Promocja, prawa autorskie Prawa zagraniczne Projekt okładki Władysław Pluta. Druk Drukarnia BOSZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Promocja, prawa autorskie promocja@bosz.com.pl. Prawa zagraniczne marketing@bosz.com.pl. Projekt okładki Władysław Pluta. Druk Drukarnia BOSZ"

Transkrypt

1 2014 autumn jesień

2 Copyright by Wydawnictwo BOSZ Olszanica 311 Biuro ul. Przemysłowa 14, Lesko tel , fax Promocja, prawa autorskie Prawa zagraniczne Projekt okładki Władysław Pluta Druk Drukarnia BOSZ Publikacje założonego w 1994 roku Wydawnictwa BOSZ wyróżnia dbałość o najwyższy poziom edytorski. Wysmakowane fotografie, teksty znanych autorów i niebanalne projekty graficzne stanowią o oryginalnym kształcie książek leskiej oficyny. Serie wydawnicze BOSZ-a obejmują przewodniki, beletrystykę, poezję i poradniki. Nasze publikacje są także efektem współpracy z muzeami. Proponujemy ponadto poradniki dla eleganckich i nowoczesnych mężczyzn. Jednak spécialité de la maison to wielojęzyczne albumy, również w limitowanych seriach luksusowych. Książki poświęcone polskiemu dziedzictwu kulturowemu i pięknu krajobrazu realizują nasze główne zamierzenie: promują kulturę narodową. Przyznanie godła Teraz Polska w 2011 roku utwierdza nas w przekonaniu, że realizujemy dobry program wydawniczy. Bogdan Szymanik, wydawca

3 Zapowiedzi Nowe tytuły Okładka Polska LUX 3

4 Poznań, 20 czerwca Papież Jan Paweł II Poznan, 20 th June Pope John Paul II Gdańsk Lech Wałęsa w domu z przyjacielem i doradcą ks. Henrykiem Jankowskim Gdansk Solidarity leader Lech Walesa at home with friend and advisor Fr. Henryk Jankowski Wrocław Fabryka pralek i lodówek Predom Polar Wroclaw The Predom Polar washing machine and refrigerator factory Neubrandenburg, NRD, listopad Dom spokojnej starości Neubrandenburg, East Germany, November Old age pensioners home Warszawa, 2 marca Czesław Niemen w swoim studio Warsaw, 2 nd March Composer and rock star Czeslaw Niemen in his studio Warszawa, lata 70. Polscy przywódcy: Henryk Jabłoński (z lewej), Edward Gierek (w środku, pozdrawiający) i Piotr Jaroszewicz (z prawej) w pochodzie pierwszomajowym Warsaw, in the 70s. Polish leaders Henryk Jablonski (left), Edward Gierek (centre, waving) and Piotr Jaroszewicz (right) during May Day parade Warszawa Prasa zachodnia śledziła każdy krok Lecha Wałęsy Warsaw The western press followed Lech Walesa s every step Warszawa Rejestracja NSZZ Solidarność. Lech Wałęsa przybywa do sądu wynajętym autobusem Warsaw Lech Walesa arrives at a Warsaw court to register the Solidarity trade union in a rented bus Warszawa, lata 70. Wracający po pochodzie pierwszomajowym Alejami Jerozolimskimi Warsaw, in the 70s. Citizens who took part in the May Day parade return home along Jerusalem Avenue. The slogans read: May Socialism live and be victorious, Working for the country you are working for yourself Warszawa Rejestracja NSZZ Solidarność. Lech Wałęsa podjeżdża przed sąd wojewódzki Warsaw Before the registration of the Solidarity trade union, Lech Walesa arrives at the courthouse Gdańsk Wrzeszcz, Lech Wałęsa jako przewodniczący NSZZ Solidarność we własnym biurze w siedzibie związku Gdansk Wrzeszcz, Lech Walesa in his new role as leader of the independent trade union Solidarity, in his office at the union headquarters Nowe tytuły Chris Niedenthal. Wybrane fotografie Miałem zamiar zacząć ten tekst o albumie Chrisa Niedenthala z przytupem i, krok po kroku, figura po figurze, parę absurdów chciałem pokazać, ale traf zdarzył, że ledwo pierwszy gest zrobiłem, opanowała mnie, wciągnęła magia jego zdjęć tak we wstępie do albumu pisze Jerzy Pilch. Trudno bowiem nie ulec urokowi tych obrazów ujmowanych przez fotografika w wyjątkowych kadrach. Chris Niedenthal był świadkiem historii okresu Peerelu i po mistrzostwsku śledził ją obiektywem aparatu. Demonstracje, czołgi, zomowcy, prominenci, kilometrowe kolejki, życie codzienne wszystko to uwidocznione na fotografiach. Paradoks Niedenthala i skala jego talentu zasadza się na tym, że chcąc stworzyć galerię przedmiotowych osobliwości dawnego systemu, stworzył komiczny, dramatyczny i wyjątkowo mocny obraz życia prawdziwego. Chciał dać jakieś peerelowskie panopticum, a dał zawsze nieskończenie mocniejsze od kontekstów, zwłaszcza od kontekstów politycznych, dzieło sztuki dodaje Pilch. Na 312 stronach oprócz zdjęć ukazujących polskie realia znalazły się także fotografie wykonane w Czechosłowacji, Bułgarii, NRD, Rumunii, Jugosławii, na Węgrzech i w Związku Radzieckim mm 312 stron 288 zdjęć oprawa twarda PL-EN cena 79,90 zł 190/191 44/45 206/ /201 4

5 mm 248 stron 218 zdjęć oprawa twarda PL cena 99,90 zł 63 dni życia i walki 63 dni życia i walki to wyjątkowa publikacja poświęcona bohaterom walki o Polskę, o życie W 70. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego oddajemy w ręce czytelników album, stworzony we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego, zawierający cenne, rzadko publikowane fotografie z tego okresu. Ten niezwykły reportaż przywołuje kolejne dni walki o wolność: radość towarzyszącą wybuchowi powstania, przytłumioną trudnościami codziennej egzystencji, heroiczną walkę powstańców na barykadach, sanitariuszek w szpitalach polowych i na gruzach zburzonego miasta. To także obraz codziennego życia wypełnionego tęsknotą za normalnością, której namiastkę mieszkańcy Warszawy mogli odnaleźć w nielicznych, ale nadal funkcjonujących kawiarniach, teatrzykach, przy muzyce płynącej z radia czy podczas lektury codziennej prasy. W obliczu wszechobecnej śmierci czytelnik dostrzeże również radość zaślubin i przyjacielskich spotkań radość z kolejnego dnia życia. Fotografie pokazują także ogrom nadziei i niezwykłą odwagę młodych bohaterów z batalionów: Zośka, Pięść, Gustaw, Dzik, Golski, Harnaś, Kiliński, Ruczaj, Sokół i wielu innych bezimiennych herosów tamtego czasu. W klimat powstańczej Warszawy wprowadza czytelników dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Nowe tytuły Album dostępny również w miniaturze mm 64 strony 72 zdjęcia oprawa twarda PL, EN, FR, GB cena 19,90 zł 5

6 19 WARSZAWA /// LATA 40. WARSZAWA /// LATA , 20. Wzorowana na rzymskim Panteonie klasycystyczna rotunda koêcioła Êw. Aleksandra z poczàtku XIX wieku miała pi knà, krytà miedzià kopuł. Niemcy zbombardowali jà na poczàtku wrzeênia 1944 roku. Ocalała jedna z dwu wie rozebrano jà w 1951 roku 21, 22. Widok z placu Zamkowego na katedr Êw. Jana Chrzciciela 23. Rusztowania na domu Pod Orłami, róg Jasnej i Zgody. Autorkà projektu powojennej odbudowy była Barbara Brukalska // POWROTY // 23 // OD NOWA // 124. ÂwiadomoÊç miał kształtowaç propagandowy przekaz Trybuny Ludu, ale wyobraêni masowà poruszał wystrzałowy jak na owe czasy Express Wieczorny 125. Kiosk z wodami leczniczymi firmy Polskie Uzdrowiska, prowadzony przez Lig Kobiet 126, 128. Gazety i ksià ki prosto od prywaciarza, z wn ki zniszczonej kamienicy, albo od wojska (z prawej, na dole) 127. Budka z lodami to te dobre miejsce na zbieranie pieni dzy na odbudow WARSZAWA /// LATA Pomiary geodezyjne na budowie mostu Âlàsko-Dàbrowskiego, który powstał w latach na filarach mostu Kierbedzia 66 WARSZAWA /// LATA , 68. Architekci przy pracy w Biurze Odbudowy Stolicy przy ulicy Chocimskiej Odbudowa domu przy ulicy Filtrowej zniszczonego w 1944 roku // ODBUDOWA // 71 // RUCH // Nowe tytuły Warszawa lata 40. Album otwierający nową serię Wydawnictwa BOSZ FOTO RETRO powstał we współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym. To książka jedyna w swoim rodzaju, przełamująca stereotypy, opowiadająca dzieje stolicy obrazami. Jej narrację tworzą nieznane fotografie pozyskane ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, wpisane w porządek pięciu odsłon tematów przewodnich. Przechodząc przez rozdziały: Powroty, Odbudowa, Ruch, Od nowa, Życie, uczestniczymy w wyjątkowej lekcji historii. Warszawa lata 40. to kilkaset niepublikowanych zdjęć opatrzonych komentarzami. To swego rodzaju podróż w czasie: pozwalająca poznać powojenną stolicę, poczuć jej siłę, żywiołowość i atmosferę, a wreszcie niemalże dotknąć codzienności zwykłych-niezwykłych bohaterów piątej dekady XX wieku mm 112 stron 225 zdjęć oprawa twarda PL cena 34,90 zł

7 WARSZAWA /// LATA Nowe domy jednorodzinne na Kole, 1953 rok 35. Osiedle na Mokotowie, 1954 rok 36. Na budowie, 1950 rok Budowa Muranowa była gigantycznym przedsi wzi ciem. Zaprojektowane przez Bohdana Lacherta osiedle powstawało bezpoêrednio na gruzach getta. Pierwsze mieszkania oddano ju w 1950 roku 6. Ekipy ochotników przy odgruzowywaniu Warszawy, 1950 rok 7. Perspektywa ulicy Marszałkowskiej, widok w kierunku północnym, 1954 rok. Wykaƒczany wówczas Pałac Kultury i Nauki wyrastał ponad krajobrazem zrujnowanego jeszcze ÊródmieÊcia Warszawy Charakterystyczna wàska, oêmiopi trowa kamienica przy placu Unii Lubelskiej, na rogu Polnej i Marszałkowskiej, powstała jeszcze przed pierwszà wojnà Êwiatowà. Szcz Êliwie przetrwała obie wojny, a w latach 50. przeszła generalny remont 38. Odbudow dawnego Pałacu Komisji Rzàdowej Przychodów i Skarbu przy placu Bankowym ukoƒczono ju w 1951 roku. Plac nazwano wówczas imieniem Feliksa Dzier yƒskiego, a w centralnym punkcie ustawiono pomnik nowego patrona. Posàg rozebrano w 1989 roku 37 6 // / BUDUJEMY U NOWY DOM // / // BUDUJEMY NOWY DOM // 62 WARSZAWA /// LATA // ZNÓW NA STARÓWCE // Lew Rudniew, architekt radziecki, twórca Pałacu Kultury i Nauki, zanim przystàpił do prac projektowych, zwiedzał zabytki Krakowa i ZamoÊcia, by poznaç cechy polskiej architektury historycznej i wykorzystaç je w tej socrealistycznej budowli. Ukoƒczony w 1955 roku obiekt był wówczas najcz Êciej fotografowanym gmachem Warszawy WARSZAWA /// LATA // BUDUJEMY NOWY DOM // Nowe tytuły Warszawa lata 50. Warszawa lata 50. to kolejna z serii FOTO RETRO fotograficzna opowieść o niezwykłych dziejach stolicy tamtego czasu. Ponad dwieście zdjęć ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, w większości niepublikowanych, w szczególnie sugestywny sposób przybliża obraz Warszawy lat 50. imponujące tempo odbudowy zniszczonego w czasie drugiej wojny światowej miasta, wszechobecny socrealizm i komunistyczną propagandę, codzienne życie mieszkańców, ale także powiew wielkiego świata, jaki przyniósł Warszawie V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów w 1955 roku. Bardzo osobiste wprowadzenie do albumu napisała popularna aktorka Krystyna Sienkiewicz, która w Warszawie wówczas studiowała i rozpoczynała swoje zawodowe życie na scenach stołecznych teatrów i kabaretów mm 112 stron 220 zdjęć oprawa twarda PL cena 34,90 zł // BUDUJEMY NOWY DOM //

8 Fot. archiwum prywatne Fot. Tadeusz Kubiak Fot. Jacek Stachlewski/Studio Filmowe Kadr Fot. archiwum prywatne Fot. archiwum prywatne Fot. archiwum prywatne Nowe tytuły Elegantki. Moda ulicy lat 50. i 60. XX wieku Książka Agnieszki L. Janas to pierwsza publikacja o fenomenie polskiej mody lat 50. i 60. oglądanym przez pryzmat codziennego życia. To pełen urokliwych wspomnień zapis z podróży w czasie z modą w tle. Bohaterki różni wiele: miejsce zamieszkania, status społeczny, zawód, poziom popularności. Pochodziły z różnych środowisk, były wśród nich arystokratki, przedstawicielki inteligencji, a także córki rzemieślników czy zamożnych chłopów. Łączyło je jedno miłość do mody i potrzeba eleganckiego, estetycznego wyglądu. Autorka pyta je o to, czym żyła wówczas Polska oraz na czym polegała elegancja w tych niełatwych czasach. Jak wówczas radziły sobie Polki i jak wyglądały ich garderoby? Czy interesowały się modą i skąd czerpały inspiracje? Czy w ogóle o niej myślały? Na te i inne pytania odpowiadają bohaterki książki! mm 184 strony 134 zdjęcia oprawa twarda PL cena 49,90 zł EWA WIŚNIEWSKA kratkę. Powstał on w taki sposób, że część materiału została podwinięta, a między jego warstwy włożona watolina. To była niezwykle oryginalna kreacja. Niestety, ja nie potrafiłam szyć dla kogoś innego. Brakowało mi warsztatu: umiejętności profesjonalnego krojenia oraz konstruowania ubrania. Szyjąc dla siebie, po prostu upinałam i pasowałam na sobie tkaninę. Później bardzo często wyjeżdżałam do Włoch, skąd przywoziłam wiele wspaniałych tkanin. Wyczarowywałam z nich piękne kreacje. Bardzo lubiłam szyć na maszynie: równy szew, szybko widać efekt. Szyłam na przykład wtedy, gdy chciałam się odprężyć po spektaklu. Nie lubię natomiast robótek na drutach czy na szydełku. Miałam tak silną potrzebę tworzenia własnych ubrań, że przerabiałam nawet rzeczy otrzymane od taty. Przykłady? Dostałam raz prawdziwy obiekt pożądania elegantek: bliźniaki, czyli dwa sweterki pasujące do siebie, które nosiło się razem. Były żółte. Jednak ja nie chciałam, aby były całe w jednym kolorze. Ku zgrozie rodziców powypalałam na spodnim sweterku czubkiem żelazka jaskółki. Były w kawowym kolorze i doskonale pasowały do żółci. Z kolei jak byłam w szkole aktorskiej, to przemalowałam wilbrą* włoskie szpilki na czerwono-czarne. W oryginalnym kolorze zostawiłam tylko obcasy i czubki butów. Bardzo byłam z siebie zadowolona i postanowiłam pochwalić się pantoflami na Krakowskim Przedmieściu. To był nasz rodzimy wybieg mody. Ton nadawały mu wspaniale i oryginalnie ubrane studentki z Akademii Sztuk Pięknych. Wybrałam się więc w moich szpileczkach na spacer na Krakowskie Przedmieście. Wilbra zaczęła się kruszyć. Niezrażona tym zeskrobałam w bramie część odpadającej farby. Na butach powstał w ten sposób interesujący wzór czarno-czerwonego marmurka. W oczach mijanych dziewczyn widziałam wyrazy uznania. I jeszcze: czarne, zasuwane z przodu kalosze pomalowałam w panterkę. Byłam za tę działalność krytykowana przez rodziców, którzy obawiali się, że zniszczę te rzeczy. Jednak moc twórcza była silniejsza niż obawa przed tym, co powie mama i tata. Dobrze się Ewa Wiśniewska w słomkowym kapeluszu przewiązanym ulubioną apaszką z garderoby mamy. Maria Jarosek W Krakowie, tuż przed przeprowadzką do Warszawy, kupiłam przepiękny płaszcz. Wyróżniałam się w nim na ulicy. To było miłe, ale czasem krępujące. Tym bardziej, że nigdy nie chciałam się specjalnie wyróżniać. Jak szłam w nim przez Planty, zaczepił mnie jakiś dziad: Pani mi musi dać więcej pieniędzy, bo farmaceutka pani taka elegancka. 125 Moi rodzice przed wojną mieszkali w Warszawie. W czasie wojny moja mama, Janina Wojdat, z domu Barańska, przyjechała szukać schronienia do Mielca. W tym mieście miała dużą rodzinę. Myślała, że wróci do Warszawy. Jednak gdy usłyszała o skali zniszczenia miasta, nie chciała już wracać. Potrafię ją zrozumieć: bieda, gruzy, niebezpieczeństwo. Chodziłam więc do liceum w Mielcu, a studia farmację ukończyłam w Krakowie. Do Warszawy wróciłam jak już jako dorosła kobieta. Mimo szarej rzeczywistości powojennej miałam bardzo ładną sukienkę do komunii, z białej organdyny, zdobiły ją falbanki. Uszyta była z materiału, który został przysłany w paczce ze Stanów Zjednoczonych. Dostałam też do niej piękne białe skórzane buciki. Mieliśmy w Stanach Zjednoczonych ciocię, Anielę Piasecką, krewną Maria Jarosek (z domu Wojdat, ur. 1940) farmaceutka, mama Joanny Przetakiewicz. TERESA TOMASZEWSKA-JAKUCZYN JOLANTA PLENZNER Teresa Tomaszewska- -Jakuczyn, Karpacz, 1951/52. koniec lat czterdziestych i na początku pięćdziesiątych nie było sklepów, tkanin ani przemysłu odzieżowego. Szyło się samemu albo zamawiało u krawcowej. Miałam bardzo dobrą krawcową, panią Przybyłową. Chodziłam do niej razem z moją ciotką, siostrą ojca, która ubierała się u niej jeszcze przed wojną. W moich oczach pani Przybyłowa była cudotwórczynią! Potrafiła wyczarować wspaniałe rzeczy z innych ubrań. Przerabiała stare przedwojenne ubrania, które uszyte były z wysokiej jakości materiałów. Szczególnie piękne były suknie moich ciotek z dwudziestolecia międzywojennego. Pochodzę z zamożnej rodziny łódzkiej. W szafach sióstr mojego ojca zostało wiele ubrań, które od nich dostawałam. Przychodziłam i żaliłam się: Pani Przybyłowa, nie mam się w co ubrać. Zawsze wtedy pytała: Pokaż, co masz? Co mi przyniosłaś do roboty?. Oglądała te suknie ciotek i mówiła: Coś wymyślę. Przyjdź za tydzień. Znała moją miarę i zawsze potrafiła przygotować dla mnie ładne rzeczy. Ubrania musiały być tak uszyte, aby pasowały do tego, co już wisiało w szafie i pozwalały na tworzenie różnych zestawów. Wszystko tak obmyślałam, aby nie było na jeden raz. Wystarczyło, że przypięłam broszkę czy założyłam koraliki i ubranie nabierało innego charakteru. Nazywam to elegancją konieczną, bardzo praktyczną. Co nosiłam? Pod koniec lat czterdziestych przeważnie szyło się dwuczęściowe ubrania: bluzki, spódnice. W latach pięćdziesiątych bardzo modne były kloszowe, plisowane spódnice, tzw. solejki. Były odcięte od talii, dopasowane do bioder, a dalej szły zaprasowane plisy. Nie były one zaszyte, tyl- ko specjalnie prasowane. Moda na takie spódnice bardzo długo się utrzymywała. Bardzo popularne były też garsonki. Składały się z krótkiej góry i spódnicy z całego koła do pół łydki. Najczęściej miały dodatkowo fałdę z przodu i z tyłu. Miałam taką garsonkę z pepitki. Młode dziewczyny, jak chciały ubrać się odświętnie, zakładały czarne spódnice i białe bluzeczki, które miały płaskie, okrągłe kołnierze, karczek w drobne szczypanki i falbanki u rękawków. Tak ubrana chodziłam z wizytą, tak też poszłam na zakończenie szkoły. Do tego zakładało się zamszowe drewniaki. To były piękne zamszowe buty bez pięty, na wysokich obcasach. Miały podcięcie pod palcami, aby można było w nich chodzić. Bardzo je lubiłam, były ciepłe, wygodne, umiałam w nich chodzić. Na co dzień nosiło się wówczas buty z grubego płótna na gumowej podeszwie, czyli sławne trumniaki. Do nich zakładałam układane spódnice w różnokolorowe kraty, bardzo ładne i praktyczne, i szerokie paski, bo wtedy kobiety lubiły Teresa Tomaszewska- -Jakuczyn i aktorka Alicja Sędzińska na planie filmu Faraon Jerzego Kawalerowicza, Jolanta Plenzner z mężem i synkiem Pawłem na okładce magazynu Stolica, nr 33 (1012), rocznik XXII, Warszawa, Studia na Politechnice przerwałam już na pierwszym roku, gdy zaszłam w ciążę. Do ślubu cywilnego uszyłam sobie kostiumik. Tkaninę kupiłam w sklepie była to wełenka w dobrym gatunku. Sukienka miała rząd malutkich guziczków z pętelkami z materiału. Misterna robota, którą zrobiłam samodzielnie. Sama uszyłam również swoją suknię ślubną. Wprawdzie skroiła ją krawcowa i miała także uszyć, ale wyjechała i zostawiła mnie z pociętą tkaniną. Nie udało mi się dobrze dopasować tyłu. Teraz wiem, jak należało to zrobić, ale wtedy nie umiałam upiąć sobie tkaniny na plecach. Po wyjściu za mąż tylko czekałam, by mąż wyjechał w delegację, abym mogła wtedy wyciągnąć starodawnego singera, maszynę do szycia na korbkę. Nie miała własnej podstawy i trzeba ją było stawiać na stole. Szyło się długo i było to trudne: lewą ręką podsuwałam tkaninę, a prawą kręciłam korbką. Moja mama przychodziła pomóc mi przy dzieciach, a ja całymi dniami szyłam dla siebie i chłopców. Miałam ambicję, aby moi synowie byli ładnie ubrani. A przecież nic nie było w sklepach. To zaś, co można było kupić, było brzydkie i niemiłe w dotyku. Szyłam więc białe kaftaniki, a potem haftowałam na nich, aby było kolorowo. Moja mama była zachwycona tym, że tak sobie daję radę! Dzięki zamiłowaniu do szycia w sierpniu 1967 roku znalazłam się na okładce Stolicy. Na fotografii idę ulicą razem z mężem i starszym, rocznym wówczas synkiem. Ubrana jestem w kostiumik w kolorze butelkowej zieleni, który w pierwotnej wersji był popelinowym płaszczem. Miałam wtedy etap przerabiania znoszonych płaszczy. Prułam je, farbowałam na wybrany kolor (najczęściej była to butelkowa zieleń i bordo, bo barwniki najlepiej się przyjmowały), a następnie szyłam z nich to, co mi się podobało. Ten kostiumik uszyłam na pierwszą randkę z mężem. Miałam go za darmo, bo farbka kosztowała tyle, co dwie trzy bułki. Poszłam do sklepu i kupiłam trochę materiału, aby dodać też coś nowego, odświeżającego ubranie. Ta bluzeczka była z taniego jasnozielonego jedwabiku w groszki. Uszyłam ją z efektowym żabotem. Mojego pomysłu i wykonania jest też fotelik dla dziecka na tym zdjęciu. Wykorzystałam do tego celu płótno leżakowe. Synek siedział na deseczce, która była podstawą konstrukcji. Po co to zrobiłam? Nie lubiłam plątać się z wózkiem, trzeba było uważać, trudno wchodziło się do autobusu. Więc jak dziecko już pewnie siedziało, to postanowiłam je nosić. Z tym fotelikiem kursowaliśmy z mężem po mieście. Nikt Jolanta Plenzner podczas otwarcia Trasy Łazienkowskiej w Warszawie,

9 Od spódnicy do spodni. Historia mody męskiej Najnowsza książka Krzysztofa Łoszewskiego Od spódnicy do spodni. Historia mody męskiej to niezwykle ciekawe spojrzenie specjalisty na świat mody męskiej od początków jej istnienia do czasów współczesnych. Krzysztof Łoszewski proponuje niecodzienną podróż w czasie: od przepaski na biodrach, przez spektakularne zmiany XIX wieku, po wiek XXI nie wyłączając wpływu kina niemego, jazzu i prohibicji międzywojnia, szalonej rewolucji popkulturowej w rytmie rock n rolla lat 50., inwazji koloru lat 60., karuzeli trendów lat 70., oraz narodzin kreatorów mody ostatnich dekad. Autor z sukcesem poszukuje pośrednich i bezpośrednich zależności społeczno-kulturowych w kolejno nadchodzących inspiracjach modowych w Polsce i na świecie. Wyjaśnia między innymi, kiedy i dlaczego mężczyźni zamienili spódnice na spodnie, chusty na krawaty, frak na garnitur, a także dlaczego zrezygnowali z pończoch, peruk i koronek. Książka ta nie jest typowym wykładem historycznym jest opowieścią o tym, co prowokowało zmiany, intrygowało, co było i jest modne! mm 336 stron 243 zdjęcia oprawa twarda PL cena 59,90 zł Nowe tytuły JAZZ LATA 70. PO XIX WIEK Procesja pogrzebowa fragment fresku z grobowca Ramozisa. Młodzi Egipcjanie w perukach i białych przepaskach wiązanych inaczej niż w Knossos ubierali się na biało. Wierzyli, że biały jest świętym kolorem. Wokół bioder owijali długą szarfę zawsze z lnu, nigdy z wełny, w taki sposób, aby z przodu utworzyło się kilka fałd, a następnie materiał zawijano do środka za pas. Dostojnicy egipscy i kapłani nie akceptowali wełny. Zabronione było noszenie wełnianych ubrań w świątyniach. Nikomu nie przyszłoby do głowy ubrać tak zmarłego lub choćby włożyć do grobu wełniane ubranie. Oprócz swoistego szala mocowanego na biodrach Sumerowie wykorzystywali jeszcze jeden szerszy i dłuższy, który zarzucano na ramiona i plecy. Często pełnił on rolę płaszcza. To za ich przyczyną zamieniono skóry na płótno. Szeroki szal wykorzystywano niekiedy jako jedno kompletne ubranie, umiejętnie drapując go wokół ciała. Bywało, że na tak ułożony strój narzucano jeszcze jeden szal, który miał za zadanie chronić całą sylwetkę. Około połowy drugiego tysiąclecia p.n.e. na Bliskim Wschodzie pojawiły się tuniki z rękawami. Były krótkie, wiązane paskiem i zbluzowane w talii. Zawsze z przepasko-spódnicą i szalem, tym samym, o którym pisałem wyżej. Ważnym elementem ubioru ludów zamieszkujących stepy były spodnie. W codziennej jeździe konno nie do zastąpienia żadną przepasko-spódnicą. Można je zobaczyć na płaskorzeźbach z Persepolis. Tak ubierali się azjatyccy i perscy wojownicy. Spodniom towarzyszyło ubranie z rękawami, przewiązane paskiem. Ich stroje wyróżniały się bogatą kolorystyką, na przykład płaszcz i tunika były czerwone, spodnie purpurowe, a buty czarne z czerwonymi sznurowadłami. Mijały wieki, a starożytny Zachód ciągle uważał noszenie spodni za nie- przyzwoite. Wbrew tej opinii Aleksander Wielki nakazał nosić je żołnierzom konnicy. O ile styl starożytnego Wschodu ewoluował mężczyźni nosili szersze spodnie wiązane w kostce w kompozycji z szytą i przylegającą do ciała tuniką, o tyle styl starożytnego Egiptu, Grecji i Rzymu trwał przy drapowanych na sylwetce ubraniach. W Historii mody François Bouchera czytamy: [ ] starożytny ubiór grecki i rzymski, przede wszystkim drapowany, charakteryzuje się niezmiennością i tradycjonalizmem. Pomimo zmieniającej się przez wieki mody nigdy nie LATA 80. Modę lat 80. wyznaczały odważne kolory rywalizujące z awangardową czernią Malowniczy miejski irokez. Miał być agresywny i straszyć. Wzbudzał raczej podziw misterią wykonania 9

10 6Licho Nowe tytuły Licho i inni Książka Agnieszki Taborskiej Licho i inni nowocześnie, dowcipnie i poetycko podejmuje tematykę polskich legend. W zaskakujący sposób interpretuje motywy ludowe i elementy rodzimego folkloru. Licho i inni to przepisane na nowo polskie, i szerzej słowiańskie, baśnie uwzględniające wrażliwość dzisiejszego czytelnika.ten niecodzienny zbiór tworzy piętnaście baśni, zilustrowanych pięknymi rysunkami, spiętych klamrą pierwszego i ostatniego opowiadania. Publikacja adresowana zarówno do dzieci, jak i dorosłych łączy zabawę z edukacją, stanowiąc nie tylko atrakcyjną, ale bardzo oryginalną i nowoczesną propozycję opowiadania o folklorze i tradycji. Uwaga, jaką poświęca się w niej różnym regionom kraju, uwrażliwia odbiorców na różnorodność i specyfikę kulturową polskich ziem. Tekst przygotowany został przez znaną pisarkę Agnieszkę Taborską, autorkę wielu publikacji dla dzieci: Szalonego zegara, Czarnej góry, Bluesa Nosorożca, Księżycowych duchów, i dla dorosłych, m.in. Sennego żywota Leonory de la Cruz, Abecadła Topora, Okruchów amerykańskich. Jej książki dla najmłodszych wydane były również za granicą w Niemczech, Japonii, Korei, gdzie zdobyły nagrody literackie. Na podstawie dwóch z nich powstały filmy animowane. Projekt graficzy i ilustracje prof. Lech Majewski. Współfinansowane przez MKiDN mm 52 strony oprawa twarda PL cena 24,90 zł 30 Kurpiowskie czółko Kurpiowskie czółko Pewnego ranka Jadwisia wracała z targu. W koszu niosła pietruszk, czereênie, ser oraz ryb, która jeszcze godzin wczeêniej pluskała si w jeziorze przy rozczochranej wierzbie. Droga wiodła przez miasteczko, pole i Puszcz Białà. W o ywionej dziwnymi cieniami puszczy jak zwykle zastàpiły Jadwisi drog Krasnoludki, które właênie taƒczyły wokół ogniska. JadwiÊ, JadwiÊ, co niesiesz w koszyku? spytały. Nios pietruszk, czereênie, ser i ryb, która jeszcze godzin temu pluskała si w jeziorze przy rozczochranej wierzbie odpowiedziała jak co dzieƒ. Daj je nam jak zawsze poprosiły Krasnoludki. I, jak zawsze, Jadwisia odmówiła: CzereÊnie sà dla mnie, pietruszka dla mojego m a, a ser i ryba dla goêci, którzy odwiedzà nas wieczorem i którzy nie jedli od siedmiu dni i siedmiu nocy. I poszła dalej, a Krasnoludki zostały w leênej kryjówce, marzàc, e ktoê kiedyê podzieli si z nimi pietruszkà, czereêniami, serem i Êwie o złowionà rybà. Taki bowiem miały od dawna kaprys. Wszystko pewnie potoczyłoby si dalej jak zwykle, gdyby nie sen, który Jadwisia miała tej nocy. PrzyÊniło si jej, e jest królowà, siedzi na górze usypanej ze szlachetnych kamieni, jednà r kà chłodzi si wachlarzem z pawich piór, a drugà przesypuje szmaragdy i diamenty. Co zaê najwa niejsze, na głowie ma złotà koron! Rano wstała rozmarzona i poszła na targ. Handlarze od razu spostrzegli, e jej myêli zaprzàta coê innego ni ich kolorowe stragany. Skàd jednak mogli wiedzieç, e to złota korona? Wracajàc z targu, Jadwisia jak zawsze spotkała Krasnoludki. Co niesiesz w koszyku? spytały, lecz ona nie traciła czasu na wyliczanie. JeÊli wyczarujecie mi złotà koron powiedziała dostaniecie to, co le y w koszyku i tak smakowicie pachnie! Krasnoludki si zdziwiły, skàd Jadwisia wie o ich mocy, zaraz jednak wzi ły si do czarowania. U yły w tym celu wszystkiego, co mo na znaleêç w kurpiowskiej krainie: g stych mgieł otulajàcych rankiem Êwiat, grzybnych lasów, piaszczystych Êcie ek, wijàcej si nad polami Drogi Mlecznej, oêlizgłych winniczków, spasionych ropuch, a tak e mchów i moczarów. Niekiedy jednak siła czarów okazuje si wi ksza ni chcà czarownicy. I tak zamiast jednej korony pojawiły si cztery! Na ten widok Krasnoludki stworzenia oszcz dne i praktyczne postawiły Jadwisi warunek: pod koronami zamieszkajà ich kuzyni, od dawna szukajàcy w lesie domu. A e Jadwisia lubiła towarzystwo, wi c ch tnie si zgodziła. W czterech koronach wyglàdała bardziej królewsko ni królowa z jej snu! Odbicie w strumieniu pokazywało pi knoêç mogàcà konkurowaç z bajkowymi ksi niczkami. Był jednak pewien problem: ci ar. Ju jedna złota korona du o wa y, a co dopiero cztery! Jak tu chodziç z nimi po targu, jak spacerowaç po lesie albo przyjmowaç goêci? 28 Pas łowicki Potem poszli we czterech do siedmiu córek JaÊka, jeszcze niedawno zwanego Czkawcem. Mieli nadziej, e màdre córki im pomogà. Odkàd bowiem Gruby Wojtek, Chudy J drek i Piegowaty Marcin ujrzeli JaÊkowy pas, myêleli tylko o tym, jak tu zdobyç podobne. Trzeba było coê wymyêliç. Màdre córki wiedziały, gdzie szukaç sposobu. Pierwsza przyniosła worek lnu i szczotki do czesania. Druga kołowrotek. Trzecia to, co potrzebne do lnu barwienia: kor d bowà, bazie z olszyny i topoli, mech, łuski cebuli oraz pestki słonecznika. Czwarta z piàtà krosna. Na koniec szósta i siódma pokazały zmartwionym chłopom, jak len czesaç, motaç, praç, zwijaç, farbowaç i przàêç z niego kolorowe pasy. Nie zwlekajàc, Gruby Wojtek, Chudy J drek i Piegowaty Marcin wzi li si do roboty. Pracowali niezmordowanie siedem dni i siedem nocy. Ósmego dnia pierwszy pas był gotów. Długi, t czowy niczym brat bliêniak JaÊkowego. Przywdziawszy go, Gruby Wojtek od razu wydał si szczuplejszy. Po nast pnych siedmiu dniach pas miał Chudy J drek, a po kolejnych Piegowaty Marcin. Byli bardzo szcz Êliwi. Tak oto pi knie przystrojeni Jasiek, Wojtek, J drek i Marcin poszli przejêç si przez wieê. Gdziekolwiek si pojawili, gospodarze zachwycali si niezwykłà ozdobà ich kamizel, odstawiali w kàt pługi, kosy i siekiery i siadali za krosnami. Nie min ło lato, a wszyscy m czyêni w JaÊkowej wsi paradowali w pasach podobnych do t czy, która po siedmioletniej ulewie ukazała si nad ich krainà. I chodzà tak po dziê dzieƒ, choç mało kto ju pami ta, skàd si wziàł pierwszy pas łowicki i dlaczego jest tak kolorowy. Licho Czarne Licho mieszka na dnie jeziora Gopło. Ma czarny łeb, czarny brzuch, czarne łapy i czarny ogon, nawet j zor ma czarny i czarne myêli pod czarnà czuprynà. W dzieƒ Êpi pod pierzynà z mułu, w nocy pracuje. Gdy Êpià gospodarze, tu im coê nadtłucze, tu poplàcze, tam nadpsuje. Praca Licha jest licha, bo Licho nigdy nie doprowadza niczego do koƒca. Ot, choçby postanawia zbiç gliniany garnek, w ostatniej chwili jednak zmienia zamiar i tylko obija ucho. Albo zamiast, jak planowało, połamaç gospodyni kołowrotek, jedynie plàcze jej prz dz. Dzieciom nie kradnie wszystkich zabawek, lecz tylko te, które lubià najmniej. Psu nie zabiera budy, ale ustawia tak przemyêlnie, e od tej pory zawsze wieje w nià wiatr i leje deszcz. Kotu tak namiesza w łebku obiecankami morza sma onych rybek, e ten przestaje łapaç myszy i miauczy z głodu. A mysz, której Licho przyrzekło złote góry sera, nic innego nie robi, tylko Êni, e siedzi na szczycie Giewontu z ementalera. Tak Czarnemu Lichu mija nocà czas na szeptaniu w uszy Êpiàcym obiecanek-cacanek. Rankiem ludzie i zwierz ta Êwi cie wierzà, e to wszystko najprawdziwsza prawda! Na dnie jeziora Czarne Licho nie mieszka samo, lecz w towarzystwie innych Lich. Tamte Licha skrzydlate, rogate i kudłate ró nià si od niego kolorem. Bywajà słomkowe, poziomkowe, fiołkowe i nawet barwy opływajàcej je wody. Kolorowe Licha sà od Czarnego mniej pracowite, ale równie złoêliwe i rozmiłowane w czynnoêciach niedokoƒczonych. Tote cz Êç nocy sp dzajà zwykle na nadpsuwaniu Êwiata: nadrywaniu, nadgryzaniu, rozklejaniu, podłamywaniu i przestawianiu rzeczy w inne miejsca. Gdy słoƒce wstaje nad lasem, Licha czmychajà na dno jeziora, zadowolone, e znowu udało si im troch na Êwiecie namieszaç Dawniej Licha pomieszkiwały głównie w wielkopolskich wsiach, przed miastami czujàc respekt. Wszystko si zmieniło, od kiedy Czarne Licho zawróciło w głowie pewnej poznaƒskiej papudze. Przekonało jà, e wyrosnà jej nowe pióra, które swymi kolorami przyçmià barwy t czy. Omamiona tà obietnicà papuga tak pracowicie zaj ła si wyrywaniem sobie starych wypłowiałych piórek, e wkrótce była łysa niczym podana na półmisku pieczona kaczka. Tak zacz ło si panowanie Lich w Poznaniu, a potem i w innych miastach. Od tego czasu nie sposób znaleêç w Polsce miejsca, gdzie by si nie wdarły. Wystarczy rozejrzeç si wokół: cieknàce krany, skrzypiàce schody, zacinajàcy si klucz i wypadajàce z drzwi klamki wszystko to jest sprawkà Lich! Nie wiadomo skàd przez wieki siedzàc na dnie Gopła dowiedziały si prawdy o ludziach: e tylko co setny człowiek naprawi kran, naoliwi zamek i wymieni klamk. Reszta poczeka, a rzeczy nadpsute zepsujà si do cna. Tote Licha wylegujà si w bagnie, zacierajàc z uciechy brudne włochate łapska. Tak im łatwo i przyjemnie nadpsuwaç Êwiat, który przez ich sprawki zacina si, skrzypi, rz zi, rozsypuje i toczy si dalej. A do nast pnej wizyty Czarnego Licha. Dlatego lepiej nie màciç w Gople wody. Mo e którejê nocy Licha zasnà tak mocno, e zapomnà o psuciu i nadgryzaniu? I wtedy znów zapanuje Êwi ty spokój. I nikt nie b dzie si bał, e ktoê mu we Ênie namiesza w głowie. A jeêli Licha gdzieê si jeszcze wówczas z dna Gopła ruszà, to tylko na strony ksià ek. Ale stamtàd nie zepsujà ju niczego 46 Pociąg Pociąg Niekiedy przy bezchmurnej pogodzie przez mazowieckie łàki, podhalaƒskie przeł cze, mazurskie jeziora i kaszubskie pla e przeje d a pociàg. JeÊli dobrze si przyjrzeç jego trasie, dziw bierze, bo nie ma tam ani torów, ani stacji, ani szlabanów, ani budek dró ników. Nie ma megafonów, rozkładów jazdy ani ludzi dêwigajàcych walizy. A mimo to pociàg mknie zalanà słoƒcem krainà, stukajà koła, znad parowozu unosi si para i ptaki çwierkajà o wielkiej podró y. JeÊli si przypatrzeç wagonom a lepiej zrobiç to szybko, bo pojawiajà si na mgnienie oka okazuje si, e ka dy jest inny. Ró nià si kolorem, wielkoêcià, kształtem i podró nymi. W przypominajàcym wielkie akwarium, sunàcym tu za parowozem wagonie niebieskim pluskajà si Boginki. Od czasu do czasu zasiadajà przy oknie, rozczesujà mokre włosy i wyrzucajà na pola wodorosty. Tote wzdłu trasy pociàgu ziemia jest płodna i zbo a dorodniejsze ni gdzie indziej. W uczepionym dalej wagonie czarnym, mrocznym jak kominiarze w ciemnym kominie, wysiadujà dziury w fotelach Czarne Licha. Siedzà wêciekłe, niezadowolone ze wszystkiego z pr dkoêci, pejza u, temperatury i towarzystwa. Pod czarnymi jak smoła czuprynami kł bià si im czarne myêli. Zakrzywionymi pazurami usiłujà rozregulowaç i tak ju niesprawne drzwiczki. Panuje tu złowroga cisza, której na złoêç innym Czarne Licha nie chcà przerwaç. Kto spojrzy na wagon trzeci i czwarty, temu długo si potem w oczach mieni, taki blask bije od górali w wyszywanych portkach i łowiczan w bajecznych pasach. Trudno powiedzieç, kto zajmuje wagon trzeci, a kto czwarty, kto siedzi w przedziale, a kto spaceruje po korytarzu. Pasy i parzenice sà bowiem tak kolorowe, e kto spojrzy, ten zaraz mru y oczy i jak najszybciej przenosi wzrok do wagonu piàtego. A tam jest szaro i z ka dej szpary kapie woda. I choç podró ni wyglàdajà na d entelmenów w płaszczach i kapeluszach, wystarczy odrobina spostrzegawczoêci, by si domyêliç, e to Utopce. Zwykły jegomoêç nie przeciekałby przy ka dym ruchu i z teczki nie sàczyłaby mu si błotnista breja. e jednak Utopce sà wyjàtkowo dra liwe na punkcie swego wyglàdu, wi c dyskretny obserwator jakby nigdy nic przechodzi do wagonu szóstego. Wagon szósty ma kształt gigantycznego muchomora. Kto zajrzy do Êrodka przez któràê z kropek, zdziwi si na widok pustych przedziałów. Dopiero po chwili spostrze e schowane pod siedzeniami Niebo ta. Nie wiadomo, dlaczego wolà podró owaç w tak niewygodnych warunkach. Mo e lubià byç razem i opieraç brodate głowy o ramiona towarzyszy? A mo e przywykły do Êcisku panujàcego w kàcie góralskiej izby? Tak czy inaczej, całà podró sp dzajà w ukryciu. Zdradza je tylko dym z fajeczek i dochodzàce spod siedzeƒ piosenki. 10

11 Nowe tytuły Muchy 26 zabawnych i oryginalnych muszych przygód zebranych pod wspólnym tytułem Muchy. Muchy w cukierni, muchy nad Bałtykiem, muchy na wakacjach, muchy pasibrzuchy, musza kraksa, dieta, miłość przewrotne, pełne humoru i pobudzające wyobraźnię wiersze Kingi Grabowskiej- -Bednarz, niezwykle sprawnie żonglującej słowem barwnym i dźwięcznym, to doskonały sposób na odkrywanie świata nie tylko przez najmłodszych! Poetyka prostoty i naturalności oraz niebanalne spojrzenie na codzienność, połączone z zabawnymi ilustracjami uroczych i dowcipnych muszych przyjaciół z pewnością rozbawi każdego czytelnika. Ciekawy projekt graficzny dodatkowo uprzyjemni lekturę, do której zapraszamy i te małe, i te duże zuchy! mm 56 stron oprawa twarda PL cena 19,90 zł CUKIERNIA oooo NAD BAŁTYKIEM WIEŚ MIŁOŚĆ 11

12 Nowe tytuły Teodora, moja miłość. Życie codzienne Jana i Teodory Matejków Bogato ilustrowana biografia Teodory Matejkowej żony Jana Matejki. Dla współczesnych sobie pozostawała osobą znaną głównie z widzenia. Matejkowie nie prowadzili domu otwartego, nie mieli loży w Teatrze Miejskim, prawie nigdzie nie bywali. To odosobnienie, przy bujnej urodzie pani Matejkowej i jej częstej obecności na wielkich płótnach małżonka prowokowało plotki, które powtarzane w listach, zapiskach, wspomnieniach stworzyły dla potomnych obraz domowego potwora, utracjuszki przepuszczającej bez umiaru ciężko zapracowane pieniądze męża, niszczącej jego talent, a niekiedy dzieła. Współfinansowane przez MKiDN mm 128 stron 148 zdjęć oprawa twarda PL cena 34,90 zł sły, samodzielny już mężczyzna powinien jednak określić, po co tam roku. Gdyby Matejko oświadczał się Matejko sam, ojciec Leonard i Tosiu mieli ubra- bywa. W otoczeniu Teodory nie było już młodych ludzi w wieku Jana: przed tą datą, prosiłby o rękę trzynastolet- nia polskie: czamarki kontuszowe na jasnych ka- jego serdeczny przyjaciel Stanisław Giebułtowski przygotowywał się niej, w najlepszym razie czternastoletniej mizelkach z mory; Tosiu, żupanik, pas i wysokie do przyjęcia święceń kapłańskich, Stefan studiował prawo w Krako- dziewczynki, co już byłoby podstawą do buty, tak jak nosił Stefek. Stefka nie było! Tylko wie. Zatem do kogo i w jakim charakterze Jan przyjeżdża do Wiśni- odmowy. A i sam Jan był wówczas bardzo łzawe wspomnienie o nim i o nieżyjącym ojcu cza? Jako dostarczyciel wzorów do haftu dla panny Teodory? Jako oka- młodym, początkującym artystą, bez cie- panny młodej przy błogosławieństwie matczy- zjonalny, niezamawiany nauczyciel rysunku? Pora była odpowiedzieć nia materialnych podstaw do zakładania nym. Matka nasza i babka Paulina zdjęły noszo- na te pytania, na początek sobie, i najlepiej zanim zada je gospodarz rodziny. Wątpliwe jest też, aby nawet ną żałobę, przywdziały popielate jedwabie; biały domu. po latach mógł pomylić Antoniego Gie- koronkowy czepiec babki; tuf ze strusich białych Niewykluczone, że właśnie wtedy Matejko uświadomił sobie, że bułtowskiego z Leonardem Serafińskim, piór z filetowym aksamitem u babki dopełniały przede wszystkim nie chce rozstania z Teodorą, że nie chce i nie może szwagrem i prawnym opiekunem Teodo- uroczystego stroju. Rodzina Matejki uczestniczy- stracić możliwości widzenia jej, zamienienia choćby kilku słów. Ośmie- ry, na którego ręce faktycznie złożył swoją ła cała. Więc panna Marianna, podobno najwię- lony pierwszymi sukcesami, jakie odniosło jego malarstwo (dobre małżeńską deklarację. cej przez genialnego brata kochana, bracia: Fran- przyjęcie przez krytykę, korzystna sprzedaż obrazów), zdecydował się poprosić o rękę panny. Niestety, nie dane mu było włożyć jej na palec zaręczynowego pierścionka, nie tym razem. Marian Gorzkowski, któremu po latach artysta miał poufnie opowiedzieć historię swoich oświadczyn, włożył w usta Matejki takie oto rzekome wspomnienie: Przyszedłem do rodziców panny z pierścionkiem, panna w drugim pokoju siedziała, a gdy rodzice ją zawołali, a ja jej dałem pierścionek, ona wzięła go w rękę i popatrzywszy chwilę tak tym pierścionkiem cisnęła o ziemię, że się po podłodze potoczył. I w ten sposób stary plotkarz dał się złapać za język. Matejko przecież wiedział, komu oświadczał swoje zamiary względem panny i w żadnym razie nie mógł mówić o rodzicach. Antoni Giebułtowski zmarł w 1859 Pierścionek zaręczynowy Teodory Giebułtowskiej, DJM; ekspertyza wykazała rysy na jego powierzchni czyżby naprawdę potoczył się po podłodze? Przez wiele lat wygląd zaręczynowego pierścionka znany był jedynie z opisu Mariana Gorzkowskiego oraz z Portretu Teodory w sukni ślubnej. Zupełnie nieoczekiwanie trafił do Domu Jana Matejki w 2005 roku, podarowany przez Aleksandra Cordobę z USA. Ofiarodawca był domowym lekarzem wnuczki Jana Matejki Marii Nowińskiej i jej męża Jerzego. Po śmierci Nowińskich uznał, że klejnocik darowany mu niegdyś w dowód wdzięczności powinien, jako cenna pamiątka po wielkim polskim malarzu, znaleźć się w Krakowie. Pierścionek można oglądać w stałej ekspozycji Domu Jana Matejki. Z badań Alfreda Ciechanowicza przeprowadzonych pod mikroskopem elektronowym w Urzędzie Probierczym w Krakowie wynika, że na pierścionku znajdują się rysy mogące świadczyć o tym, iż został przydeptany. Jeszcze bardziej wątpliwa wydaje się Jan Matejko, Portret Pauliny Giebułtowskiej, refleksja, jaką na wyznanie artysty odpowiedzieć miał Gorzkowski: ( ) odpo- Paulina Giebułtowska została przedstawiona 1862, DJM wiedziałem mu, iż to już było jawnym dowodem, że pani już przed zamążpójściem downiczką tego związku, zdając sobie doskonale w stroju wdowy. Matejko był wdzięczny Paulinie za pomoc w ożenku z córką; to teściowa była orę- miała odziedziczone objawy umysłowego sprawę z niełatwego charakteru swej młodszej córki i z niełatwego może charakteru Jana. Jednak zboczenia, jak jej matka, która również młody artysta znany jej był także z gołębiego serca na umysł cierpiała. Otóż gdyby nawet i życzliwości dla rodziny Giebułtowskich. Matejko pozwolił obcemu w końcu człowiekowi tak bezceremonialnie oceniać stan umysłu swojej żony, to postawienia nader śmiałej, a całkowicie bezpodstawnej diagnozy psychiki kochanej i szanowanej teściowej nie puściłby płazem, a już w żadnym razie nie westchnąłby w odpowiedzi (jak pisze Gorzkowski): Żebym wtedy wiedział, co wiem teraz. Można przyjąć, że raczej wyrzuciłby Gorzkowskiego za drzwi bez prawa powrotu. Gorzkowski był faktotwórcą, ale jak dalece? We wspomnieniach Stanisławy Serafińskiej nie ma mowy o ciśnięciu pierścionkiem, są za to sugestie, że do zaręczyn doszło jednak dopiero po pewnym czasie. Z kolei Izydor Jabłoński, malarz, kolega Matejki ze Szkoły Sztuk Pięknych, zapisał: Późno dowiedzieli się koledzy, że zakochany w pięknej, ale podsadzistej pannie G., która jednakże miała pono więcej pochyłości do kawalera jej nazwiska, agronoma, chudy zaś, smagły, rozgorączkowany artysta nie obudzał wzajemności wobec zabiegów czerstwego chłopa, ale to wszystko więcej tylko zacietrzewiało Jana. Kolczyki ślubne Teodory z pereł, DJM ciszek, Edmund-Zygmunt, Adolf i Kazimierz, Perły, łzy aniołów, według podań wszyscy jeszcze nieżonaci, oraz ciotka Zamojska. ludowych właścicielowi przynosić miały nieszczęście i łzy. Grono weselne z tylu składało się osób. Można więc powiedzieć, że niewielu mogło obejrzeć w naturze niezwykłą, wspaniałą suknię panny młodej. Nie było artystów niedawnych kolegów Matejki ze szkoły, o innych znajomych (choćby starych sąsiadach z ulicy Floriańskiej) nie wspominając. W kaplicy Matki Boskiej u karmelitów na Piasku spotkało się wyjątkowo nieliczne grono nawet uwzględniając szczególny czas żałoby narodowej. Żałoba ograniczała huczność odbywających się w tym czasie wesel, ale sama uroczystość ślubna miała swoje prawa. Skąd więc, przy tak wspaniałej oprawie strojów, tak mało ludzi? Gorzkowski, który wszystkie wątpliwości rozstrzygał na niekorzyść Teodory, wspominając o ślubie Matejki (na którym Spinki ślubne Jana i Teodory Matejków, zresztą nie był, podobnie jak nie brał udziału w wielu sugestywnie opisywanych wyda- DJM Spinki ślubne z literami T[eodora] rzeniach), unosi się nad skromnością Mistrza, J[an], którymi przypięto do ubrań dekoracyjne bukieciki. niepchającego się ze swoją prywatnością przed Jan Matejko, Portret żony Teodory w sukni ślubnej, wersja z 1879 roku, którą Stanisława Serafińska tak skomentowała: Znikł urok lat óśmnastu z pięknego oblicza, a przede wszystkim znikł wyraz dziewiczej poezji z oczu. ( ) Piękny powtórny portret ciotki ma w sobie wyraz, któren mąż chciałby był zawsze widzieć w obliczu żony: spokój, powagę macierzyńską, zamyślenie, MNW Jan Matejko, Izio na ośle, karykatura, początek lat 80. XIX wieku (?), DJM Darowany Matejkom osioł zamieszkiwał Krzesławice i woził dzieci, dopóki nie spadła z niego Helenka, łamiąc rękę. Wówczas trafił do zaprzyjaźnionych, miłosiernych ojców kapucynów w Krakowie. Rzecz w tym jednak, że mający stałe źródła dochodów i obyty z funkcjonowaniem dużego majątku ziemskiego Leonard Serafiński kupił kawałek ziemi dokładnie taki, by pomieścić na nim dom, ogród i las. Matejko, który wsi nie znał nawet z widzenia, sprawił sobie majątek ziemski, w którym trzeba było gospodarować. Niewielkie, ale mające niezłą ziemię Krzesławice zarządzane przez zmieniających się, czasem przypadkowych, czasem niezbyt uczciwych wynajętych włodarzy przynosiły straty. Pokrywać je musiał Matejko ze swoich dochodów: pensji dyrektora Szkoły Sztuk Pięknych i ze sprzedaży obrazów. Rozrzutność Teodory nawet jeśli rzeczywiście tak duża, jak głosi jej czarna legenda to prawie drobiazg w porównaniu z utrzymywaniem Krzesławic, które z natury i z przeznaczenia powinny przynosić dochód, choćby niewielki. Zresztą bez względu na to, czy dochodowe, czy nie, Krzesławice nie stały się żadną przepustką. Matejkowie nie bywali jednakże i w mniej prominentnych, a interesujących domach. Gorzkowski w swoich wspomnieniach konsekwentnie nie dostrzega nietowarzyskości Matejki, a całą winę za odosobnienie Mistrza przypisuje Teodorze. Zaczyna od tego, że koledzy artyści odwiedzali Matejkę tylko w pracowni, a pani Matejkowa nigdy do nich nie wyszła i nie zaprosiła do domu na herbatę, co uznaje za dziwne i aroganckie. Prawdę mówiąc, naprawdę dziwne byłoby, gdyby wpadła do pracowni z zaproszeniem dla obcych panów. Matejko nie kwapił się z przedstawianiem żonie kolegów artystów młodych mężczyzn Niektórych na pewno Floriana Cynka i Izydora Jabłońskiego przedstawił Teodorze, ale bez pośpiechu. Jan Matejko, Rzeczpospolita babińska, 1881, MNW Babin królestwo dowcipu, dobrego towarzystwa i radości życia. Powstanie obrazu zainspirowała pełna dowcipu zabawa w Rzeczpospolitą babińską prowadzona przez siostry Serafińskie na Koryznówce w 1870 roku, jego tłem są jednak Krzesławice miejsce beztroski i zapomnienia o problemach w Krakowie, ale także nadziei na dobrobyt i zapewnienie przyszłości najbliższym dzięki posiadaniu majątku ziemskiego. Niejeden artysta tak próbował zabezpieczyć byt swej rodzinie i niejeden miał z tym problemy (Henryk Rodakowski, Alfred Wierusz-Kowalski). Od czasu nabycia przez Matejkę Krzesławic letni wypoczynek Matejków poza miastem, wśród zieleni, znów był możliwy. W 1881 roku, gdy powstał obraz, zarówno Koryznówka, jak i Krzesławice dla rodziny Matejków były już tylko mitem, rajem utraconym, tęsknotą za minionym szczęściem rodzinnego życia. Rysunek Teodory Giebułtowskiej, w sam raz do sztambucha, DJM Oryginalny utwór nastolatki czy pożyczka? Późniejsze (i lepsze od tego) wiersze już takich wątpliwości nie budzą. Inna sprawa, że Ośka z poezji niekoniecznie jest Ośką z życia. Latem roku 1856, podczas wakacji spędzanych w Wiśniczu u Leonardostwa Serafińskich, Jan Matejko zasiedział się aż do października. Malował portrety Joanny i Leonarda, a na prośbę Stanisława także wizerunki jego rodziców. Pracę ukończył po dwóch latach. Obrazy, znajdujące się dziś w Domu Jana Matejki, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie, datowane są na 1858 rok. Portret Pauliny z Sikorskich Giebułtowskiej to wizerunek kobiety o regularnych rysach, gładko uczesanej, z niobami przy uszach. Surowość ciemnej sukni przełamuje biały kołnierz z delikatnej koronki i takież fragmenty rękawów bluzki wyłaniające się z szerokich rękawów wierzchniej sukni. Portret emanuje spokojem, a ubiór wskazuje, że pani Giebułtowskiej, zachowującej styl matrony (w wieku czterdziestu kilku lat), nieobca była troska o elegancję i harmonię ubioru. Antoni Giebułtowski, sportretowany podobnie jak żona w półpostaci, z lewą ręką opartą na prawym przedramieniu jest sympatycznym, raczej subtelnym mężczyzną, ubranym jak przystoi urzędnikowi: w surdut z kamizelką i halsztukiem pod brodą. Portrety, malowane ze staraniem o oddanie cech fizycznych i charakteru modeli, zdają się zaświadczać, że Jan Matejko darzył portretowanych szczerą sympatią. Zapewne wtedy dostrzegał już Osię, która wyrosła na urodziwą pannę. Choć rodzina utrzymywała wciąż bliskie i serdeczne więzi, pod rodzicielską opieką pozostawało już tylko dwoje z czworga dzieci: Stefan kończący gimnazjum i najmłodsza córka. Joanna miała już własną rodzinę, a Stanisław zdecydował się na obleczenie sutanny i choć nie otrzymał jeszcze święceń, był już pod inną pieczą. Minęło jeszcze jedno lato i przyszło nieszczęście: 11 listopada 1859 roku zmarł nagle Antoni Giebułtowski. Jako przyczynę podano anewryzm serca. Śmierć męża i ojca stanowiła cios dla kochającej się rodziny, a dodatkowo podcięła podstawy jej materialnego bytu; renta wypłacana wdowie była znikoma. Serdecznego wsparcia osieroconym (bardziej duchowego niż materialnego) udzielił Hipolit Sikorski, starszy brat Pauliny, powstaniec z 1831 roku, który po powrocie z zesłania zamieszkał w Krakowie, a teraz przeniósł się do siostry. Oficjalną prawną opiekę nad małoletnimi Stefanem (nie ukończył jeszcze dwudziestu jeden lat) i Teodorą objął jednakże Leonard Serafiński, po podpisaniu stosownych dokumentów i zaprzysiężeniu w urzędzie. Jan Matejko, Wędrówka ojca Leona z osłem, karykatura, DJM Jan Matejko, Portrety Joanny i Leonarda Serafińskich, 1856, DJM

13 Matejko. Malarstwo Jan Matejko to jeden z najwybitniejszych polskich malarzy, wielokrotnie nagradzany i odznaczany; był członkiem wielu towarzystw artystycznych, akademii i instytucji naukowych. Matejko jest autorem ponad trzystu obrazów i trzech tysięcy rysunków. Dzieła zebrane w albumie umożliwiają prześledzenie rozwoju twórczości malarza od prac najwcześniejszych, namalowanych w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (Portret Franciszka Matejki z trojgiem dzieci, Stańczyk udający ból zębów, Widok z wieży Ratuszowej na Rynek i kościół Mariacki w Krakowie), poprzez obrazy młodzieńcze, malowane podczas lub tuż po ukończeniu studiów w akademiach Monachium i Wiednia (studium głowy starca, Otrucie królowej Bony, portrety Marii i Parysa Maurizio), po kreacje dojrzałego artysty: genialne wizerunki członków rodziny, galicyjskiej inteligencji i arystokracji (portrety Leonarda Serafińskiego, Łukasza Dobrzańskiego, Piotra Moszyńskiego, Mikołaja Zyblikiewicza) oraz wielkie wizje historiozoficzne (Hołd pruski, Wernyhora, Kościuszko pod Racławicami). Nowe tytuły mm 64 strony 53 zdjęcia oprawa twarda PL-EN cena 19,90 zł W serii dostępne również: Beksiński. Malarstwo oraz Nikifor. Malarstwo Bitwa pod Grunwaldem The Battle of Grunwald 1878, cm Dziewica Orleańska The Maid of Orleans 1883, cm Wernyhora Wernyhora , cm 13

14 Zapowiedzi ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE w starej fotografii Łazienki Królewskie w starej fotografii Łazienki Królewskie to wyjątkowe miejsce jest to obszar łączący niezwykłą architekturę i piękno przyrody. Cały kompleks, na który składają się trzy ogrody, Pałac Na Wyspie, Stara Pomarańczarnia, Pałac Myślewicki, Amfiteatr i wiele innych cennych obiektów, zajmuje powierzchnię 76 hektarów. Album zawiera archiwalne zdjęcia z lat przedstawiające Łazienki Królewskie w okresie sprzed zniszczeń, jakie spowodowała druga wojna światowa i okupacja hitlerowska. Topograficzny układ fotografii powoduje, że oglądając publikację, odbywamy swego rodzaju spacer po tym pięknym miejscu. Wędrówkę wzbogacają krótkie opisy poszczególnych obiektów, które odnoszą się do obrazu Łazienek Królewskich widzianego oczami znakomitego historyka i filozofa Władysława Tatarkiewicza mm 112 stron oprawa twarda PL-EN cena 34,90 zł Rezydencje w starej fotografii W polskim krajobrazie, na ziemiach Małopolski, Wielkopolski czy dawnych Kresów, znamienne punkty stanowiły zawsze magnackie rezydencje. Powstawały przez wieki, przybierając różne formy od ufortyfikowanych zamków po otoczone parkami i ogrodami pałace. Niestety, do dziś pozostało ich niewiele, a jeszcze mniej cieszy się nadal dawną świetnością. Liczne, wspaniałe zespoły rezydencjonalne na zawsze już zostały utracone, poddane dewastacji i zniszczeniu. Historia okrutnie obeszła się z tymi perłami architektury i skarbnicami kultury. Tym cenniejsze są archiwalne zdjęcia, które pozwalają wyobrazić sobie, jak kiedyś wyglądały arystokratyczne siedziby. Wybór takich zdjęć zamieszczony został w albumie Rezydencje, kolejnym z serii poświęconej dawnej fotografii mm 112 stron oprawa twarda PL cena 34,90 zł Sztuka polskiego plakatu Polski plakat jedno z najlepiej rozpoznawanych pojęć sztuki XX wieku. Rezultat trwających przez stulecia przemian w komunikacji obrazem, przemian mówiących wiele o specyfice polskiej kultury, której istotą było i jest godzenie sprzeczności. Album przedstawia dzieje tej dziedziny twórczości. Autorki poszukują jej korzeni. Powstaje w ten sposób historyczny kontekst, z którego wyrasta kształtowana przez malarzy, architektów, designerów i grafików sztuka plakatu, stająca się pod koniec XIX i w pierwszej połowie XX wieku polską specjalnością. Na tym tle polska szkoła plakatu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, powołanie pierwszego na świecie Muzeum Plakatu, powstanie silnego ośrodka kształcącego artystów i międzynarodowa renoma tej dziedziny. Książkę zamyka refleksja na temat współczesnej roli plakatu, jego wszechobecności. Współfinansowane przez MKiDN mm ok. 400 stron ok zdjęć oprawa twarda PL, EN 14

15 Albumy luksusowe Luksusowe albumy Wydawnictwa 15

16 Albumy luksusowe Polska Elegancki, ekskluzywny album ukazujący piękno polskiego krajobrazu, skarby przyrody, ślady tradycji i historii, bogactwo zabytków, ale też obraz współczesnego kraju i kierunki jego rozwoju mm 400 stron 670 zdjęć oprawa twarda PL, EN cena 450,00 zł Wstęp: prezydent Lech Wałęsa, prof. Jerzy Buzek Teksty: prof. Michał Kleiber, prof. Henryk Samsonowicz, prof. Franciszek Ziejka Projekt graficzny: prof. Leszek Szurkowski 16

17 Wykwintna kuchnia polska Wyjątkowy, bogato ilustrowany album sztuki kulinarnej powstały pod patronatem Anny Komorowskiej, Małżonki Prezydenta RP, uhonorowany trzecią nagrodą w finale konkursu Gourmand World Cookbook Awards na najlepsze wydawnictwo kulinarne na świecie w kategorii wydawnictw dla profesjonali stów mm 280 stron 140 zdjęć oprawa twarda PL, EN cena 300,00 zł Albumy luksusowe Autorką słowa wstępnego jest Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta RP. Prof. Jerzy Bralczyk w wersji polskiej albumu skupił się na języko wo -smako wych doświadczeniach kulina rnych, a Jan Łoziński w wersji angielskiej przedstawił polską historię od kuchni. 17

18 Albumy luksusowe Chopin Ekskluzywne wydanie albumu poświęconego kompozytorowi autorstwa Mieczysława Tomaszewskiego. Album Chopin to wyjątkowa, wysmakowana i elegancka książka. Niestandardowy, duży format, specjalnie dobrany papier, oprawa z płótna metalizowanego, oryginalne etui, kolorystyka i projekt graficzny prof. Leszka Szurkowskiego tworzą niepowtarzalną, harmonijną całość mm 416 stron ponad 400 zdjęć oprawa z płótna metalizowanego PL, EN cena 500,00 zł Mieczysław Tomaszewski tekst, opracowanie merytoryczne i koncepcja albumu Leszek Szurkowski projekt graficzny, fotografie współczesne, opracowanie stylistyczne zdjęć Wojciech Buss, Waldemar i Zbigniew Panów fotografie współczesne 18

19 Zdzisław 19Beksiński Sztuka

20 Sztuka Zdzisław Beksiński Album poświęcony twórczości Zdzisława Beksińskiego to kompendium wiedzy o tym niezwykłym artyście. Znawca twórczości Beksińskiego prowadzi czytelnika poprzez różne okresy twórczości malarza, fotografika, człowieka zafascynowanego możliwościami grafiki komputerowej, nie zapominając też o jego biografii. Dzięki licznym, dotąd niepublikowanym dziełom, tworzącym wraz ze sławnymi pracami bogatą warstwę ilustracyjną albumu możemy poznać jeszcze raz Zdzisława Beksińskiego, który wszak i tak pozostanie dla nas w znacznej mierze nieodgadnioną tajemnicą, podobnie jak jego dzieła. Wydanie drugie zmienione, z nową okładką mm 288 stron 267 zdjęć oprawa twarda PL-EN cena 99,90 zł Henryk Tomaszewski Pierwsze tak kompletne i wyczerpujące opracowanie twórczości Henryka Tomaszewskiego wybitnego grafika, projektanta książek, współtwórcy polskiej szkoły plakatu, rysownika, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Teksty autorstwa Iwony Kurz, Katarzyny Matul, Piotra Rypsona i Agnieszki Szewczyk traktują o różnych aspektach sztuki tego wybitnego artysty. W książce znalazł się także katalog wszystkich plakatów Tomaszewskiego, kalendarium życia, wyczerpująca bibliografia obejmująca projektowane przez niego książki i serie wydawnicze, ale przede wszystkim niezwykle interesujący materiał wizualny mm 368 stron 721 zdjęć oprawa twarda PL cena 109,00 zł Witkacy Album prezentuje najważniejsze prace Witkacego, jednego z najbardziej nowatorskich i niezwykłych malarzy polskich, podzielone na okresy twórczości artysty. Tekst witkacologa dr Anny Żakiewicz prowadzi czytelnika przez koleje losu Witkacego i wprowadza w świat wyobraźni artystycznej twórcy. Współfinansowane przez MKiDN mm 128 stron 110 zdjęć oprawa twarda PL-EN cena 59,90 zł 20

Nr 1/2011 POCZĄTEK. słowo miesiąca: Drogowskazy. Pistacjowa Praga Zegarmistrz Bajka dla dorosłych

Nr 1/2011 POCZĄTEK. słowo miesiąca: Drogowskazy. Pistacjowa Praga Zegarmistrz Bajka dla dorosłych Nr 1/2011 POCZĄTEK słowo miesiąca: Drogowskazy Pistacjowa Praga Zegarmistrz Bajka dla dorosłych WYDAWCA PIstacjatv produkcja@pistacjatv.com biuro@pistacjatv.com www.pistacjatv.com REDAKTOR NACZELNY Agata

Bardziej szczegółowo

022 CHOPIN WIECZNIE ŻYWY

022 CHOPIN WIECZNIE ŻYWY 5 (25) 004 030 047 004 OD REDAKTORA Jolanta Wroczyńska 006 DROGOWSKAZY Menopauza, czas by zajrzeć w siebie Agnieszka Czapczyńska 012 BEZKRESY Ukraińsko-rumuńska Bukowina Waldemar Ławecki 018 NA PAPIERZE

Bardziej szczegółowo

Ślady przeszłości. gry terenowe po Warszawie

Ślady przeszłości. gry terenowe po Warszawie Ślady przeszłości gry terenowe po Warszawie Ślady przeszłości gry terenowe po Warszawie Publikacja finansowana ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

JPII MAGAZYN BIBLIOTEK MOKOTOWSKICH NR 03 (20) LISTOPAD 2012 EGZEMPLARZ ISSN 1897-9432. TYM, KTÓRZY ODESZLI www.muzeum-orlabn.org.

JPII MAGAZYN BIBLIOTEK MOKOTOWSKICH NR 03 (20) LISTOPAD 2012 EGZEMPLARZ ISSN 1897-9432. TYM, KTÓRZY ODESZLI www.muzeum-orlabn.org. MAGAZYN BIBLIOTEK MOKOTOWSKICH NR 03 (20) JESIEŃ MAGAZYN BIBLIOTEK MOKOTOWSKICH NR 01 (11) MAGAZYN BIBLIOTEK MOKOTOWSKICH NR 02(12) MAGAZYN BIBLIOTEK MOKOTOWSKICH NR 03 (13) LISTOPAD 2012 12 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

Mamy przyjemność poinformować, że nasi koledzy redakcyjni: Paulina Rohoza, Michał

Mamy przyjemność poinformować, że nasi koledzy redakcyjni: Paulina Rohoza, Michał nr kwartalnik Pismo przy uczestników SON Warsztatu Sprawni Inaczej lipiec Terapii w Zajęciowej Skierniewicach 2013 W A K A CJ E PO W ŁOS KU W Y B OR Y MI S S POLS KI N A W ÓZKU Wakacje! A Ż Y C I E S I

Bardziej szczegółowo

www.artmedicalcenter.eu

www.artmedicalcenter.eu www.artmedicalcenter.eu miesięcznik bezpłatny nr 06 72 czerwiec 2014 r. www.prestizszczecin.pl MODNY SZCZECIN Paweł Żuchowski NA TROPIE AMERYKI NIEZWYCZAJNA PARA KSIĄŻĘCA DZIEŃ Z ŻYCIA CHIRURGA 4 od

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Wstęp. Na planszy miasta, czyli edukacyjny potencjał gier terenowych. Szlakiem przedwojennych kawiarni literackich

SPIS TREŚCI: Wstęp. Na planszy miasta, czyli edukacyjny potencjał gier terenowych. Szlakiem przedwojennych kawiarni literackich Tekst: Aleksandra Czetwertyńska, Magdalena Dakowska, Katarzyna Grubek, Joanna Łojas, Małgorzata Karolina Piekarska, Ewa Wygnańska Redakcja: Aleksandra Czetwertyńska, Katarzyna Grubek Korekta: Daria Dziewięcka

Bardziej szczegółowo

Moja historia, moja firma

Moja historia, moja firma Moja historia, moja firma portrety polskich przedsiębiorców rodzinnych MAŁGORZATA ZAWADKA, URSZULA HOFFMANN Moja historia, moja firma portrety polskich przedsiębiorców rodzinnych Moja historia, moja firma

Bardziej szczegółowo

Moja historia, moja firma portrety polskich przedsiębiorców rodzinnych

Moja historia, moja firma portrety polskich przedsiębiorców rodzinnych Moja historia, moja firma portrety polskich przedsiębiorców rodzinnych Moja historia, moja firma portrety polskich przedsiębiorców rodzinnych MAŁGORZATA ZAWADKA, URSZULA HOFFMANN Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie. Środowisko» Dziedzictwo kulturowe» Edukacja regionalna. Kielce, grudzień 2013 r. nr 12 (16) ISSN 1895-2895.

Świętokrzyskie. Środowisko» Dziedzictwo kulturowe» Edukacja regionalna. Kielce, grudzień 2013 r. nr 12 (16) ISSN 1895-2895. Świętokrzyskie Środowisko» Dziedzictwo kulturowe» Edukacja regionalna Kielce, grudzień 2013 r. nr 12 (16) ISSN 1895-2895 W numerze» Żeromski jakiego nie znamy» Antoni Tański i jego dzieło» Polacy na nieludzkiej

Bardziej szczegółowo

EGZAMINY CERTYFIKATOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

EGZAMINY CERTYFIKATOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO ROZUMIENIE TEKSTU PISANEGO EGZAMINY CERTYFIKATOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO INFORMACJE OGÓLNE Ogólny opis umiejętności 1 Zdający powinni rozumieć pojedyncze napisy, fragmenty tekstów o długości jednego

Bardziej szczegółowo

luty 2012 nakład 5 000 egz. nr 2 (44) 2012 ISSN 1898-5572 nasz patronat!!! gamewood zdj.: Kamil Musiejczuk czyt. s. 7 dzień z grami planszowymi

luty 2012 nakład 5 000 egz. nr 2 (44) 2012 ISSN 1898-5572 nasz patronat!!! gamewood zdj.: Kamil Musiejczuk czyt. s. 7 dzień z grami planszowymi b e z p ł a t n y m i e s i ę c z n i k luty 2012 nakład 5 000 egz. nr 2 (44) 2012 ISSN 1898-5572 nasz patronat!!! gamewood czyt. s. 7 dzień z grami planszowymi zdj.: Kamil Musiejczuk 2 Agnieszka Janiszewska

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE PODEJŚCIE CZYLI GARŚĆ WSPOMNIEŃ NA JUBILEUSZ. Kwartalny dodatek do Gazety Kowarskiej nr 2(86) ROK 15

PIERWSZE PODEJŚCIE CZYLI GARŚĆ WSPOMNIEŃ NA JUBILEUSZ. Kwartalny dodatek do Gazety Kowarskiej nr 2(86) ROK 15 Kwartalny nr 2(86) ROK 15 S T O W A R Z Y S Z E N I E M I Ł O Ś N I K Ó W K O W A R Mieczysław Dusigrosz, rys. Sylwia Chlebuś Dariusz I Złotousty, rys.stanisław Kanonowicz Tadeusz Lewy Prosty, rys. Sylwia

Bardziej szczegółowo

OD ZIARNA DO ŻARNA. Letni kurs malarstwa lipiec piątki godz. 17.30-19.30 koszt: 80 zł instruktorka: Karolina Zwoniarska

OD ZIARNA DO ŻARNA. Letni kurs malarstwa lipiec piątki godz. 17.30-19.30 koszt: 80 zł instruktorka: Karolina Zwoniarska nr 64-65 07-08/2010 filie OD ZIARNA DO ŻARNA Wiosną tego roku na placu Narutowicza w Warszawie zostały zasiane ziarna zbóż. Obserwowaliśmy, jak kiełkują i dojrzewają. Troszczyliśmy się o nie stawiając

Bardziej szczegółowo

LUTY 2015 NUMER 02 (23) / WYDANIE BEZPŁATNE. Baltic Neopolis Orchestra - trochę szczęścia, trochę intuicji

LUTY 2015 NUMER 02 (23) / WYDANIE BEZPŁATNE. Baltic Neopolis Orchestra - trochę szczęścia, trochę intuicji LUTY 2015 NUMER 02 (23) / WYDANIE BEZPŁATNE Baltic Neopolis Orchestra - trochę szczęścia, trochę intuicji 30 Wnętrza Surowy urok wnętrza z północy # 20 Showroom Zmysłowa randka/tłusty czwartek 48 / Kulinaria

Bardziej szczegółowo

G A Z E T A B E Z P Ł A T N A ISSN 1734-5510

G A Z E T A B E Z P Ł A T N A ISSN 1734-5510 nr 16 07/2006 G A Z E T A B E Z P Ł A T N A ISSN 1734-5510 historia z Ochotą w tle Krzysztof Trawkowski Polski Casals na Ochocie? Nie przypadkowo polska krytyka muzyczna określała Kazimierza Wiłkomirskiego

Bardziej szczegółowo

Dobre. Od redakcji WIADOMOŚCI

Dobre. Od redakcji WIADOMOŚCI Od redakcji która opada wskazując dokładny czas o Festiwalu Rzeźby z Piasku Duch godzinie 12, 14, 16 i 18. Ten ostatni spadek Gdańskiej Architektury. Są to gdańskie kuli czasu jest sygnałem do opuszczenia

Bardziej szczegółowo

numer * * * PRZYLEP SIĘ!!! ISSN 1732-9302

numer * * * PRZYLEP SIĘ!!! ISSN 1732-9302 Lepkie RĘCE ISSN 1732-9302 03.01.2007 15.01.2007 * * * PRZYLEP SIĘ!!! numer 30 MIESIĄCZNIK KULTURALNY STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ koło naukowe energetyków gapa ESTIEM USOS pani antonina miejsca

Bardziej szczegółowo

Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów

Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów Nr 2 (2) wrzesień 2012 ISSN 2299-2480 Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów W reprezentacji Polski nie było rywalizacji. A wręcz przeciwnie, podczas obozu przygotowawczego zawiązała się między nimi

Bardziej szczegółowo

MONIKA JASKÓLSKA ZUCHWALE PODEJMUJĘ WYZWANIA. Właścicielka marki J. FRYDERYK ze swoimi dziećmi: trzyletnią Basią i rocznymi bliźniętami Hanią i Jasiem

MONIKA JASKÓLSKA ZUCHWALE PODEJMUJĘ WYZWANIA. Właścicielka marki J. FRYDERYK ze swoimi dziećmi: trzyletnią Basią i rocznymi bliźniętami Hanią i Jasiem I S S N 1 8 9 9-1 2 7 0 DW U M I E S I Ę C Z N I K R O K V I I N R 6 ( 3 3 ) 2 0 1 4 E G Z E M P L A R Z B E Z P Ł AT N Y MONIKA JASKÓLSKA Właścicielka marki J. FRYDERYK ze swoimi dziećmi: trzyletnią Basią

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy! Katarzyna Czarnecka

Drodzy Czytelnicy! Katarzyna Czarnecka Drodzy Czytelnicy! Na jubileusz 25-lecia naszego kwartalnika przygotowaliśmy numer specjalny, taki jubileuszowy. Zamieściliśmy tu trochę kronikarskich faktów o tym, jak Nadzieja powstała, jak się zmieniała,

Bardziej szczegółowo

popiel nie marudzą Lidia Profesjonaliści Kultura ygor przebindowski Raport urlop w polsce Psychologia sos dla par Moda Monte carlo Hobby nurkowanie

popiel nie marudzą Lidia Profesjonaliści Kultura ygor przebindowski Raport urlop w polsce Psychologia sos dla par Moda Monte carlo Hobby nurkowanie Nr 2(2) jesień 2014 Cena 7,00 zł w tym 8% VAT M A G A Z Y N L U D Z I C I E K A W Y C H Ż Y C I A Lidia popiel Profesjonaliści nie marudzą Kultura ygor przebindowski Raport urlop w polsce Psychologia sos

Bardziej szczegółowo

Nr 3(23) 2013 ISSN 2084-6932. petent

Nr 3(23) 2013 ISSN 2084-6932. petent Nr 3(23) 2013 ISSN 2084-6932 petent 006 034 042 004 OD REDAKTORA Jolanta Wroczyńska 006 DROGOWSKAZY Od rzemieślnika do mistrza Katarzyna Bogucka 016 DROGOWSKAZY Przemoc psychiczna (...) Agnieszka Czapczyńska

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Młodzież

Dolnośląska Młodzież Dolnośląska Młodzież 35 prac wybranych losowo z nagrodzonych i wyróżnionych w X Dolnośląskich Konkursach Literackich o Laur Złotego Pióra My Polacy, My Dolnoślązacy z lat 2005-2014 Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Pryzmat. Sekrety działania Call Center. Temat miesiąca: str 4. Czy każdego stać na zdrową żywność? str 14

Pryzmat. Sekrety działania Call Center. Temat miesiąca: str 4. Czy każdego stać na zdrową żywność? str 14 www.ujk.edu.pl/ibib Nr. 1 listopad 2014 Czasopismo Studenckie Pryzmat Nasz punkt widzenia fot. bartkowy.blox.pl Temat miesiąca: Sekrety działania Call Center str 4 Czy każdego stać na zdrową żywność? str

Bardziej szczegółowo

SIŁA DEMOKRACJI I MOC MODLITWY

SIŁA DEMOKRACJI I MOC MODLITWY 15 października 2006 nr 42/407 TOMASZ GOŁĄB redaktor wydania Przygotowaliśmy wyjątkowe wydanie warszawskiego GN. Niemal całe poświęciliśmy obecności Papieża w Warszawie. To oczywiście tytuł wystawy, na

Bardziej szczegółowo

Sylwia Majdan. Christiana Greya? Wojtek Brzeziński Kaligula Na Wspólnej. Tomasz Raczek Nie jestem dzikusem! Dobrą modę można robić wszędzie

Sylwia Majdan. Christiana Greya? Wojtek Brzeziński Kaligula Na Wspólnej. Tomasz Raczek Nie jestem dzikusem! Dobrą modę można robić wszędzie miesięcznik bezpłatny nr 01 59 kwiecień 2013 r. www.magazynprestiz.com.pl Łona & Webber Złote Chłopaki Za co kobiety pokochały Christiana Greya? Tomasz Raczek Nie jestem dzikusem! Wojtek Brzeziński Kaligula

Bardziej szczegółowo

Nikisz rusza w nowy wiek

Nikisz rusza w nowy wiek 14 grudnia 2008 nr 50/879 I krótko Gala wolontariatu Katowice. Najaktywniejsi wolontariusze z woj. śląskiego 8 grudnia otrzymali nagrody Barwy wolontariatu. Podczas uroczystej gali wręczeniu nagród towarzyszył

Bardziej szczegółowo

GAZETKA. Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Nr 19, Grudzień 2011. Nauka, to pokarm dla rozumu Lew Tołstoj

GAZETKA. Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Nr 19, Grudzień 2011. Nauka, to pokarm dla rozumu Lew Tołstoj GAZETKA Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Nr 19, Grudzień 2011 Nauka, to pokarm dla rozumu Lew Tołstoj OD REDAKTORA Kończący się rok zwykle skłania do refleksji, podsumowań, nie może ich więc zabraknąć

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej Nr 9(70) Wrzesień 2011 Cena 3,00 zł

Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej Nr 9(70) Wrzesień 2011 Cena 3,00 zł 800-lecie Złotoryi: 1211-2011 Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej Nr 9(70) Cena 3,00 zł ISSN 1897-4023 Złotoryjski kaganek Jak przypadło na rok jubileuszowy, uroczystości mamy wiele.

Bardziej szczegółowo