Publiczne prezentacje w 2015 r. działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e usług publicznych. Data zgłoszenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publiczne prezentacje w 2015 r. działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e usług publicznych. Data zgłoszenia"

Transkrypt

1 Publiczne prezentacje w 2015 r. działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e usług publicznych Lp. Podmiot Projekt Data prezentacji Data zgłoszenia Miejsce prezentacji link 1 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Budowa zintegrowanego systemu e usług dla pacjentów Szpitali Klinicznych w Lublinie 16 marca 10 marca sala nr 032 Collegium Novum, Aleje Racławickie 1, Lublin prezentacjezalozen projektow/ Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Urząd Zamówień Publicznych Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE) e Zamówienia elektroniczne zamówienia publiczne Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej 8 kwietnia 30 marca 9 kwietnia decyduje kolejność zgloszeń 13 kwietnia 3 kwietnia ul. Rakowiecka 2D, (sala konferencyjna K 3) Hotel Gromada Lotnisko w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 32, sala Opal, poziom 0 sala A na 8 piętrze w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie 0&r=o morska/ogloszenia/strony/publiczna_prezentacja_zalozen_ projektu_budowa_infrastruktury_informacji_przestrzennej_ w_administracji_morskiej_ aspx 5 Główny Urząd Geodezji i Kartografii Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej 15 kwietnia 10 kwietnia siedziba GUGiK, sala publiczna prezentacja zalozen projektu capap 6 Polska Organizacja Turystyczna E turysta Polski System Informacji Turystycznej 16 kwietnia 8 kwietnia dokładna lokalizacja zostanie przesłana do uczestników Publiczna prezentacja POT.pdf Główny Urząd Geodezji i Kartografii Główny Urząd Geodezji i Kartografii K GESUT Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach Faza II Usprawnienie procesów administracyjnych wspierających usuwanie skutków klęsk żywiołowych w Polsce 16 kwietnia 10 kwietnia 16 kwietnia 10 kwietnia siedziba GUGiK, sala siedziba GUGiK, sala kwietnia 14 kwietnia MAC publiczna prezentacja zalozen projektu k gesut publiczna prezentacja zalozen projektu zsin faza ii https://mac.gov.pl/aktualnosci/usprawnienie procesowadministracyjnych wspierajacych usuwanie skutkow kleskzywiolowych 10 Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem krajowej szyny usług 17 kwietnia 15 kwietnia MAC https://mac.gov.pl/aktualnosci/publiczna prezentacjazalozen kolejnych projektow w ramach popc 21

2 11 12 Dostosowanie Profilu Zaufanego do unijnych wymogów rozporządzenia eidas Mobilny kokpit obywatela do komunikacji z administracją publiczną i nie tylko 17 kwietnia 15 kwietnia MAC 17 kwietnia 15 kwietnia MAC https://mac.gov.pl/aktualnosci/publiczna prezentacjazalozen kolejnych projektow w ramach popc 21 https://mac.gov.pl/aktualnosci/publiczna prezentacjazalozen kolejnych projektow w ramach popc Ministerstwo Gospodarki Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych. 17 kwietnia 15 kwietnia sala ABC, na parterze budynku Ministerstwa Gospodarki przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie 14 Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze 20 kwietnia 16 kwietnia Instytut Łączności ul. Szachowa 1, https://mac.gov.pl/aktualnosci/informatyzacja jst zzastosowaniem technologii przetwarzania w chmurzepubliczna 15 Ministerstwo Finansów Rozwój katalogu usług cyfrowych dla klientów Administracji Podatkowej i Kontroli Skarbowej w zakresie centralizacji obsługi podatków CIT i VAT oraz obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego (CVJ). finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwfinansow2/ 16 Ministerstwo Finansów Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwfinansow2/

3 17 Ministerstwo Finansów Budowa Platformy e Finansów Publicznych (e Finanse Publiczne) finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwfinansow2/ 18 Ministerstwo Finansów Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów (HARF) finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwfinansow2/ 19 Urząd Komunikacji Elektronicznej OSMON rozbudowa i rozszerzenie możliwości pomiarowych i informacyjnych ogólnopolskiego Ogólnopolskiego Systemu Monitoringu Widma Radiowego pracującego w sieci informatycznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej 20 kwietnia 10 kwietnia w siedzibie UKE w Boruczy https://www.uke.gov.pl/prezentacja zalozen projektuosmon Uproszczenie i elektronizacja procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców 21 kwietnia 17 kwietnia MAC https://mac.gov.pl/aktualnosci/uproszczenie ielektronizacja procedur administracyjnych dla obywateli iprzedsiebiorcow

4 21 Ministerstwo Gospodarki Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej generacji 22 kwietnia 17 kwietnia w salach ABC, na parterze budynku Ministerstwa Gospodarki przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie 22 Główny Inspektorat Transportu Drogowego Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego 23 kwietnia 22 kwietnia w siedzibie GITD przy ulicy Postępu 21 w Warszawie mediow/aktualnosci/utworzeniekrajowegrejestru elektronicznegprzedsiebiorcowtransportu drogowegpubliczna prezentacja zalozenprojektu w ramach popc Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (sprawy cywilne i wykroczeniowe) 24 kwietnia 14 kwietnia Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, przy ul. Energetycznej 4. opublicznej prezentacji zalozen.html Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Śląski Uniwersytet Medyczny Platforma Telemedyczna Ministerstwa Opracowanie i wdrożenie pilotażowego programu integracji danych medycznych i systemów szpitalnych 24 kwietnia 20 kwietnia CSIOZ ul. Dubois 5A s kwietnia 22 kwietnia ul. Poniatowskiego 15, Katowice 26 Małopolski Urząd Wojewódzki Zintegrowana platforma infrastruktury laboratoryjnej i naukowbadawczej (ELA Easy Lab Access) 24 kwietnia 20 kwietnia bud. A0 Akademii Górnicz Hutniczej przy Al. Mickiewicza 30 w Krakowie 27 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON 24 kwietnia 21 kwietnia w sali nr 59 w siedzibie CRZL przy Alejach Jerozolimskich 65/79 w Warszawie system obslugiwsparcia finansowanegze srodkow pfron publicznaprezentacja zalozen projektu 28 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Rozwój e usług w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie 24 kwietnia w Gołotczyźnie, ul. Ciechanowska 18 b 29 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Zintegrowany system usług dla nauki 24 kwietnia 20 kwietnia godz. 12:00;, ul. Hoża 20 prezentacja zalozenprojektu zintegrowany system uslug dla nauki w ramachprogramu operacyjnegpolska cyfrowa/ 30 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Wprowadzenie nowoczesnych e usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra 27 kwietnia 22 kwietnia ul. Stanisława Dubois 5A, w Warszawie, w sali 237

5 31 Urząd Transportu Kolejowego e UTK aplikacja analityczna umożliwiająca zbieranie i agregowanie danych wprowadzanych przez podmioty rynku kolejowego m. in. w zakresie sprawozdawczości statystycznej, rejestru zdarzeń kolejowych i rejestru parametrów ryzyka. 27 kwietnia 24 kwietnia (13:00) al. Jerozolimskie 134,, w sali Lux Torpeda, piętro 12 w sprawie publicznej prezentacjizalozen projektu e UTK realizowaneg.html 32 Biblioteka Narodowa e usługa OMNIS 27 kwietnia 22 kwietnia 33 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Zintegrowana Platforma Identyfikacji i Weryfikacji Zjawisk Przestępczości Ubezpieczeniowej 28 kwietnia 21 kwietnia (16:00) o godzinie 10:00 w sali nr 3000 w budynku B, al. Niepodległości 213 w Warszawie ul. Płockiej 9/11 (w sali konferencyjnej na II piętrze) 34 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych e Zdrowie w SP ZOZ MSW: wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych oraz rozwój nowoczesnych e usług medycznych celem poprawy dostępności, jakości i efektywności usług publicznych 29 kwietnia 20 kwietnia ul. Batorego 5; sala 421 Zdrowie w SP ZOZ MSW wdrazanie zintegrowanych systemowinformatycznych oraz ro.html 35 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Digitalizacja Biblioteki IMGW PIB oraz danych obserwacyjnych 29 kwietnia 28 kwietnia (12:00) ul. Podleśna 61, Sala Pomarańczowa nr 233 acja_zalozen_projektu.pdf 36 Urząd Transportu Kolejowego e Podróź 29 kwietnia 27 kwietnia (15:00) al. Jerozolimskie 134,, w sali Lux Torpeda, piętro 12 w sprawie publicznej prezentacjizalozen projektu e Podroz realizowa.html 37 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych SPOC / PKD System gromadzenia, udostępniania i wymiany certyfikatów umożliwiających potwierdzenie autentyczności dokumentu etap II 29 kwietnia 27 kwietnia ul. Batorego 5; sala 324 opublicznej prezentacji zalozen projektu SPOC PKD Systemgromadzenia.html

6 38 Prokuratura Generalna Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych 29 kwietnia 24 kwietnia godz. 10:00;, ul. Rakowieckiej 26/30, Aula Główna prokuraturygeneralnej/rozwoj systemu digitalizacji akt postepowanprzygotowawczych isda publiczna prezentacja zalozenprojektu w ramach popc 2 1.html#.VTCwOfmsURo 39 Prokuratura Generalna Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach kamych ( E prokuratura") 29 kwietnia 24 kwietnia godz. 12:00;, ul. Rakowieckiej 26/30, Aula Główna prokuraturygeneralnej/informatyzacja procesow komunikacyjnychzwiazanych z prowadzeniem postepowanprzygotowawczych w sprawach karnych e prokuraturapubliczna prezentacja zalozen projektu w ramach popc 2 1.html#.VTCwQ_msURo 40 Ministerstwo System Monitorowania i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie MONALIZA 30 kwietnia 24 kwietnia godz. 11:00, w Auli im. Ludwika Rajchmana Narodowego Instytutu Publicznego Państwowego Zakładu Higieny, ul. Chocimska 24 konkursyzapytania ofertowe/publiczna prezentacja zalozen projektupn. system monitorowania i przeciwdzialania przemocy wrodzinie monaliza w ramach programu operacyjnegopolska cyfrowa 41 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych CASC (Cyfryzacja Aktów Stanu Cywilnego) budowa aplikacji wspierającej masową migrację z aplikacji lokalnych danych o aktach stanu cywilnego do Bazy Usług Stanu Cywilnego 30 kwietnia 23 kwietnia ul. Batorego 5, sala 421 prezentacja zalozen projektu CASC Cyfryzacja Aktow Stanu Cywilnegbud.html 42 Podlaski Urząd Wojewódzki Usprawnianie administracji rządowej RP poprzez tworzenie i rozwój usług wewnątrzadministracyjnych niezbędnych do świadczenia usług publicznych ze szczególnym uwzględnieniem jednolitego systemu EZD PUW 30 kwietnia 24 kwietnia w Sali Konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza Centrum Doradztwa Rolniczego Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach Elektroniczna Platforma Usług Doradztwa Rolniczego i Transferu Wiedzy Usprawnienie procesów administracyjnych ratownictwa poprzez zastosowanie e usług w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej 30 kwietnia 23 kwietnia 30 kwietnia 29 kwietnia w budynku Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, przy ul. Pszczelińskiej 99, sala Wykładowa C w Sali Tradycji Ogloszenie_o_konferencji.pdf

7 45 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc im. Jana i Ireny Rudników w Rabce Zdrój, Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej Rejestr Chorób Rzadkich układu oddechowego u dzieci dane kliniczne i dane obrazowe 4 maja 30 kwietnia w sali konferencyjnej, Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości ul. Cieszyńska 367 w Bielsku Białej 46 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc im. Jana i Ireny Rudników w Rabce Zdrój, Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej System Gromadzenia i Przetwarzania danych obrazowach badań PET i TK mających na celu przyspieszenie procesów diagnozy 4 maja 30 kwietnia w sali konferencyjnej, Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości ul. Cieszyńska 367 w Bielsku Białej 47 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie Zaimplementowanie nowoczesnych e usług w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie 11 maja 6 maja w sali nr 11 (parter) w budynku nr 245 Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Dywizjonu 303 nr 35

Publiczne prezentacje w 2015 r. dzia anie 2.1 Wysoka dost pno i jako e us ug publicznych. Data prezentacji. Miejsce prezentacji. Lp.

Publiczne prezentacje w 2015 r. dzia anie 2.1 Wysoka dost pno i jako e us ug publicznych. Data prezentacji. Miejsce prezentacji. Lp. Lp. Podmiot Projekt Data prezentacji Data zg oszenia Miejsce prezentacji link 1 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Budowa zintegrowanegsystemu e us ug dla pacjentów Szpitali Klinicznych w Lublinie 16 marca

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację Bielsko-Biała, 6 maja 2015 r. Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami

Bardziej szczegółowo

Na przykładzie wdrażania jednolitego systemu EZD PUW w administracji rządowej RP. Mariusz Madejczyk

Na przykładzie wdrażania jednolitego systemu EZD PUW w administracji rządowej RP. Mariusz Madejczyk Systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją, elektronizacja procesów administracyjnych oraz udostępnianie e-usług w służbie transparentności, otwartości i usprawniania administracji Na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację Katowice, 6 maja 2015 r. PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dn. 26.01.2007 r. Uzgodniony międzyresortowo w dn. 17.01.32007r. bez rozbieżności i jednomyślnie zaakceptowany w dn. 25.01.2007r. przez Międzyresortowy Zespół do spraw Informatyzacji ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

2.2. Oś priorytetowa II. E - administracja i otwarty rząd

2.2. Oś priorytetowa II. E - administracja i otwarty rząd 1 WYCIĄG Z ZATWIERDZONEGO OPISU PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA 2014-2020 2.2. Oś priorytetowa II. E - administracja i otwarty rząd Uzasadnienie utworzenia osi priorytetowej obejmującej więcej niż

Bardziej szczegółowo

Raport. z przeglądu publicznych systemów teleinformatycznych w. poszczególnych resortach administracji rządowej

Raport. z przeglądu publicznych systemów teleinformatycznych w. poszczególnych resortach administracji rządowej Raport z przeglądu publicznych systemów teleinformatycznych w poszczególnych resortach administracji rządowej Warszawa, październik 2004r. Spis treści: Wstęp... 6 Informacje o etapie przygotowań do opracowania

Bardziej szczegółowo

E-zdrowie w Polsce. Aktualny stan przygotowań i wdrożenia platformy P1, P2 i P4 oraz nowa perspektywa finansowa UE

E-zdrowie w Polsce. Aktualny stan przygotowań i wdrożenia platformy P1, P2 i P4 oraz nowa perspektywa finansowa UE E-zdrowie w Polsce. Aktualny stan przygotowań i wdrożenia platformy P1, P2 i P4 oraz nowa perspektywa finansowa UE Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony

Bardziej szczegółowo

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2. Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych poniżej 15 mln PLN Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUśYCH 1, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013

INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUśYCH 1, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUśYCH 1, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH DUśYCH PROJEKTÓW DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

Oferta na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oferta na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oferta na aplikacyjnej na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed sp. z o.o. siedziba: ul. Kutnowska

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie Słownik pojęć... 7 1 Podsumowanie... 12 2 Podstawowe informacje o projekcie... 14 2.1 Geneza i istota projektu... 14 2.2 Tytuł projektu...

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Część II Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych II KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ II ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH 298 Zadania w zakresie monitorowania

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Inwestuj w Dąbrowie Górniczej promocja potencjału gospodarczego miasta. Priorytet: Działanie/poddziałanie: Beneficjent:

Inwestuj w Dąbrowie Górniczej promocja potencjału gospodarczego miasta. Priorytet: Działanie/poddziałanie: Beneficjent: dofinansowania dla projektu Inwestuj w Dąbrowie Górniczej promocja potencjału gospodarczego miasta. Gmina Dąbrowa Górnicza 150 800,13 PLN I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Raport. Tarnów Warszawa, wrzesień 2006 r.

Raport. Tarnów Warszawa, wrzesień 2006 r. STAN WDRAŻANIA POLITYKI STRUKTURALNEJ W ZAKRESIE BUDOWY INFRASTRUKTURY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWACH W LATACH 24-26 (DZIAŁANIE 1. 5 ZPORR) Raport Tarnów Warszawa, wrzesień 26 r. Trzeci okresowy

Bardziej szczegółowo

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5.

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5. 1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 6. Urząd Zamówień Publicznych 7. Rządowe

Bardziej szczegółowo

Projekt LRPO 1.3. Lubuski e-urząd

Projekt LRPO 1.3. Lubuski e-urząd Projekt LRPO 1.3 Lubuski e-urząd Doradca Technologiczny Szczecińskie Park Naukowo-Technologiczny Grzegorz Fiuk Prezes Zarządu SPNT gfiuk@spnt.pl 091 4892050 GSM 601 713 867 Gorzów Wlkp. 20 styczeń 2010r.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015

Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 1. Ogólne uwagi do dokumentu 1.1 Zawyżone statystyki rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 29 października 2014 r. Warszawa październik

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa idea i założenia. dr Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji Kraków, 10 lipca 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa idea i założenia. dr Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji Kraków, 10 lipca 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa idea i założenia dr Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji Kraków, 10 lipca 2013 r. 1 60 SEKUND W INTERNECIE Źródło: go-gulf.com/blog/60-seconds/ 2 JAK UŻYWAMY

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

Załączniki (część 2 szczegółowa)

Załączniki (część 2 szczegółowa) Załączniki (część 2 szczegółowa) do Informacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2013 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Aneta Staniewska Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA

Bardziej szczegółowo

WASKO. Siedziby WASKO S.A. w Gliwicach oraz w Warszawie były wielokrotnie wyróżniane i nagradzane za wyjątkową architekturę i funkcjonalność:

WASKO. Siedziby WASKO S.A. w Gliwicach oraz w Warszawie były wielokrotnie wyróżniane i nagradzane za wyjątkową architekturę i funkcjonalność: nas sprawdził czas WASKO Siedziba spółki Gliwice, ul. Berbeckiego Siedziby WASKO S.A. w Gliwicach oraz w Warszawie były wielokrotnie wyróżniane i nagradzane za wyjątkową architekturę i funkcjonalność:,,.najlepszy

Bardziej szczegółowo