Zaznacz poprawną odpowiedź. 1. Chrzest Polski a) 988 b) 966 c) Koronacja Stefana Batorego. a) 1576 b) 1520 c)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaznacz poprawną odpowiedź. 1. Chrzest Polski a) 988 b) 966 c) 843. 2. Koronacja Stefana Batorego. a) 1576 b) 1520 c) 1496. 3."

Transkrypt

1 Zaznacz poprawną odpowiedź. 1. Chrzest Polski a) 988 b) 966 c) Koronacja Stefana Batorego a) 1576 b) 1520 c) Hołd Pruski a) 1506 b) 1434 c) Potop szwedzki a) b) c) Pierwszy rozbiór Polski a) 1772 b) 1789 c) Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce a) 1981 b) 1970 c) Pierwsza wizyta Jana Pawła II w Polsce a) 1978 b) 1979 c) Przystąpienie Polski do NATO a) 1992 b) 1999 c)

2 9. Wybuch II wojny światowej a) b) c) Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej a) 2000 b) 2004 c) Rozmowy Okrągłego Stołu a) 1970 b) 1981 c) Uchwalenie Konstytucji 3 Maja a) 1776 b) 1789 c) Odkrycie Ameryki przez Kolumba a) 1492 b) 1598 c) Pokój w Budziszynie po wojnach z Niemcami a) 1308 b) 1018 c) Odsiecz wiedeńska Jana III Sobieskiego a) 1648 b) 1673 c) Wystąpienie Marcina Lutra a) 1415 b) 1517 c) Podpisanie unii lubelskiej między Polską i Litwą a) 1385 b) 1569 c) Koronacja Bolesława Śmiałego a) 1025 b) 1034 c) Testament Bolesława Krzywoustego a) 1226 b) 1241 c)

3 20. Założenie Akademii Krakowskiej przez Kazimierza Wielkiego a) 1370 b) 1364 c) Pokój w Oliwie po potopie szwedzkim a) 1721 b) 1560 c) Bitwa rycerstwa polskiego z Tatarami pod Legnicą a) 1241 b) 1454 c) Wkroczenie wojsk sowieckich do Polski ( II wojna światowa) a) b) c) III rozbiór Polski a) 1815 b) 1797 c) Bitwa pod Termopilami grecko perska a) 480 r. p. n. e b) 508 r. p. n. e c) 476 r. p. n. e 26. Czerwcowe wydarzenia,,poznańskie (PRL) a) 1970 b) 1956 c) )Uchwalenie konstytucji USA a) 1787 b) 1848 c) Bitwa pod Cecorą a) 1620 b) 1651 c) Ustanowienie pokoju religijnego w Augsburgu a) 1618 b) 1721 c) Koronacja I króla Polski B. Chrobrego a) 1025 b) 1079 c)

4 32. Bitwa wojów Mieszka z rycerzami Hodona pod Cedynią a) 966 b) 972 c) Okres istnienia Księstwa Warszawskiego a) b) c) Przegrana przez Polaków z Rosjanami bitwa pod Maciejowicami a) 1772 b) 1794 c) Początek neolitu a) ok r. p. n.e. b) ok r. p. n. e. c) ok r. p. n. e. 37. Wynalezienie pisma przez Sumerów a) ok r. p. n. e b) ok r. p. n. e c) 2000 r. p. n. e. 38. Powstanie Kodeksu Hammurabiego a) XVIII w. p. n. e. b) VII w. p. n. e. c) VI w. p. n. e. 39. Konfucjusz głosił swoje nauki na przełomie a) III i II w. p. n. e. b) VI i V w. p. n. e. c) IV i III w. p. n. e. 40. Bitwa grecko perska pod Maratonem a) 490 r. p. n. e. b) 479 r. p. n. e. c) 449 r. p. n. e. 41. Kultura minojska ( Kreta) rozwinęła się pod koniec a) III tysiąclecia p.n.e. b) VII w. p. n. e. c) 490 r. p.n.e. 42. Kultura mykeńska (Półwysep Peloponez Mykeny) sięga połowy a) II tysiąclecia p. n. e. b) III tysiąclecia p. n. e. c) I tysiąclecia p.n.e. 4.

5 43. Największą potęgę Ateny osiągnęły w a) VI w. p. n. e. b) IV w. p. n. e. c) V w. p. n. e. 44. Pierwszy bieg maratoński ery nowożytnych igrzysk olimpijskich odbył się w Atenach w roku a) 1896 b) 1900 c) ) Pierwsze igrzyska ery starożytnej odbyły się w Olimpii w roku a) 430 r. p. n. e. b) 776 r. p. n. e. c) 393 r. p. n. e. 46. Konrad Mazowiecki sprowadził Krzyżaków na ziemie polskie w roku a) 991 b) 1226 c) Powstanie,, Iliady i,, Odysei Homera a) VIII w. p. n. e. b) V w. p. n. e. c) VI w. p. n. e. 48. Panowanie ostatniego polskiego władcy S. A. Poniatowskiego a) b) c) Wiosnę Ludów w Europie, początek panowania Franciszka Józefa cesarza Austrii,,,gorączkę złota w Kalifornii łączy wspólna data a) 1848 b) 1776 c) Zdobycie Bastylii w Paryżu i początek Wielkiej Rewolucji Francuskiej a) 1789 b) 1683 c) Chrześcijańscy władcy europejscy organizowali wyprawy krzyżowe do Ziemi Świętej od a) X XIII b) XI XIII c) XII XIV 5.

6 52. Jedno stulecie było świadkiem takich wydarzeń jak: panowanie Cesarza Justyniana w Bizancjum, Budowa świątyni Haga Sophia w Konstantynopolu, narodziny proroka Mahometa a) VI w. b) IX w. c) III w. 53. Armie arabskie pokonane w bitwie pod Poitiers a) 862 b) 1066 c) Początek najazdów Wikingów w Europie datuje się na połowę a) X w. b) XII w. c) VIII w. 55. Wojna Stuletnia pomiędzy Anglią i Francją a) b) c) Masakra hugenotów w Noc Św. Bartłomieja we Francji a) 1815 b) 1572 c) Zrzucenie bomb atomowych przez Amerykanów na Hiroszimę i Nagasaki a) 1945 b) 1941 c) Zygmunt August II założył komisję morską w roku a) 1568 b) 1573 c) Zygmunt III Waza przeniósł Stolicę Polski z Krakowa do Warszawy po koniec wieku a) XVI b) XV c) XVII 6.

7 60. Wielka Wojna Polski (Władysław Jagiełło) z Zakonem Krzyżackim trwała w latach a) b) c) Bitwa morska pod Oliwą między flotą polską i szwedzką rozegrała się w roku a) 1627 b) 1657 c) Zwycięska przez stronę polską bitwa (powstania kościuszkowskiego) pod Racławicami stoczona została w roku a) 1768 b) 1773 c) Ludwik Węgierski wydał przywilej koszycki w roku a) 1385 b) 1374 c) Ogłoszenie Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych a) 1797 b) 1776 c) Państwo Wielkomorawskie powstało w pierwszej połowie wieku a) IX b) X c) V 66. Bitwa austriacko polska pod Raszynem a) 1813 b) 1809 c) Nadanie przez Napoleona Bonaparte konstytucji Księstwu Warszawskiemu a) 1807 b) 1812 c) Pokój w Tylży między Francją i Rosją podpisano w roku a) 1812 b) 1807 c) Państwo Kościelne na Półwyspie Apenińskim powstał w wieku a) V b) VII c) IX 70. Dynastia Jagiellonów panowała w Polsce w wiekach a) XIV XVI b) XIV XVII c) XIII XV 7.

8 71. Dynastia Piastów władała Polską w wiekach a) XIV XVI b) VIII XI c) X XIV 72. Trzech królów z dynastii Wazów rządziło Polską w wiekach a) XVI XVII b) XV XVIII c) XIV XVI 73. Zjazd w Gnieźnie Bolesław Chrobry i Otton III a) 1025 b) 1000 c) Pczątek konfederacji w Targowicy skierowanej przeciwko Rosji i królowi a) 1768 b) Zwycięska bitwa Polaków z Rosjanami pod Kłuszynem a) 1610 b) 1654 c) Traktat w Verdun podpisany przez wnuków Karola Wielkiego a) 843 b) 800 c) Podpisanie unii w Krewie między Polską i Litwą a) Traktat podpisany w Welawie i Bydgoszczy na mocy, którego Rzeczpospolita zrzekła się zwierzchności nad Prusami Książęcymi a) 1733 b) 1657 c) Mikołaj Rej, autor słów,, Niechaj narodowie wżdy postronne znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają żył w wieku a) XII b) XV c) XVI 80. Opublikowanie w Norymberdze dzieła Mikołaja Kopernika,, O obrotach ciał niebieskich a) 1473 b) 1616 c)

9 81. Wojska Rzeczpospolitej stoczyły dwukrotnie bitwę z Turkami pod Chocimiem a) 1610 i 1627 b) 1621 i 1673 c) 1651 i Data wybuchu powstania krakowskiego a) 1830 b) 1846 c) Pierwsza partia na ziemiach polskich,,wielki Proletariat powstała w roku a) 1893 b) 1905 c) Powstanie listopadowe wybuchło w roku a) 1846 b) Ogłoszenie branki do carskiego wojska i wybuch powstania styczniowego w Królestwie Polskim a) 1863 b) 1871 c) Powstanie Wielkopolskie wybuchło pod koniec grudnia w roku a) 1918 b) 1919 c) ,,Cud nad Wisłą, czyli bitwa warszawska między Polakami i Sowietami rozegrała się w roku a) 1917 b) 1922 c) Utworzenie przez gen. J. H. Dąbrowskiego we Włoszech u boku N. Bonaparte Legionów Polskich a) 1797 b) Powstanie Warszawskie a) b) c) Rosja i Prusy dokonały drugiego rozbioru Polski w roku a) 1772 b) 1793 c)

10 91. Sejm w Radomiu przyjmuje tzw. Statut Łaskiego i konstytucję Nihil Novi a) 1605 b) 1505 c) Budowa Bazyliki św. Piotra w Rzymie według projektu Donata Bramantego, z kopułą zaprojektowaną przez Michała Anioła a) XIV b) XV c) XVI 93. Wojna Wielkiego Księstwa Moskiewskiego z Rzecząpospolitą a) b) c) Bitwa pod Orszą armia polsko litewska pod wodzą Konstantego Ostrogskiego rozbija wojska moskiewskie a) 1525 b) 1510 c) Marcin Luter dokonał przekładu Biblii na język niemiecki a) 1415 b) 1517 c) Rozwiązanie zakonu krzyżackiego i jego sekularyzacja; jako Prusy Książęce staje się lennem Polski a) 1525 b) 1521 c) Turcy Sulejmana Wspaniałego pobili wojska węgierskie pod Mohaczem a) 1683 b) 1526 c) Założenie giełdy w Amsterdamie a) 1230 b) 1530 c) Zwycięstwo oręża polskiego pod dowództwem hetmana Jana Tarnowskiego nad wojskami mołdawskimi pod Obertynem a) 1553 b) 1520 c)

11 100. Ugoda sandomierska; wyznania protestanckie (wyj. arianie) deklarują wzajemną tolerancję religijną a) 1560 b) 1570 c) Król Stefan Batory zdobywa Połock, Wielkie Łuki i oblega Psków w czasie wojny o Inflanty między Polską i Moskwą a) b) c) Okres anarchii w Rosji, zwany,,smutą i występowanie na tron moskiewski samozwańczych carów a) b) c) Jan Karol Chodkiewicz odnosi zwycięstwo nad Szwedami pod Kircholmem a) 1579 b) 1605 c) Założenie w Amsterdamie Banku Narodowego - najważniejszego centrum wymiany pieniężnej w Europie a) 1609 b) 1740 c) Holendrzy zakładają w Ameryce Nowy Amsterdam (obecnie Nowy Jork) a) 1614 b ) 1745 c) Zbrojna wyprawa Aleksandra Wielkiego przeciwko Persji (Issos, Egipt, Gaugamela, Babilon, Iran, Indie) a) r. p. n. e. b) r. p. n. e. c) r. p. n. e Z krakowskich Oleandrów wyrusza do Kongresówki kompania kadrowa a) sierpień 1914 b) wrzesień 1915 c) grudzień Król Macedonii Filip II pokonuje siły Aten i Teb narzuca Grecji swoje zwierzchnictwo bitwa pod Cheroneją a) 287 r. p. n. e. b) 338 r. p. n. e. c) 146 r. p.n. e. 11.

12 109. Wojny punickie Rzymu z Kartaginą zakończone całkowitym zburzeniem Kartaginy i sprzedaniem jej mieszkańców do niewoli a) r. p. n. e. b) r. p. n.e. c) r. p. n. e Zbudowanie pierwszego w Rzymie Akweduktu i pierwszej bitej drogi z Rzymu do Kapui a) IV w. p. n. e. b) X w. p. n. e. c) I w. n. e Wybuch Wezuwiusza niszczy Pompeje i Herkulanum w a) 179 r. p. n. e. b) 79 r. c) 179 r Edykt mediolański Konstantyna Wielkiego zrównujący chrześcijaństwo z innymi religiami a) 410 b) 270 c) Misja chrystianizacyjna Irlandii przez misjonarza Patryka a) IX b) VII c) V 114. Odoaker pozbawia władzy ostatniego cesarza zachodniorzymskiego i odsyła insygnia cesarskie do Konstantynopola. Koniec zachodniej części cesarstwa rzymskiego a) 496 b) 476 c) Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny. a) 622 b) 632 c) Misja Cyryla i Metodego. Chrzest Wielkich Moraw w obrządku łacińskim a) 776 b) 965 c) Chrzest Włodzimierza Wielkiego i początek chrystianizacji Rusi w obrządku wschodnim a) 966 b) 988 c)

13 118. Powstaje Dagome iudex akt poddania,,państwa gnieźnieńskiego stolicy apostolskiej a) 991 b) 1018 c) Odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów a) Wybuch rewolucji październikowej w carskiej Rosji a) 1914 b) 1917 c) Bitwa narodów pod Lipskiem klęska Napoleona Bonaparte a) 1811 b) 1812 c) Generał Artur Wellington na czele wojsk koalicji antynapoleońskiej pokonuje cesarza Francuzów Bonapartego pod Waterloo a) 1814 b) 1815 c) Proklamowanie w Warszawie przez cara Aleksandra I Królestwa Polskiego na mocy ustaleń kongresu wiedeńskiego a) 1815 b) 1819 c) Budowa w Warszawie Cytadeli, która wraz z X Pawilonem staje się miejscem kaźni polskich patriotów a) b) c) Ignacy Łukasiewicz opracowuje metodę rafinacji ropy naftowej i konstruuje lampę naftową a pod Krosnem powstaje pierwszy szyb naftowy a) b) c) Proklamacja Abrahama Lincolna o zniesieniu niewolnictwa w USA a) 1776 b) 1787 c)

14 127.Oceń, czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe. Tekst pod tabelką. W Atenach i Sparcie panował ustrój demokratyczny. Obywatele Sparty mieli taki sam wpływ na rządy, jak obywatele Aten. P P F F a) W obradach zgromadzenia ludowego mógł brać udział każdy mężczyzna mający obywatelstwo ateńskie i ukończone 20 lat. Podczas obrad każdy mógł zabrać głos w dyskusjach. Decyzje zapadały drogą losowania. b) W zgromadzeniu mogli brać udział wszyscy obywatele Sparty, którzy ukończyli 30. Rok życia. Prawo przemawiania mieli tylko królowie, eforowie i członkowie geruzji. Do zgromadzenia należało przyjęcie lub odrzucenie zaproponowanych wniosków Która maksyma prawa rzymskiego mówi o tym, że prawo należy znać i według niego postępować? Prawo nie działa wstecz. A TAK NIE Ten uczynił, komu to przyniosło korzyść. B TAK NIE Nieznajomość prawa nie usprawiedliwia nikogo. C TAK NIE Nikt nie ponosi odpowiedzialności za swoje myśli. D TAK NIE 14.

15 129. Spośród poniżej podanych wydarzeń oznaczonych literami A D wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i ostatnie. Zaznacz litery, którymi oznaczono wybrane wydarzenia. A. Bitwa pod Grunwaldem B. Sprowadzenie krzyżaków do Polski C. Koronacja Bolesława Śmiałego D. Założenie Akademii Krakowskiej Wydarzenie chronologicznie pierwsze A B C D Wydarzenie chronologicznie ostatnie A B C D 130. Zaznacz zdania fałszywe (2) a) Wiktor Emanuel król Sardynii, pierwszy król Włoch.. b) Otto von Bismarck kanclerz Prus i II Rzeszy Niemieckiej c) Karol Darwin autor teorii trójpodziału władzy. d) Aleksander I ostatni car Rosji Dobierz w pary postaci historyczne i współczesne. Kolejność dowolna. a) królowa Jadwiga b) książę Bolesław Chrobry c) malarz Canaletto d) król Władysław Jagiełło e) cesarz Otton III f) król Stanisław August Poniatowski 15.

16 g) Messi h) Ronaldo I para przykład G H. II para.. III para.. IV para Wśród wymienionych niżej współczesnych państw podkreśl to, które nie należy do NATO a) Niemcy b) USA c) Rosja d) Kanada 133. Uporządkuj chronologicznie wydarzenia, wpisując przy cyfrach odpowiednie litery. Zacznij od wydarzenia najdawniejszego. a) powstanie Mazurka Dąbrowskiego we Włoszech b) wybór Polaka na papieża c) powstanie listopadowe d) ogłoszenie stanu wojennego e) powstanie styczniowe Po każdym z opisów postaci wpisz o kogo chodzi. a) Zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną, zawarł pokój z Krzyżakami, założył Uniwersytet w Krakowie, ujednolicił prawo w kraju.. b) Żona Zygmunta Starego, matka Zygmunta Augusta, pochodziła z włoskiego księstwa Bari, protektorka kultury włoskiej w Polsce c) Uczestnik wojny o wolność Stanów Zjednoczonych, stanął na czele insurekcji, wydał uniwersały poprawiające sytuację chłopów, wśród jego żołnierzy byli kosynierzy, odmówił współpracy z Napoleonem Bonaparte. 16.

17 d) Syn Siemomysła, ojciec Bolesława Chrobrego, dokumentem Dagome iudex oddał Państwo Polan pod opiekę papiestwa, przyjął chrzest Dewiza widniejąca na orderze Virtuti Militari brzmi: a) Cnocie wojskowej b) Zasłużonym na polu chwały c) Chwała zwyciężonym d) Chwała zwycięzcom 136. Podkreśl szereg, który jest poprawny chronologicznie od wydarzenia najwcześniejszego do najbliższego. a) drugi rozbiór Polski; wojna polsko rosyjska w obronie Konstytucji 3 Maja; przystąpienie króla do targowicy; powstanie kościuszkowskie; b)wojna polsko rosyjska w obronie Konstytucji 3 Maja; przystąpienie króla do targowicy; powstanie kościuszkowskie; drugi rozbiór Polski; c) wojna polsko rosyjska w obronie Konstytucji 3 Maja; przystąpienie króla do targowicy; drugi rozbiór Polski; powstanie kościuszkowskie Do tabelki wpisz poprawnie daty, postaci i wydarzenia: Mieszko I, 1000r., Bolesław Chrobry, 966r., wojna z Niemcami, Bolesław Krzywousty, zjazd w Gnieźnie, chrzest Polski, 1109r., Bolesław Śmiały, 972r., powstanie pogańskie. DATA POSTAĆ WYDARZENIE 17.

18 138. Przy wymienionych niżej postaciach historycznych wpisz odpowiednie wydarzenie wybrane spośród podanych w ramce. Sejm Wielki, Założenie Szkoły Rycerskiej, Bitwa pod Zieleńcami, wojna o niepodległość USA, piechota wybraniecka. a) Książę Józef Poniatowski.. b) Tadeusz Kościuszko. c) Stanisław August Poniatowski. d) Hugo Kołłątaj. e) Stefan Czarniecki 139. Nazwisko rodowe carycy Katarzyny II brzmiało: a) Habsburg b) Burbon c) Anhalt Zebst d) Wettin 140. Przeczytaj uważnie fragment tekstu źródłowego i odpowiedz na poniższe pytania: Zważywszy jego chwałę, potęgę i bogactwo, cesarz rzymski zawołał w podziwie:,,na koronę mego cesarstwa! To co widzę, większe jest, niż wieść głosiła!. I za radą swych dostojników dodał wobec wszystkich:,,nie godzi się takiego i tak wielkiego męża nazywać księciem lub hrabią, lecz wypada chlubnie wynieść go na tron królewski i uwieńczyć koroną. A zdjąwszy z głowy swej diadem cesarski włożył go na głowę Bolesława na zadatek przymierza i przyjaźni dał mu w darze gwóźdź z Krzyża Pańskiego wraz z włócznią św. Maurycego, w zamian za co Bolesław ofiarował mu ramię św. Wojciecha. a) Nazwij opisane wydarzenie b) Wymień głównych uczestników tego wydarzenia c) Podaj miejsce i datę tego wydarzenia 18.

19 d) Czego symbolem była włócznia św. Maurycego?. e) Kiedy i gdzie odbyła się pierwsza koronacja królewska Piasta. f) Kto był pierwszym królem Polski? 141. Wybierz właściwą odpowiedź spośród danych W wyniku schizmy wschodniej w XI wieku powstał Kościół: anglikański prawosławny protestancki muzułmański A B C D 142. Uzupełnij tabelę przyporządkuj każdemu władcy (1. 3.) ustanowiony przez niego przywilej (a d). Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych Ludwig Andegaweński Władysław Jagiełło Kazimierz Jagiellończyk a) cerekwicki b) czerwiński c) koszycki d) radomski A. 1a, 2d, 3b B. 1b, 2a, 3c C.1c, 2b, 3a D. 1d, 2c, 3b 19.

20 143. Przyporządkuj każdemu opisowi odpowiadające mu pojęcie. Wybierz pojęcia spośród oznaczonych literami A D. Zakreśl właściwe odpowiedzi w tabeli Miłość do własnego narodu połączona z szacunkiem do własnej i obcej kultury A B C D narodowej Podkreślenie wspólnoty ze wszystkimi A B C D narodami i krajami świata Uznanie, że własny naród jest A B C D najważniejszy, przy jednoczesnej niechęci do innych nacji a) nacjonalizm b) kosmopolityzm c) patriotyzm d) szowinizm 144.Oceń, które z poniższych zdań dotyczących Napoleona Bonaparte jest fałszywe. Zaznacz F przy zdaniu fałszywym A N. Bonaparte rozpoczął swoje rządy we Francji jako konsul, a w 1804 roku został cesarzem 144. B N. Bonaparte doprowadził do hegemonii Francji na kontynencie europejskim 144. C N. Bonaparte utworzył Związek Reński, Królestwo Włoch i Królestwo Polskie F F F 145. Uzupełnij poniższy tekst, przyporządkowując do każdego zdania prawidłową odpowiedź spośród oznaczonych literami A C. System lenny wykształcił się w Europie w wieku Podstawą tego systemu był związek między zwierzchnikiem, czyli a wasalem, który oddawał mu się w opiekę A. środkowej B. zachodniej C. wschodniej A. XI. B. XIII. C. XIV A. seniorem B. lennikiem C. feudałem 20.

997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla. najazd niemiecki i ruski wygnany z kraju

997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla. najazd niemiecki i ruski wygnany z kraju książę Mieszko I X wiek powstaje Polska (jakie plemiona?) 966 chrzest Polski 972 - Cedynia król Bolesław Chrobry 997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla król Mieszko II

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

Powtórka przed egzaminem mapy

Powtórka przed egzaminem mapy Powtórka przed egzaminem mapy 1. Starożytność. a) Najstarsze starożytne cywilizacje. A Egipt, B Palestyna, Izrael, Jerozolima, C Mezopotamia, D Grecja b) Starożytna Grecja. A góra Olimp, B Ateny, C- Olimpia

Bardziej szczegółowo

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii TEST POWTÓRZENIOWY KLASA III od starożytności do XVI wieku. 1.Określ czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe a) proces przeobrażania się gatunków to rewolucja b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła

Bardziej szczegółowo

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją.

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją. XVII wiek Wiek XVII w Polsce Wojny ze Szwecją. Przyczyny: - Władcy Szwecji chcieli zdobyć ziemie mogące być zapleczem rolniczym kraju - Walka o dominację na Morzu Bałtyckim - Dążenie Zygmunta III Wazy

Bardziej szczegółowo

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Eliminacje Rejonowe Witamy Cię w drugim etapie Konkursu Historycznego. Informacje dla Ucznia: 1. Przed Tobą test składający się

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej Sprawdzian IV Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej GRUPA A Zadanie 1. (0 3 pkt) Podkreśl te pojęcia i postacie, które odnoszą się do konfederacji targowickiej. patriotyzm, zdrada, Seweryn Rzewuski, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

Bolesław Chrobry (992-1025) 1000 - Zjazd Gnieźnieński 1025 - koronacja Chrobrego na króla Polski i jego śmierć.

Bolesław Chrobry (992-1025) 1000 - Zjazd Gnieźnieński 1025 - koronacja Chrobrego na króla Polski i jego śmierć. Dynastia Piastów: Mieszko I (966-992) 966 - Chrzest Polski. Bolesław Chrobry (992-1025) 1000 - Zjazd Gnieźnieński 1025 - koronacja Chrobrego na króla Polski i jego śmierć. Bolesław Krzywousty (1102-1138)

Bardziej szczegółowo

Era dłuższy okres czasu zapoczątkowany jakimś ważnym wydarzeniem (np. narodzinami Chrystusa) tak ważnym, że od tego momentu zaczynamy liczyć czas.

Era dłuższy okres czasu zapoczątkowany jakimś ważnym wydarzeniem (np. narodzinami Chrystusa) tak ważnym, że od tego momentu zaczynamy liczyć czas. Podstawowe zagadnienia z chronologii. Podstawowe pojęcia: Chronologia nauka o mierzeniu czasu, kolejności następowania po sobie wydarzeń, zjawisk, a także oznaczenie wydarzenia, zjawiska wg przyjętego

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014. Zadania egzaminacyjne Historia - wersja B kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014. Zadania egzaminacyjne Historia - wersja B kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 Zadania egzaminacyjne Historia - wersja B kod ucznia... Zadanie 1. (1 pkt) Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Wpisz P, jeśli

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi.

Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi. Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi. I. Józef Poniatowski... II. Ignacy Krasicki... A. sekretarz Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Koszalinie Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Szkoła Podstawowa nr 17 w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ:

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: Zadanie 1. (0 1) Oceń, które z poniższych zdań odnoszących się do skutków przemian w życiu człowieka jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym. 2. W wyniku przemian, które opisano

Bardziej szczegółowo

Zadania egzaminacyjne HISTORIA

Zadania egzaminacyjne HISTORIA Wersja B Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013 Zadania egzaminacyjne HISTORIA kod ucznia... Zadanie 1. (1 pkt) Ogółem: / 30 : 1,5 = /20 Poniżej przedstawiony został ciężkozbrojny

Bardziej szczegółowo

I. Nowy człowiek w nowym świecie wiek XVI

I. Nowy człowiek w nowym świecie wiek XVI BADANIE WYNIKÓW NAUCZANIA Z HISTORII W KLASIE II I. Nowy człowiek w nowym świecie wiek XVI 1. Przyporządkuj wymienionym w tabeli twórcom ich dzieła. ( 0 6 ) A. projekt kopuły Bazyliki św. Piotra w Rzymie

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Jagiellończyk ( 1447-1492)

Kazimierz Jagiellończyk ( 1447-1492) Uzupełnij fragment drzewa genealogicznego. Kazimierz Jagiellończyk ( 1447-1492) Jan I Olbracht Anna Jagiellonka Aleksander Jagiellończyk Katarzyna Jagiellonka... 1492-1501 1501-1506 1506-1548 planowany

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja A kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja A kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja A kod ucznia... Punkty:../ 20 Zadanie 1. (1 pkt) Podaj nazwę miasta-państwa. Nazwa miasta-państwa...

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap rejonowy

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap rejonowy pieczątka WKK Kod ucznia - - Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap rejonowy Drogi Uczniu, Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL Układ graficzny CKE 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny KLUCZ ODPOWIEDZI K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Zadanie 1. max. 7 p. Wiosna Ludów na ziemiach polskich Zaznacz w tabeli (wpisując w odpowiednią rubrykę literę ), czy poniższe

Bardziej szczegółowo

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50.

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50. TEMATY ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Semestr III klasa IIB 2015/16 1. Proszę wymienić cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

Początki rządów Jagiellonów

Początki rządów Jagiellonów Początki rządów Jagiellonów 1. Andegawenowie na polskim tronie Łokietek i Kazimierz Wielki dogadywali się w sprawie sukcesji z Węgrami (Kazimierz Wielki w 1339 r. w Wyszehradzie) 1370 r. umiera Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA

Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA Dział I: Starożytność 1. Wskaż, które z państw nie należało do państw hellenistycznych. a) Egipt b) Indie c) Mezopotamia

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Termin Wydarzenie 2 września2013 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2i 3 stycznia 2013 r. Dzień wolny po odpracowaniu w dniu 14 i 28 września 2013r. Grudzień 2013 Próbne egzaminy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY ETAP II REJONOWY SZKOŁA PODSTAWOWA. 14 stycznia 2011 r. Czas trwania 120 minut

OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY ETAP II REJONOWY SZKOŁA PODSTAWOWA. 14 stycznia 2011 r. Czas trwania 120 minut OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683 od Obertyna do Wiednia ETAP II REJONOWY SZKOŁA PODSTAWOWA 14 stycznia 2011 r. Czas trwania 120 minut. Kod ucznia

Bardziej szczegółowo

Kongres wiedeński. Kongres się nie posuwa, on tańczy

Kongres wiedeński. Kongres się nie posuwa, on tańczy Kongres wiedeński Kongres się nie posuwa, on tańczy 1. Zwołanie kongresu w Wiedniu Wiosna 1814 r. armie VI koalicji wchodzą do Paryża i detronizują Napoleona Królem został Ludwik XVIII, Bonaparte na Elbie

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL PESEL Układ graficzny CKE 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL PESEL miejsce na naklejkę

Bardziej szczegółowo

HABSBURGOWIE I JAGIELLONOWIE RODZINNA RYWALIZACJA

HABSBURGOWIE I JAGIELLONOWIE RODZINNA RYWALIZACJA HABSBURGOWIE I JAGIELLONOWIE RODZINNA RYWALIZACJA Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii HABSBURGOWIE I JAGIELLONOWIE RODZINNA RYWALIZACJA. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY INSTRUKCJA DLA UCZNIA 1. Sprawdź czy test zawiera 7 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 2. Na tej stronie wpisz swój

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (0-1 pkt) Zaznacz szereg, w którym została zachowana właściwa kolejność:

Zadanie 1. (0-1 pkt) Zaznacz szereg, w którym została zachowana właściwa kolejność: Zadanie 1. (0-1 pkt) Zaznacz szereg, w którym została zachowana właściwa kolejność: A) chrzest Polski, wstąpienie na tron Mieszka I, bitwa pod Cedynią B) bitwa pod Cedynią, chrzest Polski, wstąpienie na

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013. Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013. Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia... Wersja A Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013 Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia... Ogółem: / 30 : 1,5 = /20 Zadanie 1. (1 pkt) Poniżej przedstawiony został ciężkozbrojny

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Eliminacje szkolne Witamy Cię w eliminacjach szkolnych Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Gratulujemy i życzymy

Bardziej szczegółowo

CHRONOLOGIA WŁADCÓW POLSKI

CHRONOLOGIA WŁADCÓW POLSKI CHRONOLOGIA WŁADCÓW POLSKI Władca Lata Dynastia Koronowany/ Ważne wydarzenia historyczne za jego panowania panowania nie Mieszko I ok. 960-992 Piastów nie 966 r. chrzest Polski. 972 r. wygrana bitwa pod

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z Arkusza I można uzyskać maksymalnie 100 punktów, model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Koszalinie Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Szkoła Podstawowa Nr 17 w Koszalinie Szkoła Podstawowa Nr

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 1. Pierwszy król Polski, który pochodził z dynastii Piastów to:

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Michał Krzywicki Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z historii stworzony przez naszego eksperta.

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 5. Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat. 1. Oblicz, ile lat minęło od

Sprawdzian nr 5. Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat. 1. Oblicz, ile lat minęło od Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat GRUPA A 8 1. Oblicz, ile lat minęło od wynalezienia nowej metody druku przez Jana Gutenberga do opublikowania w 1543 roku dzieła Mikołaja Kopernika O obrotach sfer niebieskich.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (1 p.) Oceń, które z podanych niżej zdań jest fałszywe. Zaznacz F przy zdaniu fałszywym.

Zadanie 1. (1 p.) Oceń, które z podanych niżej zdań jest fałszywe. Zaznacz F przy zdaniu fałszywym. Zadanie 1. (1 p.) Oceń, które z podanych niżej zdań jest fałszywe. Zaznacz F przy zdaniu fałszywym. 1. Osiadły tryb życia pierwszych ludzi opierał się na budowie osad i wiosek oraz na uprawie roślin. 2.

Bardziej szczegółowo

Wojny w starożytnej Grecji

Wojny w starożytnej Grecji Temat Wojny w starożytnej Grecji Imperium Aleksandra Wielkiego Ekspansja Rzymu w czasach republiki Juliusz Cezar i Imperium Rzymskie Od drużyny książęcej do rycerstwa Zagadnienia obowiązujące w świecie

Bardziej szczegółowo

Celem wielkich wypraw morskich w XV i XVI wieku było pragnienie:

Celem wielkich wypraw morskich w XV i XVI wieku było pragnienie: Zadanie 1. (0-1 pkt) Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. Humanizm to prąd umysłowy, który: A) interesował się głównie sztuką B) koncentrował się na człowieku C) stawiał na pierwszym miejscu naukę D)

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 1. Rozdział I. Początek wieków średnich. 1. Na taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę, która rozpoczyna średniowiecze.

Sprawdzian nr 1. Rozdział I. Początek wieków średnich. 1. Na taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę, która rozpoczyna średniowiecze. Rozdział I. Początek wieków średnich GRUPA A 0 1. Na taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę, która rozpoczyna średniowiecze. 400 500 600 700 800 2. Uzupełnij poniższe zdania. a) Słowianie zasiedlili

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I Strona1 Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I......... Imię i nazwisko uczennicy/ucznia klasa nr w dzienniku Liczba uzyskanych punktów:... ocena:... Podpis

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL PESEL

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL PESEL Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYNIKÓW NAUCZANIA Z HISTORII W KLASIE II. 1. Przyporządkuj wymienionym w tabeli twórcom ich dzieła. ( 0 6 )

BADANIE WYNIKÓW NAUCZANIA Z HISTORII W KLASIE II. 1. Przyporządkuj wymienionym w tabeli twórcom ich dzieła. ( 0 6 ) BADANIE WYNIKÓW NAUCZANIA Z HISTORII W KLASIE II 1. Przyporządkuj wymienionym w tabeli twórcom ich dzieła. ( 0 6 ) A. projekt kopuły Bazyliki św. Piotra w Rzymie B. freski na sklepieniu kaplicy Sykstyńskiej

Bardziej szczegółowo

Historia i rzeczywistość

Historia i rzeczywistość Historia i rzeczywistość LITWA Powierzchnia 65.200 km2 Ludność ok. 3.400.000 Stolica Wilno Najdłuższa rzeka - Niemen LITWA - HISTORIA 1009 pierwsza wzmianka 1253 koronacja I króla Litwy Mendoga I Chrzest

Bardziej szczegółowo

Panowanie ostatnich Jagiellonów

Panowanie ostatnich Jagiellonów Panowanie ostatnich Jagiellonów 1. Wojny na wschodzie Wielkie Księstwo Moskiewskie za panowania Iwana III Srogiego w 1492 r. atakuje litewską Wiaźmę i tereny nad Oką 1500 r. Księstwo wchodzi w granice

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut. Materiały

Bardziej szczegółowo

Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r.

Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r. Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r. Pracownia UKD rozpoczęła prace nad nowym wydaniem Tablic skróconych

Bardziej szczegółowo

WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw zadań zawiera 13 stron

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: źródło historyczne, era, epoka, potrafi na podstawie daty rocznej określić wiek

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8 Od autorów....................................... 8 I. Wprowadzenie do historii 1. Dzieje historia historiografia...................... 12 Czym jest historia?............................... 12 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE MONETY HABSBURGÓW MARIA TERESA I PÓŹNIEJSZE KATALOG

ŚLĄSKIE MONETY HABSBURGÓW MARIA TERESA I PÓŹNIEJSZE KATALOG ŚLĄSKIE MONETY HABSBURGÓW MARIA TERESA I PÓŹNIEJSZE KATALOG Piotr Kalinowski KALETY 2006 Słowo wstępu Katalog, który macie Państwo przed sobą powstał na podstawie wydanego w 1988 dzieła Ivo Halački Mince

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. ZAGADNIENIE Początki Polski. WYMAGANIA PODSTAWOWE. UCZEŃ: opowiada legendę o początkach państwa polskiego odczytuje z mapy zamieszczonej w podręczniku nazwy najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest ocena, która pozwala określić zakres wiedzy i umiejętności opanowany przez ucznia.

Bardziej szczegółowo

XI WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

XI WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM XI WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Nr kodu: Etap rejonowy 1 stycznia 2011 r. Test godzina 12.0 1.0 INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU Gratulujemy dobrego rezultatu w eliminacjach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM Rozdział I. Początki cywilizacji Dzięki treściom zawartym w pierwszej części programu uczniowie poznają najdawniejsze dzieje człowieka oraz historię

Bardziej szczegółowo

-WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY- ETAP SZKOLNY

-WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY- ETAP SZKOLNY -WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY- ETAP SZKOLNY Drogi uczniu! Prosimy uważnie przeczytać polecenia i odpowiedzieć na pytania (odpowiedzi tylko i wyłącznie zaznaczamy w karcie odpowiedzi, znajdującej się

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMACJA TEKSTU Europa doby napoleońskiej

TRANSFORMACJA TEKSTU Europa doby napoleońskiej Szymon Andrzejewski IV rok, gr. I TRANSFORMACJA TEKSTU Europa doby napoleońskiej K. Przybysz, W. J. Jakubowski, M. Włodarczyk, Historia dla gimnazjalistów. Dzieje nowożytne. Podręcznik. Klasa II, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C.

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Rozdział II. Za wolną Polskę GRUPA A 0 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Wykrzyknąłem z uniesieniem [ ]: Niech żyje Polska wolna, cała i niepodległa!, co w ogóle

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian II. Trudny wiek XVII

Sprawdzian II. Trudny wiek XVII Sprawdzian II Trudny wiek XVII GRUP Zadanie 1. (0 3 pkt) Podkreśl te pojęcia i postacie, które odnoszą się do rewolucji w XVII w. w nglii. Oliver romwell, fronda, król słońce, egzekucja Karola I, chwalebna

Bardziej szczegółowo

HISTORIA CZĘŚĆ I I Ę ( 1335 1740 )

HISTORIA CZĘŚĆ I I Ę ( 1335 1740 ) HISTORIA ŚLĄSKA CZĘŚĆ I I Ę ( 1335 1740 ) HISTORIA ŚLĄSKA Wśród krajów korony św. Wacława ( 1335 1526 ) ŚLĄSK POD RZĄDAMI Ą PIASTÓW ŚLĄSKICH (1138 1335) Kazimierz Wielki (1333-1370) 1370) Utrata Śląska

Bardziej szczegółowo

1. W jakim stylu została zbudowana koszalińska katedra? a) romańskim b) gotyckim c) renesansowym d) barokowy

1. W jakim stylu została zbudowana koszalińska katedra? a) romańskim b) gotyckim c) renesansowym d) barokowy Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, Test składa się z 33

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z historii dla II klasy liceum.

Sprawdzian z historii dla II klasy liceum. Sprawdzian z historii dla II klasy liceum. 1. Do kaŝdego z władców dobierz jego małŝonkę: 1) Zygmunt August -... 2) Zygmunt Stary -... 3) Władysław Waza -.. 4) Jan Kazimierz -... 5) Jan Sobieski -... Barbara

Bardziej szczegółowo

142 - Historia Polski Jesteś zalogowany(a) jako Recenzent (Wyloguj) Plan tygodniowy. Jak poruszać się po platformie Moodle? Kreatywna szkoła ZP_142

142 - Historia Polski Jesteś zalogowany(a) jako Recenzent (Wyloguj) Plan tygodniowy. Jak poruszać się po platformie Moodle? Kreatywna szkoła ZP_142 142 - Historia Polski Jesteś zalogowany(a) jako Recenzent (Wyloguj) Kreatywna szkoła ZP_142 Osoby Uczestnicy Aktywności Certificates Czaty Fora dyskusyjne Quizy Quizy Hot Potatoes Zadania Zasoby Szukaj

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE MONETY HABSBURGÓW LEOPOLD KATALOG

ŚLĄSKIE MONETY HABSBURGÓW LEOPOLD KATALOG ŚLĄSKIE MONETY HABSBURGÓW LEOPOLD KATALOG Piotr Kalinowski KALETY 2006 Słowo wstępu Katalog, który macie Państwo przed sobą powstał na podstawie wydanego w 1988 dzieła Ivo Halački Mince Ziemí Koruny České.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla ucznia

Instrukcja dla ucznia KONKURS HISTORYCZNY UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO Instrukcja dla ucznia... kod ucznia Drogi uczestniku konkursu historycznego! 1. Przed Tobą zestaw składający się z 7 stron

Bardziej szczegółowo

Anna Korzycka Rok IV, gr.1. Mapa i plan w dydaktyce historii. Pytania. Poziom: szkoła podstawowa, klasa 5.

Anna Korzycka Rok IV, gr.1. Mapa i plan w dydaktyce historii. Pytania. Poziom: szkoła podstawowa, klasa 5. Anna Korzycka Rok IV, gr.1 Mapa i plan w dydaktyce historii. Pytania Poziom: szkoła podstawowa, klasa 5. 1. Na podstawie mapy Polska za Bolesława Chrobrego podaj miejscowości będące siedzibami arcybiskupa

Bardziej szczegółowo

SPIS MAP. typ mapy: statyczna/ dynamiczna/ animacja 1. 2. 3. 4.

SPIS MAP. typ mapy: statyczna/ dynamiczna/ animacja 1. 2. 3. 4. Postępowanie nr BZP.243.20.2014.KP Załącznik nr 2a do SIWZ SPIS MAP Zaprojektowanie i wykonanie 218 autorskich map historycznych na potrzeby przygotowywanych przez Zamawiającego e-podręczników z przedmiotów:

Bardziej szczegółowo

WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw zadań zawiera 14 stron

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla uczniów gimnazjów - etap szkolny

K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla uczniów gimnazjów - etap szkolny kod pracy ucznia... pieczątka nagłówkowa szkoły K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla uczniów gimnazjów - etap szkolny Przemiany społeczno-gospodarcze, kulturowe, ideologiczne i polityczne w Polsce (Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA

SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA Monety kolekcjonerskie SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA Bolesław Chrobry SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA Wyjątkowa seria złotych i srebrnych monet kolekcjonerskich o nominałach 500 zł i 50 zł SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej

Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej ISSN 2080-7759 Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej R. 4 Nr 6 (24) Listopad-grudzień 2011 r. 93/94 Historia Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa Aktualności 1. W listopadzie

Bardziej szczegółowo

14. Uzupełnij zadanie, wpisując w miejsce wykropkowane wyrazy wymienione w ramce. (0-4)

14. Uzupełnij zadanie, wpisując w miejsce wykropkowane wyrazy wymienione w ramce. (0-4) 14. Uzupełnij zadanie, wpisując w miejsce wykropkowane wyrazy wymienione w ramce. (0-4) monarchia konstytucyjna, republiki, rządy dyrektoriatu, dyktatura jakobinów W okresie Wielkiej Rewolucji burżuazyjnej

Bardziej szczegółowo

POSTACIE HISTORYCZNE

POSTACIE HISTORYCZNE POSTACIE HISTORYCZNE STAROŻYTNOŚĆ STAROŻYTNOŚĆ HAMMURABI KRÓL BABILONU, SPISAŁ PIERWSZY ZNANY KODEKS PRAWA RAMZES II- FARAON, WIELKI BUDOWICZY ŚWIĄTYŃ I PAŁACÓW, ABRAHAM, MOJŻESZ, DAWID- POSTACIE BIBLIJNE

Bardziej szczegółowo

- W wyniku rady wyroczni część mieszkańców Tery opuściła wyspę - PRAWDA

- W wyniku rady wyroczni część mieszkańców Tery opuściła wyspę - PRAWDA Odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego 2014 HISTORIA I WOS 1. W wyniku przemian, które opisano w tekście doszło do powstania osiadłych wspólnot rolników - PRAWDA 2. Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tekstu

Bardziej szczegółowo

KONKURS HISTORYCZNY dla uczniów gimnazjów etap szkolny rok szkolny 2014/2015

KONKURS HISTORYCZNY dla uczniów gimnazjów etap szkolny rok szkolny 2014/2015 KONKURS HISTORYCZNY dla uczniów gimnazjów etap szkolny rok szkolny 2014/2015 Drogi Olimpijczyku! Uczestniczysz w etapie szkolnym Konkursu Historycznego. Do rozwiązania masz test składający się z 18 zadań.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia powtórzeniowe z historii i społeczeństwa - rozdział 1 i 2

Zagadnienia powtórzeniowe z historii i społeczeństwa - rozdział 1 i 2 Zagadnienia powtórzeniowe z historii i społeczeństwa - rozdział 1 i 2 Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca I. Tak jak Grecy i Rzymianie

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko.klasa.. 1. Wytłumacz pojęcia: (0-4) Polis-.. Hellada-. Agora- Dramat-.. 2. Wymień pięciu bogów greckich (0-5) 3. Diagram przedstawia ukształtowanie terenu Grecji. Wyjaśnij związek pomiędzy

Bardziej szczegółowo

MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE

MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE 2015.05.11 1 BALTIJOS JŪRA LENKIJOS IR LIETUVOS KONCEPCIJOSE IR POLITIKOJE: ŽVILGSNIS Į LIETUVIŠKUS VADOVĖLIUS / MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE

Bardziej szczegółowo

DATY KLASA I. Lp. DATA WYDARZENIE

DATY KLASA I. Lp. DATA WYDARZENIE DATY KLASA I Lp. DATA WYDARZENIE 1 ok. 5 4 mln lat temu (ewolucja hominidów oddzieliła się od ewolucji małp) PREHISTORIA okres od powstania Ziemi aż do czasów historycznych Prahistoria najdłuższy okres

Bardziej szczegółowo

Francja od konsulatu do cesarstwa. Każdy z Was nosi w plecaku buławę marszałkowską Napoleon Bonaparte

Francja od konsulatu do cesarstwa. Każdy z Was nosi w plecaku buławę marszałkowską Napoleon Bonaparte Francja od konsulatu do cesarstwa Każdy z Was nosi w plecaku buławę marszałkowską Napoleon Bonaparte 1. Rządy dyrektoriatu Forma rządów po zamachu 9 thermidora Rada Starszych i Rada 500-set wybierała 5

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

ETAP REJONOWY SZKOŁA PODSTAWOWA. 10 grudnia 2014 r. Zestaw zadań

ETAP REJONOWY SZKOŁA PODSTAWOWA. 10 grudnia 2014 r. Zestaw zadań XX OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY IM. MAJORA MARKA GAJEWSKIEGO LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO W LATACH 972 1514. OD CEDYNI DO ORSZY ETAP REJONOWY SZKOŁA PODSTAWOWA 10 grudnia 2014 r. Zestaw

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI

INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI Zapraszamy wszystkich do udziału w internetowym konkursie historycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Konkurs składa się z pytań testowych,

Bardziej szczegółowo

L I G A M I Ę D Z Y P R Z E D M I O T O W A H I S T O R I A - G I M N A Z J U M

L I G A M I Ę D Z Y P R Z E D M I O T O W A H I S T O R I A - G I M N A Z J U M Mapa do zadania 1. Źródło: D. Przybytek, S. Mierzwa, Atlas Historia dla szkoły podstawowej, Wydawnictwo Europa 2004 r., s. 8. Zadanie 1. (1 p.) Określ, do którego okresu w dziejach Polski odnosi się zamieszczona

Bardziej szczegółowo

Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Wskazuje najważniejsze przyczyny wielkich odkryć geograficznych.

Bardziej szczegółowo

Zjednoczenie Niemiec

Zjednoczenie Niemiec Zjednoczenie Niemiec 1. Drugie Cesarstwo we Francji lipiec 1851 - Ludwik Napoleon żąda od Zgromadzenia rewizji konstytucji, gdyż chce być wybrany po raz drugi (konstytucja nie przewidywała reelekcji prezydenta);

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA KOD UCZNIA MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA INSTRUKCJA DLA UCZNIA 1. Sprawdź czy test zawiera 7 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 2. Na tej stronie wpisz swój kod numer szkoły,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: uczeń posiada wiedzę na ocenę bardzo dobrą, ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem; wskazuje

Bardziej szczegółowo

Polska, jako państwo etyki, kultury i Prawa Cywilizacji Łacińskiej 966-1793

Polska, jako państwo etyki, kultury i Prawa Cywilizacji Łacińskiej 966-1793 Polska, jako państwo etyki, kultury i Prawa Cywilizacji Łacińskiej 966-1793 Słowianie Zachodni X wiek Chrzest roku 966 Przyjęcie zasad organizacji państwa: prowadzenie Kancelarii i Dyplomacji oraz przejęcie

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONOWIE NOTATKI Z LEKCJI

JAGIELLONOWIE NOTATKI Z LEKCJI JAGIELLONOWIE NOTATKI Z LEKCJI 1. UNIA POLSKI Z LITWĄ. WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO NA TRONIE POLSKIM 1. 1339 r. zjazd w Wyszehradzie umowa sukcesyjna K. Wielkiego. Po bezpotomnej śmierci ostatniego Piasta rządy

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Roman Wróbel Rzeczpospolita Obojga Narodów

Roman Wróbel Rzeczpospolita Obojga Narodów Roman Wróbel Rzeczpospolita Obojga Narodów Pierwsza wolna elekcja odbyła się wiosną 1573 roku. O tron polski postanowili walczyć: władca Moskwy Iwan IV Groźny, książę Ernest Habsburg i brat króla Francji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Etap rejonowy Witamy Cię w etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Gratulujemy i życzymy sukcesu. 1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN WSTĘPNY DLA KANDYDATÓW DO GIMNAZJUM AKADEMICKIEGO W

EGZAMIN WSTĘPNY DLA KANDYDATÓW DO GIMNAZJUM AKADEMICKIEGO W KOD UCZNIA EGZAMIN WSTĘPNY DLA KANDYDATÓW DO GIMNAZJUM AKADEMICKIEGO W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH 21.05.2011, godz. 10.30 Czas pracy: 60 min. JĘZYK POLSKI Przeczytaj kilkakrotnie załączony tekst

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-H1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H1U KWIECIEŃ 2015 Zadanie

Bardziej szczegółowo