Wielki test z historii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wielki test z historii"

Transkrypt

1 1 S t r o n a Wielki test z historii Punktacja /1000pkt. imię, nazwisko, klasa Instrukcje: Zadania 3-6, 10, 12, 20, 32-33, 51, 57 68, 70, 110 są zadaniami testowymi (możliwości odpowiedzi: ABCD, 1xABCDE, 1xABCDEF). W zadaniach opisowych jest ustalona maksymalna liczba zdań (np. max 10 zdań ). Test składa się z 12 zadań, rozlokowanych na 11 stronach. Zadania znajdują się na obydwu stronach każdej kartki. Strony są ponumerowane od 1 do 11. Podpisz się w drugiej linijce powyżej. Jest tam napisane, co masz wpisać. Jeżeli chcesz, wpisz dzisiejszą datę w prawym, górnym rogu pola tekstowego (równolegle do napisu Wielki test z historii oraz słów po prawej stronie). Życzę powodzenia. Aleksander Mierzejewski 1. Z czego Litwa w XIV w. czerpała największe dochody? 2. Co było podstawą utrzymania na czternastowiecznej Litwie? 3. Jaka była stolica czternastowiecznej Litwy? a) Krewo b) Wilno c) Kowno 4. Zakreśl oryginalne imię u każdej z nw. osób. a) Władysław II Jagiełło b) Jan II Kazimierz Waza c) Eks - królowa Krystyna Waza d) Wielki Książę Giedymin e) Włodzimierz Iljicz Lenin Uljanow f) Iosif Stalin Wissarionowicz Dżugaszwili g) Wiaczesław Michajłowicz Skrjabin h) Karol X Gustaw Wittlesbach i) Graf Ferdynand von Zeppelin j) Ullrich Friedrich Willy Joachim von Ribbentrop 5. Zakreśl tzw. Отчество /atcz estwo/ (rus. ojcostwo) w nw. personaliach. a) Владимир Ильич Ульянов /Władimir Iljicz Uljanow/ b) Иван IV Васильевич Грозный /Iwan IV Wasilewicz Groznyj/ c) Екатерина II Алексеевна /Jekatjerina II Aljeksjejewna/ d) Михаил II Александрович /Mihaił II Aljeksandrowicz/ e) Софья Алексеевна Романова /Cof ja I Aljeksjejewna Romanowa/ 6. W którym roku Krzyżacy wypowiedzieli Wielką Wojnę Polsce? a) 1407 r. b) 1409 r. c) 1410 r. 7. Kiedy miała miejsce bitwa pod Grunwaldem? (dd.mm.rrrr) 8. Jaki dar otrzymali Jagiełło i Witold przed bitwą pod Grunwaldem? Na czym polegał podstęp Jungingena? 9. Jak się nazywał główny dowódca wojsk krzyżackich w bitwie pod Koronowem? 10. Która bitwa była ważniejsza strategicznie? (zakreśl) a) pod Grunwaldem, czy pod Koronowem? (Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim) b) pod Żółtymi Wodami, czy oblężenie Zbaraża? (powstanie Chmielnickiego) c) na Zatoce Świeżej, czy oblężenie Gniewu? (Wojna Trzynastoletnia) d) pod Waterloo, czy pod Austerlitz? (Wojny Napoleońskie) e) pod Racławicami, czy pod Maciejowicami? (Insurekcja Kościuszkowska) 11. Kto to byli lisowczycy? Opisz w max 3 zdaniach. 12. Wpisz numery władców. Może być cyframi arabskimi. a) król Władysław Jagiełło b) król Karol Gustaw Wittelsbach c) car Piotr Wielki d) cesarz Józef Habsburg (Austria) e) król August Mocny Sas 13. Ile lat miał król Władysław Warneńczyk, gdy został zabity pod Warną (1444)? 14. W którym roku był Wielki Pożar Londynu? 15. Jak w rzeczywistości nazywał się Czerwony Baron? 16. Czym się różniła inwestytura od hołdu lennego? 17. Jaki był pierwowzór architektury gotyckiej? 18. Jaki kraj jest matką gotyku w Europie? Czy z tego kraju pochodzą jeszcze inne nowe style? Wymień dwa z bardziej znanych. 19. Czym się różnili konkwistadorzy od rekonkwistadorów?

2 2 S t r o n a 20. Jakim rodzajem państwowości były państwa włoskie? a) monarchiami b) republikami konstytucyjnymi c) państwami kupieckimi 27. Podpisz obrazek następującymi wyrazami: Szlachta, Kler, Król 21. Czy był / -a (patrz: zad. 20)? a) Mediolan b) Bolonia c) Ferrara d) Wenecja e) Królestwo Obojga Sycylii f) Państwo Papieskie g) Florencja h) Neapol 22. Czy dane miasto należało do Ligi Hanzeatyckiej? a) Lubeka b) Konstantynopol c) Słupsk d) Gdańsk e) Szczecin f) Królewiec g) Warszawa h) Kraków i) Windawa j) Berlin k) Lyon l) Paryż m) Sztokholm n) Edynburg o) Kolonia p) Rzym 23. Z czym Ci się kojarzy podana data? a) 476 b) 1453 c) 1450 d) 1492 e) 1517 f) 1410 g) 1648 h) 1655 i) 1772 j) 1791 k) 1792 l) 1794 m) 1795 n) 1918 o) Wymień 3 spośród 6 podstawowych zadań Hakaty. 1) 2) 3) 25. Wymień imię i nazwisko jednego, bądź nazwiska dwóch założycieli Hakaty. 28. Kto wypowiedział te słowa: 29. Uzupełnij tabelę. a) Niech to narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają b) Gdyby nie to, miałaby Rzeczpospolita nie Dwojga, a Trojga Narodów tysiące wiernych szabel przeciwko Turkom, Tatarom, Moskwie c) Religia jest opium ludu d) Socjalizm to zniesienie klas e) Mieczów ci u nas dostatek, ale i te przyjmuję jako wróżbę zwycięstwa, którą mi sam Bóg przez wasze ręce zsyła. A pole bitwy On także wyznaczy. Do którego sprawiedliwości ninie się odwołuję, skargę na moją krzywdę i waszą nieprawość a pychę zanosząc amen 26. Na posiedzeniu parlamentu szlacheckiego, z przodu siedzieli senatorowie, czy posłowie? Data Stulecie Miejscowość 1385 Krewo 1413 Horodło 1569 Lublin Król Polski Rodzaj porozumienia

3 3 S t r o n a 30. Gdzie, od czasów Stefana Batorego, dokonywano wolnych elekcji? Dziś, ta ówczesna wieś, jest częścią jakiego miasta? 31. Uzupełnij okrojone drzewo genealogiczne rodu Jagiellonów. 36. Podaj daty okresu Wojen Napoleońskich. 37. Podaj krzywiznę szabli husarskiej. Możesz się pomylić o 10 cm. 38.Uzupełnij. Olgierd Kazimierz Jagiellończyk Giedymin Kiejstut Władysław Kazimierz Aleksander Aldona Anna Fryderyk Lekki czołg radziecki, używany podczas II Wojny Światowej był oznaczony numerem seryjnym. Czołg średni, natomiast oznaczono numerem seryjnym. Stosunkowo rzadko spotykany radziecki czołg ciężki był oznaczony numerem seryjnym. Najbardziej znany niemiecki czołg z tegoż okresu był na początku (rodzaj broni). Niemcy tak szybko doszli do Paryża, podbijając Francję, wykorzystując element zaskoczenia, głównie w postaci. Ze strony propagandy, Göbels wykorzystał. Francuzi w nie wierzyli/nie wierzyli. 39. Opisz w max 10 zdań wojnę o sukcesję austriacką ( ). Gdzie i kiedy zawarto pokój kończące te zmagania? Katarzyna Anna Jagiellonka Król Polski Członek rodziny królewskiej 32. Który Wielki Kniaź zjednoczył Wielki Księstwo Moskiewskie w Carstwo Rosyjskie i jednocześnie został pierwszym carem Rosji? a) Siemon I Iwanicz Dumny (Rurykowicz) b) Iwan IV Wasiljejewicz Groźny (Rurykowicz) c) Aleksiej I Michajłowicz (Romanow) 40. Opisz w max 10 zdaniach powstanie Chmielnickiego od bitwy pod Żółtymi Wodami do oblężenia Zbaraża. 33. Który car objął realną władzę po okresie Wielkiej Smuty? a) Siemon I Iwanicz Dumny (Rurykowicz) b) Iwan IV Wasiljejewicz Groźny (Rurykowicz) c) Aleksiej I Michajłowicz (Romanow) 34. Gdzie schronił się król Jan Kazimierz, podczas Potopu szwedzkiego? 35. Dlaczego król Jan Sobieski udzielił pomocy cesarzowi austrowęgierskiemu? Czy postąpił słusznie?

4 4 S t r o n a 41. Połącz portrety z podpisami a) Przewodniczący CRL Mao Zedong b) Najwyższy strateg Sun Tzu c) Król Stefan Batory d) Prezydent Gabriel Narutowicz e) I sekretarz Nikita Chruszczow f) (szalona) caryca Katarzyna II Wielka g) Car / cesarz Piotr I Wielki h) Król Fryderyk III Wilhelm I Pruski i) Maksymilian Robespierre j) Prezydent Borys Jelcyn k) Cesarz Fryderyk II Wielki l) Prezydent Ignacy Mościcki m) Najwyższy naczelnik Tadeusz Kościuszko n) Prezydent Jerzy Waszyngton o) Cesarzowa Maria I Teresa Habsburg p) Cesarz Ludwik XVI q) Prezydent Stanisław Wojciechowski r) Przewodniczący RKL Włodzimierz Iljicz Lenin Uljanow s) I sekretarz Michaił Gorbaczow t) Cesarz Józef II Habsburg u) Król August II Mocny Sas ) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21)

5 5 S t r o n a 42. Poniższy rysunek przedstawia posiedzenie parlamentu szlacheckiego. Uzupełnij go następującymi słowami. Podpowiedź 1: Zrób kreski od miejsc i podpisz Podpowiedź 2: Do jednego miejsca może przypadać więcej, jak jedno określenie. UWAGA!!! Zadanie podchwytliwe!!! Król, Senatorowie duchowni, Senatorowie świeccy, Posłowie duchowni, Posłowie świeccy 1) 2) 3) 4) 5) *6) *7) *8) 44. Czym się zajmował dany rzemieślnik? a) Bednarz b) Heraldyk c) Markietan d) Mincerz e) Łagiewnik 45. Podpisz obrazki, przedstawiające różne rodzaje formacji. 1. a) Falanga 43. Połącz herby szlachty polskiej z podpisami. 2. b) Żółw 1) 2) 46. Co gwarantowało taką skuteczność strzelców moskiewskich? 1. a) Jastrzębiec 47. Co jest błędnie zaznaczone na zdjęciu muszkietera szwedzkiego? Otocz tę rzecz okręgiem i podpisz. 2. b) Piłsudski 3. c) Korybut 4. d) Abdank 5. e) Zerwikaptur *6. f) Roch 48. Wymień 3 państwa, gdzie była używana jednostka: a) Kirasjerów b) Rajtarów c) Dragonów d) Huzarów e) Arkebuzerów 49. Czym się różnili rajtarzy od dragonów? *7. g) Sulima *8. h) Szeliga

6 6 S t r o n a 50. Połącz obrazek z rodzajem jednostki. 3. Czy po rewolucji francuskiej nadal funkcjonował system trójpodziału władzy? a)tak b)nie c)tak, ale został zmieniony d)parę rzeczy zachowano 4. Lata rewolucji francuskiej, to: a) b) c) d) a) Pancerni 5. Jaki król zasiadł na tronie po dynastii Wazów? a) Michał Korybut Wiśniowiecki b) Stefan Batory c) Jan Kazimierz d) Stanisław August Poniatowski 52. Uzupełnij tekst. Uwaga!!! W podpunkcie a, gdy wpisujesz daty, wpisz także prz. Chr. / po Chr. 2. b) Spahisi 3. c) Muszkieterzy a) Wódz rzymski, Juliusz Cezar, wykorzystał kryzys w republice, wkroczył ze swoimi legionami do Italii, przekraczając w roku rzekę. Po wygranej wojnie otrzymał dożywotni tytuł. W roku został on zamordowany na schodach senatu przez, wśród nich był jego przybrany syn -. Następcą Juliusza Cezara został, który po bitwie pod w roku, pokonawszy, który poprosił o pomoc rozpoczął samodzielne rządy. Otrzymał od senatu tytuł, czyli boski, a sam przyjął imię cezara. Czas jego rządów był nazywany oficjalnie, a nieoficjalnie komedią republiki, gdyż. Tekst ten dotyczy. 4. d) Kirasjerzy 5. e) Husaria 6. f) Strzelcy moskiewscy 1) 2) 3) 4) 5) 6) 51. Odpowiedz na zadania testowe Która z formacji nie była używana w Polsce? a)husaria b)huzaria c)arkebuzeria d)pikinierzy 2. Dobierz odpowiednie zakończenie przysłowia: Szlachcic na zagrodzie, równy a)królowi b)magnatowi c)wojewodzie d)panu Bogu b) W X wieku w tzw. Państwie Wschodniofrankijskim odsunięto od władzy Karolingów, a na tronie zasiadł z saskiej dynastii, której nazwa pochodzi od legendarnego założyciel dynastii -. Od tego czasu pojawia się w kronikach nazwa Regnum Teutonicum, co oznacza *. był synem Henryka Ptasznika i znacznie rozszerzył posiadłości państwa niemieckiego. W roku został koronowany na cesarza rzymskiego. Pełna nazwa cesarstwa Ottona I, brzmi:. Otton III uważał, że cesarstwo powinno być zarządzane z przez cesarza i papieża ściśle ze sobą współpracujących. Europa powinna zostać podzielona na 4 równorzędne królestwa:,, i. Częścią słowiańską miał zarządzać Tekst ten dotyczy. c) Mieszko I, książę Polan, zjednoczył ziemie i stworzył państwo. W roku 965 Mieszko zawarł sojusz z, który został potwierdzony małżeństwem z księżniczką. W roku Mieszko wraz ze swoim dworem przyjmuje chrzest. był to dokument, w którym Mieszko pod koniec swego życia powierzał swoje państwo opiece. Tekst ten dotyczy.

7 7 S t r o n a 53. Opisz w max 10 zdaniach kryzys państwa polskiego w XI wieku. 61. Znając epokę, w której A. Fredro żył, zaznacz odpowiednią formę zapisu jego imienia, nazwiska oraz tytułu. a) hrabia Aleksander Fredro b) Aleksander hrabia Fredro c) Aleksander Hrabia Fredro d) Aleksander Fredro, hrabia 62. Określ prawidłową chronologię tytularną w średniowiecznym mieście. a) Chłop Obywatel Patrycjusz Szlachcic b) Plebejusz Obywatel Patrycjusz 54. Wymień 2 główne różnice między sztuką romańską, a gotycką. 1) 2) 55. Wymień 5 filarów islamu. 1) 2) 3) 4) 5) 56. Czym się różnił hrabia od margrabi? 57. Wybierz poprawną pisownię wg standardów siedemnastowiecznych. a) hrabia Aleksander Fredro b) Aleksander hrabia Fredro c) Aleksander Hrabia Fredro d) Aleksander Fredro, hrabia 58. Wybierz poprawną pisownię wg standardów osiemnastowiecznych. a) hrabia Aleksander Fredro b) Aleksander hrabia Fredro c) Aleksander Hrabia Fredro d) Aleksander Fredro, hrabia 59. Wybierz poprawną pisownię wg standardów dziewiętnastowiecznych. a) hrabia Aleksander Fredro b) Aleksander hrabia Fredro c) Aleksander Hrabia Fredro d) Aleksander Fredro, hrabia 60. Wybierz poprawną pisownię wg standardów dwudziestego wieku. a) hrabia Aleksander Fredro b) Aleksander hrabia Fredro c) Aleksander Hrabia Fredro d) Aleksander Fredro, hrabia c) Obywatel Patrycjusz Plebejusz d) Patrycjusz Obywatel Plebejusz 63. Jakiego herbu był hetman Bohdan Zenobi Chmielnicki? 64. Kto jest wynalazcą a) Balonu? b) Samochodu? c) Samolotu? d) Sterowca? e) Silnika parowego? 65. Uzupełnij chronologicznie listę polskich królów elekcyjnych. Henry Walezy Stanisław August Poniatowski 66. Jakiego koloru były mundury: a) Piechoty wybranieckiej (XVI w.) b) Hajduków polskich (XVII w.) c) Muszkieterów rosyjskich (pocz. XIX w.) d) Grenadierów francuskich (pocz. XIX w.) e) polskiej Drużyny Książęcej (przełom X i XI w.)

8 8 S t r o n a 67. Kto był następcą chana Selameta I Gireja? a) Meñli II Girej b) Islam III Girej c) Mehmed IV Girej d) Hadżi I Girej 68. Spośród pięciu mocarstw Europy XVIII w., które miało największe dochody? a) Imperium Rosyjskie b) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii c) Królestwo Francji d) Monarchia Habsburska (Austria) e) Królestwo Prus 69. Uzupełnij nazwami krajów schemat, dotyczący I Rozbioru Rzeczypospolitej. 36 tys. km 2 oraz 580 tys. ludności 92 tys. km 2 oraz 1300 tys. ludności 83 tys. km 2 oraz 2650 tys. ludności 70. Ile procent szlachty było w I Rzeczypospolitej na tle całej ludności? a) 1% b) ~1% c) ~3% d) ~5% e) ~10% f) 10% 71. Jak udało się podczas Sejmu Czteroletniego zapobiec zerwaniu obrad? Opisz w max 3 zdaniach. 75. Przyporządkuj założycieli do dzieł. 1. Hermann Kennemann a) Armia Krajowa 2. gen. Stefan Grot-Rowecki b) GROM 3. gen. bryg. Sławomir Petelicki c) Hakata 1) 2) 3) 76. Wykreśl słowo, które nie pasuje do pozostałych. Jeżeli wszystko pasuje, napisz to. a) lenno, hołd, inwestytura, inkwizycja b) Hołd pruski, tryumfalny wjazd Zygmunta III Wazy na Kreml, Rewolucja francuska, Insurekcja kościuszkowska c) Bezprym, Witold, Zbigniew, Konrad Mazowiecki d) Stefan Batory, Jan Sobieski, Jan Kazimierz, August III Sas e) monarchia, republika, oligarchia, elekcja f) cezaropapizm, konkordat, kościół, zbór g) Hetman Wielki Koronny, Hetman Wielki Litewski, Kanclerz Wielki Koronny, Kanclerz Wielki Litewski h) bitwa pod: Racławicami, Maciejowicami, Szczekocinami, Poitiers i) piechota wybraniecka, kosynierzy, wojsko kwarciane, muszkieterzy cudzoziemskiego autoramentu j) Rosja, Prusy, Austria, Francja 72. Wpisz, jakie kraje uczestniczyły w I, II i III Rozbiorze. 77. Wymień, znajomą Ci, maszynę tortur używaną przez inkwizycję. Możesz ją opisać. W I Rozbiorze uczestniczyli: W II Rozbiorze uczestniczyli: W III Rozbiorze uczestniczyli: 73. Przyporządkuj osoby do ugrupowań. 1. Joachim von Ribbentrop a) RKL 1 2. Lecha Wałęsa b) PPS 2 3. Włodzimierz Lenin c) NSDAP 3 4. Józef Piłsudski d) NSZZ 4 Solidarność 5. Kazimierz Pułaski e) PZPR 5 6. Edward Gierek f) Konfederacja Barska 1) 2) 3) 4) 5) 6) 74. Wyjaśnij skróty użyte w zad. 73 ( 1 5 ) Wymień dwóch najwybitniejszych polskich pisarzy XVI w. 1) 2) 79. Przyporządkuj liczbę mieszkańców do nazwy kraju. Dotyczy to drugiej połowy XVI w mln a) Rosja 2. 8 mln b) Polska 3. 0,5 mln c) Szwecja mln d) Niemcy mln e) Francja 1) 2) 3) 4) 5) 80. Co zrobił Władysław Siciński dnia 9 marca 1652 r.?

9 9 S t r o n a 81. Kto zbudował w Konstantynopolu kościół Hagia Sophia? 82. Co to jest ikona? 90. Narysuj schematycznie: a) Sklepienie kolebkowe 83. Kto to był kalif? 83. Co to są minarety? *Ile ma ich meczet Ommajjadów w Damaszku? b) Sklepienie krzyżowe 84. Kto to był majordomus? 85. W którym roku był traktat w Verdun? Kto go ustanowił? c) Sklepienie krzyżowo żebrowe 86. Czym się różniło hrabstwo od marchii? 87. Kto został pierwszym cesarzem Niemiec? 88. Opisz w max 15 zdaniach działanie systemu feudalnego. d) Ostrołuk z przyporami 91. Napisz, czy wymienione w zadaniu 90. struktury architektoniczne pochodziły ze sztuki romańskiej, czy z gotyku. a) b) c) 89. Która z niżej wymienionych części nie była częścią klasztoru średniowiecznego (w przykładzie: klasztor benedyktynów w St. Gallen) a) Kościół b) Szpital c) Nowicjat d) Dormitorium e) Refektarz f) Spichlerz g) Obora h) Stadnina i) Dziedziniec j) Cmentarz d) 92. Jak się nazywał pierwszy alfabet słowiański? 93. Wymień cztery pierwsze państwa słowiańskie 94. Jak się nazywał okrąg wspólnotowy pierwszych chrześcijan? 95. Kto to był opat?

10 10 S t r o n a 96. Wyjaśnij różnicę między hordą a ordą Wymień daty potopu szwedzkiego Jak nazywał się brat Wielkiego Mistrza Ulricha von Jungingena, który także sprawował ten urząd. 97. Kto wynalazł maszynę parową? 106. Opisz krótko (max 3 zdania) jakie nastawienie do Polski miał ów brat von Jungingen (patrz: zad. 105)? 98. Wyjaśnij różnicę między zakładem rzemieślniczym, a manufakturą. 99. Do jakich państw należały na samym początku Wojen Napoleońskich nw. kraje? a) Akwitania b) Irlandia c) Ingria d) Szwabia e) Śląsk f) Monachium g) Węgry h) Sycylia i) Kursk j) Szkocja k) Czechy l) Moskwa m) Walia n) Bretania o) Szampania p) Wenecja q) Republika Helwecka r) (Region Waterloo) s) Vivé la Francé -> t) Barcelona 100. Podaj pełne nazwy tych potocznych nazw państw z okresu Wojen Napoleońskich a) Anglia b) Francja c) Austria d) Rosja 107. Z jakiej epoki historycznej był ten artysta? Uzupełnij wg przykładu. a) Leonardo da Vinci Renesans b) Monteskiusz c) Giovanni Bernini d) Donato Bramante e) Andrzej Sapkowski f) Homer 108. W jakiej wyprawie uczestniczył Jan Sebastian Elcano jak zastępca kapitana? 109. Kto był głównodowodzącym Persów w bitwie pod Maratonem? 110. Odpowiedz na zadanie testowe: W Polsce nie rekrutowano jednostek: a)husarzów b)muszkieterów c)arkebuzerów d)pikinierów 111. Co to był w średniowieczny zamku donżon? 112. Wykreśl nazwę niepasującą. Dotyczy to powstania Chmielnickiego. a) Bitwy pod: Żółtymi Wodami, Korsuniem, Beresteczkiem b) Osoby: Jarema, Krzywonos, Chmielnicki c) Przedmioty: buława, szabla, samopał d) Daty: 1649, 1651, 1660 e) Osoby: chan Islam III Girej, chan Mehmed IV Girej, Tuhaj bej 113. Opisz w max 20 zdaniach: Co to była Wielka Smuta? O co w niej chodziło?. e) Turcja 101. Kto wymyślił system trójpodziału władzy? 102. Co było pośrednikiem między szablą, a szpadą? 103. Wymień uzbrojenie muszkietera rosyjskiego z czasów Wojen Napoleońskich. (5 bez munduru)

11 11 S t r o n a a) Rewolwer b) Ręczna puszka c) Krócica d) Arkebuz e) Muszkiet 1) 2) 3) 4) 5) 114. Opisz w max 15 zdaniach Jak doszło do unii w Krewie?. Uwzględnij następujące rzeczy: Jadwiga, Jagiełło, Witold, wojna o Żmudź, wojna między Litwą a Rusią Kijowską, spór na Wawelu Opisz krótko (max 5 zdań) kto to był Aleksandr Wasiljewicz Aleksandrow Wytłumacz pojęcia: a) Depotyzm b) Cezaropapizm c) Schizma wschodnia 118. Podaj: a) 2 przykłady hordy: 115. Połącz obrazki przedstawiające różne rodzaje ręcznej broni palnej z podpisami. 1. b) 2 przykłady ordy: 119. Podaj imię papieża, który uczestniczył w sporze o inwestyturę z cesarzem niemieckim Henrykiem IV Kto to był? a) Arcyksiążę Franciszek Ferdynand b) Arcyksiężna Elżbieta c) Graf Ferdynand von Zeppelin d) Papież Grzegorz VII e) Adolf Hitler Uzupełnij. a) Bitwa o/pod Koronowo b) Bitwa o/pod Kursk c) Bitwa o/pod Gallipoli d) Bitwa o/pod Wizna e) Bitwa o/pod Żółte Wody 122. Podaj datę dzienną dnia D operacji Overlord (II Wojna Światowa). O co chodziło? 5.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział W obronie upadającej Rzeczpospolitej. 1. Uzupełnij zdania,

Bardziej szczegółowo

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE Przed wielkimi odkryciami geograficznymi znano tylko Europę, część Azji oraz północną Afrykę. W starożytności najlepszymi żeglarzami byli Fenicjanie oraz Grecy. W średniowieczu

Bardziej szczegółowo

Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI.

Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI. 1 Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI. Poziom podstawowy (ocena dopuszczająca i dostateczna): Uczeń potrafi: poprawnie

Bardziej szczegółowo

Drogi Uczniu, witaj w II etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Drogi Uczniu, witaj w II etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania. kod ucznia KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP II (Rejonowy) Drogi Uczniu, witaj w II etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie

Bardziej szczegółowo

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Eliminacje Rejonowe Witamy Cię w drugim etapie Konkursu Historycznego. Informacje dla Ucznia: 1. Przed Tobą test składający się

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV.

Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV. 1 Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV. Poziom podstawowy (ocena dopuszczająca i dostateczna): Uczeń potrafi: poprawnie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MWO-P1_7P-072 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ ROK 2007 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

RĘKOPISY I DOKUMENTY WIEK XVI-XVIII

RĘKOPISY I DOKUMENTY WIEK XVI-XVIII 61 RĘKOPISY I DOKUMENTY WIEK XVI-XVIII 120. Zygmunt August (1520-1572), król Polski. Potwierdzenie posiadania na prawie szlacheckim dóbr Matiejewszczyzna w województwie trockim bliżej nieznanej osobie

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu.

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu.pl Autorzy: Zdzisława Barankiewicz, Karol Becker, Ewa Bobińska,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM HISTORIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM HISTORIA Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM HISTORIA POZIOM ROZSZERZONY LISTOPAD 2014 Instrukcja dla zdającego Czas pracy: 180 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 28

Bardziej szczegółowo

- 1 - Czesław Miłosz Historia Literatury Polskiej do roku 1939 Książka zalecana przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisana do zestawu książek pomocniczych do nauki języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła

Bardziej szczegółowo

Józef Maroszek. Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska Litwa Kaliningrad

Józef Maroszek. Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska Litwa Kaliningrad Józef Maroszek Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska Litwa Kaliningrad Białystok 2007 Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza

Bardziej szczegółowo

NE S T O R 4(18) 2011. fot. Michał Żywot

NE S T O R 4(18) 2011. fot. Michał Żywot NE S T O R Czasopismo Artystyczne 4(18) 2011 Rok V www.nestor-krasnystaw.eu ISSN 1898-1801 fot. Michał Żywot ZABYTEK Z OKŁADKI Zespół pałacowo-parkowy STRYJÓW. Za bramą wjazdową i kordegardą z 1897 roku,

Bardziej szczegółowo

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI Rozkład zaj ç w klasach IV VI szkoły podatawowej 25 Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI KLASA IV ROZDZIAŁ I JA I MOJE OTOCZENIE Temat 1. Kim jestem? (PP) istota i znaczenie narodzin dziecka dla

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKI GEOGRAF FILIP KLUWER (1580-1622) TWÓRCA GRANIC WSPÓŁCZESNEJ EUROPY.

GDAŃSKI GEOGRAF FILIP KLUWER (1580-1622) TWÓRCA GRANIC WSPÓŁCZESNEJ EUROPY. Tomasz Bedyński GDAŃSKI GEOGRAF FILIP KLUWER (1580-1622) TWÓRCA GRANIC WSPÓŁCZESNEJ EUROPY. 1 Tomasz Bedyński GDAŃSKI GEOGRAF FILIP KLUWER (1580-1622) TWÓRCA GRANIC WSPÓŁCZESNEJ EUROPY. P rzesłaniem niniejszego

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ ZIEMI PLESZEWSKIEJ

MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ ZIEMI PLESZEWSKIEJ PLESZEWSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE MUZEUM REGIONALNE W PLESZEWIE STANISŁAW BRÓDKA MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ ZIEMI PLESZEWSKIEJ PLESZEW 1986 Zespól redakcyjny: STANISŁAW BRÓDKA BONIFACY WRÓBLEWSKI ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

ALMANACH POLSKI. 1934? v. -w. \NY POD R EDA K C.iA r ST. ARNOLDA. ... m W A R S Z, A W A - 19 3 5 POLSKIEGO INSTYTUTU WSPÓŁPRACY^ ZAGRANICĄ

ALMANACH POLSKI. 1934? v. -w. \NY POD R EDA K C.iA r ST. ARNOLDA. ... m W A R S Z, A W A - 19 3 5 POLSKIEGO INSTYTUTU WSPÓŁPRACY^ ZAGRANICĄ ALMANACH POLSKI 1934? v. -w \NY POD R EDA K C.iA r Dr. ST. ARNOLDA... m ik W 5* W A R S Z, A W A - 19 3 5 W Y D A W N I C T W O. POLSKIEGO INSTYTUTU WSPÓŁPRACY^ ZAGRANICĄ ( k a t * fyn.d Akc > Vv VaC

Bardziej szczegółowo

Organmistrzostwo jest rzemiosłem

Organmistrzostwo jest rzemiosłem SCHLAG UND SÖHNE fabryka organów Organmistrzostwo jest rzemiosłem wymagającym wiedzy i umiejętności w wielu dziedzinach. Świdnica miała to szczęście, że prawie od początku rozwoju tego rzemiosła na Śląsku

Bardziej szczegółowo

Kierunek Polska. przewodnik

Kierunek Polska. przewodnik Kierunek Polska przewodnik Tomasz Ławecki Kazimierz Kunicki Liliana Olchowik-Adamowska Kierunek Polska przewodnik I II III Miejsce w środku Europy 8 Kronika Polski, czyli spacerkiem przez wieki 20 Sławni

Bardziej szczegółowo

Warszawa. miasto ludzi wolnych

Warszawa. miasto ludzi wolnych Warszawa miasto ludzi wolnych Spis treści Historyczne obiekty i miejsca zaznaczone na mapie 2...Wstęp POCZĄTKI WARSZAWY 3...Narodziny miasta 4...Demokracja szlachecka ZŁOTA WOLNOŚĆ 5...Konfederacja warszawska

Bardziej szczegółowo

CZASY NOWOŻYTNE 1517-1914

CZASY NOWOŻYTNE 1517-1914 CZASY NOWOŻYTNE 1517-1914 Wielkie odkrycia geograficzne z końca XV wieku przyniosły Kościołowi nowe tereny działalności misyjnej. Renesans dał mu znakomite dzieła sztuki sakralnej. Chrześcijanie jednak

Bardziej szczegółowo

Maria Kazimiera ija n

Maria Kazimiera ija n Maria Kazimiera ija n Wstęp: Zbigniew Wójcik Xeksty listów i opracowanie wg edycji: Jan Sobieski, Listy do Marysieńki. Opracował Leszek Kukulski, Czytelnik, Warszawa 1970 Maria Kazimiera d Arquien de la

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA KRAKOWSKA, JEJ LATA I LUDZIE

RZECZPOSPOLITA KRAKOWSKA, JEJ LATA I LUDZIE Stanisław Grodziski RZECZPOSPOLITA KRAKOWSKA, JEJ LATA I LUDZIE universitas RZECZPOSPOLITA KRAKOWSKA, JEJ LATA I LUDZIE Stanisław Grodziski RZECZPOSPOLITA KRAKOWSKA, JEJ LATA I LUDZIE Kraków Copyright

Bardziej szczegółowo

Masoństwo w Polsce. agenci obcych i wrogich Polsce wpływów. druga po żydostwie siła niszcząca i rozkładowa

Masoństwo w Polsce. agenci obcych i wrogich Polsce wpływów. druga po żydostwie siła niszcząca i rozkładowa Masoństwo w Polsce agenci obcych i wrogich Polsce wpływów druga po żydostwie siła niszcząca i rozkładowa Nazwiska i przynależność niżej wymienionych osób zostały ustalone w oparciu o: 1). Dane zaczerpnięte

Bardziej szczegółowo

Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH

Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH ZAŁĄCZNIK NR 8 Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH Wstęp 1. Terminologia zakres pojęciowy 2. Cechy charakterystyczne polskich

Bardziej szczegółowo