Protokół Nr 36/2012. z posiedzenia Wójta Gminy Mielno. z dnia 2 sierpnia 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 36/2012. z posiedzenia Wójta Gminy Mielno. z dnia 2 sierpnia 2012 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr 36/2012 z posiedzenia Wójta Gminy Mielno z dnia 2 sierpnia 2012 r. W posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby: 1. Olga Roszak Pezała - Wójt Gminy Mielno 2. Czesław Zdrojewski Zastępca Wójta Gminy Mielno 3. Dorota Dąbek Skarbnik Gminy 4. Henryk Bieńkowski Sekretarz Gminy 5. Marcin Sychowski Radca Prawny Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 1. Sprawy Sekcji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 1.1. Wniosek Sekcji ws. oddania nieruchomości działek nr 97 i 98 położonych w Chłopach na kolejne 11 lat projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej 1.2. Wniosek Sekcji ws. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze beprzetargowej nieruchomości gruntowej, działki o numerze 165/14 położonej w obrebie ewidencyjnym Mielno 1.3. Wniosek mieszkanki Darłowa o dzierżawę części działki nr 159/20 położonej w Mielnie na okres sezonu letniego 1.4. Wniosek mieszkańca Świnoujścia o wydzierżawienie cz.dz. nr 43/1 o pow. 3 m kw. położonej w Mielnie pod lokalizacje stanowiska na malowanie obrazów oraz sprzedaż balonów na okres od r Wniosek osoby fizycznej o wydanie pozwolenia na występy kuglarskie 1.6. Wniosek F.H.U. Bondem Bartłomiej Butkiewicz o wydzierżawienie cz.dz. nr 50/1 o pow. 2 m kw. na okres od 31 lipca do 31 sierpnia 2012 r. pod lokalizacje jednego automatu do gry i jednej reklamy typu potykacz 1.7. Wniosek Alicji Zańczak, Salonu Zabaw dla dzieci Eldorado Koszalino umorzenie kary za bezumowne korzystanie z terenu o pow. 100 m kw. w Sarbinowie przy ul. Nadmorskiej 1.8. Wniosek PUH Aleksandra Kozłowska FISH and STEAK HAUSE o wydzierżawienie cz.dz. nr 3/68 o pow. 1 m kw. położonej w Unieście przy ul. Morskiej z przeznaczeniem pod reklamę potykacz na okres od r Wniosek mieszkanki Mielna o wydzierżawienie cz. dz. nr 46 i 45/26 o pow. łącznej 2 m kw. położonej w Mielnie n a okres od r z przeznaczeniem pod lokalizację 2 potykaczy 2. Sprawy Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich 2.1. Wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego o podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu Zapobieganie zagrożeniom na terenie Gminy Mielno dot. dostosowania daty rozpoczęcia realizacji

2 projektu z planowanej na faktyczną datę podpisania umowy. Ponadto podpisany aneks dotyczy zmiany adresu wydziały wdrażania RPO Wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego o podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie zadania : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gąski Śmiechów. Aneks dotyczy zmiany realizacji projektu z na r. oraz zmiany terminów powiadomienia o odbiorze i dokonania odbioru. 3. Sprawy Sekcji Inwestycji 3.1. Wniosek Firmus DOMUS Sp. z o.o. ul. Dworcowa 29, Mścice o wyrażenie zgody na wykonanie parkingu ( na działce Firmus Nr 864/2) dowiązanego do ul. Pięknej w Mielnie 3.2. Wniosek Sekcji o zwiększenie w tegorocznym budżecie Gminy Środków przeznaczonych na realizację zadania pn. Remont istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej w m. Mielenko o kwotę 3000 zł 4 Sprawy Sekcji Organizacji i Kontroli 1. Polecenie wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na Sesji w dniu 24 lipca 2012 Ad Wójt Gminy poleciła przekazać stosowny projekt Uchwały do Biura Rady Gminy (J.K) 1.2. Wójt Gminy poleciła przekazać stosowny projekt Uchwały do Biura Rady Gminy (J.K) 1.3. Wójt Gminy rozpatrzyła wniosek pozytywnie zgodnie z wnioskiem Sekcji (A.S) 1.4. Wójt Gminy rozpatrzyła wniosek pozytywnie (A.S) 1.5. Wójt Gminy wyraziła zgodę na organizację ww. występów, poleciła przekazać wniosek do MOSiR (A.S) 1.6. Wójt Gminy rozpatrzyła wniosek pozytywnie (A.S) 1.7. Wójt Gminy rozpatrzyła wniosek negatywnie (A.S) 1.8. Wójt Gminy rozpatrzyła wniosek pozytywnie (A.S) 1.9. Wójt Gminy rozpatrzyła wniosek pozytywnie (A.S) Ad Wójt Gminy podpisała aneks z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego - do umowy o dofinansowanie projektu Zapobieganie zagrożeniom na terenie Gminy Mielno 2.2. Wójt Gminy podpisała aneks z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego - do umowy o dofinansowanie zadania : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gąski Śmiechów Ad Wójt Gminy rozpatrzyła ww. wniosek pozytywnie (T.T)

3 3.2. Wójt Gminy rozpatrzyła ww. wniosek pozytywnie (D.G) Ad Wójt Gminy poleciła wykonanie uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 24 lipca 2012 r. wg. następującego porządku: - Uchwała Nr XXV/278/12 Rady Gminy Mielno z dnia 24 lipca 2012 r. ws. uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Gminy Mielno Sekcja Inwestycji, Zakład Wodociągowo Kanalizacyjny - Uchwała Nr XXV/279/12 Rady Gminy Mielno z dnia 24 lipca 2012 r. ws. wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych ZWK Spółki z o.o. w Unieście na lata Sekcja Inwestycji, Zakład Wodociągowo Kanalizacyjny - Uchwała Nr XXV/280/12 Rady Gminy Mielno z dnia 24 lipca 2012 r. ws. zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Mielno Sekcja Organizacji i Kontroli, - Uchwała Nr XXV/282/12 Rady Gminy Mielno z dnia 24 lipca 2012 r. ws. poparcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Sekcja Organizacji i Kontroli, Skarbnik Na tym posiedzenie zakończono. Protokół sporządził: Krzysztof Szpakiewicz - inspektor ds. społecznych Sekcja Organizacji i Nadzoru Protokół podpisała: Olga Roszak - Pezała Wójt Gminy

4 Protokół Nr 37/2012 z posiedzenia Wójta Gminy Mielno z dnia 9 sierpnia 2012 r. W posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby: 1. Olga Roszak Pezała - Wójt Gminy Mielno 2. Czesław Zdrojewski Zastępca Wójta Gminy Mielno 3. Dorota Dąbek Skarbnik Gminy 4. Henryk Bieńkowski Sekretarz Gminy 5. Marcin Sychowski Radca Prawny Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 1. Sprawy Sekcji Rozwoju Gospodarczo - Społecznego 1.1. Wniosek Stowarzyszenia Mieleński Klub Morsów ESKIMOS o udzielenie pomocy finansowej z uwagi na gwałtowne zjawiska pogodowe w Gminie Bisztynek 1.2. Wniosek Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii ul. Strzałkowska 22, Szczecin o podpisanie umowy na realizację badań profilaktycznych mammograficznych u kobiet w wieku lata w dniu 27 sierpnia 2012 r Wniosek Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie ul. Kasprowicza 3a o zmianę personalną osoby odpowiedzialnej za realizację umowy dotyczącej Programu wspierania osób w terminalnym okresie choroby nowotworowej będących mieszkańcami Gminy Mielno - wniosek o podpisanie aneksu do umowy Wniosek Sekcji o podpisanie zarządzenia ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 1.5. Wniosek Prezesa Koszalińskiego Stowarzyszenia Rowerowego Roweria w Koszalinie o wsparcie imprezy kwota 400 zł oraz o objęcie patronatu nad VI Ogólnopolskim Rajdem dookoła Koszalina (trasa rajdu przebiega przez Gminę Mielno) 1.6. Wniosek Prezesa OSP Oddział Ratownictwa Medycznego ul. Bpa Cz. Domina 8, Koszalin o dofinansowanie drugiej edycji zawodów Biec by pomóc w ratownictwie przedmedycznym dla OSP wniosek o sfinansowanie nagród w wysokości 200 zł oraz objęcie patronatu na ww. imprezą oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie herbu gminy jak i o materiały promocyjne 2. Sprawy Sekcji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska 2.1. Wniosek pełnomocnika Kopernikus Sp. z o.o ul. Dworcowa 29, Mścice o rozłożenie na raty opłaty za usunięcie drzew w kwocie ,63 zł w związku z decyzją z dnia r. Nr 44/12 na usunięcie drzew. Wnioskodawca wnosi o rozłożenie na przyszły rok 2013 płatności w 9 ratach w kwocie ,63 za pierwszą, a pozostałe w równych po zł. Sekcja wnioskuje o rozłożenie firmie Koperniku płatności na 6 rat, tj. pierwsza w terminie do 10 września 2012 r. w kwocie ,63 zł a pozostałe po zł

5 3. Sprawy Sekcji Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 3.1. Wniosek Sekcji o podpisanie zarządzenia ws. przeznaczenia nieruchomości komunalnych do sprzedaży w drodze V przetargu nieograniczonego działki Nr 711/240 położonej w obrębie ewidencyjnym Mielno 3.2. Wniosek Sekcji o podpisanie zarządzeń ws. sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze rokowań (dz. Nr 310/47) 3.3. Wniosek Sekcji o podpisanie zarządzeń ws. sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze rokowań (dz. Nr 310/48) 3.4. Wniosek Sekcji o podpisanie zarządzenia ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnych w drodze II przetargu nieograniczonego (dz. 4/264) 4. Sprawy Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich 4.1. Wniosek Marbut Sp. z o.o Czerniachów 451 o podpisanie umowy z wykonawcą wybranym w przetargu ofertowym na dostawę urządzenia do napełniania worków z piaskiem w ramach projektu Zapobieganie zagrożeniom na terenie Gminy Mielno etap. I 5. Sprawy Sekcji Inwestycji 5.1. Wniosek Sekcji o podpisanie umowy z przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Powiernik Sp. zo..o w Koszalinie ul. 4 Marca 38, Koszalin - na nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gąski Śmiechów 5.2. Wniosek Sekcji o podpisanie umowy z firmą Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowei, Pruszków na realizację zadnia pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gąski Śmiechów 5.3. Wniosek Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Oddział w Koszalinie o podpisanie umowy na świadczenie usługi oświetlenia dróg i terenów publicznych na terenie gminy Mielno przy użyciu sieci oświetleniowej stanowiącej własność Gminy Mielno. 5. Sprawy Sekcji Organizacji i Kontroli 6.1. Polecenie wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na Sesji w dniu 3 sierpnia 2012 r. Ad Wójt Gminy rozpatrzyła ww. wniosek pozytywnie i poleciła przekazać stosowny projekt uchwały do Biura Rady Gminy w Mielnie (P.M) 1.2. Wójt Gminy podpisała ww. umowę (L.Sz) 1.3. Wójt Gminy podpisała aneks do ww. umowy (A.L) 1.4. Wójt Gminy podpisała ww. zarządzenie 1.5. Wójt Gminy rozpatrzyła ww. wniosek pozytywnie (L.Sz) 1.6. Wójt Gminy rozpatrzyła ww. wniosek pozytywnie (L.Sz)

6 Ad Wójt Gminy rozpatrzyła wniosek pozytywnie zaakceptowała propozycję Sekcji o rozłożenie płatności na 6 rat. (R.P) Ad Wójt Gminy podpisała zarządzenie ws. przeznaczenia nieruchomości komunalnych do sprzedaży w drodze V przetargu nieograniczonego działki Nr 711/240 położonej w obrębie ewidencyjnym Mielno 3.2. Wójt Gminy podpisała zarządzenie ws. sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze rokowań (dz. Nr 310/47) 3.3. Wójt Gminy podpisała zarządzenie ws. sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze rokowań (dz. Nr 310/48) 3.4. Wójt Gminy podpisała zarządzenie ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnych w drodze II przetargu nieograniczonego (dz. 4/264) ) Ad Wójt Gminy podpisała umowę z firmą Marbut Sp. z o.o Czerniachów 451 na dostawę urządzenia do napełniania worków z piaskiem w ramach projektu Zapobieganie zagrożeniom na terenie Gminy Mielno etap. I Ad Wójt Gminy podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Powiernik Sp. zo..o w Koszalinie ul. 4 Marca 38, Koszalin - na nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gąski Śmiechów 5.2. Wójt Gminy podpisała umowę z firmą Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowei, Pruszków na realizację zadnia pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gąski Śmiechów 5.3. Wójt Gminy podpisała umowę z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Oddział w Koszalinie o świadczenie usługi oświetlenia dróg i terenów publicznych na terenie gminy Mielno przy użyciu sieci oświetleniowej stanowiącej własność Gminy Mielno Ad Wójt Gminy poleciła wykonanie uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 3 sierpnia 2012 r. wg. następującego porządku: - Uchwała Nr XXVI/283/12 rady Gminy Mielno z dnia 3 sierpnia 2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2012 r. Skarbik Gminy - Uchwała Nr XXVI/284/12 rady Gminy Mielno z dnia 3 sierpnia 2012 w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata Skarbik Gminy Na tym posiedzenie zakończono. Protokół sporządził: Krzysztof Szpakiewicz - inspektor ds. społecznych Sekcja Organizacji i Nadzoru Protokół podpisała: Olga Roszak - Pezała Wójt Gminy

7 Protokół Nr 38/2012 z posiedzenia Wójta Gminy Mielno z dnia 16 sierpnia 2012 r. W posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby: 1. Olga Roszak Pezała - Wójt Gminy Mielno 2. Dorota Dąbek Skarbnik Gminy 3. Henryk Bieńkowski Sekretarz Gminy 4. Marcin Sychowski Radca Prawny Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 1. Sprawy Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w Mielnie 1.1. Wniosek komendanta o zwiększenie środków pieniężnych w kwocie 6360,00 zł w budżecie Gminy Mielno na zakup usług pozostałych i 140,00 zł na różne opłaty i składki. Związane to jest z bieżącą działalnością OSP Mielenko. 2. Sprawy Sekcji Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 2.1. Wniosek mieszkanki Białogardu o wydzierżawieni części działki nr 72/8 położonej w Łazach o pow. 1 m kw. na okres od pod działalność handlową 3. Sprawy Skarbnika Gminnego 3.1. Wniosek Skarbnika Gminy o podpisanie zarządzenia ws. zmian w budżecie Gminy Mielno w 2012 r Wniosek Skarbnika Gminnego o przyjęcie projektu uchwały ws. emisji obligacji komunalnych 3.3. Wniosek Skarbnika gminnego o przyjęcie projektu uchwały ws. zmian w budżecie Gminy Mielno na 2102 r Wniosek Skarbnika gminnego o przyjęcie projektu uchwały ws. zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata Sprawy Sekcji Inwestycji 4.1. Wniosek Sekcji o podjęcie decyzji ws. Archinvest Plus s.c. Łańcuchowski, Bleschke ul. Arkońska 46/10; w Szczecinie dot. rozwiązania umowy na prace projektowe Rozbudowa istniejącego kompleksu Zespołu Szkół w Mielnie, naliczenia kar umownych, rozpisania przez Sekcję nowego postępowania przetargowego. 5. Sprawy Sekcji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska

8 5.1. Wniosek Sekcji ws. przyjęcia projektu uchwały ws. wniesienia wkładu rzeczowego (aportu) do Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego z o.o. w Unieście 6. Sprawy Sekcji Organizacji i Kontroli 6.1. Wniosek Sekcji o przyjęcie i przekazanie do BGR w Mielnie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie Gminy Mielno dotyczących zmiany granic Gminy Mielno i Gminy i Miasta Sianów i odłączenia Sołectwa Łazy od Gminy Mielno. Ad Wójt Gminy rozpatrzyła ww. wniosek pozytywnie (S.B) Ad Wójt Gminy podpisała stosowną umowę (A.S) Ad Wójt Gminy podpisała ww. zarządzenie 3.2. Wójt Gminy poleciała przekazać stosowny projekt uchwały do Biura Rady Gminy w Mielnie (D.D) 3.3. Wójt Gminy poleciała przekazać stosowny projekt uchwały do Biura Rady Gminy w Mielnie (D.D) 3.4. Wójt Gminy poleciała przekazać stosowny projekt uchwały do Biura Rady Gminy w Mielnie (D.D) Ad Wójt Gminy poleciła wezwać stronę umowy do realizacji zapisów umowy, w przypadku barku reakcji przystąpić do rozwiązania umowy ( M.W) Ad Wójt Gminy poleciła przekazać stosowny projekt uchwały do Biura Rady Gminy w Mielnie (R.P) Ad Wójt Gminy poleciała przekazać stosowny projekt uchwały do Biura Rady Gminy w Mielnie (K.S.) Na tym posiedzenie zakończono. Protokół sporządził: Krzysztof Szpakiewicz - inspektor ds. społecznych Sekcja Organizacji i Nadzoru Protokół podpisała: Olga Roszak - Pezała Wójt Gminy

9 Protokół Nr 39/2012 z posiedzenia Wójta Gminy Mielno z dnia 27 sierpnia 2012 r. W posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby: 1. Olga Roszak Pezała - Wójt Gminy Mielno 2. Czesław Zdrojewski Zastępca Wójta Gminy 3. Dorota Dąbek Skarbnik Gminy 4. Marcin Sychowski Radca Prawny 5. Henryk Bieńkowski Sekretarz Gminy Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 1. Sprawy Sekcji Inwestycji 1.1. Wniosek Sekcji o ws. podpisania projektów uchwał w sprawie zawarcia porozumień w zakresie przejęcia przez Gminę Mielno od Powiatu Koszalińskiego zadania inwestycyjnego 2. Sprawy Komendanta Gminy Mielno ws. podpisania aneksu do umowy z dnia r. ws. przekazania przez Ug Mielno środków pieniężnych w kwocie zł Ad Wójt Gminy poleciła przekazać projekty Uchwał do Biura Rady (D.G) Ad Wójt Gminy podpisała aneks do umowy nr 53/2012 z dnia r w sprawie przekazania przez UG w Mielnie środków pieniężnych w kwocie zł na dofinansowanie paliwa do pojazdów służbowych oraz jednostki pływającej będących na stanie Placówki Granicznej w Darłowie (M.S) Na tym posiedzenie zakończono. Protokół sporządził: Krzysztof Szpakiewicz - inspektor ds. społecznych Sekcja Organizacji i Nadzoru Protokół podpisała: Olga Roszak - Pezała Wójt Gminy

10 Protokół Nr 40/2012 z posiedzenia Wójta Gminy Mielno z dnia 31 sierpnia 2012 r. 1. Olga Roszak Pezała - Wójt Gminy Mielno 2. Czesław Zdrojewski Zastępca Wójta Gminy Mielno 3. Dorota Dąbek Skarbnik Gminy 4. Henryk Bieńkowski Sekretarz Gminy 5. Marcin Sychowski Radca Prawny Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 1. Sprawy Sekcji Rozwoju Gospodarczo Społecznego 1.1. Wniosek Sekcji ws. przyjęcia i omówienia protokołu z kontroli dokumentacji związanej z realizacją zdania publicznego: Zapewnienie bezpieczeństwa wzdłuż plaż oraz na imprezach organizowanych przez Gminę Mielno dot. zadania realizowanego przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża 1.2. Wniosek Sekcji w s prawie przyjęcia i omówienia protokołu z kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego: organizacja zajęć sportowych dla seniorów, organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych, promocja piłki nożnej realizowanego przez Klub Sportowy Fala Hen Gąski 1.3. Wniosek Sekcji w sprawie przyjęcia i omówienia protokołu z kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego prowadzenie zajęć i organizacja imprez w dyscyplinie zapasy realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy Saturn przy szkole Podstawowej w Mielnie 1.4. Wniosek Przewodniczącej Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie o podpisanie zarządzenia ws. ustalenia regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Wniosek Prezesa Klubu Fala Hen Gąski ul. Nadbrzeżna 46, Gśski, Sarbinowo o zmiany w harmonogramie w zakresie miejsca przeprowadzenia treningów 1.6. Wniosek Zarządu Rejonowego PCK ul. Grunwaldzka 20, Koszalin o zgode na zmianę kosztorysu w zakresie środków własnych. Zmiana ma dotyczyć przesunięć pomiędzy kategoriami i nie spowoduje zmniejszenia zakresu rzeczowego w realizacji zadania 1.7. Wniosek Sekcji o przyjęcie projektu uchwały ws. zmiany uchwały ws. przystąpienia jako członek wspierający do Stowarzyszenia pn. Koszaliński Bank Żywności w Nowych Bielicach Wniosek mieszkanki Mielna o zapewnienie bezpłatnego transportu do szkoły dla jej syna uczęszczającego do Gimnazjum dla Dorosłych w Koszalinie Wniosek mieszkańca Mielna w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu dla jego syna na zajęcia do ZS Zawodowej w Zespole Szkole Szkół Nr 12 w Koszalinie od 1 września do roku szkolnego 2012/ Wniosek Fado S.A. Centrum Usług Medycznych ul. Nocznickiego 8 A, Gdynia o wyrażenie zgody na realizację w dniu 4 października 2012 r. badań mammograficznych finansowanych przez NFZ

11 1.11. Wniosek mieszkańca Mielna o zapewnienie dla jego syna odpowiedniego kształcenia specjalnego w szczególności: specjalnej organizacji nauki i metod pracy w osobie asystenta w Przedszkolu w Mielnie Wniosek mieszkanki Gąsek o zapewnienie bezpłatnego transportu dla córki do Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie Wniosek mieszkanki Unieścia o zwrot kosztów przejazdu syna na zajęcia w Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół nr 12 w Koszalinie od 1 września 2012 r w roku szkolnym 2012 /2013 (wniosek o podpisanie umowy) 2. Sprawy sekcji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska 2.1. Wniosek Sekcji o zwiększenie dotacji celowej w budżecie Gminy dla Spółki wodnej Mielno o kwotę zł w związku ze zwiększeniem zakresu planowanych obiektów do konserwacji o zadania polegające na udrożnieniu rowu Mielno Mielenko (na wniosek UG Mielno) 2.2. Wniosek Sekcji o podpisanie umowy na wykonanie konserwacji (udrożnienia) rowu melioracyjnego BE 5 w Gąskach PGR z firmą JWW Usługi Wojciech Jakubisiak z siedzibą : ul. Morska 4, Chłopy 3. Sprawy Skarbnika Gminnego 3.1. Wniosek Skarbnika o podpisanie Zarządzenia ws. przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mielno za I półrocze 2012 r Wniosek Skarbnika Gminy o podpisanie zarządzenia ws. zmian w budżecie Gminy Mielno w 2012 r. 4. Sprawy Sekcji Inwestycji 4.1. Wniosek Sekcji Inwestycji oraz Biura Rozliczeń Finansowych o podpisanie zarządzenia ws. ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Mielno 5. Sprawy Referatu Finansowego 5.1. Wniosek mieszkańców Mielna o odroczenie terminu spłaty raty za wykup lokalu mieszkalnego do dnia r. 6. Sprawy Straży Gminnej 6.1 Wniosek Komendanta SG w Mielnie o podpisanie aneksu do umowy z dnia 10 maja 2012 r. o przeznaczenie środków finansowych na pokrycie kosztów funkcjonowania KMP w Koszalinie 7. Sprawy Inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 7.1. Wniosek Inspektora o podpisanie porozumienia ws. współdziałania w zakresie powiadamiania, wymiany informacji o sytuacjach kryzysowych oraz zarządzania i usuwania skutków zagrożeń na administrowanym terenie pomiędzy Gminą Mielno a Urzędem Morskim w Słupsku

12 Ad Wójt Gminy zatwierdziła ww. protokół i przyjęła rozliczenie I transzy dotacji (L.Sz) 1.2. Wójt Gminy zatwierdziła ww. protokół i przyjęła rozliczenie I transzy dotacji (L.Sz) 1.3. Wójt Gminy zatwierdziła ww. protokół i przyjęła rozliczenie I transzy dotacji (L.Sz) 1.4. Wójt Gminy podpisała zarządzenie ws. ustalenia regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Wójt Gminy rozpatrzyła ww. wniosek pozytywnie (L.Sz) 1.6. Wójt Gminy rozpatrzyła ww. wniosek pozytywnie (L.Sz) 1.7. Wójt Gminy poleciał przekazać projekt Uchwały do Biura Rady Gminy (P.M) 1.8. Wójt Gminy rozpatrzyła ww. wniosek pozytywnie (P.M) 1.9. Wójt Gminy rozpatrzyła ww. wniosek negatywnie(p.m) Wójt Gminy rozpatrzyła ww. wniosek pozytywnie (P.M) Wójt Gminy rozpatrzyła ww. wniosek pozytywnie (P.M) Wójt Gminy rozpatrzyła ww. wniosek pozytywnie (P.M) Wójt Gminy rozpatrzyła ww. wniosek pozytywnie oraz podpisała umowę z mieszkank Unieści określającą zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego, którego edukacja odbywa się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz jego opiekuna Ad Wójt Gminy zaakceptowała ww. wniosek (R.P) 2.2. Wójt Gminy podpisała umowę na wykonanie konserwacji (udrożnienia) rowu melioracyjnego BE 5 w Gąskach PGR z firmą JWW Usługi Wojciech Jakubisiak z siedzibą w Chłopach przy ul. ul. Morskiej 4 Ad Wójt Gminy podpisała zarządzenie w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mielno oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 r 3.2. Wójt Gminy podpisała zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno w 2012 r. Ad Wójt Gminy podpisała zarządzenie w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Mielno (W.K) Ad Wójt Gminy rozpatrzyła ww. wniosek pozytywnie (D.B)

13 Ad Wójt Gminy podpisała aneks do umowy z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47 dot. przeznaczenia środków finansowych przez KMP w Szczecinie na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie Posterunku Policji w Mielnie w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Mielno w terminie od r. Ad Wójt Gminy podpisała porozumienia ws. współdziałania w zakresie powiadamiania, wymiany informacji o sytuacjach kryzysowych oraz zarządzania i usuwania skutków zagrożeń na administrowanym terenie pomiędzy Gminą Mielno a Urzędem Morskim w Słupsku Na tym posiedzenie zakończono. Protokół sporządził: Krzysztof Szpakiewicz - inspektor ds. społecznych Sekcja Organizacji i Nadzoru Protokół podpisała: Olga Roszak - Pezała Wójt Gminy

Protokół Nr 36/2013. z posiedzenia Wójta Gminy Mielno. z dnia 5 sierpnia 2013 r.

Protokół Nr 36/2013. z posiedzenia Wójta Gminy Mielno. z dnia 5 sierpnia 2013 r. Protokół Nr 36/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r. 1. Olga Roszak Pezała - Mielno 2. Henryk Bieńkowski Sekretarz Gminy 3. Dorota Dąbek Skarbnik Gminy 4. Marcin Sychowski Radca Prawny 1. Sprawy Sekcji Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 43/2011. z posiedzenia Wójta Gminy Mielno. z dnia 6 października 2011 r.

Protokół Nr 43/2011. z posiedzenia Wójta Gminy Mielno. z dnia 6 października 2011 r. Protokół Nr 43/2011 z posiedzenia Wójta Gminy Mielno z dnia 6 października 2011 r. W posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby: 1. Wójt Gminy Mielno Olga Roszak Pezała 2. Adam Klecha Zastępca Wójta 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Mielno. w okresie od dnia 28 czerwca 2013 r. do dnia 20 września 2013 r.

Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Mielno. w okresie od dnia 28 czerwca 2013 r. do dnia 20 września 2013 r. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Mielno w okresie od dnia 28 czerwca 2013 r. do dnia 20 września 2013 r. Wójt Gminy wydała zarządzenia w sprawie : 1. Wójt Gminy podpisała zarządzenie ws. zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/2013. z posiedzenia Wójta Gminy Mielno. z dnia 7 lutego 2013 r.

Protokół Nr 6/2013. z posiedzenia Wójta Gminy Mielno. z dnia 7 lutego 2013 r. Protokół Nr 6/2013 z posiedzenia Wójta Gminy Mielno z dnia 7 lutego 2013 r. W posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby: 1. Olga Roszak Pezała - Wójt Gminy Mielno 2. Czesław Zdrojewski Zastępca Wójta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 26/2013. z posiedzenia Wójta Gminy Mielno. z dnia 6 czerwca 2013 r.

Protokół Nr 26/2013. z posiedzenia Wójta Gminy Mielno. z dnia 6 czerwca 2013 r. Protokół Nr 26/2013 z posiedzenia Wójta Gminy Mielno z dnia 6 czerwca 2013 r. 1. Olga Roszak Pezała - Wójt Gminy Mielno 2. Czesław Zdrojewski Zastępca Wójta Gminy Mielno 3. Henryk Bieńkowski Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Protokoły z sesji Rady Gminy 2012 r.

Protokoły z sesji Rady Gminy 2012 r. Wszystkie protokoły z posiedzeń sesji Rady Gminy Morawica znajdują się do wglądu w Biurze Rady Gminy w Morawicy (pokój 14 Urząd Gminy w Morawicy). Protokoły z sesji Rady Gminy 2012 r. 1. Protokół Nr XVIII/12

Bardziej szczegółowo

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok.

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Lp. Termin sesji Tematyka 1. Styczeń 1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok oraz sprawozdania z pracy komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXII Sesji Rady Gminy, powitał radnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Wydano 13 zarządzeń, zatwierdzono 6 wniosków, 10 wykazów nieruchomości, 12

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje: UCHWAŁA Nr XLV/415/2014 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica na lata 2014-2022 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja )

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja ) REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja 2010-2014) Lp. Numer i data Nazwa i zakres przedmiotowy uchwały Publikacja Uwagi 1. 2. XXXIII.164.2013 XXXIII.165.2013 w/s przyjęcia planu pracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 160/09 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 160/09 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy. ZARZĄDZENIE NR 160/09 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. 5 Styczeń 2. Plan audytu na rok 2015. 12 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/93/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu korekty zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/130/15. Rady Gminy Gorlice. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok.

Uchwała Nr XII/130/15. Rady Gminy Gorlice. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok. Uchwała Nr XII/130/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE RG.0002.19.S.VII.2016 PROTOKÓŁ Nr XIX.2016 Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE która odbyła się w dniu 7 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Cegłów w 2014 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami za okres od 31 stycznia 2017 r. do dnia 30 marca 2017 r.

Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami za okres od 31 stycznia 2017 r. do dnia 30 marca 2017 r. Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami za okres od 31 stycznia 2017 r. do dnia 30 marca 2017 r. W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył: SPRAWY Z ZAKRESU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2013. z posiedzenia Wójta Gminy Mielno. z dnia 10 maja 2013 r. 1. Sprawy Sekcji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska

Protokół Nr 21/2013. z posiedzenia Wójta Gminy Mielno. z dnia 10 maja 2013 r. 1. Sprawy Sekcji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Protokół Nr 21/2013 z posiedzenia Wójta Gminy Mielno z dnia 10 maja 2013 r. 1. Olga Roszak Pezała - Wójt Gminy Mielno 2. Czesław Zdrojewski Zastępca Wójta Gminy Mielno 3. Henryk Bieńkowski Sekretarz Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, art. 51 ust.1

Bardziej szczegółowo

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r.

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r. AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r. Pani Magdalena Bania Przewodnicząca Rady Gminy Mielec Wnoszę o wprowadzenie w projekcie budżetu Gminy Mielec na 2014 rok autopoprawki następującej

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2016 ROK (kadencja )

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2016 ROK (kadencja ) REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2016 ROK (kadencja 2014-2018) Lp. Numer i data Nazwa i zakres przedmiotowy uchwały Publikacja Uwagi 1. 2. 3. 4. XXII.110.2016 11.01.2016 r. XXIII.111.2016 XXIII.112.2016

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XIII.74.2016 RADY GMINY JELENIEWO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 30/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 30/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 30/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 15 lipca 2015 r. w godz. od 8 30 do 9 10 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r.

SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r. SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r. W omawianym okresie zostały wydane 42 zarządzenia dotyczące różnych zagadnień z zakresu gospodarki miasta. W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 19 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na 2017 rok Na podstawie 72 ust. 1 i 101 ust. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku

PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r.

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Lp. Tematy sesji miesiąc Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów, Komisja wiodąca

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/166/13 Rady Gminy Wiżajny z dnia 30 grudnia 2013 r. PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK 2014 I KWARTAŁ 1. Analiza i opinia w sprawie wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY WIŻAJNY z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wiżajny

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY WIŻAJNY z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wiżajny UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY WIŻAJNY w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wiżajny Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/2009. z posiedzenia Wójta Gminy Mielno z dnia 05 marca 2009r.

Protokół Nr 8/2009. z posiedzenia Wójta Gminy Mielno z dnia 05 marca 2009r. Protokół Nr 8/2009 z posiedzenia Wójta Gminy Mielno z dnia 05 marca 2009r. W posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby: 1. Wójt Gminy - Zbigniew Choiński. 2. Z-ca Wójta Gminy - Marek Giełdon. 3. Skarbnik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... z dnia. r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016

UCHWAŁA NR... z dnia. r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016 Projekt z dnia 7 września 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia. r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d pkt

Bardziej szczegółowo

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00.

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/98/16 RADY GMINY DZIEMIANY z dnia 18 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/98/16 RADY GMINY DZIEMIANY z dnia 18 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XX/98/16 RADY GMINY DZIEMIANY w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji stałych za rok 2015 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR /2017 BURMISTRZA OPALENICY z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie autopoprawek do budżetu Gminy Opalenica na rok 2018.

ZARZĄDZENIE NR /2017 BURMISTRZA OPALENICY z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie autopoprawek do budżetu Gminy Opalenica na rok 2018. ZARZĄDZENIE NR /2017 BURMISTRZA OPALENICY z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie autopoprawek do budżetu Gminy Opalenica na rok 2018. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r.

UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r. UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. Police, 25 listopada 2011 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 22 kwietnia 2015 r. w godz. od 8 00 do 10 20 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5 OR-I.0057.3.2016 Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym: 1. Uchylono zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 17/2009. z posiedzenia Wójta Gminy Mielno z dnia 07 maja 2009r.

Protokół Nr 17/2009. z posiedzenia Wójta Gminy Mielno z dnia 07 maja 2009r. Protokół Nr 17/2009 z posiedzenia Wójta Gminy Mielno z dnia 07 maja 2009r. W posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby: 1. Wójt Gminy - Zbigniew Choiński. 2. Z-ca Wójta Gminy - Marek Giełdon. 3. Skarbnik

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/14/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2015 r.

Uchwała nr V/14/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2015 r. Uchwała nr V/14/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2015 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/285/2014 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/285/2014 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/285/2014 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2014 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku.

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarstwa w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 - tej. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku 1. Pan Henryk Matej Starosta Zamojski 2. Pan Jerzy Sobczuk Wicestarosta Zamojski 3. Pan Krzysztof Rusztyn Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z działalności Rady Gminy Złotoryja w roku 2011.

INFORMACJA z działalności Rady Gminy Złotoryja w roku 2011. INFORMACJA z działalności Rady Gminy Złotoryja w roku 2011. Złotoryja, styczeń 2012 r. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY ZŁOTORYJA W ROKU 2011. W roku 2011 Rada Gminy Złotoryja odbyła 9 sesji, na planowanych

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/257./14 z dnia 29 lipca 2014r. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 29.919 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 29.919 w rozdziale 90095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 lipca 2017 r. Poz. 3228 UCHWAŁA NR 190/XXV/2017 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2017 rok

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 38/II/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 38/II/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 38/II/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 03 września 2003 r. w godzinach od 14 00 do 16 00 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2014 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Zmiany przedmiotowej uchwały związane są przede wszystkim ze zmianami zaproponowanymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4 Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 64/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 64/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 64/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko - Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 15 marca2012 r.

UCHWAŁA Nr Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko - Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 15 marca2012 r. UCHWAŁA Nr 012012 Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko - Świętochłowickiego z dnia 15 marca2012 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 30 maja 2003 r. Nr 13/2003 w sprawie likwidacji

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XXIV sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE XXIV sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE XXIV sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 14 września 2011 r. w godz. 10.00-17.25 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr III/20/14 Rady Helu z dnia 18 grudnia 2014 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2015 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Burmistrza Miasta Nowy Staw za okres od 01 grudnia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. W zakresie s p r a w, które należą do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 22 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2016 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 22 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2016 r. Police, 17 lutego 2016 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 22 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2016 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na 3 posiedzeniach,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/210/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr XIX/210/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA Nr XIX/21/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 18 grudnia 215 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. 7 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja SRM-BOK. 0007 REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja- 2014-2018 Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Publikacja Zmiana uchwały Uwagi 1. 1/I/2014 01.12.2014 W sprawie: wyboru

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 17 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 17 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR SP.0050.3.77.2016 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.35.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17.03.2016 r. w sprawie dokonania przeniesień

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X /59 /2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 20 listopada 2007 r.

Uchwała Nr X /59 /2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 20 listopada 2007 r. Uchwała Nr X /59 /2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie na 2007r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 10/2008 z posiedzenia Komisji Rozwoju odbytego w dniu 01 września 2008 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 10/2008 z posiedzenia Komisji Rozwoju odbytego w dniu 01 września 2008 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 10/2008 z posiedzenia Komisji Rozwoju odbytego w dniu 01 września 2008 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Krzysztof Lubelski Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o pracy Zarządu Powiatu Szczecineckiego od 18 grudnia do 9 stycznia 2003 r.

INFORMACJA. o pracy Zarządu Powiatu Szczecineckiego od 18 grudnia do 9 stycznia 2003 r. INFORMACJA o pracy Zarządu Powiatu Szczecineckiego od 18 grudnia do 9 stycznia 2003 r. Informacja, która została złożona Radzie Powiatu na sesji w dniu 30.12.2003 r. zamknęła okres pracy Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011-2019. na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku W obradach XVII sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul.

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Podjęcie uchwał w sprawie: a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Podjęcie uchwał w sprawie: a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXIX/149/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 31 stycznia 2017 r. Lp. Termin Sesji Rady Miejskiej w Różanie Tematyka Opinie przygotowawcze

Bardziej szczegółowo

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji.

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji. RG.0012.8.2015 Protokół Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa odbytego w dniu 11 września 2015 roku Porządek posiedzenia: I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 7/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 7/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 13 stycznia 2011 r. w godz. od 8 00 do 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/350/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 6 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

Uchwała Nr XXVI/350/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 6 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok. Uchwała Nr XXVI/350/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 6 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/146/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/146/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/146/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r. Plan wydatków majątkowych 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r. Police, dnia 24 kwietnia 2009 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na 4 posiedzeniach,

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja SRM-BOK. 0007 REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja- 2014-2018 Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Publikacja Zmiana uchwały Uwagi 1. 1/I/2014 01.12.2014 W sprawie: wyboru

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji d/s Budżetowo-Finansowych i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Aleksandrowa Kuj. za rok 2011

Sprawozdanie z działalności Komisji d/s Budżetowo-Finansowych i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Aleksandrowa Kuj. za rok 2011 1 Sprawozdanie z działalności Komisji d/s Budżetowo-Finansowych i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Aleksandrowa Kuj. za rok 2011 Komisja realizowała większość swoich zadań w roku 2011 na posiedzeniach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/.../2016 RADY GMINY STOSZOWICE. w sprawie zmiany w budżetu gminy na rok 2016

UCHWAŁA NR XVI/.../2016 RADY GMINY STOSZOWICE. w sprawie zmiany w budżetu gminy na rok 2016 Projekt Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XVI/.../2016 RADY GMINY STOSZOWICE w sprawie zmiany w budżetu gminy na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 300/XXXIV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 89.2011 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej. z dnia 15.02.2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 89.2011 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej. z dnia 15.02.2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 89.2011 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 15.02.2011 r. w sprawie: określenia wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXXV/225/13 Rady Helu z dnia 19 grudnia 2013 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2014 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo