PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU ROK AKADEMICKI OPIEKUN: prof. UG dr hab. Anna Maria Zawadzka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU ROK AKADEMICKI 2014 2015 OPIEKUN: prof. UG dr hab. Anna Maria Zawadzka"

Transkrypt

1 PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU ROK AKADEMICKI OPIEKUN: prof. UG dr hab. Anna Maria Zawadzka WPROWADZENIE Zagadnienia realizowane w ramach ścieżki Psychologia organizacji, zarządzania i marketingu służą poznaniu mechanizmów funkcjonowania jednostki i grup pracowniczych w przedsiębiorstwie jak i również życia samej firmy. Tematyka kursów przydatna będzie studentom zamierzającym swoją karierę zawodową związać z pracą w działach personalnych i szkoleniowych przedsiębiorstw lub w firmach doradczych, urzędach pracy, centrach kształcenia i tym podobnych. SEMESTR ZIMOWY prowadzacy nazwa_wykladu liczba_godzin prof. Zawadzka Anna Maria B- Psychologia konsumenta i jakości życia 30 dr Godlewska-Werner Dorota B- Psychologia szkolenia zawodowego 15 dr Niesiobędzka Małgorzata B- Sprawiedliwośc w organizacji 15 dr Niesiobędzka Małgorzata B- Wprowadzenie do psychologii ekonomicznej 15 dr Budnik Przybylska Dagmara C-Elementy doradztwa zawodowego 30 dr Godlewska-Werner Dorota C- Systemy okresowej oceny pracownika 30 dr Godlewska-Werner Dorota C- Patologie w organizacji 15 dr Jurek Paweł C- Zarządzanie kompetencjami pracowników 30 dr Klimaszewska Joanna C- Prawo pracy w organizacji 30 dr Nieckarz Zdzisław C- Systemy motywacyjne funkcjonujące w organizacji 30 dr Nieckarz Zdzisław C- Psychologia rozwoju pracownika 30 dr Nieckarz Zdzisław C- C-Rekrutacja i selekcja 30 dr Peplińska Aleksandra C- Psychologia transportu i orzecznictwa zawodowego 30 dr Żemojtel-Piotrowska Magdalena mgr Brejwo Mirosław mgr Kondratowicz Blanka mgr Rymkiewicz Rafał mgr Wierzbicki Jakub C - Psychologiczne, ekonomiczne i kulturowe aspekty nierówności społecznych 15 C-Zarządzanie czasem i osiąganie celów 15 C - Wybrane metody i narzędzia stosowane w psychologii ekonomicznej, marketingu i konsumenta 30 mgr Staniszewska Małgorzata C-Public Relations (PL) 30

2 mgr Żadkowska Magdalena C-Zarządzanie różnorodnością w organizacji SEMESTR LETNI dr Krystyna Adamska B-Komunikacja we współpracy i konflikcie 30 dr Nieckarz Zdziaław B-Psychologia motywacji w organizacji 30 dr Zdzisław Nieckarz B- Patologiczne aspekty funkcjonowania organizacji 15 dr Niesiobędzka Małgorzata B-Psychologia finansowa 15 dr Peplińska Aleksandra B-Psychologiczne podstawy rozwoju zawodowego i kariery 30 dr Peplińska Aleksandra B-Rodzina a praca 30 dr Żemojtel-Piotrowska Magdalena B- Marketing polityczny 30 dr Godlewska-Werner Dorota C-Warsztat trenera szkoleń 30 dr Kosakowska-Berezecka Natasza C- Negocjacje i mediacje - perspektywa międzykulturowa 15 dr Kosakowska-Berezecka Natasza mgr Brzezińska Dorota dr Kosakowska-Berezecka Natasza dr Pawlicka Paulina C-Cultural adaptation training (eng) C- Zarządzanie zmianą społeczną: jak zostać liderem i przeprowadzić zmianę oraz zarządzać projektami 30 dr Niesiobędzka C - Socjalizacja ekonomiczna i konsumencka dzieci i młodzieży Małgorzata 15 C-Psychologiczne aspekty audytu organizacyjnego dr Celińska Sylwia 30 C-Zjawisko wypalenia zawodowego dr Mańkowska Beata 30 dr Szabowska Walaszczyk Anna C- Wprowadzenie do pozytywnej psychologii organizacji 15 mgr Dampc Adrian C-User Experience Design psychologia w projektowaniu aplikacji i stron internetowych 15 mgr Magdalena Mendyka C - Psychologia Internetu 15 mgr Agata Rudnik C - Praca psychologa w branżach kreatywnych 15 mgr Staniszewska C-Public Relations (EN) Małgorzata OPIS KURSÓW Z POZIOMU B

3 Nazwa przedmiotu Psychologia konsumenta i jakości życia Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Nauk Społecznych/ Instytut Psychologii Kod ECTS Studia kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja Psychologia jednolite mgr stacjonarne/niestacjonarne POZiM Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) Prof. UG, dr hab. Anna Maria Zawadzka Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin Liczba punktów ECTS - 4 A. Formy wykład, B. Sposób realizacji zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin 30 Cykl dydaktyczny III V rok, semestr zimowy Status przedmiotu obowiązkowy dla specjalizacji Psychologia organizacji, zarządzania i marketingu Metody dydaktyczne wykład problemowy prezentujący przegląd modeli teoretycznych, wyników badań, i zjawisk z praktyki z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej Język wykładowy Język polski Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia: egzamin B. Formy zaliczenia egzamin pisemny: testowy C. Podstawowe kryteria 91 %-100 % poprawnych odpowiedzi testowych 5 81%-90% poprawnych odpowiedzi testowych 4,5 71% 80% poprawnych odpowiedzi testowych % 70% poprawnych odpowiedzi testowych - 3,5 51% - 60% poprawnych odpowiedzi testowych % i mniej poprawnych odpowiedzi testowych - 2 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi brak Cele przedmiotu Poznanie funkcjonowania osoby jako konsumenta. Zrozumienie specyfiki oddziaływania na osobę strategii marketingowych. Nabycie wiedzy na temat specyfiki procesów psychologicznych poprzedzających, towarzyszących i następujących po nabywaniu i konsumpcji dóbr Zrozumienie konsekwencji i wyzwań jakie niesie ze sobą życie w kulturze konsumpcji dla osoby i społeczeństwa.

4 Treści programowe A. Problematyka wykładu 1. Kultura konsumpcji jej źródła, przejawy i nośniki. Wpływ marketingu na konsumentów. 2. Metody i narzędzia stosowane w psychologii konsumenta 3. Procesy poznawcze wykorzystywane przy konstruowaniu bodźców marketingowych i w reklamie wrażenia, uwaga, spostrzeganie i przetwarzanie informacji w reklamie i produktach, mapy percepcyjne, prawa Webera, spostrzeganie podprogowe. 4. Uczenie się w aspekcie strategii marketingowych wykorzystanie modeli warunkowania klasycznego i instrumentalnego, uczenie się mechaniczne, obserwacyjne, modelowanie i naśladownictwo. Rola pamięci w uczeniu się bodźców rynkowych. 5. Emocje w marketingu. Wpływ emocji pozytywnych i negatywnych na konsumenta. Rodzaje emocji wykorzystywanych w strategiach marketingowych i ich efektywność. Reklamy emocjonalne, racjonalne, oparte o symulację mentalną i ich skuteczność. 6. Proces podejmowania decyzji przez konsumenta Podejście normatywne. Podejście opisowe. Podejście adaptacyjne. Podejście ekologiczne. 7. Procesy decyzyjne a postrzegane ryzyko i zaangażowanie konsumenta w zakup. Typy zakupów. 8. Motywacja konsumenta Teoria braku. Teoria oczekiwań. Potrzeby i pragnienia. Teoria konfliktów wewnętrznych. Teoria dysonansu poznawczego. Teorie potrzeb (Maslowa, Murray a). Ukryte motywy. 9. Procesy samoregulacji a konsumpcja. Władza i wybory konsumenckie. Sukces, porażka w dziedzinie moralności i sprawności i wybory konsumenckie. 10. Wartości i zachowania konsumenckie. Pojęcie materializmu, źródła i uwarunkowania materializmu konsumentów. 11. Osobowość a postawy i wybory konsumenckie Koncepcje osobowości wykorzystywane w marketingu. Cechy osobowości związane z różnymi postawami czy wyborami konsumenckimi. Orientacje zakupowe i preferencje konsumenckie. 12. Wzory kultury konsumpcji i kształtowanie tożsamości indywidualnej, sytuacyjnej i płciowej. Rynkowe ideały piękna. Style życia. 13. Kształtowanie postaw konsumenckich: funkcje postaw, teorie postaw, hierarchia efektów, przewidywanie zachowań na podstawie postaw nabywców. Sposoby zmiany postaw przy pomocy bodźców rynkowych. 14. Społeczny kontekst zakupu - Społeczeństwo, rodzina, grupa społeczna i preferencje konsumenckie. Klasa społeczna, kapitał kulturowy, status społeczny, dochody i konsumpcja. Wpływ kultury konsumpcji na dzieci. 15. Zyski i straty związane z kulturą konsumpcji. Typy konsumpcji i zakupów związane z podwyższaniem zadowolenia z życia. Negatywne zachowania konsumenckie uzależnienia od produktów i usług oraz kupowania. Nowe zjawiska w zachowaniach konsumenckich. Konsumpcja etyczna. Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć 1.. Falkowski A., Tyszka T. (2009). Psychologia zachowań konsumenckich (wyd. 2). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2. Zawadzka A.M. Wartości osobiste tłumaczące orientację materialistyczną jednostki. Roczniki Psychologiczne, 9, 1, 61 80, Zawisza M. Zawadzka A.M. (2003). Skuteczność reklam posługujących się stereotypowymi bądź łamiącymi stereotyp płci wizerunkami kobiet i mężczyzn. Nowiny Psychologiczne, 3, Zawadzka A.M. (2008). Nabywanie i konsumpcja w perspektywie samoregulacji kompensacja i ucieczka? Czasopismo Psychologiczne, 14, 2, Zawadzka A.M., Kujałowicz - Strużyńska A.M. (2008). Władza i aspiracje ekonomiczne w perspektywie samoregulacji, Czasopismo Psychologiczne, 14, 2, Zawadzka A.M., Niesiobędzka M. (2010). Preferencje konsumenckie w kryzysie i rozwoju gospodarczym z perspektywy samoregulacji. Czasopismo Psychologiczne, 16,2, Zawadzka A.M., Rybarczyk J., Dedelis A. (2012). Jak promocyjne i prewencyjne ukierunkowanie samoregulacyjne wiąże się z ważnością cech i intencją zakupu produktu? Roczniki Psychologiczne. 8. Zawadzka A.M. (2008). Orientacja materialistyczna, teoria opanowywania trwogi i preferencje nabywcze konsumentów W: Plopa M., Błażek M. Współczesny człowiek w świetle dylematów i wyzwań: perspektywa psychologiczna. Kraków: Wydawnictwo Impuls, Zawadzka, A. M. (2009) Twórcze sposoby przekonywania - reklamy oparte o symulacje mentalna. W: Popek S., Bernacka R.E., Domanski C., Gawda B, Turska D., Zawadzka A.M., (red). Psychologia twórczości nowe horyzonty (red.) (str ). Lublin: Wydawnictwo UMCS. 10. Zawadzka A.M., Niesiobędzka M. (2010). Płeć i konsumpcja, W: A. Chybicka, N. Kosakowska-Berezecka (Red.), Między płcią a rodzajem: teorie, badania, aplikacje, (str ), Kraków: Wydawnictwo: Impuls. 11. Zawadzka A.M., van Buuren I. (2010). Wybory inwestycyjne w sytuacji sukcesu i porażki - porównanie międzykulturowe na przykładzie grupy polskiej i holenderskiej. W: Goszczyńska M., Górnik-Durose M.(red.),

5 Uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość - pieniądze konsumpcja (str ). Warszawa: Wydawnictwo Diffin 12. Zawadzka A.M. (2011). O typach zakupów, które mogą zwiększać zadowolenie z życia, W: Zawadzka A.M., Górnik-Durose M. (red), Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności, (str ). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 13. Zawadzka A.M., Duda A. (2012). Zakupy, zadowolenie z życia i aspiracje życiowe: czyli jakie zakupy i komu mogą podwyższać zadowolenie z życia. W: Górnik-Durose M., Zawadzka A.M. (red). W supermarkecie szczęścia. Warszawa: Wydawnictwo Difin 14. Zawadzka A.M., Buras P., Lewandowska D., Portykus N., Skierawska M. (2012). Jak świętować aby być zadowolonym z życia. W: Górnik-Durose M., Zawadzka A.M. (red). W supermarkecie szczęścia. Warszawa: Wydawnictwo Difin 15. Górnik- Durose M., Mróz, B., Zawadzka A.M. (2012). Współczesna oferta supermarketu szczęścia nowe zjawiska w zachowaniach konsumenckich. Trójgłos interdyscyplinarny. W: Górnik-Durose M., Zawadzka A.M. (red). W supermarkecie szczęścia. Warszawa: Wydawnictwo Difin A.2. studiowana samodzielnie przez studenta 1. Doliński D. (2011) Poznawcze mechanizmy technik wpływu społecznego W: Falkowski A. Zaleśkiewicz T. (red.), Psychologia poznawcza w praktyce: Ekonomia, biznes, polityka. Wydawnictwo Naukowe PWN 2. Górnik-Durose M. (2002). Psychologiczne aspekty posiadania. Pomiędzy instrumentalnością a społeczna użytecznością dóbr materialnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 3. Mackiewicz R. (2011). Liczby w decyzjach ekonomicznych: instynkt numeryczny i wrażliwość cenowa W: Falkowski A. Zaleśkiewicz T. (red.), Psychologia poznawcza w praktyce: Ekonomia, biznes, polityka. Wydawnictwo Naukowe PWN 4. Maison, D., Noga-Bogomilski A. (2007). Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 5. Zawadzka A.M., Górnik-Durose M. (2010). Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne B. Literatura uzupełniająca 1. Goszczyńska M., Górnik-Durose M. (2010). Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość pieniądze-konsumpcja. Warszawa: Diffin (rozdział II pieniądze i rozdział III zachowania konsumenckie).zawadzka A.M. (2001). Osobowość a wartości hedonistyczne i utylitarne w sytuacji zakupu. Czasopismo Psychologiczne, 2 (7), Górnik-Durose M., Zawadzka A.M (2012). W supermarkecie szczęścia. Warszawa: Diffin 3. Zawadzka A.M. (2002). Psychographics characteristic vs. hedonic and utilitarian values preferences in shopping situations. Polish Journal of Applied Psychology, 2, (1), Zawadzka A.M.(2003). Purchase motives which explain our choices. Polish Psychological Bulletin, 34, (3), Zawisza M, Cinnirella M, Zawadzka A.M. (2006). Non-traditional male gender portrayal as persuasion tool in advertising. Social Influence, 1, (4), Efekty uczenia się Wiedza Posiada wiedzę na temat procesów psychologicznych towarzyszących nabywaniu i konsumpcji dóbr Umiejętności Wykorzystuje posiadaną wiedzę do wnioskowania o źródłach zachowań konsumentów Rozumie w jaki sposób strategie marketingowe oddziaływają na osobę, jej postawę, wybory i chęć zakupu. Rozumie na czym polegają korzyści i straty związane z życiem w kulturze konsumpcji Kontakt Kompetencje społeczne (postawy) Potrafi podjąć dyskusję na tematy związane z psychologią konsumenta, potrafi innym wytłumaczyć zjawiska towarzyszące dokonywaniu zakupów i te towarzyszące wyborom konsumenckim, jest zorientowany na podmiotowości traktowanie konsumenta, jest wrażliwy na zagrożenia społeczne wypływające ze stosowania nieuczciwych strategii

6 Nazwa przedmiotu Psychologia szkolenia zawodowego Kod ECTS Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Psychologii Wydział Nauk Społecznych Studia kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja psychologia jednolite mgr stacjonarne/niestacjonarne POZiM Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) Dr Dorota Godlewska - Werner Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin Liczba punktów ECTS - 2 A. Formy zajęć wykład B. Sposób realizacji zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin 15 Cykl dydaktyczny IV V rok, semestr zimowy Status przedmiotu fakultatywny Metody dydaktyczne wykład z prezentacją multimedialną wykład konwersatoryjny Język wykładowy polski Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia egzamin B. Formy zaliczenia egzamin pisemny testowy i z pytaniami otwartymi B. Podstawowe kryteria oceny poprawność merytoryczna zakres wyczerpania tematu Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi brak Cele przedmiotu Celem przedmiotu jest omówienie modeli uczenia się, które przekładają się na proces kształcenia zawodowego oraz przebiegu procesu grupowe w trakcie trwania szkolenia. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane i omówione różne typów kształcenia zawodowego oraz zasady organizacji i przeprowadzania szkoleń począwszy od analizy potrzeb szkoleniowych po ocenę efektywności szkoleń. Treści programowe Problematyka wykładu: 1. Specyfika nauczania dorosłych 2. Modele uczenia się 3. Proces grupowy w szkoleniach 4. Rodzaje form kształcenia zawodowego 5. Analiza potrzeb szkoleniowych 6. Organizacja szkoleń 7. Czas i miejsce w szkoleniach 8. Ocena efektywności szkoleń Wykaz literatury

7 A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 1. Jarmuż S., Kossowska M., Witkowski T. (2008) Psychologia dla trenerów. Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2. Kossowska M., Sołtysińska I. (2002) Szkolenia pracowników a rozwój organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 3. Łaguna M. (2004) Szkolenia. Gdańsk: GWP 4. Sidor-Rządkowska M. (2009). Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków. Warszawa: Wolters Kluwer Polska B. Literatura uzupełniająca 1. Boydell T., Leary M. (2001) Identyfikacja potrzeb szkoleniowych. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2. Bramley P. (2001) Ocena efektywności szkoleń. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 3. Kozak A. (2010) Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców. Gliwice: One Press 4. Rae L. (2012) Efektywne szkolenie. Techniki doskonalenia umiejętności trenerskich. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Efekty uczenia się Student powinien po zakończeniu zajęć wiedzieć, jakie są mocne i słabe strony różnych form kształcenia zawodowego, rozumieć proces szkolenia osób dorosłych i być zdolny opisać proces szkolenia zawodowego w kontekście modeli uczenia się. Kontakt Wiedza Student nazywa i definiuje formy kształcenia zawodowego, wyjaśnia proces szkolenia zawodowego w kontekście modeli uczenia się, charakteryzuje etap analizy potrzeb szkoleniowych i oceny efektywności szkoleń, rozróżnia. Umiejętności Student porównuje modele uczenia w kontekście procesu szkoleniowego, planuje proces szkoleniowy, rozpoznaje różnice pomiędzy fazami procesu grupowego. Kompetencje społeczne (postawy) Student zachowuje otwartość na różne formy kształcenia zawodowego, jest wrażliwy na potrzeby uczestników szkoleń w kontekście efektywności organizacji. Nazwa przedmiotu Sprawiedliwość w organizacji Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Nauk Społecznych/ Instytut Psychologii Kod ECTS Studia kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja psychologia jednolite mgr Stacjonarne/ niestacjonarne (wieczorowe) POZiM Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) Dr Małgorzata Niesiobędzka Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin Liczba punktów ECTS - 2 A. Formy zajęć Wykład B. Sposób realizacji zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin 15 Cykl dydaktyczny IV V rok, semestr zimowy Status przedmiotu fakultatywny Metody dydaktyczne Język wykładowy polski Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

8 wykład problemowy z prezentacją multimedialną możliwość konsultacji indywidualnych w ramach godzin dyżuru A. Sposób zaliczenia zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia Egzamin pisemny lub napisanie dwóch prac z zakresu treści prezentowanych na wykładzie. C. Podstawowe kryteria Egzamin: podstawą zaliczenia jest uzyskanie 60% odpowiedzi poprawnych; pytania mają charakter otwarty, problemowy. Prace: podstawą zaliczenia jest średnia ocen z obydwu prac. Studenci w grupach maks. 4 osobowych lub pojedynczo wybierają dwa spośród trzech zaproponowanych tematów, prace dotyczą aspektów praktycznych różnych rodzajów sprawiedliwości organizacyjnej. Ocena pracy będzie polegała na sprawdzeniu stopnia umiejętności poprawnej aplikacji zdobytej wiedzy w praktyce organizacyjnej, poprawności analizy sposobów weryfikacji zachowania i naruszania sprawiedliwości organizacyjnej. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi Brak wymagań wstępnych Cele przedmiotu Celem przedmiotu jest wzbogacenie wiedzy studentów na temat różnych rodzajów sprawiedliwości organizacyjnej z perspektywy psychologii zarządzania, przedstawienie sposobów pomiaru sprawiedliwości organizacyjnej, wskazanie czynników modyfikujących siłę oddziaływania sprawiedliwości organizacyjnej, uświadomienie zróżnicowania sposobów reakcji na doznany rodzaj niesprawiedliwości oraz wagi poczucia sprawiedliwości w procesie budowania pozytywnych związków z organizacją. Treści programowe Teorie sprawiedliwości w psychologii, socjologii i filozofii Pojęcie sprawiedliwości organizacyjnej i jej rodzaje Sprawiedliwość dystrybucji, psychologiczne determinanty oceny sprawiedliwości decyzji alokacyjnych Sprawiedliwość proceduralna i jej wyznaczniki Sprawiedliwość interakcji: sprawiedliwość interpersonalna i informacyjna Naruszenie sprawiedliwości i sposoby reakcji na doznaną niesprawiedliwość Kontrakt psychologiczny z organizacją, przywracanie poczucia sprawiedliwości Zachowania obywatelskie i zachowania kontrproduktywne w organizacji Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć Blader S.L., Tyler T.R. (2003). What constitutes fairness in work settings? A four-component model of procedural justice. Human Resource Management Review, 13, Blodgett J.F., Hill D.J., Tax S.S. (1997). The Effects of Distributive, Procedural, and Interactional Justice on Postcomplaint Behavior. Journal of Retailing, 73 (2), Colqiitt J.A., Scott B.A., Judge T.A., Shaw J.C. (2006). Justice and personality: Using integrative theories to derive moderators of justice effects. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 100, Cropanzano, R. (2001). Justice in the workplace. From theory to practice. New York: Lawrence Erblaum Associates, Inc. De Cremer D, Tyler T.R. (2007). The Effects of Trust in Authority and Procedural Fairness on Cooperation. Journal of Applied Psychology, 3, Greenberg, J., Colquitt, J.A. (2005). Handbook of Organizational Justice. New York: Lawrence Erblaum Associates, Inc. Lind, E.A., Kray L., Thompson L. (1998). The Social Construction of Injustice: Fairness Judgments in response to Own and Others Unfair Treatment by Authorities. Organizational Behavior and Human Processes, 1, Tyler T.R., Blader S.L. (2003). The Group Engagement Model: Procedural Justice, Social Identity, and Cooperative

9 Behavior. Personality and Social Psychology Review, 4, Young, H. P. (2003). Sprawiedliwy podział. Warszawa: Scholar A.2. studiowana samodzielnie przez studenta Macko, M. (2009). Poczucie sprawiedliwości organizacyjnej a zachowania pracowników. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych. Skarżyńska, K. (1985). Psychospołeczne aspekty decyzji alokacyjnych. Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. B. Literatura uzupełniająca Cichomski, B., Kozek, W., Morawski, P., Morawski, W. (2001). Sprawiedliwość społeczna. Polska lat dziewięćdziesiątych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Lissowki, G. (2008). Zasady sprawiedliwego podziału dóbr. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Ratajczak, Z., Wosińska, W. (1990). Zaufanie i niesprawiedliwość a społeczne funkcjonowanie człowieka. Katowice: Wydawnictwo UŚ. Efekty uczenia się K_W01 K_W07 K_U01 K_U07 K_K01 K_K07 Kontakt Wiedza Przedmiot pozwala na zdobycie wiedzy na temat sprawiedliwości organizacyjnej, student potrafi identyfikować poszczególne jej rodzaje, potrafi wskazać determinanty preferencji poszczególnych reguł alokacyjnych, istotne wyznaczniki sprawiedliwości proceduralnej i interakcyjnej, umie wymienić i scharakteryzować różne rodzaje zachowań kontrproduktywnych i obywatelskich w organizacji. Umiejętności Student nabywa umiejętność różnicowania poszczególnych rodzajów sprawiedliwości oraz sposobów ich manifestowania w praktyce organizacyjnej, rozpoznaje różne rodzaje reakcji na doznany rodzaj niesprawiedliwości, potrafi wskazać indywidualne i kontekstowe czynniki modyfikujące sposób reakcji na naruszenie sprawiedliwości organizacyjnej, rozpoznaje związki łączące sprawiedliwość organizacyjną z kontraktem psychologicznym i zachowaniami w organizacji. Kompetencje społeczne (postawy) Student zyskuje świadomość zróżnicowania sposobów reakcji na doznany rodzaj niesprawiedliwości, zwiększa się jego wrażliwość na przejawy naruszania różnych rodzajów sprawiedliwości organizacyjnej, rozwija się umiejętność pracy w grupie podczas pisania prac zaliczeniowych. Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do psychologii ekonomicznej Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Nauk Społecznych/ Instytut Psychologii Kod ECTS Studia kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja psychologia jednolite Stacjonarne/ niestacjonarne POZiM mgr (wieczorowe) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) Dr Małgorzata Niesiobędzka Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin Liczba punktów ECTS 2/3 A. Formy zajęć wykład B. Sposób realizacji zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin 15

10 Cykl dydaktyczny IV V rok, semestr zimowy. Status przedmiotu obowiązkowy dla specjalizacji Psychologia organizacji, zarządzania i marketingu Metody dydaktyczne wykład z prezentacją multimedialną możliwość konsultacji indywidualnych w ramach godzin dyżuru Język wykładowy polski Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia: egzamin B. Formy zaliczenia egzamin pisemny: testowy z pytaniami zamkniętymi (test wielokrotnego wyboru) i otwartymi C. Podstawowe kryteria Podstawą zaliczenia jest uzyskanie 51% odpowiedzi poprawnych z testu Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi Brak wymagań wstępnych Cele przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dotychczasowym dorobkiem psychologii ekonomicznej oraz usytuowanie psychologii ekonomicznej w polu dziedzin pokrewnych. Omówione zostaną psychologiczne procesy leżące u podstaw decyzji ekonomicznych podejmowanych przez jednostki i gospodarstwa domowe, podstawowe metody badawcze oraz sposoby zastosowania wiedzy psychologicznej w praktyce ekonomicznej i organizacyjnej. Treści programowe Psychologia ekonomiczna jako dziedzina badań podstawowych i stosowanych. Dziedziny pokrewne psychologii ekonomicznej: ekonomia eksperymentalna, ekonomia behawioralna i finanse behawioralne, neuroekonomia. Racjonalność i nieracjonalność zachowań ekonomicznych. Paradoksy racjonalności. Socjalizacja ekonomiczna, teoretyczne ramy analizy rozwoju ekonomicznego, czynniki wpływające na proces socjalizacji ekonomicznej. Zachowania związane z płaceniem podatków. Oczekiwania ekonomiczne, optymizm i pesymizm konsumentów. Przedsiębiorczość ujęcie ekonomiczne i psychologiczne. Wykaz literatury Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. Wykorzystywana podczas zajęć: Ariey, D. (2009). Potęga irracjonalności. Wocław: Wydawnictwo Dolnośląskie. Kahneman, D., Tversky, A. (1979). Prospect theory : An analysis of decision under risk. Econometrica, 47, Kirchler, E. (2007). The economic psychology of tax behavior. Cambridge: Cambridge University Press. Łaguna, M. (2010). Przekonania na własny temat i aktywność celowa. Badania nad przedsiębiorczością. Roz. Gdańsk: GWP. Niesiobędzka, M. (2006). Społeczna świadomość podatków. Czy potrafimy przypomnieć sobie jakie podatki musieliśmy zapłacić? Optimum. Studia ekonomiczne,1, Tyszka, T. (1997). Psychologia zachowań ekonomicznych. Rozdz. 4. Warszawa: PWN Van Raij, W.F., Van Veldhoven G.M., Warneryd, K.E. (2010). The Handbook of Economic Psychology. Dortrecht: Kluwer. Zak, P.J. (2004). Neuroeconomisc. The Royal Society, No. 359, s A.2. Studiowana samodzielnie przez studenta Tyszka, T. Zaleśkiewicz (2001). Racjonalność decyzji. rozdz. 3, 4. Warszawa: PWE. Tyszka, T. (2004). Psychologia ekonomiczna. Rozdz. 1, 2, 4, 9, 10, 16. Gdańsk: GWP.

11 Zaleśkiewicz, T. (2011). Psychologia ekonomiczna. Rozdz. 1, 2, 4. Warszawa: PWN Sokołowska, J. (2005). Psychologia decyzji ryzykownych rozdz. 7. Warszawa: Academica. B. Literatura uzupełniająca Niesiobędzka, M. (2004). Funkcje podatków w odbiorze społecznym. Master of Business Administration, 4, Strzałecki, A. (2010). Innowacyjna przedsiębiorczość: teorie, badania, zastosowanie praktyczne, perspektywa psychologiczna. Warszawa: Academica. Zaleśkiewicz, T. (2005). Przyjemność czy ryzyko. Psychologia spostrzegania i podejmowania ryzyka. Gdańsk: GWP. Efekty uczenia się K_W05 K_U01 K_U07 K_K01 Wiedza Przedmiot pozwala na zdobycie wiedzy specjalizacyjnej. Student rozróżnia specyfikę pola badawczego psychologii ekonomicznej na tle dziedzin pokrewnych, wypracowanych podejść teoretycznych i badawczych, identyfikuje psychologiczne mechanizmy związane z decyzjami ekonomicznymi, ilustruje sposoby zastosowania wiedzy psychologicznej w praktyce ekonomicznej i organizacyjnej. Umiejętności Student nabywa umiejętność analizowania i interpretacji zjawisk ekonomicznych perspektywy psychologicznej, rozpoznaje przesłanki decyzji podejmowanych przez jednostki i gospodarstwa domowe, potrafi wskazać praktyczne znaczenie podejścia psychologicznego w wyjaśnianiu zachowań ekonomicznych. Kompetencje społeczne (postawy) Student nabywa świadomość konieczności wieloaspektowej analizy zjawisk ekonomicznych, zwiększa się jego wrażliwość na przejawy irracjonalności w szerokim spektrum aktywności jednostki występujące na płaszczyźnie finansowej, organizacyjnej i konsumenckiej. Kontakt OPIS KURSÓW Z POZIOMU C Nazwa przedmiotu Elementy doradztwa zawodowego Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii Kod ECTS Studia kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja Psychologia jednolite mgr stacjonarne/niestacjonarne nazwa* POZiM Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) Dr Dagmara Budnik- Przybylska Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin Liczba punktów ECTS: 4 A. Formy zajęć: ćwiczenia audytoryjne B. Sposób realizacji: w sali dydaktycznej

12 C. Liczba godzin: 30 Cykl dydaktyczny: IV V rok, semestr zimowy Status przedmiotu fakultatywny Metody dydaktyczne: ćwiczenia audytoryjne oraz warsztatowe: analiza tekstów z dyskusją i praca w grupach, metoda projektów Język wykładowy Polski Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne: B. Wymagania wstępne: Cele przedmiotu B. Formy zaliczenia: wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie prezentacji oraz projektu wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego C. Podstawowe kryteria - obecność na zajęciach - aktywność na zajęciach - sprawdzenie przygotowania do zajęć oraz znajomości tekstów analizowanych samodzielnie przez studentów, dyskusje na zajęciach, analizy przypadków - przygotowanie prezentacji oraz projektu - sprawdzenie umiejętności pracy w zespole Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom problematyki związanej z doradztwem zawodowym, poznanie zawodu doradcy i jego warsztatu pracy (wyjścia do instytucji, w których pracują doradcy zawodowi) Treści programowe B. Problematyka ćwiczeń 1. Doradztwo zawodowe definicje, rys historyczny 2. Koncepcje psychologiczne a wybór zawodu 3. Doradztwo zawodowe w Unii Europejskiej 4. Internet pomocą w doradztwie zawodowym 5. Szkolny doradca zawodowy kim jest i czym się zajmuje? 6. Doradztwo zawodowe a osoby bezrobotne- Program Spadochron 7. Doradztwo zawodowe osób niepełnosprawnych 8. Warsztat doradcy kariery zawodowej rozmowa doradcza, praca z grupą, techniki i testy do badania predyspozycji zawodowych Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć: Guichard J., Huteau M, (2005), Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego, Impuls, Kraków Paszkowska- Rogacz A., (2003), Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych, KOWEZiU, Warszawa Paszkowska- Rogacz A., (2002), Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej, KOWEZiU, Warszawa Bolles R. N. (1993), Spadochron praktyczny podręcznik dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód, FISE, Warszawa Paszkowska- Rogacz A., Tarkowska (2004), Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, KOWEZiU, Warszawa

13 Paszkowska-Rogacz A. (2009) Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań, Difin. Engram, Warszawa Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego, Warszawa: CMIiPZ KUP A.2. studiowana samodzielnie przez studenta: Efekty uczenia się (K_W01) (K_W03) (K_W05) (K_W07) K_U02 K_U05 K_U06 K_U11 K_U10 (K_K01) (K_K02) (K_K03) (K_K05) (K_K06) Wiedza - Student zna terminologię używaną w doradztwie zawodowym - Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych koncepcjach i badaniach prowadzonych w obszarze doradztwa zawodowego, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania -ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat specjalizacji psychologii, obejmującą terminologię, teorię i metodykę -Ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki relacji społecznych, zjawisk społecznych oraz rządzących nimi prawidłowości z punktu widzenia psychologii Umiejętności -Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów psychologicznych, wychowawczych, pomocowych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych -Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi -Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania oraz analizowania wzorów ludzkich zachowań - Potrafi pracować w zespole; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z treściami prezentowanymi podczas zajęć Potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności psychologicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych Kompetencje społeczne (postawy) -Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego -Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii i doradztwa zawodowego; angażuje się we współpracę - Student docenia znaczenie nauk psychologicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w społeczeństwie, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu psychologii - Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzega zasad etyki zawodowej - Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy i prowadzone działania oraz prezentację ich efektów Kontakt

14 Nazwa przedmiotu Systemy oceny okresowej pracownika Kod ECTS Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Psychologii Wydział Nauk Społecznych Studia kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja psychologia jednolite mgr stacjonarne/niestacjonarne POZiM Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) Dr Dorota Godlewska - Werner Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin Liczba punktów ECTS - 2 D. Formy zajęć Ćwiczenia warsztatowe E. Sposób realizacji zajęcia w sali dydaktycznej F. Liczba godzin 15 Cykl dydaktyczny IV V rok, semestr zimowy Status przedmiotu fakultatywny Język wykładowy polski Metody dydaktyczne metoda projektów praktycznych gry symulacyjne praca w grupach analiza zdarzeń krytycznych (przypadków) dyskusja Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne C. Sposób zaliczenia Zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia wykonanie pracy zaliczeniowej: zaprojektowanie procesu Development Centre aktywna obecność D. Podstawowe kryteria oceny poprawność merytoryczna skuteczność i adekwatność zaproponowanych rozwiązań oryginalność i atrakcyjność zaproponowanych rozwiązań Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi brak Cele przedmiotu Celem przedmiotu jest zaprezentowanie i omówienie funkcji, warunków oraz sposobów przeprowadzania okresowej oceny pracownika, a także zapoznanie z zasadami konstruktywnej pochwały i krytyki. Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z procesem przygotowania procesu Development Centre. Treści programowe Problematyka ćwiczeń: Funkcje i cele oceny Etapy oceny okresowej Rodzaje i metody oceny Informacja zwrotna Przekazywanie i przyjmowanie uwag krytycznych i pochwał Zmiana zachowań niepożądanych

15 Przykładowe test psychologiczne stosowane w ocenie okresowej Development Centre Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 1. Sidor Rządkowska M. (2003) Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2. Ward P. (2005). Ocena pracownicza 360 stopni. Metoda sprzężenia zwrotnego. Kraków: Wolter Kluwer Oficyna Ekonomiczna 3. Woodruffe C. (2003). Ośrodki oceny i rozwoju. Narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników. Warszawa: Wolters Kluwer B. Literatura uzupełniająca 1. Bee R., Bee F. (2000) Feedback. Warszawa: Petit 2. Hoffman E. (2003) Ocena psychologiczna pracowników. Gdańsk: GWP 3. Jędrzejczak J. (2000) Oceny okresowe. Zarządzanie przez ocenianie. Gdańsk: ODDK 4. Wieczorek J. (2010). Zatrudnianie i rozwój pracowników z zastosowaniem metody Assessment Center Development Center. Gdańsk: ODDK Efekty uczenia się Student powinien po zakończeniu zajęć wiedzieć, jakie są zalety i wady poszczególnych metod oceny okresowej, rozumieć, jak je stosować i być zdolny zaprojektować proces Development Centre. Kontakt Wiedza Student wymienia metody oceny okresowych, opisuje zasady i etapy wdrażania oraz prowadzenia ocen okresowych pracowników. Umiejętności Student rozwiązuje konsekwencje stosowania poszczególnych metod oceny, konstruuje konstruktywne pochwały i krytyki oraz wypowiedzi zmieniające zachowania niepożądane, projektuje proces oceny metodą Development Centre, ocenia pracę grupy, ustala kryteria oceny. Kompetencje społeczne (postawy) Student pracuje samodzielnie i w zespole, wykazuje kreatywność w konstruowaniu procesy Development Centre, angażuje się w proces konstruowania metod oceny, przestrzega poczynionych ustaleń, docenia pracę innych, jest wrażliwy na behawioralne oznaki ocenianych kryteriów. Nazwa przedmiotu Patologie w organizacji Kod ECTS Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Psychologii Wydział Nauk Społecznych Studia kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja psychologia jednolite mgr stacjonarne/niestacjonarne POZiM PSiPSP Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) Dr Dorota Godlewska - Werner Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin Liczba punktów ECTS - 2 G. Formy zajęć Ćwiczenia warsztatowe H. Sposób realizacji zajęcia w sali dydaktycznej I. Liczba godzin 15

16 Cykl dydaktyczny IV V rok, semestr zimowy Status przedmiotu fakultatywny Metody dydaktyczne praca w grupach analiza zdarzeń krytycznych (przypadków) dyskusja metoda projektów praktycznych Język wykładowy polski Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne E. Sposób zaliczenia Zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia wykonanie pracy zaliczeniowej: zaprojektowanie procedury antymobbingowej aktywna obecność F. Podstawowe kryteria oceny poprawność merytoryczna skuteczność i adekwatność zaproponowanych rozwiązań oryginalność i atrakcyjność zaproponowanych rozwiązań Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi brak Cele przedmiotu Celem przedmiotu jest zaprezentowanie i omówienie tematyki patologii w organizacjach ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu. Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z przyczynami, przebiegiem, sposobami przeciwdziałania i radzenia sobie z poszczególnymi patologiami występującymi w środowisku pracy, a także metodami diagnozy patologii. Treści programowe Problematyka ćwiczeń: 1. Osobowościowe i organizacyjne przyczyny patologii 2. Metody diagnozy patologii w środowisku pracy 3. Mobbing Przyczyny mobbingu Formy mobbingu Skutki mobbingu Formy pracy z osobami mobbingowanymi Przeciwdziałanie mobbingowi 4. Sabotaż Przyczyny sabotażu Systemy ochrony 5. Patologie organizacyjne w grupie Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 1. Bugdol M. (2007) Gry i zachowania nieetyczne w organizacji. Warszawa: Difin 2. Hirigoyen M.F. (2003) Molestowanie w pracy. Poznań: W drodze 3. Stocki R. (2005) Patologie organizacyjne diagnoza i interwencja. Kraków: Oficyna Ekonomiczna C. Literatura uzupełniająca 1. Bańka A. (2001). Psychopatologia pracy. Poznań: Gemini 2. Gestmann M. (2001) Sabotaż w miejscu pracy. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu Efekty uczenia się Student powinien po zakończeniu zajęć wiedzieć, jakie są przejawy Wiedza Student definiuje przejawy patologii w organizacji, wymienia i opisuje przyczyny i skutki wystąpienia poszczególnych patologii, opisuje sposoby radzenia sobie z patologiami, identyfikuje/rozpoznaje symptomy mobbingu, wyciąga proste wnioski.

17 patologii w organizacjach, rozumieć, jakie są przyczyny, skutki i sposoby radzenia sobie z występującymi patologiami oraz być zdolny zaprojektować procedurę antymobbingową. Umiejętności Student klasyfikuje zachowania mobbingowe, proponuje i wybiera sposób na poradzenie sobie z sytuacją patologiczną w organizacji, projektuje procedurę antymobbingową, analizuje sytuacje patologiczne, wykrywa nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji, wybiera i stosuje metody diagnozy patologii Kompetencje społeczne (postawy) Student zachowuje ostrożność w wyrażaniu opinii na temat wystąpienia mobbingu, zachowuje otwartość na sposoby radzenia sobie z patologiami, pracuje samodzielnie i w zespole, wykazuje odpowiedzialność za wybór efektywnych metod radzenia sobie z patologią, angażuje się w pracę grupową, przestrzega poczynionych ustaleń. Kontakt 1 Nazwa przedmiotu Zarządzanie kompetencjami pracowników Kod ECTS Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Nauk Społecznych/ Instytut Psychologii Studia kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja psychologia jednolite mgr stacjonarne/niestacjonarne POZiM Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) Dr Paweł Jurek Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin Liczba punktów ECTS - 4 A. Formy zajęć ćwiczenia audytoryjne i warsztatowe B. Sposób realizacji zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin: 30 godzin 2 pkt ECTS (50-60 godz) - zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego; konsultacje z prowadzącym zajęcia; samodzielne studiowanie literatury i materiałów oraz przygotowanie do poszczególnych zajęć; 2 pkt ECTS (50-60 godz) samodzielna praca studenta przygotowywanie do kolokwiów zaliczeniowych; realizacja pracy zaliczeniowej, projektu, prezentacji Cykl dydaktyczny IV V rok, semestr zimowy Status przedmiotu fakultatywny Metody dydaktyczne analiza przypadku - ocena kompetencji pracowników na podstawie opisów zachowań/ materiału video analiza przypadków projektów wdrażanych w organizacjach dyskusja odgrywanie scenek praca w grupach mini-wykład z prezentacją multimedialną Język wykładowy polski Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia sytuacyjny test wiedzy praktycznej z pytaniami jednokrotnego wyboru z zakresu zarządzania kompetencjami pracowników w organizacjach aktywność podczas zajęć punktowana za udział w dyskusjach i zadaniach zespołowych podczas zajęć

18 rozwiązywanie zadań problemowych (testy sytuacyjne) C. Podstawowe kryteria test wiedzy praktycznej sprawdza znajomość narzędzi i metod stosowanych w pomiarze i rozwijaniu kompetencji pracowników. Test bada, czy uczestnicy zajęć wiedzą jakie rozwiązania należy zastosować w konkretnych sytuacjach opisanych w pytaniach testowych. w ocenie aktywności uwzględniane są: zaangażowane podczas zajęć, aktywny udział w dyskusji (dzielenie się opiniami, zadawanie pytań, włączanie się w pracę zespołu, podejmowanie działań ukierunkowanych na osiągniecie wyznaczonych rezultatów). Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne: brak B. Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu głównych procesów zarządzania zasobami ludzkimi (rekrutacja i selekcja, ocena okresowa, planowanie rozwoju pracowników) Cele przedmiotu Zapoznanie uczestników z zagadnieniem zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje oraz przedstawianie wybranych koncepcji teoretycznych z zakresu kompetencji zawodowych. Nauczenie studentów stosowania podstawowych narzędzi i metod wykorzystywanych tworzeniu kompetencyjnych opisów stanowisk oraz w ocenie i rozwoju kompetencji pracowników. Treści programowe Kompetencje zawodowe w ujęciu behawioralnym - model kompetentnego działania; związek kompetencji z efektywnością zawodową; definicje, modele i klasyfikacje kompetencji zawodowych przegląd koncepcji teoretycznych i modeli komercyjnych; System Zarządzania Kompetencjami (SZK) w różnych procesach HRM; tworzenie kompetencyjnych opisów stanowisk (profili kompetencyjnych); metody i narzędzia pomiaru kompetencji (ocena kompetencji w miejscu pracy, testy kompetencyjne, Assessment & Development Center, kompetencyjny wywiad behawioralny); rola czynników indywidualnych i sytuacyjnych w procesie rozwoju kompetencji; działania ukierunkowane na rozwój kompetencji prezentacja wybranych metod. Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć: brak A.2. studiowana samodzielnie przez studenta Jurek P., (2010). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi pracowników w nowoczesnych organizacjach, w: Psychologia zarządzania w organizacji, red. A.M. Zawadzka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s B. Literatura uzupełniająca Lévy-Leboyer C. (1997). Kierowanie kompetencjami. Bilans doświadczeń zawodowych. Poltext, Warszawa Dubois D. D., Rothwell W. J. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, Wydawnictwo HELION, Gliwice. Whiddett S., Hollyforde, S. (2003). Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków. Sidor-Rządkowska M. (2006). Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdrożenie i integrowanie z innymi systemami ZZL, Wolters Kluwer - Oficyna Ekonomiczna, Kraków Filipkowska A., Jurek P., Molenda N. (2004). Pakiet kompetencyjny. Metodologia i narzędzia. Wydawnictwo ProFirma, Sopot. Jurek P. (2010). Rzetelność i trafność pomiaru kompetencji transferowalnych z wykorzystaniem wybranych narzędzi i metod, w: Kompetencje transferowalne. Diagnoza. Kształtowanie. Zarządzanie, red. S. Konarski, D. Turek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. Efekty uczenia się Wiedza K_W05 - ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat specjalizacji psychologii, obejmującą terminologię, teorię i metodykę: wyjaśnia kluczowe pojęcia z zakresu zarządzania kompetencjami; wie jak definiowane są kompetencje zna kilka klasyfikacji kompetencji zawodowych; wymienia i definiuje podstawowe komponenty determinujące kompetentne działanie osób; rozróżnia koncepcje zarządzania kompetencjami i wymienia praktyczne implikacje różnych podejść; wymienia i tłumaczy główne zadania wynikające z wdrożenia Systemu Zarządzania Kompetencjami (SZK) w organizacjach; wymienia i opisuje metody tworzenia kompetencyjnych opisów stanowisk;

19 wymienia i opisuje narzędzia oraz metody pomiaru kompetencji zawodowych wykorzystywane w obszarze rekrutacji i selekcji, oceny okresowej, analizy potrzeb rozwojowych oraz ewaluacji działań rozwojowych. Umiejętności K_U10 - potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności psychologicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych tworzy opisy behawioralne kompetencji opracowuje na tej podstawie katalogi; tworzy profile kompetencyjne stanowisk konstruuje proste narzędzia diagnozy kompetencji (kwestionariusze, skale obserwacyjne); proponuje trafny dobór metod pomiaru kompetencji do celu audytu; K_U07 - ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań przeprowadza badanie kompetencji z wykorzystaniem takich metod jak: testy kompetencyjne, wywiady behawioralne; analizuje i interpretuje wyniki audytu kompetencyjnego (na poziomie indywidualnym i grupowym); udziela pracownikom informacji zwrotnych na podstawie wyników pomiaru kompetencji; tworzy indywidualne plany rozwojowe. Kompetencje społeczne (postawy) K_K06 - Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych: odpowiedzialnie ocenia wartość i konsekwencje stosowania konkretnych narzędzi oceny ludzi zachowuje krytycyzm w interpretacji danych z diagnozy innych; dba o poprawność merytoryczną i jakość proponowanych rozwiązań; Kontakt K_K02 - jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii; angażuje się we współpracę: podejmuje działania na rzecz realizacji celów zespołowych aktywnie włącza się w pracę zespołu; dzieli się swoimi opiniami i pomysłami na temat rozwiązywanego problemu; dokładnie analizuje dostępne dane i wyciąga na tej podstawie trafne wnioski proponuje trafne rozwiązania z zakresu HRM; Nazwa przedmiotu Prawo pracy w organizacji Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii Kod ECTS Studia kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja psychologia jednolite mgr stacjonarne/niestacjonarne POZiM

20 Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Joanna Klimaszewska Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin Liczba punktów ECTS - 4 A. Formy zajęć Ćwiczenia: audytoryjne B. Sposób realizacji Zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin 30 Cykl dydaktyczny IV V rok, semestr zimowy Status przedmiotu Fakultatywny Metody dydaktyczne Ćwiczenia audytoryjne: Język wykładowy Język polski Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia Ćwiczenia: zaliczenie z oceną Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi Brak B. Formy zaliczenia wybierane z przygotowanej listy, na przykład: Wykonanie dodatkowej pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu lub prezentacji Egzamin ustny Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru C. Podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne określane są indywidualnie, jednak powinny zachować stosowność wobec zaplanowanych efektów uczenia się Cele przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa pracy. Wybrane aspekty dotyczące zatrudnienia wraz z odpowiadającymi im przepisami prawa pracy przedstawiane są z uwzględnieniem perspektywy pracownika jak również perspektywy pracodawcy. Dzięki temu studenci przygotowywani są jednocześnie do roli pracownika jak i do roli pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę (pracownik działu personalnego). Treści programowe kodeks pracy a kodeks cywilny ( różnice pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi) istota pracy w dziale personalnym przedsiębiorstwa prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy podstawowa dokumentacja pracownicza nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy umowa o pracę: elementy obligatoryjne, rodzaje świadectwo pracy równe traktowanie w zatrudnieniu, dyskryminacja molestowanie seksualne, mobbing wykorzystanie wiedzy psychologicznej w dziale personalnym

Doradztwo personalne

Doradztwo personalne Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 RETORYKA STOSOWANA stopień pierwszy studia stacjonarne Forma zajęć: Doradztwo personalne ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 2. Nazwa przedmiotu w języku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów nauki o rodzinie należy do obszarów

Bardziej szczegółowo

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu 14.9-WP-PSD-KZL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW Załącznik nr 2 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK HUMANISTYCZNYCH, SPOŁECZNYCH i MEDYCZNYCH Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu

Zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-ZZL-Ć-S14_pNadGenPYHS7 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-SMRM-S16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

Psychologiczne problemy kariery zawodowej i doradztwa zawodowego - opis przedmiotu

Psychologiczne problemy kariery zawodowej i doradztwa zawodowego - opis przedmiotu Psychologiczne problemy kariery zawodowej i doradztwa zawodowego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologiczne problemy kariery zawodowej i doradztwa zawodowego Kod przedmiotu 14.4-WP-PSChM-PPKRiDZ

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Sposób dokumentacji efektów kształcenia

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Sposób dokumentacji efektów kształcenia Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Lp. K_W01 K_W02 K_W06 K_W08 K_W09 Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych zna terminologię używaną w pedagogice a w szczególności w oraz jej zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Badań nad Strukturą Ja 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Badań nad Strukturą Ja 4. Kod przedmiotu/modułu 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Zagrożenia życia zawodowego człowieka. 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Threats to professional life. 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu 14.9-WP-PEDD-KZL-C_pNadGenHNWY8 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Diagnoza problemów i potrzeb oraz planowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników w firmie./ Moduł 133.: Psychologia społeczna w

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

Zachowania organizacyjne - opis przedmiotu

Zachowania organizacyjne - opis przedmiotu Zachowania organizacyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zachowania organizacyjne Kod przedmiotu 14.4-WP-PSChP-ZO Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Psychologia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WK-IiEP-Ps-W-S14_pNadGen07S5Q Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej - opis przedmiotu

Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej - opis przedmiotu Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDD-TPEP-W_pNadGenF2378 Wydział

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Procesy decyzyjne zarządzaniu./ Moduł 175.: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Procesy decyzyjne zarządzaniu./ Moduł 175.: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Procesy decyzyjne zarządzaniu./ Moduł 175.: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Decisive

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Projekt studencki badawczy. Badania w dziedzinie psychologii zachowań nałogowych) 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Projekt studencki badawczy. Badania w dziedzinie psychologii zachowań nałogowych) 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Projekt studencki badawczy. Badania w dziedzinie psychologii zachowań nałogowych) 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Student Research

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-MBPzS2-W-S14_pNadGen3NDYY

Bardziej szczegółowo

Metody terapii grupowej - opis przedmiotu

Metody terapii grupowej - opis przedmiotu Metody terapii grupowej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metody terapii grupowej Kod przedmiotu 05.9-WP-PSP-MTG-K_pNadGenHNA7E Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 6 1. Nazwa przedmiotu: SOCJOLOGIA ORGANIZACJI 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Mapowanie i diagnoza kompetencji pracowniczych, opracowanie arkuszy kompetencyjnych dla celów rekrutacji i ocen okresowych../ Moduł

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł humanistyczny i wf Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma

Bardziej szczegółowo

SYLABUS rok akademicki 2016/17 Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański

SYLABUS rok akademicki 2016/17 Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański Nazwa przedmiotu Marketing Kod ECTS 14.3.E.PL.2087 Pkt.ECTS 5 Jednostka prowadząca przedmiot KRT,IHZ Nazwa kierunku Ekonomia/MSG Nazwa specjalności BRAK; Nazwisko prowadzącego prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. II rok. Formy prowadzenia zajęć Wykłady 10, Seminaria 20, Ćwiczenia 20,

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. II rok. Formy prowadzenia zajęć Wykłady 10, Seminaria 20, Ćwiczenia 20, S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Psychologia zarządzania z elementami

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP-Ć-S15_pNadGenTJS7H Wydział

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy zarządzania Kod przedmiotu 04.7-WZ-EkoP-PZ-W-S14_pNadGen3AUN5 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE O MODULE. Status: obowiązkowy. Całkowita liczba godzin pracy własnej studenta: Do KOORDYNATOR MODUŁU

1. INFORMACJE OGÓLNE O MODULE. Status: obowiązkowy. Całkowita liczba godzin pracy własnej studenta: Do KOORDYNATOR MODUŁU 1. INFORMACJE OGÓLNE O MODULE Nazwa (tytuł) modułu: Metodologiczny zaawansowany Kierunek studiów: Psychologia Specjalność/specjalizacja (jeśli dotyczy): Poziom studiów: I, II, studia jednolite magisterskie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Komunikacja interpersonalna w praktyce antropologicznej 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Interpersonal

Bardziej szczegółowo

System motywowania w organizacji Kod przedmiotu

System motywowania w organizacji Kod przedmiotu System motywowania w organizacji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu System motywowania w organizacji Kod przedmiotu 04.5-WZ-ZarzD-SMO-Ć-S15_genQ5XLQ Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW H2A_W02 H2A_W03

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW H2A_W02 H2A_W03 Załącznik nr 3 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK HUMANISTYCZNYCH, SPOŁECZNYCH i MEDYCZNYCH Nazwa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Poradnictwo i wsparcie dla bezrobotnych i zagrożonych 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 3. Jednostka

Bardziej szczegółowo

Psychologia dla przyszłych managerów Kod przedmiotu

Psychologia dla przyszłych managerów Kod przedmiotu Psychologia dla przyszłych managerów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia dla przyszłych managerów Kod przedmiotu 06.4-WI-P-p.p.m.02-2014-W-S14_pNadGenPU5G5 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów w obszarze nauk Objaśnienie oznaczeń w symbolach: S obszar w zakresie nauk 1 studia pierwszego stopnia A profil

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość Załącznik do uchwały nr 550 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Mechanicznym OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe - opis przedmiotu

Poradnictwo zawodowe - opis przedmiotu Poradnictwo zawodowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Poradnictwo zawodowe Kod przedmiotu 05.9-WP-PSP-PZ-W_pNadGen8G45P Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu. Psychospołeczne aspekty zarządzania. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia. Psychosocial aspects of management.

Sylabus przedmiotu. Psychospołeczne aspekty zarządzania. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia. Psychosocial aspects of management. Sylabus przedmiotu Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Psychospołeczne aspekty zarządzania Nazwa w języku angielskim Psychosocial aspects of management Język wykładowy Kierunek studiów, dla którego przedmiot

Bardziej szczegółowo

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej.

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej. Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Socjoterapia w pomocy społecznej Kod przedmiotu

Socjoterapia w pomocy społecznej Kod przedmiotu Socjoterapia w pomocy społecznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Socjoterapia w pomocy społecznej Kod przedmiotu 05.6-WP-PSD-SPS Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Wykład monograficzny: Teoria decyzji Kod przedmiotu

Wykład monograficzny: Teoria decyzji Kod przedmiotu monograficzny: Teoria decyzji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu monograficzny: Teoria decyzji Kod przedmiotu 05.9-WP-PEDD-MTD-W Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDD-IPE-C_genMXZ8N Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI z siedzibą w Zamościu KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE (WYPEŁNIA TOK STUDIÓW) Nazwa przedmiotu Wydział Kierunek studiów Poziom Profil Rok

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Praktyczne umiejętności trenera./ Moduł 133.: Psychologia społeczna w zastosowaniach biznesowych.

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Praktyczne umiejętności trenera./ Moduł 133.: Psychologia społeczna w zastosowaniach biznesowych. SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Praktyczne umiejętności trenera./ Moduł 133.: Psychologia społeczna w zastosowaniach biznesowych. 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący przedmiot:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Early Facilitating Development

Bardziej szczegółowo

Udział w ćwiczeniach: 30h Realizacja projektu: 5h Przygotowanie do kolokwiów: 15 Przygotowanie do egzaminu: 15 Konsultacje :5

Udział w ćwiczeniach: 30h Realizacja projektu: 5h Przygotowanie do kolokwiów: 15 Przygotowanie do egzaminu: 15 Konsultacje :5 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/I Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 04/05

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Polityka transportowa i regionalna Unii Europejskiej

Polityka transportowa i regionalna Unii Europejskiej Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji II stopień,

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej Kod przedmiotu

Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej Kod przedmiotu Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDD-MTDR Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Komunikacja społeczna B5 Socialcommunication Turystyka i rekreacja Specjalność/specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu

Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu Medialne mechanizmy reklamy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu 15.3-WP-PEDP-MMR-W-S14_pNadGenWWLVO Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 03/04 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Ogólnej 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Ogólnej 4. Kod przedmiotu/modułu 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia procesów poznawczych (Pamięć) 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Cognitive processes psychology (Memory 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prognozowanie gospodarcze Kod przedmiotu 11.9-WZ-EkoP-PrG-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 05/06 Specjalność Gospodarka

Bardziej szczegółowo

METODY DOBORU PERSONELU

METODY DOBORU PERSONELU 1.1.1 Metody doboru personelu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY DOBORU PERSONELU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZZL_PS2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu Zarządzanie Kod przedmiotu TiR

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością 4. Kod przedmiotu / modułu

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością 4. Kod przedmiotu / modułu OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wspomaganie rozwoju dziecka niewidomego i słabowidzącego 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Supporting

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia społeczna 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Social Psychology 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie w sporcie Kod przedmiotu

Organizacja i zarządzanie w sporcie Kod przedmiotu Organizacja i zarządzanie w sporcie - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Organizacja i zarządzanie w sporcie Kod przedmiotu 16.1-WZ-WF-OiZwS Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU.

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim Metodologia badań pedagogicznych USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela W formie pracy samodzielnej

Wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela W formie pracy samodzielnej Tryb studiów Niestacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 04/05 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Zarządzanie własną karierą zawodową i rozwojem pracowników w organizacji./ Moduł 181.: Diagnoza i rozwój kompetencji pracowników 2.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Organizacja i Zarządzanie B7

KARTA PRZEDMIOTU. Organizacja i Zarządzanie B7 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu

Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu Współczesne problemy psychologii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu 14.4-WP.PEDD-WPP-W_pNadGen75EPY Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Rozmowa kwalifikacyjna jako metoda diagnozy predyspozycji kandydatów do pracy przy selekcji i rekrutacji pracowników./ Moduł 133 :

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... PODSTAWA PRAWNA Program studiów jest zgodny z zapisami Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014/2015

Sylabus na rok 2014/2015 Sylabus na rok 204/205 () Nazwa przedmiotu Psychologia (2) Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Medyczny przedmiot (3) Kod przedmiotu (4) Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Położnictwo

Bardziej szczegółowo

Wybrane koncepcje pomagania Kod przedmiotu

Wybrane koncepcje pomagania Kod przedmiotu Wybrane koncepcje pomagania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wybrane koncepcje pomagania Kod przedmiotu 05.9-WP-PSD-WKP Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju. 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju. 4. Kod przedmiotu/modułu SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Metody badania rodziny./ Moduł 150..: Psychologia Rodziny 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Methods of the family diagnosis 3.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo