Zaznacz poprawną odpowiedź. 1. Chrzest Polski a) 988 b) 966 c) Koronacja Stefana Batorego. a) 1576 b) 1520 c)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaznacz poprawną odpowiedź. 1. Chrzest Polski a) 988 b) 966 c) 843. 2. Koronacja Stefana Batorego. a) 1576 b) 1520 c) 1496. 3."

Transkrypt

1 Zaznacz poprawną odpowiedź. 1. Chrzest Polski a) 988 b) 966 c) Koronacja Stefana Batorego a) 1576 b) 1520 c) Hołd Pruski a) 1506 b) 1434 c) Potop szwedzki a) b) c) Pierwszy rozbiór Polski a) 1772 b) 1789 c) Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce a) 1981 b) 1970 c) Pierwsza wizyta Jana Pawła II w Polsce a) 1978 b) 1979 c) Przystąpienie Polski do NATO a) 1992 b) 1999 c)

2 9. Wybuch II wojny światowej a) b) c) Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej a) 2000 b) 2004 c) Rozmowy Okrągłego Stołu a) 1970 b) 1981 c) Uchwalenie Konstytucji 3 Maja a) 1776 b) 1789 c) Odkrycie Ameryki przez Kolumba a) 1492 b) 1598 c) Pokój w Budziszynie po wojnach z Niemcami a) 1308 b) 1018 c) Odsiecz wiedeńska Jana III Sobieskiego a) 1648 b) 1673 c) Wystąpienie Marcina Lutra a) 1415 b) 1517 c) Podpisanie unii lubelskiej między Polską i Litwą a) 1385 b) 1569 c) Koronacja Bolesława Śmiałego a) 1025 b) 1034 c) Testament Bolesława Krzywoustego a) 1226 b) 1241 c)

3 20. Założenie Akademii Krakowskiej przez Kazimierza Wielkiego a) 1370 b) 1364 c) Pokój w Oliwie po potopie szwedzkim a) 1721 b) 1560 c) Bitwa rycerstwa polskiego z Tatarami pod Legnicą a) 1241 b) 1454 c) Wkroczenie wojsk sowieckich do Polski ( II wojna światowa) a) b) c) III rozbiór Polski a) 1815 b) 1797 c) Bitwa pod Termopilami grecko perska a) 480 r. p. n. e b) 508 r. p. n. e c) 476 r. p. n. e 26. Czerwcowe wydarzenia,,poznańskie (PRL) a) 1970 b) 1956 c) )Uchwalenie konstytucji USA a) 1787 b) 1848 c) Bitwa pod Cecorą a) 1620 b) 1651 c) Ustanowienie pokoju religijnego w Augsburgu a) 1618 b) 1721 c) Koronacja I króla Polski B. Chrobrego a) 1025 b) 1079 c)

4 32. Bitwa wojów Mieszka z rycerzami Hodona pod Cedynią a) 966 b) 972 c) Okres istnienia Księstwa Warszawskiego a) b) c) Przegrana przez Polaków z Rosjanami bitwa pod Maciejowicami a) 1772 b) 1794 c) Początek neolitu a) ok r. p. n.e. b) ok r. p. n. e. c) ok r. p. n. e. 37. Wynalezienie pisma przez Sumerów a) ok r. p. n. e b) ok r. p. n. e c) 2000 r. p. n. e. 38. Powstanie Kodeksu Hammurabiego a) XVIII w. p. n. e. b) VII w. p. n. e. c) VI w. p. n. e. 39. Konfucjusz głosił swoje nauki na przełomie a) III i II w. p. n. e. b) VI i V w. p. n. e. c) IV i III w. p. n. e. 40. Bitwa grecko perska pod Maratonem a) 490 r. p. n. e. b) 479 r. p. n. e. c) 449 r. p. n. e. 41. Kultura minojska ( Kreta) rozwinęła się pod koniec a) III tysiąclecia p.n.e. b) VII w. p. n. e. c) 490 r. p.n.e. 42. Kultura mykeńska (Półwysep Peloponez Mykeny) sięga połowy a) II tysiąclecia p. n. e. b) III tysiąclecia p. n. e. c) I tysiąclecia p.n.e. 4.

5 43. Największą potęgę Ateny osiągnęły w a) VI w. p. n. e. b) IV w. p. n. e. c) V w. p. n. e. 44. Pierwszy bieg maratoński ery nowożytnych igrzysk olimpijskich odbył się w Atenach w roku a) 1896 b) 1900 c) ) Pierwsze igrzyska ery starożytnej odbyły się w Olimpii w roku a) 430 r. p. n. e. b) 776 r. p. n. e. c) 393 r. p. n. e. 46. Konrad Mazowiecki sprowadził Krzyżaków na ziemie polskie w roku a) 991 b) 1226 c) Powstanie,, Iliady i,, Odysei Homera a) VIII w. p. n. e. b) V w. p. n. e. c) VI w. p. n. e. 48. Panowanie ostatniego polskiego władcy S. A. Poniatowskiego a) b) c) Wiosnę Ludów w Europie, początek panowania Franciszka Józefa cesarza Austrii,,,gorączkę złota w Kalifornii łączy wspólna data a) 1848 b) 1776 c) Zdobycie Bastylii w Paryżu i początek Wielkiej Rewolucji Francuskiej a) 1789 b) 1683 c) Chrześcijańscy władcy europejscy organizowali wyprawy krzyżowe do Ziemi Świętej od a) X XIII b) XI XIII c) XII XIV 5.

6 52. Jedno stulecie było świadkiem takich wydarzeń jak: panowanie Cesarza Justyniana w Bizancjum, Budowa świątyni Haga Sophia w Konstantynopolu, narodziny proroka Mahometa a) VI w. b) IX w. c) III w. 53. Armie arabskie pokonane w bitwie pod Poitiers a) 862 b) 1066 c) Początek najazdów Wikingów w Europie datuje się na połowę a) X w. b) XII w. c) VIII w. 55. Wojna Stuletnia pomiędzy Anglią i Francją a) b) c) Masakra hugenotów w Noc Św. Bartłomieja we Francji a) 1815 b) 1572 c) Zrzucenie bomb atomowych przez Amerykanów na Hiroszimę i Nagasaki a) 1945 b) 1941 c) Zygmunt August II założył komisję morską w roku a) 1568 b) 1573 c) Zygmunt III Waza przeniósł Stolicę Polski z Krakowa do Warszawy po koniec wieku a) XVI b) XV c) XVII 6.

7 60. Wielka Wojna Polski (Władysław Jagiełło) z Zakonem Krzyżackim trwała w latach a) b) c) Bitwa morska pod Oliwą między flotą polską i szwedzką rozegrała się w roku a) 1627 b) 1657 c) Zwycięska przez stronę polską bitwa (powstania kościuszkowskiego) pod Racławicami stoczona została w roku a) 1768 b) 1773 c) Ludwik Węgierski wydał przywilej koszycki w roku a) 1385 b) 1374 c) Ogłoszenie Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych a) 1797 b) 1776 c) Państwo Wielkomorawskie powstało w pierwszej połowie wieku a) IX b) X c) V 66. Bitwa austriacko polska pod Raszynem a) 1813 b) 1809 c) Nadanie przez Napoleona Bonaparte konstytucji Księstwu Warszawskiemu a) 1807 b) 1812 c) Pokój w Tylży między Francją i Rosją podpisano w roku a) 1812 b) 1807 c) Państwo Kościelne na Półwyspie Apenińskim powstał w wieku a) V b) VII c) IX 70. Dynastia Jagiellonów panowała w Polsce w wiekach a) XIV XVI b) XIV XVII c) XIII XV 7.

8 71. Dynastia Piastów władała Polską w wiekach a) XIV XVI b) VIII XI c) X XIV 72. Trzech królów z dynastii Wazów rządziło Polską w wiekach a) XVI XVII b) XV XVIII c) XIV XVI 73. Zjazd w Gnieźnie Bolesław Chrobry i Otton III a) 1025 b) 1000 c) Pczątek konfederacji w Targowicy skierowanej przeciwko Rosji i królowi a) 1768 b) Zwycięska bitwa Polaków z Rosjanami pod Kłuszynem a) 1610 b) 1654 c) Traktat w Verdun podpisany przez wnuków Karola Wielkiego a) 843 b) 800 c) Podpisanie unii w Krewie między Polską i Litwą a) Traktat podpisany w Welawie i Bydgoszczy na mocy, którego Rzeczpospolita zrzekła się zwierzchności nad Prusami Książęcymi a) 1733 b) 1657 c) Mikołaj Rej, autor słów,, Niechaj narodowie wżdy postronne znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają żył w wieku a) XII b) XV c) XVI 80. Opublikowanie w Norymberdze dzieła Mikołaja Kopernika,, O obrotach ciał niebieskich a) 1473 b) 1616 c)

9 81. Wojska Rzeczpospolitej stoczyły dwukrotnie bitwę z Turkami pod Chocimiem a) 1610 i 1627 b) 1621 i 1673 c) 1651 i Data wybuchu powstania krakowskiego a) 1830 b) 1846 c) Pierwsza partia na ziemiach polskich,,wielki Proletariat powstała w roku a) 1893 b) 1905 c) Powstanie listopadowe wybuchło w roku a) 1846 b) Ogłoszenie branki do carskiego wojska i wybuch powstania styczniowego w Królestwie Polskim a) 1863 b) 1871 c) Powstanie Wielkopolskie wybuchło pod koniec grudnia w roku a) 1918 b) 1919 c) ,,Cud nad Wisłą, czyli bitwa warszawska między Polakami i Sowietami rozegrała się w roku a) 1917 b) 1922 c) Utworzenie przez gen. J. H. Dąbrowskiego we Włoszech u boku N. Bonaparte Legionów Polskich a) 1797 b) Powstanie Warszawskie a) b) c) Rosja i Prusy dokonały drugiego rozbioru Polski w roku a) 1772 b) 1793 c)

10 91. Sejm w Radomiu przyjmuje tzw. Statut Łaskiego i konstytucję Nihil Novi a) 1605 b) 1505 c) Budowa Bazyliki św. Piotra w Rzymie według projektu Donata Bramantego, z kopułą zaprojektowaną przez Michała Anioła a) XIV b) XV c) XVI 93. Wojna Wielkiego Księstwa Moskiewskiego z Rzecząpospolitą a) b) c) Bitwa pod Orszą armia polsko litewska pod wodzą Konstantego Ostrogskiego rozbija wojska moskiewskie a) 1525 b) 1510 c) Marcin Luter dokonał przekładu Biblii na język niemiecki a) 1415 b) 1517 c) Rozwiązanie zakonu krzyżackiego i jego sekularyzacja; jako Prusy Książęce staje się lennem Polski a) 1525 b) 1521 c) Turcy Sulejmana Wspaniałego pobili wojska węgierskie pod Mohaczem a) 1683 b) 1526 c) Założenie giełdy w Amsterdamie a) 1230 b) 1530 c) Zwycięstwo oręża polskiego pod dowództwem hetmana Jana Tarnowskiego nad wojskami mołdawskimi pod Obertynem a) 1553 b) 1520 c)

11 100. Ugoda sandomierska; wyznania protestanckie (wyj. arianie) deklarują wzajemną tolerancję religijną a) 1560 b) 1570 c) Król Stefan Batory zdobywa Połock, Wielkie Łuki i oblega Psków w czasie wojny o Inflanty między Polską i Moskwą a) b) c) Okres anarchii w Rosji, zwany,,smutą i występowanie na tron moskiewski samozwańczych carów a) b) c) Jan Karol Chodkiewicz odnosi zwycięstwo nad Szwedami pod Kircholmem a) 1579 b) 1605 c) Założenie w Amsterdamie Banku Narodowego - najważniejszego centrum wymiany pieniężnej w Europie a) 1609 b) 1740 c) Holendrzy zakładają w Ameryce Nowy Amsterdam (obecnie Nowy Jork) a) 1614 b ) 1745 c) Zbrojna wyprawa Aleksandra Wielkiego przeciwko Persji (Issos, Egipt, Gaugamela, Babilon, Iran, Indie) a) r. p. n. e. b) r. p. n. e. c) r. p. n. e Z krakowskich Oleandrów wyrusza do Kongresówki kompania kadrowa a) sierpień 1914 b) wrzesień 1915 c) grudzień Król Macedonii Filip II pokonuje siły Aten i Teb narzuca Grecji swoje zwierzchnictwo bitwa pod Cheroneją a) 287 r. p. n. e. b) 338 r. p. n. e. c) 146 r. p.n. e. 11.

12 109. Wojny punickie Rzymu z Kartaginą zakończone całkowitym zburzeniem Kartaginy i sprzedaniem jej mieszkańców do niewoli a) r. p. n. e. b) r. p. n.e. c) r. p. n. e Zbudowanie pierwszego w Rzymie Akweduktu i pierwszej bitej drogi z Rzymu do Kapui a) IV w. p. n. e. b) X w. p. n. e. c) I w. n. e Wybuch Wezuwiusza niszczy Pompeje i Herkulanum w a) 179 r. p. n. e. b) 79 r. c) 179 r Edykt mediolański Konstantyna Wielkiego zrównujący chrześcijaństwo z innymi religiami a) 410 b) 270 c) Misja chrystianizacyjna Irlandii przez misjonarza Patryka a) IX b) VII c) V 114. Odoaker pozbawia władzy ostatniego cesarza zachodniorzymskiego i odsyła insygnia cesarskie do Konstantynopola. Koniec zachodniej części cesarstwa rzymskiego a) 496 b) 476 c) Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny. a) 622 b) 632 c) Misja Cyryla i Metodego. Chrzest Wielkich Moraw w obrządku łacińskim a) 776 b) 965 c) Chrzest Włodzimierza Wielkiego i początek chrystianizacji Rusi w obrządku wschodnim a) 966 b) 988 c)

13 118. Powstaje Dagome iudex akt poddania,,państwa gnieźnieńskiego stolicy apostolskiej a) 991 b) 1018 c) Odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów a) Wybuch rewolucji październikowej w carskiej Rosji a) 1914 b) 1917 c) Bitwa narodów pod Lipskiem klęska Napoleona Bonaparte a) 1811 b) 1812 c) Generał Artur Wellington na czele wojsk koalicji antynapoleońskiej pokonuje cesarza Francuzów Bonapartego pod Waterloo a) 1814 b) 1815 c) Proklamowanie w Warszawie przez cara Aleksandra I Królestwa Polskiego na mocy ustaleń kongresu wiedeńskiego a) 1815 b) 1819 c) Budowa w Warszawie Cytadeli, która wraz z X Pawilonem staje się miejscem kaźni polskich patriotów a) b) c) Ignacy Łukasiewicz opracowuje metodę rafinacji ropy naftowej i konstruuje lampę naftową a pod Krosnem powstaje pierwszy szyb naftowy a) b) c) Proklamacja Abrahama Lincolna o zniesieniu niewolnictwa w USA a) 1776 b) 1787 c)

14 127.Oceń, czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe. Tekst pod tabelką. W Atenach i Sparcie panował ustrój demokratyczny. Obywatele Sparty mieli taki sam wpływ na rządy, jak obywatele Aten. P P F F a) W obradach zgromadzenia ludowego mógł brać udział każdy mężczyzna mający obywatelstwo ateńskie i ukończone 20 lat. Podczas obrad każdy mógł zabrać głos w dyskusjach. Decyzje zapadały drogą losowania. b) W zgromadzeniu mogli brać udział wszyscy obywatele Sparty, którzy ukończyli 30. Rok życia. Prawo przemawiania mieli tylko królowie, eforowie i członkowie geruzji. Do zgromadzenia należało przyjęcie lub odrzucenie zaproponowanych wniosków Która maksyma prawa rzymskiego mówi o tym, że prawo należy znać i według niego postępować? Prawo nie działa wstecz. A TAK NIE Ten uczynił, komu to przyniosło korzyść. B TAK NIE Nieznajomość prawa nie usprawiedliwia nikogo. C TAK NIE Nikt nie ponosi odpowiedzialności za swoje myśli. D TAK NIE 14.

15 129. Spośród poniżej podanych wydarzeń oznaczonych literami A D wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i ostatnie. Zaznacz litery, którymi oznaczono wybrane wydarzenia. A. Bitwa pod Grunwaldem B. Sprowadzenie krzyżaków do Polski C. Koronacja Bolesława Śmiałego D. Założenie Akademii Krakowskiej Wydarzenie chronologicznie pierwsze A B C D Wydarzenie chronologicznie ostatnie A B C D 130. Zaznacz zdania fałszywe (2) a) Wiktor Emanuel król Sardynii, pierwszy król Włoch.. b) Otto von Bismarck kanclerz Prus i II Rzeszy Niemieckiej c) Karol Darwin autor teorii trójpodziału władzy. d) Aleksander I ostatni car Rosji Dobierz w pary postaci historyczne i współczesne. Kolejność dowolna. a) królowa Jadwiga b) książę Bolesław Chrobry c) malarz Canaletto d) król Władysław Jagiełło e) cesarz Otton III f) król Stanisław August Poniatowski 15.

16 g) Messi h) Ronaldo I para przykład G H. II para.. III para.. IV para Wśród wymienionych niżej współczesnych państw podkreśl to, które nie należy do NATO a) Niemcy b) USA c) Rosja d) Kanada 133. Uporządkuj chronologicznie wydarzenia, wpisując przy cyfrach odpowiednie litery. Zacznij od wydarzenia najdawniejszego. a) powstanie Mazurka Dąbrowskiego we Włoszech b) wybór Polaka na papieża c) powstanie listopadowe d) ogłoszenie stanu wojennego e) powstanie styczniowe Po każdym z opisów postaci wpisz o kogo chodzi. a) Zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną, zawarł pokój z Krzyżakami, założył Uniwersytet w Krakowie, ujednolicił prawo w kraju.. b) Żona Zygmunta Starego, matka Zygmunta Augusta, pochodziła z włoskiego księstwa Bari, protektorka kultury włoskiej w Polsce c) Uczestnik wojny o wolność Stanów Zjednoczonych, stanął na czele insurekcji, wydał uniwersały poprawiające sytuację chłopów, wśród jego żołnierzy byli kosynierzy, odmówił współpracy z Napoleonem Bonaparte. 16.

17 d) Syn Siemomysła, ojciec Bolesława Chrobrego, dokumentem Dagome iudex oddał Państwo Polan pod opiekę papiestwa, przyjął chrzest Dewiza widniejąca na orderze Virtuti Militari brzmi: a) Cnocie wojskowej b) Zasłużonym na polu chwały c) Chwała zwyciężonym d) Chwała zwycięzcom 136. Podkreśl szereg, który jest poprawny chronologicznie od wydarzenia najwcześniejszego do najbliższego. a) drugi rozbiór Polski; wojna polsko rosyjska w obronie Konstytucji 3 Maja; przystąpienie króla do targowicy; powstanie kościuszkowskie; b)wojna polsko rosyjska w obronie Konstytucji 3 Maja; przystąpienie króla do targowicy; powstanie kościuszkowskie; drugi rozbiór Polski; c) wojna polsko rosyjska w obronie Konstytucji 3 Maja; przystąpienie króla do targowicy; drugi rozbiór Polski; powstanie kościuszkowskie Do tabelki wpisz poprawnie daty, postaci i wydarzenia: Mieszko I, 1000r., Bolesław Chrobry, 966r., wojna z Niemcami, Bolesław Krzywousty, zjazd w Gnieźnie, chrzest Polski, 1109r., Bolesław Śmiały, 972r., powstanie pogańskie. DATA POSTAĆ WYDARZENIE 17.

18 138. Przy wymienionych niżej postaciach historycznych wpisz odpowiednie wydarzenie wybrane spośród podanych w ramce. Sejm Wielki, Założenie Szkoły Rycerskiej, Bitwa pod Zieleńcami, wojna o niepodległość USA, piechota wybraniecka. a) Książę Józef Poniatowski.. b) Tadeusz Kościuszko. c) Stanisław August Poniatowski. d) Hugo Kołłątaj. e) Stefan Czarniecki 139. Nazwisko rodowe carycy Katarzyny II brzmiało: a) Habsburg b) Burbon c) Anhalt Zebst d) Wettin 140. Przeczytaj uważnie fragment tekstu źródłowego i odpowiedz na poniższe pytania: Zważywszy jego chwałę, potęgę i bogactwo, cesarz rzymski zawołał w podziwie:,,na koronę mego cesarstwa! To co widzę, większe jest, niż wieść głosiła!. I za radą swych dostojników dodał wobec wszystkich:,,nie godzi się takiego i tak wielkiego męża nazywać księciem lub hrabią, lecz wypada chlubnie wynieść go na tron królewski i uwieńczyć koroną. A zdjąwszy z głowy swej diadem cesarski włożył go na głowę Bolesława na zadatek przymierza i przyjaźni dał mu w darze gwóźdź z Krzyża Pańskiego wraz z włócznią św. Maurycego, w zamian za co Bolesław ofiarował mu ramię św. Wojciecha. a) Nazwij opisane wydarzenie b) Wymień głównych uczestników tego wydarzenia c) Podaj miejsce i datę tego wydarzenia 18.

19 d) Czego symbolem była włócznia św. Maurycego?. e) Kiedy i gdzie odbyła się pierwsza koronacja królewska Piasta. f) Kto był pierwszym królem Polski? 141. Wybierz właściwą odpowiedź spośród danych W wyniku schizmy wschodniej w XI wieku powstał Kościół: anglikański prawosławny protestancki muzułmański A B C D 142. Uzupełnij tabelę przyporządkuj każdemu władcy (1. 3.) ustanowiony przez niego przywilej (a d). Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych Ludwig Andegaweński Władysław Jagiełło Kazimierz Jagiellończyk a) cerekwicki b) czerwiński c) koszycki d) radomski A. 1a, 2d, 3b B. 1b, 2a, 3c C.1c, 2b, 3a D. 1d, 2c, 3b 19.

20 143. Przyporządkuj każdemu opisowi odpowiadające mu pojęcie. Wybierz pojęcia spośród oznaczonych literami A D. Zakreśl właściwe odpowiedzi w tabeli Miłość do własnego narodu połączona z szacunkiem do własnej i obcej kultury A B C D narodowej Podkreślenie wspólnoty ze wszystkimi A B C D narodami i krajami świata Uznanie, że własny naród jest A B C D najważniejszy, przy jednoczesnej niechęci do innych nacji a) nacjonalizm b) kosmopolityzm c) patriotyzm d) szowinizm 144.Oceń, które z poniższych zdań dotyczących Napoleona Bonaparte jest fałszywe. Zaznacz F przy zdaniu fałszywym A N. Bonaparte rozpoczął swoje rządy we Francji jako konsul, a w 1804 roku został cesarzem 144. B N. Bonaparte doprowadził do hegemonii Francji na kontynencie europejskim 144. C N. Bonaparte utworzył Związek Reński, Królestwo Włoch i Królestwo Polskie F F F 145. Uzupełnij poniższy tekst, przyporządkowując do każdego zdania prawidłową odpowiedź spośród oznaczonych literami A C. System lenny wykształcił się w Europie w wieku Podstawą tego systemu był związek między zwierzchnikiem, czyli a wasalem, który oddawał mu się w opiekę A. środkowej B. zachodniej C. wschodniej A. XI. B. XIII. C. XIV A. seniorem B. lennikiem C. feudałem 20.

997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla. najazd niemiecki i ruski wygnany z kraju

997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla. najazd niemiecki i ruski wygnany z kraju książę Mieszko I X wiek powstaje Polska (jakie plemiona?) 966 chrzest Polski 972 - Cedynia król Bolesław Chrobry 997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla król Mieszko II

Bardziej szczegółowo

Powtórka przed egzaminem mapy

Powtórka przed egzaminem mapy Powtórka przed egzaminem mapy 1. Starożytność. a) Najstarsze starożytne cywilizacje. A Egipt, B Palestyna, Izrael, Jerozolima, C Mezopotamia, D Grecja b) Starożytna Grecja. A góra Olimp, B Ateny, C- Olimpia

Bardziej szczegółowo

Poziom P-podstawowy PPponadpodstawowy. Zadanie 1 P (0-5) Wpisz we wskazane na mapie miejsca nazwy plemion zamieszkujących ziemie polskie w X wieku.

Poziom P-podstawowy PPponadpodstawowy. Zadanie 1 P (0-5) Wpisz we wskazane na mapie miejsca nazwy plemion zamieszkujących ziemie polskie w X wieku. Imię i nazwisko Sprawdzian diagnozujący wiadomości i umiejętności dla klasy V Dział: Dynastia Piastów na polskim tronie Nr w dzienniku.. Kl. V Poziom P-podstawowy PPponadpodstawowy Liczba pkt. Ocena Zadanie

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii TEST POWTÓRZENIOWY KLASA III od starożytności do XVI wieku. 1.Określ czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe a) proces przeobrażania się gatunków to rewolucja b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Dział programowy Kształtowanie się Europy średniowiecznej. Temat / Środki dydaktyczne Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Ilość godzin 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją.

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją. XVII wiek Wiek XVII w Polsce Wojny ze Szwecją. Przyczyny: - Władcy Szwecji chcieli zdobyć ziemie mogące być zapleczem rolniczym kraju - Walka o dominację na Morzu Bałtyckim - Dążenie Zygmunta III Wazy

Bardziej szczegółowo

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska)

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska) ZAKRES MATERIAŁU DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z HISTORII W ZAKRESIE ROZSZERZONYM ZROZUMIEĆ PRZESZŁOŚĆ 1. Historia jako nauka. 2. Chronologia w Historii. 3. Kalendarze. 4. Epoki historyczne. 5. Źródła

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja B kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja B kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja B kod ucznia... Punkty:../ 20 Zadanie 1. (1 pkt) Podaj nazwę miasta. Nazwa miasta... https://www.google.pl/search?q=

Bardziej szczegółowo

11 listopada 1918 roku

11 listopada 1918 roku 11 listopada 1918 roku 92 lat temu Polska odzyskała niepodległość Europa w II połowie XVII wieku Dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy? Władza szlachty demokracja szlachecka Wolna elekcja Wojny Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Eliminacje Rejonowe Witamy Cię w drugim etapie Konkursu Historycznego. Informacje dla Ucznia: 1. Przed Tobą test składający się

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

Bolesław Chrobry (992-1025) 1000 - Zjazd Gnieźnieński 1025 - koronacja Chrobrego na króla Polski i jego śmierć.

Bolesław Chrobry (992-1025) 1000 - Zjazd Gnieźnieński 1025 - koronacja Chrobrego na króla Polski i jego śmierć. Dynastia Piastów: Mieszko I (966-992) 966 - Chrzest Polski. Bolesław Chrobry (992-1025) 1000 - Zjazd Gnieźnieński 1025 - koronacja Chrobrego na króla Polski i jego śmierć. Bolesław Krzywousty (1102-1138)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES DAT I WYDARZEŃ NA KONKURS HISTORYCZNY DLA KLAS TRZECICH NA TEMAT: UMIEM HISTORIĘ NA SZÓSTKĘ

ZAKRES DAT I WYDARZEŃ NA KONKURS HISTORYCZNY DLA KLAS TRZECICH NA TEMAT: UMIEM HISTORIĘ NA SZÓSTKĘ ZAKRES DAT I WYDARZEŃ NA KONKURS HISTORYCZNY DLA KLAS TRZECICH NA TEMAT: UMIEM HISTORIĘ NA SZÓSTKĘ 4 mln lat temu pojawienie się człowieka pierwotnego, 3tys. lat temu zjednoczenie Dolnego i Górnego Egiptu,

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej Sprawdzian IV Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej GRUPA A Zadanie 1. (0 3 pkt) Podkreśl te pojęcia i postacie, które odnoszą się do konfederacji targowickiej. patriotyzm, zdrada, Seweryn Rzewuski, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap szkolny

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap szkolny ............... kod pracy ucznia....................... pieczątka nagłówkowa szkoły K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap szkolny Drogi Uczniu, Przeczytaj uważnie instrukcję

Bardziej szczegółowo

Epoka napoleońska. Sprawdzian wiadomości dla klasy II B. Grupa I

Epoka napoleońska. Sprawdzian wiadomości dla klasy II B. Grupa I Strona1 Epoka napoleońska. Sprawdzian wiadomości dla klasy II B. Grupa I......... Imię i nazwisko uczennicy/ucznia klasa nr w dzienniku Liczba uzyskanych punktów:... ocena:... Podpis rodziców:... 1. Podkreśl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE SZKOLNE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE SZKOLNE WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE SZKOLNE Numer identyfikacyjny Wypełnia Szkolna Komisja Konkursowa Imiona i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

Test z zakresu rozwoju państwa polskiego do czasów Kazimierza Odnowiciela

Test z zakresu rozwoju państwa polskiego do czasów Kazimierza Odnowiciela Test z zakresu rozwoju państwa polskiego do czasów Kazimierza Odnowiciela 1. Na podstawie mapy zamieszczonej poniżej uzupełnij podaną tabelę. Słowianie Zachodni Słowianie Południowi Słowianie Wschodni

Bardziej szczegółowo

Era dłuższy okres czasu zapoczątkowany jakimś ważnym wydarzeniem (np. narodzinami Chrystusa) tak ważnym, że od tego momentu zaczynamy liczyć czas.

Era dłuższy okres czasu zapoczątkowany jakimś ważnym wydarzeniem (np. narodzinami Chrystusa) tak ważnym, że od tego momentu zaczynamy liczyć czas. Podstawowe zagadnienia z chronologii. Podstawowe pojęcia: Chronologia nauka o mierzeniu czasu, kolejności następowania po sobie wydarzeń, zjawisk, a także oznaczenie wydarzenia, zjawiska wg przyjętego

Bardziej szczegółowo

Grupa A TEST Które terytorium było zależne od Królestwa Polskiego? TEST. Na podstawie mapy wykonaj zadanie 1.1. i 1.2.

Grupa A TEST Które terytorium było zależne od Królestwa Polskiego? TEST. Na podstawie mapy wykonaj zadanie 1.1. i 1.2. Grupa A Imię i nazwisko Data Klasa 3 Na podstawie mapy wykonaj zadanie 1.1. i 1.2. 1.1. Które terytorium było zależne od Królestwa Polskiego? A. Księstwa Wierchowskie. B. Mołdawia. C. Republika Nowogrodzka.

Bardziej szczegółowo

Poziom P-podstawowy PP-ponadpodstawowy

Poziom P-podstawowy PP-ponadpodstawowy Imię i nazwisko Nr w dzienniku. Kl. V Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla klasy V Dział: Dziedzictwo i społeczeństwo średniowiecza Poziom P-podstawowy PP-ponadpodstawowy Liczba pkt. Ocena.. P 1 (0-2)

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014. Zadania egzaminacyjne Historia - wersja B kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014. Zadania egzaminacyjne Historia - wersja B kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 Zadania egzaminacyjne Historia - wersja B kod ucznia... Zadanie 1. (1 pkt) Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Wpisz P, jeśli

Bardziej szczegółowo

1. Nazwij wydarzenie przedstawione na ilustracji. 2. Napisz, komu złożono przysięgę. 3. Napisz, co przysięgał Tadeusz Kościuszko narodowi polskiemu.

1. Nazwij wydarzenie przedstawione na ilustracji. 2. Napisz, komu złożono przysięgę. 3. Napisz, co przysięgał Tadeusz Kościuszko narodowi polskiemu. Zadanie 1. (0 4 pkt) Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenia. 1. Nazwij wydarzenie przedstawione na ilustracji... 2. Napisz, komu złożono przysięgę... 3. Napisz, co przysięgał Tadeusz Kościuszko

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do historii w klasie III A

Rozkład materiału do historii w klasie III A Rozkład materiału do historii w klasie III A 1. Rządy Jana III Sobieskiego. S 1. Źródła kryzysu monarchii polskiej w II połowie XVII wieku - przypomnienie materiału z kl. II 2. Elekcja Jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi.

Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi. Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi. I. Józef Poniatowski... II. Ignacy Krasicki... A. sekretarz Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

PYTANIA Z HISTORII DO BADABIA WYNIKÓW NAUCZANIA W KL I. 1.Co to jest era? Co to jest historia?

PYTANIA Z HISTORII DO BADABIA WYNIKÓW NAUCZANIA W KL I. 1.Co to jest era? Co to jest historia? PYTANIA Z HISTORII DO BADABIA WYNIKÓW NAUCZANIA W KL I 1.Co to jest era? ( 0-1) 2.Co to jest historia? ( 0-1) 3.Jakie wydarzenie zapoczątkowało naszą erę? ( 0-1).. 4.Podaj trzy przykłady źródeł historycznych

Bardziej szczegółowo

Polska i świat w XII XIV wieku

Polska i świat w XII XIV wieku Test a Polska i świat w XII XIV wieku Test podsumowujący rozdział I 1. Czytaj uważnie tekst i zadania. 2. W zadaniach od 1. do 3., 5., 6. oraz od 10. do 1 3. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D.

Bardziej szczegółowo

Zadania egzaminacyjne HISTORIA

Zadania egzaminacyjne HISTORIA Wersja B Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013 Zadania egzaminacyjne HISTORIA kod ucznia... Zadanie 1. (1 pkt) Ogółem: / 30 : 1,5 = /20 Poniżej przedstawiony został ciężkozbrojny

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Koszalinie Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Szkoła Podstawowa nr 17 w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ:

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: Zadanie 1. (0 1) Oceń, które z poniższych zdań odnoszących się do skutków przemian w życiu człowieka jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym. 2. W wyniku przemian, które opisano

Bardziej szczegółowo

Władysław Jagiełło. Kazimierz Jagiellończyk. Władysław Warneńczyk. Odnowił Akademię Krakowską. Krzyżackim Unia w Wilnie Unia w Krewie

Władysław Jagiełło. Kazimierz Jagiellończyk. Władysław Warneńczyk. Odnowił Akademię Krakowską. Krzyżackim Unia w Wilnie Unia w Krewie Władysław Jagiełło Kazimierz Jagiellończyk Władysław Warneńczyk 1444- bitwa pod Warną 1454- przywileje cerekwickonieszawskie 1454-1466- wojna trzynastoletnia 1462-bitwa pod Świecinem 1466- II pokój toruński,

Bardziej szczegółowo

I. Nowy człowiek w nowym świecie wiek XVI

I. Nowy człowiek w nowym świecie wiek XVI BADANIE WYNIKÓW NAUCZANIA Z HISTORII W KLASIE II I. Nowy człowiek w nowym świecie wiek XVI 1. Przyporządkuj wymienionym w tabeli twórcom ich dzieła. ( 0 6 ) A. projekt kopuły Bazyliki św. Piotra w Rzymie

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 009 HISTORIA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Zasady oceniania: za rozwiązanie wszystkich zadań z arkusza można uzyskać maksymalnie 00 punktów

Bardziej szczegółowo

zboża? 9. Jak nazywamy tryb życia, gdy ludzie znali już rolnictwo? Maratonem? Maratonem? świątynia Artemidy? świątynia Artemidy?

zboża? 9. Jak nazywamy tryb życia, gdy ludzie znali już rolnictwo? Maratonem? Maratonem? świątynia Artemidy? świątynia Artemidy? K1 - A 1. Rok upadku Związku Radzieckiego? 2. Co się stało w 1789r.? 3. Która epoka zaczęła się w 1492 r.? 4. Rok chrztu Mieszka I i Polski 5. Co się wydarzyło w roku 1370? 6. Jakie wydarzenie zakończyło

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja A kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja A kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja A kod ucznia... Punkty:../ 20 Zadanie 1. (1 pkt) Podaj nazwę miasta-państwa. Nazwa miasta-państwa...

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Jagiellończyk ( 1447-1492)

Kazimierz Jagiellończyk ( 1447-1492) Uzupełnij fragment drzewa genealogicznego. Kazimierz Jagiellończyk ( 1447-1492) Jan I Olbracht Anna Jagiellonka Aleksander Jagiellończyk Katarzyna Jagiellonka... 1492-1501 1501-1506 1506-1548 planowany

Bardziej szczegółowo

I. Nowy człowiek w nowym świecie wiek XVI

I. Nowy człowiek w nowym świecie wiek XVI BADANIE WYNIKÓW NAUCZANIA Z HISTORII W KLASIE II I. Nowy człowiek w nowym świecie wiek XVI 1. Przyporządkuj wymienionym w tabeli twórcom ich dzieła. ( 0 6 ) A. projekt kopuły Bazyliki św. Piotra w Rzymie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE Numer identyfikacyjny Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa Imiona i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

Księstwo Warszawskie

Księstwo Warszawskie Księstwo Warszawskie 1. Ziemie Rzeczypospolitej po III rozbiorze Zabór rosyjski Ziemie podzielno na gubernie, zarządzanie przez carskich urzędników Za czasów Katarzyny represje Za czasów Pawła I i Aleksandra

Bardziej szczegółowo

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50.

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50. TEMATY ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Semestr III klasa IIB 2015/16 1. Proszę wymienić cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny KLUCZ ODPOWIEDZI K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Zadanie 1. max. 7 p. Wiosna Ludów na ziemiach polskich Zaznacz w tabeli (wpisując w odpowiednią rubrykę literę ), czy poniższe

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA W XVI WIEKU

RZECZPOSPOLITA W XVI WIEKU Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kutnie XX OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY HISTORYCZNEJ DLA UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH I SŁABO SŁYSZĄCYCH RZECZPOSPOLITA W XVI WIEKU KATEGORIA III : SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap rejonowy

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap rejonowy pieczątka WKK Kod ucznia - - Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap rejonowy Drogi Uczniu, Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Etap wojewódzki Witamy Cię w etapie wojewódzkim Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Gratulujemy i życzymy sukcesu.

Bardziej szczegółowo

Zadania konkursowe Tygodnia Patriotycznego

Zadania konkursowe Tygodnia Patriotycznego Zadania konkursowe Tygodnia Patriotycznego środa 9.11.2016 1. Uzupełnij tabelę wpisując Piastów z poniższej rozsypanki do odpowiedniej rubryki oznaczającej miejsce ich pochówku. (0-8 p.) Kazimierz Wielki,

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL Układ graficzny CKE 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA KOD UCZNIA MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA INSTRUKCJA DLA UCZNIA: 1. Sprawdź czy test zawiera 8 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 2. Na tej stronie wpisz swój kod numer szkoły,

Bardziej szczegółowo

Kongres wiedeński. Kongres się nie posuwa, on tańczy

Kongres wiedeński. Kongres się nie posuwa, on tańczy Kongres wiedeński Kongres się nie posuwa, on tańczy 1. Zwołanie kongresu w Wiedniu Wiosna 1814 r. armie VI koalicji wchodzą do Paryża i detronizują Napoleona Królem został Ludwik XVIII, Bonaparte na Elbie

Bardziej szczegółowo

Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA

Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA Dział I: Starożytność 1. Wskaż, które z państw nie należało do państw hellenistycznych. a) Egipt b) Indie c) Mezopotamia

Bardziej szczegółowo

Inne... czasy, epoki w historii Polski

Inne... czasy, epoki w historii Polski Epoki historyczne PREHISTORIA (lub inaczej prahistoria, ok. 2 mln lat temu - ok. 3500 p.n.e.) - od powiedzmy pojawienia się człowieka do wynalezienia pisma. Dzieli się na kilka "podepok": paleolit, neolit,

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Termin Wydarzenie 2 września2013 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2i 3 stycznia 2013 r. Dzień wolny po odpracowaniu w dniu 14 i 28 września 2013r. Grudzień 2013 Próbne egzaminy

Bardziej szczegółowo

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50.

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50. TEMATY ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Semestr III klasa IIB i II B 2016/17 1. Proszę wymienić cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2016/2017 TEST ELIMINACJE SZKOLNE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2016/2017 TEST ELIMINACJE SZKOLNE WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2016/2017 TEST ELIMINACJE SZKOLNE Numer identyfikacyjny Wypełnia Szkolna Komisja Konkursowa Imiona i nazwisko... Wypełnia Szkolna Komisja

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE Numer identyfikacyjny Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa Imiona i nazwisko... Wypełnia Rejonowa Komisja

Bardziej szczegółowo

Część humanistyczna Badanie wyników nauczania wklasie pierwszej HISTORIA. 1. Wskaż, które z państw nie należało do państw hellenistycznych.

Część humanistyczna Badanie wyników nauczania wklasie pierwszej HISTORIA. 1. Wskaż, które z państw nie należało do państw hellenistycznych. Część humanistyczna Badanie wyników nauczania wklasie pierwszej HISTORIA Dział I: Starożytność 1. Wskaż, które z państw nie należało do państw hellenistycznych. a) Egipt b) Indie c) Mezopotamia d) Palestyna

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: HISTORIA. Wpływ jednostek na dzieje człowieka i wpływ dziejów na jednostki i społeczeństwa

Przedmiot: HISTORIA. Wpływ jednostek na dzieje człowieka i wpływ dziejów na jednostki i społeczeństwa K O N K U R S P R Z M I O T O W Y L U Z N I Ó W S Z K Ó Ł G I M N Z J L N Y H W O J W Ó Z T W P O K R P K I G O Przedmiot: HISTORI Wpływ jednostek na dzieje człowieka i wpływ dziejów na jednostki i społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (2 p.) Wskaż wydarzenie chronologicznie pierwsze stawiając przy nim literę,,a" i chronologicznie ostatnie stawiając przy nim literę,,b".

Zadanie 1. (2 p.) Wskaż wydarzenie chronologicznie pierwsze stawiając przy nim literę,,a i chronologicznie ostatnie stawiając przy nim literę,,b. VIII POWIATOWY KONKURS z HISTORII pod patronatem Jurajskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych,,POLSKA PIASTÓW OD MIESZKA I DO KAZIMIERZA WIELKIEGO" Etap powiatowy 2014/2015 KOD UCZNIA Informacje dla

Bardziej szczegółowo

Początki rządów Jagiellonów

Początki rządów Jagiellonów Początki rządów Jagiellonów 1. Andegawenowie na polskim tronie Łokietek i Kazimierz Wielki dogadywali się w sprawie sukcesji z Węgrami (Kazimierz Wielki w 1339 r. w Wyszehradzie) 1370 r. umiera Kazimierz

Bardziej szczegółowo

V Megaolimpiada wiedzy Konkurs historyczny dla uczniów klas piątych szkoły podstawowej 12 stycznia 2010

V Megaolimpiada wiedzy Konkurs historyczny dla uczniów klas piątych szkoły podstawowej 12 stycznia 2010 KOD UCZNIA: V Megaolimpiada wiedzy Konkurs historyczny dla uczniów klas piątych szkoły podstawowej 12 stycznia 2010 Instrukcja dla zdającego: 1. W zestawie znajdują się 24 pytania. 2. Czas przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Diagnoza po gimnazjum historia

Diagnoza po gimnazjum historia Literka.pl Diagnoza po gimnazjum historia Data dodania: 2010-03-16 20:44:51 Autor: Agnieszka Gościńska Test diagnozujący wiadomości ucznia po ukończeniu gimnazjum. Zakres tematyczny obejmuje wiadomości

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Dzieje XIX w. na ziemiach polskich, w Europie i na świecie (przemiany polityczne, społeczno-gospodarcze,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY ETAP II REJONOWY SZKOŁA PODSTAWOWA. 14 stycznia 2011 r. Czas trwania 120 minut

OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY ETAP II REJONOWY SZKOŁA PODSTAWOWA. 14 stycznia 2011 r. Czas trwania 120 minut OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683 od Obertyna do Wiednia ETAP II REJONOWY SZKOŁA PODSTAWOWA 14 stycznia 2011 r. Czas trwania 120 minut. Kod ucznia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Historyczny Polska Piastów etap szkolny (klucz odpowiedzi)

Powiatowy Konkurs Historyczny Polska Piastów etap szkolny (klucz odpowiedzi) Honorowy Patronat Pan Jarosław Szlachetka Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Józef Tomal Starosta Powiatu Myślenickiego Pan Paweł Machnicki Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Pan Paweł Piwowarczyk

Bardziej szczegółowo

PP 3 (0-2) Obejrzyj ilustracje związane z powstaniem styczniowym. Podaj imię i nazwisko malarza, którego reprodukcję obrazów zamieszczono.

PP 3 (0-2) Obejrzyj ilustracje związane z powstaniem styczniowym. Podaj imię i nazwisko malarza, którego reprodukcję obrazów zamieszczono. Imię i nazwisko Nr w dzienniku. Data... Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla klasy VI Dział: Polska w drodze do odzyskania niepodległości Poziom P-podstawowy PP-onadpodstawowy Liczba pkt. Ocena P 1

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 04 marca 2016 r. zawody III stopnia (wojewódzkie)

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 04 marca 2016 r. zawody III stopnia (wojewódzkie) kod ucznia. KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 04 marca 2016 r. zawody III stopnia (wojewódzkie) Witamy Cię na kolejnym etapie Konkursu przedmiotowego z historii

Bardziej szczegółowo

KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ...... kod pracy ucznia pieczątka nagłówkowa szkoły KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję

Bardziej szczegółowo

HABSBURGOWIE I JAGIELLONOWIE RODZINNA RYWALIZACJA

HABSBURGOWIE I JAGIELLONOWIE RODZINNA RYWALIZACJA HABSBURGOWIE I JAGIELLONOWIE RODZINNA RYWALIZACJA Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii HABSBURGOWIE I JAGIELLONOWIE RODZINNA RYWALIZACJA. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY INSTRUKCJA DLA UCZNIA 1. Sprawdź czy test zawiera 7 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 2. Na tej stronie wpisz swój

Bardziej szczegółowo

Konstytucja 3 maja 1791 roku

Konstytucja 3 maja 1791 roku Konstytucja 3 maja 1791 roku 3 maja, jak co roku, będziemy świętować uchwalenie konstytucji. Choć od tego wydarzenia minęło 226 lat, Polacy wciąż o nim pamiętają. Dlaczego jest ono tak istotne? Jaki wpływ

Bardziej szczegółowo

2. Wpisz w odpowiednie miejsca nazwy: Inflanty, ziemię smoleńską, ziemię czernihowską, wschodnią Ukrainę.

2. Wpisz w odpowiednie miejsca nazwy: Inflanty, ziemię smoleńską, ziemię czernihowską, wschodnią Ukrainę. 1. Uzupełnij schemat wpisując w odpowiednie miejsca podane pojęcia: wojsko, izba poselska, urzędnicy, skarb, prawo, waluta, król, senat, polityka zagraniczna. RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW 2. Wpisz w odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL PESEL Układ graficzny CKE 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL PESEL miejsce na naklejkę

Bardziej szczegółowo

2. Czas wielkich zmian

2. Czas wielkich zmian 2. Czas wielkich zmian Pytanie 1/47 Bostońskie picie herbaty odbyło się w: A. 1771 roku B. 1773 roku C. 1783 roku D. 1777 roku Pytanie 2/47 Północ kolonii brytyjskiej charakteryzowała się: A. rozwojem

Bardziej szczegółowo

KONKURS z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/17

KONKURS z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/17 KONKURS z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/17 Temat konkursu: Szczęk oręża przez wieki. Motto: Wojna jest tylko kontynuacją polityki innymi środkami.

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013. Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013. Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia... Wersja A Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013 Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia... Ogółem: / 30 : 1,5 = /20 Zadanie 1. (1 pkt) Poniżej przedstawiony został ciężkozbrojny

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2014/2015

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2014/2015 ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2014/2015 TEST - ELIMINACJE REJONOWE Numer identyfikacyjny Wypełnia

Bardziej szczegółowo

POWODZENIA! Kod ucznia. Suma uzyskanych punktów

POWODZENIA! Kod ucznia. Suma uzyskanych punktów Kod ucznia Suma uzyskanych punktów KONKURS HISTORYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP WOJEWÓDZKI ROK SZKOLNY 2009/2010 Data konkursu-09 marca 2010r. DROGI UCZNIU! Witam Cię na wojewódzkim etapie konkursu

Bardziej szczegółowo

Genealogia ćwiczenia praktyczne

Genealogia ćwiczenia praktyczne Genealogia ćwiczenia praktyczne 1. Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych. Tablica zawiera informacje dotyczące : A. pierwszego władcy z dynastii Jagiellonów. C. władców

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA HISTORIA I 2016-09-01 SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu

Bardziej szczegółowo

Turniej klas 5. Semestr 2

Turniej klas 5. Semestr 2 Turniej klas 5 Semestr 2 NIECH WYGRA NAJLEPSZY! 1. Obrazy przedstwiają ojca i syna, królów Polski. Jak nazywali się ci królowie? a. Władysław Łokietek i Kaziemierz Wielki b. Władysław Jagiełło i Jadwiga

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Eliminacje szkolne Witamy Cię w eliminacjach szkolnych Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Gratulujemy i życzymy

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z Arkusza I można uzyskać maksymalnie 100 punktów, model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest

Bardziej szczegółowo

1. Kto powiedział te słowa: Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył. a) Jan III Sobieski b) Stanisław August Poniatowski c) Henryk Walezy

1. Kto powiedział te słowa: Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył. a) Jan III Sobieski b) Stanisław August Poniatowski c) Henryk Walezy Turniej historyczny 1. Kto powiedział te słowa: Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył. a) Jan III Sobieski b) Stanisław August Poniatowski c) Henryk Walezy 2. Uzbrojenie przedstawia wojowników jakiego kraju?

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (0-1 pkt) Zaznacz szereg, w którym została zachowana właściwa kolejność:

Zadanie 1. (0-1 pkt) Zaznacz szereg, w którym została zachowana właściwa kolejność: Zadanie 1. (0-1 pkt) Zaznacz szereg, w którym została zachowana właściwa kolejność: A) chrzest Polski, wstąpienie na tron Mieszka I, bitwa pod Cedynią B) bitwa pod Cedynią, chrzest Polski, wstąpienie na

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZ GH-H1-125, GH-H4-125, GH-H5-125,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 1. Pierwszy król Polski, który pochodził z dynastii Piastów to:

Bardziej szczegółowo

Proponowane zadania do sprawdzianu dla klasy piątej z działu: Dziedzictwo i społeczeństwo średniowiecza

Proponowane zadania do sprawdzianu dla klasy piątej z działu: Dziedzictwo i społeczeństwo średniowiecza Proponowane zadania do sprawdzianu dla klasy piątej z działu: Dziedzictwo i społeczeństwo średniowiecza 1. Szkoły w średniowieczu Szkolnictwo w zachodniej Europie zaczęło się odradzać na przełomie VIII

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania. dla uczniów klas V

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania. dla uczniów klas V podręcznik program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas V Autor Tytuł Nr dopuszczenia Małgorzata Lis Program nauczania historii i społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

CHRONOLOGIA WŁADCÓW POLSKI

CHRONOLOGIA WŁADCÓW POLSKI CHRONOLOGIA WŁADCÓW POLSKI Władca Lata Dynastia Koronowany/ Ważne wydarzenia historyczne za jego panowania panowania nie Mieszko I ok. 960-992 Piastów nie 966 r. chrzest Polski. 972 r. wygrana bitwa pod

Bardziej szczegółowo

Celem wielkich wypraw morskich w XV i XVI wieku było pragnienie:

Celem wielkich wypraw morskich w XV i XVI wieku było pragnienie: Zadanie 1. (0-1 pkt) Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. Humanizm to prąd umysłowy, który: A) interesował się głównie sztuką B) koncentrował się na człowieku C) stawiał na pierwszym miejscu naukę D)

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (1 p.) Oceń, które z podanych niżej zdań jest fałszywe. Zaznacz F przy zdaniu fałszywym.

Zadanie 1. (1 p.) Oceń, które z podanych niżej zdań jest fałszywe. Zaznacz F przy zdaniu fałszywym. Zadanie 1. (1 p.) Oceń, które z podanych niżej zdań jest fałszywe. Zaznacz F przy zdaniu fałszywym. 1. Osiadły tryb życia pierwszych ludzi opierał się na budowie osad i wiosek oraz na uprawie roślin. 2.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Michał Krzywicki Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z historii stworzony przez naszego eksperta.

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 5. Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat. 1. Oblicz, ile lat minęło od

Sprawdzian nr 5. Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat. 1. Oblicz, ile lat minęło od Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat GRUPA A 8 1. Oblicz, ile lat minęło od wynalezienia nowej metody druku przez Jana Gutenberga do opublikowania w 1543 roku dzieła Mikołaja Kopernika O obrotach sfer niebieskich.

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I Strona1 Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I......... Imię i nazwisko uczennicy/ucznia klasa nr w dzienniku Liczba uzyskanych punktów:... ocena:... Podpis

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Koszalinie Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Szkoła Podstawowa Nr 17 w Koszalinie Szkoła Podstawowa Nr

Bardziej szczegółowo

Wojny w starożytnej Grecji

Wojny w starożytnej Grecji Temat Wojny w starożytnej Grecji Imperium Aleksandra Wielkiego Ekspansja Rzymu w czasach republiki Juliusz Cezar i Imperium Rzymskie Od drużyny książęcej do rycerstwa Zagadnienia obowiązujące w świecie

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2010 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2010 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2010 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA kod ucznia... Zadanie 1. (1 pkt) Przyjrzyj się uważnie poniższym ilustracjom i podpisom. Następnie

Bardziej szczegółowo