u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej"

Transkrypt

1 u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej 20 czerwca 2015

2 PROGRAM 09:30 spotkanie przy źródle na Łasku i zawiązanie wspólnoty 10:00 rozpoczęcie nabożeństwa i wniesienie znaków ŚDM oraz procesja do pola festiwalowego 10:30 powitanie i uroczyste rozpoczęcie VI Festiwalu Młodych I część Stwórz o Boże we mnie serce czyste... 11:00 koncert ewangelizacyjny - BĘSIU RYMCERZE cz. I 11:45 Katecheza: Jak skradziono naszą niewinność? Rafał Porzeziński 13:00 świadectwo - Marcin Kwaśny - aktor 13:45 podsumowanie Bęsiu i Dj Yonas 14:00 obiad II część... i odnów we mnie moc Ducha 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 15:15 koncert ewangelizacyjny - BĘSIU RYMCERZE cz. II 16:00 Uwielbienie Jezusa Eucharystycznego, możliwość spowiedzi (pole pokuty), modlitwa wstawiennicza 17:30 Przygotowanie do Eucharystii 18:00 Msza Święta 20:00 KONCERT zespół DZIEŃ DOBRY, Apel Jasnogórski i zakończenie 2

3 Płonka Kościelna r. Drodzy Młodzi Przyjaciele, Za nami Światowe Dni Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej w Grajewie oraz spotkanie młodych na Polach lednickich. Wiem, że w jednym, jak i w drugim spotkaniu licznie uczestniczyliście, co nie ukrywam jest moją wielką radością. Obecnie przygotowujecie się wraz z duszpasterzami i katechetami do 6. Festiwalu Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. Zachęcam Was i serdecznie zapraszam do udziału w tym radosnym spotkaniu, które z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników, także tych, którzy chcą podziękować Bogu za sakrament bierzmowania. To dar Ducha Świętego daje siłę i moc, by wiarę mężnie wyznawać, bronić jej i według niej żyć. Dlatego proszę Was, abyście przeniknięci Jego mocą, byli budowniczymi nowego świata opartego na prawdziwe i miłości. Pragnę, abyście byli pierwszymi misjonarzami wśród swych rówieśników. Święty Jan Paweł II napisał: Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana! (Redemptoris missio, 2). Gdy głosicie Ewangelię, sami coraz głębiej zakorzeniacie się w Chrystusie i stajecie się dojrzałymi chrześcijanami. Wielu ludzi, szczególnie młodych, boi się mówić o Bogu, wstydzi się dawać świadectwo wiary, ma niekiedy pokusę powtarzać za prorokiem Jeremiaszem: Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem. Ale także wam Bóg odpowiada: Nie mów: «Jestem młodzieńcem», gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę (Jr 1, 6. 7). Cieszą mnie ewangelizacyjne spotkania organizowane w Diecezji Łomżyńskiej po raz szósty przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, bowiem dziś wielu młodych ludzi głęboko wątpi w to, że życie jest dobrem i nie widzi światła na swej drodze. Podczas Festiwalu mają oni szansę dowiedzieć się, że Bóg kocha wszystkich, także tych, którzy oddalili się od Niego bądź o Nim zapomnieli; że jest cierpliwy i czeka; że nawet swego Syna dał, więcej: pozwolił by On umarł i zmartwychwstał, aby nas radykalnie uwolnić od zła. Dlatego organizatorzy zadbali o to, byście mogli czerpać moc z modlitwy i sakramentów, byście mogli na nowo odkryć, że sakrament pojednania jest spotkaniem z Miłosiernym Ojcem, który przyjmuje, przebacza i odnawia nasze serca w miłości. Konferencje, świadectwa oraz koncerty ewangelizacyjne niech pomogą Wam zrozumieć jak cenny jest dar wiary i jak cenna jest obecność Boga w ludzkim życiu. Na czas wsłuchiwania się w głos Jezusa, który wzywa do pójścia za Nim, również na drodze powołania kapłańskiego czy zakonnego, na czas realizowania powołania do miłości i zawierzenia Panu swego młodego życia, jak to uczyniła Maryja Królowa Młodzieży, na czas bezpośredniego przygotowania do 6. Festiwalu Młodzieży w Płonce Kościelnej organizatorom i uczestnikom z serca błogosławię. 3

4 Płonka miejsce cudów Kilka słów o samym miejscu... - Płonka to miejsce, w którym ponad 300 lat temu Matka Boża ukazała się 16 - letniej Katarzynie Roszkowskiej, poprzez którą wzywała do nawrócenia, pokuty i modlitwy oraz powstrzymania się od prac w niedziele i święta - Biskup Łucko - Brzeski, Stanisław Dąmbski, dekretem wydanym w Janowie dnia 27 marca 1679 roku zezwolił na publiczny kult przy obrazie Matki Bożej Płonkowskiej. Uznał też prawdziwość otrzymanych łask i cudów czerwca 1985 roku kard. Józef Glemp, wówczas Prymas Polski w obecności licznie zebranych biskupów, duchowieństwa i wiernych dokonał koronacji obrazu papieską koroną. Cudowny obraz Królowej Młodzieży W świątyni parafialnej w osobnej kaplicy znajduje się słynący łaskami Obraz Wniebowzięcia Matki Bożej. Z dokumentów archiwalnych wynika, że został namalowany przez Teodora Łosickiego, a do kościoła ofiarował go w 1658 roku miejscowy parafianin Bartłomiej Roszkowski. Przez wiele lat niczym szczególnym się ów obraz nie odznaczał, przełom w życiu religijnym parafii nastąpił w drugiej połowie XVII stulecia, w związku z objawieniem się Matki Najświętszej jednej z parafianek, osiemnastoletniej Katarzynie Roszkowskiej oraz licznymi znakami i doznawanymi przez wiernych łaskami przy obrazie Wniebowzięcia Matki Bożej w płonkowskim kościele. Po raz pierwszy Matka Boża zjawiła sie Katarzynie u bogatego szla-chcica parafii płonkowskiej nazwiskiem Płoński, u którego Katarzyna, córka biednej wdowy posługiwała. W dniu święta Matki Bożej śnieżnej, 5 sierpnia tegoż roku, gdy Katarzyna zajęta była ciężką pracą w sieni 4

5 domu swoich gospodarzy, ujrzała postać Niewiasty niezwykłej piękności w długich, białych szatach. Niewiasta zwróciła się do dziewczyny słowami: Dlaczego pracujesz dziś i dlaczego pracowałaś w dniu św. Piotra w Okowach? Oddal się od pani, która gwałci święta. Wystraszona dziewczyna chciała uciekać, lecz nagle straciła wzrok i mowę. W tej samej chwili usłyszała słowa: ukarana miała być twoja pani, a nie ty i dlatego wzrok tobie przywrócony będzie, ale mówić aż do św. Wawrzyńca, (tj. 10 sierpnia) nie będziesz i zaraz na oczy przejrzała, a tajemnicza osoba znikła. Mowę zgodnie z zapowiedzią odzyskała 10 sierpnia, w chwili podniesienia Najświętszego Sakramentu, gdy razem z matką modliła się przed obrazem Matki Bożej. O tym co zaszło opowiedziała proboszczowi, który nie wierząc w zaistniałe widzenie nakłonił dziewczynę do milczenia oczekując jakoby następnych znaków. Po raz drugi Niewiasta ukazała się Katarzynie w dniu Podwyższenia Krzyża Świętego tj. 14 września tego samego roku. Miało to miejsce w domu rodzinnym Katarzyny. Niezwykła Niewiasta w powłóczystych szatach trzymała w jednej ręce krzyż, a w drugiej książkę. Owa Pani zwróciła się do Katarzyny z uwagą, dlaczego nie przekazała proboszczowi dokładnie poleceń danych podczas pierwszego objawienia. Katarzyna powtórnie straciła po tym widzeniu mowę. Odzyskała ją podczas Mszy św. odprawianej przed obrazem Matki Bożej dnia 17 września. Teraz w obecności księdza proboszcza i licznych świadków dziewczyna opowiedziała dokładnie obydwa widzenia i ich treść. Objawiająca się Pani nawoływała do pokuty, poszanowania dni świętych oraz oddawania Jej czci w obrazie Wniebowzięcia: Wielką cześć miejcie dla mojego obrazu w tym kościele. Po tym widzeniu nie było już dalszych. Katarzyna po tych wydarzeniach prawdopodobnie wkrótce zmarła, gdyż wśród zeznań świadków wobec komisji biskupiej we wrześniu 1678r. nie ma zeznań dziewczyny. Jest natomiast zeznanie złożone przez Mikołaja Skorzewskiego, męża wieku starszego, cieszącego się u ludzi światłą mądrością i nauką, z którego wynika, że Katarzyna w czasie prac komisji biskupiej już nie żyła. Skorzewski zeznał przed komisją o dwukrotnym ukazaniu się Najświętszej Panny Katarzynie Roszkowskiej. Zeznanie swoje zakończył słowami: I mówiła dobrze aż do końca swojego życia. O początku objawienia przy tym obrazie nie tylko ja sam słyszałem od różnych ludzi, ale i od onej panienki 5

6 Niezwykłe wydarzenia Po objawieniach jakoby na ich potwierdzenie w kościele płonkowskim zaczęły dziać się niezwykłe zjawiska. Zarówno przy obrazie Matki Bożej jak też nad kościołem widywano nocą niezwykłą jasność, słyszano bicie dzwonów, czy też odczuwano niezwykłą woń płynącą od ołtarza, w którym umieszczony było obraz Matki Bożej. Wieść o objawieniach jak też o niezwykłych zdarzeniach szybko się rozeszła. Do Płonki zaczęli przybywać wierni z różnych stron Polski, z Prus, z Litwy, Rusi, Galicji. Notowano liczne uzdrowienia. Akta parafialne podają wiele świadectw potwierdzających niezwykłe zjawiska. Pierwszym niezwykłym znakiem była ukazująca się jasność wokół kościoła. Jasność tę widzieli różni ludzie, w różnym czasie i w różnych porach dnia. I tak: ks. Franciszek Grzybowski bernardyn z klasztoru tykocińskiego i towarzyszący mu młodzieniec Wawrzyniec Drozdowski widzieli jasność w kościele płonkowskim w wigilię Narodzenia Najświętszej Maryi Panny tj. 7 września 1673 roku. Jakub Dmochowski komornik kurski widział jasność w dniu św. Łukasza tj. 18 października tego samego roku. Oto jego orzeczenie: W godzin dwie w nocy ciemnej widziałem z małżonką moją i ze służącym Pawłem Janczewskim światłość w kościele, która tak kościół oświecała, że aż dzwony było widać na dzwonnicy. Paweł Werpachowski parafianin topczewski zeznaje: Około północy widziałem światłość w kościele płońskim z panem Walentym Płońskim, a przybywszy pod kościół, zobaczyliśmy, że był zamknięty, a trwało to dwie godziny. Co do opisu faktu autentyczności widzeń związanych z obrazem Wniebowzięcia Matki Bożej opisy archiwalne są zgodne. To tylko trzy z siedemnastu świadectw potwierdzających niezwykłą jasność. Podkreślają one wymowę miejsca i związane z nim objawienia Katarzynie Roszkowskiej. Nie ma wątpliwości, że owa jasność była potwierdzeniem części orędzia danego dzie-wczynie podczas drugiego objawienia: Wielką cześć miejcie dla mojego obrazu w tym kościele. Innym znakiem niejako dla potwierdzenia żądań objawiającej się Pani była dziwna wonność przed obrazem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Odczucie to było udziałem ludzi zebranych przed obrazm w dniu św. Kata-rzyny w 1673 roku. Zaświadczył o tym pracujący od czterdziestu lat w płonkowskim kościele siedemdziesięcioletni organista Grzegorz Łupiński: Gdym w niedzielę pierwszą października ubierał ołtarz, taką wonność czułem, że nie mogłem się nasycić. 6

7 Orzeczenie władz kościelnych Wieść o objawieniach oraz niezwykłych wydarzeniach przy obrazie Matki Bożej w Płonce rozeszła się szybko. Notowano liczne uzdrowienia. Wobec takiej sytuacji miejscowy proboszcz musiał zająć określone stanowisko. Ocena tego zjawiska przekraczała jego kompetencje. Prawie natychmiast zwrócił się w tej sprawie do ordynariusza diecezji łucko brzeskiej, do której wówczas należała Płonka. Dekretem z dnia 28 września 1678 roku, ówczesny biskup łucko-brzeski nakazał posłanej przez siebie komisji spisać na miejscu zebrane od miejscowej ludności zeznania. Komisja po odprawieniu uroczystej modlitwy do Ducha Św. szczegółowo obejrzała obraz i rozpoczęła spisywanie zeznań świadków. Każde z zeznań poprzedzone było przysięgą. Przesłuchano 22 osoby. Spisano natomiast 46 protokołów, gdyż niektórzy byli świadkami kilku cudownych zdarzeń. Przesłuchania trwały od września. Przerwała je uroczystość głównego patrona parafii św. Michała Archanioła (29 IX) połączona z konsekracją kościoła i poświęceniem dzwonów dnia następnego. Pomimo to w protokóle komisji stwierdzono, że świadków i samych uzdrowionych było całe mnóstwo. Ludzie nie tylko chętnie zeznawali, ale domagali się, aby ich przesłuchiwano, a na wieść o zakończeniu prac komisji uczyniono wielki okrzyk, który jakoby miał potwierdzić doznane łaski i cuda Wszystkie akta śledcze przekazano biskupowi Stanisławowi Dąmbskiemu, który dekretem wydanym w Janowie dnia 27 marca 1679 roku zezwolił na publiczny kult przy obrazie Wniebowzięcia NMP. Uznał też prawdziwość cudów otrzymanych przed obrazem Najświętszej Maryi Panny. Zabronił pod najcięższymi karami kościelnymi poddawać w wątpliwość prawdziwość cudów oraz stawać przeciw czci Obrazu NMP będącego w płonkowskim kościele. Ks. Robert Śliwowski 7

8 PIEŚNI NA EUCHARYSTIĘ Na wejście: Wśród tylu dróg Jak mocno serce biło mi, gdym po raz pierwszy ujrzał obraz twój. Spragniony łask, miłości Twej wołałem Matko wysłuchaj mnie. Ref. Wśród tylu dróg poprowadź serce me. Prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Wśród tylu dróg poprowadź serce me. Prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. 2. Jak czasem w życie bywa źle, każdy z nas o tym dobrze wie. Ja jednak wciąż ufam, że ty Matko będziesz prowadzić mnie. 3. Bywają w życiu chwile złe, ja także często miewam je. Więc modlę się o Bożą dłoń i wołam: Matko szczęściem mi bądź Dary: Pan jest mocą swojego ludu, pieśnią moją jest Pan; moja tarcza i moja moc. On jest mym Bogiem, nie jestem sam, w Nim moja siła, nie jestem sam. Na Komunię: Daj mi tego chleba Panie. Co przemienia w raj me serce Napój mnie Krwią Przenajświętszą. Abym już nie pragnął więcej. 1: Kto spragniony niech przyjdzie i pije, Ja Jestem Wodą Życia, kto łaknący, niech się posili, Ja Jestem Chlebem Życia 2: Kto utrudzony, niech przyjdzie i spocznie, Ja jestem Orzeźwieniem, Kto strapiony niech się pocieszy Ja jestem Pocieszycielem. 3: Kto szuka drogi niech idzie za mną, Ja Jestem Drogą Pewną, Kto umiera, niech wierzy i ufa, Ja Jestem Bramą do Nieba. Uwielbienie: Ref.: Duszo ma, Pana chwal, oddaj Bogu cześć. Świętemu śpiewaj pieśń Z mocą wywyższaj Go, duszo ma. Uwielbiam Boże Cię Nowy dzień wraz ze wschodem słońca, Znów nadszedł czas by Ci śpiewać pieśń. Cokolwiek jest już za mną i to wszystko co przede mną, Wiem będę śpiewać, gdy nadejdzie zmrok. 2. Bogaty w miłość gniew oddalasz, Panie, Twe serce miłe, wielkie Imię Twe. Ze względu na Twą dobroć będę śpiewać Tobie pieśni, Wiele powodów, by uwielbiać Cię! 3. Przyjdzie dzień, gdy bez sił zostanę, 8

9 Nadejdzie czas mego końca tu. Dusza ma będzie już na zawsze Cię uwielbiać. W wieczności z Tobą piękna zabrzmi pieśń... Na zakończenie: Ty jesteś dobry, Twa łaska trwać będzie na wieki 2x Z wszystkich narodów, języków i ziem ludzie powstają by oddać Ci cześć Wielbimy Cię Alleluja, alleluja Wielbimy Cię Tyś dobry jest Bóg dobry jest, zawsze jest - zawsze jest dobry Bóg Całe życie oddać chcę. Za spędzony z Tobą dzień /2x Chcę być blisko dotykać Ciebie i gwiazd Zamknąć oczy nie słuchać co mówi świat /2x Uwielbiam Cię całe życie i chcę Oddawać hołd, nawet gdy brak mi sił Bo wiem że Ty moją siłą jesteś na wieki W Twych ramionach topić się, Pieśń radości na ustach mieć Me serce miłości pełne, spragnione Twych rąk Wołające do Ciebie: nie odchodź stąd Bóg Jam Jest 1. Pragnę być tu, u Twoich stóp, gdzie niebo jest Prawdą, a śmierć kłamstwem jest. Pragnę usłyszeć aniołów głos, śpiewających: Alleluja, Święty,Święty, Wszechmogący Bóg jam jest. On jest godzien, przyjąć chwałę, Wszechmogący Bóg jam jest. 2. Pragnę być tu, przy sercu Twym, nie żyjąc w ciemności lecz kochać ten świat. Gdzie wyschnięte kości znów żyją pełnią, śpiewają razem: Alleluja, Święty, Święty, Wszechmogący Bóg jam jest. On jest godzien, przyjąć chwałę, Wszechmogący Bóg jam jest. Bridge: Upadną przed Nim wzgórza, demony boją się, gdy dociera do nich dźwięk, imię Boga chwal! Znikoma jest moc piekła, któż przed nim stanąć ma, gdy nadchodzi wielki Pan, święty Bóg jam jest! Alleluja, Święty, Święty, Wszechmogący Bóg jam jest. On jest godzien, przyjąć chwałę, Wszechmogący Bóg jam jest. 9

10 Kilka zdań o KSM organizatorze festiwalu. Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie Gotów! Owo główne hasło stowarzyszenia zawiera ideały, którymi się kieruje, a także sposób działania. Służba Bogu i Ojczyźnie dokonuje się przez praktykowanie wartości takich jak: cnota, nauka i praca, które w dzisiejszym świecie nabierają bardzo różnych i niestety mało popularnych skojarzeń. Na terenach Rzeczypospolitej jeszcze przed I Wojną Światową największą aktywność spośród organizacji religijnych, które skupiały młodzież, wykazywało Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej. Celem organizacji było przede wszystkim takie wychowanie młodego pokolenia zmierzające do wyrobienia postaw religijno - moralnych, ofi arności, oddania Kościołowi i Ojczyźnie, ale także umiejętności ekonomiczno gospodarczych. W 1934 roku liczącą ok. 300 tysięcy młodych ludzi organizację przekształcono w dwie równolegle działające grupy: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej. Tak ukonstytuowane stowarzyszenia funkcjonowały do II wojny światowej. Działania wojenne, a następnie wojujący komunizm nie pozwalały zupełnie na działalność stowarzyszenia. Inicjatorem reaktywowania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w 1990 r. był ks. Prałat Antoni Sołtysik, proboszcz parafii św. Mikołaja w Krakowie, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Konferencja Episkopatu Polski wydała dn. 10.X.1990 r. dekret powołujący do życia KSM jako organizację ogólnopolską, nadając jej osobowość prawną kościelną, a statut zatwierdziła 30.IV.1993 r. KSM uzyskał także osobowość prawną cywilną rozporządzeniem Ministra Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30.VI.1993 r. Ojciec św. Jan Paweł II ofi cjalnie zaakceptował istnienie KSM-u w przemówieniu wygłoszonym do biskupów polskich z okazji wizyty Ad limina Apostolorum 12.I.1993 r. Powiedział wówczas m.in. Niezbędny środek formacji młodych stanowią organizacje i ruchy katolickie. Jest ich dzisiaj coraz więcej. Ze szczególnym zaś zadowoleniem powitałem Waszą Drodzy Bracia decyzję dotyczącą ponownego powołania do życia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które ma bogatą i piękną tradycję. Dziś KSM istnieje we wszystkich diecezjach, liczy ok. 20 tys. członków zrzeszonych w ok oddziałów parafialnych i kół szkolnych. W Diecezji Łomżyńskiej KSM na nowo podjął działalność w 2010r. Obecnie istnieje w 32 parafi ach. Podejmuje m.in. następujące dzieła: Debaty Walentynkowe, Festiwal Młodych, EDM, Audycja Gotów, Pogotowie Duchowe, DSL, szkolenia. Od 30 lipca 2014r. w Ostrożnem posiada dom formacyjny. 10

11 Zespół Dzień Dobry GOŚCIE FESTIWALU Zespół Dzień Dobry istnieje od lutego 2004 roku. Wspólne muzykowanie wyzwala w nich bardzo silne emocje i ogromną radość. Dążą do tego, aby ich muzyka podobnie oddziaływała na każdego słuchacza, dlatego to co graja, określają mianem: POZYTYWNEJ,AKUSTYCZNEJ FALI. Czerpiąc inspiracje z różnych kultur i stylów muzycznych oraz bazując na akustycznym instrumentarium stworzyli bogaty i różnorodny repertuar. Oprócz autorskich kompozycji jest w nim miejsce dla piosenki poetyckiej, filmowej czy też polskich i światowych przebojów w zaskakujących, akustycznych aranżacjach. RYMcerze - Bęsiu i Dj Yonas Bęsiu (Łukasz Bęś) i Dj Yonas (Jonatan Blank) tworzący skład RYMcerze prowadzą pro jekt Nie Zmarnuj Swo jego Życia. Jest on skierowany do młodzieży. Mają konkretny plan przekazać młodym ludziom w swoim hip-hopie wartości uniwersalne, chrześcijańskie i wskazać drogę lep-szego życia! W latach Bęsiu i Dj Yonas dotarli do ponad 105 tysięcy młodych ludzi w 145 szkołach w Polsce i za granicą. Ostrze-gali uczniów przed próbowaniem używek, zachęcali do bycia sobą i rozwijania swoich pasji. 11

12 Rafał Porzeziński Rzecznik stowarzyszenia Twoja Sprawa, które walczy m.in. z pornografią w przestrzeni publicznej, współautor pierwszej w Polsce produkcji audio dotyczącej programu odnowy duchowej 12 kroków do wolności. Pracował m.in. w radiowej Trójce, Radiu Zet, Polsacie, Radiu Puls. Był autorem i prowadzącym programy telewizyjne w Canal+, TV Puls, TVP1, TVP Info. Jeździ po Polsce, gdzie spotyka się z ludźmi, zwłaszcza młodymi. Był gościem tegorocznych Debat Walentynkowych w Łomży, Ostrowi Mazowieckiej i Łapach. Marcin Kwaśny Polski aktor teatralny, telewizyjny i filmowy, scenarzysta. Pochodzi z jednego z najcieplejszych miast w Polsce Tarnowa. Pierwsze kroki na scenie stawiał w wieku lat 15 grając główną rolę w sztuce Jerzego Zawieyskiego Rozdroże miłości. Dwa lata później zagrał Cypriana Norwida w teatrze Młodego Widza u boku profesjonalnych aktorów. Jest absolwentem Warszawskiej Akademii Teatralnej i aktorem Stołecznego Teatru Kwadrat. Występuje także gościnnie w Teatrze Polskim w Warszawie. Lubi Bułhakowa i Tyrmanda. Słucha namiętnie Pearl Jam i U2. Ceni filmy Romana Polańskiego, Agnieszki Holland, TomaTykwera, Giuseppe Tornatore i braci Cohen. Już i jeszcze nie Zespół tworzą Księża Diecezji Łomżyńskiej, alumni WSD w Łomży oraz młodzież. Nazwa nawiązuje do sytuacji chrześcijanina, który już porusza się i żyje w Królestwie Bożym, ale ciągle czeka na Jego pełnię, która będzie miła miejsce na końcu czasów. Odnosi się również do sytuacji kleryka, który będąc w seminarium już doświadcza wspólnoty kapłańskiej, a jednak czeka na mandat samego Chrystus pozwalający w pełni uczestniczyć i doświadczać sakramentalnego 12

13 kapłaństwa. A zatem Już i jeszcze nie!! Zespół powstał na potrzeby inicjatyw diecezjalnych skierowanych do młodzieży, m.in. na ŚDM Diecezji Łomżyńskiej. Angels Song Power Zespół założony i prowadzony przez ks. Szymona Pieńkowskiego od marca 2014 roku uwielbia i wychwala Boga swą grą i śpiewem. W skład zespołu wchodzi jedenaście młodych osób pełnych energii i radości życia. Tak jak obrani przez nich Patronowie - Aniołowie chcą nieustannie służyć Bogu i uwielbiać Go swoim istnieniem, muzyką i śpiewem. Piękne wokale nie tylko z wyglądu, instrumentaliści grający z energią i pasją, to ogromne atuty zespołu. Gaudeamus Zespół powstał w 2010 r. Jego założycielem oraz prowadzącym jest ks. Rafał Wiliński. Gaudeamus to wspólnota, która posłuje muzycznie przede wszystkim na niedzielnych Mszach Świętych w swojej parafii Krzyża Świętego w Łomży. Bierzemy również czynny udział w Wieczorach Uwielbienia. Z zespołem ściśle związane są diecezjalne Warsztaty Liturgiczno - Muzyczne oraz Warsztaty Uwielbienia, które przygotowują ich do posług muzycznych. W skład wchodzi orkiestra kameralna, chór, soliści oraz instrumenty bandowe. Prowadzący Ks. Tomasz Trzaska kapłan diecezji łomżyńskiej, wicedyrektor Radia Nadzieja. Do radia trafił po dwuletniej posłudze w ostrołęckiej Farze. Zanim został księdzem chciał zostać informatykiem. Od kiedy pamięta jestem związany z harcerstwem, które nauczyło go otwartości na drugiego człowieka. Od kilku lat jest związany z programem PaT (Profilaktyka a Ty), bo praca z młodzieżą daje mu bardzo wiele szczęścia. W wolnych chwilach czyta, lubi sporty militarne. Jest zdecydowanie zakochany w Polsce... i raczej z wzajemnością:) Ks. Adam Ulatowski kapłan diecezji łomżyńskiej, wikariusz w parafii św. Anny w Kolnie, kapelan Hufca ZHP w Kolnie, duszpasterz młodzieży, od lat prowadzi tzw. Kursy Alpha. 13

14 20-23 sierpnia 2015 PROWADZĄCY: KLERYCY WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W ŁOMŻY ORAZ KS. ANDRZEJ SURYDKOWSKI KOSZT:80ZŁ MIEJSCE: WSD W ŁOMŻY PLAC JANA PAWŁA II 1

15 30 lipca czwartek, godz. 19:00 Ostrożne k/ Zambrowa Młodzieżowe Centrum Rozwoju KSM DŁ

16 Ochotnicza Straz Pożarna Płonka Kościelna

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. 09:30 spotkanie przy źródle na Łasku i droga Maryjna ks. Robert Bączek i alumni WSD w Łomży

PROGRAM. 09:30 spotkanie przy źródle na Łasku i droga Maryjna ks. Robert Bączek i alumni WSD w Łomży PROGRAM 09:30 spotkanie przy źródle na Łasku i droga Maryjna ks. Robert Bączek i alumni WSD w Łomży 10:30 powitanie Prezes KSM DŁ i uroczyste rozpoczęcie VIII Festiwalu Młodych - Ruch Lednicki (ks. Łukasz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016

Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016 15.05.2016 Niedziela Zesłania Ducha Świętego Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016 W następną niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. I Komunia Święta w naszej Parafii o 10.00 dla klasy III A, a o

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań W najbliższą niedzielę zakończy się Rok Wiary. Jakie będą jego owoce? Biskup Henryk Tomasik przedstawia kilka propozycji: poszanowanie dnia świętego, systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej,

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21 Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka1989-07/04/2011 21:21 NOWENNA KU CZCI JEZUSA PRAWDZIWEGO KRÓLA Ta prosta nowenna jest szczególnym hojnym darem naszego Pana. W związku z tym Jezus da wyjątkowe tajemnice

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0 KOCHAMY DOBREGO BOGA Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0 Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2011 Spis treści Ogólna prezentacja podręcznika Jesteśmy dziećmi Boga...3 Program

Bardziej szczegółowo

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r.

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r. Program Misji Świętej w Gromadnie 06-13 września 2015 r. Niedziela Dzień Święty Porządek Mszy świętych, tak jak w niedziele z uroczystym wprowadzeniem misjonarzy Godz. 10.00 Godz. 18.00 Godz. 20.30 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu 3 Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu Panie Jezu, my, naród polski, przed Tobą na kolana upadamy. Wobec Nieba i ziemi wyznajemy: Ty jesteś Bogiem naszym, Zbawicielem naszym, Ty jesteś Królem

Bardziej szczegółowo

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki.

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki. JASNOGÓRSKA PANI G G7 C G Ref.: Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką, e h a D Polski Tyś Królową i najlepszą Matką. h e G D7 Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski. G E7 a D D7 G Niech z miłości Twojej

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Maryjo, Królowo Polski, /x2 Jestem przy Tobie, pamiętam, /x2 Czuwam.

Maryjo, Królowo Polski, /x2 Jestem przy Tobie, pamiętam, /x2 Czuwam. APEL JASNOGÓRSKI Wersja tradycyjna Maryjo, Królowo Polski, /x2 Jestem przy Tobie, pamiętam, /x2 Czuwam. Wersja młodzieżowa Maryjo, Królowo Polski, /x2 E H7 E Jestem przy Tobie, A Pamiętam o Tobie E I czuwam

Bardziej szczegółowo

Akt oddania się Matce Bożej

Akt oddania się Matce Bożej 3 Akt oddania się Matce Bożej (kard. Stefana Wyszyńskiego) Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia pierwszego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia pierwszego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia pierwszego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

Świątynia Opaczności Bożej - Łagiewniki. Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego. Obraz "Jezu ufam Tobie"

Świątynia Opaczności Bożej - Łagiewniki. Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego. Obraz Jezu ufam Tobie Łagiewniki Świątynia Opaczności Bożej - Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego Obraz "Jezu ufam Tobie" Obraz "Jezu ufam Tobie" został namalowany po raz pierwszy w historii

Bardziej szczegółowo

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów Archidiecezjalny Program Duszpasterski Okres PASCHALNy ROK A Propozycje śpiewów Poznań 2007/2008 21 WIELKI CZWARTEK W. W Krzyżu cierpienie; A myśmy się chlubić powinni (antyfona śpiewana na przemian z

Bardziej szczegółowo

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny Propozycja programu Nawiedzenia Zduny LITURGIA NAWIEDZENIA OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 1 Ustawienie procesji (godz.15 55 ) Krzyż i świece 1.......... Feretrony Sztandary Delegacje niosące OBRAZ

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010 Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje CREDO Warszawa, 2010 I dzień Zwiastowanie W: Jahwe, ja wiem, jesteś tu (176) Ty BoŜe wszystko wiesz (516) Wstanę i pójdę dziś D: Składamy Ci Ojcze (824)

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE, KAZANIA I MOWY OKOLICZNOŚCIOWE TOM 2 Pod redakcją o. Krzysztofa Czepirskiego OMI

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE, KAZANIA I MOWY OKOLICZNOŚCIOWE TOM 2 Pod redakcją o. Krzysztofa Czepirskiego OMI Spis treści Słowo wstępne... 5 Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...7 O. PIOTR LEPICH OMI Matka Boża Bolesna, Matka Boża Uśmiechu Kazanie

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...

Spis treści. o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny... Spis treści Słowo wstępne...5 o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...7 o. piotr lepich omi Matka Boża Bolesna, Matka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5

SPIS TREŚCI. Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5 SPIS TREŚCI Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5 Modlitwa do Maryi w intencji nowej ewangelizacji diecezji legnickiej... 6 Wykaz skrótów... 8 Wstęp... 9 I. HISTORIA

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła.

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. I. Sakramenty 1. Chrzest Co to jest Chrzest Święty? Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. Udzielamy

Bardziej szczegółowo

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ Po Ewangelii OPIEKUN kandydatów do ślubowania zwraca się do Celebransa: Ojcze, obecni tu kandydaci pragną podczas tej Eucharystii, w uroczystość

Bardziej szczegółowo

Schola Gregoriana Sancti Casimiri

Schola Gregoriana Sancti Casimiri WARSZTATY CHORAŁOWE TRADICAMP Schola Gregoriana Sancti Casimiri PROPRIUM MISSAE Msza o Trójcy Przenajświętszej Niech będzie błogosławiona Święta Trójca i nierozdzielna Jedność, wyznawajmy ją, albowiem

Bardziej szczegółowo

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy 128. Panie mój p r z y c h o d z ę d z i ś, G C serce me skruszone przyjm. G C Skłaniam się przed świętym tronem Twym. e a D D7 Wznoszę ręce moje wzwyż, G C miłość

Bardziej szczegółowo

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II 3 Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II Tobie, Ojcze Święty, zawierzamy naszą rodzinę. Wypraszaj nam łaski, abyśmy byli silni mocą Chrystusa. Módl się, aby nasza rodzina, wierna swemu sakramentalnemu

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA KS. JERZY LECH KONTKOWSKI SJ NA GÓRZE PRZEMIENIENIA Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM KSIĘGA MODLITW ZNAK KRZYŻA W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

{tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w parafii św. Piotra i Pawła na Lotnisku. we wtorki po Mszy świętej ok. godz. 19 w Domu Parafialnym

{tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w parafii św. Piotra i Pawła na Lotnisku. we wtorki po Mszy świętej ok. godz. 19 w Domu Parafialnym EFFATHA {tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w parafii św. Piotra i Pawła na Lotnisku we wtorki po Mszy świętej ok. godz. 19 w Domu Parafialnym {tab=co robimy?} - EWANGELIZACJA (głoszenie Ewangelii,

Bardziej szczegółowo

PIEŚNI DO ŚWIĘTEJ GEMMY /w porządku alfabetycznym/

PIEŚNI DO ŚWIĘTEJ GEMMY /w porządku alfabetycznym/ PIEŚNI DO ŚWIĘTEJ GEMMY /w porządku alfabetycznym/ HYMN DO ŚWIETEJ GEMMY 1. O Święta Gemmo, siostro nasza droga, pokaż swym uczniom, jak uwielbiać Boga. Naucz nas kochać Jezusa rany, Jego majestat i pełnię

Bardziej szczegółowo

WĘDROWANIE Z BOGIEM Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0

WĘDROWANIE Z BOGIEM Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0 WĘDROWANIE Z BOGIEM Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0 Wydawnictwo WAM Kraków 2008 Podręcznik nr AZ-03-03-1-01 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci

Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci Niepokalana Dziewico Maryjo! Królowo Rodzin, Królowo Pokoju! Zawierzam Ci swoje dzieci i wszystkie dzieci objęte modlitwą w RóŜach RóŜańcowych

Bardziej szczegółowo

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej Bp Henryk Tomasik: Dekret o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary w Diecezji Ra Radom, 18 października 2012 roku L. dz. 1040/12 DEKRET o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE. Kazanie do Mszy Świętej o NMP z Wieczernika Kazanie na nabożeństwo do Matki Bożej Pocieszenia...

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE. Kazanie do Mszy Świętej o NMP z Wieczernika Kazanie na nabożeństwo do Matki Bożej Pocieszenia... 3 Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. KRZYSZTOF CZEPIRSKI OMI Ochrzczeni Duchem Świętym Kazanie do Mszy Świętej o NMP z Wieczernika... 7 Maryja mistrzynią dobrych spotkań z ludźmi Kazanie na nabożeństwo

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

Przez wiele lat szłam bezdrożami Nie znając lepszych w życiu dróg Widziałam smutne serca I płynące strugi łez Przyszedłeś Ty i wyschły wszystkie łzy

Przez wiele lat szłam bezdrożami Nie znając lepszych w życiu dróg Widziałam smutne serca I płynące strugi łez Przyszedłeś Ty i wyschły wszystkie łzy 1. Szczęśliwa droga Szczęśliwa droga ta, którą kroczę tak Nic na to nie poradzę, że śpiewam szczęścia nową pieśń Twój syn przyjdzie w chwale, ja wierzę, że niedługo A Twa szczęśliwa droga zaprowadzi mnie

Bardziej szczegółowo

Nowenna Pompejańska (cz. błagalna)

Nowenna Pompejańska (cz. błagalna) Każdą z dwóch części Nowenny Pompejańskiej odmawiamy przez 27 kolejnych dni. Najpierw część błagalną, a potem część dziękczynną. Źródło: http://pompejanska.rosemaria.pl/. 2014-04-12. Nowenna Pompejańska

Bardziej szczegółowo

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu Niech żyje Jezus! Niech radosny zabrzmi dziś hymn ku czci Serca Zbawiciela! Czcigodne Siostry Wizytki Drodzy Bracia i Siostry zakochani w Sercu Pana Jezusa Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością

Bardziej szczegółowo

Temat: Sakrament chrztu świętego

Temat: Sakrament chrztu świętego Temat: Sakrament chrztu świętego UWAGA! Do spotkania należy przygotować obrzędy chrztu świętego (powinny być dostępne w zakrystii) oraz w miarę możliwości drugą część spotkania przeprowadzić w kościele

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi. ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa tel. 18 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.pl okładka.indd 1 2015-03-03 08:10:05 Alicja Maksymiuk ŚWIĘTY JÓZEFIE,

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE WEJŚCIE OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE Kapłan podchodzi do ołtarza i całuje go na znak czci. Następnie może okadzić ołtarz, obchodząc go dookoła. Potem kapłan udaje się na miejsce przewodniczenia.

Bardziej szczegółowo

ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI

ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI MODLITWY Akt pokuty... 70 72 Akt poświęcenia się Sercu PJ... 233 Akty uwielbienia... 138 Akty wiary, nadziei, miłości i skruchy... 15 Anioł Pański... 20 Błogosławieństwo dzieci...

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

ŚPIEWNIK SCHOLA DZIECIĘCA NIEBIAŃSKIE DZIECI. przy PARAFII POD WEZWANIEM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO I NMP KRÓLOWEJ POLSKI W SOMONINIE WŁASNOŚĆ:

ŚPIEWNIK SCHOLA DZIECIĘCA NIEBIAŃSKIE DZIECI. przy PARAFII POD WEZWANIEM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO I NMP KRÓLOWEJ POLSKI W SOMONINIE WŁASNOŚĆ: ŚPIEWNIK SCHOLA DZIECIĘCA NIEBIAŃSKIE DZIECI przy PARAFII POD WEZWANIEM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO I NMP KRÓLOWEJ POLSKI W SOMONINIE WŁASNOŚĆ: IMIĘ...... NAZWISKO...... KLASA...... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ SZÓSTY Wejście w radość Zmartwychwstania Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 24, 1-12

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum kl. I, Temat 29

Gimnazjum kl. I, Temat 29 Rok liturgiczny Okres zwykły Wielki Post Okres Bożego Narodzenia Triduum Paschalne Okres wielkanocny Adwent Okres zwykły Dopasuj nabożeństwo do okresu liturgicznego. Dopisz kolor szat liturgicznych obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi.

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Poprawne odmawianie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie. Dzięki temu odmawianie różańca jest tak wspaniałym przeżyciem duchowym. Każda z tajemnic różańca koncentruje się

Bardziej szczegółowo

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio 3 Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie, w dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie, w ostatniej godzinie

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK PARAFIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ŁABOWEJ A.D. 2015 TRIDUUM PASCHALNE Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Ogólne

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Bp Tomasik: Fundamentem świątyni jest wiara

Bp Tomasik: Fundamentem świątyni jest wiara Biskup Henryk Tomasik konsekrował kościół Św. Rafała na radomskim Ustroniu. Uroczystości odbyły się w ostatnią niedzielę września i zgromadziły w świątyni całą wspólnotę parafialną. Zostały również wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Parafia Trójcy Świętej w Koszęcinie [ wersja dla wiernych ] K: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. W: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. * Chwała Ojcu i Synowi, i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo Biskupa Płockiego... 5 Ks. H. Seweryniak, Od Redaktora... 9

Spis treści. Słowo Biskupa Płockiego... 5 Ks. H. Seweryniak, Od Redaktora... 9 Spis treści Słowo Biskupa Płockiego... 5 Ks. H. Seweryniak, Od Redaktora... 9 1909 Orędzie jego Ekscelencji Biskupa Płockiego do Diecezjan Płockich... 17 List pasterski na Post Wielki r. 1909... 21 List

Bardziej szczegółowo

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r.

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. W dniach 25 26 kwietnia odbyły się w naszym domu w Chełmnie rekolekcje dla rodziców sióstr nowicjuszek. Niektórzy rodzice

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017 KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień 2016 - sierpień 2017 Data Temat Przedsięwzięcie wrzesień 1. Czwartek Wspomnienie św. Bronisławy 77.rocznica wybuchu II wojny św.; Nowy Rok Szkolny 2016/17

Bardziej szczegółowo

PIERWSZEGO, TRZECIEGO I CZWARTEGO PRZYKAZANIA KOŚCIELNEGO

PIERWSZEGO, TRZECIEGO I CZWARTEGO PRZYKAZANIA KOŚCIELNEGO PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH 1. 1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. 2. 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty. 3. 3.

Bardziej szczegółowo

OKRES zwykły Propozycje śpiewów

OKRES zwykły Propozycje śpiewów Archidiecezjalny Program Duszpasterski ROK A OKRES zwykły Propozycje śpiewów Poznań 2007/2008 25 Niedziela Trójcy Przenajświętszej W. Jeden w naturze Już słońce wschodzi ogniste D. Najświętszą Trójcę K.

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Ingres Ks.Biskupa Romana Pindla do Konkatedry w Żywcu

Ingres Ks.Biskupa Romana Pindla do Konkatedry w Żywcu 20.01.2014 Ingres Ks.Biskupa Romana Pindla do Konkatedry w Żywcu Ingres do żywieckiej konkatedry był ostatnim elementem formalnego objęcia władzy w diecezji przez jej nowego biskupa. Podczas niedzielnych

Bardziej szczegółowo

Światowe Dni Młodzieży na Ursynowie [ZAPROSZENIE]

Światowe Dni Młodzieży na Ursynowie [ZAPROSZENIE] Światowe Dni Młodzieży na Ursynowie [ZAPROSZENIE] Jutro do Warszawy przyjadą pielgrzymi z całego świata, Będą uczestniczyć w wydarzeniach poprzedzających Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.Gospodarzami

Bardziej szczegółowo

Rekolekcje o modlitwie - sprawozdanie. Morasko 3-4 stycznia 2015

Rekolekcje o modlitwie - sprawozdanie. Morasko 3-4 stycznia 2015 Rekolekcje o modlitwie - sprawozdanie Morasko 3-4 stycznia 2015 Obraz Henryka Siemiradzkiego (1886) Łk 10, 38-42 Sens tych rekolekcji: 1. Pokazać, że modlitwa może przenikać cały nasz dzień praca Marty

Bardziej szczegółowo

Umrzeć z nadziei. Modlitwa za uchodźców, którzy zginęli w drodze do Europy. Wspólnota Sant Egidio

Umrzeć z nadziei. Modlitwa za uchodźców, którzy zginęli w drodze do Europy. Wspólnota Sant Egidio Umrzeć z nadziei Modlitwa za uchodźców, którzy zginęli w drodze do Europy Wspólnota Sant Egidio Pieśni na rozpoczęcie Modlitwa Królestwa Królestwo niebieskie jest siecią, co łowi ludzi. Królestwo niebieskie

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa II Ocena Wymagania programowe Uczeń: celujący - zna dobrze historię zbawienia od stworzenia

Bardziej szczegółowo

POWITANIE PRZEZ RODZICÓW

POWITANIE PRZEZ RODZICÓW POWITANIE PRZEZ RODZICÓW Czcigodny Księże Infułacie! W czasie tej Najświętszej Ofiary nasza młodzież, ma przyjąć sakrament bierzmowania. Zdajemy sobie sprawę, że jest to dla naszych dzieci trudny okres,

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka Po błogosławieństwie kończącym Mszę św. celebrans i inni kapłani udają się przed relikwiarz świętego Stanisława Kazimierczyka. Wszyscy klękają.

Bardziej szczegółowo

OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA

OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW............................................... 5 SPECYFIKA EWANGELII PROKLAMOWANEJ W ROKU LITURGICZNYM C...................................... 7 OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA

Bardziej szczegółowo

Słowo abp. Zygmunta Zimowskiego do wiernych diecezji tarnowskiej i radomskiej z okazji XXIII. Międzynarodowego Dnia Chorego

Słowo abp. Zygmunta Zimowskiego do wiernych diecezji tarnowskiej i radomskiej z okazji XXIII. Międzynarodowego Dnia Chorego Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi (Hi 29,15) Słowo abp. Zygmunta Zimowskiego do wiernych diecezji tarnowskiej i radomskiej z okazji XXIII. Międzynarodowego Dnia Chorego Czcigodni Kapłani,

Bardziej szczegółowo

JEZUS NAS KOCHA. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej. (dzieci siedmioletnie)

JEZUS NAS KOCHA. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej. (dzieci siedmioletnie) JEZUS NAS KOCHA Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej (dzieci siedmioletnie) Kielce 206 Drodzy Rodzice! Z przyjemnością oddajemy do rąk Waszych dzieci podręcznik do nauki religii w klasie

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ KRÓLEM CHRYSTUS PAN PRZYSZEDŁ NA ŚWIAT. Jesteś Królem, Jesteś Królem. Jesteś Królem, Jesteś Królem. Królem jest Bóg.

JESTEŚ KRÓLEM CHRYSTUS PAN PRZYSZEDŁ NA ŚWIAT. Jesteś Królem, Jesteś Królem. Jesteś Królem, Jesteś Królem. Królem jest Bóg. ARCHANIOŁ BOŻY GABRIEL DOBRY BOŻE 1. Archanioł Boży Gabriel, posłan do Panny Maryi. Z majestatu Trójcy świętej, tak sprawował poselstwo k Niej. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan jest z Tobą, to rzecz pewna.

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA s. M. Renata Pawlak, prezentka s. M. Aurelia Patrzyk, prezentka ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA wiek: klasy IV - VI czas: 45 minut cele ogólne: dydaktyczny: zapoznanie z osobą Sł. B. Zofii Czeskiej

Bardziej szczegółowo

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L I T W Y ANIOŁ PAŃSKI Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego. Zdrowaś Maryjo Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa

Bardziej szczegółowo

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca:

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca: 1. Na krzyżyku, na stojąco odmawiamy Wierzę w Boga. 2. Odmawiamy Ojcze nasz. 3. Teraz mamy trzy paciorki na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo Pierwsza modlitwa to jest modlitwa za pogłębienie wiary,

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II.

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Liturgia Godzin ] PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 1 / 8 W pozostałych

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA Papież Franciszek wydał rozporządzenia dotyczące odpustów i sakramentu spowiedzi w Roku Miłosierdzia. Uczynił to w liście do przewodniczącego Papieskiej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA HARCERSKA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ r. CZUWAJ nad naszymi drogami. Jasna Góra

OGÓLNOPOLSKA HARCERSKA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ r. CZUWAJ nad naszymi drogami. Jasna Góra OGÓLNOPOLSKA HARCERSKA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ 16-18.05.2014 r. CZUWAJ nad naszymi drogami Jasna Góra nad naszymi drogami CZUWAJ Drogie Druhny! Drodzy Druhowie! Przed nami kolejne, majowe pielgrzymowanie

Bardziej szczegółowo

Amen. Dobry Boże, spraw, aby symbole ŚDM, krzyż wraz z ikoną Maryi, Ojcze nasz Zdrowaś Maryjo

Amen. Dobry Boże, spraw, aby symbole ŚDM, krzyż wraz z ikoną Maryi, Ojcze nasz Zdrowaś Maryjo Nowenna przed peregrynacją symboli ŚDM które w najbliższym czasie nawiedzą nasze miasto (parafię, dekanat, diecezję), były znakami nadziei dla wszystkich, ukazując zwycięstwo Jezusa nad tym, co przynosi

Bardziej szczegółowo

Celebracja zamknięcia Roku Wiary

Celebracja zamknięcia Roku Wiary Celebracja zamknięcia Roku Wiary W czasie Mszy św. niedzielnej 24 listopada 2013 roku. Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 1. Przed Mszą św. wiernym rozdaje się świece i zapala się paschał

Bardziej szczegółowo

Miłosierdzie Miłosierdzie

Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie SP Klasa IV, Temat 57 SP SP Klasa IV, IV, Temat 57 57 SP Klasa IV, Temat 57 Koronka do Miłosierdzia Bożego Na początku odmawia się: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę

Bardziej szczegółowo

NOWENNA. "Najmocniej działają dzisiaj w świecie ci, którzy promienieją tym Bożym życiem, które noszą w sobie"

NOWENNA. Najmocniej działają dzisiaj w świecie ci, którzy promienieją tym Bożym życiem, które noszą w sobie NOWENNA Za 9 dni ważny a nawet najważniejszy dzień w życiu naszych Nowicjuszek: Ani, Patrycji, Estery, Magdy i Gosi. W ciągu tego czasu oczekiwania chciejmy poddać je pod opiekę Matki Bożej by jako Siostry

Bardziej szczegółowo

Śpiewnik Diakonii Muzycznej Wypłyń na głębię. diakonia-muzyczna.pl Częstochowa 2014-03-01

Śpiewnik Diakonii Muzycznej Wypłyń na głębię. diakonia-muzyczna.pl Częstochowa 2014-03-01 Śpiewnik Diakonii Muzycznej Wypłyń na głębię diakonia-muzyczna.pl Częstochowa 2014-03-01 1. WEJŚCIE: Maryjo, śliczna Pani Maryjo, śliczna Pani. G h Matko Boga i ludzi na ziemi. C D G Tyś świata Królową,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI MODLITWY

SPIS TREŚCI MODLITWY SPIS TREŚCI MODLITWY Akty wiary, nadziei, miłości... 19 Akt pokuty... 70 Akt poświęcenia się Sercu PJ... 241 Akty uwielbienia... 169 Aniele Boży... 19 Anioł Pański... 31 Akt żalu... 20, 24 Chwała na wysokości...

Bardziej szczegółowo