Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu okulistycznego oraz materiałów zużywalnych do fakoemulsyfikatora.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu okulistycznego oraz materiałów zużywalnych do fakoemulsyfikatora."

Transkrypt

1 WSZ. DAT.2511/ 161 / 5 /2015 Data: r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu okulistycznego oraz materiałów zużywalnych do fakoemulsyfikatora. Odpowiedzi na pytania 1. Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści hialuronian o lepkości 1mln mpa/s, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody podtrzymuje zapis SIWZ 2. Pakiet 3 Czy Zamawiający dopuści roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,055% i pojemności ampułkostrzykawki 0,75ml? 3 Pakiet I. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycji 1 soczewkę wewnątrzgałkową o angulacji 5 stopni, pozostałe wymagania bez zmian? Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycji 1 soczewkę wewnątrzgałkową o angulacji 5 stopni, pozostałe wymagania bez zmian. 4. Pakiet I Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 2 ma na myśli zakres mocy oferowanej soczewki od +4,0 D do +30,0D co 0,5D? Odpowiadamy: Tak Zamawiający ma na myśli zakres mocy oferowanej soczewki od +4,0 D do +30,0D co 0,5D. 5. Pakiet I Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 1 pozycji 4 do odrębnego pakietu? Odpowiadamy: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu I pozycji nr 4 i utworzy oddzielny pakiet I A 6.Pakiet I Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie I w pozycji 1 soczewkę wewnątrzgałkową asferyczną, nieheparynizowaną, o uwodnieniu < 1%, współczynniku refrakcji 1,51 i ukątowieniu części haptycznych 0 stopni? Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody podtrzymuje zapis SIWZ

2 7. Pakiet I Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie I w pozycji 2 soczewkę wewnątrzgałkową asferyczną, nieheparynizowaną, o zakresie mocy od -10.0D do +40.0D (w zakresie od +10.0D do +30.0D dostępną co 0.5D), współczynniku refrakcji 1,465 i ukątowieniu części haptycznych 9 stopni? 8. Pakiet I Uprzejmie prosimy o wydzielenie z Pakietu I pozycji 1 i 2 do oddzielnego pakietu celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert. 9. Pakiet II Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie II materiał wiskoelastyczny - hialuronianu sodu o stężeniu 1,4% uzyskiwany metodą biofermentacji w ampułkostrzykawce o pojemności 1 ml, o lepkości mpa s, masie cząsteczkowej powyżej 3,2-3,5 x 10 6 Da, osmolarności mosmol/l i właściwościach kohezyjnych? 10. Pakiet II Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie II materiał wiskoelastyczny - hialuronianu sodu o stężeniu 1,4% uzyskiwany metodą biofermentacji w ampułkostrzykawce o pojemności 1 ml, o lepkości mpa s, masie cząsteczkowej 3 mln Da (2,7 x 10 6 daltonów), osmolarności 299 mosmol/kg i właściwościach kohezyjnych? 11. Pakiet II Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie II materiał wiskoelastyczny - hialuronianu sodu o stężeniu 1,0% uzyskiwany metodą biofermentacji w ampułkostrzykawce o pojemności 1 ml, o lepkości mpa s, masie cząsteczkowej 2,8-3,2 mln Da, osmolarności mos/kg i właściwościach kohezyjnych? 12. Pakiet III Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie III 0,06% roztwór błękitu trypanu w ampułkostrzykawkach o pojemności 0,75ml pakowanych po 10 sztuk? 13. Pakiet III Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie III 0,06% roztwór błękitu trypanu w ampułkostrzykawkach o pojemności 1,0ml?

3 14. Pakiet III Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie III 0,06% roztwór błękitu trypanu we fiolkach o pojemności 1,0ml pakowanych po 10 sztuk? 15. dotyczy 3 ust. 3 Wzoru Umowy oraz rozdziału I pkt. 4 SIWZ Czy Zamawiający zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679) dopuści etykiety zawierające co najmniej nazwę producenta oraz produktu, sposób użycia, przeznaczenie, termin ważności, informacje o zagrożeniach, środki bezpieczeństwa oraz sposób przechowywania w języku angielskim? Odpowiadamy: : Zamawiający nie wyraża zgody- napisy muszą być w języku polskim podtrzymuje zapis SIWZ 16. Pakiet I Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie wymaganego minimalnego okresu ważności dostarczanych soczewek (pakiet I) do 12 miesięcy od daty dostarczenia? 17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności z 60 dni na 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury? Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni liczonych od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę 18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w 6 lit. a) Wzoru umowy do 0,1% wartości niedostarczonego towaru, za każdy dzień zwłoki? 19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w 6 lit. b) Wzoru umowy do 0,1% wartości towaru z wadami? 20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w 6 lit. c) Wzoru umowy do 5% wartości niezrealizowanej części umowy? 21. Pakiet III Czy w pakiecie nr III Zamawiający dopuści roztwór błękitu w fiolkach lub amp.-strz. o pojemności 1,0 ml. 22. Pakiet I Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr I poz. 1 i złożenie oferty na soczewkę wewnątrzgałkową, jednoczęściową, z przednią powierzchnią asferyczną,

4 materiał: akryl hydrofobowy jednorodny z filtrem pochłaniającym promieniowanie UV, stopień uwodnienia: poniżej 1% w całym przekroju soczewki, współczynnik refrakcji: 1,47, wartość aberracji powierzchni przedniej soczewki: - 0,27μm, angulacja 0, średnica optyczna: 6,0 mm, długość całkowita: 13 mm, stała Abbe: 55, zabezpieczenie przed PCO: ciągła 360º ostra krawędź wyprofilowana na całej części optycznej soczewki, 3 punkty podparcia, dioptraż: +5,0 D do +34,0 D co 0,5 D, iniektor jednorazowy do każdej soczewki? 23 Pakiet I Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr I poz. 2 i złożenie oferty na soczewkę wewnątrzgałkową, jednoczęściową, z przednią powierzchnią asferyczną, materiał: akryl hydrofobowy jednorodny z filtrem pochłaniającym promieniowanie UV, stopień uwodnienia: poniżej 1% w całym przekroju soczewki, współczynnik refrakcji: 1,47, wartość aberracji powierzchni przedniej soczewki: - 0,27μm, angulacja 0, średnica optyczna: 6,0 mm, długość całkowita: 13 mm, stała Abbe: 55, zabezpieczenie przed PCO: ciągła 360º ostra krawędź wyprofilowana na całej części optycznej soczewki, 3 punkty podparcia, dioptraż: +5,0 D do +34,0 D co 0,5 D, iniektor jednorazowy do każdej soczewki?

5 Załącznik nr 2 Pakiet I Lp. Przedmiot zamówienia j.m. Ilość Cena jednostkowa netto 1. Soczewka wewnątrzgałkowa jednoczęściowa : zwijalna, akrylowa, asferyczna, heparynizowana, uwodnienie poniżej 0,8 % angulacja 0º, wielkość optyczna 6,0 mm, długość całkowita 13-13,5 mm. zakres mocy +4 do 30 D co 0,5 D, współczynnik refrakcji 1,46 1,49, ukątowanie części haptycznych 5 6 stopni stała A niezmienna dla całego zakresu mocy, iniektor jednorazowy do każdej soczewki. Szt. 250 Wartość netto VAT % Wartość brutto Wytwórca Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG Producent Nr wpisu/zgł. do Rej./CE/ Deklaracja zgodności

6 2. Soczewka wewnątrzgałkowa jednoczęściowa : zwijalna, akrylowa, asferyczna, heparynizowana, uwodnienie 25%- 26%, wielkość optyczna 6,0 mm, długość całkowita 12,5-13,0 mm., zakres mocy od +4,0 D do + 3,0 d co 0,5 D, współczynnik refrakcji od 1,4 1,46, ukątowanie części haptycznych od 5-7 stopni, iniektor jednorazowy do każdej soczewki. 3. Soczewka wewnątrzgałkowa do fiskacji tęczówkowej, afakijna, dwuwypukła, wykonana z PMMA, średnica optyczna 5,0 mm, średnica całkowita 8,5 mm, stała A 115 zakres mocy +2,0 D do + 30 D co 1,0 D, w tym od 14,5 D do 24,5 D co 0,5 D. Szt. 500 Szt. 5 RAZEM

7 \ Czas dostawy.. dni. Całkowita wartość netto zamówienia rocznego w Pakiecie I wynosi...złotych słownie... Wartość brutto zamówienia rocznego w Pakiecie I wynosi... złotych słownie...

8 Załącznik nr 2 Pakiet I A Lp. Przedmiot zamówienia j.m. Ilość Cena jednostkowa netto 1. Soczewka wewnątrzgałkowa PMMA ( dostępność modeli ze względu na rodzaj zabiegu) sztywna, dioptraż-zakres od 0 do 35 D, częstotliwość co 0,5 dioptrii w zakresie wartości od +1 do + 25 D, po ECCE ( śr. optyczna 6,0-6,5 mm, dł. całkowita 13,0-13,5 mm)., do wszczepów wtórnych ( śr. optyczna 7-8 mm), do wszczepów przedniokomorowych ( śr. optyczna 6,0-6,5 mm dł. Całkowita mm) obecność filtra UV Szt. 10 Wartość netto VAT % Wartość brutto Wytwórca Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG Producent Nr wpisu/zgł. do Rej./CE/ Deklaracja zgodności

9 RAZEM Czas dostawy.. dni. Całkowita wartość netto zamówienia rocznego w Pakiecie I A wynosi...złotych słownie... Wartość brutto zamówienia rocznego w Pakiecie I A wynosi... złotych słownie...

Poznań, dn. 25.03.2013r EZ/350/22/2012/382. Wg rozdzielnika. stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów oraz kompresów gazowych.

Poznań, dn. 25.03.2013r EZ/350/22/2012/382. Wg rozdzielnika. stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów oraz kompresów gazowych. Poznań, dn. 25.03.2013r EZ/350/22/2012/382 Wg rozdzielnika Dot. przetargu nieograniczonego nr 350/22/2012 na zakup i dostawę staplerów liniowych, stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia: ul. Wrocławska 46, 57 100 Strzelin centrala: (071) 39 21 201 fax: (071) 39 20 369 e-mail: sekretariat@szpitalstrzelin.pl www.szpitalstrzelin.pl SZP V-T/Z/III/2015/o.2 Strzelin, 03.08.2015 Dotyczy: zapytań

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/019/69/2014 Rzeszów, 2014-03-14. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy wyrobów medycznych i innych jednorazowego użytku.

SzWNr2 ZP/250/019/69/2014 Rzeszów, 2014-03-14. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy wyrobów medycznych i innych jednorazowego użytku. SzWNr2 ZP/250/019/69/2014 Rzeszów, 2014-03-14. wg rozdzielnika Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy wyrobów medycznych i innych jednorazowego użytku. Zamawiający na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

NIP: 796-00-12-187 tel.: 048 361-52-85, 361-52-84. Centralny nr postępowania: 7/06 Znak sprawy: RSS/ZPiZ/P-109/./06 Radom, dnia 05.12.2006 r.

NIP: 796-00-12-187 tel.: 048 361-52-85, 361-52-84. Centralny nr postępowania: 7/06 Znak sprawy: RSS/ZPiZ/P-109/./06 Radom, dnia 05.12.2006 r. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187 tel.:

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk sygn. ZP/382-10/2015 Wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o., ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków Nasz znak: ZP.271-171.8/2015 Kraków, dnia 7.05.2015 r. Do uczestników

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krotoszyn, dnia 18.09.2014 r. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę urządzeń peryferyjnych do tomografu komputerowego dla SPZOZ w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 EIC ISO 27001:2005 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43 678 20 21, fax. 43 828 82 55 www. nzozpcz.pl. Odpowiedzi na pytania I

99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43 678 20 21, fax. 43 828 82 55 www. nzozpcz.pl. Odpowiedzi na pytania I Poddębice, dn. 16.02.2012 r. Odpowiedzi na pytania I Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ PCZ-ZP- /2012 Dotyczy: Dostawy materiałów opatrunkowych dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach. PCZ-ZP-PN-05/2012

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1. Pozycje 18. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek o wymiarach 6cm x 4m. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 1. Pozycje 18. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek o wymiarach 6cm x 4m. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 1. Pozycje 8. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów pakowanych a 40 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Pozycje 10,11. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/IN-915/2014 TZ/271/71/14 Warszawa, dnia 27.10.2014 Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: dotyczy Części Nr 3: Nazwa: odczynniki i dzierżawa analizatora do oznaczania DNA Chlamydia trachomatis metodą RT-PCR.

Pytanie 1: dotyczy Części Nr 3: Nazwa: odczynniki i dzierżawa analizatora do oznaczania DNA Chlamydia trachomatis metodą RT-PCR. Dotyczy postępowania: ZP-1/2013 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę testów i odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Toruń, 2013-05-27 SSM.DZP.200.90.2013 Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. W związku ze skierowanymi przez

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Bydgoszczy dnia 2015 r. pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków DZ- 271/ 3 / 2011 Kraków, dnia 05.01.2011 r. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia zainteresowane strony, iŝ wpłynęły pytania do postępowania nr 128/DZ/2010 na dostawę wyrobów

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Częstochowa, dn. 24.08.2012 r. Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa tef/fax. 34/367-37-53; 34/367-36-74 e-mail: szp@data.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawa przesuwnych regałów metalowych CPV 39131100-0

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawa przesuwnych regałów metalowych CPV 39131100-0 SIWZ Sygn. IR 014/13/08 Gdańsk, 13 sierpień 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dostawa przesuwnych regałów metalowych CPV 39131100-0 l. Zamawiający: Sąd Okręgowy w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymogu w zakresie sposobu regulacji. Dopuszcza oba rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymogu w zakresie sposobu regulacji. Dopuszcza oba rozwiązania. INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel. (0-42) 271-17-52 fax (0-42) 271-17-50 E-mail: urszula.paszko@iczmp.edu.pl Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/59/06/2014 Warszawa, 06.06.2014 r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/14SM/04/2014 na dostawy sprzętu medycznego Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd 1 00 301 Warszawa

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd 1 00 301 Warszawa 00-301 Warszawa ul. Nowy Zjazd 1 centrala: (22) 556 93 00 sekretariat: (22) 556 94 00 fax (22) 556 94 03 www.mcs-przychodnia.pl e-mail: sekretariat@mcs-przychodnia.pl S P E C Y F I K A C J A I S T O T

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koprzywnica ul. 11 Listopada 88 27-660 Koprzywnica http://www.koprzywnica.eu. Zapytanie ofertowe

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koprzywnica ul. 11 Listopada 88 27-660 Koprzywnica http://www.koprzywnica.eu. Zapytanie ofertowe ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koprzywnica ul. 11 Listopada 88 27-660 Koprzywnica http://www.koprzywnica.eu Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: GT/449/2015.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: GT/449/2015. Chorzów, dnia 28.07.2015 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: GT/449/2015. W związku z pytaniami Wykonawców do postępowania sektorowego prowadzonego w formie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16 32-500 Chrzanów Chrzanów, dn. 17.02.2014r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 207 000 euro) Podstawa prawna: ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Tychy, dn. 14.05.2013r. WSS/KG/ 744 /DOPiZP/JNJ/ 106 /13. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Tychy, dn. 14.05.2013r. WSS/KG/ 744 /DOPiZP/JNJ/ 106 /13. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia WSS/KG/ 744 /DOPiZP/JNJ/ 106 /13 Tychy, dn. 14.05.2013r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Poniatowa, 07.08.2015 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod

Bardziej szczegółowo

D/DL/LP/1262/2011 Strona 1 z 111

D/DL/LP/1262/2011 Strona 1 z 111 Strona 1 z 111 Strona 2 z 111 S P E C Y F I K AC J A I S T O T N Y C H W AR U N K Ó W Z AM Ó W I E N I A DOTYCZĄCA ZAKUPU SPRZĘTU TECHNOLOGICZNEGO (zamówienie wspólne liniowe Oddziałów PGE Górnictwo i

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg

Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29, 74-200 Pyrzyce tel. / fax 091 570 04 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość

Bardziej szczegółowo

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/27-07/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawa tabletów z mikrokomputerem i akcesoriami,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Ul. ŻEROMSKIEGO 5 25-369 KIELCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Ul. ŻEROMSKIEGO 5 25-369 KIELCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Ul. ŻEROMSKIEGO 5 25-369 KIELCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu laboratoryjnego i preparatów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo