Dyplom z turyzmu drogą do rozwoju małych i mikroprzedsiębiorstw. (Diploma in Hospitality & Tourism Marketing)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dyplom z turyzmu drogą do rozwoju małych i mikroprzedsiębiorstw. (Diploma in Hospitality & Tourism Marketing)"

Transkrypt

1 Firma questus Akredytowane Centrum Szkoleniowe The Chartered Institute of Marketing (CIM) w Londynie ma przyjemność zaprosić właścicieli i menedżerów małych i mikro firm z województwa małopolskiego do udziału w programie szkoleniowym na licencji CIM: Dyplom z turyzmu drogą do rozwoju małych i mikroprzedsiębiorstw (Diploma in Hospitality & Tourism Marketing) Program współfinansowany ze środków unijnych (Liczba miejsc ograniczona) Grupa A - Inauguracja kwiecień 2011 Grupa B - Inauguracja maj 2011

2 Czym jest program, który daje tytułowy dyplom z turyzmu? To certyfikowany program brytyjski na licencji największej instytucji marketingowej na świecie The Chartered Institute of Marketing, który Poszerza świadomość biznesową uczestników w zakresie możliwości rozwoju firm poprzez poprawę efektywności działania we wskazanych obszarach; Pogłębia wiedzę i umiejętności uczestników w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi poprawy sprawności działania firm sektora turystyki i czasu wolnego na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim; Ćwiczy praktyczne umiejętności zastosowania metod i narzędzi promocji, budowy relacji z klientami, wprowadzania nowych produktów na rynek, budowania marki itp. oraz pomiaru efektywności organizacji i doskonalenia tych działań na bazie zdobytej wiedzy; Pozwala na porównanie obecnych działań ze standardami rynków europejskich. Kto może uczestniczyć w programie? Do udziału w programie Diploma in Hospitality & Tourism Marketing zapraszamy: Właścicieli i pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z siedzibą w województwie małopolskim Osoby z podstawową wiedzą i doświadczeniem w zakresie funkcjonowania firmy Liczba osób z jednej firmy nie może przekroczyć dwóch osób (dotyczy to maksymalnie 2 firmy) Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń i wymagania określone we wniosku (np.: proporcja kobiet i mężczyzn) Co otrzymają uczestnicy programu? Udział w dziewięciu sesjach szkoleniowych realizowanych w soboty w jednym z hoteli w Krakowie Sesje szkoleniowe prowadzone przez konsultantów najlepszych polskich uczelni oraz certyfikowanych trenerów The Chartered Institute of Marketing w Londynie Materiały szkoleniowe oraz trzy wybrane książki ze sfery biznesu małych firm Opisy funkcjonowania innych firm i tego, jak radziły sobie z wybranymi problemami Catering i lunch w trakcie zajęć

3 Dyplom ukończenia wraz z certyfikatem Diploma in Hospitality & Tourism Marketing na licencji The Chartered Institute of Marketing Abstrakty biznesowe w wersji audio CD streszczenia najlepszych publikacji z dziedziny biznesu dla małych i średnich firm (6 tytułów) Dostęp do strony zamkniętej programu zawierającej dodatkowe materiały szkoleniowe Trzy pierwsze osoby, które zgłoszą się na program, uzyskają także zaproszenie do udziału w spotkaniu Best Practice realizowanym przez Akademię questusa. Jakie będą główne korzyści udziału w programie: Program oferuje trzy rodzaje korzyści: Korzyści związane z poszerzeniem umiejętności biznesowych i usprawnieniem funkcjonowania firmy Jak skutecznie motywować pracowników i budować ich zaangażowanie? Z jakich źródeł finansowania korzystać i jak określać poziom opłacalności inwestycji? Jak efektywnie zarządzać środkami finansowymi? Jak skutecznie planować i realizować sprzedaż? Które narzędzia promocji działają, a które to marnotrawstwo środków?... i inne Korzyści związane z praktycznym stosowaniem metod i narzędzi budowania fundamentów rozwoju małych firm Co decyduje o sukcesie firmy na rynku? Jak budować lojalność klientów i partnerów biznesowych? Czy warto inwestować w markę firmy/produktów? Jak poszukiwać pomysłów na nowe produkty i jak tworzyć te produkty? Jak zwiększać zwrot ze sprzedaży i inwestycji?... i inne Korzyści związane z budowaniem sieci partnerstwa i wymianą wiedzy Czy inni uczestnicy zmagają się z podobnymi problemami jak moja firma? Jak inni uczestnicy radzą sobie z tymi problemami? Jak inni realizują podobne działania sprzedaż, promocja, systemy wynagrodzeń itp.? Czy wspólnie z innymi możemy robić interesy?... i inne

4 Organizacja i zawartość merytoryczna programu Program obejmuje 9 sesji 16-godzinnych Każda sesja składa się z trzech części: Część 1. Wprowadzenie do problematyki Część 2. Praktyczne narzędzia i metody działania małych i mikro firm w wybranym obszarze sektora usług turystycznych i czasu wolnego Best Practice - na rynku usług turystycznych i czasu wolnego analiza przypadków Zawartość merytoryczna programu - szczegółowa tematyka poszczególnych sesji: Sesja I. Marketing a źródła sukcesu firmy wykorzystanie szans rynkowych i analizy strategicznej firmy Sesja pierwsza ma charakter wprowadzający do programu i buduje fundamenty dla tematów, zagadnień poruszanych podczas kolejnych sesji. Główny zakres tematyczny obejmuje: Zmiany współczesnego środowiska biznesu i ich wpływ na funkcjonowanie firm na rynku usług Źródła sukcesu firm i wiodące źródła przewagi rynkowej Nowa rola marketingu i podejścia do prowadzenia działań rynkowych Myślenie klientem koncepcja marketingowego prowadzenia działań rynkowych Marketing a inne sposoby rynkowego działania Proces zarządzania działaniami marketingowymi i sprzedażowymi firm Metody analizy sytuacji firmy wymiar strategiczny i operacyjny Ćwiczenie praktycznych umiejętności poszukiwania możliwości biznesowych na rynku usług turystycznych i czasu wolnego Sesja II. Budowanie wartości dla klientów cele i strategie rynkowe firm sektora usług Sesja druga będzie koncentrować się będzie na aspektach strategicznych związanych z prowadzonymi działaniami rynkowymi oraz na aspektach operacyjnych (narzędzia i metody działań marketingowych). Główny zakres tematyczny obejmuje: Źródła przewagi konkurencyjnej firm w XXI wieku Istota planowania strategicznego firm usługowych Misja, wizja firmy a zarządzanie przez wartości Cel firmy a cele finansowe i marketingowe

5 Strategia firmy a strategia marketingowa Rodzaje strategii marketingowych firmy Narzędzia wspierające proces budowania strategii rynkowej firmy Marketing typu STP Pozycjonowanie istota i kryteria wyróżniania firmy, marki i produktów Sesja III. Zachowanie klienta na rynku usług psychologia klienta na rynku usług Problematyka zachowania klientów na rynku usług turystycznych i tzw. czasu wolnego stanie się przedmiotem zainteresowania podczas spotkania trzeciego. W trakcie zajęć skupimy się na psychologicznych uwarunkowaniach zachowania nabywców i możliwościach wpływania na ich wybory i decyzje. Główny zakres tematyczny obejmuje: Psychologia klienta na rynku usług turystycznych i czasu wolnego Proces zachowania nabywców na rynku usług Czynniki kształtujące zachowanie nabywców Wybory i decyzje konsumenckie Bodźce i procesy poznawcze a działania marketingowe Motywacje nabywców Emocje w zachowaniach klientów na rynku usług turystycznych i czasu wolnego Strategie zmiany postaw i zachowań konsumentów Manipulacja i metody obrony przed nią Sesja IV. Specyfika rynku usług marketing specjalistyczny na rynku usług Czwarta sesja poświęcona będzie problematyce rynku usług i specyfice działań marketingowych i sprzedażowych na rynku usług. Główny zakres tematyczny obejmuje: Specyfika rynku usług i jej wpływ na działania rynkowe przedsiębiorstw Marketing na rynku usług Strategie i narzędzia działań na rynku usług turystycznych i czasu wolnego Jakość na rynku usług Satysfakcja i lojalność klientów istota i metody pomiaru Personel i jego rola na rynku usług Marketing wewnętrzny Warunki sukcesu na rynku usług turystycznych i czasu wolnego

6 Sesja V. Budowanie relacji z klientami metody i narzędzia budowy relacji z klientem i dostawcą Kolejna sesja skoncentruje się na niezwykle istotnym elemencie na rynku usług turystycznych i czasu wolnego budowaniu relacji z klientami. Główny zakres tematyczny obejmuje: Wartość dla klienta i wartość klienta dla firmy Korzyści i wyzwania związane z koncepcją marketingu relacji Strategie budowania relacji z klientami i partnerami biznesowymi na rynku usług turystycznych i czasu wolnego Narzędzia budowania relacji Pomiar siły i korzyści relacji z klientami Szacowanie życiowej wartości klienta Koszty pozyskania klienta możliwości redukcji Koncepcja i narzędzia CRM dla małych i mikro firm turystycznych i czasu wolnego Sesja VI. Komunikacja rynkowa narzędzia komunikacji i innowacyjność produktu Szósta sesja programu skupi się na zagadnieniach związanych z komunikacją marketingową, a także możliwości tworzenia nowych produktów i niestandardowych działań na rynku usług turystycznych i czasu wolnego. Główny zakres tematyczny obejmuje: Innowacje produktowe i procesowe na rynku usług turystycznych i czasu wolnego Kreatywność i metody poszukiwania niestandardowych rozwiązań Źródła pomysłów na nowe produkty Metody gromadzenia pomysłów na nowe produkty Proces wprowadzania nowych produktów na rynek usług turystycznych i czasu wolnego Zintegrowania komunikacja marketingowa korzyści synergii Narzędzia promocji Możliwości wykorzystania reklamy w komunikacji na rynku usług turystycznych i czasu wolnego Sprzedaż osobista Promocja sprzedaży first birds, first minute ect. czy na tym kończą się możliwości? PR na rynku usług turystycznych i czasu wolnego Ambient media i inne działania niestandardowe Internet i nowoczesne technologie w komunikacji marketingowej

7 Sesja VII. Marketing i sprzedaż w branży turystycznej, hotelarskiej i czasu wolnego narzędzia budowy i zarządzanie marką i sprzedażą Sesja VIII. Praktyczne aspekty marketingu sektora turystycznego praktyka działań marketingowych w sektorze czasu wolnego Siódma i ósma sesja będzie miała praktyczny wymiar i oparta będzie na prezentacji i dyskusji nad rozwiązaniami stosowanymi na rynku polskim i międzynarodowym w zakresie działań marketingowych. Główny zakres tematyczny obejmuje: Trendy na rynku usług turystycznych, hotelarskich i czasu wolnego Turystyka biznesowa oraz branża spotkań Sieci partnerstwa i rola działań CSR na rynku usług turystycznych i czasu wolnego Kierunki rozwoju turystyki do roku 2010 w Polsce i na świecie Strategie marki na rynku usług turystycznych i czasu wolnego Narzędzia budowania marki Branding emocjonalny i mbranding Metody sprzedaży i zarządzania sprzedażą Marketing destynacji i instytucje wspierające działania organizacji komercyjnych na rynku usług turystycznych Sesja IX. Badania na rynku usług turystycznych-metody i narzędzia badawcze oraz analiza wniosków Sesja końcowa poświęcona będzie metodom i narzędziom pozyskiwania wiedzy o klientach, konkurentach, zmianach na rynku itp. W efekcie skoncentrujemy się na procesie i instrumentach badań rynku usług turystycznych i czasu wolnego. Główny zakres tematyczny obejmuje: Informacje a decyzje rynkowe wiedzieć, aby decydować Obszary badań rynku usług turystycznych i czasu wolnego Źródła informacji pierwotne i wtórne Proces badań rynku Tradycyjne metody badań stosowane na rynku usług turystycznych i czasu wolnego - badania desk research, wywiady bezpośrednie, obserwacje, badania jakościowe i inne Współczesne badania rynku badania etnograficzne, mystery shopper, badania internetowe, badania syndykatowe, badania semiotyczne i inne Wartość informacji a koszty błędnych decyzji

8 Kto poprowadzi sesje szkoleniowe? Michał Dziekoński Absolwent Katedry Marketingu Akademii Ekonomicznej w Katowicach, the Advanced Certificate in Marketing (jako jedyny w Polsce zdał cztery egzaminy w jednej sesji) oraz programu Marketing Training w Siemens Westinghouse w Orlando (Floryda, USA). Ukończył także program szkoleniowy i studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi firmy Training Partners i szkoły GWSH. Na co dzień związany z firmą Energoserwis SA (Grupa Siemens), gdzie kieruje zespołem marketingu. Odpowiada za marketing strategiczny i marketing międzynarodowy spółki. Wcześniej pracował m.in. w firmie Hospitality Marketing Concepts Polska, pełnił też funkcję asystenta w Katedrze Badań Rynkowych i Marketingowych AE Katowice. Zawodowo zajmuje się przede wszystkim opracowywaniem strategicznych planów marketingowych, badaniami marketingowymi na szczeblu strategicznym, kontrolą eksportu oraz zarządzaniem ryzykiem strategicznym. Prowadzi szkolenia z tego zakresu, jest także autorem gry strategicznej Marketing Game oraz warsztatów z budowy planów marketingowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Jest współautorem książki Wskaźniki marketingowe, a także autorem szeregu artykułów opublikowanych w czasopismach marketingowych (m.in. w miesięczniku Marketing w Praktyce ). dr Małgorzata Grzegorczyk Adiunkt w Katedrze Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendysta programu ERASMUS - Univeristy of Jyvaskyla (Finlandia), uczestnik programu CIM Advanced Certificate of Marketing. Kierownik Podyplomowych Studiów Master of Science in Science and Technology Commercialization na licencji University of Texas, USA. Wykładowca w ramach programów menedżerskich GlobalMiniMBA organizowanych przez Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania UŁ oraz Fundacji Fundusz Inicjatyw w ramach projektów przeznaczonych dla działalności typu spin-off i spin-out. Posiada doświadczenie jako trener i nauczyciel akademicki (szkolenia dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, konferencje, zajęcia ze studentami, kursy internetowe) zdobyte m.in. na Uniwersytecie Łódzkim, University of Tampere (Finlandia), University of Aveiro (Portugalia) oraz współpracy z Instytutem Rozwoju Biznesu, Questus, PAM Centre. Autorka wielu publikacji z zakresu zarządzania relacjami z klientami, pomiarów efektywności marketingu, brandingu

9 oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu. Współpracowała z różnymi firmami zajmując się przygotowaniem materiałów szkoleniowych, analiz rynkowych, strategii rozwoju m.in. dla: Wólczanka S.A., Redan S.A., ACT Pharma, Multibank, AM w Łodzi. dr Jacek Pogorzelski Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Doktorat obronił w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Absolwent ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Posiadacz The Professional Diploma in Marketing wydanego przez The Chartered Institute of Marketing w Londynie - jako jedyny w Polsce zdał wszystkie egzaminy na najwyższą ocenę A. Wieloletni pracownik firm z branży FMCG i farmaceutycznej odpowiedzialny za zarządzanie markami. Konsultant w zakresie strategii marki, komunikacji marketingowej i efektywności marketingu. Właściciel firmy doradztwa marketingowego StratPoint. Autor artykułów na temat pozycjonowania, strategii marek oraz innych zagadnień marketingu strategicznego, współautor podręcznika Wskaźniki marketingowe pod redakcją Roberta Kozielskiego oraz książki Pozycjonowanie produktu. Eliza Puda Psycholog społeczny. Senior manager w firmie badawczej Laboratory & Co. Ma szerokie doświadczenie w obszarze badań marketingowych obejmujące testowanie komunikacji, badania wizerunku, oraz współpracę przy tworzeniu strategii marketingowych. Realizowała projekty dla największych klientów z sektora FMCG, finansów oraz mediów. Specjalizuje się w projektach szytych na miarę klienta i wykraczających poza standardowe rozwiązania. Uczestniczka i prelegentka krajowych oraz międzynarodowych konferencji branżowych (ICORIA, PTBRiO, NeuroConnections). Członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii i Global Sales Science Institute. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół ekonomii behawioralnej i consumer since. W wolnych chwilach przerabia i ozdabia stare przedmioty nadając im nowego ducha, a kiedy tylko pogoda pozwoli żegluje lub jeździ na snowboardzie.

10 Kinga Religa Absolwentka Katedry Marketingu Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od początku kariery zawodowej związana z reklamą. Pracuje w agencji reklamowej Business Consulting w Katowicach, gdzie kieruje zespołem odpowiedzialnym za opracowanie strategii i realizację projektów kampanii promocyjnych dla kluczowych klientów agencji. Pracowała m.in. dla takich marek jak: Tyskie, Ustronianka, Roleski, Śląskie Wesołe Miasteczko. Zaangażowana w przedsięwzięcia związane z promocją miast i regionów oraz marketingiem politycznym. Autorka kilku regionalnych kampanii wyborczych oraz kampanii promującej turystykę na Dolnym Śląsku. Pasjonatka marketingu sportowego, także z uwagi na pozazawodowe zainteresowania. Jest wykładowcą w podyplomowym Studium PR i Reklamy przy Uniwersytecie Śląskim. Prowadziła kurs reklamy w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (oddział w Chorzowie) dla słuchaczy studiów podyplomowych. W 2006 roku uzyskała Professional Diploma in Marketing. Arkadiusz Wódkowski Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, specjalność - socjologia polityki. Jest także absolwentem Centrum Dziennikarstwa, specjalność prasa. Obecnie jest Prezesem Zarządu i współwłaścicielem firmy AMPS zajmującej się wdrażaniem standardów jakości obsługi klientów. Jest szefem projektów badawczych i głównym metodologiem firmy. Prowadzi szkolenia i warsztaty w firmie Polskim Towarzystwie Badaczy Rynku i Opinii. Gościnnie wykłada także na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się badaniami marketingowymi od 1990 roku. Pracował jako ankieter, szef sieci ankieterów, autor analiz i raportów by stać się szefem projektów badawczych. Obecnie jest konsultantem marketingowym, moderuje dyskusje grupowe. Jest jedynym w Polsce laureatem nagrody Mercator za najlepszy referat w kategorii badania jakościowe. Autor najlepszego referatu na V Kongresie Badaczy. Koledzy z firm konkurencyjnych ocenili, że: jest to zupełnie odmienne podejście do analiz jakościowych, widać u nich czas na refleksję, klienci po wygłoszeniu referatu orzekli, że ABM to wyjątkowy przykład konsultingu badawczego na polskim rynku.

11 Harmonogram realizacji programu terminy kolejnych sesji: Program realizowany będzie w dwóch grupach. Harmonogram realizacji kolejnych sesji dla poszczególnych grup znajduje się poniżej: Sesja Grupa A Grupa B Koszty i dane kontaktowe: kwietnia maja kwietnia maja kwietnia czerwca maja czerwca maja lipca czerwca sierpnia czerwca września lipca września sierpnia października Terminy poszczególnych sesji mogą ulec zmianie Dzięki finansowaniu programu ze środków unijnych koszt udziału w programie to 1248,50 pln/osoba (cena rynkowa szkolenia to ok 14000,00 pln/osoba). W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Sabina Bryś (+48) Maciej Plichta (+48) Numery siedziby w Krakowie podane zostaną na początku stycznia wraz z uruchomieniem biura projektu. Koordynatorem merytorycznym programu jest : dr hab. Robert Kozielski questus Łódź ul. Organizacji WiN 83/7 tel/fax:(42) NIP: Regon:

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Wiedza rynkowa a przewaga konkurencyjna jutra! Rozumienie rynków, klientów i konkurentów!

Wiedza rynkowa a przewaga konkurencyjna jutra! Rozumienie rynków, klientów i konkurentów! ZAPROSZENIE Warszawa/Łódź, 28 kwietnia 2010 Akademia questusa ma przyjemność zaprosić Państwa na 3-dniowy warsztat strategiczny Wiedza rynkowa a przewaga konkurencyjna jutra! Rozumienie rynków, klientów

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja

Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja (październik 2015- wrzesień 2016) Współpraca merytoryczna: Patronat

Bardziej szczegółowo

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja Program specjalizacji: Innowacyjna Komunikacja Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking oferuje wiele możliwości wyboru najbardziej

Bardziej szczegółowo

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Advanced General Basic Multimedia content provided by Szczegóły: str. 12-16, 18-19 General Management Program Kompleksowy, praktyczny

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Management 2014. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Management 2014. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! POLECA General Management Program UWAGA: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Management 2014 ADVANCED Uznany

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Rejestracja / poranna kawa: 8:30 9:00 Sesja główna: 9:00 10:30 (30 min) Powitanie - Łukasz Żelewski, Prezes

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Sylwetki trenerów dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu

Bardziej szczegółowo

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni Głodni Sukcesu! Program kongresu Organizator Mecenasi Partnerzy Patroni honorowi Patroni medialni 1 MID - Międzynarodowy Instytut Demokracji Międzynarodowy Instytut Demokracji (MID) to organizacja pozarządowa,

Bardziej szczegółowo

Market. Segmentation NARZĘDZIA, METODY I STRATEGIE EFEKTYWNEGO WDROŻENIA SEGMENTACJI. Intelligence In Business. II Konferencja.

Market. Segmentation NARZĘDZIA, METODY I STRATEGIE EFEKTYWNEGO WDROŻENIA SEGMENTACJI. Intelligence In Business. II Konferencja. Intelligence In Business 22-23 września 2011, Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa II Konferencja Market do 9 września 500 zł taniej! Segmentation NARZĘDZIA, METODY I STRATEGIE EFEKTYWNEGO WDROŻENIA SEGMENTACJI

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca Advanced Executive Education UWAGA: Tylko 100 miejsc. Start od września 2012 r. Wybitni światowi eksperci i najnowsze metody budowy wartości firmy w warunkach niepewności

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program realizowany we współpracy z Franklin University, USA Pierwszy i jedyny Program MBA z partnerem amerykańskim w województwie

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ Serdecznie zachęcamy do udziału w studiach podyplomowych pt.: DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ ADRESACI STUDIÓW DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH ZAPRASZAMY: Studia kierowane są do obecnych

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

III edycja projektu. Siła telemarketingu. oferta współpracy. 8 9 października 2007 Centrum Finansowe Puławska

III edycja projektu. Siła telemarketingu. oferta współpracy. 8 9 października 2007 Centrum Finansowe Puławska III edycja projektu Siła telemarketingu oferta współpracy 8 9 października 2007 Centrum Finansowe Puławska Oferta Siła Telemarketingu 2007 - strona 2 Fundacja Obserwatorium Zarządzania we współpracy z

Bardziej szczegółowo

Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY

Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA REKOMENDUJE: Praktyczny i zorientowany na wyniki program dla działów marketingu B2B ICAN TOTAL MARKETING B2B Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY Zintegrowane podejście

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Konferencja. GDZIE I KIEDY: 25 października 2011 roku,

Konferencja. GDZIE I KIEDY: 25 października 2011 roku, Organizator: Patroni honorowi: konferencje GDZIE I KIEDY: 25 października 2011 roku, NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Standardy CSR narzędzia ułatwiające zarządzanie społeczną odpowiedzialnością biznesu CSR

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki marketingowe

Wskaźniki marketingowe Wskaźniki marketingowe pod redakcją Roberta Kozielskiego Wydanie IV zmienione Warszawa 2011 Agnieszce, Oli i Marcie, z którymi spędzam mniej czasu, niżbym chciał Robert Kozielski Spis treści O autorach...

Bardziej szczegółowo