POSTACIE HISTORYCZNE KLASA II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTACIE HISTORYCZNE KLASA II"

Transkrypt

1 POSTACIE HISTORYCZNE KLASA II CZASY NOWOŻYTNE: EPOKA ODKRYĆ GEOGRAFICZNYCH XV XVI w. 1. Henryk Żeglarz syn króla Portugalii, uważany za patrona rozwoju floty portugalskiej i odkryć geograficznych, założyciela uniwersytetu w Lizbonie oraz szkoły kartografii i astronomii, uznawanej za pierwszą akademię morską na świecie; przypisuje mu się także wynalazek karaweli, choć nie ma na to bezpośrednich dowodów; protektor żeglarzy i odkrywców (z jego inicjatywy podjęto wiele wypraw żeglarskich, głównie wzdłuż zachodniego wybrzeża Afryki) 2. Bartłomiej Dias żeglarz, konkwistador i odkrywca portugalski, który w 1488 r. dopłynął do południowego krańca Afryki, który nazwał Przylądkiem Sztormów (później Przylądek Dobrej Nadziei) 3. Izabela Kastylijska królowa Kastylii i Leónu (Hiszpania); jej małżeństwo i wspólne rządy z Ferdynandem Aragońskim dały początek unii, w efekcie której powstało nowożytne Królestwo Hiszpanii; wsparła wyprawy Krzysztofa Kolumba przez Atlantyk ( ), które doprowadziły do odkrycia Nowego Świata i uczyniły Hiszpanię jednym z największych imperiów kolonialnych w historii 4. Krzysztof Kolumb kapitan wyprawy (statki Santa Maria, Niña i Pinta ), która pod flagą Kastylii wyruszyła w poszukiwaniu zachodniej drogi morskiej do Indii, a dotarła w 1492 r. do grupy wysp na Morzu Karaibskim (Bahamy i Antyle) u wybrzeży Ameryki kontynentu nieznanego w ówczesnej Europie; Kolumb zorganizował jeszcze trzy podróże ekspedycyjne dwie ostatnie dotarły do wybrzeży Wenezueli oraz Hondurasu i Panamy, które według odkrywców miały być kontynentem azjatyckim dopiero podróżujący do Ameryki Południowej 20 lat później żeglarz florencki Amerigo Vespucci stwierdził, że odkryte przez Kolumba lądy to nie Azja, lecz nowy, nieznany dotąd kontynent 5. Rodrigo de Triana hiszpański marynarz uczestniczący w pierwszej wyprawie Krzysztofa Kolumba, najprawdopodobniej był pierwszym Europejczykiem od czasów wikingów, który zobaczył Amerykę miało to miejsce 12 października 1492 r., kiedy to ze statku Pinta ujrzał na horyzoncie ląd (wyspę San Salvador Watling lub Samana Cay) jak głosi przekaz, na jej widok wykrzyknął słowa Tierra! Tierra!" (ziemia! ziemia!) 6. Amerigo Vespucci włoski kupiec, podróżnik morski i kartograf (pracował na usługach Hiszpanów i Portugalczyków); sprostował błąd Kolumba, który sądził, że dotarł do Indii uznał odkryte tereny za nieznany wcześniej kontynent (od jego imienia nazwano go później Ameryką) 7. Vasco da Gama odkrywca portugalski, który jako pierwszy dotarł drogą morską z Europy do Indii, umożliwiając Europejczykom swobodny handel z Azją południową (1498 r.) 8. Ferdynand Magellan żeglarz portugalski w służbie hiszpańskiej; wyprawa Magellana jako pierwsza przepłynęła cieśninę w Ameryce Południowej łączącą Atlantyk i Pacyfik (cieśnina Magellana) i opłynęła glob ( ); Magellan zginął w 1521 r. na Filipinach, 18 członków wyprawy powróciło do Hiszpanii na statku Victoria w 1522 r.; Magellan nazwał ocean przez który płynął pacífico spokojny (Pacyfik Ocean Spokojny) 9. Ferdynand Cortés hiszpański konkwistador, znany przede wszystkim jako zdobywca Meksyku (w latach podbił imperium Azteków) 10. Francisco Pizarro hiszpański konkwistador, który podbił imperium Inków (zachodnia część Ameryki Południowej) w I poł. XVI w. 11. Bartolomé de Las Casas hiszpański duchowny, dominikanin, jeden z pierwszych obrońców Indian, zwolennik pokojowej chrystianizacji

2 RENESANS (ODRODZENIE) XV XVI w. 12. Leonardo da Vinci wszechstronnie utalentowany człowiek renesansu: malarz, architekt, filozof, muzyk, pisarz, matematyk, mechanik, wynalazca; najsłynniejsze dzieła malarskie: Mona Lisa, Ostatnia Wieczerza, Dama z gronostajem (obraz, który znajduje się w zbiorach Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie jedyne dzieło Leonarda da Vinci w Polsce), szkic Człowiek witruwiański, projekty helikoptera, czołgu, łodzi podwodnej ( człowiek renesansu osoba o szerokiej wiedzy) 13. Michał Anioł włoski malarz, rzeźbiarz, poeta i architekt epoki renesansu, autor fresków w Kaplicy Sykstyńskiej (m.in. Stworzenie Adama, Sąd Ostateczny ), rzeźb: Pietà, Dawid, twórca projektu kopuły Bazyliki św. Piotra 14. Rafael Santi włoski malarz i architekt, najmłodszy z trójki genialnych artystów włoskiego renesansu (obok Michała Anioła i Leonarda da Vinci), znany z licznych przedstawień Madonny; do jego najbardziej znanych dzieł malarskich należą: Madonna Sykstyńska, Madonna ze szczygłem, fresk Szkoła ateńska ; Rafael sprawował też nadzór nad budową Bazyliki św. Piotra w Rzymie 15. Donato Bramante architekt i malarz włoski doby renesansu; autor pierwotnego projektu Bazyliki św. Piotra 16. Mikołaj Machiavelli historyk i pisarz polityczny okresu odrodzenia, autor traktatu o sztuce rządzenia pt. Książę twierdził w nim, że najważniejszym celem w polityce jest racja państwa aby ją osiągnąć można korzystać z wszelkich dostępnych środków (w tym z podstępu i okrucieństwa) w myśl hasła,,cel uświęca środki (makiawelizm) 17. Jan Gutenberg złotnik i drukarz moguncki, twórca pierwszej przemysłowej metody druku na świecie; za datę wynalezienia ruchomej czcionki uznaje się rok 1450; pierwszym dziełem, jakie wydrukował w 1455 r. Gutenberg była Biblia (tzw. Biblia Gutenberga) 18. Erazm z Rotterdamu jeden z czołowych humanistów renesansu ( książę humanistów ), propagator kultury antycznej, pisarz, katolicki duchowny, obywatel świata (wiele lat w podróżach); krytykował władców i duchownych popełniających rozmaite nadużycia (w książce Pochwała głupoty napiętnował przekupstwo, hipokryzję oraz rozwiązłe obyczaje kleru), głosił, że człowiek z natury jest dobry, zło zaś pochodzi z niewiedzy, uważał, iż Pismo Święte powinno być czytane przez osoby świeckie w języku narodowym; był pacyfistą potępiał wojny (dzielił wojny na sprawiedliwe obronne i niesprawiedliwe łupieżcze); Nagroda Erazma nagroda przyznawana przez holenderską fundację instytucjom i osobom za szczególnie znaczący wkład w rozwój europejskiej kultury, społeczeństwa lub nauk społecznych 19. Tomasz Morus angielski myśliciel, pisarz i polityk doby renesansu; krytykował rozrzutność i brutalność królów oraz brak dbałości o lud; jego najsłynniejsze dzieło Utopia przedstawia idealne państwo i system społeczny wyspa Utopia zamieszkana była przez wolnych ludzi (niewolnikami bywali jedynie jeńcy wojenni) wspólnotę drobnych producentów, rolników i rzemieślników (rozwój przemysłu to zło), ludzie musieli pracować (tylko 6 godzin dziennie), żyć skromnie (brak własności prywatnej i pieniądza, takie samo jedzenie i ubiór), moralność ceniona była ponad wszystko, ustrój hierarchiczny i demokratyczny, prawa nieliczne i proste; panowała tolerancja religijna (było kilka religii, zabroniony był ateizm), kapłani byli wybierani przez wiernych (nie mieli przywilejów, brak celibatu), kapłanami mogły być też kobiety; Morus nie uznał legalności małżeństwa Henryka VIII i jego drugiej żony oraz nie zgodził się uznać króla za głowę kościoła w Anglii, za co został skazany na ścięcie; Jan Paweł II ogłosił go patronem mężów stanu i polityków

3 20. Mikołaj Kopernik polski astronom doby renesansu, autor dzieła O obrotach sfer niebieskich (1543 r.), w miejsce teorii geocentrycznej (Ziemia w centrum Wszechświata) umieścił teorię heliocentryczną (Słońce w środku Wszechświata); teoria heliocentryczna pojawiła się już w starożytnej Grecji (jej twórcą był Arystarch z Samos), jednak dopiero dzieło Kopernika zapoczątkowało jedną z najważniejszych rewolucji naukowych od czasów starożytnych, nazywaną przewrotem kopernikańskim 21. Marcin Luter niemiecki reformator religijny (w 1517 r. zapoczątkował reformację ruch mający na celu odnowę chrześcijaństwa), twórca luteranizmu, przełożył Biblię na język niemiecki 22. Henryk VIII król Anglii, doprowadził w 1534 r. do rozłamu z Kościołem rzymskokatolickim oraz ustanowienia Kościoła anglikańskiego (niezależnego od papieża, podporządkowanego królowi Anglii) 23. Jan Kalwin reformator religijny działający głównie w szwajcarskiej Genewie, twórca ewangelicyzmu reformowanego i koncepcji predestynacji (losy człowieka jego zbawienie lub potępienie są z góry określone przez wolę Boga); nazywany Arystotelesem reformacji, najbardziej chrześcijańskim mężem swej epoki i drugim patriarchą reformacji 24. Stanisław Hozjusz polski humanista, dyplomata, jeden z czołowych przywódców kontrreformacji (uczestnik soboru trydenckiego), sprowadził do Polski jezuitów 25. Ignacy Loyola hiszpański duchowny, który w 1534 r. założył w Paryżu zakon jezuitów (żołnierze Boga, armia papieża) 26. Franciszek Ksawery jeden z założycieli zakonu jezuitów, pierwszy misjonarz jezuicki, zwany apostołem Indii (mówi się, że od czasów św. Pawła nikt nie nawrócił większej liczby ludzi), główny patron misji katolickich 27. Jan Olbracht król Polski w latach , za jego panowania miało miejsce pierwsze posiedzenie dwuizbowego parlamentu (1493 r.) 28. Aleksander Jagiellończyk król Polski w latach , za jego panowania w 1505 r. sejm w Radomiu uchwalił konstytucję praw Nihil novi, według której król praktycznie nie mógł nic nowego postanowić bez zgody izby poselskiej i senatu; na tymże sejmie zatwierdzono również tzw. Statut Łaskiego dokument będący zbiorem wszystkich statutów i przywilejów obowiązujących w Królestwie Polskim, spisany przez kanclerza wielkiego koronnego Jana Łaskiego (statut stał się fundamentalnym źródłem prawa aż do rozbiorów) 29. Zygmunt I Stary król Polski w latach , za jego panowania miał miejsce hołd pruski (1525 r.) wielki mistrz zakonu krzyżackiego Albrecht Hohenzollern złożył hołd Zygmuntowi I Staremu na rynku w Krakowie; mecenas sztuki (przebudowa rezydencji na Wawelu w stylu renesansowym); żona Bona Sforza 30. Bona Sforza żona Zygmunta Starego (z możnego włoskiego rodu książąt Mediolanu Sforzów), matka Zygmunta Augusta i Anny Jagiellonki; przez kronikarzy nazywana chciwą, podstępną i żądną władzy, zrobiła jednak wiele dobrego dla Polski: zagospodarowała wielkie połacie nieużytków, rozbudowywała miasta, była mecenasem kultury, dzięki niej na polskie stoły trafiło wiele nieznanych wcześniej warzyw, pojawiły się makarony i przyprawy korzenne, wzrosło spożycie wina 31. Albrecht Hohenzollern ostatni wielki mistrz zakonu krzyżackiego, przekształcił państwo zakonu krzyżackiego w świeckie państwo Prusy Książęce (sekularyzacja), stając się jego władcą (księciem); w 1525 r. złożył hołd lenny królowi Polski Zygmuntowi I Staremu 32. Zygmunt II August król Polski w latach , ostatni władca z dynastii Jagiellonów; za jego panowania zawarto w 1569 r. unię polsko-litewska w Lublinie (unia realna powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów), miał miejsce rozkwit literatury i sztuki renesansowej; król umocnił tolerancję religijną w Polsce ( nie jestem królem sumień waszych ), po jego śmierci

4 w 1573 r. szlachta podpisała akt konfederacji warszawskiej, który stał się podstawą tolerancji religijnej w Rzeczpospolitej 33. Henryk Walezy pierwszy elekcyjny król Polski w latach (artykuły henrykowskie, pacta conventa) 34. Anna Jagiellonka królowa Polski od 1575 r. z dynastii Jagiellonów; córka Zygmunta I Starego i Bony Sforzy, żona księcia Siedmiogrodu, Stefana Batorego, który w latach sprawował władzę w Polsce 35. Stefan Batory książę Siedmiogrodu, król Polski w latach , mąż Anny Jagiellonki; twórca piechoty wybranieckiej, zwycięzca wojna polsko-rosyjskiej o Inflanty, założyciel Akademii Wileńskiej 36. Mikołaj Rej polski poeta i prozaik renesansowy, jeden z pierwszych piszących w języku ojczystym, uznawany za ojca literatury polskiej ( A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają ) 37. Jan Kochanowski polski poeta epoki renesansu, który przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego, uważany za jednego z najwybitniejszych twórców odrodzenia w Europie 38. Andrzej Frycz Modrzewski polski pisarz polityczny okresu renesansu, w swym najbardziej znanym dziele O poprawie Rzeczypospolitej (napisanym po łacinie) zawarł rozważania na temat kondycji ówczesnego państwa oraz stworzył wizję idealnej Rzeczypospolitej według autora państwo powinno być oparte na sprawiedliwym prawie (jako jeden z pierwszych postulował zrównanie wszystkich grup społecznych w prawach), opowiadał się też za opieką państwa nad ubogimi i publicznym szkolnictwem 39. Jan Zamoyski polski magnat doby renesansu, założył miasto Zamość, ufundował Akademię Zamojską (1594 r.) była pierwszą prywatną uczelnią w Rzeczypospolitej i według koncepcji jej fundatora miała być szkołą obywatelską przygotowującą młodzież do pełnienia obowiązków w służbie Rzeczypospolitej (w akcie fundacyjnym uczelni z 1600 r. zawarte zostały powszechnie znane słowa kanclerza Zamoyskiego: Takie są rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie ) BAROK XVII w. 40. Vermeer van Delft malarz holenderski epoki baroku ( Dziewczyna z perłą ) 41. Peter Paul Rubens malarz flamandzki, jeden z najwybitniejszych artystów epoki baroku (obrazy religijne, sceny mitologiczne, portrety, pejzaże) 42. Claudio Monteverdi jeden z pierwszych włoskich twórców operowych epoki baroku 43. Jan Sebastian Bach kompozytor niemiecki epoki baroku, jeden z najwybitniejszych artystów w dziejach muzyki 44. Jerzy Fryderyk Haendel niemiecki kompozytor późnego baroku, działający głównie na dworze angielskim 45. William Szekspir angielski dramaturg (jeden z niewielu, którzy z powodzeniem tworzyli zarówno komedie, jak i tragedie), powszechnie uważany za najgenialniejszego dramatopisarza wszech czasów 46. Molier francuski komediopisarz epoki baroku, uważany za najwybitniejszego w historii literatury francuskiej 47. Galileusz włoski astronom, matematyk i filozof przełomu XVI i XVII w., prekursor nowożytnej fizyki, zwolennik heliocentrycznej budowy świata i teorii Mikołaja Kopernika, jeden z pierwszych konstruktorów teleskopu, stosował metodę doświadczalną w badaniu zjawisk przyrody

5 48. Kartezjusz (Rene Descartes) francuski filozof, matematyk i fizyk, jeden z najwybitniejszych uczonych XVII wieku; w swym dziele Rozprawa o metodzie dowodził, iż nie zmysły i emocje, lecz wyłącznie myślenie stanowi instrument poznania ( cogito ergo sum myślę, więc jestem ), twórca kierunku zwanego racjonalizmem (łac. ratio rozum) w nowożytnej filozofii 49. Izaak Newton wybitny angielski uczony przełomu XVI i XVII wieku; rozwinął teorię heliocentryczną wykazując, że te same prawa rządzą ruchem ciał na Ziemi, jak i ruchem ciał niebieskich, zdefiniował prawo powszechnego ciążenia, czyli grawitacji 50. John Locke angielski filozof, polityk i ekonomista XVII w., jeden z twórców empiryzmu (doktryna filozoficzna głosząca, że źródłem ludzkiego poznania są przede wszystkim zmysły) i liberalizmu (doktryna polityczno-gospodarcza, podkreślająca wolność jednostek, biorąca za podstawę zasadę, iż funkcjonowanie aparatu państwa powinno być ograniczone do minimum) 51. Gustaw II Adolf król Szwecji w XVII w., dowódca wojskowy, reformator armii (dzięki modernizacji wojska Szwedzi odnieśli szereg zwycięstw podczas wojny 30- letniej) 52. Armand de Richelieu kardynał, pierwszy premier Francji (XVII w.), w swojej polityce uznawał dobro państwa za wartość nadrzędną, wedle zasady racji stanu; złamał potęgę arystokracji i hugenotów, dbał o rozwój przemysłu i nauki, rozbudował armię i flotę (podjął politykę podbojów kontynentalnych, współzawodnicząc z Anglią), w polityce zagranicznej wyniósł Francję do pozycji mocarstwowej 53. Ludwik XIV król Francji z XVII w., monarcha absolutny, którego określa się mianem Króla- Słońce i przypisuje się powiedzenie Państwo to ja ; za jego panowania Francja znacząco powiększyła swe terytorium (w tym o posiadłości zamorskie); wspierał rozwój kultury, nauki i sztuki (symbolem potęgi władzy królewskiej stał się monumentalny pałac w Wersalu w stylu dojrzałego baroku siedziba dworu królewskiego); był najdłużej panującym monarchą europejskim, pozostawił po sobie wielkie, zmodernizowane państwo o scentralizowanej, absolutystycznej władzy królewskiej, będące wzorem dla wielu innych państw Europy (Paryż stał się kulturalną stolicą całej Europy, a język francuski stał się językiem dyplomacji i arystokracji europejskiej) 54. Karol I Stuart król Anglii i Szkocji z XVII w., jedyny brytyjski władca, który został obalony przez poddanych i ścięty (Anglia stała się wówczas na krótko republiką) 55. Oliver Cromwell wybitny polityk angielski z XVII w. (dzięki niemu Anglia stała się światowym mocarstwem) 56. Jakub II Stuart król Anglii i Szkocji z XVII w., odsunięty od władzy w wyniku bezkrwawej rewolucji (ostatni katolicki król Anglii, który rządził w sposób absolutny) WIEK XVII WIEKIEM WOJEN 57. Zygmunt III Waza król Polski w latach (król Szwecji do 1599 r.); za jego panowania miały miejsce: wygrana bitwa ze Szwecją pod Kircholmem (1605 r.), przeniesienie siedziby monarszej z Krakowa do Warszawy w 1609 r. (kolumna Zygmunta III Wazy na placu Zamkowym w Warszawie), dymitriady i wygrana bitwa z Rosją pod Kłuszynem (1610 r.), przegrana bitwa z Turcją pod Cecorą (1620 r.), wygrana bitwa z Turcją pod Chocimiem (1621 r.); mecenas sztuki (stworzył pierwszą nowoczesną galerię malarstwa w Polsce) 58. Władysław IV Waza król Polski w latach (tytularny król Szwecji), car Rosji w latach ; za jego panowania miały miejsce: wojna z Rosją i zawarcie pokoju w Polanowie w 1634 r. (na jego mocy Polska odzyskała ziemię smoleńską, siewierską i czernihowską), powstanie Chmielnickiego (1648 r.); mecenas kultury i nauki 59. Jan Kazimierz Waza król Polski w latach (tytularny król Szwecji do 1660 r.); za jego panowania miały miejsce: powstanie Chmielnickiego (wygrana bitwa z Kozakami pod

6 Beresteczkiem w 1651 r.), potop szwedzki ( ) i śluby lwowskie (król oddał Rzeczpospolitą pod opiekę Matki Boskiej); wojna z Rosją i rozejm w Andruszowie (1667 r.), Prusy Książęce uzyskały niezależność od Rzeczypospolitej (1667 r.); król abdykował w 1668 r., był ostatnim członkiem rodu Wazów 60. Dymitr Samozwaniec car Rosji w latach , rzekomo cudownie ocalały carewicz Dymitr, syn Iwana IV Groźnego; przy pomocy magnatów polskich zajął Moskwę (dymitriada) i poślubił córkę wojewody sandomierskiego, Marynę Mniszchównę 61. Jerzy Mniszech wojewoda sandomierski, który pomógł Dymitrowi Samozwańcowi (za obietnicę poślubienia córki Maryny) objąć tron moskiewski (dymitriada) 62. Stanisław Żółkiewski polski hetman z XVII w., zwycięzca w wielu kampaniach przeciwko Rosji, Szwecji, Imperium Osmańskiemu i Tatarom; w 1610 r. w bitwie pod Kłuszynem odniósł swe największe zwycięstwo, pokonując wojska rosyjskie (wziął do niewoli Wasyla Szujskiego i jego dwóch braci hołd Szujskich przed Zygmuntem III Wazą w 1611 r. w Warszawie); zginął w 1620 r. podczas odwrotu wojsk polskich po przegranej bitwie pod Cecorą (spopularyzował powiedzenie pięknie i słodko umrzeć za ojczyznę ), jego prawnukiem był Jan III Sobieski 63. Michał I Romanow car Rosji od 1613 r. (przejął rządy po Władysławie IV Wazie), dziad Piotra Wielkiego 64. Bohdan Chmielnicki hetman zaporoski, przywódca powstania kozackiego przeciwko Rzeczypospolitej w latach , bohater narodowy Ukrainy 65. Jeremi Wiśniowiecki kresowy magnat, odnosił zwycięstwa podczas powstania Chmielnickiego, ojciec króla polskiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego 66. Jan Karol Chodkiewicz hetman litewski, jeden z najwybitniejszych europejskich dowódców wojskowych początku XVII w. (w 1605 r. odniósł znakomite zwycięstwo nad Szwedami w bitwie pod Kircholmem), zmarł w oblężonym przez Turków obozie pod Chocimiem w 1621 r. 67. Karol X Gustaw król Szwecji (za jego panowania Szwecja osiągnęła największy zasięg terytorialny), dowodził wojskami szwedzkimi podczas II wojny północnej (potopu szwedzkiego w latach ) 68. Augustyn Kordecki przeor paulinów na Jasnej Górze, dowódca obrony podczas oblężenia klasztoru w czasie potopu szwedzkiego (1655 r.) 69. Stefan Czarniecki polski hetman, najbardziej znany z prowadzenia wojny partyzanckiej przeciw wojskom Karola X Gustawa w czasie potopu szwedzkiego (brał też udział w powstaniu Chmielnickiego i w wojnie polsko-rosyjskiej ); do jego postaci nawiązuje tekst Mazurka Dąbrowskiego ( jak Czarniecki do Poznania po szwedzkim zaborze ) 70. Jerzy Lubomirski polski hetman z XVII w., jako jedyny polski arystokrata nie złożył hołdu Karolowi Gustawowi; starał się demokratyzować życie społeczne w swoich dobrach, nadawał szerokie uprawnienia mieszczanom i Żydom 71. Michał Korybut Wiśniowiecki król Polski w latach , za jego panowania miał miejsce upadek Kamieńca Podolskiego i haniebny traktat z Turcją w Buczaczu w 1672 r. (Rzeczpospolita musiała płacić Turcji coroczny haracz, co stawiało ją w równym rzędzie z innymi lennikami tureckimi) oraz zwycięska dla Polaków bitwa pod Chocimiem w 1673 r. pod dowództwem Jana Sobieskiego 72. Władysław Siciński polski szlachcic, uważany za tego, który pierwszy zerwał sejm wykorzystując liberum veto w 1652 r. (poseł Siciński nie pozwolił na kontynuowanie obrad ponad przewidziany czas, mówiąc ja nie pozwalam na prolongatę!, zaraz po tym opuścił salę) 73. Jan III Sobieski hetman (zwycięzca w bitwie z Turkami pod Chocimiem w 1673 r.), król Polski w latach ; za jego panowania miała miejsce zwycięska bitwa z Turkami pod Wiedniem; zreformował wojska Rzeczypospolitej i zasłynął jako mecenas kultury (zgromadził dużą bibliotekę,

7 wybudował pałac w Wilanowie); przez Turków zwany Lwem Lechistanu, przez chrześcijan Obrońcą Wiary (król został odznaczony tym tytułem przez papieża Innocentego XI w 1684 r.); żonaty z Francuzką, Marysieńką (królewska para pozostawiła po sobie pokaźną korespondencję listy miłosne) 74. Kara Mustafa turecki wódz, przyczynił się do ekspansji imperium osmańskiego w kierunku Europy środkowej i wschodniej; przegrał bitwę pod Wiedniem w 1683 r. z wojskami polskoaustriackimi pod dowództwem Jana III Sobieskiego 75. Jan Chryzostom Pasek polski pamiętnikarz epoki baroku WIEK XVIII WIEKIEM ROZUMU, STULECIEM ŚWIATEŁ 76. Wolter francuski pisarz epoki oświecenia, filozof i historyk, zwolennik oświeconego absolutyzmu 77. Jan Jakub Rousseau genewski pisarz epoki oświecenia tworzący w języku francuskim, filozof i pedagog; uważał, iż lud jest suwerenny i na podstawie umowy społecznej może ustanowić republikę opartą na zasadzie bezpośredniej demokracji; autor koncepcji swobodnego wychowania 78. Monteskiusz francuski filozof, prawnik i pisarz epoki oświecenia, w swym dziele O duchu praw opisał charakterystyczną jego zdaniem dla ustroju brytyjskiego zasadę tzw. trójpodziału władz na: ustawodawczą (parlament), wykonawczą (król i ministrowie) oraz sądowniczą (niezależne sądy) 79. Józef i Jakub Montgolfier wynalazcy balonu na ogrzane powietrze (pierwsze loty balonem miały miejsce w 1783 r.) 80. Wolfgang Amadeusz Mozart austriacki kompozytor i wirtuoz gry na instrumentach klawiszowych, przedstawiciel klasycyzmu w muzyce (zaliczany do klasyków wiedeńskich) 81. Thomas Newcomen angielski wynalazca przełomu XVII i XVIII w., określany ojcem rewolucji przemysłowej (najważniejszym jego wynalazkiem jest atmosferyczny silnik parowy zwany też silnikiem parowym Newcomena) 82. James Watt szkocki inżynier i wynalazca z XVIII w., twórca ulepszonej maszyny parowej (maszyny te zapoczątkowały rewolucję przemysłową) 83. Adam Smith szkocki myśliciel i filozof z XVIII w., jego koncepcje dały początek teorii liberalizmu ekonomicznego (funkcjonowanie gospodarki bez ingerencji państwa zgodnie z zasadą wolnego rynku i konkurencji) 84. Fryderyk Wilhelm I król w Prusach w I poł. XVIII w., twórca militarnej potęgi swojego państwa ( król-kapral ), monarcha absolutny 85. Fryderyk II Wielki król Prus (w latach ), przedstawiciel oświeconego absolutyzmu zwany filozofem na tronie ; pod jego rządami Prusy stały się jednym z najpotężniejszych państw europejskich; uczestniczył w I rozbiorze Polski 86. Fryderyk Wilhelm II król pruski z XVIII w., uczestniczył w II i III rozbiorze Polski 87. Maria Teresa Habsburg niekoronowana cesarzowa austriacka z XVIII w., przedstawicielka oświeconego absolutyzmu 88. Józef II Habsburg współrządził z matką Marią Teresą w dziedzicznych krajach austriackich, Święty Cesarz Rzymski, przedstawiciel oświeconego absolutyzmu, uczestniczył w I i III rozbiorze Polski 89. Piotr I Wielki car rosyjski, przedstawiciel oświeconego absolutyzmu, przeprowadził reformy, które miały na celu europeizację państwa, wzmocnił carskie samodzierżawie 90. Katarzyna II cesarzowa Rosji z XVIII w.; podziwiana przez zachodnich filozofów za umiłowanie wiedzy i sprzyjanie oświeceniu, nazywana Semiramidą Północy w rzeczywistości rządziła w sposób absolutny; uczestniczyła w I, II i III rozbiorze Polski

8 91. Benjamin Franklin 92. Jerzy Waszyngton 93. Ludwik XVI 94. Maria Antonina 95. Maximilien de Robespierre 96. August II Mocny 97. Stanisław Leszczyński 98. August III Sas 99. Stanisław Konarski 100. Stanisław August Poniatowski 101. Hugo Kołłątaj 102. Marcello Bacciarelli 103. Canaletto 104. Wojciech Bogusławski 105. Ignacy Krasicki 106. Kazimierz Pułaski 107. Tadeusz Rejtan 108. Stanisław Małachowski 109. Adam Kazimierz Czartoryski 110. Ignacy Potocki 111. Seweryn Rzewuski 112. Ksawery Branicki 113. Tadeusz Kościuszko 114. Kazimierz Pułaski 115. Józef Poniatowski 116. Wojciech Bartos (Głowacki) 117. Jan Kiliński 118. Napoleon Bonaparte 119. Jan Henryk Dąbrowski 120. Józef Wybicki

Władysław Jagiełło. Kazimierz Jagiellończyk. Władysław Warneńczyk. Odnowił Akademię Krakowską. Krzyżackim Unia w Wilnie Unia w Krewie

Władysław Jagiełło. Kazimierz Jagiellończyk. Władysław Warneńczyk. Odnowił Akademię Krakowską. Krzyżackim Unia w Wilnie Unia w Krewie Władysław Jagiełło Kazimierz Jagiellończyk Władysław Warneńczyk 1444- bitwa pod Warną 1454- przywileje cerekwickonieszawskie 1454-1466- wojna trzynastoletnia 1462-bitwa pod Świecinem 1466- II pokój toruński,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo H istoria

Historia i społeczeństwo H istoria Historia i społeczeństwo H istoria wokół nas zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej Klasa6 Spis treści 3 Epoka odrodzenia 1. Uczeni i artyści odrodzenia 5 2. Krzysztof Kolumb odkrywcą Nowego Świata 9 3.

Bardziej szczegółowo

2. Wpisz w odpowiednie miejsca nazwy: Inflanty, ziemię smoleńską, ziemię czernihowską, wschodnią Ukrainę.

2. Wpisz w odpowiednie miejsca nazwy: Inflanty, ziemię smoleńską, ziemię czernihowską, wschodnią Ukrainę. 1. Uzupełnij schemat wpisując w odpowiednie miejsca podane pojęcia: wojsko, izba poselska, urzędnicy, skarb, prawo, waluta, król, senat, polityka zagraniczna. RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW 2. Wpisz w odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Wskazuje najważniejsze przyczyny wielkich odkryć geograficznych.

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla uczniów gimnazjów - etap szkolny

K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla uczniów gimnazjów - etap szkolny kod pracy ucznia... pieczątka nagłówkowa szkoły K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla uczniów gimnazjów - etap szkolny Przemiany społeczno-gospodarcze, kulturowe, ideologiczne i polityczne w Polsce (Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 5. Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat. 1. Oblicz, ile lat minęło od

Sprawdzian nr 5. Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat. 1. Oblicz, ile lat minęło od Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat GRUPA A 8 1. Oblicz, ile lat minęło od wynalezienia nowej metody druku przez Jana Gutenberga do opublikowania w 1543 roku dzieła Mikołaja Kopernika O obrotach sfer niebieskich.

Bardziej szczegółowo

Grupa A TEST Które terytorium było zależne od Królestwa Polskiego? TEST. Na podstawie mapy wykonaj zadanie 1.1. i 1.2.

Grupa A TEST Które terytorium było zależne od Królestwa Polskiego? TEST. Na podstawie mapy wykonaj zadanie 1.1. i 1.2. Grupa A Imię i nazwisko Data Klasa 3 Na podstawie mapy wykonaj zadanie 1.1. i 1.2. 1.1. Które terytorium było zależne od Królestwa Polskiego? A. Księstwa Wierchowskie. B. Mołdawia. C. Republika Nowogrodzka.

Bardziej szczegółowo

6. Wiek wojen. Pytanie 1/26. W którym roku wybuchła wojna domowa w Anglii? A B C D Pytanie 2/26

6. Wiek wojen. Pytanie 1/26. W którym roku wybuchła wojna domowa w Anglii? A B C D Pytanie 2/26 6. Pytanie 1/26 W którym roku wybuchła wojna domowa w Anglii? A. 1649 B. 1642 C. 1689 D. 1640 Pytanie 2/26 Kto przejął rządy w Anglii po straceniu Karola I Stuarta? A. rewolucjoniści B. Karol II Stuart

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej Sprawdzian IV Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej GRUPA A Zadanie 1. (0 3 pkt) Podkreśl te pojęcia i postacie, które odnoszą się do konfederacji targowickiej. patriotyzm, zdrada, Seweryn Rzewuski, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją.

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją. XVII wiek Wiek XVII w Polsce Wojny ze Szwecją. Przyczyny: - Władcy Szwecji chcieli zdobyć ziemie mogące być zapleczem rolniczym kraju - Walka o dominację na Morzu Bałtyckim - Dążenie Zygmunta III Wazy

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Klasa 2 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 25 zadań

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap rejonowy

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap rejonowy pieczątka WKK Kod ucznia - - Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap rejonowy Drogi Uczniu, Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj

Bardziej szczegółowo

POSTACIE HISTORYCZNE

POSTACIE HISTORYCZNE POSTACIE HISTORYCZNE STAROŻYTNOŚĆ STAROŻYTNOŚĆ HAMMURABI KRÓL BABILONU, SPISAŁ PIERWSZY ZNANY KODEKS PRAWA RAMZES II- FARAON, WIELKI BUDOWICZY ŚWIĄTYŃ I PAŁACÓW, ABRAHAM, MOJŻESZ, DAWID- POSTACIE BIBLIJNE

Bardziej szczegółowo

Historia EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA II GIMNAZJUM. Imię:... Nazwisko:... Data:... Historia egzamin klasyfikacyjny 2015/16 gimnazjum, klasa 2

Historia EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA II GIMNAZJUM. Imię:... Nazwisko:... Data:... Historia egzamin klasyfikacyjny 2015/16 gimnazjum, klasa 2 Historia EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA II GIMNAZJUM Imię:... Nazwisko:... Data:... Strona 1 Wersja podstawowa 1. Wymień dwóch władców koronowanych na króla Polski (0 2 p.) w okresie pomiędzy rządami

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla. najazd niemiecki i ruski wygnany z kraju

997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla. najazd niemiecki i ruski wygnany z kraju książę Mieszko I X wiek powstaje Polska (jakie plemiona?) 966 chrzest Polski 972 - Cedynia król Bolesław Chrobry 997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla król Mieszko II

Bardziej szczegółowo

Celem wielkich wypraw morskich w XV i XVI wieku było pragnienie:

Celem wielkich wypraw morskich w XV i XVI wieku było pragnienie: Zadanie 1. (0-1 pkt) Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. Humanizm to prąd umysłowy, który: A) interesował się głównie sztuką B) koncentrował się na człowieku C) stawiał na pierwszym miejscu naukę D)

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Dział programowy Kształtowanie się Europy średniowiecznej. Temat / Środki dydaktyczne Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Ilość godzin 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

14. Uzupełnij zadanie, wpisując w miejsce wykropkowane wyrazy wymienione w ramce. (0-4)

14. Uzupełnij zadanie, wpisując w miejsce wykropkowane wyrazy wymienione w ramce. (0-4) 14. Uzupełnij zadanie, wpisując w miejsce wykropkowane wyrazy wymienione w ramce. (0-4) monarchia konstytucyjna, republiki, rządy dyrektoriatu, dyktatura jakobinów W okresie Wielkiej Rewolucji burżuazyjnej

Bardziej szczegółowo

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii TEST POWTÓRZENIOWY KLASA III od starożytności do XVI wieku. 1.Określ czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe a) proces przeobrażania się gatunków to rewolucja b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła

Bardziej szczegółowo

Szóstoklasisto sprawdź swoja wiedzę historyczną!!!

Szóstoklasisto sprawdź swoja wiedzę historyczną!!! Szóstoklasisto sprawdź swoja wiedzę historyczną!!! Witam wszystkich! Pytania, które tu znajdziecie są pytaniami z zakresu historii Polski i powszechnej. Pytania zostały ułożone na podstawie dotychczas

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ:

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: Zadanie 1. (0 1) Oceń, które z poniższych zdań odnoszących się do skutków przemian w życiu człowieka jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym. 2. W wyniku przemian, które opisano

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. ZAGADNIENIE Początki Polski. WYMAGANIA PODSTAWOWE. UCZEŃ: opowiada legendę o początkach państwa polskiego odczytuje z mapy zamieszczonej w podręczniku nazwy najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Bohm 5x? Stanisław Wyspiański

Bohm 5x? Stanisław Wyspiański strona 1 Bohm 5x? Stanisław Wyspiański 2010-04-21 Bohm 5x? Stanisław Wyspiański Opis przedmiotu: Stanisław Wyspiański 1869-1907 Wielki malarz, genialny poeta i dramaturg, tworzy dzieła poświęcone idei

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE MONETY HABSBURGÓW MARIA TERESA I PÓŹNIEJSZE KATALOG

ŚLĄSKIE MONETY HABSBURGÓW MARIA TERESA I PÓŹNIEJSZE KATALOG ŚLĄSKIE MONETY HABSBURGÓW MARIA TERESA I PÓŹNIEJSZE KATALOG Piotr Kalinowski KALETY 2006 Słowo wstępu Katalog, który macie Państwo przed sobą powstał na podstawie wydanego w 1988 dzieła Ivo Halački Mince

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Termin Wydarzenie 2 września2013 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2i 3 stycznia 2013 r. Dzień wolny po odpracowaniu w dniu 14 i 28 września 2013r. Grudzień 2013 Próbne egzaminy

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Jagiellończyk ( 1447-1492)

Kazimierz Jagiellończyk ( 1447-1492) Uzupełnij fragment drzewa genealogicznego. Kazimierz Jagiellończyk ( 1447-1492) Jan I Olbracht Anna Jagiellonka Aleksander Jagiellończyk Katarzyna Jagiellonka... 1492-1501 1501-1506 1506-1548 planowany

Bardziej szczegółowo

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska)

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska) ZAKRES MATERIAŁU DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z HISTORII W ZAKRESIE ROZSZERZONYM ZROZUMIEĆ PRZESZŁOŚĆ 1. Historia jako nauka. 2. Chronologia w Historii. 3. Kalendarze. 4. Epoki historyczne. 5. Źródła

Bardziej szczegółowo

I. Nowy człowiek w nowym świecie wiek XVI

I. Nowy człowiek w nowym świecie wiek XVI BADANIE WYNIKÓW NAUCZANIA Z HISTORII W KLASIE II I. Nowy człowiek w nowym świecie wiek XVI 1. Przyporządkuj wymienionym w tabeli twórcom ich dzieła. ( 0 6 ) A. projekt kopuły Bazyliki św. Piotra w Rzymie

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZ GH-H1-125, GH-H4-125, GH-H5-125,

Bardziej szczegółowo

I. Nowy człowiek w nowym świecie wiek XVI

I. Nowy człowiek w nowym świecie wiek XVI BADANIE WYNIKÓW NAUCZANIA Z HISTORII W KLASIE II I. Nowy człowiek w nowym świecie wiek XVI 1. Przyporządkuj wymienionym w tabeli twórcom ich dzieła. ( 0 6 ) A. projekt kopuły Bazyliki św. Piotra w Rzymie

Bardziej szczegółowo

2. Czas wielkich zmian

2. Czas wielkich zmian 2. Czas wielkich zmian Pytanie 1/47 Bostońskie picie herbaty odbyło się w: A. 1771 roku B. 1773 roku C. 1783 roku D. 1777 roku Pytanie 2/47 Północ kolonii brytyjskiej charakteryzowała się: A. rozwojem

Bardziej szczegółowo

Panowanie ostatnich Jagiellonów

Panowanie ostatnich Jagiellonów Panowanie ostatnich Jagiellonów 1. Wojny na wschodzie Wielkie Księstwo Moskiewskie za panowania Iwana III Srogiego w 1492 r. atakuje litewską Wiaźmę i tereny nad Oką 1500 r. Księstwo wchodzi w granice

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: kolonia, odkrycia geograficzne, renesans, odrodzenie, humanizm, reformacja, kontrreformacja,

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA W XVI WIEKU

RZECZPOSPOLITA W XVI WIEKU Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kutnie XX OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY HISTORYCZNEJ DLA UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH I SŁABO SŁYSZĄCYCH RZECZPOSPOLITA W XVI WIEKU KATEGORIA III : SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII NA POSZCZEGÓŁNE OCENY DLA KLASY II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII NA POSZCZEGÓŁNE OCENY DLA KLASY II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII NA POSZCZEGÓŁNE OCENY DLA KLASY II 1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który ma lekceważący stosunek do przedmiotu, nie przygotowuje się do zajęć, nie przystępuje mimo

Bardziej szczegółowo

1. Kto powiedział te słowa: Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył. a) Jan III Sobieski b) Stanisław August Poniatowski c) Henryk Walezy

1. Kto powiedział te słowa: Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył. a) Jan III Sobieski b) Stanisław August Poniatowski c) Henryk Walezy Turniej historyczny 1. Kto powiedział te słowa: Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył. a) Jan III Sobieski b) Stanisław August Poniatowski c) Henryk Walezy 2. Uzbrojenie przedstawia wojowników jakiego kraju?

Bardziej szczegółowo

Drogi Uczestniku XVI edycji MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ!

Drogi Uczestniku XVI edycji MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ! Drogi Uczestniku XVI edycji MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ! Zapraszamy Cię do przygody z historią epoki nowożytnej. Przed Tobą zadania o różnej skali trudności. Uważnie czytaj polecenia. Czytelnie zapisuj

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Podróżnik Podróż, odkrycie Data wypłynięcia z portu Ferdynand Magellan 1519 Droga morska do Indii Bartłomiej Diaz 1487

Podróżnik Podróż, odkrycie Data wypłynięcia z portu Ferdynand Magellan 1519 Droga morska do Indii Bartłomiej Diaz 1487 Drodzy Uczestnicy XVII edycji MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ! Zapraszamy Was do przygody z historią. Przed Wami zadania o różnej skali trudności. Uważnie czytajcie polecenia. Czytelnie zapisujcie odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap szkolny

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap szkolny ............... kod pracy ucznia....................... pieczątka nagłówkowa szkoły K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap szkolny Drogi Uczniu, Przeczytaj uważnie instrukcję

Bardziej szczegółowo

Konstytucja 3 maja 1791 roku

Konstytucja 3 maja 1791 roku Konstytucja 3 maja 1791 roku 3 maja, jak co roku, będziemy świętować uchwalenie konstytucji. Choć od tego wydarzenia minęło 226 lat, Polacy wciąż o nim pamiętają. Dlaczego jest ono tak istotne? Jaki wpływ

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z HISTORII W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. II BAROK PEŁEN KONTRASTÓW A - pamięta daty: 1655-1660, 1683 X

PLAN WYNIKOWY Z HISTORII W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. II BAROK PEŁEN KONTRASTÓW A - pamięta daty: 1655-1660, 1683 X PLN WYNIKOWY Z HISTORII W KLSIE VI SZKOŁY PODSTWOWEJ Lp. I DZIŁ TEMT LEKJI U PROGU ZSÓW NOWOŻTNYH. złowiek ciekawy świata 2. Włochy krajem artystów i myślicieli 3. Jedna wiara, różne wyznania 4. Polska

Bardziej szczegółowo

Dział: ŚWIAT, EUROPA I POLSKA W EPOCE NOWOŻYTNEJ WYMAGANIA K P R D

Dział: ŚWIAT, EUROPA I POLSKA W EPOCE NOWOŻYTNEJ WYMAGANIA K P R D Tematy 1. W dobie wielkich odkryć geograficznych. 2.Przemiany gospodarczospołeczne w Europie. 3.Humanizm i odroczenie. 4.Reformacja i jej skutki. 5.Przemiany polityczne w początkach czasów nowożytnych.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 1. Pierwszy król Polski, który pochodził z dynastii Piastów to:

Bardziej szczegółowo

11 listopada 1918 roku

11 listopada 1918 roku 11 listopada 1918 roku 92 lat temu Polska odzyskała niepodległość Europa w II połowie XVII wieku Dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy? Władza szlachty demokracja szlachecka Wolna elekcja Wojny Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian II. Trudny wiek XVII

Sprawdzian II. Trudny wiek XVII Sprawdzian II Trudny wiek XVII GRUP Zadanie 1. (0 3 pkt) Podkreśl te pojęcia i postacie, które odnoszą się do rewolucji w XVII w. w nglii. Oliver romwell, fronda, król słońce, egzekucja Karola I, chwalebna

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA HISTORIA I 2016-09-01 SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu

Bardziej szczegółowo

Wojna domowa i król Piast

Wojna domowa i król Piast Wojna domowa i król Piast 1. Rzeczypospolita po potopie Szlachta traciła w czasach wojen i majątki i wpływy; wpływy na rzecz magnaterii Szlachta stawała się klientami magnatów Zmalała rola króla; ma on

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE II GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE II GIMNAZJUM Na zajęciach z historii obowiązują wagi ocen takie jak w WZO. Klasyfikacji okresowej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych. Ocena z przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII KLASA II

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII KLASA II KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII KLASA II DZIAŁ WYMAGAŃ KONIECZNYCH. Ocena dopuszczająca. PODSTAWOWY. Ocena dostateczna. ROZSZERZONY. Ocena dobra. DOPEŁNIAJĄCY. Ocena bardzo dobra. WYKRACZAJĄCY. Ocena celująca.

Bardziej szczegółowo

Wielkie odkrycia geograficzne przyniosły korzyści także w innych dziedzinach życia, na przykład w handlu i żegludze.

Wielkie odkrycia geograficzne przyniosły korzyści także w innych dziedzinach życia, na przykład w handlu i żegludze. Wielkie odkrycia geograficzne przyniosły korzyści także w innych dziedzinach życia, na przykład w handlu i żegludze. udoskonalenie i upowszechnienie map poszerzenie wiedzy geograficznej poznanie nowych

Bardziej szczegółowo

Dział II: WIEK XVII ŁĄCZNIK CZY ODDZIELNA EPOKA? WYMAGANIA K P R D

Dział II: WIEK XVII ŁĄCZNIK CZY ODDZIELNA EPOKA? WYMAGANIA K P R D Tematy 1. Absolutyzm we Francji. 2. Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVII w. 3. Rzeczypospolita a Kozacy. 4.Konflikty Rzeczypospolitej z sąsiadami w drugiej połowie XVII w. 5.Przemiany

Bardziej szczegółowo

4. Narodziny nowożytnego świata

4. Narodziny nowożytnego świata 4. Pytanie 1/24 Która cywilizacja założyła miasto Tenochtitlán, które stało się później stolicą? A. Inkowie B. Majowie C. Aztekowie D. Olmekowie Pytanie 2/24 O kim mówimy, że byli Grekami Ameryki? A. Majach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii dla uczniów klasy II gimnazjum, sposoby sprawdzania osiągnięć, warunki uzyskiwania wyższych stopni.

Wymagania edukacyjne z historii dla uczniów klasy II gimnazjum, sposoby sprawdzania osiągnięć, warunki uzyskiwania wyższych stopni. Wymagania edukacyjne z historii dla uczniów klasy II gimnazjum, sposoby sprawdzania osiągnięć, warunki uzyskiwania wyższych stopni. Ocena dopuszczająca. Poziom wymagań konieczny. - zna postacie: Mieszka

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 009 HISTORIA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Zasady oceniania: za rozwiązanie wszystkich zadań z arkusza można uzyskać maksymalnie 00 punktów

Bardziej szczegółowo

KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH KONKUR HITORYCZNY DL UCZNIÓW ZKÓŁ GIMNZJLNYCH KLUCZ ODOWIEDZI ET ZKOLNY Zadanie 1. max. 6 p. Wielkie odkrycia geograficzne Uzupełnij zdania. a) Bartłomiej Diaz żeglarz w służbie króla ortugalii dotarł

Bardziej szczegółowo

20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA

20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA Program wykładów 20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA 28 kwietnia 2010, godz. 17.00 Dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz

Bardziej szczegółowo

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50.

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50. TEMATY ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Semestr III klasa IIB 2015/16 1. Proszę wymienić cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 1. Rozdział I. W obronie upadającej Rzeczypospolitej. 1. Uzupełnij poniższe zdania, podkreślając właściwe wyrażenia spośród podanych

Sprawdzian nr 1. Rozdział I. W obronie upadającej Rzeczypospolitej. 1. Uzupełnij poniższe zdania, podkreślając właściwe wyrażenia spośród podanych Sprawdzian nr 1 Rozdział I. W obronie upadającej Rzeczypospolitej GRUPA A 5 1. Uzupełnij poniższe zdania, podkreślając właściwe wyrażenia spośród podanych w nawiasach. a) Myśliciele epoki oświecenia uważali,

Bardziej szczegółowo

Powtórka z epok- RENESANS

Powtórka z epok- RENESANS Powtórka z epok- RENESANS Biblioteka Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów w Chorzowie NR 3 Opracowanie: mgr Elżbieta Helińska mgr Monika Bartoszewska RENESANS Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Paulina Kotkowska

HISTORIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Paulina Kotkowska HISTORIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Paulina Kotkowska ZAKRES TEMATYCZNY PODSTAWOWE (P) Wielkie odkrycia - definiuje pojęcia: karawela, geograficzne sekstans, astrolabium, busola -wie kim byli Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Bolesław Chrobry (992-1025) 1000 - Zjazd Gnieźnieński 1025 - koronacja Chrobrego na króla Polski i jego śmierć.

Bolesław Chrobry (992-1025) 1000 - Zjazd Gnieźnieński 1025 - koronacja Chrobrego na króla Polski i jego śmierć. Dynastia Piastów: Mieszko I (966-992) 966 - Chrzest Polski. Bolesław Chrobry (992-1025) 1000 - Zjazd Gnieźnieński 1025 - koronacja Chrobrego na króla Polski i jego śmierć. Bolesław Krzywousty (1102-1138)

Bardziej szczegółowo

KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH pieczątka WKK Kod ucznia - - Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ETAP REJONOWY Drogi Uczniu, witaj na II etapie konkursu historycznego. Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

Materiały z zajęć artystycznych dla klas II Klasowy quiz wiedzy o sztuce etap I test wyboru

Materiały z zajęć artystycznych dla klas II Klasowy quiz wiedzy o sztuce etap I test wyboru Materiały z zajęć artystycznych dla klas II Klasowy quiz wiedzy o sztuce etap I test wyboru 1.Jakiego koloru szatę miał na sobie Stefan Batory w obrazie Marcina Kobera pt.,,portret Stefana Batorego? a)

Bardziej szczegółowo

HISTORIA CZĘŚĆ I I Ę ( 1335 1740 )

HISTORIA CZĘŚĆ I I Ę ( 1335 1740 ) HISTORIA ŚLĄSKA CZĘŚĆ I I Ę ( 1335 1740 ) HISTORIA ŚLĄSKA Wśród krajów korony św. Wacława ( 1335 1526 ) ŚLĄSK POD RZĄDAMI Ą PIASTÓW ŚLĄSKICH (1138 1335) Kazimierz Wielki (1333-1370) 1370) Utrata Śląska

Bardziej szczegółowo

Wielkie Odkrycia Geograficzne

Wielkie Odkrycia Geograficzne Wielkie Odkrycia Geograficzne 1. Średniowieczna wiedza o świecie ziemia jest płaska fantastyczne stwory zamieszkujące odległe tereny Dzięki Arabom zaczęto odkrywać Arystotelesa i Ptolemeusza W Geografii

Bardziej szczegółowo

Niedostateczną (1). Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych.

Niedostateczną (1). Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych. Jacek Matula Nauczyciel historii w Gimnazjum w Borui Kościelnej KRYTERIA OCENIANIA KOŃCOWOROCZNE Z HISTORII KLASA II, ROK SZKOLNY 2011/2012. Niedostateczną (1). Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

Powtórka przed egzaminem mapy

Powtórka przed egzaminem mapy Powtórka przed egzaminem mapy 1. Starożytność. a) Najstarsze starożytne cywilizacje. A Egipt, B Palestyna, Izrael, Jerozolima, C Mezopotamia, D Grecja b) Starożytna Grecja. A góra Olimp, B Ateny, C- Olimpia

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE Numer identyfikacyjny Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa Imiona i nazwisko... Wypełnia Rejonowa Komisja

Bardziej szczegółowo

Europa Zachodnia w XVI wieku

Europa Zachodnia w XVI wieku Europa Zachodnia w XVI wieku 1. Kryzys monarchii stanowych i powstanie monarchii absolutnych 1. Rośnie rola mieszczan spada rola duchowieństwa i rycerzy (szlachty) wyjaśnić dlaczego 2. W jaki sposób i

Bardziej szczegółowo

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50.

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50. TEMATY ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Semestr III klasa IIB i II B 2016/17 1. Proszę wymienić cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Diagnoza po gimnazjum historia

Diagnoza po gimnazjum historia Literka.pl Diagnoza po gimnazjum historia Data dodania: 2010-03-16 20:44:51 Autor: Agnieszka Gościńska Test diagnozujący wiadomości ucznia po ukończeniu gimnazjum. Zakres tematyczny obejmuje wiadomości

Bardziej szczegółowo

Jerzy Lubomirski. hetman polny koronny. marszałek nadworny koronny. wicemarszałek Trybunału Głównego Koronnego. marszałek wielki koronny

Jerzy Lubomirski. hetman polny koronny. marszałek nadworny koronny. wicemarszałek Trybunału Głównego Koronnego. marszałek wielki koronny Jerzy Lubomirski wicemarszałek Trybunału Głównego Koronnego wielokrotny starosta hetman polny koronny marszałek nadworny koronny marszałek wielki koronny Urodził się on 20 stycznia 1616 w Wiśniczu, kształcił

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ODKRYĆ GEOGRAFICZNYCH. Przygotowała Katarzyna Semla SP-5 Żywiec

KALENDARIUM ODKRYĆ GEOGRAFICZNYCH. Przygotowała Katarzyna Semla SP-5 Żywiec KALENDARIUM ODKRYĆ GEOGRAFICZNYCH Przygotowała Katarzyna Semla SP-5 Żywiec PIERWSZE ODKRYCIA Tysiące lat temu, kiedy nie było jeszcze samochodów, pociągów i samolotów, nieustraszeni poszukiwacze przygód

Bardziej szczegółowo

TABLICE CHRONOLOGICZNE KLASA 2

TABLICE CHRONOLOGICZNE KLASA 2 ŚREDNIOWIECZE Data Świat Polska ok. 1050 r. Rozkwit stylu romańskiego. 1088 r. Założenie uniwersytetu w Bolonii. 1095 r. Synod w Clermont. 1096 r. Początek pierwszej krucjaty. 1099 r. Zdobycie Jerozolimy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2014/2015

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2014/2015 ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2014/2015 TEST - ELIMINACJE REJONOWE Numer identyfikacyjny Wypełnia

Bardziej szczegółowo

TEST - ELIMINACJE SZKOLNE - KLUCZ C MORZE ŚRÓDZIEMNE / EW. MORZE IKARYJSKIE / EW. MORZE MIRTEJSKIE

TEST - ELIMINACJE SZKOLNE - KLUCZ C MORZE ŚRÓDZIEMNE / EW. MORZE IKARYJSKIE / EW. MORZE MIRTEJSKIE WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2013/2014 TEST - ELIMINACJE SZKOLNE - KLUCZ Zadanie 1 (0-4pkt) A, F D, G C, H B, E Zadanie 2 (0-1pkt) A MORZE JOŃSKIE B MORZE EGEJSKIE C

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii

Wymagania na poszczególne oceny z historii Wymagania na poszczególne oceny z historii Klasa V Dział 1. Polska pierwszych Piastów - zna daty chrztu Polski i zjazdu gnieźnieńskiego - wyjaśnia znaczenie terminów: plemię, gród, drużyna, książę - rozumie

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Interpretacje historii Mazowsza... 22 Specyfika historyczna Mazowsza... 22 Kwestia zacofania Mazowsza w literaturze historycznej...

Rozdział II. Interpretacje historii Mazowsza... 22 Specyfika historyczna Mazowsza... 22 Kwestia zacofania Mazowsza w literaturze historycznej... Spis treści Wstęp..................................................... 11 Rozdział I. Wprowadzenie................................... 15 Uwagi metodologiczne..................................... 15 O stanie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 2

Plan wynikowy. Klasa 2 1 Plan wynikowy. Klasa 2 1. Wielkie odkrycia geograficzne 1. Wynalazki umożliwiające dalekie podróże morskie. 2. Poszukiwanie drogi morskiej do Indii. 3. Pierwsze wielkie odkrycia geograficzne. 2. Konsekwencje

Bardziej szczegółowo

Sprawdź Swoją Szkołę DRUGI PRÓBNY EGZAMIN W DRUGIEJ KLASIE GIMNAZJUM HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KARTY PRACY

Sprawdź Swoją Szkołę DRUGI PRÓBNY EGZAMIN W DRUGIEJ KLASIE GIMNAZJUM HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KARTY PRACY Sprawdź Swoją Szkołę DRUGI PRÓBNY EGZAMIN W DRUGIEJ KLASIE GIMNAZJUM HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KARTY PRACY WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE WARSZAWA 2011 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 2

Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 2 Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 2 PLAN WYNIKOWY i PRZEDMIOTOWY SYSTEM NAUCZANIA Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Wielkie odkrycia geograficzne 1. Wynalazki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320)

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) Spis treści Do Czytelnika 5 Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) 1.1. Początki i rozwój państwa polskiego (do 1138). Rozbicie dzielnicowe i dążenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W GIMNAZJUM. Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W GIMNAZJUM. Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W GIMNAZJUM Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Wielkie odkrycia geograficzne 1. Wynalazki umożliwiające dalekie podróże

Bardziej szczegółowo

Bliżej historii. Plan wynikowy dla klasy 2 Gimnazjum

Bliżej historii. Plan wynikowy dla klasy 2 Gimnazjum Bliżej historii. Plan wynikowy dla klasy 2 Gimnazjum Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Wielkie odkrycia geograficzne 1. Wynalazki umożliwiające dalekie

Bardziej szczegółowo

Epoka napoleońska. Sprawdzian wiadomości dla klasy II B. Grupa I

Epoka napoleońska. Sprawdzian wiadomości dla klasy II B. Grupa I Strona1 Epoka napoleońska. Sprawdzian wiadomości dla klasy II B. Grupa I......... Imię i nazwisko uczennicy/ucznia klasa nr w dzienniku Liczba uzyskanych punktów:... ocena:... Podpis rodziców:... 1. Podkreśl

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny edukacyjne

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny edukacyjne Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny edukacyjne Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Wielkie odkrycia geograficzne 1. Wynalazki umożliwiające dalekie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2013/2014

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2013/2014 I ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2013/2014 TEST - ETAP WOJEWÓDZKI Numer identyfikacyjny Wypełnia Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do historii w klasie III A

Rozkład materiału do historii w klasie III A Rozkład materiału do historii w klasie III A 1. Rządy Jana III Sobieskiego. S 1. Źródła kryzysu monarchii polskiej w II połowie XVII wieku - przypomnienie materiału z kl. II 2. Elekcja Jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 1. Polska pierwszych Piastów

Nazwa działu Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 1. Polska pierwszych Piastów WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE V W SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR PIJAREK W RZESZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ( opracowane na podst. podręcznika Wczoraj i dziś ) Nazwa działu Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA 2

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA 2 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA 2 Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Wielkie odkrycia geograficzne 1. Wynalazki umożliwiające dalekie podróże morskie.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Etap rejonowy

Załącznik nr 8. Etap rejonowy Załącznik nr 8 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANY NA KONKURS HISTORYCZNY Z ELEMENTAMI WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cele konkursu:

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne.

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne. HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne. DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA Rozdział I. Narodziny epoki nowożytnej koniec wieku XV i wiek XVI - potrafi wyjaśnić pojęcia renesans i humanizm, wymienić

Bardziej szczegółowo