Samorząd powiatowy w Polsce. 15 lat doświadczeń ( )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Samorząd powiatowy w Polsce. 15 lat doświadczeń (1999-2014)"

Transkrypt

1 PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ Samorząd powiatowy w Polsce. 15 lat doświadczeń ( ) Patronat honorowy konferencji: Związek Powiatów Polskich Kraśnik, dn r. Zespół Szkół Nr 3, ul. Słowackiego 7 8:30 - Msza św. w Kościele pw. Św. Józefa Robotnika, ul. Krasińskiego 13 9:30 - Rejestracja uczestników 10:00 - Otwarcie konferencji mgr inŝ. Andrzej Maj Starosta Kraśnicki prof. dr hab. Andrzej Kuczumow Dziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli dr hab. Katarzyna Popik-ChorąŜy, prof. WSEI Dziekan Wydziału Administracji WyŜszej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie mgr Zenon Rodzik Wiceprezes Związku Powiatów Polskich 10:30 11:30 - Obrady plenarne część pierwsza (sala konferencyjna) prof. dr hab. Stanisław Wójcik Współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego - prof. dr hab. Jacek Sobczak (Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej w Warszawie, Sędzia Sądu NajwyŜszego) Samorząd powiatowy w Polsce przeszłość i teraźniejszość - dr hab. Jacek Wojnicki, prof. UW (Uniwersytet Warszawski) Pojęcie, organy i zadania samorządu powiatowego dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL

2 Pomiędzy partykularyzmem a uniwersalizmem, czyli samorząd powiatowy w perspektywie globalizmu - dr hab. Marek Mączyński, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Zasady społeczne a wartości chrześcijańskie w kontekście funkcjonowania samorządu terytorialnego - ks. dr hab. Jan Zimny, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 11:30 11:45 Przerwa na kawę 11:45 12:45 - Obrady plenarne część druga (sala konferencyjna) dr hab. Bogumił Szmulik, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Rola Związku Powiatów Polskich w rozwoju samorządu powiatowego mgr Zenon Rodzik (Wiceprezes Związku Powiatów Polskich, Starosta Opolski) Propozycje zmian ustroju powiatu w zakresie dotyczącym jego organów w świetle prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw - próba oceny - dr Jarosław Czerw (WyŜsza Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wicestarosta Kraśnicki) Spór o powiaty. Główne ugrupowania polityczne wobec koncepcji utworzenia samorządu powiatowego w latach 90. XX w. dr Marek Klimek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Gospodarka finansowa powiatu tarnowskiego w latach dr hab. Marian Kozaczka, prof. KUL 12:45 13:30 Przerwa obiadowa 13:30 15:00 Obrady w sekcjach Sekcja I (sala konferencyjna) dr hab. Marian Kozaczka, prof. KUL Mienie powiatu jako element majątku publicznego dr Leszek Bielecki (WyŜsza Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach) Finansowanie zadań powiatu mgr Mateusz Sieńko (Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

3 Działalność gospodarcza powiatu mgr Patryk Ochwat (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Zadania powiatu w zakresie reglamentowania działalności gospodarczej w świetle Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym dr Agnieszka śywicka (WyŜsza Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) Rola funduszy europejskich w realizacji zadań samorządu powiatowego w zakresie pomocy społecznej mgr Grzegorz Wenarski (Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) Nadzór nad działalnością powiatu mgr Ilona Resztak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Nadzór Regionalnych Izb Obrachunkowych nad samorządem powiatowym Marek Mandela BudŜet partycypacyjny w powiecie - analiza przypadków i propozycje rozwiązań Adrian Misiejko Sekcja II (sala 143) dr Dominik Tyrawa Zadania powiatu w zakresie dróg publicznych dr Dominik Tyrawa (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Zadania władz samorządowych w sferze kultury dr Maria Gołda-Sobczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Zadania powiatu w zakresie kultury dr Maria Karcz-Kaczmarek (Uniwersytet Łódzki) Działalność powiatu w zakresie ochrony dóbr kultury mgr Szymon J. Psonka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Realizacja zadań powiatu przy pomocy powiatowej administracji zespolonej mgr Piotr Tyrawa Samorząd powiatowy i jego działania na rzecz społeczności lokalnej mgr Jarosław Pomarański (Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) Zadania samorządu powiatowego z zakresu administracji reglamentacyjno-porządkowej mgr Piotr Mączyński (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Aparat policyjny w powiecie Kraśnickim w okresie III RP Piotr Baran (Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

4 Sekcja III (sala 144) dr Anna Witkowska-Paleń Ochrona zdrowia w samorządzie powiatowym dr Marek Kos (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku) Sukcesy czy poraŝki? Wokół zadań samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dr Justyna Maciaszek Profilaktyka alkoholizmu w środowisku lokalnym współpraca między administracją rządową a samorządową dr Dorota Kołodziej Pomoc w integracji uchodźców jako zadanie samorządu powiatowego dr Anna Witkowska- Paleń Zadania jednostek organizacyjnych samorządu powiatowego wobec cudzoziemców mgr Mateusz Szast Zadania powiatu wobec rodziny - rozwiązania prawne mgr Agata Jakieła (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Lokalna polityka powiatu na rzecz rodziny - wybrane zagadnienia mgr Kinga Ścibor Powiatowy rzecznik konsumentów jako podmiot wykonujący zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów mgr Dominik Borek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Sekcja IV (sala 146) dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL Nadzór nad działalnością uchwałodawczą powiatu dr Ewelina śelasko-makowska (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) Kontrola instancyjna i nadzór pozainstancyjny SKO nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego dr Piotr Makarzec (WyŜsza Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) Powiat metropolitalny dr Kamil Sikora (Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) Konsultacje społeczne jako forma partycypacji społecznej w samorządzie powiatowym dr Monika Augustyniak (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie)

5 Wybrane problemy statusu prawnego rady powiatu mgr Sylwia Zubrzycka (Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) Zarządzenie zastępcze wojewody po nowelizacjach art. 85a ustawy o samorządzie powiatowym z lat mgr Jacek Ronowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Zasada otwartości i konkurencyjności naboru na wolne stanowisko urzędnicze w samorządzie powiatowym oraz postulowane kierunki zmian mgr Michał Soćko (Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) Sekcja V (sala 148) dr Jan Mróz Droga do restytucji samorządu powiatowego w III Rzeczypospolitej dr Monika Kocięcka (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku) Przyszłość samorządów powiatowych z perspektywy doświadczeń ich funkcjonowania w latach dr Jan Mróz Współdziałanie powiatu z jednostkami samorządu terytorialnego dr Maria Ragan (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie) Samorząd terytorialny a sektor ekonomii społecznej. Międzysektorowa współpraca - szanse i zagroŝenia dr Beata Janeczko Koncepcje dotyczące samorządu terytorialnego w perspektywie relacji państwo-samorząd mgr Anna Wąsowska (Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) Udział powiatu w kształtowaniu rozwoju lokalnego dr Katarzyna Wlaźlak (Uniwersytet Łódzki) Dynamika i bariery w funkcjonowaniu samorządu powiatowego lic. Sylwester Śmiech Czy to koniec Powiatowych Urzędów Pracy? mgr Patrycja Stępień (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 15:00 15:30 Podsumowanie konferencji i dyskusja (sala konferencyjna) Moderatorzy: dr Marek Klimek dr Jarosław Czerw (WyŜsza Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wicestarosta Kraśnicki) 15:30 Zakończenie obrad

Obrót powszechny i gospodarczy problemy prawne i rynkowe Konferencja podsumowująca kursy przygotowujące do egzaminu na aplikacje prawnicze

Obrót powszechny i gospodarczy problemy prawne i rynkowe Konferencja podsumowująca kursy przygotowujące do egzaminu na aplikacje prawnicze Obrót powszechny i gospodarczy problemy prawne i rynkowe Konferencja podsumowująca kursy przygotowujące do egzaminu na aplikacje prawnicze Kielce, 3 października 2013 r. PROGRAM 8.30-9.30 Rejestracja uczestników

Bardziej szczegółowo

Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka

Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 20-lecia akcesji Polski do Rady Europy i podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka International

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Program konferencji

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Program konferencji Program konferencji Między lękiem i nadzieją. 10 lat obowiązywania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym Poznań 7-8 maja 2015 r. Patronat honorowy Komisja Mniejszości

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

Komitet Honorowy i Program I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki. Polska w procesie integracji europejskiej dekada doświadczeń.

Komitet Honorowy i Program I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki. Polska w procesie integracji europejskiej dekada doświadczeń. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Komitet Organizacyjny I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

XXXI SEMINARIUM GEOGRAFII WSI (dawnej Seminarium Geograficzno-Rolnicze) pt. OBSZARY WIEJSKIE PIERWSZA DEKADA W UNII EUROPEJSKIEJ I NOWA PERSPEKTYWA

XXXI SEMINARIUM GEOGRAFII WSI (dawnej Seminarium Geograficzno-Rolnicze) pt. OBSZARY WIEJSKIE PIERWSZA DEKADA W UNII EUROPEJSKIEJ I NOWA PERSPEKTYWA KATEDRA POLITYKI REGIONALNEJ WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA - POLITECHNIKA OPOLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZESPÓŁ PROBLEMOWY DS. OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO PROGRAM Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW 13 14 CZERWCA 2011 r. sekcje tematyczne Sekcja: Determinanty

Bardziej szczegółowo

GDZIE I KIEDY: 28 czerwca 2011. Konferencja w Warszawie

GDZIE I KIEDY: 28 czerwca 2011. Konferencja w Warszawie Organizator: Patron honorowy: PROCES PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH SZPITALI WEDŁUG NOWEJ USTAWY w Warszawie GDZIE I KIEDY: 28 czerwca 2011 Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie, ul. Pory 78 NAJWAŻNIEJSZE

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO X Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO SEKCJE TEMATYCZNE Prawa człowieka w procesie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Katowice, 6-7 października 2011r. Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława

Bardziej szczegółowo

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. RAMA PROGRAMOWA obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego / Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce pod hasłem Telecommunications and ICTs: drivers of innovation

Bardziej szczegółowo

III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast Rewitalizacja w polityce miejskiej 4-6 czerwca 2014 r., Kraków Nowohuckie Centrum Kultury Organizator:

III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast Rewitalizacja w polityce miejskiej 4-6 czerwca 2014 r., Kraków Nowohuckie Centrum Kultury Organizator: III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast Rewitalizacja w polityce miejskiej 4-6 czerwca 2014 r., Kraków Nowohuckie Centrum Kultury Organizator: INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie Kongres organizowany

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE Z FUNDUSZY UNIJNYCH W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WSPARCIE Z FUNDUSZY UNIJNYCH W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE WSPARCIE Z FUNDUSZY UNIJNYCH W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Korekta Beata Warmuzek KSIĄŻKI 1. Adaptacja polskich

Bardziej szczegółowo

VII. VIII. IX. XI. XII. XIII.

VII. VIII. IX. XI. XII. XIII. Sprawozdanie z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres od dnia 29 marca 2014r. do dnia 27 marca 2015r. oraz z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z planem pracy na rok 2015/2016

Bardziej szczegółowo

9.30 10.00 rejestracja uczestników. Sesja plenarna. 10.00 11.15 część pierwsza

9.30 10.00 rejestracja uczestników. Sesja plenarna. 10.00 11.15 część pierwsza IX Konwencja Ruchu przeciw Bezradności Społecznej Strategia walki z ubóstwem w Polsce. Diagnoza i zadania na lata 2010-2015 "Przedsiębiorczość polska" w ramach obchodów XXII Międzynarodowego Dnia Walki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2006-2020. AKTUALIZACJA 2015

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2006-2020. AKTUALIZACJA 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały nr STRATEGIA / / /2015 POLITYKI Zarządu Województwa SPOŁECZNEJ Śląskiego WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2006-2020 z dnia 2015 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr / / /2015 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne Polski na Pomorzu Zachodnim: ekologia czy ekonomia?

Inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne Polski na Pomorzu Zachodnim: ekologia czy ekonomia? PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski Szczecin, 13-14 listopada 2013 roku Dzień 1. 13 listopada 2013 roku środa (miejsce: Sala Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY SZANSĄ ROZWOJU MIAST, GMIN I REGIONÓW

MARKETING TERYTORIALNY SZANSĄ ROZWOJU MIAST, GMIN I REGIONÓW Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97 PROGRAM I KONFERENCJI NAUKOWEJ MARKETING TERYTORIALNY SZANSĄ ROZWOJU MIAST, GMIN I REGIONÓW Biała Podlaska 27-28.01.2011

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego SPRAWOZDANIE z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących wyraŝenia opinii na temat regulacji wykonywania zawodu

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. 1. Opracowania poświęcone współpracy międzysektorowej powstałe po wejściu w życie UDPP (wybór)

Bibliografia. 1. Opracowania poświęcone współpracy międzysektorowej powstałe po wejściu w życie UDPP (wybór) Aneks 2 Bibliografia Bibliografia obejmuje publikacje dotyczące współpracy sektora pozarządowego z administracją publiczną, które ukazały się po wejściu w życie Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

ROLA MEDIÓW W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIGRANTÓW

ROLA MEDIÓW W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIGRANTÓW MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ROLA MEDIÓW W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIGRANTÓW Płock, 15 maja 2014r. Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. Ul. Tadeusza Kościuszki 8/3, 09-400 Płock

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE WOJCIECH KOZAK Wicemarszałek Województwa Małopolskiego O KONFERENCJI DR HAB. MAŁGORZATA LISOWSKA MAGDZIARZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

II POLSKI KONGRES REGULACJI RYNKÓW FINANSOWYCH FINREG 2013

II POLSKI KONGRES REGULACJI RYNKÓW FINANSOWYCH FINREG 2013 ZAPRASZA NA II POLSKI KONGRES REGULACJI RYNKÓW FINANSOWYCH FINREG 2013 16-17 października 2013 Warszawa 16 października 2013 Warszawa Hotel Polonia Palace KEYNOTE LECTURE SESJA OTWARCIA Andrzej Jakubiak

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Projekt raportu: Michał Pacułt

SPIS TREŚCI. Projekt raportu: Michał Pacułt 1 SPIS TREŚCI Wydarzenia... 3 Allerhand Summits - Polskie Kongresy Prawa... 4 Wykłady, seminaria, szkolenia... 12 Zmiany w prawie dzięki zaangażowaniu Eksperów IA... 14 Aktywność Przedstawicieli IA...

Bardziej szczegółowo

DIALOG OBYWATELSKI. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3

DIALOG OBYWATELSKI. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3 1 DIALOG OBYWATELSKI Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3 DIALOG OBYWATELSKI Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju

Bardziej szczegółowo

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Województwo Kujawsko-Pomorskie 3 Miasto Łódź 4 Województwo Łódzkie 5 Województwo

Bardziej szczegółowo