c przyszłśc śrk Rm Śtj, przs spółk Mjsk Wcąg Klzcj Kętrzy. Pż lt sz ypczyky 2015/2016 bg kńc, l g zrżcy chz czs przystąp rlzcj pmysłó, prz szystkm zst zg z złżą frtą. Jk zpzł rzm z gztą przs MWK, trm rzpczęc złlśc śrk t msąc mj 2016 rk. - Lbę yz jst t l m pż spr. Użm, ż cł cjty jst brz ss. Mst bęz yspć śrkm lkm jzrm. Nfrtm jst bm, ż mszkjąc Mzrch mlśmy tj p stęp jzr. Ntmst szym mśc jst przcż śrsk żglrsk, zł t Klb Żglrsk Kpr, z któm jż plję lk ącą spółprcę. Przychyl stsk brmstrz, mm zję róż Ry Mst, pzl ss ykrzystć śrk l szych mszkńcó - strz Rm Śtj. Dć tylk lży, życząc zrlz zkłych zmrzń, ż zg z plm przs, szfm śrk bęz prck MWK. C ż pkrślł róż przs - zrż śrk jg złlść bęz mł pły cy y mśc, stty spsób pły pprę zrk frmy pprę smpczc mszkńcó, tym tkż prckó MWK-. DWUTYGODNIK Stsk Rz Pt p bsz Fkt, ż strst rtł sją psę tylk zęk jm brkjącm głs pczs pprzj ssj Ry Pt. mm przgrg óczs głs, jyrźj strśc, grp ch g sprjących ł c myśl. s. 3 Rk szkly 2015/2016 rzpczęty Był plck plcch były lzk, trz kcj skńcz. Trst tczk czkją szystkch zrz zł zk - t frgmt rsz Wy Chtmskj pt. D z kcj. Czs ęc zpmć ltj przygz, czklk spm rt zchć przyjmj stępych kcj. s. 5 Njlpszy ps rktykó prcj Kętrzy W Zkłz Kylg Plcyjj Słkcch zkńczył sę XV Fł Kylgczych Mstrzst Plcj. P cztrych zmgch, pzlśmy jlpsz rżyy jlpszych przkó psó słżbych ktgr yszk zpchó rktykó rz ktgr yszk zpchó mtrłó ybchych. Ps m Etż, któ prcj sm jk krzcz jst sjj zz jlpszy krj, rg klsyfkcj gólj. s. 7 Nsz rzm z Mlą Rcz Tj żyj lgy plskj scy mzyczj km spcjl przstć trzb. O l lt kcrtch grmz tłmy przcńst l ych rtystó c kpó czśjszj złlśc cły czs zskkjąc czymś ym. Ml Rcz pzł m czy czj sę lgą rz lczg zstł zkcą. s. 12

2 Włg ych z 2002 rk Kętrzy m bszr 10,34 km2. 23% stą żytk rl, 1 % żytk lś. Mst st 0,85 % przch pt kętrzyńskg. Pplcj t mszkńcó (st fcjly z 31 gr 2012). Gęstść zl ys 2730, 1 mszk./km2 Zm sę zrk Kętrzy Str kmc zyskją blcz Ft. Frcszk Jrńsk O kmc przy Pl. Płsskg. N lg ątplśc, ż mst Kętrzy pękj z zń t tylk z sprą zl któ, l róż któch bykó, któm zrząz kętrzyńsk TBS. Wystrczy przjść sę chcżby lcm przy Plc Józf Płsskg, by zżyć, jk ż zmy zl zszły zbytkych kmcch sytych tym łś ctrlym mjsc Kętrzy. Jst był t mżl zęk brz kłjącj sę spółprcy zrzący z spóltm mszkym rz mjętym rzsąym krzystm z mżlśc pmcy, jk zl mst Kętrzy pstc tcj rmt bykó zjjących sę ykz bykó zbytkych. A spr br pzrm jst tk prst. Trzb bm zć, ż prc ząz z rmtm bykó zbytkych, są tylk skmplk l tż łgtrł brz kszt. Ząz jst t prz szystkm z pzyskm pch pzlń ksrtr zbytkó, ykm prgrm prc ksrtrskch zgż prckó blych psjących ścz przy prcch z zbytkm, tym róż hstkó sztk, którzy są st prcć łścy pl, pt zbę jst yk bń rstń strtygrfczych szk stjących, zchych prtych rst mlrskch. I t łś t prc są tylk żm, l kszt. Okzj sę jk, ż z tym prblmm l lt kętrzyńsk TBS rz sb zkmc krzystjąc z sprc, którg zl mst Kętrzy pstc tcj rmt tg typ bykó. - W rk 2013 ł m sę pzyskć l zrzązych przz s spólt blsk 80 tysęcy złtych. Wyk, zsz sfs z tg część kmtcj ksrtrskch, prgrm prc ksrtrskch rz zbę prjkty. Wyklśmy tkż rmty lcj trzch bykó. Brz cszy ęc, ż spry tcj są kty. W 2014 rk ł m sę pzyskć l 11 spólt ktę p 193 tysąc złtych. Z tj tcj yk rmt lcj óch bykó, rmt chó óch bykó rz prc kmtcj prjktksrtrsk tycząc rmt lcj chó. W 2015 rk mlśmy mżlść bg sę klj tcj. Wspólty mszk trzymły j yskśc 200 tys. zł jstśmy tp rlzcj rbót. Lczymy t, ż szystk m sę zrbć. Mmy zplych kljych pęć rmtó chó 3 rmty lcj ylcz Arksz Ksążk przs kętrzyńskch TBS-ó. Wśró tych bykó, któch prc rmt zstły yk zęk mjętm krzyst z tcj, fkty ć głym km lży ymć: rk 2013 rk rmty lcj bykch przy lcy Skrskg 65, 67, 67, 67b, 41. W 2014 rk były t byk przy lcy Skrskg 53, 39 czyśc byk przy l. Płsskg Szczgól t stt kmc syt ctrm mst zyskł pók c lcj frt - sój pęky prty ksztłt. Zp krótc zm lg róż lcj byk Szkły Mzyczj ( plch Mstrst Klt Dzzct Nrg pslśmy msąc czrc). Nątpl 2015 rk sój blsk zysk zbytk ctrm Kętrzy przy lcy Zjzj rz byk przy l. Skrskg W przypk jg z ch prócz rmt lcj bęą tż rmt blky. Jk yk z frmcj zrzący rk klj 4 byk chrktrz zbytkym bęą mły tkż yrmt chy. - Wprz rmty chó są być mż mj zżl, l tż przypk zbytkych bykó są t tkż brz kszt prc, mż j ykć łś zęk tm sprc pkrśl Arksz Ksążk j: - Nlży jk pmętć, ż t szystk rmty są mżl tylk zęk sprc mst pprzz tcj. T jst tylk j z źrół fs. Drg tk źrół, t śrk łs, któr spólt zbrz rz kt rmty, któ jst mżly tylk ty, ky fsz rmty g byk jst p yskm pzm. Przy p yskj stc fsz rmty, bk zj tk kt z mżly spłty. Przy kzj ymych rmtó ąż zbytkym mjscm Kętrzy pg chrktr lży bz ątp pzękć brmstrz m Ry Mst z prgrm, z którg t zbytk mgą być rmt. Nlży sę tż lk kł strę łśccl lkl tych kmcch z t, ż cyją sę ząć sb fsy cężr rmt. Przz jblższych klkśc, t zśc lt bęą bm psć tg kszty. Dmą jk p, ż t ch kmc pękją. Jst jszcz j ży spkt cłj spry, t zbzpcz prz szczm. Wyrmt lcj pj, ż byk lg grcj. Pb jst z chm. Jśl jst zbzpczy (yrmty) ch, t stty spsób chr cły byk prz rzją zszczm. Frcszk Jrńsk P pr Um przmłżńsk Z klk tyg plję zrzć zązk młżńsk. Chcłbym jk jż trz zbzpczyć sę ypk rz. Obc mszkmy m lżącym mjg jc. Jstm jyym spkbrcą. Czy stj mżlść sprząz my przmłżńskj grczjącj pr mjj przyszłj ży yżj ymg mjątk? Oczyśc przy złż, ż rzó bęz sę p śmrc mjg jc. Op I Klczk: Mgstr pr, bsltk Lskg Pństg Ursytt Spr Wętrzych Uk, zysky tytł: mgstr pr krńskg; kńczył tkż Stm Pyplm pr UE Ursytc Wrszskm. Dścz był trkc prcy óch kclrch kckch. Z zglę bgłść lz różch zgń prych srs P24 pł fkcję mstrtr. Uzl pr z zkrs pr spkg rzg rz sprch zązych z prm krńskm. Bgl psłgj sę zró językm krńskm, rsyjskm, jk plskm. Z chlą zrc młżńst pstj męzy młżkm z mcy sty spólść mjątk (spólść st) bjmjąc przmty mjątk byt czs jj tr przz bj młżkó lb przz jg z ch (mjątk spóly). Przmty mjątk bjęt spólścą stą lżą mjątk sbstg kżg z młżkó. Ozcz t, ż stąp przz P zązk młżńsk szlk br byt p ślb (zczyjąc jż prztó ręczych ślb) stą spólą łsść P młżk. Pstą yręb skłkó mjątkych bytych prz m zrc ślb jst rt. 33 Kks rzg pkńczg ( skróc K.r..), któ mó, ż mjątk sbstg kżg z młżkó lżą: przmty mjątk byt prz pstm spólśc stj, czyl prz m zrc zązk młżńskg. przmty mjątk byt przz zzcz, zps lb rzę, chyb ż spkc lb rczyńc czj pstł; pr mjątk ykjąc z spólśc łączj plgjącj rębym przpsm; przmty mjątk słżąc yłącz zspkj sbstych ptrzb jg z młżkó; pr zbyl, któr mgą przysłgć tylk jj sb; przmty zysk z tytł szk z szkz cł lb ył rzstrj zr lb z tytł zśćczy z zą krzyę; tyczy t jk rty lżj pszkm młżk z p cłktj lb częścj trty zlśc prcy zrbkj lb z p zększ sę jg ptrzb lb zmjsz kó pz przyszłść; rzytlśc z tytł ygrz z prcę lb z tytł j złlśc zrbkj jg z młżkó; przmty mjątk zysk z tytł g z sbst sągęc jg z młżkó; pr trsk pr pkr, pr łsśc przmysłj rz pr tórcy; przmty mjątk byt zm z skłk mjątk sbstg, chyb ż przps szczgóly st czj. Z pyższg przps js yk, ż jśl rz spkbr bęz P m p sm jc, t pst pkt. 2 rt. 33 K.r.. przmt rchmść jz P mjątk sbstg bęz plgł pzł przy tlym rzz. Ozcz t l P, ż ż bęz mł żych pr mjątk bytg przz P rz zzcz, m ttj kczśc spsy żj my młżńskj (tz. trcyzy). Prblm z rzlczm mż sę pjć przy yk zzczym m zm, jk rmty czy zkp pych lmtó ypsż trkc tr młżńst. W tj sytcj młżk mż chzć zrt pły zstj kty pchzącj z Pńst mjątk spólg (czyl p. z ygrz z prcę). Pstę chz kłó pczyych m st rt. 45 K.r..: 1. Kży z młżkó p zrócć ytk kły pczy z mjątk spólg jg mjątk sbsty, z yjątkm ytkó kłó kczych przmty mjątk przysząc chó [ ]. 2. Zrt kj sę przy pzl mjątk spólg, jkż są mż kzć czśjszy zrt, jżl ymg tg br rzy. Oczyśc mż P prz ślbm lb p ślb spsć z młżką rzzlść mjątką, któr spj, ż spóly mjątk trkc młżńst pst bęz P mógł stć m z sjg mjątk sbstg, bjąc sę tl rszcz młżk przyszłśc. Jkż jżl spr tyczy yłącz spk p P jc, t tk, jk psłm pyżj, z mcy pr spk t jz P mjątk sbstg bęz P jg jyym łścclm t bz zr żych mó z przyszłą żą. Źrół:.p24.pl

3 Stsk Rz Pt p bsz Ft. Frcszk Jrńsk Ktrlę Zrząm Pt sprć bęz kmsj rzyj skłz ( lj): Stf Srk - Wls, Zbg Hmz rz Trs Prkp. Fkt, ż strst rtł sją psę tylk zęk jm brkjącm głs pczs pprzj ssj Ry Pt, mm przgrg óczs głs, jyrźj strśc, grp ch g sprjących ł c myśl. Pczs ssj Ry Pt, któr był sę 26 srp grp ch z strstą czl pstł czyć t, c ł sę czśj, mc łć przczących kmsj z prszg rz. I tk bz żg zs, sk ch ppsy męzy ym przz strstę cstrstę, ł z fkcj przczącg Kmsj Zr, Pmcy Spłczj Bzpczńst Obytl Pt Hs Jrg Mlckg, jg mjsc pł Zbg Hmzę. Oł róż z fkcj przczącj Kmsj Ekcj Klt Atę Hrcką - Ptrzk, jj mjsc pł Stfę Srk - Wls. N yrż tmst zgy, prpzycję jką zgłsł Hs Jrg Mlck, mc przyz m pzycj fkcj przczącg Kmsj Rzyjj. C pr kytó skł Kmsj zgłszl r skp kół strsty, t jk kt z pzycyjj częśc PSL yrzł zgy ky jj skł, ręcz przc prpzycj zgłsz przz cstrstę Mchł Krsńskg przybrły czch pzycj chrktr frsy. My chcmy prcć rzcych m rkch rgmtl. Osttcz fkcję przczącj pł ęc Trsę Prkp, człkm Kmsj zstl Zbg Hmz Stf Srk-Wls. Tym smym mż strzć bz grók, ż stłk Rz Pt zstły sttcz rz p m, zsjący ch yzą sę yłącz z ch skpych kół strsty Ryszr Nzółk. Pyt tylk, jk tk młść z rzsąk ptr łg jk spsób zsłży sę mszkńcm pt? Pyt jst tyl zs, ż jż pczs tj ssj, przcńst l pprzch, szł ść strj ymy zń pmęzy strstą Hsm Jrgm Mlckm, ky t strst zrzcł rm, ż m czytć p plsk. N był t zp mł strz (pyt) złszcz, ż tychczs strst kł pbych yskkó słych p rsm sch przckó. Tym rzm mcj zęły jk górę. Czyżby t był zpź g rz rgg - skrzęt tychczs kg - blcz strsty? Zp czs pkż. Pczkmy ęc zbczymy frmjąc szczgółch, jż mj glę, szych czytlkó. W częśc mtczj r pt ysłchl frmcj złlśc spkcj słżb tr pt, pmcy spłczj rz st bzpczńst pblczg tr pt. Pt pjęl szrg chł, tym męzy ym chły : pjęc z stycyjg p. Przb rzch chkó lcy Słckg Rszl, stl przbg rg ptj r 3803N lc Bl Kętrzy, tkż kl zm Wlltj Prgz Fsj chll zmy bżc pt. Osł tmst rzptrz przz Kmcję Rzyją skrgę bytl pt kętrzyńskg złlść strsty. Frcszk Jrńsk Ifrmcj z XII ssj Ry Mst 31 srp był sę XII ssj Ry Mst, trkc którj r pjęl szrg chł, tym męzy ym chły : przbg rg gmj l. Blsł Prs, zs frmy ch rz zg z pmk przy, zm chły spr trz rębych bó głs rfrm gólkrjym rz trz rębych bó głs ybrch Sjm St zń 25 pźzrk 2015rk. R przyjęl tkż Strtgę Rzj Gmy Mjskj Kętrzy 2025 rk rz yrzl zgę ży hrb mst przz Klb Żglrsk Kpr. W trkc ssj brmstrz mst frmjąc ch złch pjmych krs męzy ssyjym rz pjąc pyt ch pfrmł męzy ym : spr yzrż krs 20 lt śrk ypczykg Przyst, prblmch zązych z trzm bz St Ogró ctrm hptrp, b Wstrpltt bs rz przyszłśc stycj przy l. Bygskj. Ośrk Wypczyky Przyst Prą jst, ż z mj ppzą, czy tż sgstą spółk MWK ystrtł głszym prztrg zrżę śrk prztrg t ygrł przyzł brmstrz jczś yjśł: - Chcmy tm ykć p stycj frstrktrl, by t był mjsc Kętrzy mp Wlkch Jzr Mzrskch z przzczm szczgólśc l młzży, młych kr żglrskch, l ypczyk, rkrcj, tkż l prckó spółk kmlych, prckó różych stytcj, być mż pym stp clch kmrcyjych. Zp cąg klk lt bęzmy psć krśl kły. Bęzmy tk gsprć, ż być mż przyszłśc ppszmy mę przjęc tg tr. Sptk spr zgspr pó W śrę, 2 rzś pfrmł brmstrz - bęz sę ż sptk brmstrzó pt brtszyckg, lzbrskg kętrzyńskg z złm Kętrzyńskg Zązk Gsprk Opm. Chcmy trzyć sbrg rmch Ctrlg Rg Gsprk Opm pż lj ktstjmy sprę Spytk zkrs c brm rz spsb rlzcj tj stycj, któr mż przyszłśc grć ż bcąż l szych mszkńcó. Chcmy z ptm brtszyckm lzbrskm prc ps bkty szych ptch spć, by kst c z sz py był jk jższ. Mż t mć róż stt zcz l zpsó pl gsprk pm tr józt rmńsk-mzrskg. Prblmy z trzm Ctrm Hptrp Mm róż ść przykrą frmcję zązą z rlzcją pmysł, któ mlśmy rz z mm zstępcą, mc by rmch Prgrm Rtlzcj Mst strzyć Ctrm Hptrp bz St Ogró rzm lczczym rkrcyj sprtym. Z przykrścą frmję pkrślł brmstrz - ż trzymlśmy bgłym tyg psm, któr mó, ż St Kętrzy jst łsścą spółk Skrb Pńst N Jkc, krct tj spółk z tkj mżlśc, żby St Ogró yrębć z tj spółk przkzć mst, czklk strzją ż mż trzyć częśc stj p. mzm k trkńskg. Iym sły spć, by t mjsc stł sę brzj trkcyj tstycz. W tj sytcj m szs trz klkzsęc mjsc prcy, b przypk trz Ctrm Hptrp byłby tk mżlść. Czkm ęc pmysły zrócł sę ch - b przcż t St Ogró Kętrzy mr szych czch. Współprc z strstm ptym Był t zykl cky ątk ypz brmstrz, b tk spółprc, jkj sę spz jż lgł grzch. - Ck brz pczjąc t spółprc strzł brmstrz jąc zrzm: - Ufłm, ż bęz g, l kzł sę, ż zf stty ksztj. Nt z Tszm Mrsczm jkś sę gyłm, czklk róż t czsm był, czklk blśmy rmtlśmy spól lc pt. Ntmst zsj ż spsób mżmy zbć przykł lcy Blj. Mst klrj 50%, tmst strst m jż pęzy. N tę lcę jst kmtcj zpł rzmm zł pt. My jstśmy przygt spółfs tj stycj, ysłlśmy sts psm mm zję, ż strst trzym sł. Rzą sę klj pyt, c z rgm c z szptlm? T, ż trzb pmgć jst l s zrzmł, b jstśmy mszkńcm tg mst pt, l t m być pmc zsch slch. Tk cyzj przcż bcążją róż ptkó szym mśc. Rlzcj prgrm Plsk-Rsj W zsz, jk yk z psm bęącg ps Urzę Mst rlzcj prgrm jst blsk zr pkrślł brmstrz. - Trz msmy pjąć cyzję, c z psą kmtcją bę bkt sprtg przy lcy Bygskj. Wyj m sę, p rzmch z kmpttym lźm, ż p być t stycj tp spółprcy z Plskm Zązkm Lkktltyk, rgm tp spółprcy z Pństym Fszm Osób Npłsprych Mstrstm Sprt. Pt msmy pjąć cyzję spsb szych mżlścch fs tj stycj. Byłby t ęc stycj, któr l lt rzązyłby kst sprt Kętrzy. Frcszk Jrńsk

4 Asystt ptk pmc strc bzs O 1 rzś mkrprzęsębrc, strc złlśc gsprczj, bęz mógł skrzystć z pmcy systt ptk. N stsk pją sę pltż 50 rzęch skrbych rchmjących ctr bsłg, ( józt rmńsk-mzrskm rzęch skrbych Elbląg Ił) 1 stycz 2016 r. szystkch rzęch. Istytcję systt ptk prz st Amstrcj Ptkj. Jst t j z rzęz Systm Obsłg Wsprc Ptk, którg głóym clm jst zmc słgj rl Amstrcj Ptkj sprc ptkó ch ylych sprch. Obsłg ptk rzpczyjącg złlść gsprczą przz systt ptk bjmć bęz prz szystkm zl frmcj zkrs ypł klrcj ptkych (tkż skłych lktrcz), zl pmcy sprc kkrtych sprch ptk, przkzy frmcj tmt przpsó pr ptkg ( tym prń przysłgjących ptkm). Czyśc yky przz systt ptk stą rzt ptkg. Asystt ptk yzczy czlk rzę skrbg łścy sprch ptk chg trm trzch rbczych trzym sk ptk rzpczyjącg prz złlśc gsprczj jk mkrprzsębrc. Asystt ptk bęz rlzł sj z przz krs łższy ż 18 msęcy y ptk ptrz mr tyfkcj ptkj. INFORMACJE Nczlk Urzę Skrbg Kętrzy Arzj Ptczk Pkt Slktyj Zbórk Opó Kmlych (PSZOK) Ifrmjmy mszkńcó mst, ż psją mżlść płtg przkzy pó pkt slktyj zbórk zlklzg przy l. Blj 1 Kętrzy. PSZOK przyjmj stępjąc py: ppr, pk z szkł, pzl bzbr klr, trzy sztcz, pk lmtrł, mtl, prztrm lk, chmkl, frby, zżyt btr kmlt, zżyty sprzęt lktczy lktrczy, py lkgbt p.: mbl (szfy, stły, krzsł, kmy) yy, ózk zcęc, mtrc, przyy, r, zbk żych rzmró, py bl rzbórk pchząc z prz rbych prc blych, py zl (tr, lśc, głęz) zżyt py smch (tylk z smchó sbych). D PSZOK- strczmy yłącz psgrg py. Gzy trc: pzłk pątk Kętrzy, l. Bl 1 Rzm bmy czysty Kętrzy Schrsk l zrząt Pągch - Zrzę t stt żyjąc, zbę rzcz Ft. Frcszk Jrńsk Pczs kcj schrsk trfł rkr lść psó. Zrzę, jk stt żyjąc, zl cz crp, jst rzczą. Człk jst m psz, chrę pkę czytmy prgrf 1 sty chr zrząt. Czy t pry zps rzczyśc sktkj? Chyb kńc. Gyby tk był, zp schrsk l bzmych pszczych zrząt ścłyby pstkm. Tymczsm tych plcókch przby l zrząt, tym psó sprgych czc, przyjź m. Jst t cz szczgól krs kcyjym. T t łś zrzęt czkją lz ptrfących m zpć byt tczyć przą pką. Wprz ptrfą tg pzć, l czsm ystrczy spjrzć ch zsmc czy, któch rzk ć strch prz człkm. Są tż tk, któr k człk jyrźj kzją rść, mrjąc gm yjąc brz rsy głs. Jśl ktś zchc sę tym przkć, t kżj prz mż zć schrsk l bzmych zrząt pkętrzyńskch Pągch. Przz schrsk, któr fkcjj 2011 rk przęł sę pły srp 2015 rk 1136 pskó różych rs, któch łśccl (z zsz typ lzkch prblmó) zpml sch cztrżych ch przyjcłch. - W chl bcj szym schrsk zjj sę 80 pskó, któr czkją ych łśccl. Pzstł psk zstły przżjącj częśc jż pt. W t spsób, zró my jk psk zyskły rę lz. Zp sm zfm ptrfą sę zęczyć sm ym pkm mó Elżbt Dąbrsk - strszy pk zrząt schrsk Pąg zrzm j: -Tgrczy krs kcyjy jst krsm szczgólym l schrsk. P rz prszy bm trfły s przc przz łśccl ż 54 psy. T ć, ż są t zrzęt, któch łśccl pjchl pczyć, sch czrżych przyjcół tk ptrktl. Mgl t przcż zrbć czj, b ps mż s zstć htl tylk k, l tyzń lb msąc. N m z tym prblm, my pskm sę p brz zpkjmy. A, ż sł p Dąbrskj są pst psk pzstą zst bz pk śczy chcżby fkt, ż cz cz m szśc ttych prckó kł 10 ltrszy. T prc złlść tych lz, róż lz brg src rz PGK Kmlk spr, ż tym przyjcłm człk brkj czg pcząszy lkó, pprzz pkrm zbkch kńcząc. Brkł brkj m tylk jg przj młśc z st ch byłych łśccl. - C ż, kży sz lb ltrszy z z prśbą pmc jst ml tychmst ysłchy przz lz brj l. Dtyczy t zró ypsż jk krmy spcjlstyczj. Pmc trf róż sz kt frm fsj, gz prę l sób kj symblczych tylk symblczych płt mó Elżbt Dąbrsk. Jżl prgc Sz Czytlcy spmóc schrsk lb ptć ybrg ps, szlk pyt mż krć p m tlf lb rs -ml: Węcj t tmt prgrm Kętrzyńskj Tlzj Itrtj p rsm Frcszk Jrńsk Zbórk Opó Wlkgbtych Ifrmjmy mszkńcó mst, ż py lkgbt - mbl (szfy, stły, krzsł, kmy), yy, ózk zcęc, mtrc, r, zbk żych rzmró lży: Wystć 1 rz tyg (tylk czrtk) pktch slktyj zbórk pó. Opy lkgbt mż róż ć PSZOK - pkt slktyg zbr pó kmlych przy l. Blj 1, gzch Pkt Slktyj Zbórk Opó Kmlych (PSZOK) Pkt Slktyj Zbórk Opó Kmlych, czyl PSZOK zjj sę Kętrzy przy l. Blj 1. Kży mszkc Kętrzy mż tm płt ć slkty przygt py. Pkt jst trty pzłk pątk gzch Tlf Czy sz, ż: Aby yprkć ją tę ppr trzb ścąć śr 17 rz. Kż szkl btlk p prz bg pzl zszczęzć rgę ptrzbą śc 100 tj żrók przz 4h. Wyprk 6 pszk z złm lmg j szczęść rg różą rg zyskj z spl 1 ltr bzyy. Dzłj Zrcj gę ym gy śmcą. Sprzątj p sm ps gy ychzsz z m spcr. W t spsób bsz czystść sjg tcz! Zczj sgrgć py m. Psgrg py t c src tór, któr mż p ykrzystć. Iąc zkpy ź z sbą łsą trbę (jlpj yką z mtrł) zmst przysć z sklp trbk plstk. W t spsób ytrzsz mj śmc.

5 Kętrzy lży zm plm Brtó. Był t j z plm prskch zmszkjących Brcję, ttrm płżym schm brzg Łyy. Brt lkrt ystępl zbrj przck Krzyżkm. Wlk pst trły ltch , ky t p stłm sttj srkcj zm zstły stł łącz Zk Krzyżckg. Nsz Rzm z Czm Ksbrskm 20 lt MTI Frv Plsk Są jym z jększych zkłó prcy szym mśc, jącym zrbk p 600 sbm. Mbl prk kętrzyńskj fbc trfją tylk kltó tr szg krj, l zlźć j mż róż ych pństch. W tym rk frm śętj 20 lt sjj złlśc. O psm tg krs pksł sę rzm z m Cz Ksbrsk, yrktr MTI Frv Plsk. Jk t sę stł, ż 20 lt tm Kętrzy rzpczęł złlść plsk szzk spółk? O pczątk, 20 lt tm był t plsk frm prząc złlść prkcyją hlą. Głóym brcą był bcy złc, frm szzk. Dpr p szśc ltch b frmy zrły spółkę z grczą pzlścą. W tym rk mj 20 lt złlśc MTI Frv Plsk. Jką rgę przszł frm tym krs? Zczylśmy klkzsęcsbj złg, któr był mtą spółprcjącą z ym zkłm z szg tr. Dpr p kł rk frm sę smzlł rzpczęł zlżą prkcję sprzż. C ż p z jększ sągęc tych 20 lt? Cężk cś kkrtg tj kst pzć yróżć. Wyj m sę, ż t ymczy rzój klkzsęc sób bcg st rz róż t, ż t frm mm tych 20 lt cły czs sę rzj, cły czs m ptcjł jst frmą skcs. Jk yglą bc kycj frmy? Il sób jst ztrych? Gz trfją yrby? Mgę pzć, ż kycj frmy jst br. Ztrmy bc p 500 sób. Dtk jmy prcę kł stc sób frmch kprjących z m. Mbl trfją prktycz cłą klę zmską. N m tj kst grczń. Czyl frm prz spółprcę hl szczbl męzyrym? Nsz frm jst spółką plsk szzką. W m tj częśc szzkj jst złlść hl Erp śc. Nsz ktkty hl bzpśr tyczą tylk krjó sąsch z g tz. blk schg. Jk przst sę spółprc z lklym smrząm spłczścą? Mgę pzć, ż przz t szystk lt spółprc z łzm kłł sę brz brz zlż pcj pltyczj. Dtyczy t zró łz mst, jk pt. Zsz mlśmy br rlcj. Mmy brz szrką płszczyzę spółprcy z stytcjm tr mst. Wspmgmy sprmy szkły, przszkl, strzysz, strż pżrą słżby. Czy frm prcs prkcyjym sts są jkś trsk rząz tchlgcz? Tk, t jst ymóg czs. C pr brż tpcrsk, szczgól t część z ptcz tpcrką pj sę tk łt czś. Jst t typ ml prc, tmst prcsy, któr pprzzją tpcr są cły czs skl. Mmy tp krj tk czs kt. Mmy ktr cęc skór klym rząz cęc strmm y p yskm cśm. Mmy róż str mcz mszyy cęc płyt órych, plśych. W jblższym czs klją stycją frmy bęz pł pl, któr bęz mgł kyć rzkrj płyt órych frmtó prstlych, l zlkrt. Wpły t zększ szj kmczśc. Rzmł Wjcch Crk Zó zbrzmł prszy zk Rk szkly 2015/2016 rzpczęty Był plck plcch były lzk, trz kcj skńcz. Trst tczk czkją szystkch zrz zł zk - t frgmt rsz Wy Chtmskj pt. D z kcj. Czs ęc zpmć ltj przygz, czklk spm rt zchć przyjmj stępych kcj. Frcszk Jrńsk Wjcch Crk 1 rzś szystkch szkłch, l któch rgm przącym jst Gm Mjsk Kętrzy zbrzmł p lkcyjy zk, rczystścch grcyjych rzpczęc rk szklg 2015/2016 zęl zł przstcl łz smrząych mst. Brmstrz Krzysztf Hćm zł Szkłę Pstą Nr 3, któr bgłym rk ztł jlpsz yk cz śró mjskch pstók. Pczs grcyjych przmóń pmęt tż przypjącj tg 76. rczcy ybch II jy śtj. - Pmętjc, ż ty s róścy ml mżlśc rzpczęc szklj k. Wybchł j, któr m t pzlł. Njstrszlsz j hstr lzkśc. Dl l czó szkly zk zźęczł p rz prszy. Tg bm prszklsśc przkrczyl p rz prszy sm życ prg szkół, z któm zążą sj klj lt życ. W szkłch kętrzyńskch kę klsch prszych rzpczęł 573 czó, tym szkłch pstych 394 gmzjch 179. Jst t tyl ż, ż mm ż mgrfczg stsk rk bgłg stąpł zrst p 30% lśc czó rzpczyjących kę. Wrt przy tym pkrślć, ż przprz pczs kcj rmty szkłch pzlją prz spkjg prcs kcyjg rk szklym 2015/2016. O sl prc ypsż czsy sprzęt yktyczy. - Dzęk sprc łz mst ł m sę yrmtć klj pmszcz, z któch bęą krzystl s cz - frmj E Stck, yrktr Szkły Pstj Nr 4. Istt zmy ć Gmzjm Nr 2 m. J Pł II. Tm śżść mż pczć tylk ych slch, l róż tltch. - T przz łg lt był blączk szj szkły. Trz zęk sprc łz Kętrzy ł sę t zmć. Ns cz bęą ml zskcz ym blczm szkły - frmj Ktrzy Brksk, yrktr Gmzjm. Ktrrsj lj zbz bcść szkłch pstych szścltkó. - N zcyłbym sę pszcz czśj mjg zck szkły. T mm zm zbyt czsy k tk kspmt. Szk, ż ścz t jst przprz tk spsób zcch. Zm jk rzcó, którzy sę t krk zcyl brz t sb chlą - c Alcj Bł, przcząc Ry Rzcó Szkl Pstj Nr 3. Jk sę kzj tym rk p rz prszy szkl prg przkrczył p 100 szścltkó. Włg frmcj zyskych szkłch lk prct rzcó zcył sę rcz. Z zglę ż ztrs tym tmtm szczgół prócmy g kljym y gzty. Ft. Agszk Kr Wl zc p rz prszy słyszł szkly zk. REKLAMA

6 Zstń Prtrm Kętrzyńskj Krty Rzy 3+ Ty tż mższ być pls spmóc rzy lzt Kętrzyńsk Krt Rzy 3+ t kmt, któ l rz lztych jst czymś, c pzl m zszczęzć trchę pęzy, zęk zżkm stępym przz Prtró Prgrm. D tg gr łączył łś Przszkl Npblcz "Słóczk. Przszkl Npblcz "Słczk" zjjąc sę przy l. Obrńcó Wstrpltt 18 zlł 5 % zżk płc stłj kż zck częszczjąc tj stytcj. Prmcj jst ż 1 rzś Ską tk cyzj, by łączyć Prgrm Kętrzyńskj Krty Rzy 3 +? - Zcylśmy sę zł tym prgrm p t, by sprzć kcję zcją przz Brmstrz Kętrzy. Wczśj mlśmy tkch rz szym przszkl. Obc mmy ch jż sm, lczb t mż sę jszcz zększyć. Pstlśmy yjść tm przc. Użm, ż t br cjty pmc l rzcó, pż zęk tm trchę pążkó pzst mym bżc z przzczm y cl - mó J Mszyńsk, yrktr Przszkl Npblczg "Słczk". Wjcch Crk Ty tż mższ zstć Prtrm Krty 3+. Jk t zrbć? Wystrczy złżyć Brz Obsłg Mszkńcó Urzę Mst Kętrzy przy l. Wjsk Plskg 11 prtrz frmlrz kcsyjy (frmlrz pbr str trtj.trzypls.ktrzy.pl zkłc Prtrzy Prgrm). Nlży m krślć lkść prpych zżk, zkrs tró słg m bjętych rz krs zł Prgrm. N jg pst zst przygt sts przm. Jk krzyśc z tg ykją? Mżlść mszcz szystkch yych przz sb śkch rklmych strch trtych frmcj zl Prgrm Kętrzyńsk Krt Rzy 3+, mszcz str trtj.trzypls.ktrzy.pl lg frmy rz frmcj zl prgrm, tkż prmcj prs lklj. Rzy psjąc Krtę 3+ trzymją 50 % zżk krzyst: OGŁOSZENIE frty kltrlj Kętrzyńskg Ctrm Klt K Gz, , gz Kętrzy, Plc M.J. Płsskg sprtj Mjskg Ośrk Sprt Rkrcj, ychczj Mjskm Żłbk Przszkl Mlk. Krprcj Er Tx (zżk 10 % zkp słg przjz tksóką), Zjz p Zmkm (zżk 10 % zkp psłkó l rzy), Kętrzyńsk St Ogró (zżk 20 % kę jzy kj), Rstrcj Krm (zżk 10 % zkp cłg srtymt z yjątkm pjó lkhlych), Cty Clb Rstrcj & Kręgl (zżk 20% krzyst z tró g kręgl), Ekprl l. Słckg (zżk 15% zkp słg pr chmczg rz zżk 15% zkp słg pr g), Ksęgr Vrs (10 % zżk zkp cłg srtymt szb stcjrj przy lcy Skrskg), Przszkl Npblcz Klczyk (50 % zżk płc z ścz z zkrs ych przszklg kż zck z rzy), Rstrcj Ar Usłg - Prkcj Hl W Olkcz (5% zżk zkp rtykłó spżyczych, 10% zżk zkp słg gstrmczych rz 10% zżk zkp słg htlrskch), Optyk Optmtr Oklstyk Trccz Alksr (15 % zżk zkp klró krkcyjych, zkp klró przcsłczych, zkp kcsró klrych, zkp sczk ktktych rz z b klstycz), M Męsk Kęzrsk (10 % cły srtymt prócz zży prmcyjj), Rstrcj Str Kmc (10 % pst cłą gstrmę prócz lkhl), Dbrz sę skł - Słmr Djl - Zjęc z rbtyk (zżk 20% zjęc z rbtyk), Pzzr Mlńk (zżk 10% zkp słg gstrmczych z yjątkm lkhl z), Tp T Sklp Ozży (zżk 10% zkp zży), Ksy fskl (zżk 5% zkp ks fsklych, g, mtrłó kspltcyjych, 10% słg srs 5% zkp jrzych pkń flych), Elxr Dy Sp zr r (10% zżk zkp lg zbg, 20% zżk zkp zbg/zbgó łączj rtśc 150 zł), Przszkl Npblcz Słczk - zlł 5 % zżk płc stłj kż częszczjąc zck słg), At-Myj Ay Ptrzskj (zżk 20% myc czyszcz t), Lr Optc Pł Lr (zżk 10% zkp szystkch tró COOL SCHOOL Szkł Językó Obcych (zżk 20% zkp słg kcyjj zkrs język glskg hszpńskg (mlchy, zc, rśl), 10% słg tłmcz, krsy gzmcyj rz 10% z zjęc mzycz-tmcz), Sl Fzjrsk Mrty Mjksztc (zżk 10% słg fzjrsk), Sklp Wjtś (zżk 5% zkp cłg srtymt), Przszkl Npblcz Krsl (zżk 50 % płc z ścz z zkrs ych przszklg kż zck z rzy), Kcr - Kty, pmk - Kml Brczyk (zżk 10% zkp cłg srtymt), Spcjlstycz Prktyk Lkrsk Grzgrz Lr (zżk 50% zl p klstycz), Ars Mtr Glr Rękzł (zżk 10% zkp cłg srtymt), Wypżyczl Kstmó Blych, Alb Akcsró I Km Ś. (zżk 10% ypżycz kstm blg (ypżyczl czy msącch styczń lty) 10 % ypżycz lby kcsró I km ś. (ypżyczl czy msącch mj czrc)), Sklp Ozży ASKK (zżk 15% zkp cłg srtymt, bjętg prmcją), Gbt Ksmtyk Esttyczj (zżk 15% słg ksmtycz rz 5% zkp ksmtykó), Sklp Blvs (zżk 15% zkp słg szyc zsł, fr krcj kych), Mzrl (50% zżk zkp blt rmlg 20 zł), Avl (10% zżk słg pr mcs rct l rzy), KKS Grc (bzpłty stęp mcz l kbt zc lt 18, pr zkp blt lgg l sób płltch), Bjk Kr (22% zżk z ją gzę pbyt sl rzym). Smbsłg Hrt Ozży U Am (10% zżk zkp cłg srtymt), Zygzk Usłg Krck (15% zżk zkp kżj słg krckj).

7 Njlpszy ps rktykó prcj Kętrzy W Zkłz Kylg Plcyjj Słkcch zkńczył sę XV Fł Kylgczych Mstrzst Plcj. P cztrych zmgch, pzlśmy jlpsz rżyy jlpszych przkó psó słżbych ktgr yszk zpchó rktykó rz ktgr yszk zpchó mtrłó ybchych. Ps m Etż, któ prcj sm jk krzcz jst sjj zz jlpszy krj, rg klsyfkcj gólj. Etż pt zyy Nr pł słżbę Kmz Ptj Plcj Kętrzy. W sjj prcy jst mstrzm. Wśró psó spcjlych tz. rktykych, któr ygrły 16 józtch, t łś Nr kzł sę jlpszym Plsc psm yszk zpch rktykó. W mstrzstch brl róż zł przcy psó z BOR, Żrmr Wjskj, 2 Płk Spró rz lgcj z Lty. Łącz szystkch zkó z psm yszklym yszk zpch rktykó był 21. Nr m sm lt, c lzkch ltch mż przlczyć k spł 50 lt. Urzy 2008 rk pczątk słżył Izb Clj, 2011 rk ybrł słżbę Plcj. Nr OGŁOSZENIA m sm zym kc l skcsó. Njkrt zjł ż lśc rktykó t pczs jj słżby p 7 klgrmó mftmy. Ptrf jk skzć t próż rczk, któch pzstły lśc jąc sę t zb. Z pmcy ps, pz kętrzyńskm plcjtm, krzystl fkcjrsz KWP Olszty rz jkrt CBŚP. C stt rzk kmtl żrtbl, ż Nr prcj sm jk krzcz. Kkrcj tgrczych mstrzstch plgły głó szk różych zpchó rktykó tkch jk hr, mftm, hszysz rz tbltk xtsy. Przszk były sę śrkch trsprt sbg (90pkt), smchch sbych (95pkt), bgżch (100pkt), rz pmszczch szklych (100pkt). W tych kkrcjch Nr był jlpszy. Przszk óch smchó sbych 12 sk pł mł zz śró sęzó. Przk żrtł, ż ps jst tk szybk, ż trzym g smyczy p m jż yłżą lą rękę. Asp. Czsł Ćk przk pkjący sę Nr t plcjt z jstltm stżm. Trz z sj prcę z psm zstł ygrzy przz Mstr Spr Wętrzych, krt przz Kmt Głóg Plcj rz Kmt Ctrm Szkl Plcj. Asp. Czsł Ćk prcł pczątk yzl chz-ślczym, stęp przósł sę yzł prcyj rzpzczg, by p rócć chzók. Przz klk msęcy słżył róż jk tchk kmlstyk. Źrół: KWP Olszty KOMUNIKAT z 31 srp 2015 r. 17 rzś IV rzbór Plsk REKLAMA W rzś 1939 rk sz Ojczyz zlzł sę brz rmtyczj sytcj. 1 rzś Htlr pjąc Plskę rzpczął II ję śtą, klkśc późj 17 rzś 1939 rk krczyły Plsk jsk sck. Rzczpsplt stęł smt przck óm zbrcm, przck óm zbrczym systmm ttltm: blszckm kmzm mckm rm scjlzm. Wóczs t pst pkt Rbbtrp Młt stąpł IV rzbór Plsk, jg fkc ms m bzch kctrcyjych, yózk, psyc ś rych. T szystk mł zsz zszczyć pńst plsk plsk Nró. Sktcz cst AK sł plgłścych Plsk jst ęcj rt ż zjęc Nmc strzł Stl, p zkńcz jy 1945 r. Krml pzł sch mrszłkó grłó: - T Nmcy, l Plsk jst szą jększą zbyczą ją (prf. Józf Szsk, Nsz Dzk 1 z srp 2012r). Pmm msych cstń lśc plskj, ł sę zbć szy Nr, któ czrpł są słę z zzct chrzścjńskg przyąz łcńskg ł cylzcyjg. Brmstrz Mst Kętrzy zprsz rczystść pmętjącą 76. rczcę grsj ZSRR Plskę któr bęą sę 17 rzś 2015 rk. Gz Msz. ś. Bzylc ś. Jrzg przmrsz złż któ p Pmkm Hłz Plgłym, Zmęczym Pmrym Plkm -Obrńcm Ojczyzy ltch , Pl. Arm Krjj szby Obj Kmsj Spr Rfrm lb k stsym ptrzb rfrlg 2015r. pczs Wszyscy ztrs ( tym: pk, rz) - tlfcz p mrm tlf (89) , przy l. Wjsk Plskg 11, rfrm, tj. 6 r 2015r. tlfcz (89- przy l. Wjsk Plskg 11. (-) Krzysztf H INFORMACJA W Kmsj Wybrczj z 6 srp 2015 r. (pz. ) Xl przc krtc z lj st bk tc z lj st bk pst zk OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM

8 KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH Blr 6 kljk I Plskj Lg Blrj gz Hl Mstrzó, l. Mszk 1 gz Bsk przy l. Kzmrz Wlkg 12A gz Amfttr Mjsk przy l. Kjk Blr gz Hl Mstrzó, l. Mszk 1 gz St Mjsk, l. Bygsk Blr gz Hl Mstrzó, l. Mszk Blr gz Hl Mstrzó, l. Mszk Blr gz Hl Mstrzó, l. Mszk gz bsk przy l. Kzmrz Wlkg 12A gz St Mjsk, l. Bygsk 20 OGŁOSZENIA Sprt lk crsk. Ht-trck Mrc Wszkls Ft. Orgztrzy trj Mrc Wszkls ł żych szs lm, ygjąc szystkch kkrcjch. W my k Dgłch był sę kljy trj sprtych lk crskch zlczy Rycrskj Lg Trjj Grlzkj Akm Mcz. Nsz trzykrty Mstrz Śt tj yscypl sprt Mrc Wszkls zycężył szystkch kkrcjch trjych. Trj Dgłch, był pątym zrzm przsttm trjm chzącym cykl rzgk Rycrskj Lg Trjj Grlzkj Akm Mcz. D lzcj kkrcjch pjykych mcz krótk trczę, mcz łg tkż lk grpych (bhrt) frml 3 3 stł sę lcz gr tórcó zjó śrcz. Iyl lk pjyk były pkt zycężł t, któ zł jęcj slych trfń Stkók Plż P Msz Ft. Archm MOSR Wkcyj trj stkók plżj cszyły sę żym ztrsm. 22 srp 2015r kmplks bsó Kętrzyk był sę kljy trj plżók z cykl Mstrzst Kętrzy Stkóc Plżj. Tym rzm pch zgrły p msz, któr przyjchły s m.. z Ełk, Dbrg Mst, Olszty,Wlk. Dzęć pr lczył z sbą przz cły zń, by móc yłć zycęzc trj. Njlpszą prą kzł sę sjm przck, tmst zmgch trzysbych rży ygł t kp, któr óch rch plł sch przckó, zś sm stł gch. N trj zbrkł klk złtych mlstó tgrczych Mstrzst Śt Frcj IMCF (były sę przłm kt mj Zmk Mlbrk), tym jbrzj tytłg Mrc Wszkls z Kętrzyńskg Strzysz Rkstrkcj Mltch MASU- RIA. Drgm rprzttm MASURII był trjący p km szg mstrz, zrzm btjący tj zz sprt Grzgrz Zrzchsk. W lkch lmcyjych z ykrzystm mcz trczy sz btt mł szczęśc. Msł zmrzyć sę z sm trrm, jk róż z m złtym mlstm tgrczych Mstrzst Śt lkch bhrtych Mm lczj psty Zrzchskm ł sę sć lk fłych, z t Mrc Wszkls bz ększych prblmó pkł sch przckó trmfł tj ktgr. Drg zycęst ylczył pjykch mcz łg. W lkch grpych, tj. 3 3 człk MASURII lczyl jj rży z Grzgrzm Klczkm z Olsztyk. Ich kp ł jj ry sm przckm zjęł prsz mjsc. Ktrzy Blcrzk Jż 9 rzś 2015r. Zmk Kętrzy (Plc Zmky 1) rzpczy sją złlść Kętrzyńsk Szkł Fchtk. W kżą śrę gzch 16:30 19:30 być sę bęą trg sprtych lk crskch, ytrzymłśc rz gólrzj. W szkl śrczych tchk lk bęz mgł sę czyć 20 ptó, którzy kńczyl 16 lt. Przącym zjęc bęz Mrc WASZKIELIS trzykrty Mstrz Śt Frcj IMCF, zsęckrty Mstrz Plsk Sprtych Wlkch Rycrskch, strktr ftss kltstyk. pr z Olszty Mg Prsk Pł Brksk, II m-c plsł sę pr z Dbrg Mst Zz Łączksk z Ptrm Dmtrz, pr Mg Kbylńsk Jrsł Urb (Kętrzy) zjęl III m-c. N przbgm trj czl sęz Mrl Pórksk rz Er Szzch. Orgztrm szystkch trjó był MOSR Kętrzy. Mrl Pórksk OGŁOSZENIE

9 P szśc kljkch m p rśc Grc z jym pktm przstt tbl Ft. Frcszk Jrńsk W szśc mczch Grc zbył zl j pkt. Nstty, lszym cąg płkrz Grcy mją szczęśc rzgkch III lg. P szśc kljkch rzgk bł-bsk zl z zbytym tylk jym pktm zjmją przstt mjsc tbl. T j pkt ł m sę zbyć łsym bsk 22 srp mcz z Wssą Szczczy, brmkę l Grcy strzlł 32. mc sptk Pł Alksrcz. Wyrół 45 mc Mrc Głązk. I chcż yk sptk c trró był sprly, t szk ykrzystj szsy przz Kcpr Rłc, któ bęąc sm sm z brmkrzm gśc mógł strzlć gl jącg zycęst. Wśró kbcó pzstł jk tk z, ż stępych sptkch Grc zysk lż jj mjsc, ż jst tylk zspłm strczyclm pktó. W mcz z Wssą Szczczy bł-bsk-zl ystąpl skłz: Pł Lbck, Mrk Trt, Łksz Ostrsk, Mtsz Mchłsk, Jrsł Włk, Mkłj Rłc, Kcpr Rłc, Kr G (51 Dl Wrzbsk), Pł Alksrcz, Łksz Sch- Sck, Kr Szrszń (91 Mcj Wjsk) W kljym sptk Grc trfł lr tbl Olmpę Elbląg. Jż stęp był m, ż zbyc chcżby jg pkt bsk przck bęz ręcz sągl. Złżyły sę t c jmj py. Prszy z ch, t słby skł Grcy. N mgl bm zgrć z zglę krtk Pł Alksrcz Mtsz Mchłsk, brmkrz Pł Lbck zgrł z ktzją. Stą tż przgr 0:3 przysł jmy szm zspł tym brzj, ż z yżj tą ż Grc Wrmą Grj lbląż ygrl ż 7:0. Brz b mcz szym zspl rzgrł tg brmkrz Pł Lbck, któ grjąc z ktzją lkrt ychzł zycęsk z pjykó z pstkm Olmp, jg psty bż t brmk, przy którj zrzył m sę pży błą. Trzy pyt Rfł Rypy, ttg rzczk prsg KKS Grc Prszę pzć, ską p ztrs sprtm, szczgól płką żą yk Grcy? Sprt, szczgólśc płk ż gśc mm m Skł Grcy mcz z Olmpą Elbląg: Pł Lbck - Mrk Trt, Kr G, Łksz Ostrsk, Jrsł Włk, Mkłj Rłc (76' D Szymńsk), Kcpr Rłc (76' Krl Wp), Dl Wrzbsk (55' Ar Wj), Mcj Wjsk, Łksz Sch-Sck (63' Zzsł Wt), Kr Szrszń. N przysł tż zmy pktcj szóst kljk rzgk. Tym rzm łsym bsk Grc zgrł z Zczm Bł Psk (sóm mjsc tbl III lg). I chcż mcz yk bł-bsk-zlych stł złym pzm, przgrj Grcy zcył zchcz pst zspł prszj pł mcz, gy 28 mc gśc p strzl Pł Amc bjęl prz. Grc prz przystąpł rgj pły sptk z brzj bjym stm, l mm l kzj ptrfł zbyć yrójącg gl. W mcz z Zczm Grc ystąpł skłz: Pł Lbck - Mrk Trt (k), Mtsz Mchłsk, Kr G, Jrsł Włk, Mkłj Rłc, Kcpr Rłc, Łksz Ostrsk, Pł Alksrcz, Łksz Sch-Sck, Kr Szrszń (69 Dl Wrzbsk) Ostt przgr Grcy lką różcą brmk skzj yrźy pstęp mjętścch st g szych zkó. Dć przy tym lży, ż l z ch t jszcz jrzy, którzy z kczśc msl zstąpć brzj śczych klgó. Jst ęc szs, ż mrę by ścz zspół Grcy bęz tylk strczyclm pktó l ych zspłó, zcz j sm zbyć. Frcszk Jrńsk III lg 2015/2016, grp: plsk-rmńsk-mzrsk Nz Mcz Pkt. Z. R. P. Brmk 1. Olmp Elbląg Skół Ostró Hrg Mrąg Fshprkt Dręc N Mst Lbsk MKS Ełk Ccr Elbląg Zcz Bł Psk Rmt Głp ŁKS 1926 Łmż Wss Szczczy Jgll II Błystk Wrm Grj Olpm Olsztyk GKS Wklc MKS Krsz KS Wslkó Grc Kętrzy Strt Dzł ką pmętm. Mój tt Tsz ltch smzsątych bgłg k grł Grcy Kętrzy. W sz 1973/1974 ylczył z zspłm sró s III lg, któr był óczs trzcm pzmm rzgkym (sc! bc czrty pzm). Z Grcą zązy był róż mój stj Frcszk llt trr złcz. Jk mż ęc zżyć z Grcą Kętrzy jstm zązy prktycz zck. J róż przyzłm bry bł-bsk-zl ystępjąc zspłch jrskch szg klb. Jk p c tychczs ystępy Grcy rzgkch III lg sz 2015/2016? Włg m prsz mrj bkty cy mż ystć pr p msęczym cykl rzgkym, któ przyp gzś 8. kljkę lgą. Jkż byl tcy, którzy różyl szm zspł Rszją zpsy grp Płk Stkj Chłpcó MKS MOSR Kętrzy rzpczy bór grp młzżych płc stkj chłpcó. Wszystkch chętych zprszmy óch grp: Mstkók (rczk 2006 strs), Grp Młzz (rczk 2002 strs). Chcsz, by Tj zck kty, zr bzpcz spęzł czs? N zlkj zpsz sjg sy s. Trg, spól bzy, trj, mcz t s. O rzs 2015 r. zprszmy zjęc z Płk Stkj Chłpcó, któr być sę bęą Hl Wsk-Sprtj przy lcy Kzmrz Wlkg 12A. Ztrsych prsmy ktkt z trrm MKS MOSR: Njblższ mcz Grcy Kętrzy: Mrl Pórksk 05.09, gz Rmt Głp - Grc Kętrzy 12.09, gz Grc Kętrzy - KS Wslkó 19.09, gz MKS Krsz - Grc Kętrzy 26.09, gz Grc Kętrzy - Skół Ostró cyfr przgr, ltg mjąc t zglęz ystłbym szm zspł cę c jmj brą. Jkch ykó p czkj brąc p gę bcy skł zspł sró? D kńc kk trsfrg pzstł jszcz prę (rzmlśmy r.- r.), ęc yklcz, ż zmc s jszcz przyjmj zk z śczm lgym. Jż trz jk mgę pzć, ż trr prszg zspł mł tkg kmfrt, jśl chz lczą krę. A rcjąc pyt jstm przky, ż jśl kńc ry jsj trzymmy ysts strty 9-c mksyml 12-t pktó mjsc 6 tbl, t sę, p ylcz ktzj przz któch płkrzy szg zspł bęzmy st plczyć mjsc grtjąc pzst III lz. Rzmł Frcszk Jrńsk

10 "W, p tym csk, słńc sę zćm ksężyc sjg blsk. Gzy bęą pć z b mc b zstą strząśęt. Wóczs jrzą Sy Człczg przychzcg błkch z płą mcą chłą. Wty pśl łó zbrz sch ybch z cztrch str śt, krńc zm ż szczyt b." Mk 13:24-27 Rk 2015 rkm ś. J Pł II Wlk Ptyfkt cz. 2 J Pł II prz rszskm kścłm ś. Ay. Śt jkby jj chl strcł pkt prc zrz mł gzś rąć bzkrsą przpść. Jkż brz J Pł II był ty śt, złszcz m Plkm, ptrzby! Mż brzj ż kyklk? Pms łż śmrc, ppż śmrtl gzy przz zmchc, js sytcj spłcz-pltycz Plsc Erp jkby cś strszg sł ptrz. Jkby stąpł mmt przłmy zjch. Jkby zł zęł sę z b z brm rzył s zycęst! A ptm prót z. Ppż rc zr. Jk jż c bęz tk sm jk tą. W c crpącg Ppż mr Pms Wyszyńsk. W c mż łś śtl. Mż łś ty śt my sm c czj pptrzylśmy szg Ksęz Pms, któ tą spsób yrźjszy pkzł sę m jk Pms Tysąclc. A jczś chyb brzj zrzmlśmy, ż rg Bż są rgm lzkm. T był fr, jkby kp, jk zpłclśmy Bg, by J Pł II żył ktył msję. Nrzcły sę prc hb sł: Bóg ł, Bóg zął. T sł ptrzł zp tkż zblły ppż, przykty łż rzymskj klc Gmll. Czyż mż sb ybrzć, jkm tkym bólm był l g mżść sbstg zł pgrzb Pms Tysąclc; pżg tg, bz którg jk sm pzł śt byłby plskg Ppż? A Wlk Ptyfkt jkby zczął sę. Zmch t jkby kkl, któr J Pł II ł m rękm zmchc p rz rg. Tg smg, l jkż g. Otą jszcz brzj skrlśmy zrk Wtyk, jszcz brzj f ptrzymy Ptr szych czsó, jszcz brzj stł sę l s Śkm. Klk mgk z sptk z Ppżm N sptk z Ppżm gńskj Zsp 1983 rk lsztyńsk Ozł szg strzysz ysłł tk. Jchłm jym z ch. Atmsfr psł. Dż śp, mlty prz plgrzymk. Kży zł sb sprę, ż t czkjąc s sptk z Jm Płm II bęz mł p hstcz zcz: szk jszcz żylśmy bll stm jym, jszcz cąż szystk był prz m. Nkt jśmlszych mrzch przył chłg pk systm kmstyczg, ręc mr brlńskg. W ptrz sł cś, c różył, ż t sptk Zsp grczy sę jy ątk rlgjg czy rg, l ż tkęt zstą tkż jkby stry lkj pltyk. Był zp src kżg z s b, jk zch sę pmly tłm, c zrbą łz, gyby szł jkjś prkcj A czsy były tk, ż szystk mgł sę zrzyć. Drg z tkr mjsc sptk z Ppżm był ść łg. Prsz rż, t grm plc, któm t sptk przygt. Al trzb był zbytg zmysł bsrcj, by chch mó kljących plc zbczyć zbrjych p zęby sjpró. Wybrź rz ppzł, ż p tłm jst cł ms sób słżb, ż tk prę lcy jstśmy ttj Bżj tmsf; ż chć przyprzł s t zl pstsk Pstrz, t czy przypkm jkś lk szykją sę, żby s t pść?... Gy pjł sę - jpr l, ptm crz blżj, ż rszc mstk kptńskm łtrz tmprtr yrź sę psł. Trz jż c g lczył sę, tylk : c p, jk sę zch Tłm rgł sptcz. Zł sę, ż yczł ż ęcj, ż Ppż chcł pzć. Czytlśmy jkby męzy ljkm t, c s mó. Dzś m, ż czsm czysłó l zczy. Al tm, tmtj hml ppskj czł sę czysł. Slrść zczył slrść. I rt. Czy szyscy zl sb z tg sprę? Czy tk tcj przyścł J Pł II? T chyb brzj ż gzklk zj czł sę zł Dch Śętg, któ pzlł sę m z Ppżm kł rzmć. Złszcz ty, gy mół szym m, z s - my rglśmy żył; z zją, ż t sł przys błgsły c. Jkż szybk czs pły. Męł jż śc lt hstczg mmt, gy J Pł II zł Olszty. Njpr z jblższym łm sę tm, gz p bęz przjżżł: przmszczjąc sę sm ppmbl z ltsk Djtkch Smrm Dchg Rykjch, gz m pśęcć yby gmch Hsm. Wybrlśmy mjsc kł strży ęc skrzyż lc Śly Mchckg. Db pkt, b Ppż Plk Slrść jpr k przjz przz l. Śly, ptm zkręt tż bk s jz lcę Mchckg. Pg pęk, chć przz mmt z jkjś zbłąkj chm spł klk krpl szcz, jkby jkjś Nbńsk Krpł pszł rch pkrpł czstkó tj jkż przczj ltrg - ltrg sptk mszkńcó Olszty z przjżżjącym jg lcm Ppżm. Gy Ojcc Śęty pkzł sę l, b pjł sę tęcz. Tg był prgrm plgrzymk, przygtym przz rgztró. T mógł ymyślć tylk Bóg. Tęcz, zk przymrz Bg z lzkścą. Jk z Ng, p ptp. Przypk? Nc zczący pz? Tką smą tęczę pkzją zjęc kmtjąc przybyc J Pł II ltsk Djtkch. A mż t tylk zk przymrz Bg z lźm, l tz człk z człkm? Mż t brz lbrśc, różrśc kltrj tg rg? Jkklk by t trprtć, tęcz zsz bęz m sę kjrzyć z zytą J Pł II Olszty. Arzj Tbrsk Wybór ppż-plk stąpł trym l jg rkó krs cłktj mcj przz ZSRR. Plsk ró ptrzbł przyócy, kgś żym trtym src, kgś kt przyrócłby Plkm zj lść. Tk łś sprc frł r plskm Krl Wjtył. Jż jk bskp kł, Wjtył bł sę zrcć bzpśr KW PZPR czy łz ctrlych. Dzęk pzycj ppż mógł płyąć łz kmstycz. Dcyzj pjęt przz kkl mł ż zcz pltycz l Erpy Wschj Azj. Przyócy Wszygt Wtyk szl strtgczy sjsz przck Zązk Rzckm. W Plsc był t krs slg kflkt pmęzy klsą rbtczą rsyjskm łzm kmstyczym. Próby ps c Plsc yłyły kr pst rbtcz. W 1980r. rzł s zązk zy Slrść, któ zgrmzł mly rbtkó mł pprc kścł ktlckg (róż jg sprc fs). Pmm tg, ż Erp Zch pprł rżm stlskg, pst tk slj rgzcj rbtczj zpkł zró Wschó jk Zchó. Wlk rbtkó Zchz zstły z trm p ltch smzsątych, pst klsy rbtczj Erp Zchj mgłby ć mpls pbych yrzń Zchz. J Pł II zł sb sprę z tg jk l brkł ybch rlcj, któr mgł rzlć sę cłą Erpę. W 1980 rk ppż zlł cj lgcj Slrśc, którj przzł Lch Włęs. P płym Wtyk Slrść pprząkł sę ktlck-rm skrzył skpm kół Lch Włęsy. Wtyk chcł by rch slrścy pzstł p płym ktlckj lg plskg cjlzm przrzł sę męzyr yz l strj kptlstyczg. Ppż łył zązk rbtcz rzg pścąglśc. Slrść trzymył ktrlę rbtkm ky stj tyrzą bzpcz sę zstrzły. Włz rsyjsk Plsc msły pścć J Pł II jczyzy by yłć zmszk. Prsz plgrzymk Plsk mł mjsc czrc 1989 rk. Plsk ppż przyósł rkm zję lść. Przsł jk Ojcc Śęty skrł Plkó pczs prszj plgrzymk Plsk, mcł ch rg rę zysk plgłśc. W gr 1981 rk Wjcch Jrzlsk przł st jy. Arszt klk tysęcy człkó Slrśc, tym jj przyócó. Ppż zchł pścąglą pstę pgrzł spłczych mcj. W ltch ppż był klj plgrzymk jczyzy. Upk kmzm Plsc stąpł rk W tym smym rk Grbcz jk jyy człk KPZR zstł przyjęty cj Wtyk. W późjszych ltch Grbcz śczył, ż przmy pltycz Erp Wschj mgłyby sę kć bz kł J Pł II. Stł t część msj Ojc Śętg. Źrół: Plsk Ppsk Głs - ppg.c

11 Fbk l spółk Byr Lz - ( P Wl. Spcrkm, cz. 4) W 1864 rk Wl pstł fbk l żl W. H. Byr. Późj lżł spółk Wlhlm Hrm Byr Rlf Ltz. W 1917 rk frmę przjął Jsf Schör. Fbk prkł głó mszyy rlcz, frm szczytym krs ztrł kł 500 sób. Sj prkty sprzł tylk k ętrzym, l ksprtł j róż krjó błtyckch. P śmrc Jsf Schör przsębrst lżł jszcz jg zęc Alfr Gtt. Z zglę trą sytcję kmczą fbk zkńczył złlść 1928 rk, l prztrł 1930 r. W byk hl fbczj p przbch rząz mszk. Dzś jst t byk mszkly przy lcy Chp r 15. Pmęc tych, którzy zgęl z Ojczyzę W 76. rczcę ybch II Wjy Śtj 1 rzś 1939 r. jsk mck przkrczyły grc Plsk, rzpczyjąc II ję śtą. Obytl Rzczypspltj! Ncy zsjszj czy róg sz rzpczął zł zczp bc Pńst Plskg, c strzm bc Bg Hstr. W tj chl zjj zrcm sę szystkch bytl pńst głębkm przścz, ż cły ró br sjj lśc, plgłśc hr skp sę kł Wz Nczlg sł zbrjych rz gą pź pstk, jk t sę jż rz zł hstr stskó plsk-mckch -psł z skrj r Przyt RP Igcy Mścck. Dzł zbrj rzpczęły sę gz. 4.45, ky t pcrk Schlsg-Hlst rzpczął strzł Wstrpltt. Str mck przystępjąc jy z Plską ystł tys. żłrzy, 11 tys. zł, 2800 człgó 2000 smltó. Wjsk Plsk yspł krt mjszą lczbą żłrzy (950 tys.), p krt mjszą lczbą zł (4,8 tys.), cztrkrt mjszą lczbą człgó (700) pęckrt mjszą lczbą smltó (400). Przg mck głóych krkch rzń był jszcz ększ. W klkśc późj, 17 rzś 1939 rk, z sch jsk kljg grsr - Rsj Sckj, bły óż plcy brącj sjj plgłśc szj Ojczyzy. Osmt Wjsk Plsk mgł sktcz przcstć sę grsj Nmc sckj zj. W kskcj Htlr Stl kl IV rzbr Plsk. Trjąc p 6 lt j był jększym kflktm zbrjy hstr lzkśc, któ pchłął p 60 mló lzkch stń, śró ch blsk 5 mló 800 Ft. Wkp 1 rzś 1939, Nmcy krczją Plsk (prpg zjęc pz). Wspm Mr Brżyńskj tysęcy Plkó. Tylk lk część plskch fr II jy śtj plgł frc. Wększść z ch stły f gzkcj, pcyfkcj, gł bzó zgły. W tmtych ltch - kr, przmcy zbr crp r był jk jżjsz. Njżjsz był lk z grsrm, prz zró ksprcj jk szystkch frtch II jy śtj. W 76. rczcę rzś 1939 rk cłym krj były sę rczystśc przypmjąc t jkż trgcz zjch szg r. W Kętrzy, p rczystj mszy, ch klmcyjym mmtm był pl plgłych, sl hr rz złż któ p pmkm W Hłz Plgłym, Pmrym Zmęczym Plkm - Obrńcm Ojczyzy Frcszk Jrńsk W 5 srp 2015 r był sę pgrzb ś.p. Mr Brżyńskj mtj czyclk. Urz 1939r Krtszy pblż Brzśc. Wczs zcńst przypł krs jy. Jk mł zck przżył bmbr sjj s, pżr m. T frgmty hstr pmęt z pń rzcó. P j pszł prszj klsy. Al 1947r yszł zrząz, ż mszkńcy cłj s bęą przsl tk z Zm Ozysk. Rz trzymł przyzł m gsprst mjątk Ply. Tm zstl zkm. Dzęk zrśc jc, trzymł mszk Kętrzy lcy Pzńskj prcę Styl. Mr zstł przyjęt klsy rgj szk. Pst. Nr 1. Był czcą plą, czstczył szklych rczystścch. P kńcz szkły pstj stł sę LP Olszty. Zó czyclk pcągł ją. P kńcz LP z yplmm czyclk szkły pstj trzymł skr prcy Pck. Mł tm prcć trzy lt. Oprcł j rk stł przs Tłk. D Pck przyszł młżńst, któr mł tm mszk. W Tłkch prcł Dyrktr LO mgr Egsz Tkrzsk z lkm szckm spm sją czyclkę. P yjśc z mąż Mr przsł sę Kętrzy. Rk prcł szk. Pst. Nr 4, stęp N 3. Był czyclką, ptm zstępcą yrktr, ptm yrktrm szkły. Mł b, życzly stsk czó, klżk klgó. Pjmł róż cjtyy. W męzyczs kńczył Wyższ St Nczyclsk Wrsz, krk - fllg rsyjsk. Zr mł słb. Nrzkł src. W 1986r przszł mtrę. Jk mtk sptykł sę z klżkm, z zjmym. Dż czytł. Wlką rścą jj życ były czk. Byłm z Mrą jj mężm Wtlm Błgr czsch czyclskch. Pzłyśmy sę tm lpj zprzyjźłyśmy sę. Oszł p łgj chrb. W zśtch sptk sę z rzcm, mężm brtm. Bęz m Jj brkł. W m czycl mtó Mr Rtksk - Kpr Dtychczs spc lcm g Rstmbrk, t prszy p Wl rz klj lt ycczk p Kętrzy, sptkły sę z młym przyjęcm z st czstkó, którzy yrżl ztrs złm kljych. Dltg Mzm zprsz jszcz rz szystkch ztrsych stępą ycczkę. Bęz t jż zkńcz tgrczg cykl ltch spcró. N stt tym sz spcr z przkm lcm g Rstmbrk zprszmy sbtę 12 rzś. Zbórk chętych Mzm gz Kszt czstct: 6 zł - blt l rsłych, 4 zł blt lgy, 10 zł blt rzy. Szym J Pr Ft. Archm Mzm m. Wjcch Kętrzyńskg Kętrzy W j fbc spółk Byr Lz bc zjją sę lkl mszkl. KALENDARIUM HISTORYCZNE 4 rzś 1809 r. - rzł sę Jlsz Słck, j z jybtjszych ptó plskch 5 rzś 1451 r. - Kzy Mlbrk zbrl sę człk Zązk Mst Prskch, tym rprztt Rstbrg, by przygtć pź psm csrz ksążąt mzckch strzjących lglść Zązk 5 rzś 1924 r. y zmch trrstyczy przyt RP Stsł Wjcchskg ky zlc Ukrńskj Orgzcj Wjskj przz Tfl Olszskg 9 rzś 1475 r.- kzł sę Wrcł rkr Kspr Ely prszy rk język plskm 9 rzś 1939 r. rzpczęł sę bt Bzrą, trjąc srp jększ strc plskj jy brj 1939 r.; jy przprz tk lką sklę prcj mltr przc III Rzszy mckj ż 1941 r. 12 rzś 1683 r. - bt p Wm męzy jskm strck-mck-plskm p kmą król J III Sbskg rmą smńską p óztm zyr Kr Mstfy 13 rzś 1195 r. - rzstrzygęt bt Mzgą, j z jkrszych strć krs rzbc zlcg. 13 rzś 1914 r. łmch Gzty Gńskj strst kętrzyńsk zł krótką rlcję z krs kpcj tr pt mst Rstbrg przz jsk rsyjsk. 15 rzś 1463 r. - bt Zl Wślym pmęzy zycęską fltą Zązk Prskg (25 krętó) fltą krzyżcką (44 kręty) 15 rzś 1699 r. - lktr Fk III zlł srg pm są Rstbrg, zń późj gy brmstrz mst Hk Bltzr Bllch z brzę ttt kpt rzęg. Lczb tyg 40 tyl Prtró łączył sę prgrm Kętrzyńskj Krty Rzy 3+

12 Nsz rzm z Mlą Rcz Tj żyj lgy plskj scy mzyczj km spcjl przstć trzb. O l lt kcrtch grmz tłmy przcńst l ych rtystó c kpó czśjszj złlśc cły czs zskkjąc czymś ym. Jj psk śp jż klj pkl fó. Ml Rcz pzł m czy czj sę lgą rz lczg zstł zkcą. Być mż szyscy zą, l kyś chcł p zstć zkcą. Op m p tym trszczkę? T był brz, jszcz czsch przszklych. Chzłm przszkl, któr przły sst zk. Pbł m sę, ż mją tk z kstmy, szlszczą tym skm. Włśc t głó t m chzł, l szybk m przszł. Jż pstóc chcłm być ktrką. W bgłym rk kzł sę p tbgrf Wrtk tńczy, zrz późj ksążk Mr Szbłskj, róż przy p sprc. Dsyć zrt tmp tj psrskj prcy? Prc Kętrzyńskg Ctrm Klt Ny sz zjęć kltrz W Kętrzyńskm Ctrm Klt rsz bór zjęc prc rtystyczych. Trmy prszych sptkń głsły jż prc: tńc spółczsg, ttrl, plstycz rz brk Dc hp hp. Tk łśc t prcłm ml jczś tym m ksążkm. Prsz t tk y rzk cłym mm życ, tmst lbm Ml, czyl życ Mr Aty t zbór ypz mch blskch, rzy, mzykó, mch spółprckó, stylstk, fzjró, którzy pją m. O p rbk pmł sę jż Bbltk Nr. Mż jż pzć, ż jst p lgą? N, chcż jk sę przmy, t rzczyśc mż tk pzć. Pł tk prpzycj przkzłm Bbltc Nrj sj rchm. Żby t zrbć t msłm pycągć msę krtó, przgrzbć t szystk pp smtj lśc. N yrzcłm gy żych mó, rczj, zjęć. Tg zbrł sę prę brz ż t yjchł m pr grmych skrzych Tyl lt sc, tyl kcrtó, tsk p rgą ększą ż j zstltk. Ską p czrp tg słę? T sę pj mmc, ky ychzę scę zbczę pblczść, słyszę tzjzm br. Wty mgę zrbć szystk. Wty m zmęcz grmy. Wzęł p zł cłj ms prgrmó tlzyjych, srl jk m.. Rz Zstępcz czy Th Vc Of Pl. Czy jst mż jkś sh, którg p żłj zcyłby sę p zł m? Chyb rczj. N zcyłm sę byc jrrką tych szystkch tlt sh, b ję sę tg zpł. Rz zęłm zł prgrm, któm róż z sby ystępły cyrk przygtyły cyrk m. Męczyłm sę tm krp ltg pjm sę trz jk jrr prgrmch z młym tltm. Cęż k jst ktykć? B sę p, ż pt p kmś skrzył? N, p prst głp byłby m ktykć. Przychzą młz lz, trją sę pblcz prz kmrm tk ch sprzć prtr byłby m przykr. P brł zł l rzy fstlch. Czy trz zcyłby sę p p sę tkj c mjsc tych młych lz? Myślę, ż tk, pż t jst jy rg, żby sę pkzć żby ktś mógł zrócć gę tk mły tlt. Jk chzłm szkły, lcm t prszy rz zęłm zł kkrs rym l młych tltó. Ptm jż stch zęłm zł fstl psk stckj Krk ygrłm. T był b pmysł, b rz zprsl m rgztrzy fstl Opl tk zczęł sę mj krr. Gr p l kcrtó cąg rk, c ksztj l rg zr. Czy m p jkś spsób rgrcję? Prz szystkm sę ysypm. Jk grmy sbty zl, kcrty z rzę, rcmy cy z zl pzłk, częst czrtj czy pątj r t mszę sę ysypć. Rgrję sę cąg tyg żą lścą s. Śpę ty pł, jż sę tk przstłm, ż chzę póź spć. Bym tż sł ćczę. Mł brkł by zstł p bsltką Akm Wych Fzyczg. Upr p jkś sprt? N jstm bsltką, pż psłm prcy mgstrskj, czyl mm bsltrm, chcż sę przymrzłm. W czsch lclych byłm lkktltką. Trłm bg przz płtk, skk l, bg 100 mtró. Ptm jż AWF był cł ms zjęć sprtych. Wty tż zczęłm śpć klbch stckch. 1 czrc mł mjsc prmr tlysk tr Pł. W jk spsób szł spółprcy p, ky scy mzyczj z mzykm hp hpym, czyl Dtm? O jst mzykm hp hpym, l prkj tż t pp. Przcż t szystk prkcj z Cl t jst głó pp. Ky m zprpł spółprcę t sm byłm ck, c z tg yk. Wyszł tór Pł. T spółprc t rczj jrz przyg, czy jk m szsę ktycję przyszłśc? Zbczymy. Wjmy sę rzk. Częścj pszmy sb mjl, czsm Dt zz m czy j g. T jst tk rlcj, ż sę jmy c. O tż gr brz żą lść kcrtó zyczj m czs. Mszk Krk, l zbczymy. Mż cś jszcz z tg bęz. Rzmł Agszk Kr Kętrzyńskj Szkółk Czrzjó Wybrź /sl plstycz/ 15:00-16:00 Kętrzyńsk Szkółk Czrzjó Wybrź - zjęc plstycz l zc /sl plstycz/ 16:00-18:00 - Prc Ttrl Gz - zjęc l gmzjlstó lclstó /Glr/ 18:00-20:00 - Sc Rcytcj - kł rcyttrsk /Glr/ Wjcch Crk Ktrzy Rksk, strktr tńc spółczsg sptk rgzcyj przygtj 15 rzś gz zmk I pętrz. Jk prsz zjęc ystrtją jż 8 rzś. W rmch prc fkcjją zspły Gst Gśck, M Gśck, Ny Gśck Ny M Gśck. Uzł zjęcch mgą ząć zc 5 lt rz młzż. Istrktrm prc ttrlj jst Dr Wsr. Chęt yprób sę rl ktró mgą przyjść sptk, któr bęz sę 20 rzś Kętrzyńskm Ctrm Klt. O gz sptykją sę rśl rmch Ttr Przyjcół, gz grp ttrl Gzk, czyl cz kls IV - VI, gz Kętrzyńsk Szkółk Czrzjó z lmtm zjęć plstyczych l zc, gz gmzjlśc lclśc z Prc Ttrlj Gz, kł rcyttrsk. Prcę plstyczą prz Jsty Kmńsk. Zjęc rszją jż 14 rzś. Uzł ch mgą ząć zc młzż 5 17 lt. Brz żym ztrsm, jk c rk cszą sę zjęc brkc hp hp p km strktr Ptr Frąckcz. Młz tcrz mgą spróbć sch sł Kętrzyńskm Ctrm Klt jż 7 rzś. W plch jst róż ktycj zjęć klych St Skcs, ftgrfczych mzyczych. Szczgół frmcj tmt br mż zlźć str trtj Kętrzyńskg Ctrm Klt.kck.ktrzy.pl. TANIEC WSPÓŁCZESNY: strktr Ktrzy Rksk - y bór grp tczych: (trk), gz. 19:00, Zmk, sl I pętr - I zjęc stłych grp : (trk): II zjęc pątk r. Zmk, sl I pętr Wtrk: Ny Gśck 7-12 lt Gst Ny M Gśck 5-6 lt Gśck 7 12 lt M Gśck 5-6 lt Pątk: Ny Gśck 7-12 lt Gst Ny M Gśck 5-6 lt Gśck 7 12 lt M Gśck 5-6 lt TEATRALNE: strktr Dr Wsr - sptk rgzcyj: 20 rzś 2015 r. (zl) Nzl: 10:00-12:00 Ttr Przyjcół - ttr rsłych sró /Glr/ 13:00-15:00 Grp Ttrl "Gzk" - zjęc l czó IV - VI szkół pstych /Glr/ 14:45 - ltrsz chęt pmcy pczs zjęć PLASTYCZNE: strktr : Jsty Kmńsk Zjęc rszją 14 rzś (pzłk) Pzłk młzż k lt Wtrk zc k lt Ś zc k 8-10 lt Czrtk zc k 5-7 lt HIPHOP I BREAKDANCE: strktr: Ptr Frąckcz - rzpczęc 7 rzś 2015r. Pzłk: 15:00 16:00 BrkDc Dzc gr. pcztkjąc 16:00 17:00 Brkc Wlczk 17:00 18:00 HpHp Hphp Dzck 18:00 19:30 HpHp Olschl B 19:30 21:00 BrkDc Mł Wlk Ś: 15:00 16:00 HpHp Dzc gr. pcztkjąc 16:00 17:00 Brkc Wlczk 17:00 18:00 HpHp Hphp Dzck 18:00 19:30 HpHp Olschl B 19:30 21:00 BrkDc Mł Wlk Pątk: 16:00 17:00 BrkDc Dzc gr. pcztkjąc 17:00 18:00 HpHp Dzc gr. pcztkjąc 18:00 19:30 HpHp Olschl B 19:30 21:00 BrkDc Mł Wlk

13 Spktkl ttrly Njęcj smbójst zrz sę zlę Kętrzyńsk Ctrm Klt zprsz spktkl ttrly yk ktró lsztyńskg Ttr m. S. Jrcz. 10 rzś sl sk kj Kętrzyńskg Ctrm Klt bęz mż bjrzć sztkę Ay Brzyńskj Njęcj smbójst zrz sę zlę rżysr Gvy g Cstlls. Wjcch Crk Klr Nkm t pr trzyzstltkó bzgrcz ych prcy krprcj ż czs spęzją pz mm, kmkją sę głó przz tlf. Bhtr żyją bg, są pchłęc krrą, l mją tż prcyzyj ylczy czs rlp czy sks. Jk pj zl spz mją l mszą z sbą spęzć zń. Kszmr plg tym, ż mszą z sbą być rzmć, zskczy ch tylk l zl, l tkż t c pzą sm przym życ. W rlę pstc clją sę ktrzy Alksr Kl Rsł Hbl. Kętrzyńsk spktkl bęz sę klk p fcjlj prmrz sztk skch lsztyńskg ttr. OGŁOSZENIA Trm: (czrtk), gz Mjsc: Sl k - sk Kętrzyńskg Ctrm Klt, l. Skrskg 24 A Blty c 20 zł mż być ks K Gz Klrz Imprz Kltrlych (czrtk), gz. 18. Olźć Mz Z Mzrską Ksczą Sl k- sk Kętrzyńskg Ctrm Klt l. Skrskg 24 A stęp ly (pątk), gz. 21. Mzrsk K Plr - Km szc Amfttr, l. Kjk 2 stęp ly (sbt), gz. 10. Nr Czyt - Blsł Prs Llk MBP Kętrzy, Plc Zmky 1 stęp ly (sbt), gz. 16. Fstl Klt Lj Kcrt Gzy Dsc Pl Tmsz Nck Amfttr, l. Kjk 2 stęp ly (czrtk), gz. 18. Ttr Jrcz - Njęcj smbójst zrz sę zlę Sl k- sk Kętrzyńskg Ctrm Klt l. Skrskg 24 A Blty 20 zł byc ks K Gz (sbt), gz. 13. Pltk Nz Kętrzyńsk Stszysz Amzk Zspół Prmń sztk ttrl Glr Kętrzyńskg Ctrm Klt, l. Skrskg 24 A stęp ly (zl), gz Gł zczkó pcztych, mt krt tlfczych Kętrzyńsk Ctrm Klt, l. Skrskg 24 A stęp ly Fstl Klt Lj 5 rzś Strst Pt Kętrzy jż p rz ósmy rgzj Fstl Klt Lj Prtró Pt Kętrzyńskg. Jst t spł mżlść prztcj rbk kltrlg zró plskg, jk męzyrg. Pczs fstl sc kętrzyńskg Amfttr ystąpą zspły l z tr Pt (Bsbbk, Srkcy, Zspół Pś Tńc Krl rz Mzrsk Kscz) rz rjó prtrskch (Lt, Łt, Obó Klgrzk, Plsk - Błchtó). Obc bęą ml mżlść bjrz pkzó szyłkych strjó rtystyczych trst Brb Cły z Olszty. Wśró trkcj pz scą Orgztrzy frją tcyją krtflkę l kżg, ml trzy, skręc bló zjżżl l jmłszych rz mty prmcyj prtró spsró. Fstl Klt Lj rzpcz sę gz 16:00 skńczy kcrtm gzy czr, którą bęz Tmsz Nck. Trm: (sbt), gz Mjsc: Amfttr, l.kjk 2 stęp ly Bt Szksztl REKLAMA OKNA DRZWI ROLETY Sprzż Mtż, Fch rzt Ofrjmy: prę k, rz rlt, ksrcję, rglcję, srs OGŁOSZENIE tl , km Kętrzy, l. Mzrsk 7

14 OGŁOSZENIA DROBNE NIERUCHOMOŚCI Sprzm mszk 39 m2 II pętr Ul. Róż 9 Kętrzy. Tl Sprzm mszk 2 pkj, CO, 64m2, Kętrzy Ul. Żrmskg, Grż sąszt tl p gz. 18:00 Sprzm mszk 52m2, pc 10m2, II pętr, p rmc. Kętrzy, Skrskg 76E. C gcjcj ,- tl Zmę ększ lb sprzm mszk 50m2 z grżm złką tl Zmę mszk Wrsz 33m2 m mjsk p rmc, kch, z zsbó 26m mszk Kętrzy k. 50m Sprzm złk Nj Różc p. 3 tys. m. k Sprzm m Nj Ws Kętrzyńskj, Tl Sprzm m Nj Ws Kętrzyńskj tl Sprzm t złkę blą - szystk m, N Wś Kętrzyńsk, pęk klc, 11 ró, , tl Sprzm mł mszk, 1 pkój, kł 25 m2, g lklzcj, prtr, p rmc, Kętrzy, l. Mzrsk 11, bjrz p 15 srp, c 70 tysęcy gcjcj, tl gz Sprzm m przch 220 m2, złk 757 m2 Kętrzy, l. Pl 12, tl Wyjmę grż przy l. Urczj, bk Pl Mrkt. Tl Sprzm mszk 3 pkj, 102,35 m2. Tl Sprzm grż przch 24 m2 ctrm mst, pl. Płsskg łsym grc z kłm. Tl Sprzm mszk, IV pętr, 57 m2, tl Sprzm mszk 60 m. k., 3 pkj, II pętr, ży blk, l. Kzmrz Wlkg, tl Sprzm złkę rkrcyją Plc 915 m2. Tl Sprzm złkę rkrcyją Plc, k. 10 r, tl Sprzm byk 130 m2, mgzy, rsztt lb mjsc grż, Kętrzy, l. Chp, tl Dl Gbr sprzm byk ptcj krę, tl Sprzm m s rmt cchj klcy, tl Sprzm mszk, 60 m2, 3-pkj, ży blk, l. Królj Jg, Kętrzy, tl Szkm yzrż grtó rlych Gm Krsz, tl Sprzm złkę blą z mm 1700 m2 Nj Ws lb zmę mszk. tl Pl sprzm m z pmszczm złlść gsprczą, Kętrzy, l. Rzmślcz, tl Sprzm mszk Drgszch 88 m2 + złk 3. C 80 tys. Tl Sprzm m 130 m2 z grm 430 m2. Tl Sprzm grż (blszk), st bb, c 800 zł, tl Sprzm m Kętrzy, mżlść zmy mszk z płtą, tl , c gcjcj Sprzm mszk Wpłc, 48 m k., 2 pkj, grż złk 5 ró. Tl Sprzm grż l. Dszyńskg. Tl Pmszcz szrt p Kętrzym. Hl 700 m2 + grz złk 30. Tl Kpę grż. Njchętj przy lcy Rykj, Jgłły, Pzńskj, Wrmńskj, Wlńskj lb Prkj. Tl lb Sprzm mszk 3-pkj,, CO, grż, złk Strj Różc. Tl Byk Kętrzy z ypsżm stlr sprzm. Tl Sprzm grż l. Rykj, tl Sprzm mszk M5 prtrz Nkmch, tl lb Sprzm lb yjmę. Hl 700 m2 + mgzy 100 m2 + pmszcz br 50 m2. Cłść grz, 5 km Kętrzy. Tl Sprzm mszk 58 m2 ctrm Kętrzy. Tl Sprzm złkę 30 r jzrm Srcz, 3,50 h Kz, tl Zmę grż z sl Pstskg grż sl Skrskg. Tl Sprzm m s, 110 m2 złc 2200 m2, st rz przylgł złk bl 1800 m2. Tl Sprzm trkcyj złk bl. Kętrzy. Tl lb Sprzm trkcyją złkę rl-blą 1,34 h płżą z bsm mjskm Kętrzy. Tl Sprzm 3-pkj mszk, IV pętr, l. Wstrpltt 24, Kętrzy, tl Sprzm złkę blą przy l. Jgłły. Tl Sprzm mszk 58 m k. ctrm Kętrzy, tl Sprzm mszk 3-pkj, 102,35 m k., tl Wyjmę lkl złlść brą, hlą lb słgą, D.H. Ctrm, 37 m k. Kętrzy, tl Sprzm grż, l. Chrbrg, tl p 17. Sprzm mszk 58 m2 ctrm Kętrzy. Tl Sprzm: Sprzm mszk 48 m2, 2 pkj, kch, ctrl lkl tl INNE Om ps rsy hsky tl Sprzm chkę sztczą 180 cm yskśc (), mszlę klztą błą (), rr trgy, szfkę RTV, rbótk szyłk zmó. Tl: Sprzm: ftkcę; sszrkę zół, có grzybó; msżr stóp. Tl: Pl m śrj lkśc klk - smczyk, tl Sprzm kcł CO 1,5 m2, typ gjzr m 2 lt grcj, t. Tl Sprzm pstk 24x60. Tl Sprzm mck Tjr czyszcz zbż, zbytk rk Tl Ostąpę grbc kmry stm cmtrz Kętrzy. Tl Sprzm k PCV, ym 1,5 mx1,5 m, 80 cm x 150 cm, 120 cm x 120 cm, 85 cm x 230 cm. Tl Sprzm btlę gz z rktrm, 11 kg, tl Sprzm Dym 8, pylrk Rm pylrk - yróyrk. Tl Sprzm btrkę, pj. 75l, 240 V, mł ży, lym st, tl Sprzm stylą kpę (rtr) + stlk. Tl Sprzm brk szkl + ftl. St brz b. Kętrzy. Tl Sprzm ksążk chm st. Tl Ostąpę grbc kmry Kętrzy stm cmtrz, tl Lccjy trr sbsty(prsly) pmż tylk tym, którzy mją gę. tl Sprzm t skę ślbą z lm, rzmr 36/38, tl Sprzm mó z łsj psk. Kętrzy. Tl Sprzm lktrczy strmt mzyczy CTK-571 Cs, tl Sprzm tltę przśą tstyczą. St brz b. Tl Szkmy by l óch żych klkó. Kt m ptrzbą? Tl Sprzm btlę gzą, 50 zł. Tl: Sprzm rókę m (ą) rmk l rszsk pszrz rz pkrmczk. Tl: USŁUGI Wykj słg rmt ml szpchl glzr. T! Tl Szkółk Pły "DELFIN" zprsz zjęc k pły l zc, młzży rsłych prz przz śczg strktr pły. Ifrmcj p r. tl Frcsk, młzż rśl..klbjzyky. Tl Tłmcz szystk język, Hk Sztr, Kętrzy, l. Wjsk Plskg 14/2, tl B, rmt, prc stlrsk ykńcz. T sl! Tl Mrk SA pżyczk gtók zł bz BIK, tl , Bs sb-trsprty yjęc. Tl Zspół strmtl-kly kżą kzję..vt.5x.pl, tl Tój rc bzpczy PZU, mł fch bsłg tl N gzy! Dyspzycyj pzl sb zjm sę tm zckm, gy bęzsz tg ptrzbć tl Prktycz k z l czó szkół zych, WOLNE MIEJSCA. Ifrmcj: Cch Rzmsł Różych Kętrzy, l. Mjsk 7, tl Usłg hyrlcz: stlcj -klzcyj, stlcj c.., mtż rmt strj, mtż pcykó, kchk gzych. Tl Aglsk krscj tv spkr USA, frcsk, rsyjsk. Dzc, młzż, rśl. Tl ,.klb-jzyky.pl Sk z rktk, czyl trly lk Sk z rktk jst crz częścj ybm prktm. Kt g pz szybk z g zrzygj. Dlczg? Kcz przczytj! Współczsy styl życ przjący prłj ty żym stp yłj l bró szym rgzm. Jym z spsbó zpł czj ty jst pc sk z rktk. Rktk bgty jst tmę A- m jj 3 rzy ęcj ż mrch, E- 4- krt ęcj ż zr słczk, C- 10 rzy ęcj ż pmrńcz, K z grpy B (B1, B2, B6). Pt jst bm źrółm fló, ksó rgczych. Zrt m skłk kty złją lkrk sz rgzm. Dzł sk z rktk sz rgzm: zmc zrk póź prcsy strz, zększ prść rgzm, pmg zpbg pst ztró czych krśych złm src, zł przczpl, ppr kycją kł trg, bż pzm chlstrl, jst typrstm (zr srtę), spmg gj r, spmg bę rgzm p chmtrp, zlcz fkcj rbstrj, zększ ptcję, rgrj ślzókę jmy stj, grł BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN głsz bór stsk DyrktrMjskg Ośrk Sprt Rkrcj Kętrzy Wymg zbę: bytlst plsk, yksztłc yższ mgstrsk, c jmj 5- lt stż prcy, pł zlść czyśc prych rz krzyst z pł pr pblczych, krlść z myśl przstępst lb myśl przstępst skrb, st zr pzljący ztr skzym stsk prcy, brz br zjmść bązjących rglcj prych, szczgólśc przpsó sprc, sty bzpczńst mprz msych, sty Pr zmóń pblczych, sty fsch pblczych, sty smrząz gmym, sty prckch smrząych, zlśc mżrsk rgztrsk rz mjętść kr zspłm, Wymg tk: ścz rgz yrzń sprtych, ps zy ścz z zkrs pzysk pzbżtych śrkó fsych, tym śrkó z prgrmó U Erpjskj, Szkm prcy mlj m. tl: Rztl, sm, czc pszkj prcy chrktrz sprzątczk lb pkk sby strszj lb płsprj. Tl Szkm prcy. Dyspzycyj Bs frj sl t ysprząt tjg m. Zkmc sę sprzm tż jk pkk zc. Tl Szkm prcy jk krc smch stczg. Dścz: trzy lt żym stczym. Tl Pmc krcj ztr sę. Tl Szkm prcy p rb pzkc. tl KATEGORIA OGŁOSZENIA: MOTORYZACJA: SPRZEDAM KUPIĘ CZĘŚCI ZAMIENIĘ INNE NIERUCHOMOŚCI: SPRZEDAM KUPIĘ WYNAJMĘ ZAMIENIĘ PRACA: OFERUJĘ INNE: USŁUGI SZUKAM DO WYNAJĘCIA SZUKAM SPRZEDAM KUPIĘ INNE zlśc rgzcyj, smzlść, zlśc ltycz, kmktyść, pzlść, kltr sbst, krtyść, br zjmść bsłg kmptr, kcpcj fkcj Mjskg Ośrk Sprt Rkrcj Kętrzy, któr zrć stępjąc lmty: -ps zkrs złlśc MOSR, -prpzycj rzj ych rz stjących frm rkrcyj-sprtych MOSR, -skz źrół fs złlśc MOSR z zglęm chó łsych śrkó zętrzych, Wymg kmty ścz: 1. Lst mtycyjy, kstrsz sby, CV, 2. Ptrz ksrkp kmtó strzjących ps klfkcj rz stż prcy, 3. Oścz st zr, 4. Oścz krlśc, 5. Kcpcj fkcj Mjskg Ośrk Sprt Rkrcj Kętrzy. 6. Oścz, ż kyt yrż zgę prztrz sch ych sbych zg z Ustą z 29 srp 1997r. chr ych sbych (t.j Dz. U. z 2014r, pz z zm.) 7. Oścz kyt krzyst z pł pr pblczych krlśc z przstępst ppł myśl lb myśl przstępst skrb, BEZPŁATNE Trść głsz: głsz rb 15 słó Kp lży ypłć czytl rkym ltrm, zkrśljąc zkm X X rbkę, którj m kzć sę głsz przsłć lb strczyć sbśc rs rs rkcj: Nsz Nsz Mst Mst Kętrzy.pl, Kętrzy.pl, Plc Plc Płsskg 10/1, Kętrzy Kętrzy jpóźj cąg jpóźj 7 ty ś y gz. gzty gz OGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE NA KUPONACH. yrżm zgę prztrz mch ych sbych zg z stą z 29 srp 1997 r. chr ych sbych (Dz. U. Nr. 133, pz 883) IMIĘ, NAZWISKO ADRES: s, jst slym tyksytm- zlcz l rk, j rg tlśc, spr prcę mózg kł rg. Jk stsć sk z rktk? Zlc k t ml rzy z k. 30 mt prz psłkm. Mż g pć sm, bąź stsć jk skłk kktjló, sró lb słtk. Pmysł kktjl z skm z rktk Kktjl z mrchką- mszk prprcj 1:1 sk z rktk mrchg Kktjl z przczką- mszk prprcj 1:1 sk z rktk przczk Kktjl rktk-brzzy- mszk prprcj 1:1 sk z rktk z skm z brzzy Gz kpć? Sk z rktk mż zkpć ptkch, sklpch z zrą żyścą. W Kętrzy srcz plcm sklp zlrsk-myczy U bbk mszczący sę pl r 4 mjskm trgsk. Ntl Szymńsk -ml: Dkmty lży skłć trm : 22 rzś 2015 r. gz p rsm: Urzą Mst Kętrzy, l. Wjsk Plskg 11 z pskm Dyrktr Mjskg Ośrk Sprt Rkrcj Kętrzy. Dcyj t pły Urzę Mst Kętrzy gz , t stmpl pcztg. Ofrty, któr płyą rzę p yżj krślym trm bęą rzpt. Ifrmcj yk br bęz mszcz str trtj Blty Ifrmcj Pblczj ( rz tblcy frmcyjj przy l. Wjsk Plskg.11. Wymg kmty : lst mtycyjy, szczgół CV ( z zglęm kłg przbg kr zj), py być ptrz klzlą: Wyrżm zgę prztrz mch ych sbych zrtych frc prcy l ptrzb zbęych rlzcj prcs rkrtcj zg z stą z 29 srp 1997r. chr ych sbych ( Dz.U. z 2014r., pz z późń. zm. ). PRACA Szkm prcy jk lktk. Tl lb Opkk zc ky, tl Pszkję sób prcy chrktrz Drcy Ubzpczg, gtych trzyć Dzłlść Gsprczą. Ofrję trkcyjy systm ygrz, tk sprc fs prszych 24 msącch prcy, prfsjly systm szklń przygtjących z Drcy Ubzpczg. Tr: Sęppl, Brcy, Srk, Kętrzy, Krsz, Rszl, Bsztyk, Kty, Lzbrk Wrm., Ort. Ktkt MOTORYZACJA Sprzm Rlt Cg, 1,9 t, sl, 2001 r., prszy łśccl krj, tl Sprzm kł KPL 12 cl przyczpk smchj Ft 126 p Tc. Tl (D mśc rkcj) Brmstrz Mst Krzysztf Hćm DATA I PODPIS

15 Wyc: Kętrzyńsk Ctrm Klt, l. Skrskg 24 A, Kętrzy Rkcj: Plc Płsskg 10/1, Kętrzy, tl Rktr czl: E Brzstk Frcszk Jrńsk - zkrz Wjcch Crk - zkrz Współprc: Ntl Szymńsk, Bt Szksztl, I Brtszk, Szym J Pr, Arzj Tbrsk, Mrl Pórksk, Arzj Ptczk, Ktrzy Blcrzk, Mr Rtksk - Kpr, Agszk Kr Rklm: tl Drk: M Rgl, Ozł Błymstk, Drkr Prs Igtk 40/2, Kls, tl Rkcj zrc zmóych tkstó rz zstrzg sb pr ky skrótó pblkych lstch słych mtrłch. Rkcj p z trść głszń. -ml: O B W I W I E S Z C Z E N I E C Z pst N - sk Mzr z r. rt - z Mzrskg g sk pz.1584) 2014r. z zbch s h byc r r z zmj pz.389), z 2013r. 5 76/1 X/ - zrskg M 2 z msj k rfr spr 2 lpc ch c czr 18 pz.2582) 015r. 2 m, h lc lk y b 2015r. 2015r. c z spr tr z j pblcz kmsj ch y f r spr kmsj ych z s rm f h stsyc r m fr Sz (Dzk ybrczych rfrm ptrzb, zb Nmr b 1 Ks 2 rz p m zt Ks ; ; Mc. yst rz 6 - ; A 6 Rtj j ;. r m 68 Sz bj k rfr ; Przsz Mjsk 11- Przszkl 11- zb msj j k spr m Itgrcyj szkl Npblcz 3 4 Ulc: 5 Ulc: Dl c: ; J s Sb tk m Kzmrz c: g Wlk m kg s ; p L ; Ns 1 r m rz 7 1 ; 9 1 W g; y B ; m rz rzyst p 56 ; stsk P ; y R rzb W, g J ; tf S t B 60A; rsk Hrc ; cz Ur k y ; g tr. Przszkl 11- ; Itgrcy Kzmrz l. 11- t I rcy g Npblcz rcyjym 12 Wlkg rcyjym Ulc: 6 A. P 7 m Stf Kzmrz c: g Wlk g Chrbr tskg P ; rs P ; z Br przyst m przyst m tf ; g; y B ; g; rz p m z z ; ; B ; yk r H cz Sk 20 mr ; Br g J ; tf S t B ; g L hl D ; yst rz 18 - rz 0 2 m r m ; cz; Hg ; przyst m skg rg t. k Pr ; krj S ; 2 r m. ; G. S r Sk ; Kl ; Kt 17 mr ; s S g Kzmrz l. 11- jsk M Kzmrz l. 11- rskg t ; s ; C Pt 11- rcyjy 12 Wlkg 12 Wlkg trm Ekcyj Stf 8 Ulc: Mjs 9 B Os 10 tf ; c: G. S k js ; Kprk ; l ; ch C ; cg Ig l ; czt P m ; rk O ; ; Br rskg k st przy m ; zkl S ; jsk W k Pls g msk L m cg g szsk Kr ; J przyst mr 7 ; ; Spk. skg. 28 st - 34; g k. rzyst p cz pr Ks ; Klj j ; prt S ; p Sz ; Mr r C rz 3 r m ; ; ck Mzck ; tl p ; rg T ; ; Gmz Wjsk l. 11- ; N ; ; Pcz l zjm Nr 9 Plskg czt S 11 Ulc: m 12 Ulc: m s Lm ; m Ry Prsk c:, 12 r m Eml c: r t Pl ; G. 8 przyst m rz 34 ; M ; kg s m 2 rz 22 t m ; l Z. m 1 ; 6 1. l g Skrsk r m 9 1 ; Mz szk M m A 1 ; ll W. rz r m y rzyst p szk M m g przyst m 19 rsk Mz ; l P ; s Pmr m rz 2 przyst 30; mtr C ; m rzyst p A ; cg Ig k s ; ml R czrs Mlczr 4-10; t S ; 11- rz 11- kg s ; szc t ; c: Ul m L Gr Gr Ryc 14 c: Ul Nr Kch Mr c: m A yk As ; m A przyst m 1-7 ; A Ig c ; lsz J lzk Grl Gr ; z Mrs Mr c Plc Pl. rsk yc ; trmjsk S ; p S Arzj c: k Smls r ; rc D ; El skg ch ; l J T Mr j pck K ; Mr ybr S ; P ; ; W m ckcz M ; G. cg Ig ; szbsk K ; Kjk ; cr p ; sz T g k ; j rz A trg S ; y z j rzszk O ; y Fr T m ; sttg K I t Z - j sk Ml ; czt P m rz p jsk W ; lsk W ; Zt g Skrsk m 1 m rz 6 Kjk ; j j R ; P y rsz r W ; ; cz l W ; k L ; s Byg k hp C ; cz Gr. ; ; Ogr yst rz 1 m rz 5A rz Zt ; z Zj. przyst m rzyst p 15 17A 17A ; J ; c Arm Pl j j Kr l ml R tt Trgtt Tr ; R ; k Zm. k s ; cz kr C ; Cypr cz ; J y rzch B ; ; ; k L ; ; Zm Plc 2 przyst - 10; r S rz 4B rzg j; c Pl yb R ; l. 11- K. J ; ky Zm ; By l. 11- gsk Szp b Pty ptl zb ptr. Rhb 11- Pt Szptl Ch Pr Cr Mr l. 11- Sl ltcyj y t - t Gb hrrgczj - b s m rz p rf b Os rfrm s Ug! b s r m, j. t f r b s 24 srp m ty ( b s 015r. sy p jst, rm f j j. m m ty ( s 015r. 2 b ), sy s sp mrk zczym lb 2 b s p ym stp srp r.. sy y m g ybm prz rz sb sk Brmstrz bz sb z kl L rfrl m gz (zl) t Brms ( -) - m Dm h c rz t zb Ntrz

16 Krbl REPERTUAR r MINIONKI 3D - bbg ŻYĆ NIE UMIERAĆ ŻYĆ NIE UMIERAĆ r MINIONKI 2D - bbg MINIONKI 3D - bbg ŻYĆ NIE UMIERAĆ ŻYĆ NIE UMIERAĆ r BYSTRY BILL MINIONKI 3D- bbg KARBALA KARBALA r BYSTRY BILL KARBALA KARBALA r MINIONKI 3D - bbg ŻYĆ NIE UMIERAĆ ŻYĆ NIE UMIERAĆ r BYSTRY BILL KARBALA KARBALA r HUGO I ŁOWCY DUCHÓW - bbg KARBALA KARBALA.k.ktrzy.pl "KARBALA" p jj z jbrzj bhtrskch bt Plkó p II j śtj. Stjąc k k z śmrcą, plscy żłrz przżyją 4 pkł. Hrcz pst, trmcj l lk sprją, ż plsk-błgrsk frmcj tylk yg btę, l ychz z j bz strty jg żłrz. Krbl t flm jszych plskch bhtrch, któch zycęst br Cty Hll przz łg czs był tjmcą. Flm j klsy plskj msj Irk. Plscy żłrz ykzl bt Cty Hll prz męst gę. Dzęk Krbl ży ts plskg żłrz - kńc trjącg stsk, mm przżjących sł rg. I Brtszk Mjsc: K Gz, l. Skrskg 24 Trmy: gz gz Blty byc ks k Gz Cy bltó: rmly 13 zł, lgy 11 zł Byst Bll Żyć mrć Brtk (Tmsz Kt), gyś zęty ktr, trz zbcz pblczśc pplm tlzyjym sh, j sę, ż jst lczl ch. Włg lkrz zstły m zl trzy msąc życ. Brtk pst mksyml ykrzystć t czs, prząkć sj spry, prć błęy życ pgzć sę z kchą córką. Wrzy, ż m tkj sytcj, z którj byłby jkgś yjśc zskkjąc jblższych pgą ch pczcm hmr str sę zmć bg ls przkć Njyższg Scrzystę, by jg hstr zkńczył sę hppy m. I Brtszk Mjsc: K Gz, l. Skrskg 24 Trmy: , gz Blty byc ks K Gz Cy bltó: rmly 13 zł, lgy 11 zł Czy szyscy zc jż szg jmłszg próżk? Byst Bll t rczy pmysły mś kl, któ mrzy lkj przygz. Prg pójść śly sg tty próżk, któ tm zgął pczs jj z ypr. Mły kl rzy, ż mż g lźć. Pg przc ęc sój zly m yrsz rgę. Śly ą g h lgł zk strljsk stępy. Pczs próży Bll zysk gr klrych przyjcół: kgr, zbk zą jszczrkę. Z ch pmcą łtj bęz przć pszk kchg tty. I Brtszk Mjsc: K Gz, l. Skrskg 24 Trmy: 11.09, gz.16.00; , gz.14.00; , gz Blty byc ks k Gz Cy bltó: rmly 13 zł, lgy 11 zł Ug kkrs! Drzy Czytlcy! W kkrs kży mż ygrć jścók ly ss flmy Wystrczy ysłć ml z pprą pzą rs: Ug! T lczy sę szybkść ppr pź. Rgły są prst: pz przyjmjmy pątk (4 rzś) gz. 18. D prsz sby, któr zlą pprj pz ygją. Kcz pjc m sj : mę, zsk mr tlf. A t pyt: Pj tytły flmó płmtrżych, któch tj p Brtłmj Tp zgrł spól z Łkszm Smltm. WYNIKI KONKURSU Prł pź pyt: W któm rk kzł sę prszy kmks Ftstycz Czórk? brzm Pój jścók l yb ss K Gz ygrl A Klsk Ktrzy Ejmt - Ułscz. Wjścók br ks K Gz cz gz

Kawa. herbata? czy WSTĘP HERBATY CZARNE. Eksponuj sezonowe produk

Kawa. herbata? czy WSTĘP HERBATY CZARNE. Eksponuj sezonowe produk WSTĘP HERBATY CZARNE KLASYKA NA PÓŁCE Hrt zr ę sgt śró hrt (70% lś srzż hrt) Mż rzgtć z r różrh sh ltg z lrh ó ś Pls K z hrt? Dż zl z ł zr? C r lzg? Pls r tór zz ę zló ż hr Wśró głóh ó sęg ę sę zą łśś

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

Inauguracja piłkarskiej III ligi Początek sezonu pechowy dla Granicy

Inauguracja piłkarskiej III ligi Początek sezonu pechowy dla Granicy Kętrzyńsk Wczór Kbrty Jż stł psł sę klrz mprz rgzych kętrzyńskm mfttrz. Śmch brą zbę zgrtją prgrmy ymcz, pł mprzcj, prz szystkm śmsz z trścą.w tym rk Kętrzy bęą gścć kbrty: P Wyrgrszm, Śrszczychrząszcz

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PLANOWANIA ZADAŃ BUDŻETOWYCH PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA PŁOCKA

INSTRUKCJA PLANOWANIA ZADAŃ BUDŻETOWYCH PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA PŁOCKA Złączk Nr I d Zrządz Nr 5709/06 Przydt Mst Płck z d 4 pźdzrk 2006 INSTRUKCJA PLANOWANIA ZADAŃ BUDŻETOWYCH PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA PŁOCKA Istrukcj zr zsdy przygty prjktu budżtu przz kmórk

Bardziej szczegółowo

2 Criminal records. Vocabulary. burglary. Crimes. Criminals

2 Criminal records. Vocabulary. burglary. Crimes. Criminals FR 2 C Vy G P P Vy C C P fi Sk R A W C C 1 Zjź z zę żzy yzy. Z y łóż zy ó łjąy zę (1 8). 1 k 2 4 y j y y z q y k q 5 6 7 8 4 Uzłj z (1 7) yz z ćzń 1, 2 j. y j. FR 1 T 2 T k M S. A k k. 4 I y k. 5 Ty k.

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu r lp Br - lp ul. Łbsńsk 2 tl. 72 23 859 Zprs trku l 3.-2. D u Atż srs stlcj gch GAZ BZZA 86-6 Br Bgsk ul. stńcó lkp. 44 tl./fx 364 6 tl. k. 67 35 43 chk pj kputr gstk stlcj gch kputr gstk slk, AB, TC,

Bardziej szczegółowo

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze Rj ół Pńt Pt It St Ktuh SE.NS-82/44400/9/BW/10 j tóh u fmj gółm tm tlh gółm ół Tbl l PSSE Pgt ół g u lg 2010/2011 l t bl ż Lb ół tóh mt - gt mt b l t l t ht : bu t - ą * tó glęu t t th ą gt g u lg 0 1

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

+ 25,15 dach. + 19,00 peron + 18,76

+ 25,15 dach. + 19,00 peron + 18,76 lj ół - z - l l fbą zją lz R, zęś jj; - zz zęz, z zz j - lj l, j ł-glj lz R, z łó, ł l - bzz - l bl f l ąb - zlj l, - zlj - bl z T - bl f l l R, z j,,,,,,,,,,, UY ITIĄY I T PRMIOTM OPI,,,,, OI ŚI P.O.POIŚ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P bj jęć Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P p: Rpą M Ekj Nj 7 pźk 2009. p pggg (DU 2009 168, p. 1324). Rpą M Ekj Nj Sp 1 g 2004. p k p g p (DU 2004 260, p. 2593 m.).

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

4 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJ CA W OBSZARY WIEJSKIE

4 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJ CA W OBSZARY WIEJSKIE Blt Lklj rp Dł r 5 (2011) Prs pź g Prs Zrą LD l Blt Pstł l frl ę spłc Fcj Lkl rp Dł Wstęg c órą jś rt jż trł psł sę ł jąc śr j Wslkg rj r l ksltcj sł ż l łc śr j pł sę j ął spółcę pstł l frl ę spłc t jst

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 Pds pn d pcn Pzdmg Sysmu Ocnn: 1. Su Gmnzjum n 2 2. Pds pgm dl gmnzjum OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Tarnowskich Górach

Muzeum w Tarnowskich Górach Tg 1980 1981 S: Rb C Sb Rb (IPN K) K: Kf Gźź (M Th Gh) P gf: Bgł N W ł b: Oł IPN Kh M Th Gh NSZZ Sść Th Gh Ah G b R Kg NSZZ Z Tg M Th Gh P : D Z g b żł g ł g. P P KP PZPR Th Gh (1971.). F. Ah G R 1980

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Złą Uhł N 69-211/2012 Zą P Kś 20 2012 l óń blh Ss P Kś Rł I Ps gól 1 Rgl śl gł l óń blh Ss P Kś s, słg lb b bl h śó fsh, ó sj Ss P Kś lż źół h h, hb ż ęb s ślją s h śó P ż gl : 2 1) Zą

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

啇c go b kt ᆗ匷 y l y s l g y l. P ysł ᆗ匷 ᆗ匷 s ob kt b o l go ᆗ匷 l. P ysł ᆗ匷ᆗ匷.. ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 啇c go Pᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷 ᆗ匷 s 啇c go l. ᆗ匷. 呷b s ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷2-500 ᆗ匷 s o ot o co 啇c go ᆗ匷 P ó O g Z I s y TECHPLAN ᆗ匷 ᆗ匷

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR, SPP i PPZ

Automatyka SZR, SPP i PPZ ZN 5R Atmt ZR, PP PPZ 06-05-12 Atmt ZR, PP PPZ 1. ZAADA DZIAŁANIA...2 2. CHEMAT UNKCJONALNY... 2 2.1. MODUŁ WYŁĄCZNIKÓW...3 2.2. MODUŁ CZŁONÓW NAPIĘCIOWYCH... 3 2.3. MODUŁ GŁÓWNY AUTOMATU... 5 3. PARAMETRY...8

Bardziej szczegółowo

to jest biegun... to jest biegun... Twoje Imiê i Nazwisko:

to jest biegun... to jest biegun... Twoje Imiê i Nazwisko: N kñcch œwt! Krt prcy - Klsy I - III Tt w¹y Kp¹ EAZA - Dw Bgy - c³y œwt rlw¹ w ltch 2013-2015 Krty prcy w frc pf jj¹ s¹ str.wrc.pl w k³c Ekcj > Ofrt kcyj Twj Iê Nwsk:... 1. Ns plt, Z, ps w bgy - pó³cy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że warunki ww. umowy zawartej z Wojewódzką Komendą OHP są przestrzegane. Środki finansowe prosimy przekazać na rachunek bankowy Nr...

Oświadczam, że warunki ww. umowy zawartej z Wojewódzką Komendą OHP są przestrzegane. Środki finansowe prosimy przekazać na rachunek bankowy Nr... Dz tw r 77 4674 Pz. 518 ącz r 4 Mcwć t Pczęć rcwc (mcwć t) (częć rcwc) Wwóz Km OHP z rctwm trum uc Prc Mz w... DOKŁD MRY MÓW O RFDJĘ! Or, z tór wum rfucę. W rcwc Dzń zwrc umw rfucę rfucę wgrzń wcch mcm

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁY PRENUMERATA ELEKTRONICZNA PRENUMERATA PAPIEROWA NEWSLETTER CONTENT MARKETING. Media Pack 2017

ARTYKUŁY PRENUMERATA ELEKTRONICZNA PRENUMERATA PAPIEROWA NEWSLETTER CONTENT MARKETING. Media Pack 2017 ARTYKUŁY PRENUMERATA ELEKTRONICZNA PRENUMERATA PAPIEROWA NEWSLETTER CONTENT MARKETING M Pck 2017 WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE NA RYNKU CZASOPISM BRANŻOWYCH Mg Spżc j ttł ct AF M ką g Plk Pł któ 8 lt p ptj

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南9 ၇南4 y ၇南z bu ၇南4 U u ᆗ呷c y z m u z jj (humu u) z m c 嗷 ych z 喗 z 5 cm ub śc śၷ啗 = ၇南 # ၇南99၇南96 ၇南 b y z m y ၇南 m ᆗ呷b ym 6၇南 m၇南 z u z z

၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南9 ၇南4 y ၇南z bu ၇南4 U u ᆗ呷c y z m u z jj (humu u) z m c 嗷 ych z 喗 z 5 cm ub śc śၷ啗 = ၇南 # ၇南99၇南96 ၇南 b y z m y ၇南 m ᆗ呷b ym 6၇南 m၇南 z u z z ၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 4 4 4 5 z y 6 7 ၇南 9 ၇南4 ၇南4 ၇南4 4 4 z y ၇南ᆗ呷cz zb zch z m z m b um czych ub၇南 ၇南 cm * 45 ၇南ᆗ呷cz zb zch z m z m b um czych zy ၇南 cm ub၇南 śၷ啗 = ၇南 # ၇南 45 ၇南y z uzu yzm m ch m m ył czym

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Newsletter. W skrócie... Czerwiec

Newsletter. W skrócie... Czerwiec C Nltt W k P C t ą źą Chlfl Kt ę S Stt W llś K Q10 tę Gę R St Tą klfk USA R St t tl tę b ł Nt Sh kę L V kt NSP Plk Z kf Nt Sh W bęą ę kf Nt Sh Z Błtk Z Ob tk bęą ę 14 W Błtk tt 11:00, Z ę ś W h kf tt b

Bardziej szczegółowo

ŻYJE BAL NIECH r. Ala i klasówka z historii MASKOWY. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie. Nr 3/9 styczeń 2013 r.

ŻYJE BAL NIECH r. Ala i klasówka z historii MASKOWY. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie. Nr 3/9 styczeń 2013 r. Rs Ns k 5 Sk Ps 12 Psńó Śąskh s N 3/9 sń 2013 A ksók hs Z Bńsk, k 5b ŻYJE 12 BAL 10012013 NIEC ASKOY 2 O s ó ks 2 - s só BUONICZOIE BAJEK 6122012 Skń są P k Z b sę, sk bk óżk s k O s O k hs s ąę bą sę

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia. Prąd elektryczny. Siła elektromotoryczna. Siła elektromotoryczna SEM. W = q. b) i. Źródło wykonuje pracę nad ładunkami kosztem

Zagadnienia. Prąd elektryczny. Siła elektromotoryczna. Siła elektromotoryczna SEM. W = q. b) i. Źródło wykonuje pracę nad ładunkami kosztem Zagada Prąd lryczy. Sła lrmrycza SEM. Zasada dzałaa ga. dal rzczys źródł apęca. Opór ęrzy źródła 4. Sa jały sa zarca a) Wszys puy przda mają a sam pcjał. Elry sbd pruszają sę ąrz przda przypadych ruach.

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ RYBACKĄ (LGR) OPERACJI DO FINANSOWANIA

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ RYBACKĄ (LGR) OPERACJI DO FINANSOWANIA W-2/4.1. WNIOSEK O DOFINANSOWA mh k 4.1. Rój bsó lżh bt łąm lj j ljąh fukju lklj u bkj (LGR) bu umjęt ktj lklh sł Pm Oj Zóż ój skt błóst bżh bsó bkh 2007-2013 Pt ję SW... Pę, s, t ję Pt ję LGR Zk s...

Bardziej szczegółowo

ZANIECZYSZCZENIE WÓD BIA EGO DUNAJCA NA TLE BADA MONITORINGOWYCH

ZANIECZYSZCZENIE WÓD BIA EGO DUNAJCA NA TLE BADA MONITORINGOWYCH ó Is Oh s ZANIEZYSZZENIE Ó BIAEGO UNAJA NA TE BAA MONITORINGOYH Ol: h sss s S G l Z: Mls ó Is Oh s s Sbs A: Nl Mg s Bb ó, s 2003 Ss : 1. lm h m 2. sm 3. Omó ó b mgh ó Bg 2001 4. Omó ó b mgh ó Bg 2002 5.

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Raciążu

Bank Spółdzielczy w Raciążu Złączik r 1 d Itrukcji śidczi uług zkri rdzi rchukó bkch, di krt d rchukó rz uług bkści lktriczj dl klitó ittucjlch Bku Sółdzilcz Rciążu Bk Sółdzilcz Rciążu część 1 Wik trci rchuku /zię dch *) tl głók

Bardziej szczegółowo

R Gniezno. Poczàtki paƒstwa polskiego w X w. Paƒstwo Boles awa Chrobrego w1003 r. Polska i jej sàsiedzi w chwili Êmierci Kazimierza Odnowiciela

R Gniezno. Poczàtki paƒstwa polskiego w X w. Paƒstwo Boles awa Chrobrego w1003 r. Polska i jej sàsiedzi w chwili Êmierci Kazimierza Odnowiciela pƒt Chb Gƒ pcàt p Gƒ K b P Scc Scc P R c G Ê c Ê S P Cchy Cƒ cyc c p Cƒ S p p Kó Cchy Ê c c Ê yc P c y b b cyc t Pƒ t P P c Pƒ jy bycy B Chb K b P Kó c y pƒt P y c P pcàt àó I Nt py àc p I tch 989 992

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

10, 24 12, 26 7, 21 5, 19 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17, 31 10, 24 7, 21 7, 21 4, 18 2, 16, 30

10, 24 12, 26 7, 21 5, 19 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17, 31 10, 24 7, 21 7, 21 4, 18 2, 16, 30 LLU. Z.., LC, UL. ZMŁ 1 TL. 61/4478459, 5173239 MJCŚĆ/ULC M LC BÓ BÓ Ó CHK LKBT BŻZ CH ( ZBÓK 2 CH (BZ KU Z CZK J) ZM) ieruchomości zamieszkałe ZBU JZ częstotliwość co 2 tygodnie K 2017 LC: 5TCZ, ĄBK,

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Mediator akademicki jako przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku akademickim

Mediator akademicki jako przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku akademickim Mdtr kdmck jk przcwdzł mbbgw w śrdwsku kdmckm Z s d y I. M d t r p w p r w d z ć p s t ę p w m d c y j w p r I I. M d t r p w w s w y m p s t ę p w u k r w ć s ę p r z d I I I. M d t r p w d b ć z p w

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpiecznikowe DIN D0 Neozed gg

Systemy bezpiecznikowe DIN D0 Neozed gg Neozed gg -,, D03-400V AC/ 250 V AC (A) Kolor Kodowy D03 D03 2 4 6 13 16 20 25 35 50 63 80 0 różowy brązowy zielony czerwony czarny szary niebieski żółty czarny biały miedziany srebrny czerwony GG40V2

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PROSTOKĄTNE Informacje techniczne 1 Kanały 2 Kolana 3 Trójniki 5 Odsadzki Czwórniki 7 Przejścia 8 ELEMENTY DACHOWE Podstawy dachowe 9

ELEMENTY PROSTOKĄTNE Informacje techniczne 1 Kanały 2 Kolana 3 Trójniki 5 Odsadzki Czwórniki 7 Przejścia 8 ELEMENTY DACHOWE Podstawy dachowe 9 ELEMENTY PROSTOKĄTNE nomcj tcniczn 1 Knły 2 Koln 3 Tójniki 5 Oszki Czwóniki 7 Pzjści 8 ELEMENTY DACHOWE Postwy cow 9 Wyzutni 11 Czpni powitz 13 Wywitzki 15 Koln czpn 15 NOX STANLESS STEEL 58-512 St Kminic

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA SZKÓŁ 2015/2016 SZKOŁY PODSTAWOWE. K o s. S i a t k ó w k a. r ę c. y k ó w k a. r ę c. n a. n a. c h ł

KLASYFIKACJA SZKÓŁ 2015/2016 SZKOŁY PODSTAWOWE. K o s. S i a t k ó w k a. r ę c. y k ó w k a. r ę c. n a. n a. c h ł Lp B g I d B g f 4 - b j U j U j r ę r ę K K T T C ż H W ż B g um d L d d d d d d d A 1 Dbr 27 18 37 8 10 14 18 8 11 16 16 14 11 11 31 6 256 2 p 7 6 10 24 10 8 11 9 11 8 31 18 9 9 10 10 11 7 202 3 Kd 6

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

NR 4/49/2008/2009 DWUMIESIĘCZNIK marzec/kwiecień

NR 4/49/2008/2009 DWUMIESIĘCZNIK marzec/kwiecień NR 4/49/2008/2009 DWUMIESIĘCZNI m/wń 27 m 2009 w sym gmjm był sę Dń Smąw N tę ystść ybyl stwl wł smąwyh śwtwyh: Pwąy Ry Gmy Stsłw Mly, stę wójt Mhł Amy, Gmy Otw yt Zsł Sl-Pslg Gl Sl Dń bt t jż thę m śwęt,

Bardziej szczegółowo

Program Narzędziownia

Program Narzędziownia Sp.... Pgm Sp.... Pgm Pgm mgyy służy eecj lścej tścej: Mgyó epytych Opyą Mtełó Śkó tłych Wybó e e scególym ugleem y, ypżyc pyel sptu jeg użytkkm. Sp.... Pgm Zlety pgmu: Psty bsłue Łty e e żeu Elstycy T

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Lekcja 7. Chodzenie przy nodze mijanie innych psów. Nauka wchodzenia na kocyk polecenie Na miejsce

Lekcja 7. Chodzenie przy nodze mijanie innych psów. Nauka wchodzenia na kocyk polecenie Na miejsce Lcj 7 Chdzni rzy ndz mijni innych ó Smycz rj ręc, i rzy Tjj j ndz Wydj mndę CHODŹ i rzjdź i ró Su ugę Tjg n bi trzymjąc j ręc iłczę ub znur d rzciągni n yści mt (mżz użyć ygnłu nutrng trz Lcj 2) Wydj mndę

Bardziej szczegółowo

Plan lekcji na rok szkolny 2014/2015

Plan lekcji na rok szkolny 2014/2015 Pl lj sly 2014/2015 Ogóls S Muy I s. Zsl Só Muyyh 2 Im. Wjh Kl Rs Pyy y RP u 28 s 2014. Obuj 1 2014. KLASA 1 WYCHOWAWCA MGR BARBARA PAŁYSIEWICZ 3 9.45-10.30 4 10.40-11.25 ym s. suhu g1/ só s.y/s.y. GL

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

Program Narzędziownia

Program Narzędziownia Pjekte Wże Glce Pgm Pjekte Wże Glce Pgm Pgm mgyy służy eecj lścej tścej: Mgyó epytych Opyą Mtełó Śkó tłych Wybó e scególym ugleem y, ypżyc pyel sptu jeg użytkkm. Pjekte Wże Glce Pgm Zlety pgmu: Psty bsłue

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BIURO PROJEKTOWE OPRACOWANIE 勷. K zysztof Now k DATA OPRACOWANIA Kw c ń 勷 勷 勷 勷. 1 SPIS TREŚCI I. WYMAGANIA OGÓLNE II. ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 2 I. WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF KOCHAŃSKI, JACEK WRÓBEL,

KRZYSZTOF KOCHAŃSKI, JACEK WRÓBEL, NAJLEPSZE Z OBU GATUNKÓW: WYWIAD Z CS FRIEDMAN 05 (356) 2012 zk łśkó ftk C 9 zł 99 r ( t 8% VAT) AJNOWSZA POWIEŚĆ s friedmann JUŻ W SPRZEDAŻY! P RÓ S Z Y Ń S K I M E D I A PRÓSZYŃSKI MEDIA R Sl rsl INDEKS

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Techniki relaksacyjne Relaxation techniques. mgr Elżbieta Sionko. Opis kursu (cele kształcenia)

KARTA KURSU. Techniki relaksacyjne Relaxation techniques. mgr Elżbieta Sionko. Opis kursu (cele kształcenia) KARTA KURSU Nz Nz j. ng. Tchniki rlkscjn Rlion chniqus Kod Punkcj CTS* 1 Koornor mgr lżbi Sionko Zspół dkczn mgr lżbi Sionko Opis kursu (cl kszłcni) Clm kursu js zpoznni sudn z pojęcim srsu i snu rlksu,

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo

Pojęcie modelu. Model ekonometryczny. Przykład modelu ekonometrycznego. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych. Etapy analizy ekonometrycznej

Pojęcie modelu. Model ekonometryczny. Przykład modelu ekonometrycznego. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych. Etapy analizy ekonometrycznej Poęc modlu Modl s o uproszczo przdsw rzczwsośc Lwrc R Kl: Modl s o schmcz uproszcz pomąc so sp w clu wś wwęrzgo dzł form lub osruc brdz somplowgo mchzmu Główą zlą modlu s możlwość go bzpczgo przprowdz

Bardziej szczegółowo

ISSN /2016 (48) 6/2016 (50) strony DODATEK: strony DODATEK: DODATEK: DODATEK: ich

ISSN /2016 (48) 6/2016 (50) strony DODATEK: strony DODATEK: DODATEK: DODATEK: ich ć Z Z GCJĄ pbló p łó pk C 9 ł ( V C 9 ł ( V C 9 ł ( V -DSC pblkpl k k NU-CN p p p żl p łpk łó kók ł łg żl j l p ł p pj p lb l pk jś/jś ś lb póż f kj kpl lk p jś fl b kl l ż C 9 ł ( V pblkpl S S kók łg

Bardziej szczegółowo

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan w Cdd d M x (M ) U św N łm św m m mj gd w ę ż. Pj h dż h hł. Są p bm, pęm m, wm wwm. Mż wść b, ć ż, ć łg wwj. N b ż jdm. Pjjm ę m óżh ąów Aj, Am Af. Aj Am Pł. Ep Af Am Płd. A C w Nj d v A ś w B w 9 d J

Bardziej szczegółowo

ᐗ升 G ឧ卷n z ) P W E L E : Graphis f udi f. l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ᆗ吇g PÓŹ E ᐗ升Eᐗ升 ᐗ升 G ( H / H E 8 WE E I cj ż w ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 / ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 w j ᆗ吇ឧ喇 j z c c ł w c l g

Bardziej szczegółowo

AGJK ZAKŁAD MECHANICZNO- ODLEWNICZY ROK ZAŁ. 1989

AGJK ZAKŁAD MECHANICZNO- ODLEWNICZY ROK ZAŁ. 1989 ZAKŁAD MECHANICZNO-ODLEWNICZY ROK ZAŁ. 1989 2 Zakład Mechaniczno-Odlewniczy AGJK powstał w roku 1989 jako spółka cywilna. Kontynuując tradycje odlewnicze Staropolskiego Okręgu Przemysłowego produkujemy

Bardziej szczegółowo