Scenariusz zajęć dla klasy III

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Scenariusz zajęć dla klasy III"

Transkrypt

1 mgr Dorota Magnowska naucz. PSP nr 15 w Radomiu Scenariusz zajęć dla klasy III Temat dnia: Jan Matejko malarz dziejów Polski. Zadania edukacyjne: Poszukiwanie informacji na temat życia i twórczości Jana Matejki. Rozwijanie zainteresowań malarstwem historycznym. Ustalenie kolejności wydarzeń. Zapisywanie zdarzeń w postaci równoważników zdań. Praktyczne stosowanie zdań złożonych. Wskaźniki zespolenia zdań. Tworzenie gazetki ściennej na temat życia i twórczości J. Matejki. Cel ogólny: Zapoznanie z sylwetką polskiego malarza historycznego Jana Matejki. Cele szczegółowe: Kategoria A: - uczeń wie, kim był Jan Matejko; - uczeń zna elementy biografii malarza; - uczeń zna tytuły kilku obrazów malarza. Kategoria B: - uczeń rozumie konieczność korzystania z różnych źródeł w celu zdobycia informacji - uczeń rozumie znaczenie malarstwa J. Matejki jako zapisu dziejów Polski; - uczeń rozumie znaczenie spójnika w zdaniu złożonym. Kategoria C: - uczeń umie posługiwać się encyklopedią; - uczeń umie czytać tekst ze zrozumieniem; - uczeń umie poprawnie stosować przecinek przed spójnikami aż, gdyż w zdaniu złożonym; - uczeń umie rozwiązywać quiz; - uczeń umie układać wydarzenia w kolejności chronologicznej; - uczeń umie zamieniać zdania na równoważniki zdań (bez stosowania nazwy); - uczeń umie współpracować w grupie. Kategoria D: - uczeń potrafi aktywnie uczestniczyć w odbiorze dzieł kultury narodowej (wyraża emocje i opinie z nimi związane); - uczeń potrafi tworzyć gazetkę ścienną na dany temat.

2 Metody: rozmowa, objaśnienia, gry i zabawy, pokaz, praktycznego działania Formy: zbiorowa, indywidualna jednolita, grupowa jednolita, grupowa zróżnicowana. Środki dydaktyczne: reprodukcje obrazów J. Matejki, encyklopedie, leksykony, albumy, CD, karty informacyjne, rozsypanki: literowa, wyrazowa, zdaniowa, karton, podręcznik Przebieg: 1. W sali wywieszone są reprodukcje obrazów J. Matejki. Nauczyciel zaprasza dzieci do zwiedzania galerii. Uczniowie oglądają obrazy i wyrażają o nich swoją opinię. Mogą korzystać z podanego przez nauczyciela słownictwa (wywarło wielkie wrażenie, zachwyciło, poruszyło do głębi, genialne prace, wielkie dzieło...). Nauczyciel zwraca uwagę na tytuł i tematykę obrazu. Podaje i eksponuje nazwisko autora dzieł. 2. Prezentacja źródeł wiedzy o Janie Matejko: - Skąd możemy czerpać informacje na temat życia i twórczości Jana Matejki? - Gdzie możemy udać się, by zasięgnąć informacji? Uczniowie na podstawie własnego doświadczenia proponują różne źródła wiedzy. Zwracają uwagę na rolę biblioteki szkolnej. Nauczyciel wyznacza osobę, która poprosi o materiały potrzebne na zajęcia. Uczniowie wraz z nauczycielem idą do biblioteki. Po powrocie do sali nauczyciel prezentuje: Encyklopedię, Encyklopedię Multimedialną, albumy, wskazuje na internet, podręcznik szkolny. 3. Szukanie w encyklopedii hasła Matejko Jan zwrócenie uwagi na alfabetyczne ułożenie haseł. 4. Próba odpowiedzi na pytanie: Kim był Jan Matejko? Korzystanie z materiałów przygotowanych przez nauczyciela. Dzieci otrzymują informacje na temat życia i dzieciństwa malarza (karta 1). Czytają cicho ze zrozumieniem. 5. Sprawdzenie zrozumienia tekstu: - gdzie mieszkał Jan Matejko? - czego dotyczą jego obrazy? - czy pamiętacie niektóre tytuły jego obrazów? 6. Rozwiązanie przeskakiwanki literowej odczytanie hasła: Jan Matejko wielki polski malarz historyczny (karta 2). Zapisanie w zeszytach tematu dnia: Jan Matejko malarz dziejów Polski.

3 7. Zabawa: budowanie obrazów. Dzieci ustawione są w kole. Jedno z nich stoi w środku jest postacią obrazu. Podchodzi do niego malarz, maluje - zmienia jego pozycję. Następnie podchodzi drugi malarz, również wprowadza zmiany. Osoba prowadząca w dowolnym momencie mówi: obraz, wtedy cała grupa przyjmuje pozycje osoby ze środka. Hasło: malarz maluje oznacza powrót do zabawy. 8. Rozmowa na temat dzieciństwa malarza wyszukiwanie odpowiednich fragmentów: - kto zainteresował Janka dziejami Polski? - dlaczego ojciec obawiał się o przyszłość syna? - gdzie kształcił się Matejko? - co mówili widzowie na temat jego malarstwa? 9. Porządkowanie wydarzeń na podstawie karty dzieciństwo praca indywidualna (karta 3). 10. Ćwiczenia gramatyczne: wskazanie w zdaniach czasowników. Zapisanie zdania zawierającego więcej niż jeden czasownik (karta 3). Zamiana zdań na wypowiedzenia i zapisywanie ich w zeszycie. 11. Łączenie zdań za pomocą spójników. Zwrócenie uwagi na ich rolę oraz miejsce przecinka porządkowanie rozsypanki (rozsypankę tworzą dzieci trzymające plansze). Samodzielne ćwiczenia w zastosowaniu spójników (karta 4). 12. Ciekawostki dotyczące twórczości J. Matejki (karta 5). 13. Quiz wiedzy na temat Jana Matejki praca indywidualna (karta quiz). Odczytywanie odpowiedzi i sprawdzenie poprawności przy każdej poprawnej odpowiedzi uczeń maluje sobie czerwone serduszko. Odczytanie hasła. Policzenie serduszek: za 6 serc uczeń ocenia się na brawo!, 5 bardzo dobrze, 4 dobrze, 3 i mniej nie pracowałem uważnie. 14. Budowanie gazetki ściennej dotyczącej malarza: grupy podzielone są według umiejętności uczniów. Każda grupa otrzymuje instrukcję działania. Grupa I dzieci z dużymi trudnościami edukacyjnymi z otrzymanych liter układają napis JAN MATEJKO. Grupa II dzieci z mniejszymi trudnościami edukacyjnymi porządkują rozsypankę literową WIELKI POLSKI MALARZ HISTORYCZNY. Grupa III dzieci bez trudności edukacyjnych układają rozsypankę zdaniową tworzącą informację o malarzu. Grupa IV - dzieci bez trudności edukacyjnych przyporządkowują obrazom tytuły. Naklejanie otrzymanych materiałów na karton. Ekspozycja gazetki (instrukcje karta 6).

4 15. Podziękowanie za pracę. Nagrodzenie najbardziej aktywnych uczniów. Podsumowanie i ewaluacja zajęć przez rundę zdań niedokończonych: Dowiedziałem się, że... Cieszę się, że... Zajęcia można poprowadzić z podręcznikiem Wesoła szkoła WSiP. W scenariuszu wykorzystano ćwiczenia z podręcznika Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane w klasie 3. karty pracy ucznia. Część 1. WSiP Karta nr 1 Dzieciństwo Mały Janek bardzo lubił opowieści swojej mamy. Tak ciekawie mówiła o dawnych dziejach Polski! Wraz z sześciorgiem rodzeństwa słuchał uważnie, a potem wszyscy rysowali to, o czym mówiła mama. Pewnego dnia opowiadała o żołnierzu idącym do szturmu. Wszystkie dzieci narysowały bardzo ładnie, ale Janek zrobił to najpiękniej. Mama przyznała mu pierwszą nagrodę. Lata mijały. Janek nadal bardzo lubił malować. Pamiętał wspaniałe opowieści mamy. Zaczął uczyć się malarstwa w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Jego tata nie był jednak z tego zadowolony. Uważał, że malarz nie zarobi w ten sposób pieniędzy na życie. Janek nie zrezygnował. Wyjechał za granicę, by tam doskonalić swoje umiejętności. Po powrocie do Polski przystąpił do malowania swych wielkich dzieł. Pierwszym był Stańczyk, drugim Kazania Skargi. Wielu ludzi z całej Polski przyjeżdżało do Krakowa oglądać dzieła Jana Matejki. Wszyscy zachwycali się nimi i mówili: Historia Polski ma już swego malarza. Matejko Jan (na podstawie: Matejko malarz dziejów Polski T. Czarnecki w Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane w klasie 3. podręcznik cz.1 ) Urodził się w 1838 roku, zmarł w Mieszkał w Krakowie. Jest najsławniejszym malarzem historycznym. Malarstwa uczył się w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych oraz w Monachium i Wiedniu. Odbył wiele podróży zagranicznych (Paryż, Wiedeń, Turcja, Czechy, Węgry, Włochy). Pierwsze duże sukcesy artystyczne były związane ze Stańczykiem) oraz kazaniem Skargi. Namalował jeszcze obrazy: Unia Lubelska, Bitwa pod Grunwaldem, Hołd pruski, Zawieszenie dzwonu Zygmunta, Sobieski pod Wiedniem, Kościuszko pod Racławicami, Konstytucja 3 maja, Poczet królów i książąt polskich oraz wiele innych. Prace Jana Matejki poprzedzone były studiami historycznymi oraz pobytem na polu bitwy. Olbrzymie płótno Bitwa pod Grunwaldem dodawało otuchy narodowi w czasie utraty niepodległości. Dzieło to przyniosło artyście honorowe berło mistrzowskie panowania w sztuce.

5 (na podstawie: Multimedialna Encyklopedia Powszechna Fogra) Przeskakuj zawsze o jedno okienko. B M I A T L W A A R P Z O H D I G S R T U O N R W Y A C L Z D N E Y M Karta nr 2 Karta nr 3... Chłopiec narysował żołnierza idącego do szturmu.... Mama wybrała spośród siedmiu prac rysunek Janka i przyznała synowi pierwszą nagrodę.... Mały Janek z zaciekawieniem słuchał opowiadania mamy o dawnych dziejach Polski. Karta nr 4 Jan Matejko uczył się malarstwa w Krakowie, potem studiował za granicą. a Stworzył wiele pięknych obrazów zdobyły uznanie nie tylko w Polsce. Został nazwany malarzem historycznym przedstawia dawne dzieje Polski., które, gdyż Karta nr 5 Obraz Bitwa pod Grunwaldem jest niemal tak duży, jak powierzchnia sali lekcyjnej. Mierzy 426 cm szerokości i 987 cm długości. Jan Matejko pracował

6 nad nim, 4 lata, z czego wiele czasu poświęcił na zbieranie materiałów historycznych. Jan Matejko namalował Poczet królów polskich. Tworzą go wizerunki wszystkich władców Polski. Karta quiz 1. Jan Matejko był a) poetą b) muzykiem c) malarzem 2. Jest znany jako twórca a) portretów b) obrazów historycznych c) rzeźb w drewnie 3. Zainteresował się przeszłością Polski a) podczas studiów b) w podeszłym wieku c) jako mały chłopiec 4. Zrealizował swoje marzenia o malarstwie dzięki a) pracowitości i wytrwałości b) zabawom c) lenistwu 5. Prace Jana Matejki nad obrazem Bitwa pod Grunwaldem trwały a) jeden dzień b) cztery lata c) jeden rok 6. Obrazy sławnego Polaka a) ukazują dawne dzieje Polski b) rozśmieszają c) zachęcają do tańca Grupa I Karta nr 6 Ułóż z liter imię i nazwisko malarza, o którym mówiliśmy na zajęciach. Naklej je równo na pasek kartonu. Grupa II

7 Ułóż z sylab hasło dotyczące malarza, o którym mówiliśmy na zajęciach. Naklej je równo na pasek karton. Grupa III Ułóż ze zdań krótką informację o życiu i twórczości malarza, o którym mówiliśmy na zajęciach. Naklej ją równo na pasek kartonu. Grupa IV Dopasuj tytuły do obrazów malarza, o którym mówiliśmy na zajęciach. Naklej je równo na pasek kartonu.

Portfolio of Integration Zeszyt Inte(g)ra(k)cji (2012/2013) Projekt Multilateralny Comenius i Umowa grantowa numer: 518717-LLP-2011-IT-COMENIUS-CMP

Portfolio of Integration Zeszyt Inte(g)ra(k)cji (2012/2013) Projekt Multilateralny Comenius i Umowa grantowa numer: 518717-LLP-2011-IT-COMENIUS-CMP Portfolio Of Integration Zeszyt Inte(g)ra(k)cji (wersija rok akademicki 2012/2013) Projekt Multilateralny Comenius i Umowa grantowa numer: 518717-LLP-2011-IT-COMENIUS-CMP Projekt ten został sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole

Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole 4 Anna Grządkowska Magdalena Pietrzak-Kurzac Patrycja Rusiak RECENZENT: prof.

Bardziej szczegółowo

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }?

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }? 1 9 ( Q O G Z. $ ± 1 9 ( 2 3 4 5 6 7 8 9 ( 0! @ # % & * - + = { }? )! @ # % & * ) - + = { }? Q W E W E R T Y U I O P [ [ ] A S D F G H J P MATERIAŁY H J KnaL : Z X C KONFERENCJĘ X C V B N M,. < > < > \

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Uczymy dzieci, jak się uczyć

Uczymy dzieci, jak się uczyć CENTRUM DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SZCZECINIE Uczymy dzieci, jak się uczyć pod redakcją Ewy Mrówki Marii Twardowskiej SZCZECIN 2006 Opracowanie redakcyjne Zespół Oficyny Wydawniczej CDiDN w

Bardziej szczegółowo

OPIS WYBRANYCH PRZYKŁADÓW WSPÓŁCZESNYCH METOD KSZTAŁCENIA

OPIS WYBRANYCH PRZYKŁADÓW WSPÓŁCZESNYCH METOD KSZTAŁCENIA OPIS WYBRANYCH PRZYKŁADÓW WSPÓŁCZESNYCH METOD KSZTAŁCENIA REFERAT WYGŁOSZONY W DNIU 17.11.2004r. NA SPOTKANIU ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO Istnieją różne rodzaje metod i różne sposoby ich klasyfikacji.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy 2 warsztaty-130129.indd 67 29.01.2013 12:42:10 Wstęp Niniejszy podręcznik opracowano

Bardziej szczegółowo

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania Rok Polski Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu 2. Cele kształcenia i wychowania 3. Treści Karty programowe 4. Procedury osiągania celów 5. Opis

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZWROTNA, KTÓRA POMAGA W UCZENIU SIĘ WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU IZ SPOTKANIE KOORDYNATORÓW

INFORMACJA ZWROTNA, KTÓRA POMAGA W UCZENIU SIĘ WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU IZ SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MODUŁ III DLA NAUCZYCIELI HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA, HISTORII ORAZ WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACJA ZWROTNA, KTÓRA POMAGA W UCZENIU SIĘ WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU IZ SPOTKANIE KOORDYNATORÓW Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Dla chcącego nic trudnego Program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski

Dla chcącego nic trudnego Program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski Jolanta Studzińska Janusz Woźniak Małgorzata Wróblewska Zespół WODKO AWANS Dla chcącego nic trudnego Program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSZKOLAK KONSPEKTY ZAJĘĆ

PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSZKOLAK KONSPEKTY ZAJĘĆ PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSZKOLAK KONSPEKTY ZAJĘĆ Autorki: Jadwiga Iwanowska Marta Kondracka-Szala Alicja Stawowczyk-Płaza Magda Szymczuk 2 Od Autorek... 4 Projekt PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSZKOLAK... 5 I. Konspekty

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. część

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. część PORADNIK DLA NAUCZYCIELA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ część 1 Autor Jolanta Faliszewska Kierownik projektu Agnieszka Opala Redakcja Ewa Dulemba Aleksandra Ziewiecka Redakcja językowa Martyna Synowiec

Bardziej szczegółowo

Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE. przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016

Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE. przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016 Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016 Spis treści 1 Wstęp Marek Świca 2 Być ze szkołą o współpracy Muzeum Narodowego w Krakowie z nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Moje. wydatki. oszczędności. dochody. Szkoła podstawowa. edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji

Moje. wydatki. oszczędności. dochody. Szkoła podstawowa. edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Moje dochody wydatki oszczędności edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Szkoła podstawowa Moje dochody wydatki oszczędności Edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Szkoła podstawowa Ośrodek Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Warszawa, moje miasto? WebQuest

Warszawa, moje miasto? WebQuest Do wykorzystania na lekcjach: informatyki. Warszawa, moje miasto? WebQuest Małgorzata Rostkowska Wyjaśnienie co to jest WebQuest? WebQuest jest metodą nauczania, zorientowaną na samodzielne zdobywanie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY EDUKACYJNE. Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego

MATERIAŁY EDUKACYJNE. Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego [3] Część trzecia MATERIAŁY EDUKACYJNE Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego Scenariusze zajęć lekcyjnych, które powstały w ramach programu Przyjazna Szkoła, odpowiadają na wciąż rosnące

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY PO RADZIE KATECHETYCZNO DUSZPASTERSKIEJ METODY BIBLIJNE

MATERIAŁY PO RADZIE KATECHETYCZNO DUSZPASTERSKIEJ METODY BIBLIJNE MATERIAŁY PO RADZIE KATECHETYCZNO DUSZPASTERSKIEJ METODY BIBLIJNE Metody wprowadzające Co mówi Pismo Święte o... Katechizowani poszukują w Piśmie Świętym fragmentów na podany przez katechetę temat, np.

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. www.polskapomoc.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć prowadzonych w ramach projektu: W stronę wiedzy drogą nowej edukacji

Scenariusz zajęć prowadzonych w ramach projektu: W stronę wiedzy drogą nowej edukacji Scenariusz zajęć prowadzonych w ramach projektu: W stronę wiedzy drogą nowej edukacji TEMAT: Turniej ortograficzny dla klas IV CELE: rozbudzanie zainteresowań pięknem naszego języka ojczystego, kształcenie

Bardziej szczegółowo

Edukacja przyrodniczo-techniczna w muzeach polskich i czeskich

Edukacja przyrodniczo-techniczna w muzeach polskich i czeskich Edukacja przyrodniczo-techniczna w muzeach polskich i czeskich Konspekty lekcji muzealnych Redakcja Ingrid Paśko Zakład Chemii i Dydaktyki Chemii, Instytut Biologii Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

* Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci

* Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci * Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci * Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci Gdańsk, 2014 spis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

Ślady przeszłości. gry terenowe po Warszawie

Ślady przeszłości. gry terenowe po Warszawie Ślady przeszłości gry terenowe po Warszawie Ślady przeszłości gry terenowe po Warszawie Publikacja finansowana ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo