B&M OPTIK WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B&M OPTIK http://www.bmo.pl WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE"

Transkrypt

1 Strona z B&M OPTIK WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE. Cięcie szkła Pracownik pobiera w magazynie surowców materiał w postaci bloków szklanych lub tafli, z archiwum pobiera dokumentację produkcyjną danego wyrobu. Do obowiązków pracownika naleŝy: - odcięcie powierzchni przedniej słupka w celu otrzymania płaszczyzny równoległej do tarczy piły, - ustawienie zgodnie z technologią grubości odcinanej płytki, - odebranie odciętego elementu, pomiar jego grubości i odłoŝenie do zasobnika - zmiana pił diamentowych, ich centrowanie, uzupełnianie chłodziwa oraz czyszczenie obrabiarki Przy cięciu ręcznym tafli szkła, pracownik jest zobowiązany: - usunąć ze stanowiska odpryski, powstałe przy cięciu poprzedniej tafli - ustawić wymagany wymiar ciętego elementu - wymieniać zuŝyte rolki w przyrządzie do cięcia Po zakończeniu cięcia pracownik zdaje do Magazynu Surowców nie zuŝyty materiał oraz skrawki a zasobnik z odciętymi elementami wraz z dokumentacją przekazuje Kierownikowi Produkcji lub osobie wskazanej przez kierownika. Operacja cięcia szkła obejmuje: a) - cięcie szkła z bloku, b) - cięcie szkła z tafli, 3.. Cięcie szkła z bloku. Narzędzia piła diamentowa. Tolerancja wymiarów kątowych - ±.5 Stanowisko PS Sprawdzian suwmiarka, śruba mikrometryczna. Tolerancja wymiarów grubości Grubość w mm Tolerancja w mm do 0 ± 0, PowyŜej 0 ± 0,3 Tabela Największa głębokość cięcia przy cięciu bloku z jednej strony wynosi 60 mm. Szerokość rzazu wynosi mm dla piły o średnicy φ50 oraz 3 mm dla piły o średnicy φ Cięcie szkła z tafli. Wybór sposobu przecinania rolką lub piłą zaleŝy od grubości tafli. MoŜna przyjąć, Ŝe taflę szklaną grubą do 0 mm tniemy ręcznie, powyŝej piłą. Dokładny podział z uwzględnieniem wielkości elementu ciętego oraz jego grubości podano w tabeli 5 i tabeli Obliczanie naddatków 4.. Naddatki dla elementów okrągłych (soczewek, płytek, filtrów) W celu obliczenia wymiarów płytki szklanej do wykonania elementu, naleŝy do wymiarów maksymalnych wraz z górną odchyłką dodać następujące naddatki. do grubości płytki A Na szlifowanie dokładne i polerowanie G B Na szlifowanie zgrubne G C Na wyrównanie po pile G3 Do szerokości płytki D Na centrowanie D E Na zaokrąglanie D

2 Strona z a) Naddatek na szlifowanie dokładne i polerowanie G Tolerancja grubości soczewek wypolerowanych Naddatek na obróbkę obu stron ± 0,5 0,7 0, ± 0, 0,4 0, ± 0, 0,3 0, ± 0,05 0,5 0, Tabela UWAGA: naddatki dodaje się do wymiarów nominalnych. b. Naddatki do grubości soczewek szlifowanych zgrubnie z płytek płaskich G Tolerancja soczewki Promień Średnica < 0 > 0 R < 00 0, 0,3-0, R > 00 0,5 0,3 R < 00 0, 0, -0, R > 00 0,5 0, Tabela 3 JeŜeli proces technologiczny przewiduje frezowanie sfery, zamiast dodatków z tabelki naleŝy stosować naddatek 0, mm na kaŝdą z frezowanych stron. c. Naddatki na grubości na wyrównanie po pile G 3 NaleŜy przyjąć naddatek równy mm. d. Naddatek na centrowanie D Wzór na naddatek na centrowanie D = D + 8R t + D wzór gdzie : D średnica soczewki na gotowo t klinowatość soczewki po szlifowaniu wstępnym, którą zwykle przyjmuje się 0,3 mm R 0 Określamy ze wzoru: R 0 = R h 0 ± R ( R h ) ( R h ) R0 = stąd ( R h ) ± ( R h ) wzór + dla soczewek dwu wypukłych lub dwu wklęsłych - dla soczewek wypukło - wklęsłych R 0 =R -h dla soczewek płasko - wypukłych lub płasko wklęsłych R i R promienie soczewki h h i h strzałka odpowiednich promieni dla średnicy D. W przypadku, gdy wyliczona wartość D będzie mniejsza niŝ wartość w tabelce, naleŝy przyjąć wartość z tabelki. średnic soczewki > 00, Naddatek {mm} 0,6 0,8,0,,4,6,0,5 3,0 Tabela 4 e. Naddatki na zaokrąglanie elementów ciętych piłą lub rolką D Grubość płytki przed frezowaniem <6,3 6, Średnica elementu przed centrowaniem 0- <, ,0, , >40

3 Strona 3 z Piła ± 0,3,6, , ,5,5 4, ,5 4 4,5 4,5 5 Rolka 4,0 6, ,5 4,5 4,5 5 5,5 ± 6, ,5 3,5 3,5 4,5 5 5,5 6 > 0 X 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 5 5 Tabela 5 Przykład obliczenia naddatku dla soczewki.. Soczewka dwuwypukła D = 30,8, R=49, R=69, G=6,6 ±0, Grubość płytki po cięciu piłą G= nomin, + G + G + G 3 G=6,6 + 0,3 + 0, +0,8 = 7,9 ± 0, Szerokość płytki A = D + D + D A=30,8 +,7 + 5,5 = 38. Soczewka dwuwklęsła D=30,8, R=49, R=69, G=3 ±0, Grubość płytki po cięciu piłą G= nomin, + G + G 3 +h +h G=3++,4+,7=8, Szerokość płytki A = D + D + D A=30,8 +,7 + 5,5 = Naddatki na obróbkę boków płytek kwadratowych lub prostopadłych Grubość Wymiar boku płytki na gotowo płytki rozcinanej < <, ,5 3, ,5 4,5 5,5-, ,5 3,5 3,5 3, ,5 4,5 4,5 5 5 Piła, ,5 3, ,5 4,5 4, ,5 5, , ,5 4, ,5 5, ,5 6,5 6, ,5 4,5 5 5,5 5,5 5, ,5 6, ,5 5,5 5, ,5 6, ,5 3,5 3,5 6 6,5 6, ,5 7,5 >, 3 3 3,5 3,5 3, ,5 4,5 4,5 5 5 Tabela 6 Dopuszczalna odchyłka w zaleŝności od długości boku. Wymiar Piła Rolka boku < > 50 < 00 > 00 Tolerancja ± 0,3 ± 0,5 ± 0,6 ± ± Normatyw czasu tj cięcia szkła piłami diamentowymi na stanowisku PS Normatyw zawarty w tabeli został obliczony na podstawie wzoru: Tabela 7 t w a b+ a q - czas jednostkowy cięcia t w = t n,gdzie a b - powierzchnia czołowa, przeciętnej wielokrotności Wzór 3 a q - współczynnik w zaleŝności od grubości elementu n - ilość sztuk w wielokrotności t - czas cięcia cm szkła Dla wycinania elementów optycznych z materiałów odpadowych - stosować mnoŝnik,3 Wymiary Grubość elementu w mm do: pojedynczego elementu Czas jednostkowy tj w godzinach 4 x 4 0,000 X X X X X X X 6 x 6 0,000 X X X X X X X 8 x 8 0,0004 0,0005 X X X X X X 0 x 0 0,0005 0,0007 X X X X X X x 0,0007 0,000 0,00 X X X X X 4 x 4 0,000 0,005 0,006 X X X X X

4 Strona 4 z x 6 0,003 0,006 0,008 0,00 X X X X 8 x 8 0,007 0,009 0,003 0,006 X X X X 0 x 0 0,00 0,004 0,007 0,003 0,0035 X X X x 0,004 0,008 0,003 0,0037 0,0040 X X X 4 x 4 0,009 0,0034 0,0037 0,004 0,0047 0,0050 X X 6 x 6 0,0033 0,0038 0,0044 0,0047 0,0055 0,0057 X X 8 x 8 0,0038 0,0044 0,0050 0,0055 0,0057 0,0064 0,0070 X 30 x 30 0,0044 0,0050 0,0055 0,006 0,0066 0,007 0,0077 X 3 x 3 0,0049 0,0054 0,006 0,0066 0,007 0,0078 0,0084 0, x 34 0,0056 0,006 0,0069 0,0075 0,008 0,0088 0,0093 0, x 36 0,0063 0,0069 0,0076 0,0083 0,0090 0,0096 0,000 0, x 38 0,0070 0,0077 0,0084 0,0090 0,0097 0,004 0,0 0,08 40 x 40 0,0077 0,0085 0,009 0,0099 0,007 0,04 0,0 0,09 4 x 4 0,0084 0,009 0,0099 0,007 0,05 0,03 0,030 0, x 44 0,009 0,0099 0,007 0,05 0,04 0,03 0,039 0, x 46 0,00 0,009 0,07 0,06 0,034 0,043 0,050 0, x 48 0,00 0,08 0,07 0,037 0,045 0,054 0,063 0,07 50 x 50 0,09 0,09 0,037 0,046 0,057 0,065 0,074 0,084 5 x 5 0,09 0,038 0,048 0,057 0,066 0,074 0,086 0, x 54 0,037 0,048 0,057 0,067 0,070 0,088 0,097 0, x 56 0,047 0,057 0,068 0,077 0,088 0,098 0,009 0,00 58 x 58 0,057 0,076 0,077 0,088 0,099 0,009 0,09 0,09 60 x 60 0,07 0,083 0,093 0,003 0,04 0,05 0,036 0,050 6 x 6 0,080 0,09 0,003 0,04 0,05 0,036 0,0348 0, x 64 0,093 0,007 0,06 0,09 0,034 0,05 0,064 0, x 66 0,004 0,05 0,06 0,039 0,05 0,064 0,075 0, x 68 0,07 0,030 0,043 0,056 0,067 0,080 0,090 0, x 70 0,03 0,044 0,057 0,070 0,084 0,0960 0,0308 0,03 7 x 7 0,045 0,058 0,064 0,084 0,098 0,03 0,034 0,0338 Wymiary Grubość elementu w mm do: pojedynczego elementu Czas jednostkowy tj w godzinach 74 x 74 0,053 0,070 0,085 0,098 0,03 0,036 0,0340 0, x 76 0,070 0,084 0,098 0,03 0,036 0,0340 0,0355 0, x 78 0,085 0,030 0,036 0,0330 0,0344 0,0356 0,0374 0, x 80 0,030 0,036 0,033 0,034 0,0360 0,0376 0,0388 0, x 8 0,034 0,0330 0,0344 0,0360 0,0376 0,039 0,0407 0,04 84 x 84 0,033 0,0345 0,036 0,0386 0,0393 0,0407 0,046 0, x 86 0,0345 0,036 0,0380 0,0395 0,04 0,048 0,0443 0, x 88 0,036 0,0380 0,0396 0,04 0,048 0,0443 0,0463 0, x 90 0,0380 0,036 0,045 0,048 0,0447 0,0463 0,048 0, x 9 0,0396 0,0403 0,048 0,0447 0,0463 0,048 0,0500 0, x 94 0,046 0,043 0,0450 0,0467 0,0485 0,0503 0,058 0, x 96 0,043 0,0447 0,0463 0,0488 0,0500 0,05 0,0537 0, x 98 0,0458 0,0469 0,0487 0,0504 0,056 0,0540 0,0560 0, x 00 0,0466 0,0487 0,0505 0,053 0,0545 0,0566 0,0580 0,060 0 x 0 0,0487 0,0505 0,053 0,0544 0,0560 0,0580 0,0595 0, x 04 0,0504 0,056 0,0544 0,0560 0,0580 0,0595 0,066 0, x 06 0,056 0,0544 0,0560 0,0580 0,0595 0,066 0,063 0, x 08 0,0544 0,056 0,0583 0,0603 0,065 0,0645 0,066 0, x 0 0,0566 0,0568 0,0607 0,065 0,0645 0,0666 0,0688 0, x 5 0,067 0,0640 0,0658 0,0677 0,0700 0,075 0,0740 0, x 0 0,0670 0,069 0,07 0,0750 0,076 0,0785 0,0805 0,088 5 x 5 0,075 0,0755 0,077 0,0795 0,080 0,0845 0,0865 0, x30 0,0785 0,085 0,0835 0,0860 0,0880 0,0905 0,0935 0, x 35 0,0850 0,0875 0,0900 0,095 0,0945 0,0975 0,000 0,00 40 x 40 0,090 0,0940 0,0965 0,0990 0,00 0,050 0,0070 0,00 45 x 45 0,0975 0,00 0,035 0,060 0,085 0,0 0,40 0,65 50 x 50 0,050 0,080 0,0 0,35 0,60 0,85 0,0 0,50 Tabela 8 4. Wygładzanie 5.. Wygładzanie ręczne Wygładzanie ma za zadanie wyrównanie powierzchni pociętego szkła oraz zmatowaniu

5 Strona 5 z powierzchni gładkich w przypadku cięcia szkła taflowego. SłuŜy bezpośrednio przygotowaniu płytek do klejenia w słupek lub na tarczy. Zmatowione powierzchni ułatwia klejenie, poniewaŝ płytki nie przesuwają się względem siebie. Wygładzanie powierzchni zmniejsza takŝe klinowatość klejonego słupka. Stanowisko pracy.. S500 - szlifierka do płaszczyzn.. FOD Frezarka RF-. Na stanowisku S 500 wykonuje się: a. szlifowanie płaszczyzn tych elementów, których partie produkcyjne są w takich ilościach, Ŝe nie opłaca się frezowania na stanowisku FOD. b. matowienie szkła z tafli c. dodatkowe wygładzanie płytek po stanowisku FOD Narzędzia: - proszek ścierny 40, 30 Wygładzanie ręczne strony płytki do naklejania na płyty naklejnicze. 30 Wygładzanie strony płytki po frezowaniu na stanowisku FOD Szlifowanie ręczne strony płytek naklejonych na płycie 50, 40, 30 nakleniczej 40 Matowienie szkła 5.. Rozcinanie Wybór sposobu rozcinania (rolką lub piłą) zaleŝy od grubości płytki i rodzaju szkła. MoŜna przyjąć, Ŝe do grubości 3 mm moŝna ciąć ręcznie a powyŝej piłą. Dokładny podział z uwzględnieniem wielkości ciętych elementów oraz ich grubości podano w tabeli 5 i tabeli Obrabianie słupków Obrabianie słupków na wymiar dokonuje się wtedy, gdy elementy optyczne mają inny kształt niŝ okrągły. Mechaniczne obrabianie słupków odbywa się na frezarkach RF. Ręcznie obrabianie słupków wykonuje się na stanowisku S500. Sklejone słupki szlifowane są na tarczy, do tego celu stosuje się proszki szlifierskie o odpowiedniej granulacji (00, 50, 40, 30, 400). Po obrobieniu na wymiar, gotowe słupki fazuje się zgodnie z wymaganiami lub załączonym rysunkiem. Po zakończonej obróbce i sprawdzeniu wymiarów (za pomocą suwmiarki, śruby mikrometrycznej i kątownika) słupki przekazuje się do rozklejenia 7. Fazowanie wstępne Wykonywane jest ze względów ochronnych i ma za zadanie zabezpieczenie obrobionych elementów optycznych przed szczerbieniem się podczas dalszej obróbki. 8. Fazowanie po frezowaniu Fazowanie soczewek wykonuje się w celu: usunięcia szczerb, powstałych w czasie obróbki wzmocnienia krawędzi i zabezpieczenia jej podczas montaŝu w celach konstrukcyjnych wykonuje się zgodnie z rysunkiem lub wymaganiami klienta Stanowiska : Stanowisko dobiera się w zaleŝności od wielkości średnicy fazowanego elementu. Wielkość fazy (maksymalna) po frezowaniu, zaleŝy od wielkości fazy na elemencie gotowym oraz

6 Strona 6 z od naddatku na szlifowanie drobne. A. Powierzchnia płaska F SW =(F K +,4 G )=F K *0,5 Gdzie F K - faze według rysunku konstrukcyjnego w górnej tolerancji G naddatek na szlifowanie drobne. B Powierzchnie sferyczne. Kąt pochylenia faz (ściśle tworzący stoŝek fazy) do osi elementu α przyjęto, iŝ faza na rysunku konstrukcyjnym jest prostopadła do dwusiecznej kąta utworzonego przez styczną do powierzchni sferycznej a tworzącą cylindra. F SH = F K G + sinα Dla α z poniŝszej tabeli Tolerancję fazy ustala się indywidualnie dla kaŝdego elementu w zaleŝności od tolerancji fazy na rysunku konstrukcyjnym. Narzędzia: Jako narzędzi uŝywa się szal szlifierskich. Promień czaszy oblicza się ze wzoru: D R f = ± Stosowane proszki przy fazowaniu F 30 dla wszystkich elementów Sprawdziany Lupa Brinella D/R Kontrola: wielkość fazy wielkość szczerb wg. Normy Promienie czasz do fazowania pow. wypukłe kąt α pow. wklęsłe 0,4 45 o 45 o 0,4 0,7 40 o 50 o 0,7,0 35 o 55 o,0,3 30 o 60 o,3,5 5 o 65 o,5,75-70 o, o D R + dla pow. wypukłych - dla pow. wklęsłych Tabela Gdzie: D średnica elementu fazowanego R promień elementu fazowanego

7 Strona 7 z Powierzchnie wypukłe. średnica soczewki Promień soczewki ,89 3,6 3,3 3,40 6 3,4 3,7 3,96 4,05 4,0 7 3,78 4,7 4,55 4,70 4,73 4,80 4,83 8 X 4,5 4,57 5,30 5,40 5,45 5,47 5,5 5,5 9 5,30 5,75 6,53 6,04 6,07 6,3 6,7 6,0 6,0 0 5,85 6,3 7,4 6,66 6,75 6,80 6,85 6,90 6,90 7,00 5 9,05 9,48 9,7 9,87 0,00 0,0 0,0 0,0 0,30 0,48 0,55,0,65,9 3,08 3,5 3,30 3,50 3,70 3,94 6 4,30 5,38 5,94 6,85 6,80 6,90 7,0 7,30 7,65 7,9 30 6,05 7,3 8,0 8,60 9,0 9, 9,48 9,88 0, 0,6 40,0 3, 3,8 4,5 4,8 5,3 5,8 6,60 7,4 50 6, 7,8 9 9,8 30,3 30,4 3,7 3,8 34,0 60 3,5 33,5 34,6 35,4 36,4 37, 39 40, tabela. Powierzchnie wklęsłe. średnica soczewki Promień soczewki ,07 3,76 3,68 6 6,70 5,5 4,6 4,48 4,4 7 8,90 6,4 5,43 5,6 5,8 5,4 5, 8 7,7 6,30 6,05 5,97 5,93 5,88 5,83 5,80 9 8,56 7,0 6,9 6,77 6,67 6,6 6,6 6,5 6,38 0 0,0 8,0 7,75 7,56 7,46 7,35 7,30 7,30 7,5 7,0 3,5 0,3 9,45 9,5 9,0 8,95 8,83 8,83 8,76 8,70 8,57 5 3,40,0,8,5,36,0,,03 0,87 0,70 0 0,0 6,70 6,7 5,88 5,50 5,8 5,5 4,9 4,60 4, ,9 4,60,40,30 0,4 0,3 0,0 9,70 9, 8, , 30,0 6,8 5,4 4,4 4,0 3,4 3,,, ,8 40,0 36,4 34,8 33,3 3,5 3,4 30,0 9, 50 57,3 50,0 46,4 44,3 40,7 40,7 38,5 37, ,4 60,0 56,6 53,6 50,8 47, 44,8 tabela 3 Tabela czasu tw w minutach szlifowania fazy jednej strony soczewki lub płytki proszkiem F 30 Lp. zakres fazowanych średnic szerokość fazy w mm czas w minutach , 0, 0,09 0,4 0,8 0, 0,4 0,4 0,3 0,3 0,6 0,0 0,4 0,9 3 0,6 0,6 0,3 0,0 0,4 0,9 0,35 4 0,8 0,0 0,6 0,5 0,9 0,35 0,4 5,0 0,5 0,0 0,30 0,38 0,4 0,49 6, 0,3 0,5 0,36 0,4 0,49 0,56 7,4 0,36 0,3 0,43 0,49 0,56 0,65 8,6 0,44 0,36 0,49 0,56 0,65 0,74 9,8 0,50 0,4 0,57 0,65 0,74 0,84 0,0 0,57 0,49 0,66 0,74 0,84 0,95, 0,65 0,55 0,75 0,84 0,95,05,4 0,74 0,7 0,85 0,94,05,5 3,6 0,84 0,7 0,95,04,5,9 4,8 0,95 0,80,06,4,9,48 5 3,0,03 0,86,4,5,48,55 6 3,, 0,95,,34,56,75

8 Strona 8 z Uwagi:. Dla faz wykonywanych drobniejszym proszkiem stosować przelicznik,4. Dla elementów o wysokości większej niŝ średnica stosować mnoŝnik,3 3. Dla elementów wykonywanych z kwarcu stosować mnoŝnik,4 tabela 4 9. Kontrola wyrobów W trakcie wykonywania czynności opisanych w instrukcji, pracownik musi mieć pewność, Ŝe wszystkie wyroby (czynności) wykonane są zgodne z Ŝądanymi wymaganiami. Wykonanie kaŝdej operacji, wyszczególnionej w karcie wyrobu F 05 pracownik potwierdza, składając datowany podpis. Wszelkie uwagi naleŝy umieszczać w rubryce Uwagi.

Technologia elementów optycznych

Technologia elementów optycznych Technologia elementów optycznych dr inż. Michał Józwik pokój 507a jozwik@mchtr.pw.edu.pl Część 1 Treść wykładu Specyfika wymagań i technologii elementów optycznych. Ogólna struktura procesów technologicznych.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji POMIARY KĄTÓW I STOŻKÓW

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji POMIARY KĄTÓW I STOŻKÓW POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji TEMAT: Ćwiczenie nr 4 POMIARY KĄTÓW I STOŻKÓW ZADANIA DO WYKONANIA:. zmierzyć 3 wskazane kąty zadanego przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW /01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim...technologie OPTYCZNE Nazwa w języku angielskim...optical TECHNOLOGIES Kierunek studiów (jeśli dotyczy):...optyka

Bardziej szczegółowo

TOLERANCJE WYMIAROWE SAPA

TOLERANCJE WYMIAROWE SAPA TOLERANCJE WYMIAROWE SAPA Tolerancje wymiarowe SAPA zapewniają powtarzalność wymiarów w normalnych warunkach produkcyjnych. Obowiązują one dla wymiarów, dla których nie poczyniono innych ustaleń w trakcie

Bardziej szczegółowo

NORMA ZAKŁADOWA. 2.2 Grubość szkła szlifowanego oraz jego wymiary

NORMA ZAKŁADOWA. 2.2 Grubość szkła szlifowanego oraz jego wymiary NORMA ZAKŁADOWA I. CEL: Niniejsza Norma Zakładowa Diversa Diversa Sp. z o.o. Sp.k. stworzona została w oparciu o Polskie Normy: PN-EN 572-2 Szkło float. PN-EN 12150-1 Szkło w budownictwie Norma Zakładowa

Bardziej szczegółowo

POMIARY KĄTÓW I STOŻKÓW

POMIARY KĄTÓW I STOŻKÓW WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Ćwiczenie nr 4 TEMAT: POMIARY KĄTÓW I STOŻKÓW ZADANIA DO WYKONANIA:. zmierzyć trzy wskazane kąty zadanego przedmiotu kątomierzem

Bardziej szczegółowo

35 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2

35 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2 Włodzimierz Wolczyński Załamanie światła 35 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2 ZAŁAMANIE ŚWIATŁA. SOCZEWKI sin sin Gdy v 1 > v 2, więc gdy n 2 >n 1, czyli gdy światło wchodzi do ośrodka gęstszego optycznie,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński

Bardziej szczegółowo

szkło klejone laminowane szkło klejone z użyciem folii na całej powierzchni.

szkło klejone laminowane szkło klejone z użyciem folii na całej powierzchni. SZKŁO LAMINOWANE dokument opracowany przez: w oparciu o Polskie Normy: PN-B-13083 Szkło budowlane bezpieczne PN-EN ISO 12543-5, 6 Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe PN-EN 572-2 Szkło float definicje

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie ogniskowej soczewki za pomocą ławy optycznej

Wyznaczanie ogniskowej soczewki za pomocą ławy optycznej POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA FIZYKOCHEMII I TECHNOLOGII POLIMERÓW LABORATORIUM Z FIZYKI Wyznaczanie ogniskowej soczewki za pomocą ławy optycznej Wstęp Jednym z najprostszych urządzeń optycznych

Bardziej szczegółowo

Dobór parametrów dla frezowania

Dobór parametrów dla frezowania Dobór parametrów dla frezowania Wytyczne dobru parametrów obróbkowych dla frezowania: Dobór narzędzia. W katalogu narzędzi naleŝy odszukać narzędzie, które z punktu widzenia technologii umoŝliwi zrealizowanie

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Rozwiązanie zadania obejmuje: - opracowanie propozycji rozwiązania konstrukcyjnego dla wpustu przenoszącego napęd z wału na koło zębate w zespole

Bardziej szczegółowo

Przyrząd słuŝy do wykonywania zasadniczych ćwiczeń uczniowskich z optyki geometrycznej.

Przyrząd słuŝy do wykonywania zasadniczych ćwiczeń uczniowskich z optyki geometrycznej. STOLIK OPTYCZNY V 7-19 Przyrząd słuŝy do wykonywania zasadniczych ćwiczeń uczniowskich z optyki geometrycznej. Na drewnianej podstawie (1) jest umieszczona mała Ŝaróweczka (2) 3,5 V, 0,2 A, którą moŝna

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BUDOWY MASZYN

INSTYTUT BUDOWY MASZYN 1 IBM INSTYTUT BUDOWY MASZYN LABORATORIUM (z przedmiotu) TECHNIKI WYTWARZANIA Wykrawanie i tłocznictwo Temat ćwiczenia: Kucie i wyciskanie 1. Cel i zakres ćwiczenia: - poznanie procesów wykrawania i tłoczenia;

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 5/2012 do CZĘŚCI IX MATERIAŁY I SPAWANIE 2008 GDAŃSK Zmiany Nr 5/2012 do Części IX Materiały i spawanie 2008, Przepisów klasyfikacji i budowy statków

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim...technologie OPTYCZNE Nazwa w języku angielskim...optical TECHNOLOGIES Kierunek studiów (jeśli dotyczy):...optyka

Bardziej szczegółowo

Pomiary otworów. Ismena Bobel

Pomiary otworów. Ismena Bobel Pomiary otworów Ismena Bobel 1.Pomiar średnicy otworu suwmiarką. Pomiar został wykonany metodą pomiarową bezpośrednią. Metoda pomiarowa bezpośrednia, w której wynik pomiaru otrzymuje się przez odczytanie

Bardziej szczegółowo

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC.

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC. Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC. Materiały szkoleniowe. Opracował: mgr inż. Wojciech Kubiszyn Parametry skrawania Podczas obróbki skrawaniem można rozróżnić w obrabianym przedmiocie

Bardziej szczegółowo

Projekt nr 1 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Projekt nr 1 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Politechnika Krakowska Wydział Mechaniczny Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Gugała Damian Kępa Marek Gr 401 Rok akademicki 2007/2008 Zakład Procesów Wytwarzania i Systemów Jakości

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 2015-03-05

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr 7 Temat: Pomiar kąta załamania i kąta odbicia światła. Sposoby korekcji wad wzroku. 1. Wprowadzenie Zestaw ćwiczeniowy został

Bardziej szczegółowo

Proces technologiczny obróbki

Proces technologiczny obróbki Technologia obróbki na obrabiarkach CNC kierunek studiów:. grupa: Proces technologiczny obróbki Proces opracował/opracowali: Karta półfabrykatu Nazwa przedmiotu obrabianego: Wałek Rodzaj półfabrykatu:

Bardziej szczegółowo

Tolerancja wymiarowa

Tolerancja wymiarowa Tolerancja wymiarowa Pojęcia podstawowe Wykonanie przedmiotu zgodnie z podanymi na rysunku wymiarami, z uwagi na ograniczone dokładności wykonawcze oraz pomiarowe w praktyce jest bardzo trudne. Tylko przez

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC. Nr 5

Programowanie obrabiarek CNC. Nr 5 olitechnika oznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium rogramowanie obrabiarek CNC Nr 5 Obróbka wałka wielostopniowego Opracował: Dr inŝ. Wojciech taszyński oznań, 2008-04-18 1. Układ współrzędnych

Bardziej szczegółowo

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Zajęcia nr: 2 Temat zajęć: Określenie klasy konstrukcyjno-technologicznej przedmiotu. Dobór postaci i metody wykonania

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Do zakładu optycznego zgłosił się klient z receptą w celu wykonania (pomocy wzrokowej) okularów. Klient do zamówionych okularów wybrał soczewki mineralne i metalową oprawę. Opracuj

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie B-2 POMIAR PROSTOLINIOWOŚCI PROWADNIC ŁOŻA OBRABIARKI

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie B-2 POMIAR PROSTOLINIOWOŚCI PROWADNIC ŁOŻA OBRABIARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie B-2 Temat: POMIAR PROSTOLINIOWOŚCI PROWADNIC ŁOŻA OBRABIARKI Opracowanie: dr inż G Siwiński Aktualizacja i opracowanie elektroniczne:

Bardziej szczegółowo

Badanie przy użyciu stolika optycznego lub ławy optycznej praw odbicia i załamania światła. Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela.

Badanie przy użyciu stolika optycznego lub ławy optycznej praw odbicia i załamania światła. Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela. Badanie przy użyciu stolika optycznego lub ławy optycznej praw odbicia i załamania światła. Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela. I LO im. Stefana Żeromskiego w Lęborku 20 luty 2012 Stolik optyczny

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z FIZYKI

LABORATORIUM Z FIZYKI Projekt Plan rozwoj Politechniki Częstochowskiej współinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Nmer Projekt: POKL.04.0.0-00-59/08 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁINśYNIERII

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie. Wymiary normalne. Elementy wymiaru rysunkowego Znak ograniczenia linii wymiarowej

Wymiarowanie. Wymiary normalne. Elementy wymiaru rysunkowego Znak ograniczenia linii wymiarowej Wymiary normalne Wymiarowanie Elementy wymiaru rysunkowego Znak ograniczenia linii wymiarowej 1. Linia wymiarowa 2. Znak ograniczenia linii wymiarowej 3. Liczba wymiarowa 4. Pomocnicza linia wymiarowa

Bardziej szczegółowo

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 240 minut

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 240 minut Zadanie egzaminacyjne Do zakładu optycznego zgłosił się klient z receptą wystawioną przez lekarza okulistę w celu wykonana okularów z soczewkami progresywnymi. Po dopasowaniu anatomicznym metalowej pełnej

Bardziej szczegółowo

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK. Instrukcja wykonawcza

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK. Instrukcja wykonawcza ĆWICZENIE 77 POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK Instrukcja wykonawcza 1. Wykaz przyrządów Ława optyczna z podziałką, oświetlacz z zasilaczem i płytka z wyciętym wzorkiem, ekran Komplet soczewek z oprawkami

Bardziej szczegółowo

SZLIFOWANIE WIERCENIE PRAWIDŁOWA OBRÓBKA SHOWERART

SZLIFOWANIE WIERCENIE PRAWIDŁOWA OBRÓBKA SHOWERART Bärwolf Polska Sp. z o.o. ul. Pruszkowska 34 05-830 Nadarzyn Tel: +48 22 739 7222 Fax +48 22 739 8970 info@baerwolf.pl www.baerwolf.com CIĘCIE SZLIFOWANIE WIERCENIE PRAWIDŁOWA OBRÓBKA SHOWERART 26619 08.2013

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PRZEDMIOTU ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PRZEDMIOTU ZAJĘCIA PRAKTYCZNE KWALIFIKAYJNY KURS ZAWODOWY M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających WYMAGANIA EDUKAYJNE DO PRZEDMIOTU ZAJĘIA PRAKTYZNE 1.Obróbka maszynowa. zorganizować stanowisko pracy w pracowni obróbki skrawaniem

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA HYBRYDOWYCH NARZĘDZI DO OBRÓBKI ELEMENTÓW OPTYCZNYCH. Grzegorz BUDZIK *, Sławomir SOŁTYS

KONSTRUKCJA HYBRYDOWYCH NARZĘDZI DO OBRÓBKI ELEMENTÓW OPTYCZNYCH. Grzegorz BUDZIK *, Sławomir SOŁTYS KONSTRUKCJA HYBRYDOWYCH NARZĘDZI DO OBRÓBKI ELEMENTÓW OPTYCZNYCH Grzegorz BUDZIK *, Sławomir SOŁTYS STRESZCZENIE Artykuł przedstawia moŝliwości wykonania narzędzi na bazie granitu do obróbki precyzyjnych

Bardziej szczegółowo

Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej

Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej 1. Zasady metody Zasada metody polega na stopniowym obciążaniu środka próbki do badania, ustawionej

Bardziej szczegółowo

Jacek Jarnicki Politechnika Wrocławska

Jacek Jarnicki Politechnika Wrocławska Plan wykładu Wykład Wymiarowanie, tolerowanie wymiarów, oznaczanie chropowatości. Linie, znaki i liczby stosowane w wymiarowaniu 2. Zasady wymiarowania 3. Układy wymiarów. Tolerowanie wymiarów. Oznaczanie

Bardziej szczegółowo

OPTYKA W INSTRUMENTACH GEODEZYJNYCH

OPTYKA W INSTRUMENTACH GEODEZYJNYCH OPTYKA W INSTRUMENTACH GEODEZYJNYCH Prawa Euklidesa: 1. Promień padający i odbity znajdują się w jednej płaszczyźnie przechodzącej przez prostopadłą wystawioną do powierzchni zwierciadła w punkcie odbicia.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa TECHNOLOGIA MASZYN Wykład dr inż. A. Kampa Technologia - nauka o procesach wytwarzania lub przetwarzania, półwyrobów i wyrobów. - technologia maszyn, obejmuje metody kształtowania materiałów, połączone

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia. Pomiary gwintów

Temat ćwiczenia. Pomiary gwintów POLITECHNIKA ŚLĄSKA W YDZIAŁ TRANSPORTU Temat ćwiczenia Pomiary gwintów I. Cel ćwiczenia Zapoznanie się studentów z metodami pomiarów gwintów II. Wprowadzenie Pojęcia ogólne dotyczące gwintów metrycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot stosowania ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6 OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwiczenie nr 6 DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA opracowali: dr inż. Joanna Kossakowska mgr inż. Maciej Winiarski PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA

Bardziej szczegółowo

Prace przygotowawcze i obróbka przewodów z tworzyw sztucznych

Prace przygotowawcze i obróbka przewodów z tworzyw sztucznych Prace przygotowawcze i obróbka przewodów z tworzyw sztucznych Narzędzia i sprzęt do montażu Poniżej na rysunkach przedstawione zostały podstawowe narzędzia i sprzęt pomocniczy do obróbki i cięcia rur z

Bardziej szczegółowo

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY 1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 PREFABRYKATY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu prefabrykatów

Bardziej szczegółowo

Operacja technologiczna to wszystkie czynności wykonywane na jednym lub kilku przedmiotach.

Operacja technologiczna to wszystkie czynności wykonywane na jednym lub kilku przedmiotach. Temat 23 : Proces technologiczny i planowanie pracy. (str. 30-31) 1. Pojęcia: Proces technologiczny to proces wytwarzania towarów wg przepisów. Jest to zbiór czynności zmieniających właściwości fizyczne

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 9. Zakład Budownictwa Ogólnego. Stal - pomiar twardości metali metodą Brinella

ĆWICZENIE NR 9. Zakład Budownictwa Ogólnego. Stal - pomiar twardości metali metodą Brinella Zakład Budownictwa Ogólnego ĆWICZENIE NR 9 Stal - pomiar twardości metali metodą Brinella Instrukcja z laboratorium: Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo Instrukcja do ćwiczenia nr 9 Strona 9.1. Pomiar

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Część 4 zamówienia Przyrządy pomiarowe. Ilość Specyfikacja sprzętu (nazwa producenta +typ/model/wersja) sztuk

Formularz cenowy. Część 4 zamówienia Przyrządy pomiarowe. Ilość Specyfikacja sprzętu (nazwa producenta +typ/model/wersja) sztuk Załącznik nr 3d do SIWZ Formularz cenowy Część 4 zamówienia Przyrządy pomiarowe 1. Lp. 1 Ilość Specyfikacja sprzętu (nazwa producenta +typ/model/wersja) sztuk 2 3 Suwmiarka uniwersalna - o zakresie min

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu 4 części zamówienia: Przyrządy pomiarowe

Opis przedmiotu 4 części zamówienia: Przyrządy pomiarowe Opis przedmiotu 4 części zamówienia: Przyrządy pomiarowe Załącznik nr 4d do SIWZ Lp. NAZWA OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ILOŚĆ (szt.) 1. - z dokładnością 0,1 mm, dopuszcza się suwmiarkę z tworzywa

Bardziej szczegółowo

firma Profesjonalny zespół Sieć składów Centrum serwisowe Metal Centrum

firma Profesjonalny zespół Sieć składów Centrum serwisowe Metal Centrum aluminium firma Profesjonalny zespół Od ponad 20 lat służymy Państwu wiedzą i doświadczeniem. Źródłem naszego sukcesu są ludzie. Starannie dobrany zespół pracowników cechuje rzetelność i profesjonalizm.

Bardziej szczegółowo

Połączenia ram z zastosowaniem łączników DOMINO

Połączenia ram z zastosowaniem łączników DOMINO Nr 542 Połączenia ram z zastosowaniem łączników DOMINO A Opis Za pomocą systemu łączników do drewna DOMINO można szybko i łatwo wykonywać połączenia ram, jakie często występują podczas prac stolarskich.

Bardziej szczegółowo

Połączenia płyt na styk z zastosowaniem łączników DOMINO

Połączenia płyt na styk z zastosowaniem łączników DOMINO Nr 543 Połączenia płyt na styk z zastosowaniem łączników DOMINO A Opis Za pomocą systemu łączników do drewna DOMINO można szybko i łatwo wykonywać połączenia na styk ram i stelaży, jakie często występują

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do projektowania TBM

Materiały pomocnicze do projektowania TBM Materiały pomocnicze projektowania TBM Oprac. Jerzy Z. Sobolewski Rozdz. 1. Projektowanie odlewów i odkuwek Rozdz. 2. Projektowanie uchwytów specjalnych obróbki skrawaniem Rozdz. 3. Projektowanie tłoczników

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19 KL II i III TM Podstawy konstrukcji maszyn nauczyciel Andrzej Maląg Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń CELE PRZEDMIOTOWEGO

Bardziej szczegółowo

c) d) Strona: 1 1. Cel ćwiczenia

c) d) Strona: 1 1. Cel ćwiczenia Strona: 1 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest ugruntowanie wiadomości dotyczących pomiarów wielkości geometrycznych z wykorzystaniem prostych przyrządów pomiarowych - suwmiarek i mikrometrów. 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻYNY TALERZOWE SF-TAF, DIN Sprężyny talerzowe do obciążeń statycznych i dynamicznych. Sprężyny talerzowe do obciążeń statycznych

SPRĘŻYNY TALERZOWE SF-TAF, DIN Sprężyny talerzowe do obciążeń statycznych i dynamicznych. Sprężyny talerzowe do obciążeń statycznych Sprężyny talerzowe do obciążeń statycznych i dynamicznych Sprężyny talerzowe są przeznaczone szczególnie do użytku w zastosowaniach, gdzie przy niewielkiej ilości miejsca konieczne jest przenoszenie dużych

Bardziej szczegółowo

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ MECHANICZNY W SUWAŁKACH

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ MECHANICZNY W SUWAŁKACH Politechnika Białostocka ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ MECHANICZNY W SUWAŁKACH INSTRUKCJA DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Badanie wpływu parametrów skrawania na stan obrabianej powierzchni. Numer ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik optyk Symbol cyfrowy zawodu: 322[16] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 322[16]-01-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 34 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2. ZAŁAMANIE ŚWIATŁA. SOCZEWKI

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 34 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2. ZAŁAMANIE ŚWIATŁA. SOCZEWKI autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 34 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2. ZAŁAMANIE ŚWIATŁA. SOCZEWKI Rozwiązanie zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania Zadanie

Bardziej szczegółowo

PL 215189 B1. INSTYTUT OPTYKI STOSOWANEJ, Warszawa, PL INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW, Warszawa, PL 21.06.2010 BUP 13/10

PL 215189 B1. INSTYTUT OPTYKI STOSOWANEJ, Warszawa, PL INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW, Warszawa, PL 21.06.2010 BUP 13/10 PL 215189 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215189 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 386785 (22) Data zgłoszenia: 11.12.2008 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie LABORATORIUM TECHNOLOGII Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie Przemysław Siemiński, Cel ćwiczenia: o o o o o zapoznanie z budową i działaniem frezarek CNC, przegląd

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej. LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.. Wprowadzenie Soczewką nazywamy ciało przezroczyste ograniczone

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 2 CERAMIKA BUDOWLANA

ĆWICZENIE 2 CERAMIKA BUDOWLANA ĆWICZENIE 2 CERAMIKA BUDOWLANA 2.1. WPROWADZENIE Norma PN-B-12016:1970 dzieli wyroby ceramiczne na trzy grupy: I, II i III. Zastępująca ją częściowo norma PN-EN 771-1 wyróżnia dwie grupy elementów murowych:

Bardziej szczegółowo

SZLIFOWANIE WIERCENIE PRAWIDŁOWA OBRÓBKA SHOWERART

SZLIFOWANIE WIERCENIE PRAWIDŁOWA OBRÓBKA SHOWERART CIĘCIE SZLIFOWANIE WIERCENIE PRAWIDŁOWA OBRÓBKA SHOWERART BRÓBKA showerart by Bärwolf - wysokiej jakości motywy naścienne, wykonane ze szkła typu Float, laminowanego po stronie tylnej. showerart łączy

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 [2\\ Numer zgłoszenia:

WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 [2\\ Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHMLNY 19 OPIS OCHRONNY PL 58524 WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 [2\\ Numer zgłoszenia: 105005 5i) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 10.07.1996

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna L.p. Rodzaj Minimalne parametry techniczne. Pilarka tarczowa stołowa do drewna. Frezarka dolnowrzecionowa do drewna 3. Strugarka wyrówniarka do drewna Średnica piły Ø 50 mm Prędkość

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Część 4 zamówienia Przyrządy pomiarowe

Formularz cenowy. Część 4 zamówienia Przyrządy pomiarowe Załącznik nr 3d do SIWZ Formularz cenowy Część 4 zamówienia Przyrządy pomiarowe 1. Lp. 1 Ilość Specyfikacja sprzętu (nazwa producenta +typ/model/wersja) sztuk 2 3 Suwmiarka uniwersalna - o zakresie min

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNOLOGICZNEJ DLA OBRÓBKI UBYTKOWEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNOLOGICZNEJ DLA OBRÓBKI UBYTKOWEJ Techniki Wytwarzania OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNOLOGICZNEJ DLA OBRÓBKI UBYTKOWEJ Cele: - opanowanie zagadnień dotyczących projektowania procesów technologicznych; - praktyczne opanowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

OLIMPIC K 500 JEDNOSTRONNA AUTOMATYCZNA OKLEINIARKA WĄSKICH PŁASZCZYZN

OLIMPIC K 500 JEDNOSTRONNA AUTOMATYCZNA OKLEINIARKA WĄSKICH PŁASZCZYZN OLIMPIC K 500 JEDNOSTRONNA AUTOMATYCZNA OKLEINIARKA WĄSKICH PŁASZCZYZN Oferta specjalna dla Grupy Zakupowej: 145 000 zł wraz z transportem i montażem CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA: - tubusowy korpus stalowy,

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW MATCORUND

KATALOG PRODUKTÓW MATCORUND KATALOG PRODUKTÓW MATCORUND Ściernice płaskie typ T1 Ściernice ceramiczne płaskie T1 Ściernice o spoiwie ceramicznym typ T1 przeznaczone do precyzyjnego szlifowania materiałów i ostrzenia narzędzi: - szlifowania

Bardziej szczegółowo

Badanie połączenia międzywarstwowego próbek laboratoryjnych i z nawierzchni asfaltowej. Instrukcja

Badanie połączenia międzywarstwowego próbek laboratoryjnych i z nawierzchni asfaltowej. Instrukcja Badanie połączenia międzywarstwowego próbek laboratoryjnych i z nawierzchni asfaltowej. Instrukcja Wstęp Niniejszą Instrukcję opracowano w IBDiM na podstawie RVS 11.065 Grundlagen Prüfverfahren Laborprüfungen

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu 1 części zamówienia: Przyrządy pomiarowe

Opis przedmiotu 1 części zamówienia: Przyrządy pomiarowe ZST.77.4.0.06 Załącznik nr 4d do SIWZ Opis przedmiotu części zamówienia: Przyrządy pomiarowe Lp. NAZWA OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ILOŚĆ (szt.). z dokładnością 0, mm. Suwmiarka uniwersalna -

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu 4 części zamówienia: Przyrządy pomiarowe

Opis przedmiotu 4 części zamówienia: Przyrządy pomiarowe ZST.77.4.0.06 Załącznik nr 4d do SIWZ Opis przedmiotu 4 części zamówienia: Przyrządy pomiarowe Lp. NAZWA OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ILOŚĆ (szt.). z dokładnością 0, mm. Suwmiarka uniwersalna

Bardziej szczegółowo

DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI 1

DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI 1 DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI 1 I. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE Niepewności pomiaru standardowa niepewność wyniku pomiaru wielkości mierzonej bezpośrednio i złożona niepewność standardowa. Przedstawianie wyników

Bardziej szczegółowo

Ćw.6. Badanie własności soczewek elektronowych

Ćw.6. Badanie własności soczewek elektronowych Pracownia Molekularne Ciało Stałe Ćw.6. Badanie własności soczewek elektronowych Brygida Mielewska, Tomasz Neumann Zagadnienia do przygotowania: 1. Budowa mikroskopu elektronowego 2. Wytwarzanie wiązki

Bardziej szczegółowo

Opis matematyczny odbicia światła od zwierciadła kulistego i przejścia światła przez soczewki.

Opis matematyczny odbicia światła od zwierciadła kulistego i przejścia światła przez soczewki. Opis matematyczny odbicia światła od zwierciadła kulistego i przejścia światła przez soczewki. 1. Równanie soczewki i zwierciadła kulistego. Z podobieństwa trójkątów ABF i LFD (patrz rysunek powyżej) wynika,

Bardziej szczegółowo

Obróbka zgrubna. Obróbka wykańczająca/ kształtowa. Aluminium. Wskazówki odnośnie wykorzystania. FREZOWANIE CoroMill dla każdego zastosowania

Obróbka zgrubna. Obróbka wykańczająca/ kształtowa. Aluminium. Wskazówki odnośnie wykorzystania. FREZOWANIE CoroMill dla każdego zastosowania FREZOWAIE Coroill dla każdego zastosowania Wskazówki odnośnie wykorzystania Coroill 245 Coroill 200 Obróbka zgrubna Coroill 390 Coroill 245 Obróbka wykańczająca/ kształtowa Coroill 210 Coroill 300 Coroill

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 2

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 2 1. WSTĘP REMONT CZĄSTKOWY - CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Katalog zbędnych środków produkcji 2011

Katalog zbędnych środków produkcji 2011 Katalog zbędnych środków produkcji 2011 PRZECIĄGARKA PIONOWA BVE-40/2000/630 Siła rozciągająca 40 T Prędkość robocza 0 + 7,5 m/min Ilość obrabianych jednocześnie detali 3 Moc zainstalowana 50 kw Skok 2000

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO formaty arkuszy

PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO formaty arkuszy Format PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO formaty arkuszy Wymiary arkusza (mm) A0 841 x 1189 A1 594 x 841 A2 420 x 594 A3 297 x 420 A4 210 x 297 Rysunki wykonujemy na formacie A4, muszą one mieć obramowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Szlifowanie cz. II. KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)172730 (13)B1

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)172730 (13)B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)172730 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1 ) Nu m e r z g ł o s z e n i a : 3 0 0 5 8 4 (51) B65D 85/42 B65D 5/50 (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Typ 2 40 mm i 70 mm do elementów dodatkowych, metalowych podestów, drąŝonych kanałów itp.

Typ 2 40 mm i 70 mm do elementów dodatkowych, metalowych podestów, drąŝonych kanałów itp. Typ 1 115 mm lub 155 mm dla płyt o grubości 400 mm. Wyjątkowy układ blokujący pozwalający wyeliminować zaciski / dyble. MoŜe być zastosowany do ostrych krawędzi lub z równiarką rurową Bunyan a. MoŜe wyeliminować

Bardziej szczegółowo

Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi

Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi 1 Geometryczne podstawy obróbki CNC 1.1. Układy współrzędnych. Układy współrzędnych umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze 14 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Materiały pomocnicze 14 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej Materiały pomocnicze 4 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej. Zwierciadło płaskie. Zwierciadło płaskie jest najprostszym przyrządem optycznym. Jest to wypolerowana płaska powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Pomiary wymiarów zewnętrznych (wałków)

Pomiary wymiarów zewnętrznych (wałków) Pomiary wymiarów zewnętrznych (wałków) I. Cel ćwiczenia. Zapoznanie się ze sposobami pomiaru średnic oraz ze sprawdzaniem błędów kształtu wałka, a także przyswojeniu umiejętności posługiwania się stosowanymi

Bardziej szczegółowo

D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE. Śliwno, 2009 r

D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE. Śliwno, 2009 r D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE Śliwno, 2009 r SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 6 4. TRANSPORT... 6 5. WYKONANIE ROBÓT... 6 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 7 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

Katalog zbędnych środków produkcji 2012

Katalog zbędnych środków produkcji 2012 Katalog zbędnych środków produkcji 2012 WIERTARKA KADŁUBOWA WKA-40 Zakres prędkości obrotowych wrzeciona:...25-1250 obr/min Zakres posuwów wrzeciona:.0,1-0,9 mm/obr Liczba prędkości obrotowych wrzeciona:...6

Bardziej szczegółowo

Możliwość obróbki Pozycje cennika, jakość. www.novatop-system.com

Możliwość obróbki Pozycje cennika, jakość. www.novatop-system.com Możliwość obróbki Pozycje cennika, jakość www.novatop-system.com DOKUMENTACJA TECHNICZNA SPIS TREŚCI Możliwość obróbki... 3-9 Pozycje cennika... 11-15 Specyfikacje jakości... 16-18 Świerk: niewizualna

Bardziej szczegółowo

WYMIAROWANIE ZASADY SPORZĄDZANIA RYSUNKU TECHNICZNEGO

WYMIAROWANIE ZASADY SPORZĄDZANIA RYSUNKU TECHNICZNEGO WYMIAROWANIE ZASADY SPORZĄDZANIA RYSUNKU TECHNICZNEGO 1 Zarys przedmiotu (widoczne krawędzie) rysujemy zawsze linią grubą 2 Wszystkie linie wymiarowe, linie pomocnicze i osie symetrii rysujemy linią cienką

Bardziej szczegółowo

SolidWorks ćwiczenie 1

SolidWorks ćwiczenie 1 SolidWorks ćwiczenie 1 Zagadnienia: trójwymiarowa przestrzeń modelu, szkicownik; szkicowanie prostych kształtów na wybranej płaszczyźnie istniejącego modelu, wymiarowanie szkiców (wymiary geometryczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE 2 Betonowe obrzeŝa chodnikowe D-08.0.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

Optyka w fotografii Ciemnia optyczna camera obscura wykorzystuje zjawisko prostoliniowego rozchodzenia się światła skrzynka (pudełko) z małym okrągłym otworkiem na jednej ściance i przeciwległą ścianką

Bardziej szczegółowo

tarczy diamentowej do cięcia

tarczy diamentowej do cięcia Wskazówki dot. zastosowania Tarcze diamentowe do cięcia KLINGSPOR uzupełniają sprawdzony program tarcz do cięcia Kronenflex. Umożliwiają one ekonomiczne cięcie materiałów mineralnych dzięki ich bardzo

Bardziej szczegółowo

FREZY PROSTE FREZY PROSTE Z NACINAKAMI CL010 CL020 NOWE INDEXY FREZY KSZTAŁTOWE INDEX

FREZY PROSTE FREZY PROSTE Z NACINAKAMI CL010 CL020 NOWE INDEXY FREZY KSZTAŁTOWE INDEX CL010 FREZY PROSTE NOWE Y frezowanie wpustów i wręgów o przekroju prostokątnym oraz wąskich płaszczyzn frezy stosowane są na frezarkach dolnowrzecionowych, formatyzerko czopiarkach jedno i dwustronnych,

Bardziej szczegółowo

Łączenie elementów z. P-System. P-System. Łączenie

Łączenie elementów z. P-System. P-System. Łączenie elementów z Złączka profilowa do szybkiego montażu bez użycia narzędzi A tak to działa Dwie możliwości frezowania gniazda profilowego Frezarka Lamello Zeta umożliwia frezowanie ręczne Przy produkcji seryjnej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 53. Soczewki

Ćwiczenie 53. Soczewki Ćwiczenie 53. Soczewki Małgorzata Nowina-Konopka, Andrzej Zięba Cel ćwiczenia Pomiar ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiająca i rozpraszająca), obliczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej.

Bardziej szczegółowo

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 7. Metody pomiarów elementów układów optycznych. http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 7. Metody pomiarów elementów układów optycznych. http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak POMIARY OPTYCZNE 1 Wykład 7 Metody pomiarów elementów układów optycznych Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej Pokój 18/11 bud. A-1 http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PODRĘCZNIK PRODUKTOWY

ZAKŁADOWY PODRĘCZNIK PRODUKTOWY MURKI OPOROWE 28 01 OPIS PRODUKTU Elementy Murów oporowych oferowane przez Probet-Dasag oprócz swojej podstawowej funkcji, jaką jest oddzielenie i stabilizacja różnych poziomów terenu, pełnią również rolę

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1681126 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.12.0 098.9 (1) Int. Cl. B23K26/06 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo