SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; Gryfino

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Tytuł projektu: Rozbudowa Zespołu Szkół w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza o windę dla osób niepełnosprawnych z przedsionkiem oraz zakup środków dydaktycznych. Umowa nr UDA RPZP / SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; Gryfino zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawę środków dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza DOKUMENTACJĘ PRZETARGOWĄ ZATWIERDZAM... (kierownik zamawiającego)

2 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; Gryfino fax (091) II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 010 r. Nr 113, poz. 759), wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi oraz w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych właściwymi przepisami prawa w tym ustawą - Kodeks Cywilny. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup środków dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza 70 KOD CPV Słowniki, mapy, zeszyty nutowe i inne książki, Różny sprzęt i artykuły biurowe, Komputery osobiste, Komputery przenośne, Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca, Projektory, Ekrany projekcyjne, Pomoce dydaktyczne, Sprzęt dydaktyczny, Tablice szkolne do pisania kredą, Pakiety oprogramowania graficznego, Serwery komputerowe.. Zamawiający zamawia u Wykonawcy zakup i dostawę środków dydaktycznych zwanych dalej pomocami dydaktycznymi. 3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy na zakup i dostawę środków dydaktycznych określonych w niniejszej SIWZ. 4. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w 1 grupach opisanych w punkcie IV. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Nazwy własne zostały użyte przez zamawiającego tylko przykładowo. Wykonawca może zaoferować produkt równoważny pod warunkiem, że posiadać on będzie nie gorsze parametry oraz właściwości, co produkty podane przykładowo. W takim przypadku należy zaznaczyć, jakiego produktu dotyczy oferta równoważna oraz dołączyć oświadczenia o równoważności wraz z opisem produktu równoważnego potwierdzającym jego parametry oraz właściwości.

3 IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych obejmujących, co najmniej jedną z grup określonych poniżej: Grupa 1. Pomoce dydaktyczne do biologii* Lp. Nazwa Ilość 1. Mikroskop wbudowana kamera, powiększenie 4x 600x, okular 6x, 10x szerokokątny, 15x, obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x teleskopowe, głowica rewolwerowa 3-objektywowa, przesłona irysowa; kamera czujnik CMOS1/3, rozdzielczość 640x480, sygnał wejście USB, automatyczny poziom bieli, punktowe makro i mikrometryczne, oświetlenie zintegrowane. Lupa o powiększeniu 4x - średnica co najmniej 50 mm Model komórki roślinnej - 90x90x85 mm 4. Model komórki zwierzęcej - 90x90x85 mm 5. Model komórki bakteryjnej - 90x90x85mm 6. Model komórki wirusa - 90x90x85 mm 7. Model łodygi rośliny dwuliściennej - 90x90x85 mm 8. Model łodygi rośliny jednoliściennej - 90x90x85 mm 9. Model kwiatu z zalążnią i zalążkiem - 90x90x85 mm Multimedialne zestawy z mikroprzeparatami: bezkręgowce, choroby ludzkie, histologia człowieka, pasożyty 11. Plansza ścienna bakterie i wirusy - 70x100 cm, foliowane Plansze ścienne botanika zestaw 3 plansz - 70x100 cm, foliowane: 1. Budowa rośliny. Proces fotosyntezy,. Budowa kwiatu, zapylenie, zapłodnienie (okrytozalążkowe) 3. Sosna zwyczajna - cykl rozwojowy (nagozalążkowe) Plansze ścienne ekologia zestaw plansz - 70x100 cm, foliowane: 1. Ekosystem lasu. Ekosystem jeziora Plansze ścienne anatomia człowieka zestaw 3 plansz - 70x100 cm, foliowane: 1. Szkielet człowieka. Układ nerwowy 3. Mięśnie szkieletowe 3

4 15. Plansza ścienna żeńskie organy rozrodcze - 70x100 cm, foliowane 16. Plansza ścienna męskie organy rozrodcze - 70x100 cm, foliowane 17. Plansza ścienna cykl menstruacyjny i zagnieżdżenie jajeczka - 70x100 cm, foliowane 18. Plansza ścienna człowiek, poród - 70x100 cm, foliowane 19. Model rozwoju płodu ludzkiego (5 stadiów rozwoju) *Wielkości modeli i plansz są przykładowe. Wykonawca może złożyć ofertę na pomoce o zbliżonych wymiarach z zastrzeżeniem, że spełniać one będą te same funkcje oraz będą wykorzystywane w tym samym celu. Takie pomoce będą traktowane jako produkty równoważne. Grupa. Pomoce dydaktyczne do chemii Lp. Nazwa Ilość 1. Paski wskaźnikowe do pomiaru ph w zakresie Odczynniki chemiczne do szkół gimnazjalnych co najmniej 84 rodzaje 3. Palnik spirytusowy do doświadczeń chemicznych 4. Zestaw szkła laboratoryjnego do gimnazjalnej pracowni chemicznej 5. Układ okresowy pierwiastków (gimnazjum tablice dla uczniów) Zestaw wyposażenia doświadczalnego: 0 elementów plastykowych dla pracowni chemicznej Filmowa biblioteka nauczyciela chemii, eksperymenty chemiczne 1 Grupa 3. Pomoce dydaktyczne do fizyki Lp. Nazwa Ilość Siłomierz 50N - korpus przezroczysty z nakrętka w górnej części i dodatkową skalą (w gramach) Siłomierz 0N - korpus przezroczysty z nakrętka w górnej części i dodatkową skalą (w gramach) Siłomierz 10N - korpus przezroczysty z nakrętka w górnej części i dodatkową skalą (w gramach) Siłomierz,5N - korpus przezroczysty z nakrętka w górnej części i dodatkową skalą (w gramach) 1 4

5 Koło Maxwella - rama co najmniej 40x8 cm, koło o średnicy co najmniej 1 cm, rama z podstawką i koło metalowe Sprężyna do demonstracji fali poprzecznej co najmniej m x 1,8 cm, rozciągana co najmniej do 10 m Skoczek gumowy i plastikowa piłeczka - do ilustrowania zasady zachowania energii oraz przemiany energii wewnętrznej na energie kinetyczną i potencjalną ciała 1 8. Magnesy podkowiaste 50x60x1 mm lub większe 4 9. Magnesy sztabkowe 53x15x9 mm lub większe Przyrząd do obserwacji obrazu rzeczywistego w zwierciadle wklęsłym - średnica zwierciadeł co najmniej cm Zwierciadło kuliste wypukłe i wklęsłe do badania m.in. powstawania obrazu średnica każdego co najmniej 10 cm, na wspólnej podstawie Soczewki - dwuwypukła i dwuwklęsła o średnicy co najmniej 8 cm, regulowana wysokość podstawek Dźwignia dwustronna drewna, o długość co najmniej 50 cm, z czteroma ruchomymi zaczepami i podziałką centymetrową zerem na środku, metalowy uchwyt do mocowania na kolumnie typowego statywu, z ciężarkami na gwintowanych osiach Przyrząd do demonstracji przemiany pracy w energię wewnętrzną plastykowy cylinder z tłoczkiem Multimetr cyfrowy 4000-punktowy,kalibracja automatyczna z optycznym wyjściem RS 3, wyświetlacz LCD Waga szkolna precyzyjna 600g/01g szalka do warzenia metalowa o średnicy co najmniej 14 cm 17. Maszyna elektrostatyczna WIMSHURSTA Grupa 4. Pomoce dydaktyczne do geografii mapy Lp. Nazwa Ilość Mapa Polska gospodarka rolnictwo i przemysł - 160x10 cm, foliowana Mapa Europa mapa polityczna/rozmieszczenie ludności - 190x10 cm, foliowana Mapa Świat. Budowa geologiczna/świat - wielkie formy ukształtowania powierzchni - 160x10 cm, foliowana Mapa Świat wokół nas - Świat krajobrazy/strefy klimatyczne lub równoważna -160x10 cm, foliowana Mapa Świat górnictwo i energetyka/handel zagraniczny - 160x10 cm, foliowana 5

6 6. Mapa Polska Gleby - 160x10 cm, foliowana 7. Mapa Świat ludność - 160x10 cm, foliowana 8. Mapa Polska geologia-tektonika/geologia stratygrafia 160x10 cm, foliowana 9. Mapa Polska podział administracyjny - 160x10 cm, foliowana Mapa plansza struktury tektoniczne/procesy wulkanizacyjne - 110x155 cm Mapa plansza Dzieje Ziemi/wędrówki płyt litosfery - foliowana plansza 70x100 cm 1. Mapa polityczna Ameryka Północna - 110x150 cm, foliowana 13. Mapa polityczna Ameryka Południowa - 110x150 cm, foliowana 14. Mapa polityczna Azja - 150x10 cm, foliowana 15. Mapa polityczna Europa - 150x110 cm, foliowana 16. Mapa polityczna Australia - 160x10 cm, foliowana 17. Mapa polityczna Afryka - 110x150 cm, foliowana Mapa ukształtowania powierzchni Polska - 160x10 cm, foliowana Mapa ukształtowania powierzchni Ameryka Północna - 10x160 cm, foliowana Mapa ukształtowania powierzchni Ameryka Południowa - 10x160 cm, foliowana Mapa ukształtowania powierzchni Afryka - 10x160 cm, foliowana Mapa ukształtowania powierzchni Azja - 10x160 cm, foliowana Mapa ukształtowania powierzchni Australia - 160x10 cm, foliowana 1 4. Mapa Antarktyda - 115x90 cm, foliowana 5. Stojak na mapy - na co najmniej 35 sztuk, do przechowywania 3 6

7 Grupa 5. Pomoce dydaktyczne do geografii pozostałe Lp. Nazwa Ilość 1. Kolekcja skał matemomorficznych do nauki geografii dla gimnazjum co najmniej 1 rodzajów. Kolekcja skał magmowych do nauki geografii dla gimnazjum co najmniej 1 rodzajów 3. Zestaw skały i minerały do nauki geografii dla gimnazjum co najmniej 1 rodzajów 4. Kompas z linijką, półokrągły 1 5. Stacja meteorologiczna do nauki geografii dla gimnazjum, z wytrzymałego materiału 1 Grupa 6. Pomoce dydaktyczne do historii i wiedzy o społeczeństwie Lp. Nazwa Ilość 1. Mapa I Wojna Światowa - 160x10 cm, foliowana. Mapa II Wojna Światowa - 160x10 cm, foliowana Mapa Polska i Litwa za pierwszych Jagiellonów/ Europa XII- XIII w x10 cm, foliowana Mapa Rozbicie dzielnicowe Polski/Europa XII-XIII w x10 cm, foliowana Mapa Polska w latach /Europa w latach x10 cm, foliowana Mapa Rzeczpospolita po Unii Lubelskiej/ Europa w XVI w x10 cm, foliowana Mapa Rzeczpospolita w okresie rozbiorów/europa x10 cm, foliowana Mapa Rzeczpospolita w XVII i XVIII w. /Europa do połowy XVIII w x10 cm, foliowana Mapa Starożytna Grecja - państwo i kultura - 160x10 cm, foliowana Mapa Starożytny Rzym - państwo i kultura - 160x10 cm, foliowana Mapa Starożytny Wschód - państwo i kultura - 160x10 cm, foliowana Mapa Świat w okresie wielkich odkryć geograficznych w XV- XVI w. oraz XVII i XVIII w x10 cm, foliowana 13. Mapa Europa po 1945 r x110 cm, foliowana 7

8 14. Mapa Europa wczesnośredniowieczna - 160x10 cm, foliowana 15. Mapa Księstwo Warszawskie w latach x8 cm, foliowana 16. Mapa NATO - 150x110 cm, foliowana 17. Mapa Palestyna za czasów Chrystusa - 110x150 cm, foliowana 18. Mapa Polska pierwszych Piastów - 150x110 cm, foliowana 19. Mapa polityczna Polski - 160x10 cm, foliowana Mapa powstanie i rozwój chrześcijaństwa - 160x10 cm, foliowana Mapa Księstwo Warszawskie/Powstanie listopadowe 160x10 cm, foliowana Mapa Powstanie styczniowe/początek XX w. na ziemiach polskich - 160x10 cm, foliowana Mapa Unia Europejska/Historia integracji Europejskiej 150x110 cm, foliowana Mapa Ziemie polskie po Kongresie Wiedeńskim co najmniej 110x8 cm, foliowana Mapa Ziemie polskie za Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego co najmniej 150x110 cm, foliowana Plansza przekrojowa 1000 lat historii Polski - dziedzictwo narodowe ( ) - 150x110 cm, foliowana Plansza przekrojowa 1000 lat historii Polski - dziedzictwo narodowe ( ) - 150x110 cm, foliowana Taśma czasowa z taśmą ćwiczeniową - 5x75 cm, laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawa w drewniane półwałki Plansza przekrojowa Historia PRL Bierut-Gomułka - 100x70 cm, foliowana Plansza przekrojowa Historia PRL Gierek-Jaruzelski - 100x70 cm, foliowana Zestaw 4 plansz z nauk społecznych - po 100x70 cm: 1. System władzy w Polsce. Polskie godło, barwy, hymn 3. Administracyjna mapa Polski 4. Parki narodowe w Polsce 8

9 Zestaw 1 plansz z historii powszechnej - 100x70 cm, foliowane: 1. Starożytny Egipt. Starożytna Grecja 3. Starożytny Rzym 4. Wielkie odkrycia geograficzne 5. Heraldyka - nauka o herbach 6. Bogowie Grecji i Rzymu 7. Historia pisma 8. Historia kalendarza 9. Dzieje chrześcijaństwa - I tysiąclecie 10. Dzieje chrześcijaństwa - II tysiąclecie 11. Dziesięć przekazań bożych 1. Pontyfikat Jana Pawła II Zestaw 4 plansz z historii Polski - 100x70 cm, foliowane: 1. Dynastia Piastów cz. 1. Dynastia Piastów cz. 3. Dynastia Jagiellonów 4. Królowie elekcyjne Wiedza o społeczeństwie dla gimnazjum 4 plansze - 100x70 cm, foliowane: 1. Godło Polski na przestrzeni wieków. Mapa Administracyjna Polski z herbami miast i województw 3. Polskie stroje ludowe 4. Nobliści polscy Grupa 7. Pomoce dydaktyczne do języka niemieckiego* Lp. Nazwa Ilość 1. Zestaw plansz gramatyka j. niemiecki - 70x100 cm, foliowana 1. Zestaw plansz słownictwo j. niemiecki - 70x10 cm, foliowana 1 *Wielkości modeli i plansz są przykładowe. Wykonawca może złożyć ofertę na pomoce o zbliżonych wymiarach z zastrzeżeniem, że spełniać one będą te same funkcje oraz będą wykorzystywane w tym samym celu. Takie pomoce będą traktowane jako produkty równoważne. Grupa 8 Pomoce dydaktyczne do języka polskiego Lp. Nazwa Ilość 1.. Słownik ortograficzny duży co najmniej haseł, oprawa twarda Słownik języka polskiego duży co najmniej haseł, oprawa twarda 5 5 9

10 3. Słownik frazeologiczny co najmniej 1000 związków frazielogicznych, oprawa twarda 5 Grupa 9. Pomoce dydaktyczne do matematyki Lp. Nazwa Ilość 1. Cyrkiel tablicowy z przyssawkami 3. Decymetr sześcienny - model drewniany, pudełko drewniane 4 3. Bryły do mierzenia objętości - do demonstracji, plastykowe Modele brył geometrycznych - 10 rodzajów, można wypełniać materiałem sypkim Bryły, figury płaskie, jednostki miar i wag 3 plansze - 70x100 cm, foliowane 3 3 Grupa 10. Pomoce dydaktyczne sprzęt audiowizualny Lp. Nazwa Ilość Odtwarzacz płyt CD system fonii stereo, głośniki, moc 1W, zasilanie bateria/sieć, szybkie odtwarzanie przód/tył, odtwarzane płyty CD, CDR, CDRW, MP3-CD Projektor filmowy z ekranem menu ekranowe OSD w języku polskim, rozdzielczość optyczna min. 104x768, jasność min ANSI Lumens, żywotność lampy min h, głośność max. 35 db, gwarancja co najmniej 36 miesięcy, ekran ścienny rozwijany min. 160x140 cm Telewizor 47 cali rozdzielczość 190x1080, kontrast dynamiczny 60000:1, czas reakcji 4 ms, nagłośnienie stereo, kąt patrzenia 178, złącze HDMI x, cydrowy obraz i dźwięk, USB Rodzaj odtwarzanych płyt: DVD-Video, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, Audio CD, CD-R, CD-RW, DivX, MP3, WMA, JPEG Odtwarzacz płyt DVD - rodzaj odtwarzanych płyt: DVD-Video, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, Audio CD, CD-R, CD-RW, DivX, MP3, WMA, JPEG, przetwornik C/A audio 19 khz/4 bit, system telewizyjny NTSC/PAL, Dekodery dźwięku: Dolby Digital, DTS, menu wyświetlane na ekranie (OSD), USB 5. Wskaźnik laserowy w kształcie długopisu 4 6. Projektor multimedialny menu ekranowe OSD w języku polskim, rozdzielczość optyczna min. 104x768, jasność min ANSI Lumens, żywotność lampy min h, głośność max. 35 db115x90 cm

11 7. Ekran naścienny rozwijany, min. 160x140 cm 1 Grupa 11. Pomoce dydaktyczne sprzęt komputerowy i oprogramowanie Lp. Nazwa Ilość Serwer MacMini oprogramowanie serwerowe dla komputerów klienckich imac OS X Server 10.6 Unlimited Clients), procesor Core Duo,5 GHz lub mocniejszy, min. 4GB RAM, dwa dyski SATA min. 500 GB RAID 0, karta sieciowa Ethernet 10/100/1000, Port FireWire, gwarancja co najmniej 36 miesięcy Oprogramowanie graficzne system operacyjny Mac OS X 10.5, licencja edukacyjna na 5 stanowisk Komputer dwurdzeniowy procesor min,5 GHz, RAM GB, dysk SATA min. 50 GB, DVD-RW, Windows 7 Home, klawiatura, mysz, monitor LCD rozdzielczość min x 100, gwarancja co najmniej 36 miesięcy Komputer - procesor dwurdzeniowy CORE- duo, Ghz, karta graficzna 104 RAM, karta dźwiękowa Creative 7.1, gwarancja co najmniej 36 miesięcy Tablica interaktywna przekątna min. 65 cali, sterownik dla Windows XP/VISTA/7 oraz MAC OS X, rozdzielczość min 4096x4096 Laptop procesor dwurdzeniowy min,0 GHz, min. GB RAM, dysk min. 30 GB, ekran min. 15 cali, rozdzielczość min x 768, gwarancja co najmniej 36 miesięcy Grupa 1. Pomoce dydaktyczne pozostałe wyposażenie Lp. Nazwa Ilość 1. Magnesy do tablic średnica min. cm, min 8 szt./opakowanie Tablica w pięciolinię do pisania suchościeralnym pisakiem, min 150x110 cm Wieszak do map stojący, stabilna podstawa, belka zaczepowa z haczykami do zawieszenia map i klamrą dociskową do prezentacji plansz, rysunków, zdjęć itp., płynna regulacja wysokości od min. 148 cm do max 40 cm 1 5 V. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 11

12 VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7. VII. OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w obcych walutach. IX. AUKCJA ELEKTRONICZNA Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. X. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I GWARANCJA 1. Realizacja zamówienia nie dłużej niż 14 dni od dnia zawarcia umowy.. Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji minimum 1 miesięcy od dnia dostawy, chyba że w opisie zamówienia część IV określony jest inny. XI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 4 ustawy, ) spełniają wymagania określone w art. ust. 1 ustawy. Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymagań poprzez szczegółową analizę dokumentów złożonych przez wykonawców. Każdy z wykonawców składających ofertę wspólną musi spełniać powyższe warunki. XII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY Każdy wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnie z art. ust. 1 ustawy, tj. oświadczenia, że spełnia warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, ) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 1

13 Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Od wykonawcy przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane jest, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 4 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawienie wymienionych niżej dokumentów: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. ) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 4 ust. 1 pkt ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, ) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Ponadto wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty: 1) formularz oferty - wzór oferty stanowią załączniki Nr do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ) odpowiednie pełnomocnictwa w sytuacjach określonych w części XVI pkt 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w przypadku składania ofert wspólnych, 3) oświadczenie o równoważności produktów wraz z opisem w przypadku składania ofert równoważnych. XIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach: 1) poniedziałek , ) wtorek piątek Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, przy przekazywaniu następujących dokumentów: 1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ) modyfikacje treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 13

14 3) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty, 4) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, 5) wniosek wykonawcy oraz informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych, 6) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy, 7) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy, 8) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, 9) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie omyłek, o których mowa w pkt 8, 10) wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy, 11) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 1) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, 13) informacja i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku, z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. 6. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres. 7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 8. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest: Swietłana Sochaj Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. 9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej 11. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten 14

15 sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej 1. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 13. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.. Oferta powinna być sporządzona z wykorzystaniem formularzy stanowiących załączniki Nr 1.1 Nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Wykonawcy sporządzają ofertę zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez wykonawcę bądź osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentacji wykonawcy. Zaleca się, aby nie podpisane strony oferty były parafowane. 6. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby niewymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 7. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem za zgodność ). Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby. 15

16 8. Jeżeli któryś z dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 11. Zaleca się, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia. 1. Zaleca się umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że: 1) koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana następująco: Gmina Gryfino ul. 1 Maja Gryfino Oferta - udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawę środków dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza nie otwierać przed dniem 1 września 010 r. godz ) koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy tak, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie składania ofert. 13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert nieoznaczonych wyraźnie i niezaadersowanych zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 14. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. 15. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 1, a wewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona słowem ZMIANA lub WYCOFANIE. 16. W przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres, rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów - wykonawca winien dokumenty te złożyć. 17. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu do składania ofert. 18. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 16

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 203. Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczenie ogłoszenia: tak. Ogłoszenie dotyczy: zakup sprzętu komputerowego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczenie ogłoszenia: tak. Ogłoszenie dotyczy: zakup sprzętu komputerowego. BARLINEK:Zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 im.kpt.hm. Andrzeja Romockiego Morro ul. Szosowa 2 w Barlinku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU zakup sprzętu komputerowego Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Gmina Tarnów UL. Krakowska 19 33-100 Tarnów tel. (14) 688 01 01, (14) 6880110, fax. (14) 6880130 e-mail: urzad@gmina.tarnow.pl S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Dostawę upominków z odpowiednim oznakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta

Dostawę upominków z odpowiednim oznakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch zestawów echosondy hydrograficznej

Dostawa dwóch zestawów echosondy hydrograficznej C zzęęśśćć II SS IIWZ Z nn aa kk ss pp rr aaw yy :: NZ /NZK/ -- 33 77 00 -- 88 77 / 22 00 11 22 /RW/ R ee gg i oo nn aa l nn yy Z aa rr zząą dd G oo ss pp oo dd aa rr kk i W oo dd nn ee jj w G dd aańń

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ 1 Numer sprawy: MW.JRP-3202/3/2012 ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URE BDG 260/02/2014 Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: Dostawa tablic interaktywnych i komputerów w ramach projektu pn.: Budowa i modernizacja

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo