Nr 17 (635) 10 WRZEŚNIA 2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 17 (635) 10 WRZEŚNIA 2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY"

Transkrypt

1 Nr 17 (635) 10 WRZEŚNIA 2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN

2 30. ROCZNICA STRAJKU ZRG NSZZ SOLIDARNOŚĆ Uroczysta msza św. pracowników Portu Północnego Zgodnie z wieloletnią tradycją, w pierwszą niedzielę września pracownicy Portu Północnego uczestniczą w mszy świętej. Jest ona poświęcona pamięci złożenia w darze ołtarza krzyża towarzyszącego strajkującym robotnikom Portu Północnego, w sierpniu 1980 roku. Msza św. została odprawiona w Parafii rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża, w kościele parafialnym Św. Andrzeja Boboli. Kościół znajduje się w Gdańsku-Wrzeszczu przy ulicy Mickiewicza 11. Robotniczy krzyż, symbol jedności i wytrwania w dążeniu do prawdy i wolności do dziś wisi w bocznej nawie kościoła. Widnieje na nim jakże wymowny Fot. E.Fortuna napis Silni z Bogiem, zjednoczeni pracą. Nasz trud i serca narodowi i Ojczyźnie. Dzięki takim wartościom mamy wolną Ojczyznę, chociaż nie wszystko ułożyło się tak jakbyśmy sobie tego życzyli 30 lat wcześniej. Msza św. zgromadziła bardzo dużą ilość wiernych, wśród nich znaleźli się byli i obecni pracownicy Portu Północnego. Celebrował ją proboszcz o. Janusz Warzocha. W trakcie trwania mszy św. wyczuwało się podniosłą atmosferę wśród zgromadzonych. Sztandar portowej Solidarności sprawił, że na wielu twarzach zarysowało się wzruszenie. Fantastyczna oprawa podkreśliła, że to już trzydzieści lat minęło od tamtych sierpniowych dni. Widząc wiernych zgromadzonych w kościele i ich serdeczne oddanie dla symboli wielkiego solidarnego zrywu polskich robotników, można z optymizmem patrzeć w przyszłość. Widać było, że ludzie młodzi są równie emocjonalnie przywiązani do historii jak i ich rodzice. Podczas kazania o. Janusz Warzocha, wyraźnie podkreślił, aby nie zmarnowano tego co wywalczyła Solidarność. Pod koniec mszy św. pożegnał się z wiernymi wieloletni sługa parafii, zakrystianin Andrzej Kobus, który odchodził do pracy w piotrkowskiej parafii. Po zakończeniu mszy św. o. Janusz Warzocha i grupa portowców wraz z rodzinami udała się do kawiarenki, mieszczącej się w kościele filialnym Świętego Krzyża w Gdańsku-Wrzeszczu, przy ul. Mickiewicza 24. W trakcie poczęstunku nie tylko wspominano odległe sierpniowe dni, ale i dzisiejszą rzeczywistość. Wśród obecnych nie zabrakło uczestników sierpniowego zrywu na czele z Marianem Siwym, inicjatorem strajku w Porcie Północnym. Spotkanie odbywało się w miłej rodzinnej atmosferze. Niedzielne uroczystości i spotkanie po latach kolegów potwierdziły, że Solidarność była, jest i będzie zawsze jedna. Niestety, to część ludzi wywodzących się z ruchu solidarnościowego niekorzystnie się zmieniła i twierdzi coś innego. Zbigniew Wnuk Podsumowanie uroczystości 30-lecia Solidarności 6 września odbyło się kolejne zebranie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność, w trakcie którego podsumowano uroczystości z okazji trzydziestolecia Solidarności. Członkowie ZRG zostali też poinformowani o wsparciu przez NSZZ Solidarność inicjatywy Jakuba Płażyńskiego, który postanowił kontynuować dzieło swego tragicznie zmarłego ojca i doprowadzić do uchwalenia ustawy repatriacyjnej. 12 kwietnia 2010 Maciej Płażyński miał złożyć w kancelarii Sejmu projekt tej nowej ustawy, jednak smoleńska katastrofa przekreśliła jego plany. Syn kontynuuje dzieło ojca, jako pełnomocnik społecznego komitetu Powrót do Ojczyzny. Komitet złożył w Sejmie projekt nowej ustawy o repatriacji. Aby jednak nowe przepisy mogły zostać uchwalone, konieczne jest ich wsparcie przez naszych obywateli. W składzie komitetu jest też liczna grupa obecnych i byłych działaczy Solidarności. Związkowcy zapoznali się także z sytuacją w Mostostalu Chojnice, który na skutek błędnych decyzji kredytowych byłego zarządu firmy przeżywa duże problemy finansowe (mimo pełnego portfela zamówień). Skutki ponoszą dzisiaj szeregowi pracownicy Mostostalu. Przekazano także informacje na temat XXVII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach września Na pielgrzymkę jak co roku wybiera się także liczna grupa z NSZZ Solidarność Portu Gdańskiego, z której część odwiedzi również dawną stolicę naszego kraju Kraków oraz sanktuarium w Łagiewnikach. I.L. W NASZYM OBIEKTYWIE Dyrektor patronackiej szkoły S w Wąglikowicach Halina Lemańczyk wraz z grupą uczniów na uroczystym zjeździe z okazji 30. rocznicy NSZZ Solidarność w Gdyni. Fot. I.Leszka 2 PORTOWIEC 17 (635)

3 W 30. ROCZNICĘ PODPISANIA POROZUMIEŃ GDAŃSKICH Projekcją filmu poprzedzającego wydarzenia Sierpnia 1980 i prowadzącego do współczesności związku, wyprodukowanego przez Video Studio Gdańsk rozpoczęły się obrady XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów w Gdyni. W obradach brało udział ok osób delegatów i zaproszonych gości. Przewodniczący Zjazdu Stanisław Szwed zaprosił do stołu prezydialnego, przewodniczących zjazdów z lat poprzednich: Bożenę Borys-Szopę, Tadeusza Syryjczyka, Jerzego Buzka, Janusza Orkisza i Janusza Śniadka. Po krótkiej procedurze związanej z oficjalnym otwarciem Zjazdu i przedstawieniu programu jego obrad, zaproszeni goście kolejno zabierali głos. Pierwszym mówcą był prezydent RP Bronisław Komorowski. W dalszej kolejności do delegatów i zaproszonych gości przemawiali: przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, ambasador USA w Polsce Lee Feinstein, premier Donald Tusk, prezes PiS Jarosław Kaczyński, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, zastępca sekretarza generalnego MKZZ Jaap Wienen, sekretarz generalny EKZZ Emilio Gabalio oraz Janusz Śniadek. W swym wystąpieniu Prezydent Komorowski, przypominał, że głównym przesłaniem roku 1980 jest dobro wspólne, w imię którego warto i należy działać razem, a nie przeciw sobie. Jerzy Buzek wspomniał natomiast pierwszy Zjazd Solidarności, który prowadził. Zwrócił też uwagę, że choć wolna Polska nie spełniła wszystkich pokładanych w niej nadziei, to jednak wszystkie drogi i do postępu i na manowce stoją otworem. Tak jak przed 30 laty powinniśmy marzyć i wykorzystać szanse dzięki partnerstwu i dialogowi. Premier Donald Tusk w swoim wystąpieniu wspomniał Sierpień 80. Fenomen Solidarności polegał na tym, że nikt nie wstydził się swego odmiennego poglądu, na tym polegały godność i szacunek każdego do każdego przypomniał Tusk. Szczególnie prowokacyjnie zabrzmiały słowa premiera, który mówił, o tamtej, prawdziwej i kilkumilionowej Solidarności. Te słowa premiera sala przyjęła gwizdami. Ambasador Lee Feinstein odczytał list od prezydenta Baracka Obamy, w którym prezydent USA zwracał uwagę, że odwaga małej grupy robotników pokazała, ze można przeciwstawić się reżimowi totalitarnemu. XXIV Krajowy Zjazd NSZZ Solidarność w Gdyni Około 2,5 tysiąca osób, w tym sygnatariusze Porozumień Sierpniowych, wzięło udział w Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ Solidarność, zorganizowanym 30 sierpnia 2010 roku z okazji 30-lecia powstania związku. Gośćmi Zjazdu byli m.in. prezydent RP Bronisław Komorowski, premier Donald Tusk, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz ambasador USA w Polsce Lee A. Feinstein, który odczytał specjalne posłanie prezydenta Baracka Obamy do Solidarności. Jarosław Kaczyński wspomniał swego zmarłego brata Lecha Kaczyńskiego. Pamiętajcie o nim, bo jego misja wskazuje na to, że idea Solidarności trwa. Podkreślał, że Solidarność to wielkie zwycięstwo, ale wiele spraw, o które walczyła nie zostało zrealizowanych. Do delegatów Solidarności i zgromadzonych gości przemówiła także Henryka Krzywonos-Strycharska, sygnatariuszka Porozumień Sierpniowych. W swym przemówieniu zarzuciła prezesowi PiS J. Kaczyńskiemu, że buntuje ludzi przeciwko sobie. Kompletnie mnie pani nie zrozumiała odpowiedział na te zarzuty prezes J. Kaczyński. Janusz Śniadek, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w swoim wystąpieniu przypomniał zmarłych bohaterów S : Annę Walentynowicz, ks. Henryka Jankowskiego, Macieja Płażyńskiego, Lecha Kaczyńskiego, Janusza Kurtykę. Zwrócił też uwagę na pogarszające się warunki życia polskich rodzin. Dlaczego jednak nie ma w nas tak wielkiej radości, satysfakcji i dumy, jakiej można by oczekiwać mówił J. Śniadek. Czy możemy z ręką na sercu powiedzieć, że zrobiliśmy co tylko możliwe, aby Polska była dla wszystkich, a nie tylko dla tych, którym się powiodło? mówił dalej przewodniczący S. Śniadek zwrócił także uwagę na rosnące różnice społeczne oraz problemy niektórych branż. J. Śniadek zwracając się do prezydenta Komorowskiego powiedział; Niesprawiedliwie dzielimy się owocami wzrostu, martwe dźwigi nie staną się polską statuą wolności. dokończenie na str. 4 f Fot. I.Leszka 10 WRZEŚNIA

4 31 SIERPNIA PRZED TRZEMA KRZYŻAMI NA PLACU SOLIDARNOŚCI W GDAŃSKU Na Placu Solidarności przed trzema krzyżami 31 sierpnia uroczystą mszą świętą zakończyły się trójmiejskie uroczystości 30. rocznicy NSZZ "Solidarność". W uroczystości wzięło udział ponad 300 pocztów sztandarowych w tym z NSZZ Solidarność Portu Gdańsk, delegacje z regionów i branż NSZZ "Solidarność" oraz parę tysięcy mieszkańców Trójmiasta. Mszę koncelebrował Prymas Polski abp Józef Kowalczyk. Homilię wygłosił ks. abp. Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański. Uroczysta msza święta W homilii abp Sławoj Leszek Głódź przypomniał, że 30 lat temu S wyrosła jako wspólnota polskich serc, sumień, pragnień, myśli, szlachetnych porywów". Metropolita gdański zwrócił uwagę na religijny wymiar Sierpnia 1980 r. i wspomniał o mszach odprawianych dla robotników przez ks. Henryka Jankowskiego. Arcybiskup Głódź, zwracając się do ludzi Solidarności mówił, że całe uczynione dobro trwa w miłości Bożej i pamięci ojczyzny. Dziękował też Bogu za te dokonania i prosił o przebaczenie za to co było w życiu "Solidarności" małością, grzechem, zaniedbaniem sprzeniewierzeniem się ideałom, a niekiedy i zdradą. Arcybiskup Głódź dziękował Bogu za Solidarność, odnowę polskiego życia, którą jej zawdzięczamy, za jej etos, za podjęcie odpowiedzialnej pracy nad pracą oraz za nieustępliwą pracę w życiu wspólnoty. Metropolita gdański przypomniał ofiary, które poniosła Solidarność, w tym górników z kopalni Wujek, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę i ofiary tragedii smoleńskiej, która, jak mówił, tak mocno zraniła serce narodu. Arcybiskup Głódź podkreślił, że zginęli w niej także ludzie Solidarności, w tym prezydent Lech Kaczyński. Metropolita wspominał także Annę Walentynowicz, Sławomira Rybickiego, Macieja Płażyńskiego, Grażynę Gęsicką, Krzysztofa Putrę i powierzył ich dusze Miłosierdziu Bożemu. f W 30. ROCZNICĘ PODPISANIA POROZUMIEŃ GDAŃSKICH Zjazd NSZZ Solidarność w Gdyni f dokończenie ze str. 3 Natomiast zwracając się do premiera Tuska powiedział: Panie premierze, miał pan racją, gospodarka to portfele zwykłych ludzi, proszę o tym pamiętać. Przewodniczący S zwrócił także uwagę na brak rzeczywistego dialogu. Dyskutujemy o ratowaniu finansów publicznych, a jednocześnie trwonimy inny bezcenny kapitał, kapitał społeczny. Bez odbudowania poczucia wspólnoty, bez wzajemnego zaufania, bez zaufania obywateli do instytucji publicznych, bez szacunku dla partnerów i dialogu nie zbudujemy silniejszego i bezpiecznego państwa. Trzeba wzmacniać, a nie niszczyć związki zawodowe mówił dalej przewodniczący S. Janusz Śniadek odniósł się również do zarzutów o upolitycznienie związku. Takie oskarżenia padają zawsze, gdy podnosimy trudne problemy. Każda władza chce w ten sposób usprawiedliwić brak woli dialogu i porozumienia. Zapewniam, że oskarżeniami o mieszanie się do polityki nie damy sobie zamknąć ust! powiedział na zakończenie swego wystąpienia Janusz Śniadek. Po zakończeniu wystąpień zaproszonych gości delegaci podjęli dwie uchwały. Pierwsza to uchwała: O godność, o solidarność, o Polskę. Delegaci złożyli hołd wszystkim bohaterom tamtych czasów. W wolnej i niepodległej Polsce, dumni z naszych dokonań musimy działać na rzecz zmniejszenia przepaści, która dzieli biednych i bogatych, upominając się o prawo do godnej i twórczej pracy, która jest podstawą godnego życia i stanowi fundament realnej gospodarki" czytamy w uchwale. Tylko solidarni możemy właściwie zagospodarować wywalczoną wolność i zwyciężyć zagrożenia, które niesie współczesny globalny świat. (...) Nie bądźmy bierni! Korzystajmy z wywalczonych praw prawa do zrzeszania się, do wolnych wyborów, do godnej pracy". W drugiej uchwale związkowcy zwrócili się za pośrednictwem Episkopatu Polski do Stolicy Apostolskiej o oficjalne ustanowienie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki Patronem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Podczas uroczystości specjalnymi statuetkami uhonorowano kilku członków władz NSZZ Solidarność z najdłuższym stażem. Po zjeździe delegaci i goście wzięli udział w koncercie Solidarność to jeden i drugi. Znane utwory w nowych aranżacjach wykonali: Sebastian Karpiel Bułecka, Staszek Sojka, Antonina Krzysztoń, Stanisława Celińska, Renata Przemyk, Mariusz Lubomski, Bracia, Kayah, Robert Gawliński, Andrzej Dziubek, Mezo, Leszek Żurek, Grzegorz Turnau, Andrzej Grabowski, Andrzej Sikorowski. I. Leszka 4 PORTOWIEC 17 (635) Fot. I.Leszka

5 31 SIERPNIA PRZED TRZEMA KRZYŻAMI NA PLACU SOLIDARNOŚCI W GDAŃSKU stwa. Nie ustawajcie w waszej słusznej drodze. Idźcie dalej drogami Polski XXI wieku. Ze swoją wrażliwością społeczną, ze swoim rozeznaniem potrzeb polskiej pracy. Bo Solidarność jest ciągle Polsce potrzebna. Bo Solidarność jest trwałym elementem polskiego życia mówił abp Głódź. Podczas uroczystości poświęcone zostały dwa związkowe sztandary: oświatowej S z Gdyni oraz komisji zakładowej z przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej z Gdyni. Odsłonięto również tablice pamiątkowe poświęcone Henrykowi Lenarciakowi i ks. Henrykowi Jankowskiemu. Odnosząc się do obecnych czasów abp Głódź pytał Ktoś przepraszał za Solidarność? Ktoś apelował, aby sztandar Solidarności wyprowadzić, zamknąć w muzealnej gablocie? Ktoś mówił, że skończył się jej czas, jej misja, jej historyczna rola? I stwierdzając dalej, że nie czas na dokładną wiwisekcje tych ataków i ocen pytał, czy skończył się czas budowania wolności, czy ojczyna stała się domem sprawiedliwości i czy mówimy językiem zgody? Nie skończyła się misja Solidarności w chwili odzyskania wolności. Bo nie ma wolności bez sprawiedliwości, tak jak nie ma sprawiedliwości bez wolności. Nie ma też wolności i sprawiedliwości bez solidarności. Postawiliście przed sobą zadanie, ważkie i potrzebne, aby teraz, w kontekście tej rocznicy, przyjrzeć się w jaki sposób zostało zrealizowane przesłanie Sierpnia 1980 roku, postulaty zapisane w historycznym protokole porozumień sierpniowych. Okazuje się przecież, że to przesłanie wciąż aktualne, w wielu punktach do końca nie zrealizowane. Domagające się dopełnienia, wyrównania zaniechań mówił metropolita gdański. Abp Głódź zwrócił też uwagę, że w Polsce dostrzega się narastający kryzys rodziny, która jest podstawą bytu Narodu i jego przyszłości. Rodzina to przestrzeń, która kształtuje, wychowuje, przekazuje, tworzy wspólnotę miłości i odpowiedzialności. A tymczasem znaczenie polityki rodzinnej jest w Polsce marginalizowane. Jak to się ma do trzech spośród 21 postulatów dotyczących poprawienia życia w rodzinie? pytał metropolita gdański. To jeden z problemów, tych nierozwiązanych, tych które nagłaśniacie, o których przypominacie, a projekty stosownych rozwiązań przedkładacie związkowcy Solidarności. Stanowicie wciąż wielką siłę, legalną strukturę pań- Janusz Śniadek, przewodniczący NSZZ Solidarność wezwał także do odnowienia przysięgi związkowej, którą powtórzyli za nim zebrani członkowie Solidarności. Natomiast późnym wieczorem na terenie Stoczni Gdańskiej przedstawiono multimedialne widowisko "Solidarność Twój Anioł Wolność ma na imię Widowisko w stoczni otworzyły wystąpienia prezydenta Bronisława Komorowskiego i historycznego przywódcy Solidarności Lecha Wałęsy. Prezydent powiedział, że rocznica Solidarności jest dla Polaków powodem do radości i dumy. Lech Wałęsa zaapelował do Polaków, aby wytrwali i uczestniczyli w wykorzystaniu światowego sukcesu, jakim było obalenie komunizmu. Podkreślił, że teraz przyszedł czas na budowanie, chociaż jest ono bardzo trudne. Było to jedyne oficjalne wystąpienie Wałęsy w czasie obchodów rocznicy. Prezydent Komorowski i Lech Wałęsa wręczyli czworgu cudzoziemcom medale wdzięczności dla osób, które pomagały Solidarności w latach 80. Tekst i foto: I. Leszka 10 WRZEŚNIA

6 WRĘCZONO KOLEJNE STYPENDIA DLA UCZNIÓW Uroczysty Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność 30 sierpnia odbyły się uroczyste obrady Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność. Wręczono stypendia Funduszu Stypendialnego Solidarności a także podziękowano darczyńcom, którzy wsparli Fundusz. Stypendyści udali się także pod pomnik Poległych Stoczniowców i złożyli kwiaty. Uroczystość rozpoczęła się modlitwą poświęconą zmarłym, którzy 30 lat temu tworzyli NSZZ Solidarność. Ks. Ludwik Kowalski, proboszcz parafii pw. św. Brygidy przypomniał postać kapelana Solidarności ks. Prałata Henryka Jankowskiego. W tamtym czasie kapelan Henryk Jankowski był pośród was mówił ks. Ludwik Kowalski. Bo wiedział, że potrzeba tego wsparcia z góry. Ostatnio widziałem go na spotkaniu w Stoczni Gdańsk. Widziałem, że czuł się tam jak u siebie w domu, jak pośród swoich. Bo Solidarność była całym jego życiem. Wielką miłością księdza Prałata. Krzysztof Dośla, przewodniczący Regionu Gdańskiego również wspominał księdza Henryka Jankowskiego. Zwróciliśmy się do Bogdana Oleszka, przewodniczącego Rady Miasta Gdańska z prośbą o nadanie imienia księdza Prałata Henryka Jankowskiego ulicy, obecnie Profesorskiej, która znajduje się obok Bazyliki św. Brygidy. Mamy nadzieję, że Rada Miasta Gdańska zaaprobuje ten pomysł. Przewodniczący Regionu Gdańskiego zaapelował także do obecnych na sali, aby podpisali się na liście poparcia inicjatywy ustawodawczej umożliwiającej powrót do kraju Polakom wywiezionym na tereny dawnego Związku Radzieckiego. Tę inicjatywę zapoczątkował, niestety nieżyjący już, nasz przyjaciel Maciej Płażyński mówił Dośla. Ci ludzie, o których prawo do powrotu do Polski, zabiegał Maciej Płażyński, znaleźli się tam przecież nie z własnej woli. Dziś nie mogą przyjechać do kraju najczęściej z przyczyn ekonomicznych. A powinni mieć taką możliwość. Krzysztof Dośla szczególnie ciepło powitał małżeństwo malarzy Barbarę i Andrzeja Piwarskich. Andrzej Piwarski jest autorem wystawy malarskiej Ślady Nadzieje zorganizowanej z okazji 30. rocznicy powstania NSZZ Solidarność. Prace wystawione są w Muzeum Historycznym w Gdańsku, część ekspozycji jednak znalazła swoje miejsce w sali Akwen. Za te lata pracy i wspaniałego artyzmu, których wyrazem są te prace, ukazujące ważne chwile historii naszej ojczyzny, dziękujemy mówił Krzysztof Dośla. Kulminacyjnym momentem uroczystego posiedzenia ZRG było wręczenie nagród laureatom Funduszu Stypendialnego. To nasz dar serca powiedział przewodniczący Regionu Gdańskiego. Pokazujemy, że pomimo naszych niedostatków można się dzielić. Wprawdzie chcielibyśmy, aby kwota stypendium byłą wyższa, zależało nam jednak, by przyznać ich jak największą liczbę. Krzysztof Dośla podziękował młodym stypendystom za to, że można dobrze się uczyć i jednocześnie realizować swoje pasje. Pogratulował także ich rodzicom. O samej inicjatywie powołania Funduszu Stypendialnego oraz o jej laureatach mówił Wojciech Książek, przewodniczący kapituły i jednocześnie członek Prezydium ZRG NSZZ S. Szczególnym gościem posiedzenia był Alojzy Szablewski, przewodniczący I Walnego Zebrania Delegatów Regionu Gdańskiego w 1981 roku, który opowiedział młodzieży o strajkach z sierpnia 1980 r. Potem stypendyści udali się pod Pomnik Poległych Stoczniowców, by złożyć tam kwiaty. Tam opisywał im historię sierpniowych strajków i tego, co się działo w latach późniejszych, Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący stoczniowej Solidarności. Fundusz Stypendialny NSZZ Solidarność powstał przy Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność w 2003 roku. Inicjatorem powstania Funduszu oraz jego obsługa należy głównie do Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego. Do tej pory przyznano 324 stypendia (41 w 2010 roku). Co roku po 2 stypendia są przeznaczone dodatkowo dla szkół w Wąglikowicach im. NSZZ Solidarność i w Łęgowie im. Ofiar Grudnia Stypendia wynoszą od 600 do zł (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych) brutto (w tym ok. 20 proc. wynika ze zwrotu podatku). Celem Funduszu jest wsparcie rodzin niezamożnych, w ich wysiłku stworzenia jak najlepszej oferty edukacyjnej dla dzieci szczególnie w wyborze szkół kończących się maturami. Jest to pierwsza taka inicjatywa w NSZZ Solidarność. Główne kryteria to wykazane uzdolnienia (np. sportowe, muzyczne, naukowe), średnia ocen min. 4,50 i min. dobra ocena z zachowania, trudna sytuacja finansowa rodziny. Potrzebna jest też rekomendacja wychowawcy klasy oraz wybranej struktury związkowej. Wnioski stypendialne składa się do końca lipca danego roku, wręczenie stypendiów następuje w dniach obchodów kolejnej rocznicy Sierpnia 80. Wpłat środków finansowych na Fundusz mogą dokonywać m. in. organizacje związkowe, zakłady pracy i instytucje, osoby prywatne. 6 PORTOWIEC 17 (635)

7 ROCZNICOWE UROCZYSTOŚCI NA WESTERPLATTE 1 września br. minęła 71. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Największy konflikt zbrojny w historii ludzkości, trwający ponad sześć lat, pochłonął ponad 55 milionów ludzkich istnień, wśród nich blisko 6 milionów Polaków. 71 lat temu wybuchła II wojna światowa Obchody 71. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte, rozpoczęły się od rekonstrukcji historycznej w reżyserii Bogusława Wołoszańskiego. Podczas rekonstrukcji pokazano obronę historycznej placówki PROM, która jest symbolem heroicznej walki bohaterów Westerplatte. W inscenizacji wzięło udział ponad 100 rekonstruktorów historycznych. Rekonstrukcja została poprzedzona filmowym materiałem archiwalnym. Początkiem II wojny światowej był ostrzał polskiej składnicy wojskowej na Westerplatte przez niemiecki pancernik "Schleswig- Holstein". Westerplatte skapitulowało po siedmiu dniach. Po rekonstrukcji odbyła się oficjalna część obchodów 71. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Udział wzięli m.in. prezydent RP Bronisław Komorowski, abp Sławoj Leszek Głódź, wojewoda pomorski Roman Zaborowski, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, posłowie, senatorowie, radni. Świt na Westerplatte i świt w Wieluniu wpisał się w cały holocaust drugiej wojny światowej. Tu padły strzały, w Wieluniu w tym samym czasie padały bomby powiedział abp Głódź. To są miejsca, które rozpoczęły dramat drugiej wojny światowej. Tu się zaczęło i tu w dużej mierze się kończyło, bo przecież przyszedł moment, kiedy w tym miejscu stanął wysłannik pokoju Jan Paweł II. Niech to miejsce stanie się miejscem pokoju, bowiem tutaj doszło do pojednania żołnierzy niemieckich i naszych żołnierzy zaapelował metropolita gdański. Obchody 71. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej zakończyła uroczysta msza święta, która została odprawiona o godz przy grobach poległych obrońców Westerplatte, przez ks. bp. Ryszarda Kasynę, proboszcza parafii św. Jadwigi w Gdańsku Nowym Porcie, Wiesława Philipa, Kapelana wojskowego a także innych księży z okolicznych parafii. W uroczystej mszy św. wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, miasta gdańska, kombatanci oraz mieszkańcy Gdańska. Jak co roku także i w tym na uroczystościach nie zabrakło uczniów Zespołu Szkół Morskich im. Obrońców Westerplatte z Gdańska Nowego Portu. Podczas mszy przy grobach Westerplatczyków wartę honorową pełniły liczne poczty sztandarowe, w tym z NSZZ Poczty sztandarowe przy grobach poległych Westerplatczyków. Solidarność Portu Gdańskiego. Po zakończeniu mszy św. na grobach poległych obrońców Westerplatte złożono wieńce i wiązanki kwiatów także od Solidarności Portu Gdańskiego. * * * Wojna rozpoczęła się atakiem hitlerowskich Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku. Przez kolejne lata stronami konfliktu był blok państw utworzony wokół tzw. osi: III Rzeszy Niemieckiej, Włoch i Japonii oraz koalicja państw alianckich, czyli Wielka Brytania i jej sojusznicy. W 1941 do koalicji przyłączyły się Stany Zjednoczone i Związek Radziecki, który wcześniej pozostawał w sojuszu z III Rzeszą. W II wojnie światowej wzięło udział 61 państw. Zmobilizowano ponad 110 milionów żołnierzy. Zginęło ponad 60 milionów ludzi, kolejnych kilkadziesiąt milionów zostało rannych. 1 września nastąpiła agresja niemiecka na terytorium Polski. 17 września nastąpił atak Armii Czerwonej i Polska została podzielona na dwie części niemiecką i radziecką. ZSRR latem 1940 anektował Litwę, Łotwę i Estonię oraz rozpoczął zbrojną okupację Besarabii i północnej Bukowiny. Na przełomie 1939 i 1940 roku Fot. I.Leszka zaatakował Finlandię i toczył z nią tzw. wojnę zimową. Wiosną 1940 roku Niemcy rozpoczęli okupację państw Europy Zachodniej i Północnej. Do wojny przyłączyły się Włochy. W ciągu roku połączone siły niemiecko-włoskie opanowały niemal całą Europę. Od sierpnia do listopada 1940 roku trwała bitwa o Wielką Brytanię, jednak Niemcom nie udało się zdobyć wyspy. Zwycięska bitwa pod Monte Cassino w maju 1944 roku otworzyła aliantom drogę do Rzymu. 25 sierpnia 1944 roku wyzwolono Paryż, a na początku września alianci wkroczyli do Belgii. Niemcy poddali Armii Czerwonej Berlin 2 maja 1945 roku. Kilka dni wcześniej Adolf Hitler popełnił samobójstwo. Wojna była prowadzona także poza Europą. Działania militarne toczyły się na Oceanie Atlantyckim, Dalekim Wschodzie oraz w Afryce Północnej. Podczas powojennej konferencji jałtańskiej najsilniejsze państwa koalicji opracowały plan podziału Niemiec na strefy okupacyjne. Dalsze rozstrzygnięcia kwestii niemieckich zapadły na konferencji poczdamskiej. Konferencje w Jałcie i Poczdamie, a także w Teheranie ukształtowały mapę polityczną Europy na blisko 50 lat, pozostawiając państwa Europy Wschodniej w orbicie wpływów sowieckich. I. Leszka 10 WRZEŚNIA

8 ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. DCT Gdańsk jeszcze bliżej Azji DCT Gdańsk, jedyny terminal kontenerowy w Polsce obsługujący zawinięcia statków oceanicznych umacnia swoją pozycję bałtyckiego hub u kontenerowego. Maersk Line, jako pierwszy wprowadził bezpośrednie połączenie żeglugowe (AE10) z Dalekiego Wschodu na Bałtyk dostrzegając wyjątkowe możliwości DCT Gdańsk. Od początku 2010 roku, co tydzień statki o pojemności TEU zawijają do Gdańska przywożąc ładunki do Polski, Rosji i Finlandii. Ten nowy produkt cieszy się tak dużym powodzeniem, że zaledwie kilka miesięcy po jego wprowadzeniu Maersk podjął decyzję o wykluczeniu dwóch innych portów: Hamburg i Le Havre z rozkładu połączeń tego serwisu w odpowiedzi na rosnący popyt ze strony polskiego i bałtyckiego rynku. DCT Gdańsk po raz kolejny udowodnił, że oprócz świadczenia wysokiej jakości usług jest również doskonałą bramą dla Polski i idealnym terminalem przeładunkowym do innych portów zlokalizowanych na Morzu Bałtyckim. Ostatnie zmiany wprowadzone przez Maersk Line w połączeniu oceanicznym, w powiązaniu z usługami dowozowymi oferowanymi z DCT Gdańsk pokazują, że linie żeglugowe mogą efektywnie obsługiwać rynek bałtycki, nie zawijając do tradycyjnych hub portów Morza Północnego. Świadczy to również o dużym potencjale rynku Polski i regionu Morza Bałtyckiego. Bezpośrednie połączenie portów Dalekiego Wschodu z Gdańskiem będzie miało następującą rotację: Ningbo Shanghai Kaohsiung Yantian Hong Kong Tanjung Pelepas Zeebrugge Gdańsk Gothenburg Aarhus. Klienci korzystający z bezpośredniego serwisu AE10 zyskają od września krótszy czas przewozu (o co najmniej 2 dni) z dalekowschodnich portów do Polski, także większą dostępność miejsca dla swoich kontenerów na pokładzie statków oceanicznych. Zgodnie z nowym rozkładem, statki linii AE10 będą zawijać do DCT Gdańsk w każdy weekend i zapewnią doskonałe połączenia do innych destynacji na Bałtyku. Spodziewając się wprowadzenia podobnych rozwiązań przez innych operatorów w przyszłości, DCT Gdańsk przygotowuje się do dalszego zwiększenia zdolności przeładunkowych. DCT Gdańsk SA jest spółką zarejestrowaną w Polsce, będącą w większości własnością GIF II (Global Infrastructure Fund II), specjalistycznego funduszu zarządzanego przez Macquarie Group of Companies, z siedzibą główną w Australii. Terminal DCT Gdańsk oferuje całoroczny, niezamarzający kanał podejściowy o głębokości 17,0 m i nabrzeże przeładunkowe o głębokości 16,5 m, zapewniając doskonałe warunki dla powstałego tu bałtyckiego hubu portowego. Trzy suwnice post-panamax mogą obsługiwać kontenerowce do 18 rzędów kontenerów na pokładzie. Terminal oferuje również stanowisko do obsługi statków typu ro-ro (40 metrów szerokości). Bocznica kolejowa na DCT Gdańsk (2x 1000m) zlokalizowana jest w sąsiedztwie nabrzeża przeładunkowego. DCT Gdańsk oferuje regularne połączenia następujących linii: Maersk Line: AE10: Ningbo Shanghai Kaohsiung Yantian Hong Kong Tanjung Pelepas Zeebrugge Gdańsk Gothenburg Aarhus Bremerhaven Rotterdam Singapore Hong Kong Kobe Nagoya Shimizu Yokohama F16: Bremerhaven St. Petersburg Gdańsk Bremerhaven Gdańsk St. Petersburg Arhus Bremerhaven F15: Gdańsk St. Petersburg Kotka Gdańsk Unifeeder: Gdańsk Bremerhaven/Hamburg Gdańsk Rotterdam Gdańsk Kaliningrad/Baltijsk Helsinki Kotka Operatorzy kontenerowi, tacy jak: Hapag-Lloyd, NYK, Cosco, China Shipping, ZIM, Hyundai, MOL, K-Line, UASC i Evergreen akceptują DCT Gdansk jako terminal przeładunkowy dla swoich kontenerów korzystając z usług publicznych operatorów dowozowych. Więcej informacji o DCT Gdańsk SA dostępnych jest na stronie: DCT Gdańsk SA photo: Kacper Kowalski/www.portgdansk.pl 8 PORTOWIEC 17 (635)

9 ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. Laur Konkursu Modernizacja Roku 2009 dla Portu Gdańsk 26 sierpnia, na Zamku Królewskim w Warszawie, ogłoszono wyniki XIV edycji Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu Modernizacja Roku. Patronat Ministerstw Infrastruktury, Edukacji Narodowej, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sportu i Turystyki oraz Głównych Inspektorów Nadzoru Budowlanego i Ochrony Środowiska, a także współpraca Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa i Związku Powiatów Polskich sprawiły, że zainteresowanie Konkursem z roku na rok rosło. Kapituła Konkursu w której pracach uczestniczą także dotychczasowi laureaci miała niełatwe zadanie. W 2009 r. rywalizowało ze sobą ponad 700 projektów, zgłaszanych w 13 kategoriach. W każdej przyznawano tylko jedną nagrodę i jedno wyróżnienie: inwestorowi, autorowi i wykonawcy projektu. W kategorii obiekty przemysłowo-inżynieryjne wyróżnienie uzyskał projekt: modernizacja pali stalowych konstrukcji hydrotechnicznych Bazy Paliw Portu Północnego. Z rąk wiceministra Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego odebrali je: Członek Zarządu ds. Technicznych ZMPG SA Andrzej Kapuściński oraz (zaocznie) prezes spółki AQUA PROJEKT Kazimierz Mioduszewski i wykonawca GT POLAND Sp. z o.o. z Gdańska w osobie prezesa Aleksandra Szypiłowa. ZMPG SA Fot. ZMPG SA Misja gospodarcza Duisburga w Porcie Gdańsk Port Gdańsk odwiedziła misja gospodarcza niemieckiego Duisburga. Leżący nad Renem, największy na świecie port rzeczny, jest jednocześnie po Hamburgu i Bremerhaven trzecim pod względem obrotów portem naszych zachodnich sąsiadów. Obsługuje rocznie ponad 110 milionów ton ładunków, czyli dwukrotnie więcej niż wszystkie polskie porty morskie łącznie. Wystąpienie prezesa Portu Duisburg - Ericha Staake Fot. ZMPG SA Przedstawiciele nadreńskiego biznesu spotkali się 26 sierpnia z przedsiębiorcami portowymi Gdańska i Gdyni. Wspólna konferencja i prezentacje firm posłużyć miały wzajemnemu rozpoznaniu możliwości podjęcia współpracy. Przedmiotem rozmów był zarówno trwający proces prywatyzacji głównej gdańskiej spółki operatorskiej Port Gdański Eksploatacja, jak i warunki zainwestowania w niezależne terminale na terenie gdańskiego portu. Elementem pobudzającym zainteresowanie niemieckich partnerów przedsięwzięciami w Gdańsku była informacja o finalizowaniu przetargu na operatora powstającego w bezpośrednim sąsiedztwie Portu Północnego wielkiego (na 186 hektarach) centrum logistycznego. Rzecznik Prasowy ZMPG SA 10 WRZEŚNIA

10 PORTOWIEC MA BYĆ PISMEM ZWIĄZKOWYM? 10 Atmosfera, jaka się wytworzyła wokół obchodów 30-lecia Związku wymusza pytanie, co się z nami stało i do czego zmierzamy. Coś w ciągu tych 30 lat zgubiliśmy. Być może w pewnym momencie skręciliśmy na niewłaściwą ścieżkę. To dobry okres na stawianie pytania, co dalej i na nie próbuje odpowiedzieć Andrzej Radzikowski pierwszy redaktor Portowca w latach , a potem jeszcze , aktualnie Główny specjalista ds. technicznych i inwestycyjnych w Spółce z o.o. NAFTOPORT. Redakcja Życzę Portowcowi następnych 30 lat Aby profesjonalnie zaplanować sobie te drobne następnych 30 lat nieustannych sukcesów musimy zacząć od rachunku sumienia. Kogo zraziliśmy, o kim zapomnieliśmy, kogo nie doceniliśmy, a przede wszystkim dla kogo piszemy i kto jest naszym czytelnikiem. Aż wstyd przyznać jak długa jest lista grzechów. A mimo to Portowiec ma wiernych czytelników i to od lat 30. Są również tacy co wspominają dawny Portowiec. Nie czas na wspominki, zróbmy szczery żal za grzechy, wyraźmy skruchę i z pokorą wobec czytelnika zróbmy znowu pismo na które się czeka, z którym się utożsamia, które jest inne niż wszystkie jakie można dostać w EMPIK-u. Przede wszystkim Portowiec ma być pismem związkowym, a więc takim które łączy. Pismem związku zawodowego portowców, a więc ludzi których łączą kilometry naszych nabrzeży, polerów, kabestanów, najprzeróżniejszych ładunków i statków z całego świata. Nie da się ukryć, że większość z nas kocha to miejsce i nie ma ochoty pracować gdziekolwiek indziej. I po co spory, po co oglądanie się na Krakowskie Przedmieście, a nawet Podwale Grodzkie. My sami twórzmy sobie świat na miarę naszych czasów i ambicji. Jest jeszcze zobowiązanie, które dobrowolnie podjęliśmy 30 lat temu. Chcemy być solidarni. Nawet tą solidarność umieściliśmy w nazwie i godle związku, a to oznacza, że nie możemy o kimkolwiek zapomnieć. Trzeba pomagać każdemu, kto takiej pomocy potrzebuje, bez względu na to na kogo co parę lat głosuje, a nawet w ogóle czy chodzi na kogokolwiek głosować. Zacznijmy jednak od początku. Przemiany lat dziewięćdziesiątych zdziesiątkowały port. Na szczęście pozostała jeszcze Komisja Międzyzakładowa. Ostatnia już chyba organizacja łącząca portowców Gdańska. Jest jeszcze Zarząd Portu, ale ten za bardzo przejął się opiniami niektórych profesorów, którzy wyznaczyli mu rolę dewelopera terenów portowych (i to takiego trochę ograniczonego, co nie sprzedaje, a tylko wydzierżawia). Trzeba przyznać niezbyt ambitny program i co ma wspólnego z ładunkiem i statkami. Ale co tam profesorzy, ważne co w sercu, nigdy nie jest za późno by znowu zacząć razem tworzyć Nasz Wielki Port Morski w Gdańsku, w którym jest miejsce dla każdego, którzy chcą swą pracą, pasją i pomysłami tworzyć potęgę morską naszego miasta, państwa i naszej Europy. I już mamy zdefiniowanego czytelnika, do którego chcemy dotrzeć z którym chcemy współpracować, którego chcemy dowartościować, z którym chcemy się łączyć i razem przeżyć jeszcze wiele niezapomnianych lat. Kolejna sprawa kontakt z czytelnikiem. 30 lat temu mieliśmy łatwiej. W Związku mieliśmy Rudka Zająca. Ciągnęły do niego kolejki emerytów, pracowników czujących się skrzywdzonymi, szukających pomocy. Z każdym porozmawiał, każdemu coś doradził, dla każdego był swój, któremu można było się zwierzyć i któremu można było zawierzyć. Jakaż to była kopalnia tematów spraw pracowniczych dla Portowca. Do tego rozmowy po pekamerach, na stołówkach. Portowca redagował właściwie praktycznie cały port. Dzisiaj mamy internet. Można go wykorzystać w ten sposób, aby gazeta była znowu nasza. Trzeba zbudować stronę, na której każdy portowiec mógłby przedstawiać własne problemy, własne spojrzenie na port, jego port, a nawet rzucić Andrzej Radzikowski czasem parę brzydkich słów na tego czy innego kierownika, bo ważne abyśmy nie skrywali żalów i pretensji w sobie. Na stronach gazety mogłyby się już pokazywać głosy ekspertów podsumowujące dyskusję, bądź odpowiadające na pytania postawione w internecie. Mamy dzisiaj wielu ludzi, którzy całe życie zostawili w porcie, którzy dziś czują się odrzuceni. Musimy ich przywrócić portowi. Wśród nich jest wielu co potrafią jeszcze bardzo dużo zrobić, dobrze doradzić, przypomnieć. Przypominajmy tych, co tworzyli port, związek i Portowca, a którzy juz odeszli: Zygmunta Sikorskiego, Antka Grabarczyka, Mariana Podgórskiego, Jurka Albiniaka, Henryka Kaczmarczyka, Mieczysława Płoskiego i wielu, wielu innych. Zróbmy z Portowca pismo rodzinne. Pokazujmy rodziny, które od pokoleń są wierne portowi. Pokazujmy pary, co w porcie się poznały i dziś razem dożywają sędziwych lat. Pokazujmy dzieci i wnuków portowców, które osiągnęły sukces i którymi ojcowie i dziadkowie portowcy chcą się przed kolegami portowcami pochwalić. Pokazujmy kapitanów z całego świata, którzy z sentymentem wspominają każdą wizytę w naszym porcie. Przyciągnijmy do Portowca Władka Ornowskiego, aby pisać o drobnych nawet sukcesach ludzi którym pomaga, że warto im pomagać. Mówmy głośno jakiego chcemy Portowca, Związku i portu. Nie wstydźmy się swoich poglądów. Pokochajmy naszych przeciwników w dyskusjach, przecież to właśnie oni najbardziej pozwalają nam nawet zrozumieć siebie. P.S. Jeżeli Państwo w artykule tym znajdą cokolwiek, co można znaleźć w modnej, ogólnodostępnej prasie za pieniądze, z góry przepraszam. Andrzej Radzikowski PORTOWIEC 17 (635)

11 MEANDRY POLSKIEJ RZECZYWISTOŚCI Pawiem narodów byłaś i papugą, a teraz jesteś służebnicą cudzą Myślę, że wielu czytelników interesują relacje pomiędzy naszym krajem a Unią Europejską, zwłaszcza teraz kiedy jej przewodniczącym Parlamentu Europejskiego został Jerzy Buzek. W moim wyobrażeniu tkwiło przekonanie, że jest to dobrowolny związek państw europejskich działający w kierunku wypracowania wspólnej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa krajów członkowskich, wspólnej waluty. Nie sądziłam, że obszar działalności UE jest bardzo szeroki. Praktycznie może ingerować w każdą dziedzinę życia publicznego. I niestety z tych uprawnień w wielu przypadkach korzysta, a wszystko w interesie tzw. zrównoważonego rozwoju gospodarczego. I tak Polska musi wykonywać dyrektywy Brukseli w zakresie wielkości kurników, kształtu ogórków, wprowadzenia żarówek energooszczędnych i wprowadzenie 5% podatku VAT od książek i czasopism. A że dyrektywy unijne nijak nie przystają do polskiej rzeczywistości to już inna sprawa, ba powiedziałabym, że prowadzą do demontażu państwa. Bruksela nakazała odciąć polskie stocznie od pomocy finansowej państwa. Dodać należy iż restrykcja ta nie dotyczy tzw. starych unijnych państw. Z tego wynika w sposób jednoznaczny, iż nasi politycy zaniedbali w trakcie akcesu do unii wynegocjowanie takich samych warunków. Skutkuje to tym, że stocznie Szczecin i Gdynia sprzedawane są na licytacjach.za grosze sprzedaje się również technologię. Stocznia Szczecin do perfekcji opanowała proces produkcji chemikaliów i teraz inni zagraniczni nabywcy z powodzeniem z tej technologii będą mogli korzystać. Natomiast stocznię Gdańsk kupił w całości Industrialy Sojuz Donbas, który w połowie od Ukrainy przejęli Rosjanie, ponoć produkować ma słupy do wiatraków energetycznych. Władimir Ałganow, pułkownik KGB dogaduje się z polskim biznesmenem w sprawie sprzedaży Rosjanom Rafinerii Gdańskiej. Wtedy transakcja nie wypaliła, ale szef kampanii naftowej Łukoil Wagit Aleksiejew oficjalnie twierdzi, że Rosja nie straciła swoich wpływów na wschodzie, bo inwestycje ich firmy przekroczyły 3 mld dolarów, a nasz biznesmen obiecuje swoją pomoc w sprawie kupna Polskiego Koncernu Naftowego Orlen. Dodać należy, że właścicielem huty żelaza w Częstochowie jest Ukrainiec Rinald Achmatow. Udziały Huty Warszawa sprzedano włoskiemu koncernowi metalurgicznemu Lucchini w 1991 roku. Po kilku latach w 2004 roku okazało się, że 62% udziałowcem tej firmy jest potężna rosyjska Grupa Siewierstal, której prezesem jest Aleksiej Mordaszow, oligarcha powiązany z Kremlem. Jeżeli jeszcze Rosjanie zajmą się skupywaniem polskich długów, co jest możliwe, to nie trzeba dużej wyobraźni, żeby przewidzieć co nam grozi? Hindus Lakshmi Mittal przejął zadłużone polskie huty stali a to Sendzimira, Katowice, Florian i Cedler, grupujące ponad 70% naszego potencjału hutniczego w dodatku za śmieszne pieniądze. Obecnie toczy się bój o Energę SA, koncern który jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze 75 tys. km kw., eksploatuje 187 tys. km linii elektrycznych dostarczając energii elektrycznej dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz ponad 3oo tys. firm. W przetargu uczestniczy najbogatszy Polak Jan Kulczyk, z funduszami Goldman Sachs reprezentowany przez międzynarodową grupę inwestycyjną Kulczyk Inwestments.. Jest to wielce łakomy kąsek, pozwala na kształtowanie cen energii. Niedługo energia i dla przedsiębiorstw i dla gospodarstw domowych zdrożeje o 100%. Od początku roku w stan likwidacji i upadłości postawiono 761 przedsiębiorstw. Zespół Uzdrowisk Kłodzkich /Polanica Zdrój, Kudowa Zdrój i Duszniki Zdrój/ wystawiono na sprzedaż za cenę 130 mln zł. Pozostałe uzdrowiska w Połczynie, Cieplicach i Wieńcu zostaną sprzedane w następnej kolejności. Czy nie jest to grabieżcza wyprzedaż która jest na dzień dzisiejszy plastrem na problemy finansowe min. Rostowskiego? Rzeczpospolita informuje, że rząd polski zwrócił się do Europejskiego Banku Inwestycyjnego o 2 mld pożyczki powiększając tym samym zadłużenie państwa do niebotycznych rozmiarów, po nas nawet potop A że ten dług publiczne będzie spłacało kilka pokoleń to już nie jest takie ważne. Wnioskuję z tego, że prywatyzacja służy obcemu kapitałowi. Globalizacja ma swoje dobre i złe strony. Ekspansja kapitału zagranicznego powoduje upadek rodzimych firm, ponadto międzynarodowe korporacje dyktują warunki w kraju, często wymuszając obniżki podatków i inne udogodnienia, grożąc jednocześnie, że w przypadku nie osiągnięcia porozumienia odejdą do innego kraju, gdzie są lepsze warunki rozwoju firm. Rosną zyski koncernów zagranicznych a gospodarka polska tonie w długach. Odczuwalna jest również zmiana mentalności ludzi, zanik tożsamości narodowej, rezygnacja z tradycji. Wzrasta ranga zasobnego portfela a niedoceniana jest ranga umysłu. Pieniądz nie jest dobrem nadrzędnym a winien służyć jedynie realizacji określonych celów. Rola banków w moim przekonaniu to lichwiarze, spekulanci, którzy dokończenie na str. 12 f 10 WRZEŚNIA

12 MEANDRY POLSKIEJ RZECZYWISTOŚCI Pawiem narodów byłaś i papugą... f dokończenie ze str. 11 zarabiają znaczne pieniądze na udzielaniu kredytów a więc powinny być obłożone podatkiem od dochodu tak jak każde przedsiębiorstwo w kraju. Zarządzanie finansami jest interesem wielce dochodowym a zarządzanie kredytami według własnego uznania powoduje zubożenie społeczeństwa. Sprawa tragedii w Smoleńsku. Śledztwo w tej sprawie nie jest priorytetem twierdzi pan Prezydent a może powinno być. Za mało wiem aby wypowiadać się w kwestii zaistniałej tragedii. Katastrofy zdarzają się wszędzie. Ale żeby powierzyć prowadzenie śledztwa w odniesieniu do polskich obywateli, polskiego samolotu Rosjanom, to trzeba być głupcem. Najważniejsze śledztwo w powojennej Polsce rząd beztrosko przekazuje Rosjanom a ci robią wszystko, żeby to śledztwo utrudnić, rozmydlić. Dla wszystkich Polaków najważniejsza jest prawda, prawda o katastrofie. Pan Andrzej Seremet generalny prokurator, zresztą nominowany w dniu 6 marca 2010 r, przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego / co za ironia losu/ wypowiadając się publicznie na temat katastrofy używa sformułowań: wydaje się, prawdopodobnie. Wydawać się może mnie, że np. nieźle piszę i być może ktoś to czyta natomiast prokurator nie może używać takich zwrotów. On musi być pewien swoich wypowiedzi. Przypomnę, że jak rozbił się w Rumunii samolot izraelski to natychmiast wysłano ekipę dochodzeniową z generalnym prokuratorem oraz 60 komandosów do zabezpieczenia terenu. Sprawa pomnika poświęconego ofiarom katastrofy smoleńskiej też budzi niezdrowe emocje. Ale jak zachować stoicki spokój w sytuacji gdy rząd nasycony historykami: prezydent, premier, Andrzej Kunert sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, wyrażają zgodę na budowę monumentalnego pomnika poświęconego 22 żołnierzom radzieckim, którzy zostali zabici 15 sierpnia 1920 r. pod Ossowem w walce z Polakami, broniącymi swojej Ojczyzny przed sowieckim agresorem. Monumentalny pomnik (widziałam zdjęcie) z krzyżem prawosławnym a z ziemi wyrasta las pochylonych bagnetów. Od jednego z nich być może zginął ks. mjr Ignacy Skorupka. W epitafium ani słowa, że byli to najeźdźcy, którzy nieśli na swoich bagnetach rewolucyjne frazesy, dążąc do uzależnienia Polski. Marszałek Piłsudski pewnie w grobie się przewraca. Biurokratyzacja życia publicznego osiągnęła zenit. Na swoim blogu Janusz Wojciechowski podaje, że za rządów Tuska armia biurokratów tylko w agencji obsługującej dopłaty rolnicze wzrosła o 1363 osoby w ciągu ostatnich dwóch lat. A rząd powołuje nowego urzędnika: pana Adama Jassera na pełnomocnika szefa rządu do walki ze zbędną biurokracją. Z takiego działania koń by się uśmiał. Nowy urzędnik musi mieć swoje biuro, sekretarkę, sprzątaczkę itp..itp. i oczywista odpowiednie wynagrodzenie, pewnie nie mniejsze niż prezesi Spółek. I tak np. prezes PZU zarabia prawie 135 tys. miesięcznie, prezes PKO BP tylko 90 tys. żeby nie denerwować czytelników nie napiszę o innych. /jws/ W PORCIE GDAŃSKIM STREFA WOC Fot. I.Leszka 12 PORTOWIEC 17 (635)

13 O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ PORTU GDAŃSK Zawody wędkarskie 29 sierpnia br. na Martwej Wiśle w Krakowcu Koło Wędkarskie Nr. 23 Gdańsk Port zorganizowało co roczne zawody wędkarskie o puchar Przewodniczącego NSZZ Solidarność Portu Gdańskiego. Mariusz Wtulich na swym stanowisku wędkarskim. Z upływem czasu na poszczególnych stanowiskach w siatkach zanurzonych w wodzie zaczęło pluskać co raz więcej złowionych ryb. A gdy po trzech godzinach rozległ się gwizdek sędziego, oznajmiający koniec zawodów w niektórych siatkach pluskało sporo leszczy, okoni, płoci, a także innych gatunków ryb występujących w tym wodnym akwenie. Wyposażony w stosowną wagę i pojemnik do ważenia ryb, trzyosobowy zespół sędziowski chodząc od stanowiska do stanowiska ważył z precyzyjną dokładnością złowione ryby. Po zakończeniu ważenia okazało się, że najwięcej 4,520 kg. ryb złowił Mariusz Wtulich i to on został zwycięzcą zawodów. Ten sam zawodnik złowił także największą 615 dkg. rybę zawodów, zdobywając tym Wczesnym sierpniowym rankiem, pomimo nie najlepszej pogody, w Krakowcu na Martwej Wiśle pojawiło się kilkudziesięciu wędkarzy gotowych rywalizować w zawodach wędkarskich o puchar przewodniczącego NSZZ Solidarność Portu Gdańskiego. Po wpisaniu się na listę startową i rozlosowaniu stanowisk, przez trzy godziny 17 zawodników dwoiło się i troiło, aby złowić jak najwięcej i największych ryb, bowiem nagrody w tych zawodach były za największą wagą wszystkich złowionych ryb i największą rybę. Wędkarze biorący udział w zawodach. W środku zdjęcia zwycięzcy: Mariusz Wtulich (zdobywca dwóch nagród), Robert Olszewski (z lewej) i Mirosław Molka (z prawej). Po zawodach tradycyjne pieczenie kiełbasek przy ognisku i komentarze jak dziś brały ryby. 10 WRZEŚNIA 2010 samym dwie pierwsze nagrody. Drugim zawodnikiem z wynikiem 3,715 kg został Robert Olszewski, a trzecie miejsce z wynikiem 1,885 kg. zajął Mirosław Molka. Pozostali zawodnicy zajęli dalsze miejsca. Na stanicy wędkarskiej w Wiślince zawodnikom, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca wręczono piękne puchary, pozostali natomiast otrzymali specjalne wartościowe bony uprawniające do zakupu akcesoriów wędkarskich. Zawody zakończyły się tradycyjnym pieczeniem kiełbasek na ognisku i poczęstunku smacznych owocowych napojów. Tekst i foto: I. Leszka 13

14 WOKÓŁ 30. ROCZNICY S Pan Wałęsa i stocznie Jak to się stało, że wypłynął Pan za szerokie wody z kolebki stoczniowej a dziś są tylko po braci stoczniowej zgliszcza? Nigdzie w Europie nie ma tego co się stało u nas ze stoczniami. I gdy patrzę na to, jak Pan obchodzi swoje piękne jubileusze i zaprasza Pan do obficie zaopatrzonego stołu tylko tych, co są na świeczniku i tych którym nogi nie chciał Pan podać, to przychodzi mi na myśl taka refleksja: Myślę, że byłoby wspaniale gdyby na te uroczystości zaprosił Pan swoich braci stoczniowych z tamtych lat, którzy pomogli wejść Panu na piedestał władzy. Bez nich nic by Pan nie zrobił, byłby Pan zwykłym obywatelem Polski. Ugościłby Pan ich za ich wkład i byłoby wspaniale, że pamięta Pan o nich. A może i wspomógłby Pan tych, którzy nie maja co włożyć do garnka. Wie Pan, nasuwa mi się taka druga refleksja. Byłem kiedyś na ubogim pogrzebie, a jednocześnie najwspanialszym pogrzebie jaki widziałem. Za trumną szła rodzina a w dalszym szyku szli biedacy: na wózkach, o kulach, biednie ubrani. Szli ci, którym pomagał jak mógł, gdy żył. Wzruszyłem się ten widok i pomyślałem sobie, jaka radość wstąpiła w duszę zmarłego. On odszedł po nagrodę do Swego Pana, bo Ci nie mogli mu dać nic bo byli biedni i ubodzy. Gdy był Pan Prezydentem pisałem listy do Pana podtrzymując na duchu, kiedy popularność Pana spadła do 3%. A dziś widząc Pana zachowanie żałuję, że pisałem listy tej treści. E. Michałowski XXX lat NSZZ Solidarność w Starogardzie Gdańskim W niedzielę 29 sierpnia br. bardzo uroczyście świętowano XXX lat NSZZ Solidarność w Starogardzie Gdańskim i na Ziemi Kociewskiej. Proboszcz kościoła św. Wojciecha w stolicy Kociewia ks. Janusz Lipski odprawił mszę świętą dziękując Bogu i Matce Bożej Częstochowskiej za 30 lat działalności NSZZ S. Obowiązki gospodarza domu pełnił przewodniczący Rady Oddziału Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność Zdzisław Czapski. W trakcie uroczystości poświęcono nowy sztandar Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Fabryki Mebli Okrętowych w Starogardzie Gdańskim. W uroczystościach rocznicowych udział wzięli także; starosta starogardzki Leszek Burczyk, wiceprezydent Starogardu Gd. Wojciech Pomin oraz przewodniczący Zarządu Regionu Gdańsk NSZZ S Krzysztof Dośla, który w krótkich słowach przedstawił historię trzydzieści lat powstania i działalności związku NSZZ Solidarność w regionie gdańskim. Mirosław Begger NEKROLOGI Przewodniczącemu Rady Oddziału Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność w Starogardzie Gdańskim Zdzisławowi Czapskiemu szczere wyrazy współczucia po odejściu do Pana syna śp. Dawida Czapskiego składają: Mirosław Begger, Roman Berlik i Eligiusz Sitek Za spokój duszy gdańszczanki ś.p. Lucyny Fitek z domu Klimkosz oddanej realizatorki Radia Gdańsk 16 września 2010 roku zostanie odprawiona msza święta w kościele św. Józefa w Gdańsku przy ul. Elżbietańskiej 9. Mąż Marek i syn Bartosz Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia Rodzinie zmarłego Aleksandra Korsaka składa NSZZ Solidarność Portu Gdańsk Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia Rodzinie zmarłego Aleksandra Korsaka składają: zarząd i pracownicy PUP Rezerwa Spółka z o.o. 14 PORTOWIEC 17 (635)

15 NA WESOŁO W PORCIE GDAŃSKIM Mieliśmy być drugą Japonią od tego czasu Japonia zadłużyła się na 200% PKB. Mieliśmy być druga Irlandią od tej obietnicy zjechali z +6 na -3% wzrostu PKB. Mieliśmy być drugą Kalifornią ich budżet jest na skraju bankructwa. Po zapowiedzi bycia drugą Norwegią Norwegowie nerwowo przeliczają swoje zapasy gazu i ropy. Statek BERTA ST. JOHN cumuje do nabrzeża Oliwskiego w porcie gdańskim. Fot. I. Leszka K R Z Y Ż Ó W K A K r z y ż ó w k ę s p o n s o r u j e SKOK STEFCZYKA Oddział Zielony Trójkąt Poziomo: 1/ bieg sprinterski lub porcja wódki, 7/ bezmyślni widzowie, 10/ handlowa lub wojenna, 11/ piłkarskie lub drogowe, 12/ samosąd w westernie, 13/ rozbój morski na zlecenie, 14/ dzika bez ratownika, 17/ wsparcie, 20/ skupienie, 21/ Hołd pruski J. Matejki, 22/ oficer kozacki, 23/ Krajowy... Delegatów NSZZ Solidarność, 24/ gwiazdozbiór z pieskiem, 25/ Kazimierz, brązowy medalista w biegu na 5000 m na Olimpiadzie w Rzymie, współorganizator Maratonu Solidarności, 26/ Danielle, amerykańska autorka powieści Miłość silniejsza niż śmierć, 32/ krypa, 35/ opuszczenie przez statek doku, 36/ mewy, wróble, 37/ lot wiszący śmigłowca, 38/ rzemiosło św. Józefa, Oblubieńca Matki Bożej, 39/ zimowa baranica, 40/ antylopa z Etiopii w białe pręgi. Pionowo: 1/ pogardliwe określenie Niemca w czasie II wojny, 2/ domowy grzejnik do wody, 3/ drużyna piłkarska z Wronek, 4/ cukierek w ruloniku, 5/ konkurent Winiar, 6/ imię Garbo, szwedzkiej aktorki, 7/ koński sprint, 8/ amerykańskie linie lotnicze, 9/ namiastka, 15/ skręt w lewo, 16/ Linie np. EUROAFRICA, POL-Lewant, 18/ belka chroniąca statek przed uderzeniem o nabrzeże, 19/ kolisty wypiek, 26/ pies lub nosek buta, 27/ tkanina z Torunia, 28/ żona króla sawanny, 29/ zemsta, 30/ Mark, autor Przygód Tomka Sawyera 31/ nastoletnia bohaterka serialu Wojna domowa, 32/ tylny żagiel, 33/ mody lub na lodzie, 34/ żona Mahometa. Litery z pól ponumerowanych w dolnym prawym rogu kratki od 1 do 41 utworzą rozwiązanie. Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesyłać wyłącznie na kartkach pocztowych pod adresem redakcji w ciągu 12 dni od ukazania się numeru. Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki czeka nagroda. Rozwiązanie krzyżówki nr 16 (634) Poziomo: 1/ patos, 7/ kapok, 10/ lądowisko, 11/ łajba, 12/ radar, 13/ jachtklub, 14/ wjazd, 17/ anoda, 20/ Adobe, 21/ twist, 22/ koszt, 23/ ognik, 24/ klang, 25/ uczta, 26/ Adana, 32/ pagaj, 35/ dryfkotwa, 36/ doker, 37/ skrub, 38/ echosonda, 39/ sinus, 40/ żużel. Pionowo: 1/ połów, 2/ tajga, 3/ slajd, 4/ wdech, 5/ swaty, 6/ psalm, 7/ korba, 8/ pudło, 9/ karpa, 15/ jednoślad, 16/ zabrzanin, 18/ nawigacja, 19/ dyskietka, 26/ aldis, 27/ arkan, 28/ adres, 29/pycha, 30/ skosy, 31/ Atena, 32/ pasaż, 33/ garaż, 34/ jubel. HASŁO: DLA OBIEŻYŚWIATÓW PORT TO DOBRY DOM Nagrodę z krzyżówki nr 15 (633) wylosowała pani M. Gliwińska, zamieszkała Gdańsk. Nagroda do odebrania w siedzibie NSZZ Solidarność przy ul. Zamkniętej 31, Gdańsk-Nowy Port. Wydawca: NSZZ Solidarność, Port Gdańsk Adres redakcji: Gdańsk, ul. Zamknięta 18, tel , , fax Redaguje zespół: Ireneusz Leszka (red. naczelny), Jadwiga Wojsz-Solowe, Michał Michałowski. Stali współpracownicy: Jarosław Baczewski, Mirosław Begger, Eligiusz Sitek Skład, druk: Drukarnia MISIURO, Gdańsk-Brzeźno, ul. Gdańska 29, tel./fax: , , Artykułów niezamówionych nie zwracamy, zastrzegamy sobie prawo do skracania i adjustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. 10 WRZEŚNIA

16

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO Nr XVII im. A. OSIECKIEJ we WROCŁAWIU, 13 grudnia 2010 r. 13 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego Warszawa, dnia 24 września 2009 r. Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego W dniu 23 września 2009 r. w sali nr 176, w Gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego.

Bardziej szczegółowo

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla

Bardziej szczegółowo

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu 1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu W 1945 roku skończyła się II wojna światowa. Był to największy, jak do tej pory, konflikt zbrojny na świecie. Po 6 latach ciężkich walk hitlerowskie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY RODM BIAŁYSTOK

BIULETYN INFORMACYJNY RODM BIAŁYSTOK BIULETYN INFORMACYJNY RODM BIAŁYSTOK sierpień-wrzesień 2014 Szczyt NATO w Newport najważniejsze spotkanie szefów państw sojuszu od czasów zimnej wojny? W dniach 4-5 września w Newport w Walii odbyło się

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

GRUPA A. a) zniesienie stanu wojennego w PRL-u b) obrady Okrągłego Stołu / 2

GRUPA A. a) zniesienie stanu wojennego w PRL-u b) obrady Okrągłego Stołu / 2 Rozdział VII. W powojennej Polsce GRUPA A 8 1. Podaj rok, w którym miały miejsce poniższe wydarzenia. a) zniesienie stanu wojennego w PRL-u b) obrady Okrągłego Stołu 2. Zdecyduj, czy poniższe zdania są

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Krzczonowic!

Szanowni Mieszkańcy Krzczonowic! Szanowni Mieszkańcy Krzczonowic! W związku ze zbliżającą się 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej ( 1 września 2009 r. ) grupa byłych i obecnych mieszkańców naszej wsi w składzie: 1. Krzysztof Granat

Bardziej szczegółowo

Szanowni Zgromadzeni!

Szanowni Zgromadzeni! Szanowni Zgromadzeni! Witam serdecznie gości oraz seniorów lotnictwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie z okazji 40- lecia naszego Klubu w dniu Święta Lotnictwa Polskiego. Tu przy Aeroklubie Białostockim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1 ) z dnia 9 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1 ) z dnia 9 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 19 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1 ) z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Natalia Bujniewicz, Aleksander Wysocki OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Uroczyste obchody 90. rocznicy utworzenia Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

Prezentacja DCT Gdańsk

Prezentacja DCT Gdańsk Prezentacja DCT Gdańsk 2 Profil Firmy Kluczowe informacje o działalności firmy Specyfikacja terminalu: Powierzchnia terminalu: 49 ha Długość nabrzeża: 650m Głębokość wody przy nabrzeżu do 16,5m 6 suwnic

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU o nagrodę,,myśliborskiej Róży Miłosierdzia

REGULAMIN KONKURSU o nagrodę,,myśliborskiej Róży Miłosierdzia REGULAMIN KONKURSU o nagrodę,,myśliborskiej Róży Miłosierdzia Postanowienia ogólne 1. Organizatorami konkursu o nagrodę,,myśliborskiej Róży Miłosierdzia zwanego dalej,,konkursem są: Parafia rzymskokatolicka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary I. Informacje wstępne W dniu 4 grudnia 2013 roku w Ulanowie odbyły się obchody uroczystość ku czci Świętej Barbary patronki flisaków. Organizatorem obchodów

Bardziej szczegółowo

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze W dniach 09-11 kwietnia 2014 r. gościliśmy w naszej szkole delegację z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w składzie: płk dr inż.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU SEJMIK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO tel./fax (058) 3261740, e-mail: przewodniczacy@woj-pomorskie.pl www.woj-pomorskie.pl l Druk nr 629 INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

Uroczystość 93 rocznicy powołania Służby Weterynaryjnej Państwa Polskiego 22 listopada 2011r.

Uroczystość 93 rocznicy powołania Służby Weterynaryjnej Państwa Polskiego 22 listopada 2011r. Uroczystość 93 rocznicy powołania Służby Weterynaryjnej Państwa Polskiego 22 listopada 2011r. W dniu 22.11.2011 w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się Uroczystość

Bardziej szczegółowo

Konkursu o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania

Konkursu o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania Konkursu o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania Konkurs promujący dobre wzorce wśród pracodawców Warszawa, 28 Czerwca 2012 r. Promowanie dobrych wzorców Konkurs o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania to inicjatywa,

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz. 22 maja 2010 roku świętowaliśmy Jubileusz pięćdziesięciolecia Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Uroczystości rozpoczęły się Wielką Galą otwarcia w Filharmonii Olsztyńskiej.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk to miasto wyjątkowe ze względu na swoją ponad 1000-letnią historię, hanzeatycką tradycję i niezwykłą architekturę.

Gdańsk to miasto wyjątkowe ze względu na swoją ponad 1000-letnią historię, hanzeatycką tradycję i niezwykłą architekturę. Johann Carl Schultz (1801-1873), Długie Pobrzeże w Gdańsku, 1837 Gdańsk to miasto wyjątkowe ze względu na swoją ponad 1000-letnią historię, hanzeatycką tradycję i niezwykłą architekturę. AKCJONARIUSZE

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu Strona znajduje się w archiwum. Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu We wtorek, 24 lutego br., Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński złożył wizytę w Wyżej

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Rok 2014 jest dla naszego koła rokiem jubileuszowym, w którym obchodzimy pięćdziesiątą rocznicę jego założenia. Z tej wyjątkowej okazji postanowiliśmy

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE.

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. Dnia 2 października 2013r w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Strzelinie odbyła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU SEJMIK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO tel./fax (058) 32 61 740, e-mail: przewodniczacy@woj-pomorskie.pl www.woj-pomorskie.pl l Druk nr 919 INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA OFERTA WSPÓŁPRACY O Nagrodzie Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie lub sponsoring wydarzenia. Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla chcąc wyróżnić osoby i instytucje działające

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 )

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Ad.1. Otwarcie sesji. Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 dr Elżbieta Marszałek Wiceprezes Ligii Morskiej i Rzecznej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydz. Ekonomiczny w Szczecinie GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 Artykuł oparty jest o materiały statystyczne, opracowane

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Jeleniogórskie obchody 70 rocznicy bitwy pod Lenino.

Jeleniogórskie obchody 70 rocznicy bitwy pod Lenino. Jeleniogórskie obchody 70 rocznicy bitwy pod Lenino. Zarząd koła nr 4 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Jeleniej Górze w dniu 12 października 2013 roku zorganizował wiele przedsięwzięć dla uczczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu WYBITNY POLAK za granicą.

Regulamin Konkursu WYBITNY POLAK za granicą. Regulamin Konkursu WYBITNY POLAK za granicą. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Wybitny Polak przeprowadzany wśród obywateli polskich oraz polskiego

Bardziej szczegółowo

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE ` U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE Numer 34 (140) Mierzeszyn, 15 listopada 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 91. URODZINY KS. KARDYNAŁA HENRYKA GULBINOWICZA

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

ZJAZD KOŁA MŁODYCH. POLSKIEGO ZWIĄZKU INśYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA

ZJAZD KOŁA MŁODYCH. POLSKIEGO ZWIĄZKU INśYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ZJAZD KOŁA MŁODYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU INśYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA GDAŃSK 06-08.05.2011 Koło Młodych Polskiego Związku InŜynierów i Techników Budownictwa (KM PZITB) jest pręŝnie rozwijającym się stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Pamiętamy i czekamy na IV RP!

Pamiętamy i czekamy na IV RP! Szanowni Państwo, Oddajemy do Waszych rąk drugi numer naszego pisma, które jest poświęcone pierwszej rocznicy katastrofy w Smoleńsku. Dodatkowo prezentujemy wybrane wydarzenia z życia Prawa i Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ 70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ Wojna 1939-1945 była konfliktem globalnym prowadzonym na terytoriach: Europy, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/galeria/402834,5,niemcy-atakuja-polske-ii-wojna-swiatowa-na-zdjeciach-koszmar-ii-wojny-swiatowej-zobacz-zdjecia.html

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 2/10. Sztandar Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 2/10. Sztandar Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 176 PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 2/10 Sztandar Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. VI. WYDARZENIA 177 Obchody 20-tej rocznicy utworzenia cywilnych służb specjalnych w demokratycznej Polsce 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Dzień Kuchni Polskiej. zaproszenie do współpracy

Dzień Kuchni Polskiej. zaproszenie do współpracy Dzień Kuchni Polskiej zaproszenie do współpracy Dzień Kuchni Polskiej jest formą radosnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. To apolityczny ruch społeczny, promujący prywatny i całkowicie osobisty

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu 9 kwietnia 2014 r. podczas spotkania Komitetu ds. Organizacji Jubileuszu Szkoły Podstawowej w Hażlachu określono działania związane z Rokiem Jubileuszowym, w związku z czym podaję do wiadomości całego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ Afiliant 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, tel.(58)308 44 59, 308 42 78, 308 42 86, fax (58) 308 42 77 edukacja@solidarnosc.org.pl www.solidarnosc.org.pl/oswiata

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Katowice, 2 czerwca 2014 roku Czerwiec/Lipiec 2014 roku nr 1-2/2014 Spotkanie prezesa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2015 RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH. w sprawie ustanowienia wyróżnienia imienia doktora Madeja Lisa

ZARZĄDZENIE NR 26/2015 RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH. w sprawie ustanowienia wyróżnienia imienia doktora Madeja Lisa ZARZĄDZENIE NR 26/2015 RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia imienia doktora Madeja Lisa Na podstawie 9 statutu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. SIERPIEŃ 2015 r. 28.08.2015 r. (pt.) godz. 8.30 Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2015/2016: o zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 Ul: Armii Krajowej 2 26-200 Końskie PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach

Gimnazjum nr 1 Ul: Armii Krajowej 2 26-200 Końskie PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach Gimnazjum nr 1 Ul: Armii Krajowej 2 26-200 Końskie PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach Nazwa szkoły/placówki, w której realizowane jest działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. WYBITNY POLAK za granicą w Norwegii

Regulamin Konkursu. WYBITNY POLAK za granicą w Norwegii Regulamin Konkursu WYBITNY POLAK za granicą w Norwegii 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Wybitny Polak przeprowadzany wśród obywateli polskich oraz

Bardziej szczegółowo

Gdański Terminal Kontenerowy SA. Powstał w 1998 roku

Gdański Terminal Kontenerowy SA. Powstał w 1998 roku Gdański Terminal Kontenerowy SA Powstał w 1998 roku Nasza dewiza: GTK to Gdański Terminal Kontenerowy Roczna zdolność przeładunkowa 80 000 TEU Obsługa statków do 3 000 TEU 95 gniazd dla kontenerów chłodniczych

Bardziej szczegółowo

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich organizatorzy zaangażowanie lokalnych instytucji konferencja została zorganizowana

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Dzienników, Czasopism i Mediów Elektronicznych Zamojszczyzny

Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Dzienników, Czasopism i Mediów Elektronicznych Zamojszczyzny Zamość, dnia 30.03.2012r Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Dzienników, Czasopism i Mediów Elektronicznych Zamojszczyzny Uprzejmie informuję, iż dnia 11 kwietnia 2012r. (środa) na obiektach Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 M i ędzynarodo w e Targ i P oznańsk i e II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego WWW.PEWUKA.PL

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji Alfabetyczna lista członków Rady ZNiO wszystkich L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski 4. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Źródło: http://www.cs.strazgraniczna.pl/cs/aktualnosci/2038,uroczyste-wreczenie-aktow-mianowania-na-stopien-kaprala- SG-w-Centrum-Szkolenia-S.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Pojednania

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Pojednania Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Pojednania Czasem źle postępujemy Przez moje złe czyny (grzechy) inni ludzie się smucą, a czasami nawet płaczą. Moje złe czyny brudzą serce. Serce staje się brudne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W GRUPIE DZIECI 5-LETNICH MOTYLKI

PROJEKT REALIZOWANY W GRUPIE DZIECI 5-LETNICH MOTYLKI PROJEKT REALIZOWANY W GRUPIE DZIECI 5-LETNICH MOTYLKI MAJ 2014 ROK Nauczyciel realizujący: Iwona Piaskowska Z okazji dziesiątej rocznicy przyjęcia Polski do wspólnoty państw europejskich wspólnie z dziećmi

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r.

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Skwer przed kinem Muranów - startujemy

Skwer przed kinem Muranów - startujemy 27 IX 2014 RAJD OCHOTY ŚLADAMI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W 75. ROCZNICĘ UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO W sobotę, 27 września 2014 roku na terenie Śródmieścia odbył się Rajd Ochoty Śladami Powstania

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA październik 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 WARSZAWA, MAJ 95

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 WARSZAWA, MAJ 95 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

ROK HISTORII NAJNOWSZEJ w Zespole Szkół im A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

ROK HISTORII NAJNOWSZEJ w Zespole Szkół im A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim ROK HISTORII NAJNOWSZEJ w Zespole Szkół im A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim Konkurs Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć - straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

Raport medialny SCENA POLITYCZNA

Raport medialny SCENA POLITYCZNA Raport medialny SCENA POLITYCZNA marzec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W styczniu 2013 roku wzorem lat ubiegłych w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej w Strachocinie rozpoczęły się rekolekcje dla prezesów

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU JAN PAWEŁ II ORĘDOWNIK RODZINY NASZA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA ŁĄCZY SIĘ Z TYMI SŁOWAMI PAMIĘTAMY 27 kwietnia 2015 roku odbył się w naszej

Bardziej szczegółowo

Strona I CEREMONIAŁ SZKOŁY PODSAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W STEKLINIE

Strona I CEREMONIAŁ SZKOŁY PODSAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W STEKLINIE CEREMONIAŁ SZKOŁY PODSAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W STEKLINIE 1 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 1. Szkoła powstań. 2. Szkoła baczność. 3. Poczet sztandarowy do szkoły wmaszerować. 4. Do hymnu szkoły.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Senackiego Zespołu Infrastruktury.

Protokół z posiedzenia Senackiego Zespołu Infrastruktury. Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Protokół z posiedzenia Senackiego Zespołu Infrastruktury. Dnia 28 stycznia 2015 r. o godzinie 15.00 w sali 179 w gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Senackiego Zespołu

Bardziej szczegółowo

WARTY HONOROWE PEŁNIONE PRZY TRUMNACH PARY PREZYDENCKIEJ

WARTY HONOROWE PEŁNIONE PRZY TRUMNACH PARY PREZYDENCKIEJ WARTY HONOROWE PEŁNIONE PRZY TRUMNACH PARY PREZYDENCKIEJ 13 17 kwietnia 2010 roku Pałac Prezydencki W dniach od 13 do 17 kwietnia 2010 roku w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego pełnione były Warty Honorowe

Bardziej szczegółowo

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!!

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! 1 1. Podaj imię i nazwisko burmistrza Gostynia i starosty Powiatu Gostyńskiego.

Bardziej szczegółowo

II WOJNA ŚWIATOWA GRZEGORZ GRUŻEWSKI KLASA III G SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 GDAŃSK

II WOJNA ŚWIATOWA GRZEGORZ GRUŻEWSKI KLASA III G SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 GDAŃSK KLASA III G SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 GDAŃSK WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ PRZEBIEG WOJNY - NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA UDZIAŁ POLAKÓW W WOJNIE POWSTANIE WARSZAWSKIE KAPITULACJA NIEMIEC I JAPONII II Wojna Światowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.)

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) 2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) W dniach 31 lipca - 3 sierpnia ponad 2000 harcerek i harcerzy zrzeszonych w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH WARSZAWA STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH Zarząd Główny 03-435 WARSZAWA ul. 11 Listopada 17/19 STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH WARSZAWA PROGRAM DZIAŁANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Bardziej szczegółowo

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji.

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji. Wydarzenia 2014 27.01 podpisanie umowy nabycia od Stoczni Marynarki Wojennej S.A. części Nabrzeża Gościnnego, niezbędnej dla realizacji inwestycji pn.,,pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja DCT Gdańsk

Prezentacja DCT Gdańsk Prezentacja DCT Gdańsk 2 Profil Firmy Kluczowe informacje o działalności firmy Specyfikacja terminalu: Powierzchnia terminalu: 49 ha Długość nabrzeża: 650m Głębokość wody przy nabrzeżu od 13,5m do 16,5m

Bardziej szczegółowo

Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu

Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu Przegląd źródeł ocena stanu zachowania i mapa rozmieszczenia Materiały

Bardziej szczegółowo

Wielka to łaska, że poprzez świętych obcowanie, możemy uczestniczyć z naszymi błogosławionymi w Eucharystii.

Wielka to łaska, że poprzez świętych obcowanie, możemy uczestniczyć z naszymi błogosławionymi w Eucharystii. 5 czerwiec 1991 roku to dzień wielkiej radości naszego miasta. Bo oto Jan Paweł II nawiedza Białystok. To dzień wielkiej radości wszystkich Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Bo oto Papież, Jan Paweł II,

Bardziej szczegółowo

II TURNIEJ i RAJD ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH. im. ks. prał. płk. Stanisława Czernika ps. Burza

II TURNIEJ i RAJD ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH. im. ks. prał. płk. Stanisława Czernika ps. Burza II TURNIEJ i RAJD ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH im. ks. prał. płk. Stanisława Czernika ps. Burza Patronat Honorowy Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Henryka Brzyszcza Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie, zapomnij

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Warsztaty historyczne KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Śladami Józefa Piłsudskiego Część 3: DAŁ POLSCE WOLNOŚĆ, GRANICE, MOC I SZACUNEK Po powrocie do Polski,

Bardziej szczegółowo

Wydanie specjalne gazetki szkolnej Na szóstkę. z okazji. Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. obchodzonego 20 listopada

Wydanie specjalne gazetki szkolnej Na szóstkę. z okazji. Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. obchodzonego 20 listopada Wydanie specjalne gazetki szkolnej Na szóstkę z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka obchodzonego 20 listopada Chcesz dowiedzieć się, jakie masz prawa i obowiązki?! A do tego wygrać nagrodę? Nic prostszego!

Bardziej szczegółowo

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA Port Gdańsk Największy polski port morski Ponad

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r.

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. W dniach 25 26 kwietnia odbyły się w naszym domu w Chełmnie rekolekcje dla rodziców sióstr nowicjuszek. Niektórzy rodzice

Bardziej szczegółowo

Nauczanie języka: Kształcenie zawodowe: Wizja regionu przygranicznego: Portal internetowy: Planowanie przestrzenne obszarów morskich:

Nauczanie języka: Kształcenie zawodowe: Wizja regionu przygranicznego: Portal internetowy: Planowanie przestrzenne obszarów morskich: Protokół z XXVI posiedzenia Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej Szczecin, 29-30 września 2015 r. 1. Zalecenia -Współpraca przygraniczna - 1. Połączenia

Bardziej szczegółowo

Przebieg uroczystości

Przebieg uroczystości Dzień Patrona-31.01.2014r Program uroczystości: Prowadzący: Anna Bernard, Aleks Kazuś Przebieg uroczystości AB: Dzień dobry Państwu. AB Nazywam się Ania Bernard, chodzę do czwartej klasy, jestem przewodniczącą

Bardziej szczegółowo

KURS NA PRZYSZŁOŚĆ. Strategia i kierunki rozwoju Pomorskiego Związku Żeglarskiego (PoZŻ) na lata 2014-2016. Gdynia, 12 października 2014 r.

KURS NA PRZYSZŁOŚĆ. Strategia i kierunki rozwoju Pomorskiego Związku Żeglarskiego (PoZŻ) na lata 2014-2016. Gdynia, 12 października 2014 r. KURS NA PRZYSZŁOŚĆ Strategia i kierunki rozwoju Pomorskiego Związku Żeglarskiego (PoZŻ) na lata 2014-2016 Gdynia, 12 października 2014 r. SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE 2. OBSZARY STRATEGICZNE 3. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

I półrocze r. szk. 2014/2015

I półrocze r. szk. 2014/2015 I półrocze r. szk. 2014/2015 Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 Wybory do Samorządu Uczniowskiego Przewodniczące SU: Małgorzata Rosłon kl. III A, Martyna Kalicka kl. III L. Kultura bezpieczeństwa" spotkanie

Bardziej szczegółowo

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP wyrazem uznania dla polskiej chirurgii kręgosłupa

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP wyrazem uznania dla polskiej chirurgii kręgosłupa Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP wyrazem uznania dla polskiej chirurgii kręgosłupa Wybitne osiągnięcia polskiej spondyloimplantologii stały się podstawą do przyznania najbardziej prestiżowego w skali

Bardziej szczegółowo