Warszawa Poznań 1989, s. 93. Strona 1 z Ślady osadnictwa na terenie miasta datowane są na epokę kamienia i schyłkowego neolitu o czym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa Poznań 1989, s. 93. Strona 1 z 19. 1 Ślady osadnictwa na terenie miasta datowane są na epokę kamienia i schyłkowego neolitu o czym"

Transkrypt

1 Leszno, miasto położone na południowym krańcu Wysoczyzny Leszczyńskiej, na wysokości 95 m n.p.m., liczy ponad 64 tys. mieszkańców (dane z 2011 r.) i zajmuje powierzchnię 31,9 km. 2 Jest ważnym węzłem komunikacji kolejowej i drogowej. Krzyżują się tutaj szlaki kolejowe: z Poznania i Wrocławia, Wschowy i Głogowa, Wolsztyna i Zbąszynia, oraz Gostynia i Jarocina. Główną drogą jest międzynarodowy szlak komunikacyjny, wiodący z Gdańska, przez Bydgoszcz Poznań Rawicz i Wrocław, do przejścia granicznego w Jakuszycach koło Szklarskiej Poręby. Drogi lokalne prowadzą do Wschowy i Głogowa, Wolsztyna, Góry, Gostynia i Śremu, Krotoszyna i Ostrowa Wielkopolskiego. Początki osady o nazwie Leszczno 1 są starsze od pierwszej wzmianki historycznej pochodzącej z roku Zapisy podają, iż w tym czasie właścicielką wsi rycerskiej była Machna z Leszna, żona Wincentego z Żelnic. Od roku 1394 wieś Leszno stanowiła własność Stefana z Karnina herbu Wieniawa. Zachowane źródła podają, że w latach Stefan z Karnina prowadził spór o granicę między Lesznem a Gronowem z Szymonem z Gronowa herbu Poturgi. Z czasem ród Wieniawitów przybrał od swej posiadłości nazwisko Leszczyńskich. Kolejna wzmianka historyczna pochodzi z roku 1416 i dotyczy ponownie sprawy granicznej między Lesznem, Gronowem a Kąkolewem. W sporze tym jedną ze stron był Rafał Leszczyński z braćmi, współwłaścicielami Leszna. Od roku 1394 aż do roku 1738 Leszno pozostawało w rękach Leszczyńskich 2. Stanisław Karwowski w Kronice Miasta Leszna pisał najzamożniejszą od wieków rodziną w ziemi wschowskiej byli Leszczyńscy, herbu Wieniawa, których taka po świecie rozeszła się sława, iż mówiono o nich: kto Leszczyńskich rodu nie zna, Polski nie zna. Protoplasta tej rodziny, Filip Wieniawita (Persten, Pierścień) miał wedle podania przybyć z Czech z Dąbrówką do Polski i otrzymać od Mieszka I dobra w ziemi wschowskiej, pomiędzy którymi była najznakomitsza wieś Leszczyna o półtorej mili od granicy szląskiej odległa. Od niej to w XIV wieku Wieniawici nazwali się Leszczyńskimi. Potomka Filipa Wieniawity, Rafała Leszczyńskiego, który długi czas przebywał na dworze cesarskim w Niemczech, cesarz Fryderyk III 1 Ślady osadnictwa na terenie miasta datowane są na epokę kamienia i schyłkowego neolitu o czym świadczą wykopaliska archeologiczne na terenie miasta. Za Kalendarium miasta Leszna, pod red.. A. Piwonia, Urząd Miasta Leszna, Leszno 1996, s B. Zgodziński, Województwo leszczyńskie szkic monograficzny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Poznań 1989, s. 93. Strona 1 z 19

2 w nagrodę zasług mianował w roku 1476 hrabią Rzeszy, przydając mu do herbu lwa, trzymającego przednimi łapami goły miecz 3. Tym sposobem weszli Leszczyńscy w bliższe stosunki z Rzeszą, co niekorzystnie wpłynęło na rozwój narodowości polskiej na ziemi wschowskiej. Sprzyjając bowiem Niemcom i zagranicznym nowostkom, stali się oni patronami obcych wyznań i cudzoziemców w Wielkopolsce i chociaż tą tolerancją religijną, tak rzadką w XVI wieku, urośli w sławę, to zaprzeczyć się nie da, że przez to przyczynili się do powolnego zagnieżdżenia się w tej części Polski Niemców i Żydów, którzy niebaczni na dobrodziejstwa, świadczone im przez możnych panów i rząd polski, nieraz zdradzali jawnie Rzeczpospolitą. Wprawdzie podnieśli ci przybysze dobrobyt miast i miasteczek, działo się to jednak kosztem narodowości polskiej 4. Leszno, w stosunku do okolicznych miejscowości, uzyskało prawa miejskie późno. Wcześniej od Leszna prawa miejskie uzyskały takie miejscowości, jak: Święciechowa, prawdopodobnie od 1277 r.; Osieczna - około 1370 r. i Rydzyna w 1422 roku 5. W 1516 roku, za czasów Rafała III Leszczyńskiego, do Leszna zaczęli przybywać pierwsi bracia czescy, uzyskując zgodę na osiedlenie. Bracia czescy wchodzili w skład Jednoty Czeskiej, która stanowiła odłam husytów, kierunku religijno-społecznego rozwijającego się w Czechach. Ruch ten nawoływał do odebrania duchownym władzy świeckiej i majątków, występował przeciwko ich bogaceniu się, żądał, by zbliżali się do ludu. Bracia czescy protestowali również przeciwko szerzeniu się nienawiści pomiędzy narodami oraz głosili hasła jedności narodów słowiańskich. Prześladowani w swoim kraju znaleźli opiekę rodu Leszczyńskich, a Rafał III po zapoznaniu się z tezami reformatorów przyjął ich wyznanie. Od momentu osiedlenia się braci czeskich w Lesznie następuje szybki rozwój miasta 6. Potwierdził to czeski historyk E. Jelinek: Leszno do połowy XVI wielu było miejscowością niemal nieznaną, jakkolwiek leżało przy ważnym trakcie handlowym łączącym Poznań z Wrocławiem. Dopiero, kiedy w 1548 roku Rafał III Leszczyński użyczył azylu braciom czeskim, wygnanym przez Ferdynanda I z Czech i Moraw, Leszno zaczęło się rozwijać.(...) 7. 3 S. Karwowski, Kronika miasta Leszna, Drukarnia J.J. Kraszewskiego, Poznań 1877, s tamże, s M. Komolka, S. Sierpowski, Leszno..., s B. Zgodziński, Województwo leszczyńskie..., s M. Komolka, S. Sierpowski, Leszno..., s. 55. Strona 2 z 19

3 Pierwsza niewielka grupa braci czeskich osiedliła się w Lesznie w 1516 i 1517 roku, a więc jeszcze przed uzyskaniem praw miejskich, druga znacznie liczniejsza przybyła do Leszna w Rafał III Leszczyński udzielając im schronienia kierował się nie tylko sympatią dla nich i ideologii husyckiej, ale również ich rzemieślniczymi umiejętnościami. Dzięki temu Leszno wkrótce stało się ważnym ośrodkiem rzemieślniczym. Wśród regionalistów panuje zgodna opinia o dużym wpływie Czechów na historię oraz o ich wkładzie w rozwój miasta. Bracia czescy przybywający w XVI wieku do Leszna szybko się tu zaaklimatyzowali. Zyskali zwolenników wśród licznych grup społecznych, a także osiadłych na tym terenie przybyszów ze Śląska. Sympatię zjednywała im dobra organizacja, karność, postępowanie zgodne z głoszonymi hasłami oraz wysokie umiejętności rękodzielnicze 8. W dniu 30 kwietnia 1547 roku król Zygmunt I Stary, dzięki staraniom Rafała III Leszczyńskiego, nadał Lesznu prawa miejskie. Miasto lokowano na prawie magdeburskim, gwarantującym mieszkańcom samorząd i własne sądownictwo. Herbem miasta został Herb Wieniawa,który ma kształt tarczy podzielonej na dwa pola: srebrne i czerwone. Na srebrnym polu znajduje się połowa łba tura z pierścieniem w nozdrzach (herb Leszczyńskich), natomiast na czerwonym-topór (herb Tęczyńskich, rodziny żony Rafała Leszczyńskiego) 9. Miasto rozbudowywało się bardzo szybko. W roku 1561 stały już domy wokół rynku i przy głównych ulicach wylotowych i przyrynkowych. Łącznie było ich 80. Miasto posiadało też kościoły pod wezwaniem Św. Mikołaja i Najświętszej Marii Panny. Wraz z wybudowaniem kościołów zorganizowano również szkołę. Miasto posiadało wagę miejską, łaźnię miejską i szpital 10. Reformacja wkroczyła do Wielkopolski już w samych początkach swojego istnienia, mimo silnego przeciwdziałania Kościoła. Znalazła możnego protektora w osobie Andrzeja Górki i ideologiczne inspiracje w istniejącej od 1520 roku Humanistycznej Akademii Lubrańskiego, uczelni, która aspirowała do uzyskania rangi uniwersytetu. Na terenie ówczesnej Wielkopolski rozpowszechniły się wszystkie 8 M. Komolka, S. Sierpowski, Leszno...,s Tego herbu używało miasto do r. 1741, w którym pomiędzy głową żubrzą a topór umieszczono herb Sulima, nowych dziedziców miasta, Sułkowskich. Za S. Karwowski Kronika Miasta Leszna, Drukarnia J.J. Kraszewskiego, Poznań 1877, s Kalendarium miasta Leszna, pod red. A. Piwonia, Urząd Miasta Leszna, Leszno 1996, s. 9. Strona 3 z 19

4 odłamy reformacyjne (bracia czescy, kalwinizm, luteranizm, arianizm), przy czym największe wpływy mieli bracia czescy. Luteranizm popularny był wśród pogranicznego mieszczaństwa niemieckiego i pewnej części szlachty. Znacznie słabsze wpływy zyskały kalwinizm i arianizm (bracia polscy) 11. Duże znaczenie dla innowierców, a szczególnie dla braci czeskich w Lesznie, miał fakt apostazji kilku członków patronackiego rodu Leszczyńskich w połowie XVI w. Jak podaje ks. dziekan Konrad Kaczmarek w Dziejach parafii św. Mikołaja w Lesznie : Przełomowym dla parafii katolickiej w Lesznie wydarzeniem była niewątpliwe utrata swojej świątyni przekazanej, wolą dziedziców w użytkowanie innemu wyznaniu, braciom czeskim. Na ich potrzeby oddano też wszelkie dochody związane z plebanią, która opustoszała na okres około trzydziestu lat. Przekazania kościoła dokonał Rafał V Leszczyński, późniejszy kasztelan śremski, jeden z najaktywniejszych działaczy reformacyjnych, postrzegany jako opiekun i propagator wyznania czeskiego, od wczesnej młodości związany z ruchem innowierczym 12. W 1555 roku Rafał III Leszczyński oddał braciom czeskim leszczyńską szkołę. Poziom i zakres nauczania w szkole, w początkowym okresie niewiele odbiegały od poziomu szkół parafialnych. Z czasem jednak, gdy do szkół zaczęli uczęszczać synowie polskiej szlachty a nawet magnaterii, musiały one zmienić program nauczania, aby nie ograniczać się do poziomu podstawowego, ale również przygotować młodzież do gimnazjum. Przez pierwsze lata leszczyńska szkoła braci czeskich niczym nie wyróżniała się od pozostałych szkół prowadzonych przez Jednotę. Jednak z dostępnych źródeł wynika, że właściciele dokładali wiele starań, aby poziom szkoły stale się podnosił. W tym celu zabiegano o dobrych nauczycieli. Służyło temu ustanowienie w 1579 roku darowizny dla rektora w postaci 9 prętów ziemi, łąk, ogrodów i sadu oraz zwolnienie z podatków na rzecz dworu i miasta 13. Mimo podjętych działań nie udało się pozyskać dla szkoły dobrych pedagogów. Rektorzy zmieniali się bardzo często. Po bezskutecznych próbach reformatorskich, pod koniec XVI wieku zakres nauczania obejmował: czytanie, pisanie, religię oraz łacinę. 11 J. Topolski Wielkopolska poprzez wieki, Wydawnictwo poznańskie, Poznań 1999, s Dzieje parafii św. Mikołaja w Lesznie Praca zbiorowa pod redakcją K. Kaczmarka, Leszno 1995, s Kalendarium..., s. 10. Strona 4 z 19

5 Dopiero w latach , po kolejnych reformach, szkoła zyskała nazwę Gymnasium illustre. Była to wówczas jedyna szkoła braci czeskich posiadająca pełną liczbę klas. We wszystkich niemal ówczesnych gimnazjach nauczano wyłącznie po łacinie. Tymczasem synod Jednoty w Lesznie w lutym 1653 roku, podkreślając wiodącą rolę łaciny w programie nauczania gimnazjum, wskazywał jednak wyraźnie, że uczniowie każdej narodowości (polskiej, czeskiej i niemieckiej) mają być kształceni w języku narodowym, co stanowiło w tym czasie istotną nowość. Łacina sprowadzona została do roli jednego z przedmiotów, stała się narzędziem do zdobywania wiedzy, a nie celem wykształcenia. W roku 1635 rektorem gimnazjum został sławny pedagog Jan Amos Komeński, który do Leszna przybył w 1628 roku na czele jednej z grup braci czeskich 14. Za czasów Komeńskiego do programu nauczania wprowadzone zostały fizyka, matematyka, geometria. Szkoła leszczyńska zyskała miano nowoczesnej uczelni. Niewątpliwie była to zasługa Komeńskiego. Komeński opracował podręczniki do łaciny, przyrodoznawstwa, a także przygotował jeden z pierwszych na świecie podręczników do fizyki. W czasie pobytu w Lesznie napisał też podręczniki do nauki astronomii, geometrii, historii i religii. Twierdzenie Bacona, że nie ma niczego w rozumie, czego by pierwej nie było w zmysłach, uczynił podstawą swej słynnej metody poglądowej, poprzez którą dokonał przewrotu w dydaktyce światowej 15. Komeński spędził w Lesznie prawie 28 lat. Był to okres największego rozkwitu jego talentu pedagogicznego: leszczyńskie gimnazjum stanowiło dla niego laboratorium doświadczalne w zakresie słuszności wypracowanych metod i programów nauczania oraz nowych teorii dydaktycznych 16. Sława Komeńskiego, jego autorytet, nowatorska działalność pedagogiczna, liczne kontakty naukowe powodowały, że do Leszna przybywać zaczęło wielu sławnych uczonych, a miasto we współczesnych mu czasach nazywane było,,wielkopolskimi Atenami 17. Bliskim współpracownikiem Komeńskiego był Jan Jonston, syn emigranta kalwińskiego ze Szkocji. Studiował filozofię, teologię, medycynę oraz nauki biologiczne W Lesznie pełnił funkcję lekarza miejskiego i osobistego konsyliarza Bogusława Leszczyńskiego. Zakres jego zainteresowań i prac badawczych 14 tamże..., s M. Komolka, S. Sierpowski, Leszno..., s tamże, s tamże, s. 76. Strona 5 z 19

6 był znacznie szerszy. Jonston uważany jest za jednego z prekursorów ortopedii. Wysoko ceniony jest też jego wkład w rozwój nauk farmaceutycznych. Po pożarze miasta w 1656 roku Jonston wyjechał do Składkowic, gdzie przebywał do śmierci w 1675 roku 18 W czasie wojny trzydziestoletniej do Leszna napłynęła fala uciekinierów z Czech, Brandenburgii i Pomorza a przede wszystkim ze Śląska. Byli to wyłącznie różnowiercy. Po bitwie pod Białą Górą w dniu 8 października 1620 roku, Ferdynand II zobowiązał ludność Czech i Moraw, należącą w większości do Jednoty braci czeskich, do przyjęcia katolicyzmu albo opuszczenia kraju. Od początku 1628 roku mamy do czynienia z exodusem blisko 30 tysięcy rodzin czeskich i morawskich, z czego większość udała się do Siedmiogrodu oraz do Polski. Rafał IV Leszczyński, od 1623 dziedzic Leszna, gościnnie przyjął uchodźców. Wśród grup przybyszów znaczny procent stanowili ludzie wykształceni, kaznodzieje, duchowni i szlachta. W odróżnieniu od poprzednich uchodźców, którzy polonizowali się szybko, nowi przybysze zachowali swoją odrębność narodowościową, traktując pobyt w Lesznie jako czasowy. Utworzyli obok już istniejących polskiej i niemieckiej swoją gminę wyznaniową. Leszno zaczęło odgrywać w życiu Jednoty na obczyźnie wiodącą role. Miasto stało się głównym ośrodkiem religijnym, administracyjnym i kulturalnym uchodźców czeskich 19. To bracia czescy w 1628 roku założyli tu pierwszą drukarnię, która stała się zalążkiem największego w Wielkopolsce ośrodka drukarskiego 20. W 1643 r. wydany został panegiryk Samuela ze Skrzypny Twardowskiego pt. Władysław IV król Polski i Szwecji. Na stronie tytułowej tej pozycji umieszczono najstarszy widok Leszna z 1640 roku. W XVII wieku napływali do Leszna również uchodźcy z Góry i Głogowa. W roku 1632, z samej tylko Góry wyemigrowało około 4 tysięcy osób, z czego większość osiedliła się w Lesznie. Byli to wyznawcy religii luterańsko-augsburskiej. W krótkim czasie Leszno pod wpływem tych imigracji stało się jednym z najsilniejszych ośrodków luterańskich w Wielkopolsce. W dniu 4 listopada 1633 roku Rafał VII Leszczyński wydał przywilej, na mocy którego zapewnił luteranom 18 tamże, s M. Komolka, S. Sierpowski, Leszno..., s B. Zgodziński, Województwo..., s. 96. Strona 6 z 19

7 wolność wyznania i pozwolił na wybudowanie własnej świątyni, zastrzegając sobie jednak prawo akceptacji pastora. Zwrócił się jednocześnie z apelem do braci czeskich i luteran o wzajemną tolerancję i życzliwość 21. Odrębną grupę społeczną Leszna stanowili Żydzi 22. Odrębność tej grupy społecznej wyznaczały język, zwyczaje kulturowe, władza starszyzny kahalnej i stosunki z chrześcijanami. W roku 1626 otrzymali przywilej, na mocy którego mogli zakupić 28 domów w mieście. Osiedlili się w północno-zachodniej części miasta, w okolicy obecnej ulicy Gabriela Narutowicza. Wybudowali tam synagogę, która uległa kilkakrotnie zniszczeniu w czasie nękających miasto pożarów. Oprócz wspomnianej wcześniej ludności napływowej w Lesznie zamieszkali emigranci z dalekiej Szkocji oraz Włoch. Leszno stało się więc miastem wielonarodowościowym. Przykładem jest skład rady miejskiej z 1637 roku. Rada miejska została w całości opanowana przez braci czeskich i luteran. Katolików było wówczas w Lesznie niewielu i żaden ich reprezentant nie znalazł się w radzie miejskiej. Żydzi tworzyli odrębną gminę administracyjną i nie brali udziału w życiu publicznym miasta. XVII wiek określany jest jako,,złoty wiek w historii miasta. Na rynku wzniesiono ratusz z wieżą, co podniosło rangę miasta. Ustawą miejską ustalono przepisy porządkowe, które miały na celu wzmocnienie bezpieczeństwa miasta. Miasto podzielono na 4 kręgi-kwatery, na czele których stali kapitanowie, a im z kolei podlegało po 3 poruczników i dziesiętników i po 9 kaprali. Każdy okręg posiadał swoją chorągiew i bębny. Załogi wartownicze czuwały przy bramach i pilnowały,,aby obcy potajemnie do miasta nie przybywali lub, czego nie sprowadzono z zaraźliwych lub podejrzanych miejsc 23.Przyjezdny mógł, po uprzednim zgłoszeniu się w radzie miejskiej, pozostawać w mieście najwyżej przez 3 doby. W poczet mieszczan przyjmowano tylko za poręczeniem stałych i poważnych obywateli miasta. Mieszkańcy zobowiązani byli posiadać broń i stale ćwiczyć swe umiejętności posługiwania się nią. W razie zagrożenia zewnętrznego lub pożaru winni byli stawiać się w wyznaczonych przez dowództwa wart miejscach. Za dezercję groziła kara 21 M. Komolka, S. Sierpowski, Leszno..., s Osadnictwo żydowskie w Lesznie sięga początków XVI wieku. Pierwsza wzmianka o osadnikach żydowskich w Lesznie pochodzi z 1507 roku. Za D. Czwojrak Dzielnica żydowska w Lesznie Przyjaciel Ludu 2000, I II, LXXXV LXXXVI, s S. Karwowski, Kronika Miasta Leszna..., s. 17. Strona 7 z 19

8 śmierci. Na uwagę zasługują ówczesne przepisy przeciwpożarowe. Wymagano, aby rada miejska dysponowała wystarczającą ilością sikawek i skórzanych worków do wody, a właściciele domów musieli mieć przygotowane haki, drągi, drabiny, beczki napełnione woda. Nie wolno było pokrywać dachów słomą, lecz tylko gontem lub dachówką. Zabroniono chodzić z otwartym ogniem po ulicach, strychach i w obejściach. Mieszkańcy zobowiązani byli do utrzymywania czystości na ulicach i placach. Nie wolno było wyrzucać śmieci przed bramami domów, wypuszczać na ulicę bydła i drobiu, prać w pobliżu wodociągów i studni. Ograniczono liczbę hodowanego w mieście inwentarza, a targ zwierzęcy przeniesiony został poza teren miasta. Wydano także przepisy dotyczące zachowania się na ulicy, w szynku i...kościele 24. Stanisław Karwowski tak charakteryzował organizację miasta: Jednym słowem trudno sobie wyobrazić, aby jakie miasto w teraźniejszych czasach lepiej było urządzone niż Leszno w XVII wieku 25. W maju 1631 roku król Zygmunt III nadał Lesznu przywilej podnosząc je do rzędu większych miast. W dwa lata później przywilej ten został potwierdzony przez Władysława IV. Rozbudowujące się miasto w latach otoczono nowymi wałami i nową fosą, 26 przesuwając we wszystkich kierunkach jego dotychczasowe granice. Zasięg i kształt ówczesnych obwarowań znamy zarówno z planów, jak i z widoków miasta. Były to obwarowania ziemne bastionowe, typu staroholenderskiego, którego twórcę upatruje się w osobie Jana Dekana 27. Relikty tych wałów zachowały się do dziś na północ od dawnego pałacu Leszczyńskich-Sułkowskich. Ze źródła z końca XVII wieku wiemy, że szerokość wału w pobliżu Bramy Święciechowskiej wynosiła 16 ¼ łokcia, tj. ok. 8 m 28. Od połowy XVII do połowy XVIII wieku wzrosło również ekonomiczne znaczenie miasta. Leszno zaczęło być znane jako prężny ośrodek sukienniczy, 24 M. Komolka, S.Sierpowski, Leszno..., s S. Karwowski, Kronika..., s Leszno nie posiadało naturalnych warunków do obrony. Jedyna naturalną jego granicą w czasie lokacji stanowił ciek wodny biegnący wzdłuż dzisiejszej ul. Bolesława Chrobrego. Z innych stron miasto musiało być zamknięte pasem umocnień w formie wałów obronnych, prawdopodobnie drewnianych oraz fosą. Przebiegały one wzdłuż obecnych ulic: Szkolnej, Krasińskiego, Grodzkiej i ulicy Niepodległości. Za B. Zgodziński, Województwo...,s E. Kręglewska - Foksowicz, Sztuka...,s Akt sprzedaży fragmentu wału z 1686 r.-akta m. Leszna, I/110, s.12 v. i 65. Cyt. za E. Kręglewska- Foksowicz, Sztuka...,s. 15. Strona 8 z 19

9 stopniowo dorównujący Kościanowi i Wschowie. Według danych z 1635 roku mieszkało w nim około 150 mistrzów sukienniczych (we Wschowie-230) 29. Poza sukiennictwem, rozwinęło się w Lesznie, choć w znacznie mniejszym stopniu, płóciennictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze, rzemiosło metalowe, stolarstwo oraz złotnictwo 30. W czasie, gdy Europa od siedmiu lat ( tzn. od 1648 r.) cieszyła się pokojem po wojnie trzydziestoletniej, Polskę dotknął najazd Szwedów, znajdujących się wówczas u szczytu swej siły ekspansywnej. Na teren Wielkopolski Szwedzi wkroczyli wiosną 1655 roku z Pomorza (pod dowództwem Wittenberga) i po kapitulacji pospolitego ruszenia, polscy magnaci uzyskali zgodę na przyjęcie protekcji króla szwedzkiego w zamian za swobody wyznaniowe i wolności szlacheckie. Szwedzi opanowali całą Wielkopolskę rozpoczynając jej okupację 31. W Lesznie stacjonowała załoga szwedzka składająca się z 3 kompanii rajtarów, wspomaganych przez około 2 tysięcy mieszczan. Razem ludzi 32. Potop szwedzki stał się dla miasta okresem przełomowym. Szczególne znaczenie miały wydarzenia z kwietnia 1656 roku. W dniu 18 kwietnia 1656 roku Leszno opuścił dziedzic miasta Bogusław Leszczyński. Przed opuszczeniem Leszna, Bogusław świadomy, że oddziały polskie wspierane przez partyzantów znajdują się już niedaleko (16 kwietnia pojawiły się w Gronówku) zostawił Janowi Jerzemu Szlichtyngowi pismo skierowane do rady miejskiej zawierające rozkaz poddania miasta wojsku polskiemu. Dnia 27 kwietnia powstańcy obozujący w Krzywiniu otrzymali pismo Bogusława, w którym oświadczał, że przystępuje do konfederacji tyszowieckiej i gwarantuje, że bramy miasta będą dla nich otwarte. Jazda polska ruszyła w stronę Leszna, jednakże na przedpolach miasta doszło do 4 godzinnego starcia ze Szwedami. Mieszkańcy Leszna w ostatniej chwili zdołali schronić się do miasta i zamknąć bramy. Nacierająca jazda polska podpaliła Przedmieście Rydzyńskie i wycofała się. W następnym dniu w godzinach porannych część mieszkańców opuściła miasto. Potajemnie uciekł też Szlichtyng. Kiedy oddziały polskie zbliżały się do bram, w mieście wybuchła panika, niemal wszyscy rzucili się 29 M. Komolka, S. Sierpowski, Leszno..., s tamże, s J. Topolski Wielkopolska...,s M. Komolka, S. Sierpowski, Leszno...,s. 36. Strona 9 z 19

10 do ucieczki. Polacy wkroczyli do miasta. Wieczorem, kiedy wojsko opuściło miasto, część mieszkańców powróciła do swoich domostw, by ratować dobytek. W dniu 29 kwietnia oddziały polskie, razem z chłopami z okolicznych wiosek, powróciły do Leszna. Żołnierze zabrali, co cenniejsze towary, a resztę rozgrabili chłopi. Około godziny 10 chłopi podłożyli ogień w kilku punktach miasta. Pożar trwał przez 3 dni. Kiedy przygasł, powrócili mieszkańcy. Chłopi zabili wówczas około 30 mieszczan oraz podpalili ocalałe domy i wiatraki na przedmieściach. Leszno spłonęło niemal doszczętnie. Ogień strawił domy, kościoły, zapasy żywności, cenne rękopisy, książki-prawie wszystko, czego mieszkańcy nie zdołali wywieźć a zwycięzcy zabrać. Dorobek wielu pokoleń poszedł z dymem. Zginęło wielu ludziczęściowo w czasie walki, częściowo w bagnach podczas ucieczki w dniu 28 kwietnia 33. Wśród badaczy pozostają do dziś niewyjaśnione kwestie, a mianowicie: dlaczego miasto nie otworzyło przed polskim wojskiem bram, chociaż takie polecenie otrzymało od wyjeżdżającego do Wrocławia Bogusława? Czy Szlichtyng otrzymał inne ustne rozkazy? Czy starosta generalny Bogusław Leszczyński do końca nie był zdecydowany,po której stronie konfliktu ma stanąć? Czy Szlichtyng działał samowolnie? Jak pisze M.Komolka Postać Jana Jerzego Szlichtynga założyciela miasteczka Szlichtyngowa jest przykładem relacji panujących w ówczesnym mieście. Był on blisko powiązany z Leszczyńskimi, zarządzał majątkiem Bogusława w Wielkopolsce, był podstarościm kaliskim, administratorem generalnym ceł, pełnił funkcje sędziego ziemskiego wschowskiego. Szlichtyng sprawował różne wysokie godności w gminie polskiej Jednoty, posiadał również sympatyków wśród polskiej szlachty. W latach potopu opowiadał się za przyjęciem pomocy elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma, a jesienią 1655 roku złożył w Krakowie hołd Karolowi Gustawowi 34. Z potopu Wielkopolska wyszła zniszczona nie mniej aniżeli inne części kraju. Wyginęło 30% ludności. Zniszczone zostały całkowicie lub w większej części obok Leszna, również, Kościan, Rydzyna i Śrem 35. Leszno z trudem podnosiło się z ruin. Przez długie lata nie można było przywrócić mu dawnej świetności. Po wojnie szwedzkiej, mimo powszechnej niechęci 33 M. Komolka, S. Sierpowski, Leszno...,s M. Komolka, S. Sierpowski, Leszno...,s J. Tazbir, Wielkopolska...,s Strona 10 z 19

11 do protestantów, leszczyńscy luteranie zachowali swoje przywileje i pozycje. Istniały ku temu dwa powody: pierwszy zniszczenia i wyludnienie miasta oraz gwarancja wolności religijnej stanowiła jeden z ważnych motywów zachęcających do osiedlenia się, drugi powód to tolerancyjność. Z pozostałych grup narodowościowych w mieście pozostała tylko niemiecka gmina braci czeskich, która liczyła rodzin (według spisu z 1657r.) i żydowska. Poszczególne gminy religijne zwracały się do współwyznawców w kraju i za granica o pomoc. W dwa lata po pożarze, liczba ludności w mieście zbliżyła się do 2 tysięcy. W roku 1669, na mocy królewskiego przywileju, nadano miastu Leszno prawo składu w handlu lnem i konopiami, a mieszkańcy zwolnieni zostali z ceł od handlu towarami i bydłem na terenach Korony i Litwy (z wyjątkiem cła granicznego). W efekcie do spalonego miasta powoli wracali mieszkańcy. W 1683 wydano przywilej, na mocy którego mieszkańcy budujący domy w mieście i na przedmieściach na okres 6 lat zwolnieni zostali z wszelkich obciążeń na rzecz właściciela. Rozwijało się rzemiosło, nawet tak specyficzne jak produkcja prochu. Wytwórnię prochu założyli w Lesznie 1683 roku przybysze z Góry Śląskiej. Produkowany w niej proch był oceniany jako doskonałej jakości. Adam Mickiewicz w balladzie Czaty pisał: Ciszej plemię hajducze, ja cię płakać nauczę! Masz tu z prochem leszczyńskim sakiewkę, Podsyp zapał, a żywo sczyść paznokciem krzesiwo Potem palnij w twój łeb lub w tę dziewkę 36. W początkach XVIII wieku Rzeczpospolita zaczęła chylić się ku upadkowi. Po śmierci króla Jana III Sobieskiego, władcą Polski został Sas, August II, który realizując plany dynastyczne, wciągnął Polskę w wojnę północną. August II wojował jedynie jako elektor saski, jednakże sceną działań była Polska. Kraj został podzielony. Zwolennicy Augusta zawiązali konfederacje w Sandomierzu, a przeciwnicy - proszwedzką konfederację w Warszawie. Ci ostatni zdetronizowali Augusta. Królem Polski ogłoszony został Stanisław Leszczyński, który jednak -poza rodzinną Wielkopolską - nie miał w kraju poparcia. Przez Polskę przesuwały się wojska saskie, szwedzkie i rosyjskie, grabiąc, mordując i paląc kraj. 36 A. Mickiewicz, Czaty,(w:) A. Mickiewicz, To lubię...,krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1984, s. 53 Strona 11 z 19

12 W wyniku tych wydarzeń ucierpiało i Leszno - rodowa posiadłość Stanisława Leszczyńskiego. W dniu 24 lipca 1707 roku żołnierze rosyjscy spalili miasto, podpalając wiatraki i podkładając ogień w czterech punktach miasta. Miasto borykające się jeszcze ze skutkami niedawnej tragedii stanęło w obliczu nowego wyzwania. Jesienią 1709 r. w mieście wybuchła zaraza. Według wszelkiego prawdopodobieństwa przynieśli ją handlujący z Rusią Żydzi. Mieszkańcy umierali całymi rodzinami, nie miał, kto ich leczyć ani grzebać. Miasto opustoszało. Część ocalałych mieszkańców zdołała schronić się na Śląsku, część koczowała pod namiotami w okolicach Strzyżewic. Zaraza ustała dopiero z nadejściem 1710 roku 37. Miasto ponownie przystąpiło do odbudowy. Już 1714 roku płacono w Lesznie podatek z około 300 dymów, w rok później z 342, a w roku 1740 z 678 dymów. W dniu 28 sierpnia 1767 roku wybuchł w Lesznie kolejny pożar. Spaliło się 986 domów mieszkalnych i 710 budynków gospodarczych. Spłonęła całkowicie dzielnica żydowska. Miasto nie pozostało samo. Na mocy ustawy sejmowej z 1767 roku wszyscy mieszkańcy Leszna zostali zwolnieni na 6 lat z wszelkich opłat na rzecz państwa. Po raz drugi w tym stuleciu miasto stosunkowo szybko podniosło się z ruin. W 1775 r. liczyło już 982 domy z pruskiego muru oraz drewna i 133 murowane. W dniu 2 czerwca 1790 r., kolejny wielki pożar zniszczył miasto. Pożar wybuchł w centrum i trwał 6 godzin. Ogień strawił 864 budynki mieszkalne. Do Warszawy udała się delegacja mieszkańców z prośbą o pomoc. Komisja skarbu koronnego zwolniła Leszno na 3 lata z poboru rekruta i na 12 lat z cła podymnego i czopowego. Mimo to miasto długo nie mogło podnieść się z upadku 38. Tak więc, w ciągu niespełna półtora wieku Leszno trawiły 4 groźne pożary, niszcząc niemal kompletnie zabudowę i dorobek mieszkańców. Kataklizmy wyznaczały kolejne etapy rozwoju miasta, były punktami zwrotnymi, zamykającymi pewne okresy jego rozwoju. Do końca XVIII wieku Leszno pozostawało miastem protestanckim. Według danych z roku 1793 katolicy stanowili w nim 10,7%, Żydzi-43%, luteranie-33,5% i reformowani (po połączeniu braci Czeskich z kalwinami, przyjęto oficjalną nazwę kościoła ewangelicko-reformowanego) -11,7% mieszkańców Kalendarium...,s tamże..., s M. Komolka, S. Sierpowski, Leszno...,s. 52. Strona 12 z 19

13 W ciągu XVII i XVIII wieku w Lesznie nastąpiło zmieszanie różnych narodowości, ludności o różnych umiejętnościach zawodowych, organizacyjnych i różnej kulturze. Nie do uniknięcia był przy tym proces wzajemnego oddziaływania i przenikania elementów kulturowych, religijnych i obrzędowych. Pod koniec 1792 roku trzy ówczesne mocarstwa Prusy, Rosja i Austria opracowały projekt II rozbioru Polski. W styczniu 1793 roku wojska pruskie wkroczyły na teren Polski. Kolumna pod dowództwem gen. Von Pollitza (stacjonująca na Śląsku) zajęła Wschowę i Leszno. W związku z tym, że w przeszłości żywe były związki gmin wyznaniowych Leszna z zachodnim sąsiadem Polski i stamtąd płynęła pomoc finansowa dla miasta po pożarach i innych klęskach, mieszkańcy z sympatią i gościnnie powitali zaborców. Ziemie zajęte w II rozbiorze otrzymały nazwę: Prusy Południowe. Uroczystości homagialne odbyły się w Poznaniu w dniu 7 maja 1793 roku. Hołd i przysięgę wierności nowemu monarsze złożyć miały osoby pełniące wyższe funkcje administracyjne i duchowne, a także przedstawiciele wszystkich stanów, w tym także mieszczan, w osobach burmistrzów i delegatów magistratów 40. Niezwłocznie po dokonaniu zaboru, decyzją władz pruskich, dokonano oceny stanu miast. W roku 1794 Leszno liczyło 6820 mieszkańców (3 095 ewangelików, Żydów i 734 katolików) oraz 709 budynków mieszkalnych 41. W czasie zaboru Leszno włączone zostało administracyjnie do powiatu wschowskiego w departamencie poznańskim. Landratem (starostą) wschowskim był Szlichtyng. We Wschowie znajdowała się tez inspekcja podatkowa. Wraz z reorganizacją władz miejskich wprowadzono język niemiecki, jako język urzędowy. Wszelkie rachuby szlachty na utrzymanie dotychczasowych pozycji zawiodły. Nowa polityka wobec miast nie sprzyjała także ich rozwojowi. Ustanowiono rozbudowany system nakładania i ściągania wysokich podatków oraz różnych innych opłat. Nie ulegało zmianie położenie chłopów. Narastało niezadowolenie, a wkrótce i przeciwdziałanie wszystkich warstw społeczeństwa polskiego wobec praktyk zaborczych. W insurekcji kościuszkowskiej mieszkańcy Leszna nie uczestniczyli. W dniu 6 września 1794 roku ukazało się, podpisane przez komisarza wojskowego Hirschfelda, a wydane w Lesznie, Oświadczenie ogólne do magistratów i wszelkiego 40 tamże, s B. Zgodziński, Województwo..., s. 36. Strona 13 z 19

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA ŚWIEBODZICE NA LATA 2012-2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA ŚWIEBODZICE NA LATA 2012-2020 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA ŚWIEBODZICE NA LATA 2012-2020 Urząd Miejski w Świebodzicach ul. Rynek 1 58-160 Świebodzice www.swiebodzice.pl Świebodzice, 2012 Opracowanie: Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

EWA SĘDZIMIERZ - LUBARTÓW MOJA MAŁA OJCZYZNA. 1. Początki miasta

EWA SĘDZIMIERZ - LUBARTÓW MOJA MAŁA OJCZYZNA. 1. Początki miasta 1. Początki miasta W zalesionej, otoczonej łąkami i polami, a od strony Wieprza szeregiem stawów okolicy powstało w XVI wieku miasto. Było to prawie w połowie drogi z Lublina do Kocka, będącej wówczas

Bardziej szczegółowo

Wiesława Binek. Słynni rozdrażewianie i ich dzieje z historią Polski i regionu związane

Wiesława Binek. Słynni rozdrażewianie i ich dzieje z historią Polski i regionu związane Wiesława Binek Słynni rozdrażewianie i ich dzieje z historią Polski i regionu związane 1 Spis treści 1.Wstęp: przedmiot i zakres pracy. 2. Rozdział I Zarys dziejów Rozdrażewa. 3. Rozdział II Rozdrażew

Bardziej szczegółowo

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE W RAKONIEWICACH

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE W RAKONIEWICACH TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI RAKONIEWICKIEJ IM. MICHAŁA DRZYMAŁY W RAKONIEWICACH DARIUSZ WAJS POWSTANIE WIELKOPOLSKIE W RAKONIEWICACH 1 DROGA DO POWSTANIA Gdy Bismarck w latach Kulturkampfu1 koncentrycznym

Bardziej szczegółowo

Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic

Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic Przemysław Mieloch Joanna Nowaczyk współpraca Zygmunt Pohl Jacek Szeszuła Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu.

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu.pl Autorzy: Zdzisława Barankiewicz, Karol Becker, Ewa Bobińska,

Bardziej szczegółowo

NE S T O R 4(18) 2011. fot. Michał Żywot

NE S T O R 4(18) 2011. fot. Michał Żywot NE S T O R Czasopismo Artystyczne 4(18) 2011 Rok V www.nestor-krasnystaw.eu ISSN 1898-1801 fot. Michał Żywot ZABYTEK Z OKŁADKI Zespół pałacowo-parkowy STRYJÓW. Za bramą wjazdową i kordegardą z 1897 roku,

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Matysek DZIEJE KOSTRZYNA. Fakty i wydarzenia z 750-letnich dziejów Kostrzyna

Kazimierz Matysek DZIEJE KOSTRZYNA. Fakty i wydarzenia z 750-letnich dziejów Kostrzyna Kazimierz Matysek DZIEJE KOSTRZYNA Fakty i wydarzenia z 750-letnich dziejów Kostrzyna Kostrzyn 2012 Tekst: Kazimierz Matysek Korekta: Magdalena Nowaczyk Projekt i opracowanie graficzne okładki: Roman Malczewski

Bardziej szczegółowo

Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH

Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH ZAŁĄCZNIK NR 8 Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH Wstęp 1. Terminologia zakres pojęciowy 2. Cechy charakterystyczne polskich

Bardziej szczegółowo

AŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Instytut Ekonomiczny Specjalność: Ekonomika Turystyki. Anna Chochorowska

AŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Instytut Ekonomiczny Specjalność: Ekonomika Turystyki. Anna Chochorowska AŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Instytut Ekonomiczny Specjalność: Ekonomika Turystyki Anna Chochorowska CENTRUM PIELGRZYMOWANIA IM. JANA PAWŁA II W STARYM SĄCZU (PRACA DYPLOMOWA) Opiekun

Bardziej szczegółowo

Organmistrzostwo jest rzemiosłem

Organmistrzostwo jest rzemiosłem SCHLAG UND SÖHNE fabryka organów Organmistrzostwo jest rzemiosłem wymagającym wiedzy i umiejętności w wielu dziedzinach. Świdnica miała to szczęście, że prawie od początku rozwoju tego rzemiosła na Śląsku

Bardziej szczegółowo

www.rcin.org.pl Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488.

www.rcin.org.pl Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo Wschodniej XLVII PL ISSN 1230 5057 Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488. Omawiana

Bardziej szczegółowo

POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945

POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945 POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945 Ewa Kurek POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945 Wyższa Szkoła Umiejętności Kielce 2006 DZIĘKUJĘ SOCIETE HISTORIQUE

Bardziej szczegółowo

ORZESZKOWA W KRĘGU BLISKICH I ZNAJOMYCH NR 6 (114) CZERWIEC 2015 NA WAKACJE!

ORZESZKOWA W KRĘGU BLISKICH I ZNAJOMYCH NR 6 (114) CZERWIEC 2015 NA WAKACJE! NAPOLEON W WILNIE ORZESZKOWA W KRĘGU BLISKICH I ZNAJOMYCH NR 6 (114) CZERWIEC 2015 NA WAKACJE! NR 6 (114) CZERWIEC 2015 Dobroczynne inicjatywy szlachty, filantropów, darczyńców Na przełomie XIX- XX w.

Bardziej szczegółowo

- 1 - Czesław Miłosz Historia Literatury Polskiej do roku 1939 Książka zalecana przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisana do zestawu książek pomocniczych do nauki języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Zarys historii Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie na tle miejscowości

Zarys historii Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie na tle miejscowości Zarys historii Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie na tle miejscowości Historia biblioteki publicznej w Rzgowie jest nierozerwalnie związana z dziejami miejscowości, jednak początki istnienia książnicy

Bardziej szczegółowo

POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO

POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO Szkoła jest jedną z najstarszych instytucji społecznych tworzonych w celu przygotowania młodego pokolenia do życia dorosłego. "Jako miejsce, w którym przebiega kształcenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 4530 UCHWAŁA NR XLVIII/843/14 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego

Bardziej szczegółowo

BISKUPIE SEMINARIUM DUCHOWNE DIECEZJI GDAŃSKIEJ TOM I GDAŃSK-OLIWA 1973

BISKUPIE SEMINARIUM DUCHOWNE DIECEZJI GDAŃSKIEJ TOM I GDAŃSK-OLIWA 1973 BISKUPIE SEMINARIUM DUCHOWNE DIECEZJI GDAŃSKIEJ STUDIA GDAŃSKIE TOM I GDAŃSK-OLIWA 1973 ZESPÓŁ REDAKCYJNY Ks. Tadeusz Gocłowski CM, Ks. Jerzy Kownacki, Ks. Wiesław Lauer, Ks. Stanisław Mędala CM (redaktor),

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KUTNA NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KUTNA NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KUTNA NA LATA 2014-2020 MATERIAŁ ROBOCZY kwiecień 2014 2 Zespół redakcyjny dr Michał Adamski, dr Piotr Łaszewski, Maciej Kostrzewa, Jarosław Kotliński, Jarosław Szałamacha Współpraca

Bardziej szczegółowo

Materiały z cyklu konferencji pn. Wiatr w żagle przedsiębiorczości społecznej

Materiały z cyklu konferencji pn. Wiatr w żagle przedsiębiorczości społecznej Materiały z cyklu konferencji pn. Wiatr w żagle przedsiębiorczości społecznej Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Projekt współfinansowany przez Miasto

Bardziej szczegółowo

KLUB INŻYNIERII RUCHU

KLUB INŻYNIERII RUCHU STOWARZYSZENIE www.klir.pl tborowski@onet.pl KLUB INŻYNIERII RUCHU Biuro Zarządu - ul. Leśna 40 62-081 Przeźmierowo k/poznania skr. poczt. nr 20 - tel./fax 061-814 25 25 INFORMACJA NR64 1 Kaszuby Ostrzyca

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Redaguje zespół

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Redaguje zespół Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydział NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH Redaguje zespół Redaktor naczelny: Ks. Józef Mandziuk Zastępca redaktora: Ks. Henryk Skorowski Sekretarze: Ks. Jerzy

Bardziej szczegółowo

HISTORIA MYŚLI PEDAGOGICZNEJ

HISTORIA MYŚLI PEDAGOGICZNEJ HISTORIA MYŚLI PEDAGOGICZNEJ - wykład - mgr Przemysław Ziółkowski Katedra Pedagogiki i Nauk o Rodzinie WSG Literatura do przedmiotu: Bartnicka K., Szybiak I., Zarys historii wychowania, Warszawa 2001r.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ REDAKCYJNY RECENZENCI TOMU. ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski, UKSW ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL

ZESPÓŁ REDAKCYJNY RECENZENCI TOMU. ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski, UKSW ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL 13 ZESPÓŁ REDAKCYJNY RECENZENCI TOMU ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski, UKSW ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL Wydawnictwo KUL Lublin 2010 13/2010 REDAKCJA Bożena Hryciuk OPRACOWANIE KOMPUTEROWE

Bardziej szczegółowo

Dzieje Grodu Przemysła. ,,Dzieje Grodu Przemysła. ,,Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego

Dzieje Grodu Przemysła. ,,Dzieje Grodu Przemysła. ,,Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego ,,Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego Dzieje Grodu Przemysła,,Dzieje Grodu Przemysła,,Dzieje Grodu Przemysła Numer 3/MARZEC 2012 1 2 Część I Rys historyczny Dworzec Kolejowy -

Bardziej szczegółowo

1908-2008. 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu Brzosteckim

1908-2008. 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu Brzosteckim 1908-2008 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu Brzosteckim Praca zbiorowa Nawsie Brzosteckie Wydawca: Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu Brzosteckim Wydanie sfinansował Wójt Gminy Brzostek

Bardziej szczegółowo

SKASEN OLENDERSKI W PRUSIMIU

SKASEN OLENDERSKI W PRUSIMIU Fundacja Olendrzy dla Polski SKASEN OLENDERSKI W PRUSIMIU Opracowanie: dr Karolina Korenda - Gojdź Prusim 2010 PRUSIM o HISTORIA WSI o WŁAŚCICIELE FOLWARKU PRUSIMSCY (1386-1788) Z 1386 roku pochodzi pierwsza

Bardziej szczegółowo

Naszym najbliŝszym. gdyŝ Ŝycie z Policjantem nie jest usłane róŝami

Naszym najbliŝszym. gdyŝ Ŝycie z Policjantem nie jest usłane róŝami 0 Naszym najbliŝszym gdyŝ Ŝycie z Policjantem nie jest usłane róŝami 1 Spis treści Przedmowy s. 3 Wstęp s. 5 Rozdział 1. Polska Odrodzona s. 6 1.1. Polska w okresie międzywojennym s. 6 1.2. Słupca w okresie

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ ZIEMI PLESZEWSKIEJ

MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ ZIEMI PLESZEWSKIEJ PLESZEWSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE MUZEUM REGIONALNE W PLESZEWIE STANISŁAW BRÓDKA MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ ZIEMI PLESZEWSKIEJ PLESZEW 1986 Zespól redakcyjny: STANISŁAW BRÓDKA BONIFACY WRÓBLEWSKI ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo