Podróżnik Podróż, odkrycie Data wypłynięcia z portu Ferdynand Magellan 1519 Droga morska do Indii Bartłomiej Diaz 1487

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podróżnik Podróż, odkrycie Data wypłynięcia z portu Ferdynand Magellan 1519 Droga morska do Indii Bartłomiej Diaz 1487"

Transkrypt

1 Drodzy Uczestnicy XVII edycji MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ! Zapraszamy Was do przygody z historią. Przed Wami zadania o różnej skali trudności. Uważnie czytajcie polecenia. Czytelnie zapisujcie odpowiedzi. Polecenie 1 (0-1) Powodzenia! Udowodnij, że ta mapa powstała po wielkich odkryciach geograficznych. Podaj jeden argument.... Polecenie 2 (0-4) Uzupełnij tabelę. Podróżnik Podróż, odkrycie Data wypłynięcia z portu Ferdynand Magellan 1519 Droga morska do Indii Bartłomiej Diaz 1487 Polecenie 3 (0-1) Karawela to: a) przyrząd astronomiczny; b) statek dalekomorski; c) nazwa trójkątnego żagla. Polecenie 4 (0-1) Do Europy przywożono z Nowego Świata: a) złoto, srebro, konie; b) bawełnę, sól, cukier; c) złoto, cukier, bawełnę.

2 Polecenie 5 (0-7) Uzupełnij tekst: Pierwsze obrady sejmu walnego odbyły się pod koniec... wieku. Sejm zwoływał.... Wysyłani przez niego legaci przekazywali informacje o miejscu, terminie i temacie obrad. Szlachta gromadziła się na... ziemskich i wybierała... na sejm.... Udzielano im..., jak mają głosować. Każde uchwalone przez sejm prawo nosiło nazwę.... Polecenie 6 (0-1) Zdjęcie przedstawia: a) Dziedziniec zamku w Malborku. b) Arkadowe krużganki na Wawelu. Polecenie 7 (0-3) Rozpoznaj wladcę po opisie jego dokonań. Wpisz jego imię i nazwę dynastii z której pochodzil. a) Wybrany na drodze wolnej elekcji. Panował bardzo krótko i uciekł do rodzinnej Francji, ponieważ władzę monarchy w Rzeczypospolitej ograniczały zobowiązania zwane artykułami henrykowskimi, które musiał podpisać wstępując na tron.... b) Znakomity dowódca, pokonał cara Iwana Groźnego. Stworzył oddziały wojskowe z chłopów zwane piechotą wybraniecką. Był bardzo lubianym i szanowanym przez poddanych wladcą, pomimo tego, że nigdy nie nauczył się biegle języka polskiego był księciem Siedmiogrodu.... c) Za jego panowania Rzeczpospolita miala największe w historii terytorium. Przez całe swoje długie panowanie marzył o szwedzkiej koronie jego ojciec był królem Szwecji - i temu pragnieniu podporządkowywał interesy Rzeczypospolitej. Przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy.... Polecenie 8 (0-2) Uporządkuj wydarzenia nadając im kolejne liczby.... bitwa pod Grunwaldem... hołd pruski... wojna trzynastoletnia... odzyskanie Pomorza Gdańskiego

3 Polecenie 9 (0-3) Po analizie obrazu zaznacz wlaściwą odpowiedź. a) Obraz Jana Matejki \ Wita Stwosza przedstawia bitwę pod Grunwaldem. b) W centrum obrazu przedstawiony jest król Władysław Jagiełlo / książę Witold. c) Wielki mistrz Zakonu ginie z rąk polskiego rycerza / litewskiego chłopa. Polecenie 10 (0-3) Rozpoznaj, w armii jakiego państwa walczył przedstawiony na ilustracji żolnierz Polecenie 11 (0-4) a) W Lublinie Polska i Litwa zawarły unię personalną / realną. b) Unię w Krewie Polska i Litwa zawarły w 1569 / 1385 roku. c) Akt unii lubelskiej podpisał król Zygmunt Stary / Zygmunt August. d) Gdy podpisywano unię w Krewie królem był (a) Jadwiga / Jagiełło.

4 Polecenie 12 (0-5) Przeczytaj tekst źródłowy i odpowiedz na pytania. My Kazimierz postanowiliśmy w mieście naszym Krakowie, wyznaczyć miejsce, na którym by szkoła powszechna w każdym dozwolonym wydziale kwitnęła, na wieczne czasy tym pismem jej istnienie zapewnić chcemy. Niechże więc tam będzie nauk przemożnych perła, aby wydawała męże, dojrzałością rady znakomite, ozdobą cnót świetne, i w różnych umiejętnościach biegłe. a) Który władca wydał ten dokument? Podaj także jego przydomek.... b) Jaka instytucja została powołana do życia w powyższym dokumencie?... c) W którym roku?... d) Co oznacza zwrot "nauk przemożnych perła"?... Polecenie 13 (0-1) Zaznacz wydarzenie, do którego doszło w 1454 r. a) bitwa pod Grunwaldem; b) inkorporacja Prus do Polski; c) hołd na Rynku w Krakowie; Polecenie 14 (0-1) W wyniku wojny trzynastoletniej z Zakonem Polska odzyskała: a) Ziemię dobrzyńską; b) Pomorze Gdańskie; c) Żmudź. Polecenie 15 (0-1) Zaznacz zdanie zawierające informację fałszywą. Na mocy unii zawartej w Lublinie: a) Litwa została wcielona do Korony; b) powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów; c) Korona i Litwa połączyły swoje terytoria. Polecenie 16 (0-1) Na mocy unii lubelskiej Polska i Litwa miały wspólne: a) skarb, urzędy, herb, sejm; b) skarb, politykę zagraniczną; c) króla, monetę, sejm, herb. Polecenie 17 (0-2) Wolna elekcja to sposób w Rzeczypospolitej... Narodów.

5 Polecenie 18 (0-3) 1 2 A Co przedstawia ilustracja nr 1?... B Na zdjęciu nr 2 przedstawiono pierwszą książkę drukowaną. Podaj jej tytuł i nazwisko drukarza. Tytuł... Drukarz... Polecenie 19 (0-2) Zaznacz poprawną odpowiedź po analizie ilustracji. a) Obrazy przedstawiają sceny rodzajowe / renesansowe Madonny. b) Namalował je Rafael Santi / Michał Anioł. Polecenie 20 (0-1) Zaznacz poprawny tytuł zdjęcia. a) Katedra we Florencji b) Bazylika św. Piotra w Rzymie

6 Polecenie 21 (0-2) Na podstawie analizy dzieła Rafaela Szkola ateńska uzasadnij, że renesans to odrodzenie kultury antycznej w XV i XVI w. Podaj dwa argumenty Polecenie 22 (0-3) A Zaznacz poprawne tytuły rzeźb. 1 Dawid 2 Pieta Mojżesz Madonna Sykstyńska B Ich autorem jest... Polecenie 23 (0-3) Uzupelnij tabelę. Nazwa wyznania Twórca Narodowość twórcy Anglikanizm Luteranizm Jan Kalwin Henryk VIII Szwajcar Niemiec

7 Polecenie 24 (0-2) Podpisz obrazy i podaj ich autora Autor... Polecenie 25 (0-1) Jest to wynalazek renesansowego malarstwa. Leonardo i Rafael malowali swoje wizerunki z odbicia w lustrze. Jaką nazwę nosi taki typ obrazu?... Polecenie 26 (0-1) Zaznacz informację fałszywą. W czasie reformacji: a) tłumaczono Pismo Święte na języki narodowe; b) powstały trzy nowe religie; c) wzrosło zainteresowanie sprawami wiary.

8 Polecenie 27 (0-3) W oparciu o ilustracje udowodnij, że Leonardo da Vinci był prawdziwym człowiekiem renesansu. Człowiek witruwiański Czołg Machiny latające Polecenie 28 (0-1) Kalwinistów we Francji nazywano: a) jezuitami; b) hugenotami; c) husytami. Polecenie 29 (0-1) Odpowiedź Kościoła katolickiego na reformację nazywamy: a) inkwizycją; b) kontrreformacją; c) predestynacją. Polecenie 30 (0-1) W wyniku reformacji w Kościele katolickim wprowadzono zmiany. Dokonano tego na soborze w: a) Konstancji; b) Trydencie; c) Rzymie.

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE Przed wielkimi odkryciami geograficznymi znano tylko Europę, część Azji oraz północną Afrykę. W starożytności najlepszymi żeglarzami byli Fenicjanie oraz Grecy. W średniowieczu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział W obronie upadającej Rzeczpospolitej. 1. Uzupełnij zdania,

Bardziej szczegółowo

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Eliminacje Rejonowe Witamy Cię w drugim etapie Konkursu Historycznego. Informacje dla Ucznia: 1. Przed Tobą test składający się

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ:

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: Zadanie 1. (0 1) Oceń, które z poniższych zdań odnoszących się do skutków przemian w życiu człowieka jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym. 2. W wyniku przemian, które opisano

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI Rozkład zaj ç w klasach IV VI szkoły podatawowej 25 Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI KLASA IV ROZDZIAŁ I JA I MOJE OTOCZENIE Temat 1. Kim jestem? (PP) istota i znaczenie narodzin dziecka dla

Bardziej szczegółowo

Zadania kształtujące umiejętności zapisane w wymaganiach ogólnych podstawy programowej z Języka polskiego

Zadania kształtujące umiejętności zapisane w wymaganiach ogólnych podstawy programowej z Języka polskiego Zadania kształtujące umiejętności zapisane w wymaganiach ogólnych podstawy programowej z Języka polskiego OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 1 Zadania kształtujące umiejętności zapisane 94JĘZYK POLSKI Mali i

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

transakcje handlowe, nowa moneta musiała być większa od będących w obiegu denarów i półgroszy. też była unifikacja

transakcje handlowe, nowa moneta musiała być większa od będących w obiegu denarów i półgroszy. też była unifikacja polski pieniądz p r z e z w i e k i Złoty wiek XVI stulecie uważa się za złoty wiek państwa polskiego. Rzeczpospolita cieszyła się niespotykaną wcześniej ani później pomyślnością i spokojem. Znakomicie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

- 1 - Czesław Miłosz Historia Literatury Polskiej do roku 1939 Książka zalecana przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisana do zestawu książek pomocniczych do nauki języka polskiego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu.

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu.pl Autorzy: Zdzisława Barankiewicz, Karol Becker, Ewa Bobińska,

Bardziej szczegółowo

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła

Bardziej szczegółowo

Drogi Uczniu, witaj w II etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Drogi Uczniu, witaj w II etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania. kod ucznia KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP II (Rejonowy) Drogi Uczniu, witaj w II etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL PESEL Układ graficzny CKE 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA KOD UCZNIA PESEL PESEL miejsce

Bardziej szczegółowo

Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI.

Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI. 1 Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI. Poziom podstawowy (ocena dopuszczająca i dostateczna): Uczeń potrafi: poprawnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa. miasto ludzi wolnych

Warszawa. miasto ludzi wolnych Warszawa miasto ludzi wolnych Spis treści Historyczne obiekty i miejsca zaznaczone na mapie 2...Wstęp POCZĄTKI WARSZAWY 3...Narodziny miasta 4...Demokracja szlachecka ZŁOTA WOLNOŚĆ 5...Konfederacja warszawska

Bardziej szczegółowo

CZASY NOWOŻYTNE 1517-1914

CZASY NOWOŻYTNE 1517-1914 CZASY NOWOŻYTNE 1517-1914 Wielkie odkrycia geograficzne z końca XV wieku przyniosły Kościołowi nowe tereny działalności misyjnej. Renesans dał mu znakomite dzieła sztuki sakralnej. Chrześcijanie jednak

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2012. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2012. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Józef Maroszek. Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska Litwa Kaliningrad

Józef Maroszek. Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska Litwa Kaliningrad Józef Maroszek Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska Litwa Kaliningrad Białystok 2007 Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza

Bardziej szczegółowo

Kierunek Polska. przewodnik

Kierunek Polska. przewodnik Kierunek Polska przewodnik Tomasz Ławecki Kazimierz Kunicki Liliana Olchowik-Adamowska Kierunek Polska przewodnik I II III Miejsce w środku Europy 8 Kronika Polski, czyli spacerkiem przez wieki 20 Sławni

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKI GEOGRAF FILIP KLUWER (1580-1622) TWÓRCA GRANIC WSPÓŁCZESNEJ EUROPY.

GDAŃSKI GEOGRAF FILIP KLUWER (1580-1622) TWÓRCA GRANIC WSPÓŁCZESNEJ EUROPY. Tomasz Bedyński GDAŃSKI GEOGRAF FILIP KLUWER (1580-1622) TWÓRCA GRANIC WSPÓŁCZESNEJ EUROPY. 1 Tomasz Bedyński GDAŃSKI GEOGRAF FILIP KLUWER (1580-1622) TWÓRCA GRANIC WSPÓŁCZESNEJ EUROPY. P rzesłaniem niniejszego

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA KRAKOWSKA, JEJ LATA I LUDZIE

RZECZPOSPOLITA KRAKOWSKA, JEJ LATA I LUDZIE Stanisław Grodziski RZECZPOSPOLITA KRAKOWSKA, JEJ LATA I LUDZIE universitas RZECZPOSPOLITA KRAKOWSKA, JEJ LATA I LUDZIE Stanisław Grodziski RZECZPOSPOLITA KRAKOWSKA, JEJ LATA I LUDZIE Kraków Copyright

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MWO-P1_7P-072 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ ROK 2007 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

ROMAN GRODECKI STANISŁAW ZACHOROWSKI JAN DĄBROWSKI DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ UNIVERSITAS

ROMAN GRODECKI STANISŁAW ZACHOROWSKI JAN DĄBROWSKI DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ UNIVERSITAS ROMAN GRODECKI STANISŁAW ZACHOROWSKI JAN DĄBROWSKI DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ UNIVERSITAS DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ tom 1 do roku 1333 tom 2 od roku 1333 do 1506 ROMAN

Bardziej szczegółowo

WŁOCHY WCZESNONOWOśYTNE

WŁOCHY WCZESNONOWOśYTNE KATEDRA ITALIANISTYKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI Halina Manikowska WŁOCHY WCZESNONOWOśYTNE Skrypt dla studentów Italianistyki WARSZAWA 2009 CZĘŚĆ I PANORAMA POLITYCZNA WŁOCH OD KOŃCA XV DO POŁOWY XVIII W.

Bardziej szczegółowo

Temat szósty: renesans. 1. Warunki rozwoju stylu renesansowego

Temat szósty: renesans. 1. Warunki rozwoju stylu renesansowego Temat szósty: renesans 1. Warunki rozwoju stylu renesansowego Znaczenie tradycji Styl renesansowy znacznie różni się od stylu gotyckiego. W gotyku dzieła mówią o Bogu, podkreślając wartości duchowe, w

Bardziej szczegółowo

Dukaty Decjusza Od pieniądza pierwotnego do pieniądza elektronicznego

Dukaty Decjusza Od pieniądza pierwotnego do pieniądza elektronicznego Dukaty Decjusza to projekt popularyzujący wiedzę o ekonomii w perspektywie historycznej i współczesnej, obejmujący historię i rolę pieniądza, politykę monetarną i numizmatykę. Adresowany jest do uczniów

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo