ETAP REGIONALNY HUMANISTYCZNY (język polski + historia) 18 grudnia 2013, godz. 12:00, część rozgrywana przez internet na stronie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ETAP REGIONALNY HUMANISTYCZNY (język polski + historia) 18 grudnia 2013, godz. 12:00, część rozgrywana przez internet na stronie www.liganaukowa."

Transkrypt

1 ORGANIZATORZY KONKURSU Dolnośląski Kurator Oświaty Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu Dolnośląskie Stowarzyszenie Na Rzecz Uzdolnionych al. Brucknera 10, WROCŁAW, tel , , fax HONOROWY PATRONAT: Prezydent Miasta Wrocławia LIGA NAUKOWA HUMANISTYCZNA edycja 2014 Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów o Puchar Prezydenta Wrocławia ETAP REGIONALNY HUMANISTYCZNY (język polski + historia) 18 grudnia 2013, godz. 12:00, część rozgrywana przez internet na stronie Konkurs jest rozgrywany w wersji tradycyjnej (papierowej) wyłącznie w przypadku trudności w nawiązaniu połączenia internetowego z bazą danych konkursowych. Za samodzielność pracy odpowiada nauczyciel - koordynator. Po rozwiązaniu testu przez uczniów koordynatorzy przesyłają wyniki uczniów przez formularz kontaktowy w panelu administracyjnym koordynatora LN. Ostateczny termin wysłania wyników to piątek 20 grudnia 2013, godz. 15:00. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:. KLASA:.. IMIĘ I NAZWISKO KOORDYNATORA:... SZKOŁA:.... Przeczytaj uważnie poniższy tekst: Na rozwiązanie testu masz 90 minut. Możesz robić notatki na kartce. Nie wolno Ci komunikować się z kolegami, korzystać z innych źródeł wiedzy (multimediów). Punkty zdobywasz dla swojej drużyny (szkoły) i indywidualnie na swoje konto. Test zawiera zadania wielokrotnego wyboru, w których każda proponowana odpowiedź (a, b, c, d) może być poprawna lub błędna. Wszystkich pytań w części humanistycznej jest 40, arkusz zawiera 5 stron. Zakreśl TAK jeśli uważasz, że odpowiedź jest poprawna. Zakreśl NIE jeśli uważasz, że odpowiedź jest błędna. Pozostawienie obydwu pól pustych oznacza odpowiedź "nie wiem". Jeśli się pomylisz przekreśl błędną odpowiedź i poprawną zapisz obok, np. : zad. 41: TAK. Życzymy Ci dobrej zabawy i sukcesów w konkursie Liga Naukowa. POWODZENIA! 1 Treny Jana Kochanowskiego to: a cykl trzech utworów, b cykl utworów poświęconych Urszulce, c przykład literatury funeralnej, d cykl utworów wyrażających żal po osobie, która zmarła. 2 W zdaniu W tym tygodniu wyremontowano budynek naszego teatru: a brak podmiotu, b pojawia się podmiot domyślny, c słowo teatru jest dopełnieniem, d są dwie przydawki. 3 Wiemy, że Biblia: a jest dla chrześcijan zbiorem ksiąg natchnionych przez Boga, b powstała w I wieku naszej ery, c powstawała przez dwieście lat, d mówi m. in. o końcu świata. strona 1/5

2 4 Poprawne zapisy to: a narodowo-wyzwoleńczy, b polsko - ukraiński, c szybkobieżny, d małosolny. 5 Poprawnie zapisy to: a naprzemian, b na przemian, c na przeciw, d naprzeciw. 6 Wyrazy zapisane w nawiasach mają to samo znaczenie: a (próżny) trud - (próżny) człowiek, b (całkowity) mrok - liczba (całkowita), c (całodobowy) dyżur - (całodobowa) praca, d (dojmujący) ból - (dojmujący) głód. 7 Hasło rzeczownik kojarzymy z następującymi sformułowaniami: a część mowy, która obejmuje wyrazy odmieniające się wyłącznie przez przypadki, b część mowy, która obejmuje wyrazy mające rodzaj, c część mowy, która obejmuje wyrazy mogące w zdaniu stanowić określenia w związkach rządu, d część mowy, która obejmuje wyrazy powstające m. in. od liczebników. 8 Rzeczownik, który odmieniamy przez przypadki, odnajdziesz w punkcie: a jury, b studio, c kakao, d atelier. 9 Przykładem rzeczownika dwurodzajowego jest: a gaduła, b kaleka, c niezdara, d niedołęga. 10 W zdaniu Wschód słońca jest zapowiedzią pięknego dnia: a słowo wschód jest podmiotem, b słowa jest zapowiedzią tworzą orzeczenie, c słowo słońca jest przydawką, d słowa pięknego dnia pozostają w związku rządu. 11 Myślnik stawiamy: a w miejscu pominiętego wyrazu, b przed wyrazem uogólniającym to, co już wcześniej zostało wymienione, c w celu oddzielenia od reszty tekstu wypowiedzi w postaci dialogu, d po jednej stronie wyrazu wtrąconego. 12 Homonim (wyraz zapisany podkreślonym drukiem) znajdziesz w parach zdań a-b, c-d: a Jest tak zimno, że para leci z ust. b Oni stanowią zgodną parę. c Ta gwiazda świeci na nieboskłonie najjaśniej. d Robert Lewandowski to niewątpliwie gwiazda sportu. 13 Prawdą jest, że: a czat to rozmowa w sieci, b emotikony to skrótowce utworzone najczęściej z liter, zwrotów, c blog to forma internetowego dziennika, d słowo "internet" można pisać (ze względu na znaczenie) dwojako: Internet lub internet. 14 W swobodnej rozmowie możesz użyć formy: a Dostałem SMS-a. b Dostałem SMS. c On pisze blog. d Autor blogu ciekawie rozwija wątek. strona 2/5

3 15 Dwukropek: a stawiamy po przytoczeniu cudzych słów, b możemy postawić po wyrażeniu takie jak, c stawiamy przed wyliczeniem, które jest poprzedzone czasownikiem w 3. os. l. mn., d nie możemy postawić po wyrażeniu między innymi. Wyraz należący do tej samej rodziny wyrazów (grupy wyrazów zawierających ten sam rdzeń) 16 odnajdziesz w punkcie: a przyuczanie, b uczelnia, c uczeń, d naucz. 17 Groteska kreuje obraz świata, który charakteryzuje się: a upodobaniem do karykatury, b łączeniem się porządku realistycznego i fantastycznego, c scalaniem sprzecznych elementów, np. komizmu i tragizmu, d konsekwentnym przestrzeganiem zdroworozsądkowej wizji świata. 18 Wyraz wieloznaczny odnajdziemy w zdaniu: a Rybak zarzucił sieć. b Sieć komputerowa ułatwia porozumienie. c On jest ranny. d My wiemy, że Marek to typowy ranny ptaszek. 19 Synonimy, które oznaczają to samo, odnajdziesz w parach: a mąż-małżonek, b personifikacja - uosobienie, c lingwistyka - językoznawstwo, d śliczny - cudowny. 20 Poprawny zapis odnajdziesz w punkcie: a jw. b itd. c prof. d p. n. e. 21 Wskaż poprawne zapisy: a Widziałem dr. Nowaka. b To jest dr. Nowak. c Nie widziałem dr. Nowakowej. d To jest dr. Nowakowa. 22 Poprawne określenie funkcji przyrostka odnajdziesz w punkcie: a -acz (nazwa wykonawcy czynności), b -acz (nazwa narzędzi, urządzeń i przedmiotów), c -nik (nazwa wykonawcy czynności), d -nik (nazwa narzędzi, urządzeń, przedmiotów). 23 Wiemy, że: a słowa utworzone np. z połączeń pierwszych liter, głosek wyrazów wchodzących w skład takiego zestawienia są skrótowcami, b słowa utworzone wyłącznie z połączenia pierwszych sylab wyrazów wchodzących w skład takiego zestawienia są skrótowcami, c skrótowce można odmieniać przez przypadki, d skrótowiec użyty w zdaniu nigdy nie zachowuje rodzaju i liczby głównego wyrazu nazwy. 24 Wskaż poprawny zapis: a Żydzi, b żydzi, c franciszkanie, d Franciszkanie. strona 3/5

4 25 Wskaż poprawny (pod względem językowym) zapis: a Ważnym wydarzeniem historycznym był Hołd Pruski. b Ważnym aktem był Uniwersał Połaniecki. c Cennym darem było Pismo Święte. d Ważnym wydarzeniem była bitwa pod Grunwaldem. 26 Wskaż zapis zgodny z prawdą: a Adam Mickiewicz jest twórcą romantyzmu. b Bolesław Prus jest wybitnym twórcą nowel. c Maria Konopnicka jest twórcą literatury przeznaczonej dla dzieci. d Henryk Sienkiewicz jest twórcą romantyzmu. 27 O fantasy wiemy, że: a jest to odmiana literatury fantastycznej, b w świecie przedstawionym utworów dominuje magia, c w powieściach fantasy nie ma nawiązań do mitów, legend czy baśni, d akcja powieści fantasy jest pełna niezwykłych zdarzeń. 28 Andrzej Sapkowski: a jest autorem cyklu powieści zatytułowanych "Wiedźmin", b jest autorem sagi, której bohaterem jest wiedźmin Geralt, c jest twórcą przełomu XX i XXI wieku, d jest jednym z najpopularniejszych polskich twórców fantasy. 29 Termin przypowieść możesz zastąpić słowem: a hiperbola, b parabola, c elipsa, d anafora. 30 Wyraz ujawniający stosunek mówiącego do zakomunikowanej treści odnajdziesz w punkcie: a słowo może, b słowo wcale, c słowo wreszcie, d słowo raczej. W zdaniu Jacek, idąc szybko polną drogą, powiedział bratu, że jutro przystąpi do egzaminu, bo do 31 miasta przyjechała już komisja mamy do czynienia z: a imiesłowowym równoważnikiem zdania, b zdaniem podrzędnym okolicznikowym warunku, c zdaniem podrzędnym okolicznikowym przyczyny, d zdaniem głównym, nadrzędnym względem wypowiedzeń składowych nr 2 oraz nr Błędy składniowe odnajdziesz w punkcie: a Potem przyszedł Jacek i Agata. b Siedem dzieci zachorowało. c Nasz przewodniczący przygotował i przewodniczył konferencji. d Idąc do szkoły, padał deszcz. 33 Poprawne połączenie odnajdziesz w punkcie: a wiercipięta - zrost, b płetwonóg - złożenie, c prostokąt - zrost, d męczydusza - zrost. 34 Termin związany z epiką znajdziesz w punkcie: a didaskalia, b opowiadanie, c narracja, d opis. 35 Termin związany z nowelą znajdziesz w punkcie: a puenta, b punkt kulminacyjny, c epika, d wątek. strona 4/5

5 36 Wydarzenia związane z dobą stanisławowską to: a powstanie Chmielnickiego, b Targowica, c powstanie kościuszkowskie, d konfederacja barska. W granicach siedemnastowiecznej Rzeczpospolitej Obojga Narodów zmieściłyby się ziemie 37 współczesnych państw, naszych sąsiadów: a Rosji, b Białorusi, c Litwy, d Ukrainy. 38 Polska w XVII w. sąsiadowała z: a Rosją, b imperium Habsburgów, c imperium osmańskim, d Szwecją. 39 Pod koniec XVII w. (1669 r.) w granicach Rzeczpospolitej Obojga Narodów znajdowały się miasta: a Wrocław, b Lwów, c Kijów, d Wilno. 40 Wiemy, że: a W XVI wieku Polską władali wyłącznie władcy z dynastii Jagiellonów. b W 1666 r. rozpoczęła się wojna polsko - szwedzka (tzw. potop szwedzki). c Unia lubelska została zawarta w 1569 roku. d Powstanie Chmielnickiego było pierwszym zrywem kozackim zwróconym przeciwko Rzeczpospolitej. TO JEST MIEJSCE NA BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) Zasady punktacji znajdziesz w kluczu odpowiedzi KONIEC CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ najciekawszy konkurs na Dolnym Śląsku strona 5/5

ZAŁĄCZNIK NR 1. Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz proponowanej bibliografii

ZAŁĄCZNIK NR 1. Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz proponowanej bibliografii ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz proponowanej bibliografii I. Obszary umiejętności (takie same na wszystkich trzech etapach Konkursu). 1. Czytanie. Uczeń: 1) odczytuje różne teksty

Bardziej szczegółowo

Język polski klasy 5 - kryteria oceniania

Język polski klasy 5 - kryteria oceniania Język polski klasy 5 - kryteria oceniania KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE Lektura i inne teksty kultury, nauka o języku konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) Wymagania UCZEŃ rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK POLSKI. Szkoła podstawowa

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK POLSKI. Szkoła podstawowa Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku JĘZYK POLSKI Szkoła podstawowa Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK POLSKI. Liceum ogólnokształcące

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK POLSKI. Liceum ogólnokształcące Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku JĘZYK POLSKI Liceum ogólnokształcące Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z okręgowymi Komisjami egzaminacyjnymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. CELE PZO : Informacja o efektywności procesu nauczania, motywowanie do aktywności

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI KLASA IV

JĘZYK POLSKI KLASA IV JĘZYK POLSKI KLASA IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą oraz spełnia poniższe wymagania: w 100 % opanował wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum)

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) Agnieszka Łuczak Ewa Prylińska Między nami Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) 1 SPIS TREŚCI Charakterystyka programu i procedury osiągania celów

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Opolu REGULAMIN

Kuratorium Oświaty w Opolu REGULAMIN Kuratorium Oświaty w Opolu REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego dla uczniów gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Opole 2014 rok I. Podstawa prawna organizacji Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka polskiego w klasach 4 6 Słowa z uśmiechem Ewa Horwath, Anita Żegleń

Program nauczania języka polskiego w klasach 4 6 Słowa z uśmiechem Ewa Horwath, Anita Żegleń Program nauczania języka polskiego w klasach 4 6 Słowa z uśmiechem Ewa Horwath, Anita Żegleń Z modyfikacjami: Anny Hili Bożeny Poręby Magdaleny Katry - Studzińskiej Charakterystyka programu Program nauczania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Dagiel. Pozwólmy dzieciom bawić się słowami. o doświadczeniach językowych trzecioklasistów

Małgorzata Dagiel. Pozwólmy dzieciom bawić się słowami. o doświadczeniach językowych trzecioklasistów Małgorzata Dagiel Pozwólmy dzieciom bawić się słowami o doświadczeniach językowych trzecioklasistów Warszawa 2011 Publikacja współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. ocena: dopuszczający ocena: dostateczny ocena: dobry ocena: bardzo dobry UCZEŃ. słowa

Wymagania edukacyjne. ocena: dopuszczający ocena: dostateczny ocena: dobry ocena: bardzo dobry UCZEŃ. słowa JĘZYK POLSKI Klasa IV Sprawności I. Odbiór i wykorzysta nie zawartych w nich informacji Wymagania edukacyjne ocena: dopuszczający ocena: dostateczny ocena: dobry ocena: bardzo dobry UCZEŃ czyta poprawnie

Bardziej szczegółowo

Informator maturalny od 2005 roku. dla osób niesłyszących

Informator maturalny od 2005 roku. dla osób niesłyszących Informator maturalny od 2005 roku dla osób niesłyszących Warszawa 2003 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. ISBN 83 88564 37 4 SPIS TREŚCI Część I I. Wstęp... 5 II. Informator

Bardziej szczegółowo

uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.

uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji. Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOŻLIWIA UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury I. Obszary umiejętności podlegające ocenie na wszystkich etapach Konkursu. 1. Czytanie ze zrozumieniem różnych tekstów kultury, w tym tekstów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3. Wymagania rozszerzające (ocena dobra)

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3. Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3 Numer i temat lekcji 1. i 2. Świat między wojnami 3. Patriotyczny obowiązek dawniej i dziś Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Nr dopuszczenia programu MENiS: DKOS-5002-62/04. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message.

Nr dopuszczenia programu MENiS: DKOS-5002-62/04. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Nr dopuszczenia programu MENiS: DKOS-5002-62/04

Bardziej szczegółowo

Anna Klimowicz Krystyna Brząkalik TERAZ POLSKI! PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Anna Klimowicz Krystyna Brząkalik TERAZ POLSKI! PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Anna Klimowicz Krystyna Brząkalik TERAZ POLSKI! PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Copyright by Nowa Era Spółka z o.o. Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 82 Wprowadzenie 83 84 Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego 85 Sposoby (zasady) oceniania poszczególnych umiejętności 86 100 Przedmiotowy System Oceniania do

Bardziej szczegółowo

WOLNE LEKTURY. Szkolna biblioteka internetowa. Użytkowanie i redakcja. Poradnik

WOLNE LEKTURY. Szkolna biblioteka internetowa. Użytkowanie i redakcja. Poradnik Szkolna biblioteka internetowa Użytkowanie i redakcja. Poradnik Copyright Małgorzata Brudzyńska Aleksandra Sekuła, Krzysztof Siewicz, Claudia Snochowska-Gonzalez Publikacja dostępna na warunkach licencji

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania Jutro pójdę w świat Klasa IV. Poznajmy się Natalia Usenko, Wiersz na pocieszenie wers

Rozkład materiału nauczania Jutro pójdę w świat Klasa IV. Poznajmy się Natalia Usenko, Wiersz na pocieszenie wers Materiał, z którego zamierzam korzystać pochodzi z Poradnika nauczyciela wydanego przez WSiP w 202r. Jest skorelowany z NPP. w klasach IV. Ulegnie on nieznacznym zmianom w zakresie czasowego realizowania

Bardziej szczegółowo

Plan pracy z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej do programu Czytać, myśleć, uczestniczyć zintegrowanego z serią Słowa na start!

Plan pracy z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej do programu Czytać, myśleć, uczestniczyć zintegrowanego z serią Słowa na start! Plan pracy z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej do programu Czytać, myśleć, uczestniczyć zintegrowanego z serią Słowa na start! Numer lekcji Temat lekcji Zagadnienia, umiejętności Data 1.

Bardziej szczegółowo

System do zdalnego wspomagania nauki fleksji języka polskiego

System do zdalnego wspomagania nauki fleksji języka polskiego Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Praca magisterska System do zdalnego wspomagania nauki fleksji języka polskiego Marcin Zioło Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI 1. Cele systemu oceniania: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy

Bardziej szczegółowo

Właściwe słowo. Przeszłość i pamięć

Właściwe słowo. Przeszłość i pamięć Właściwe słowo Przeszłość i pamięć Pamięć nieodłącznie wiąże się z historią. Zawsze przecież dotyczy tego, co już było, bo nie można pamiętać czegoś, co się jeszcze nie wydarzyło. Odwołując się do pamięci,

Bardziej szczegółowo

LUBIĘ POLSKĘ! Program nauczania języka polskiego na obczyźnie dla uczniów od 10. do 13. roku życia

LUBIĘ POLSKĘ! Program nauczania języka polskiego na obczyźnie dla uczniów od 10. do 13. roku życia Agnieszka Suchowierska przy współudziale Agnieszki Kruszyńskiej LUBIĘ POLSKĘ! Program nauczania języka polskiego na obczyźnie dla uczniów od 10. do 13. roku życia SPIS TREŚCI: 1. ADRESACI PROGRAMU... 3

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI Ocenianie z języka polskiego w kl. IV VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach obejmuje: - wiedzę przedmiotową z zakresu literatury, kultury, nauki o języku,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Biuletyn maturalny Katarzyna Bocheńska Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Katarzyna Bocheńska Autor opracowania graficznego:

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dopuszczająca, ocena dostateczna) Uczeń:

Wymagania podstawowe (ocena dopuszczająca, ocena dostateczna) Uczeń: Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu Czytać, myśleć, uczestniczyć zintegrowanego z serią Słowa na start! Numer i temat 1. Kończy się lato, I.1.1), 7) podaje

Bardziej szczegółowo

Prosto o konkursach Funduszy Europejskich Poradnik efektywnego pisania

Prosto o konkursach Funduszy Europejskich Poradnik efektywnego pisania Prosto o konkursach Funduszy Europejskich Poradnik efektywnego pisania Egzemplarz bezpłatny Autorzy Skład i łamanie Opracowanie graficzne Ilustracje Wydawca Ewelina Moroń, Tomasz Piekot, Grzegorz Zarzeczny,

Bardziej szczegółowo