Wielki test z historii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wielki test z historii"

Transkrypt

1 1 S t r o n a Wielki test z historii Punktacja /1000pkt. imię, nazwisko, klasa Instrukcje: Zadania 3-6, 10, 12, 20, 32-33, 51, 57 68, 70, 110 są zadaniami testowymi (możliwości odpowiedzi: ABCD, 1xABCDE, 1xABCDEF). W zadaniach opisowych jest ustalona maksymalna liczba zdań (np. max 10 zdań ). Test składa się z 12 zadań, rozlokowanych na 11 stronach. Zadania znajdują się na obydwu stronach każdej kartki. Strony są ponumerowane od 1 do 11. Podpisz się w drugiej linijce powyżej. Jest tam napisane, co masz wpisać. Jeżeli chcesz, wpisz dzisiejszą datę w prawym, górnym rogu pola tekstowego (równolegle do napisu Wielki test z historii oraz słów po prawej stronie). Życzę powodzenia. Aleksander Mierzejewski 1. Z czego Litwa w XIV w. czerpała największe dochody? 2. Co było podstawą utrzymania na czternastowiecznej Litwie? 3. Jaka była stolica czternastowiecznej Litwy? a) Krewo b) Wilno c) Kowno 4. Zakreśl oryginalne imię u każdej z nw. osób. a) Władysław II Jagiełło b) Jan II Kazimierz Waza c) Eks - królowa Krystyna Waza d) Wielki Książę Giedymin e) Włodzimierz Iljicz Lenin Uljanow f) Iosif Stalin Wissarionowicz Dżugaszwili g) Wiaczesław Michajłowicz Skrjabin h) Karol X Gustaw Wittlesbach i) Graf Ferdynand von Zeppelin j) Ullrich Friedrich Willy Joachim von Ribbentrop 5. Zakreśl tzw. Отчество /atcz estwo/ (rus. ojcostwo) w nw. personaliach. a) Владимир Ильич Ульянов /Władimir Iljicz Uljanow/ b) Иван IV Васильевич Грозный /Iwan IV Wasilewicz Groznyj/ c) Екатерина II Алексеевна /Jekatjerina II Aljeksjejewna/ d) Михаил II Александрович /Mihaił II Aljeksandrowicz/ e) Софья Алексеевна Романова /Cof ja I Aljeksjejewna Romanowa/ 6. W którym roku Krzyżacy wypowiedzieli Wielką Wojnę Polsce? a) 1407 r. b) 1409 r. c) 1410 r. 7. Kiedy miała miejsce bitwa pod Grunwaldem? (dd.mm.rrrr) 8. Jaki dar otrzymali Jagiełło i Witold przed bitwą pod Grunwaldem? Na czym polegał podstęp Jungingena? 9. Jak się nazywał główny dowódca wojsk krzyżackich w bitwie pod Koronowem? 10. Która bitwa była ważniejsza strategicznie? (zakreśl) a) pod Grunwaldem, czy pod Koronowem? (Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim) b) pod Żółtymi Wodami, czy oblężenie Zbaraża? (powstanie Chmielnickiego) c) na Zatoce Świeżej, czy oblężenie Gniewu? (Wojna Trzynastoletnia) d) pod Waterloo, czy pod Austerlitz? (Wojny Napoleońskie) e) pod Racławicami, czy pod Maciejowicami? (Insurekcja Kościuszkowska) 11. Kto to byli lisowczycy? Opisz w max 3 zdaniach. 12. Wpisz numery władców. Może być cyframi arabskimi. a) król Władysław Jagiełło b) król Karol Gustaw Wittelsbach c) car Piotr Wielki d) cesarz Józef Habsburg (Austria) e) król August Mocny Sas 13. Ile lat miał król Władysław Warneńczyk, gdy został zabity pod Warną (1444)? 14. W którym roku był Wielki Pożar Londynu? 15. Jak w rzeczywistości nazywał się Czerwony Baron? 16. Czym się różniła inwestytura od hołdu lennego? 17. Jaki był pierwowzór architektury gotyckiej? 18. Jaki kraj jest matką gotyku w Europie? Czy z tego kraju pochodzą jeszcze inne nowe style? Wymień dwa z bardziej znanych. 19. Czym się różnili konkwistadorzy od rekonkwistadorów?

2 2 S t r o n a 20. Jakim rodzajem państwowości były państwa włoskie? a) monarchiami b) republikami konstytucyjnymi c) państwami kupieckimi 27. Podpisz obrazek następującymi wyrazami: Szlachta, Kler, Król 21. Czy był / -a (patrz: zad. 20)? a) Mediolan b) Bolonia c) Ferrara d) Wenecja e) Królestwo Obojga Sycylii f) Państwo Papieskie g) Florencja h) Neapol 22. Czy dane miasto należało do Ligi Hanzeatyckiej? a) Lubeka b) Konstantynopol c) Słupsk d) Gdańsk e) Szczecin f) Królewiec g) Warszawa h) Kraków i) Windawa j) Berlin k) Lyon l) Paryż m) Sztokholm n) Edynburg o) Kolonia p) Rzym 23. Z czym Ci się kojarzy podana data? a) 476 b) 1453 c) 1450 d) 1492 e) 1517 f) 1410 g) 1648 h) 1655 i) 1772 j) 1791 k) 1792 l) 1794 m) 1795 n) 1918 o) Wymień 3 spośród 6 podstawowych zadań Hakaty. 1) 2) 3) 25. Wymień imię i nazwisko jednego, bądź nazwiska dwóch założycieli Hakaty. 28. Kto wypowiedział te słowa: 29. Uzupełnij tabelę. a) Niech to narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają b) Gdyby nie to, miałaby Rzeczpospolita nie Dwojga, a Trojga Narodów tysiące wiernych szabel przeciwko Turkom, Tatarom, Moskwie c) Religia jest opium ludu d) Socjalizm to zniesienie klas e) Mieczów ci u nas dostatek, ale i te przyjmuję jako wróżbę zwycięstwa, którą mi sam Bóg przez wasze ręce zsyła. A pole bitwy On także wyznaczy. Do którego sprawiedliwości ninie się odwołuję, skargę na moją krzywdę i waszą nieprawość a pychę zanosząc amen 26. Na posiedzeniu parlamentu szlacheckiego, z przodu siedzieli senatorowie, czy posłowie? Data Stulecie Miejscowość 1385 Krewo 1413 Horodło 1569 Lublin Król Polski Rodzaj porozumienia

3 3 S t r o n a 30. Gdzie, od czasów Stefana Batorego, dokonywano wolnych elekcji? Dziś, ta ówczesna wieś, jest częścią jakiego miasta? 31. Uzupełnij okrojone drzewo genealogiczne rodu Jagiellonów. 36. Podaj daty okresu Wojen Napoleońskich. 37. Podaj krzywiznę szabli husarskiej. Możesz się pomylić o 10 cm. 38.Uzupełnij. Olgierd Kazimierz Jagiellończyk Giedymin Kiejstut Władysław Kazimierz Aleksander Aldona Anna Fryderyk Lekki czołg radziecki, używany podczas II Wojny Światowej był oznaczony numerem seryjnym. Czołg średni, natomiast oznaczono numerem seryjnym. Stosunkowo rzadko spotykany radziecki czołg ciężki był oznaczony numerem seryjnym. Najbardziej znany niemiecki czołg z tegoż okresu był na początku (rodzaj broni). Niemcy tak szybko doszli do Paryża, podbijając Francję, wykorzystując element zaskoczenia, głównie w postaci. Ze strony propagandy, Göbels wykorzystał. Francuzi w nie wierzyli/nie wierzyli. 39. Opisz w max 10 zdań wojnę o sukcesję austriacką ( ). Gdzie i kiedy zawarto pokój kończące te zmagania? Katarzyna Anna Jagiellonka Król Polski Członek rodziny królewskiej 32. Który Wielki Kniaź zjednoczył Wielki Księstwo Moskiewskie w Carstwo Rosyjskie i jednocześnie został pierwszym carem Rosji? a) Siemon I Iwanicz Dumny (Rurykowicz) b) Iwan IV Wasiljejewicz Groźny (Rurykowicz) c) Aleksiej I Michajłowicz (Romanow) 40. Opisz w max 10 zdaniach powstanie Chmielnickiego od bitwy pod Żółtymi Wodami do oblężenia Zbaraża. 33. Który car objął realną władzę po okresie Wielkiej Smuty? a) Siemon I Iwanicz Dumny (Rurykowicz) b) Iwan IV Wasiljejewicz Groźny (Rurykowicz) c) Aleksiej I Michajłowicz (Romanow) 34. Gdzie schronił się król Jan Kazimierz, podczas Potopu szwedzkiego? 35. Dlaczego król Jan Sobieski udzielił pomocy cesarzowi austrowęgierskiemu? Czy postąpił słusznie?

4 4 S t r o n a 41. Połącz portrety z podpisami a) Przewodniczący CRL Mao Zedong b) Najwyższy strateg Sun Tzu c) Król Stefan Batory d) Prezydent Gabriel Narutowicz e) I sekretarz Nikita Chruszczow f) (szalona) caryca Katarzyna II Wielka g) Car / cesarz Piotr I Wielki h) Król Fryderyk III Wilhelm I Pruski i) Maksymilian Robespierre j) Prezydent Borys Jelcyn k) Cesarz Fryderyk II Wielki l) Prezydent Ignacy Mościcki m) Najwyższy naczelnik Tadeusz Kościuszko n) Prezydent Jerzy Waszyngton o) Cesarzowa Maria I Teresa Habsburg p) Cesarz Ludwik XVI q) Prezydent Stanisław Wojciechowski r) Przewodniczący RKL Włodzimierz Iljicz Lenin Uljanow s) I sekretarz Michaił Gorbaczow t) Cesarz Józef II Habsburg u) Król August II Mocny Sas ) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21)

5 5 S t r o n a 42. Poniższy rysunek przedstawia posiedzenie parlamentu szlacheckiego. Uzupełnij go następującymi słowami. Podpowiedź 1: Zrób kreski od miejsc i podpisz Podpowiedź 2: Do jednego miejsca może przypadać więcej, jak jedno określenie. UWAGA!!! Zadanie podchwytliwe!!! Król, Senatorowie duchowni, Senatorowie świeccy, Posłowie duchowni, Posłowie świeccy 1) 2) 3) 4) 5) *6) *7) *8) 44. Czym się zajmował dany rzemieślnik? a) Bednarz b) Heraldyk c) Markietan d) Mincerz e) Łagiewnik 45. Podpisz obrazki, przedstawiające różne rodzaje formacji. 1. a) Falanga 43. Połącz herby szlachty polskiej z podpisami. 2. b) Żółw 1) 2) 46. Co gwarantowało taką skuteczność strzelców moskiewskich? 1. a) Jastrzębiec 47. Co jest błędnie zaznaczone na zdjęciu muszkietera szwedzkiego? Otocz tę rzecz okręgiem i podpisz. 2. b) Piłsudski 3. c) Korybut 4. d) Abdank 5. e) Zerwikaptur *6. f) Roch 48. Wymień 3 państwa, gdzie była używana jednostka: a) Kirasjerów b) Rajtarów c) Dragonów d) Huzarów e) Arkebuzerów 49. Czym się różnili rajtarzy od dragonów? *7. g) Sulima *8. h) Szeliga

6 6 S t r o n a 50. Połącz obrazek z rodzajem jednostki. 3. Czy po rewolucji francuskiej nadal funkcjonował system trójpodziału władzy? a)tak b)nie c)tak, ale został zmieniony d)parę rzeczy zachowano 4. Lata rewolucji francuskiej, to: a) b) c) d) a) Pancerni 5. Jaki król zasiadł na tronie po dynastii Wazów? a) Michał Korybut Wiśniowiecki b) Stefan Batory c) Jan Kazimierz d) Stanisław August Poniatowski 52. Uzupełnij tekst. Uwaga!!! W podpunkcie a, gdy wpisujesz daty, wpisz także prz. Chr. / po Chr. 2. b) Spahisi 3. c) Muszkieterzy a) Wódz rzymski, Juliusz Cezar, wykorzystał kryzys w republice, wkroczył ze swoimi legionami do Italii, przekraczając w roku rzekę. Po wygranej wojnie otrzymał dożywotni tytuł. W roku został on zamordowany na schodach senatu przez, wśród nich był jego przybrany syn -. Następcą Juliusza Cezara został, który po bitwie pod w roku, pokonawszy, który poprosił o pomoc rozpoczął samodzielne rządy. Otrzymał od senatu tytuł, czyli boski, a sam przyjął imię cezara. Czas jego rządów był nazywany oficjalnie, a nieoficjalnie komedią republiki, gdyż. Tekst ten dotyczy. 4. d) Kirasjerzy 5. e) Husaria 6. f) Strzelcy moskiewscy 1) 2) 3) 4) 5) 6) 51. Odpowiedz na zadania testowe Która z formacji nie była używana w Polsce? a)husaria b)huzaria c)arkebuzeria d)pikinierzy 2. Dobierz odpowiednie zakończenie przysłowia: Szlachcic na zagrodzie, równy a)królowi b)magnatowi c)wojewodzie d)panu Bogu b) W X wieku w tzw. Państwie Wschodniofrankijskim odsunięto od władzy Karolingów, a na tronie zasiadł z saskiej dynastii, której nazwa pochodzi od legendarnego założyciel dynastii -. Od tego czasu pojawia się w kronikach nazwa Regnum Teutonicum, co oznacza *. był synem Henryka Ptasznika i znacznie rozszerzył posiadłości państwa niemieckiego. W roku został koronowany na cesarza rzymskiego. Pełna nazwa cesarstwa Ottona I, brzmi:. Otton III uważał, że cesarstwo powinno być zarządzane z przez cesarza i papieża ściśle ze sobą współpracujących. Europa powinna zostać podzielona na 4 równorzędne królestwa:,, i. Częścią słowiańską miał zarządzać Tekst ten dotyczy. c) Mieszko I, książę Polan, zjednoczył ziemie i stworzył państwo. W roku 965 Mieszko zawarł sojusz z, który został potwierdzony małżeństwem z księżniczką. W roku Mieszko wraz ze swoim dworem przyjmuje chrzest. był to dokument, w którym Mieszko pod koniec swego życia powierzał swoje państwo opiece. Tekst ten dotyczy.

7 7 S t r o n a 53. Opisz w max 10 zdaniach kryzys państwa polskiego w XI wieku. 61. Znając epokę, w której A. Fredro żył, zaznacz odpowiednią formę zapisu jego imienia, nazwiska oraz tytułu. a) hrabia Aleksander Fredro b) Aleksander hrabia Fredro c) Aleksander Hrabia Fredro d) Aleksander Fredro, hrabia 62. Określ prawidłową chronologię tytularną w średniowiecznym mieście. a) Chłop Obywatel Patrycjusz Szlachcic b) Plebejusz Obywatel Patrycjusz 54. Wymień 2 główne różnice między sztuką romańską, a gotycką. 1) 2) 55. Wymień 5 filarów islamu. 1) 2) 3) 4) 5) 56. Czym się różnił hrabia od margrabi? 57. Wybierz poprawną pisownię wg standardów siedemnastowiecznych. a) hrabia Aleksander Fredro b) Aleksander hrabia Fredro c) Aleksander Hrabia Fredro d) Aleksander Fredro, hrabia 58. Wybierz poprawną pisownię wg standardów osiemnastowiecznych. a) hrabia Aleksander Fredro b) Aleksander hrabia Fredro c) Aleksander Hrabia Fredro d) Aleksander Fredro, hrabia 59. Wybierz poprawną pisownię wg standardów dziewiętnastowiecznych. a) hrabia Aleksander Fredro b) Aleksander hrabia Fredro c) Aleksander Hrabia Fredro d) Aleksander Fredro, hrabia 60. Wybierz poprawną pisownię wg standardów dwudziestego wieku. a) hrabia Aleksander Fredro b) Aleksander hrabia Fredro c) Aleksander Hrabia Fredro d) Aleksander Fredro, hrabia c) Obywatel Patrycjusz Plebejusz d) Patrycjusz Obywatel Plebejusz 63. Jakiego herbu był hetman Bohdan Zenobi Chmielnicki? 64. Kto jest wynalazcą a) Balonu? b) Samochodu? c) Samolotu? d) Sterowca? e) Silnika parowego? 65. Uzupełnij chronologicznie listę polskich królów elekcyjnych. Henry Walezy Stanisław August Poniatowski 66. Jakiego koloru były mundury: a) Piechoty wybranieckiej (XVI w.) b) Hajduków polskich (XVII w.) c) Muszkieterów rosyjskich (pocz. XIX w.) d) Grenadierów francuskich (pocz. XIX w.) e) polskiej Drużyny Książęcej (przełom X i XI w.)

8 8 S t r o n a 67. Kto był następcą chana Selameta I Gireja? a) Meñli II Girej b) Islam III Girej c) Mehmed IV Girej d) Hadżi I Girej 68. Spośród pięciu mocarstw Europy XVIII w., które miało największe dochody? a) Imperium Rosyjskie b) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii c) Królestwo Francji d) Monarchia Habsburska (Austria) e) Królestwo Prus 69. Uzupełnij nazwami krajów schemat, dotyczący I Rozbioru Rzeczypospolitej. 36 tys. km 2 oraz 580 tys. ludności 92 tys. km 2 oraz 1300 tys. ludności 83 tys. km 2 oraz 2650 tys. ludności 70. Ile procent szlachty było w I Rzeczypospolitej na tle całej ludności? a) 1% b) ~1% c) ~3% d) ~5% e) ~10% f) 10% 71. Jak udało się podczas Sejmu Czteroletniego zapobiec zerwaniu obrad? Opisz w max 3 zdaniach. 75. Przyporządkuj założycieli do dzieł. 1. Hermann Kennemann a) Armia Krajowa 2. gen. Stefan Grot-Rowecki b) GROM 3. gen. bryg. Sławomir Petelicki c) Hakata 1) 2) 3) 76. Wykreśl słowo, które nie pasuje do pozostałych. Jeżeli wszystko pasuje, napisz to. a) lenno, hołd, inwestytura, inkwizycja b) Hołd pruski, tryumfalny wjazd Zygmunta III Wazy na Kreml, Rewolucja francuska, Insurekcja kościuszkowska c) Bezprym, Witold, Zbigniew, Konrad Mazowiecki d) Stefan Batory, Jan Sobieski, Jan Kazimierz, August III Sas e) monarchia, republika, oligarchia, elekcja f) cezaropapizm, konkordat, kościół, zbór g) Hetman Wielki Koronny, Hetman Wielki Litewski, Kanclerz Wielki Koronny, Kanclerz Wielki Litewski h) bitwa pod: Racławicami, Maciejowicami, Szczekocinami, Poitiers i) piechota wybraniecka, kosynierzy, wojsko kwarciane, muszkieterzy cudzoziemskiego autoramentu j) Rosja, Prusy, Austria, Francja 72. Wpisz, jakie kraje uczestniczyły w I, II i III Rozbiorze. 77. Wymień, znajomą Ci, maszynę tortur używaną przez inkwizycję. Możesz ją opisać. W I Rozbiorze uczestniczyli: W II Rozbiorze uczestniczyli: W III Rozbiorze uczestniczyli: 73. Przyporządkuj osoby do ugrupowań. 1. Joachim von Ribbentrop a) RKL 1 2. Lecha Wałęsa b) PPS 2 3. Włodzimierz Lenin c) NSDAP 3 4. Józef Piłsudski d) NSZZ 4 Solidarność 5. Kazimierz Pułaski e) PZPR 5 6. Edward Gierek f) Konfederacja Barska 1) 2) 3) 4) 5) 6) 74. Wyjaśnij skróty użyte w zad. 73 ( 1 5 ) Wymień dwóch najwybitniejszych polskich pisarzy XVI w. 1) 2) 79. Przyporządkuj liczbę mieszkańców do nazwy kraju. Dotyczy to drugiej połowy XVI w mln a) Rosja 2. 8 mln b) Polska 3. 0,5 mln c) Szwecja mln d) Niemcy mln e) Francja 1) 2) 3) 4) 5) 80. Co zrobił Władysław Siciński dnia 9 marca 1652 r.?

9 9 S t r o n a 81. Kto zbudował w Konstantynopolu kościół Hagia Sophia? 82. Co to jest ikona? 90. Narysuj schematycznie: a) Sklepienie kolebkowe 83. Kto to był kalif? 83. Co to są minarety? *Ile ma ich meczet Ommajjadów w Damaszku? b) Sklepienie krzyżowe 84. Kto to był majordomus? 85. W którym roku był traktat w Verdun? Kto go ustanowił? c) Sklepienie krzyżowo żebrowe 86. Czym się różniło hrabstwo od marchii? 87. Kto został pierwszym cesarzem Niemiec? 88. Opisz w max 15 zdaniach działanie systemu feudalnego. d) Ostrołuk z przyporami 91. Napisz, czy wymienione w zadaniu 90. struktury architektoniczne pochodziły ze sztuki romańskiej, czy z gotyku. a) b) c) 89. Która z niżej wymienionych części nie była częścią klasztoru średniowiecznego (w przykładzie: klasztor benedyktynów w St. Gallen) a) Kościół b) Szpital c) Nowicjat d) Dormitorium e) Refektarz f) Spichlerz g) Obora h) Stadnina i) Dziedziniec j) Cmentarz d) 92. Jak się nazywał pierwszy alfabet słowiański? 93. Wymień cztery pierwsze państwa słowiańskie 94. Jak się nazywał okrąg wspólnotowy pierwszych chrześcijan? 95. Kto to był opat?

10 10 S t r o n a 96. Wyjaśnij różnicę między hordą a ordą Wymień daty potopu szwedzkiego Jak nazywał się brat Wielkiego Mistrza Ulricha von Jungingena, który także sprawował ten urząd. 97. Kto wynalazł maszynę parową? 106. Opisz krótko (max 3 zdania) jakie nastawienie do Polski miał ów brat von Jungingen (patrz: zad. 105)? 98. Wyjaśnij różnicę między zakładem rzemieślniczym, a manufakturą. 99. Do jakich państw należały na samym początku Wojen Napoleońskich nw. kraje? a) Akwitania b) Irlandia c) Ingria d) Szwabia e) Śląsk f) Monachium g) Węgry h) Sycylia i) Kursk j) Szkocja k) Czechy l) Moskwa m) Walia n) Bretania o) Szampania p) Wenecja q) Republika Helwecka r) (Region Waterloo) s) Vivé la Francé -> t) Barcelona 100. Podaj pełne nazwy tych potocznych nazw państw z okresu Wojen Napoleońskich a) Anglia b) Francja c) Austria d) Rosja 107. Z jakiej epoki historycznej był ten artysta? Uzupełnij wg przykładu. a) Leonardo da Vinci Renesans b) Monteskiusz c) Giovanni Bernini d) Donato Bramante e) Andrzej Sapkowski f) Homer 108. W jakiej wyprawie uczestniczył Jan Sebastian Elcano jak zastępca kapitana? 109. Kto był głównodowodzącym Persów w bitwie pod Maratonem? 110. Odpowiedz na zadanie testowe: W Polsce nie rekrutowano jednostek: a)husarzów b)muszkieterów c)arkebuzerów d)pikinierów 111. Co to był w średniowieczny zamku donżon? 112. Wykreśl nazwę niepasującą. Dotyczy to powstania Chmielnickiego. a) Bitwy pod: Żółtymi Wodami, Korsuniem, Beresteczkiem b) Osoby: Jarema, Krzywonos, Chmielnicki c) Przedmioty: buława, szabla, samopał d) Daty: 1649, 1651, 1660 e) Osoby: chan Islam III Girej, chan Mehmed IV Girej, Tuhaj bej 113. Opisz w max 20 zdaniach: Co to była Wielka Smuta? O co w niej chodziło?. e) Turcja 101. Kto wymyślił system trójpodziału władzy? 102. Co było pośrednikiem między szablą, a szpadą? 103. Wymień uzbrojenie muszkietera rosyjskiego z czasów Wojen Napoleońskich. (5 bez munduru)

11 11 S t r o n a a) Rewolwer b) Ręczna puszka c) Krócica d) Arkebuz e) Muszkiet 1) 2) 3) 4) 5) 114. Opisz w max 15 zdaniach Jak doszło do unii w Krewie?. Uwzględnij następujące rzeczy: Jadwiga, Jagiełło, Witold, wojna o Żmudź, wojna między Litwą a Rusią Kijowską, spór na Wawelu Opisz krótko (max 5 zdań) kto to był Aleksandr Wasiljewicz Aleksandrow Wytłumacz pojęcia: a) Depotyzm b) Cezaropapizm c) Schizma wschodnia 118. Podaj: a) 2 przykłady hordy: 115. Połącz obrazki przedstawiające różne rodzaje ręcznej broni palnej z podpisami. 1. b) 2 przykłady ordy: 119. Podaj imię papieża, który uczestniczył w sporze o inwestyturę z cesarzem niemieckim Henrykiem IV Kto to był? a) Arcyksiążę Franciszek Ferdynand b) Arcyksiężna Elżbieta c) Graf Ferdynand von Zeppelin d) Papież Grzegorz VII e) Adolf Hitler Uzupełnij. a) Bitwa o/pod Koronowo b) Bitwa o/pod Kursk c) Bitwa o/pod Gallipoli d) Bitwa o/pod Wizna e) Bitwa o/pod Żółte Wody 122. Podaj datę dzienną dnia D operacji Overlord (II Wojna Światowa). O co chodziło? 5.

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska)

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska) ZAKRES MATERIAŁU DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z HISTORII W ZAKRESIE ROZSZERZONYM ZROZUMIEĆ PRZESZŁOŚĆ 1. Historia jako nauka. 2. Chronologia w Historii. 3. Kalendarze. 4. Epoki historyczne. 5. Źródła

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Dział programowy Kształtowanie się Europy średniowiecznej. Temat / Środki dydaktyczne Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Ilość godzin 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE SZKOLNE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE SZKOLNE WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE SZKOLNE Numer identyfikacyjny Wypełnia Szkolna Komisja Konkursowa Imiona i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

11 listopada 1918 roku

11 listopada 1918 roku 11 listopada 1918 roku 92 lat temu Polska odzyskała niepodległość Europa w II połowie XVII wieku Dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy? Władza szlachty demokracja szlachecka Wolna elekcja Wojny Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap rejonowy

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap rejonowy pieczątka WKK Kod ucznia - - Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap rejonowy Drogi Uczniu, Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

1. Kto powiedział te słowa: Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył. a) Jan III Sobieski b) Stanisław August Poniatowski c) Henryk Walezy

1. Kto powiedział te słowa: Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył. a) Jan III Sobieski b) Stanisław August Poniatowski c) Henryk Walezy Turniej historyczny 1. Kto powiedział te słowa: Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył. a) Jan III Sobieski b) Stanisław August Poniatowski c) Henryk Walezy 2. Uzbrojenie przedstawia wojowników jakiego kraju?

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej Sprawdzian IV Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej GRUPA A Zadanie 1. (0 3 pkt) Podkreśl te pojęcia i postacie, które odnoszą się do konfederacji targowickiej. patriotyzm, zdrada, Seweryn Rzewuski, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Władysław Jagiełło. Kazimierz Jagiellończyk. Władysław Warneńczyk. Odnowił Akademię Krakowską. Krzyżackim Unia w Wilnie Unia w Krewie

Władysław Jagiełło. Kazimierz Jagiellończyk. Władysław Warneńczyk. Odnowił Akademię Krakowską. Krzyżackim Unia w Wilnie Unia w Krewie Władysław Jagiełło Kazimierz Jagiellończyk Władysław Warneńczyk 1444- bitwa pod Warną 1454- przywileje cerekwickonieszawskie 1454-1466- wojna trzynastoletnia 1462-bitwa pod Świecinem 1466- II pokój toruński,

Bardziej szczegółowo

997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla. najazd niemiecki i ruski wygnany z kraju

997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla. najazd niemiecki i ruski wygnany z kraju książę Mieszko I X wiek powstaje Polska (jakie plemiona?) 966 chrzest Polski 972 - Cedynia król Bolesław Chrobry 997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla król Mieszko II

Bardziej szczegółowo

2. Wpisz w odpowiednie miejsca nazwy: Inflanty, ziemię smoleńską, ziemię czernihowską, wschodnią Ukrainę.

2. Wpisz w odpowiednie miejsca nazwy: Inflanty, ziemię smoleńską, ziemię czernihowską, wschodnią Ukrainę. 1. Uzupełnij schemat wpisując w odpowiednie miejsca podane pojęcia: wojsko, izba poselska, urzędnicy, skarb, prawo, waluta, król, senat, polityka zagraniczna. RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW 2. Wpisz w odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Termin Wydarzenie 2 września2013 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2i 3 stycznia 2013 r. Dzień wolny po odpracowaniu w dniu 14 i 28 września 2013r. Grudzień 2013 Próbne egzaminy

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 009 HISTORIA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Zasady oceniania: za rozwiązanie wszystkich zadań z arkusza można uzyskać maksymalnie 00 punktów

Bardziej szczegółowo

I. Nowy człowiek w nowym świecie wiek XVI

I. Nowy człowiek w nowym świecie wiek XVI BADANIE WYNIKÓW NAUCZANIA Z HISTORII W KLASIE II I. Nowy człowiek w nowym świecie wiek XVI 1. Przyporządkuj wymienionym w tabeli twórcom ich dzieła. ( 0 6 ) A. projekt kopuły Bazyliki św. Piotra w Rzymie

Bardziej szczegółowo

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Eliminacje Rejonowe Witamy Cię w drugim etapie Konkursu Historycznego. Informacje dla Ucznia: 1. Przed Tobą test składający się

Bardziej szczegółowo

Bohm 5x? Stanisław Wyspiański

Bohm 5x? Stanisław Wyspiański strona 1 Bohm 5x? Stanisław Wyspiański 2010-04-21 Bohm 5x? Stanisław Wyspiański Opis przedmiotu: Stanisław Wyspiański 1869-1907 Wielki malarz, genialny poeta i dramaturg, tworzy dzieła poświęcone idei

Bardziej szczegółowo

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50.

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50. TEMATY ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Semestr III klasa IIB 2015/16 1. Proszę wymienić cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii TEST POWTÓRZENIOWY KLASA III od starożytności do XVI wieku. 1.Określ czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe a) proces przeobrażania się gatunków to rewolucja b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE Numer identyfikacyjny Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa Imiona i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

2. Czas wielkich zmian

2. Czas wielkich zmian 2. Czas wielkich zmian Pytanie 1/47 Bostońskie picie herbaty odbyło się w: A. 1771 roku B. 1773 roku C. 1783 roku D. 1777 roku Pytanie 2/47 Północ kolonii brytyjskiej charakteryzowała się: A. rozwojem

Bardziej szczegółowo

Powtórka przed egzaminem mapy

Powtórka przed egzaminem mapy Powtórka przed egzaminem mapy 1. Starożytność. a) Najstarsze starożytne cywilizacje. A Egipt, B Palestyna, Izrael, Jerozolima, C Mezopotamia, D Grecja b) Starożytna Grecja. A góra Olimp, B Ateny, C- Olimpia

Bardziej szczegółowo

Epoka napoleońska. Sprawdzian wiadomości dla klasy II B. Grupa I

Epoka napoleońska. Sprawdzian wiadomości dla klasy II B. Grupa I Strona1 Epoka napoleońska. Sprawdzian wiadomości dla klasy II B. Grupa I......... Imię i nazwisko uczennicy/ucznia klasa nr w dzienniku Liczba uzyskanych punktów:... ocena:... Podpis rodziców:... 1. Podkreśl

Bardziej szczegółowo

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50.

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50. TEMATY ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Semestr III klasa IIB i II B 2016/17 1. Proszę wymienić cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Celem wielkich wypraw morskich w XV i XVI wieku było pragnienie:

Celem wielkich wypraw morskich w XV i XVI wieku było pragnienie: Zadanie 1. (0-1 pkt) Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. Humanizm to prąd umysłowy, który: A) interesował się głównie sztuką B) koncentrował się na człowieku C) stawiał na pierwszym miejscu naukę D)

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA HISTORIA I 2016-09-01 SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo H istoria

Historia i społeczeństwo H istoria Historia i społeczeństwo H istoria wokół nas zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej Klasa6 Spis treści 3 Epoka odrodzenia 1. Uczeni i artyści odrodzenia 5 2. Krzysztof Kolumb odkrywcą Nowego Świata 9 3.

Bardziej szczegółowo

Grupa A TEST Które terytorium było zależne od Królestwa Polskiego? TEST. Na podstawie mapy wykonaj zadanie 1.1. i 1.2.

Grupa A TEST Które terytorium było zależne od Królestwa Polskiego? TEST. Na podstawie mapy wykonaj zadanie 1.1. i 1.2. Grupa A Imię i nazwisko Data Klasa 3 Na podstawie mapy wykonaj zadanie 1.1. i 1.2. 1.1. Które terytorium było zależne od Królestwa Polskiego? A. Księstwa Wierchowskie. B. Mołdawia. C. Republika Nowogrodzka.

Bardziej szczegółowo

Konstytucja 3 maja 1791 roku

Konstytucja 3 maja 1791 roku Konstytucja 3 maja 1791 roku 3 maja, jak co roku, będziemy świętować uchwalenie konstytucji. Choć od tego wydarzenia minęło 226 lat, Polacy wciąż o nim pamiętają. Dlaczego jest ono tak istotne? Jaki wpływ

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Jagiellończyk ( 1447-1492)

Kazimierz Jagiellończyk ( 1447-1492) Uzupełnij fragment drzewa genealogicznego. Kazimierz Jagiellończyk ( 1447-1492) Jan I Olbracht Anna Jagiellonka Aleksander Jagiellończyk Katarzyna Jagiellonka... 1492-1501 1501-1506 1506-1548 planowany

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

Początki rządów Jagiellonów

Początki rządów Jagiellonów Początki rządów Jagiellonów 1. Andegawenowie na polskim tronie Łokietek i Kazimierz Wielki dogadywali się w sprawie sukcesji z Węgrami (Kazimierz Wielki w 1339 r. w Wyszehradzie) 1370 r. umiera Kazimierz

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE MONETY HABSBURGÓW MARIA TERESA I PÓŹNIEJSZE KATALOG

ŚLĄSKIE MONETY HABSBURGÓW MARIA TERESA I PÓŹNIEJSZE KATALOG ŚLĄSKIE MONETY HABSBURGÓW MARIA TERESA I PÓŹNIEJSZE KATALOG Piotr Kalinowski KALETY 2006 Słowo wstępu Katalog, który macie Państwo przed sobą powstał na podstawie wydanego w 1988 dzieła Ivo Halački Mince

Bardziej szczegółowo

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją.

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją. XVII wiek Wiek XVII w Polsce Wojny ze Szwecją. Przyczyny: - Władcy Szwecji chcieli zdobyć ziemie mogące być zapleczem rolniczym kraju - Walka o dominację na Morzu Bałtyckim - Dążenie Zygmunta III Wazy

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap szkolny

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap szkolny ............... kod pracy ucznia....................... pieczątka nagłówkowa szkoły K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap szkolny Drogi Uczniu, Przeczytaj uważnie instrukcję

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY INSTRUKCJA DLA UCZNIA 1. Sprawdź czy test zawiera 7 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 2. Na tej stronie wpisz swój

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: HISTORIA. Wpływ jednostek na dzieje człowieka i wpływ dziejów na jednostki i społeczeństwa

Przedmiot: HISTORIA. Wpływ jednostek na dzieje człowieka i wpływ dziejów na jednostki i społeczeństwa K O N K U R S P R Z M I O T O W Y L U Z N I Ó W S Z K Ó Ł G I M N Z J L N Y H W O J W Ó Z T W P O K R P K I G O Przedmiot: HISTORI Wpływ jednostek na dzieje człowieka i wpływ dziejów na jednostki i społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny KLUCZ ODPOWIEDZI K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Zadanie 1. max. 7 p. Wiosna Ludów na ziemiach polskich Zaznacz w tabeli (wpisując w odpowiednią rubrykę literę ), czy poniższe

Bardziej szczegółowo

Upadek polskiej państwowości

Upadek polskiej państwowości Upadek polskiej państwowości 1. Polska po II rozbiorze Zorientowano się, że Prusy i Rosja dążą do pożarcia Polski Polsce zostało Podlasie, Wołyń, Litwa, cz. Mazowsza i Małopolski, (większe) miasta Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. ZAGADNIENIE Początki Polski. WYMAGANIA PODSTAWOWE. UCZEŃ: opowiada legendę o początkach państwa polskiego odczytuje z mapy zamieszczonej w podręczniku nazwy najważniejszych

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO SPRAWDZIANU

ZADANIA DO SPRAWDZIANU ZADANIA DO SPRAWDZIANU 1. Przyjrzyj się mapie i wykonaj polecenia. a) Zamaluj kolorem zielonym państwa należące do Trójprzymierza. b) Zamaluj kolorem niebieskim państwa należące do Trójporozumienia. c)

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do historii w klasie III A

Rozkład materiału do historii w klasie III A Rozkład materiału do historii w klasie III A 1. Rządy Jana III Sobieskiego. S 1. Źródła kryzysu monarchii polskiej w II połowie XVII wieku - przypomnienie materiału z kl. II 2. Elekcja Jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

GRUPA A. Zadanie 1. Uzupełnij zdania, wpisując w miejsce kropek odpowiednią literę z taśmy chronologicznej. (3 pkt)

GRUPA A. Zadanie 1. Uzupełnij zdania, wpisując w miejsce kropek odpowiednią literę z taśmy chronologicznej. (3 pkt) GRUPA A Zadanie 1. Uzupełnij zdania, wpisując w miejsce kropek odpowiednią literę z taśmy chronologicznej. (3 pkt) A B C D E F G H I 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1. Półwiecze, w którym

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL Układ graficzny CKE 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Dzieje XIX w. na ziemiach polskich, w Europie i na świecie (przemiany polityczne, społeczno-gospodarcze,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Historyczny Etap wojewódzki

Wojewódzki Konkurs Historyczny Etap wojewódzki Wojewódzki Konkurs Historyczny Etap wojewódzki Gratuluję, znalazłeś się w gronie najlepszych uczniów w województwie. Instrukcja dla ucznia 1. Arkusz liczy 7 stron i zawiera 21 zadań. Ewentualny brak stron

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Koszalinie Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Szkoła Podstawowa Nr 17 w Koszalinie Szkoła Podstawowa Nr

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 5. Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat. 1. Oblicz, ile lat minęło od

Sprawdzian nr 5. Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat. 1. Oblicz, ile lat minęło od Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat GRUPA A 8 1. Oblicz, ile lat minęło od wynalezienia nowej metody druku przez Jana Gutenberga do opublikowania w 1543 roku dzieła Mikołaja Kopernika O obrotach sfer niebieskich.

Bardziej szczegółowo

Marek Wąsowicz. Historia. ustroju państw Zachodu. zarys wykładu. wydanie 1

Marek Wąsowicz. Historia. ustroju państw Zachodu. zarys wykładu. wydanie 1 Marek Wąsowicz Historia ustroju państw Zachodu zarys wykładu wydanie 1 LIBER Warszawa 1998 Spis treści WSTĘP 11 I. PAŃSTWO W STAROŻYTNOŚCI USTRÓJ DESPOTII WSCHODNICH I POLIS GRECKIEJ 1. Uwagi wstępne 17

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut. Materiały

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian wiadomości kl. I ( wczesne średniowiecze) Nazwisko i imię..kl. G - A

Sprawdzian wiadomości kl. I ( wczesne średniowiecze) Nazwisko i imię..kl. G - A Sprawdzian wiadomości kl. I ( wczesne średniowiecze) Nazwisko i imię..kl. G - A Zad.1. Wyjaśnij pojęcia: a) schizma -. b) fresk -.. Zad.2. 2p./. Uzupełnij poniższy tekst: Świętą księga islamu jest, który

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... V Podstawowa bibliografia... XVII

Spis treści. Wstęp... V Podstawowa bibliografia... XVII Wstęp... V Podstawowa bibliografia... XVII Rozdział I. Początki administracji... 1 1. Starożytność... 1 I. Despotie wschodnie... 1 1. Rys historyczny... 1 2. Administracja centralna i terytorialna... 1

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU KONKURS Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I STOPIEŃ ELIMINACJI 2013/2014

KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU KONKURS Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I STOPIEŃ ELIMINACJI 2013/2014 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU KONKURS Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I STOPIEŃ ELIMINACJI 2013/2014 Imię i nazwisko ucznia (Numer ucznia): suma punktów: 50/.. Etap szkolny 1. Wymień epoki w dziejach ludzkości

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI

INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI Zapraszamy wszystkich do udziału w internetowym konkursie historycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Konkurs składa się z pytań testowych,

Bardziej szczegółowo

Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Wskazuje najważniejsze przyczyny wielkich odkryć geograficznych.

Bardziej szczegółowo

I Wojna Światowa. Koniec epoki

I Wojna Światowa. Koniec epoki I Wojna Światowa Koniec epoki Europa w 1914 roku Czerwony państwa centralne Niebieski państwa Ententy Zielony państwa neutralne Osoby dramatu Cesarz Austriacki i Król Węgierski Franciszek Józef I Osoby

Bardziej szczegółowo

Diagnoza po gimnazjum historia

Diagnoza po gimnazjum historia Literka.pl Diagnoza po gimnazjum historia Data dodania: 2010-03-16 20:44:51 Autor: Agnieszka Gościńska Test diagnozujący wiadomości ucznia po ukończeniu gimnazjum. Zakres tematyczny obejmuje wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wielka Wojna z Zakonem

Wielka Wojna z Zakonem Wielka Wojna z Zakonem Historia Polski Klasa I Gim Plan zajęć Krótkie powtórzenie Rys historyczny Mity Tradycja Ćwiczenia Podsumowanie Praca domowa Bibliografia Praca domowa Odpowiedz na pytania: "Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Podróżnik Podróż, odkrycie Data wypłynięcia z portu Ferdynand Magellan 1519 Droga morska do Indii Bartłomiej Diaz 1487

Podróżnik Podróż, odkrycie Data wypłynięcia z portu Ferdynand Magellan 1519 Droga morska do Indii Bartłomiej Diaz 1487 Drodzy Uczestnicy XVII edycji MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ! Zapraszamy Was do przygody z historią. Przed Wami zadania o różnej skali trudności. Uważnie czytajcie polecenia. Czytelnie zapisujcie odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2014/2015

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2014/2015 ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2014/2015 TEST - ELIMINACJE REJONOWE Numer identyfikacyjny Wypełnia

Bardziej szczegółowo

POSTACIE HISTORYCZNE

POSTACIE HISTORYCZNE POSTACIE HISTORYCZNE STAROŻYTNOŚĆ STAROŻYTNOŚĆ HAMMURABI KRÓL BABILONU, SPISAŁ PIERWSZY ZNANY KODEKS PRAWA RAMZES II- FARAON, WIELKI BUDOWICZY ŚWIĄTYŃ I PAŁACÓW, ABRAHAM, MOJŻESZ, DAWID- POSTACIE BIBLIJNE

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 1. Rozdział I. W obronie upadającej Rzeczypospolitej. 1. Uzupełnij poniższe zdania, podkreślając właściwe wyrażenia spośród podanych

Sprawdzian nr 1. Rozdział I. W obronie upadającej Rzeczypospolitej. 1. Uzupełnij poniższe zdania, podkreślając właściwe wyrażenia spośród podanych Sprawdzian nr 1 Rozdział I. W obronie upadającej Rzeczypospolitej GRUPA A 5 1. Uzupełnij poniższe zdania, podkreślając właściwe wyrażenia spośród podanych w nawiasach. a) Myśliciele epoki oświecenia uważali,

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Klasa 2 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 25 zadań

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZ GH-H1-125, GH-H4-125, GH-H5-125,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE Numer identyfikacyjny Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa Imiona i nazwisko... Wypełnia Rejonowa Komisja

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z Arkusza I można uzyskać maksymalnie 100 punktów, model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest

Bardziej szczegółowo

PP 3 (0-2) Obejrzyj ilustracje związane z powstaniem styczniowym. Podaj imię i nazwisko malarza, którego reprodukcję obrazów zamieszczono.

PP 3 (0-2) Obejrzyj ilustracje związane z powstaniem styczniowym. Podaj imię i nazwisko malarza, którego reprodukcję obrazów zamieszczono. Imię i nazwisko Nr w dzienniku. Data... Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla klasy VI Dział: Polska w drodze do odzyskania niepodległości Poziom P-podstawowy PP-onadpodstawowy Liczba pkt. Ocena P 1

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja B kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja B kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja B kod ucznia... Punkty:../ 20 Zadanie 1. (1 pkt) Podaj nazwę miasta. Nazwa miasta... https://www.google.pl/search?q=

Bardziej szczegółowo

Pytania do konkursu historycznego dla szkoły podstawowej. Klasa IV

Pytania do konkursu historycznego dla szkoły podstawowej. Klasa IV Pytania do konkursu historycznego dla szkoły podstawowej Klasa IV 1. Co to jest historia? 2. Czym zajmuje się nauka zwana chronologią? 3. Wymieo epoki historyczne. 4. Jak dzielimy źródła historyczne, podaj

Bardziej szczegółowo

Bolesław Chrobry (992-1025) 1000 - Zjazd Gnieźnieński 1025 - koronacja Chrobrego na króla Polski i jego śmierć.

Bolesław Chrobry (992-1025) 1000 - Zjazd Gnieźnieński 1025 - koronacja Chrobrego na króla Polski i jego śmierć. Dynastia Piastów: Mieszko I (966-992) 966 - Chrzest Polski. Bolesław Chrobry (992-1025) 1000 - Zjazd Gnieźnieński 1025 - koronacja Chrobrego na króla Polski i jego śmierć. Bolesław Krzywousty (1102-1138)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

Anna Korzycka Rok IV, gr.1. Mapa i plan w dydaktyce historii. Pytania. Poziom: szkoła podstawowa, klasa 5.

Anna Korzycka Rok IV, gr.1. Mapa i plan w dydaktyce historii. Pytania. Poziom: szkoła podstawowa, klasa 5. Anna Korzycka Rok IV, gr.1 Mapa i plan w dydaktyce historii. Pytania Poziom: szkoła podstawowa, klasa 5. 1. Na podstawie mapy Polska za Bolesława Chrobrego podaj miejscowości będące siedzibami arcybiskupa

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla uczniów gimnazjów - etap szkolny

K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla uczniów gimnazjów - etap szkolny kod pracy ucznia... pieczątka nagłówkowa szkoły K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla uczniów gimnazjów - etap szkolny Przemiany społeczno-gospodarcze, kulturowe, ideologiczne i polityczne w Polsce (Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL PESEL Układ graficzny CKE 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL PESEL miejsce na naklejkę

Bardziej szczegółowo

POWODZENIA! Kod ucznia. Suma uzyskanych punktów

POWODZENIA! Kod ucznia. Suma uzyskanych punktów Kod ucznia Suma uzyskanych punktów KONKURS HISTORYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP WOJEWÓDZKI ROK SZKOLNY 2009/2010 Data konkursu-09 marca 2010r. DROGI UCZNIU! Witam Cię na wojewódzkim etapie konkursu

Bardziej szczegółowo

I. Nowy człowiek w nowym świecie wiek XVI

I. Nowy człowiek w nowym świecie wiek XVI BADANIE WYNIKÓW NAUCZANIA Z HISTORII W KLASIE II I. Nowy człowiek w nowym świecie wiek XVI 1. Przyporządkuj wymienionym w tabeli twórcom ich dzieła. ( 0 6 ) A. projekt kopuły Bazyliki św. Piotra w Rzymie

Bardziej szczegółowo

Europa Zachodnia w XVI wieku

Europa Zachodnia w XVI wieku Europa Zachodnia w XVI wieku 1. Kryzys monarchii stanowych i powstanie monarchii absolutnych 1. Rośnie rola mieszczan spada rola duchowieństwa i rycerzy (szlachty) wyjaśnić dlaczego 2. W jaki sposób i

Bardziej szczegółowo

Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r.

Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r. Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r. Pracownia UKD rozpoczęła prace nad nowym wydaniem Tablic skróconych

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014. Zadania egzaminacyjne Historia - wersja B kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014. Zadania egzaminacyjne Historia - wersja B kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 Zadania egzaminacyjne Historia - wersja B kod ucznia... Zadanie 1. (1 pkt) Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Wpisz P, jeśli

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320)

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) Spis treści Do Czytelnika 5 Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) 1.1. Początki i rozwój państwa polskiego (do 1138). Rozbicie dzielnicowe i dążenia

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8 Od autorów....................................... 8 I. Wprowadzenie do historii 1. Dzieje historia historiografia...................... 12 Czym jest historia?............................... 12 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Historia i rzeczywistość

Historia i rzeczywistość Historia i rzeczywistość LITWA Powierzchnia 65.200 km2 Ludność ok. 3.400.000 Stolica Wilno Najdłuższa rzeka - Niemen LITWA - HISTORIA 1009 pierwsza wzmianka 1253 koronacja I króla Litwy Mendoga I Chrzest

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja A kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja A kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja A kod ucznia... Punkty:../ 20 Zadanie 1. (1 pkt) Podaj nazwę miasta-państwa. Nazwa miasta-państwa...

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO SPRAWDZIANU

ZADANIA DO SPRAWDZIANU ZADANIA DO SPRAWDZIANU 1. Rozszyfruj skróty. a) PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa b) NRD Niemiecka Republika Demokratyczna c) RFN Republika Federalna Niemiec d) ZSRR Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Bardziej szczegółowo

1. W jakim stylu została zbudowana koszalińska katedra? a) romańskim b) gotyckim c) renesansowym d) barokowy

1. W jakim stylu została zbudowana koszalińska katedra? a) romańskim b) gotyckim c) renesansowym d) barokowy Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, Test składa się z 33

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KLASA V. Polska pierwszych Piastów

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KLASA V. Polska pierwszych Piastów WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KLASA V Ocena celująca: Uczeń spełnia wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje dodatkowe prace

Bardziej szczegółowo

ZAKRES DAT I WYDARZEŃ NA KONKURS HISTORYCZNY DLA KLAS TRZECICH NA TEMAT: UMIEM HISTORIĘ NA SZÓSTKĘ

ZAKRES DAT I WYDARZEŃ NA KONKURS HISTORYCZNY DLA KLAS TRZECICH NA TEMAT: UMIEM HISTORIĘ NA SZÓSTKĘ ZAKRES DAT I WYDARZEŃ NA KONKURS HISTORYCZNY DLA KLAS TRZECICH NA TEMAT: UMIEM HISTORIĘ NA SZÓSTKĘ 4 mln lat temu pojawienie się człowieka pierwotnego, 3tys. lat temu zjednoczenie Dolnego i Górnego Egiptu,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY ETAP II REJONOWY SZKOŁA PODSTAWOWA. 14 stycznia 2011 r. Czas trwania 120 minut

OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY ETAP II REJONOWY SZKOŁA PODSTAWOWA. 14 stycznia 2011 r. Czas trwania 120 minut OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683 od Obertyna do Wiednia ETAP II REJONOWY SZKOŁA PODSTAWOWA 14 stycznia 2011 r. Czas trwania 120 minut. Kod ucznia

Bardziej szczegółowo

Księstwo Warszawskie

Księstwo Warszawskie Księstwo Warszawskie 1. Ziemie Rzeczypospolitej po III rozbiorze Zabór rosyjski Ziemie podzielno na gubernie, zarządzanie przez carskich urzędników Za czasów Katarzyny represje Za czasów Pawła I i Aleksandra

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STOPIEŃ REJONOWY 16 STYCZNIA 2015 R.

WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STOPIEŃ REJONOWY 16 STYCZNIA 2015 R. Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 16 STYCZNIA 2015 R. 1. Test konkursowy zawiera 24 zadania. Są to zadania zamknięte i otwarte.

Bardziej szczegółowo

TEST DIAGNOSTYCZNY 2.

TEST DIAGNOSTYCZNY 2. Ilustracja i mapa do zadania 1. TEST DIAGNOSTYCZNY 2. Zadanie 1. (0-1 p.) Dokończ poniższe zdanie wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych. Ilustracja odnosi się do osiągnięć cywilizacji, która powstała

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 16 LISTOPADA 2015 1. Test konkursowy zawiera 24 zadania. Są to zadania zamknięte

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2010 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2010 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2010 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA kod ucznia... Zadanie 1. (1 pkt) Przyjrzyj się uważnie poniższym ilustracjom i podpisom. Następnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13 Spis treści Do Czytelnika.............................................. 11 Przedmowa................................................ 13 Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONOWIE NOTATKI Z LEKCJI

JAGIELLONOWIE NOTATKI Z LEKCJI JAGIELLONOWIE NOTATKI Z LEKCJI 1. UNIA POLSKI Z LITWĄ. WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO NA TRONIE POLSKIM 1. 1339 r. zjazd w Wyszehradzie umowa sukcesyjna K. Wielkiego. Po bezpotomnej śmierci ostatniego Piasta rządy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny.

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny. Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Aby uzyskać ocenę wyższą należy wykazać się wiedzą na ocenę niższą. Niedostateczny Nie wie, co to jest

Bardziej szczegółowo