SŁOWO DO CZYTELNIKA. W imieniu zespołu redakcyjnego mgr Marzena Satalecka SPIS TREŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SŁOWO DO CZYTELNIKA. W imieniu zespołu redakcyjnego mgr Marzena Satalecka SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1

2

3 SŁOWO DO CZYTELNIKA Zmiany, zmiany, zmiany podobno nikt ich nie lubi, bo burzą porządek, ale są też zapowiedzią czegoś nowego, często nieoczekiwanego. Rozglądamy się wokół i widzimy kwitnące drzewa, soczystą zieleń trawników, czujemy miłą woń nadchodzących majówek. Jest sympatycznie i radośnie. Natura wbrew cyklicznej powtarzalności, co roku zaskakuje nas swym urokiem. I odkrywamy swą ludzką naturę, twierdząc, że żyjemy zbyt szybko i kochamy za mało. Starając się żyć lepiej, zmieniamy siebie. Te zmiany dotyczą nas i naszych małych i dużych przedsięwzięć. Nasze poszukiwania czynimy stałym, generalnym hasłem szkolnej gazetki. Takie motto działania podoba nam się bowiem najbardziej. Życzmy więc sobie w tym i kolejnych numerach Pokolenia poszukiwań. Jeśli będą dobre i efektywne umiejmy je zauważyć i z nimi się dzielić. W imieniu zespołu redakcyjnego mgr Marzena Satalecka SPIS TREŚCI 1. ZSP Nr 5 w Łopusznie, wczoraj-dziś-jutro str. Uroczyste pożegnanie klas maturalnych str. Spotkanie z Biskupem str. Dzień Przedsiębiorczości str. Nasze małe i duże osiągnięcia str. 2. Przyszłość już teraz str. Współpraca z Niemcami str. Program Operaczjny Kapitał Ludzki w ZSP Nr str. Trudne początki Liceum Ogólnokształcącego w Łopusznie (lata ) str. Angielski w szkole str. Konferencja metodyczna z biolgii str. W nagrodę za naukę str. Ku wymarzonej przyszłości str. 3. Szkolne uroczystości str. Diamentowy Jubileusz str. Zaproszenie na piknik str. Życzenia dla maturzystów str. Gazetka Szkolna POKOLENIA Wydawca: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie, ul. Konecka 2, Łopuszno, tel.: Redaktor naczelny: Marzena Satalecka, Redakcja: nauczyciele ZSP Nr 5. Zdjęcia: Emilia Giemza, Aleksander Terlecki, uczniowie ZSP Nr 5. Druk: Drukarnia atlasstudio, Kielce, ul. Czarnieckiego 23, tel.: , .: Opracowanie graficzne: Aleksander Terlecki. Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, korekty gramatycznej i ortograficznej oraz ograniczonej ingerencji w stylistykę poszczególnych wypowiedzi.

4 ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO... UROCZYSTE POŻEGNANIE KLAS MATURALNYCH 30 kwietnia 2010 r. odbyło się uroczyste pożegnanie klas maturalnych. W tym roku mury naszej szkoły opuściło 62 uczniów Liceum Ogólnokształcącego (wychowawcy: p. Anna Szymkiewiczkl. IIIA i p. Stanisław Iwanek kl. IIIB) oraz 36 uczniów Technikum Technologii Żywności (wychowawca p. Grażyna Bekier). Do grona absolwentów kończących edukację z wyróżnieniem dołączyli: Justyna Choszczyk kl. IIIA, Radosław Dudek kl. IIIA, Magdalena Skrobisz kl. IIIA, Dorota Ptak kl. IIIA, Małgorzata Ginter kl. IIIB, Adrian Puchrowicz kl. IIIB, Edyta Agnieszka Bujak kl. IIIB, Michał Cholewiński kl. IIIB, Sylwia Głowala kl. IIIB, Dorota Ciszek kl. IIIB, Anna Bednarczyk kl. IIIB, Marzena Wódkowska kl. IIIB, Monika Banaszczyk kl. IVC. Spotkanie to było bardzo dobrą okazją do złożenia podziękowań osobom i instytucjom, które wspierają naszą szkołę. Dzięki współpracy z tymi jednostkami uczniowie klas licealnych mogli odbyć praktyki w ramach projektu Dzień Przedsiębiorczości. Z a c z t e r o l e t n i ą w s p ó ł p r a c ę podziękowania otrzymali prezes WiR p. Witold Szproch, właściciel piekarni w Ło-pusznie p. Aleksander Kozak, właści-ciel Zakładu Piekarniczo- C u k i e r n i c z e g o w Piekoszowie p. Genonefa Kosińska, właściciele piekarni NOVA p. Renata i Zdzisław Palacz. Dzięki tym przedsiębiorcom uczniowie Technikum Technologii Żywności mogli zdobywać praktyczne umiejętności w wybranym zawodzie.

5 ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO... Na uroczystość przybył również stały i zawsze oczekiwany gość naszej placówki Starosta Powiatu Kieleckiego p. Zenon Janus, na którego obecność i wsparcie w ważnych chwilach zawsze możemy liczyć. W trosce o losy absolwentów, pan Starosta złożył maturzystom życzenia osiągnięcia jak najlepszych wyników egzaminów maturalnych, będących przepustką do wymarzonej przyszłości. Zaznaczył również, że zmiany czekają nie tylko ich, ale też wiele zmieni się w życiu szkoły. Zapowiedział nie tylko renowację budynku placówki, który stanowi Pałac Dobieckich wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku, ale przede wszystkim budowę długo oczekiwanej hali sportowej. Temat budowy hali sportowej przy ZSP Nr 5 w Łopusznie pojawiał się już wielokrotnie, jednak dopiero teraz pokonane zostały wszystkie trudności i 29 kwietnia 2010 r. został oficjalnie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. Budowa hali sportowej w Łopusznie. Ma to być nowoczesny obiekt, którego koszt szacuje się na 8,5 mln złotych. Planowane jest częściowe sfinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości w krajobraz kompleksu pałacowo-parkowego w Łopusznie wkomponuje się budynek hali sportowej, a uczniowie naszej szkoły będą mieli doskonałe warunki do rozwoju sowich umiejętności sportowych. mgr Emilia Giemza

6 ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO... SPOTKANIE Z BISKUPEM ez rodzimej tradycji nie ma obcowa- nadzwyczajnym był wspomniany biskup Marian nia pokoleń, ciągłości historycznej, Florczyk, który niestrudzenie spotyka się z ludźmi, Bodrębności narodowej, nie ma polskiej mimo rozlicznych obowiązków wynikających kultury, czyli duchowych i materialnych dowodów z duszpasterskiej posługi. Jego Ekscelencji towapolskości. rzyszyli księża z Kurii Diecezjalnej, proboszcz Ojciec Święty Jana Paweł II powiedział: Naród parafii Łopuszno Ksiądz Dziekan Ireneusz ( ) jest wielką wspólnotą ludzi, którą łączą różne Jakusik wraz z wikariuszami. Swą obecnością spoiwa, ale nade wszystko właśnie kultura. Naród szkołę zaszczycili: Starosta Powiatu Kieleckiego istnieje z kultury i dla kultury. I dlatego Pan Zenon Janus, przedstawiciele Kuratorium właśnie jest ona tym znamienitym wychowawcą ku Oświaty w Kielcach, Wójt Gminy Łopuszno temu, aby bardziej być we wspólnocie Pan Zdzisław Oleksiewicz, Przewodnicząca Kultywowanie polskich tradycji narodowych, Rady Gminy Pani Danuta Łukasik, przedstachrześcijańskich, regionalnych, szkolnych wiciele związków zawodowych, dyrektorzy wpisane jest w życie Zespołu Szkół i nauczyciele emeryci. Wśród obecnych byli Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie. także nauczyciele i pracownicy ZSP Nr 5. Rokrocznie organizowane są uroczystości upa- Styczniowe spotkanie stanowiło okazję miętniające ważne wydarzenia historyczne, pań- do wymiany noworocznych życzeń oraz rozmów. stwowe i chrześcijańskie. Służą one kształtowaniu Pozwoliło w atmosferze pokoju i życzliwości świadomości narodowej i religijnej. Przypomi- spojrzeć w przeszłość dalszą i bliższą, podzielić się nają, czym jest pamięć i tożsamość. Są nadziejami dotyczącymi teraźniejszości oraz świadectwem prawdy, lekcją patriotyzmu prz yszł oś ci, przywoł ać znacząc e wyda rz en ia, i wychowania. Stwarzają możliwość prawdziwego osiągnięcia. zjednoczenia się w imię najwyższych wartości. Była również głęboka zaduma zrodzona po- Tradycji stało się zadość, kiedy 8 stycznia dczas poetycko muzycznego występu młodzieży 2010 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 licealnej, którego motywem przewodnim była w Łopusznie odbyło się spotkanie noworoczne filozofia człowieka. Interpretacja wokalna dyrektorów, kierowników placówek oświatowo- Hymnu o miłości Skaldów dokonana przez wychowawczych powiatu kieleckiego z biskupem Patrycję Bujak dotarła do zakamarków duszy pomocniczym Diecezji Kieleckiej Jego każdego z obecnych, przybliżyła prawdę o nas Ekscelencją Marianem Florczykiem. samych. Honory gospodarza uroczystości czyniła mgr Dorota Pruska Dyrektor Szkoły Pani Irena Marcisz. Gościem

7 ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO... DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dniu 10 marca 2010r. 32 uczniów kl. III A Liceum Ogólnoksztalcacego wzielo udzial w Programie,,Dzien Przedsiebiorczosci, którego organizatorem jest Fundacja WMlodziezowej Przedsiebiorczosci we wspólpracy z Kancelaria Prezydenta RP. Szkolnymi koordynatorami projektu byli p. Alina Kwapisinska i p. Zbigniew Kukla. Uczniowie w tym dniu w ramach kilkugodzinnej praktyki w firmach i instytucjach mieli mozliwosc poznania specyfiki wybranego przez nich zawodu oraz zdobycia wiedzy na temat kwalifikacji i predyspozycji niezbednych do wykonywania danej profesji. Lista firm i instytucji, które wyrazily chec uczestniczenia w Programie: 1. Komisariat Policji w Strawczynie, Posterunek Policji w Lopusznie. 2. Urzad Gminy w Lopusznie, ul. Konecka Bank Spóldzielczy w Lopusznie, ul. Przedborska Apteka S. Bober Lopuszno, ul. Przedborska Okregowa stacja kontroli pojazdów, D. Sornat, Lopuszno ul. Zaklodowa 11a. 6. Gabinet Weterynaryjny JABWET lek. wet. Bogdan Jablonski Lopuszno, ul. Zakladowa. 7. Przedsiebiorstwo Transportowo-Handlowe TRANS-SERWIS B. Sornat, Lopuszno ul. Zakladowa 11a. 8. Powiatowy Urzad Pracy w Kielcach. Punkt Obslugi Bezrobotnych w Lopusznie, Lopuszno ul. Wloszczowska 3a. Dyrektor Szkoly oraz mlodziez skladaja serdeczne podziekowania firmom i instytucjom, które umozliwily realizacje tego projektu. mgr Alina Kwapisinska

8 ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO... Owocem ci??kiej pracy Dyrekcji i Grona Pedagogicznego s? sukcesy naszych uczni?w w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. Oto niekt?re z nich: OLIMPIADY I KONKURSY W XL Olimpiadzie Literatury i J?zyka Polskiego bra? udzia? ucze? kl. II d Rafa? Wilk. Zakwalifikowa? si? do zawod?w okr?gowych (II stopnia). Opiekun: Dorota Pruska. W etapie wojew?dzkim Olimpiady Literatury i J?zyka Polskiego udzia? wzi??a uczennica kl. III a Aleksandra Dzierzgwa. Opiekun: Marzena Satalecka. X Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsi?biorczo?ci uczniowie kl. III a Rados?aw Dudek i Piotr Hajduk zakwalifikowali si? do II etapu okr?gowego. II etap okr?gowej Olimpiady Wiedzy o Polsce i?wiecie Wsp??czesnym zakwalifikowali si? uczniowie kl. III a Rados?aw Dudek i Piotr Hajduk. Piotr Hajduk, Rados?aw Dudek i Ma?gorzata Ginter z kl. III b wzi?li tak?e udzia? w olimpiadzie przedsi?biorczo?ci i olimpiadzie wiedzy ekonomicznej. Opiekun: Alina Kwapisi?ska. Finalistkami fina?u wojew?dzkiego XXV Olipmiady Wiedzy Ekologicznej zosta?y uczennice: Sylwia G?owala kl. III b i Anita Ptak kl. II a Opiekun: Danuta Rozpara. Tytu? finalisty XII Olimpiady Wiedzy o?ywno?ci zdoby? ucze? kl. IV c Grzegorz Zimecki. Ucze? zwolniony jest z I cz???. egzaminu zawodowego i uzyska? indeksy na wi?kszo?? uczelni kszta?c?cych na kierunkach zwi?zanych z technologi??ywno?ci. Opiekun: Gra?yna Bekier. W Og?lnopolskiej Olimpiadzie J?zyka Angielskiego udzia? wzi?li: Karol Zieli?ski kl. II d, Rafa? Wilk kl. II d, Kamil Nasierowski kl. III c, Aleksandra Dzierzgwa kl. III a, Grzegorz Zimecki kl. IV c, Monika Dudek kl. II e. Opiekun: Magdalena Rowi?ska. III miejsce w Powiatowym Konkursie Ekologicznym nt. Przyroda w mojej miejscowo?ci/gminie w obiektywie zaj??a Magdalena?uszczy?ska z kl. I a. Opiekun: Teresa Pasowska. - Uczennica kl. I b Anna Puchrowicz zaznaczy?a sw?j udzia? w konkursie literackim nt. Wyobra?nia w procesie kszta?cenia aktywno?ci cz?owieka organizowanym pod patronatem Pa?stwowej Wy?szej Szko?y Zawodowej w Tarnobrzegu. W Konkursie Polonistycznym Trzeba mi nowych skrzyde?, nowych dr?g potrzeba udzia? wzi??y uczennice: Justyna Barcicka kl. III b oraz Magdalena Del kl. I b. Opiekun: Marzena Satalecka. W I?wi?tokrzyskim Konkursie Poezji w J?zyku angielskim wzi??a udzia? uczennica kl. I b Anna Puchrowicz. W Wewn?trzszkolnym Konkursie Realioznawczym udzia? wzi??y: Karolina Bernat i Izabela Wydra z kl. I a. Opiekun: Justyna Go?uch mgr Agnieszka Pr?dota-Gad

9 ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO... NASZE DUŻE I MAŁE OSIĄGNIĘCIA W Szkolnym Konkursie Wiedzy o Wielkiej Brytanii zwyci??y?y: Wioleta Zieli?ska i Agnieszka?apot z kl. I g. Opiekun: Bernadetta Krzy?anowska. Udzia? w Wojew?dzkim Konkursie Plastycznym?wi?tokrzyski Czar zaznaczy?a Diana Kowalczyk kl. I b. Opiekun: Danuta Rozpara. W Powiatowym Konkursie z Wiedzy Obronnej udzia? wzi?li:?ukasz Tokarski, Damian Urba?czyk, Artur Klimczak, Hubert G?owala (wszyscy z kl. II a), oraz Pawe? Hajduk kl. II b. Marek Podg?rski ucze? kl. IV c wzi?? udzia? w Powiatowym Turnieju Wiedzy Po?arniczej. Opiekun: Cezariusz Najmrodzki. Udzia? w I Powiatowym Przegl?dzie Gwary?wi?tokrzyskiej wzi??y uczennice z kl. I a: Angelika Palacz oraz Karolina Szymkiewicz. Opiekun: Agnieszka Czaja. mgr Agnieszka Pr?dota-Gad Laureaci Projektu FENIKS Uczestnikami zajęć w ramach projektu w naszej szkole jest 13 uczniów i 5-cio osobowa grupa rezerwowa. Szkoła otrzymała sprzęt pokazowy do pracowni fizycznej o wartości 1510 PLN. W dniu r. grupa młodzieży naszej szkoły wzięła udział w zajęciach zorganizowanych przez pracowników naukowych UJK z Kielc i UJ z Krakowa. Tematem zajęć była,,fizyka w służbie człowieka. Grupą z naszej szkoły opiekowała się w czasie zajęć na uczelni Pani dr Ewa Braziewicz. W dniu r. odbyła się Sesja finałowa projektów naukowych przygotowanych przez uczniów uczestników projektu, druga edycja. Gościem honorowym drugiego finału był prof. Andrzej Kajetan Wróblewski członek PAN, były rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Do etapu finałowego została zakwalifikowana praca Adriana Puchrowicza i Michała Cholewińskiego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie, tytuł projektu,,wyznaczenie współczynnika załamania dla soczewki dwuwypukłej. Praca uczniów została nagrodzona i wyróżniona w ramach finału wojewódzkiego. Uczniowie otrzymali cenne nagrody książkowe z dedykacją autorów. Dla Adriana Puchrowicza było to już drugie wyróżnienie w ramach projektu FENIKS, gdyż jego praca pt.,,gwiazdy na nocnym niebie znalazła się wśród nagrodzonych prac pierwszej edycji. mgr Paweł Stachura.

10 ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO... OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE Zawody w sportach siłowych roku w Kielcach w Studio Fitness odbyły się Zawody Siłowe Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Kieleckiego. Reprezentantami naszej szkoły byli uczniowie: Marta Janus kl. II b LO, Dawid Soboń kl. I a LO, Mariusz Nyga kl. IV TTŻ. Drużyna zajęła IV miejsce, a szkoła otrzymała wspaniały puchar, dyplom oraz oryginalne piłki do różnych dziedzin sportu, z których uczniowie ZSP Nr 5 w Łopusznie będą mogli korzystać na zajęciach wychowania fizycznego. Turniej Tenisa Stołowego W grudniu 2009 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Turnieju Tenisa Stołowego organizowany przez ZSP w Chmielniku. Zawodnicy po wielu godzinach spędzonych na treningach wywalczyli bardzo dobre miejsca. W kategorii dziewcząt miejsce zajęła Katarzyna Cygan kl. II b LO, a VIII Olga Pasowska kl. II b LO. W grach podwójnych również I miejsce wywalczyły dla naszej szkoły Katarzyna Cygan i Olga Pasowska. Drużynowo dziewczęta zajęły II miejsce. W kategorii chłopców II miejsce zajął Jarosław Głowacki kl. III d TI, V Wojciech Najmrodzki kl. I LO, a VIII Karol Maciążek kl. I a LO. W deblu chłopców II miejsce wywalczyli Jarosław Głowacki i Wojciech Najmrodzki. Drużynowo chłopcy zajęli II miejsce. Drugie miejsce dla ZSP Nr 5 w Łopusznie W czwartek 4 marca rozegrano turniej w piłkę nożną halową dziewcząt powiatu kieleckiego w hali Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach. Zagrały 4 zespoły systemem każdy z każdym. Ostatecznie pierwsze miejsce w zawodach zajął Bodzentyn, drugie przypadło dla Łopuszna, trzecie Chęcinom, a czwarte zajęły uczennice z Chmielnika. Czołowe postacie naszego zespołu to: bramkarka Martyna Macikowska, atakujące: Karolina Jachimczyk i Edyta Nyga oraz bezkonkurencyjna Katarzyna Cygan grająca na obronie. Reprezentantki naszej szkoły mimo braku hali sportowej zagrały świetnie. Opiekunami uczniów byli: Agnieszka Prędota-Gad i Karol Soboń. Gratulujemy wszystkim sportowcom sukcesów i życzymy dalszych wspaniałych osiągnięć! Szkolenie z pierwszej pomocy oraz profilaktyki i uzależnień 11 marca 2010 r., wzorem lat ubiegłych, w naszej szkole zostało przeprowadzone szkolenie dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy połączone z profilaktyką uzależnień zorganizowane przez p. A. Prędotę Gad. W szkoleniu wzięło udział 25 uczniów klas drugich ZSP Nr 5 w Łopusznie. Szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej a na koniec uczestnicy napisali test sprawdzający zdobytą wiedzę i otrzymali certyfikaty ważne przez 2 lata. Na zajęciach teoretycznych uczestnicy zapoznali się z prawnymi aspektami udzielania pierwszej pomocy, jak prawidłowo wezwać służby ratunkowe oraz jak postępować z osobą nieprzytomną, w zatrzymaniu krążenia, w urazach (złamaniach, zwichnięciach), w krwotokach, w oparzeniach, w zadławieniach i atakach padaczkowych i w przedawkowaniach substancji psychoaktywnych. W części praktycznej uczniowie ćwiczyli opatrywanie ran, krwotoków i złamań oraz wykonywali sztuczne oddychanie i masaż serca na fantomach reanimacyjnych. Szkolenie przeprowadziło Centrum Promocjii Ratownictwa i sfinansowane zostało z funduszy pozabudżetowych pozyskanych z Urzędu Gminy w Łopusznie. mgr Agnieszka Prędota-Gad

11

12

13

14

15 PRZYSZŁOŚĆ JUŻ TERAZ WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI Przy okazji wizyty delegacji Starostwa Powiatowego w Kielcach na XV Międzynarodowych Targach Rolnych w Plauen w dniach 4-7 marca 2010r. nawiązano wstępną współpracę między Zespołem Szkół Zawodowych Anne Frank w Plauen i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie. Nasza szkoła reprezentowana była przez wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie - Pana Stanisława Iwanka, który podczas wizyty miał okazję spotkać się dyrektorem szkoły niemieckiej Panem Klausem Adlerem. Podczas spotkania omówiono wstępnie warunki współpracy. Pan Adler przedstawił historię szkoły oraz dorobek edukacyjny Zespołu Szkół Zawodowych w Plauen. Szkoła dysponuje fantastycznie wyposażoną bazą dydaktyczną i mieści się częściowo w zabytkowych budynkach podobnie jak ZSP Nr 5 w Łopusznie. Więcej informacji o szkole niemieckiej można znaleźć w Internecie pod adresem Współpraca szkół polegać będzie między innymi na wymianie uczniów oraz kadry pedagogicznej. Przewidziane są też działania w zakresie przygotowania wspólnych projektów do programów edukacyjnych Commenius i Leonardo da Vinci. W ramach tych programów organizowane będą między innymi praktyki zagraniczne dla uczniów naszej szkoły. W dniach maja gościć będziemy dyrektora szkoły niemieckiej w naszej szkole, który odwiedzi naszą placówką m.in. w celu podpisania formalnej umowy partnerskiej. mgr Stanisław Iwanek PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W ZSP NR 5 W ŁOPUSZNIE W tym roku szkolnym 70 uczniów Technikum Hotelarskiego, Informatycznego oraz Technologii Żywności po raz pierwszy bierze udział w projekcie realizowanym ze środków UE w ramach POKL. Projekt polega na prowadzeniu dodatkowych zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz ICT. Tytuł projektu to Równe szanse, jego wartość wynosi ,00zł z czego ,00zł pochodzi ze środków UE. Udział w dodatkowych zajęciach daje uczniom możliwości doskonalenia umiejętności z przedmiotów: humanistycznych (j. polski, j. angielski), matematyczno przyrodniczych oraz zawodowych. Uczniowie bardzo chętnie przystąpili do projektu i zostali również wyposażeni w materiały biurowe oraz nośniki pamięci pendrive. Udział w projekcie jest bezpłatny. W bieżącym roku szkolnym złożyliśmy także projekt w ramach POKL o wartości ,00zł opierający się na prowadzeniu dodatkowych zajęć, jak również organizacji wyjazdów tematycznych m.in. do Berlina w dwóch kolejnych latach szkolnych. Projekt został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i jest obecnie poddawany ocenie merytorycznej. Liczymy na kolejny sukces naszego wniosku. mgr Stanisław Iwanek

16 PRZYSZŁOŚĆ JUŻ TERAZ TRUDNE POCZĄTKI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁOPUSZNIE (lata ) W niniejszym artykule przedstawiono pierwsze lata istnienia Liceum Ogólnokształcącego w Łopusznie. Wykorzystano tu wyniki badań zaprezentowane w przygotowywanej do druku monografii szkoły. Początki naszej placówki wiążą się z rokiem szkolnym 1948/49, kiedy to uruchomiono w Łopusznie Ogólnokształcącą Szkołę Rozwojową Stopnia Podstawowego i Licealnego. Należy wyjaśnić, że placówka ta do początku lat pięćdziesiątych nie była typową jedenastolatką, tj. nie miała jeszcze pełnej liczby klas licealnych (VIII XI), stąd określenie rozwojowa. Jej pierwszym dyrektorem został Aleksander Golka (ur r.). Funkcję tę pełnił jedynie w roku szkolnym 1948/49. Podlegały mu wówczas klasy zarówno podstawowe, jak i dwie licealne, tj. ósma i dziewiąta, w których podjęło naukę 50 uczniów (31 w klasie VIII i 19 w klasie IX). Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych władze oświatowe nieżyczliwie odnosiły się do istnienia w Łopusznie liceum ogólnokształcącego. Głównym powodem takiego nastawienia, był problem wynikający z przydziałem wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Wśród pedagogów prowadzących lekcje w klasach licealnych, nieliczni legitymowali się wyższym wykształceniem. Większość miała ukończone licea pedagogiczne, czy też powojenne kursy nauczycielskie. Część uczących w klasach licealnych prowadziła również lekcje w klasach podstawowych. Od połowy roku szkolnego 1949/50 likwidacji uległa Apel szkolny przed pałacem, lata pięćdziesiąte klasa dziesiąta, a jej uczniów przeniesiono do szkół w Kielcach, Końskich i Przedborzu. W roku szkolnym 1950/51 istnienie klas licealnych znów stało się proble-matyczne. Mimo trudności uczniowie kontynuowali naukę. W roku szkolnym 1951/52 udało się utrzymać klasę dziesiątą. Pomimo olbrzymich przeszkód nasze liceum przetrwało dzięki zabiegom lokalnych władz i mieszkańców Łopuszna. Wdzięczność należy się przede wszystkim delegacji składającej się z wójta Józefa Ptaka, aptekarza Bolesława Zembrzuskiego, Sabiny Ciepielewskiej, Ludosławy Domaradzkiej, Wincentego Domaradzkiego i Stanisława Ptaka. Ludzie ci kilkakrotnie jeździli do centralnych władz państwowych i partyjnych, z prośbą o pozostawienie szkoły średniej w Łopusznie. Rezultat ich działań był pomyślny. Zgodę na funkcjonowanie liceum podpisał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bolesław Bierut, a Ministerstwo Oświaty w dniu 6 sierpnia 1951 roku wydało formalny dokument ustanawiający w Łopusznie Państwową Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego.

17 SZKOŁA W LATACH 50-TYCH Za udostępnienie fotografii składamy serdeczne podziękowania Pani Helenie Gębskiej-Neugebauer! Pisemny egzamin maturalny Maturzyści przed wejściem do pałacu Ustny egzamin maturalny przed komisją w składzie (od lewej): Helena Gębska, Leszek Bakuła, Jan Poczykowski, dyrektor Genowefa Stefańska, Alojzy Barycz, Mieczysław Nowak

18 Wycieczka uczniów klas podstawowych i licealnych do Krakowa w środku od lewej: Helena Gębska i Genowefa Stefańska Wycieczka licealistów do Oświęcimia Wycieczka licealistów do Warszawy - zwiedzanie ZOO

19 PRZYSZŁOŚĆ JUŻ TERAZ Z ustaleń zamieszczonych w monografii szkoły wiadomo, że w latach , blisko 85% łopuszańskich licealistów wywodziło się z rodzin chłopskich. W 1953 roku uczyło się tu 158 licealistów, pochodzących z Łopuszna i okolicznych wsi. W latach obserwujemy postępującą feminizację naszego ogólniaka. W 1953 roku liczba dziewcząt sięgnęła tu bowiem 60% ogółu uczniów klas licealnych. Wyjaśnić należy, że tego typu zjawisko było normą dla większości ówczesnych polskich liceów. W PRL-u bowiem marginalizowano znaczenie nauki licealnej, kładziono zaś szczególny nacisk na rozwój szkolnictwa zawodowego, przygotowującego młodych mężczyzn do pracy w państwowych zakładach przemysłowych. Rok szkolny 1952/53 był w dziejach naszej placówki momentem szczególnym, bowiem po raz pierwszy zdało tu maturę dziewięciu jego absolwentów. Spójrzmy jak wyglądała baza lokalowa i stan wyposażenia łopuszańskiej rozwojówki w latach Dysponowała ona wówczas: czteroizbowym domem drewnianym usytuowanym przy ulicy Strażackiej, czterema salami w pałacu, a także murowanym gmachem pod filarami przy rynku, w którym mieściły się dwie izby lekcyjne, dwa mieszkania nauczycielskie, jedna izba służąca do przechowywania pomocy dydaktycznych, oraz internat. W latach przeprowadzono kapitalny remont pałacu Dobieckich, przekazanego na cele oświatowe w 1946 roku. Zapewne w międzyczasie, w części jego wnętrz urządzono internat dla młodzieży liceum. W trzech salach pałacowych pobierała naukę młodzież klas licealnych, która początkowo uczyła się w budynku pożandarmeryjnym. W 1950 roku doszło do przeniesienia części klas podstawowych z czteroizbowego drewniaka, do pałacu. Zadecydowało to o ostatecznym ulokowaniu internatu w gmachu usytuowanym przy rynku, w którym znajduje się obecnie. Jeszcze w 1951 roku brakowało umeblowania w niektórych salach szkolnych. Trudne warunki lokalowe i niedostatek wyposażenia potęgował brak elektryczności i wodociągu. Dodatkowo, pod koniec 1952 roku, nasza placówka, podobnie zresztą jak i inne polskie szkoły, przeżywała trudności związane z opałem. Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych urozmaiceniem przeładowanych programowo lekcji były audycje radiowe przeznaczone dla szkół. Słuchano ich korzystając z jedynego odbiornika jednogłośnikowego, zasilanego akumulatorem. Placówkę obsługiwało wtedy kino objazdowe, w którym można było obejrzeć filmy radzieckie. O zdrowie dzieci i młodzieży troszczył się lekarz gminny, który odwiedzał szkołę raz do roku. W placówce było organizowane dożywianie uczniów w postaci śniadania, składającego się z kawy i chleba. Szkolnego porządku pilnowali woźni: Stanisław Musiał i Julia Piątek. Z uwagi na brak sali gimnastycznej i sprzętu sportowego licealiści, w ramach zajęć wychowania fizycznego, uprawiali wtedy gimnastykę oraz biegi przełajowe w parku i wokół pałacu. Jesienią organizowano tzw. marsze jesienne na trasie: Łopuszno Jasień Rudniki Mnin Łopuszno, wiosną z kolei wiosenne biegi przełajowe na Kościółku i w Ludwikowie. Ulubioną grą chłopców był palant, dziewczęta zaś najczęściej grały w dwa ognie. Zarysowana w tym artykule problematyka, została szerzej przedstawiona w przygotowywanej do druku monografii placówki. Tam też znajduje się bibliografia i aparat naukowy. dr Piotr Starzyk

20 PRZYSZŁOŚĆ JUŻ TERAZ ANGIELSKI W SZKOLE Dnia r., dzięki współpracy p. Magdaleny Rowińskiej z p. Irminą Kłys przedstawicielką organizacji AIESEC, odbyły się w naszej szkole warsztaty językowe w ramach trzeciej edycji projektu,,mind Programming. Jest to organizacja, której głównym założeniem jest zwiększanie zrozumienia kulturowego i współpracy międzynarodowej poprzez program wymiany praktyk. Projekt skierowany był do uczniów szkół średnich, głównie maturzystów i obejmował bezpłatne zajęcia dla młodzieży z trenerami zagranicznymi. Gośćmi naszej szkoły były dwie trenerki: Jane Wong z Chin oraz Lilamps Shinada z Indonezji. Dziewczyny są studentkami, a ferie wykorzystują na pracę z młodzieżą na całym świecie. Warsztaty odbyły się w dwóch turach i wzięło w nich udział 60 uczniów z klasy IIIA i IVC. Prowadzone były wyłącznie w języku angielskim. Uczniowie mieli okazję m.in. poznać sposoby szybkiego i produktywnego przyswajania wiedzy (mnemotechniki). Mogli również aktywnie uczyć się języka angielskiego w przyjaznej atmosferze, przełamać bariery językowe i sprawdzić swoje umiejętności językowe. Dzięki temu, że trenerki pochodziły z egzotycznych krajów, uczniowie zyskali nową świadomość kulturową bez konieczności wyjazdu. A jak zajęcia odebrali sami uczniowie? Warsztaty językowe to bardzo fajna, a przede wszystkim potrzebna forma douczania maturzystów. Uważam, że sama możliwość porozumiewania się z obcokrajowcami wyłącznie w języku angielskim, pozwala nam na uzupełnienie zaległości w mowie i słownictwie. M. Dzierzgwa (IIIA) Warsztaty były dla mnie bardzo ciekawe. Na zajęciach rozmawialiśmy tylko w języku angielskim, co było fajną formą sprawdzenia swoich umiejętności. M. Skrobisz (IIIA) Dzięki tym warsztatom miałem okazję porozmawiać z osobami z dalekich i obcych krajów. Dowiedziałam się także, jak się uczyć aby zapamiętywanie było efektywniejsze, a przyswojone informacje pozostawały na dłużej w a pamięci. Bardzo chciałbym, aby organizowano w szkole jak najwięcej tego typu zajęć. G. Zimecki (IVC) mgr Magdalena Rowińska

21 PRZYSZŁOŚĆ JUŻ TERAZ KONFERENCJA METODYCZNA Z BIOLOGII ZSP Nr 5 w Łopusznie jest placówką oświatową, w której duży nacisk kładzie się na wykorzystywanie w procesie kształcenia, nowoczesnych technologii informacyjnych, w szczególności tablicy interaktywnej. Stanowi ona atrakcyjną pomoc dydaktyczną umożliwiającą nauczycielowi łączenie tradycyjnego wykładu z prezentacją materiałów multimedialnych. Bezpośrednie zastosowanie tablicy podczas lekcji pozwala każdemu nauczycielowi zaobserwować jej możliwości i walory dydaktyczne przejawiające się miedzy innymi dużą aktywnością uczniów podczas lekcji oraz wysokim stopniem zapamiętania przez nich poznanych wiadomości i umiejętności. Z możliwością praktycznego zastosowania ćwiczeń interaktywnych podczas zajęć z uczniami mogli zapoznać się uczestnicy konferencji metodycznej połączonej z otwartą lekcją z biologii, która została zorganizowana 23 marca 2010 r. przez naszą szkołę we współpracy z Wydziałem Oświaty Starostwa Powiatowego w Kielcach. Pani Dyrektor Irena Marcisz serdecznie przywitała uczestników konferencji wśród których byli : przedstawiciele Starostwa Powiatowego - Naczelnik Oświaty pan Adam Jaskóła oraz pani Barbara Palusińska, wójt gminy Łopuszno Zdzisław Oleksiewicz, dyrektorzy gimnazjów z gminy Łopuszno, Radoszyce, Słupia, Krasocin, przedstawiciele Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piekoszowie oraz nauczyciele biologii ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kieleckiego. Przybyli goście byli obserwatorami lekcji prowadzonej przez nauczyciela biologii z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Zaangażowanie uczniów w rozwiązywanie ćwiczeń interaktywnych oraz ich duża aktywność podczas lekcji, były nie tylko odzwierciedlaniem zajęć odbywających się na co dzień w naszej szkole ale również potwierdziły fakt, iż nauka rozpoczynać się musi od zmysłowych spostrzeżeń, a nie od opisów rzeczy słowami. Bardzo ważnym elementem konferencji było wręczenie, przez panią dyrektor Irenę Marcisz i wicedyrektora Stanisława Iwanka, Złotych Róż w ramach podziękowania Dyrektorom Szkół Partnerskich za współpracę i wspierania szkoły w jej rozwoju edukacyjnym. Złotą Różę otrzymali: pan Krzysztof Kumański dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie, pan Jerzy Dziopa dyrektor Społecznego Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie, pan Sławomir Staciwa dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach, pan Krzysztof Jasiowski dyrektor Publicznego Gimnazjum w Krasocinie oraz pana Krzysztof Koziński dyrektor I Gimnazjum w Słupi Koneckiej. Swój udział w spotkaniu zaznaczyli również pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekoszowie. Dyrektor poradni pani Beata Osmólska-Kaleta. przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą motywacji uczniów do nauki. Podsumowując konferencję Naczelnik Oświaty pan Adam Jaskóła stwierdził, że stosowanie tablicy interaktywnej - to krok w przyszłość, to gwarancja, że lekcje będą ciekawsze, a dzięki temu nauczyciel ma szanse zainteresować ucznia swoim przedmiotem o czym przekonali się zarówno uczestnicy lekcji biologii jak i jej obserwatorzy. Pan Naczelnik wyraził również nadzieję, iż szkoła w niedługim czasie przystąpi do realizacji projektu związanego z wykorzystaniem platformy Fronter czyli, użycia narzędzi do nauki w trybie online. mgr Danuta Rozpara

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

BRZOZOWSKA. Gazeta Powiatowa. Nr 50 Marzec 2007 numer bezpłatny ISSN 1642-8420. Domaradz. Nozdrzec. Jasienica Rosielna. BRZOZÓW Dydnia.

BRZOZOWSKA. Gazeta Powiatowa. Nr 50 Marzec 2007 numer bezpłatny ISSN 1642-8420. Domaradz. Nozdrzec. Jasienica Rosielna. BRZOZÓW Dydnia. BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa ISSN 1642-8420 Nr 50 Marzec 2007 numer bezpłatny Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia UNIA WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO UNIA WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO POWIAT BRZOZOWSKI

Bardziej szczegółowo

Mała Encyklopedia Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach

Mała Encyklopedia Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach Mała Encyklopedia Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach Klementowice 2011 2 MAŁA ENCYKLOPEDIA ZESPOŁU SZKÓŁ AGROBIZNESU IM. MACIEJA RATAJA W KLEMENTOWICACH WYDANIE DRUGIE UZUPEŁNIONE O LATA 2003-2010

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J A L I S T Y

G I M N A Z J A L I S T Y INFORMATOR G I M N A Z J A L I S T Y ZNAJDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ W POWIECIE WĄGROWIECKIM!!! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU

Bardziej szczegółowo

Mechatronik zawód przyszłości

Mechatronik zawód przyszłości BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK MIESZKAŃCÓW POWIATU BIŁGORAJSKIEGO ISSN 1899-7171 835 do poprawki Wiercą po gaz Jedna z ważniejszych dróg powiatu biłgorajskiego jeszcze musi poczekać na remont. W roku Na terenie

Bardziej szczegółowo

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku BIULETYN EDUKACYJNY PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ UZDOLNIONYCH I I I Białystok 2012 1 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

ZIEMIA PRZYSUSKA. Święty Jan Paweł II 27.04.2014 r. Informator Samorządowy. Więcej strona 2. Nr 28 kwiecień 2014

ZIEMIA PRZYSUSKA. Święty Jan Paweł II 27.04.2014 r. Informator Samorządowy. Więcej strona 2. Nr 28 kwiecień 2014 Nr 28 kwiecień 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 2299-4343 Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA Powiat Przysuski: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Przysucha, Potworów, Rusinów, Wieniawa I Ns Rej.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 SPIS TREŚCI I. Wstęp i mapa powiatu...3 II. Sieć szkół i placówek...8 II. 1 Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia

Bardziej szczegółowo

Bilansik - wydanie specjalne

Bilansik - wydanie specjalne Rzeszów, 13-15 października 2011 Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Hoffmanowej 13, 35-016 Rzeszów tel. 017 748 3000, zse@interia.pl, http://www.ekonomik.rzeszow.pl 95 lat Ekonomika Bilansik - wydanie specjalne

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 5 (49) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł

Bardziej szczegółowo

ziemia przysuska Miesiąc Pamięci Narodowej Informator Samorządowy Więcej strona 2, 3, 9, 11, 14. Nr 3 (39) kwiecień 2015

ziemia przysuska Miesiąc Pamięci Narodowej Informator Samorządowy Więcej strona 2, 3, 9, 11, 14. Nr 3 (39) kwiecień 2015 Nr 3 (39) kwiecień 2015 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 2299-4343 Informator Samorządowy ziemia przysuska Powiat Przysuski, Gminy: Borkowice, Gielniów, Klwów Odrzywół, Przysucha, Potworów, Rusinów, Wieniawa

Bardziej szczegółowo

POWIAT NIŻAŃSKI. Szkoły Ponadgimnazjalne w Powiecie Niżańskim zapraszają... BIULETYN SAMORZĄDOWY

POWIAT NIŻAŃSKI. Szkoły Ponadgimnazjalne w Powiecie Niżańskim zapraszają... BIULETYN SAMORZĄDOWY POWIAT NIŻAŃSKI BIULETYN SAMORZĄDOWY 37-400 Nisko, Plac Wolności 2 tel. 0-15 841 20 57, 841 26 07, fax 0-15 841 27 00 www.powiat-nisko.pl ISSN 1642-2201 Nr 1 (16) egzemplarz bezpłatny Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Rozwojowa Straż Pożarna Rozmowa z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Wołowie

Rozwojowa Straż Pożarna Rozmowa z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Wołowie Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 5 (9) maj/czerwiec 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Powiatowe Orliki biją rekordy popularności zarówno pod względem ilości osób uczestniczących w zajęciach sportowych,

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

// INFORMATOR III SLO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

// INFORMATOR III SLO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO // INFORMATOR III SLO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO Rok szkolny 2012/2013 1 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących STO im Juliusza Słowackiego; collage aut. Julian Parker-Burns Ideały szkoły i jej historia // SŁOWO

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA ISSN 1442-5022 KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA Nr 45 ROK XII STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2012r. Cena 3 PLN Radosnych Świat Zmartychwstania Pańskiego wszystkim naszym Czytelnikom życzy

Bardziej szczegółowo

Dnia 1 września 2014 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Bardzo serdecznie przywitaliśmy koleżanki i kolegów z pierwszych klas.

Dnia 1 września 2014 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Bardzo serdecznie przywitaliśmy koleżanki i kolegów z pierwszych klas. Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 Dnia 1 września 2014 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Bardzo serdecznie przywitaliśmy koleżanki i kolegów z pierwszych klas. Powiatowa Inauguracja

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6 ISSN 2080-1831 Nr 6 (16) Czerwiec 2010 Narodziny tradycji akademickiej str. 8 Parzno dla śp. Prezydentów RP str. 9 Ścieżka w Domiechowicach, Emilinie i Parznie str. 11 Oldboy przy piłce str. 12 Uśmiech

Bardziej szczegółowo

Nowosądeckiego włożyły sporo

Nowosądeckiego włożyły sporo CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Nr 2 wrzesień/październik 2010» opinie uczniów Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju Agata Bugajska Ta szkoła ma sporo do zaoferowania swoim

Bardziej szczegółowo

Nr 08 / 148 / 2012. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego

Nr 08 / 148 / 2012. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego Nr 08 / 148 / 2012 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego W dniu 28 listopada 2012 r. w siedzibie Zarządu Głównego Związku ZDZ odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Bardziej szczegółowo

3 (31) W numerze Promocja placówek oświatowych

3 (31) W numerze Promocja placówek oświatowych DWUMIESIĘCZNIK Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825 3 (31) W numerze Promocja placówek oświatowych We wrześniu 2004 roku Wielkopolski Kurator Oświaty wprowadził w życie decyzję o

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ C Z E R W I E C 2012 SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Aktywnie

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 1 czwartek 10 maja uroczyście oddano do użytku nowo W wybudowaną salę gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny Czernichów X Czułówek X Dąbrowa Szlachecka X Kamień X Kłokoczyn X Nowa Wieś Szlachecka Przeginia Duchowna X Przeginia Narodowa X Rusocice X Rybna X Wołowice X Zagacie egzemplarz bezpłatny 5 (242) maj 2013

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć Poloneza czas zacząć Studniówka 2013 Foto: od lewej Elżbieta Wiatrowska, Patryk Maciejewski, Milena Szczerbiak i Włodzimierz Kuc, dyrektor Mechanika Foto: foto-s Aktualności samorządowe Z głębokim żalem

Bardziej szczegółowo