wersja polska / english version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wersja polska / english version"

Transkrypt

1 2011 wersja polska / english version

2

3

4 Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, Warszawa Departament Informacji, Promocji i Szkoleń tel ISBN Egzemplarz bezpłatny Publisher: Ministry of Regional Development Wspólna Street 2/4, Warsaw Department of Information, Promotion and Training tel ISBN Free copy 4 Koordynacja i redakcja: Smartlink Sp. z o.o. Projekt graficzny: Katarzyna Rymorz Fotoedycja i skład: Maciej Pachowicz Autorzy tekstów: Joanna Godlewska, Jerzy Gontarz, Marcin Mońka/Presso Media + Design, Agata Rokita, Andrzej Szoszkiewicz Tłumaczenie: Noam Translations Native speaker: David Nebuwa Co-ordination & editing: Smartlink Ltd. Graphic design: Katarzyna Rymorz Photoedition & page layout: Maciej Pachowicz Texts: Joanna Godlewska, Jerzy Gontarz, Marcin Mońka/Presso Media + Design, Agata Rokita, Andrzej Szoszkiewicz Translation: Noam Translations Native speaker: David Nebuwa Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Publication part-financed by the European Union within the Technical Assistance Operational Programme

5 Szanowni Państwo, Dear Readers, Oscar Wilde pisał, że Artysta jest twórcą piękna. Patrząc na zwycięskie i nominowane projekty tegorocznej edycji konkursu Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich, trzeba powiedzieć, że stworzyli je prawdziwi artyści. Oscar Wilde once wrote that The artist is the creator of beautiful things. Looking at the winning and nominated projects of this year s edition of the competition Poland Even More Beautiful. Seven Miracles of EU Funds, one must say that they were created by true artists. Fot. Archiwum MRR/Photo: MRD archives W tym roku do konkursu zgłosiły się zarówno projekty duże, o znaczeniu ponadregionalnym, jak i małe, przyciągające turystów niepowtarzalną atmosferą. Nowoczesne obiekty, jak Muzeum Fryderyka Chopina, przeplatały się z podziemnymi i naziemnymi trasami turystycznymi w Krakowie oraz z miejscami, które perfekcyjnie łączą naukę z zabawą. Na uwagę zasługuje również biblioteka w Opolu, której pomysłodawcy udowadniają, że w dobie komputerów i internetu czytanie nie musi być nudne. Coraz więcej dzieje się w Polsce również w obszarze aktywnego wypoczynku, co pokazują projekty dotyczące Międzynarodowych Zlotów Morsów czy budowy ośrodków rekreacyjnych w Przysieczy i Łękuku Małym. Podczas realizacji projektów pamiętano również o potrzebach różnych grup turystów, w tym niepełnosprawnych. This year s edition featured big, supra-regional projects, as well as small ones, attracting tourists with their unique atmosphere. Modern facilities, such as the Fryderyk Chopin Museum, intertwined with underground and surface tourist routes in Krakow and places that perfectly combine learning and fun. A project that deserves special attention is the Library in Opole, whose originators prove that, in the era of computers and the Internet, reading doesn t have to be boring. Projects such as those related to the International Winterbathers Rally or the building of recreation centres in Przysiecz and Łękuk Mały prove that the active leisure area is developing dynamically. The projects took into account the needs of different groups of tourists, including disabled persons. 5 Po raz czwarty oddaję w Państwa ręce album wypełniony Cudami Funduszy Europejskich. Teksty i zdjęcia są dowodem na to, że Polska wciąż się zmienia, rozwija i pięknieje. Zachęcam Państwa do podróży szlakiem przedstawionych w albumie projektów. Mam nadzieję, że staną się one inspiracją do realizacji kolejnych przedsięwzięć. This is the fourth time I present to you an album filled with the Miracles of European Funds. The texts and pictures included in it prove that Poland keeps changing, developing and growing more beautiful. I encourage you to take a trip along the route of the projects presented in the album. I hope they will become an inspiration for future ventures. Już dziś serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej, jubileuszowej piątej edycji konkursu, która odbędzie się w przyszłym roku. I would also like to invite you to take part in the fifth, jubilee edition of the competition, which will take place next year. Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska Minister of Regional Development

6 6 IV edycja konkursu Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich Po raz czwarty Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zorganizowało konkurs Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów zrealizowanych przy współfinansowaniu z Funduszy Europejskich, które przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Polski. Główne nagrody przyznawane są w 7 kategoriach: Rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa) Zabytek Produkt promocyjny (np. wydawnictwo, portal, kampania promocyjna) Obiekt turystyczny (np. hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe) Turystyka aktywna (np. ścieżki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty sportowo-rekreacyjne) Turystyka transgraniczna i międzynarodowa Obszary wiejskie (np. agroturystyka, usługi turystyczne, rewitalizacja wsi i obiektów porolniczych) W tym roku do Biura Konkursu napłynęła rekordowa liczba 208 zgłoszeń o 50% więcej niż w 2010 r. Najwięcej projektów przysłano z województw: małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Najbardziej zacięta rywalizacja panowała w kategorii Turystyka aktywna (41 projektów), Obiekt turystyczny (39) i Zabytek (26). W każdej kategorii Kapituła Konkursu nominowała po trzy projekty do nagród głównych, a następnie spośród nich wybrała 7 Cudów Funduszy Europejskich. Wybór nie był łatwy ze względu na dużą liczbę i wysoką jakość zgromadzonych projektów. Kapituła zbierała się trzykrotnie, by dokładnie przeanalizować nadesłane ankiety i wyłonić laureatów. Wszystkie prezentowane w albumie projekty zaliczają się do grona najlepszych praktyk wykorzystania Funduszy Europejskich. Wiele z nich już od dnia otwarcia stało się ważnymi atrakcjami na turystycznej mapie Polski. The 4th edition of the competition Poland Even More Beautiful. Seven Miracles of EU Funds This is the fourth time the Ministry of Regional Development has organised the competition Poland Even More Beautiful. Seven Miracles of EU Funds. The aim of the competition is to choose the best EU Funds co-financed projects that have contributed to increasing the attractiveness of Poland s tourist and cultural offer. Main prizes are awarded in 7 categories: Revitalization (urban area, post-industrial and post-military area, utility space) Historic building Promotional product (e.g. publisher, website, promotional campaign) Venue (e.g. hotel, restaurant, museum, congress centre) Active tourism (e.g. bike routes, water routes, tourist routes, recreation parks, sports and recreation centres) Cross-border and international tourism Rural areas (e.g. agrotourism, tourist services, countryside and post-agricultural objects revitalization) This year the Competition Office received a record number of 208 applications 50% more than in The majority of the projects came from the Małopolska, Silesia, and Lower Silesia provinces. The most fierce competition was in the Active Tourism category (41 projects), Venue (39) and Historic Building (26). Three projects from each category were nominated by the Competition Jury for the main prizes. Then the Jury chose the seven best from among them the Seven Miracles of European Funds. The verdict was difficult to reach due to the large number of projects and their high quality. The Jury met three times to examine the submitted questionnaires and to choose the winners. All the projects presented in the album fall into the group of the best practices in the use of European Funds. Many of them became important attractions on the tourist map of Poland immediately after opening.

7 Spis treści Obiekt turystyczny...8 Contents Venue Rewitalizacja...24 Revitalization...24 Zabytek...40 Historic Building...40 Produkt promocyjny...56 Promotional Product...56 Turystyka aktywna...72 Active Tourism...72 Turystyka transgraniczna i międzynarodowa...88 Cross-border and International Tourism...88 Obszary wiejskie Rural Areas...104

8 8

9 Obiekt turystyczny Venue

10 Kulturalno-naukowa wizytówka Polski nagroda główna 10 Jak zagrać na laserowej harfie? Jak lata się na dywanie i czy wygodnie jest leżeć na gwoździach? Jak pracuje nasz szkielet podczas jazdy na rowerze i co potrafią zagrać roboty w teatrze? Tego między innymi można się dowiedzieć w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Z interaktywnymi urządzeniami i eksponatami jest to nie tylko wyjątkowe i niezwykłe miejsce w skali Polski to także jeden z najnowocześniejszych tego typu ośrodków w Europie. W nowo wybudowanym budynku o powierzchni niemal 20 tys. m² mieści się sześć wystaw stałych z prawie 500 urządzeniami i eksponatami, które można dotykać i wykorzystywać do doświadczeń. Taka forma poznawania tajemnic świata daje szansę doskonałej, edukacyjnej zabawy. Największa wystawa Człowiek i środowisko dotyczy całego gatunku homo sapiens. Zwiedzający mogą zbadać możliwości swojego organizmu i porównać je do potencjałów innych ludzi, a także, co ciekawe różnych gatunków zwierząt. W dziale Świat w ruchu można się przekonać, że wszystko, co otacza człowieka, jest w ciągłym ruchu. Ziemia krąży wokół Słońca, krew płynie w żyłach, nieustannie przemieszczają się cząsteczki powietrza. W galerii Korzenie cywilizacji goście zostają zaproszeni w podróż od najstarszych źródeł cywilizacji aż do dalekiej przyszłości. Strefa światła, najbardziej mroczna wystawa, pozwala lepiej poznać własności światła. Zwiedzający doświadczają różnych iluzji optycznych. Galeria RE: generacja została stworzona specjalnie dla młodych ludzi, wkraczających w dorosłe życie. Eksperymenty, które udaje się tu przeprowadzić, pomagają poznać tajniki ludzkiej psychiki i relacji z otoczeniem. Najmłodszym gościom Centrum dedykowana jest szósta stała wystawa Bzzz!. Przedszkolaki mogą się tu wspólnie bawić, uczyć, rozpoznawać kształty, dźwięki, kolory, a nawet zapachy. W Centrum działa także Teatr Robotyczny, pierwszy na świecie teatr, w którym aktorami są człekokształtne roboty. Już w lecie 2011 r. ruszy również cyfrowe planetarium jedno z najnowocześniejszych w Europie. Średnica jego kopuły wynosi 16 m. Będą tu prezentowane nie tylko spektakle dotyczące nocnego nieba jak w ofercie tradycyjnych planetariów ale także widowiska multimedialne poświęcone różnym dziedzinom nauki. W Centrum Nauki Kopernik organizowane są wystawy czasowe i konferencje. Podczas prezydencji Polski w UE w drugiej połowie 2011 r. będzie ono miejscem ważnych spotkań międzynarodowych. Z tego nowoczesnego miejsca, inwestującego w naukę i edukację kulturalną, naprawdę można być dumnym.

11 Poland s cultural and scientific showcase How do you play the laser harp? How do you fly the magic carpet? Is lying on nails comfortable? How does the human skeleton move while riding a bike? What robots can play in the theatre? You can find answers to these and many other questions at the Copernicus Science Centre in Warsaw. The Centre s interactive exhibits make it an exceptional place in Poland and one of the most modern sites of this kind in Europe. Over an area of 20 thousand square meters, the centre houses six permanent exhibitions featuring nearly 500 devices and exhibits you can touch, make experiments with, use to discover the mysteries of the world around us, and, most importantly, learn through fun. The largest of the exhibitions Humans and the Environment is devoted to the Homo Sapiens. Here the visitors have a chance to examine their physical shape and compare their performance with that of other people and... wild animals. The section entitled On the Move gives the visitors an opportunity to find out that the world surrounding us is constantly on the move the Earth circles the Sun, the blood flows in our veins and the air particles float in the atmosphere. In the section Roots of Civilization, the visitors take a journey from the times of the oldest civilization to a distant future. The darkness of the Lightzone exhibition allows you to better understand the properties of light and experience various optical illusions. RE: Generation was created especially for young people about to enter adulthood. Through a variety of experiments the visitors can explore the human mind and learn about the rules governing the relationships between people. Buzz! is dedicated to the youngest visitors of the Centre. Here they can play and learn together, recognize shapes, sounds, colours and smells. The Centre also boasts a Robotic Theatre, the first theatre in the world with programmable manshaped robots as actors. Scheduled for opening in the summer of 2011, the Centre s digital and multifunctional planetarium equipped with a 16-meter diameter dome is one of the most modern planetariums in Europe. Apart from night sky shows, the planetarium will feature multimedia events devoted to different fields of science. The Copernicus Science Centre hosts temporary exhibitions and conferences. In the second half of 2011, during the term of the Polish Presidency in the EU, the Centre will be a venue of many international events. One can be really proud of this modern place investing in science and cultural education. main award 11

12 Kategoria Obiekt turystyczny Projekt: Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Projektodawca: Miasto Stołeczne Warszawa Lokalizacja: Warszawa, woj. mazowieckie Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Dofinansowanie z UE: zł Category Venue 12 Project: Building of the Copernicus Science Centre in Warsaw Beneficiary: The Capital City of Warsaw Location: Warsaw, Mazovia Province Programme: Operational Programme Infrastructure and Environment, 11.2 Development and improvement of cultural infrastructure of supra-regional importance EU Subsidies: PLN 207,000,000 Centrum Nauki Kopernik niezwykłe miejsce na skalę Europy (fot. Piotr Waniorek/Żelazna Studio) The Copernicus Science Centre a unique place in Europe (photo: Piotr Waniorek/Żelazna Studio) Nowoczesna bryła skrywa sześć wystaw stałych z prawie 500 urządzeniami i eksponatami (fot. Piotr Waniorek/Żelazna Studio) The modern shape of the building shelters six permanent exhibitions with almost 500 installations and exhibits (photo: Piotr Waniorek/Żelazna Studio) Str. 9 od lewej: Piotr Waniorek/Żelazna Studio, Janusz Tatarkiewicz/Smartlink, Marcin Czechowicz Page 9 from the left: Piotr Waniorek/Żelazna Studio, Janusz Tatarkiewicz/Smartlink, Marcin Czechowicz

13 13

14 14 Niecodzienne doświadczenia jak zagrać na laserowej harfie? (fot. Centrum Nauki Kopernik) Unusual experiments how to play the laser harp? (photo: Copernicus Science Centre) Również nauka potrzebuje artystycznej oprawy (fot. Piotr Waniorek/Żelazna Studio) Science needs an artistic look, too (photo: Piotr Waniorek/Żelazna Studio) Odkrywanie tajemnic świata w doskonałej, edukacyjnej zabawie (fot. Centrum Nauki Kopernik) Unveiling the mysteries of the world though a great, educational fun (photo: Copernicus Science Centre)

15 15

16 Odzyskane korzenie 16 nominacja Gdy w XIX w. porządkowano krakowski Rynek Główny, wyburzono naziemne kondygnacje kramów kupieckich, obydwa budynki wagi miejskiej oraz ratusza. Piwnice zostawiono i przykryto kamiennymi płytami. Przez dziesięciolecia krakowianie i turyści nie zdawali sobie sprawy z tajemnic, jakie kryją się w podziemiach rynku. Pomysł na zbudowanie trasy podziemnej zrodził się przypadkowo, podczas prac archeologicznych prowadzonych w latach , poprzedzających przebudowę miejskich toalet. Archeolodzy odkryli wtedy wiele cennych reliktów Krakowa z XI w. Nie wszyscy przyjęli z entuzjazmem ideę utworzenia muzeum. Spora grupa ekspertów domagała się jedynie zabezpieczenia znaleziska, zasypania i ponownego przykrycia kamiennymi płytami. Z kolei zwolennicy otwarcia podziemi dla turystów nie ukrywali, że będzie to wyzwanie kosztowne i trudne do zrealizowania. Ostatecznie zwyciężyła koncepcja utworzenia podziemnej ekspozycji. Problem finansowy został rozwiązany dzięki dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Odkryte podziemia ze względu na wysoki stopień degradacji wymagały szeregu prac konserwatorskich, izolacji ścian, założenia infrastruktury technicznej ciągów wentylacyjnych i klimatyzacji. Równolegle autorzy wystawy i projektanci pracowali nad częścią ekspozycyjną. Prace obejmowały m.in. aranżację plastyczną wystawy, zakup i montaż sprzętu wystawowego i audiowizualnego. Pod rynkiem zastaliśmy naturalną scenografię w postaci średniowiecznych reliktów piwnic domów i kramów oraz brukowanych ulic. Naszym celem było takie poprowadzenie narracji, żeby maksymalnie zainteresować zwiedzających, a jednocześnie nie naruszyć zastanej struktury mówi Mieczysław Bielawski, współautor scenariusza trasy. Projektanci sięgnęli po nowoczesne formy przekazu, takie jak kapsuły czasu, forum i prezentacje multimedialne. Wielu tych rozwiązań nie stosowano do tej pory w muzeach. Zainstalowany na początku trasy ekran parowy dotychczas był wykorzystywany do ekspozycji najbardziej luksusowych towarów, w tym najnowszych modeli samochodów. Z myślą o najmłodszych przygotowano spektakl opowiadający historię wędrówki Szewczyka Skuby na Wawel i jego potyczki ze smokiem. Ciekawostką jest to, że lalki poruszane są za pomocą pneumatycznych mechanizmów, zsynchronizowanych z efektami dźwiękowymi i świetlnymi. W Krakowie powstał największy podziemny szlak turystyczny w Europie, który od początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających. W ciągu pierwszych trzech miesięcy po otwarciu (27 września 2010 r.) trasą przeszło już 100 tys. osób. Do końca tego roku spodziewanych jest 250 tys. gości.

17 Roots recovered Remodelling of the Main Square in the 19th century lead to the demolition of market stalls, two buildings of the city scales and the town hall. Basements survived but were covered with stone slabs. For decades, residents and tourists were not aware of the mysteries hidden under the market square. The idea to create an underground route arose by accident during archaeological works carried out between , during the renovation of the city toilets. At that time, archaeologists discovered many valuable 11th century relics of Krakow s past. Not everyone was enthusiastic about the idea to create a museum. A large group of experts insisted on securing the findings, covering them up and replacing the stone slabs. Even advocates of opening of the undergrounds to the public admitted that it would be an expensive and challenging task, both in view of the construction works and the substance. Finally, the idea to create an underground exhibition gained the upper hand. The financial problem was solved thanks to a subsidy from the European Regional Development Fund. Due to a high degree of deterioration, the uncovered basements required a number of preservation measures, insulation of the walls, new technical infrastructure (cables, pipes), ventilation and air-conditioning ducts. At the same time, authors and designers would work on the exhibition. The work included: the artistic arrangement of the exhibition, purchasing and installation of audiovisual equipment for the exhibition the underground location offered a natural scene in the form of medieval relics cellars of houses and stalls, paved streets. The objective of our narrative was to raise maximum interest without upsetting the existing structure says Mieczysław Bielawski, co-author of the route s scenario. The designers employed new forms of expression, such as time capsules, a forum and multi-media presentations. Many of them had not been used in museums before. The fog screen installed at the beginning of the route had previously been only used for the presentation of luxurious goods, including the newest car models. For the youngest visitors, the authors prepared a puppet show telling the story of Skuba, a shoemaker s boy who defeated the dragon in the Wawel Castle. Interestingly, the puppets are powered by pneumatic mechanisms and coordinated with sound and light effects. Krakow has now the largest underground tourist route in Europe, which has enjoyed massive interest since its opening. In the first three months after the opening (27 of September 2010) 100 thousand people took the route. 250 thousand visitors are expected by the end of this year. nomination 17

18 Kategoria Obiekt turystyczny Projekt: Śladem europejskiej tożsamości Krakowa szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego Projektodawca: Gmina Miejska Kraków Lokalizacja: Kraków, woj. małopolskie Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka , 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Dofinansowanie z UE: ,40 zł Category Venue 18 Project: In the footsteps of Krakow s European Identity a tourist route through the vaults under the Main Square Beneficiary: The Krakow Municipal Commune Location: Krakow, Małopolska Province Programme: Operational Programme Innovative Economy , 6.4 Investments in tourism products of supra-regional importance EU Subsidies: PLN 13,734, Pod płytą Rynku Głównego biegnie największy podziemny szlak turystyczny w Europie (fot. Janusz Tatarkiewicz/Smartlink) Europe s longest underground route runs under the Main Market Square (photo: Janusz Tatarkiewicz/Smartlink) Relikty przeszłości wydobyte w teraźniejszości (fot. Janusz Tatarkiewicz/Smartlink) Relics of the past discovered in modernity (photo: Janusz Tatarkiewicz/Smartlink)

19 19

20 Doświadczanie Chopina 20 nominacja Wyjątkowość Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie polega na połączeniu tradycji i nowoczesności. Z jednej strony w wyniku realizacji projektu barokowy Zamek Ostrogskich odzyskał dawną świetność i zachował ciekawe architektonicznie wnętrza. Zagospodarowano nawet niszczejące do tej pory piwnice budynku. Z drugiej zaś strony goście Muzeum doświadczają geniuszu Chopina za pomocą najnowszych technologii i multimedialnych prezentacji. To pierwsze muzeum, gdzie muzykę odbiera się wszystkimi zmysłami nie tylko słuchając jej brzmienia, ale też chłonąc zapach fiołków czy podziwiając grę świateł zmieniających się w zależności od tonacji muzyki. Zwiedzający mogą oglądać filmy i zdjęcia, słuchać utworów wielkiego Polaka, przekładać strony wirtualnych manuskryptów kompozytora. Muzeum Fryderyka Chopina jest najnowocześniejszym biograficznym muzeum w Europie Środkowo-Wschodniej. Instytucja jest zaprojektowana tak, żeby każdy, niezależnie od wieku i wiedzy muzycznej, znalazł coś dla siebie. Na czterech poziomach znajduje się kilkanaście sal, które przedstawiają najważniejsze etapy życia Chopina. Goście udają się w podróż do lat dzieciństwa w Żelazowej Woli, młodości w Warszawie, okresu dojrzałego życia w Paryżu i podróży po Europie. Poznać można także kobiety, które odegrały ważną rolę w życiu artysty. Poruszające dla każdego zwiedzającego jest mroczne pomieszczenie poświęcone ostatnim chwilom wielkiego twórcy. Oczywiście muzeum ma też elementy radosne. Na uwagę zasługuje specjalna sala dla dzieci. Dzięki multimediom najmłodsi goście, sadowiąc się na wygodnych poduchach, mogą przybliżyć sobie postać wybitnego muzyka i jego twórczość. Mają też okazję zapoznać się z jedną z piękniejszych warszawskich legend o Złotej Kaczce, która zamieszkiwała podziemia Zamku Ostrogskich. W Muzeum Fryderyka Chopina zgromadzono największą kolekcję pamiątek po artyście na świecie. Są tu jego rękopisy, autografy muzyczne, obrazy, listy oraz pamiątki osobiste, jak np. niezwykle cenny ostatni fortepian muzyka. Zobaczyć można kosmyk włosów jego ukochanej George Sand oraz zasuszone kwiaty z łoża śmierci artysty. Wszechobecny jest tu nie tylko duch mistrza, ale też jego muzyka. Dobiega ona z licznych głośników. Koneserzy mogą jej słuchać w odosobnieniu, w specjalnie przygotowanych kabinach i przy licznych multimedialnych eksponatach. Muzeum Fryderyka Chopina, mimo niewiele ponadrocznej działalności, stało się ważnym punktem na kulturalnej mapie stolicy. Organizowane są tu liczne imprezy, koncerty, wykłady, lekcje dla szkół. To miejsce, które przyciąga miłośników geniuszu Chopina nie tylko z Polski, ale i z całego świata.

21 Experiencing Chopin The uniqueness of the Fryderyk Chopin Museum in Warsaw lies in its exceptional blend of tradition and modernity. On the one hand, as a result of the project, the baroque Ostrogski Castle was restored its former grandeur, and its captivating interiors were preserved. On the other hand, the visitors experience Chopin s genius through the latest multimedia technology. This is the first museum where music can be felt with all senses, not only by listening to it, but also by breathing in the smell of violets or by admiring a play of lights changing with the music. The visitors can watch films and see photos, listen to the music of the great Pole and turn the pages of the composer s virtual manuscripts. The Fryderyk Chopin Museum is the most modern biographical museum in Central and Eastern Europe. The museum has been designed in such a way as to allow everyone to find something interesting for themselves irrespective of their age and knowledge of music. The four-storey building houses several rooms depicting the most important events in Chopin s life. The visitors take a trip through Chopin s childhood years in Żelazowa Wola, his youth in Warsaw, his adult life in Paris, as well as the period of his travels across Europe. One can also meet the women who played an important role in the composer s life. One of the most moving places in the museum is the dark room devoted to Chopin s last moments. Naturally, the Museum has also joyful elements. It features a special room dedicated to children. Thanks to the multimedia systems, the youngest visitors have the opportunity to learn about the composer and his music, sitting on large, comfortable cushions. They also get to know the legend of a Golden Duck, which once lived in the dungeons of the Ostrogski Castle. The museum houses the world s biggest collection of exhibits related to Fryderyk Chopin, including the original scores of his music, paintings, letters and personal memorabilia, such as the composer s priceless last piano, a lock of hair, which once belonged to his beloved George Sand, and dried flowers from his death bed. The spirit of the composer is present all over the museum. So is his music, which can be heard from loudspeakers. Music lovers have the opportunity to listen to it in the privacy of special booths or at the numerous multimedia exhibits. Although the museum was opened merely a year and a half ago, it has already become an important cultural site on the map of Warsaw, hosting numerous events, concerts, lectures and lessons for schools. The museum attracts the fans of Chopin s genius from all over the world. nomination 21

22 Kategoria Obiekt turystyczny Projekt: Dziedzictwo Chopina na szlaku Traktu Królewskiego w Zamku Ostrogskich w Warszawie Projektodawca: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina Lokalizacja: Warszawa, woj. mazowieckie Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym Dofinansowanie z UE: zł Category Venue 22 Project: Chopin s Heritage Along the Royal Tract In the Ostrogski Castle In Warsaw Beneficiary: Fryderyk Chopin National Institute Location: Warsaw, Mazovia Province Programme: Operational Programme Infrastructure and Environment, 11.1 Protecting and maintaining cultural heritage of over-regional importance EU Subsidies: PLN 30,695,314 Połączenie tradycji i nowoczesności decyduje o wyjątkowości miejsca (fot. Marcin Czechowicz) An unusual place a blend of tradition and modernity (photo: Marcin Czechowicz) Stylizowane wnętrza pomieszczeń przenoszą nas do epoki Chopina (fot. Marcin Czechowicz) The interiors take us back to Chopin s times (photo: Marcin Czechowicz)

23 23

24 24

25 Rewitalizacja Revitalization

26 Otwarta księga nagroda główna 26 W dobie multimediów i internetu czytelników tradycyjnych książek wcale nie musi ubywać. Biblioteki nie będą tracić na znaczeniu, o ile dostosują swoją ofertę do zmieniających się potrzeb swoich odbiorców. Najlepszym przykładem są biblioteki skandynawskie, które nadal pełnią funkcję ważnych placówek kulturalnych i społecznych. Istotny jest nie tylko dobry księgozbiór i kompetentny personel, lecz także wygląd oraz funkcjonalność budynku. Taki obiekt powinien zaciekawić i zachęcić do wejścia osobę, która jeszcze nigdy nie przekroczyła progu biblioteki mówi Elżbieta Kampa, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. A gdy już ten próg przekroczy, najlepiej, by została dłużej i stała się naszym regularnym gościem. Właśnie w Opolu dzięki dotacji z Funduszy Europejskich powstała jedna z najnowocześniejszych bibliotek publicznych w kraju. Przeszklony gmach projektu opolskich architektów Małgorzaty i Andrzeja Zatwarnickich z pracowni Architop jest świetnie wkomponowany w XIX-wieczną zabudowę centrum. Uwagę przyciąga prosta w formie, szara elewacja z nadrukowanymi wierszami Edwarda Stachury. Z kolei od strony parku, dzięki zastosowaniu dużej szklanej tafli, uzyskano złudzenie przenikania zieleni drzew do wnętrza gmachu. W środku położono nacisk na nowoczesność i funkcjonalność, zapewniając czytelnikom łatwość i komfort korzystania z biblioteki, a pracownikom sprawny obieg książek i obsługę administracyjną. Budynek składa się nie tylko z magazynów i wypożyczalni, ale też z wielu innych nowocześnie wyposażonych pomieszczeń. Na parterze zlokalizowano czytelnię prasy, foyer i salę konferencyjną. Czytelników zaprasza również kawiarenka. Na kolejnych kondygnacjach usytuowano m.in. wypożyczalnię dla dzieci, pokój bajek z widokiem na patio, antresolę z gablotą edukacyjną, wypożyczalnię i czytelnię dla dorosłych oraz mediatekę. Obiekt wyposażony jest w sprzęt multimedialny i komputerowy wraz z systemem zabezpieczenia zbiorów. Czytelnicy, którzy cenią sobie czas, mogą korzystać z katalogu online oraz samoobsługowego punktu wypożyczania i zwrotu książek. Opolska biblioteka to nie tylko książki. Oferuje również bogaty program imprez skierowany do wszystkich grup wiekowych. W tym roku bibliotekarze zaplanowali aż 360 imprez. Uwagę zwracają takie wydarzenia, jak festiwal Cztery pory książki, Opolska jesień literacka, Dni literatury dziecięcej czy Konwent gier planszowych. Z myślą o rodzinie w każdą sobotę odbywają się Sobotnie spotkania w bibliotece. Współczesna biblioteka nie może być jedynie wypożyczalnią książek. Powinna być miejscem rekreacji dla wszystkich mieszkańców podkreśla Elżbieta Kampa.

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich;

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Questions of foreigners visiting The Szołaysky House (The Szołayski House, a Branch of MNK situated in the City Center close to the Main Square

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Mgr Ewa Nowak Katowice SUM

Mgr Ewa Nowak Katowice SUM Mgr Ewa Nowak Katowice SUM biblioteka główna śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach w innej siedzibie Abstract The Main Library of the Medical University of Silesia in Katowice has been located

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa,,Jerozolimskie Point to nowoczesny obiekt biurowy o p.u. 4 157 m 2 zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami i dbałością o komfort pracy.

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House The Jan Matejko House a Branch of the National Museum in Krakow and the oldest biographical museum

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

FEATURES. Modern architecture. Attractive location at Marii Konopnickiej Street. and close to the Vistula Boulevards A view on the Wawel Royal Castle

FEATURES. Modern architecture. Attractive location at Marii Konopnickiej Street. and close to the Vistula Boulevards A view on the Wawel Royal Castle WSTĘP Naszym celem było stworzenie niepowtarzalnego miejsca na mapie Krakowa, charakteryzującego się doskonałą lokalizacją, unikalnymi widokami oraz elastyczną aranżacją przestrzeni. Miejsca, które w naturalny

Bardziej szczegółowo

WAN S.A. P R E-L E T. Powierzchnia użytkowa (naziemna) 3 820 m Powierzchnia działki 1 865 m2. Usable surface 3 820 sq. m Area of the plot 1 865 sq.

WAN S.A. P R E-L E T. Powierzchnia użytkowa (naziemna) 3 820 m Powierzchnia działki 1 865 m2. Usable surface 3 820 sq. m Area of the plot 1 865 sq. WAN S.A. P R E-L E T Budynek Biurowy Gdańsk, ul. Śląska 12 Office Building - Gdansk, 12 Slaska Street OFERTA WYNAJMU LEASE OFFER Czynsz pow. biurowa 12 Euro/m2 Czynsz pow. usługowa 16 Euro/m2 Koszty eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

ANDEL S BY VIENNA HOUSE CRACOW ul. Pawia 3, Cracow, PL viennahouse.com

ANDEL S BY VIENNA HOUSE CRACOW ul. Pawia 3, Cracow, PL viennahouse.com Nowoczesne i kreatywne spotkania - indywidualna obsługa i pomysły szyte na miarę. Idealna powierzchnia konferencyjna dla 350 uczestników, w tym letni ogród i wielofunkcyjne foyer. Fresh and creative meetings

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Budynek został wzniesiony około 1876 roku przy Trakcie Królewskim, historycznie najważniejszej arterii Warszawy. Lokalizacja u zbiegu ulicy

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum

Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum Muzeum Książąt Czartoryskich to jest oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie, będącego

Bardziej szczegółowo

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT 16-18 listopada 2015 r. Światowe Dni Młodzieży, wydarzenie

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Konferencje uszyte na miarę i kreatywny set up sal konferencyjnych, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsluga z uśmiechem.

Konferencje uszyte na miarę i kreatywny set up sal konferencyjnych, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsluga z uśmiechem. Konferencje uszyte na miarę i kreatywny set up sal konferencyjnych, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsluga z uśmiechem. Tailor made conference offer and creative meeting set up, best value for money

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Największy hotel konferencyjny w Katowicach - dla 700 uczestników. Biggest conference hotel in Katowice, able to host more than 700 participants

Największy hotel konferencyjny w Katowicach - dla 700 uczestników. Biggest conference hotel in Katowice, able to host more than 700 participants Największy hotel konferencyjny w Katowicach - dla 700 uczestników Biggest conference hotel in Katowice, able to host more than 700 participants CENTRUM KONFERENCYJNE Nowoczesne centrum konferencyjne o

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

VIP Services VIP SERVICES / 01

VIP Services VIP SERVICES / 01 VIP SERVICES VIP Services W trosce o najbardziej wymagających pasażerów Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy oferuje szeroki zakres usług vip. Do skorzystania z oferty zapraszamy pasażerów podróżujących

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina Pruszcz Gdański Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina logistycznie idealna Gmina Pruszcz Gdański od kilku lat kładzie duży nacisk na inwestycje w oświacie. To szczególnie ważna dziedzina

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse PLN PLN / m²

Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse PLN PLN / m² NA SPRZEDAŻ Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse 2 900 000 PLN 26 364 PLN / m² POWIERZCHNIA: 110 M² LICZBA POKOI: 3 LICZBA SYPIALNI: 2 PIĘTRO: 7/7 ROK BUDOWY: 2009 NUMER OFERTY: 21037 Opis Ekskluzywny

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Biuro Konkursu Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich. ul. Mickiewicza 3/10 60-833 Poznań e-mail: konkurs@smartlink.

Szanowni Państwo, Biuro Konkursu Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich. ul. Mickiewicza 3/10 60-833 Poznań e-mail: konkurs@smartlink. Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością zapraszam do udziału w trzeciej edycji ogólnopolskiego Konkursu Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

publiczne / naukowe / pedagogiczne / pedagogical research public

publiczne / naukowe / pedagogiczne / pedagogical research public Pracownia Bibliotekoznawstwa Instytut Książki i Czytelnictwa BN Zestawienie zbiorcze o stanie i działalności bibliotek w 2015 r. Performance of libraries in 2015 Opracowano na podstawie danych Głównego

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r. EŁK, 10.10.2012r. STRUKTURA SYSTEMU EDUKACYJNEGO STRUCTURE OF EDUCATIONAL SYSTEM WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PRE-PRIMARY SZKOŁA PODSTAWOWA PRIMARY SCHOOL WIEK AGE 3 (6)7 WIEK (6)7 13 AGE GIMNAZJUM LOWER SECONDARY

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

WAN S.A. P R E - L E T

WAN S.A. P R E - L E T WAN S.A. P R E - L E T Budynek Biurowy Gdańsk, ul. Śląska 12 Office Building - Gdańsk, 12 Śląska Street OFERTA WYNAJMU Czynsz pow. biurowa 12 euro/m 2 Czynsz pow. usługowa 16 euro/m 2 Koszty eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE INSTYTUCJI KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZAKOŃCZONE W 2013 R.

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE INSTYTUCJI KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZAKOŃCZONE W 2013 R. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE INSTYTUCJI KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZAKOŃCZONE W 2013 R. OPRACOWANO: DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, ZESPÓŁ KD.VII PAŹDZIERNIK 2013 W 2013 r. cztery

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

Odkłamywacz PO - Kultura się liczy

Odkłamywacz PO - Kultura się liczy Odkłamywacz PO - Kultura się liczy PAKT DLA KULTURY Co najmniej 1% wszystkich wydatków budżetowych Uczestnictwo w kulturze i twórcza aktywność obywateli jako priorytety polityki rządu i samorządów Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Immigration Housing. Housing - Renting. Szukam do wynajęcia. Stating that you want to rent something. pokoju (mianownik: pokój) Type of accommodation

Immigration Housing. Housing - Renting. Szukam do wynajęcia. Stating that you want to rent something. pokoju (mianownik: pokój) Type of accommodation - Renting Polish Szukam do wynajęcia. Stating that you want to rent something Korean pokoju (mianownik: pokój) mieszkania (mianownik: mieszkanie) kawalerki (mianownik: kawalerka) domu (mianownik: dom)

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo