PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU ROK AKADEMICKI OPIEKUN: prof. UG dr hab. Anna Maria Zawadzka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU ROK AKADEMICKI 2014 2015 OPIEKUN: prof. UG dr hab. Anna Maria Zawadzka"

Transkrypt

1 PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU ROK AKADEMICKI OPIEKUN: prof. UG dr hab. Anna Maria Zawadzka WPROWADZENIE Zagadnienia realizowane w ramach ścieżki Psychologia organizacji, zarządzania i marketingu służą poznaniu mechanizmów funkcjonowania jednostki i grup pracowniczych w przedsiębiorstwie jak i również życia samej firmy. Tematyka kursów przydatna będzie studentom zamierzającym swoją karierę zawodową związać z pracą w działach personalnych i szkoleniowych przedsiębiorstw lub w firmach doradczych, urzędach pracy, centrach kształcenia i tym podobnych. SEMESTR ZIMOWY prowadzacy nazwa_wykladu liczba_godzin prof. Zawadzka Anna Maria B- Psychologia konsumenta i jakości życia 30 dr Godlewska-Werner Dorota B- Psychologia szkolenia zawodowego 15 dr Niesiobędzka Małgorzata B- Sprawiedliwośc w organizacji 15 dr Niesiobędzka Małgorzata B- Wprowadzenie do psychologii ekonomicznej 15 dr Budnik Przybylska Dagmara C-Elementy doradztwa zawodowego 30 dr Godlewska-Werner Dorota C- Systemy okresowej oceny pracownika 30 dr Godlewska-Werner Dorota C- Patologie w organizacji 15 dr Jurek Paweł C- Zarządzanie kompetencjami pracowników 30 dr Klimaszewska Joanna C- Prawo pracy w organizacji 30 dr Nieckarz Zdzisław C- Systemy motywacyjne funkcjonujące w organizacji 30 dr Nieckarz Zdzisław C- Psychologia rozwoju pracownika 30 dr Nieckarz Zdzisław C- C-Rekrutacja i selekcja 30 dr Peplińska Aleksandra C- Psychologia transportu i orzecznictwa zawodowego 30 dr Żemojtel-Piotrowska Magdalena mgr Brejwo Mirosław mgr Kondratowicz Blanka mgr Rymkiewicz Rafał mgr Wierzbicki Jakub C - Psychologiczne, ekonomiczne i kulturowe aspekty nierówności społecznych 15 C-Zarządzanie czasem i osiąganie celów 15 C - Wybrane metody i narzędzia stosowane w psychologii ekonomicznej, marketingu i konsumenta 30 mgr Staniszewska Małgorzata C-Public Relations (PL) 30

2 mgr Żadkowska Magdalena C-Zarządzanie różnorodnością w organizacji SEMESTR LETNI dr Krystyna Adamska B-Komunikacja we współpracy i konflikcie 30 dr Nieckarz Zdziaław B-Psychologia motywacji w organizacji 30 dr Zdzisław Nieckarz B- Patologiczne aspekty funkcjonowania organizacji 15 dr Niesiobędzka Małgorzata B-Psychologia finansowa 15 dr Peplińska Aleksandra B-Psychologiczne podstawy rozwoju zawodowego i kariery 30 dr Peplińska Aleksandra B-Rodzina a praca 30 dr Żemojtel-Piotrowska Magdalena B- Marketing polityczny 30 dr Godlewska-Werner Dorota C-Warsztat trenera szkoleń 30 dr Kosakowska-Berezecka Natasza C- Negocjacje i mediacje - perspektywa międzykulturowa 15 dr Kosakowska-Berezecka Natasza mgr Brzezińska Dorota dr Kosakowska-Berezecka Natasza dr Pawlicka Paulina C-Cultural adaptation training (eng) C- Zarządzanie zmianą społeczną: jak zostać liderem i przeprowadzić zmianę oraz zarządzać projektami 30 dr Niesiobędzka C - Socjalizacja ekonomiczna i konsumencka dzieci i młodzieży Małgorzata 15 C-Psychologiczne aspekty audytu organizacyjnego dr Celińska Sylwia 30 C-Zjawisko wypalenia zawodowego dr Mańkowska Beata 30 dr Szabowska Walaszczyk Anna C- Wprowadzenie do pozytywnej psychologii organizacji 15 mgr Dampc Adrian C-User Experience Design psychologia w projektowaniu aplikacji i stron internetowych 15 mgr Magdalena Mendyka C - Psychologia Internetu 15 mgr Agata Rudnik C - Praca psychologa w branżach kreatywnych 15 mgr Staniszewska C-Public Relations (EN) Małgorzata OPIS KURSÓW Z POZIOMU B

3 Nazwa przedmiotu Psychologia konsumenta i jakości życia Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Nauk Społecznych/ Instytut Psychologii Kod ECTS Studia kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja Psychologia jednolite mgr stacjonarne/niestacjonarne POZiM Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) Prof. UG, dr hab. Anna Maria Zawadzka Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin Liczba punktów ECTS - 4 A. Formy wykład, B. Sposób realizacji zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin 30 Cykl dydaktyczny III V rok, semestr zimowy Status przedmiotu obowiązkowy dla specjalizacji Psychologia organizacji, zarządzania i marketingu Metody dydaktyczne wykład problemowy prezentujący przegląd modeli teoretycznych, wyników badań, i zjawisk z praktyki z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej Język wykładowy Język polski Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia: egzamin B. Formy zaliczenia egzamin pisemny: testowy C. Podstawowe kryteria 91 %-100 % poprawnych odpowiedzi testowych 5 81%-90% poprawnych odpowiedzi testowych 4,5 71% 80% poprawnych odpowiedzi testowych % 70% poprawnych odpowiedzi testowych - 3,5 51% - 60% poprawnych odpowiedzi testowych % i mniej poprawnych odpowiedzi testowych - 2 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi brak Cele przedmiotu Poznanie funkcjonowania osoby jako konsumenta. Zrozumienie specyfiki oddziaływania na osobę strategii marketingowych. Nabycie wiedzy na temat specyfiki procesów psychologicznych poprzedzających, towarzyszących i następujących po nabywaniu i konsumpcji dóbr Zrozumienie konsekwencji i wyzwań jakie niesie ze sobą życie w kulturze konsumpcji dla osoby i społeczeństwa.

4 Treści programowe A. Problematyka wykładu 1. Kultura konsumpcji jej źródła, przejawy i nośniki. Wpływ marketingu na konsumentów. 2. Metody i narzędzia stosowane w psychologii konsumenta 3. Procesy poznawcze wykorzystywane przy konstruowaniu bodźców marketingowych i w reklamie wrażenia, uwaga, spostrzeganie i przetwarzanie informacji w reklamie i produktach, mapy percepcyjne, prawa Webera, spostrzeganie podprogowe. 4. Uczenie się w aspekcie strategii marketingowych wykorzystanie modeli warunkowania klasycznego i instrumentalnego, uczenie się mechaniczne, obserwacyjne, modelowanie i naśladownictwo. Rola pamięci w uczeniu się bodźców rynkowych. 5. Emocje w marketingu. Wpływ emocji pozytywnych i negatywnych na konsumenta. Rodzaje emocji wykorzystywanych w strategiach marketingowych i ich efektywność. Reklamy emocjonalne, racjonalne, oparte o symulację mentalną i ich skuteczność. 6. Proces podejmowania decyzji przez konsumenta Podejście normatywne. Podejście opisowe. Podejście adaptacyjne. Podejście ekologiczne. 7. Procesy decyzyjne a postrzegane ryzyko i zaangażowanie konsumenta w zakup. Typy zakupów. 8. Motywacja konsumenta Teoria braku. Teoria oczekiwań. Potrzeby i pragnienia. Teoria konfliktów wewnętrznych. Teoria dysonansu poznawczego. Teorie potrzeb (Maslowa, Murray a). Ukryte motywy. 9. Procesy samoregulacji a konsumpcja. Władza i wybory konsumenckie. Sukces, porażka w dziedzinie moralności i sprawności i wybory konsumenckie. 10. Wartości i zachowania konsumenckie. Pojęcie materializmu, źródła i uwarunkowania materializmu konsumentów. 11. Osobowość a postawy i wybory konsumenckie Koncepcje osobowości wykorzystywane w marketingu. Cechy osobowości związane z różnymi postawami czy wyborami konsumenckimi. Orientacje zakupowe i preferencje konsumenckie. 12. Wzory kultury konsumpcji i kształtowanie tożsamości indywidualnej, sytuacyjnej i płciowej. Rynkowe ideały piękna. Style życia. 13. Kształtowanie postaw konsumenckich: funkcje postaw, teorie postaw, hierarchia efektów, przewidywanie zachowań na podstawie postaw nabywców. Sposoby zmiany postaw przy pomocy bodźców rynkowych. 14. Społeczny kontekst zakupu - Społeczeństwo, rodzina, grupa społeczna i preferencje konsumenckie. Klasa społeczna, kapitał kulturowy, status społeczny, dochody i konsumpcja. Wpływ kultury konsumpcji na dzieci. 15. Zyski i straty związane z kulturą konsumpcji. Typy konsumpcji i zakupów związane z podwyższaniem zadowolenia z życia. Negatywne zachowania konsumenckie uzależnienia od produktów i usług oraz kupowania. Nowe zjawiska w zachowaniach konsumenckich. Konsumpcja etyczna. Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć 1.. Falkowski A., Tyszka T. (2009). Psychologia zachowań konsumenckich (wyd. 2). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2. Zawadzka A.M. Wartości osobiste tłumaczące orientację materialistyczną jednostki. Roczniki Psychologiczne, 9, 1, 61 80, Zawisza M. Zawadzka A.M. (2003). Skuteczność reklam posługujących się stereotypowymi bądź łamiącymi stereotyp płci wizerunkami kobiet i mężczyzn. Nowiny Psychologiczne, 3, Zawadzka A.M. (2008). Nabywanie i konsumpcja w perspektywie samoregulacji kompensacja i ucieczka? Czasopismo Psychologiczne, 14, 2, Zawadzka A.M., Kujałowicz - Strużyńska A.M. (2008). Władza i aspiracje ekonomiczne w perspektywie samoregulacji, Czasopismo Psychologiczne, 14, 2, Zawadzka A.M., Niesiobędzka M. (2010). Preferencje konsumenckie w kryzysie i rozwoju gospodarczym z perspektywy samoregulacji. Czasopismo Psychologiczne, 16,2, Zawadzka A.M., Rybarczyk J., Dedelis A. (2012). Jak promocyjne i prewencyjne ukierunkowanie samoregulacyjne wiąże się z ważnością cech i intencją zakupu produktu? Roczniki Psychologiczne. 8. Zawadzka A.M. (2008). Orientacja materialistyczna, teoria opanowywania trwogi i preferencje nabywcze konsumentów W: Plopa M., Błażek M. Współczesny człowiek w świetle dylematów i wyzwań: perspektywa psychologiczna. Kraków: Wydawnictwo Impuls, Zawadzka, A. M. (2009) Twórcze sposoby przekonywania - reklamy oparte o symulacje mentalna. W: Popek S., Bernacka R.E., Domanski C., Gawda B, Turska D., Zawadzka A.M., (red). Psychologia twórczości nowe horyzonty (red.) (str ). Lublin: Wydawnictwo UMCS. 10. Zawadzka A.M., Niesiobędzka M. (2010). Płeć i konsumpcja, W: A. Chybicka, N. Kosakowska-Berezecka (Red.), Między płcią a rodzajem: teorie, badania, aplikacje, (str ), Kraków: Wydawnictwo: Impuls. 11. Zawadzka A.M., van Buuren I. (2010). Wybory inwestycyjne w sytuacji sukcesu i porażki - porównanie międzykulturowe na przykładzie grupy polskiej i holenderskiej. W: Goszczyńska M., Górnik-Durose M.(red.),

5 Uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość - pieniądze konsumpcja (str ). Warszawa: Wydawnictwo Diffin 12. Zawadzka A.M. (2011). O typach zakupów, które mogą zwiększać zadowolenie z życia, W: Zawadzka A.M., Górnik-Durose M. (red), Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności, (str ). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 13. Zawadzka A.M., Duda A. (2012). Zakupy, zadowolenie z życia i aspiracje życiowe: czyli jakie zakupy i komu mogą podwyższać zadowolenie z życia. W: Górnik-Durose M., Zawadzka A.M. (red). W supermarkecie szczęścia. Warszawa: Wydawnictwo Difin 14. Zawadzka A.M., Buras P., Lewandowska D., Portykus N., Skierawska M. (2012). Jak świętować aby być zadowolonym z życia. W: Górnik-Durose M., Zawadzka A.M. (red). W supermarkecie szczęścia. Warszawa: Wydawnictwo Difin 15. Górnik- Durose M., Mróz, B., Zawadzka A.M. (2012). Współczesna oferta supermarketu szczęścia nowe zjawiska w zachowaniach konsumenckich. Trójgłos interdyscyplinarny. W: Górnik-Durose M., Zawadzka A.M. (red). W supermarkecie szczęścia. Warszawa: Wydawnictwo Difin A.2. studiowana samodzielnie przez studenta 1. Doliński D. (2011) Poznawcze mechanizmy technik wpływu społecznego W: Falkowski A. Zaleśkiewicz T. (red.), Psychologia poznawcza w praktyce: Ekonomia, biznes, polityka. Wydawnictwo Naukowe PWN 2. Górnik-Durose M. (2002). Psychologiczne aspekty posiadania. Pomiędzy instrumentalnością a społeczna użytecznością dóbr materialnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 3. Mackiewicz R. (2011). Liczby w decyzjach ekonomicznych: instynkt numeryczny i wrażliwość cenowa W: Falkowski A. Zaleśkiewicz T. (red.), Psychologia poznawcza w praktyce: Ekonomia, biznes, polityka. Wydawnictwo Naukowe PWN 4. Maison, D., Noga-Bogomilski A. (2007). Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 5. Zawadzka A.M., Górnik-Durose M. (2010). Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne B. Literatura uzupełniająca 1. Goszczyńska M., Górnik-Durose M. (2010). Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość pieniądze-konsumpcja. Warszawa: Diffin (rozdział II pieniądze i rozdział III zachowania konsumenckie).zawadzka A.M. (2001). Osobowość a wartości hedonistyczne i utylitarne w sytuacji zakupu. Czasopismo Psychologiczne, 2 (7), Górnik-Durose M., Zawadzka A.M (2012). W supermarkecie szczęścia. Warszawa: Diffin 3. Zawadzka A.M. (2002). Psychographics characteristic vs. hedonic and utilitarian values preferences in shopping situations. Polish Journal of Applied Psychology, 2, (1), Zawadzka A.M.(2003). Purchase motives which explain our choices. Polish Psychological Bulletin, 34, (3), Zawisza M, Cinnirella M, Zawadzka A.M. (2006). Non-traditional male gender portrayal as persuasion tool in advertising. Social Influence, 1, (4), Efekty uczenia się Wiedza Posiada wiedzę na temat procesów psychologicznych towarzyszących nabywaniu i konsumpcji dóbr Umiejętności Wykorzystuje posiadaną wiedzę do wnioskowania o źródłach zachowań konsumentów Rozumie w jaki sposób strategie marketingowe oddziaływają na osobę, jej postawę, wybory i chęć zakupu. Rozumie na czym polegają korzyści i straty związane z życiem w kulturze konsumpcji Kontakt Kompetencje społeczne (postawy) Potrafi podjąć dyskusję na tematy związane z psychologią konsumenta, potrafi innym wytłumaczyć zjawiska towarzyszące dokonywaniu zakupów i te towarzyszące wyborom konsumenckim, jest zorientowany na podmiotowości traktowanie konsumenta, jest wrażliwy na zagrożenia społeczne wypływające ze stosowania nieuczciwych strategii

6 Nazwa przedmiotu Psychologia szkolenia zawodowego Kod ECTS Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Psychologii Wydział Nauk Społecznych Studia kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja psychologia jednolite mgr stacjonarne/niestacjonarne POZiM Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) Dr Dorota Godlewska - Werner Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin Liczba punktów ECTS - 2 A. Formy zajęć wykład B. Sposób realizacji zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin 15 Cykl dydaktyczny IV V rok, semestr zimowy Status przedmiotu fakultatywny Metody dydaktyczne wykład z prezentacją multimedialną wykład konwersatoryjny Język wykładowy polski Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia egzamin B. Formy zaliczenia egzamin pisemny testowy i z pytaniami otwartymi B. Podstawowe kryteria oceny poprawność merytoryczna zakres wyczerpania tematu Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi brak Cele przedmiotu Celem przedmiotu jest omówienie modeli uczenia się, które przekładają się na proces kształcenia zawodowego oraz przebiegu procesu grupowe w trakcie trwania szkolenia. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane i omówione różne typów kształcenia zawodowego oraz zasady organizacji i przeprowadzania szkoleń począwszy od analizy potrzeb szkoleniowych po ocenę efektywności szkoleń. Treści programowe Problematyka wykładu: 1. Specyfika nauczania dorosłych 2. Modele uczenia się 3. Proces grupowy w szkoleniach 4. Rodzaje form kształcenia zawodowego 5. Analiza potrzeb szkoleniowych 6. Organizacja szkoleń 7. Czas i miejsce w szkoleniach 8. Ocena efektywności szkoleń Wykaz literatury

7 A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 1. Jarmuż S., Kossowska M., Witkowski T. (2008) Psychologia dla trenerów. Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2. Kossowska M., Sołtysińska I. (2002) Szkolenia pracowników a rozwój organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 3. Łaguna M. (2004) Szkolenia. Gdańsk: GWP 4. Sidor-Rządkowska M. (2009). Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków. Warszawa: Wolters Kluwer Polska B. Literatura uzupełniająca 1. Boydell T., Leary M. (2001) Identyfikacja potrzeb szkoleniowych. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2. Bramley P. (2001) Ocena efektywności szkoleń. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 3. Kozak A. (2010) Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców. Gliwice: One Press 4. Rae L. (2012) Efektywne szkolenie. Techniki doskonalenia umiejętności trenerskich. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Efekty uczenia się Student powinien po zakończeniu zajęć wiedzieć, jakie są mocne i słabe strony różnych form kształcenia zawodowego, rozumieć proces szkolenia osób dorosłych i być zdolny opisać proces szkolenia zawodowego w kontekście modeli uczenia się. Kontakt Wiedza Student nazywa i definiuje formy kształcenia zawodowego, wyjaśnia proces szkolenia zawodowego w kontekście modeli uczenia się, charakteryzuje etap analizy potrzeb szkoleniowych i oceny efektywności szkoleń, rozróżnia. Umiejętności Student porównuje modele uczenia w kontekście procesu szkoleniowego, planuje proces szkoleniowy, rozpoznaje różnice pomiędzy fazami procesu grupowego. Kompetencje społeczne (postawy) Student zachowuje otwartość na różne formy kształcenia zawodowego, jest wrażliwy na potrzeby uczestników szkoleń w kontekście efektywności organizacji. Nazwa przedmiotu Sprawiedliwość w organizacji Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Nauk Społecznych/ Instytut Psychologii Kod ECTS Studia kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja psychologia jednolite mgr Stacjonarne/ niestacjonarne (wieczorowe) POZiM Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) Dr Małgorzata Niesiobędzka Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin Liczba punktów ECTS - 2 A. Formy zajęć Wykład B. Sposób realizacji zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin 15 Cykl dydaktyczny IV V rok, semestr zimowy Status przedmiotu fakultatywny Metody dydaktyczne Język wykładowy polski Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

8 wykład problemowy z prezentacją multimedialną możliwość konsultacji indywidualnych w ramach godzin dyżuru A. Sposób zaliczenia zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia Egzamin pisemny lub napisanie dwóch prac z zakresu treści prezentowanych na wykładzie. C. Podstawowe kryteria Egzamin: podstawą zaliczenia jest uzyskanie 60% odpowiedzi poprawnych; pytania mają charakter otwarty, problemowy. Prace: podstawą zaliczenia jest średnia ocen z obydwu prac. Studenci w grupach maks. 4 osobowych lub pojedynczo wybierają dwa spośród trzech zaproponowanych tematów, prace dotyczą aspektów praktycznych różnych rodzajów sprawiedliwości organizacyjnej. Ocena pracy będzie polegała na sprawdzeniu stopnia umiejętności poprawnej aplikacji zdobytej wiedzy w praktyce organizacyjnej, poprawności analizy sposobów weryfikacji zachowania i naruszania sprawiedliwości organizacyjnej. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi Brak wymagań wstępnych Cele przedmiotu Celem przedmiotu jest wzbogacenie wiedzy studentów na temat różnych rodzajów sprawiedliwości organizacyjnej z perspektywy psychologii zarządzania, przedstawienie sposobów pomiaru sprawiedliwości organizacyjnej, wskazanie czynników modyfikujących siłę oddziaływania sprawiedliwości organizacyjnej, uświadomienie zróżnicowania sposobów reakcji na doznany rodzaj niesprawiedliwości oraz wagi poczucia sprawiedliwości w procesie budowania pozytywnych związków z organizacją. Treści programowe Teorie sprawiedliwości w psychologii, socjologii i filozofii Pojęcie sprawiedliwości organizacyjnej i jej rodzaje Sprawiedliwość dystrybucji, psychologiczne determinanty oceny sprawiedliwości decyzji alokacyjnych Sprawiedliwość proceduralna i jej wyznaczniki Sprawiedliwość interakcji: sprawiedliwość interpersonalna i informacyjna Naruszenie sprawiedliwości i sposoby reakcji na doznaną niesprawiedliwość Kontrakt psychologiczny z organizacją, przywracanie poczucia sprawiedliwości Zachowania obywatelskie i zachowania kontrproduktywne w organizacji Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć Blader S.L., Tyler T.R. (2003). What constitutes fairness in work settings? A four-component model of procedural justice. Human Resource Management Review, 13, Blodgett J.F., Hill D.J., Tax S.S. (1997). The Effects of Distributive, Procedural, and Interactional Justice on Postcomplaint Behavior. Journal of Retailing, 73 (2), Colqiitt J.A., Scott B.A., Judge T.A., Shaw J.C. (2006). Justice and personality: Using integrative theories to derive moderators of justice effects. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 100, Cropanzano, R. (2001). Justice in the workplace. From theory to practice. New York: Lawrence Erblaum Associates, Inc. De Cremer D, Tyler T.R. (2007). The Effects of Trust in Authority and Procedural Fairness on Cooperation. Journal of Applied Psychology, 3, Greenberg, J., Colquitt, J.A. (2005). Handbook of Organizational Justice. New York: Lawrence Erblaum Associates, Inc. Lind, E.A., Kray L., Thompson L. (1998). The Social Construction of Injustice: Fairness Judgments in response to Own and Others Unfair Treatment by Authorities. Organizational Behavior and Human Processes, 1, Tyler T.R., Blader S.L. (2003). The Group Engagement Model: Procedural Justice, Social Identity, and Cooperative

9 Behavior. Personality and Social Psychology Review, 4, Young, H. P. (2003). Sprawiedliwy podział. Warszawa: Scholar A.2. studiowana samodzielnie przez studenta Macko, M. (2009). Poczucie sprawiedliwości organizacyjnej a zachowania pracowników. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych. Skarżyńska, K. (1985). Psychospołeczne aspekty decyzji alokacyjnych. Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. B. Literatura uzupełniająca Cichomski, B., Kozek, W., Morawski, P., Morawski, W. (2001). Sprawiedliwość społeczna. Polska lat dziewięćdziesiątych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Lissowki, G. (2008). Zasady sprawiedliwego podziału dóbr. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Ratajczak, Z., Wosińska, W. (1990). Zaufanie i niesprawiedliwość a społeczne funkcjonowanie człowieka. Katowice: Wydawnictwo UŚ. Efekty uczenia się K_W01 K_W07 K_U01 K_U07 K_K01 K_K07 Kontakt Wiedza Przedmiot pozwala na zdobycie wiedzy na temat sprawiedliwości organizacyjnej, student potrafi identyfikować poszczególne jej rodzaje, potrafi wskazać determinanty preferencji poszczególnych reguł alokacyjnych, istotne wyznaczniki sprawiedliwości proceduralnej i interakcyjnej, umie wymienić i scharakteryzować różne rodzaje zachowań kontrproduktywnych i obywatelskich w organizacji. Umiejętności Student nabywa umiejętność różnicowania poszczególnych rodzajów sprawiedliwości oraz sposobów ich manifestowania w praktyce organizacyjnej, rozpoznaje różne rodzaje reakcji na doznany rodzaj niesprawiedliwości, potrafi wskazać indywidualne i kontekstowe czynniki modyfikujące sposób reakcji na naruszenie sprawiedliwości organizacyjnej, rozpoznaje związki łączące sprawiedliwość organizacyjną z kontraktem psychologicznym i zachowaniami w organizacji. Kompetencje społeczne (postawy) Student zyskuje świadomość zróżnicowania sposobów reakcji na doznany rodzaj niesprawiedliwości, zwiększa się jego wrażliwość na przejawy naruszania różnych rodzajów sprawiedliwości organizacyjnej, rozwija się umiejętność pracy w grupie podczas pisania prac zaliczeniowych. Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do psychologii ekonomicznej Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Nauk Społecznych/ Instytut Psychologii Kod ECTS Studia kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja psychologia jednolite Stacjonarne/ niestacjonarne POZiM mgr (wieczorowe) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) Dr Małgorzata Niesiobędzka Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin Liczba punktów ECTS 2/3 A. Formy zajęć wykład B. Sposób realizacji zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin 15

10 Cykl dydaktyczny IV V rok, semestr zimowy. Status przedmiotu obowiązkowy dla specjalizacji Psychologia organizacji, zarządzania i marketingu Metody dydaktyczne wykład z prezentacją multimedialną możliwość konsultacji indywidualnych w ramach godzin dyżuru Język wykładowy polski Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia: egzamin B. Formy zaliczenia egzamin pisemny: testowy z pytaniami zamkniętymi (test wielokrotnego wyboru) i otwartymi C. Podstawowe kryteria Podstawą zaliczenia jest uzyskanie 51% odpowiedzi poprawnych z testu Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi Brak wymagań wstępnych Cele przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dotychczasowym dorobkiem psychologii ekonomicznej oraz usytuowanie psychologii ekonomicznej w polu dziedzin pokrewnych. Omówione zostaną psychologiczne procesy leżące u podstaw decyzji ekonomicznych podejmowanych przez jednostki i gospodarstwa domowe, podstawowe metody badawcze oraz sposoby zastosowania wiedzy psychologicznej w praktyce ekonomicznej i organizacyjnej. Treści programowe Psychologia ekonomiczna jako dziedzina badań podstawowych i stosowanych. Dziedziny pokrewne psychologii ekonomicznej: ekonomia eksperymentalna, ekonomia behawioralna i finanse behawioralne, neuroekonomia. Racjonalność i nieracjonalność zachowań ekonomicznych. Paradoksy racjonalności. Socjalizacja ekonomiczna, teoretyczne ramy analizy rozwoju ekonomicznego, czynniki wpływające na proces socjalizacji ekonomicznej. Zachowania związane z płaceniem podatków. Oczekiwania ekonomiczne, optymizm i pesymizm konsumentów. Przedsiębiorczość ujęcie ekonomiczne i psychologiczne. Wykaz literatury Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. Wykorzystywana podczas zajęć: Ariey, D. (2009). Potęga irracjonalności. Wocław: Wydawnictwo Dolnośląskie. Kahneman, D., Tversky, A. (1979). Prospect theory : An analysis of decision under risk. Econometrica, 47, Kirchler, E. (2007). The economic psychology of tax behavior. Cambridge: Cambridge University Press. Łaguna, M. (2010). Przekonania na własny temat i aktywność celowa. Badania nad przedsiębiorczością. Roz. Gdańsk: GWP. Niesiobędzka, M. (2006). Społeczna świadomość podatków. Czy potrafimy przypomnieć sobie jakie podatki musieliśmy zapłacić? Optimum. Studia ekonomiczne,1, Tyszka, T. (1997). Psychologia zachowań ekonomicznych. Rozdz. 4. Warszawa: PWN Van Raij, W.F., Van Veldhoven G.M., Warneryd, K.E. (2010). The Handbook of Economic Psychology. Dortrecht: Kluwer. Zak, P.J. (2004). Neuroeconomisc. The Royal Society, No. 359, s A.2. Studiowana samodzielnie przez studenta Tyszka, T. Zaleśkiewicz (2001). Racjonalność decyzji. rozdz. 3, 4. Warszawa: PWE. Tyszka, T. (2004). Psychologia ekonomiczna. Rozdz. 1, 2, 4, 9, 10, 16. Gdańsk: GWP.

11 Zaleśkiewicz, T. (2011). Psychologia ekonomiczna. Rozdz. 1, 2, 4. Warszawa: PWN Sokołowska, J. (2005). Psychologia decyzji ryzykownych rozdz. 7. Warszawa: Academica. B. Literatura uzupełniająca Niesiobędzka, M. (2004). Funkcje podatków w odbiorze społecznym. Master of Business Administration, 4, Strzałecki, A. (2010). Innowacyjna przedsiębiorczość: teorie, badania, zastosowanie praktyczne, perspektywa psychologiczna. Warszawa: Academica. Zaleśkiewicz, T. (2005). Przyjemność czy ryzyko. Psychologia spostrzegania i podejmowania ryzyka. Gdańsk: GWP. Efekty uczenia się K_W05 K_U01 K_U07 K_K01 Wiedza Przedmiot pozwala na zdobycie wiedzy specjalizacyjnej. Student rozróżnia specyfikę pola badawczego psychologii ekonomicznej na tle dziedzin pokrewnych, wypracowanych podejść teoretycznych i badawczych, identyfikuje psychologiczne mechanizmy związane z decyzjami ekonomicznymi, ilustruje sposoby zastosowania wiedzy psychologicznej w praktyce ekonomicznej i organizacyjnej. Umiejętności Student nabywa umiejętność analizowania i interpretacji zjawisk ekonomicznych perspektywy psychologicznej, rozpoznaje przesłanki decyzji podejmowanych przez jednostki i gospodarstwa domowe, potrafi wskazać praktyczne znaczenie podejścia psychologicznego w wyjaśnianiu zachowań ekonomicznych. Kompetencje społeczne (postawy) Student nabywa świadomość konieczności wieloaspektowej analizy zjawisk ekonomicznych, zwiększa się jego wrażliwość na przejawy irracjonalności w szerokim spektrum aktywności jednostki występujące na płaszczyźnie finansowej, organizacyjnej i konsumenckiej. Kontakt OPIS KURSÓW Z POZIOMU C Nazwa przedmiotu Elementy doradztwa zawodowego Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii Kod ECTS Studia kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja Psychologia jednolite mgr stacjonarne/niestacjonarne nazwa* POZiM Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) Dr Dagmara Budnik- Przybylska Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin Liczba punktów ECTS: 4 A. Formy zajęć: ćwiczenia audytoryjne B. Sposób realizacji: w sali dydaktycznej

12 C. Liczba godzin: 30 Cykl dydaktyczny: IV V rok, semestr zimowy Status przedmiotu fakultatywny Metody dydaktyczne: ćwiczenia audytoryjne oraz warsztatowe: analiza tekstów z dyskusją i praca w grupach, metoda projektów Język wykładowy Polski Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne: B. Wymagania wstępne: Cele przedmiotu B. Formy zaliczenia: wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie prezentacji oraz projektu wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego C. Podstawowe kryteria - obecność na zajęciach - aktywność na zajęciach - sprawdzenie przygotowania do zajęć oraz znajomości tekstów analizowanych samodzielnie przez studentów, dyskusje na zajęciach, analizy przypadków - przygotowanie prezentacji oraz projektu - sprawdzenie umiejętności pracy w zespole Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom problematyki związanej z doradztwem zawodowym, poznanie zawodu doradcy i jego warsztatu pracy (wyjścia do instytucji, w których pracują doradcy zawodowi) Treści programowe B. Problematyka ćwiczeń 1. Doradztwo zawodowe definicje, rys historyczny 2. Koncepcje psychologiczne a wybór zawodu 3. Doradztwo zawodowe w Unii Europejskiej 4. Internet pomocą w doradztwie zawodowym 5. Szkolny doradca zawodowy kim jest i czym się zajmuje? 6. Doradztwo zawodowe a osoby bezrobotne- Program Spadochron 7. Doradztwo zawodowe osób niepełnosprawnych 8. Warsztat doradcy kariery zawodowej rozmowa doradcza, praca z grupą, techniki i testy do badania predyspozycji zawodowych Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć: Guichard J., Huteau M, (2005), Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego, Impuls, Kraków Paszkowska- Rogacz A., (2003), Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych, KOWEZiU, Warszawa Paszkowska- Rogacz A., (2002), Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej, KOWEZiU, Warszawa Bolles R. N. (1993), Spadochron praktyczny podręcznik dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód, FISE, Warszawa Paszkowska- Rogacz A., Tarkowska (2004), Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, KOWEZiU, Warszawa

13 Paszkowska-Rogacz A. (2009) Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań, Difin. Engram, Warszawa Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego, Warszawa: CMIiPZ KUP A.2. studiowana samodzielnie przez studenta: Efekty uczenia się (K_W01) (K_W03) (K_W05) (K_W07) K_U02 K_U05 K_U06 K_U11 K_U10 (K_K01) (K_K02) (K_K03) (K_K05) (K_K06) Wiedza - Student zna terminologię używaną w doradztwie zawodowym - Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych koncepcjach i badaniach prowadzonych w obszarze doradztwa zawodowego, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania -ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat specjalizacji psychologii, obejmującą terminologię, teorię i metodykę -Ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki relacji społecznych, zjawisk społecznych oraz rządzących nimi prawidłowości z punktu widzenia psychologii Umiejętności -Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów psychologicznych, wychowawczych, pomocowych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych -Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi -Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania oraz analizowania wzorów ludzkich zachowań - Potrafi pracować w zespole; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z treściami prezentowanymi podczas zajęć Potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności psychologicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych Kompetencje społeczne (postawy) -Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego -Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii i doradztwa zawodowego; angażuje się we współpracę - Student docenia znaczenie nauk psychologicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w społeczeństwie, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu psychologii - Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzega zasad etyki zawodowej - Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy i prowadzone działania oraz prezentację ich efektów Kontakt

14 Nazwa przedmiotu Systemy oceny okresowej pracownika Kod ECTS Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Psychologii Wydział Nauk Społecznych Studia kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja psychologia jednolite mgr stacjonarne/niestacjonarne POZiM Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) Dr Dorota Godlewska - Werner Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin Liczba punktów ECTS - 2 D. Formy zajęć Ćwiczenia warsztatowe E. Sposób realizacji zajęcia w sali dydaktycznej F. Liczba godzin 15 Cykl dydaktyczny IV V rok, semestr zimowy Status przedmiotu fakultatywny Język wykładowy polski Metody dydaktyczne metoda projektów praktycznych gry symulacyjne praca w grupach analiza zdarzeń krytycznych (przypadków) dyskusja Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne C. Sposób zaliczenia Zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia wykonanie pracy zaliczeniowej: zaprojektowanie procesu Development Centre aktywna obecność D. Podstawowe kryteria oceny poprawność merytoryczna skuteczność i adekwatność zaproponowanych rozwiązań oryginalność i atrakcyjność zaproponowanych rozwiązań Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi brak Cele przedmiotu Celem przedmiotu jest zaprezentowanie i omówienie funkcji, warunków oraz sposobów przeprowadzania okresowej oceny pracownika, a także zapoznanie z zasadami konstruktywnej pochwały i krytyki. Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z procesem przygotowania procesu Development Centre. Treści programowe Problematyka ćwiczeń: Funkcje i cele oceny Etapy oceny okresowej Rodzaje i metody oceny Informacja zwrotna Przekazywanie i przyjmowanie uwag krytycznych i pochwał Zmiana zachowań niepożądanych

15 Przykładowe test psychologiczne stosowane w ocenie okresowej Development Centre Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 1. Sidor Rządkowska M. (2003) Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2. Ward P. (2005). Ocena pracownicza 360 stopni. Metoda sprzężenia zwrotnego. Kraków: Wolter Kluwer Oficyna Ekonomiczna 3. Woodruffe C. (2003). Ośrodki oceny i rozwoju. Narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników. Warszawa: Wolters Kluwer B. Literatura uzupełniająca 1. Bee R., Bee F. (2000) Feedback. Warszawa: Petit 2. Hoffman E. (2003) Ocena psychologiczna pracowników. Gdańsk: GWP 3. Jędrzejczak J. (2000) Oceny okresowe. Zarządzanie przez ocenianie. Gdańsk: ODDK 4. Wieczorek J. (2010). Zatrudnianie i rozwój pracowników z zastosowaniem metody Assessment Center Development Center. Gdańsk: ODDK Efekty uczenia się Student powinien po zakończeniu zajęć wiedzieć, jakie są zalety i wady poszczególnych metod oceny okresowej, rozumieć, jak je stosować i być zdolny zaprojektować proces Development Centre. Kontakt Wiedza Student wymienia metody oceny okresowych, opisuje zasady i etapy wdrażania oraz prowadzenia ocen okresowych pracowników. Umiejętności Student rozwiązuje konsekwencje stosowania poszczególnych metod oceny, konstruuje konstruktywne pochwały i krytyki oraz wypowiedzi zmieniające zachowania niepożądane, projektuje proces oceny metodą Development Centre, ocenia pracę grupy, ustala kryteria oceny. Kompetencje społeczne (postawy) Student pracuje samodzielnie i w zespole, wykazuje kreatywność w konstruowaniu procesy Development Centre, angażuje się w proces konstruowania metod oceny, przestrzega poczynionych ustaleń, docenia pracę innych, jest wrażliwy na behawioralne oznaki ocenianych kryteriów. Nazwa przedmiotu Patologie w organizacji Kod ECTS Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Psychologii Wydział Nauk Społecznych Studia kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja psychologia jednolite mgr stacjonarne/niestacjonarne POZiM PSiPSP Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) Dr Dorota Godlewska - Werner Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin Liczba punktów ECTS - 2 G. Formy zajęć Ćwiczenia warsztatowe H. Sposób realizacji zajęcia w sali dydaktycznej I. Liczba godzin 15

16 Cykl dydaktyczny IV V rok, semestr zimowy Status przedmiotu fakultatywny Metody dydaktyczne praca w grupach analiza zdarzeń krytycznych (przypadków) dyskusja metoda projektów praktycznych Język wykładowy polski Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne E. Sposób zaliczenia Zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia wykonanie pracy zaliczeniowej: zaprojektowanie procedury antymobbingowej aktywna obecność F. Podstawowe kryteria oceny poprawność merytoryczna skuteczność i adekwatność zaproponowanych rozwiązań oryginalność i atrakcyjność zaproponowanych rozwiązań Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi brak Cele przedmiotu Celem przedmiotu jest zaprezentowanie i omówienie tematyki patologii w organizacjach ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu. Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z przyczynami, przebiegiem, sposobami przeciwdziałania i radzenia sobie z poszczególnymi patologiami występującymi w środowisku pracy, a także metodami diagnozy patologii. Treści programowe Problematyka ćwiczeń: 1. Osobowościowe i organizacyjne przyczyny patologii 2. Metody diagnozy patologii w środowisku pracy 3. Mobbing Przyczyny mobbingu Formy mobbingu Skutki mobbingu Formy pracy z osobami mobbingowanymi Przeciwdziałanie mobbingowi 4. Sabotaż Przyczyny sabotażu Systemy ochrony 5. Patologie organizacyjne w grupie Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 1. Bugdol M. (2007) Gry i zachowania nieetyczne w organizacji. Warszawa: Difin 2. Hirigoyen M.F. (2003) Molestowanie w pracy. Poznań: W drodze 3. Stocki R. (2005) Patologie organizacyjne diagnoza i interwencja. Kraków: Oficyna Ekonomiczna C. Literatura uzupełniająca 1. Bańka A. (2001). Psychopatologia pracy. Poznań: Gemini 2. Gestmann M. (2001) Sabotaż w miejscu pracy. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu Efekty uczenia się Student powinien po zakończeniu zajęć wiedzieć, jakie są przejawy Wiedza Student definiuje przejawy patologii w organizacji, wymienia i opisuje przyczyny i skutki wystąpienia poszczególnych patologii, opisuje sposoby radzenia sobie z patologiami, identyfikuje/rozpoznaje symptomy mobbingu, wyciąga proste wnioski.

17 patologii w organizacjach, rozumieć, jakie są przyczyny, skutki i sposoby radzenia sobie z występującymi patologiami oraz być zdolny zaprojektować procedurę antymobbingową. Umiejętności Student klasyfikuje zachowania mobbingowe, proponuje i wybiera sposób na poradzenie sobie z sytuacją patologiczną w organizacji, projektuje procedurę antymobbingową, analizuje sytuacje patologiczne, wykrywa nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji, wybiera i stosuje metody diagnozy patologii Kompetencje społeczne (postawy) Student zachowuje ostrożność w wyrażaniu opinii na temat wystąpienia mobbingu, zachowuje otwartość na sposoby radzenia sobie z patologiami, pracuje samodzielnie i w zespole, wykazuje odpowiedzialność za wybór efektywnych metod radzenia sobie z patologią, angażuje się w pracę grupową, przestrzega poczynionych ustaleń. Kontakt 1 Nazwa przedmiotu Zarządzanie kompetencjami pracowników Kod ECTS Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Nauk Społecznych/ Instytut Psychologii Studia kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja psychologia jednolite mgr stacjonarne/niestacjonarne POZiM Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) Dr Paweł Jurek Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin Liczba punktów ECTS - 4 A. Formy zajęć ćwiczenia audytoryjne i warsztatowe B. Sposób realizacji zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin: 30 godzin 2 pkt ECTS (50-60 godz) - zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego; konsultacje z prowadzącym zajęcia; samodzielne studiowanie literatury i materiałów oraz przygotowanie do poszczególnych zajęć; 2 pkt ECTS (50-60 godz) samodzielna praca studenta przygotowywanie do kolokwiów zaliczeniowych; realizacja pracy zaliczeniowej, projektu, prezentacji Cykl dydaktyczny IV V rok, semestr zimowy Status przedmiotu fakultatywny Metody dydaktyczne analiza przypadku - ocena kompetencji pracowników na podstawie opisów zachowań/ materiału video analiza przypadków projektów wdrażanych w organizacjach dyskusja odgrywanie scenek praca w grupach mini-wykład z prezentacją multimedialną Język wykładowy polski Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia sytuacyjny test wiedzy praktycznej z pytaniami jednokrotnego wyboru z zakresu zarządzania kompetencjami pracowników w organizacjach aktywność podczas zajęć punktowana za udział w dyskusjach i zadaniach zespołowych podczas zajęć

18 rozwiązywanie zadań problemowych (testy sytuacyjne) C. Podstawowe kryteria test wiedzy praktycznej sprawdza znajomość narzędzi i metod stosowanych w pomiarze i rozwijaniu kompetencji pracowników. Test bada, czy uczestnicy zajęć wiedzą jakie rozwiązania należy zastosować w konkretnych sytuacjach opisanych w pytaniach testowych. w ocenie aktywności uwzględniane są: zaangażowane podczas zajęć, aktywny udział w dyskusji (dzielenie się opiniami, zadawanie pytań, włączanie się w pracę zespołu, podejmowanie działań ukierunkowanych na osiągniecie wyznaczonych rezultatów). Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne: brak B. Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu głównych procesów zarządzania zasobami ludzkimi (rekrutacja i selekcja, ocena okresowa, planowanie rozwoju pracowników) Cele przedmiotu Zapoznanie uczestników z zagadnieniem zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje oraz przedstawianie wybranych koncepcji teoretycznych z zakresu kompetencji zawodowych. Nauczenie studentów stosowania podstawowych narzędzi i metod wykorzystywanych tworzeniu kompetencyjnych opisów stanowisk oraz w ocenie i rozwoju kompetencji pracowników. Treści programowe Kompetencje zawodowe w ujęciu behawioralnym - model kompetentnego działania; związek kompetencji z efektywnością zawodową; definicje, modele i klasyfikacje kompetencji zawodowych przegląd koncepcji teoretycznych i modeli komercyjnych; System Zarządzania Kompetencjami (SZK) w różnych procesach HRM; tworzenie kompetencyjnych opisów stanowisk (profili kompetencyjnych); metody i narzędzia pomiaru kompetencji (ocena kompetencji w miejscu pracy, testy kompetencyjne, Assessment & Development Center, kompetencyjny wywiad behawioralny); rola czynników indywidualnych i sytuacyjnych w procesie rozwoju kompetencji; działania ukierunkowane na rozwój kompetencji prezentacja wybranych metod. Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć: brak A.2. studiowana samodzielnie przez studenta Jurek P., (2010). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi pracowników w nowoczesnych organizacjach, w: Psychologia zarządzania w organizacji, red. A.M. Zawadzka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s B. Literatura uzupełniająca Lévy-Leboyer C. (1997). Kierowanie kompetencjami. Bilans doświadczeń zawodowych. Poltext, Warszawa Dubois D. D., Rothwell W. J. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, Wydawnictwo HELION, Gliwice. Whiddett S., Hollyforde, S. (2003). Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków. Sidor-Rządkowska M. (2006). Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdrożenie i integrowanie z innymi systemami ZZL, Wolters Kluwer - Oficyna Ekonomiczna, Kraków Filipkowska A., Jurek P., Molenda N. (2004). Pakiet kompetencyjny. Metodologia i narzędzia. Wydawnictwo ProFirma, Sopot. Jurek P. (2010). Rzetelność i trafność pomiaru kompetencji transferowalnych z wykorzystaniem wybranych narzędzi i metod, w: Kompetencje transferowalne. Diagnoza. Kształtowanie. Zarządzanie, red. S. Konarski, D. Turek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. Efekty uczenia się Wiedza K_W05 - ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat specjalizacji psychologii, obejmującą terminologię, teorię i metodykę: wyjaśnia kluczowe pojęcia z zakresu zarządzania kompetencjami; wie jak definiowane są kompetencje zna kilka klasyfikacji kompetencji zawodowych; wymienia i definiuje podstawowe komponenty determinujące kompetentne działanie osób; rozróżnia koncepcje zarządzania kompetencjami i wymienia praktyczne implikacje różnych podejść; wymienia i tłumaczy główne zadania wynikające z wdrożenia Systemu Zarządzania Kompetencjami (SZK) w organizacjach; wymienia i opisuje metody tworzenia kompetencyjnych opisów stanowisk;

19 wymienia i opisuje narzędzia oraz metody pomiaru kompetencji zawodowych wykorzystywane w obszarze rekrutacji i selekcji, oceny okresowej, analizy potrzeb rozwojowych oraz ewaluacji działań rozwojowych. Umiejętności K_U10 - potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności psychologicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych tworzy opisy behawioralne kompetencji opracowuje na tej podstawie katalogi; tworzy profile kompetencyjne stanowisk konstruuje proste narzędzia diagnozy kompetencji (kwestionariusze, skale obserwacyjne); proponuje trafny dobór metod pomiaru kompetencji do celu audytu; K_U07 - ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań przeprowadza badanie kompetencji z wykorzystaniem takich metod jak: testy kompetencyjne, wywiady behawioralne; analizuje i interpretuje wyniki audytu kompetencyjnego (na poziomie indywidualnym i grupowym); udziela pracownikom informacji zwrotnych na podstawie wyników pomiaru kompetencji; tworzy indywidualne plany rozwojowe. Kompetencje społeczne (postawy) K_K06 - Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych: odpowiedzialnie ocenia wartość i konsekwencje stosowania konkretnych narzędzi oceny ludzi zachowuje krytycyzm w interpretacji danych z diagnozy innych; dba o poprawność merytoryczną i jakość proponowanych rozwiązań; Kontakt K_K02 - jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii; angażuje się we współpracę: podejmuje działania na rzecz realizacji celów zespołowych aktywnie włącza się w pracę zespołu; dzieli się swoimi opiniami i pomysłami na temat rozwiązywanego problemu; dokładnie analizuje dostępne dane i wyciąga na tej podstawie trafne wnioski proponuje trafne rozwiązania z zakresu HRM; Nazwa przedmiotu Prawo pracy w organizacji Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii Kod ECTS Studia kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja psychologia jednolite mgr stacjonarne/niestacjonarne POZiM

20 Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Joanna Klimaszewska Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin Liczba punktów ECTS - 4 A. Formy zajęć Ćwiczenia: audytoryjne B. Sposób realizacji Zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin 30 Cykl dydaktyczny IV V rok, semestr zimowy Status przedmiotu Fakultatywny Metody dydaktyczne Ćwiczenia audytoryjne: Język wykładowy Język polski Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia Ćwiczenia: zaliczenie z oceną Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi Brak B. Formy zaliczenia wybierane z przygotowanej listy, na przykład: Wykonanie dodatkowej pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu lub prezentacji Egzamin ustny Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru C. Podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne określane są indywidualnie, jednak powinny zachować stosowność wobec zaplanowanych efektów uczenia się Cele przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa pracy. Wybrane aspekty dotyczące zatrudnienia wraz z odpowiadającymi im przepisami prawa pracy przedstawiane są z uwzględnieniem perspektywy pracownika jak również perspektywy pracodawcy. Dzięki temu studenci przygotowywani są jednocześnie do roli pracownika jak i do roli pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę (pracownik działu personalnego). Treści programowe kodeks pracy a kodeks cywilny ( różnice pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi) istota pracy w dziale personalnym przedsiębiorstwa prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy podstawowa dokumentacja pracownicza nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy umowa o pracę: elementy obligatoryjne, rodzaje świadectwo pracy równe traktowanie w zatrudnieniu, dyskryminacja molestowanie seksualne, mobbing wykorzystanie wiedzy psychologicznej w dziale personalnym

PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU

PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU ROK AKADEMICKI 2015/2016 PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU OPIEKUN: PROF. UG DR HAB. ANNA MARIA ZAWADZKA WPROWADZENIE Zagadnienia realizowane w ramach ścieżki Psychologia organizacji, zarządzania

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 151 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 8 października 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Wystarczy zwrócić uwagę na człowieka, by stał się pociągający i na swój sposób piękny. Zofia Nałkowska

WPROWADZENIE. Wystarczy zwrócić uwagę na człowieka, by stał się pociągający i na swój sposób piękny. Zofia Nałkowska PSYCHOLOGIA MIĘDZYKULTUROWA I PSYCHOLOGIA RODZAJU ROK AKADEMICKI 2014 2015 OPIEKUN: dr Aneta Chybicka, dr Natasza Kosakowska-Berezecka, dr Paulina Pawlicka WPROWADZENIE Wystarczy zwrócić uwagę na człowieka,

Bardziej szczegółowo

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych Nazwa przedmiotu: Ekonometryczna analiza produkcji Kod ECTS Moduł kształcenia: kursy stałe wydziałowe Status przedmiotu: do wyboru Język wykładowy: polski i struktura punktów ECTS:4 Formy Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

OPISY PRZEDMIOTÓW. Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 1 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć. ćwiczenia laboratoryjne

OPISY PRZEDMIOTÓW. Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 1 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć. ćwiczenia laboratoryjne Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym V edycja OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu: Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA

PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA ROK AKADEMICKI 2015/2016 PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA OPIEKUN: PROF. DR HAB. BEATA PASTWA-WOJCIECHOWSKA WPROWADZENIE Zagadnienia realizowane w ramach ścieżki programowej Patologie

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika... 11 5. Agroturystyka...

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 listopada 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE Stopień I Studia licencjackie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM 2012/2013 PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM Studia stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii i Informatyki Część pierwsza... 4 Informacje o Uczelni...5

Bardziej szczegółowo

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji Modelowa struktura programu na studiach podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i informatyki z uwzględnieniem Kompetencji Kluczowych Poradnik Szczecin, kwiecień 2015 Aleksandra Grzesiuk Spis treści

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo