B&M OPTIK WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B&M OPTIK http://www.bmo.pl WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE"

Transkrypt

1 Strona z B&M OPTIK WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE. Cięcie szkła Pracownik pobiera w magazynie surowców materiał w postaci bloków szklanych lub tafli, z archiwum pobiera dokumentację produkcyjną danego wyrobu. Do obowiązków pracownika naleŝy: - odcięcie powierzchni przedniej słupka w celu otrzymania płaszczyzny równoległej do tarczy piły, - ustawienie zgodnie z technologią grubości odcinanej płytki, - odebranie odciętego elementu, pomiar jego grubości i odłoŝenie do zasobnika - zmiana pił diamentowych, ich centrowanie, uzupełnianie chłodziwa oraz czyszczenie obrabiarki Przy cięciu ręcznym tafli szkła, pracownik jest zobowiązany: - usunąć ze stanowiska odpryski, powstałe przy cięciu poprzedniej tafli - ustawić wymagany wymiar ciętego elementu - wymieniać zuŝyte rolki w przyrządzie do cięcia Po zakończeniu cięcia pracownik zdaje do Magazynu Surowców nie zuŝyty materiał oraz skrawki a zasobnik z odciętymi elementami wraz z dokumentacją przekazuje Kierownikowi Produkcji lub osobie wskazanej przez kierownika. Operacja cięcia szkła obejmuje: a) - cięcie szkła z bloku, b) - cięcie szkła z tafli, 3.. Cięcie szkła z bloku. Narzędzia piła diamentowa. Tolerancja wymiarów kątowych - ±.5 Stanowisko PS Sprawdzian suwmiarka, śruba mikrometryczna. Tolerancja wymiarów grubości Grubość w mm Tolerancja w mm do 0 ± 0, PowyŜej 0 ± 0,3 Tabela Największa głębokość cięcia przy cięciu bloku z jednej strony wynosi 60 mm. Szerokość rzazu wynosi mm dla piły o średnicy φ50 oraz 3 mm dla piły o średnicy φ Cięcie szkła z tafli. Wybór sposobu przecinania rolką lub piłą zaleŝy od grubości tafli. MoŜna przyjąć, Ŝe taflę szklaną grubą do 0 mm tniemy ręcznie, powyŝej piłą. Dokładny podział z uwzględnieniem wielkości elementu ciętego oraz jego grubości podano w tabeli 5 i tabeli Obliczanie naddatków 4.. Naddatki dla elementów okrągłych (soczewek, płytek, filtrów) W celu obliczenia wymiarów płytki szklanej do wykonania elementu, naleŝy do wymiarów maksymalnych wraz z górną odchyłką dodać następujące naddatki. do grubości płytki A Na szlifowanie dokładne i polerowanie G B Na szlifowanie zgrubne G C Na wyrównanie po pile G3 Do szerokości płytki D Na centrowanie D E Na zaokrąglanie D

2 Strona z a) Naddatek na szlifowanie dokładne i polerowanie G Tolerancja grubości soczewek wypolerowanych Naddatek na obróbkę obu stron ± 0,5 0,7 0, ± 0, 0,4 0, ± 0, 0,3 0, ± 0,05 0,5 0, Tabela UWAGA: naddatki dodaje się do wymiarów nominalnych. b. Naddatki do grubości soczewek szlifowanych zgrubnie z płytek płaskich G Tolerancja soczewki Promień Średnica < 0 > 0 R < 00 0, 0,3-0, R > 00 0,5 0,3 R < 00 0, 0, -0, R > 00 0,5 0, Tabela 3 JeŜeli proces technologiczny przewiduje frezowanie sfery, zamiast dodatków z tabelki naleŝy stosować naddatek 0, mm na kaŝdą z frezowanych stron. c. Naddatki na grubości na wyrównanie po pile G 3 NaleŜy przyjąć naddatek równy mm. d. Naddatek na centrowanie D Wzór na naddatek na centrowanie D = D + 8R t + D wzór gdzie : D średnica soczewki na gotowo t klinowatość soczewki po szlifowaniu wstępnym, którą zwykle przyjmuje się 0,3 mm R 0 Określamy ze wzoru: R 0 = R h 0 ± R ( R h ) ( R h ) R0 = stąd ( R h ) ± ( R h ) wzór + dla soczewek dwu wypukłych lub dwu wklęsłych - dla soczewek wypukło - wklęsłych R 0 =R -h dla soczewek płasko - wypukłych lub płasko wklęsłych R i R promienie soczewki h h i h strzałka odpowiednich promieni dla średnicy D. W przypadku, gdy wyliczona wartość D będzie mniejsza niŝ wartość w tabelce, naleŝy przyjąć wartość z tabelki. średnic soczewki > 00, Naddatek {mm} 0,6 0,8,0,,4,6,0,5 3,0 Tabela 4 e. Naddatki na zaokrąglanie elementów ciętych piłą lub rolką D Grubość płytki przed frezowaniem <6,3 6, Średnica elementu przed centrowaniem 0- <, ,0, , >40

3 Strona 3 z Piła ± 0,3,6, , ,5,5 4, ,5 4 4,5 4,5 5 Rolka 4,0 6, ,5 4,5 4,5 5 5,5 ± 6, ,5 3,5 3,5 4,5 5 5,5 6 > 0 X 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 5 5 Tabela 5 Przykład obliczenia naddatku dla soczewki.. Soczewka dwuwypukła D = 30,8, R=49, R=69, G=6,6 ±0, Grubość płytki po cięciu piłą G= nomin, + G + G + G 3 G=6,6 + 0,3 + 0, +0,8 = 7,9 ± 0, Szerokość płytki A = D + D + D A=30,8 +,7 + 5,5 = 38. Soczewka dwuwklęsła D=30,8, R=49, R=69, G=3 ±0, Grubość płytki po cięciu piłą G= nomin, + G + G 3 +h +h G=3++,4+,7=8, Szerokość płytki A = D + D + D A=30,8 +,7 + 5,5 = Naddatki na obróbkę boków płytek kwadratowych lub prostopadłych Grubość Wymiar boku płytki na gotowo płytki rozcinanej < <, ,5 3, ,5 4,5 5,5-, ,5 3,5 3,5 3, ,5 4,5 4,5 5 5 Piła, ,5 3, ,5 4,5 4, ,5 5, , ,5 4, ,5 5, ,5 6,5 6, ,5 4,5 5 5,5 5,5 5, ,5 6, ,5 5,5 5, ,5 6, ,5 3,5 3,5 6 6,5 6, ,5 7,5 >, 3 3 3,5 3,5 3, ,5 4,5 4,5 5 5 Tabela 6 Dopuszczalna odchyłka w zaleŝności od długości boku. Wymiar Piła Rolka boku < > 50 < 00 > 00 Tolerancja ± 0,3 ± 0,5 ± 0,6 ± ± Normatyw czasu tj cięcia szkła piłami diamentowymi na stanowisku PS Normatyw zawarty w tabeli został obliczony na podstawie wzoru: Tabela 7 t w a b+ a q - czas jednostkowy cięcia t w = t n,gdzie a b - powierzchnia czołowa, przeciętnej wielokrotności Wzór 3 a q - współczynnik w zaleŝności od grubości elementu n - ilość sztuk w wielokrotności t - czas cięcia cm szkła Dla wycinania elementów optycznych z materiałów odpadowych - stosować mnoŝnik,3 Wymiary Grubość elementu w mm do: pojedynczego elementu Czas jednostkowy tj w godzinach 4 x 4 0,000 X X X X X X X 6 x 6 0,000 X X X X X X X 8 x 8 0,0004 0,0005 X X X X X X 0 x 0 0,0005 0,0007 X X X X X X x 0,0007 0,000 0,00 X X X X X 4 x 4 0,000 0,005 0,006 X X X X X

4 Strona 4 z x 6 0,003 0,006 0,008 0,00 X X X X 8 x 8 0,007 0,009 0,003 0,006 X X X X 0 x 0 0,00 0,004 0,007 0,003 0,0035 X X X x 0,004 0,008 0,003 0,0037 0,0040 X X X 4 x 4 0,009 0,0034 0,0037 0,004 0,0047 0,0050 X X 6 x 6 0,0033 0,0038 0,0044 0,0047 0,0055 0,0057 X X 8 x 8 0,0038 0,0044 0,0050 0,0055 0,0057 0,0064 0,0070 X 30 x 30 0,0044 0,0050 0,0055 0,006 0,0066 0,007 0,0077 X 3 x 3 0,0049 0,0054 0,006 0,0066 0,007 0,0078 0,0084 0, x 34 0,0056 0,006 0,0069 0,0075 0,008 0,0088 0,0093 0, x 36 0,0063 0,0069 0,0076 0,0083 0,0090 0,0096 0,000 0, x 38 0,0070 0,0077 0,0084 0,0090 0,0097 0,004 0,0 0,08 40 x 40 0,0077 0,0085 0,009 0,0099 0,007 0,04 0,0 0,09 4 x 4 0,0084 0,009 0,0099 0,007 0,05 0,03 0,030 0, x 44 0,009 0,0099 0,007 0,05 0,04 0,03 0,039 0, x 46 0,00 0,009 0,07 0,06 0,034 0,043 0,050 0, x 48 0,00 0,08 0,07 0,037 0,045 0,054 0,063 0,07 50 x 50 0,09 0,09 0,037 0,046 0,057 0,065 0,074 0,084 5 x 5 0,09 0,038 0,048 0,057 0,066 0,074 0,086 0, x 54 0,037 0,048 0,057 0,067 0,070 0,088 0,097 0, x 56 0,047 0,057 0,068 0,077 0,088 0,098 0,009 0,00 58 x 58 0,057 0,076 0,077 0,088 0,099 0,009 0,09 0,09 60 x 60 0,07 0,083 0,093 0,003 0,04 0,05 0,036 0,050 6 x 6 0,080 0,09 0,003 0,04 0,05 0,036 0,0348 0, x 64 0,093 0,007 0,06 0,09 0,034 0,05 0,064 0, x 66 0,004 0,05 0,06 0,039 0,05 0,064 0,075 0, x 68 0,07 0,030 0,043 0,056 0,067 0,080 0,090 0, x 70 0,03 0,044 0,057 0,070 0,084 0,0960 0,0308 0,03 7 x 7 0,045 0,058 0,064 0,084 0,098 0,03 0,034 0,0338 Wymiary Grubość elementu w mm do: pojedynczego elementu Czas jednostkowy tj w godzinach 74 x 74 0,053 0,070 0,085 0,098 0,03 0,036 0,0340 0, x 76 0,070 0,084 0,098 0,03 0,036 0,0340 0,0355 0, x 78 0,085 0,030 0,036 0,0330 0,0344 0,0356 0,0374 0, x 80 0,030 0,036 0,033 0,034 0,0360 0,0376 0,0388 0, x 8 0,034 0,0330 0,0344 0,0360 0,0376 0,039 0,0407 0,04 84 x 84 0,033 0,0345 0,036 0,0386 0,0393 0,0407 0,046 0, x 86 0,0345 0,036 0,0380 0,0395 0,04 0,048 0,0443 0, x 88 0,036 0,0380 0,0396 0,04 0,048 0,0443 0,0463 0, x 90 0,0380 0,036 0,045 0,048 0,0447 0,0463 0,048 0, x 9 0,0396 0,0403 0,048 0,0447 0,0463 0,048 0,0500 0, x 94 0,046 0,043 0,0450 0,0467 0,0485 0,0503 0,058 0, x 96 0,043 0,0447 0,0463 0,0488 0,0500 0,05 0,0537 0, x 98 0,0458 0,0469 0,0487 0,0504 0,056 0,0540 0,0560 0, x 00 0,0466 0,0487 0,0505 0,053 0,0545 0,0566 0,0580 0,060 0 x 0 0,0487 0,0505 0,053 0,0544 0,0560 0,0580 0,0595 0, x 04 0,0504 0,056 0,0544 0,0560 0,0580 0,0595 0,066 0, x 06 0,056 0,0544 0,0560 0,0580 0,0595 0,066 0,063 0, x 08 0,0544 0,056 0,0583 0,0603 0,065 0,0645 0,066 0, x 0 0,0566 0,0568 0,0607 0,065 0,0645 0,0666 0,0688 0, x 5 0,067 0,0640 0,0658 0,0677 0,0700 0,075 0,0740 0, x 0 0,0670 0,069 0,07 0,0750 0,076 0,0785 0,0805 0,088 5 x 5 0,075 0,0755 0,077 0,0795 0,080 0,0845 0,0865 0, x30 0,0785 0,085 0,0835 0,0860 0,0880 0,0905 0,0935 0, x 35 0,0850 0,0875 0,0900 0,095 0,0945 0,0975 0,000 0,00 40 x 40 0,090 0,0940 0,0965 0,0990 0,00 0,050 0,0070 0,00 45 x 45 0,0975 0,00 0,035 0,060 0,085 0,0 0,40 0,65 50 x 50 0,050 0,080 0,0 0,35 0,60 0,85 0,0 0,50 Tabela 8 4. Wygładzanie 5.. Wygładzanie ręczne Wygładzanie ma za zadanie wyrównanie powierzchni pociętego szkła oraz zmatowaniu

5 Strona 5 z powierzchni gładkich w przypadku cięcia szkła taflowego. SłuŜy bezpośrednio przygotowaniu płytek do klejenia w słupek lub na tarczy. Zmatowione powierzchni ułatwia klejenie, poniewaŝ płytki nie przesuwają się względem siebie. Wygładzanie powierzchni zmniejsza takŝe klinowatość klejonego słupka. Stanowisko pracy.. S500 - szlifierka do płaszczyzn.. FOD Frezarka RF-. Na stanowisku S 500 wykonuje się: a. szlifowanie płaszczyzn tych elementów, których partie produkcyjne są w takich ilościach, Ŝe nie opłaca się frezowania na stanowisku FOD. b. matowienie szkła z tafli c. dodatkowe wygładzanie płytek po stanowisku FOD Narzędzia: - proszek ścierny 40, 30 Wygładzanie ręczne strony płytki do naklejania na płyty naklejnicze. 30 Wygładzanie strony płytki po frezowaniu na stanowisku FOD Szlifowanie ręczne strony płytek naklejonych na płycie 50, 40, 30 nakleniczej 40 Matowienie szkła 5.. Rozcinanie Wybór sposobu rozcinania (rolką lub piłą) zaleŝy od grubości płytki i rodzaju szkła. MoŜna przyjąć, Ŝe do grubości 3 mm moŝna ciąć ręcznie a powyŝej piłą. Dokładny podział z uwzględnieniem wielkości ciętych elementów oraz ich grubości podano w tabeli 5 i tabeli Obrabianie słupków Obrabianie słupków na wymiar dokonuje się wtedy, gdy elementy optyczne mają inny kształt niŝ okrągły. Mechaniczne obrabianie słupków odbywa się na frezarkach RF. Ręcznie obrabianie słupków wykonuje się na stanowisku S500. Sklejone słupki szlifowane są na tarczy, do tego celu stosuje się proszki szlifierskie o odpowiedniej granulacji (00, 50, 40, 30, 400). Po obrobieniu na wymiar, gotowe słupki fazuje się zgodnie z wymaganiami lub załączonym rysunkiem. Po zakończonej obróbce i sprawdzeniu wymiarów (za pomocą suwmiarki, śruby mikrometrycznej i kątownika) słupki przekazuje się do rozklejenia 7. Fazowanie wstępne Wykonywane jest ze względów ochronnych i ma za zadanie zabezpieczenie obrobionych elementów optycznych przed szczerbieniem się podczas dalszej obróbki. 8. Fazowanie po frezowaniu Fazowanie soczewek wykonuje się w celu: usunięcia szczerb, powstałych w czasie obróbki wzmocnienia krawędzi i zabezpieczenia jej podczas montaŝu w celach konstrukcyjnych wykonuje się zgodnie z rysunkiem lub wymaganiami klienta Stanowiska : Stanowisko dobiera się w zaleŝności od wielkości średnicy fazowanego elementu. Wielkość fazy (maksymalna) po frezowaniu, zaleŝy od wielkości fazy na elemencie gotowym oraz

6 Strona 6 z od naddatku na szlifowanie drobne. A. Powierzchnia płaska F SW =(F K +,4 G )=F K *0,5 Gdzie F K - faze według rysunku konstrukcyjnego w górnej tolerancji G naddatek na szlifowanie drobne. B Powierzchnie sferyczne. Kąt pochylenia faz (ściśle tworzący stoŝek fazy) do osi elementu α przyjęto, iŝ faza na rysunku konstrukcyjnym jest prostopadła do dwusiecznej kąta utworzonego przez styczną do powierzchni sferycznej a tworzącą cylindra. F SH = F K G + sinα Dla α z poniŝszej tabeli Tolerancję fazy ustala się indywidualnie dla kaŝdego elementu w zaleŝności od tolerancji fazy na rysunku konstrukcyjnym. Narzędzia: Jako narzędzi uŝywa się szal szlifierskich. Promień czaszy oblicza się ze wzoru: D R f = ± Stosowane proszki przy fazowaniu F 30 dla wszystkich elementów Sprawdziany Lupa Brinella D/R Kontrola: wielkość fazy wielkość szczerb wg. Normy Promienie czasz do fazowania pow. wypukłe kąt α pow. wklęsłe 0,4 45 o 45 o 0,4 0,7 40 o 50 o 0,7,0 35 o 55 o,0,3 30 o 60 o,3,5 5 o 65 o,5,75-70 o, o D R + dla pow. wypukłych - dla pow. wklęsłych Tabela Gdzie: D średnica elementu fazowanego R promień elementu fazowanego

7 Strona 7 z Powierzchnie wypukłe. średnica soczewki Promień soczewki ,89 3,6 3,3 3,40 6 3,4 3,7 3,96 4,05 4,0 7 3,78 4,7 4,55 4,70 4,73 4,80 4,83 8 X 4,5 4,57 5,30 5,40 5,45 5,47 5,5 5,5 9 5,30 5,75 6,53 6,04 6,07 6,3 6,7 6,0 6,0 0 5,85 6,3 7,4 6,66 6,75 6,80 6,85 6,90 6,90 7,00 5 9,05 9,48 9,7 9,87 0,00 0,0 0,0 0,0 0,30 0,48 0,55,0,65,9 3,08 3,5 3,30 3,50 3,70 3,94 6 4,30 5,38 5,94 6,85 6,80 6,90 7,0 7,30 7,65 7,9 30 6,05 7,3 8,0 8,60 9,0 9, 9,48 9,88 0, 0,6 40,0 3, 3,8 4,5 4,8 5,3 5,8 6,60 7,4 50 6, 7,8 9 9,8 30,3 30,4 3,7 3,8 34,0 60 3,5 33,5 34,6 35,4 36,4 37, 39 40, tabela. Powierzchnie wklęsłe. średnica soczewki Promień soczewki ,07 3,76 3,68 6 6,70 5,5 4,6 4,48 4,4 7 8,90 6,4 5,43 5,6 5,8 5,4 5, 8 7,7 6,30 6,05 5,97 5,93 5,88 5,83 5,80 9 8,56 7,0 6,9 6,77 6,67 6,6 6,6 6,5 6,38 0 0,0 8,0 7,75 7,56 7,46 7,35 7,30 7,30 7,5 7,0 3,5 0,3 9,45 9,5 9,0 8,95 8,83 8,83 8,76 8,70 8,57 5 3,40,0,8,5,36,0,,03 0,87 0,70 0 0,0 6,70 6,7 5,88 5,50 5,8 5,5 4,9 4,60 4, ,9 4,60,40,30 0,4 0,3 0,0 9,70 9, 8, , 30,0 6,8 5,4 4,4 4,0 3,4 3,,, ,8 40,0 36,4 34,8 33,3 3,5 3,4 30,0 9, 50 57,3 50,0 46,4 44,3 40,7 40,7 38,5 37, ,4 60,0 56,6 53,6 50,8 47, 44,8 tabela 3 Tabela czasu tw w minutach szlifowania fazy jednej strony soczewki lub płytki proszkiem F 30 Lp. zakres fazowanych średnic szerokość fazy w mm czas w minutach , 0, 0,09 0,4 0,8 0, 0,4 0,4 0,3 0,3 0,6 0,0 0,4 0,9 3 0,6 0,6 0,3 0,0 0,4 0,9 0,35 4 0,8 0,0 0,6 0,5 0,9 0,35 0,4 5,0 0,5 0,0 0,30 0,38 0,4 0,49 6, 0,3 0,5 0,36 0,4 0,49 0,56 7,4 0,36 0,3 0,43 0,49 0,56 0,65 8,6 0,44 0,36 0,49 0,56 0,65 0,74 9,8 0,50 0,4 0,57 0,65 0,74 0,84 0,0 0,57 0,49 0,66 0,74 0,84 0,95, 0,65 0,55 0,75 0,84 0,95,05,4 0,74 0,7 0,85 0,94,05,5 3,6 0,84 0,7 0,95,04,5,9 4,8 0,95 0,80,06,4,9,48 5 3,0,03 0,86,4,5,48,55 6 3,, 0,95,,34,56,75

8 Strona 8 z Uwagi:. Dla faz wykonywanych drobniejszym proszkiem stosować przelicznik,4. Dla elementów o wysokości większej niŝ średnica stosować mnoŝnik,3 3. Dla elementów wykonywanych z kwarcu stosować mnoŝnik,4 tabela 4 9. Kontrola wyrobów W trakcie wykonywania czynności opisanych w instrukcji, pracownik musi mieć pewność, Ŝe wszystkie wyroby (czynności) wykonane są zgodne z Ŝądanymi wymaganiami. Wykonanie kaŝdej operacji, wyszczególnionej w karcie wyrobu F 05 pracownik potwierdza, składając datowany podpis. Wszelkie uwagi naleŝy umieszczać w rubryce Uwagi.

Projektowanie procesów technologicznych 311[20].Z1.05

Projektowanie procesów technologicznych 311[20].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Zych Projektowanie procesów technologicznych 311[20].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Paweł Krawczak Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów warsztatowych 315[01].O4.01

Wykonywanie pomiarów warsztatowych 315[01].O4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Kordowicz-Sot Wykonywanie pomiarów warsztatowych 315[01].O4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

Bardziej szczegółowo

file:///media/disk/politechnika%20pozna%c5%84ska... OBRÓBKA RĘCZNA Rozwiąż test!!!

file:///media/disk/politechnika%20pozna%c5%84ska... OBRÓBKA RĘCZNA Rozwiąż test!!! OBRÓBKA RĘCZNA Rozwiąż test!!! Ø Wprowadzenie obróbka ręczna Ø Cel i dokładność pomiarów warsztatowych Ø Narzędzia pomiarowe: Suwmiarka Mikrometr Głębokościomierz mikrometryczny Czujniki Średnicówka mikrometryczna

Bardziej szczegółowo

Piotr Skawiński. Technologia budowy maszyn

Piotr Skawiński. Technologia budowy maszyn Piotr Skawiński Technologia budowy maszyn Warszawa 2012 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno informatyczna" 02-524 Warszawa, ul. Narbutta

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie części maszyn w procesach obróbki skrawaniem 311[20].Z1.02

Wykonywanie części maszyn w procesach obróbki skrawaniem 311[20].Z1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janusz Górny Wykonywanie części maszyn w procesach obróbki skrawaniem 311[20].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy,

Bardziej szczegółowo

SUNLITE. Spis treści. I. Struktura i wymiary produktu SUNLITE 2 II. Odporność na działanie środków chemicznych. Właściwe szczeliwa i kleje.

SUNLITE. Spis treści. I. Struktura i wymiary produktu SUNLITE 2 II. Odporność na działanie środków chemicznych. Właściwe szczeliwa i kleje. Wielowarstwowe płyty poliwęglanowe do szklenia, wykonywania pokryć dachowych i okładzin Instalacja SUNLITE Spis treści I. Struktura i wymiary produktu SUNLITE 2 II. Odporność na działanie środków chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Proces technologiczny wytwarzania płytki ramiennej przyśrodkowej dalszej lewej

Proces technologiczny wytwarzania płytki ramiennej przyśrodkowej dalszej lewej Tytuł artykułu: Proces technologiczny wytwarzania płytki ramiennej przyśrodkowej dalszej lewej Autor: Niedoskonali Białystok 2015 Spis treści CZĘŚĆ I - TEORETYCZNA... 3 1. Definicja i opis procesu technologicznego...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BOGDAN TOŁKACZ USŁUGI PROJEKTOWE ul. Wiosny Ludów 55/7 71-471 Szczecin tel. (091) 4540-779 PRZEBUDOWA RUROCIĄGU NA CIEKU MELIORACYJNYM GRZYBNICA ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KOCHANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA METALOZNAWSTWO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. pod redakcją JOANNY HUCIŃSKIEJ

PRACA ZBIOROWA METALOZNAWSTWO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. pod redakcją JOANNY HUCIŃSKIEJ P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A PRACA ZBIOROWA METALOZNAWSTWO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH pod redakcją JOANNY HUCIŃSKIEJ Skrypt jest przeznaczony dla studentów Wydziałów Mechanicznego, Oceanotechniki

Bardziej szczegółowo

http://www.koweziu.edu.pl/pp_drukuj.php?nr_zawodu=325302

http://www.koweziu.edu.pl/pp_drukuj.php?nr_zawodu=325302 Strona 1 z 6 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik optyk 325302 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Wiedza ogólna o pomiarach w budowie maszyn

ROZDZIAŁ I Wiedza ogólna o pomiarach w budowie maszyn ROZDZIAŁ I Wiedza ogólna o pomiarach w budowie maszyn 1. Metrologia informacje podstawowe Zagadnienia dotyczące metrologii określa norma PN-71/N-02050 Metrologia. Nazwy i określenia. Przedmiotem metrologii

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie otworów okrągłych 722[02].Z1.03

Wykonywanie otworów okrągłych 722[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Marceli Konfederak Wykonywanie otworów okrągłych 722[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Artur Kowalski. Moduł. Badanie konstrukcji mechanicznych 311410.M2. Jednostka modułowa. Wykorzystanie dokumentacji technicznej 311410.M2.

Artur Kowalski. Moduł. Badanie konstrukcji mechanicznych 311410.M2. Jednostka modułowa. Wykorzystanie dokumentacji technicznej 311410.M2. Artur Kowalski Moduł Badanie konstrukcji mechanicznych 311410.M2 Jednostka modułowa Wykorzystanie dokumentacji technicznej 311410.M2.J2 Poradnik dla ucznia Konsultacja: mgr Radosław Niemczewski 2 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Obróbka p³yt FERMACELL przy zabudowie wnêtrz w programie suchej zabudowy. Materia³y dla projektantów

Obróbka p³yt FERMACELL przy zabudowie wnêtrz w programie suchej zabudowy. Materia³y dla projektantów Obróbka p³yt FERMACELL przy zabudowie wnêtrz w programie suchej zabudowy Materia³y dla projektantów 2 Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wprowadzenie 2.1 FERMACELL Zalety na pierwszy rzut oka...3 2.2 Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 1 BADANIA TENSOMETRÓW OPOROWYCH. (opracował Eligiusz Pawłowski)

ĆWICZENIE NR 1 BADANIA TENSOMETRÓW OPOROWYCH. (opracował Eligiusz Pawłowski) ĆWICZENIE NR 1 BADANIA TENSOMETRÓW OPOROWYCH (opracował Eligiusz Pawłowski) Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie właściwości tensometrów oporowych, metod ich badania oraz podstawowych

Bardziej szczegółowo

1.1 TOLERANCJE WYMIAROWE. 1.1.0 DANE OGÓLNE.

1.1 TOLERANCJE WYMIAROWE. 1.1.0 DANE OGÓLNE. 1.1 TOLERANCJE WYMIAROWE. 1.1.0 DANE OGÓLNE. Tolerancje wymiarowe, podane niżej, dotyczą pomiarów kontrolnych zarówno robót wykonanych przez poszczególnych podwykonawców, jak i dokonanych w fazie oddania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GENERALNY PROJEKTANT: ARPRO PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. UL. KARTUSKA 278, 80-125 GDAŃSK, TEL./FAX: 58 322 11 21, FAX: 58 325 42 89 www.arpro.com.pl INWESTOR ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH W TCZEWIE,

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie połączeń i złączy ciesielskich 712[02].Z1.05

Wykonywanie połączeń i złączy ciesielskich 712[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Małgorzata Chojnacka Wykonywanie połączeń i złączy ciesielskich 712[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. INWESTYCJA: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIA KLATEK SCHODOWYCH DO AKTULANYCH PRZEPISÓW P.POś ADRES : 14-200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2a INWESTOR

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa TECHNOLOGIA MASZYN Wykład dr inż. A. Kampa Technologia - nauka o procesach wytwarzania lub przetwarzania, półwyrobów i wyrobów. - technologia maszyn, obejmuje metody kształtowania materiałów, połączone

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z FIZYKI

LABORATORIUM Z FIZYKI Projekt Plan rozwoj Politechniki Częstochowskiej współinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Nmer Projekt: POKL.04.0.0-00-59/08 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁINśYNIERII

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Do zakładu optycznego zgłosił się klient z receptą w celu wykonania (pomocy wzrokowej) okularów. Klient do zamówionych okularów wybrał soczewki mineralne i metalową oprawę. Opracuj

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1.2 Wymagania ogólne 1.3 Określenia podstawowe. Wentylacja pomieszczenia -

WSTĘP 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1.2 Wymagania ogólne 1.3 Określenia podstawowe. Wentylacja pomieszczenia - Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 4 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT MATERIAŁÓW... 6 5. WYKONANIE ROBÓT... 6 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 14 7. OBMIAR ROBÓT... 15 8. ODBIÓR ROBÓT... 16 9. Podstawa płatności...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA opracowana dla remontu ulicy Markowskiej na terenie w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Spis treści: I. OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (OST) str. 3 II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.11.03.07 PALE CFA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.11.03.07 PALE CFA STR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.11.03.07 PALE CFA pale wiercone w technologii ciśnieniowego betonowania ciągłego pale formowane świdrem ciągłym 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Strona 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 02-05 Izolacje termiczne i przeciwwodne dachów płaskich Budowa centrum kultury wraz z rozbudową i przebudową pływalni Delfin oraz

Bardziej szczegółowo

TECHNIK MECHANIK 311[04]/T, TU, SP/MEN/2007.02.13. PRAKTYKA ZAWODOWA i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

TECHNIK MECHANIK 311[04]/T, TU, SP/MEN/2007.02.13. PRAKTYKA ZAWODOWA i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE TECHNIK MECHANIK 311[04]/T, TU, SP/MEN/2007.02.13 PRAKTYKA ZAWODOWA i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKA ZAWODOWA Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: opisać

Bardziej szczegółowo

Ręczna obróbka drewna 712[02].Z1.03

Ręczna obróbka drewna 712[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Marta Bąk Ręczna obróbka drewna 712[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci: mgr inż. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

SZLIFOWANIE WIERCENIE PRAWIDŁOWA OBRÓBKA SHOWERART

SZLIFOWANIE WIERCENIE PRAWIDŁOWA OBRÓBKA SHOWERART Bärwolf Polska Sp. z o.o. ul. Pruszkowska 34 05-830 Nadarzyn Tel: +48 22 739 7222 Fax +48 22 739 8970 info@baerwolf.pl www.baerwolf.com CIĘCIE SZLIFOWANIE WIERCENIE PRAWIDŁOWA OBRÓBKA SHOWERART 26619 08.2013

Bardziej szczegółowo