u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej"

Transkrypt

1 u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej 20 czerwca 2015

2 PROGRAM 09:30 spotkanie przy źródle na Łasku i zawiązanie wspólnoty 10:00 rozpoczęcie nabożeństwa i wniesienie znaków ŚDM oraz procesja do pola festiwalowego 10:30 powitanie i uroczyste rozpoczęcie VI Festiwalu Młodych I część Stwórz o Boże we mnie serce czyste... 11:00 koncert ewangelizacyjny - BĘSIU RYMCERZE cz. I 11:45 Katecheza: Jak skradziono naszą niewinność? Rafał Porzeziński 13:00 świadectwo - Marcin Kwaśny - aktor 13:45 podsumowanie Bęsiu i Dj Yonas 14:00 obiad II część... i odnów we mnie moc Ducha 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 15:15 koncert ewangelizacyjny - BĘSIU RYMCERZE cz. II 16:00 Uwielbienie Jezusa Eucharystycznego, możliwość spowiedzi (pole pokuty), modlitwa wstawiennicza 17:30 Przygotowanie do Eucharystii 18:00 Msza Święta 20:00 KONCERT zespół DZIEŃ DOBRY, Apel Jasnogórski i zakończenie 2

3 Płonka Kościelna r. Drodzy Młodzi Przyjaciele, Za nami Światowe Dni Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej w Grajewie oraz spotkanie młodych na Polach lednickich. Wiem, że w jednym, jak i w drugim spotkaniu licznie uczestniczyliście, co nie ukrywam jest moją wielką radością. Obecnie przygotowujecie się wraz z duszpasterzami i katechetami do 6. Festiwalu Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. Zachęcam Was i serdecznie zapraszam do udziału w tym radosnym spotkaniu, które z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników, także tych, którzy chcą podziękować Bogu za sakrament bierzmowania. To dar Ducha Świętego daje siłę i moc, by wiarę mężnie wyznawać, bronić jej i według niej żyć. Dlatego proszę Was, abyście przeniknięci Jego mocą, byli budowniczymi nowego świata opartego na prawdziwe i miłości. Pragnę, abyście byli pierwszymi misjonarzami wśród swych rówieśników. Święty Jan Paweł II napisał: Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana! (Redemptoris missio, 2). Gdy głosicie Ewangelię, sami coraz głębiej zakorzeniacie się w Chrystusie i stajecie się dojrzałymi chrześcijanami. Wielu ludzi, szczególnie młodych, boi się mówić o Bogu, wstydzi się dawać świadectwo wiary, ma niekiedy pokusę powtarzać za prorokiem Jeremiaszem: Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem. Ale także wam Bóg odpowiada: Nie mów: «Jestem młodzieńcem», gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę (Jr 1, 6. 7). Cieszą mnie ewangelizacyjne spotkania organizowane w Diecezji Łomżyńskiej po raz szósty przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, bowiem dziś wielu młodych ludzi głęboko wątpi w to, że życie jest dobrem i nie widzi światła na swej drodze. Podczas Festiwalu mają oni szansę dowiedzieć się, że Bóg kocha wszystkich, także tych, którzy oddalili się od Niego bądź o Nim zapomnieli; że jest cierpliwy i czeka; że nawet swego Syna dał, więcej: pozwolił by On umarł i zmartwychwstał, aby nas radykalnie uwolnić od zła. Dlatego organizatorzy zadbali o to, byście mogli czerpać moc z modlitwy i sakramentów, byście mogli na nowo odkryć, że sakrament pojednania jest spotkaniem z Miłosiernym Ojcem, który przyjmuje, przebacza i odnawia nasze serca w miłości. Konferencje, świadectwa oraz koncerty ewangelizacyjne niech pomogą Wam zrozumieć jak cenny jest dar wiary i jak cenna jest obecność Boga w ludzkim życiu. Na czas wsłuchiwania się w głos Jezusa, który wzywa do pójścia za Nim, również na drodze powołania kapłańskiego czy zakonnego, na czas realizowania powołania do miłości i zawierzenia Panu swego młodego życia, jak to uczyniła Maryja Królowa Młodzieży, na czas bezpośredniego przygotowania do 6. Festiwalu Młodzieży w Płonce Kościelnej organizatorom i uczestnikom z serca błogosławię. 3

4 Płonka miejsce cudów Kilka słów o samym miejscu... - Płonka to miejsce, w którym ponad 300 lat temu Matka Boża ukazała się 16 - letniej Katarzynie Roszkowskiej, poprzez którą wzywała do nawrócenia, pokuty i modlitwy oraz powstrzymania się od prac w niedziele i święta - Biskup Łucko - Brzeski, Stanisław Dąmbski, dekretem wydanym w Janowie dnia 27 marca 1679 roku zezwolił na publiczny kult przy obrazie Matki Bożej Płonkowskiej. Uznał też prawdziwość otrzymanych łask i cudów czerwca 1985 roku kard. Józef Glemp, wówczas Prymas Polski w obecności licznie zebranych biskupów, duchowieństwa i wiernych dokonał koronacji obrazu papieską koroną. Cudowny obraz Królowej Młodzieży W świątyni parafialnej w osobnej kaplicy znajduje się słynący łaskami Obraz Wniebowzięcia Matki Bożej. Z dokumentów archiwalnych wynika, że został namalowany przez Teodora Łosickiego, a do kościoła ofiarował go w 1658 roku miejscowy parafianin Bartłomiej Roszkowski. Przez wiele lat niczym szczególnym się ów obraz nie odznaczał, przełom w życiu religijnym parafii nastąpił w drugiej połowie XVII stulecia, w związku z objawieniem się Matki Najświętszej jednej z parafianek, osiemnastoletniej Katarzynie Roszkowskiej oraz licznymi znakami i doznawanymi przez wiernych łaskami przy obrazie Wniebowzięcia Matki Bożej w płonkowskim kościele. Po raz pierwszy Matka Boża zjawiła sie Katarzynie u bogatego szla-chcica parafii płonkowskiej nazwiskiem Płoński, u którego Katarzyna, córka biednej wdowy posługiwała. W dniu święta Matki Bożej śnieżnej, 5 sierpnia tegoż roku, gdy Katarzyna zajęta była ciężką pracą w sieni 4

5 domu swoich gospodarzy, ujrzała postać Niewiasty niezwykłej piękności w długich, białych szatach. Niewiasta zwróciła się do dziewczyny słowami: Dlaczego pracujesz dziś i dlaczego pracowałaś w dniu św. Piotra w Okowach? Oddal się od pani, która gwałci święta. Wystraszona dziewczyna chciała uciekać, lecz nagle straciła wzrok i mowę. W tej samej chwili usłyszała słowa: ukarana miała być twoja pani, a nie ty i dlatego wzrok tobie przywrócony będzie, ale mówić aż do św. Wawrzyńca, (tj. 10 sierpnia) nie będziesz i zaraz na oczy przejrzała, a tajemnicza osoba znikła. Mowę zgodnie z zapowiedzią odzyskała 10 sierpnia, w chwili podniesienia Najświętszego Sakramentu, gdy razem z matką modliła się przed obrazem Matki Bożej. O tym co zaszło opowiedziała proboszczowi, który nie wierząc w zaistniałe widzenie nakłonił dziewczynę do milczenia oczekując jakoby następnych znaków. Po raz drugi Niewiasta ukazała się Katarzynie w dniu Podwyższenia Krzyża Świętego tj. 14 września tego samego roku. Miało to miejsce w domu rodzinnym Katarzyny. Niezwykła Niewiasta w powłóczystych szatach trzymała w jednej ręce krzyż, a w drugiej książkę. Owa Pani zwróciła się do Katarzyny z uwagą, dlaczego nie przekazała proboszczowi dokładnie poleceń danych podczas pierwszego objawienia. Katarzyna powtórnie straciła po tym widzeniu mowę. Odzyskała ją podczas Mszy św. odprawianej przed obrazem Matki Bożej dnia 17 września. Teraz w obecności księdza proboszcza i licznych świadków dziewczyna opowiedziała dokładnie obydwa widzenia i ich treść. Objawiająca się Pani nawoływała do pokuty, poszanowania dni świętych oraz oddawania Jej czci w obrazie Wniebowzięcia: Wielką cześć miejcie dla mojego obrazu w tym kościele. Po tym widzeniu nie było już dalszych. Katarzyna po tych wydarzeniach prawdopodobnie wkrótce zmarła, gdyż wśród zeznań świadków wobec komisji biskupiej we wrześniu 1678r. nie ma zeznań dziewczyny. Jest natomiast zeznanie złożone przez Mikołaja Skorzewskiego, męża wieku starszego, cieszącego się u ludzi światłą mądrością i nauką, z którego wynika, że Katarzyna w czasie prac komisji biskupiej już nie żyła. Skorzewski zeznał przed komisją o dwukrotnym ukazaniu się Najświętszej Panny Katarzynie Roszkowskiej. Zeznanie swoje zakończył słowami: I mówiła dobrze aż do końca swojego życia. O początku objawienia przy tym obrazie nie tylko ja sam słyszałem od różnych ludzi, ale i od onej panienki 5

6 Niezwykłe wydarzenia Po objawieniach jakoby na ich potwierdzenie w kościele płonkowskim zaczęły dziać się niezwykłe zjawiska. Zarówno przy obrazie Matki Bożej jak też nad kościołem widywano nocą niezwykłą jasność, słyszano bicie dzwonów, czy też odczuwano niezwykłą woń płynącą od ołtarza, w którym umieszczony było obraz Matki Bożej. Wieść o objawieniach jak też o niezwykłych zdarzeniach szybko się rozeszła. Do Płonki zaczęli przybywać wierni z różnych stron Polski, z Prus, z Litwy, Rusi, Galicji. Notowano liczne uzdrowienia. Akta parafialne podają wiele świadectw potwierdzających niezwykłe zjawiska. Pierwszym niezwykłym znakiem była ukazująca się jasność wokół kościoła. Jasność tę widzieli różni ludzie, w różnym czasie i w różnych porach dnia. I tak: ks. Franciszek Grzybowski bernardyn z klasztoru tykocińskiego i towarzyszący mu młodzieniec Wawrzyniec Drozdowski widzieli jasność w kościele płonkowskim w wigilię Narodzenia Najświętszej Maryi Panny tj. 7 września 1673 roku. Jakub Dmochowski komornik kurski widział jasność w dniu św. Łukasza tj. 18 października tego samego roku. Oto jego orzeczenie: W godzin dwie w nocy ciemnej widziałem z małżonką moją i ze służącym Pawłem Janczewskim światłość w kościele, która tak kościół oświecała, że aż dzwony było widać na dzwonnicy. Paweł Werpachowski parafianin topczewski zeznaje: Około północy widziałem światłość w kościele płońskim z panem Walentym Płońskim, a przybywszy pod kościół, zobaczyliśmy, że był zamknięty, a trwało to dwie godziny. Co do opisu faktu autentyczności widzeń związanych z obrazem Wniebowzięcia Matki Bożej opisy archiwalne są zgodne. To tylko trzy z siedemnastu świadectw potwierdzających niezwykłą jasność. Podkreślają one wymowę miejsca i związane z nim objawienia Katarzynie Roszkowskiej. Nie ma wątpliwości, że owa jasność była potwierdzeniem części orędzia danego dzie-wczynie podczas drugiego objawienia: Wielką cześć miejcie dla mojego obrazu w tym kościele. Innym znakiem niejako dla potwierdzenia żądań objawiającej się Pani była dziwna wonność przed obrazem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Odczucie to było udziałem ludzi zebranych przed obrazm w dniu św. Kata-rzyny w 1673 roku. Zaświadczył o tym pracujący od czterdziestu lat w płonkowskim kościele siedemdziesięcioletni organista Grzegorz Łupiński: Gdym w niedzielę pierwszą października ubierał ołtarz, taką wonność czułem, że nie mogłem się nasycić. 6

7 Orzeczenie władz kościelnych Wieść o objawieniach oraz niezwykłych wydarzeniach przy obrazie Matki Bożej w Płonce rozeszła się szybko. Notowano liczne uzdrowienia. Wobec takiej sytuacji miejscowy proboszcz musiał zająć określone stanowisko. Ocena tego zjawiska przekraczała jego kompetencje. Prawie natychmiast zwrócił się w tej sprawie do ordynariusza diecezji łucko brzeskiej, do której wówczas należała Płonka. Dekretem z dnia 28 września 1678 roku, ówczesny biskup łucko-brzeski nakazał posłanej przez siebie komisji spisać na miejscu zebrane od miejscowej ludności zeznania. Komisja po odprawieniu uroczystej modlitwy do Ducha Św. szczegółowo obejrzała obraz i rozpoczęła spisywanie zeznań świadków. Każde z zeznań poprzedzone było przysięgą. Przesłuchano 22 osoby. Spisano natomiast 46 protokołów, gdyż niektórzy byli świadkami kilku cudownych zdarzeń. Przesłuchania trwały od września. Przerwała je uroczystość głównego patrona parafii św. Michała Archanioła (29 IX) połączona z konsekracją kościoła i poświęceniem dzwonów dnia następnego. Pomimo to w protokóle komisji stwierdzono, że świadków i samych uzdrowionych było całe mnóstwo. Ludzie nie tylko chętnie zeznawali, ale domagali się, aby ich przesłuchiwano, a na wieść o zakończeniu prac komisji uczyniono wielki okrzyk, który jakoby miał potwierdzić doznane łaski i cuda Wszystkie akta śledcze przekazano biskupowi Stanisławowi Dąmbskiemu, który dekretem wydanym w Janowie dnia 27 marca 1679 roku zezwolił na publiczny kult przy obrazie Wniebowzięcia NMP. Uznał też prawdziwość cudów otrzymanych przed obrazem Najświętszej Maryi Panny. Zabronił pod najcięższymi karami kościelnymi poddawać w wątpliwość prawdziwość cudów oraz stawać przeciw czci Obrazu NMP będącego w płonkowskim kościele. Ks. Robert Śliwowski 7

8 PIEŚNI NA EUCHARYSTIĘ Na wejście: Wśród tylu dróg Jak mocno serce biło mi, gdym po raz pierwszy ujrzał obraz twój. Spragniony łask, miłości Twej wołałem Matko wysłuchaj mnie. Ref. Wśród tylu dróg poprowadź serce me. Prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Wśród tylu dróg poprowadź serce me. Prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. 2. Jak czasem w życie bywa źle, każdy z nas o tym dobrze wie. Ja jednak wciąż ufam, że ty Matko będziesz prowadzić mnie. 3. Bywają w życiu chwile złe, ja także często miewam je. Więc modlę się o Bożą dłoń i wołam: Matko szczęściem mi bądź Dary: Pan jest mocą swojego ludu, pieśnią moją jest Pan; moja tarcza i moja moc. On jest mym Bogiem, nie jestem sam, w Nim moja siła, nie jestem sam. Na Komunię: Daj mi tego chleba Panie. Co przemienia w raj me serce Napój mnie Krwią Przenajświętszą. Abym już nie pragnął więcej. 1: Kto spragniony niech przyjdzie i pije, Ja Jestem Wodą Życia, kto łaknący, niech się posili, Ja Jestem Chlebem Życia 2: Kto utrudzony, niech przyjdzie i spocznie, Ja jestem Orzeźwieniem, Kto strapiony niech się pocieszy Ja jestem Pocieszycielem. 3: Kto szuka drogi niech idzie za mną, Ja Jestem Drogą Pewną, Kto umiera, niech wierzy i ufa, Ja Jestem Bramą do Nieba. Uwielbienie: Ref.: Duszo ma, Pana chwal, oddaj Bogu cześć. Świętemu śpiewaj pieśń Z mocą wywyższaj Go, duszo ma. Uwielbiam Boże Cię Nowy dzień wraz ze wschodem słońca, Znów nadszedł czas by Ci śpiewać pieśń. Cokolwiek jest już za mną i to wszystko co przede mną, Wiem będę śpiewać, gdy nadejdzie zmrok. 2. Bogaty w miłość gniew oddalasz, Panie, Twe serce miłe, wielkie Imię Twe. Ze względu na Twą dobroć będę śpiewać Tobie pieśni, Wiele powodów, by uwielbiać Cię! 3. Przyjdzie dzień, gdy bez sił zostanę, 8

9 Nadejdzie czas mego końca tu. Dusza ma będzie już na zawsze Cię uwielbiać. W wieczności z Tobą piękna zabrzmi pieśń... Na zakończenie: Ty jesteś dobry, Twa łaska trwać będzie na wieki 2x Z wszystkich narodów, języków i ziem ludzie powstają by oddać Ci cześć Wielbimy Cię Alleluja, alleluja Wielbimy Cię Tyś dobry jest Bóg dobry jest, zawsze jest - zawsze jest dobry Bóg Całe życie oddać chcę. Za spędzony z Tobą dzień /2x Chcę być blisko dotykać Ciebie i gwiazd Zamknąć oczy nie słuchać co mówi świat /2x Uwielbiam Cię całe życie i chcę Oddawać hołd, nawet gdy brak mi sił Bo wiem że Ty moją siłą jesteś na wieki W Twych ramionach topić się, Pieśń radości na ustach mieć Me serce miłości pełne, spragnione Twych rąk Wołające do Ciebie: nie odchodź stąd Bóg Jam Jest 1. Pragnę być tu, u Twoich stóp, gdzie niebo jest Prawdą, a śmierć kłamstwem jest. Pragnę usłyszeć aniołów głos, śpiewających: Alleluja, Święty,Święty, Wszechmogący Bóg jam jest. On jest godzien, przyjąć chwałę, Wszechmogący Bóg jam jest. 2. Pragnę być tu, przy sercu Twym, nie żyjąc w ciemności lecz kochać ten świat. Gdzie wyschnięte kości znów żyją pełnią, śpiewają razem: Alleluja, Święty, Święty, Wszechmogący Bóg jam jest. On jest godzien, przyjąć chwałę, Wszechmogący Bóg jam jest. Bridge: Upadną przed Nim wzgórza, demony boją się, gdy dociera do nich dźwięk, imię Boga chwal! Znikoma jest moc piekła, któż przed nim stanąć ma, gdy nadchodzi wielki Pan, święty Bóg jam jest! Alleluja, Święty, Święty, Wszechmogący Bóg jam jest. On jest godzien, przyjąć chwałę, Wszechmogący Bóg jam jest. 9

10 Kilka zdań o KSM organizatorze festiwalu. Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie Gotów! Owo główne hasło stowarzyszenia zawiera ideały, którymi się kieruje, a także sposób działania. Służba Bogu i Ojczyźnie dokonuje się przez praktykowanie wartości takich jak: cnota, nauka i praca, które w dzisiejszym świecie nabierają bardzo różnych i niestety mało popularnych skojarzeń. Na terenach Rzeczypospolitej jeszcze przed I Wojną Światową największą aktywność spośród organizacji religijnych, które skupiały młodzież, wykazywało Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej. Celem organizacji było przede wszystkim takie wychowanie młodego pokolenia zmierzające do wyrobienia postaw religijno - moralnych, ofi arności, oddania Kościołowi i Ojczyźnie, ale także umiejętności ekonomiczno gospodarczych. W 1934 roku liczącą ok. 300 tysięcy młodych ludzi organizację przekształcono w dwie równolegle działające grupy: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej. Tak ukonstytuowane stowarzyszenia funkcjonowały do II wojny światowej. Działania wojenne, a następnie wojujący komunizm nie pozwalały zupełnie na działalność stowarzyszenia. Inicjatorem reaktywowania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w 1990 r. był ks. Prałat Antoni Sołtysik, proboszcz parafii św. Mikołaja w Krakowie, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Konferencja Episkopatu Polski wydała dn. 10.X.1990 r. dekret powołujący do życia KSM jako organizację ogólnopolską, nadając jej osobowość prawną kościelną, a statut zatwierdziła 30.IV.1993 r. KSM uzyskał także osobowość prawną cywilną rozporządzeniem Ministra Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30.VI.1993 r. Ojciec św. Jan Paweł II ofi cjalnie zaakceptował istnienie KSM-u w przemówieniu wygłoszonym do biskupów polskich z okazji wizyty Ad limina Apostolorum 12.I.1993 r. Powiedział wówczas m.in. Niezbędny środek formacji młodych stanowią organizacje i ruchy katolickie. Jest ich dzisiaj coraz więcej. Ze szczególnym zaś zadowoleniem powitałem Waszą Drodzy Bracia decyzję dotyczącą ponownego powołania do życia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które ma bogatą i piękną tradycję. Dziś KSM istnieje we wszystkich diecezjach, liczy ok. 20 tys. członków zrzeszonych w ok oddziałów parafialnych i kół szkolnych. W Diecezji Łomżyńskiej KSM na nowo podjął działalność w 2010r. Obecnie istnieje w 32 parafi ach. Podejmuje m.in. następujące dzieła: Debaty Walentynkowe, Festiwal Młodych, EDM, Audycja Gotów, Pogotowie Duchowe, DSL, szkolenia. Od 30 lipca 2014r. w Ostrożnem posiada dom formacyjny. 10

11 Zespół Dzień Dobry GOŚCIE FESTIWALU Zespół Dzień Dobry istnieje od lutego 2004 roku. Wspólne muzykowanie wyzwala w nich bardzo silne emocje i ogromną radość. Dążą do tego, aby ich muzyka podobnie oddziaływała na każdego słuchacza, dlatego to co graja, określają mianem: POZYTYWNEJ,AKUSTYCZNEJ FALI. Czerpiąc inspiracje z różnych kultur i stylów muzycznych oraz bazując na akustycznym instrumentarium stworzyli bogaty i różnorodny repertuar. Oprócz autorskich kompozycji jest w nim miejsce dla piosenki poetyckiej, filmowej czy też polskich i światowych przebojów w zaskakujących, akustycznych aranżacjach. RYMcerze - Bęsiu i Dj Yonas Bęsiu (Łukasz Bęś) i Dj Yonas (Jonatan Blank) tworzący skład RYMcerze prowadzą pro jekt Nie Zmarnuj Swo jego Życia. Jest on skierowany do młodzieży. Mają konkretny plan przekazać młodym ludziom w swoim hip-hopie wartości uniwersalne, chrześcijańskie i wskazać drogę lep-szego życia! W latach Bęsiu i Dj Yonas dotarli do ponad 105 tysięcy młodych ludzi w 145 szkołach w Polsce i za granicą. Ostrze-gali uczniów przed próbowaniem używek, zachęcali do bycia sobą i rozwijania swoich pasji. 11

12 Rafał Porzeziński Rzecznik stowarzyszenia Twoja Sprawa, które walczy m.in. z pornografią w przestrzeni publicznej, współautor pierwszej w Polsce produkcji audio dotyczącej programu odnowy duchowej 12 kroków do wolności. Pracował m.in. w radiowej Trójce, Radiu Zet, Polsacie, Radiu Puls. Był autorem i prowadzącym programy telewizyjne w Canal+, TV Puls, TVP1, TVP Info. Jeździ po Polsce, gdzie spotyka się z ludźmi, zwłaszcza młodymi. Był gościem tegorocznych Debat Walentynkowych w Łomży, Ostrowi Mazowieckiej i Łapach. Marcin Kwaśny Polski aktor teatralny, telewizyjny i filmowy, scenarzysta. Pochodzi z jednego z najcieplejszych miast w Polsce Tarnowa. Pierwsze kroki na scenie stawiał w wieku lat 15 grając główną rolę w sztuce Jerzego Zawieyskiego Rozdroże miłości. Dwa lata później zagrał Cypriana Norwida w teatrze Młodego Widza u boku profesjonalnych aktorów. Jest absolwentem Warszawskiej Akademii Teatralnej i aktorem Stołecznego Teatru Kwadrat. Występuje także gościnnie w Teatrze Polskim w Warszawie. Lubi Bułhakowa i Tyrmanda. Słucha namiętnie Pearl Jam i U2. Ceni filmy Romana Polańskiego, Agnieszki Holland, TomaTykwera, Giuseppe Tornatore i braci Cohen. Już i jeszcze nie Zespół tworzą Księża Diecezji Łomżyńskiej, alumni WSD w Łomży oraz młodzież. Nazwa nawiązuje do sytuacji chrześcijanina, który już porusza się i żyje w Królestwie Bożym, ale ciągle czeka na Jego pełnię, która będzie miła miejsce na końcu czasów. Odnosi się również do sytuacji kleryka, który będąc w seminarium już doświadcza wspólnoty kapłańskiej, a jednak czeka na mandat samego Chrystus pozwalający w pełni uczestniczyć i doświadczać sakramentalnego 12

13 kapłaństwa. A zatem Już i jeszcze nie!! Zespół powstał na potrzeby inicjatyw diecezjalnych skierowanych do młodzieży, m.in. na ŚDM Diecezji Łomżyńskiej. Angels Song Power Zespół założony i prowadzony przez ks. Szymona Pieńkowskiego od marca 2014 roku uwielbia i wychwala Boga swą grą i śpiewem. W skład zespołu wchodzi jedenaście młodych osób pełnych energii i radości życia. Tak jak obrani przez nich Patronowie - Aniołowie chcą nieustannie służyć Bogu i uwielbiać Go swoim istnieniem, muzyką i śpiewem. Piękne wokale nie tylko z wyglądu, instrumentaliści grający z energią i pasją, to ogromne atuty zespołu. Gaudeamus Zespół powstał w 2010 r. Jego założycielem oraz prowadzącym jest ks. Rafał Wiliński. Gaudeamus to wspólnota, która posłuje muzycznie przede wszystkim na niedzielnych Mszach Świętych w swojej parafii Krzyża Świętego w Łomży. Bierzemy również czynny udział w Wieczorach Uwielbienia. Z zespołem ściśle związane są diecezjalne Warsztaty Liturgiczno - Muzyczne oraz Warsztaty Uwielbienia, które przygotowują ich do posług muzycznych. W skład wchodzi orkiestra kameralna, chór, soliści oraz instrumenty bandowe. Prowadzący Ks. Tomasz Trzaska kapłan diecezji łomżyńskiej, wicedyrektor Radia Nadzieja. Do radia trafił po dwuletniej posłudze w ostrołęckiej Farze. Zanim został księdzem chciał zostać informatykiem. Od kiedy pamięta jestem związany z harcerstwem, które nauczyło go otwartości na drugiego człowieka. Od kilku lat jest związany z programem PaT (Profilaktyka a Ty), bo praca z młodzieżą daje mu bardzo wiele szczęścia. W wolnych chwilach czyta, lubi sporty militarne. Jest zdecydowanie zakochany w Polsce... i raczej z wzajemnością:) Ks. Adam Ulatowski kapłan diecezji łomżyńskiej, wikariusz w parafii św. Anny w Kolnie, kapelan Hufca ZHP w Kolnie, duszpasterz młodzieży, od lat prowadzi tzw. Kursy Alpha. 13

14 20-23 sierpnia 2015 PROWADZĄCY: KLERYCY WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W ŁOMŻY ORAZ KS. ANDRZEJ SURYDKOWSKI KOSZT:80ZŁ MIEJSCE: WSD W ŁOMŻY PLAC JANA PAWŁA II 1

15 30 lipca czwartek, godz. 19:00 Ostrożne k/ Zambrowa Młodzieżowe Centrum Rozwoju KSM DŁ

16 Ochotnicza Straz Pożarna Płonka Kościelna

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r Pierwsza Komunia Święta Blachownia 12 maja 2013r. VII Niedziela Wielkanocna była niezwykle uroczystym dniem dla 11-u uczniów I-go etapu edukacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Blachowni.

Bardziej szczegółowo

O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO

O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Rok XXI nr 11 (447) 1-15 czerwca 2012 r. O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? Fot. Krzysztof Stępkowski Refleksje niedzielne

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093 ISSN 1428-3093 Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki ŻYĆ JUBILEUSZEM! Już ponad dziewięć miesięcy dzieli nas od chwili, gdy papież Jan Paweł II w noc

Bardziej szczegółowo

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna VERBUM Miesięcznik parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Zagórzu numer 5(53)/2008 25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry 1 czerwca 2008 roku został ogłoszony przez Metropolitę Warszawskiego, księdza

Bardziej szczegółowo

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie Po wo ³a ni e 1 11.09.2013 Kościół jako Matka: Kościół jest rzeczywiście matką chrześcijan. Kościół towarzyszy nam w całym życiu wiary, w całym życiu chrześcijańskim. Zadajmy więc sobie pytanie: jaka jest

Bardziej szczegółowo

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13 Nr 239 / 22 września 2013 ISSN 2080-0010 XXV Niedziela Zwykła LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Am 8,4-7 Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie:

Bardziej szczegółowo

Bp Ignacy Dec WSPÓLNIE PRZED PANEM BOGIEM

Bp Ignacy Dec WSPÓLNIE PRZED PANEM BOGIEM Bp Ignacy Dec WSPÓLNIE PRZED PANEM BOGIEM Bp Ignacy Dec WSPÓLNIE PRZED PANEM BOGIEM Rekolekcje dla księży posługujących w Polskiej Misji Katolickiej we Francji La Ferté-sous-Jouarre, 6-10 września 2010

Bardziej szczegółowo

Józefów. Pierwsza komunia święta NASZ. - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12. www.parafiajozefow.pl

Józefów. Pierwsza komunia święta NASZ. - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12. www.parafiajozefow.pl www.parafiajozefow.pl NASZ Józefów MiesiĘCznik parafii Matki bożej CzĘstoCHowskieJ Pierwsza komunia święta - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12 Świadek Jezusa Zmartwychwstałego Św. Maria Kleofasowa,

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Studium Przedmałżeńskiego

Zakończenie Studium Przedmałżeńskiego PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA + BOGUSZOWICE GOTARTOWICE ROK XVIII + KWIECIEŃ 2009 + NR 175 I Komunia św. Do I Komunii św. dzieci naszej parafii przystąpią w niedzielę 3 maja podczas Mszy św.

Bardziej szczegółowo

Nr 2 Rok I kwiecień 2014

Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (Bł. Jan Paweł II) W NUMERZE: Z historii parafii Śluby wieczyste Ośrodek SAN DAMIANO w Chęcinach Żyć Mszą świętą Wywiad z misjonarzem z Kazachstanu

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta 4 V 2008

I Komunia Święta 4 V 2008 SERECEM KOCHAM JEZUSA SERECEM KOCHAM JEZUSA I Komunia Święta 4 V 2008 W dniu Pierwszej Komunii Świętej W dniu Pierwszej Komunii świętej chciałbym wszystkim dzieciom powiedzieć tak: Nie będę zachwycał się

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży

Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży Dla GIMANZJUM Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży 1. Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś (Łk 11, 27). Wraz z wami wszystkimi,

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r.

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. Tak wyglądał przed wojną Szpital przy ul. Traugutta 11 LUTEGO WE WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES OBCHODZIMY

Bardziej szczegółowo

SANKTUARIUM PISMO PARAFII ZBĄSZYŃSKIEJ NUMER 8 (98) ROK IX LIPIEC/SIERPIEŃ 2014. Poznając piękno świata, odkrywamy piękno Boga. Procesja Bożego Ciała

SANKTUARIUM PISMO PARAFII ZBĄSZYŃSKIEJ NUMER 8 (98) ROK IX LIPIEC/SIERPIEŃ 2014. Poznając piękno świata, odkrywamy piękno Boga. Procesja Bożego Ciała ZBĄSKIE SANKTUARIUM PISMO PARAFII ZBĄSZYŃSKIEJ NUMER 8 (98) ROK IX LIPIEC/SIERPIEŃ 2014 Poznając piękno świata, odkrywamy piękno Boga. W numerze: Procesja Bożego Ciała Proroctwa Spotkanie młodych - Lednica

Bardziej szczegółowo

R O D Z I N Ą B O Ż Ą J E S T E Ś M Y. Słowo duszpasterza. Przyznaję rację publicystom, którzy twierdzą, że w okresie dyktatury komunistycznej

R O D Z I N Ą B O Ż Ą J E S T E Ś M Y. Słowo duszpasterza. Przyznaję rację publicystom, którzy twierdzą, że w okresie dyktatury komunistycznej R O D Z I N Ą B O Ż Ą J E S T E Ś M Y Przyznaję rację publicystom, którzy twierdzą, że w okresie dyktatury komunistycznej mieliśmy w kościołach o wiele więcej osób praktykujących, niż wierzących. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik parafialny przy kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Śremie

Miesięcznik parafialny przy kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Śremie Miesięcznik parafialny przy kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Śremie 13 stycznia 2012r. nr 1/59 REDAKCJA: ks. Radosław Nowak, Jan Mieloszyński, Hanna Worsztynowicz. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

W naszej Wspólnocie parafialnej

W naszej Wspólnocie parafialnej W naszej Wspólnocie parafialnej W prawie 40-letniej historii istnienia naszej wspólnoty parafialnej wpisuje się srebrny jubileusz Apostolatu Maryjnego. Z tej okazji w niedzielę 9 października kazania wygłaszali

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Rok XVII nr 17 (366) 1-15 października 2008 r. Fot. Anna Tokarska Potrzeba było mądrości, duchowej wrażliwości i świętości życia ks. Michała Sopoćki, by

Bardziej szczegółowo

ODPUST PARAFIALNY W SUBKOWACH FESTYN MAJOWY 34. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KSIĘDZA PROBOSZCZA WYBORY W AKCJI KATOLICKIEJ

ODPUST PARAFIALNY W SUBKOWACH FESTYN MAJOWY 34. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KSIĘDZA PROBOSZCZA WYBORY W AKCJI KATOLICKIEJ 1 6 c z e r w c a 2 0 1 0 W a r s z a w a PARAFIA ŚW. STANISŁAWA BPA W SUBKOWACH NR 5 (117) MAJ 2010 ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAŁ Ks. Jerzy Popiełuszko B E A T Y F I K A C J A 2 ODPUST PARAFIALNY W SUBKOWACH FESTYN

Bardziej szczegółowo

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość Nr 3 Rok I lipiec 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (św. Jan Paweł II) Św. Jan Paweł II pontyfikat 1978 2005 KANONIZACJA 27 kwietnia 2014 Św. Jan XXIII pontyfikat 1958 1963 W numerze: Nowi święci Życie

Bardziej szczegółowo

Staszów pamięta. w 30. rocznicę I pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny

Staszów pamięta. w 30. rocznicę I pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny kwiecień 2009 roku 1 Staszów pamięta w 30. rocznicę I pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny,,Wy macie przenieść ku przyszłości to całe olbrzymie doświadczenie dziejów, któremu na imię Polska.

Bardziej szczegółowo

Na Święto Zmarłych. Przygotowała Ewa Balska. Andrzej Wiśniewski

Na Święto Zmarłych. Przygotowała Ewa Balska. Andrzej Wiśniewski Pismo bezpłatne Parafia św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego w Rogozinie www:parafia-rogozino.eu rogozino.eu Na Święto Zmarłych Pozdrawiam Was, Kochani, z oddali, aż z Ziemi - Mamusiu, Tato, Tesiu,

Bardziej szczegółowo

W naszej wspólnocie parafialnej

W naszej wspólnocie parafialnej W wakacyjnym numerze naszej Skałki prosiłem, byśmy nauczyli się okazywać wdzięczność, cnotę chwaloną przez Jezusa, a dziś zapomnianą. Wdzięczność przede wszystkim Panu Bogu za życie i nieśmiertelność,

Bardziej szczegółowo

Odwilż olej, mal. Janina Bergander

Odwilż olej, mal. Janina Bergander wielkanoc 2015 KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Odwilż olej, mal. Janina Bergander Okruchy św. Wojciecha Wielkanoc 2015 3 SŁOWO KS. PROBOSZCZA Alleluja, żyje Pan, powstał z

Bardziej szczegółowo

8 kościół misyjny Maciej Nieżychowski

8 kościół misyjny Maciej Nieżychowski Misjonarze Słowa Bożego Magazyn Misjonarzy z Prowincji Chicago 1/005 Pierwsza Komunia Święta w różnych częściach świata Wasza ofiara jest pomocą dla naszych kapłanów i braci zakonnych, głoszących Słowo

Bardziej szczegółowo

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Mt 24, 42a. 44 Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Mt 24, 42a. 44 Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy Nr 141 / 6 listopada 2011 ISSN 2080-0010 XXXII niedziela zwykła PIERWSZE CZYTANIE Mdr 6,12-16 Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca: ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, i ci ją znajdą, którzy jej szukają,

Bardziej szczegółowo

w numerze 4 O Miłosierdziu Bożym i gorzkich lekarstwach 5 Okultyzm nowe formy zagrożeń dla rodziny 12 Świadectwo uwolnienia

w numerze 4 O Miłosierdziu Bożym i gorzkich lekarstwach 5 Okultyzm nowe formy zagrożeń dla rodziny 12 Świadectwo uwolnienia w numerze 4 O Miłosierdziu Bożym i gorzkich lekarstwach 5 Okultyzm nowe formy zagrożeń dla rodziny 8 NIEPOWAŻNE TRAKTOWANIE ZŁA 10 DLA DOBRA RODZINY I MŁODEGO CZŁOWIEKA 12 Świadectwo uwolnienia 14 WŁADZA

Bardziej szczegółowo

TY DAJESZ DUSZY MOJEJ MOC

TY DAJESZ DUSZY MOJEJ MOC TY DAJESZ DUSZY MOJEJ MOC Tekst Monika Piechnik Kto spożywa moje ciało i pije moją krew ma życie wieczne, a ja wskrzeszę go w dniu ostatecznym (J 6,54). To Boże Serce jest niezgłębioną otchłanią wszelkich

Bardziej szczegółowo

1328 Wielość nazw, jakimi jest określany ten sakrament, wyraża jego niewyczerpane bogactwo. Każda z nich ukazuje pewien jego aspekt.

1328 Wielość nazw, jakimi jest określany ten sakrament, wyraża jego niewyczerpane bogactwo. Każda z nich ukazuje pewien jego aspekt. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O EUCHARYSTII 1322 Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN DO BIERZMOWANIA PYTANIA I ODPOWIEDZI

EGZAMIN DO BIERZMOWANIA PYTANIA I ODPOWIEDZI EGZAMIN DO BIERZMOWANIA PYTANIA I ODPOWIEDZI 1 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 2. Jaką religią jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną

Bardziej szczegółowo