Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza zorganizowała bal charytatywny. Łączny dochód z balu to 6925 zł.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza zorganizowała bal charytatywny. Łączny dochód z balu to 6925 zł."

Transkrypt

1 Bal charytatywny Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza zorganizowała bal charytatywny. Łączny dochód z balu to 6925 zł. WZRUSZAJĄCE POLICKIE KAZIUKI 2011 Karolinka w Policach Mało kiedy sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach jest tak szczelnie wypełniona, jak podczas Kaziuków. Każdego roku spotkanie z kulturą polską zza wschodniej granicy przyciąga tłumy policzan. Tym razem magnesem był Zespół Pieśni i Tańca Karolinka z Białorusi. 4 marca 2011 r. w Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji Podgrodzie w Nowym Warpnie odbył się pierwszy bal charytatywny organizowany przez Radę Rodziców działającą przy Białej Szkole. Celem tej imprezy było zebranie pieniędzy na pomoc dla najniżej uposażonych uczniów szkoły. NA RAZIE - OCALONA CO Z POCZTĄ w Nowym Warpnie? Takie pytanie zadawali sobie od pewnego czasu mieszkańcy gminy. Plotka o likwidacji placówki pocztowej pojawiła się pod koniec ubiegłego roku i jak to plotka zaczęła żyć swoim życiem. A ponieważ w każdej plotce jest odrobina prawdy, burmistrz Władysław Kiraga postanowił przyjrzeć się jej bardziej. ciąg dalszy na str. 12 Ze sprzedaży biletów osiągnięto zysk 1475 zł. W trakcie balu organizowane były licytacje, z których uzyskano 5450 zł. Pokaz sztucznych ogni, malowanie karykatur - to tylko niektóre z atrakcji tego wieczoru. Uczestnicy balu bawili się świetnie przy muzyce zespołu The Basson, który grał do tańca za darmo. ciąg dalszy na str. 4 Organizatorzy musieli dostawić dodatkowe krzesła, a i tak biletów nie wystarczyło dla wszystkich chętnych. - W Policach mieszka wiele osób, które mają korzenie Pozimowy przegląd dróg Radni gminy Dobra mieli okazję naocznie sprawdzić stan nawierzchni gminnych dróg. Wraz z wójtem i w asyście pracowników Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji UG dokonali objazdu prawie wszystkich miejscowości gminy. na dawnych Kresach Wschodnich. Stąd - tak duży sentyment do tej tradycji mówi Władysław Diakun, burmistrz Polic. ciąg dalszy na str. 6 Objazd, zorganizowany 5 marca br., posłużył za wizję lokalną stanu dróg gminnych. Wzięli w nim udział wszyscy radni (15 osób), wójt Teresa Dera oraz pracownicy Urzędu Gminy - Przemysław Kaczor i Łukasz Klimaczak. Podobne objazdy organizowane były w poprzedniej kadencji rady, niemniej tym razem wielu spośród nowych radnych po raz pierwszy mogło na własne oczy i kompleksowo poznać skalę problemu jakim jest konieczność budowy nowych dróg i remont tych już istniejących. Drogi i komunikacja stanowią z reguły temat nr 1 w każdym polskim samorządzie, ale w gminie Dobra, w której co roku przybywa ok. tysiąca nowych mieszkańciąg dalszy na str. 10

2 str. 2 Siedziba Wydziału GN mieści się w Policach przy ul. Kresowej 32/34 na I piętrze. W wydziale pracuje osiem osób, a naczelnikiem jest Bożena Sołtys, która pracuje w administracji od 1990 r. Od 2005 r. do końca 2010 r. była zastępcą naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Policach. Wydział gospodaruje nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu polickiego oraz Skarbu Państwa położonymi na terenie powiatu polickiego, obejmującego teren czterech gmin: Police, Nowe Warpno, Dobra i Kołbaskowo. W zasobie powiatu znajduje się obszar ponad 87 ha gruntów, z czego większość, bo ok. 55% znajduje się w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu polickiego, część znajduje się w bezpośrednim administrowaniu przez powiat ok. 25% (są to głównie drogi), część nieruchomości wymaga nadal zagospodarowania, tj. ok. 20%. Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności prowadzenie spraw w zakresie: 1) gospodarowania nieruchomościami powiatu, w tym m.in.: a) obrót nieruchomościami, a w szczególności: sprzedaż, zamiana, oddanie w użytkowanie wieczyste, oddanie w najem lub dzierżawę, użyczenie, oddanie w trwały zarząd i wygaszanie tego zarządu, b) przygotowywanie, ogłaszanie i przeprowadzanie przetargów na sprzedaż, oddanie w wieczyste użytkowanie, najem lub dzierżawę nieruchomości, c) bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości, d) ustalanie opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania lub trwałego zarządu nieruchomościami, e) orzekanie o wysokości odszkodowania za działki gruntu zajęte pod drogi publiczne, f) wydawanie zgody na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości powiatu, g) wydawanie zgody na dysponowanie nieruchomościami powiatu na cele budowlane, h) podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomościach stanowiących własność powiatu, i) orzekanie o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości stanowiących własność powiatu, j) ustalanie wysokości odszkodowania za działki gruntu zajęte pod drogi powiatowe; 2) gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym m.in. a) obrót nieruchomościami, a w szczególności: sprzedaż, zamiana, zrzeczenie się, oddanie w użytkowanie wieczyste, oddanie w najem lub dzierżawę, użyczenie, oddanie w trwały zarząd i wygaszanie tego zarządu, b) sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nierucho- Powiat Policki DWA WYDZIAŁY STAROSTWA Powiatowa Geodezja i Nieruchomości - po nowemu Z początkiem tego roku zreorganizowano dotychczasowy Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Policach, w wyniku tego powstały dwa wydziały: Wydział Geodezji Kartografii i Katastru (GK) i Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN). ZADANIA WYDZIAŁU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI mości przeznaczonych do sprzedaży, oddawanych w wieczyste użytkowanie, najem lub dzierżawę, c) przygotowywanie, ogłaszanie i przeprowadzanie przetargów na sprzedaż, oddanie w wieczyste użytkowanie, najem lub dzierżawę nieruchomości, d) bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości, e) ustalanie opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania lub trwałego zarządu nieruchomościami, f) wydawanie zgody na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości Skarbu Państwa, g) wydawanie zgody na dysponowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na cele budowlane, h) podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, i) regulowanie prawa własności nieruchomości, m.in. zwrot gruntów pod budynkami, przyznanie na własność działek do dożywotniego użytkowania, j) przeprowadzanie inwentaryzacji mienia Skarbu Państwa w celu złożenia wniosków do wojewody zachodniopomorskiego o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości przez powiat z mocy prawa, na wniosek oraz w drodze porozumienia, k) orzekanie o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz znajdujących się w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych, l) wywłaszczanie nieruchomości przeznaczonych na realizację celów publicznych, m) zwrot wywłaszczonych nieruchomości, n) orzekanie o wysokości odszkodowania za działki gruntu zajęte pod drogi publiczne, orzekanie o ograniczeniach w sposobie korzystania z nieruchomości w związku z realizacją celu publicznego. Sprzedaż nieruchomości odbywa się głównie w drodze przetargu. Ogłoszenia o przetargach zamieszczane są w prasie, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibach starostwa przy ul. Tanowskiej 8 i ul. Kresowej 32/34 w Policach. Obecnie wydział posiada do sprzedaży atrakcyjne działki budowlane stanowiące własność powiatu polickiego, położone w Policach przy ul. Kresowej oraz działki rekreacyjno-wypoczynkowe położone w Podgrodziu. - Ponadto posiadamy do sprzedaży, po atrakcyjnych cenach, nieruchomości Skarbu Państwa mówi Bożena Sołtys. Są to działki położone w Trzebieży, zabudowane domkami rekreacyjnymi oraz budynkiem po Izbie Celnej, działki budowlane położone w Dębostrowie, budynek do remontu wraz z dużą działką, położoną w Drogoradzu oraz działkę pod usługi położoną w Policach przy ul. Jabłoniowej. Ze szczegółami na temat przetargów można się zapoznać na stronie internetowej Powiat posiada również nieruchomości przeznaczone do dzierżawy i najmu i są to m.in.: - duże hale przeznaczone pod usługi i produkcje położone w Policach, - nieruchomości położone na byłym przejściu granicznym w Lubieszynie, przeznaczone pod usługi. Nieruchomości mogą być również sprzedawane bezprzetargowo lub przekazywane w drodze darowizny na cel publiczny. W 2009 r. za zgodą Rady Powiatu w Policach, umową darowizny, powiat przekazał na rzecz Sądu Okręgowego w Szczecinie działkę o pow. 0,1920 ha, zabudowaną budynkiem o pow. 554,15 mkw. położoną w Policach przy ul. Korczaka Nieruchomość została przekazana na cel publiczny z przeznaczeniem na siedzibę Sądu Rejonowego w Policach. Strona obdarowana zobowiązała się rozpocząć prace remontowe budynku w terminie dwóch lat od dnia darowizny. W 2010 r. za symboliczną kwotę, z 99% bonifikatą, sprzedano na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów z siedzibą w Policach działkę położoną w Tanowie o powierzchni 0,1992 ha, stanowiącą własność powiatu polickiego, w celu rozbudowy istniejącego budynku na działce przyległej i prowadzenia hospicjum stacjonarnego. Ponadto na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kołu Terenowemu Police z siedzibą w Policach przy ul. Korczaka 55, w 2006 r. oddano w użytkowanie wieczyste grunt wraz ze sprzedażą budynku z 99% bonifikatą a w 2009 r., oddano w użytkowanie wieczyste niezabudowaną działkę o pow. 0,2301 ha przyległą do budynku Stowarzyszenia, w celu prowadzenia działalności w sferze zadań publicznych, obejmujących działania na rzecz osób niepełnosprawnych. W 2009 r. nieruchomość Skarbu Państwa, zabudowana pałacem, położona w Stolcu gmina Dobra wraz z działką o pow. 13,3326 ha, za zgodą wojewody zachodniopomorskiego została przekazana umową darowizny na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego. Nieruchomość ta została przekazana w celu realizacji potrzeb rozwojowych uczelni, w tym z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej, miejsce wykładów i zajęć warsztatowych, spotkań pracowników Uniwersytetu i innych uczelni Szczecina z mieszkańcami, prowadzenia studiów podyplomowych, organizowania krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, sesji wyjazdowych, Dom Emeryta oraz obozów naukowych. Część nieruchomości powiatu polickiego lub Skarbu Państwa, na wniosek wójtów czy burmistrzów, jest również przekazywana gminom na cel prowadzenia ich działalności statutowej. W 2009 r. na podstawie umowy darowizny powiat policki przekazał na rzecz gminy Police 35 ulic z terenu miasta Police. Natomiast w 2010 r. na wniosek burmistrza Polic przekazano gminie Police w użyczenie na 15 lat nieruchomość Skarbu Państwa o łącznym obszarze ponad 8,5 ha, położoną w Trzebieży w pasie morskich wód wewnętrznych, z przeznaczeniem na urządzenie plaży, w celu zwiększenia potencjału turystycznego, poprawy dostępności do szlaku wodnego, rozwoju bazy turystycznej oraz przybliżenia aktywnej formy wypoczynku. W 2010 r. gmina Kołbaskowo darowała na rzecz powiatu polickiego 6 działek z obrębu Warnik, 1 działkę z obrębu Będargowo i 1 działkę z obrębu Bobolin o łącznym obszarze 0,7886 ha w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości położonych w pasie dróg powiatowych. Starosta policki gospodaruje również terenem byłych przejść granicznych w Rosówku i Lubieszynie. Nieruchomość w Lubieszynie jest w większości zagospodarowana przez oddanie części terenu w trwały zarząd Izbie Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz wojewodzie zachodniopomorskiemu. Część budynków wynajęto na cele usługowe, natomiast na pozostały teren ogłaszany jest przetarg na dzierżawę. Nieruchomością w Rosówku zainteresowana jest gmina Kołbaskowo z przeznaczeniem na lokale komunalne i socjalne oraz siedzibę zakładu komunalnego. Jest to zadanie własne gminy, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. Decyzję o przekazaniu tej nieruchomości na rzecz gminy Kołbaskowo podejmie wojewoda zachodniopomorski. Jak widać, Wydział Gospodarki Nieruchomościami ma bardzo dużo zadań. Pracuje tu wykwalifikowana kadra, która zawsze udzieli fachowej pomocy w zakresie właściwości wydziału. (red) O kompetencjach Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru w następnym wydaniu IS.

3 Powiat Policki Powiatowa telewizja internetowa Pragnąc sprostać oczekiwaniom mieszkańców Powiatu Polickiego bezustannie modyfikujemy naszą witrynę internetową. Najważniejszą z ostatnio wprowadzonych nowości jest powiatowa telewizja internetowa. Na stronie zamieszczane są archiwalne oraz najnowsze materiały filmowe obrazujące najważniejsze wydarzenia z życia naszego powiatu. Poza produkcjami własnymi, na stronie emitowane są również filmy przygotowywane przez Telewizję Kablową w Policach. Podzielone tematycznie publikacje są kontynuacją emitowanych w poprzednich latach Wiadomości z Powiatu. Dzięki nowemu serwisowi ich emisja będzie jednak o wiele szybsza niż dotychczas. Po zaznajomieniu się z zawartością powiatowej telewizji internetowej serdecznie prosimy o ocenę przeprowadzonych na stronie internetowej zmian, której dokonać można poprzez oddanie głosu w sondzie zamieszczonej na portalu Tekst: Adrian Wolanin Gdzie do lekarza nocą lub w święta? Od 1 marca 2011 r. w całej Polsce nie ma rejonizacji w dostępie do nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej. W przypadkach nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjent udaje się tam, gdzie ma najbliżej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej złożył deklarację. Do tej pory mógł korzystać z pomocy tylko w tej placówce, z którą jego lekarz rodzinny zawarł umowę. Celem nowej organizacji nocnej i świątecznej pomocy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej jest zbudowanie sieci profesjonalnych punktów obsługi pacjentów w sytuacjach nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, niezależnie od tego gdzie pacjent mieszka, i do którego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej złożył deklarację. Opieka ta będzie sprawowana tak jak dotychczas: w miejscu udzielania świadczeń, w formie telefonicznych konsultacji, a w szczególnych przypadkach, w domu pacjenta. W razie potrzeby lekarz dyżurny może skierować pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia ratunkowego. Podobnie jak w latach poprzednich obowiązują takie same zasady uzyskiwania pomocy. W stanach zagrożenia życia należy skontaktować się z pogotowiem ratunkowym, natomiast w przypadku nagłego pogorszenia zdrowia lub pogorszenia stanu w chorobie przewlekłej, osobiście lub telefonicznie, z punktem pełniący dyżur nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej. W odniesieniu do mieszkańców Powiatu Polickiego świadczeniodawcą, udzielającym od 1 marca br., świadczeń nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medika Usługi Medyczne Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Kuźnickiej 1 (całodobowy nr tel ). Wszelkie informacje dla mieszkańców Powiatu Polickiego dotyczące wprowadzonych zmian w systemie udzielania nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej, w tym wykaz świadczeniodawców z terenu województwa zachodniopomorskiego udzielających takich świadczeń, zamieszczone są na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (adres siedziby: Szczecin, ul. Arkońska 45; nr tel ; nr faksu ). Źródło: ZOW NFZ z siedzibą w Szczecin oraz NZOZ Medika Usługi Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Policach Informację opracował: Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach Co nowego w Polickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku Podstawowym obowiązkiem słuchaczy Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest uczestnictwo w cyklicznych wykładach, które odbywają się dwa razy w miesiącu wg planu przygotowanego na podstawie wywiadu ze studentami trzeciego wieku. 25 stycznia 2011r. słuchacze uczestniczyli w wykładzie połączonym z pokazem przygotowanym przez panią Agnieszkę Drzewiecką - stylistkę na temat Odkryj siebie na nowo - kreowanie wizerunku. Pokaz jak można wyglądać po wizycie u stylistki pani Agnieszka przygotowała na modelkach słuchaczkach. Efekt był piorunujący, a było to dowodem, że kobieta niezależnie od wieku pragnie dobrze wyglądać. Po wykładzie wystąpili tancerze seniorzy z Zespołu tanecznego z PUTW. 2 lutego 2011 r dr Zbigniew Głąbiński który jest kierownikiem Katedry Turystyki na Uniwersytecie Szczecińskim wygłosił wykład na temat Podróż go miejsc, które chcielibyśmy zobaczyć Wykład niezwykle cie- kawy dzięki interesującej osobowości wykładowcy, ilustrowany slajdami z ciekawych turystycznie miejsc i uatrakcyjniony degustacją win, bo wg wykładowcy nie tylko zabytki, ale chęć poznawania życia ludzi w odwiedzanych krajach w tym kuchni jest pełnym poznaniem odwiedzanych miejsc. Degustację win z wóżnych stron świata przygotował pan Adam Słabicki właściciel szczecińskiego sklepu Dobre wina. Seniorzy dzięki doświadczeniom życiowym potrafią łączyć pożyteczne z przyjemnym i nie zapomnieli, że trwa karnawał, Dlatego też 22 stycznia spotkali się w hotelu Dobosz na balu. W zamiarach mają jeszcze w lutym bawić się na balu przebierańców. Uczestniczą także w spektaklach teatralnych. 30 stycznia 2011 r. w Teatrze Polskim obejrzeli Kolację dla głupca. W czasie ferii, bo takie są w Uniwersytecie trwały prace Zarządu nad przygotowaniem drugiego semestru. A jest co robić, Uniwersytet ma 273 słuchaczy, organizuje pracę 21 sekcji w 30 grupach zajęć. Od nowego semestru dodatkowo powstanie sekcja tai-chi. W drugim semestrze studenci seniorzy będą mogli poddać nowo nabyte umiejętności pod osąd konkursowy. Zarząd ogłosił już regulaminy konkursów: fotograficznego Atrakcje powiatu polickiego, plastycznego. Pejzaż ziemi polickiej., konkurs na prezentacje multimedialne Police na mojej fotografii. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi w czerwcu, a organizator przewidział atrakcyjne nagrody rzeczowe. Warto będzie w MOK obejrzeć wystawę prac konkursowych, na którą wszystkich zapraszamy. Po feriach, w marcu znów zaczęły się zajęcia w PUTW. Na początek 15 marca 2011r niezmiernie ciekawy wykład mgr Krystyny Milewskiej Portret kobiety Katarzyna II caryca Rosji urodzona w Szczecinie 18 marca 2011 roku słuchacze PUTW stanowili większość w sali widowiskowej MOK w Policach podczas monodramu pt. Shirley Valentiine w wykonaniu Izabeli Noszczyk aktorki Teatru im. Jaracza z Łodzi Irena Sokołowska Kompleksowa przebudowa drogi powiatowej nr 0624Z (granica gaństwa-będargowo) jest kolejnym etapem reaktywacji historycznego połączenia pomiędzy Schwennenz oraz Będargowem. Umowę na realizację przedsięwzięcia podpisali starosta policki Leszek Guździoł oraz przedstawiciele wyłonionej w drodze przetargu firmy Eurovia Polska. W ramach przebudowy wyremontowany zostanie blisko 3,5-kilometrowy odcinek drogi prowadzącej od granicy państwa do miejscowości Będargowo. Inwestycja przewiduje wymianę nawierzchni drogi powiatowej nr 0624Z str. 3 Remont drogi do Będargowa Wzorem lat ubiegłych, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego organizuje Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Konkurs Animator Regionalnej Przedsiębiorczości Ideą przedsięwzięć jest wyróżnienie najlepszych firm, instytucji, inicjatyw i podmiotów wyróżniających się innowacyjnością, transferem technologii, a także mających największy wkład w rozwój regionu. Obie inicjatywy cieszą się sporym zainteresowaniem kapituła corocznie ocenia kilkadziesiąt konkursowych propozycji z całego województwa. Zachęcamy do zapoznania się z wraz z przyległymi poboczami i chodnikami, budowę nowej nawierzchni na drodze gminnej, odtworzenie istniejących zatok autobusowych, zjazdów gospodarczych i skrzyżowań, a także udrożnienie rowów i przepustów związanych z odwodnieniem drogi. Ostatnim elementem przebudowy będzie instalacja oświetlenia drogowego. Zakończenie prac modernizacyjnych drogi powiatowej nr 0624Z przewidywane jest w połowie września. Całkowite odtworzenie połączenia Schwennenz - Będargowo ma zostać zakończone w II kwartale 2012 roku. tekst: Adrian Wolanin, foto: Aleksandra Kotuła Konkursy gospodarcze urzędu marszałkowskiego warunkami udziału i informacjami na temat inicjatyw oraz zgłaszania kandydatur zasługujących na wyróżnienie. Materiały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (www.bip.wzp.pl) oraz w Biurze Gospodarki Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji, usytuowanym w Szczecinie, przy pl. Hołdu Pruskiego 8 (pokój 22, tel , Termin zgłoszeń do Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Konkursu Animator Regionalnej Przedsiębiorczości upływa 15 maja 2011 r. tekst: Adrian Wolanin

4 str. 4 Powiat Policki Bal charytatywny dokończenie ze str. 1 Pyszne dania i obsługa imprezy to zasługa kucharzy i pracowników ośrodka, którzy również nie brali wynagrodzenia za pracę przy tej imprezie. Organizatorzy dziękują wszystkim, dzięki którym udało się zgromadzić taką kwotę. Miejmy nadzieję, że bal charytatywny stanie się cyklicznym wydarzeniem. tekst: Uczennice Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach Światowy Dzień Inwalidy Poetycko-wokalny występ chóru Marzenie uświetnił tegoroczne polickie obchody Światowego Dnia Inwalidy, tradycyjnie organizowanego przez rejonowy oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Do składających w tym uroczystym dniu życzenia oraz gratulacje dołączył również członek Zarządu Powiatu w Policach Jacek Stachyra. Tradycja organizowania Światowego Dnia Inwalidy sięga końca lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Zamysłem inicjującej wydarzenie Światowej Organizacji Pracy było świętowanie w pierwszym dniu wiosny, symbolicznym momencie odradzającej się przyrody. Mimo że w kalendarzu nadal figurowała zima, wszystkim zgromadzonym w ten uroczysty dzień w polickim Klubie Seniora towarzyszył prawdziwie wiosenny nastrój. tekst i foto: Adrian Wolanin KONKURS PLASTYCZNY Rośliny chronione w malarstwie dzieci niepełnosprawnych Ponad 50 prac nagrodzono w wojewódzkim konkursie plastycznym Zwierzęta leśne organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie. Do konkursu przystąpili wychowankowie ośrodków ze Szczecina, Suliszewa, Stargardu Szczecińskiego, Chojny, Polic i oczywiście z Tanowa. SOSW w Tanowie to placówka malowniczo położona na skraju Puszczy Wkrzańskiej. To m.in. jej położenie powoduje, że ochrona przyrody i ekologia są tematem wielu działań tu podejmowanych. Obcowanie z przyrodą na co dzień zainspirowało wychowanków i nauczycieli ośrodka do zorganizowania ekologicznego konkursu plastycznego dla kolegów z podobnych placówek województwa zachodniopomorskiego. W tym roku odbyła się jego II edycja. Miała tytuł Rośliny chronione. Konkurs adresowany był do uczniów szkół szkolnictwa specjalnego. Jego celem było pogłębianie znajomości tematyki ekologicznej związanej z życiem lasu, rozwijanie wyobraźni uczniów w odniesieniu do świata roślin, poznawanie najpiękniejszych zakątków leśnych okolic, w których mieszkają autorzy prac, oraz popularyzacja działań plastycznych jako źródła wyrażania własnych przeżyć. Konkursowi wparcia udzieliło grono honorowych patronów: Starostwo Powiatowe w Policach, Urząd Mar- szałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Nadleśnictwo Trzebież oraz Liga Ochrony Przyrody. Podczas uroczystości wręczenia nagród i otwarcia wystawy prac nagrodzonych, która odbyła się 17 marca 2011 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach, obecni byli m.in. wicestarosta policki Anna Rybakiewicz, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Beata Kropidłowska, przedstawiciel Nadleśnictwa Trzebież Ewa Goryniak oraz inni znakomici goście. Dzięki hojności sponsorów każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom i upominki. Także nauczyciele, bez których pomocy te piękne prace by nie powstały, zostali nagrodzeni. List ze szczególnym podziękowaniem za zorganizowanie konkursu i wystawy skierował do organizatorów zachodniopomorski kurator oświaty Artur Gałęski. tekst: Ewa Klaus redakcja: Andrzej Hemperek III Sesja Rady Powiatu w Policach Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie uchwalenia budżetu powiatu polickiego na 2011 rok było jednym z najważniejszych punktów obrad III Sesji Rady Powiatu w Policach. W trakcie obrad radni podjęli uchwały m.in. w sprawie planu pracy Rady Powiatu, wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych powiatu polickiego prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wieloletniej prognozy finansowej powiatu polickiego. Zatwierdzono również plany Droga Przylep-Rajkowo do remontu Najpóźniej w połowie wakacji zakończona zostanie gruntowna przebudowa drogi nr 0626Z (Przylep-Ostoja-Rajkowo-Szczecin). Realizacja przedsięwzięcia przypadła wyłonionej w przetargu firmie Strabag, z którą umowę, w obecności wójta gminy Kołbaskowo Małgorzaty Schwarz, parafował starosta policki Leszek Guździoł. Inwestycja przewiduje kompleksową przebudowę drogi powiatowej nr 0626Z Przylep-Ostoja-Rajkowo- -Szczecin oraz gruntowny remont skrzyżowania z drogą powiatową nr 0623Z Szczecin-Warnik. W ramach prac wymieniona zostanie nawierzchnia, która dodatkowo zostanie w newralgicznych miejscach poszerzona. Ponadto w miejscowości Rajkowo, poza elementami uspokojenia ruchu, powstaną nowe chodniki (przy jednoczesnym remoncie już istniejącego) oraz zatoka autobusowa. Partnerem przedsięwzięcia jest gmina Kołbaskowo, która zadeklarowała pokrycie 50% wartości wymaganego wkładu własnego. Koszt realizacji robót budowlanych wyniesie pracy poszczególnych komisji. Ponadto wysłuchano sprawozdania starosty polickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Polickiego za 2010 rok. Poruszaną problematykę uzupełniły wystąpienia komendanta powiatowego Policji oraz komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Policach. Następną z kolei, IV Sesję Rady Powiatu w Policach zaplanowano na 1 kwietnia 2011 r. tekst i foto: Adrian Wolanin 021,03 zł, z czego połowa pochodzić będzie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a pozostała część z budżetów gminy Kołbaskowo i powiatu polickiego. W województwie zachodniopomorskim do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zgłoszono 77 wniosków o dofinansowanie. Składane dokumenty zostały poddane skrupulatnej ocenie pod kątem bezpieczeństwa, spójności oraz partnerstwa w realizacji inwestycji. Warto podkreślić, że wniosek powiatu polickiego uzyskał najwyższą ocenę komisji decydującej o dofinansowywaniu przebudowy dróg powiatowych. tekst: Adrian Wolanin

5 Powiat Policki Marzec z futbolem W drugim turnieju XVI edycji z cyklu,,marzec z futbolem, który organizowany jest przez KP Chemik Police a wzięło udział 12 drużyn z rocznika 1999, które podzielono na dwie grupy. W grupie A do boju stanęły zespoły: Salosu Szczecin, Arkonii Szczecin, Chemika I Police, GKS Mierzyn, Fagusa Kołbacz oraz Błękitnych Stargard Szczeciński. W grupie B natomiast walczyły drużyny: Pogoni Szczecin, Stali Szczecin, Chemika II Police, Świtu Skolwin, Łobuziaków Łobez oraz Juniorów Różanki. W grupie A, chociaż 3 drużyny miały po 12 punktów, zastosowano tzw. małą tabelę i tym sposobem pierwsze miejsce w grupie zdobyli zawodnicy Błękitnych, drugie Chemik I, a trzecie Salos. W drugiej grupie obyło się bez komplikacji i pierwsze miejsce zdobyły Łobuziaki Łobez, którzy wygrali wszystkie spotkania. Drugie miejsce zajęła drużyna Pogoni Szczecin, a trzecie Stal Szczecin. W półfinałach Błękitni rozprawili się z Pogonią Szczecin dopiero po serii rzutów karnych, a drużyna Łobuzia- Chemicy górą W pierwszym meczu rundy wiosennej w sezonie 2010/2011 drużyna Chemika Police pod wodzą Mariusza Szmita na własnym boisku pokonała drużynę Dąb Dębno 1:0. ków wygrała z gospodarzami 2:1. W finale turnieju o puchar firmy Pawlikiewicz i synowie drużyna Błękitnych Stargard Szczeciński uległa drużynie Łobuziaków Łobez aż 0:6 i tym samym drużyna z Łobza zajęła pierwsze miejsce. 1. Łobuziaki Łobez 2. Błękitni Stargard Szczeciński 3. Pogoń Szczecin 4. Chemik I Police 5. Stal Szczecin 6. Salos Szczecin 7. Chemik II Police 8. Fagus Kołbacz 9. Junior Różanki 10. Arkonia Szczecin 11. Świt Skolwin 12. GKS Mierzyn Podczas turnieju wybrano najlepszego zawodnika i został nim Błażej Starzycki ze Stargardu Szczecińskiego, najlepszym bramkarzem w oczach trenerów był Daniel Kusztan z Polic. Statuetka króla strzelców powędrowała do Kacpra Chodyny z Łobza, który strzelił 12 bramek. Tradycją jest, że nagradza się także najlepszego zawodnika drużyny Chemika Police. Tym razem został nim Michał Grzesło (harb) Tradycyjnie przyznano nagrody indywidualne. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Rafała Maćkowskiego z Chemika, najlepszym bramkarzem turnieju został Kacper Gajdemski z Chemika 98, a królem strzelców został Pawłeł Krężeloka z Arkonii Szczecin. Wyróżniony został także zawodnik drużyny Chemika Police, a został nim Adrian Klimczak. Razem witamy wiosnę - dzień otwarty SOSW nr 2 w Policach 21 marca 2011 r. wraz z powitaniem wiosny swoje drzwi dla gości otworzył SOSW nr 2 w Policach. Rodzice i dzieci z terenu powiatu polickiego mogli skorzystać z porad psychologa, pedagoga, terapeutów oraz nauczycieli i wychowawców. Dzieci zwiedzały pracownie specjalistyczne na terenie szkoły i grup wychowawczych, a także brały udział we wspólnych zabawach i konkursach towarzyszących powitaniu wiosny. Zaledwie 38,43 sekundy zajęło Paulinie Woźniak przepłynięcie 50 metrów stylem klasycznym. Osiągnięty rezultat pozwolił reprezentantce Polski nie tylko zdobyć złoty medal Otwartych Mistrzostw Danii, ale również o ponad 0,3 sekundy pobić dotychczasowy rekord świata! Policzanka doskonałą dyspozycję pokazała już na początku rywalizacji, kiedy była najszybsza w wyścigu na 100 metrów stylem klasycznym, 200 metrów stylem zmiennym, a także 50 oraz 100 metrów stylem motylkowym. Znacznie większy prezent kibice otrzymali nieco później, podczas wyścigu na 50 metrów stylem klasycznym, który pływaczka szczecińskiego Startu wygrała, poprawiając jednocześnie należący do Olesyi Vladykiny rekord świata w klasie SB8 o 0,31 sekundy! dwunastu reprezentantów naszego kraju. Doskonałymi wynikami pochwalić się może również kolejny podopieczny trenera Grzegorza Musztafagi, Piotr Mejsner. Klubowy kolega świeżo upieczonej rekordzistki świata triumfował na dystansie 100 metrów stylem motylkowym oraz 200 metrów stylem zmiennym. Na swoje konto zapisał również drugie miejsce w wyścigu na 50 metrów motylkiem, a także dwa trzecie miejsca, na 50 oraz 100 metrów stylem klasycznym. W Danish Open wystartowało Tekst: Adrian Wolanin Mój kolorowy świat w Galerii TaNOWA Do turnieju o puchar Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Policach stanęło 5 drużyn z rocznika 1997 i jeden zespół z rocznika Po rozegraniu pięciu spotkań przez każdą drużynę, ostanie szóste miejsce przyznano drużynie Stali Szczecin, piąte miejsce przypadło drużynie Chemika 98, czwarte zdobył zespół Chemika II, trzecie Energetyk Gryfino, drugie Arkonia Szczecin, natomiast triumfatorami sobotniego turnieju została drużyna Chemika I Police, którą prowadził trener Adam Pacholik. Vineta Wolin: Łapczyński (46 Bratkowski) Demkowicz (46 Marecki), Osieleniec, Chwałek (46 Pflantz), Raczak, Nagórski Adam (46 Lewandowski), Okoniewski (46 Tarka), Pankowski, Myśliński (46 Raczycki), Nagórski Adrian, Mężydło. (Harbatowicz) Paulina Woźniak ustanowiła rekord świata! O Puchar PEC Na boisku hali OSiR-u, prócz zespołów Chemika I i II Police oraz Chemika 98, zaprezentowali się: Arkonia Szczecin, Stal Szczecin i Energetyk Gryfino. W pierwszej minucie spotkania do siatki trafić mógł Marcin Wydurski, jednak bramki nie było. Bramka dla policzan padła dopiero w 82. minucie meczu. Pierwsza połowa meczu to gra w środkowej części placu gry. W 52. minucie meczu boisko z powodu kontuzji opuścił Jarosław Jóźwiak, którego zastąpił Paweł Krawiec. W końcu w 82. minucie meczu Marek Sajewicz dostał prostopadłą piłkę wychodzącą z głębi pola i zamienił ją na bramkę. Mimo iż goście domagali się spalonego - sędzia uznał bramkę. Chemik Police: Strzelec - Jakubiak, Baranowski, Jóźwiak (52 Krawiec), Janicki, Wronka (68 Bieniek), Wydurski (83 Galant), Stromczyński, Rembisz, Kosakowski, Sajewicz (96 Fadecki). Dąb Dębno: Fabiański, Laska, Całko, Norsewicz, Świec, Kasian, Celejewski, Szczepanik (94 Gryciak), Husejko, Jarecki (66 Osowski), Dłubis (73 Majewski). Natomiast w ostatnim meczu kontrolnym podopieczni trenera Mariusza Szmita, który zastąpił na tym stanowisku Michała Zygonia, wygrali z IV -ligową Vinetą Wolin 3:0. Bramki w tym spotkaniu zdobywali, dwie Paweł Krawiec oraz jedną Marek Sajewicz. KP Chemik Police: Strzelec (46 Rusek) Jakubiak (46 Sobczak), Janicki, Baranowski, Stromczyński, Rembisz (46 Bieniek), Wronka (46 Sowała), Jóźwiak (46 Krawiec), Kosakowski (60 Wołyński), Wydurski, Sajewicz (46 Neumann). str. 5 Współorganizatorem konkursów był Polski Związek Wędkarski - Koło Wędkarskie nr 39 w Policach. Wraz z rodzicami i dziećmi w zabawach i zwiedzaniu placówki uczestniczyli starosta policki Leszek Guździoł, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Beata Kropidłowska, naczelnik Wydziału Promocji i Informacji Tomasz Przerwa. tekst: SOSW nr 2 w Policach, foto: Adrian Wolanin Mój kolorowy świat, to tytuł wystawy, którą od 17 marca można podziwiać w Galerii TaNOWA. Autorami prac są dzieci z tanowskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu. Wystawę można bezpłatnie podziwiać do końca czerwca 2011 roku. Galeria mieści się w budynku Domu Dziecka w Tanowie, przy ulicy Szczecińskiej 2. tekst: Adrian Wolanin

6 str. 6 Gmina Police WZRUSZAJĄCE POLICKIE KAZIUKI 2011 Karolinka w Policach dokończenie ze str. 1 Zespół Karolinka powstał w lutym 1992 roku z inicjatywy zagorzałych entuzjastów polskiej kultury i folkloru Walentyny i Jana Trzeciaków. Założyciele zespołu są absolwentami Studium Instruktorów Polonijnych Zespołów Artystycznych w Lublinie. Karolinka działa pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w Brześciu do Polski. Rozmawiałem z nimi po koncercie i łza się w oku kręci, gdy mówią o problemach, z jakimi spotykają się na co dzień, i z jakim szacunkiem wyrażają się o ojczyźnie, od której zostali odcięci przez polityczne zawirowania - opowiada burmistrz Władysław Diakun. Zespół w swoim repertuarze posiada tańce podlaskie, lubelskie, kurpiowskie, rzeszowskie, Zespół Karolinka wytańczył i wyśpiewał najpiękniejsze, polskie i białoruskie utwory ludowe i krzewi kulturę polską. - U nas nie ma domu kultury, nie ma lekcji języka polskiego. Jedyny kontakt z kulturą polską możemy mieć tylko przez występy w zespole takim, jak nasz. Ucząc się tekstów polskich piosenek, spotykając się z Polakami w Polsce, dzieci uczą się i utrwalają język ojczysty - mówi Jan Trzeciak, kierownik Zespołu Pieśni i Tańca Karolinka. Karolinka liczy aż 90 osób. Są tu tancerze i śpiewacy w różnym wieku. Są dzieci, młodzież i ludzie dorośli. Na co dzień funkcjonują w trudnych politycznie, białoruskich realiach. Zmuszeni byli do wielu wyrzeczeń, by móc przyjechać do Polski. - To jest bardzo poruszające, kiedy się słyszy od tych ludzi, ile przeszkód musieli pokonać, żeby móc przyjechać wielkopolskie, sądeckie i poleskie oraz tańce narodowe - polonez, mazur, kujawiak z oberkiem i krakowiakiem. Podczas koncertu każdy taniec nagradzany był gromkimi brawami. Wielką sympatię publiczności zyskał akordeonista zespołu, który nie tylko akompaniował tancerzom, ale też prezentował się solo. Zachwycał nie tylko kunsztem muzycznym i wyjątkowo żywiołowym wykonaniem, ale także radosnym nastrojem, jakim emanował jego występ. Wielu mieszkańców gminy Police i innych miejscowości powiatu polickiego pochodzi z dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej lub ma tam swoje rodowe korzenie. Dlatego niektóre pieśni były dobrze znane publiczności, która wtórowała Karolince. POBUDKA: przyjmuje psycholog Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach informuje, że od dnia w ramach projektu Pobudka - obudź swój potencjał współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Biurze Projektu przy ul. Staszica 1 w Policach przyjmować będzie psycholog. Terminy przyjęć: poniedziałki - od do 16.00; środy - od do 16.00; czwartki - od do W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt telefoniczny pod numer Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Police. Najmłodsi członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Karolinka W tym roku polickie Kaziuki odbyły się 6 marca. Imprezę organizuje od wielu lat Miejski Ośrodek Kultury i Polickie Koło Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Dzięki temu policzanie mieli już w ubiegłych latach okazję poznać wielu polskich wykonawców z Litwy, Ukrainy i Białorusi. W imieniu mieszkańców Polic zespołowi Karolinka za piękny i wzruszający występ podziękowali burmistrz Polic Władysław Diakun i przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Witold Król. Tradycja Kaziuków pochodzi z Wilna, gdzie odbywa się od ponad czterystu lat. Jest to impreza upamiętniająca postać św. Kazimierza Królewicza, patrona Rzeczypospolitej Obojga Narodów, głównego patrona Litwy i jednego z historycznych patronów Polski. Święto obchodzone jest 4 marca, w rocznicę jego śmierci. Z Wilna tradycja Kaziuków przywędrowała do Polski wraz z napływem Polaków, którzy po wojnie postanowili opuścić swoje domy, gospodarstwa i przyjaciół, podążając na zachód za przesuwającą się granicą kraju. Wielu z nich dotarło aż na zachodnie rubieże Polski, na ziemię policką. Polacy, którzy pozostali w Wilnie, Grodnie, Lwowie i innych miastach, należących przed wojną do Rzeczypospolitej, kultywują polskie tradycje. Piotr Wojciechowski Elżbieta Biś fot. Mariusz Hałgas Wytańczone Mistrzostwo Polski W dniach marca 2011 w Szczecinie odbyły się Mistrzostwa Polski w tańcu Towarzyskim. W rywalizacji sportowej najbardziej prestiżowej kategorii par dorosłych wzięło udział ok. 50 par z 40 klubów z całej Polski. W niesamowitym klimacie tańców standardowych i latynoamerykańskich, przy ogromnym dopingu publiczności, która wypełniła halę sportową, mistrzostwo Polski zdobyła para Marcin Kalitowski i 17- letnia policzanka Katarzyna Florczuk. Gratulujemy! 17-letnia Kasia Florczuk z Polic i Marcin Kalitowski ze Szczecina tanecznymi mistrzami Polski Wybory w sołectwach Zgodnie z uchwałą nr IV/27/2011 Rady Miejskiej w Policach z 25 stycznia 2011r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów w sołectwach i osiedlach, burmistrz Polic przedkłada kalendarz wyborczy w sołectwach na kwiecień 2011 r.

7 RACHMISTRZOWIE ZAPUKAJĄ DO DRZWI Liczenie mieszkańców Od 1 kwietnia do 31 czerwca 2011 roku w całej Polsce prowadzony będzie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Na terenie gminy Police spis prowadzić będzie dziewiętnastu rachmistrzów. Każdy z rachmistrzów odwiedzi mieszkańców w wyznaczonym rejonie. Wcześniej umówi się telefonicznie lub bezpośrednio na odpowiedni dla danej osoby termin. Rachmistrz powinien mieć specjalny identyfikator i urządzenie do zapisywania informacji. Podczas tegorocznego spisu nie będzie formularzy papierowych. Wszystkie dane będą zapisywane drogą elektroniczną. Pytania, przygotowane przez Główny Urząd Statystyczny, będą dotyczyły danych osobowych, mieszkań, gospodarstw domowych i wzajemnych relacji między domownikami, zgodnie ze stanem na dzień 31 marca 2011 roku. Katalog pytań będzie częściowo uzależniony od udzielanych odpowiedzi. Spis powszechny obejmuje wszystkich mieszkańców Rzeczpospolitej. Udział w nim jest ustawowym obowiązkiem. - Chciałabym prosić wszystkich mieszkańców o współpracę z rachmistrzami. Można też skorzystać z Internetu i dokonać spisu na e-formularzu, ale ta procedura jest dość skomplikowana i dlatego zalecałbym umówienie się z rachmistrzem. Oczywiście, wybór należy do mieszkańców - mówi Mariusz Sarnecki, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Policach. Jeśli ktoś nie zechce przyjąć w domu rachmistrza, bądź w czasie spisu będzie przebywał poza miejscem zamieszkanianie, może przekazać swoje dane przez Internet. Na stronie od 1 kwietnia dostępny będzie formularz elektroniczny. Więcej informacji na temat Narodowego Spisu Powszechnego można znaleźć także na stronie internetowej gminy Police Ponadto na terenie gminy zostaną rozwieszone plakaty Głównego Urzędu Statystycznego, a w radach osiedlowych i sołectwach dostępne będą ulotki informacyjne. Spis realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o Narodowym Spisie Powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz.U. z 2010 r., nr 47, poz. 277) oraz rozporządzeń wykonawczych i aktów unijnych. pw, eb Gmina Police MARZANNA ZATOPIONA W NURTACH GUNICY Przyszła wiosna Nareszcie jest! Wiosna. Przyszła tak, jak przyjść powinna: w ciepłych, słonecznych promieniach. Jak co roku Marzanna symbol niechcianej zimy została wrzucona do rzeki i odpłynęła do morza. Pożegnanie zimy i wybór Królowej Wiosny 2011 nad Gunicą Kolejne polickie powitanie wiosny, połączone z topieniem Marzanny odbyło się 20 marca 2011 roku w Witorzy nad Gunicą. W niedzielne południe zebrała się tu aż 150-osobowa grupa młodzieży i dorosłych, by wziąć udział w dorocznej imprezie, organizowanej przez Policki Klub Cyklistów Sama Rama, Stowarzyszenie Ekologiczne Łarpia i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach. Jak na turystów i ekologów przystało powitanie wiosny połączone było z rajdem. Miał on charakter gwiaździsty, trasy były dowolne, podobnie jak sposób dotarcia na metę. O godz. 12:00 na mecie zjawili się więc zarówno turyści piesi i rowerzyści, jak i amatorzy czterech kółek, którzy dotarli samochodami i quadami. Ceremoniał powitania wiosny rozpoczęły Polickie Morsy. Tym str. 7 damę, maleńką Ewę z Polic. Obdarowana koroną przyrzekła sumiennie wypełniać swoje obowiązki i zapewnić słoneczną wiosnę, zapowiadającą upalne lato. Trzaskające ognisko zachęcało do pieczenia kiełbasek. Równolegle rozgrywano konkursy sprawnościowe. W biegu z jajkiem dla dzieci najlepiej radzili sobie Paweł Tkaczyk, Adam Borecki i Tosia Bober. Wśród seniorów Grażyna Hałasa. W rzucie piłeczkami do celu wygrała Elena Ewangelopulos przed Pawłem Tyburskim i Rozalką Olszewską, a w rzucie beretem największą odległość uzyskał Adam Borecki. W konkursie przeciągania liny najlepsi okazali się mieszkańcy Trzebieży. Zwycięzcy konkursów otrzymali drobne upominki, a wszyscy uczestnicy imprezy pamiątkowe znaczki rajdowe. Na zakończenie organizatorzy zaprosili wszystkich do udziału w X jubileuszowym Rodzinnym Raj- TYMCZASOWO ZDROWI WSPIERAJĄ NIEPEŁNOSPRAWNYCH Święto niepełnosprawnych Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach zorganizował w swojej siedzibie uroczystość z okazji święta osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność może dotknąć każdego, w każdej chwili. Wystarczy kilka sekund, by zostać inwalidą. Wtedy życie trzeba zorganizować na nowo i właśnie wtedy człowiek przekonuje się, ilu ma wokół prawdziwych przyjaciół. Policki oddział Związku Emerytów i Rencistów chce zwrócić uwagę społeczeństwa na trudny los osób, które są skazane na wózek inwalidzki, i które stale potrzebują pomocy innych. Człowiek, który urodził się jako osoba niepełnosprawna, lub który z różnych powodów stracił zdolność samodzielnego poruszania, bardzo często prowadzi życie smutne i przepełnione bólem. Dlatego każdy gest, za którym kryje się serdeczność i życzliwość, przyjmowany jest z wdzięcznością. - Tym ludziom też należy się coś od życia. Są może trochę inni, ale bardziej kochani, i to święto jest dla nich ważne - podkreśla Gabriela Maciejewska, prezes PZE- RiI w Policach. Zaproszenie do udziału w uroczystości przyjęli między innymi burmistrz Polic Władysław Diakun, sekretarz gminy Andrzej Bednarek i przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Witold Król. Zaangażowanie władz gminy Police zostało dostrzeżone i docenione I Polsko-Niemieckie Targi Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Policach zaprasza na I Polsko-Niemieckie Targi Pracy, które odbędą się 7 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury. Targom przyświecać będzie hasło Legalna praca w krajach Unii Europejskiej. Związane są z planowanym na 1 maja 2011 roku otwarciem niemieckiego rynku pracy dla pracowników z Polski. Udział w Targach zdeklarowało dziesięciu przedsiębiorców z Niemiec. Przywiozą ze sobą oferty pracy stałej, sezonowej lub przyuczenia do zawodu. Zaprezentują się także Niemiecko-Polskie Gimnazjum z Loecknitz i Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, a także placówki szkolenia zawodowego. Uczestnicy Targów będą mieli możliwość zadania pytań ekspertom z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędu Skarbowego i innych instytucji związanych z rynkiem pracy. Ponadto będzie można zasięgnąć porad prawnych w zakresie pracy za granicą. Targi rozpoczną się o godzinie 9.00 i potrwają do Zostaną zainaugurowane konferencją w sali widowiskowej, adresowaną do osób poszukujących pracy. W holu MOK ustawione będą stoiska wystawców. Przy każdym stoisku niemieckim będzie obsługa tłumacza. Powiatowy Urząd Pracy w Policach zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w Targach. przez wojewódzki zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. - Gdy odwiedzałem ośrodki terenowe naszego Związku w październiku - władza była wszędzie, bo było przed wyborami. U was, chociaż jest dawno po wyborach, władza nadal jest z wami - zauważył Jerzy Mędrek, przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI w Szczecinie. Gmina Police stara się pomagać niepełnosprawnym między innymi poprzez wspieranie organizacji pozarządowych i powiatu polickiego, który jest zobowiązany do troski o ludzi niepełnosprawnych. Wśród konkretnych przedsięwzięć było współfinansowanie budowy windy zewnętrznej dla jednego z mieszkańców Polic. Pomoc udzielana jest także w innych formach. - Staramy sie oddziaływać między innymi poprzez rady osiedlowe i sołeckie, organizować spotkania i imprezy integracyjne - mówi Witold Król, przewodniczący Rady Miejskiej w Policach. Święto osób niepełnosprawnych uświetnił występ chóru Marzenie, działający przy polickim oddziale PZERiI. Sprawami osób niepełnosprawnych zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, mieszczące się w budynku starostwa powiatowego przy ulicy Tanowskiej 8. Ale w niektórych dziedzinach, takich jak walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, wsparcia udziela także Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach. Piotr Wojciechowski Elżbieta Biś Aż 150 osób przyszło na uroczyste topienie Marzanny, zorganizowane przez PKC Sama Rama i SE Łarpia razem przewodził im władca mórz i oceanów Neptun, w którego wcielił się Paweł Wancisiewicz, a który wielkim trójzębem zachęcał kolejnych uczestników rajdu do wspólnej kąpieli w nurtach Gunicy. Dla Neptuna było to pierwsze w życiu zimowe wejście do wody. W trakcie zanurzenia utopiono symbol zimy Marzannę, która wraz z bystrym nurtem rzeki popłynęła do morza. W dalszej części imprezy spośród grona uczestniczek rajdu wybrano Królową Wiosny. Tym razem zaszczyt ten spotkał najmłodszą 10-lecie IMPULS-u Zespół Tańca Nowoczesnego IMPULS, działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w Policach, zaprasza na jubileuszowy koncert z okazji 10-lecia swojego istnienia. Koncert odbędzie się 3 kwietnia o godzinie w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. IM- PULS zaprezentuje taniec pełen ekspresji i nowoczesnych rytmów. Będą wspomnienia i wystawa fo- dzie Rowerowym, który odbędzie się 16 kwietnia i zostanie połączony z otwarciem kolejnego odcinka ścieżki rowerowej Pilchowo Tanowo. W trakcie imprezy z okazji Dnia Ziemi przewidziane jest sprzątanie Puszczy Wkrzańskiej. Organizatorzy Powitania Wiosny 2011 serdecznie dziękują ATV Team Police i Polickim Morsom oraz Nadleśnictwu Trzebież i Straży Leśnej za pomoc w zorganizowaniu imprezy. (wgaw) tografii, prezentująca dotychczasową działalność zespołu. Ponadto w programie koncertu loteria fantowa, słodkie wypieki, jubileuszowe kalendarze i pamiątkowe zdjęcia. Cena biletu: 5 zł. Cały dochód z koncertu przeznaczony będzie na zakup dresów reprezentacyjnych dla zespołu.

8 str. 8 Gmina Police PIĘĆ LAT REGIONALNEGO STOWARZYSZENIA LITERACKO-ARTYSTYCZNEGO W POLICACH Pisać każdy może Od lewej: Anna Słowińska, Witold Król i Władysław Diakun Kochają słowa. Bawią się nimi i posługują, by wyrazić własne myśli i uczucia. Mówią o rzeczach radosnych i przygnębiających. Policcy poeci i literaci. Ich Stowarzyszenie ma już pięć lat. W kameralnej atmosferze Miejskiego Ośrodka Kultury policcy literaci i poeci obchodzili piąte urodziny Regionalnego Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego w Policach. Stoliki dla uczestników spotkania, ustawione w holu, tonęły w półmroku. Wszystkie miejsca - zajęte. Stolik obok sceny nakryty białym obrusem. Na nim - płatki róż, dwa stylowe świeczniki i maszyna do pisania sprzed stu lat. To stolik dla prowadzących - Anny Słowińskiej i Stanisława Rapiora. Prowadzących nie widać, tylko słychać - jak słowa, którymi się posługują. Przy mikrofonach, na scenie, Zespół Studia Wokalnego MOK. Piosenki Agnieszki Osieckiej wprowadzają poetycki, refleksyjny nastrój. Za chwilę na scenie pojawia się Helena Pilarska, by swoim wierszem Sobota, inspirowanym wybuchem wojny w Zatoce Perskiej, rozpocząć kolejne prezentacje polickich twórców. Wieczór wypełniły recytacje wierszy, nagrodzonych w polickich konkursach literackich. Niektóre zostały wykonane przez samych autorów, inne - przez ich koleżanki i kolegów, jeszcze inne - przez gimnazjalistów. To była prawdziwa eksplozja polickich talentów. Niektórzy - jak Marzena Rafacz - nie tylko piszą wiersze, ale też komponują do nich muzykę i sami je wykonują. Inni - jak Helena Pilarska, nie tylko piszą, ale też malują obrazy. Jeszcze inni - jak Sylwester Kuligowski - potrafią z wyczuciem recytować tekst, napisany przez kogoś innego. Liczne grono miłośników poezji i literatury podczas uroczystości 5-lecia RSL-A w Policach Spotkanie było też okazją do prezentacji antologii poezji polickiej i regionalnej Strofy znad Łarpii. Książka została wydana w ubiegłym roku i nawiązuje do jubileuszu 750-lecia Polic. Ilustrowana jest zdjęciami Marka Gruma i pracami Krzysztofa Toboły, - znanego w kraju i za granicą karykaturzysty, laureata wielu konkursów, byłego radnego Rady Miejskiej w Policach, który zginął w wypadku trzy lata temu. Antologia prezentuje sylwetki prawie 50 twórców. To pierwsza taka publikacja w Policach. Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach powstało na bazie Literackiej Grupy Inicjatywnej, zawiązanej w 2003 roku. Założyli ją poeci Marian Yoph-Żabiński (zmarł w 2009 r.) i Wacław Falkowski, Krystyna Woźniak, dyrektor Biblioteki Miejskiej i Stanisław Podkowa, działacz społeczny. Zaczęło się od zorganizowania Konkursu Literackiego im. K.I. Gałczyńskiego w Bibliotece Miejskiej. Konkurs wszedł na stałe do kalendarza imprez w Policach. Następnie, w 2004 roku, rozpoczął się cykl spotkań dyskusyjno-literackich. Dzięki tym wydarzeniom okazało się, że w Policach i sąsiadujących miejscowościach mieszka bardzo wielu utalentowanych ludzi, w różnym wieku. Przyszedł czas na ścisłą integrację tego środowiska. W marcu 2006 roku zostało zarejestrowane Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach. Obecnie Stowarzyszenie liczy 25 członków formalnie zrzeszonych oraz kilkadziesiąt osób zainteresowanych jego działalnością. Zaproszenie do udziału w wieczorze literackim z okazji piątej rocznicy Stowarzyszenia przyjęli przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Witold Król, burmistrz Polic Władysław Diakun i naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach Witold Stefański. W imieniu mieszkańców Polic złożyli polickim literatom i poetom serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów. Elżbieta Biś Lekcje biblioteczne 14, 15 i 16 marca, w oddziale dla dzieci Biblioteki Miejskiej w Policach odbyły się lekcje biblioteczne na temat: Sławne Kobiety w Historii Polski oraz Kim była Maria Skłodowska-Curie. W lekcjach uczestniczyli uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach. Okazją do spotkań była 100. rocznica przyznania Nagrody Nobla M. Skłodowskiej-Curie oraz Międzynarodowy Rok Chemii. Dzieci uczestniczące w lekcjach poznały wiele ciekawostek z życia i pracy wybitnej chemiczki. Zdobyły także ważną umiejętność posługiwania się literaturą naukową oraz biografiami. Poza tym dzieci ćwiczyły wyobraźnię i logiczne myślenie podczas rozwiązywania quizów i krzyżówek. Konkurs Plastyczny Biblioteki Miejskiej Dział Regionalny Biblioteki Miejskiej im. Marii Skłodowskiej- Curie w Policach zaprasza gimnazjalistów do wzięcia udziału w konkursie OBLICZA MOJEGO MIASTA. Jest to konkurs plastyczny, polegający na wykonaniu dowolną techniką (malarstwo, rysunek, szkic, wyklejanka, rzeźba, collage, mozaika, witraż itp.) pracy przedstawiającej obiekty, detale, zabytki, domy, ulice wszystko, co kojarzone jest z Policami. Konkurs będzie trwał do r. Prace należy opatrzyć metryczką zawierającą: imię i nazwisko, Zajęcia w bibliotece były bardzo absorbujące Uczniowie z SP 3 w Policach na lekcji bibliotecznej wiek i adres domowy, nazwę placówki, do której uczęszcza uczestnik konkursu oraz tytuł pracy. Prace należy dostarczać osobiście do Działu Regionalnego (ul. Wojska Polskiego 15, I piętro biblioteki), bądź za pośrednictwem poczty na adres: Biblioteka im. M. Skłodowskiej Curie, ul. Wojska Polskiego 15, Police z dopiskiem Konkurs - Dział Regionalny. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane. Jury dokona kwalifikacji prac na wystawę pokonkursową oraz przyzna I, II, III nagrodę i dwa wyróżnienia. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Uroczystość finałowa odbędzie się 12 maja 2011 r., a na stronie internetowej biblioteki zostaną opublikowane wyniki konkursu oraz galeria zdjęć nagrodzonych prac. Osoby odpowiedzialne z ramienia organizatora za nadzór nad przebiegiem konkursu: Zofia Januszewska oraz Marta Juchnowicz, tel , Więcej informacji na Spotkanie prowadzili Anna Słowińska i Stanisław Rapior Biblioteka Miejska zaprasza Biblioteka Miejska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach organizuje wiele spotkań, konkursów i imprez o charakterze literackim, poetyckim i naukowym. Niedawno został też uruchomiony Dział Regionalny, który gromadzi materiały związane z życiem Polic i okolicznych terenów. Na co dzień prowadzi typową dla każdej biblioteki działalność: wypożyczanie książek i udostępnianie zbiorów czytelniczych. Wypożyczalnia Główna, ul. Wojska Polskiego 15, tel Poniedziałek: Wtorek: Środa: Czwartek: Piątek: Filia nr 6, ul. Grzybowa 14, tel Poniedziałek: Wtorek: Środa: Czwartek: Piątek: Spotkanie z pisarką Filia nr 8, ul. Bankowa 11, tel Uwaga: wejście główne do Filii nr 8, znajdującej się przy ul. Bankowej 11, zostało zamknięte z powodu remontu. Dostępne jest wejście obok sklepu Pyton, od strony targowiska gminnego. Poniedziałek: Wtorek: Środa: Czwartek: Piątek: Filia Naukowa, ul. Barnima 26, tel Poniedziałek: Wtorek: Środa: Czwartek: Piątek: Zapraszamy do korzystania ze zbiorów polickiej biblioteki. Informacje o nich można znaleźć w internetowym katalogu na stronie internetowej placówki: Są tam także dostępne informacje o bieżącej działalności biblioteki. W Filii nr 6 Biblioteki Miejskiej w Policach, przy ul. Grzybowej 14, odbyło się spotkanie ze znaną policką pisarką Anną Słowińską. Spotkanie odbyło się 3 marca. Uczestniczyły w nim dzieci z Klubu Dzieci Ciekawych Wszystkiego, działającego w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach. Dzieci brały udział w inscenizacji pt. Kredki w piórniku, a pisarka w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom - czytała wszystkim swoją książkę - O czym mruczą koty.

9 I Memoriał Edwarda Stępnia W sobotę 12 marca w Jasienicy odbył się I Memoriał Sołectw im. Edwarda Stępnia w tenisie stołowym. Pomysłodawcą turnieju jest sołtys Dębostrowa Grzegorz Markiewicz. W ten sposób chciał uczcić pamięć zmarłego w ubiegłym roku Edwarda Stępnia, który był sołtysem Trzeszczyna i popularyzatorem tenisa stołowego w sołectwach. Gmina Police KONKURS MUZYCZNY I PLASTYCZNY DLA MŁODZIEŻY Muzyką malowane str. 9 Gimnazjum nr 6 przy Zespole Szkół im. Łukasiewicza w Policach zaprasza młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu polickiego do udziału w konkursie Muzyką malowane. Konkurs adresowany jest zarówno do osób o zainteresowaniach muzycznych, jak i plastycznych. Obejmuje dwie konkurencje: piosenkę niemieckojęzyczną i pracę plastyczną na temat niemieckiego utworu muzycznego. Konkurs plastyczny polega na przygotowaniu pracy plastycznej, której tematem jest jeden z dwóch utworów niemieckich: - Serenada Franciszka Schuberta - Dla Elizy Ludwiga van Beethovena. Pracę należy wykonać samodzielnie, dowolną techniką i na dowolnym formacie i dostarczyć do sekretariatu uczniowskiego Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w terminie do 18 kwietnia 2011 r. Konkurs wokalny polega na wykonaniu dowolnego utworu niemieckojęzycznego, w dowolnej aranżacji i dowolnym stylu. Wykonawcy mogą śpiewać solo lub w grupach maksymalnie 3-osobowych. Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić uczestnictwo do 18 kwietnia 2011 r., wysyłając formularz zgłoszeniowy na nr faksu (91) lub elektroniczne na adres: lub: Finał konkursu odbędzie się 28 kwietnia w Klubie Nauczyciela. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pisząc na adresy lub Konkurs organizowany jest od ośmiu lat. Cieszy się ogromną popularnością wśród uczniów. Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konkursie. Zwycięska drużyna z Tatyni W zawodach wzięły udział reprezentacje sołectw z terenu gminy Police. Zainteresowanie turniejem przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Obszerna sala jasienickiej Rady Osiedlowej okazała się zbyt mała. Brakowało też stołów dla zawodników. W I Memoriale im. Edwarda Stępnia w Jasienicy zwyciężyły ex aequo drużyny z sołectw Tatynia i Dębostrów. Każda z nich będzie miała puchar u siebie przez pół roku. Gratulujemy! FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W KONKURSIE - część muzyczna wokalista.... grupa... (proszę postawić krzyżyk (X) w odpowiednim polu) Imię, nazwisko wokalisty... Imiona, nazwiska osób grupy wokalnej klasa... Sołtys G. Markiewicz (z lewej) walczy o puchar dla Dębostrowa Szkoła... KONIECZNA ZMIANA STATUTU STOWARZYSZENIA WSPIERANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO Czy SWRG przetrwa? Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego stanęło na krawędzi likwidacji. Ostatnie Walne Zgromadzenie Delegatów wykazało, że nie ma jednomyślności w sprawach fundamentalnych. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego zostało utworzone przez gminy Police, Dobra, Kołbaskowo i Nowe Warpno oraz powiat policki. Twórcom przeświecała idea wspólnych działań tych samorządów na rzecz drobnej i średniej przedsiębiorczości. Między innymi dlatego organizowane jest Transgraniczne Forum Gospodarcze, wspólnie wydawany jest Informator Samorządowy i utworzono Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej. SWRG powstało na początku poprzedniej kadencji samorządowej. W statucie zapisano, że Stowarzyszeniem zarządzają włodarze gmin i powiatu. Logiczne i uzasadnione wydawało się, że Zarząd składa się z wójtów, burmistrzów i starosty. Jednak po wyborach w 2010 roku wojewoda zachodniopomorski zwrócił samorządowcom uwagę, że w zarządach stowarzyszeń, prowadzących działalność gospodarczą, nie mogą zasiadać wójtowie, burmistrzowie, starostowie i radni. SWRG prowadzi działalność gospodarczą. Dlatego starosta policki Leszek Guździoł, burmistrz Polic Władysław Diakun, burmistrz Nowego Warpna Władysław Kiraga i wójt Dobrej Teresa Dera zrezygnowali z członkostwa w Zarządzie Stowarzyszenia (w Kołbaskowie zmienił się wójt, więc rezygnacja poprzedniego nie była konieczna). Tym samym Stowarzyszenie straciło organ zarządzający, bez którego nie może funkcjonować. Powołanie nowego Zarządu wymaga zmiany statutu. Delegaci Walnego Zebrania SWRG rozważali różne warianty wyjścia z sytuacji. Najprostszy wydawał się pomysł likwidacji działalności gospodarczej, ale nie zyskał aprobaty większości. Podjęto więc dyskusję nad zmianami w Statucie, dotyczącymi składu Zarządu. W trakcie burzliwej dyskusji pojawiła się rewolucyjna koncepcja, aby powołać Zarząd jednoosobowy. To był pomysł delegatów z Dobrej. Przekonali się do niego także delegaci z Polic i Kołbaskowa. - Przemawia za tym wiele argumentów. Jednoosobowy Zarząd pozwoliłby na połączenie funkcji dyrektora zarządzającego z funkcją prezesa. Byłby to wariant i rozsądny, i praktyczny, i oszczędnościowy - ocenia Witold Król, przewodniczący Rady Miejskiej w Policach i delegat SWRG. Zarząd Stowarzyszenia realizuje uchwały walnego zebrania. W praktyce zadania te przejmuje dyrektor zarządzający, który działa w porozumieniu z członkami Zarządu. Połączenie funkcji dyrektora z prezesem Zarządu oznaczałoby, że dyrektor ma większe kompetencje, ale i większą odpowiedzialność. Jego decyzje byłyby pod ścisłą kontrolą delegatów (czyli burmistrzów, wójtów, starostów i radnych). Do przegłosowania zmian w statucie potrzeba 2/3 głosów delegatów. Tej większości zabrakło i propozycja zmian upadła. - Moim zdaniem delegaci, którzy głosowali przeciw zmianom w statucie, zagłosowali także za likwidacją Stowarzyszenia mówi burmistrz Polic Władysław Diakun. - Wiadomo było przed głosowaniem, jakie są konsekwencje odrzucenia zmian w statucie. Wiadomo też było, jak będzie głosować większość delegatów, bo jasno wynikało to z wcześniejszych dyskusji. Za przyjęciem zmian w statucie głosowali delegaci z Polic, Dobrej i Kołbaskowa. Przeciw byli przedstawiciele powiatu polickiego i Nowego Warpna. Wcześniej wszyscy zapoznali się z propozycjami zmian. Powiat nie wniósł zastrzeżeń w ustalonym terminie. Swoje propozycje zmian przedstawił w trakcie obrad. - Niezrozumiałe jest dla mnie to, z jaką ignorancją podeszli przedstawiciele powiatu do prac nad nowelizacją statutu. Nie dotrzymali żadnego z terminów i na walne zgromadzenie przyszli ze swoimi poprawkami, których nikt wcześniej nie miał szans przeanalizować mówi burmistrz Diakun. Delegaci SWRG ustalili na zebraniu w lutym bardzo ścisły harmonogram prac nad statutem. Uwzględniono w nim czas na zapoznanie się z propozycjami zmian, wprowadzenie własnych poprawek i analizę prawniczą. Wszystko po to, by na walnym zebraniu w dniu 16 marca podjąć ostateczną decyzję. Wszystkie gminy dotrzymały terminów. Powiat przedstawił swój projekt w dniu, w którym zaplanowano głosowanie. - Pracowaliśmy nad tym dokumentem do ostatniej chwili. Czy to oznacza, że nie możemy teraz przedstawić naszych propozycji wyjaśniał zaskoczonym delegatom starosta policki Leszek Guździoł. Projekt powiatu został poddany pod dyskusję. - Choć było to nie do końca w porządku, uznaliśmy ostatecznie, że nie możemy pozbawić powiatu szansy zgłoszenia swoich propozycji. Ale z tego powodu nie było możliwe zakończenie debaty na temat statutu mówi Witold Król, który przewodniczył Walnemu. Omawianie powiatowej koncepcji, której nikt nie znał prócz samych autorów, spowodowało znaczne wydłużenie czasu posiedzenia. - W mojej ocenie jest to wyraz braku szacunku dla partnerów. Każdy z nas ma ważne zadania w gminach, terminy spotkań. Właśnie dlatego wcześniej ustaliliśmy harmonogram prac nad statutem, żeby nie tracić czasu na analizy podczas obrad walnego zebrania komentuje burmistrz Polic Władysław Diakun. Aby Stowarzyszenie mogło nadal funkcjonować, konieczne są zmiany w Statucie, które umożliwią powołanie nowego Zarządu. Walne zebranie, podczas którego nie przyjęto zmian w tym najważniejszym dokumencie, zostało przerwane. Jeśli delegaci nie dojdą do porozumienia (potrzeba siedmiu z dziesięciu głosów aby przyjąć nowy statut), dalsze istnienie SWRG stanie pod znakiem zapytania. Elżbieta Biś

10 str. 10 Gmina Dobra Pozimowy przegląd dróg dokończenie ze str. 1 ców, ma on znaczenie szczególne. Wpływy do budżetu z tytułu podatków lokalnych są dalece niewystarczające w stosunku do potrzeb dynamicznie rozwijającej się społeczności. - W budżecie na rok 2011 na remonty dróg gmina przeznaczyła 1 mln zł - informuje Przemysław Kaczor z Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji UG. - Za taką kwotę można naprawić około 1 km dróg, a do remontu kwalifikuje się co najmniej10 km. Stąd konieczność stałego monitoringu stanu gminnych nawierzchni i dokonywania trudnych wyborów: które drogi w pierwszej kolejności remontować, a które - budować od podstaw. Dzięki stosowaniu oszczędnych technologii w tym roku uda się naprawić 1635 metrów dróg w pięciu miejscowościach gminy: w Mierzynie, Dołujach, Bezrzeczu, Wołczkowie i w Dobrej. Przeważnie remont polega na budowie nowych, kilkudziesięcioalbo kilkusetmetrowych odcinków z płyt drogowych. Stosuje się też tzw. płyty jombo, nieco mniejsze i mniej trwałe, ale za to tańsze. - Nie są to nawierzchnie bitumiczne, ale Niestety, liczne remonty dróg są ceną, jaką płaci gmina Dobra za dynamiczny rozwój nowych osiedli. Ciężki sprzęt budowlany rozjeżdża nieprzystosowane dojazdówki, inwestorzy przeważnie nie poczuwają się do odpowiedzialności za spowodowane zniszczenia, stąd cały ciężar finansowania remontów spada na gminę. Straż gminna prowadzi obecnie kilka postępowań w sprawie dewastacji dróg. Trudno jednak oczekiwać, że każdy sprawca zniszczeń będzie złapany na gorącym uczynku. Pozostaje zaapelować do poczucia wspólnej odpowiedzialności za gminne mienie i uświadomić sobie, że gminne drogi nie są drogami jednorazowego użytku. (wit) dobrze spełniają swoją rolę, czyli umożliwiają dojazd do posesji nawet podczas intensywnych opadów - wyjaśnia Przemysław Kaczor. Więcej szacunku dla wspólnej własności! Co roku, dużym wysiłkiem finansowym gminy i jej mieszkańców powstają w gminie Dobra rozmaite obiekty użyteczności publicznej. Nie tak dawno oddano do użytku nowoczesny kompleks sportowy Orlik przy ul. Poziomkowej. Niestety otoczenie nowego boiska nosi już ślady dewastacji. - Sam Orlik jest dozorowany, mogą z niego korzystać zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli - mówi Teodor Leszczyński, trener. Ostatnio jednak okolice Orlika upodobali sobie amatorzy sportów ekstremalnych : szybkiej jazdy na motorach i kładach. Rozjeżdżają polbruk, niszczą krawężniki, zaśmiecają okolice, nie mówiąc już o zakłócaniu spokoju mieszkańcom rykiem maszyn. Nie sposób ich upilnować... Skargi płyną od lokatorów pobliskich domów, uczniów, chcących bezpiecznie korzystać z boiska. Kilkakrotnie interweniowała straż gminna, jednak kładowcy niewiele sobie z tego robią. Tymczasem za zniszczenie mienia także publicznego może grozić sprawcy kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat, a także grzywna i kara ograniczenia wolności (Art Kodeksu Karnego). Warto mieć to w pamięci, gdy wjeżdża się rozpędzonym kładem na chodnik... Prosimy również mieszkańców o zgłaszanie tego typu sytuacji do straży gminnej ( ) lub do Urzędu Gminy Dobra. Wspólne monitorowanie pozwoli na uchronienie takich miejsc przed dewastacją. Wandalom przeszkadzała nawet tablica informacyjna na placu zabaw przed Orlikiem. Została tylko metalowa rama.

11 Gmina Dobra str. 11 Akcja Dzień Ziemi Po raz kolejny w dniach 2, 9 i 16 kwietnia br. na terenie gminy Dobra odbędzie się akcja Dzień Ziemi, w ramach której w wyznaczonych miejscach podstawione zostaną specjalne kontenery na odpady. Obok kontenerów można będzie zostawić także zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aby ułatwić mieszkańcom wiosenne porządki i legalne pozbycie się odpadów wielkogabarytowych, Urząd Gminy Dobra organizuje zbiórkę odpadów w wyznaczonym terminie i miejscach. Poniżej zamieszczamy harmonogram, według którego przebiegać będzie akcja: Do kontenerów zabrania się wrzucania wszelkich odpadów niebezpiecznych, m.in. eternitu, zużytego sprzęty elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych (tj. gruzu, papy, styropianu, wełny mineralnej) oraz opon. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zarówno małogabarytowy jak i wielkogabarytowy, można ustawiać przy kontenerach. Sprzęt ten zostanie odebrany przez firmę Ekologia Fair Play S.C. Plewko Grzegorczyk z siedzibą w Dębnie przy ul. Mickiewicza 2, posiadającą wymagane pozwolenia na gospodarowanie tego typu odpadami. Firma Ekologia Fair Play S.C. Plewko Grzegorczyk posiada również swoją bazę w Mierzynie przy ul. Spółdzielców 33a, gdzie każdy nieodpłatnie może przywieść i oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Natomiast zużyte opony od samochodów osobowych można nieodpłatnie oddać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Wydziału ds. Obywatelskich Urzędu Gminy Dobra przy ul. Lipowej 51 w Wołczkowie. Zbiórka zużytych opon potrwa do 16 kwietnia 2011 r. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel Nabór do punktów przedszkolnych na terenie gminy Dobra Jeszcze do 30 kwietnia 2011 r. należy składać wnioski o przyjęcie dziecka do punktów przedszkolnych na terenie gminy Dobra na rok szkolny 2011/2012. Poniżej zamieszczamy wykaz punktów, wraz z danymi teleadresowymi. Wnioski przyjmowane będą: 1) w Urzędzie Gminy Dobra, przy ul. Szczecińskiej 16a; 2) w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie, przy ul. Weleckiej 30; 3) w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrej, przy ul. Poziomkowej 5; 4) w Zespole Szkół w Dołujach, przy ul. Daniela 18. Szczegółowych informacji uzyskać można w Zespole Ekono- Dochody gminy z PIT-ów! Udział w podatku od osób fizycznych i osób prawnych to główny dochód gminy, który w prosty sposób przekłada się na wydatki na gminne drogi, chodniki, infrastrukturę społeczną i techniczną. Innymi słowy, płacąc podatek w miejscu zamieszkania, mamy pewność, że część naszych pieniędzy wróci do nas w postaci inwestycji w najbliższym otoczeniu. Dzięki zmianie przepisów nie ma już konieczności bycia zameldowanym, aby płacić podatki w miejscu zamieszkania. Wypełniając PIT, wystarczy wskazać jako miejsce zamieszkania gminę Dobra oraz dołączyć zaktualizowany formularz NIP-3. Dokumenty te można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym lub wysłać pocztą. W przypadku przedsiębiorcy należy dokonać zmiany drukiem EDG-1 w miejscu dotychczasowej rejestracji ze wskazaniem gminy Do- bra jako miejsca zamieszkania. Bądźmy pragmatyczni Realnie oceniajmy rzeczywistość. Jeśli tu mieszkamy i mamy pewne oczekiwania wobec własnej miejscowości, to pomóżmy jej się rozwijać. Skoro korzystamy z publicznego transportu, wysyłamy dzieci do szkoły, narzekamy na brak chodnika czy przyzwoitej drogi, to miejmy świadomość, że tym lepsze będą usługi i tym więcej w naszej okolicy powstanie inwesty- cji, im większe będą dochody gminy. Dochody gminy zaś w przeważającej mierze pochodzą z udziału w podatkach od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT). Ministerstwo Finansów ustaliło, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU z 2010 r. nr 80, poz. 526), w 2011 r. będzie wynosił 37,12%, a więc będzie wyższy niż w 2010 r. o 0,18 punktu procentowego. Zamożność naszej gminy uzależniona jest więc od zamożności mieszkańców i ich rzetelności w płaceniu podatków. (wit) miczno-administracyjnym Szkół w Dobrej, tel lub w szkołach na terenie gminy Dobra, w których utworzono punkty przedszkolne. Jak informuje pani Joanna Hrabska (kierownik ZEAS), wniosek uzyskać można w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej, w szkołach, w których utworzono punkty przedszkolne lub pobrać ze strony internetowej pl. Mury sali gimnastycznej na Bezrzeczu pną się do góry Po przerwie w pracach budowlanych spowodowanych warunkami atmosferycznymi budowa sali gimnastycznej ruszyła pełną parą. W ramach przeprowadzonych robót budowlanych wykonano już wszystkie ściany żelbetowe parteru sali gimnastycznej wraz ze słu- pami. Ponadto wylano strop nad parterem zaplecza socjalnego oraz wykonano słupy żelbetowe piętra sali. Obecnie wykonywane są roboty murarskie przy wykonywaniu ścian wewnętrznych i zewnętrznych piętra zaplecza sali gimnastycznej.

12 str. 12 Gmina Nowe Warpno NA RAZIE - OCALONA Co z pocztą w Nowym Warpnie? dokończenie ze str. 1 Tym bardziej, że z Polski przychodziły niepokojące informacje o zamykaniu placówek pocztowych w małych miejscowościach, a w ich miejsce zaczęły powstawać punkty ajencyjne. W wielu miejscach punkty ajencyjne szybko kończyły swoją działalność, bo okazywało się, że kokosów na tym nie ma. Prawda okazała się brutalna, kierownictwo Poczty Polskiej wprowadziło w życie plan likwidacji wielu urzędów pocztowych, a w ich miejsce zaczęły powstawać filie i agencje pocztowe. Podobny los miał spotkać także urząd pocztowy w Nowym Warpnie. Burmistrz postanowił podjąć wszystkie możliwe czynności celem uratowania urzędu pocztowego w Nowym Warpnie. Wystosował pismo do posłów i senatorów województwa zachodniopomorskiego, powiadomił wojewodę i marszałka województwa zachodniopomorskiego. Burmistrz w wystosowanym przez siebie piśmie napisał m.in.: Rozumiejąc potrzebę reformowania państwa oraz różnych instytucji państwowych działających na rzecz obywateli tego państwa, wyrażam zdecydowany sprzeciw podjętej reformie Poczty Polskiej. Reformie, która to w konsekwencji ma doprowadzić do likwidacji około 3 tysięcy urzędów pocztowych. Nowe Warpno to najbardziej wysunięty na północny zachód kawałek Polski. Znaczne oddalenie od większych aglomeracji miejskich, brak stałego połączenia komunikacyjnego powoduje samo w sobie znaczne utrudnienia, do których mieszkańcy gminy Nowe Warpno przywykli i z którymi nauczyli się żyć. Ale wszystko ma swoje granice. Likwidacja urzędu pocztowego jest przekroczeniem granicy dbałości państwa o swoich obywateli. Poczta Polska to jedyna placówka, w której nasi emeryci mogą odebrać swoje emerytury. Likwida- Narodowy Spis Powszechny 2011 Od 1-go marca trwają prace rachmistrzów związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego. Zakończono już obchód przedspisowy. Co dalej? Termin, zakres tematyczny, organizację i sposób przeprowadzenia reguluje ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. z dnia 4 marca 2010 r. (Dz. U. z dnia 26 marca 2010 r., Nr 47, poz. 277). Podczas spisu zostaną spisane - osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami - osoby niemające miejsca zamieszkania - mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami. Zgodnie z ustawą o NSP 2011 w spisie należy udzielać ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. W dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. w drodze wywiadów telefonicznych zostanie przeprowadzony spis kontrolny. Spis obejmie osoby zamieszkałe w wylosowanych mieszkaniach do tego spisu. Spis kontrolny przeprowadzany jest w celu sprawdzenia kompletności spisu, poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym. Celem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 jest: cja tej placówki spowoduje bardzo poważne perturbacje w funkcjonowaniu urzędu oraz całej gminy. Pragnę przypomnieć. Granica państwa polskiego nie kończy się na rogatkach miasta Police. Szanowni Państwo, aktywność mieszkańców tej gminy we współrządzeniu naszą gminą i państwem była zawsze bardzo duża i wyrażała się bardzo dużą frekwencją podczas wyborów każdego stopnia. Mam poważne obawy, że w najbliższych wyborach po likwidacji urzędu pocztowego będzie bliska zeru.. Sprawą szybko zainteresowały się media ogólnokrajowe, drzwi w urzędzie się nie zamykały. Największe polskie dzienniki, radio i telewizja podchwyciły temat. Zgodnie z nadzieją burmistrza Kiragi, sprawą zajęli się posłowie. Z klubów poselskich zaczęła spływać korespondencja, w której koła poselskie podzielały sformułowane przez burmistrza krytyczne oceny. Wszystkie te pisma nie dawały jednak odpowiedzi na najbardziej interesujące nas pytanie. Co z pocztą w Nowym Warpnie? Wiceminister resortu infrastruktury Maciej Janowski w przesłanym piśmie poinformował, że nie zapadła jeszcze decyzja przekształcenia urzędu pocztowego w Nowym Warpnie w agencję pocztową. Podobną informację przesłała Poczta Polska, jednocześnie poinformowała, że została podjęta decyzja o centralizacji listonoszy z UP Nowe Warpno do UP Police. Ciągle jednak brak było konkretnej odpowiedzi w sprawie przyszłości placówki pocztowej w Nowym Warpnie. Ciemne chmury nad placówką pocztową rozwiał mail od poseł na Sejm RP Magdaleny Kochan, która bardzo zaangażowała się w rozwiązanie problemu. Poinformowała, że jej wystąpienie do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka celem uchronienia przed likwidacją placówki Poczty Polskiej w Nowym Warpnie odniosło pozytywny skutek. Drogą ustną otrzymała od ministra zapewnienie, że wspomniany urząd pocztowy NIE ZOSTANIE ZLIKWIDOWANY. Sprawą likwidacji placówek pocztowych zainteresował się osobiście premier Donald Tusk. W Sejmie powiedział dziennikarzom, że zwrócił się do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka z prośbą o dokładne monitorowanie decyzji o zamykaniu urzędów pocztowych w niedużych miejscowościach. Podkreślił, że z największą ostrożnością urzędnicy będą podchodzili do takich decyzji. Likwidacja urzędu pocztowego w małej miejscowości tylko wtedy, kiedy będzie absolutnie i bezwzględnie potrzebna do realizacji tego programu naprawczego poczty. A to oznacza, że w wielu miejscowościach jest poważne uzasadnienie społeczne, że te urzędy będą dalej działały - mówił szef rządu. Takie informacje dają nadzieję, że placówka pocztowa w Nowym Warpnie będzie w dalszym ciągu działała. Trzeba jednak pamiętać, że Poczta Polska SA w ramach zadań wynikających ze strategii Poczty Polskiej na lata rozpoczęła realizację zadania pt. Optymalizacja liczby placówek i struktury sieci, którego podstawowym celem jest znaczne obniżenie kosztów funkcjonowania sieci placówek oraz dostosowanie ich struktury terytorialnej i organizacyjnej do aktualnych wymagań ustawowych, potrzeb rynku i możliwości ekonomicznej Spółki. Zmiany, jakie nastąpią na rynku pocztowym będą podyktowane przede wszystkim rachunkiem ekonomicznym. Zgodnie z zapowiedziami Zarządu Poczty Polskiej SA, będą przeprowadzane szczegółowe analizy zasadności ekonomicznej każdej planowanej zmiany oraz wpływ tej zmiany na inne placówki pocztowe funkcjonujące na danym terenie, przede wszystkim w zakresie obsługi klientów w pełnym zakresie usług powszechnych. Taka analiza jest też prowadzona w urzędzie pocztowym Nowe Warpno. Jej wyniki będą podstawą do określenia optymalnej formy organizacji placówki. Dużą nadzieję dają też zapowiedzi prezesa Poczty Polskiej SA Jerzego Jóźkowiaka, że przy likwidacji jakiejkolwiek placówki pocztowej musi mieć pewność zasadności ekonomicznej. Podkreślił, że niektóre oddziały mogą być nierentowne ze względu na lokalizację, ale nie muszą być wcale likwidowane z powodów strategicznych. Bitwa o pocztę w Nowym Warpnie została wygrana, ale do końca wojny jest bardzo daleko. Zachodzące zmiany na rynku usług pocztowych, kryzys, polityka państwa i zwykła ekonomia będą decydować o likwidacji placówek pocztowych w całej Polsce, a placówka w Nowym Warpnie może być jedną z nich. Zapowiedź konsultacji takich likwidacji m.in. z samorządami daje nadzieję, że władze lokalne, mimo że nie będą bezpośrednio miały wpływu na sam proces likwidacji, będą mogły wyrazić swoją opinię, co może wpłynąć na ostateczną decyzję. Od dłuższego czasu na wielu kanałach TV emitowana jest reklama, zachęcająca do zakładania konta w Banku Pocztowym. Reklama ta wprowadza w błąd i brzmi przynajmniej obłudnie, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę, że kierowana jest głównie do klientów z miejscowości, które potencjalnie mogą być dotknięte likwidacją urzędów pocztowych. Mieszkańcy dużych miast mają do dyspozycji dziesiątki placówek bankowych i Bank Pocztowy z ograniczonymi godzinami działania nie jest dla nich korzystną alternatywą. Dobrze by było, gdyby hasło reklamy Bank Pocztowy blisko domu nie był li tylko chwytem marketingowym. tekst i zdjęcie: Mirosław Tokarski - zebranie informacji o stanie liczebnym ludności Polski oraz sytuacji demograficznej - poszczególnych jednostek podziału terytorialnego kraju, - poznanie zmian zachodzących w procesach demograficznych i społecznych, - zebranie informacji o liczbie i strukturze gospodarstw domowych i rodzin (ich wielkości i składzie) oraz ich warunkach mieszkaniowych, - uzyskanie informacji społeczno-ekonomicznych, w tym o poziomie wykształcenia, aktywności ekonomicznej, dojazdach do pracy oraz źródłach utrzymania ludności, - zbadanie zjawiska migracji ludności, - zebranie informacji niezbędnych do porównań międzynarodowych oraz wynikających ze zobowiązań Polski wobec UE oraz ONZ. Informacje o NSP 2011 można uzyskać również w biurach spisowych zlokalizowanych w U rzędach Statystycznych i Urzędach Gmin, na stronach: pl,www.stat.gov.pl oraz pod ad-resem Spis będzie przeprowadzony na terytorium Polski w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Informacje będą zbierane według stanu na dzień 31 marca 2011 r. godz

13 IV Sesja Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Podczas lutowej sesji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie radni uchwalili siedem uchwał, z czego trzy dotyczyły bezpośrednio budżetu gminy. Pierwsza uchwala dotyczyła zmiany uchwały nr II/006/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2010, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowe Warpno na lata Była to już druga zmiana wieloletniej prognozy finansowej i wynikła z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych do realizacji w gminie w latach , tj. m.in. - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w gminie Nowe Warpno, przygotowywany jest wniosek w ramach działań RPO Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, projekt pn. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w gminie Nowe Warpno, - budowa lodowiska w Nowym Warpnie. Lodowisko ma powstać przy ul. Wiejskiej. Następna uchwała wprowadziła zmiany w uchwale nr II/005/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2010, w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2011 i dotyczyła ustalenia dotacji przedmiotowych i celowych dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Ostatnia z uchwał bezpośrednio związanych z budżetem dotyczyła zmian budżetu i w budżecie gminy na rok Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na rok 2011 zamyka się po stronach dochodów kwotą ,40 zł a po stronie wydatków ,40 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Jedynie w przypadku wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, aby zapewnić sprawną organizację udzielania świadczeń w domu chorego, świadczeniodawcy przyjmują zgłoszenia zgodnie z rejonami zabezpieczenia. W powiecie polickim w wyniku rozstrzygnięcia postępowania konkursowego takie usługi świadczy od 1 marca NZOZ Medika Usługi Medyczne w Policach przy ul. Kuźnickiej 1. Wszelkie informacje dla mieszkańców powiatu polickiego są zamieszczone na stronie internetowej www. skał w naszej gminie najwięcej głosów spośród wszystkich kandydatów, podobnie jak podczas wyborów w roku Jak z tego widać, cieszy się dużym zaufaniem nie tylko burmistrza Kiragi, ale także mieszkańców naszej gminy, dlatego radni nie mieli wątpliwości i poparli tę kandydaturę. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na gminy m.in. obowiązek powołania zespołów interdyscyplinarnych. Na radnych ciąży obowiązek określenia w drodze uchwały tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Po zapoznaniu się z projektem uchwały radni uchwalili uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Warpnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna Od 1 marca w całej Polsce nie ma rejonizacji w dostępie do nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej. W przypadkach nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjent udaje się tam, gdzie ma najbliżej, niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza POZ złożył deklarację. Gmina Nowe Warpno Po rozprawieniu się z uchwałami budżetowymi radni podjęli uchwałę w sprawie wyboru reprezentanta do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Gmina jest członkiem wielu stowarzyszeń w tym Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Ustawowym reprezentantem w stowarzyszeniu jest burmistrz gminy. Może on jednak zaproponować inną osobę do reprezentowania gminy w stowarzyszeniu. Tak się stało tym razem. Do reprezentowania gminy burmistrz zaproponował Norberta Obryckiego. Norbert Obrycki jest radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, byłym marszałkiem województwa zachodniopomorskiego. Jest absolwentem filologii germańskiej na Uniwersytecie Szczecińskim oraz Studium Integracji Europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Był także stypendystą uczelni zagranicznych, m.in. w Berlinie i Wiedniu. W trakcie swojej pracy w sejmiku był i jest żywo zainteresowany zmianami, jakie zachodzą w naszej gminie i w miarę swoich możliwości stara się pomóc lokalnemu samorządowi. W wyborach do sejmiku tej kadencji uzyła w sprawie aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Warpnie. W gminie Nowe Warpno, oprócz biblioteki szkolnej w Zespole Szkół,funkcjonuje jeszcze biblioteka publiczna. Mimo że działa wiele lat, do dzisiaj nie sformalizowano jej działalności. Podejmowane w poprzednich latach próby nie przynosiły efektu w postaci uchwalenia odpowiedniej uchwały. Na brak sformalizowania działalności biblioteki zwracała uwagę też Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie. Radni postanowili uporządkować prawo lokalne w tym zakresie i podjęli uchwałę, która utworzy Bibliotekę Publiczną działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Warpnie. Biblioteka uzyska osobowość prawną i będzie mogła rozpocząć swoją działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury. Podejmując tę uchwałę, radni nadali, jednocześnie bibliotece statut. Na koniec radni uchwalili Wielo- Przedostatnią uchwałą była uchwaletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowe Warpno na lata Uchwała przedstawia prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne oraz analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali. Ponadto uchwała określa m.in. zasady polityki czynszowej, sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz wysokość wydatków w kolejnych latach na gospodarkę mieszkaniową. Treść wszystkich uchwał dostępna jest na stronie internetowej nowewarpno.pl w zakładce uchwały, ponadto trzy ostatnie będą publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. tekst i zdjęcie: Mirosław Tokarski Nowy wóz strażacki dla OSP Nowe Warpno Na zakup wozu strażackiego gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata , poddziałanie (zapobieganie zagrożeniom). W ramach tego dofinansowania, oprócz samochodu ratowniczo-gaśniczego, gmina zakupi także sprzęt do ratownictwa wodnego i drogowego. Łączna wartość przyznanego dofinansowania nie będzie mogła przekroczyć 75% wydatków poniesionych na zakup całego sprzętu dla OSP Nowe Warpno jednak nie więcej niż 837 tys. zł, gdyż w takiej wysokości przyznano dofinansowanie. Dotychczasowe zaplecze techniczne, z którego korzystają ochotnicy z Nowego Warpna, jest niewystarczające w stosunku do wzrostu liczby wypadków drogowych i na akwenach wodnych oraz do zwiększającego się stopnia zagrożenia klęskami żywiołowymi. Obecnie na brak pełnej skuteczności strażaków ma wpływ posiadanie przestarzałego sprzętu i samochodów pożarniczych, które nie spełniają wysokich wymagań w zakresie jakości i ochrony środowiska, brak odpowiedniego sprzętu pozwalającego na pełną ochronę i rozwinięcie ratownictwa wodnego i ochrony przeciwpowodziowej oraz wiele innych czynników wpływających na ich bezpieczeństwo i wykonywaną pracę. Zakup nowoczesnego sprzętu przyczyni się do podniesienia efektywności działania jednostki OSP w Nowym Warpnie, działającej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt niezbędny do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii. str. 13 Na ogłoszony w lutym przetarg na zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu ratowniczo gaśniczego (pożarniczego) wraz z wyposażeniem, wpłynęła tylko jedna oferta z firmy STOLARCZYK PU-H z siedzibą w Kielcach. Firma ta specjalizuje się w zaopatrywaniu jednostek państwowych, ochotniczych oraz zakładowych straży pożarnych w nowoczesny sprzęt. Jednostka OSP w Nowym Warpnie jest najdalej wysuniętą jednostką tego typu i dzięki realizacji projektu wypełniona zostanie luka w systemie zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego na obszarze gminy oraz powiatu (najbliższa specjalistyczna jednostka straży pożarnej w Policach oddalona jest o 35 km, co determinuje zakres przedmiotowego projektu nie tylko na obszarze gminy Nowe Warpno, lecz również gminy Police). Zaproponowany przez firmę STO- LARCZYK jest średniej klasy (nie chodzi tu o jakość a o klasyfikację samochodów pożarniczych) samochodem ratowniczo-pożarniczy na podwoziu MAN i będzie jedną z najlepszych i najlepiej wyposażonych jednostek ratunkowych w całym powiecie polickim. Niewątpliwie przyczyni się też do wzrostu bezpieczeństwa w gminie. Wraz z przetargiem na zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu ratowniczo gaśniczego (pożarniczego) wraz z wyposażeniem, został ogłoszony przetarg na zakup i dostawę fabrycznie nowego ciągnika komunalnego wraz z fabrycznie nowymi modułami: zamiatania, rozsiewacza, ładunkowym oraz pługa do odśnieżania. Na przetarg wpłynęły cztery oferty, lecz tylko dwie zostały zakwalifikowane do dalszego etapu. Także na ten zakup gmina otrzyma dofinansowanie w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z Europejskiego Funduszu Rolniczego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Specjalistyczny sprzęt doposaży Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie, co pozwoli na utrzymanie czystości na terenie gminy. tekst i zdjęcie: Mirosław Tokarski medika.pl oraz na stronach internetowych ZOW NFZ. Pacjenci mogą telefonować pod całodobowe numery telefonów i Nocna i świąteczna pomoc POZ udzielana jest w godzinach rano następnego dnia, a w dni ustawowo wolne od pracy - całodobowo. Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, a w przypadkach medycznie uzasadnionych - w domu pacjenta. W razie potrzeby lekarz dyżurny może skierować pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia ratunkowego. Zmiany w organizacji nocnej i świątecznej POZ wynikające z Zarządzenia Prezesa NFZ są w naszym województwie pierwszymi systemowymi zmianami od 01 stycznia 2000 roku. Podobnie jak poprzednio obowiązują zasady uzyskiwania pomocy w stanach zagrożenia życia (pogotowie ratunkowe), nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub pogorszenie stanu w chorobie przewlekłej w punkcie pełniącym dyżur nocny i świąteczny POZ - w tym wypadku dla mieszkańców powiatu polickiego NZOZ Medika. Według nowych przepisów, nie obowiązuje rejonizacja, ubezpieczeni zgłaszają się do najbliższych jednostek udzielających tych świadczeń. Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej pomocy POZ można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia: - gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu, - zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy - zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia. Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w dni wolne od pracy: - zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością), - infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku, - bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych - bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych - biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku - nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp. - zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe). (tok)

14 str. 14 Lokalna Grupa Działania Dobre Gminy to stowarzyszenie obejmujące swoim obszarem działania gminy Dobra, Police, Nowe Warpno i Kołbaskowo. Powstała w oparciu o Oś 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Działalność LGD polega na umożliwieniu mieszkańcom wspomnianego obszaru realizacji operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. LSR to dokument opracowany przez lokalną społeczność wiejską wskazujący kierunki działania, które mogą zdynamizować rozwój obszaru. Realizacja LSR powinna przyczyniać się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich przez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy. LGD pomaga beneficjentom w przygotowaniu projektów poprzez nieodpłatne szkolenia i spotkania informacyjne. W ramach LSR LGD Dobre Gminy ogłasza nabory wniosków w ramach działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi, Małe projekty. Realizacja działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ma na celu tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju społeczno gospodarczego obszarów wiejskich przez udzielanie pomocy na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług. Działanie ma przyczyniać się do tworzenia pozarolniczych źródeł dochodów w gospodarstwach i powstawania miejsc pracy poza rolnictwem na obszarach wiejskich. Beneficjentem działania może być osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik. Poza tym beneficjent musi mieszkać, lub realizować operację na terenie objętym lokalną strategią rozwoju, w ramach której ubiega się o finansowanie operacji. Dofinansowania udziela się dla działalności w zakresie usług dla gospodarstw rolnych, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, usług turystycznych i związanych ze sportem, rekreacją, wypoczynkiem. Pomoc ma formę zwrotu maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych operacji. Wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi nie może przekroczyć zł. Realizacja działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Lokalna Grupa Działania Dobre Gminy ramach PO Kapitał Ludzki, działanie Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości. Dofinansowanie ma formę zwrotu 50% kosztów kwalifikowanych operacji. Maksymalna wysokość udzielonej jednemu beneficjentowi pomocy nie może przekroczyć zł. Celem działania Odnowa i rozwój wsi jest wpływanie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich dzięki wsparciu inwestycyjnemu przyznawanemu na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej. Beneficjentem działania może być gmina, instytucja kultury, dla której jednostką organizacyjną jest JST, kościół Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobre Gminy serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych na temat wdrażania i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Spotkania odbędą się 19 kwietnia 2011 w Dobrej, 20 kwietnia w Kołbaskowie, w Policach i 22 kwietnia w Nowym Warpnie. Szczegółowych informacji udziela biuro LDG Dobre Gminy w Dobrej przy ul. Granicznej 31 lub telefonicznie pod numerem telefonu Zapraszamy również do odwiedzania strony internetowej tworzy warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia. Beneficjentem może być osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln euro. Podmioty te muszą mieć siedzibę lub realizować operację na terenie objętym LSR. Pomoc może być przyznana jeżeli operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym, biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji i w okresie ostatnich dwóch lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego. Pomoc w formie refundacji 80% kosztów kwalifikowanych może być przyznana z tytułu inwestycji w zakresie: budowy, remontu lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje sportowe, rekreacyjne, kulturalne, kształtowa- nia obszaru przestrzeni publicznej, budowy, remontu lub przebudowy infrastruktury turystycznej, sportowej, społeczno kulturalnej, itp. Maksymalna wysokość refundacji może wynieść zł. Małe projekty natomiast to działania przyczyniające się do poprawy jakości życia mieszkańców lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD. Beneficjentami projektów mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie objętym LSR lub wykonujące swoją działalność na tym obszarze, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, tj. związki wyznaniowe lub kościoły, czy fundacje lub stowarzyszenia. Wnioski można składać na działania w zakresie: podnoszenia świadomości i jakości życia społeczności lokalnej przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR albo przez udostępnianie dostępu do Internetu, organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych, kultywowanie miejscowych tradycji czy budowę małej infrastruktury turystycznej lub tras rowerowych. Pomoc ma formę refundacji 70% kosztów kwalifikowanych i nie może przekroczyć 25 tys. zł. LGD Dobre Gminy w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju będzie ogłaszać nabory wniosków na opisane działania w pierwszym półroczu Ogłoszenia o naborze będą zamieszczone na stronie internetowej stowarzyszenia Zgłoś FIRMĘ do nagrody! Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, do którego należy także gmina Dobra, zaprasza do zgłaszania kandydatów do Nagrody Gospodarczej Stowarzyszenia. Rywalizacja przebiegać będzie w następujących kategoriach: 1) firma roku, 2) inwestycja roku, 3) firma innowacyjna roku, 4) lokomotywa przedsiębiorczości. Kandydaci wytypowani przez gminę Dobra zmierzą się w finale z innymi firmami ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wnioski należy składać w terminie do 20 kwietnia 2011 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Dobra, przy ul. Szczecińskiej 16a, pok. nr 8. Formularze zgłoszeń, regulamin przyznawania nagród, wnioski o przyznanie Nagrody Gospodarczej Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz nagrody w kategorii Lokomotywa Przedsiębiorczości pobrać można na stronie pl Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie wykonania opracowań dla potrzeb uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Budowy drogi krajowej nr 10 na odcinku granica państwa ( Lubieszyn) Szczecin Konsultacje mają na celu zapoznanie mieszkańców i podmiotów gospodarczych, mających swoją siedzibę na terenie objętym oddziaływaniem projektowanej inwestycji, z projektem oraz pozyskanie opinii i uwag na temat projektu. Konsultacje prowadzi konsorcjum firm Ayesa Polska Sp. z o.o. i Aqua Y Estructuras S.A. Spółka Akcyjna oddział w Polsce. TERMIN: 12 kwietnia 2011 r. godz , Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej, ul. Graniczna 31.

15 Przedsięwzięcie ma zacieśnić współpracę między przedstawicielami instytucji oraz ułatwić wymianę doświadczeń oraz pomoc osobom niepełnosprawnym zamieszkającym w powiecie polickim. Do projektu przystąpiło 25 osób, tj. byłych lub obecnych pracowników zakładów pracy przechodzących procesy adaptacyjne, czyli takie, które mają na celu dostosowanie działalności przedsiębiorstwa do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej m.in. poprzez redukcję zatrudnienia. Obecnie osobom tym udzielane jest wsparcie psychologiczne oraz zawodowe. Kolejnym krokiem będzie udzielenie uczestnikom jednej z wybranych form wsparcia w postaci szkolenia indywidualnego lub środków na działalność gospodarczą w kwocie do 34 tys. zł wraz z maksymalnie 5-miesięcznym Policki Rynek Pracy OD 1 MAJA LEGALNA PRACA W NIEMCZECH I AUSTRII Polsko-Niemieckie Targi Pracy w Policach Po długim okresie przejściowym Niemcy w końcu zdecydowały się otworzyć swój rynek pracy dla przybyszów z państw nowej Unii w tym dla Polaków. Jest to szansa nie tylko dla polskich pracowników, ale i pracodawców. Na konferencji wypowiedzą się przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych, Starostwa Powiatowego w Policach, Urzędu Miasta w Policach, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ośrodków Pomocy Społecznej. Konferencja i giełda pracy niepełnosprawnych Po raz kolejny tym razem 13 kwietnia odbędzie się konferencja Rehabilitacja zawodowa i społeczna a zmiany na rynku pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Policach. Po niej nastąpi giełda pracy adresowana do osób niepełnosprawnych. Natomiast 14 kwietnia br. o godz odbędzie się V Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 1 w Policach przy ul. Korczaka 54. Giełda Pracy skierowana jest do osób niepełnosprawnych oraz poszukujących pracy zarejestrowanych w tutejszym urzędzie. Weźmie w niej udział 12 pracodawców oferujących wolne miejsca pracy. W związku z wprowadzeniem pełnej swobody przepływu pracowników pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec od 1 maja 2011 roku obie strony spodziewają się wzmożonego ruchu na obu rynkach pracy. Warto dowiedzieć się czegoś więcej na temat przepisów obowiązujących w RFN, stąd też Powiatowy Urząd Pracy w Policach organizuje transgraniczne, Polsko-Niemieckie Targi Pracy. Przedsięwzięcie to kierowane będzie w szczególności do osób poszukujących legalnego zatrudnienia w Niemczech. Targi odbędą się 7 kwietnia, w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach (ul. Siedlecka 1a), w godzinach od do Poprzedzone zostaną konferencją na temat nauki i legalnej pracy w Niemczech (godz. 9.00, sala kinowa MOK). - Nasz urząd już od ponad 4 lat ściśle współpracuje z oddziałem Federalnej Agencji Pracy w Pasewalku. Jej szef, pan Christiam Justa jest stałym gościem organizowanych przez nas kiermaszy pracy mówi Jan Sławczyński, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach. - Działała u nas sieć EURES system informacji o międzynarodowym rynku pracy, odgrywający ważną rolę w regionach transgranicznych, a więc obszarach, gdzie często występuje zjawisko pracy transgranicznej. Doświadczenia w tej dziedzinie są już spore, warto więc podzielić się nimi z pracodawcami i pracownikami obu naszych krajów. Temu właśnie służyć mają organizowane przez nas targi. Jak zapewnia dyrektor Sławczyński - urząd pracy nie zamierza na siłę zachęcać Polaków do opuszczenia kraju. Chodzi raczej o dostarczenie rzetelnej informacji o tym, czego polski pracownik może spodziewać się po zatrudnieniu w niemieckiej firmie. Podczas informacyjnej konferencji, zatytułowanej Legalna praca w krajach Unii Europejskiej będzie mowa o konkretach, m.in. o stawkach za godzinę pracy w różnych branżach, o niemieckim prawie pracy, możliwościach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. W roli prelegentów wystąpią eksperci z Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS, z Urzędu Marszałkowskiego czy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Targi podzielone zostaną na trzy części: sektor kontaków z potencjalnymi pracodawcami niemieckimi, sektor informacji o możliwości podjęcia nauki zawodu w Niemczech oraz sektor doradczy, prowadzony m.in. przez specjalistów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Kontakty z niemieckimi firmami umożliwi także osobne stoisko EURES. Do tej pory akces w targach zgłosiło 8 firm niemieckich: Odlewnia żeliwa w Torgelow, ME- LE Energietechnik GmbH, Sykes Enterprises Pasewalk (call center), klinika Asklepios w Pasewalku, IDL Miebach GmbH Grossbeeren bei Berlin, hotel i restauracja z Müritz oraz Agentur für Arbeit Pasewalk. Na temat możliwości podjęcia nauki zawodu w Niemczech wypowiedzą się m.in. dyrektor Polsko- Niemieckiego Gimnazjum Europaschule w Löcknitz Gerhard Schörer oraz dyrektor Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach Beata Golisowicz. Uczniowie tych szkół zapewnią obsługę językową stoisk targowych. Całość zostanie sfinansowana w ramach projektu Grant EURES , realizowanego przez PUP w Policach. Po zakończonych targach zainteresowane podjęciem pracy osoby będą mogły skorzystać z pomocy oferowanej przez niemieckich doradców EURES w agencjach pracy w Eberswalde, Pasewalku oraz w Greifswaldzie. Z pomocy tej mogą również korzystać polscy pracodawcy chcący zatrudniać w swoich firmach obywateli niemieckich. Szczegółowe dane teleadresowe doradców EURES w rejonie przygranicznym Jednocześnie będzie możliwość konsultacji z instytucjami wspierającymi osoby bezrobotne. Organizatorem całego przedsięwzięcia jest Powiatowy Urząd Pracy w Policach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Policach oraz Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych AMICUS. Nowa praca czeka! Jak już informowaliśmy we wcześniejszych wydaniach Informatora Powiatowy Urząd Pracy w Policach przystąpił do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Nowa praca to się opłaca!. wsparciem pomostowym oraz wsparciem prawnika, specjalisty ds. marketingu, specjalisty ds. finansów. Jednocześnie działania urzędu zmierzają do objęcia projektem jak największej liczby mieszkańców powiatu. W tym celu przedłużono rekrutację do 31 marca 2011 roku. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy spełniają warunki udziału. Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w biurze projektu w Policach przy ul. Grunwaldzkiej 9a, tel i pod adresem: prezentujemy poniżej: Frau Jennricke Agentur für Arbeit Pasewalk EURES Löcknitzer Str.10, Pasewalk tel Frau Dr.Reubner-Schoebel Agentur für Arbeit Greifswald EURES Am Gorzberg 7 str Greifswald tel Frau Gebhardt-Hille Agentur für Arbeit Eberswalde EURES Bergerstrasse Eberswalde tel regina.gebhardt- Wszystkim zainteresowanym przypominamy również o możliwości zapoznawania się z ofertami sieci EURES w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Policach w pok. 9 lub telefonicznie: (wit) OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY Policki urząd wśród nagrodzonych Powiatowy Urząd Pracy w Policach został wyróżniony na ogólnopolskim forum za inicjatywę organizowania tygodni kariery. Doceniono wkład i zaangażowanie polickich służb zatrudnienia w promowanie idei świadomego wyboru ścieżki zawodowej. Ogólnopolski Tydzień Kariery to akcja organizowana przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, która ma na celu propagowanie świadomego wyboru ścieżki kariery oraz promocję usługi poradnictwa zawodowego. W 2010 roku w całym kraju zrealizowanych zostało kilkaset projektów skierowanych do różnych odbiorców. Powiatowy Urząd Pracy w Policach również wziął udział w tym ogólnopolskim przedsięwzięciu. Od 18 do 24 października 2010 przeprowadził różne działania mające na celu m.in. promocję usługi poradnictwa zawodowego oraz kształcenia zawodowego. W związku z podsumowaniem II edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 8 marca 2011 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się konferencja, na której poza oficjalnym podsumowaniem wydarzeń dotyczących OTK odbyła się również uroczysta gala wręczenia nagród laureatom i prezentacja kilku projektów spośród zgłoszonych wcześniej sprawozdań. Tym razem jury, stanęło przed bardzo trudnym zadaniem wyłonienia laureatów. W 2010 roku bowiem powstały tak wspaniałe działania i tak wartościowe inicjatywy integrujące całe środowiska lokalne, że jury postanowiło wyróżnić i nagrodzić wszystkie te działania, które uzyskały najwięcej punktów, bez tworzenia rankingu. Wśród dziesięciu wyróżnionych instytucji rynku pracy znalazł się także Powiatowy Urząd Pracy w Policach, który został nagrodzony m.in. licznymi wartościowymi publikacjami, głównie dotyczącymi poradnictwa zawodowego. Pozostałe nagrodzone instytucje rynku pracy to: Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Miejski Urząd Pracy w Kielcach, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. W spotkaniu podsumowującym II OTK uczestniczyli także przedstawiciele ministerstw, które objęły patronat honorowy nad akcją, panie: Anna Bąkiewicz z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Natasza Terelak Paturej z Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Oprócz oficjalnych wystąpień miały miejsce prezentowano działania kilku nagrodzonych instytucji oraz występy młodzieży. Konferencja zakończyła się wyrażeniem nadziei ze strony Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych, że zainteresowanie różnych placówek i instytucji uczestnictwem w kolejnym OTK będzie równie duże jak w 2010 roku. Powiatowy Urząd Pracy w Policach w 2011 roku z pewnością po raz kolejny przyłączy się do tak ciekawej inicjatywy jak Ogólnopolski Tydzień Kariery.

16 str. 16 Wystawa obrazów Piotra Masłowskiego w Ueckermünde W Kulturspeicher (Spichlerz Kultury) w Ueckermünde w Galerii Unterm Dach odbył się wernisaż wystawy obrazów Piotra Masłowskiego, grafika i malarza z Nowego Warpna. Kulturspeicher w Ueckermünde współpracuje z Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz MOK w Policach. grafika wklęsłodrukowa jest dyscypliną bardzo pracochłonną. Jego prace wykonywane są w technice graficznej zwanej mezzotinta. Jest to technika druku wklęsłego należąca do technik suchych czyli niewymagających trawienia. Rysunek wykonuje się gładzikiem na metalowej płytce, a następnie po pokryciu jej farbą graficzną wykonuje się odbitki na papierze. Jest to bardzo uciążliwy proces. Z Nowym Warpnem jest związany od wielu lat. W tutejszej szkole uczył młodzież nowowarpieńską patrzenia na sztukę. Uczył z sukcesem, gdyż wielu z nich kontynuowało naukę w szczecińskim Liceum Plastycznym. Marzenie o nodze Nie o takiej prawdziwej bo takiej kupić nie można. To jest marzenie o protezie, która zastępuje nogę, która świetnie ją udaje i która jest bardzo droga. Zbyt droga dla niej Patrycja ma 17 lat. Urodziła się bez rozwiniętej prawidłowo dolnej kończyny. Jest piękną, młodą i bardzo sympatyczną dziewczyną, której marzeniem jest móc poruszać się bez użycia kul. Trudna sytuacja materialna Patrycji nie pozostawia złudzeń: dziewczyny nie stać na protezę. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II Motto naszego apelu nie przez przypadek zaczerpnęliśmy ze słów wypowiedzianych przez Ojca Świętego. Pragniemy zwrócić się do Państwa z apelem o pomoc w zakupie protezy dla naszej koleżanki, przyjaciółki i wychowanki Ośrodka dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo. Jedyną jej nadzieją jest Państwa życzliwość i hojność. Patrycja nie marzy o podróżach, samochodzie czy własnym mieszkaniu. Jej marzenie sprowadza się do posiadania czegoś co każdy z nas otrzymał za darmo: sprawnych nóg. zaczynamy grać dla Patrycji. Planujemy koncerty popularnych wykonawców. Każdy z Was również może w tym dniu wystąpić na scenie i zaprezentować swoje umiejętności. Wystarczy tylko pobrać ze strony formularz zgłoszeniowy, wypełnić go i odesłać na podany na stronie adres. LICZYMY NA WAS! DO ZO- BACZENIA NA KONCERCIE! W ramach współpracy polskoniemieckiej dyrekcja i nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie odwiedzili Martinschule w Greifswaldzie w Niemczech. Wizyta miała na celu podpisa- Artysta wystawił 30 pasteli na welurze. Uzupełnieniem wystawy były cztery akwarele i dwa akryle na płótnie. Zaprezentowane na wystawie prace pochodziły z różnych okresów jego twórczości. Dlatego można było wśród prac podziwiać fragmenty architektury, wnętrza i pejzaże. Część prac nawiązywała tematycznie do jego miejsca zamieszkania. Na uwagę zasługuje wątek marynistyczny (szkutniczy) poświęcony pracy rybaków. W wernisażu wzięło udział około 60 osób z Polski i Niemiec. Wśród obecnych nie zabrakło burmistrza gminy Nowe Warpno Władysława Kiragi, obecny był też dr. Arnim Beduhn, przewodniczący Rady Miejskiej w Ueckermünde oraz Siegfried Wack, przewodniczący Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Z wizytą w Greifswaldzie nie deklaracji o partnerstwie między obiema placówkami. Dyrektorzy polskiej i niemieckiej szkoły podpisali ją podczas uroczystego apelu. W czasie dwudniowego pobytu 26 i 27 lutego mieliśmy okazję Piotr Masłowski jest absolwentem Liceum Plastycznego w Szczecinie i Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierunek studiów, jaki wybrał - grafika - ukształtował jego pracę twórczą. Tradycyjna Od 1990 r. uczestniczył w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Toruniu, Szczecinie, Berlinie, Alwarp, Solvesborgu (Szwecja) i w Nowym Warpnie. Częstym miejscem ekspozycji jego prac jest kościół pw. św. Huberta w Nowym Warpnie przy ul. Szczecińskiej. tekst: Mirosław Tokarski zdjęcia: Andrzej Kowalik Amicus - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym działające m.in. na rzecz naszych wychowanków oraz my pracownicy Ośrodka i przyjaciele Patrycji organizujemy akcję charytatywną na jej rzecz. W dniu r. w klubie 83 w Policach przy ul. Wojska Polskiego 83 od godz rano zwiedzić integracyjną szkołę podstawową Martinschule i Zespół Szkół Zawodowych dla Uczniów Niepełnosprawnych. Było to bardzo ciekawe doświadczenie. Projekt realizowany jest przy współpracy z panią Magdą Geba- la z niemieckiego Ministerstwa Kultury. Już zaplanowano pierwsze wspólne przedsięwzięcia w ramach rozpoczętej współpracy. tekst: Ewa Piotrowska redakcja: Andrzej Hemperek

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie. Leśne Podchody Pełne Przygody

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie. Leśne Podchody Pełne Przygody Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie Leśne Podchody Pełne Przygody www.soswtanowo.pl e-mail: soswtan@wp.pl Nasz Ośrodek Nasz Ośrodek jest położony na skraju Puszczy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. Police, 25 listopada 2011 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r. Police, dnia 24 kwietnia 2009 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na 4 posiedzeniach,

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2014/2015

ROK SZKOLNY 2014/2015 ROK SZKOLNY 2014/2015 Podsumowanie roku szkolnego 2014/2015 W wyniku podsumowania KONKURSU NA NAJAKTYWNIEJSZE KOŁO W ODDZIALE OKRĘGOWYM w roku szkolnym 2014-2015 w kategorii szkół gminnych nagrodzono:

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ NA 2009 R. OKREŚLONYCH W PROGRAMIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE POLICKIM W LATACH

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ NA 2009 R. OKREŚLONYCH W PROGRAMIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE POLICKIM W LATACH HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ NA 2009 R. OKREŚLONYCH W PROGRAMIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE POLICKIM W LATACH 2004 2014 Załącznik do Uchwały Nr XXV/173/2009 Rady Powiatu w Policach

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ w ŚWIETLICY POD LIPAMI 2014-2015

KALENDARZ WYDARZEŃ w ŚWIETLICY POD LIPAMI 2014-2015 KALENDARZ WYDARZEŃ w ŚWIETLICY POD LIPAMI - SOBOTNIE PORANKI DLA DZIECI prowadzone przez RODZICÓW Otwarte zabawy, gry, harce, zajęcia edukacyjne, artystyczne, społeczne, sportowe i co tam, komu w duszy

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy:

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy: II Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej Uwielbiaj duszo Pana. Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela, Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel, Starosta Puławski Witold

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY KALENDZARZ IMPREZ NA 2012 ROK. Lp. Nazwa imprezy Organizator/Uczestnik STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ

POWIATOWY KALENDZARZ IMPREZ NA 2012 ROK. Lp. Nazwa imprezy Organizator/Uczestnik STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ POWIATOWY KALENDZARZ IMPREZ NA 2012 ROK Lp. Nazwa imprezy Organizator/Uczestnik STYCZEŃ 1. Kuźnia artystyczna integracyjne warsztaty integracyjne edycja zimowa 2. Walentynkowy Bal Karnawałowy 3. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy:

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy: z okazji obchodów XIV Dnia Papieskiego w Puławach Jan Paweł II- Świętymi Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela, Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel, Starosta Puławski Witold

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU Patronatem REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU 1. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 2. Prezes Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 3. Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Drodzy Przyjaciele! W tym roku to właśnie wiara jest tematem przewodnim imprezy Świat według ks. Jana Twardowskiego.

Drodzy Przyjaciele! W tym roku to właśnie wiara jest tematem przewodnim imprezy Świat według ks. Jana Twardowskiego. SOS W w Nysie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego 48-300 Nysa tel./fax: (077)4332236 e-mail: soswnysapoczta@o2.pl www.soswnysa.republika.pl/ Nysa, dn. 30. 03. 2016 r. Wiara

Bardziej szczegółowo

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r.

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. 30 maja był w naszej szkole prawdziwym świętem dzieci. Tego dnia nie było lekcji, była za to wspaniała zabawa dla dużych i małych. I chociaż

Bardziej szczegółowo

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014.

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014. I. W S T Ę P 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2017 pod hasłem,,zapisane

Bardziej szczegółowo

Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej

Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej Komunikat końcowy Sezon 2014-2015 Zakończyła się 8 edycja Elbląskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Awangarda Volley Liga. Poniżej prezentujemy komplet wyników.

Bardziej szczegółowo

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LISTOPADA LISTOPADA 2014 GALA FINAŁOWA

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LISTOPADA LISTOPADA 2014 GALA FINAŁOWA X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 19-20 LISTOPADA 2014 21 LISTOPADA 2014 GALA FINAŁOWA Od środy do piątku byliśmy świadkami barwnego i porywającego Przeglądu Twórczości Artystycznej

Bardziej szczegółowo

Kraśnik 26-27.05.2012 r.

Kraśnik 26-27.05.2012 r. XX LAT SOS WIOSKI DZIECIĘCEJ W KRAŚNIKU XVIII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 26-27.05.2012 r. Z radością informujemy Państwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 10 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 września 2016 r.

Poznań, dnia 10 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 października 2016 r. Poz. 6006 UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyznawania nagród

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 22 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2016 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 22 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2016 r. Police, 17 lutego 2016 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 22 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2016 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na 3 posiedzeniach,

Bardziej szczegółowo

XIV MISTRZOSTWA POLSKI POLICJANTÓW - MARATON DĘBNO 2016

XIV MISTRZOSTWA POLSKI POLICJANTÓW - MARATON DĘBNO 2016 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/124514,xiv-mistrzostwa-polski-policjantow-maraton-debno-2016.html Wygenerowano: Czwartek, 2 lutego 2017, 03:25 Strona znajduje się w archiwum. XIV

Bardziej szczegółowo

XIV MIĘDZYSZKOLNY ŚWIĄTECZNY KONKURS GWIAZDKOWY

XIV MIĘDZYSZKOLNY ŚWIĄTECZNY KONKURS GWIAZDKOWY XIV MIĘDZYSZKOLNY ŚWIĄTECZNY KONKURS GWIAZDKOWY Choinko, piękna jak las REGULAMIN KONKURSU 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych powiatu kłodzkiego i ząbkowickiego. 2.

Bardziej szczegółowo

V KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY RELIGIJNEJ

V KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY RELIGIJNEJ Jan Paweł II - bądźcie świadkami miłosierdzia Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel Starosta Puławski Witold Popiołek Wójt Gminy Puławy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU BIZNESCUP ZABIERZÓW PIŁKARSKIE MISTZROSTWA FIRM O PUCHAR WÓJTA GMINY ZABIERZÓW

REGULAMIN TURNIEJU BIZNESCUP ZABIERZÓW PIŁKARSKIE MISTZROSTWA FIRM O PUCHAR WÓJTA GMINY ZABIERZÓW REGULAMIN TURNIEJU BIZNESCUP ZABIERZÓW PIŁKARSKIE MISTZROSTWA FIRM O PUCHAR WÓJTA GMINY ZABIERZÓW I. O turnieju BiznesCup Zabierzów Piłkarskie Mistrzostwa Firm o Puchar Wójta gminy Zabierzów - BiznesCup

Bardziej szczegółowo

II TURNIEJ KLUBÓW EUROPEJSKICH

II TURNIEJ KLUBÓW EUROPEJSKICH II TURNIEJ KLUBÓW EUROPEJSKICH organizowany przez Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim i funkcjonujący przy Eurocentrum - Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT Ostrów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTEGRACYJNY KLUB ANIMATORÓW SKRZYDŁA i OŚRODEK POD WEZWANIEM ŚW. JÓZEFA W GLIWICACH zapraszają na:

REGULAMIN INTEGRACYJNY KLUB ANIMATORÓW SKRZYDŁA i OŚRODEK POD WEZWANIEM ŚW. JÓZEFA W GLIWICACH zapraszają na: INTEGRACYJNY KLUB ANIMATORÓW SKRZYDŁA i OŚRODEK POD WEZWANIEM ŚW. JÓZEFA W GLIWICACH zapraszają na: V Konkurs Poetycki Rozwijamy Skrzydła GRANICE. Organizatorem Konkursu Poetyckiego Rozwijamy Skrzydła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej szkole. Zaczęliśmy od mszy świętej o godzinie 8.00. Następnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie pt. Bezpieczne i przyjazne miasto, gmina, powiat" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN II Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie pt. Bezpieczne i przyjazne miasto, gmina, powiat 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN II Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie pt. Bezpieczne i przyjazne miasto, gmina, powiat" 1 Postanowienia ogólne 1. Olimpiada organizowana jest przez pracowników naukowo dydaktycznych Wydziału

Bardziej szczegółowo

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Plan imprez na 2011 rok Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Nazwa imprezy: Termin: STYCZEŃ 11 stycznia Zabawa noworoczna dla dzieci 15 stycznia Koncert kolęd (kościół) 16 stycznia Dzień

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE

W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2013 W 60. ROCZNICĘ ŚMIERCI JULIANA TUWIMA: W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

str. 16 poniedziałek, 4 lipca 2011 www.waszdzienpodniu.pl GM. PRZEMĘT. POŚWIĘTNO. 14xtu4244 c1 TU04385 czeniu części artystycznej odbyły się rozgrywki rodzinne. Drużyny zmierzyły się w konkurencjach sportowych,

Bardziej szczegółowo

GMINA POLICE str. 9 "NAJ...KI W POLICACH" - PODSUMOWANIE PROJEKTU III Konferencja Nauczycieli Regionalistów III Konferencja Nauczycieli Regionalistów zwieńczyła pracę nad projektem "Naj...ki w Policach".

Bardziej szczegółowo

Uczniowie klas IV - VI. Uczniowie klas IV - VI

Uczniowie klas IV - VI. Uczniowie klas IV - VI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA Szkoła.Zespół Szkół Ogólnokształcących nr2 w Sosnowcu, ul. Czeladzka 58 VI Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka Szkoła Podstawowa nr 45 im.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka Ul. B. Chrobrego 29 44-200 Rybnik Tel. 032 4222587 Szkoła nosi imię Janusza

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Dyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku Maria Pawłowska zapraszają do udziału w Projekcie:

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Dyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku Maria Pawłowska zapraszają do udziału w Projekcie: Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Dyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku Maria Pawłowska zapraszają do udziału w Projekcie: Przedsięwzięcie kierowane jest do uczniów gdańskich szkół podstawowych,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają W dniach 6 7 listopada 2015 roku w Kompleksie Hotelowym Borowianka w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Klas czwartych Cel imprezy: Zainteresowanie dzieci klas czwartych piłką nożną oraz pogłębienie ich zainteresowań i umiejętności już

Bardziej szczegółowo

XX BIEG PO UŚMIECH. Regulamin

XX BIEG PO UŚMIECH. Regulamin XX BIEG PO UŚMIECH Regulamin Z radością informujemy o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów przełajowych. Adresowana jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

XVII BIEG PO UŚMIECH

XVII BIEG PO UŚMIECH XVII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 11.06.2011 r. Z radością informujemy Paostwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów przełajowych. Adresowana jest do dzieci,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA R E G U L A M I N XVII REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA Impreza jest dofinansowana ze środków Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PKC "SAMA RAMA" i SE "ŁARPIA" W POLICACH - NA ROK 2017

PLAN PRACY PKC SAMA RAMA i SE ŁARPIA W POLICACH - NA ROK 2017 PLAN PRACY PKC "SAMA RAMA" i SE "ŁARPIA" W POLICACH - NA ROK 2017 piątek, 6 stycznia 2017 Nazwa imprezy: Udział w Pochodzie Trzech Króli Spotkanie: godz. 12.00, pl. Armii Krajowej, Szczecin, Trasa: ulicami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w Policach w 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w Policach w 2015 roku Police, 7 stycznia 2016 r. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w Policach w 2015 roku Na podstawie 9 ust. 1 Statutu Powiatu Polickiego Rada działa zgodnie z uchwalonym rocznym ramowym planem pracy.

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SESJA RADY MIEJSKIEJ 29.01.2015 100 lat pani Antoniny 100 urodziny obchodziła w piątek 16 stycznia 2015 r. pani Antonina Ignaszewska

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

ALWERNIA FRANCISZKAŃSKIE DZIEŁO PROMOCJI MŁODZIEŻY I RODZINY. KONKURS LITERACKO FOTOGRAFICZNY pod hasłem. POKÓJ i DOBRO.

ALWERNIA FRANCISZKAŃSKIE DZIEŁO PROMOCJI MŁODZIEŻY I RODZINY. KONKURS LITERACKO FOTOGRAFICZNY pod hasłem. POKÓJ i DOBRO. KONKURS LITERACKO FOTOGRAFICZNY pod hasłem POKÓJ i DOBRO Organizator: Stowarzyszenie ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny ul. Lubelska 32 21-100 Lubartów alwernia.lubartow@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu chcąc włączyć się w obchody Roku Tuwima ma zaszczyt zaprosić do udziału

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu chcąc włączyć się w obchody Roku Tuwima ma zaszczyt zaprosić do udziału Rok 2013 uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 roku ogłoszony został ROKIEM JULIANA TUWIMA, wybitnego pisarza, autora wierszy dla dorosłych i dzieci, tekstów dla kabaretów, redaktora

Bardziej szczegółowo

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Społeczna inicjatywa mieszkańców Lubikowa Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Nowe ogrodzenie okalające plac zabaw w miejscowości Lubikowo powstało dzięki społecznej pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Szczypiorniak na Orlikach 2013

REGULAMIN. Szczypiorniak na Orlikach 2013 REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROCZNIKI 2000 I MŁODSZE Szczypiorniak na Orlikach 2013 rozgrywanego w ramach projektu: PGNiG Dzieciom 1. ORGANIZATOR 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE II FINAŁOWY TURNIEJ MISTRZOSTW POLSKI W GOALBALL KATOWICE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE II FINAŁOWY TURNIEJ MISTRZOSTW POLSKI W GOALBALL KATOWICE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE II FINAŁOWY TURNIEJ MISTRZOSTW POLSKI W GOALBALL KATOWICE 28-30.10.2011 II Finałowy Turniej Mistrzostw Polski w Goalball, odbył się w dniach 28-30.10.2011 roku na hali Akademii

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ KLUB ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ KLUB ŻANDARMERII WOJSKOWEJ CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ KLUB PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ poniedziałek piątek w godz. 7:00 19:00 sobota niedziela według odrębnych planów CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ADRESATEM PROPOZYCJI

Bardziej szczegółowo

XX Turniej Piłki Nożnej Drużyn Osiedlowych

XX Turniej Piłki Nożnej Drużyn Osiedlowych Sportowe lato i jesień z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci XX Turniej Piłki Nożnej Drużyn Osiedlowych 26 lipca 2010 roku na boisku Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu przy ulicy Jeżyka odbył się Finał XX

Bardziej szczegółowo

Rowerem po terenie Gminy Strzyżewice

Rowerem po terenie Gminy Strzyżewice Regulamin Gminnego Rajdu Rowerowego Rowerem po terenie Gminy Strzyżewice I. Organizatorzy: Gmina Strzyżewice II. Współorganizatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach III.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS ILUSTRATORSKI DO DZIEŁ LITERATURY POLSKIEJ KLASYCZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ

WOJEWÓDZKI KONKURS ILUSTRATORSKI DO DZIEŁ LITERATURY POLSKIEJ KLASYCZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ WOJEWÓDZKI KONKURS ILUSTRATORSKI Wspaniała literatura polska, szczególnie współczesna, obfituje w dzieła, które pozbawione są rycin. Chcemy aby poprzez ten konkurs młodzi ludzie rozbudzali swoją wyobraźnię,

Bardziej szczegółowo

Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka

Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKO-ARTYSTYCZNY Magiczny świat zabawek: wyruszamy w podróż z ulubionymi zabawkami organizowany przez Szkołę Podstawową w Rudnie pod patronatem honorowym: Marka Michalaka Rzecznika

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Gimnazjalistów. Pisać każdy może

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Gimnazjalistów. Pisać każdy może VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Gimnazjalistów Pisać każdy może Dyrektor i polonistki Gimnazjum nr 4 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkół w Legionowie zapraszają uczniów gimnazjów do udziału w

Bardziej szczegółowo

Jakie znasz zawody? Konkurs plastyczny dla przedszkoli

Jakie znasz zawody? Konkurs plastyczny dla przedszkoli Jakie znasz zawody? Konkurs plastyczny dla przedszkoli Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu we współpracy z Fundacją Społeczeństwo i Gospodarka organizuje konkurs plastyczny pod hasłem Jakie znasz

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR: PATRONI: WSPÓŁPRACA:

ORGANIZATOR: PATRONI: WSPÓŁPRACA: ORGANIZATOR: PATRONI: WSPÓŁPRACA: REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Zrównoważony rozwój, czyli środowisko w służbie człowieka 1 Cel i tematyka konkursu I. Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych N E W S L E T T E R Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych Numer 14 12 maja 2011 roku W numerze Konkursy Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury i sztuki (II edycja) strona 2 Otwarty konkurs ofert na zadania

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016

KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016 KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016 Miesiąc Nazwa imprezy Miejsce Charakterystyka Organizator/ Współorganizator Kwiecień Zawody pływackie Szkół Podstawowych (12 kwietnia) Pływalnia MOSIR Celem

Bardziej szczegółowo

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ Powiat Pabianicki ORGANIZATOR: Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 Pabianice tel. 42 225 40 00 REGULAMIN IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ pod Patronatem Starosty Pabianickiego

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

XV Wojewódzki Konkurs Młodych Talentów Poetyckich

XV Wojewódzki Konkurs Młodych Talentów Poetyckich Są dwie rzeczy, które napełniają duszę podziwem i czcią, niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie. Są to dla mnie dowody, że jest Bóg nade mną i Bóg we mnie." Immanuel Kant XV Wojewódzki Konkurs

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Lider samorządu uczniowskiego.

Lider samorządu uczniowskiego. W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła brała udział w ogólnopolskim konkursie pod nazwą Lider samorządu uczniowskiego. Celem konkursu było przygotowanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w życiu publicznym,

Bardziej szczegółowo

Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie.

Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. A. WALIGÓRSKIEGO W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W COROCZNYM Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie. Finał XXI Powiatowego Konkursu Poetyckiego Mój

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/VIII/200 z dnia 30 grudnia 2003 r. STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Trąbkach Wielkich zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pn. Pomysł kluczem do sukcesu

Regulamin konkursu pn. Pomysł kluczem do sukcesu Regulamin konkursu pn. Pomysł kluczem do sukcesu 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu pn. Pomysł kluczem do sukcesu, (dalej zwany: Konkursem), organizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Podsumowanie działalności w 2016 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie odbyło się 13 marca 2016 roku Członkowie Oronki dokonali wyboru

Bardziej szczegółowo

Konkursy kierowane są dla osób niepełnosprawnych z poszczególnych

Konkursy kierowane są dla osób niepełnosprawnych z poszczególnych ul. Młyńska 2d 63-700 Krotoszyn tel. 062 722 57 72 NIP:621-13-66-853 KRS: 0000027109 BZ WBK S.A. O/Krotoszyn NR 95 1090 1157 0000 0000 1502 2029 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w całorocznej akcji,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY. Spotkania na krańcach baśni

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY. Spotkania na krańcach baśni MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 17-19 lutego 2009 r. Zapraszamy serdecznie młodzież najstarszych klas

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE Jedynka drzwi swe otwiera gościnnie, Jedynka serdecznie Was przyjmie. O SZKOLE Dzielimy budynek ze szkołą podstawową. Przy szkole mieści się hala sportowa, gdzie

Bardziej szczegółowo

XXII Targi Regiony Turystyczne Na Styku Kultur to wyjątkowe wydarzenie dla instytucji i firm, które tworzą branżę turystyczną w Polsce.

XXII Targi Regiony Turystyczne Na Styku Kultur to wyjątkowe wydarzenie dla instytucji i firm, które tworzą branżę turystyczną w Polsce. qaswqs XXII Targi Regiony Turystyczne Na Styku Kultur to wyjątkowe wydarzenie dla instytucji i firm, które tworzą branżę turystyczną w Polsce. Każdy, kto zdecyduje się zaprezentować w Łodzi, będzie miał

Bardziej szczegółowo

UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO DZIEDZICTWO KULTURY LUDOWEJ Warszawskie Muzeum Etnograficzne, które decyzją zarządu województwa

Bardziej szczegółowo

70. rocznica śmierci Janusza Korczaka OBRAZU

70. rocznica śmierci Janusza Korczaka OBRAZU 70. rocznica śmierci Janusza Korczaka II FESTIWAL SŁOWA I OBRAZU pod hasłem W Królestwie Stubarwnego Nieba pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Babisza Starosty Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I Konkursu Recytatorsko-Muzycznego. poświęconego pamięci. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

Regulamin. I Konkursu Recytatorsko-Muzycznego. poświęconego pamięci. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki ,,Słowa, aby żyły, muszą być prawdziwe. Regulamin I Konkursu Recytatorsko-Muzycznego Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki zaprasza do udziału w I edycji Konkursu Recytatorsko-Muzycznego. Konkurs honorowym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Wójt Gminy Kowala SŁAWOMIR STANIK

ZAPROSZENIE. Wójt Gminy Kowala SŁAWOMIR STANIK ZAPROSZENIE Serdecznie zapraszam dzieci i młodzież Gminy Kowala do udziału w XI Gminnym Turnieju Halowej Piłki Nożnej KOWALA 2014. Turniej odbędzie się w okresie ferii zimowych w dniach od 17 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

1. Organizator konkursu na komiks. 2. Cele konkursu. 3. Uczestnicy konkursu. 4. Zasady konkursu

1. Organizator konkursu na komiks. 2. Cele konkursu. 3. Uczestnicy konkursu. 4. Zasady konkursu REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA KOMIKS PRZEDSTAWIAJĄCY LOSY STASIA I NEL - BOHATERÓW "W PUSTYNI I W PUSZCZY" HENRYKA SIENKIEWICZA TEMAT: NIEBEZPIECZNE PRZYGODY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów na IX Święcie Sportu w Lechowie dn. 2 sierpnia 2015 roku

REGULAMIN. Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów na IX Święcie Sportu w Lechowie dn. 2 sierpnia 2015 roku Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów Turniej ma na celu promowanie zdrowego trybu życia i zachęcanie mieszkańców do Turniej rozegrany zostanie w dn. 2 sierpień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XV JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 5

REGULAMIN XV JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 5 REGULAMIN XV JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 5 pod honorowym patronatem Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka CEL 1. Upowszechnianie kultury

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r.

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015 (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. 1. Organizator: - LKS Orzeł Piątkowisko - Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Współpraca Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi. Szczecin 12.06.2014 r.

Współpraca Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi. Szczecin 12.06.2014 r. Współpraca Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi Szczecin 12.06.2014 r. Gmina Dobra Gmina Nowe Warpno 8 1 3 0 3 Gmina Police 86 21 6 1 19 8 Gmina 12 9 6 10 Kołbaskowo 16 6 4 3 3 Mapa organizacji

Bardziej szczegółowo

XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski

XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski W dniu 17 kwietnia 2013 r. na boiskach ZPEW odbył się XI Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Niepodległości jako wyraz naszego patriotyzmu

Obchody Święta Niepodległości jako wyraz naszego patriotyzmu Dziś wolność i niepodległość naszego kraju traktujemy jako rzecz oczywistą. Nie musimy o nią walczyć, oddając w ofierze własne Ŝycie. MoŜemy natomiast a nawet powinniśmy oddać hołd wszystkim bohaterom,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora 1. Styczeń Kulturalna 6.01 Piski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2. Styczeń Kulturalna 10.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 3. Styczeń Sportowa 10.01 Pływalnia Miejska Test Coopera w ramach 24 finału

Bardziej szczegółowo