SŁOWO DO CZYTELNIKA. W imieniu zespołu redakcyjnego mgr Marzena Satalecka SPIS TREŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SŁOWO DO CZYTELNIKA. W imieniu zespołu redakcyjnego mgr Marzena Satalecka SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1

2

3 SŁOWO DO CZYTELNIKA Zmiany, zmiany, zmiany podobno nikt ich nie lubi, bo burzą porządek, ale są też zapowiedzią czegoś nowego, często nieoczekiwanego. Rozglądamy się wokół i widzimy kwitnące drzewa, soczystą zieleń trawników, czujemy miłą woń nadchodzących majówek. Jest sympatycznie i radośnie. Natura wbrew cyklicznej powtarzalności, co roku zaskakuje nas swym urokiem. I odkrywamy swą ludzką naturę, twierdząc, że żyjemy zbyt szybko i kochamy za mało. Starając się żyć lepiej, zmieniamy siebie. Te zmiany dotyczą nas i naszych małych i dużych przedsięwzięć. Nasze poszukiwania czynimy stałym, generalnym hasłem szkolnej gazetki. Takie motto działania podoba nam się bowiem najbardziej. Życzmy więc sobie w tym i kolejnych numerach Pokolenia poszukiwań. Jeśli będą dobre i efektywne umiejmy je zauważyć i z nimi się dzielić. W imieniu zespołu redakcyjnego mgr Marzena Satalecka SPIS TREŚCI 1. ZSP Nr 5 w Łopusznie, wczoraj-dziś-jutro str. Uroczyste pożegnanie klas maturalnych str. Spotkanie z Biskupem str. Dzień Przedsiębiorczości str. Nasze małe i duże osiągnięcia str. 2. Przyszłość już teraz str. Współpraca z Niemcami str. Program Operaczjny Kapitał Ludzki w ZSP Nr str. Trudne początki Liceum Ogólnokształcącego w Łopusznie (lata ) str. Angielski w szkole str. Konferencja metodyczna z biolgii str. W nagrodę za naukę str. Ku wymarzonej przyszłości str. 3. Szkolne uroczystości str. Diamentowy Jubileusz str. Zaproszenie na piknik str. Życzenia dla maturzystów str. Gazetka Szkolna POKOLENIA Wydawca: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie, ul. Konecka 2, Łopuszno, tel.: Redaktor naczelny: Marzena Satalecka, Redakcja: nauczyciele ZSP Nr 5. Zdjęcia: Emilia Giemza, Aleksander Terlecki, uczniowie ZSP Nr 5. Druk: Drukarnia atlasstudio, Kielce, ul. Czarnieckiego 23, tel.: , .: Opracowanie graficzne: Aleksander Terlecki. Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, korekty gramatycznej i ortograficznej oraz ograniczonej ingerencji w stylistykę poszczególnych wypowiedzi.

4 ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO... UROCZYSTE POŻEGNANIE KLAS MATURALNYCH 30 kwietnia 2010 r. odbyło się uroczyste pożegnanie klas maturalnych. W tym roku mury naszej szkoły opuściło 62 uczniów Liceum Ogólnokształcącego (wychowawcy: p. Anna Szymkiewiczkl. IIIA i p. Stanisław Iwanek kl. IIIB) oraz 36 uczniów Technikum Technologii Żywności (wychowawca p. Grażyna Bekier). Do grona absolwentów kończących edukację z wyróżnieniem dołączyli: Justyna Choszczyk kl. IIIA, Radosław Dudek kl. IIIA, Magdalena Skrobisz kl. IIIA, Dorota Ptak kl. IIIA, Małgorzata Ginter kl. IIIB, Adrian Puchrowicz kl. IIIB, Edyta Agnieszka Bujak kl. IIIB, Michał Cholewiński kl. IIIB, Sylwia Głowala kl. IIIB, Dorota Ciszek kl. IIIB, Anna Bednarczyk kl. IIIB, Marzena Wódkowska kl. IIIB, Monika Banaszczyk kl. IVC. Spotkanie to było bardzo dobrą okazją do złożenia podziękowań osobom i instytucjom, które wspierają naszą szkołę. Dzięki współpracy z tymi jednostkami uczniowie klas licealnych mogli odbyć praktyki w ramach projektu Dzień Przedsiębiorczości. Z a c z t e r o l e t n i ą w s p ó ł p r a c ę podziękowania otrzymali prezes WiR p. Witold Szproch, właściciel piekarni w Ło-pusznie p. Aleksander Kozak, właści-ciel Zakładu Piekarniczo- C u k i e r n i c z e g o w Piekoszowie p. Genonefa Kosińska, właściciele piekarni NOVA p. Renata i Zdzisław Palacz. Dzięki tym przedsiębiorcom uczniowie Technikum Technologii Żywności mogli zdobywać praktyczne umiejętności w wybranym zawodzie.

5 ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO... Na uroczystość przybył również stały i zawsze oczekiwany gość naszej placówki Starosta Powiatu Kieleckiego p. Zenon Janus, na którego obecność i wsparcie w ważnych chwilach zawsze możemy liczyć. W trosce o losy absolwentów, pan Starosta złożył maturzystom życzenia osiągnięcia jak najlepszych wyników egzaminów maturalnych, będących przepustką do wymarzonej przyszłości. Zaznaczył również, że zmiany czekają nie tylko ich, ale też wiele zmieni się w życiu szkoły. Zapowiedział nie tylko renowację budynku placówki, który stanowi Pałac Dobieckich wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku, ale przede wszystkim budowę długo oczekiwanej hali sportowej. Temat budowy hali sportowej przy ZSP Nr 5 w Łopusznie pojawiał się już wielokrotnie, jednak dopiero teraz pokonane zostały wszystkie trudności i 29 kwietnia 2010 r. został oficjalnie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. Budowa hali sportowej w Łopusznie. Ma to być nowoczesny obiekt, którego koszt szacuje się na 8,5 mln złotych. Planowane jest częściowe sfinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości w krajobraz kompleksu pałacowo-parkowego w Łopusznie wkomponuje się budynek hali sportowej, a uczniowie naszej szkoły będą mieli doskonałe warunki do rozwoju sowich umiejętności sportowych. mgr Emilia Giemza

6 ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO... SPOTKANIE Z BISKUPEM ez rodzimej tradycji nie ma obcowa- nadzwyczajnym był wspomniany biskup Marian nia pokoleń, ciągłości historycznej, Florczyk, który niestrudzenie spotyka się z ludźmi, Bodrębności narodowej, nie ma polskiej mimo rozlicznych obowiązków wynikających kultury, czyli duchowych i materialnych dowodów z duszpasterskiej posługi. Jego Ekscelencji towapolskości. rzyszyli księża z Kurii Diecezjalnej, proboszcz Ojciec Święty Jana Paweł II powiedział: Naród parafii Łopuszno Ksiądz Dziekan Ireneusz ( ) jest wielką wspólnotą ludzi, którą łączą różne Jakusik wraz z wikariuszami. Swą obecnością spoiwa, ale nade wszystko właśnie kultura. Naród szkołę zaszczycili: Starosta Powiatu Kieleckiego istnieje z kultury i dla kultury. I dlatego Pan Zenon Janus, przedstawiciele Kuratorium właśnie jest ona tym znamienitym wychowawcą ku Oświaty w Kielcach, Wójt Gminy Łopuszno temu, aby bardziej być we wspólnocie Pan Zdzisław Oleksiewicz, Przewodnicząca Kultywowanie polskich tradycji narodowych, Rady Gminy Pani Danuta Łukasik, przedstachrześcijańskich, regionalnych, szkolnych wiciele związków zawodowych, dyrektorzy wpisane jest w życie Zespołu Szkół i nauczyciele emeryci. Wśród obecnych byli Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie. także nauczyciele i pracownicy ZSP Nr 5. Rokrocznie organizowane są uroczystości upa- Styczniowe spotkanie stanowiło okazję miętniające ważne wydarzenia historyczne, pań- do wymiany noworocznych życzeń oraz rozmów. stwowe i chrześcijańskie. Służą one kształtowaniu Pozwoliło w atmosferze pokoju i życzliwości świadomości narodowej i religijnej. Przypomi- spojrzeć w przeszłość dalszą i bliższą, podzielić się nają, czym jest pamięć i tożsamość. Są nadziejami dotyczącymi teraźniejszości oraz świadectwem prawdy, lekcją patriotyzmu prz yszł oś ci, przywoł ać znacząc e wyda rz en ia, i wychowania. Stwarzają możliwość prawdziwego osiągnięcia. zjednoczenia się w imię najwyższych wartości. Była również głęboka zaduma zrodzona po- Tradycji stało się zadość, kiedy 8 stycznia dczas poetycko muzycznego występu młodzieży 2010 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 licealnej, którego motywem przewodnim była w Łopusznie odbyło się spotkanie noworoczne filozofia człowieka. Interpretacja wokalna dyrektorów, kierowników placówek oświatowo- Hymnu o miłości Skaldów dokonana przez wychowawczych powiatu kieleckiego z biskupem Patrycję Bujak dotarła do zakamarków duszy pomocniczym Diecezji Kieleckiej Jego każdego z obecnych, przybliżyła prawdę o nas Ekscelencją Marianem Florczykiem. samych. Honory gospodarza uroczystości czyniła mgr Dorota Pruska Dyrektor Szkoły Pani Irena Marcisz. Gościem

7 ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO... DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dniu 10 marca 2010r. 32 uczniów kl. III A Liceum Ogólnoksztalcacego wzielo udzial w Programie,,Dzien Przedsiebiorczosci, którego organizatorem jest Fundacja WMlodziezowej Przedsiebiorczosci we wspólpracy z Kancelaria Prezydenta RP. Szkolnymi koordynatorami projektu byli p. Alina Kwapisinska i p. Zbigniew Kukla. Uczniowie w tym dniu w ramach kilkugodzinnej praktyki w firmach i instytucjach mieli mozliwosc poznania specyfiki wybranego przez nich zawodu oraz zdobycia wiedzy na temat kwalifikacji i predyspozycji niezbednych do wykonywania danej profesji. Lista firm i instytucji, które wyrazily chec uczestniczenia w Programie: 1. Komisariat Policji w Strawczynie, Posterunek Policji w Lopusznie. 2. Urzad Gminy w Lopusznie, ul. Konecka Bank Spóldzielczy w Lopusznie, ul. Przedborska Apteka S. Bober Lopuszno, ul. Przedborska Okregowa stacja kontroli pojazdów, D. Sornat, Lopuszno ul. Zaklodowa 11a. 6. Gabinet Weterynaryjny JABWET lek. wet. Bogdan Jablonski Lopuszno, ul. Zakladowa. 7. Przedsiebiorstwo Transportowo-Handlowe TRANS-SERWIS B. Sornat, Lopuszno ul. Zakladowa 11a. 8. Powiatowy Urzad Pracy w Kielcach. Punkt Obslugi Bezrobotnych w Lopusznie, Lopuszno ul. Wloszczowska 3a. Dyrektor Szkoly oraz mlodziez skladaja serdeczne podziekowania firmom i instytucjom, które umozliwily realizacje tego projektu. mgr Alina Kwapisinska

8 ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO... Owocem ci??kiej pracy Dyrekcji i Grona Pedagogicznego s? sukcesy naszych uczni?w w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. Oto niekt?re z nich: OLIMPIADY I KONKURSY W XL Olimpiadzie Literatury i J?zyka Polskiego bra? udzia? ucze? kl. II d Rafa? Wilk. Zakwalifikowa? si? do zawod?w okr?gowych (II stopnia). Opiekun: Dorota Pruska. W etapie wojew?dzkim Olimpiady Literatury i J?zyka Polskiego udzia? wzi??a uczennica kl. III a Aleksandra Dzierzgwa. Opiekun: Marzena Satalecka. X Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsi?biorczo?ci uczniowie kl. III a Rados?aw Dudek i Piotr Hajduk zakwalifikowali si? do II etapu okr?gowego. II etap okr?gowej Olimpiady Wiedzy o Polsce i?wiecie Wsp??czesnym zakwalifikowali si? uczniowie kl. III a Rados?aw Dudek i Piotr Hajduk. Piotr Hajduk, Rados?aw Dudek i Ma?gorzata Ginter z kl. III b wzi?li tak?e udzia? w olimpiadzie przedsi?biorczo?ci i olimpiadzie wiedzy ekonomicznej. Opiekun: Alina Kwapisi?ska. Finalistkami fina?u wojew?dzkiego XXV Olipmiady Wiedzy Ekologicznej zosta?y uczennice: Sylwia G?owala kl. III b i Anita Ptak kl. II a Opiekun: Danuta Rozpara. Tytu? finalisty XII Olimpiady Wiedzy o?ywno?ci zdoby? ucze? kl. IV c Grzegorz Zimecki. Ucze? zwolniony jest z I cz???. egzaminu zawodowego i uzyska? indeksy na wi?kszo?? uczelni kszta?c?cych na kierunkach zwi?zanych z technologi??ywno?ci. Opiekun: Gra?yna Bekier. W Og?lnopolskiej Olimpiadzie J?zyka Angielskiego udzia? wzi?li: Karol Zieli?ski kl. II d, Rafa? Wilk kl. II d, Kamil Nasierowski kl. III c, Aleksandra Dzierzgwa kl. III a, Grzegorz Zimecki kl. IV c, Monika Dudek kl. II e. Opiekun: Magdalena Rowi?ska. III miejsce w Powiatowym Konkursie Ekologicznym nt. Przyroda w mojej miejscowo?ci/gminie w obiektywie zaj??a Magdalena?uszczy?ska z kl. I a. Opiekun: Teresa Pasowska. - Uczennica kl. I b Anna Puchrowicz zaznaczy?a sw?j udzia? w konkursie literackim nt. Wyobra?nia w procesie kszta?cenia aktywno?ci cz?owieka organizowanym pod patronatem Pa?stwowej Wy?szej Szko?y Zawodowej w Tarnobrzegu. W Konkursie Polonistycznym Trzeba mi nowych skrzyde?, nowych dr?g potrzeba udzia? wzi??y uczennice: Justyna Barcicka kl. III b oraz Magdalena Del kl. I b. Opiekun: Marzena Satalecka. W I?wi?tokrzyskim Konkursie Poezji w J?zyku angielskim wzi??a udzia? uczennica kl. I b Anna Puchrowicz. W Wewn?trzszkolnym Konkursie Realioznawczym udzia? wzi??y: Karolina Bernat i Izabela Wydra z kl. I a. Opiekun: Justyna Go?uch mgr Agnieszka Pr?dota-Gad

9 ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO... NASZE DUŻE I MAŁE OSIĄGNIĘCIA W Szkolnym Konkursie Wiedzy o Wielkiej Brytanii zwyci??y?y: Wioleta Zieli?ska i Agnieszka?apot z kl. I g. Opiekun: Bernadetta Krzy?anowska. Udzia? w Wojew?dzkim Konkursie Plastycznym?wi?tokrzyski Czar zaznaczy?a Diana Kowalczyk kl. I b. Opiekun: Danuta Rozpara. W Powiatowym Konkursie z Wiedzy Obronnej udzia? wzi?li:?ukasz Tokarski, Damian Urba?czyk, Artur Klimczak, Hubert G?owala (wszyscy z kl. II a), oraz Pawe? Hajduk kl. II b. Marek Podg?rski ucze? kl. IV c wzi?? udzia? w Powiatowym Turnieju Wiedzy Po?arniczej. Opiekun: Cezariusz Najmrodzki. Udzia? w I Powiatowym Przegl?dzie Gwary?wi?tokrzyskiej wzi??y uczennice z kl. I a: Angelika Palacz oraz Karolina Szymkiewicz. Opiekun: Agnieszka Czaja. mgr Agnieszka Pr?dota-Gad Laureaci Projektu FENIKS Uczestnikami zajęć w ramach projektu w naszej szkole jest 13 uczniów i 5-cio osobowa grupa rezerwowa. Szkoła otrzymała sprzęt pokazowy do pracowni fizycznej o wartości 1510 PLN. W dniu r. grupa młodzieży naszej szkoły wzięła udział w zajęciach zorganizowanych przez pracowników naukowych UJK z Kielc i UJ z Krakowa. Tematem zajęć była,,fizyka w służbie człowieka. Grupą z naszej szkoły opiekowała się w czasie zajęć na uczelni Pani dr Ewa Braziewicz. W dniu r. odbyła się Sesja finałowa projektów naukowych przygotowanych przez uczniów uczestników projektu, druga edycja. Gościem honorowym drugiego finału był prof. Andrzej Kajetan Wróblewski członek PAN, były rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Do etapu finałowego została zakwalifikowana praca Adriana Puchrowicza i Michała Cholewińskiego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie, tytuł projektu,,wyznaczenie współczynnika załamania dla soczewki dwuwypukłej. Praca uczniów została nagrodzona i wyróżniona w ramach finału wojewódzkiego. Uczniowie otrzymali cenne nagrody książkowe z dedykacją autorów. Dla Adriana Puchrowicza było to już drugie wyróżnienie w ramach projektu FENIKS, gdyż jego praca pt.,,gwiazdy na nocnym niebie znalazła się wśród nagrodzonych prac pierwszej edycji. mgr Paweł Stachura.

10 ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO... OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE Zawody w sportach siłowych roku w Kielcach w Studio Fitness odbyły się Zawody Siłowe Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Kieleckiego. Reprezentantami naszej szkoły byli uczniowie: Marta Janus kl. II b LO, Dawid Soboń kl. I a LO, Mariusz Nyga kl. IV TTŻ. Drużyna zajęła IV miejsce, a szkoła otrzymała wspaniały puchar, dyplom oraz oryginalne piłki do różnych dziedzin sportu, z których uczniowie ZSP Nr 5 w Łopusznie będą mogli korzystać na zajęciach wychowania fizycznego. Turniej Tenisa Stołowego W grudniu 2009 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Turnieju Tenisa Stołowego organizowany przez ZSP w Chmielniku. Zawodnicy po wielu godzinach spędzonych na treningach wywalczyli bardzo dobre miejsca. W kategorii dziewcząt miejsce zajęła Katarzyna Cygan kl. II b LO, a VIII Olga Pasowska kl. II b LO. W grach podwójnych również I miejsce wywalczyły dla naszej szkoły Katarzyna Cygan i Olga Pasowska. Drużynowo dziewczęta zajęły II miejsce. W kategorii chłopców II miejsce zajął Jarosław Głowacki kl. III d TI, V Wojciech Najmrodzki kl. I LO, a VIII Karol Maciążek kl. I a LO. W deblu chłopców II miejsce wywalczyli Jarosław Głowacki i Wojciech Najmrodzki. Drużynowo chłopcy zajęli II miejsce. Drugie miejsce dla ZSP Nr 5 w Łopusznie W czwartek 4 marca rozegrano turniej w piłkę nożną halową dziewcząt powiatu kieleckiego w hali Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach. Zagrały 4 zespoły systemem każdy z każdym. Ostatecznie pierwsze miejsce w zawodach zajął Bodzentyn, drugie przypadło dla Łopuszna, trzecie Chęcinom, a czwarte zajęły uczennice z Chmielnika. Czołowe postacie naszego zespołu to: bramkarka Martyna Macikowska, atakujące: Karolina Jachimczyk i Edyta Nyga oraz bezkonkurencyjna Katarzyna Cygan grająca na obronie. Reprezentantki naszej szkoły mimo braku hali sportowej zagrały świetnie. Opiekunami uczniów byli: Agnieszka Prędota-Gad i Karol Soboń. Gratulujemy wszystkim sportowcom sukcesów i życzymy dalszych wspaniałych osiągnięć! Szkolenie z pierwszej pomocy oraz profilaktyki i uzależnień 11 marca 2010 r., wzorem lat ubiegłych, w naszej szkole zostało przeprowadzone szkolenie dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy połączone z profilaktyką uzależnień zorganizowane przez p. A. Prędotę Gad. W szkoleniu wzięło udział 25 uczniów klas drugich ZSP Nr 5 w Łopusznie. Szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej a na koniec uczestnicy napisali test sprawdzający zdobytą wiedzę i otrzymali certyfikaty ważne przez 2 lata. Na zajęciach teoretycznych uczestnicy zapoznali się z prawnymi aspektami udzielania pierwszej pomocy, jak prawidłowo wezwać służby ratunkowe oraz jak postępować z osobą nieprzytomną, w zatrzymaniu krążenia, w urazach (złamaniach, zwichnięciach), w krwotokach, w oparzeniach, w zadławieniach i atakach padaczkowych i w przedawkowaniach substancji psychoaktywnych. W części praktycznej uczniowie ćwiczyli opatrywanie ran, krwotoków i złamań oraz wykonywali sztuczne oddychanie i masaż serca na fantomach reanimacyjnych. Szkolenie przeprowadziło Centrum Promocjii Ratownictwa i sfinansowane zostało z funduszy pozabudżetowych pozyskanych z Urzędu Gminy w Łopusznie. mgr Agnieszka Prędota-Gad

11

12

13

14

15 PRZYSZŁOŚĆ JUŻ TERAZ WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI Przy okazji wizyty delegacji Starostwa Powiatowego w Kielcach na XV Międzynarodowych Targach Rolnych w Plauen w dniach 4-7 marca 2010r. nawiązano wstępną współpracę między Zespołem Szkół Zawodowych Anne Frank w Plauen i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie. Nasza szkoła reprezentowana była przez wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie - Pana Stanisława Iwanka, który podczas wizyty miał okazję spotkać się dyrektorem szkoły niemieckiej Panem Klausem Adlerem. Podczas spotkania omówiono wstępnie warunki współpracy. Pan Adler przedstawił historię szkoły oraz dorobek edukacyjny Zespołu Szkół Zawodowych w Plauen. Szkoła dysponuje fantastycznie wyposażoną bazą dydaktyczną i mieści się częściowo w zabytkowych budynkach podobnie jak ZSP Nr 5 w Łopusznie. Więcej informacji o szkole niemieckiej można znaleźć w Internecie pod adresem Współpraca szkół polegać będzie między innymi na wymianie uczniów oraz kadry pedagogicznej. Przewidziane są też działania w zakresie przygotowania wspólnych projektów do programów edukacyjnych Commenius i Leonardo da Vinci. W ramach tych programów organizowane będą między innymi praktyki zagraniczne dla uczniów naszej szkoły. W dniach maja gościć będziemy dyrektora szkoły niemieckiej w naszej szkole, który odwiedzi naszą placówką m.in. w celu podpisania formalnej umowy partnerskiej. mgr Stanisław Iwanek PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W ZSP NR 5 W ŁOPUSZNIE W tym roku szkolnym 70 uczniów Technikum Hotelarskiego, Informatycznego oraz Technologii Żywności po raz pierwszy bierze udział w projekcie realizowanym ze środków UE w ramach POKL. Projekt polega na prowadzeniu dodatkowych zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz ICT. Tytuł projektu to Równe szanse, jego wartość wynosi ,00zł z czego ,00zł pochodzi ze środków UE. Udział w dodatkowych zajęciach daje uczniom możliwości doskonalenia umiejętności z przedmiotów: humanistycznych (j. polski, j. angielski), matematyczno przyrodniczych oraz zawodowych. Uczniowie bardzo chętnie przystąpili do projektu i zostali również wyposażeni w materiały biurowe oraz nośniki pamięci pendrive. Udział w projekcie jest bezpłatny. W bieżącym roku szkolnym złożyliśmy także projekt w ramach POKL o wartości ,00zł opierający się na prowadzeniu dodatkowych zajęć, jak również organizacji wyjazdów tematycznych m.in. do Berlina w dwóch kolejnych latach szkolnych. Projekt został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i jest obecnie poddawany ocenie merytorycznej. Liczymy na kolejny sukces naszego wniosku. mgr Stanisław Iwanek

16 PRZYSZŁOŚĆ JUŻ TERAZ TRUDNE POCZĄTKI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁOPUSZNIE (lata ) W niniejszym artykule przedstawiono pierwsze lata istnienia Liceum Ogólnokształcącego w Łopusznie. Wykorzystano tu wyniki badań zaprezentowane w przygotowywanej do druku monografii szkoły. Początki naszej placówki wiążą się z rokiem szkolnym 1948/49, kiedy to uruchomiono w Łopusznie Ogólnokształcącą Szkołę Rozwojową Stopnia Podstawowego i Licealnego. Należy wyjaśnić, że placówka ta do początku lat pięćdziesiątych nie była typową jedenastolatką, tj. nie miała jeszcze pełnej liczby klas licealnych (VIII XI), stąd określenie rozwojowa. Jej pierwszym dyrektorem został Aleksander Golka (ur r.). Funkcję tę pełnił jedynie w roku szkolnym 1948/49. Podlegały mu wówczas klasy zarówno podstawowe, jak i dwie licealne, tj. ósma i dziewiąta, w których podjęło naukę 50 uczniów (31 w klasie VIII i 19 w klasie IX). Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych władze oświatowe nieżyczliwie odnosiły się do istnienia w Łopusznie liceum ogólnokształcącego. Głównym powodem takiego nastawienia, był problem wynikający z przydziałem wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Wśród pedagogów prowadzących lekcje w klasach licealnych, nieliczni legitymowali się wyższym wykształceniem. Większość miała ukończone licea pedagogiczne, czy też powojenne kursy nauczycielskie. Część uczących w klasach licealnych prowadziła również lekcje w klasach podstawowych. Od połowy roku szkolnego 1949/50 likwidacji uległa Apel szkolny przed pałacem, lata pięćdziesiąte klasa dziesiąta, a jej uczniów przeniesiono do szkół w Kielcach, Końskich i Przedborzu. W roku szkolnym 1950/51 istnienie klas licealnych znów stało się proble-matyczne. Mimo trudności uczniowie kontynuowali naukę. W roku szkolnym 1951/52 udało się utrzymać klasę dziesiątą. Pomimo olbrzymich przeszkód nasze liceum przetrwało dzięki zabiegom lokalnych władz i mieszkańców Łopuszna. Wdzięczność należy się przede wszystkim delegacji składającej się z wójta Józefa Ptaka, aptekarza Bolesława Zembrzuskiego, Sabiny Ciepielewskiej, Ludosławy Domaradzkiej, Wincentego Domaradzkiego i Stanisława Ptaka. Ludzie ci kilkakrotnie jeździli do centralnych władz państwowych i partyjnych, z prośbą o pozostawienie szkoły średniej w Łopusznie. Rezultat ich działań był pomyślny. Zgodę na funkcjonowanie liceum podpisał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bolesław Bierut, a Ministerstwo Oświaty w dniu 6 sierpnia 1951 roku wydało formalny dokument ustanawiający w Łopusznie Państwową Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego.

17 SZKOŁA W LATACH 50-TYCH Za udostępnienie fotografii składamy serdeczne podziękowania Pani Helenie Gębskiej-Neugebauer! Pisemny egzamin maturalny Maturzyści przed wejściem do pałacu Ustny egzamin maturalny przed komisją w składzie (od lewej): Helena Gębska, Leszek Bakuła, Jan Poczykowski, dyrektor Genowefa Stefańska, Alojzy Barycz, Mieczysław Nowak

18 Wycieczka uczniów klas podstawowych i licealnych do Krakowa w środku od lewej: Helena Gębska i Genowefa Stefańska Wycieczka licealistów do Oświęcimia Wycieczka licealistów do Warszawy - zwiedzanie ZOO

19 PRZYSZŁOŚĆ JUŻ TERAZ Z ustaleń zamieszczonych w monografii szkoły wiadomo, że w latach , blisko 85% łopuszańskich licealistów wywodziło się z rodzin chłopskich. W 1953 roku uczyło się tu 158 licealistów, pochodzących z Łopuszna i okolicznych wsi. W latach obserwujemy postępującą feminizację naszego ogólniaka. W 1953 roku liczba dziewcząt sięgnęła tu bowiem 60% ogółu uczniów klas licealnych. Wyjaśnić należy, że tego typu zjawisko było normą dla większości ówczesnych polskich liceów. W PRL-u bowiem marginalizowano znaczenie nauki licealnej, kładziono zaś szczególny nacisk na rozwój szkolnictwa zawodowego, przygotowującego młodych mężczyzn do pracy w państwowych zakładach przemysłowych. Rok szkolny 1952/53 był w dziejach naszej placówki momentem szczególnym, bowiem po raz pierwszy zdało tu maturę dziewięciu jego absolwentów. Spójrzmy jak wyglądała baza lokalowa i stan wyposażenia łopuszańskiej rozwojówki w latach Dysponowała ona wówczas: czteroizbowym domem drewnianym usytuowanym przy ulicy Strażackiej, czterema salami w pałacu, a także murowanym gmachem pod filarami przy rynku, w którym mieściły się dwie izby lekcyjne, dwa mieszkania nauczycielskie, jedna izba służąca do przechowywania pomocy dydaktycznych, oraz internat. W latach przeprowadzono kapitalny remont pałacu Dobieckich, przekazanego na cele oświatowe w 1946 roku. Zapewne w międzyczasie, w części jego wnętrz urządzono internat dla młodzieży liceum. W trzech salach pałacowych pobierała naukę młodzież klas licealnych, która początkowo uczyła się w budynku pożandarmeryjnym. W 1950 roku doszło do przeniesienia części klas podstawowych z czteroizbowego drewniaka, do pałacu. Zadecydowało to o ostatecznym ulokowaniu internatu w gmachu usytuowanym przy rynku, w którym znajduje się obecnie. Jeszcze w 1951 roku brakowało umeblowania w niektórych salach szkolnych. Trudne warunki lokalowe i niedostatek wyposażenia potęgował brak elektryczności i wodociągu. Dodatkowo, pod koniec 1952 roku, nasza placówka, podobnie zresztą jak i inne polskie szkoły, przeżywała trudności związane z opałem. Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych urozmaiceniem przeładowanych programowo lekcji były audycje radiowe przeznaczone dla szkół. Słuchano ich korzystając z jedynego odbiornika jednogłośnikowego, zasilanego akumulatorem. Placówkę obsługiwało wtedy kino objazdowe, w którym można było obejrzeć filmy radzieckie. O zdrowie dzieci i młodzieży troszczył się lekarz gminny, który odwiedzał szkołę raz do roku. W placówce było organizowane dożywianie uczniów w postaci śniadania, składającego się z kawy i chleba. Szkolnego porządku pilnowali woźni: Stanisław Musiał i Julia Piątek. Z uwagi na brak sali gimnastycznej i sprzętu sportowego licealiści, w ramach zajęć wychowania fizycznego, uprawiali wtedy gimnastykę oraz biegi przełajowe w parku i wokół pałacu. Jesienią organizowano tzw. marsze jesienne na trasie: Łopuszno Jasień Rudniki Mnin Łopuszno, wiosną z kolei wiosenne biegi przełajowe na Kościółku i w Ludwikowie. Ulubioną grą chłopców był palant, dziewczęta zaś najczęściej grały w dwa ognie. Zarysowana w tym artykule problematyka, została szerzej przedstawiona w przygotowywanej do druku monografii placówki. Tam też znajduje się bibliografia i aparat naukowy. dr Piotr Starzyk

20 PRZYSZŁOŚĆ JUŻ TERAZ ANGIELSKI W SZKOLE Dnia r., dzięki współpracy p. Magdaleny Rowińskiej z p. Irminą Kłys przedstawicielką organizacji AIESEC, odbyły się w naszej szkole warsztaty językowe w ramach trzeciej edycji projektu,,mind Programming. Jest to organizacja, której głównym założeniem jest zwiększanie zrozumienia kulturowego i współpracy międzynarodowej poprzez program wymiany praktyk. Projekt skierowany był do uczniów szkół średnich, głównie maturzystów i obejmował bezpłatne zajęcia dla młodzieży z trenerami zagranicznymi. Gośćmi naszej szkoły były dwie trenerki: Jane Wong z Chin oraz Lilamps Shinada z Indonezji. Dziewczyny są studentkami, a ferie wykorzystują na pracę z młodzieżą na całym świecie. Warsztaty odbyły się w dwóch turach i wzięło w nich udział 60 uczniów z klasy IIIA i IVC. Prowadzone były wyłącznie w języku angielskim. Uczniowie mieli okazję m.in. poznać sposoby szybkiego i produktywnego przyswajania wiedzy (mnemotechniki). Mogli również aktywnie uczyć się języka angielskiego w przyjaznej atmosferze, przełamać bariery językowe i sprawdzić swoje umiejętności językowe. Dzięki temu, że trenerki pochodziły z egzotycznych krajów, uczniowie zyskali nową świadomość kulturową bez konieczności wyjazdu. A jak zajęcia odebrali sami uczniowie? Warsztaty językowe to bardzo fajna, a przede wszystkim potrzebna forma douczania maturzystów. Uważam, że sama możliwość porozumiewania się z obcokrajowcami wyłącznie w języku angielskim, pozwala nam na uzupełnienie zaległości w mowie i słownictwie. M. Dzierzgwa (IIIA) Warsztaty były dla mnie bardzo ciekawe. Na zajęciach rozmawialiśmy tylko w języku angielskim, co było fajną formą sprawdzenia swoich umiejętności. M. Skrobisz (IIIA) Dzięki tym warsztatom miałem okazję porozmawiać z osobami z dalekich i obcych krajów. Dowiedziałam się także, jak się uczyć aby zapamiętywanie było efektywniejsze, a przyswojone informacje pozostawały na dłużej w a pamięci. Bardzo chciałbym, aby organizowano w szkole jak najwięcej tego typu zajęć. G. Zimecki (IVC) mgr Magdalena Rowińska

21 PRZYSZŁOŚĆ JUŻ TERAZ KONFERENCJA METODYCZNA Z BIOLOGII ZSP Nr 5 w Łopusznie jest placówką oświatową, w której duży nacisk kładzie się na wykorzystywanie w procesie kształcenia, nowoczesnych technologii informacyjnych, w szczególności tablicy interaktywnej. Stanowi ona atrakcyjną pomoc dydaktyczną umożliwiającą nauczycielowi łączenie tradycyjnego wykładu z prezentacją materiałów multimedialnych. Bezpośrednie zastosowanie tablicy podczas lekcji pozwala każdemu nauczycielowi zaobserwować jej możliwości i walory dydaktyczne przejawiające się miedzy innymi dużą aktywnością uczniów podczas lekcji oraz wysokim stopniem zapamiętania przez nich poznanych wiadomości i umiejętności. Z możliwością praktycznego zastosowania ćwiczeń interaktywnych podczas zajęć z uczniami mogli zapoznać się uczestnicy konferencji metodycznej połączonej z otwartą lekcją z biologii, która została zorganizowana 23 marca 2010 r. przez naszą szkołę we współpracy z Wydziałem Oświaty Starostwa Powiatowego w Kielcach. Pani Dyrektor Irena Marcisz serdecznie przywitała uczestników konferencji wśród których byli : przedstawiciele Starostwa Powiatowego - Naczelnik Oświaty pan Adam Jaskóła oraz pani Barbara Palusińska, wójt gminy Łopuszno Zdzisław Oleksiewicz, dyrektorzy gimnazjów z gminy Łopuszno, Radoszyce, Słupia, Krasocin, przedstawiciele Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piekoszowie oraz nauczyciele biologii ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kieleckiego. Przybyli goście byli obserwatorami lekcji prowadzonej przez nauczyciela biologii z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Zaangażowanie uczniów w rozwiązywanie ćwiczeń interaktywnych oraz ich duża aktywność podczas lekcji, były nie tylko odzwierciedlaniem zajęć odbywających się na co dzień w naszej szkole ale również potwierdziły fakt, iż nauka rozpoczynać się musi od zmysłowych spostrzeżeń, a nie od opisów rzeczy słowami. Bardzo ważnym elementem konferencji było wręczenie, przez panią dyrektor Irenę Marcisz i wicedyrektora Stanisława Iwanka, Złotych Róż w ramach podziękowania Dyrektorom Szkół Partnerskich za współpracę i wspierania szkoły w jej rozwoju edukacyjnym. Złotą Różę otrzymali: pan Krzysztof Kumański dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie, pan Jerzy Dziopa dyrektor Społecznego Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie, pan Sławomir Staciwa dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach, pan Krzysztof Jasiowski dyrektor Publicznego Gimnazjum w Krasocinie oraz pana Krzysztof Koziński dyrektor I Gimnazjum w Słupi Koneckiej. Swój udział w spotkaniu zaznaczyli również pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekoszowie. Dyrektor poradni pani Beata Osmólska-Kaleta. przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą motywacji uczniów do nauki. Podsumowując konferencję Naczelnik Oświaty pan Adam Jaskóła stwierdził, że stosowanie tablicy interaktywnej - to krok w przyszłość, to gwarancja, że lekcje będą ciekawsze, a dzięki temu nauczyciel ma szanse zainteresować ucznia swoim przedmiotem o czym przekonali się zarówno uczestnicy lekcji biologii jak i jej obserwatorzy. Pan Naczelnik wyraził również nadzieję, iż szkoła w niedługim czasie przystąpi do realizacji projektu związanego z wykorzystaniem platformy Fronter czyli, użycia narzędzi do nauki w trybie online. mgr Danuta Rozpara

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej?

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? STUDIA DOKTORANCKIE TAK JEST od 1.09.2012!!!! SZKOŁY POLICEALNE DO 2,5 ROKU - EGZAMIN KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH SSss - NIE

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 POWIAT OPOLSKI Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zawód: sprzedawca zawód: mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 POWIAT OPOLSKI Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zawód: sprzedawca zawód: mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Kołaczycach oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Kołaczycach oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Kołaczycach oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 Kierunki kształcenia: Klasa humanistyczno - dziennikarska Przedmioty o rozszerzonym wymiarze

Bardziej szczegółowo

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1 1. Poznaj świat edukacji i pracy - ścieżki kształcenia, typy szkół - świat zawodów, w, w tym tzw. zawodów w przyszłości ci, 2. Poznaj siebie: - własne zainteresowania, - własne uzdolnienia, - swój j

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE Jedynka drzwi swe otwiera gościnnie, Jedynka serdecznie Was przyjmie. O SZKOLE Dzielimy budynek ze szkołą podstawową. Przy szkole mieści się hala sportowa, gdzie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE ul. Witosa 1. tel./fax (76) 8196510, 8196513 ul.wojska Polskiego 16 pzs_chojnow@post.pl ul. Poźniaków www.pzs-chojnow.pl http://www.zumi.pl NASZA LOKALIZACJA Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Język polski. Języki obce

Język polski. Języki obce Programy nauczania Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy ZAJĘCIA EDUKACYJNE Nr dopuszczenia Tytuł programu Autor Język polski Kl.1 I/1/2015/16 II/1/2015/16 KL.3 III/1/2015/16

Bardziej szczegółowo

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć?

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadniczą Szkołę Zawodową TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Uroczysta inauguracja projektu odbyła się na UJK w Kielcach w obecności władz w.w. uniwersytetów i samorządu województwa świętokrzyskiego.

Uroczysta inauguracja projektu odbyła się na UJK w Kielcach w obecności władz w.w. uniwersytetów i samorządu województwa świętokrzyskiego. Od lutego 2009 r. realizowaliśmy w naszej szkole projekt długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo - technicznych, matematycznych

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA NA PLUS. Oferta edukacyjna. Zespołu Szkół w Paczkowie w roku szkolnym 2012/2013

SZKOŁA NA PLUS. Oferta edukacyjna. Zespołu Szkół w Paczkowie w roku szkolnym 2012/2013 SZKOŁA NA PLUS Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w roku szkolnym 2012/2013 48-370 Paczków, ul. Kołłątaja 9 sekretariat LO (77) 431-64-40 e-mail:zspaczkow@wodip.opole.pl strona internetowa: www.lopaczkow.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć dodatkowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku na rok szkolny 2015/2016 Język polski

Wykaz zajęć dodatkowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku na rok szkolny 2015/2016 Język polski Wykaz zajęć dodatkowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku na rok szkolny 2015/2016 Język polski 1 Iwona Finokiet poniedziałek 13.25-14.10 Zajęcia dla gimnazjum; praca z tekstem kultury (sala

Bardziej szczegółowo

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W CHOSZCZNIE SZKOŁA POWSTAŁA W ROKU 1994 JAKO SZKOŁA NIEPUBLICZNA Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ OD ROKU 1997 FUNKCJONUJE JAKO

Bardziej szczegółowo

STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW ROK SZKOLNY 2013/2014

STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW ROK SZKOLNY 2013/2014 STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW ROK SZKOLNY 2013/2014 Adam Zalega Stypendystą stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2013/2014 został Adam Zalega uczeń klasy III e Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły mgr Ewa Malec zastępca dyrektora mgr Anna Liwocha Rzecznik Praw Ucznia W naszej szkole - jako w jedynej placówce edukacyjnej w Powiecie Kozienickim - występuje osoba Rzecznika

Bardziej szczegółowo

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J 16-400 Suwałki, Plac A. Mickiewicza 3, tel. (0-87) 5665626, 5662851 e-mail: sekretariat@1lo.suwalki.eu, http://www.1lo.suwalki.pl

Bardziej szczegółowo

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne ZS Narewka ZS Narewka 2014 O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej może oczywiście zdecydować samodzielnie, zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytuacji, czy tez okoliczności.

Bardziej szczegółowo

Nazwa szkoły Zawód (specjalizacja) Uwagi. technik elektronik. technik elektryk. technik informatyk. technik elektryk technik elektronik

Nazwa szkoły Zawód (specjalizacja) Uwagi. technik elektronik. technik elektryk. technik informatyk. technik elektryk technik elektronik Nazwa szkoły Zawód (specjalizacja) Uwagi Technikum Elektroniczne Technikum Elektryczne Technikum Informatyczne Technikum Uzupełniające Liceum Profilowane Zasadnicza Szkoła Zawodowa Szkoła Policealna technik

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: To jest chemia. Nazwa programu: program nauczania przedmiotu edukacja dla. Nazwa programu: Program nauczania geografii w szkołach

Tytuł programu: To jest chemia. Nazwa programu: program nauczania przedmiotu edukacja dla. Nazwa programu: Program nauczania geografii w szkołach Szkolny zestaw programów nauczania dla Technikum Elektryczno-Elektronicznego LP Przedmiot Nazwa programu/tytuł programu/wydawnictwo/autor Nr w SZPN 1. Biologia z ochroną środowiska Nazwa programu: program

Bardziej szczegółowo

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2013/2014 Semestr I

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2013/2014 Semestr I KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2013/2014 Semestr I V SZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO DLA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany był w ramach: Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany był w ramach: Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany był w ramach: Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAJĘĆ ZWIĘKSZAJĄCYCH SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH IM. ZIEMI TUCHOLSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

OFERTA ZAJĘĆ ZWIĘKSZAJĄCYCH SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH IM. ZIEMI TUCHOLSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 OFERTA ZAJĘĆ ZWIĘKSZAJĄCYCH SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH IM. ZIEMI TUCHOLSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Lp. Imię i nazwisko Rodzaj zajęć Adresat Termin Miejsce 1

Bardziej szczegółowo

Szkolny Zestaw Programów Nauczania w ZSE-E w Radomsku Nowa podstawa programowa

Szkolny Zestaw Programów Nauczania w ZSE-E w Radomsku Nowa podstawa programowa Szkolny Zestaw Programów Nauczania w ZSE-E w Radomsku Nowa podstawa programowa Szkolny zestaw programów nauczania dla Technikum Elektryczno-Elektronicznego LP Przedmiot Nazwa programu/tytuł programu/wydawnictwo/autor

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32 Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane 2016-06-17 08:00:32 15 czerwca w Sali widowiskowej Filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej odbyła się Gala Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń.

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkolna. ZSOiT. Studniówka. Mamy nowe certyfikaty W T Y M N U M E R Z E. Studniówka 1

Gazetka Szkolna. ZSOiT. Studniówka. Mamy nowe certyfikaty W T Y M N U M E R Z E. Studniówka 1 Gazetka Szkolna Tel.: (85) 653 00 73; Faks: 85 653 32 15 e-mail: zsoitbialystok@wp.pl; www.zsoit.bialystok.pl W T Y M N U M E R Z E Studniówka 1 Mamy nowe 1-2 certyfikaty Wiosenne 2 kolędowanie Poezja

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ w Czchowie

ZESPÓŁ SZKÓŁ w Czchowie ZESPÓŁ SZKÓŁ w Czchowie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKUM ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 32-860 Czchów, ul. Sądecka 87 www.zsczchow.pl Tel/fax 04 6843230 e-mail: zespolszkol87@op.pl

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. SIERPIEŃ 2015 r. 28.08.2015 r. (pt.) godz. 8.30 Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2015/2016: o zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

Bardziej szczegółowo

Neogotycki budynek z czerwonej cegły zaprojektowany przez Józefa Perzika. Okres okupacji niemieckiej (1939-1945) przerwał działalność szkoły.

Neogotycki budynek z czerwonej cegły zaprojektowany przez Józefa Perzika. Okres okupacji niemieckiej (1939-1945) przerwał działalność szkoły. III Liceum Ogólnokształcące ce im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Historia szkoły. Państwowe Gimnazjum powstało na zrębach niemieckiej szkoły średniej, otwartej 9 października 1871r. Do czasu I wojny

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku. Słów kilka o Naszej a niedługo już i Waszej szkole

Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku. Słów kilka o Naszej a niedługo już i Waszej szkole Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku Słów kilka o Naszej a niedługo już i Waszej szkole Krótka historia szkoły Gimnazjum roku rozpoczęło swoją działalność 1 września 1999 roku (to już prawie 15

Bardziej szczegółowo

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim)

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) W roku szkolnym 2014/15 proponujemy: Symbol oddziału Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 0H historia geografia język hiszpański język

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE

OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE W Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów uczniowie uczą się w klasach liczących maksymalnie 28 uczniów. Zajęcia lekcyjne

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Gdańsku. Aktywna szkoła z tradycją

VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Gdańsku. Aktywna szkoła z tradycją VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Gdańsku Aktywna szkoła z tradycją Siedziby szkoły ul. Smoleńska 1955-2008 ul. Brzegi 1947-1955 i teraźniejszość Absolwenci 5438 abiturientów Oferta edukacyjna

Bardziej szczegółowo

1. Szkolnictwo ponadgimnazjalne typy szkół. 3. Egzamin gimnazjalny organizacja.

1. Szkolnictwo ponadgimnazjalne typy szkół. 3. Egzamin gimnazjalny organizacja. 29.03.2017r. 1. Szkolnictwo ponadgimnazjalne typy szkół. 2. Zasady rekrutacji ważne daty. 3. Egzamin gimnazjalny organizacja. 4. Prezentacja oferty edukacyjnej przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DNIA OTWARTEGO

PROGRAM DNIA OTWARTEGO Tel. 535 264 433 PROGRAM DNIA OTWARTEGO 17.00 - Prezentacja oferty dydaktycznej szkoły 17:30 - Lekcje pokazowe z: języka polskiego i matematyki (pokoje pracy zespołowej nr 26 i 27 drugie piętro), języka

Bardziej szczegółowo

POWIAT KIELECKI. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 26-010 Bodzentyn ul. Suchedniowska 6 tel./fax: 041-311-50-33. e-mail:lobodzentyn@wp.

POWIAT KIELECKI. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 26-010 Bodzentyn ul. Suchedniowska 6 tel./fax: 041-311-50-33. e-mail:lobodzentyn@wp. POWIAT KIELECKI Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 26-010 Bodzentyn ul. Suchedniowska 6 tel./fax: 041-311-50-33 e-mail:lobodzentyn@wp.pl dyrektor: mgr inŝ. Michał Rachtan Liceum Ogólnokształcące im. Józefa

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia.

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. Walory szkoły: Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. W szkole panuje przyjazna atmosfera, a uczniowie

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ISTNIEJE OD 1971 ROKU

OŚRODEK ISTNIEJE OD 1971 ROKU www.sosw.busko.pl SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU ZDROJU OŚRODEK ISTNIEJE OD 1971 ROKU Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo, 28-100

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD Z PASJĄ Podsumowanie działań

ZAWÓD Z PASJĄ Podsumowanie działań ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH im. Tadeusza Kościuszki ZAWÓD Z PASJĄ Podsumowanie działań Ewa Kuczyńska-Tomiło Konferencja - 14.06.2012 CEL PROJEKTU Celem ogólnym Projektu było przystosowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze W dniach 09-11 kwietnia 2014 r. gościliśmy w naszej szkole delegację z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w składzie: płk dr inż.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ SZKOLNEGO KOORDYNATORA OLIMPIAD (01.09.2013 30.04.2014)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ SZKOLNEGO KOORDYNATORA OLIMPIAD (01.09.2013 30.04.2014) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ SZKOLNEGO KOORDYNATORA OLIMPIAD (01.09.2013 30.04.2014) Lp. ZADANIE UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI 1 Organizacja obozu dla olimpijczyków Pszczew -2013 (16-19.09.2013) 2 Gromadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej na lata 2014-2017 Podstawa prawna planu: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 26 lutego

Bardziej szczegółowo

MENEDŻERSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

MENEDŻERSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MENEDŻERSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE UMOWA O KSZTAŁCENIE UCZNIA W MENEDŻERSKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W BYDGOSZCZY zawarta w dniu... w Bydgoszczy pomiędzy: Pierwszym Zespołem Szkół Prywatnych spółką

Bardziej szczegółowo

Zajęcia dodatkowe dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015

Zajęcia dodatkowe dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015 Zajęcia dodatkowe dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015 Lp. Przedmiot Nazwa zajęcia Osoba prowadząca Termin zajęć Miejsce zajęć 1. Przygotowanie do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym mgr

Bardziej szczegółowo

Starosta Piski. Andrzej Nowicki

Starosta Piski. Andrzej Nowicki Starosta Piski Andrzej Nowicki ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ w PISZU ZAPRASZA DO REALIZACJI SWOICH MARZEŃ Technikum: TYLKO MY ZAPEWNIMY CI: Zasadnicza Szko³a Zawodowa: Zdobą dź zawód,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30 PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE - 27.04.2015 GODZ.17.30 - SALA GIMNASTYCZNA POWITANIE UCZNIÓW I RODZICÓW W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEZ PANIĄ DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016 Warunki rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2015/2016 Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 odbywa się na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku.

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku. w Zespole Szkół w Łambinowicach 26-27 czerwca 2014 roku. Tegoroczne zakończenie roku szkolnego w zespole Szkół w Łambinowicach było bardzo radosne. A było co świętować; wyniki egzaminów gimnazjalnych były

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2015/2016 Plan pracy szkoły na rok szkolny 2015/2016 I. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 L.p. Działanie Termin 1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2015r. 2. Termin uzupełnienia list

Bardziej szczegółowo

Szkoła znana i nieznana. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach

Szkoła znana i nieznana. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach 1 Szkoła znana i nieznana Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach 2 ocalić od zapomnienia K.I. Gałczyński 1894 - c.k. Szkoła Kowalska 2011 - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2009/2010

ROK SZKOLNY 2009/2010 KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2009/2010 Semestr I WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ Dnia 21.11.2009 r. uczniowie klas gimnazjalnych Zespołu Szkół Publicznych w Czerniejewie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W Gniewie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W Gniewie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W Gniewie Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego od 2012r GIMNAZJUM ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (3 lata) TECHNIKUM (4 lata) LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3 lata) LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 1/8 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: 1. 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie na rok szkolny 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie na rok szkolny 2015/2016 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego klasa matematyczno-fizyczna klasa biologiczno-chemiczna klasa językowa klasa

Bardziej szczegółowo

przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych powiatu mikołowskiego.

przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych powiatu mikołowskiego. 26.03.2014r. 1. Szkolnictwo ponadgimnazjalne zmiany. 2. Zasady rekrutacji ważne daty. 3. Egzamin gimnazjalny organizacja. 4. Prezentacja oferty edukacyjnej przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych powiatu

Bardziej szczegółowo

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013.

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013. Starostwo Powiatowe w Mikołowie Informator Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego rok szkolny 2012/2013 - rysunek - Mikołów 2012 r. Drodzy Gimnazjaliści! Zakończenie nauki w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r.

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Typy szkół w kształceniu ponadgimnzjalnym 1. zasadnicze szkoły zawodowe (od 2

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 im. Karola Wojtyły

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 im. Karola Wojtyły 84-300 Lębork, ul. Marcinkowskiego 1 www.zso2.com e-mail: sekretariat@zso2.com tel.059-8622 297 KIERUNKI I CZAS KSZTAŁCENIA: II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE to szkoła ponadgimnazjalna o 3 letnim cyklu kształcenia.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 02.07.2012 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów Do Zespołu Szkół

Regulamin rekrutacji kandydatów Do Zespołu Szkół Podstawa prawna: Regulamin rekrutacji kandydatów Do Zespołu Szkół Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu na rok szkolny 2015/2016 Art.9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZĘCICACH

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZĘCICACH UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZĘCICACH KONKURSY PRZEDMIOTOWE Uczniowie ze szkoły podstawowej w listopadzie i grudniu przystąpili do 4 konkursów przedmiotowych organizowanych

Bardziej szczegółowo

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13 Zakończenie roku szkolnego poprzedziła uroczysta Msza św. połączona z obchodami 40 rocznicy Święceń Biskupich Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Zawistowskiego,

Bardziej szczegółowo

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2012/2013 Semestr I

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2012/2013 Semestr I KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2012/2013 Semestr I IV SZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ (Londyn) zorganizowany w ramach obchodów

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RESKU SPOTKANIE Z RODZICAMI 12 IV Opracowanie Agata Popielarz

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RESKU SPOTKANIE Z RODZICAMI 12 IV Opracowanie Agata Popielarz ZESPÓŁ SZKÓŁ W RESKU SPOTKANIE Z RODZICAMI 12 IV 2016 Opracowanie Agata Popielarz PLAN SPOTKANIA 1. Konkursy. 2. Sport. 3. Z życia szkoły. 4. Wycieczki. 5. My w środowisku. Konkurs kuratoryjny języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Liderem Edukacji Zawodowej

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Liderem Edukacji Zawodowej Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Liderem Edukacji Zawodowej W czerwcu 2011 MEN ogłosiło listy zwycięzców w konkursie Lider Edukacji Zawodowej. Dnia 14 września 2011 dyrektor Zespołu Szkół Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie Nasz patron 14 października 1971 roku nadano naszej szkole imię Simona Bolivara, bohatera narodowego państw Ameryki Południowej. Zapraszamy do zapoznania

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej XX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, ul. Szlak 5 na rok szkolny 2012/2013

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej XX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, ul. Szlak 5 na rok szkolny 2012/2013 Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej XX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, ul. Szlak 5 na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie V Liceum Ogólnokształcące im. Nikoli Tesli Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w roku szkolnym 2013 / 2014

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w roku szkolnym 2013 / 2014 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w roku szkolnym 2013 / 2014 Podstawa prawna : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Na podstawie: Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr SE KZ 41010

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU - BIAŁEJ

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU - BIAŁEJ REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU - BIAŁEJ Podstawa prawna: Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27.XII.2012r. w

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R S Z K O L N Y ROK 2013 / 2014

I N F O R M A T O R S Z K O L N Y ROK 2013 / 2014 GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOGDANA JAŃSKIEGO W KRAKOWIE 31-862 Kraków os. Niepodległości I N F O R M A T O R S Z K O L N Y ROK 2013 / 2014 1 Dyrektor Szkoły: mgr Mariusz Stachnik 664 455 402

Bardziej szczegółowo

Maturzyści z. Maturzyści z klas IV TG. Uczniowie z klasy II B, II BT i III A. kl.iiia. IIIb. Michał Kulig (4AT) Klasa 4 at

Maturzyści z. Maturzyści z klas IV TG. Uczniowie z klasy II B, II BT i III A. kl.iiia. IIIb. Michał Kulig (4AT) Klasa 4 at Imię i nazwisko nauczyciela Antecka Joanna Nazwa zajęć Zajęcia przedmiotowe biologia Konsultacje z biologii Uczestnicy Maturzyści z klas III LO Maturzyści z klas IV TG Dzień tygodnia Godzina 15.00 15.00

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ KALISKICH /SZKOŁY PROWADZĄ ZAJĘCIA TYLKO DLA SWOICH UCZNIÓW/

PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ KALISKICH /SZKOŁY PROWADZĄ ZAJĘCIA TYLKO DLA SWOICH UCZNIÓW/ PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ KALISKICH /SZKOŁY PROWADZĄ ZAJĘCIA TYLKO DLA SWOICH UCZNIÓW/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 UL. POMORSKA 7, KALISZ, TEL.0-62/760

Bardziej szczegółowo

Zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne w roku szkolnym 2016/2017. Zespół samokształceniowy nauczycieli przedmiotów humanistycznych

Zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne w roku szkolnym 2016/2017. Zespół samokształceniowy nauczycieli przedmiotów humanistycznych Zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne w roku szkolnym 2016/2017 Zespół samokształceniowy nauczycieli przedmiotów humanistycznych Nazwa zajęć Oddział Termin Sala Antosiewicz Małgorzata Zespół biblioteczny. Szkolne

Bardziej szczegółowo

NABÓR UCZNIÓW DO GIMNAZJUM NR 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 w WODZISŁAWIU ŚL. ul. Wałowa 5

NABÓR UCZNIÓW DO GIMNAZJUM NR 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 w WODZISŁAWIU ŚL. ul. Wałowa 5 NABÓR UCZNIÓW DO GIMNAZJUM NR 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 w WODZISŁAWIU ŚL. ul. Wałowa 5 Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Gimnazjum Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim ul.wałowa 5 ogłasza nabór

Bardziej szczegółowo

Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2014/2015

Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2014/2015 Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2014/2015 Data Zadania programowe odpowiedzialni Imprezy odpowiedzialni 1.09.2014 Rozpoczęcie roku szkolnego Uroczysta inauguracja SU, M. Browarska, Opiekun Samorządu

Bardziej szczegółowo

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W BARTOSZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015 /2016 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 105 im. Olimpijczyków Polskich ul. Króla Maciusia 5, Warszawa Rok szkolny 2010/2011 I półrocze

Gimnazjum Nr 105 im. Olimpijczyków Polskich ul. Króla Maciusia 5, Warszawa Rok szkolny 2010/2011 I półrocze ANALIZA I OCENA EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI PRACY SZKOŁY- programy, projekty i konkursy 1. Programy realizowane lub będące w trakcie realizacji Nazwa programu Kto uczestniczy Cel, osiągnięcia Ogólnopolski program

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na MARZEC 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na MARZEC 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-031 ZIELONA GÓRA, ul.chopina 15A, tel. 68-328 64 28 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl ; www.cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

XII Liceum Ogólnokształcące 3 letnie KLASA 1 AL

XII Liceum Ogólnokształcące 3 letnie KLASA 1 AL INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH i PRZEMYSŁU SPOŻWCZEGO W LUBLINIE ROK SZKOLNY 2012/2013 W ZSChiPS punktowany będzie i oraz dodatkowo dwa przedmioty w zależności od rozszerzenia programowego XII Liceum

Bardziej szczegółowo

KIELCE-MIASTO. planowane języki obce: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, łaciński

KIELCE-MIASTO. planowane języki obce: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, łaciński KIELCE-MIASTO I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego 25-033 Kielce, ul. ks. Ściegiennego 15 tel. fax: (41) 361-28-16 e-mail:lo1@zeromski.pl, pukalskikielce@o2.pl www.zeromski.pl dyrektor mgr

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM STUDIA KURSY KWALIFIKACYJNE MATURA Absolwenci ZSZ Rozpoczynają naukę od klasy II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 3 lata LO 3 lata nauki Technikum 4 lata nauki

Bardziej szczegółowo