Wielki test z historii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wielki test z historii"

Transkrypt

1 1 S t r o n a Wielki test z historii Punktacja /1000pkt. imię, nazwisko, klasa Instrukcje: Zadania 3-6, 10, 12, 20, 32-33, 51, 57 68, 70, 110 są zadaniami testowymi (możliwości odpowiedzi: ABCD, 1xABCDE, 1xABCDEF). W zadaniach opisowych jest ustalona maksymalna liczba zdań (np. max 10 zdań ). Test składa się z 12 zadań, rozlokowanych na 11 stronach. Zadania znajdują się na obydwu stronach każdej kartki. Strony są ponumerowane od 1 do 11. Podpisz się w drugiej linijce powyżej. Jest tam napisane, co masz wpisać. Jeżeli chcesz, wpisz dzisiejszą datę w prawym, górnym rogu pola tekstowego (równolegle do napisu Wielki test z historii oraz słów po prawej stronie). Życzę powodzenia. Aleksander Mierzejewski 1. Z czego Litwa w XIV w. czerpała największe dochody? 2. Co było podstawą utrzymania na czternastowiecznej Litwie? 3. Jaka była stolica czternastowiecznej Litwy? a) Krewo b) Wilno c) Kowno 4. Zakreśl oryginalne imię u każdej z nw. osób. a) Władysław II Jagiełło b) Jan II Kazimierz Waza c) Eks - królowa Krystyna Waza d) Wielki Książę Giedymin e) Włodzimierz Iljicz Lenin Uljanow f) Iosif Stalin Wissarionowicz Dżugaszwili g) Wiaczesław Michajłowicz Skrjabin h) Karol X Gustaw Wittlesbach i) Graf Ferdynand von Zeppelin j) Ullrich Friedrich Willy Joachim von Ribbentrop 5. Zakreśl tzw. Отчество /atcz estwo/ (rus. ojcostwo) w nw. personaliach. a) Владимир Ильич Ульянов /Władimir Iljicz Uljanow/ b) Иван IV Васильевич Грозный /Iwan IV Wasilewicz Groznyj/ c) Екатерина II Алексеевна /Jekatjerina II Aljeksjejewna/ d) Михаил II Александрович /Mihaił II Aljeksandrowicz/ e) Софья Алексеевна Романова /Cof ja I Aljeksjejewna Romanowa/ 6. W którym roku Krzyżacy wypowiedzieli Wielką Wojnę Polsce? a) 1407 r. b) 1409 r. c) 1410 r. 7. Kiedy miała miejsce bitwa pod Grunwaldem? (dd.mm.rrrr) 8. Jaki dar otrzymali Jagiełło i Witold przed bitwą pod Grunwaldem? Na czym polegał podstęp Jungingena? 9. Jak się nazywał główny dowódca wojsk krzyżackich w bitwie pod Koronowem? 10. Która bitwa była ważniejsza strategicznie? (zakreśl) a) pod Grunwaldem, czy pod Koronowem? (Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim) b) pod Żółtymi Wodami, czy oblężenie Zbaraża? (powstanie Chmielnickiego) c) na Zatoce Świeżej, czy oblężenie Gniewu? (Wojna Trzynastoletnia) d) pod Waterloo, czy pod Austerlitz? (Wojny Napoleońskie) e) pod Racławicami, czy pod Maciejowicami? (Insurekcja Kościuszkowska) 11. Kto to byli lisowczycy? Opisz w max 3 zdaniach. 12. Wpisz numery władców. Może być cyframi arabskimi. a) król Władysław Jagiełło b) król Karol Gustaw Wittelsbach c) car Piotr Wielki d) cesarz Józef Habsburg (Austria) e) król August Mocny Sas 13. Ile lat miał król Władysław Warneńczyk, gdy został zabity pod Warną (1444)? 14. W którym roku był Wielki Pożar Londynu? 15. Jak w rzeczywistości nazywał się Czerwony Baron? 16. Czym się różniła inwestytura od hołdu lennego? 17. Jaki był pierwowzór architektury gotyckiej? 18. Jaki kraj jest matką gotyku w Europie? Czy z tego kraju pochodzą jeszcze inne nowe style? Wymień dwa z bardziej znanych. 19. Czym się różnili konkwistadorzy od rekonkwistadorów?

2 2 S t r o n a 20. Jakim rodzajem państwowości były państwa włoskie? a) monarchiami b) republikami konstytucyjnymi c) państwami kupieckimi 27. Podpisz obrazek następującymi wyrazami: Szlachta, Kler, Król 21. Czy był / -a (patrz: zad. 20)? a) Mediolan b) Bolonia c) Ferrara d) Wenecja e) Królestwo Obojga Sycylii f) Państwo Papieskie g) Florencja h) Neapol 22. Czy dane miasto należało do Ligi Hanzeatyckiej? a) Lubeka b) Konstantynopol c) Słupsk d) Gdańsk e) Szczecin f) Królewiec g) Warszawa h) Kraków i) Windawa j) Berlin k) Lyon l) Paryż m) Sztokholm n) Edynburg o) Kolonia p) Rzym 23. Z czym Ci się kojarzy podana data? a) 476 b) 1453 c) 1450 d) 1492 e) 1517 f) 1410 g) 1648 h) 1655 i) 1772 j) 1791 k) 1792 l) 1794 m) 1795 n) 1918 o) Wymień 3 spośród 6 podstawowych zadań Hakaty. 1) 2) 3) 25. Wymień imię i nazwisko jednego, bądź nazwiska dwóch założycieli Hakaty. 28. Kto wypowiedział te słowa: 29. Uzupełnij tabelę. a) Niech to narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają b) Gdyby nie to, miałaby Rzeczpospolita nie Dwojga, a Trojga Narodów tysiące wiernych szabel przeciwko Turkom, Tatarom, Moskwie c) Religia jest opium ludu d) Socjalizm to zniesienie klas e) Mieczów ci u nas dostatek, ale i te przyjmuję jako wróżbę zwycięstwa, którą mi sam Bóg przez wasze ręce zsyła. A pole bitwy On także wyznaczy. Do którego sprawiedliwości ninie się odwołuję, skargę na moją krzywdę i waszą nieprawość a pychę zanosząc amen 26. Na posiedzeniu parlamentu szlacheckiego, z przodu siedzieli senatorowie, czy posłowie? Data Stulecie Miejscowość 1385 Krewo 1413 Horodło 1569 Lublin Król Polski Rodzaj porozumienia

3 3 S t r o n a 30. Gdzie, od czasów Stefana Batorego, dokonywano wolnych elekcji? Dziś, ta ówczesna wieś, jest częścią jakiego miasta? 31. Uzupełnij okrojone drzewo genealogiczne rodu Jagiellonów. 36. Podaj daty okresu Wojen Napoleońskich. 37. Podaj krzywiznę szabli husarskiej. Możesz się pomylić o 10 cm. 38.Uzupełnij. Olgierd Kazimierz Jagiellończyk Giedymin Kiejstut Władysław Kazimierz Aleksander Aldona Anna Fryderyk Lekki czołg radziecki, używany podczas II Wojny Światowej był oznaczony numerem seryjnym. Czołg średni, natomiast oznaczono numerem seryjnym. Stosunkowo rzadko spotykany radziecki czołg ciężki był oznaczony numerem seryjnym. Najbardziej znany niemiecki czołg z tegoż okresu był na początku (rodzaj broni). Niemcy tak szybko doszli do Paryża, podbijając Francję, wykorzystując element zaskoczenia, głównie w postaci. Ze strony propagandy, Göbels wykorzystał. Francuzi w nie wierzyli/nie wierzyli. 39. Opisz w max 10 zdań wojnę o sukcesję austriacką ( ). Gdzie i kiedy zawarto pokój kończące te zmagania? Katarzyna Anna Jagiellonka Król Polski Członek rodziny królewskiej 32. Który Wielki Kniaź zjednoczył Wielki Księstwo Moskiewskie w Carstwo Rosyjskie i jednocześnie został pierwszym carem Rosji? a) Siemon I Iwanicz Dumny (Rurykowicz) b) Iwan IV Wasiljejewicz Groźny (Rurykowicz) c) Aleksiej I Michajłowicz (Romanow) 40. Opisz w max 10 zdaniach powstanie Chmielnickiego od bitwy pod Żółtymi Wodami do oblężenia Zbaraża. 33. Który car objął realną władzę po okresie Wielkiej Smuty? a) Siemon I Iwanicz Dumny (Rurykowicz) b) Iwan IV Wasiljejewicz Groźny (Rurykowicz) c) Aleksiej I Michajłowicz (Romanow) 34. Gdzie schronił się król Jan Kazimierz, podczas Potopu szwedzkiego? 35. Dlaczego król Jan Sobieski udzielił pomocy cesarzowi austrowęgierskiemu? Czy postąpił słusznie?

4 4 S t r o n a 41. Połącz portrety z podpisami a) Przewodniczący CRL Mao Zedong b) Najwyższy strateg Sun Tzu c) Król Stefan Batory d) Prezydent Gabriel Narutowicz e) I sekretarz Nikita Chruszczow f) (szalona) caryca Katarzyna II Wielka g) Car / cesarz Piotr I Wielki h) Król Fryderyk III Wilhelm I Pruski i) Maksymilian Robespierre j) Prezydent Borys Jelcyn k) Cesarz Fryderyk II Wielki l) Prezydent Ignacy Mościcki m) Najwyższy naczelnik Tadeusz Kościuszko n) Prezydent Jerzy Waszyngton o) Cesarzowa Maria I Teresa Habsburg p) Cesarz Ludwik XVI q) Prezydent Stanisław Wojciechowski r) Przewodniczący RKL Włodzimierz Iljicz Lenin Uljanow s) I sekretarz Michaił Gorbaczow t) Cesarz Józef II Habsburg u) Król August II Mocny Sas ) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21)

5 5 S t r o n a 42. Poniższy rysunek przedstawia posiedzenie parlamentu szlacheckiego. Uzupełnij go następującymi słowami. Podpowiedź 1: Zrób kreski od miejsc i podpisz Podpowiedź 2: Do jednego miejsca może przypadać więcej, jak jedno określenie. UWAGA!!! Zadanie podchwytliwe!!! Król, Senatorowie duchowni, Senatorowie świeccy, Posłowie duchowni, Posłowie świeccy 1) 2) 3) 4) 5) *6) *7) *8) 44. Czym się zajmował dany rzemieślnik? a) Bednarz b) Heraldyk c) Markietan d) Mincerz e) Łagiewnik 45. Podpisz obrazki, przedstawiające różne rodzaje formacji. 1. a) Falanga 43. Połącz herby szlachty polskiej z podpisami. 2. b) Żółw 1) 2) 46. Co gwarantowało taką skuteczność strzelców moskiewskich? 1. a) Jastrzębiec 47. Co jest błędnie zaznaczone na zdjęciu muszkietera szwedzkiego? Otocz tę rzecz okręgiem i podpisz. 2. b) Piłsudski 3. c) Korybut 4. d) Abdank 5. e) Zerwikaptur *6. f) Roch 48. Wymień 3 państwa, gdzie była używana jednostka: a) Kirasjerów b) Rajtarów c) Dragonów d) Huzarów e) Arkebuzerów 49. Czym się różnili rajtarzy od dragonów? *7. g) Sulima *8. h) Szeliga

6 6 S t r o n a 50. Połącz obrazek z rodzajem jednostki. 3. Czy po rewolucji francuskiej nadal funkcjonował system trójpodziału władzy? a)tak b)nie c)tak, ale został zmieniony d)parę rzeczy zachowano 4. Lata rewolucji francuskiej, to: a) b) c) d) a) Pancerni 5. Jaki król zasiadł na tronie po dynastii Wazów? a) Michał Korybut Wiśniowiecki b) Stefan Batory c) Jan Kazimierz d) Stanisław August Poniatowski 52. Uzupełnij tekst. Uwaga!!! W podpunkcie a, gdy wpisujesz daty, wpisz także prz. Chr. / po Chr. 2. b) Spahisi 3. c) Muszkieterzy a) Wódz rzymski, Juliusz Cezar, wykorzystał kryzys w republice, wkroczył ze swoimi legionami do Italii, przekraczając w roku rzekę. Po wygranej wojnie otrzymał dożywotni tytuł. W roku został on zamordowany na schodach senatu przez, wśród nich był jego przybrany syn -. Następcą Juliusza Cezara został, który po bitwie pod w roku, pokonawszy, który poprosił o pomoc rozpoczął samodzielne rządy. Otrzymał od senatu tytuł, czyli boski, a sam przyjął imię cezara. Czas jego rządów był nazywany oficjalnie, a nieoficjalnie komedią republiki, gdyż. Tekst ten dotyczy. 4. d) Kirasjerzy 5. e) Husaria 6. f) Strzelcy moskiewscy 1) 2) 3) 4) 5) 6) 51. Odpowiedz na zadania testowe Która z formacji nie była używana w Polsce? a)husaria b)huzaria c)arkebuzeria d)pikinierzy 2. Dobierz odpowiednie zakończenie przysłowia: Szlachcic na zagrodzie, równy a)królowi b)magnatowi c)wojewodzie d)panu Bogu b) W X wieku w tzw. Państwie Wschodniofrankijskim odsunięto od władzy Karolingów, a na tronie zasiadł z saskiej dynastii, której nazwa pochodzi od legendarnego założyciel dynastii -. Od tego czasu pojawia się w kronikach nazwa Regnum Teutonicum, co oznacza *. był synem Henryka Ptasznika i znacznie rozszerzył posiadłości państwa niemieckiego. W roku został koronowany na cesarza rzymskiego. Pełna nazwa cesarstwa Ottona I, brzmi:. Otton III uważał, że cesarstwo powinno być zarządzane z przez cesarza i papieża ściśle ze sobą współpracujących. Europa powinna zostać podzielona na 4 równorzędne królestwa:,, i. Częścią słowiańską miał zarządzać Tekst ten dotyczy. c) Mieszko I, książę Polan, zjednoczył ziemie i stworzył państwo. W roku 965 Mieszko zawarł sojusz z, który został potwierdzony małżeństwem z księżniczką. W roku Mieszko wraz ze swoim dworem przyjmuje chrzest. był to dokument, w którym Mieszko pod koniec swego życia powierzał swoje państwo opiece. Tekst ten dotyczy.

7 7 S t r o n a 53. Opisz w max 10 zdaniach kryzys państwa polskiego w XI wieku. 61. Znając epokę, w której A. Fredro żył, zaznacz odpowiednią formę zapisu jego imienia, nazwiska oraz tytułu. a) hrabia Aleksander Fredro b) Aleksander hrabia Fredro c) Aleksander Hrabia Fredro d) Aleksander Fredro, hrabia 62. Określ prawidłową chronologię tytularną w średniowiecznym mieście. a) Chłop Obywatel Patrycjusz Szlachcic b) Plebejusz Obywatel Patrycjusz 54. Wymień 2 główne różnice między sztuką romańską, a gotycką. 1) 2) 55. Wymień 5 filarów islamu. 1) 2) 3) 4) 5) 56. Czym się różnił hrabia od margrabi? 57. Wybierz poprawną pisownię wg standardów siedemnastowiecznych. a) hrabia Aleksander Fredro b) Aleksander hrabia Fredro c) Aleksander Hrabia Fredro d) Aleksander Fredro, hrabia 58. Wybierz poprawną pisownię wg standardów osiemnastowiecznych. a) hrabia Aleksander Fredro b) Aleksander hrabia Fredro c) Aleksander Hrabia Fredro d) Aleksander Fredro, hrabia 59. Wybierz poprawną pisownię wg standardów dziewiętnastowiecznych. a) hrabia Aleksander Fredro b) Aleksander hrabia Fredro c) Aleksander Hrabia Fredro d) Aleksander Fredro, hrabia 60. Wybierz poprawną pisownię wg standardów dwudziestego wieku. a) hrabia Aleksander Fredro b) Aleksander hrabia Fredro c) Aleksander Hrabia Fredro d) Aleksander Fredro, hrabia c) Obywatel Patrycjusz Plebejusz d) Patrycjusz Obywatel Plebejusz 63. Jakiego herbu był hetman Bohdan Zenobi Chmielnicki? 64. Kto jest wynalazcą a) Balonu? b) Samochodu? c) Samolotu? d) Sterowca? e) Silnika parowego? 65. Uzupełnij chronologicznie listę polskich królów elekcyjnych. Henry Walezy Stanisław August Poniatowski 66. Jakiego koloru były mundury: a) Piechoty wybranieckiej (XVI w.) b) Hajduków polskich (XVII w.) c) Muszkieterów rosyjskich (pocz. XIX w.) d) Grenadierów francuskich (pocz. XIX w.) e) polskiej Drużyny Książęcej (przełom X i XI w.)

8 8 S t r o n a 67. Kto był następcą chana Selameta I Gireja? a) Meñli II Girej b) Islam III Girej c) Mehmed IV Girej d) Hadżi I Girej 68. Spośród pięciu mocarstw Europy XVIII w., które miało największe dochody? a) Imperium Rosyjskie b) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii c) Królestwo Francji d) Monarchia Habsburska (Austria) e) Królestwo Prus 69. Uzupełnij nazwami krajów schemat, dotyczący I Rozbioru Rzeczypospolitej. 36 tys. km 2 oraz 580 tys. ludności 92 tys. km 2 oraz 1300 tys. ludności 83 tys. km 2 oraz 2650 tys. ludności 70. Ile procent szlachty było w I Rzeczypospolitej na tle całej ludności? a) 1% b) ~1% c) ~3% d) ~5% e) ~10% f) 10% 71. Jak udało się podczas Sejmu Czteroletniego zapobiec zerwaniu obrad? Opisz w max 3 zdaniach. 75. Przyporządkuj założycieli do dzieł. 1. Hermann Kennemann a) Armia Krajowa 2. gen. Stefan Grot-Rowecki b) GROM 3. gen. bryg. Sławomir Petelicki c) Hakata 1) 2) 3) 76. Wykreśl słowo, które nie pasuje do pozostałych. Jeżeli wszystko pasuje, napisz to. a) lenno, hołd, inwestytura, inkwizycja b) Hołd pruski, tryumfalny wjazd Zygmunta III Wazy na Kreml, Rewolucja francuska, Insurekcja kościuszkowska c) Bezprym, Witold, Zbigniew, Konrad Mazowiecki d) Stefan Batory, Jan Sobieski, Jan Kazimierz, August III Sas e) monarchia, republika, oligarchia, elekcja f) cezaropapizm, konkordat, kościół, zbór g) Hetman Wielki Koronny, Hetman Wielki Litewski, Kanclerz Wielki Koronny, Kanclerz Wielki Litewski h) bitwa pod: Racławicami, Maciejowicami, Szczekocinami, Poitiers i) piechota wybraniecka, kosynierzy, wojsko kwarciane, muszkieterzy cudzoziemskiego autoramentu j) Rosja, Prusy, Austria, Francja 72. Wpisz, jakie kraje uczestniczyły w I, II i III Rozbiorze. 77. Wymień, znajomą Ci, maszynę tortur używaną przez inkwizycję. Możesz ją opisać. W I Rozbiorze uczestniczyli: W II Rozbiorze uczestniczyli: W III Rozbiorze uczestniczyli: 73. Przyporządkuj osoby do ugrupowań. 1. Joachim von Ribbentrop a) RKL 1 2. Lecha Wałęsa b) PPS 2 3. Włodzimierz Lenin c) NSDAP 3 4. Józef Piłsudski d) NSZZ 4 Solidarność 5. Kazimierz Pułaski e) PZPR 5 6. Edward Gierek f) Konfederacja Barska 1) 2) 3) 4) 5) 6) 74. Wyjaśnij skróty użyte w zad. 73 ( 1 5 ) Wymień dwóch najwybitniejszych polskich pisarzy XVI w. 1) 2) 79. Przyporządkuj liczbę mieszkańców do nazwy kraju. Dotyczy to drugiej połowy XVI w mln a) Rosja 2. 8 mln b) Polska 3. 0,5 mln c) Szwecja mln d) Niemcy mln e) Francja 1) 2) 3) 4) 5) 80. Co zrobił Władysław Siciński dnia 9 marca 1652 r.?

9 9 S t r o n a 81. Kto zbudował w Konstantynopolu kościół Hagia Sophia? 82. Co to jest ikona? 90. Narysuj schematycznie: a) Sklepienie kolebkowe 83. Kto to był kalif? 83. Co to są minarety? *Ile ma ich meczet Ommajjadów w Damaszku? b) Sklepienie krzyżowe 84. Kto to był majordomus? 85. W którym roku był traktat w Verdun? Kto go ustanowił? c) Sklepienie krzyżowo żebrowe 86. Czym się różniło hrabstwo od marchii? 87. Kto został pierwszym cesarzem Niemiec? 88. Opisz w max 15 zdaniach działanie systemu feudalnego. d) Ostrołuk z przyporami 91. Napisz, czy wymienione w zadaniu 90. struktury architektoniczne pochodziły ze sztuki romańskiej, czy z gotyku. a) b) c) 89. Która z niżej wymienionych części nie była częścią klasztoru średniowiecznego (w przykładzie: klasztor benedyktynów w St. Gallen) a) Kościół b) Szpital c) Nowicjat d) Dormitorium e) Refektarz f) Spichlerz g) Obora h) Stadnina i) Dziedziniec j) Cmentarz d) 92. Jak się nazywał pierwszy alfabet słowiański? 93. Wymień cztery pierwsze państwa słowiańskie 94. Jak się nazywał okrąg wspólnotowy pierwszych chrześcijan? 95. Kto to był opat?

10 10 S t r o n a 96. Wyjaśnij różnicę między hordą a ordą Wymień daty potopu szwedzkiego Jak nazywał się brat Wielkiego Mistrza Ulricha von Jungingena, który także sprawował ten urząd. 97. Kto wynalazł maszynę parową? 106. Opisz krótko (max 3 zdania) jakie nastawienie do Polski miał ów brat von Jungingen (patrz: zad. 105)? 98. Wyjaśnij różnicę między zakładem rzemieślniczym, a manufakturą. 99. Do jakich państw należały na samym początku Wojen Napoleońskich nw. kraje? a) Akwitania b) Irlandia c) Ingria d) Szwabia e) Śląsk f) Monachium g) Węgry h) Sycylia i) Kursk j) Szkocja k) Czechy l) Moskwa m) Walia n) Bretania o) Szampania p) Wenecja q) Republika Helwecka r) (Region Waterloo) s) Vivé la Francé -> t) Barcelona 100. Podaj pełne nazwy tych potocznych nazw państw z okresu Wojen Napoleońskich a) Anglia b) Francja c) Austria d) Rosja 107. Z jakiej epoki historycznej był ten artysta? Uzupełnij wg przykładu. a) Leonardo da Vinci Renesans b) Monteskiusz c) Giovanni Bernini d) Donato Bramante e) Andrzej Sapkowski f) Homer 108. W jakiej wyprawie uczestniczył Jan Sebastian Elcano jak zastępca kapitana? 109. Kto był głównodowodzącym Persów w bitwie pod Maratonem? 110. Odpowiedz na zadanie testowe: W Polsce nie rekrutowano jednostek: a)husarzów b)muszkieterów c)arkebuzerów d)pikinierów 111. Co to był w średniowieczny zamku donżon? 112. Wykreśl nazwę niepasującą. Dotyczy to powstania Chmielnickiego. a) Bitwy pod: Żółtymi Wodami, Korsuniem, Beresteczkiem b) Osoby: Jarema, Krzywonos, Chmielnicki c) Przedmioty: buława, szabla, samopał d) Daty: 1649, 1651, 1660 e) Osoby: chan Islam III Girej, chan Mehmed IV Girej, Tuhaj bej 113. Opisz w max 20 zdaniach: Co to była Wielka Smuta? O co w niej chodziło?. e) Turcja 101. Kto wymyślił system trójpodziału władzy? 102. Co było pośrednikiem między szablą, a szpadą? 103. Wymień uzbrojenie muszkietera rosyjskiego z czasów Wojen Napoleońskich. (5 bez munduru)

11 11 S t r o n a a) Rewolwer b) Ręczna puszka c) Krócica d) Arkebuz e) Muszkiet 1) 2) 3) 4) 5) 114. Opisz w max 15 zdaniach Jak doszło do unii w Krewie?. Uwzględnij następujące rzeczy: Jadwiga, Jagiełło, Witold, wojna o Żmudź, wojna między Litwą a Rusią Kijowską, spór na Wawelu Opisz krótko (max 5 zdań) kto to był Aleksandr Wasiljewicz Aleksandrow Wytłumacz pojęcia: a) Depotyzm b) Cezaropapizm c) Schizma wschodnia 118. Podaj: a) 2 przykłady hordy: 115. Połącz obrazki przedstawiające różne rodzaje ręcznej broni palnej z podpisami. 1. b) 2 przykłady ordy: 119. Podaj imię papieża, który uczestniczył w sporze o inwestyturę z cesarzem niemieckim Henrykiem IV Kto to był? a) Arcyksiążę Franciszek Ferdynand b) Arcyksiężna Elżbieta c) Graf Ferdynand von Zeppelin d) Papież Grzegorz VII e) Adolf Hitler Uzupełnij. a) Bitwa o/pod Koronowo b) Bitwa o/pod Kursk c) Bitwa o/pod Gallipoli d) Bitwa o/pod Wizna e) Bitwa o/pod Żółte Wody 122. Podaj datę dzienną dnia D operacji Overlord (II Wojna Światowa). O co chodziło? 5.

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap rejonowy

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap rejonowy pieczątka WKK Kod ucznia - - Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap rejonowy Drogi Uczniu, Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla. najazd niemiecki i ruski wygnany z kraju

997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla. najazd niemiecki i ruski wygnany z kraju książę Mieszko I X wiek powstaje Polska (jakie plemiona?) 966 chrzest Polski 972 - Cedynia król Bolesław Chrobry 997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla król Mieszko II

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej Sprawdzian IV Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej GRUPA A Zadanie 1. (0 3 pkt) Podkreśl te pojęcia i postacie, które odnoszą się do konfederacji targowickiej. patriotyzm, zdrada, Seweryn Rzewuski, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Termin Wydarzenie 2 września2013 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2i 3 stycznia 2013 r. Dzień wolny po odpracowaniu w dniu 14 i 28 września 2013r. Grudzień 2013 Próbne egzaminy

Bardziej szczegółowo

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Eliminacje Rejonowe Witamy Cię w drugim etapie Konkursu Historycznego. Informacje dla Ucznia: 1. Przed Tobą test składający się

Bardziej szczegółowo

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50.

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50. TEMATY ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Semestr III klasa IIB 2015/16 1. Proszę wymienić cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii TEST POWTÓRZENIOWY KLASA III od starożytności do XVI wieku. 1.Określ czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe a) proces przeobrażania się gatunków to rewolucja b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła

Bardziej szczegółowo

Powtórka przed egzaminem mapy

Powtórka przed egzaminem mapy Powtórka przed egzaminem mapy 1. Starożytność. a) Najstarsze starożytne cywilizacje. A Egipt, B Palestyna, Izrael, Jerozolima, C Mezopotamia, D Grecja b) Starożytna Grecja. A góra Olimp, B Ateny, C- Olimpia

Bardziej szczegółowo

Celem wielkich wypraw morskich w XV i XVI wieku było pragnienie:

Celem wielkich wypraw morskich w XV i XVI wieku było pragnienie: Zadanie 1. (0-1 pkt) Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. Humanizm to prąd umysłowy, który: A) interesował się głównie sztuką B) koncentrował się na człowieku C) stawiał na pierwszym miejscu naukę D)

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Jagiellończyk ( 1447-1492)

Kazimierz Jagiellończyk ( 1447-1492) Uzupełnij fragment drzewa genealogicznego. Kazimierz Jagiellończyk ( 1447-1492) Jan I Olbracht Anna Jagiellonka Aleksander Jagiellończyk Katarzyna Jagiellonka... 1492-1501 1501-1506 1506-1548 planowany

Bardziej szczegółowo

Początki rządów Jagiellonów

Początki rządów Jagiellonów Początki rządów Jagiellonów 1. Andegawenowie na polskim tronie Łokietek i Kazimierz Wielki dogadywali się w sprawie sukcesji z Węgrami (Kazimierz Wielki w 1339 r. w Wyszehradzie) 1370 r. umiera Kazimierz

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE MONETY HABSBURGÓW MARIA TERESA I PÓŹNIEJSZE KATALOG

ŚLĄSKIE MONETY HABSBURGÓW MARIA TERESA I PÓŹNIEJSZE KATALOG ŚLĄSKIE MONETY HABSBURGÓW MARIA TERESA I PÓŹNIEJSZE KATALOG Piotr Kalinowski KALETY 2006 Słowo wstępu Katalog, który macie Państwo przed sobą powstał na podstawie wydanego w 1988 dzieła Ivo Halački Mince

Bardziej szczegółowo

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją.

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją. XVII wiek Wiek XVII w Polsce Wojny ze Szwecją. Przyczyny: - Władcy Szwecji chcieli zdobyć ziemie mogące być zapleczem rolniczym kraju - Walka o dominację na Morzu Bałtyckim - Dążenie Zygmunta III Wazy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY INSTRUKCJA DLA UCZNIA 1. Sprawdź czy test zawiera 7 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 2. Na tej stronie wpisz swój

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. ZAGADNIENIE Początki Polski. WYMAGANIA PODSTAWOWE. UCZEŃ: opowiada legendę o początkach państwa polskiego odczytuje z mapy zamieszczonej w podręczniku nazwy najważniejszych

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny KLUCZ ODPOWIEDZI K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Zadanie 1. max. 7 p. Wiosna Ludów na ziemiach polskich Zaznacz w tabeli (wpisując w odpowiednią rubrykę literę ), czy poniższe

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Koszalinie Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Szkoła Podstawowa Nr 17 w Koszalinie Szkoła Podstawowa Nr

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI

INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI Zapraszamy wszystkich do udziału w internetowym konkursie historycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Konkurs składa się z pytań testowych,

Bardziej szczegółowo

Podróżnik Podróż, odkrycie Data wypłynięcia z portu Ferdynand Magellan 1519 Droga morska do Indii Bartłomiej Diaz 1487

Podróżnik Podróż, odkrycie Data wypłynięcia z portu Ferdynand Magellan 1519 Droga morska do Indii Bartłomiej Diaz 1487 Drodzy Uczestnicy XVII edycji MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ! Zapraszamy Was do przygody z historią. Przed Wami zadania o różnej skali trudności. Uważnie czytajcie polecenia. Czytelnie zapisujcie odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut. Materiały

Bardziej szczegółowo

Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Wskazuje najważniejsze przyczyny wielkich odkryć geograficznych.

Bardziej szczegółowo

POSTACIE HISTORYCZNE

POSTACIE HISTORYCZNE POSTACIE HISTORYCZNE STAROŻYTNOŚĆ STAROŻYTNOŚĆ HAMMURABI KRÓL BABILONU, SPISAŁ PIERWSZY ZNANY KODEKS PRAWA RAMZES II- FARAON, WIELKI BUDOWICZY ŚWIĄTYŃ I PAŁACÓW, ABRAHAM, MOJŻESZ, DAWID- POSTACIE BIBLIJNE

Bardziej szczegółowo

I. Nowy człowiek w nowym świecie wiek XVI

I. Nowy człowiek w nowym świecie wiek XVI BADANIE WYNIKÓW NAUCZANIA Z HISTORII W KLASIE II I. Nowy człowiek w nowym świecie wiek XVI 1. Przyporządkuj wymienionym w tabeli twórcom ich dzieła. ( 0 6 ) A. projekt kopuły Bazyliki św. Piotra w Rzymie

Bardziej szczegółowo

Bolesław Chrobry (992-1025) 1000 - Zjazd Gnieźnieński 1025 - koronacja Chrobrego na króla Polski i jego śmierć.

Bolesław Chrobry (992-1025) 1000 - Zjazd Gnieźnieński 1025 - koronacja Chrobrego na króla Polski i jego śmierć. Dynastia Piastów: Mieszko I (966-992) 966 - Chrzest Polski. Bolesław Chrobry (992-1025) 1000 - Zjazd Gnieźnieński 1025 - koronacja Chrobrego na króla Polski i jego śmierć. Bolesław Krzywousty (1102-1138)

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z Arkusza I można uzyskać maksymalnie 100 punktów, model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest

Bardziej szczegółowo

1. W jakim stylu została zbudowana koszalińska katedra? a) romańskim b) gotyckim c) renesansowym d) barokowy

1. W jakim stylu została zbudowana koszalińska katedra? a) romańskim b) gotyckim c) renesansowym d) barokowy Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, Test składa się z 33

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014. Zadania egzaminacyjne Historia - wersja B kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014. Zadania egzaminacyjne Historia - wersja B kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 Zadania egzaminacyjne Historia - wersja B kod ucznia... Zadanie 1. (1 pkt) Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Wpisz P, jeśli

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL PESEL Układ graficzny CKE 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL PESEL miejsce na naklejkę

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 5. Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat. 1. Oblicz, ile lat minęło od

Sprawdzian nr 5. Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat. 1. Oblicz, ile lat minęło od Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat GRUPA A 8 1. Oblicz, ile lat minęło od wynalezienia nowej metody druku przez Jana Gutenberga do opublikowania w 1543 roku dzieła Mikołaja Kopernika O obrotach sfer niebieskich.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY ETAP II REJONOWY SZKOŁA PODSTAWOWA. 14 stycznia 2011 r. Czas trwania 120 minut

OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY ETAP II REJONOWY SZKOŁA PODSTAWOWA. 14 stycznia 2011 r. Czas trwania 120 minut OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683 od Obertyna do Wiednia ETAP II REJONOWY SZKOŁA PODSTAWOWA 14 stycznia 2011 r. Czas trwania 120 minut. Kod ucznia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8 Od autorów....................................... 8 I. Wprowadzenie do historii 1. Dzieje historia historiografia...................... 12 Czym jest historia?............................... 12 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Historia i rzeczywistość

Historia i rzeczywistość Historia i rzeczywistość LITWA Powierzchnia 65.200 km2 Ludność ok. 3.400.000 Stolica Wilno Najdłuższa rzeka - Niemen LITWA - HISTORIA 1009 pierwsza wzmianka 1253 koronacja I króla Litwy Mendoga I Chrzest

Bardziej szczegółowo

Anna Korzycka Rok IV, gr.1. Mapa i plan w dydaktyce historii. Pytania. Poziom: szkoła podstawowa, klasa 5.

Anna Korzycka Rok IV, gr.1. Mapa i plan w dydaktyce historii. Pytania. Poziom: szkoła podstawowa, klasa 5. Anna Korzycka Rok IV, gr.1 Mapa i plan w dydaktyce historii. Pytania Poziom: szkoła podstawowa, klasa 5. 1. Na podstawie mapy Polska za Bolesława Chrobrego podaj miejscowości będące siedzibami arcybiskupa

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja A kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja A kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja A kod ucznia... Punkty:../ 20 Zadanie 1. (1 pkt) Podaj nazwę miasta-państwa. Nazwa miasta-państwa...

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla uczniów gimnazjów - etap szkolny

K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla uczniów gimnazjów - etap szkolny kod pracy ucznia... pieczątka nagłówkowa szkoły K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla uczniów gimnazjów - etap szkolny Przemiany społeczno-gospodarcze, kulturowe, ideologiczne i polityczne w Polsce (Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r.

Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r. Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r. Pracownia UKD rozpoczęła prace nad nowym wydaniem Tablic skróconych

Bardziej szczegółowo

HISTORIA CZĘŚĆ I I Ę ( 1335 1740 )

HISTORIA CZĘŚĆ I I Ę ( 1335 1740 ) HISTORIA ŚLĄSKA CZĘŚĆ I I Ę ( 1335 1740 ) HISTORIA ŚLĄSKA Wśród krajów korony św. Wacława ( 1335 1526 ) ŚLĄSK POD RZĄDAMI Ą PIASTÓW ŚLĄSKICH (1138 1335) Kazimierz Wielki (1333-1370) 1370) Utrata Śląska

Bardziej szczegółowo

Materiały z zajęć artystycznych dla klas II Klasowy quiz wiedzy o sztuce etap I test wyboru

Materiały z zajęć artystycznych dla klas II Klasowy quiz wiedzy o sztuce etap I test wyboru Materiały z zajęć artystycznych dla klas II Klasowy quiz wiedzy o sztuce etap I test wyboru 1.Jakiego koloru szatę miał na sobie Stefan Batory w obrazie Marcina Kobera pt.,,portret Stefana Batorego? a)

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYNIKÓW NAUCZANIA Z HISTORII W KLASIE II. 1. Przyporządkuj wymienionym w tabeli twórcom ich dzieła. ( 0 6 )

BADANIE WYNIKÓW NAUCZANIA Z HISTORII W KLASIE II. 1. Przyporządkuj wymienionym w tabeli twórcom ich dzieła. ( 0 6 ) BADANIE WYNIKÓW NAUCZANIA Z HISTORII W KLASIE II 1. Przyporządkuj wymienionym w tabeli twórcom ich dzieła. ( 0 6 ) A. projekt kopuły Bazyliki św. Piotra w Rzymie B. freski na sklepieniu kaplicy Sykstyńskiej

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I Strona1 Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I......... Imię i nazwisko uczennicy/ucznia klasa nr w dzienniku Liczba uzyskanych punktów:... ocena:... Podpis

Bardziej szczegółowo

Kongres wiedeński. Kongres się nie posuwa, on tańczy

Kongres wiedeński. Kongres się nie posuwa, on tańczy Kongres wiedeński Kongres się nie posuwa, on tańczy 1. Zwołanie kongresu w Wiedniu Wiosna 1814 r. armie VI koalicji wchodzą do Paryża i detronizują Napoleona Królem został Ludwik XVIII, Bonaparte na Elbie

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONOWIE NOTATKI Z LEKCJI

JAGIELLONOWIE NOTATKI Z LEKCJI JAGIELLONOWIE NOTATKI Z LEKCJI 1. UNIA POLSKI Z LITWĄ. WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO NA TRONIE POLSKIM 1. 1339 r. zjazd w Wyszehradzie umowa sukcesyjna K. Wielkiego. Po bezpotomnej śmierci ostatniego Piasta rządy

Bardziej szczegółowo

Absolutyzm oświecony w Prusach i w Austrii. Dyplomacja bez armat jest jak muzyka bez instrumentów Fryderyk II Wielki

Absolutyzm oświecony w Prusach i w Austrii. Dyplomacja bez armat jest jak muzyka bez instrumentów Fryderyk II Wielki Absolutyzm oświecony w Prusach i w Austrii Dyplomacja bez armat jest jak muzyka bez instrumentów Fryderyk II Wielki 1. Absolutyzm oświecony Połączenie silnego państwa, sprawnie zarządzanego z umową społeczną

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Interpretacje historii Mazowsza... 22 Specyfika historyczna Mazowsza... 22 Kwestia zacofania Mazowsza w literaturze historycznej...

Rozdział II. Interpretacje historii Mazowsza... 22 Specyfika historyczna Mazowsza... 22 Kwestia zacofania Mazowsza w literaturze historycznej... Spis treści Wstęp..................................................... 11 Rozdział I. Wprowadzenie................................... 15 Uwagi metodologiczne..................................... 15 O stanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo rok szkolny 2015/2016 Klasa V a, b, c, d Nauczyciel prowadzący: mgr Ewa Rewilak Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo aby uzyskać ocenę wyższą

Bardziej szczegółowo

Niedostateczną (1). Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych.

Niedostateczną (1). Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych. Jacek Matula Nauczyciel historii w Gimnazjum w Borui Kościelnej KRYTERIA OCENIANIA KOŃCOWOROCZNE Z HISTORII KLASA II, ROK SZKOLNY 2011/2012. Niedostateczną (1). Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V Ocena celująca: Uczeo spełnia wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Otrzymuje uczeo, którego wiedza historyczna wykracza w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C.

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Rozdział II. Za wolną Polskę GRUPA A 0 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Wykrzyknąłem z uniesieniem [ ]: Niech żyje Polska wolna, cała i niepodległa!, co w ogóle

Bardziej szczegółowo

CHRONOLOGIA WŁADCÓW POLSKI

CHRONOLOGIA WŁADCÓW POLSKI CHRONOLOGIA WŁADCÓW POLSKI Władca Lata Dynastia Koronowany/ Ważne wydarzenia historyczne za jego panowania panowania nie Mieszko I ok. 960-992 Piastów nie 966 r. chrzest Polski. 972 r. wygrana bitwa pod

Bardziej szczegółowo

Wojna domowa i król Piast

Wojna domowa i król Piast Wojna domowa i król Piast 1. Rzeczypospolita po potopie Szlachta traciła w czasach wojen i majątki i wpływy; wpływy na rzecz magnaterii Szlachta stawała się klientami magnatów Zmalała rola króla; ma on

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Koszalinie Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Szkoła Podstawowa nr 17 w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL PESEL

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL PESEL Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII Miejsce na naklejkę z kodem (Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy) KOD ZDAJĄCEGO MHI-W1D1P-021 EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII Czas pracy 60 minut ARKUSZ I STYCZEŃ ROK 2003 Instrukcja dla zdającego 1.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi.

Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi. Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi. I. Józef Poniatowski... II. Ignacy Krasicki... A. sekretarz Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Schemat punktowania punkty za poszczególne części zadania. Model odpowiedzi. 4 B Jerozolima 1 C Konstantynopol (nie uznajemy odpowiedzi Bizancjum)

Schemat punktowania punkty za poszczególne części zadania. Model odpowiedzi. 4 B Jerozolima 1 C Konstantynopol (nie uznajemy odpowiedzi Bizancjum) MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ARKUSZA I Zadania od do 5 (00 pkt) Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z arkusza I można uzyskać maksymalnie 00 punktów, model odpowiedzi uwzględnia jej zakres

Bardziej szczegółowo

Zadania egzaminacyjne HISTORIA

Zadania egzaminacyjne HISTORIA Wersja B Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013 Zadania egzaminacyjne HISTORIA kod ucznia... Zadanie 1. (1 pkt) Ogółem: / 30 : 1,5 = /20 Poniżej przedstawiony został ciężkozbrojny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA V KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA V Przewiduje się przeprowadzenie w półroczu przynajmniej : - dwóch sprawdzianów, - dwóch kartkówek, Ponadto ocenie podlegają: -pisemne prace domowe, -aktywność na zajęciach,

Bardziej szczegółowo

HABSBURGOWIE I JAGIELLONOWIE RODZINNA RYWALIZACJA

HABSBURGOWIE I JAGIELLONOWIE RODZINNA RYWALIZACJA HABSBURGOWIE I JAGIELLONOWIE RODZINNA RYWALIZACJA Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii HABSBURGOWIE I JAGIELLONOWIE RODZINNA RYWALIZACJA. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut.

Bardziej szczegółowo

14. Uzupełnij zadanie, wpisując w miejsce wykropkowane wyrazy wymienione w ramce. (0-4)

14. Uzupełnij zadanie, wpisując w miejsce wykropkowane wyrazy wymienione w ramce. (0-4) 14. Uzupełnij zadanie, wpisując w miejsce wykropkowane wyrazy wymienione w ramce. (0-4) monarchia konstytucyjna, republiki, rządy dyrektoriatu, dyktatura jakobinów W okresie Wielkiej Rewolucji burżuazyjnej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN WSTĘPNY DLA KANDYDATÓW DO GIMNAZJUM AKADEMICKIEGO W

EGZAMIN WSTĘPNY DLA KANDYDATÓW DO GIMNAZJUM AKADEMICKIEGO W KOD UCZNIA EGZAMIN WSTĘPNY DLA KANDYDATÓW DO GIMNAZJUM AKADEMICKIEGO W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH 21.05.2011, godz. 10.30 Czas pracy: 60 min. JĘZYK POLSKI Przeczytaj kilkakrotnie załączony tekst

Bardziej szczegółowo

WOJEWODZKI KONKURS Z PLASTYKI STOPIEŃ SZKOLNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. rok szkolny 2015/2016

WOJEWODZKI KONKURS Z PLASTYKI STOPIEŃ SZKOLNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. rok szkolny 2015/2016 WOJEWODZKI KONKURS Z PLASTYKI STOPIEŃ SZKOLNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH rok szkolny 2015/2016 Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMACJA TEKSTU Europa doby napoleońskiej

TRANSFORMACJA TEKSTU Europa doby napoleońskiej Szymon Andrzejewski IV rok, gr. I TRANSFORMACJA TEKSTU Europa doby napoleońskiej K. Przybysz, W. J. Jakubowski, M. Włodarczyk, Historia dla gimnazjalistów. Dzieje nowożytne. Podręcznik. Klasa II, Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest ocena, która pozwala określić zakres wiedzy i umiejętności opanowany przez ucznia.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z HISTORII W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. II BAROK PEŁEN KONTRASTÓW A - pamięta daty: 1655-1660, 1683 X

PLAN WYNIKOWY Z HISTORII W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. II BAROK PEŁEN KONTRASTÓW A - pamięta daty: 1655-1660, 1683 X PLN WYNIKOWY Z HISTORII W KLSIE VI SZKOŁY PODSTWOWEJ Lp. I DZIŁ TEMT LEKJI U PROGU ZSÓW NOWOŻTNYH. złowiek ciekawy świata 2. Włochy krajem artystów i myślicieli 3. Jedna wiara, różne wyznania 4. Polska

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (0-1 pkt) Zaznacz szereg, w którym została zachowana właściwa kolejność:

Zadanie 1. (0-1 pkt) Zaznacz szereg, w którym została zachowana właściwa kolejność: Zadanie 1. (0-1 pkt) Zaznacz szereg, w którym została zachowana właściwa kolejność: A) chrzest Polski, wstąpienie na tron Mieszka I, bitwa pod Cedynią B) bitwa pod Cedynią, chrzest Polski, wstąpienie na

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 1. Pierwszy król Polski, który pochodził z dynastii Piastów to:

Bardziej szczegółowo

Zjednoczenie Niemiec

Zjednoczenie Niemiec Zjednoczenie Niemiec 1. Drugie Cesarstwo we Francji lipiec 1851 - Ludwik Napoleon żąda od Zgromadzenia rewizji konstytucji, gdyż chce być wybrany po raz drugi (konstytucja nie przewidywała reelekcji prezydenta);

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 1. Rozdział I. Początek wieków średnich. 1. Na taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę, która rozpoczyna średniowiecze.

Sprawdzian nr 1. Rozdział I. Początek wieków średnich. 1. Na taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę, która rozpoczyna średniowiecze. Rozdział I. Początek wieków średnich GRUPA A 0 1. Na taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę, która rozpoczyna średniowiecze. 400 500 600 700 800 2. Uzupełnij poniższe zdania. a) Słowianie zasiedlili

Bardziej szczegółowo

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw zadań zawiera 14 stron

Bardziej szczegółowo

142 - Historia Polski Jesteś zalogowany(a) jako Recenzent (Wyloguj) Plan tygodniowy. Jak poruszać się po platformie Moodle? Kreatywna szkoła ZP_142

142 - Historia Polski Jesteś zalogowany(a) jako Recenzent (Wyloguj) Plan tygodniowy. Jak poruszać się po platformie Moodle? Kreatywna szkoła ZP_142 142 - Historia Polski Jesteś zalogowany(a) jako Recenzent (Wyloguj) Kreatywna szkoła ZP_142 Osoby Uczestnicy Aktywności Certificates Czaty Fora dyskusyjne Quizy Quizy Hot Potatoes Zadania Zasoby Szukaj

Bardziej szczegółowo

Pierwsze wolne elekcje. Król Henricus wyrządził Polakom psikus

Pierwsze wolne elekcje. Król Henricus wyrządził Polakom psikus Pierwsze wolne elekcje Król Henricus wyrządził Polakom psikus 1. Pierwsze bezkrólewie Lipiec 1572 r. umiera Zygmunt August; normalna rzecz, ale on nie zostawił potomka Bez króla nie działają np. sądy By

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 3) 2. Cywilizacje liskiego

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013. Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013. Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia... Wersja A Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013 Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia... Ogółem: / 30 : 1,5 = /20 Zadanie 1. (1 pkt) Poniżej przedstawiony został ciężkozbrojny

Bardziej szczegółowo

Wojny w starożytnej Grecji

Wojny w starożytnej Grecji Temat Wojny w starożytnej Grecji Imperium Aleksandra Wielkiego Ekspansja Rzymu w czasach republiki Juliusz Cezar i Imperium Rzymskie Od drużyny książęcej do rycerstwa Zagadnienia obowiązujące w świecie

Bardziej szczegółowo

Drogi Uczestniku XVI edycji MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ!

Drogi Uczestniku XVI edycji MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ! Drogi Uczestniku XVI edycji MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ! Zapraszamy Cię do przygody z historią epoki nowożytnej. Przed Tobą zadania o różnej skali trudności. Uważnie czytaj polecenia. Czytelnie zapisuj

Bardziej szczegółowo

SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA

SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA Monety kolekcjonerskie SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA Bolesław Chrobry SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA Wyjątkowa seria złotych i srebrnych monet kolekcjonerskich o nominałach 500 zł i 50 zł SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (17-23.06.2011) 1 010 a p 2004504719 150 a Architektura rosyjska x zabytki 2 010 a p 2004512376 150 a Bóżnice x zabytki z Czechy

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Michał Krzywicki Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z historii stworzony przez naszego eksperta.

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 ETAP OKRĘGOWY

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 ETAP OKRĘGOWY Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 KOD UCZNIA ETAP OKRĘGOWY Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera 19 zadań.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy dla klasy 5

Plan wynikowy dla klasy 5 Plan wynikowy dla klasy 5 18 23 Plan wynikowy dla klasy 5 Plan wynikowy Klucz do historii Nr lekcji Temat lekcji dopuszczająca dostateczna dobra Polska 1 Legendarne początki legendy polskie legenda. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen. z historii dla kl. V

Kryteria ocen. z historii dla kl. V Kryteria ocen z historii dla kl. V Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Podstawa programowa Legendarne początki legendy polskie Uczeń wie, co to jest legenda.

Bardziej szczegółowo

KLASA VI- Wymagania edukacyjne z przedmiotu historia i społeczeństwo.

KLASA VI- Wymagania edukacyjne z przedmiotu historia i społeczeństwo. KLASA VI- Wymagania edukacyjne z przedmiotu historia i społeczeństwo. OCENA Dopuszczająca UCZEŃ ROZUMIE POJĘCIA I ZJAWISKA: granice (naturalne i sztuczne), ustrój państwa, republika demokratyczna, konstytucja,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK do Ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczej PTTK Szlakiem Rezydencji Królów i Książąt

ZAŁĄCZNIK do Ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczej PTTK Szlakiem Rezydencji Królów i Książąt ZAŁĄCZNIK do Ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczej PTTK Szlakiem Rezydencji Królów i Książąt Wielkopolska LP Miejscowość Gmina Powiat Pobyt monarchy (ów) 1. Giecz Dominowo średzki 2. Gniezno Gniezno gnieźnieński

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (1 p.) Oceń, które z podanych niżej zdań jest fałszywe. Zaznacz F przy zdaniu fałszywym.

Zadanie 1. (1 p.) Oceń, które z podanych niżej zdań jest fałszywe. Zaznacz F przy zdaniu fałszywym. Zadanie 1. (1 p.) Oceń, które z podanych niżej zdań jest fałszywe. Zaznacz F przy zdaniu fałszywym. 1. Osiadły tryb życia pierwszych ludzi opierał się na budowie osad i wiosek oraz na uprawie roślin. 2.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ:

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: Zadanie 1. (0 1) Oceń, które z poniższych zdań odnoszących się do skutków przemian w życiu człowieka jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym. 2. W wyniku przemian, które opisano

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj uważnie zdania, a następnie wybierz i podkreśl prawidłową odpowiedź. ( 0-10 pkt.)

Przeczytaj uważnie zdania, a następnie wybierz i podkreśl prawidłową odpowiedź. ( 0-10 pkt.) Przeczytaj uważnie zdania, a następnie wybierz i podkreśl prawidłową odpowiedź. ( 0-10 pkt.) 1. Sarajewo było i jest stolicą: a/ Macedonii b/ Serbii c/ Bośni i Hercegowiny 2. 1 sierpnia 1914 roku Niemcy

Bardziej szczegółowo

WSTÊP POMORZE WARMIA I MAZURY WIELKOPOLSKA MAZOWSZE MA OPOLSKA ŒL SK STR. 5-7 STR. 8-23 STR. 24-27 STR. 28-33 STR. 34-49 STR. 50-83 STR.

WSTÊP POMORZE WARMIA I MAZURY WIELKOPOLSKA MAZOWSZE MA OPOLSKA ŒL SK STR. 5-7 STR. 8-23 STR. 24-27 STR. 28-33 STR. 34-49 STR. 50-83 STR. POLSKA WSTÊP STR. 5-7 POMORZE STR. 8-23 WARMIA I MAZURY STR. 24-27 WIELKOPOLSKA STR. 28-33 MAZOWSZE STR. 34-49 MA OPOLSKA STR. 50-83 ŒL SK STR. 84-96 POLSKA Kraj w œrodkowej Europie pomiêdzy Morzem Ba³tyckim

Bardziej szczegółowo

MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE

MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE 2015.05.11 1 BALTIJOS JŪRA LENKIJOS IR LIETUVOS KONCEPCIJOSE IR POLITIKOJE: ŽVILGSNIS Į LIETUVIŠKUS VADOVĖLIUS / MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM Rozdział I. Początki cywilizacji Dzięki treściom zawartym w pierwszej części programu uczniowie poznają najdawniejsze dzieje człowieka oraz historię

Bardziej szczegółowo

Roman Wróbel Rzeczpospolita Obojga Narodów

Roman Wróbel Rzeczpospolita Obojga Narodów Roman Wróbel Rzeczpospolita Obojga Narodów Pierwsza wolna elekcja odbyła się wiosną 1573 roku. O tron polski postanowili walczyć: władca Moskwy Iwan IV Groźny, książę Ernest Habsburg i brat króla Francji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2014/2015

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2014/2015 ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2014/2015 TEST - ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE Numer identyfikacyjny Wypełnia

Bardziej szczegółowo

VI Powiatowy Jurajski Konkurs Historyczny

VI Powiatowy Jurajski Konkurs Historyczny KOD UCZNIA VI Powiatowy Jurajski Konkurs Historyczny POLACY I ZIEMIE POLSKIE W OKRESIE 1918-1989 r. Informacja dla ucznia : ETAP POWIATOWY 2012/2013 1. Na stronie tytułowej arkusza w wyznaczonym miejscu

Bardziej szczegółowo