PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU"

Transkrypt

1 PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU KONCEPCJE, DZIAŁANIA Agata Kaczanwska, Aleksandra Wójtwicz Uniwersytet Eknmiczny we Wrcławiu Streszczenie Wprwadzenie na rynek nwych prduktów wiąże się z szeregiem działań, jakie należy pdjąć w celu rzpznania rynku, ptrzeb knsumentów i ich preferencji. Działania te pzwalają skutecznie zaplanwać prces wdrażania nweg prduktu i w dużej mierze przyczyniają się d uniknięcia niepwdzenia. Pdstawwymi działaniami, jakie należy pdjąć, jest segmentacja nabywców, wybór rynku dcelweg, analiza mikr i makrtczenia przedsiębirstwa, analiza SWOT, kreślenie celów marketingwych, pracwanie strategii marketingwych raz ustalenie kntrli efektywnści wprwadzanych działań. Niniejsza praca ma na celu pracwanie niezbędnych działań, jakie należy pdjąć w przedsiębirstwie X, w celu wprwadzenia na rynek nweg prduktu, czyli pustaków szklanych. Wstęp Wprwadzenie na rynek nweg prduktu t prces długtrwały i wymagający szczegółweg zaplanwania działań. Zanim zdecydwan się wprwadzić na rynek nwy asrtyment prdukcji, jakim są pustaki szklane, przeanalizwan sytuację przedsiębirstwa X na rynku w danej branży. Wyniki pkazały, iż tradycyjne, szklane kształtki budwlane t ppularny materiał d budwy świetlików na klatkach schdwych lub w budynkach przemysłwych. Ich wady t głównie bniżna estetyka raz brak dpwiednich systemów mntażwych. Wprwadzane na rynek pustaki szklane firmy X zbudwane są z dwóch wytłcznych szklanych części, zgrzewanych ze sbą, pmiędzy którymi występuje pustka pwietrzna. Zapewnia t lepszą wytrzymałść raz estetykę. Przedsiębirstw X psiada idealne warunki d testwania nwych, nietypwych rzwiązań. Przed wprwadzeniem na rynek nweg prduktu, dświadczna kadra specjalistów wyknuje knstrukcję ISSN , Nr 4 (16) 2013, s

2 Prces wprwadzenia na rynek nweg prduktu kncepcje, działania wzrcwą, dzięki czemu dpracwane zstają wszystkie szczegóły przedsięwzięcia, c w efekcie pwduje, że klient mże mieć pewnść, że trafia d nieg prdukt najwyższej jakści. Niniejsza praca zawiera gólną kncepcję biznesu z uwzględnieniem zasbów przedsiębirstwa i wymagań prdukcyjnych, a także charakterystykę główneg prduktu. W następnych rzdziałach prjektu dknan segmentacji nabywców, wybran rynek dcelwy, przeanalizwan mikr i makrtczenie przedsiębirstwa raz dknan analizy SWOT, c pzwlił na cenę aktualnej sytuacji marketingwej firmy. W dalszej części pracy kreśln cele marketingwe przedsiębirstwa bliższe i dalsze. Opracwan również strategie marketingwe raz prgramy działań. W statnim rzdziale dknan kntrli efektywnści przeprwadznych działań na pdstawie wybranych wskaźników marketingwych. 1. Ogólna kncepcja biznesu Przedsiębirstw X zlkalizwane jest na peryferiach miasta Wrcławia. Asrtyment jaki feruje jest zróżnicwany. Prócz pustaków szklanych, firma zajmuje się również prdukcją knstrukcji aluminiw szklanych, w tym drzwi szklanych raz kien. Elementy ptrzebne d prdukcji kien i drzwi szklanych, t jest elementy aluminiwe i tafle szklane, a także spiwa, nabywane są d dstawców zewnętrznych. Tafle szklane dstarczane są w rzmiarach na jakie jest zaptrzebwanie, natmiast elementy aluminiwe psiadają rzmiary standardwe. Ze względu na wielkść i zróżnicwanie prdukcji, hala prdukcyjna charakteryzuje się takim jej rzplanwaniem, aby wszystkie wyknywane czynnści były nie tylk efektywne, ale też bezpieczne dla pracwników. Pdzielna jest na na trzy linie prdukcyjne. Na każdej z nich znajdują się maszyny, które pzwalają na cięcie elementów aluminiwych, przenszenie tafli szklanych, klejenie elementów aluminiwych z elementem szklanym, a także urządzenia służące d przenszenia gtwych prduktów d magazynu. Na pierwszej linii prdukwane są różne typy kien, na drugiej drzwi, natmiast trzecia linia zstała przystswana d prdukcji pustaków szklanych. Na tej linii znajdują się piece, a także maszyny t wytłaczania pustaków szklanych. Większść z nich zstała sprwadzna z Niemiec. Każda z maszyn jest przystswana d prdukcji inneg rdzaju pustaków szklanych. Planwana jest prdukcja następujących asrtymentów pustaków szklanych: bezbarwne; barwine w masie; dekracyjne; techniczne. Głównym rynkiem zbytu przedsiębirstwa X jest Dlny Śląsk. Firma psiada tutaj bezpśrednie kanały dystrybucji w Kątach Wrcławskich, Wrcławiu, Trzebnicy raz Zgrzelcu. Prdukty firmy X trafiają również d hurtwni budwlanych. Obecnie przedsiębirstw współpracuje z 17 hurtwniami zlkalizwanymi w miastach wjewódzkich. 40

3 Prces wprwadzenia na rynek nweg prduktu kncepcje, działania 2. Charakterystyka główneg prduktu 2.1. Ogólna charakterystyka prduktu Pustaki szklane t kształtki budwlane wyknane ze szkła, służące d wypełniania knstrukcji ściennych lub strpwych. Mają ne wszechstrnne zastswanie, używane są głównie w wykańczaniu wnętrz, gdzie mgą zastępwać tradycyjne ściany wyłżne płytkami ceramicznymi. Mgą ne służyć także jak element dekracyjny. Pustaki szklane craz częściej stsuje jak elementy umeblwania. Pustaki szklane są bardz częst stswane w łazienkach, gdzie mgą służyć jak zasłny kabin prysznicwych, w tym przypadku stsuje się pustaki matwe, które zapewniają intymnść sób krzystających z natrysku. Mgą także być stswane jak ścianki ddzielające, które zapewniają lepsze dświetlenie łazienki raz zwiększają jej walry estetyczne. Ze względu na mniejsze wymiary pustaków szklanych w prównaniu z pustakami tradycyjnymi, mżliwe jest lepsze zagspdarwanie pmieszczenia. Pustaki szklane znajdują również zastswanie w kuchni, gdzie pzwalają ryginalnie zaprjektwać wnętrze. Są stswane jak elementy dświetlające, są alternatywą dla tradycyjnych płytek ceramicznych, pnieważ łatw utrzymać je w czystści, nie ptrzebują specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych. Szklane pustaki stswane są nie tylk w kuchniach i łazienkach, ale również w pkjach dziennych jak ryginalne elementy dekracyjne, niektóre z nich zawierają zdbne rnamenty. Mgą ne dzielić całść pmieszczenia na pszczególne strefy dizlwując je d siebie, a jedncześnie zachwując przestrzeń i swbdę. Teg typu rzwiązania stswane zamiast typwych ścian działwych, zapewniają dużą ilść światła. Stpień przezrczystści mże być dbrany d ptrzeb użytkwników pmieszczenia raz w celu uzyskania zaprjektwanych efektów dekracyjnych. Cechy pustaków szklanych firmy X: wytrzymałść i trwałść dprnść na uszkdzenia, zaryswania; nie wymagają specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych czy knserwujących, c bniża kszty eksplatacji; nie są na nich widczne ślady wyschniętych krpli wdy, dcisków palców; są dprne na działanie wdy, wilgci, śrdków czystści; ściany działwe wyknane z blków szklanych zapewniają duży dstęp światła; pustaki szklane są materiałem lepiej chrnią przed hałasem niż stswane w knach szyby pdwójne; w przypadku pżaru ściana z pustaków szklanych wytrzymuje 60 minut. 41

4 Prces wprwadzenia na rynek nweg prduktu kncepcje, działania 2.2. Parametry techniczne pustaków szklanych firmy X Przepuszczalnść światła pszczególne typy pustaków szklanych charakteryzują się różnym stpniem przepuszczania światła. Jest na inna dla pustaków bezbarwnych, matwanych czy klrwych. Przepuszczalnść pustaków bezbarwnych wynsi 75-80%, natmiast pustaków klrwych 50-70%. Dźwiększczelnść pustak szklany zapewnia wyski stpień chrny przed hałasem. Wskaźnik izlacyjnści akustycznej dla ściany wyknanej z takich pustaków wynsi db, czyli jest wyższy d standardu wynsząceg 30 db. Wytrzymałść na ściskanie zgdnie z bwiązującą nrmą nie pwinna być mniejsza niż 1,5 MPa. Wytrzymałść na ściskanie pustaków firmy X wynsi natmiast 6 MPa. Wymiary typwe wymiary pustaków t kwadrat bkach 19x19 cm raz 24x24 cm lub prstkąt bkach 24x11,5 cm Wszystkie pustaki ferwane są w dwóch grubściach 8 lub 10 cm. Jak że pustaków szklanych nie mżna dcinać, stawiane z nich knstrukcje muszą uwzględniać ich wymiary Segmentacja nabywców i wybór rynku dcelweg Prdukty firmy X mają trafiać głównie d klientów zamieszkałych na terenie wjewództwa dlnśląskieg. Będzie t głównie klient indywidualny, zarówn mężczyźni jak i kbiety w wieku prdukcyjnym, będący w dbrej sytuacji materialnej, zarbkach przewyższających średnią krajwą, dbrze wykształceni, spełniający się zawdw. Są t sby które cenią sbie ryginalnść i nwczesne rzwiązania w dziedzinie urządzania wnętrz. Według kryteriów behawiralnych, nabywca czekuje d prduktu wyskiej jakści, niezawdnści i funkcjnalnści. Ceni n sbie dbrą pzycję firmy na rynku, a także rzpznawalnść naszej marki. Krzysta n z dstępnych prmcji zakupwych, ale jest również skłnny zakupić prdukt krzystając z pdstawwej ferty. Ze względu na różnrdny asrtyment prduktów firmy X, jest ljalny wbec prduktów i częst wybiera g spśród wielu innych dstępnych na rynku. Jest t rynek dcelwy firmy X, na który będzie kierwana ferta firmy. W ramach pisanej grupy dbirców, która znajduje się w kręgu zaintereswań firmy X, dknan szczegółwej segmentacji rynku. Wyróżnin następujące segmenty: małżeństwa będące w pierwszej fazie cyklu życia rdziny, które planują budwę dmu, mające wyskie dchdy i wyski pzim wykształcenia głwy rdziny, ceniący sbie ryginalnść, innwacyjnść raz zastswanie nieknwencjnalnych rzwiązań; sby w wieku prdukcyjnym, aktywne zawdw, wyskich zarbkach, ceniące sbie nwczesny styl życia, twarte na nwści, planujące pprawić kmfrt i unwcześnić styl mieszkania; właściciele firm, którzy urządzają lub remntują biura, dla których ważna jest estetyka wnętrza, jeg przestrnnść i jak najlepsze zagspdarwanie dstępneg miejsca. 42

5 Prces wprwadzenia na rynek nweg prduktu kncepcje, działania Wybrane segmenty rynku są dla firmy X dpwiednie, pnieważ są wystarczając duże, pzwlą na efektywną realizację celów przedsiębirstwa. Również zasby, którymi dyspnuje firma są stswne, aby z sukcesem działać w kreślnych segmentach. Krzystnie cenia się również dynamikę wybranych segmentów, są ne atrakcyjne, pnieważ wyznaczają wiele mżliwści siągnięcia w nich zysków. Wymienine ceny wypadły krzystnie, dlateg wydrębnine segmenty mgą stać się rynkiem dcelwym Ocena aktualnej sytuacji marketingwej 3.1. Otczenie marketingwe firmy Pprzez tczenie rzumie się zbiór zewnętrznych biektów i sił, które ddziałują na mżliwści rzwjwe przedsiębirstwa raz na utrzymanie udanych transakcji z tczeniem 2. Makrtczenie t bszar tczenia firmy, na które przedsiębirstw nie ma wpływu. W tczeniu tym wyróżnin sześć pdstawwych czynników: demgraficzne mały przyrst naturalny starzejące się spłeczeństw wzrst liczby ludnści w wieku prdukcyjnym wzrastająca liczba ludnści zamieszkującej wsie spłeczn-kulturwe zwiększenie ppytu na nwczesne, ryginalne rzwiązania pstęp cywilizacyjny spłeczeństwa, wzrst zaptrzebwania na dbra luksuswe wzrst świadmści knsumentów, którzy wybierają dbra wyskiej jakści plityczn-prawne przepisy z zakresu zatrudniania raz zwalniania pracwników przepisy dtyczące minimalnych wynagrdzeń przepisy pdatkwe kntrle uprawninych rganów Urząd Skarbwy, Państwwa Inspekcja Pracy 1 Sbtkiewicz D., Waniwski P., Marketing. Zagadnienia pdstawwe, Wyd. Placet, Warszawa 2006, s Żurawik W., Marketing. Pdstawy i kntrwersje, Wyd. Uniwersytetu Gdańskieg, Gdańsk 2005, s

6 Prces wprwadzenia na rynek nweg prduktu kncepcje, działania eknmiczne brak knkurencji w prdukcji pustaków szklanych w reginie Dlneg Śląska wzrastające kszty utrzymania niestabilny rynek (recesja mże spwdwać zmniejszenie ppytu) mniejsza inflacja w prównaniu z rkiem pprzednim technlgiczne skrócenie cyklu życia prduktów prwadzenie wielu prac badawczych i rzwjwych przez przedsiębirstwa działające na rynku nwczesne technlgie prdukcji, kmputeryzacja wzrastające temp wprwadzania innwacji w prduktach przyrdnicze uunrmwania prawne dtyczące chrny śrdwiska, kreślające dpuszczalne nrmy emitwanych zanieczyszczeń wzrst świadmści klientów na tematy chrny śrdwiska. Mikrtczenie t takie czynniki, na które firma ma mżliwść wpływać, dwlnie je zmieniać i kształtwać. Przedsiębirstw jest w stanie wpływać na pdmity znajdujące się w jeg mikrtczeniu, jedncześnie pdmity te ddziałują na przedsiębirstw. Jednym z głównych elementów mikrtczenia są nabywcy. Głównymi dbircami pustaków szklanych firmy X są klienci indywidualni, których charakterystykę szerzej przedstawin w rzdziale dtyczącym segmentacji nabywców i wybru rynku dcelweg. Nabywcy czekują prduktu wyskiej jakści, w przystępnej cenie, wyskich walrach estetycznych i użytkwych. Prirytetem przedsiębirstwa jest zachwanie bardz dbrych relacji z klientami, dlateg firma zawsze dtrzymuje umów, realizuje je w ustalnym czasie raz minimalizuje kszty dstawy. Według wstępnych badań załżn, że 75% pustaków szklanych trafiać będzie d klientów indywidualnych, natmiast 25% d sób prwadzących działalnść gspdarczą. Na pdstawie tych badań rzpznan również ppyt na prdukt raz dstswan d nieg wielkść prdukcji. Klejnym elementem mikrtczenia są dstawcy. Dstawcami firmy X są głównie przedsiębirstwa z Dlneg Śląska, c zdecydwanie bniża kszty dstaw. Ważnym elementem mikrtczenia są również knkurenci. Firma X t jedyny na Dlnym Śląsku prducent pustaków szklanych, jednak knkuruje na z przedsiębirstwami zlkalizwanymi w innych wjewództwach. Najpważniejszym knkurentem firmy X jest Grupa Glasspl, która kncentruje się głównie na dstarczaniu pustaków szklanych na rynek wjewództw wschdnich. 44

7 MOCNE STRONY: 1. Wykształcna kadra kierwnicza 2. Dbra kndycja finanswa 3. Znacząca pzycja na rynku 4. Dbra pinia wśród klientów 5. Nwczesna linia prdukcyjna 6. Wyska jakść prduktu SŁABE STRONY: 1. Zbyt mała reklama firmy na rynku 2. Częste zmiany persnalne w kadrze 3.Niedstateczna kmunikacja z klientami Prces wprwadzenia na rynek nweg prduktu kncepcje, działania 3.2. Analiza SWOT Na pdstawie analizy mikr i makrtczenia firmy X, dknan analizy SWOT, dzięki czemu rzpznan mcne i słabe strny przedsiębirstwa raz szanse i zagrżenia płynące z zewnątrz. Zebrane dane przedstawin w tabeli 1. Tab. 1. Analiza SWOT firmy X SZANSE: 1. Wejście na nwe rynki Wzrst ppytu na prdukt 3.Zaptrzebwanie na nwczesne rzwiązania 4. Wycfanie się z rynku firmy knkurencyjnej Zaufanie nabywców Lkalizacja firmy ZAGROŻENIA: 1. Wzrastające kszty utrzymania ludnści 2. Zmiany w strukturze demgraficznej spłeczeństwa Mżliwść pjawienia się nwych knkurentów Niestabilny rynek Zmiany ptrzeb klientów Źródł: pracwanie własne 45

8 Prces wprwadzenia na rynek nweg prduktu kncepcje, działania Z analizy SWOT przeprwadznej dla badaneg przedsiębirstwa wynika, że psiada n wiele mcnych strn. Związane są ne przede wszystkim z dbrą pzycją firmy na rynku. Zwiększa się przez t zaufanie klientów, ich ljalnść raz dbra pinia prduktach marki X. Ważną mcną strną jest również wykształcna kadra kierwnicza, która psiada dpwiednią wiedzę, by efektywnie zarządzać nwczesnymi liniami prdukcyjnymi istniejącymi w przedsiębirstwie. Innwacyjne technlgie prdukcji sprawiają, że prdukty firmy X są wyskiej jakści i cieszą się dbrą sprzedażą, przez c przedsiębirstw siąga dbre wyniki finanswe. Spśród wyróżninych słabych strn, największy wpływ na funkcjnwanie przedsiębirstwa X wydają się mieć częste zmiany persnalne szczególnie w kadrze kierwniczej. Negatywnie wpływa t na prces kmunikacji z klientami. Pza tym firma pwinna zwrócić większą uwagę na reklamę, by zdbywać craz t nwszych klientów. Jak szanse dla rzwju Pczty Plskiej uznan krzystną lkalizację firmy znajduje się na bwiem w niedalekiej dległści d autstrady A4, c pzytywnie wpływa na prces transprtu zarówn surwców d prdukcji, jak i materiałów gtwych d klientów. Inną szansą jest również zaufanie nabywców, wzrst ppytu na prdukt raz zaptrzebwanie na nwczesne rzwiązania c przekłada się na niesłabnące wyniki sprzedaży. Dzięki temu firma mże stale inwestwać w rzwój i wchdzić na nwe rynki. Niestety w tczeniu zewnętrznym przedsiębirstwa X pjawiają się również zagrżenia, związane przede wszystkim ze zmianami preferencji klientów, przez c istnieje zagrżenie, że rynek mże nie być stabilny. Zabserwwać mżna również zmiany w strukturze demgraficznej przedsiębirstwa starzejące się spłeczeństw nie jest pzytywnym zjawiskiem dla przedsiębirstwa, pnieważ głównymi dbircami prduktów X są ludzie młdzi raz w średnim wieku. Wzrastające kszty utrzymania ludnści pwdują, że częst szukają ni tańszych prduktów. Knieczne jest więc stałe dstswywanie się d ptrzeb i wymagań klienta. Zarząd firmy X pwinien stale dążyć więc d pprawy jakści swich usług raz utrzymywania mcnych strn. Należy zwrócić również uwagę na t, by w jak najwyższym stpniu graniczyć słabe strny, aby nie wpłynęły ne negatywnie na dalszą działalnść przedsiębirstwa. Firma również unikać zagrżeń, aby nie zdminwały ne pzytywnych zjawisk tkwiących w tczeniu, czyli szans, które mgą stać się impulsem d rzwju. W związku z tym, strategia jaką pdejmie firma X t strategia agresywna (maxi-maxi). Z teg względu prpnwane są następujące działania: stałe rzszerzanie prdukcji różnrdnych asrtymentów; umacnianie pzycji firmy na rynku; wejście na nwe rynki; mdernizacja, unwcześnianie linii prdukcyjnej. 46

9 Prces wprwadzenia na rynek nweg prduktu kncepcje, działania 4. Cele marketingwe bliższe i dalsze Głównym celem firmy X jest dstarczanie klientm prduktów najwyższej jakści raz takie zróżnicwanie asrtymentu, który pzwli na zaspkjenie ptrzeb różnych grup dbirców. Inne cele przedsiębirstwa, ze względu na planwany czas realizacji, pdzieln na cele bliższe i dalsze. Cele bliższe: minimalny pzim prdukcji na pzimie sztuk; kmplekswa analiza knkurencji; siągnięcie jak najwyższeg pzimu zadwlenia klientów; przeprwadzenie badań marketingwych p miesiącu d wprwadzenia prduktu na rynek. Cele dalsze: budwa kanałów dystrybucji (dcelw 50 hurtwni na terenie całeg kraju); wzrst udziału w rynku c najmniej 2%; zwiększenie znajmści marki; ptrjenie zysku ze sprzedaży; wejście na nwe rynki, plany eksprtwe prduktów. 5. Strategie marketingwe i prgramy działań W celu kreślenia zajmwanej przez firmę X pzycji strategicznej, zastswan macierz planwania strategiczneg General Electric. Wyniki przedstawin na rysunku 1. Jak wynika z macierzy General Electric, wprwadzenie na rynek pustaków szklanych, zalicza się d strefy światła zielneg. Jest więc t przedsięwzięcie, które należy rzwijać. Atrakcyjnść branży jest wyska, natmiast pzycja knkurencyjna firmy X średnia, c skłania przedsiębirstw d pdjęcia decyzji wprwadzeniu na rynek nweg prduktu. 47

10 Prces wprwadzenia na rynek nweg prduktu kncepcje, działania Rys. 1. Macierz General Electric Źródł: pracwanie własne 5.1. Strategia prduktu Firma X wprwadza na rynek pustaki szklane w 4 różnych dmianach bezbarwne, barwine w masie, dekracyjne, techniczne. P wprwadzeniu ich na rynek przeprwadzne zstaną klejne badania marketingwe, na pdstawie których kierwnictw firmy zdecyduje dalszych mżliwściach rzszerzania ferty asrtymentwej. Chcąc zagwarantwać najwyższą jakść prdukwanych wyrbów, na hali prdukcyjnej zstały wprwadzne nwe standardy i zastrzne wymagania c d prdukcji pustaków szklanych. Pustaki szklane trzymają pakwanie kartnwe, każdy kartn zawierać będzie 6 sztuk, pszczególne warstwy zstaną ddzielne materiałem, który zapewni bezpieczeństw transprtu Strategia cenwa Ceny prduktów są jednym z głównych czynników, decydujących pwdzeniu strategii firmy raz jej zysku. Cena pwinna być więc tak ustanwina, aby satysfakcjnwała zarówn dbirców jak i firmę. Ceny prduktów firmy X ustalane są metdą ppytwą. Punktem wyjścia d kreślenia pzimu ceny jest zbadanie istniejąceg na rynku ppytu i analiza preferencji klienta, który kreśla jak wyską cenę jest w stanie zapłacić za dany prdukt. 48

11 Prces wprwadzenia na rynek nweg prduktu kncepcje, działania Ze względu na relację pzimu cen raz wielkści sprzedaży, firma X realizuje strategię szybkiej penetracji rynku. Klientm ferwane są ceny knkurencyjne, dzięki czemu przyciąganych jest wielu dbirców, c w knsekwencji ma wpływ na wielkść sprzedaży i zysk. Strategia ta ma na celu pwiększenie udziału w rynku, pzwala na zwiększenie rzmiarów prdukcji Strategia dystrybucji Firma X działa głównie na rynku Dlneg Śląska, gdzie psiada bezpśrednie i pśrednie kanały dystrybucji. Kanały bezpśrednie zlkalizwane są w Kątach Wrcławskich, Wrcławiu, Trzebnicy raz Zgrzelcu. Kanałami pśrednimi są natmiast hurtwnie budwlane. Firma X współpracuje becnie z 17 hurtwniami, które zlkalizwane są głównie w miastach wjewódzkich. Jeśli chdzi fizyczną dystrybucję, firma X dba jak najwyższą jakść bsługi klientów raz dąży d skrócenia d minimum czasu realizacji zamówienia. Magazyny firmy X zlkalizwane są w Kątach Wrcławskich, skąd transprtwane są d punktów sprzedaży ciężarówkami. W klejnych latach planwany jest eksprt pustaków szklanych na rynek niemiecki Strategia prmcji Pcząwszy d mmentu wprwadzenia pustaków szklanych na rynek, firma X zamierza przeprwadzić kampanię prmcyjną, która rzłżna będzie na 24 miesiące. Jej cel t dtarcie d jak największej grupy klientów, zwiększenie rzpznawalnści marki raz pbudzenie ppytu na wyrby firmy. W planwanej kampanii prmcyjnej wykrzystane zstaną następujące narzędzia prmcyjne: artykuły w czaspismach dtyczące pustaków szklanych, ich charakterystyki, zastswania dcelw będą t czaspisma budwlane; reklama w miejscu sprzedaży dpwiednia ekspzycja twaru w sklepie, sknstruwanie wzrcwej ścianki z pustaków w celu zbrazwania ich zastswania; upusty dla hurtwników realizujących największą sprzedaż pustaków firmy X; współpraca z biurami architektnicznymi, które dłączać będą ultki firmy X d prjektów dmów. 6. Kntrla efektywnści działań marketingwych Wprwadzenie na rynek nweg prduktu pwinn być pprzedzne szacwaniem wielkści przychdów, ksztów pniesinych w związku z uruchmieniem prdukcji nweg asrtymentu raz rentwnści planwanej działalnści. W związku z tym przedsiębirstw X zlecił przeprwadzenie kmplekswych badań, które pzwliły szacwać najważniejsze z punktu widzenia Zarządu wskaźniki, których wartści w decydującym stpniu wpłynęły na decyzję wprwadzeniu na rynek nweg prduktu. 49

12 Prces wprwadzenia na rynek nweg prduktu kncepcje, działania Badania przeprwadzn zarówn w grnie dbirców indywidualnych jak i pdmitów gspdarczych. Głównymi metdami zbierania infrmacji były metdy panelwe raz ankiety. Zebrane dane pzwliły cenić efektywnść wprwadznych działań marketingwych, d czeg zastswan przedstawine pniżej wskaźniki Udział w rynku ł ż ż ł ę Na pdstawie przeprwadznych badań marketingwych stwrzn prgnzy dtyczące udziału w rynku firmy X na przestrzeni klejnych trzech lat. Pzycja ta analizwana była w dniesieniu d główneg knkurenta, czyli firmy Glasspl. Analizie pddan sprzedaż wyrażną ilściw (w sztukach) raz wartściw (w złtych). Wyniki przeprwadznych badań marketingwych raz prgnz sprzedaży własnych wyrbów zestawin w tabelach. Tab. 2. Sprzedaż pustaków na całym rynku Rk 1 Rk 2 Rk 3 Ilściw (w szt.) Wartściw (w zł) Źródł: pracwanie własne Tab. 3. Sprzedaż pustaków firmy Glasspl Rk 1 Rk 2 Rk 3 Ilściw (w szt.) Wartściw (w zł) Źródł: pracwanie własne Tab. 4. Sprzedaż pustaków firmy X Rk 1 Rk 2 Rk 3 Ilściw (w szt.) Wartściw (w zł) Źródł: pracwanie własne 50

13 Prces wprwadzenia na rynek nweg prduktu kncepcje, działania Na pdstawie przedstawinych wyżej danych bliczn zakładany bezwzględny udział w rynku firmy X. Tab. 5. Bezwzględny udział w rynku firmy X Rk 1 Rk 2 Rk 3 Ilściwy (w%) 19, 7 21,7 22,1 Wartściwy (w%) 18,25 22,3 22,5 Źródł: pracwanie własne Jak wynika z przedstawinych prgnz, firma X w ciągu trzech lat zwiększy swój ilściwy udział w rynku 2,4%, natmiast udział wartściwy zwiększy się 4,25%. Wskaźnik udziału firmy w rynku stale rśnie, c znacza, że sprzedaż przedsiębirstwa zwiększa się w szybszym tempie niż sprzedaż knkurentów Dynamika wzrstu sprzedaży ż ż ż Jak że sprzedaż jest pdstawwym wyznacznikiem sukcesu firmy, analiza wskaźnika jakim jest dynamika wzrstu sprzedaży, pzwliła na pmiar efektywnści działań firmy X. Dynamikę wzrstu sprzedaży szacwan dla pierwszeg, drugieg i trzecieg rku d wprwadzenia na rynek pustaków szklanych. Zakładane wielkści sprzedaży przedstawin w tabeli. Tab. 6. Wielkść sprzedaży z uwzględnieniem różnych typów pustaków Rk 1 Rk 2 Rk 3 Bezbarwne Barwine Dekracyjne Techniczne Źródł: pracwanie własne Na pdstawie pwyższych danych bliczn zakładaną rczną dynamikę wzrstu sprzedaży. 51

14 Prces wprwadzenia na rynek nweg prduktu kncepcje, działania Tab. 7. Dynamika wzrstu sprzedaży z uwzględnieniem różnych typów pustaków Rk 2/1 Rk 3/2 Bezbarwne 1,22 1,25 Barwine 1,22 1,22 Dekracyjne 1,25 1,27 Techniczne 1,36 0,99 Źródł: pracwanie własne Na pdstawie przeprwadznych badań marketingwych mżna stwierdzić, że dwa spśród czterech prduktów firmy X sprzedawać się będą craz lepiej z rku na rk. Sprzedaż pustaków szklanych barwinych pzstanie na niezmiennym pzimie. Prawdpdbne jest, że pustaki szklane techniczne wykażą się ujemną dynamiką sprzedaży (spadek 5% w prównaniu rcznym) 6.3. Zamiar (intencja) zakupu ęć ó ó ł Zamiar (intencja) zakupu t jeden z kluczwych wskaźników, za pmcą któreg firma X szacwała przyszły ppyt na wprwadzane na rynek pustaki szklane. Wskaźnik ten bliczn na pdstawie przeprwadznych badań knsumenckich, gdzie nabywcy zadeklarwali czy są chętni d zakupu pustaków szklanych firmy X. Liczba sób, które zadeklarwały chęć zakupu pustaków szklanych firmy X wynsi 750. Liczba wszystkich badanych 2000 Zamiar (intencja) zakupu wynsi więc 37,5. Bibligrafia 1. Sbtkiewicz D., Waniwski P., Marketing. Zagadnienia pdstawwe, Wyd. Placet, Warszawa Żurawik W., Marketing. Pdstawy i kntrwersje, Wyd. Uniwersytetu Gdańskieg, Gdańsk

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018 BELVÉDÈRE Kmunikat praswy Beaucaire, 16 grudnia 2014 r. NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znwu w grze 2018 ) - BiG 2018 1 unikatwe pzycjnwanie pretendent d człweg miejsca na rynku win i alkhli

Bardziej szczegółowo

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02.

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02. Biur Prjektu: Cnsulting Plus Sp. z.. ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa tel. 22 622 35 19, fax 22 622 35 20 biur@teklaplus.pl OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

Ocena modeli biznesowych. Otoczenie firmy - modele biznesowe Internet pozycja konkurencyjna w sektorze

Ocena modeli biznesowych. Otoczenie firmy - modele biznesowe Internet pozycja konkurencyjna w sektorze Ocena mdeli bizneswych Otczenie firmy - mdele bizneswe Internet pzycja knkurencyjna w sektrze Eknmiczne Wybrana cele przedsiębirstwa ptymalizacja ksztów np. w kntekście relacji z klientem pprawa wyników

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015 XV Frum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębirstw 8/06/2015 O PROGRAMIE Prgram Erasmus dla młdych przedsiębirców jest transgranicznym prgramem wymiany, który daje przyszłym i pczątkującym przedsiębircm

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne ANKIETA Strategia Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022 - Knsultacje spłeczne Szanwni Państw W związku prwadzeniem prac nad pracwaniem Strategii Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022, zwracamy się d Państwa

Bardziej szczegółowo

ABS Investment S.A. Aktywność Bezpieczeństwo Solidność

ABS Investment S.A. Aktywność Bezpieczeństwo Solidność ABS Investment S.A. Aktywnść Bezpieczeństw Slidnść Pierwsze ntwanie akcji spółki na rynku NewCnnect Warszawa, 01.02.2011 r. O nas Działalnść ABS Investment S.A. piera się na czterech głównych liniach bizneswych:

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię Infrmacja Praswa Knstancin Jezirna, 23 stycznia 2014 r. Plskie Sieci Elektrenergetyczne wdrażają zaktualizwaną strategię Od stycznia 2014 r. PSE realizują zaktualizwaną Strategię Spółki. W dkumencie, zatwierdznym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny BIn-Montaż Sp. z o.o.

Kodeks etyczny BIn-Montaż Sp. z o.o. Kdeks etyczny BIn-Mntaż Sp. z.. 1 Prwadząc działalnść gspdarczą BIn-Mntaż Sp. z.. przestrzega pdstawwych wartści etycznych i uznaje zbwiązania wbec wszystkich zaintereswanych działalnścią firmy. Uczciwść

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: Knserwacja i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Wyknanie materiałów prmcyjnych na ptrzebę prmcji prjektu pn.: Rzbudwa Inkubatra

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bpsuwalki.pl/ Suwałki: Dstawa i wdrżenie prgramwania wraz z wypsażeniem, urządzeniami i innymi elementami

Bardziej szczegółowo

Rośnie przychylność dla elektrowni jądrowej w zachodniopomorskim. Poparcie na Pomorzu niezmiennie wysokie.

Rośnie przychylność dla elektrowni jądrowej w zachodniopomorskim. Poparcie na Pomorzu niezmiennie wysokie. Warszawa, 30 stycznia 2014 r. Rśnie przychylnść dla elektrwni jądrwej w zachdnipmrskim. Pparcie na Pmrzu niezmiennie wyskie. Wyniki badań pinii przeprwadznych jesienią 2013 r. przez TNS Plska na zlecenie

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

3 Nad przebiegiem prac Kapituły czuwa Przedstawiciel Audytora Konkursu i Partnera Merytorycznego KPMG.

3 Nad przebiegiem prac Kapituły czuwa Przedstawiciel Audytora Konkursu i Partnera Merytorycznego KPMG. REGULAMIN KONKURSU LIDER NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII edycja 2008 1 CEL Instytut Nwych Technlgii w Łdzi w ramach wspierania przedsiębirczści raz prmcji Łdzi jak miasta nwych technlgii - rganizuje knkurs Lider

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne świadczenie nowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Audyt technologiczny SPIS TREŚCI

Profesjonalne świadczenie nowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Audyt technologiczny SPIS TREŚCI Prfesjnalne świadczenie nwych usług dradczych charakterze prinnwacyjnym. Audyt technlgiczny SPIS TREŚCI CO TO JEST AUDYT TECHNOLOGICZNY?... 3 W JAKI SPOSÓB PROWADZIĆ AUDYT TECHNOLOGICZNY?... 4 ETAPY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

Lublin: DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU MIGRACJE POWROTOWE- NAUKA I PRAKTYKA II

Lublin: DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU MIGRACJE POWROTOWE- NAUKA I PRAKTYKA II Lublin: DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU MIGRACJE POWROTOWE- NAUKA I PRAKTYKA II Numer głszenia: 62939-2013; data zamieszczenia: 25.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Kraków: DOSTAWA MATERIAŁÓW WSZCZEPIALNYCH (KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR, STYMULATOR,

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy"

Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy "Zarządzanie kmpetencjami w realizacji strategii firmy" Mje wystąpienie będzie miał charakter wyraźnie "hr'wski", gdyŝ jest t dziedzina mi bliska ze względu na fakt, iŝ reprezentuję agencję dradczą Intersurce.

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjnośd małych i średnich przedsiębiorstw dzięki wsparciu UE

Konkurencyjnośd małych i średnich przedsiębiorstw dzięki wsparciu UE Knkurencyjnśd małych i średnich przedsiębirstw dzięki wsparciu UE Wyniki BAROMETRU INNOWACYJNOŚCI - prjektu badawczeg PARP Z dfinanswania Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka na lata 2007 2013 największeg

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A.

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wrcław, 15.10.2010r. ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wstęp Blue Tax Grup S.A. działa na rynku usług dradcz-finanswych d 1992 rku. Spółka specjalizuje się w dradztwie bizneswym w takich

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, Warszawa: Wyknanie przebudwy wybranych pmieszczeń w Muzeum Histrii Żydów Plskich w Warszawie, plegającej na zmianie spsbu ich gaszenia z SUG Tryskacze na SUG Gazwy. Numer głszenia: 351410-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn/bip Olsztyn: świadczenie usług w prjekcie Oficer Łącznikwy Numer głszenia: 268761-2012;

Bardziej szczegółowo

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników AgrClumbus unikalny system świetlenia kurników COLUMBUS ul. J.H. Dąbrwskieg 227, 60-574 Pznań Kim jesteśmy? Firmą specjalizującą się w sterwaniu świetleniem. Naszą ambicją jest ptymalizacja świetlenia

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/zamwienia-publiczne/glszenia--zamwieniach-2016-r. Skierniewice: Sukcesywne dstawy leju napędweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl Warszawa: Świadczenie przez kres dwunastu miesięcy usług plegających na zapewnieniu dstępu d zajęć sprtw-rekreacyjnych pracwnikm Teatru Wielkieg - Opery Nardwej, ich dziecim raz sbm twarzyszącym Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pppptwck.pl/ Otwck: Przedmitem zamówienia jest Budwa pdjazdu dla sób niepełnsprawnych wraz

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.um.pczn.pl Opczn: Budwa świetlenia w uliczneg w Gminie Opczn w pdziale na zadania: Zadanie nr 1.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: wdrżenie rzwiązania wspierająceg ewidencję raz zarządzanie zasbami IT, parteg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Rbty rzbiórkwe budynku centrum bliczeniweg z zapleczem biurw-technicznym przy

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015 2018

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015 2018 załącznik d uchwały nr XXVIII.300.2016 Rady Miasta Zielna Góra z dnia 2 luteg 2016 r. Zielngórskie Wdciągi i Kanalizacja Sp. z.. 65-120 Zielna Góra, ul. Zjednczenia 110A tel.: 45 19 300, fax: 45 19 340

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa realizacji nagłśnienia, świetlenia i vide na telebimy Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Ministerstw Pracy i Plityki Spłecznej REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Sekretariat Knkursu: Centralny Instytut Ochrny Pracy - Państwwy Instytut Badawczy www.cip.pl/knkurs-bhp ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Szczecin: usługi w zakresie utrzymania w stałej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i sieci

Szczecin: usługi w zakresie utrzymania w stałej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i sieci Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Znak sprawy: ZP/220/92/15

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Wdrżenie i wsparcie rzwiązań Micrsft - Office 365 dla Nardweg Frum Muzyki Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl Warszawa: Rezerwacja i zakup raz dstarczanie biletów na przewzy pasażerskie na rzecz Centrum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl Truń: MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA LABORATORIÓW ODDZIAŁU FARB I TWORZYW W GLIWICACH, UL. CHORZOWSKA

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gv.pl Piekary Śląskie: Przeprwadzenie szkleń dla sób bezrbtnych skierwanych przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcm.prudnik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcm.prudnik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcm.prudnik.pl Prudnik: Sukcesywna dstawa błn rentgenwskich gólndiagnstycznych, mammgraficznych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl Lublin: dzierżawa wstrzykiwacza d kntrastu wraz z dstawą materiałów eksplatacyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Dstawa materiałów wszczepialnych (kardiwerterdefibrylatr jednjamwy, stymulatry,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Auto-Spa. Marzec 2013 r.

Prezentacja Grupy Auto-Spa. Marzec 2013 r. Prezentacja Grupy Aut-Spa Marzec 2013 r. Przedmit działalnści Od jesieni 2008 rku Grupa Aut-Spa buduje, zarządza i rzwija sieć sambsługwych myjni bezdtykwych, Celem Grupy jest zbudwanie największej sieci

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Metody oceny procesu usługowego

Metody oceny procesu usługowego Wykład 9. Zarządzanie jakścią usług dr inż. Anna Dbrwlska Metdy ceny prcesu usługweg Tajemniczy klient (Mystery Shpping- MS) Audit prcesu usługweg (ang. WTA - Walk-thrugh Audit) Metdy ceny jakści usług

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków: Druk map raz wydawnictw infrmacyjn - prmcyjnych MSIT Numer głszenia: 297000-2014; data zamieszczenia: 05.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl Warszawa: Druk Publikacji pt. - Autgrafy kmpzytrów plskich Numer głszenia: 324834-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie usługi plegającej na rganizacji stacjnarnych szkleń zawdwych dla kadry

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net Łańcut: Budwa dcinka kanalizacji deszczwej wraz z przepmpwnią wód deszczwych i zasilaniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o Zamówieniu (przetarg nieograniczony) (Powyżej 14 tys. Euro)

Ogłoszenie o Zamówieniu (przetarg nieograniczony) (Powyżej 14 tys. Euro) W SPRAWIE : Ogłszenie Zamówieniu (przetarg niegraniczny) (Pwyżej 14 tys. Eur) Nabycie suszarki d dzianin z mdułem d apretur (Zadanie 7) Nabycie systemu dzysku ciepła dpadweg (Zadanie 10) Objętej prjektem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Szczecinek, dnia 29.08.2012r. Szczecinek: Zrganizwanie i przeprwadzenie szklenia dla sób ubiegających się praw jazdy kategrii B, C, uczestników prjektu systemweg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Knin: Budwa placu zabaw w ramach rządweg prgramu Radsna Szkła przy Szkle Pdstawwej nr 3 w Kninie. Numer głszenia: 93275-2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi druku plakatów wielkfrmatwych i wizytówek na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Kmplekswa rganizacja dwóch pikników i dwóch knferencji Numer głszenia: 137486-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej zamawiającego: Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Kraków: Wyknanie i dstawa wypsażenia magazynów Archiwum Zamku Królewskieg na Wawelu - system regałów przesuwnych, półki, siatki, regały na dkumentację w rulnach, szufladziaki - nr sprawy XII/ZKnW/09 Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Świadczenie usług dradczych związanych z nadzrem merytrycznym nad pstępwaniami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kraków: Druk i dstawa map dla ptrzeb MSIT Numer głszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła typu powietrze / woda Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, wody basenowej i ogrzewanie budynku

Pompy ciepła typu powietrze / woda Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, wody basenowej i ogrzewanie budynku Pmpy ciepła typu pwietrze / wda Pdgrzewanie ciepłej wdy użytkwej, wdy basenwej i grzewanie budynku Eknmia Oszczędnść dla budżetu dmweg dzięki najniższym ksztm wytwarzania ciepła Eklgia Brak lkalnej emisji

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pera.pznan.pl/ Pznań: Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkieg im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie terapii zajęciwej w ramach prjektu Pprawa jakści pieki nad sbami niesamdzielnymi,

Bardziej szczegółowo

Grupa Integer.pl wyniki po czterech kwartałach 2012 roku. Przychody i zyski Grupy Integer.pl (mln zł)

Grupa Integer.pl wyniki po czterech kwartałach 2012 roku. Przychody i zyski Grupy Integer.pl (mln zł) Infrmacja praswa Kraków, 1 marca 2013 Grupa Integer.pl wyniki p czterech kwartałach 2012 rku Grupa Integer.pl niezależny peratr pcztw-finanswy raz dstawca innwacyjnych rzwiązań dla sektra e-cmmerce dntwała

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Sokółce, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 7, 16-100. Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka.sr.gov.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Sokółce, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 7, 16-100. Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka.sr.gov. Skółka: Rbty budwlane bejmujące remnt elewacji i dachu raz dstawę i instalację pdnśnika dla niepełnsprawnych w budynku Sądu Rejnweg w Skółce Numer głszenia: 97143-2014; data zamieszczenia: 06.05.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl Truń: mdernizacja utwardzenia przy budynku Instytutu Inżynierii Materiałów Plimerwych i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(dz. U. z 2007r. Nr 223 poz1165 z późn. zm.)

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(dz. U. z 2007r. Nr 223 poz1165 z późn. zm.) OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na pdstawie art. 39 ustawy z dnia 29stycznia 2004r. Praw zamówień publicznych(dz. U. z 2007r. Nr 223 pz1165 z późn. zm.) Gmina Skąpe 66-213 Skąpe 65 wj. Lubuskie Tel. 0683419213,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo