Produkt - definicja. Strategie produktowe. Strategie produktowe ZARZĄDZANIE MARKETINGOWO - LOGISTYCZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Produkt - definicja. Strategie produktowe. Strategie produktowe 2010-11-21 ZARZĄDZANIE MARKETINGOWO - LOGISTYCZNE"

Transkrypt

1 Analiza sytuacji marketingowej Etap I Gdzie teraz jesteśmy? - Audyt marketingowy - Analiza SWOT - Analizę konkurencji - Analiza zachowania konsumentów Formułowanie strategii marketingowej Etap II Gdzie chcemy być? - Misja i cele marketingu - Analiza otoczenia - Segmentacja rynkowa - Rynek docelowy - Analiza portfelowa - Analiza Portera Rodzaje strategii marketingowej ZARZĄDZANIE MARKETINGOWO - LOGISTYCZNE Etap III Etap IV Jak tam dojdziemy? Który sposób jest najlepszy? - Strategie produktowe - Strategie segmentacji - Strategie cenowe - Strategie dystrybucji - Strategie promocji - Strategie międzynarodowe Kryteria finansowe wyboru strategii marketingowej Strategia produktu i ceny Etap V Jak zwiększyć pewność realizacji? Wdrażanie i kontrola strategii marketingowej Operacyjny plan marketingowy Produkt - definicja Strategie produktowe W ujęciu marketingowym produktem jest jakikolwiek zbiór korzyści (użyteczności) zaoferowanych na rynku w taki sposób, by został on zauważonym, zaakceptowany i nabyty w celu zaspokojenia określonej potrzeby. Działania marketingowo-logistyczne w zakresie produktu powinny polegają na: rozwoju produktu analizie marki analizie jakości Zarządzaniu zakupami (marketing zakupów) Strategie produktowe Strategie w poszczególnych cyklach życia produktu 1

2 Badania podstawowe Wprowadzenie na rynek Rozwój produktu Cykl życia produktu Identyfikacja cyklu życia produktu innowacje produktowe Inwestycje Zwrot nakładów Badania i rozwój Badania stosowane Wzrost Tworzenie zapotrzebowania zysk Dojrzałość Efekty konkurencji Ograniczenia wielkości rynku sprzedaż punkt załamania Spadek sprzedaży Pojawienie się atrakcyjniejszych produktów Nowe gusta i trendy Czas Wyszczególnienie Wprowadzenie Wzrost Dojrzałość Spadek Sprzedaż niewielka, powolny wzrost szybki wzrost Zyski ujemne lub brak rosnące szczyt sprzedaży i wolny spadek wysokie, ale powoli się stabilizują lub maleją spadek niskie lub zerowe Konkurenci brak lub niewielka rosnąca liczba intensywna ograniczona Produkt Cena Dystrybucja Promocja jeden standardowy, ograniczony asortyment wysoka ograniczona, kształtująca się informująca o istnieniu produktu ulepszony niższa, przenikania na rynek intensywna nakłaniająca, wyróżniająca zróżnicowany, pełna gama modeli niższa, cena konfrontacji lub przebicia konkurencji bardzo intensywna przypominająca, podkreśla dodatkowe korzyści adaptowany do malejącego popytu najniższa selektywna, usuwanie niezyskownych kanałów minimalna Cykle życia różnych produktów są zróżnicowane i zależne od: ewolucji potrzeb konsumentów, poziomu kosztów i cen na rynku, akceptacja produktu przez dany rynek, łatwość wejścia na dany rynek nowych, konkurencyjnych wyrobów, stopnia wzrostu dochodów nabywców, nasycenia rynku danym produktem, tempa wzrostu technicznego. Innowacje Praktyczne zastosowanie jakiejś twórczej idei, przekładane na zwiększenie sprzedaży lub zmniejszenie kosztów, z dnia na dzień staje się coraz bardziej istotnym czynnikiem rozwoju, ponieważ firmy muszą stawić czoło wzrastającej konkurencji coraz potężniejszych, bardziej kompetentnych i lepiej zarządzających rywali. Ocena nowości innowacji Rynek Produkt lub technologia znany nieznany znany koncentracja Ryzyko technologiczne nieznany Ryzyko handlowe dywersyfikacja 2

3 Analiza nowości produktu Produkty nowe na świecie 10 % Nowe linie produktowe 20 % Uzupełnienia istniejących linii produktowych Udoskonalenia istniejących produktów 26% 26 % Produkty repozycjonowane 7 % Produkty redukujące koszty 11 % Warunki opłacalności innowacji produktowych Gwarancja zbytu nowego produktu i zapewnienie zysku. Dostateczne informacje o rynkach zbytu i przyszłych nabywcach, a także o zamierzeniach konkurencji. Realistyczna ocena sposobu wprowadzenia produktu na rynek oraz możliwości jego reklamy. Uwzględnienie szans, ryzyka i czasu oraz możliwości utrwalenia się wyrobu na rynku. Przykład siatki selekcji nowych produktów Wskaźniki atrakcyjności Oceny Bardzo dobra dobra słaba Bardzo słaba Trend rynkowy Pojawiający sie rosnący stały spadający Cykl życia produktu > 10 lat 5 10 lat 3 5 lat 2 3 lata Tempo dyfuzji Bardzo szybkie szybkie powolne Bardzo powolne Wolumen rynku > T T T < 1000T Wartość rynku 1 mld 0,5 1 mld 0,1 0,5 mld < 100mln Potrzeby nabywców Nie zaspakajane Słabo zaspakajane Stosunek dystrybucji Potrzebne wsparcie reklamą Dobrze zaspakajane Bardzo dobrze zaspakajane entuzjastyczny pozytywny Z rezerwą Niechętny słabe umiarkowane poważne Silne Dostęp do rynku Bardzo łatwy łatwy trudny Bardzo trudny Wskaźniki konkurencyjności Atrakcyjność produktu Wyróżniająca się cecha Siła konkurencyjności Okres zachowania wyłączności na rynku Kompatybilność z istniejącymi produktami Poziom cen Dopasowanie do istniejących sieci dystrybucji Możliwości personelu sprzedaży Poziom jakości produktu Oceny Bardzo dobra dobra słaba Bardzo słaba Bardzo wysoka wysoka umiarkowana Słaba wyjątkowa znacznie wyróżniająca się Słabo wyróżniająca się Bardzo słaba słaba wysoka > 3 lata 1 3 lata < 1 rok Bardzo dobra dobra słaba Cena niższa Pełne dopasowanie Cena trochę niższa Łatwe dopasowanie Cena taka sama jak innych produktów Trudne dopasowanie Bardzo dobre dobre słabe Zdecydowanie wyższy Produkt taki jak inne Bardzo wysoka < 6 miesięcy Bardzo słaba Cena wyższa Nowa sieć Bardzo słabe wyższy Taki sam niższy Klienci nowych produktów Strategie produktowe Strategia marki 3

4 Definicja marki nazwa, pojęcie, znak, symbol, rysunek lub kombinacja tych elementów stworzona bądź opracowana w celu oznaczenia produktu lub usługi oraz jego odróżnieniu od oferty konkurentów. Ta część marki, która jest prawie chroniona i stanowi wyłączną własność jednego sprzedawcy nazywa się znakiem towarowym. Należy tu podkreślić fakt, że nie wszystkie marki są znakami towarowymi, natomiast wszystkie znaki towarowe są markami. Skojarzenia związane z marką Tożsamość marki ujmowana jest jako zbiór skojarzeń związanych z marką w świadomości nabywców w pożądany sposób postrzegania marki, kreowanej przez sponsora marki. Wizerunek marki ujmowany jako subiektywny obraz marki w świadomości nabywcy Cztery wymiary znaczeniowe marki Cechy dobrej nazwy marki Cechy. W pierwszym rzędzie marka przynosi skojarzenia z cechami produktu. Mercedes - dobre wykonanie, solidna konstrukcja, trwałość, wysoki prestiż, szybkość, wysoka cena i duża wartość Korzyści. Cechy muszą być więc przedstawione jako funkcjonalne lub emocjonalne korzyści dla nabywców. Na przykład cecha trwałość może oznaczać korzyść funkcjonalną dla klienta: Nie będę musiał kupować nowego samochodu co parę lat Wartości. Marka może wyrażać wartości wyznawane przez nabywców. Nabywcy mercedesa cenią sobie wysoką jakość, bezpieczeństwo oraz prestiż. Osobowość. Marka wyraża również osobowość. W badaniach motywacyjnych respondentom często jest zadawane pytanie: gdyby marka X mogła być osobą, to kim powinna być?. W przypadku Mercedesa osoba ta mogłaby być wizualizowana jako zamożny biznesmen w średnim wieku. Krótka i prosta Łatwa do rozpoznania i zapamiętania Przyjemna w brzmieniu i odczytaniu, łatwa do zapisania Sugerująca w miarę możliwości korzyści związane z produktem Łatwa do zastosowania we wszystkich nośnikach promocji i reklamy (zwłaszcza na plakatach i w telewizji) Łatwa do wykorzystania na opakowaniu i etykiecie Kojarząca się ze współczesnością Wymawiana i zapisywana w jeden nie budzący wątpliwości sposób Korzyści wynikające ze stosowania znaku towarowego z punktu widzenia producenta Korzyści wynikające ze stosowania znaku towarowego z punktu widzenia konsumenta ochrona szczególnych cech produktu przed naśladownictwem (znak handlowy), podtrzymywanie lojalności klientów, wspomaganie segmentacji rynku, oddziaływanie na image firmy Utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu cen Różnicowanie produktu Kontrola rynku Zakupy stają się prostsze Zapewnienie dobrej jakości produktu Zapewnienie porównywalnej jakości Wygoda zakupów Produkty markowe są stale udoskonalane jakościowo w celu zachowania silnej pozycji 4

5 czas Przykład ilustrujący zmiany podejścia do roli marek Rodzaje lojalności Wzrost konkurencji producentów zagranicznych KZKS Włocławek Zmiana nazwy Wzrost znaczenia konkurentów krajowych: Amino i Winiar Konto bankowe Delekty Lojalność rzeczywista występuje wtedy, kiedy dana marka produktu jest uznawana przez nabywców przez najlepszą z istniejących marek oraz w pełni zaspokaja ich aspiracje. Zmiana marki produktu oznaczałaby w tej sytuacji zamieszanie stopnia zaspokojenia tych aspiracji. Lojalność zwyczajowa kształtuje się na tle nawyków i przyzwyczajeń nabywców w procesach dokonywania zakupu produktów. Nabywcy z przyzwyczajenia preferują daną markę produktu, chociaż nie uznają, że jest to marka idealna. Lojalność wymuszona kształtuje się pod wpływem jej wymuszenia przez czynniki zewnętrzne. Nabywca byłby skłonny zmienić markę produktu, jednakże nie czyni on tego., gdyż inna marka byłaby dla niego zbyt kosztowna lub jest dla niego niedostępna w miejscach, których dokonuje zazwyczaj zakupu produktów. Funkcje marki Rozwój marki Funkcję identyfikacyjna -odróżnianie danego produktu od dóbr i usług konkurencyjnych; Funkcję gwarancyjną - producent zobowiązuje się do utrzymania jakości produktu na odpowiednim poziomie; Funkcję promocyjną - marka powinna być stosowana przez przedsiębiorstwo jako element procesu komunikowania się firmy z rynkiem, również poprzez działania promocyjne; Konsument wejście Wartości Postawy Wiara w skuteczność Cechy Korzyści Postrzeganie Potrzeby i chęci Wartość marki Rdzeń Zakres wartości dodanej Ogólna oferta Rdzeń Produkt Marketing wejście Wiadomość towarzysząca zmianą Reputacja producentów Korzyści Pozycjonowanie Cechy, wzór, jakość, korzyści Rozwój nowego produktu Koncepcje zachowania w zakresie nadawania znaków towarowych: oferowanie produktów z własnym znakiem towarowym (marka producenta), wprowadzanie na rynek produktów ze znakami licencjonowanymi, sprzedaż produktów pośrednikom, którzy nadają im własne znaki towarowe (tzn. znaki prywatne - marki pośrednika), wytwarzanie jednych wyrobów z własnym znakiem oraz sprzedawaniu innych wyrobów ze znakami prywatnymi. Ustalając nazwę marki najczęściej wykorzystuje się: Nazwisko Nazwę miejsca Terminy antyczne Terminy obcojęzyczne Skróty Sztucznie utworzone skróty Opis produktu 5

6 Wybór strategii marki 1) Marka indywidualna 2) Marka rodzinna 3) Marki łączone 4) Rozszerzenie marki Strategie produktowe Jakość Analiza jakości Jakość jako czynnik trwałego przywiązania klientów Jakość jest to osiągnięty przez przedsiębiorstwo lub organizację poziom zaspokojenia wymagań klienta, w stopniu co najmniej zadowalającym (Normy ISO). jakość 1. stopnia jakość produktu jakość serwisu jakość 2. stopnia jakość kontaktu jakość komunikacji zadowolenie klienta stworzenie więzi z klientem kupujący (client) stały klient (customer) adwokat (advocate) szansa na wyróżnienie sie w stosunku do konkunrecji Składniki jakości produktu Ocena produktu lub usługi Dodatkowe właściwości Zgodność Niezawodność Trwałość Dostępność usług Wygląd lub estetyka Postrzegana jakość Zdolność produktu do wypełniania swoich podstawowych funkcji Wachlarz innych zalet, jakie produkt oferuje oprócz swoich podstawowych funkcji Zbieżność z normami i standardami odpowiadającymi konkretnym poziomom doskonałości Brak wad lub wadliwego funkcjonowania w określonym przedziale czasowym Długość życia produktu lub częstotliwość użycia produktu zanim ulegnie zniszczeniu Zasięg, szybkość i poziom usług oferowanych przed, w czasie i po nabyciu Wzornictwo, wygląd, kolor, smak, itd.. produktu Reputacja lub postrzegany wizerunek produktu lub marki Strategia poprawy jakości Przeprowadzenie wszechstronnej analizy przypadków kwestionowania jakości produktów i diagnoza przyczyn i miejsc, w których pojawiają się błędy Ustalenie sposobów naprawy występujących błędów, kosztów napraw, termonów i osób odpowiedzialnych za ich przeprowadzenie Przekształcenie programu poprawy jakości w strategię, obejmującą cele i harmonogram ich realziacji 6

7 Marketing zakupów Strategie produktowe Marketing zakupów Działanie przedsiębiorstwa zmierzające do dokonania najkorzystniejszych zakupów potrzebnych mu dóbr produkcyjnych oraz uzyskania wpływu na procesy zachodzące na rynkach produktów stanowiących podstawę jego zasilania Zarządzanie materiałami - zarządzanie procesem zakupu Można wyróżnić następujące etapy procesu zarządzania zakupem, umożliwiające jego maksymalną efektywność: 1. Określenie typu zakupu (nowość, ponowienie); 2. Określenie niezbędnego poziomu nakładów (czasu i informacji); 3. Realizacja procesu zakupu (może być prosta ale i złożona); 4. Ocena efektywności procesu zakupu (etap kontrolny); Zarządzanie materiałami Wiele firm odnoszących sukcesy dostrzegło kluczową rolę, jaka odgrywa zaopatrzenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw, a także fakt, iż współpraca z dostawcami/sprzedawcami stanowi istotną część skutecznych strategii zaopatrzenia. Odnosi się to zwłaszcza do firm, które zmniejszają liczbę swoich dostawców, często z jednoczesnym wdrożeniem programów kompleksowego zarządzania jakością (TQM) lub systemów just-in-time (JIT) w produkcji i zapasach. Zarządzanie materiałami cechy Strategia zatrudniania mniejszej liczby sprzedawców często oznacza zawarcie sojuszu lub nawiązania partnerstwa z wybranymi dostawcami/sprzedawcami, co wynika z potrzeby zapewnienia przez cały czas odpowiedniej podaży wysokiej jakości materiałów po optymalnym łącznym koszcie zakupu. Zarządzanie materiałami Związki z dostawcą przyczyniają się do budowania przewagi konkurencyjnej firmy już na etapie zaopatrzenia, niezależnie od tego, czy przewaga ta opiera się na niskich kosztach, zróżnicowaniu czy na orientacji firmy na obsługę wybranej niszy rynkowej. Dlatego też program zarządzania zaopatrzeniem powinien pracować na taką przewagę konkurencyjną, jaką firma próbuje zdobyć na swoim rynku. 7

8 Zarządzanie materiałami - kryteria wyboru dostawcy Jakość (TQM) Zarządzanie materiałami - cena zakupu Hierarchia metod pomiaru cen Niezawodność (element programu kompleksowego zaradzania jakością) Potencjał (obiekty produkcyjne danego dostawcy i ich zdolności/umiejętności techniczne, zarządcze i organizacyjne oraz sterowanie produkcją) Kondycja finansowa (niestabilna sytuacja finansowa dostawcy stwarza niebezpieczeństwo zakłócenia regularnej, długoterminowej obsłudze) Pożądane cechy (czynniki, które mogą z określonych powodów wpłynąć na wybór dostawcy usystematyzowane według przyjętej logiki) Lokalizacja dostawcy (należy określić kryteria) Znaczenie czynników wpływających na wybór dostawcy (powinno wynikać z przyjętej strategii firmy =>strategii zaopatrzenia =>) Poziom operacyjny Poziom taktyczny Poziom strategiczny Najniższa cena podstawowa/jednostka Najniższy koszt dostawy wraz z wyładunkiem Najniższy koszt całkowity firmy Najniższy koszt całkowity firmy w całym łańcuchu dostaw Najwyższa wartość całkowita zaoferowana ostatecznemu klientowi ostatniej firmy w łańcuchu dostaw Kryteria wyboru dostawcy Zarządzanie materiałami koszty - operacyjno/logstyczne Czynniki wymierne Oferowana lub wynegocjowana cena Lokalizacja sprzedawcy Termin dostawy Czynniki częściowo wymierne Warunki reklamacji, Warunki gwarancji Warunki płatności Możliwości korekty umowy Czynniki niewymierne Jakość wyrobów Opinia dostawcy (ogólna i specjalistyczna) Znajomość dostawcy Możliwość oddziaływania na dostawcę Koszty przyjęcia (odbioru) i przygotowania do użytku (koszty przepływu miedzy przyjęciem produktu a rozpoczęciem procesu wytwarzania); Koszty związane z wielkością partii dostawy bezpośrednio wpływają na zapotrzebowanie na przestrzeń magazynową, niezbędne manipulacje, cenę jednostkową dostarczanych dóbr i związane z tym przepływy pieniężne. Są to główne koszty zapasów. Koszty produkcji są wynikiem różnego oddziaływania dostawców pozornie podobnych surowców. Koszty logistyczne są ważne zarówno w górnej jak i w dolnej części strumienia procesu przepływu. (koszty związane z wagą, objętością, kształtem) Inne czynności związane z zarządzaniem materiałami Magazynowanie (wymagane obiekty); Planowanie i sterowanie produkcją; Transport zaopatrzeniowy; Odbiór materiałów Kontrola jakości; Gromadzenie i usuwanie odpadów Pytania, na które powinna odpowiedzieć nasza strategia zakupów (1) Co i w jakich ilościach zamierzamy kupować w poddawanym strategicznym rozważanym okresie? Czy i jakie oznacza to zmiany w dotychczasowej strukturze przedmiotowej naszego zaopatrzenia? Czy nie zachodzi potrzeba zmian konstrukcyjnotechnologicznych lub zmian w organizacji produkcji przez służby zajmujące się marketingiem zakupów i zakupem? Czy to co kupujemy, lub zamierzamy kupować, może być produkowane przez nas lub w zależnych od nas firmach (make or buy) 8

9 Pytania, na które powinna odpowiedzieć nasza strategia zakupów (2) Czy to, co zamierzamy kupować, zwłaszcza jeśli jest związane z inwestycjami lub produkcją krótkotrwałą, nie lepiej wziąć w leasing? Czy możemy zwiększyć naszą siłę oddziaływania na dostawców przez koncentrację zamówień dzięki centralizacji zaopatrzenia? Jaką przyjmujemy politykę tworzenia i utrzymywania zapasów materiałowych jako jednej z podstaw pertraktacji z dostawcami? Jakie warunki dotyczące wielkości i terminowości partii? Jak ścisła powinna być współpraca z naszymi dostawcami i jakie mają być powiązania naszego systemu z ich. Jak oceniamy ryzyko zakłóceń zakupów? Strategie ceny Cena Znaczenie ceny Cena jest jedynym elementem marketing mix tworzącym przychody. Pozostałe elementy (produkt, dystrybucja i promocja) tworzą tylko koszty. Cena jest również jednym z najbardziej elastycznych elementów marketing mix, który może być zmieniony szybko w przeciwieństwie do cech produktu, czy rozwiązań w zakresie dystrybucji Cena produktu lub usługi określa popyt na te dobra, przesądza o konkurencyjności danego produktu i pozycji firmy w danym segmencie rynku. Zdaniem H. Simon cena oraz użyteczność są filarami każdej transakcji ekonomicznej. Klient zakupi produkt tylko wtedy, kiedy: użyteczność netto = użyteczność cena jest dla niego dodatnia, tzn. gdy musi przeznaczyć mniej na uzyskanie określonej użyteczności, niż miałoby to miejsce przy nabyciu innego produktu"[1]. [1] H. Simon: Zarządzanie cenami. (PWN) Warszawa 1996, s. 15. Powiązanie funkcji cen z celami przedsiębiorstwa Osiąganie założonego zysku Zwrot nakładów Wzrost sprzedaży Udział w rynku Stabilizacja cenowa Konkurencja cenowa Procedura ustalania cen: 1. Wybór celu strategii cenowej 2. Ustalenie wielkości popytu 3. Analiza związków pomiędzy popytem, kosztami i zyskiem 4. Analiza ofert konkurencji 5. Wybór metody ustalania ceny 6. Wybór ceny końcowej 9

10 Wybór celu strategii cenowej Przyczyny Cel przedsiębiorstwa Cel Marketingowy Nasycenie chłonnego rynku Zwiększenie masy zysku Zwiększenie wykorzystania zdolności produkcyjnych Potrzeby finansowe Rozwój w przyszłości Potrzeby inwestorów Siła konkurentów Kontrola cen przez państwo Maksymalizacja sprzedaży Udział w rynku Maksymalizacja zysku krótkookresowego Maksymalizacja zysku długookresowego Osiągnięcie zwrotu nakładów Stabilność na rynku Image firmy Wielkość sprzedaży Wielkość zysku Status Quo Ustalenie wielkości popytu - Firma dokonuje oszacowania popytu i możliwych do sprzedania ilości po konkretnych cenach. Wrażliwość klientów na cenę jest mniejsza: im bardziej unikatowy jest produkt; gdy są mniej świadomi istnienia substytutów; gdy nie mogą łatwo porównać jakości z substytutami; im mniejszą część ich dochodu stanowi wydatek na dane dobro; im mniejszy jest wydatek w stosunku do całkowitego kosztu zakupu dobra finalnego; jeśli część kosztów jest ponoszona przez kogoś innego; gdy produkt jest używany wraz z innymi zakupionymi wcześniej; gdy produkt jest wyższej jakości, niesie za sobą więcej prestiżu lub jest bardziej ekskluzywny; kiedy nie mogą przechowywać produktu. Elastyczność cenowa popytu Związek pomiędzy ceną a liczbą sprzedanych jednostek produktu. Jeżeli zmiana ceny powoduje znaczące zmiany w sprzedaży to popyt jest elastyczny Jeżeli zmian ceny ma niewielki albo żaden wpływ na popyt to jest on nieelastyczny Zasady obliczania elastyczności cenowej popytu Cenowa elastyczność popytu równa jest procentowej zmianie ilości zakupionego produktu (I) podzielonej przez procentową zmianę cen (C). Cep = I(%) : (C(%) Na zmniejszanie elastyczności cenowej popytu mają wpływ: Elastyczność popytu brak (niewielka liczba) substytutów danego produktu, lub brak (mała liczba) konkurencji; wolna reakcja klientów na wzrost ceny; powolna zmiana nawyków przez nabywców odnośnie kupowania; przeświadczenie o tym, że wzrost cen jest usprawiedliwiony wzrostem jakości, inflacją C2 Cena C1 Energia elektryczna popyt nieelastyczny C2 Cena C1 Samochody osobowe Popyt elastyczny I2 I1 Licz ba jednostek produktu I2 I1 Liczba jednostek produk tu 10

11 Analiza związków pomiędzy popytem, kosztami i zyskiem Koszty stałe - nie zmieniają się wraz z wielkością produkcji i przychodów ze sprzedaży (np. czynsz, oprocentowanie kredytów, pensje dyrektorów) Koszty zmienne - zmieniają się bezpośrednio wraz ze wzrostem produkcji (np. materiały zużyte do produkcji) Koszty całkowite suma kosztów stałych i zmiennych dla danego poziomu produkcji Analiza ofert konkurencji Popyt na rynku ustala górną granicę ceny, koszty jej dolną granicę, natomiast koszty, ceny i przewidywane reakcje konkurencji pomagają firmie określić na jakim dokładnie poziomie ustalić ceny. Firma musi traktować koszty konkurencji jako punkt odniesienia dla swoich kosztów. Musi też znać jakość i cenę produktów oferowanych przez konkurencję. Wybór metody ustalania ceny Kształtowanie cen na podstawie popytu (orientacja popytowa) kształtowania ceny oparte na kosztach produkcji (orientacja kosztowa) Metoda postrzeganej wartości Ustalanie ceny metodą naśladownictwa Ustalanie ceny metodą przetargu utajonego Kształtowanie cen na podstawie popytu (orientacja popytowa) Oznacza, że punktem wyjścia do ustalania ceny jest już istniejący popyt na dany produkt [1]. Podstawy kształtowania cen odwołują się do popytu na rynku. Przyjmuje się, że popytowa formuła cen jest związana z szukaniem odpowiedzi na pytanie: ile klient jest skłonny zapłacić za dany produkt lub usługę? [2] [1] Zob. A. Gwiazda: Ustalanie cen. Marketing w Praktyce 1/1998, s. 57. [2] Patrz: J. Glinka: Ceny jako element marketingu mix. (w: praca zbiorowa pod red. J. Pindakiewicza, Podstawy marketingu, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa) Warszawa 1997, s. 171 i dalsze. Technika popyt minus Dynamiczna analiza progu rentowności Przyjmuje, że cena dla ostatecznego nabywcy wyznaczona jest na podstawie badań popytu. Następnie oblicza się maksymalny koszt, jaki może ponieść przedsiębiorstwo. W tym celu stosuje się wzór: C( 100 M) K 100 gdzie: K maksymalny koszt, C-cena dla ostatecznego nabywcy, M- marża liczona od ceny. Jest techniką umożliwiającą wyznaczenie ceny, która powinna zapewnić przedsiębiorstwu osiągnięcie najwyższego zysku. Najwyższa sprzedaż nie zawsze bowiem zapewnia maksymalny zysk. W technice tej bada się różne poziomy cen oraz wielkość sprzedaży przy każdym poziomie cen. Na tej podstawie określa się możliwy do osiągnięcia zysk, który stanowi kryterium wyboru. 11

12 Dynamiczna analiza progu opłacalności. Cena Popyt Przychód ze Koszty Koszty Koszt sprzedaży stałe zmienne całkowity Zysk Kształtowania ceny oparte na kosztach produkcji (orientacja kosztowa). Przy orientacji tej w skład ceny wchodzą dwa elementy: koszt wytworzenia oraz narzut, określony jako pewien procent kosztu. Zadaniem pierwszego elementu jest uzyskanie zwrotu poniesionych nakładów związanych z danym produktem, a drugiego zapewnienie przedsiębiorstwu zysku. Przykładami technik ustalania cen, odpowiadającymi tej orientacji są: technika koszt plus, koszt plus opłata oraz analiza progu rentowności. Technika koszt plus Technika koszt plus opłata Cena jest sumą kosztów oraz narzutu określanego jako pewien procent kosztu. Można to wyrazić wzorem: Cj KCj a KCj Stanowi pewna odmianę techniki koszt plus. Do kosztów dodaje się tu pewna stałą opłatę (S), jednakową dla wszystkich produktów. Cenę oblicza się według wzoru: Cj KCj S gdzie: Cj cena jednostkowa, KCj całkowity koszt jednostkowy, a narzut określony jako procent kosztu. gdzie: Cj cena jednostkowa, KCj całkowity koszt jednostkowy, S stały narzut. Analiza progu rentowności Graficzne wyznaczenie progu rentowności. Przychód ze sprzedaży (break even point BEP) stanowi pomocny instrument umożliwiający wyznaczenie liczby produktów, którą firma musi sprzedać, aby pokryć całkowite koszty. Próg rentowności to wielkość sprzedaży, przy której firma nie ponosi strat, ale również nie osiąga zysku. Na podstawie równania oblicza się próg rentowności w wyrażeniu ilościowym: K S BEP c kz j j K s P MC Wartość sprzedaży Koszty Zysk S=Pxcj Kc=Ks + Pxkzj Koszty całkowite Koszty zmienne BEP próg rentowności (ilościowy), KS koszty stałe, cj cena jednostkowa, kzj jednostkowy koszt zmienny, P ilość sprzedanych produktów, MC marża brutto. Strata Próg rentowności - ilościowy (BEP) Wielkość produkcji i sprzedaży Koszty stałe 12

13 Metoda postrzeganej wartości Ustalanie ceny metodą według wartości MOTTO: więcej za więcej Cena ustalana tą metodą ma za zadanie uchwycić postrzeganą przez nabywców wartość. Dlatego też koszty produkcji nie stanowią kluczowego zagadnienia. Metoda postrzeganej wartości, dobrze współgra z procesem pozycjonowania produktu na rynku. MOTTO: więcej za mniej Ustalenie niskiej ceny za produkty wysokiej wartości. Niska cena zapewniająca dużą liczbę nabywców powinna być skutkiem obniżenia kosztów własnych ale bez szkody dla jakości produktu. WADĄ tej metody są trudności w precyzyjnym ustaleniu jak rynek postrzega wartość danej oferty. Ustalanie ceny metodą naśladownictwa Ustalanie ceny metodą przetargu utajonego Ustalanie ceny w największym stopniu opiera się o wysokość cen konkurencji, mniejszą wagę stanowią zagadnienia popytu i kosztów. Metoda naśladownictwa stosowana jest tam gdzie koszty są trudne do oszacowania lub reakcji konkurencji nie są pewne. Konkurencyjne ustalanie cen jest tam, gdzie firmy ubiegają się o kontrakt. Firma uzależnia swoją cenę głównie od oczekiwań, jak konkurencja wyceni swoją ofertę niż na sztywnej relacji do kosztów lub popytu. Firma chce uzyskać dany kontrakt, a to zwykle oznacza konieczność podania ceny niższej od konkurencji. Nie mniej jednak, firma nie może ustalić ceny poniżej pewnego poziomu. Zatem, z jednej strony nie może ustalić ceny poniżej kosztów bez pogorszenia swojej sytuacji finansowej, a z drugiej strony im wyższa cena tym mniejsza szansa na zdobycie kontraktu. Wybór ceny końcowej Strategie adaptacji cen Ostateczna cena powinna: uwzględniać psychologiczne aspekty ceny ( np. cena jako wskaźnik jakości); być skoordynowana z innymi elementami marketingu mix (musi uwzględniać jakość produktu i wydatki poniesione na jego promocję); pasować do ogólnej polityki cenowej firmy; zostać zaakceptowana przez dystrybutorów, sprzedawców, konkurentów, dostawców i władze. 1. Zróżnicowanie geograficzne cen 2. Rabaty i upusty 3. Ceny promocyjne 4. Dyskryminacja cenowa 5. Wycena asortymentu produktów (produkt mix) 6. Podstępy cenowe 13

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Cena w marketingu dr Grzegorz Mazurek PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej Title of the presentation firmy na danym Date

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i istota marki

Pojęcie i istota marki Pojęcie i istota marki Marka to nazwa, symbol (znak graficzny) lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji dóbr i usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród produktów konkurencyjnych Znaczenie marki

Bardziej szczegółowo

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179 Ceny Definicja ceny cena ilość pieniądza, którą płaci się za dobra i usługi w stosunkach towarowo-pieniężnych, których przedmiotem jest zmiana właściciela lub dysponenta będąca wyrazem wartości i zależna

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska

Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska Plan prezentacji 1. Podstawowe definicje produkt, marka 2. Dwojakie spojrzenie na markę; 3. Postawa wobec marki; 4. Tożsamość marki 5. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

1. WSKAŻ POZIOMY PODEJMOWANIA DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE: 1. STRATEGICZNE 2. TAKTYCZNE 3. OPERACYJNE

1. WSKAŻ POZIOMY PODEJMOWANIA DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE: 1. STRATEGICZNE 2. TAKTYCZNE 3. OPERACYJNE PYTANIA 1. WSKAŻ POZIOMY PODEJMOWANIA DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE: 1. STRATEGICZNE 2. TAKTYCZNE 3. OPERACYJNE 2. CZY ZGADZASZ SIĘ Z TWIERDZENIEM, ŻE DECYZJE TAKTYCZNE SĄ NAJWAŻNIEJSZE DLA ORGANIZACJI,

Bardziej szczegółowo

Cztery rodzaje działań związanych z procesem planowania

Cztery rodzaje działań związanych z procesem planowania Najczęściej stosowane strategie planowania w przedsiębiorstwach handlowych Cztery rodzaje działań związanych z procesem planowania Określenie misji firmy Określenie Strategicznych Jednostek Biznesu (SJB)

Bardziej szczegółowo

Cena w marketingu. Instrument stymulowania popytu. Czynnik determinujący długofalową rentownośd firmy

Cena w marketingu. Instrument stymulowania popytu. Czynnik determinujący długofalową rentownośd firmy Cena w marketingu Instrument stymulowania popytu Czynnik determinujący długofalową rentownośd firmy Znaczenie decyzji cenowych Cena wpływa bezpośrednio na poziom popytu Cena determinuje zyskownośd działao

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Marketing. Marketing-mix. Cena w marketingu. Wykład V. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P. dr Grzegorz Mazurek.

Marketing. Marketing-mix. Cena w marketingu. Wykład V. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P. dr Grzegorz Mazurek. Marketing Wykład V dr Grzegorz Mazurek Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1)

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) ISTOTA MARKETINGU ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) MARKETING - to proces kreowania wartości na rynku Klient kupuje to co stanowi dla niego wartość. Marketing ma stworzyć takie wartości (np. renomę marki,

Bardziej szczegółowo

PRODUKT W MARKETINGU MIX

PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną

Bardziej szczegółowo

Procedura STP. Procedura STP

Procedura STP. Procedura STP Procedura STP Procedura STP Segmentacja rynku (Segmenting) Wybór rynku docelowego (Targeting) Pozycjonowanie oferty (Positioning) 2 1 SEGMENTACJA RYNKU Korzyści z segmentacji Dostosowanie produktu do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r.

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r. Marketing mix Wrocław 2013 Marketing mix Zbiór dających się sterować taktycznych instrumentów marketingowych produkt, cena, dystrybucja i promocja których kompozycję firma ustala w taki sposób, aby wywołać

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czym jest marketing? Marka. Podstawowe narzędzia marketingowe. Marketing-Mix dr Mirosława Malinowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 27 kwietnia 2015 r. Pytania na

Bardziej szczegółowo

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015 XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych Marketing relacji w usługach finansowych Etap szkolny Rok szkolny 2014/2015 Część I: Test Poniższy test składa się z 20 pytań zamkniętych zawierających cztery

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Plan wykładu Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Metoda SWOT Cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU

Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział l. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu. 1.2. Rola produktu w wymianie

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU KONKURENCJA W HANDLU ISTOTA KONKURENCJI 2 Konkurencja w handlu i usługach jest siłą napędową rozwoju i podwyższania jakości Istotą konkurencji jest występowanie dużej liczby przedsiębiorstw na danym rynku

Bardziej szczegółowo

Wykład 7. Portfel strategiczny

Wykład 7. Portfel strategiczny Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 7 Portfel strategiczny Plan wykładu Idea portfela strategicznego Macierz BCG Macierz ADL Macierz McKinseya Model Portera Macierz Ansoffa Model

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza wykład 3

Rachunkowość zarządcza wykład 3 Rachunkowość zarządcza wykład 3 Czym będziemy się zajmować na dzisiejszych zajęciach? Analiza progu rentowności Ilościowy i wartościowy próg rentowości Marża brutto, strefa bezpieczeństwa, dźwignia operacyjna

Bardziej szczegółowo

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r.

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r. Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding Otwock, 19 października 2012r. Którą wołowinę wybierzesz? A teraz? Czym jest branding? Branding

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 4 Mierniki i wskaźniki logistyczne Dystrybucja Logistyka przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa Logistyka materiałowa Logistyka

Bardziej szczegółowo

Metody ustalania cen. Inną metodą jest ustalanie ceny na podstawie jednostkowych kosztów produkcji (koszty przeciętne całkowite) formuła koszt plus.

Metody ustalania cen. Inną metodą jest ustalanie ceny na podstawie jednostkowych kosztów produkcji (koszty przeciętne całkowite) formuła koszt plus. Metody ustalania cen Ustalanie ceny na podstawie jednostkowych kosztów produkcji y produkcji stanowią bardzo istotny element rachunku ekonomicznego firmy, gdyż informują o wartości zużytych przez firmę

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych RYNEK BUDOWLANY Przedsiębiorstwo na rynku budowlanym Orientacja rynkowa przedsiębiorstwa 1 - Dostosowanie działalności do

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

Relacje cen i dochodów

Relacje cen i dochodów Cena - określona wartość wyrażona w pieniądzu, przy której sprzedający i kupujący gotowi są do wymiany towaru, - jedyny instrument marketingu związany bezpośrednio z zyskiem przedsiębiorstwa, - ekwiwalent

Bardziej szczegółowo

Definicja i podstawowe pojęcia marketingu. Podstwawy marketingu

Definicja i podstawowe pojęcia marketingu. Podstwawy marketingu Definicja i podstawowe pojęcia marketingu Podstwawy marketingu Założenie naczelne marketingu firma utrzymuje się z klienta Nieco historii Ujęcie klasyczne Ujęcie nowoczesne odpowiednie planowanie, koordynacja

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Temat wykładu Zycie produktu Prowadzący dr Joanna Żukowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 11 kwietnia 2016r. Kompletny produkt Suma użyteczności i korzyści, jakie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne Podstawy decyzji marketingowych Marketing - studia zaoczne 1 Określenie biznesu Revlon PKP Telewizja Polska SA PWN W kategoriach produktu produkujemy kosmetyki prowadzimy linie kolejowe produkujemy i emitujemy

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Spis treści 1. Ilościowy i wartościowy próg rentowności... 2 2. Zysk operacyjny... 4 3. Analiza wrażliwości zysku... 6 4. Aneks... 8 1 1. Ilościowy

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pokonać konkurentów rynkowe strategie przedsiębiorstw

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pokonać konkurentów rynkowe strategie przedsiębiorstw Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pokonać konkurentów rynkowe strategie przedsiębiorstw Warsztaty: Niskie koszty a wysoka jakość Magda Ławicka Małgorzata Smolska Uniwersytet Szczeciński 14 kwiecień 2016

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Życie produktu Od narodzin do starzenia się produktu dr Mirosława Malinowska Akademia Ekonomiczna w Katowicach 22 marca 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 7 Polityka cenowa w turystyce dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Szczególne rodzaje cen w turystyce TARYFA cena bezwzględnie

Bardziej szczegółowo

O majątku firmy, bilansie i wynikach finansowych

O majątku firmy, bilansie i wynikach finansowych O majątku firmy, bilansie i wynikach finansowych Gospodarowanie w firmie Urszula Kazalska 1 Wydajność Ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu firmy. Firmy o niskiej wydajności przegrywają konkurencję

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA CENOWA 2.1. WYBÓR CELÓW POLITYKI (STRATEGII) CENOWEJ

POLITYKA CENOWA 2.1. WYBÓR CELÓW POLITYKI (STRATEGII) CENOWEJ POLITYKA CENOWA 1. CENA JAKO ELEMENT MARKETINGU-MIX 2. PROCES WYZNACZANIA CENY FINALNEJ 2.1. WYBÓR CELÓW POLITYKI (STRATEGII) CENOWEJ 2.2. WYZNACZENIE WIELKOŚCI POPYTU 2.3. OSZACOWANIE KOSZTÓW 2.4. ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix

Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix Psychologiczne podstawy marketingu Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix Zarządzanie, rok III Magda Andrzejczyk Joanna Bielecka Izabela Grabowska Warszawa 18.03.2014r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing: relacje z klientami Istota dr hab. Justyna Światowiec Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych (częściowych) Polskie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING)

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) dla wyższej

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych Badania i analizy rynku w działalności przedsiębiorstwa budowlanego. Potrzeby badań rynku na etapie planowania biznesu Kim

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Polityka produktu. Mgr Jolanta Tkaczyk

Polityka produktu. Mgr Jolanta Tkaczyk Polityka produktu Mgr Jolanta Tkaczyk 1 Instrumenty marketingu Instrumenty związane z produktem Instrumenty związane z dystrybucją Instrumenty związane z promocją produkt opakowanie oznakowanie cena 2

Bardziej szczegółowo

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona.

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona. BIZNES PLAN/ BIZNES CASE Czas wykonania: 2-4 tygodnie Koszt szacunkowy: w zależności od zakresu, skali projektu, informacji dostarczonych przez zamawiającego Zakres prac: 1. Streszczenie 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek PODSTAWY MARKETINGU Program zajęć Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

KROK 7. PLAN MARKETINGOWY. Jerzy T. Skrzypek

KROK 7. PLAN MARKETINGOWY. Jerzy T. Skrzypek KROK 7. PLAN MARKETINGOWY Jerzy T. Skrzypek 1 Prezentacja zawiera zasady konstrukcji planu organizacyjnego 2 Źródło: książka Biznesplan w 10 krokach W poprzedniej prezentacji: Plan organizacyjny 1 Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Produktem nazywamy wszystko, co można zaoferować nabywcom do konsumpcji /użytkowania/ lub dalszego przerobu. Oprócz rzeczy fizycznych do produktów

Produktem nazywamy wszystko, co można zaoferować nabywcom do konsumpcji /użytkowania/ lub dalszego przerobu. Oprócz rzeczy fizycznych do produktów Produktem nazywamy wszystko, co można zaoferować nabywcom do konsumpcji /użytkowania/ lub dalszego przerobu. Oprócz rzeczy fizycznych do produktów zalicza się wszelkiego rodzaju usługi, a także osoby,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa Rozdział 1. Zakupy zaopatrzeniowe 1.1. Definicja zakupów zaopatrzeniowych 1.2. Nabywcy instytucjonalni 1.3. Zakupy zaopatrzeniowe a zyskowność i wartość dodana 1.4. Ewolucja funkcji

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE MARKETINGOWE

OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA......to zespół warunków i czynników zewnętrznych, które decydują o powodzeniu lub niepowodzeniu w osiąganiu celów przedsiębiorstwa STRUKTURA UKŁADU RYNKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Cele polityki cenowej

Cele polityki cenowej DECYZJE CENOWE Cele polityki cenowej Kształtowanie poziomu sprzedaŝy, Kształtowanie poziomu zysku, Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa, Kształtowanie pozycji konkurencyjnej, Przetrwanie na rynku. 2/30

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA PRODUKTU PRODUKT POSZERZONY PRODUKT RZECZYWISTY RDZEŃ PRODUKTU. - Kształt

STRUKTURA PRODUKTU PRODUKT POSZERZONY PRODUKT RZECZYWISTY RDZEŃ PRODUKTU. - Kształt PRODUKT PRODUKT......PRODUKTEM jest wszystko, co jest oferowane na rynku, aby zaspokoić potrzeby i pragnienia konsumentów; Produktem może być dobro materialne, usługa, miejsce, osoba, organizacja, idea

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie i pozycjonowanie produktu. Jolanta Tkaczyk

Różnicowanie i pozycjonowanie produktu. Jolanta Tkaczyk Różnicowanie i pozycjonowanie produktu Jolanta Tkaczyk Różnicowanie produktu...działania zmierzające do ukształtowania znaczących różnic, pozwalających na wyróżnienie oferty przedsiębiorstwa wśród ofert

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE Czym się zajmiemy? I II III IV pomysły na własną firmę przedmiot przedsięwzięcia budowanie oferty dla klienta podmiot przedsięwzięcia rynek planowanej działalności aspekty

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15 WPROWADZENIE str. 17 Na drodze do nauki marketingu str. 17 Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie 1.

Bardziej szczegółowo

Curtis Health Caps wytwarzanie kontraktowe kapsułek miękkich

Curtis Health Caps wytwarzanie kontraktowe kapsułek miękkich Curtis Health Caps wytwarzanie kontraktowe kapsułek miękkich Historia Firmy Od 1989: produkcja i dystrybucja leków oraz suplementów diety, pod własnymi markami; lokalizacja Poznań Od 2008: produkcja kapsułek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji marketingowej

Analiza sytuacji marketingowej Analiza sytuacji marketingowej dr Bartłomiej Kurzyk OFERTA KONKURENCJI POTRZEBY KLIENTÓW ZDOLNOŚCI FIRMY 1 1. Podsumowanie wprowadzające 2. Analiza sytuacji marketingowej 3. Analiza szans i zagrożeń 4.

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet Szczeciński 31 marca 2016 r. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Marketing? Marketing wg Ph. Kotlera

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Dlaczego analiza finansowa? Główne cele marketingu kreowanie wartości dla nabywcy i akcjonariusza, co wiąże się z ponoszeniem kosztów

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA

Bardziej szczegółowo

akademia controllingu

akademia controllingu III 1 PLAN STRATEGICZNY ODDZIAŁ... Sporządzony przez... 1. Obraz przewodni Wizja, misja, zadania przedsiębiorstwa 2. Cele Na 5 lat 3. Strategie Drogi, sposoby osiągnięcia celów 4. Założenia Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Otoczenie zewnętrzne organizacji

Otoczenie zewnętrzne organizacji Analiza PEST Otoczenie zewnętrzne organizacji Otoczenie zewnętrzne to to, co znajduje się na zewnątrz niej, poza jej granicami i oddziałuje na nią Umowność rozgraniczenia organizacji i otoczenia: Otoczenie

Bardziej szczegółowo

Jolanta Kasprzyk Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu

Jolanta Kasprzyk Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu www.awans.net Publikacje nauczycieli Jolanta Kasprzyk Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu Test sprawdzający z marketingu Praca opublikowana w Internetowym Serwisie Oświatowym AWANS.NET Test sprawdzający

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski)

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) WPROWADZENIE Na drodze do nauki marketingu Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta Nowości w dziesiątej

Bardziej szczegółowo

Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach:

Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach: Macierz BCG BCG Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach: Konkurowanie w branżach o szybkim tempie wzrostu wymaga

Bardziej szczegółowo

Sekwencja decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie. Pozycjonowanie oferty rynkowej. Produkt Dystrybucja Cena Promocja. Typy preferencji nabywców

Sekwencja decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie. Pozycjonowanie oferty rynkowej. Produkt Dystrybucja Cena Promocja. Typy preferencji nabywców Sekwencja decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie Procedura STP Zasady marketingu Segmentacja Decyzje strategiczne - STP Wybór docelowego Pozycjonowanie oferty rynkowej Decyzje taktyczne marketing-mix

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Cele planowania. Forma biznesplanu

Biznesplan. Cele planowania. Forma biznesplanu Biznesplan Biznesplan jest zbiorem uporządkowanych celów i wynikających z nich zadań oraz sposobów realizacji, sporządzonym w formie pisemnego dokumentu (często tworzony w celu uzyskania zewnętrznego wsparcia

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH

MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH ZADANIE. Mamy trzech konsumentów, którzy zastanawiają się nad nabyciem trzech rożnych programów komputerowych. Właściwości popytu konsumentów przedstawiono w następującej tabeli:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk Ćwiczenia nr 11 mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia dostosowanie oferty

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i wynikami. dr Robert Piechota

Zarządzanie kosztami i wynikami. dr Robert Piechota Zarządzanie kosztami i wynikami dr Robert Piechota Wykład 2 Analiza progu rentowności W zarządzaniu przedsiębiorstwem konieczna jest ciągła ocena zależności między przychodami, kosztami i zyskiem. Narzędziem

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015 Grzegorz Karasiewicz 2 Agenda ocena pozycji konkurencyjnej Zdefiniowanie rynku odniesienia Identyfikacja konkurentów Struktura przedmiotowa podaży

Bardziej szczegółowo