Zaznacz poprawną odpowiedź. 1. Chrzest Polski a) 988 b) 966 c) Koronacja Stefana Batorego. a) 1576 b) 1520 c)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaznacz poprawną odpowiedź. 1. Chrzest Polski a) 988 b) 966 c) 843. 2. Koronacja Stefana Batorego. a) 1576 b) 1520 c) 1496. 3."

Transkrypt

1 Zaznacz poprawną odpowiedź. 1. Chrzest Polski a) 988 b) 966 c) Koronacja Stefana Batorego a) 1576 b) 1520 c) Hołd Pruski a) 1506 b) 1434 c) Potop szwedzki a) b) c) Pierwszy rozbiór Polski a) 1772 b) 1789 c) Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce a) 1981 b) 1970 c) Pierwsza wizyta Jana Pawła II w Polsce a) 1978 b) 1979 c) Przystąpienie Polski do NATO a) 1992 b) 1999 c)

2 9. Wybuch II wojny światowej a) b) c) Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej a) 2000 b) 2004 c) Rozmowy Okrągłego Stołu a) 1970 b) 1981 c) Uchwalenie Konstytucji 3 Maja a) 1776 b) 1789 c) Odkrycie Ameryki przez Kolumba a) 1492 b) 1598 c) Pokój w Budziszynie po wojnach z Niemcami a) 1308 b) 1018 c) Odsiecz wiedeńska Jana III Sobieskiego a) 1648 b) 1673 c) Wystąpienie Marcina Lutra a) 1415 b) 1517 c) Podpisanie unii lubelskiej między Polską i Litwą a) 1385 b) 1569 c) Koronacja Bolesława Śmiałego a) 1025 b) 1034 c) Testament Bolesława Krzywoustego a) 1226 b) 1241 c)

3 20. Założenie Akademii Krakowskiej przez Kazimierza Wielkiego a) 1370 b) 1364 c) Pokój w Oliwie po potopie szwedzkim a) 1721 b) 1560 c) Bitwa rycerstwa polskiego z Tatarami pod Legnicą a) 1241 b) 1454 c) Wkroczenie wojsk sowieckich do Polski ( II wojna światowa) a) b) c) III rozbiór Polski a) 1815 b) 1797 c) Bitwa pod Termopilami grecko perska a) 480 r. p. n. e b) 508 r. p. n. e c) 476 r. p. n. e 26. Czerwcowe wydarzenia,,poznańskie (PRL) a) 1970 b) 1956 c) )Uchwalenie konstytucji USA a) 1787 b) 1848 c) Bitwa pod Cecorą a) 1620 b) 1651 c) Ustanowienie pokoju religijnego w Augsburgu a) 1618 b) 1721 c) Koronacja I króla Polski B. Chrobrego a) 1025 b) 1079 c)

4 32. Bitwa wojów Mieszka z rycerzami Hodona pod Cedynią a) 966 b) 972 c) Okres istnienia Księstwa Warszawskiego a) b) c) Przegrana przez Polaków z Rosjanami bitwa pod Maciejowicami a) 1772 b) 1794 c) Początek neolitu a) ok r. p. n.e. b) ok r. p. n. e. c) ok r. p. n. e. 37. Wynalezienie pisma przez Sumerów a) ok r. p. n. e b) ok r. p. n. e c) 2000 r. p. n. e. 38. Powstanie Kodeksu Hammurabiego a) XVIII w. p. n. e. b) VII w. p. n. e. c) VI w. p. n. e. 39. Konfucjusz głosił swoje nauki na przełomie a) III i II w. p. n. e. b) VI i V w. p. n. e. c) IV i III w. p. n. e. 40. Bitwa grecko perska pod Maratonem a) 490 r. p. n. e. b) 479 r. p. n. e. c) 449 r. p. n. e. 41. Kultura minojska ( Kreta) rozwinęła się pod koniec a) III tysiąclecia p.n.e. b) VII w. p. n. e. c) 490 r. p.n.e. 42. Kultura mykeńska (Półwysep Peloponez Mykeny) sięga połowy a) II tysiąclecia p. n. e. b) III tysiąclecia p. n. e. c) I tysiąclecia p.n.e. 4.

5 43. Największą potęgę Ateny osiągnęły w a) VI w. p. n. e. b) IV w. p. n. e. c) V w. p. n. e. 44. Pierwszy bieg maratoński ery nowożytnych igrzysk olimpijskich odbył się w Atenach w roku a) 1896 b) 1900 c) ) Pierwsze igrzyska ery starożytnej odbyły się w Olimpii w roku a) 430 r. p. n. e. b) 776 r. p. n. e. c) 393 r. p. n. e. 46. Konrad Mazowiecki sprowadził Krzyżaków na ziemie polskie w roku a) 991 b) 1226 c) Powstanie,, Iliady i,, Odysei Homera a) VIII w. p. n. e. b) V w. p. n. e. c) VI w. p. n. e. 48. Panowanie ostatniego polskiego władcy S. A. Poniatowskiego a) b) c) Wiosnę Ludów w Europie, początek panowania Franciszka Józefa cesarza Austrii,,,gorączkę złota w Kalifornii łączy wspólna data a) 1848 b) 1776 c) Zdobycie Bastylii w Paryżu i początek Wielkiej Rewolucji Francuskiej a) 1789 b) 1683 c) Chrześcijańscy władcy europejscy organizowali wyprawy krzyżowe do Ziemi Świętej od a) X XIII b) XI XIII c) XII XIV 5.

6 52. Jedno stulecie było świadkiem takich wydarzeń jak: panowanie Cesarza Justyniana w Bizancjum, Budowa świątyni Haga Sophia w Konstantynopolu, narodziny proroka Mahometa a) VI w. b) IX w. c) III w. 53. Armie arabskie pokonane w bitwie pod Poitiers a) 862 b) 1066 c) Początek najazdów Wikingów w Europie datuje się na połowę a) X w. b) XII w. c) VIII w. 55. Wojna Stuletnia pomiędzy Anglią i Francją a) b) c) Masakra hugenotów w Noc Św. Bartłomieja we Francji a) 1815 b) 1572 c) Zrzucenie bomb atomowych przez Amerykanów na Hiroszimę i Nagasaki a) 1945 b) 1941 c) Zygmunt August II założył komisję morską w roku a) 1568 b) 1573 c) Zygmunt III Waza przeniósł Stolicę Polski z Krakowa do Warszawy po koniec wieku a) XVI b) XV c) XVII 6.

7 60. Wielka Wojna Polski (Władysław Jagiełło) z Zakonem Krzyżackim trwała w latach a) b) c) Bitwa morska pod Oliwą między flotą polską i szwedzką rozegrała się w roku a) 1627 b) 1657 c) Zwycięska przez stronę polską bitwa (powstania kościuszkowskiego) pod Racławicami stoczona została w roku a) 1768 b) 1773 c) Ludwik Węgierski wydał przywilej koszycki w roku a) 1385 b) 1374 c) Ogłoszenie Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych a) 1797 b) 1776 c) Państwo Wielkomorawskie powstało w pierwszej połowie wieku a) IX b) X c) V 66. Bitwa austriacko polska pod Raszynem a) 1813 b) 1809 c) Nadanie przez Napoleona Bonaparte konstytucji Księstwu Warszawskiemu a) 1807 b) 1812 c) Pokój w Tylży między Francją i Rosją podpisano w roku a) 1812 b) 1807 c) Państwo Kościelne na Półwyspie Apenińskim powstał w wieku a) V b) VII c) IX 70. Dynastia Jagiellonów panowała w Polsce w wiekach a) XIV XVI b) XIV XVII c) XIII XV 7.

8 71. Dynastia Piastów władała Polską w wiekach a) XIV XVI b) VIII XI c) X XIV 72. Trzech królów z dynastii Wazów rządziło Polską w wiekach a) XVI XVII b) XV XVIII c) XIV XVI 73. Zjazd w Gnieźnie Bolesław Chrobry i Otton III a) 1025 b) 1000 c) Pczątek konfederacji w Targowicy skierowanej przeciwko Rosji i królowi a) 1768 b) Zwycięska bitwa Polaków z Rosjanami pod Kłuszynem a) 1610 b) 1654 c) Traktat w Verdun podpisany przez wnuków Karola Wielkiego a) 843 b) 800 c) Podpisanie unii w Krewie między Polską i Litwą a) Traktat podpisany w Welawie i Bydgoszczy na mocy, którego Rzeczpospolita zrzekła się zwierzchności nad Prusami Książęcymi a) 1733 b) 1657 c) Mikołaj Rej, autor słów,, Niechaj narodowie wżdy postronne znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają żył w wieku a) XII b) XV c) XVI 80. Opublikowanie w Norymberdze dzieła Mikołaja Kopernika,, O obrotach ciał niebieskich a) 1473 b) 1616 c)

9 81. Wojska Rzeczpospolitej stoczyły dwukrotnie bitwę z Turkami pod Chocimiem a) 1610 i 1627 b) 1621 i 1673 c) 1651 i Data wybuchu powstania krakowskiego a) 1830 b) 1846 c) Pierwsza partia na ziemiach polskich,,wielki Proletariat powstała w roku a) 1893 b) 1905 c) Powstanie listopadowe wybuchło w roku a) 1846 b) Ogłoszenie branki do carskiego wojska i wybuch powstania styczniowego w Królestwie Polskim a) 1863 b) 1871 c) Powstanie Wielkopolskie wybuchło pod koniec grudnia w roku a) 1918 b) 1919 c) ,,Cud nad Wisłą, czyli bitwa warszawska między Polakami i Sowietami rozegrała się w roku a) 1917 b) 1922 c) Utworzenie przez gen. J. H. Dąbrowskiego we Włoszech u boku N. Bonaparte Legionów Polskich a) 1797 b) Powstanie Warszawskie a) b) c) Rosja i Prusy dokonały drugiego rozbioru Polski w roku a) 1772 b) 1793 c)

10 91. Sejm w Radomiu przyjmuje tzw. Statut Łaskiego i konstytucję Nihil Novi a) 1605 b) 1505 c) Budowa Bazyliki św. Piotra w Rzymie według projektu Donata Bramantego, z kopułą zaprojektowaną przez Michała Anioła a) XIV b) XV c) XVI 93. Wojna Wielkiego Księstwa Moskiewskiego z Rzecząpospolitą a) b) c) Bitwa pod Orszą armia polsko litewska pod wodzą Konstantego Ostrogskiego rozbija wojska moskiewskie a) 1525 b) 1510 c) Marcin Luter dokonał przekładu Biblii na język niemiecki a) 1415 b) 1517 c) Rozwiązanie zakonu krzyżackiego i jego sekularyzacja; jako Prusy Książęce staje się lennem Polski a) 1525 b) 1521 c) Turcy Sulejmana Wspaniałego pobili wojska węgierskie pod Mohaczem a) 1683 b) 1526 c) Założenie giełdy w Amsterdamie a) 1230 b) 1530 c) Zwycięstwo oręża polskiego pod dowództwem hetmana Jana Tarnowskiego nad wojskami mołdawskimi pod Obertynem a) 1553 b) 1520 c)

11 100. Ugoda sandomierska; wyznania protestanckie (wyj. arianie) deklarują wzajemną tolerancję religijną a) 1560 b) 1570 c) Król Stefan Batory zdobywa Połock, Wielkie Łuki i oblega Psków w czasie wojny o Inflanty między Polską i Moskwą a) b) c) Okres anarchii w Rosji, zwany,,smutą i występowanie na tron moskiewski samozwańczych carów a) b) c) Jan Karol Chodkiewicz odnosi zwycięstwo nad Szwedami pod Kircholmem a) 1579 b) 1605 c) Założenie w Amsterdamie Banku Narodowego - najważniejszego centrum wymiany pieniężnej w Europie a) 1609 b) 1740 c) Holendrzy zakładają w Ameryce Nowy Amsterdam (obecnie Nowy Jork) a) 1614 b ) 1745 c) Zbrojna wyprawa Aleksandra Wielkiego przeciwko Persji (Issos, Egipt, Gaugamela, Babilon, Iran, Indie) a) r. p. n. e. b) r. p. n. e. c) r. p. n. e Z krakowskich Oleandrów wyrusza do Kongresówki kompania kadrowa a) sierpień 1914 b) wrzesień 1915 c) grudzień Król Macedonii Filip II pokonuje siły Aten i Teb narzuca Grecji swoje zwierzchnictwo bitwa pod Cheroneją a) 287 r. p. n. e. b) 338 r. p. n. e. c) 146 r. p.n. e. 11.

12 109. Wojny punickie Rzymu z Kartaginą zakończone całkowitym zburzeniem Kartaginy i sprzedaniem jej mieszkańców do niewoli a) r. p. n. e. b) r. p. n.e. c) r. p. n. e Zbudowanie pierwszego w Rzymie Akweduktu i pierwszej bitej drogi z Rzymu do Kapui a) IV w. p. n. e. b) X w. p. n. e. c) I w. n. e Wybuch Wezuwiusza niszczy Pompeje i Herkulanum w a) 179 r. p. n. e. b) 79 r. c) 179 r Edykt mediolański Konstantyna Wielkiego zrównujący chrześcijaństwo z innymi religiami a) 410 b) 270 c) Misja chrystianizacyjna Irlandii przez misjonarza Patryka a) IX b) VII c) V 114. Odoaker pozbawia władzy ostatniego cesarza zachodniorzymskiego i odsyła insygnia cesarskie do Konstantynopola. Koniec zachodniej części cesarstwa rzymskiego a) 496 b) 476 c) Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny. a) 622 b) 632 c) Misja Cyryla i Metodego. Chrzest Wielkich Moraw w obrządku łacińskim a) 776 b) 965 c) Chrzest Włodzimierza Wielkiego i początek chrystianizacji Rusi w obrządku wschodnim a) 966 b) 988 c)

13 118. Powstaje Dagome iudex akt poddania,,państwa gnieźnieńskiego stolicy apostolskiej a) 991 b) 1018 c) Odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów a) Wybuch rewolucji październikowej w carskiej Rosji a) 1914 b) 1917 c) Bitwa narodów pod Lipskiem klęska Napoleona Bonaparte a) 1811 b) 1812 c) Generał Artur Wellington na czele wojsk koalicji antynapoleońskiej pokonuje cesarza Francuzów Bonapartego pod Waterloo a) 1814 b) 1815 c) Proklamowanie w Warszawie przez cara Aleksandra I Królestwa Polskiego na mocy ustaleń kongresu wiedeńskiego a) 1815 b) 1819 c) Budowa w Warszawie Cytadeli, która wraz z X Pawilonem staje się miejscem kaźni polskich patriotów a) b) c) Ignacy Łukasiewicz opracowuje metodę rafinacji ropy naftowej i konstruuje lampę naftową a pod Krosnem powstaje pierwszy szyb naftowy a) b) c) Proklamacja Abrahama Lincolna o zniesieniu niewolnictwa w USA a) 1776 b) 1787 c)

14 127.Oceń, czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe. Tekst pod tabelką. W Atenach i Sparcie panował ustrój demokratyczny. Obywatele Sparty mieli taki sam wpływ na rządy, jak obywatele Aten. P P F F a) W obradach zgromadzenia ludowego mógł brać udział każdy mężczyzna mający obywatelstwo ateńskie i ukończone 20 lat. Podczas obrad każdy mógł zabrać głos w dyskusjach. Decyzje zapadały drogą losowania. b) W zgromadzeniu mogli brać udział wszyscy obywatele Sparty, którzy ukończyli 30. Rok życia. Prawo przemawiania mieli tylko królowie, eforowie i członkowie geruzji. Do zgromadzenia należało przyjęcie lub odrzucenie zaproponowanych wniosków Która maksyma prawa rzymskiego mówi o tym, że prawo należy znać i według niego postępować? Prawo nie działa wstecz. A TAK NIE Ten uczynił, komu to przyniosło korzyść. B TAK NIE Nieznajomość prawa nie usprawiedliwia nikogo. C TAK NIE Nikt nie ponosi odpowiedzialności za swoje myśli. D TAK NIE 14.

15 129. Spośród poniżej podanych wydarzeń oznaczonych literami A D wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i ostatnie. Zaznacz litery, którymi oznaczono wybrane wydarzenia. A. Bitwa pod Grunwaldem B. Sprowadzenie krzyżaków do Polski C. Koronacja Bolesława Śmiałego D. Założenie Akademii Krakowskiej Wydarzenie chronologicznie pierwsze A B C D Wydarzenie chronologicznie ostatnie A B C D 130. Zaznacz zdania fałszywe (2) a) Wiktor Emanuel król Sardynii, pierwszy król Włoch.. b) Otto von Bismarck kanclerz Prus i II Rzeszy Niemieckiej c) Karol Darwin autor teorii trójpodziału władzy. d) Aleksander I ostatni car Rosji Dobierz w pary postaci historyczne i współczesne. Kolejność dowolna. a) królowa Jadwiga b) książę Bolesław Chrobry c) malarz Canaletto d) król Władysław Jagiełło e) cesarz Otton III f) król Stanisław August Poniatowski 15.

16 g) Messi h) Ronaldo I para przykład G H. II para.. III para.. IV para Wśród wymienionych niżej współczesnych państw podkreśl to, które nie należy do NATO a) Niemcy b) USA c) Rosja d) Kanada 133. Uporządkuj chronologicznie wydarzenia, wpisując przy cyfrach odpowiednie litery. Zacznij od wydarzenia najdawniejszego. a) powstanie Mazurka Dąbrowskiego we Włoszech b) wybór Polaka na papieża c) powstanie listopadowe d) ogłoszenie stanu wojennego e) powstanie styczniowe Po każdym z opisów postaci wpisz o kogo chodzi. a) Zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną, zawarł pokój z Krzyżakami, założył Uniwersytet w Krakowie, ujednolicił prawo w kraju.. b) Żona Zygmunta Starego, matka Zygmunta Augusta, pochodziła z włoskiego księstwa Bari, protektorka kultury włoskiej w Polsce c) Uczestnik wojny o wolność Stanów Zjednoczonych, stanął na czele insurekcji, wydał uniwersały poprawiające sytuację chłopów, wśród jego żołnierzy byli kosynierzy, odmówił współpracy z Napoleonem Bonaparte. 16.

17 d) Syn Siemomysła, ojciec Bolesława Chrobrego, dokumentem Dagome iudex oddał Państwo Polan pod opiekę papiestwa, przyjął chrzest Dewiza widniejąca na orderze Virtuti Militari brzmi: a) Cnocie wojskowej b) Zasłużonym na polu chwały c) Chwała zwyciężonym d) Chwała zwycięzcom 136. Podkreśl szereg, który jest poprawny chronologicznie od wydarzenia najwcześniejszego do najbliższego. a) drugi rozbiór Polski; wojna polsko rosyjska w obronie Konstytucji 3 Maja; przystąpienie króla do targowicy; powstanie kościuszkowskie; b)wojna polsko rosyjska w obronie Konstytucji 3 Maja; przystąpienie króla do targowicy; powstanie kościuszkowskie; drugi rozbiór Polski; c) wojna polsko rosyjska w obronie Konstytucji 3 Maja; przystąpienie króla do targowicy; drugi rozbiór Polski; powstanie kościuszkowskie Do tabelki wpisz poprawnie daty, postaci i wydarzenia: Mieszko I, 1000r., Bolesław Chrobry, 966r., wojna z Niemcami, Bolesław Krzywousty, zjazd w Gnieźnie, chrzest Polski, 1109r., Bolesław Śmiały, 972r., powstanie pogańskie. DATA POSTAĆ WYDARZENIE 17.

18 138. Przy wymienionych niżej postaciach historycznych wpisz odpowiednie wydarzenie wybrane spośród podanych w ramce. Sejm Wielki, Założenie Szkoły Rycerskiej, Bitwa pod Zieleńcami, wojna o niepodległość USA, piechota wybraniecka. a) Książę Józef Poniatowski.. b) Tadeusz Kościuszko. c) Stanisław August Poniatowski. d) Hugo Kołłątaj. e) Stefan Czarniecki 139. Nazwisko rodowe carycy Katarzyny II brzmiało: a) Habsburg b) Burbon c) Anhalt Zebst d) Wettin 140. Przeczytaj uważnie fragment tekstu źródłowego i odpowiedz na poniższe pytania: Zważywszy jego chwałę, potęgę i bogactwo, cesarz rzymski zawołał w podziwie:,,na koronę mego cesarstwa! To co widzę, większe jest, niż wieść głosiła!. I za radą swych dostojników dodał wobec wszystkich:,,nie godzi się takiego i tak wielkiego męża nazywać księciem lub hrabią, lecz wypada chlubnie wynieść go na tron królewski i uwieńczyć koroną. A zdjąwszy z głowy swej diadem cesarski włożył go na głowę Bolesława na zadatek przymierza i przyjaźni dał mu w darze gwóźdź z Krzyża Pańskiego wraz z włócznią św. Maurycego, w zamian za co Bolesław ofiarował mu ramię św. Wojciecha. a) Nazwij opisane wydarzenie b) Wymień głównych uczestników tego wydarzenia c) Podaj miejsce i datę tego wydarzenia 18.

19 d) Czego symbolem była włócznia św. Maurycego?. e) Kiedy i gdzie odbyła się pierwsza koronacja królewska Piasta. f) Kto był pierwszym królem Polski? 141. Wybierz właściwą odpowiedź spośród danych W wyniku schizmy wschodniej w XI wieku powstał Kościół: anglikański prawosławny protestancki muzułmański A B C D 142. Uzupełnij tabelę przyporządkuj każdemu władcy (1. 3.) ustanowiony przez niego przywilej (a d). Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych Ludwig Andegaweński Władysław Jagiełło Kazimierz Jagiellończyk a) cerekwicki b) czerwiński c) koszycki d) radomski A. 1a, 2d, 3b B. 1b, 2a, 3c C.1c, 2b, 3a D. 1d, 2c, 3b 19.

20 143. Przyporządkuj każdemu opisowi odpowiadające mu pojęcie. Wybierz pojęcia spośród oznaczonych literami A D. Zakreśl właściwe odpowiedzi w tabeli Miłość do własnego narodu połączona z szacunkiem do własnej i obcej kultury A B C D narodowej Podkreślenie wspólnoty ze wszystkimi A B C D narodami i krajami świata Uznanie, że własny naród jest A B C D najważniejszy, przy jednoczesnej niechęci do innych nacji a) nacjonalizm b) kosmopolityzm c) patriotyzm d) szowinizm 144.Oceń, które z poniższych zdań dotyczących Napoleona Bonaparte jest fałszywe. Zaznacz F przy zdaniu fałszywym A N. Bonaparte rozpoczął swoje rządy we Francji jako konsul, a w 1804 roku został cesarzem 144. B N. Bonaparte doprowadził do hegemonii Francji na kontynencie europejskim 144. C N. Bonaparte utworzył Związek Reński, Królestwo Włoch i Królestwo Polskie F F F 145. Uzupełnij poniższy tekst, przyporządkowując do każdego zdania prawidłową odpowiedź spośród oznaczonych literami A C. System lenny wykształcił się w Europie w wieku Podstawą tego systemu był związek między zwierzchnikiem, czyli a wasalem, który oddawał mu się w opiekę A. środkowej B. zachodniej C. wschodniej A. XI. B. XIII. C. XIV A. seniorem B. lennikiem C. feudałem 20.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział W obronie upadającej Rzeczpospolitej. 1. Uzupełnij zdania,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI.

Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI. 1 Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI. Poziom podstawowy (ocena dopuszczająca i dostateczna): Uczeń potrafi: poprawnie

Bardziej szczegółowo

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI Rozkład zaj ç w klasach IV VI szkoły podatawowej 25 Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI KLASA IV ROZDZIAŁ I JA I MOJE OTOCZENIE Temat 1. Kim jestem? (PP) istota i znaczenie narodzin dziecka dla

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV.

Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV. 1 Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV. Poziom podstawowy (ocena dopuszczająca i dostateczna): Uczeń potrafi: poprawnie

Bardziej szczegółowo

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE Przed wielkimi odkryciami geograficznymi znano tylko Europę, część Azji oraz północną Afrykę. W starożytności najlepszymi żeglarzami byli Fenicjanie oraz Grecy. W średniowieczu

Bardziej szczegółowo

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Eliminacje Rejonowe Witamy Cię w drugim etapie Konkursu Historycznego. Informacje dla Ucznia: 1. Przed Tobą test składający się

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Wojny w starożytnej Grecji

Wojny w starożytnej Grecji Temat Wojny w starożytnej Grecji Imperium Aleksandra Wielkiego Ekspansja Rzymu w czasach republiki Juliusz Cezar i Imperium Rzymskie Od drużyny książęcej do rycerstwa Zagadnienia obowiązujące w świecie

Bardziej szczegółowo

Drogi Uczniu, witaj w II etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Drogi Uczniu, witaj w II etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania. kod ucznia KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP II (Rejonowy) Drogi Uczniu, witaj w II etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie

Bardziej szczegółowo

ALMANACH POLSKI. 1934? v. -w. \NY POD R EDA K C.iA r ST. ARNOLDA. ... m W A R S Z, A W A - 19 3 5 POLSKIEGO INSTYTUTU WSPÓŁPRACY^ ZAGRANICĄ

ALMANACH POLSKI. 1934? v. -w. \NY POD R EDA K C.iA r ST. ARNOLDA. ... m W A R S Z, A W A - 19 3 5 POLSKIEGO INSTYTUTU WSPÓŁPRACY^ ZAGRANICĄ ALMANACH POLSKI 1934? v. -w \NY POD R EDA K C.iA r Dr. ST. ARNOLDA... m ik W 5* W A R S Z, A W A - 19 3 5 W Y D A W N I C T W O. POLSKIEGO INSTYTUTU WSPÓŁPRACY^ ZAGRANICĄ ( k a t * fyn.d Akc > Vv VaC

Bardziej szczegółowo

ROMAN GRODECKI STANISŁAW ZACHOROWSKI JAN DĄBROWSKI DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ UNIVERSITAS

ROMAN GRODECKI STANISŁAW ZACHOROWSKI JAN DĄBROWSKI DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ UNIVERSITAS ROMAN GRODECKI STANISŁAW ZACHOROWSKI JAN DĄBROWSKI DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ UNIVERSITAS DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ tom 1 do roku 1333 tom 2 od roku 1333 do 1506 ROMAN

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKI GEOGRAF FILIP KLUWER (1580-1622) TWÓRCA GRANIC WSPÓŁCZESNEJ EUROPY.

GDAŃSKI GEOGRAF FILIP KLUWER (1580-1622) TWÓRCA GRANIC WSPÓŁCZESNEJ EUROPY. Tomasz Bedyński GDAŃSKI GEOGRAF FILIP KLUWER (1580-1622) TWÓRCA GRANIC WSPÓŁCZESNEJ EUROPY. 1 Tomasz Bedyński GDAŃSKI GEOGRAF FILIP KLUWER (1580-1622) TWÓRCA GRANIC WSPÓŁCZESNEJ EUROPY. P rzesłaniem niniejszego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ:

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: Zadanie 1. (0 1) Oceń, które z poniższych zdań odnoszących się do skutków przemian w życiu człowieka jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym. 2. W wyniku przemian, które opisano

Bardziej szczegółowo

- 1 - Czesław Miłosz Historia Literatury Polskiej do roku 1939 Książka zalecana przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisana do zestawu książek pomocniczych do nauki języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Henryk Pająk DWA WIEKI POLSKIEJ GOLGOTY czyli Samotni wśród łotrów Prawda rodzi nienawiść Prawda rodzi nienawiść Prawda rodzi nienawiść Prawda rodzi

Henryk Pająk DWA WIEKI POLSKIEJ GOLGOTY czyli Samotni wśród łotrów Prawda rodzi nienawiść Prawda rodzi nienawiść Prawda rodzi nienawiść Prawda rodzi Henryk Pająk DWA WIEKI POLSKIEJ GOLGOTY czyli Samotni wśród łotrów Prawda rodzi nienawiść Prawda rodzi nienawiść Prawda rodzi nienawiść Prawda rodzi nienawiść Prawda rodzi nienawiść LUBLIN 1999 Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna.

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna. PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa. miasto ludzi wolnych

Warszawa. miasto ludzi wolnych Warszawa miasto ludzi wolnych Spis treści Historyczne obiekty i miejsca zaznaczone na mapie 2...Wstęp POCZĄTKI WARSZAWY 3...Narodziny miasta 4...Demokracja szlachecka ZŁOTA WOLNOŚĆ 5...Konfederacja warszawska

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA III etap edukacyjny I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania,

Bardziej szczegółowo

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Wyspiańskiego 16/6, 60-750 Poznań tel. 61 851 01 18 e-mail: wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Wyspiańskiego 16/6, 60-750 Poznań tel. 61 851 01 18 e-mail: wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net. PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK IV NUMER 3/2011 (12) Poznań 2011 2 Recenzenci działów: Bezpieczeństwo Narodowe: prof. dr hab. inż. Józef Buczyński Bezpieczeństwo Wewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

CZASY NOWOŻYTNE 1517-1914

CZASY NOWOŻYTNE 1517-1914 CZASY NOWOŻYTNE 1517-1914 Wielkie odkrycia geograficzne z końca XV wieku przyniosły Kościołowi nowe tereny działalności misyjnej. Renesans dał mu znakomite dzieła sztuki sakralnej. Chrześcijanie jednak

Bardziej szczegółowo

Rozbiory Polski. Polska około 1650

Rozbiory Polski. Polska około 1650 Rozbiory Polski Polska była potęgą katolicką i przez długi czas posiadała pozycję prawdziwego mocarstwa, które stało na granicach Europy (antemurale christianitatis) i broniło świat łaciński przed naporem

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Szanowni Państwo! Poniżej przedstawiamy wykaz konkretnych wymagań, który może być pomocnym narzędziem w ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów klasy VI korzystających z serii Wczoraj i dziś. Tabelaryczny

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL PESEL Układ graficzny CKE 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA KOD UCZNIA PESEL PESEL miejsce

Bardziej szczegółowo

Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH

Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH ZAŁĄCZNIK NR 8 Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH Wstęp 1. Terminologia zakres pojęciowy 2. Cechy charakterystyczne polskich

Bardziej szczegółowo

Warszawa. www.warsawtour.pl www.um.warszawa.pl. Warszawa

Warszawa. www.warsawtour.pl www.um.warszawa.pl. Warszawa www.um.warszawa.pl WARSZAWSKA INFORMACJA TURYSTYCZNA Tel. 22 194 31, 22 474 11 42 e-mail: info@warsawtour.pl Aktualne dane o wszystkich punktach Warszawskiej Informacji Turystycznej są dostępne na stronie.

Bardziej szczegółowo

Zjednoczenie Włoch i Niemiec

Zjednoczenie Włoch i Niemiec Zjednoczenie Włoch i Niemiec Rola premiera Prus Bismarcka w jednoczeniu. Ograniczył rolę opozycji liberalnej, rządził bez zgody parlamentu poprzez dekrety; Rozbudował armię, rozwój przemysłu związany z

Bardziej szczegółowo