Designing a system approach to sustainable development of the information society by the example of Poland

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Designing a system approach to sustainable development of the information society by the example of Poland"

Transkrypt

1 Designing a system approach to sustainable development of the information society by the example of Poland 2011/01/B/HS4/00974, The head of the grant: Associate Professor Ewa Ziemba, Post The primary goal of the project is to design a system approach to sustainable development of the information society. As such, the goal of the project entails the realization of detailed cognitive, methodological and empirical goals. Cognitive goals concern determinants and trends, beneficiaries, maturity, and various approaches to the development of the information society. Methodological goals involve the author s conceptualization of the information society, and the system approach to the sustainable information society development. At the same time, empirical goals refer to the evaluation of the system approach to the sustainable development of the information society based on the example of the Silesian Voivedoship. The project team: 1. Ewa Ziemba Associate Professor Post 2. Tomasz Papaj 3. Rafał Żelazny 4. Grażyna Billewicz 5. Maria Jadamus- Hacura 6. Janusz Wielki 7. Tomasz Eisenbardt 8. Iwona Obłąk 9. Monika Eisenbardt 10. Eugeniusz Romański 11. Danuta Descours 12. Łukasz Szczęsny Faculty of Management Department of Enterprise Management Faculty of Economics Department of Economics Ekonomii Department of Business Informatics Faculty of Management Department of Econometrics Opole University of Technology, Poland Faculty of Economy and Management Department of Enterprises Organizations and Management Silesian Center for Information Society Katowice, Poland Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Katowice, Poland Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Katowice, Poland The head of the project The principal investigator The principal investigator The principal investigator

2 Papers published in journals, books and proceedings: E. Ziemba The holistic and systems approach to the sustainable information society Journal for Computer Information Systems 2014, 54(1), pp , E. Ziemba Ku zrównoważonemu społeczeństwu informacyjnemu (Towards a sustainable information society) Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 2013, 29, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, pp E. Ziemba Conceptual model of information technology support for prosumption in: Proceedings of International Conference on Management, Leadership and Governance ICMLG 2013, Bangkok University, Bangkok , ed. by V. Ribiere, L. Worasinchai, pp , E. Ziemba, T. Papaj A model of success factors for e-government adoption the case of Poland Issues in Information Systems 2013, 14(2), pp , E. Ziemba, T. Papaj, R. Żelazny New perspectives on information society the maturity of research on a sustainable information society Online Journal of Applied Knowledge Management 2013, 1(1), pp , E. Ziemba, R. Żelazny A practical perspective on the developing information society case studies Online Journal of Applied Knowledge Management 2013, 1(2), pp , E. Ziemba, T. Papaj, R. Żelazny Measuring the information society addressing key issues and constraints Business Informatics 2013, no 2(28), red. J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, University of Economics Research Papers, Wrocław. E. Ziemba, M. Eisenbardt Prosumer awareness among young consumers Studia Ekonomiczne 2013, 153, Cognition and Creativity Support Systems, ed. by M. Pańkowska, H. Sroka, S. Stanek, University of Economics in Katowice, Katowice, pp E. Ziemba, R. Żelazny Measuring the information society in Poland dilemmas and a quantified image in: Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, red. M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki, September 8-11, 2013, Krakow, pp E. Ziemba, T. Eisenbardt Systemy e-learningu wobec wyzwań rozwoju społeczeństwa informacyjnego (E-learning systems for the information society development) in: przyszłości, red. W. Chmielarz, J. Kisielnicki, T. Parys, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, pp E. Ziemba, M. Eisenbardt Aktywności prosumenckie z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w świetle badań bezpośrednich (Research on ICT application to prosumers activities) in: Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości, ed. by A. Nowicki, D. Jelonek, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2013, s E. Ziemba, M. Eisenbardt Komplementarność Web 2.0 i prosumpcji w kontekście wsparcia współczesnego biznesu (Business supported by Web 2.0 and prosumption) in: Informatyka & przyszłość ed. by W. Chmielarz, J. Kisielnicki, T. Parys, O. Szumski, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013 (w druku). 2

3 E. Ziemba, T. Papaj Pragmatic approach to e-government maturity in Poland implementation and usage of SEKAP in: Proceedings of 13th European Conference on egovernment ECEG 2013, ed. by E. Ferrari, W. Caselnovo, University of Insubria, Varese, Como, Italy, June, 2013, pp , E. Ziemba, T. I Obłąk Critical success factors for ERP systems implementation in public administration Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management 2013, vol. 8, pp. 1-19, E. Ziemba, T. Papaj, J. Będkowski Egzemplifikacja e-government w Polsce analiza porównawcza SEKAP i epuap (Examples of e-government in Poland a comparative analysis of SEKAP i epuap) Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 2013, 29, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, pp E. Ziemba, R. Żelazny Społeczeństwo informacyjne projekty i przedsięwzięcia w województwie śląskim (Information society - projects and activities in the Silesian Voivodeship) Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt nr 32, Społeczeństwo informacyjne - stan i perspektywy rozwoju, 2013, pp E. Ziemba, T. Papaj Implementation of e-government in Poland by the example of the Silesian voivodship Business Informatics 2012, no 3(25), ed. by J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, University of Economics Research Papers, Wrocław, pp , 45de2fd61018&articleId=640461aa daf-b3f8-4b85a6dad599. E. Ziemba, I. Obłąk Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem notacji BPMN studium przypadku (Modeling business processes with BPMN a case study) Business Informatics 2012, no 4(26), ed. by M. Nycz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, pp , E. Ziemba, I. Obłąk Process oriented information systems Business Informatics 2012, no 4(26), ed by M. Nycz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, pp , E. Ziemba, I. Obłąk Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych procesowo (Information systems in business processes oriented organizations) Problemy Zarządzania 2012, vol. 10, no 3(38), Uwarunkowania zastosowań systemów informatycznych w gospodarce, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 8-24, E. Ziemba, T. Papaj E-government application at the regional level in Poland the case of SEKAP in: Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems, ed. by M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki, Sepember 9-12, 2012 Wrocław, pp , E. Ziemba Miejsce e-administracji w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego teoria i praktyka (Role of e-administration in creating information society theory and practice) Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 2012, 24/12, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, pp , T. Papaj Kontrola zarządcza narzędziem orientacji na wyniki w organizacjach publicznych (Management control as a tool for achieving performance in public organizations) Problemy jakości 2012, no 11, pp

4 E. Ziemba, C.M. Olszak Building a regional structure of an information society on the basis of e-administration Issues in Informing Science and Information Technology 2012, vol. 9, pp , B. Wanic, T. Papaj, D. Descours SEKAP narzędziem skutecznego zarządzania w administracji publicznej (SEKAP as a tool for effective management in public administration) in: Zarządzanie w administracji publicznej. Narzędzia, ed. by K. Lisiecka, T. Papaj, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, 2012, pp Papers presented at the Polish and international conferences: E-government services in the Silesian Voivodship in Similar needs common projects?, Szczyrk, , Silesian Center of Information Society in Katowice (Poland), E. Ziemba, R. Żelazny, T. Papaj Critical success factors for e-government in the Silesian Voivodship. ICT in Government and Healthcare, Warsaw, Poland, , Warsaw School of Economics (Poland). E. Ziemba, I. Obłąk Informatyczne wsparcie procesów w administracji publicznej. Information Systems & Future, Warsaw, Poland, , Warsaw University (Poland). E. Ziemba, M. Eisenbardt Use Web 2.0 for prosumption - case studies. Creativity Support Systems CSS 2013, Szczyrk, Poland, , University of Economics in Katowice (Poland), Polish Society for Business Informatics (Poland), E. Ziemba. M. Eisenbardt Prosumers activities among young consumers. Forum of e-regions, Katowice, Poland, , Silesian Center of Information Society in Katowice (Poland), Ziemba E. Sustainable information society trends, assumptions, stakeholders, measurement. Knowledge and Information Technologies in Creating the Entrepreneurship, Olsztyn- Częstochowa, Poland, , Czestochowa University of Technology (Poland), E. Ziemba. M. Eisenbardt Prosumers activities research findings. 53nd Annual International Association for Computer Information Systems Conference IACIS 2013, San Juan, Puerto Rico, , International Association for Computer Information Systems w USA, conference/conference.php. E. Ziemba, T. Papaj Success factors for e-government adoption a model approach. Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS 2013, sekcja: Advanced Information Technologies for Management AITM 2013, Krakow, , University of Science and Technology in Krakow (Poland), System Research Institute Polish Academy of Science (Poland), Polish Information Processing Society (Mazowsze and West Pomerania Chapters), IEEE Region 8, Computer Society Chapter Poland, Gdańsk Computer Society Chapter (Poland), Gesellschaft für Informatik (Germany), Asociación de Técnicos de Informática (Spain), Polish Society for Business Informatics (Poland), E. Ziemba, R. Żelazny: The information society measurement. Informing Science and Information Technology Education Joint Conference InSITE 2013, Porto, Portugal, , The Informing Science Institute, Universidade Fernando Pessoa w Porto, Portugalia, /icarus/conferences/insite2013/. I. Obłąk Processes management in government units in Poland case study. 4

5 Knowledge Management: Improving and Sustaining Quality Conference KM Conference 2013, Novi Sad, Serbia, , The International Institute for Applied Knowledge Management, Higher Education Technical School of Professional Studies, Novi Sad, Serbia i Macon State College, School of Information Technology, Macon, Georgia, USA, Ziemba E., Żelazny R. A concept of sustainable information society in the context of previous research on this kind of society. Ziemba E., Żelazny R. The best practices for the information society adoption in Poland. 13th European Conference on egovernment ECEG 2013, Como, Italy, , Academic Conferences and Publishing International (Great Britain), University of Insubria (Italy), E. Ziemba E-government maturity in Poland. Issues of Information Society. The Real Crime in the Virtual World, Szczecin, Poland, , Szczecin University, Polish Information Processing Society, The Marshal of the West Pomerania Voivodeship, Szczecin City Hall, Regional Police in Szczecin, Szczecin Park of Science and Technology, E. Ziemba Sustainable information society a concept and research issues. An Employee in Management Systems, Jelenia Gora, Poland, , Wroclaw University of Economics. T. Papaj The proxy for the quality management system versus management control. International Conference on Management, Leadership and Governance ICMLG 2013, Bangkok, , The Institute for Knowledge and Innovation Southeast Asia (IKI-SEA) Bangkok University (Thailand), E. Ziemba ICT for prosumption a model approach. ICT in Government and Healthcare, Warsaw, Poland, , Warsaw School of Economics (Poland). E. Ziemba, T. Papaj SEKAP vis-à-vis epuap. Information Future, Warsaw, Poland, , Warsaw University (Poland). E. Ziemba, I. Obłąk Information systems in process-based organizations. E. Ziemba, T. Eisenbardt E-learning in information society. Information Society in Voivodships, Katowice, Poland, , Silesian Center of Information Society in Katowice (Poland), University of Economics in Katowice (Poland), E. Ziemba Sustainable information society intension, imperatives, and challenges. Information Society. Conditions and Development Directions in the the Light of Regional Conditions, Rzeszów Lviv Tarnopol, Poland, Ukraine, , University of Rzeszow (Poland), University of Economics in Krakow (Poalnd), Lviv Polytechnic National University (Ukraine), Tarnopolski Instytut Społecznych i Informacyjnych Technologii (Ukraine), E. Ziemba, R. Żelazny Projects and activities for the development of the information society in Silesia. Electronic Data Interchange, Rochna/Łódź, Poland, , Lodz University of Technology (Poland), University of Computer Science and Skils in Lodz (Poland), E. Ziemba Sustainable information society maturity of research. 20. Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS 2012, sekcja: Advanced Information Technologies for Management AITM 2012, Wroclaw University of Technology, System Research Institute Polish Academy of Science (Poland), Polish Information Processing Society (Mazowsze and West Pomerania Chapters), IEEE Region 8, Computer Society Chapter Poland, Gdańsk Computer Society Chapter (Poland), Gesellschaft für Informatik (Germany), Asociación de Técnicos de Informática (Spain), Polish Society for Business Informatics (Poland), 5

6 E. Ziemba, T. Papaj Nature of the e-government and European, Polish and Silesia initiatives for the e-government development Focus on the Results as a Criterion for Excellence, Piechowice, Poland, , Wroclaw University of Economics (Poland). T. Papaj Management control in public organizations. Effective and efficient management in public administration, Dąbrowa Górnicza, Poland, , Dabrowa Gornicza City Hall (Poland), University of Economics in Katowice (Poland). T. Papaj, B. Wanic, D. Descours SEKAP as a tool for effective management in public administration. ICT in Government and Healthcare, Warsaw, Poland , Warsaw School of Economics (Poland). E. Ziemba Exemplification of e-government in Poland - current state and perspectives. 6

Dorobek naukowy. ewa.ziemba@ue.katowice.pl. https://www.researchgate.net/profile/ewa_ziemba

Dorobek naukowy. ewa.ziemba@ue.katowice.pl. https://www.researchgate.net/profile/ewa_ziemba Wydział Finansów i Ubezpieczeń Samodzielny Zakład Informatyki Gospodarczej Dorobek naukowy Imię i Nazwisko: Ewa Ziemba Tytuł i stopień naukowy: prof. UE dr hab. E-mail: Website: ewa.ziemba@ue.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics Military University of Technology ANNUAL REPORT 2012

Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics Military University of Technology ANNUAL REPORT 2012 Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics Military University of Technology ANNUAL REPORT 2012 Warsaw Poland 2013 Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics

Bardziej szczegółowo

Current Academic Positions Research assistant, Research Team on Comparative Analysis of Social Inequality (CASIN),

Current Academic Positions Research assistant, Research Team on Comparative Analysis of Social Inequality (CASIN), ANNA BACZKO DOMBI Institute of Philosophy and Sociology Polish Academy of Sciences 72 Nowy Świat, 00 330 Warsaw, Poland Phone: +48 22 657 27 55 Institute of Sociology University of Warsaw Karowa 18, 00

Bardziej szczegółowo

Wojciech Rafał Wiewiórowski

Wojciech Rafał Wiewiórowski Curriculum Vitae Personal information First name(s) / Surname(s) Nationality Wojciech Rafał Wiewiórowski Polish Date of birth 13 June 1971 Gender Male Work experience Dates 1995-2000 Occupation or position

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5 Attachment 5

ZAŁĄCZNIK 5 Attachment 5 ZAŁĄCZNIK 5 Attachment 5 List of published scientific publications or creative professional works and information about the teaching achievements, scientific cooperation and popularization of science.

Bardziej szczegółowo

Publikacje w latach 1999-2008 prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki

Publikacje w latach 1999-2008 prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki Publikacje w roku 2008 1. Zarządzanie PWE Warszawa 2008 2. MIS Systemy informatyczne zarządzania Placet 2008 3. Virtual Technologies Concepts, Methods, Tools and Applications [ed] Information Science Reference,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE December 2012

CURRICULUM VITAE December 2012 CURRICULUM VITAE December 2012 Personalia Name: Piotr Matczak Work Address: Institute of Sociology, Adam Mickiewicz University Szamarzewskiego 89c 60-568 Poznań, Poland Work Phone: +48 61 8292 263 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii

Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii Department Faculty member Author (Authors) Publication title Publication name Publisher Place of publishing Year The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz A., Makowska E., Przypadek

Bardziej szczegółowo

Tomasz Szapiro Skrócone CV

Tomasz Szapiro Skrócone CV www.szapiro.net 2012 1 Tomasz Szapiro Skrócone CV KONTAKT: Szkoła Główna Handlowa, Instytut Ekonometrii Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa e-mail: tszapiro@gmail.com http://www.szapiro.net WYKSZTAŁCENIE:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR 3 (51) Grudzień 2014 Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia prosimy przyjąć najgorętsze życzenia

Bardziej szczegółowo

CONFERENCE PROGRAMME Presentations Schedule

CONFERENCE PROGRAMME Presentations Schedule Wednesday, 4 June 2014 CONFERENCE PROGRAMME Presentations Schedule 10.00 Conference opening Sport-Didactic hall (building S ), room 9: - Paweł Lula Dean of the Faculty of Management of the Cracow University

Bardziej szczegółowo

Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień:

Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień: Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień: dr Krzysztof Echaust Monografia naukowa 1. Produkty strukturyzowane : konstrukcja, wycena, aspekty prawne / Bartkowiak Marcin, Echaust Krzysztof.

Bardziej szczegółowo

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics Streszczenie Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae MAREK KRÓTKIEWICZ. mkrotki@gmail.com mkrotki@math.uni.opole.pl. Artificial intelligence Software Engineering Company supervision

Curriculum Vitae MAREK KRÓTKIEWICZ. mkrotki@gmail.com mkrotki@math.uni.opole.pl. Artificial intelligence Software Engineering Company supervision MAREK KRÓTKIEWICZ PERSONAL INFORMATION Home address Dobra 3, 45-826 Opole, Poland, Telephone number +48 77 474 43 42 Mobile +48 795 041 200 Office address Opole University pl. Kopernika 11a 45-040 Opole,

Bardziej szczegółowo

KATEDRA ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU

KATEDRA ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU KATEDRA ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU WYKAZ DOROBKU PUBLIKACYJNEGO w roku 2013 PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH Część A wykazu MNiSW: 1. Basińska B., Wilczek-Rużyczka E.: The role of rewards

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Spis publikacji akademickich / List of academic publications. dr hab. Krzysztof Klincewicz

Spis publikacji akademickich / List of academic publications. dr hab. Krzysztof Klincewicz Spis publikacji akademickich / List of academic publications dr hab. Krzysztof Klincewicz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Faculty of Management, University of Warsaw List updated: September

Bardziej szczegółowo

Marek Derenowski, PhD

Marek Derenowski, PhD Marek Derenowski, PhD Adjunct dereno@amu.edu.pl Degrees: 1998 MA in English methodology, University of Warsaw MA thesis written under the supervision of prof. Maria Dakowska: Learning strategies in vocabulary

Bardziej szczegółowo

Spis treści Contents

Spis treści Contents Spis treści Contents Od Redakcji Letter from the Editor (Barbara Sosińska-Kalata)... 7 ROZPRAWY. BADANIA. M ATERIAŁY THESES. R ESEARCH. MATERIALS Barbara Sosińska-Kalata Obszary badań współczesnej informatologii

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS Tematyka prowadzonych badań naukowych W zakresie badań statutowych realizowano prace dotyczące tematu: Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach niestabilnych (ZZO), Modelowanie przepływów

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w listopadzie 2013 roku. Drodzy Czytelnicy,

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w listopadzie 2013 roku. Drodzy Czytelnicy, Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR. 1 (47) marzec 2013 Drodzy Czytelnicy, Zaproszenie do współpracy Wszystkich członków i sympatyków NTIE zapraszamy do współredakcji Biuletynu.

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy

Technologie informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 32/2011 Technologie informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy Pod redakcją naukową Ewy Ziemby Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2

Bardziej szczegółowo

BARBARA KOWALCZYK. PhD Economics, Warsaw School of Economics MA Mathematics, Warsaw University INSTITUTION

BARBARA KOWALCZYK. PhD Economics, Warsaw School of Economics MA Mathematics, Warsaw University INSTITUTION BARBARA KOWALCZYK PhD Economics, Warsaw School of Economics MA Mathematics, Warsaw University INSTITUTION Warsaw School of Economics Collegium of Economic Analysis Institute of Econometrics Division of

Bardziej szczegółowo

4. University of Lodz, Lodz, Poland, September 1982 M.A. SOCIOLOGY (Diploma with Distinction)

4. University of Lodz, Lodz, Poland, September 1982 M.A. SOCIOLOGY (Diploma with Distinction) / 1 CURRICULUM VITAE 1. Family name: KRZYSZKOWSKI 2. First names: JERZY FRANCISZEK 3. Date of birth: 29.10.1958 4. Nationality: POLISH 5. Civil Status: MARRIED WITH CHILDREN 6. Education: Institution from

Bardziej szczegółowo

econstor Risk sensitivity indicator as correction factor for cost of capital rate zbw www.econstor.eu

econstor Risk sensitivity indicator as correction factor for cost of capital rate zbw www.econstor.eu econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Grzegorz

Bardziej szczegółowo