Sukcesywne dostawy drobnych elementów optycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sukcesywne dostawy drobnych elementów optycznych"

Transkrypt

1 Nr postępowania WF-7-8/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 9 stycznia 00 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 00 r. Nr, poz. 79 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. ust. 8 ustawy na: Sukcesywne dostawy drobnych elementów optycznych Zatwierdził dnia 9 lipca 0 r. DZIEKAN WYDZIAŁU FIZYKI UW prof. dr hab. Teresa Rząca Urban Strona z 6

2 . ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI Nr postępowania WF-7-8/ UNIWERSYTET WARSZAWSKI ul. Krakowskie Przedmieście 6/ Warszawa Adres do korespondencji: Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki ul. Hoża 69, Warszawa tel./fax (0 ) NIP REGON zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowany przez: Dziekana Wydziału Fizyki UW prof. dr hab. Teresę Rzącę- Urban zaprasza do ubiegania się o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy drobnych elementów optycznych: Część I Dostawa soczewek, luster, płytek i kostek światłodzielących, okienek i podkładów optycznych oraz filtrów optycznych; Część II Dostawa płytek falowych, polaryzatorów, retroreflektorów, pryzmatów, siatek dyfrakcyjnych oraz kryształów. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków UE w ramach projektu "Photonic implementations of quantum-enhanced technologies" realizowanego w ramach programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KOD CPV: Przyrządy optyczne, Materiał polaryzacyjny, Lustra, Filtry optyczne,. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:.. CZĘŚĆ I: Dostawa soczewek, luster, płytek i kostek światłodzielących, okienek i podkładów optycznych oraz filtrów optycznych Kategoria : Soczewki L.p. opis minimalnych wymagań technicznych Liczba sztuk Soczewka dwuwypukła o średnicy. mm ze szkła lekkiego o pokryciach antyrefleksyjnych wybieranych w momencie złożenia zamówienia spośród: a) zakres widmowy nm; b) zakres widmowy nm o ogniskowej wybieranej w momencie zakupu spośród wartości:, 0, 0, 7, 00,, 0, 00, 0, 00, 00, 00, 70, 000 mm 0 Strona z 6

3 Nr postępowania WF-7-8/ Soczewka dwuwypukła o średnicy. mm ze szkła lekkiego niepokrywana o ogniskowej wybieranej w momencie zakupu spośród wartości:, 0, 0, 7, 00,, 0, 00, 0, 00, 00, 00, 70, 000 mm Soczewka płasko-wypukła o średnicy. mm z szkła lekkiego o pokryciach antyrefleksyjnych wybieranych w momencie zakupu spośród: a) zakres widmowy nm; b) zakres widmowy nm o ogniskowej wybieranej w momencie zakupu spośród wartości:, 0, 0, 7, 00,, 0, 00, 0, 00, 00, 00, 70, 000 mm 0 0 Soczewka płasko-wypukła o średnicy. mm z szkła lekkiego niepokrywana o ogniskowej wybieranej w momencie zakupu spośród wartości:, 0, 0, 7, 00,, 0, 00, 0, 00, 00, 00, 70, 000 mm 0 Soczewka płasko-wypukła o średnicy. mm z kwarcu topionego niepokrywana o ogniskowej wybieranej w momencie zakupu spośród wartości:, 0, 7, 00,, 0, 00, 0, 00, 00, 70, 000 mm 0 6 Soczewka płasko-wklęsła o średnicy. mm z szkła lekkiego o pokryciach antyrefleksyjnych wybieranych w momencie zakupu spośród: a) zakres widmowy nm; b) zakres widmowy nm o ogniskowej wybieranej w momencie zakupu spośród wartości: -0, -7, -00 mm 7 Soczewka płasko-wklęsła o średnicy. mm z szkła lekkiego niepokrywana o ogniskowej wybieranej w momencie zakupu spośród wartości: -0, -7, -00 mm 8 Soczewka płasko-wklęsła o średnicy. mm z kwarcu topionego niepokrywana o ogniskowej wybieranej w momencie zakupu spośród wartości: -0, -7, -00 mm 9 Soczewka płasko-wypukła o średnicy. mm z kwarcu topionego niepokrywana o ogniskowej wybieranej w momencie zakupu spośród wartości: 000 mm, 000 mm, 000 mm 0 0 Soczewka asferyczna wykonana ze szkła lekkiego o aperturze numerycznej powyżej 0,, o średnicy powyżej mm, umożliwiająca ogniskowanie skolimowanej wiązki światła o długości fali wybranej z zakresu 0-00 nm z rozdzielczością ograniczoną dyfrakcyjnie. Na obu powierzchniach pokrycia antyrefleksyjne na wybraną długość fali z zakresu nm Dublet achromatyczny o średnicy, mm, aperturze min 90%, zapewniający korekcję aberracji chromatycznej oraz pokryty antyrefleksyjnie w zakresie widmowym wybieranymw momencie zakupu: nm lub nm. Okagła soczewka cylindryczna ze szkła lekkiego, o średnicy, mm, płasko-wypukła lub płaskowklęsła, o ogniskowej wybieranej w momencie zakupu spośród wartości +/-0, +/-7 +/-00, +/- 0, +/-00, +/-00 mm, apertura o średnicy min mm, o pokryciach antyrefleksyjnych wybieranych w momencie zakupu spośród: a) zakres nm; b) zakres nm. Dotyczy poz. - :. Jakość powierzchni: 0-0 Scratch-Dig, nieregularność powierzchni λ/ (dla długości fali 60 nm).. Apertura min. 90% (oprócz poz. ). Centrowanie < min. Kątowych Strona z 6

4 Nr postępowania WF-7-8/ Kategoria : Lustra L.p. opis minimalnych wymagań technicznych Liczba sztuk 6 lustra płaskie o współczynniku odbicia ponad 9% w zakresie 0-000nm, średnicy, płaskość powierzchni lambda/0 lustra płaskie o współczynniku odbicia ponad 99.% dla wybranej długości fali w zakresie nm, dla polaryzacji S lub P, kąta padania 0 lub stopni, średnicy, płaskość powierzchni lambda/0 lustro płaskie o współczynniku odbicia ponad 99.% dla wybranej długości fali w zakresie nm, dla polaryzacji S i P, kąta padania stopni, średnicy, płaskość powierzchni lambda/0 lustra płaskie o współczynniku odbicia ponad 99.9% dla wybranej długości fali w zakresie nm, dla polaryzacji S i P, kąta padania od 0 do stopni, średnicy, płaskość powierzchni lambda/0 lustra sferyczne o wybranym promieniu krzywizny z zakresu mm i współczynniku odbicia ponad 9% w zakresie widmowym 0-000nm, średnicy, płaskość powierzchni lambda/ lustra sferyczne o wybranym promieniu krzywizny mm i współczynniku odbicia ponad 99.7% dla wybranej długości fali w zakresie nm, dla polaryzacji S i P, kąta padania 0 lub stopni, średnicy, płaskość powierzchni powierzchni lambda/ Dot. poz. -9 Dotyczy luster płaskich płaskie lustro dichroiczne, o współczynniku odbicia ponad 99.% na długości fali 00nm, współczynniku transmisji ponad 90% na długości fali 800nm dla światła niespolaryzowanego, kąt padania stopni, średnicy, płaskość powierzchni lambda/0 Para dielektrycznych zwierciadeł sferycznych wklęsłych o współczynniku odbicia powyżej % na długości fali 6 nm, okrągłych, o średnicy. mm Para dielektrycznych zwierciadeł sferycznych wklęsłych o współczynniku odbicia powyżej % na długości fali 00 nm, okrągłych, o średnicy. mm. Przez współczynnik odbicia (transmisji) rozumie się natężeniowy współczynnik odbicia (transmisji).. W przypadku pokryć metalicznych konieczne jest zabezpieczenie przed utlenianiem warstwą dielektryczną. Grubość min. mm, max 7 mm Kategoria : Płytki i kostki światłodzielące L.p. opis minimalnych wymagań technicznych Liczba sztuk Płytki światłodzielące na zakres spektralny 00 nm 800 nm o podziale transmisja/odbicie do wyboru podczas zakupu spośród: 0%/0%, 0%/70%, 70%/0% z dokładnością nie gorszą niż ±0% w całym zakresie spektralnym, prostokątne, o wymiarach 0 mm x 0 mm i grubości nie większej niż, mm. Równoległość powierzchni nie gorsza niż minut kątowych, gładkość powierzchni nie gorsza niż λ na mm dla λ = 6,8 nm, jakość powierzchni nie gorsza niż 60/0 scratch-dig. Strona z 6

5 Nr postępowania WF-7-8/ Płytki światłodzielące na zakres spektralny 800 nm 00 nm o podziale transmisja/odbicie do wyboru przy zakupie spośród 0%/0%, 0%/70%, 70%/0% z dokładnością nie gorszą niż ±0% w całym zakresie spektralnym, prostokątne, o wymiarach 0 mm x 0 mm i grubości nie większej niż, mm. Równoległość powierzchni nie gorsza niż minut kątowych, gładkość powierzchni nie gorsza niż λ na mm dla λ = 6,8 nm, jakość powierzchni nie gorsza niż 60/0 scratch/dig. Niepolaryzująca płytka lub kostka światłodzieląca o aperturze min. 8x8 mm. Zakres spektralny 0-600nm lub nm, różnica współczynników odbicia dla polaryzacji S i P poniżej % w całym zakresie spektralnym, podział transmisja/odbicie 0/0, płaskość powierzchni lepsza niz lambda/, jakość powierzchni nie gorsza niż 0/0 Scratch/Dig. Płytka światłodzieląca 0/0 o średnicy. mm ze szkła BK7 o pokryciu na zakres nm i wytrzymałości na uszkodzenie co najmniej 00 W/cm Kategoria : Okienka i podkłady optyczne L.p. opis minimalnych wymagań technicznych Liczba sztuk Okienko okrągłe o średnicy.7mm, wykonane ze szkła lekkiego, płaskości powierzchni min. lambda/0, jakości powierzchni Scratch/Dig minimalnie 0/0 o pokryciu wybieranym podczas zakupu spośród wartości: pokrycie antyrefleksyjne nm, pokrycie antyrefleksyjne nm, pokrycie antyrefleksyjne nm lub bez powłok. Okienko okrągłe o średnicy.mm, wykonane ze szkła lekkiego, płaskości min. lambda/0, jakości powierzchni Scratch/Dig minimalnie 0/0 o pokryciu wybieranym podczas zakupu spośród wartości: pokrycie antyrefleksyjne nm, pokrycie antyrefleksyjne nm, pokrycie antyrefleksyjne nm lub bez powłok. Okienko okrągłe o średnicy.mm, wykonane z CaF, płaskości min. lambda/0, jakości powierzchni Scratch/Dig minimalnie 0/0, bez pokrycia dielektrycznego, o grubości mm. Kategoria : Filtry optyczne L.p. opis minimalnych wymagań technicznych filtry szare szklane objętościowe, o gęstości optycznej 0., 0.,, lub, średnicy mm, płaskość powierzchni lambda/. filtry neutralne metalizowane, o gęstości optycznej 0., 0.,, lub, średnicy mm, płaskość powierzchni lambda/ filtry interferencyjne pasmowoprzepuszczalne, o szerokości połówkowej pasma transmisji 0nm i centralnej dlugości fali będącej wielokrotnością 0nm z zakresu 0-000nm, średnicy., oprawione, transmisja najmniej 0%. Liczba sztuk 0 Okrągły neutralny metaliczny filtr regulowany na zakres widmowy 0-00 nm, umożliwiający ciągłą zmianę absorpcji w zakresie 0-.0 OD (z dokładnością nie gorszą niż ±% dla 6 nm). Średnica zewnętrzna 6, mm, oprawiony na obwodzie i posiadający oś, obrotem wokół której ustawiana jest żądana absorpcja. Oś powinna mieć gwint M umożliwiający zamocowanie filtra do uchwytu. Równoległość powierzchni nie gorsza niż minuty kątowe, jakość powierzchni scratch-dig 60/0. Strona z 6

6 Nr postępowania WF-7-8/ 6 7 Filtr interferencyjny pasmoprzepuszczalny o szerokości połówkowej pasma transmisji 0 nm± nm, o centralnej długości fali wybieranej podczas zakupu spośród 90 nm i 90 nm gwarantowanej z dokładnością nie gorszą niż ± nm. Transmisja w środku obszaru transmisji nie gorsza niż0%, poza pasmem transmisji nie większa niż 0,0% w zakresie od 00 nm do 00 nm. Filtry powinny być okrągłe, o średnicy lub, mm i oprawione. Filtr powinien być opisany na oprawce celem łatwej identyfikacji. Filtr interferencyjny pasmoprzepuszczalny o szerokości połówkowej pasma transmisji nm±, nm, o centralnej długości fali wybieranej podczas zakupu spośród 0 nm i 00 nm gwarantowanej z dokładnością nie gorszą niż ±, nm. Transmisja w środku obszaru transmisji nie gorsza niż %, poza pasmem transmisji nie większa niż 0,0% w zakresie od 00 nm do 000 nm. Filtry powinny być okrągłe, o średnicy lub, mm i oprawione. Filtr powinien być opisany na oprawce celem łatwej identyfikacji. Filtry interferencyjne pasmowoprzepuszczalne, o szerokości połówkowej pasma transmisji do 0nm i centralnej dlugości fali odpowiadającej określonym liniom atomowym lub laserowym z zakresu 0-000nm, średnicy ", oprawione, transmisja najmniej 90% 8 Filtry krawędziowe o długościach fal odcięcia do wyboru z zakresu widzialnego i bliskiej podczerwieni gwarantowanych z dokładnością nie gorszą niż ± nm do 70 nm i nie gorszą niż ± nm powyżej 70nm. Transmisja w obszarze transmisji nie może być gorsza niż 80 % w zakresie nm, nie gorsza niż 7% w zakresie nm i nie gorsza niż 70% powyżej 000 nm. Zbocze S obszaru transmisji zdefiniowane jako S=00%*(L 0, -L )/L, gdzie L 0, i L to długości fal, dla której OD wynoszą odpowiednio 0, i, powinno być nie większe niż %. Filtry powinny być okrągłe, o średnicy " i oprawione. Filtr powinien być opisany na oprawce celem łatwej identyfikacji. 9 0 Zestaw 0 interferencyjnych filtrów krawędziowych krótkoprzepustowych, o długościach fal odcięcia 0 nm, 00 nm, 0 nm, 600 nm, 60 nm, 700 nm, 70 nm, 800 nm, 900 nm, 000 nm gwarantowanych z dokładnością nie gorszą niż ± nm do 70 nm i nie gorszą niż ± nm do 000 nm. Transmisja w obszarze transmisji nie może być gorsza niż 80 % w zakresie nm i nie gorsza niż 70% ponizej 0 nm. Zbocze S obszaru transmisji zdefiniowane jako S=00%*(L0,-L)/L, gdzie L0, i L to długości fal, dla której OD wynoszą odpowiednio 0, i, powinno być nie większe niż %. Filtry powinny być okrągłe, o średnicy lub, mm i oprawione. Filtr powinien być opisany na oprawce celem łatwej identyfikacji. Walizka do przechowywania i bezpiecznego transportu filtrów powinna być częścią zestawu. Zestaw 0 filtrów interferencyjnych pasmoprzepuszczalnych, każdy o szerokości połówkowej pasma transmisji 0 nm, o centralnych długościach fal 00 nm, 0 nm, 00 nm, 0 nm, 600 nm, 60 nm, 700 nm, 70 nm, 800 nm, 80 nm gwarantowanych z dokładnością nie gorszą niż ±8 nm. Transmisja poza pasmem transmisji powinna być nie większa niż 0,0% w zakresie od 00 nm do 0 nm. Filtry powinny być okrągłe, o średnicy lub, mm i oprawione. Filtr powinien być opisany na oprawce celem łatwej identyfikacji. Walizka do przechowywania i bezpiecznego transportu filtrów powinna być częścią zestawu. Dotyczy p. - Zestaw 0 interferencyjnych filtrów krawędziowych długoprzepustowych, o długościach fal odcięcia 00 nm, 0 nm, 600 nm, 60 nm, 700 nm, 70 nm, 800 nm, 80 nm, 900 nm, 90 nm gwarantowanych z dokładnością nie gorszą niż ± nm do 70 nm i nie gorszą niż ± nm do 000 nm. Transmisja w obszarze transmisji nie może być gorsza niż 80 % w zakresie nm, nie gorsza niż 7% w zakresie nm i nie gorsza niż 70% powyżej 000 nm. Zbocze S obszaru transmisji zdefiniowane jako S=00%*(L0,-L)/L, gdzie L0, i L to długości fal, dla której OD wynoszą odpowiednio 0, i, powinno być nie większe niż %. Filtry powinny być okrągłe, o średnicy lub, mm i oprawione. Filtr powinien być opisany na oprawce celem łatwej identyfikacji. Walizka do przechowywania i bezpiecznego transportu filtrów powinna być częścią zestawu. Przez OD rozumie się gęstość optyczną. Strona 6 z 6

7 .. Wymagania dodatkowe dotyczące wszystkich kategorii w części I zamówienia: Nr postępowania WF-7-8/ ) Płaskość powierzchni określono dla długości fali 6 nm, dla pełnej apertury, jeśli nie podano inaczej. ) Dla płaskich powierzchni optycznych płaskość powierzchni przynajmniej lambda/, jeśli nie podano inaczej. ) Jakość powierzchni optycznych przynajmniej 0-0 Scratch-Dig, jeśli nie podano inaczej. ) Przez pokrycie antyrefleksyjne rozumie się pokrycie o natężeniowym współczynniku odbicia poniżej % w specyfikowanym zakresie spektralnym. ) Przez szkło lekkie rozumie się szkło borokrzemowe jakości optycznej o współczynniku załamania nie większym niż, dla długości fali 60 nm, liczbie Abbego powyżej 6, natężeniowym współczynniku transmisji powyżej 0,998/ mm dla długości fali z zakresu nm, liniowym współczynniku rozszerzalności cieplnej nie większym niż 7, 0-6 K- dla temperatur z zakresu (-0-70 ºC). 6) Przez zakresy widmowe rozumie się odpowiednio: zakres UV: 00-0 nm, zakres widzialny nm, podczerwień nm 7) Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69 lub ul. Pasteura 7 w Warszawie. 8) Dostawy muszą zostać zrealizowane na pisemny wniosek Zamawiającego przekazany faksem lub pocztą elektroniczna w terminie: Kat. : Soczewki Czas dostawy: poz. -8, 0-: tygodnie; poz. 9: 6 tygodni Kat. : Lustra Czas dostawy: poz. -7: tygodnie; poz. 8,9: 6 tygodni Kat. : Płytki i kostki światłodzielące Czas dostawy: tygodnie Kat. : Okienka i podkłady optyczne Czas dostawy: tygodnie Kat. : Filtry optyczne Czas dostawy: tygodnie 9) Podane ilości przedmiotu zamówienia są orientacyjne i w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianie. Zamawiający może dokonywać zmian ilościowych asortymentu w ramach jednej kategorii w ramach wartości umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całego asortymentu oraz niewykorzystania całej kwoty umownej... Część II: Dostawa płytek falowych, polaryzatorów, retroreflektorów, pryzmatów, siatek dyfrakcyjnych oraz kryształów. Kategoria : Płytki falowe L.p. opis minimalnych wymagań technicznych Liczba sztuk Płytka falowa zerowego rzędu, wykonana z kwarcu krystalicznego. Długość fali do wyboru z zakresu 0-0 nm. Pokrycia antyrefleksyjne R < 0.% na obu powierzchniach. Opóźnienie lambda/ lub lambda/ (wybór w momencie złożenia zamówienia). Tolerancja opóźnienia lambda/00 przy 0 st. C. Jakość powierzchni przynajmniej 0/0 scratch/dig. Płaskość powierzchni lambda/0. Klinowatość poniżej sek. kątowych. Próg zniszczenia powyżej 00 MW/cm. Apertura fi > 8 mm. Oprawiona w pierścień metalowy o średnicy zewnętrznej, mm. 0 Strona 7 z 6

8 Nr postępowania WF-7-8/ Płytka falowa niskiego rzędu, wykonana z kwarcu krystalicznego. Długość fali do wyboru z zakresu 0-0 nm. Pokrycia antyrefleksyjne R < 0.% na obu powierzchniach. Opóźnienie lambda/ lub lambda/ (wybór w momencie złożenia zamówienia). Tolerancja opóźnienia lambda/00 przy 0 st. C. Jakość powierzchni przynajmniej 0/0 scratch/dig. Płaskość powierzchni lambda/0. Klinowatość poniżej sek. kątowych. Próg zniszczenia powyżej 00 MW/cm. Apertura fi > 8 mm. Oprawiona w pierścień metalowy o średnicy zewnętrznej, mm. 0 Płytka falowa o aperturze fi > mm nieoprawiona lub oprawiona w pierścień metalowy o średnicy, mm. Analogicznie w p.., pozostałe specyfiakcje jak w p. Płytka falowa o aperturze fi > mm, nieoprawiona lub oprawiona w pierścień metalowy o średnicy, mm pozostałe specyfiakcje jak w p.. Achromatyczna płytka falowa. Opóźnienie lambda/ lub lambda/ (wybór w momencie złożenia zamówienia). Zakres spektralny do wyboru z 0-60 lub 0-70 lub lub nm. Tolerancja opóźnienia lambda/00 uśredniona po zakresie spektralnym. Specyfikacje jakości powierzchni i pokryć antyrefleksyjnych jak w p.. Apertura 8 mm, oprawiona w pierścień metalowy. 6 Achromatyczna płytka falowa o aperturze mm. Pozostałe specyfikacje jak w poz.. 7 Achromatyczna płytka falowa o aperturze 8 mm. Pozostałe specyfikacje jak w poz.. 0 Kategoria : Polaryzatory L.p. opis minimalnych wymagań technicznych Liczba sztuk Polaryzator typu nanowire, transmitujący jeden stan polaryzacji liniowej i odbijający stan ortogonalny do transmitowanego. Zakres widmowy nm, ekstynkcja w transmisji nie gorsza niż 000: w zakresie nm, próg zniszczenia: 0kW/cm (CW). Apertura okrągła o średnicy. mm. Polaryzator typu nanowire, transmitujący jeden stan polaryzacji liniowej i odbijający stan ortogonalny do transmitowanego. Zakres widmowy 00-0 nm, ekstynkcja w transmisji nie gorsza niż 000: w zakresie 00-0 nm, próg zniszczenia: 0kW/cm (CW). Apertura okrągła o średnicy. mm. Dwójłomny polaryzator z wyjściem dla obu stanów polaryzacji, apertura 0 mm lub większa, ekstynkcja lepsza niż 0 000:, kąt pomiędzy rozdzielonymi wiązkami > deg, bez pokryć, próg zniszczenia 0 ns lub lepiej. Polaryzująca kostka światłodzieląca o wymiarach nie mniejszych niż 0x0x0 mm^, o zakresie widmowym wybieranym podczas zakupu spośród nm, nm, nm, nm, ekstynkcja dla wiązki transmitowanej nie gorsza niż 000:, dla wiązki odbijanej nie gorsza niż 00:, płaskość powierzchni lambda/0, jakość powierzchni Scratch-Dig 0/0, deformacje frontu falowego mniejsze niż lambda/ przy 6 nm. Pokrycia antyrefleksyjne R<0.% 8 Polaryzująca kostka światłodzieląca o wymiarach nie mniejszych niż 0x0x0 mm^, o zakresie widmowym wybieranym podczas zakupu spośród nm, nm, nm, nm, ekstynkcja dla wiązki transmitowanej nie gorsza niż 000:, dla wiązki odbijanej nie gorsza niż 00:, płaskość powierzchni lambda/0, jakość powierzchni Scratch-Dig 0/0, deformacje frontu falowego mniejsze niż lambda/ przy 6 nm. Pokrycia antyrefleksyjne R<0.% 8 6 Polaryzator Wollastona, o aperturze min. 0x0 mm, ekstynkcji poniżej *0^- dla zakresu spektralnego nm, pokrycie antyrefleksyjne na wybraną długość fali,deformacja frontu falowego ponizej lambda/ dla dł. fali 6 nm, jakość powierzchni Scratch-Dig ponizej 0/0, oprawiony Strona 8 z 6

9 Nr postępowania WF-7-8/ 7 Polaryzator Glan Laser o aperturze min. 0 mm z kalcytu lub BBO wg wyboru, w momencie zakupu (dostawy) oprawiony, ekstynkcja co najmniej x0^-, dla wybranego zakresu spektralnego pomiędzy 00 a 000 nm. Defoemacja frontu falowego poniżej lambda/ dla dł. fali 6nm, jakość powierzchni Scratch-Dig 0-0, oprawiony. Kategoria : Retroreflektory L.p. opis minimalnych wymagań technicznych Liczba sztuk Retroreflektor typu "corner cube" zwierciadlany, apertura, mm, oprawiony, pokrycia do wyboru Al lub Au, dokładność sekund łuku. Pokrycia zabezpieczone przed utlenianiem warstwą dielektryczną. Kategoria : Pryzmaty L.p. opis minimalnych wymagań technicznych Pryzmat z kwarcu do linii dyspersyjnej, kąt łamiący 6,7 stopni, wymiary powierzchni optycznych 0 mm x mm, dwie powierzchnie wypolerowane, bez pokryć Pryzmat ze szkła SK do linii dyspersyjnej, kąt łamiący 6,7 stopni, wymiary powierzchni optycznych 0 mm x mm, dwie powierzchnie wypolerowane, bez pokryć Cienki pryzmat - klin wykonany z BaF o wymiarach: długość 0mm, wysokość mm i grubości zmieniającej się od do mm. Bez pokryć dielektrycznych. Liczba sztuk Kategoria : Siatki dyfrakcyjne L.p. opis minimalnych wymagań technicznych Liczba sztuk Siatka dyfrakcyjna holograficzna, o wymiarach min. x mm o liczbie rys na mm wybieranej w chwili zakupu spośród wartości: 600, 00, 800, 00, 600, i pokryciu optymalizowanym na zakres widmowy wybierany podczas zakupu spośród wartości: UV, część widzialna widma, podczerwień. Siatka dyfrakcyjna holograficzna, o wymiarach min. x mm o liczbie rys na mm wybieranej w chwili zakupi spośród wartości: 600, 00, 800, 00, 600, i pokryciu optymalizowanym na zakres widmowy wybierany podczas zakupu spośród wartości: UV, część widzialna widma, podczerwień. Siatka dyfrakcyjna holograficzna, o wymiarach min. 0x0 mm o liczbie rys na mm wybieranej w chwili zakupi spośród wartości: 600, 00, 800, 00, 600, i pokryciu optymalizowanym na zakres widmowy wybierany podczas zakupu spośród wartości: UV, część widzialna widma, podczerwień. Siatka dyfrakcyjna nacinana, o wymiarach min. x mm o liczbie rys na mm wybieranej w chwili zakupi spośród wartości: 00, 600, 00, pokryciu optymalizowanym na zakres widmowy wybierany podczas zakupu spośród wartości: UV, VIS (część widzialna widma), IR (podczerwień) i kącie odbłysku optymalizowanym dla dł. fali wybieranym podczas zakupu spośród wartości: 00nm, 70nm, 000nm, 600nm Siatka dyfrakcyjna nacinana, o wymiarach min. x mm o liczbie rys na mm wybieranej w chwili zakupi spośród wartości: 00, 600, 00, pokryciu optymalizowanym na zakres widmowy wybierany podczas zakupu spośród wartości: UV, VIS (część widzialna widma), IR (podczerwień) i kącie odbłysku optymalizowanym dla dł. fali wybieranym podczas zakupu spośród wartości: 00nm, 70nm, 000nm, 600nm Strona 9 z 6

10 Nr postępowania WF-7-8/ 6 7 Siatka dyfrakcyjna nacinana, o wymiarach min. 0x0 mm o liczbie rys na mm wybieranej w chwili zakupi spośród wartości: 00, 600, 00, pokryciu optymalizowanym na zakres widmowy wybierany podczas zakupu spośród wartości: UV, VIS (część widzialna widma), IR (podczerwień) i kącie odbłysku optymalizowanym dla dł. fali wybieranym podczas zakupu spośród wartości: 00nm, 70nm, 000nm, 600nm Siatka dyfrakcyjna nacinana o wymiarach co najmniej 6 mm x mm x 0 mm (obszar nacinany minimum 0 x 0 mm), co najmniej 800 rys/mm, pokryta złotem, podkład BK7, kąt odbłysku optymalizowany dla wybranej długości fali w zakresie widzialnym Kategoria 6: Kryształy L.p. opis minimalnych wymagań technicznych Kryształ BBO do generacji drugiej harmoniczej, kąt teta 9,, kąt fi 0, wymiary x x 0, mm, pokrycia antyrefleksyjne na długości fali 800 nm i 00 nm, w oprawce, mm Kryształ BBO do niewspóliniowego optycznego wzmacniacza parametrycznego, kąt teta 0,0, kąt fi 0, wymiary 8 x 8 x mm, pokrycia antyrefleksyjne na długości fali 00 nm, oprawiony w oprawkę okrągłą o średnicy.9 mm, grubości mm Kryształ szafiru domieszkowanego tytanem do femtosekundowego wzmacniacza laserowego, wycięty pod kątem Brewstera, o wymiarach.x8. mm, o długości wzdłuż drogi optycznej mm, o absorpcji na długości fali 7 nm równej 80%. Figure of merit (FOM) > 00. Kryształ BBO do generacji drugiej harmoniczej, kąt teta 9,, kąt fi 0, wymiary x x mm, pokrycia antyrefleksyjne na długości fali 800 nm i 00 nm, w oprawce, mm Kryształ BBO do generacji drugiej harmoniczej, kąt teta 9,, kąt fi 0, wymiary x x mm, pokrycia antyrefleksyjne na 800 nm i 00 nm, w oprawce, mm Liczba sztuk 6 7 Zestaw kryształów BBO na długość fali nm, próg zniszczenia 0 J/cm przy impulsie 0 ns, równoważny częściom 0-0 i 0-06 posiadanego układu OPO/OPA model Sunlite EX (Continuum Inc, USA). Prostopadłościenny kryształ kalcytu o wymiarach przynajmniej 0x0x0 mm. powierzchnie szlifowane do jakości optycznej. Oś optyczna równoległa do powierzchni optycznych. Powierzchnie optyczne pokryte antyrefleksyjnie w zakresie 800 ± 0 nm... Wymagania dodatkowe dotyczące wszystkich kategorii w części II zamówienia: ) Płaskość powierzchni określono dla długości fali 6 nm, dla pełnej apertury, jeśli nie podano inaczej. ) Dla płaskich powierzchni optycznych płaskość powierzchni przynajmniej lambda/, jeśli nie podano inaczej. ) Jakość powierzchni optycznych przynajmniej 0-0 Scratch-Dig, jeśli nie podano inaczej. ) Przez pokrycie antyrefleksyjne rozumie się pokrycie o natężeniowym współczynniku odbicia poniżej % w specyfikowanym zakresie spektralnym. ) Przez zakresy widmowe rozumie się odpowiednio: zakres UV: 00-0 nm, zakres widzialny nm, podczerwień nm 6) Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69 lub ul. Pasteura 7 w Warszawie. 7) Dostawy muszą zostać zrealizowane na pisemny wniosek Zamawiającego przekazany faxem lub pocztą elektroniczna w terminie: Kat. : Płytki falowe Czas dostawy: tygodnie Kat. : Polaryzatory Czas dostawy: tygodnie Kat. : Retroreflektory Czas dostawy: tygodnie Strona 0 z 6

11 Nr postępowania WF-7-8/ Kat. : Pryzmaty Czas dostawy: 6 tygodni Kat. : Siatki dyfrakcyjne Czas dostawy: tygodnie Kat. 6: Kryształy Czas dostawy: 6 tygodni 9) Podane ilości przedmiotu zamówienia są orientacyjne i w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianie. Zamawiający może dokonywać zmian ilościowych asortymentu w ramach jednej kategorii w ramach wartości umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całego asortymentu oraz niewykorzystania całej kwoty umownej. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie wyszczególnionych części. Każdemu wykonawcy przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrane przez siebie części lub na wszystkie części zamówienia. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza ofert wariantowych. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu oraz ZAMAWIAJĄCY nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 0% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. pkt. 7 ustawy.. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 6. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. 7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia: część I.: miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w ust. umowy; część II.: miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w ust. umowy; 8. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCAMI Sposobem porozumiewania się pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM, a WYKONAWCĄ jest forma pisemna, faks lub droga elektroniczna, przy czym dwie ostatnie wymagają na żądanie drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 9. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z WYKONAWCAMI w zakresie zamówienia są: - w zakresie merytorycznym: dr Piotr Fita, - w zakresie formalno- prawnym: Luiza Gierak, fax: , 0. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 0. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. ustawy, dotyczące: ) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; ) posiadania wiedzy i doświadczenia; Strona z 6

12 Nr postępowania WF-7-8/ ) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; ) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 0. Wykonawca odpowiednio na dzień składania ofert i w zakresie wskazanym w SIWZ - wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. ust. ustawy Prawo zamówień publicznych. 0. Wykonawca odpowiednio na dzień składania ofert i w zakresie wskazanym w SIWZ - wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia na podstawie art. ust. ustawy Prawo zamówień publicznych. 0. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Warunek I: uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku : Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego oświadczenia z art. ust. ustawy Pzp - zał. do SIWZ. Warunek II: posiadanie wiedzy i doświadczenia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej dostawę, odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. dostawę drobnych elementów optycznych lub sprzętu optycznego, o wartości nie mniejszej niż 0 000,00 zł brutto. Warunek III: dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego oświadczenia z art. ust. ustawy Pzp - zał. do SIWZ. Warunek IV : sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego oświadczenia z art. ust. ustawy Pzp - zał. do SIWZ.. INFORMACJE DODATKOWE. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie, winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, wynikające ze specyfiki tego zasobu oraz należy wykazać, że podmiot udzielający zasobu wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie rzeczywiście nim dysponuje.. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki, o których mowa w art. ust. mogą być spełnione łącznie.. Warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenione zgodnie z opisanym sposobem dokonywania oceny spełniania warunków, jako spełnione/nie spełnione na podstawie zaświadczeń, oświadczeń i dokumentów opisanych i wymaganych w części SIWZ, będących załącznikami do oferty Wykonawcy. Strona z 6

13 Nr postępowania WF-7-8/. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: ) oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi określone w art. ust. ustawy. Dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek oceniany będzie, jako spełniony łącznie, (sporządzone według wzoru druku zał. nr do SIWZ), ) Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw potwierdzający, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, Wykonawca należycie wykonał lub wykonuje co najmniej dostawę, odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. dostawę drobnych elementów optycznych lub sprzętu optycznego, o wartości nie mniejszej niż 0 000,00 zł brutto. Wykaz musi zawierać m.in.: a) wartość dostawy (brutto), b) opis przedmiotu dostawy (nazwę i krótki opis dostawy), c) daty wykonania dostawy (w układzie: dd-mm-rrrr), d) odbiorców (co najmniej nazwy odbiorców wykonanych dostaw), e) rodzaj doświadczenia (własne, innego podmiotu), Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr do SIWZ. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały zrealizowane należycie.. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. ust. ustawy: ) oświadczenie, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. ust. ustawy (sporządzone według wzoru druku zał. nr do SIWZ), ) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. ust. pkt. ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. ust. pkt. ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie... Dodatkowo do oferty należy dołączyć: ) specyfikację techniczną lub karty katalogowe sprzętu w celu weryfikacji wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu w języku angielskim ) formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego zał. nr do SIWZ, ) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli nie wynika ono z załączonych dokumentów, należy załączyć na piśmie w formie oryginału lub w formie notarialnie poświadczonej kopii ) jeśli dotyczy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia podpisane zgodnie z właściwym umocowania do reprezentacji. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione z zastrzeżeniem pełnomocnictw, których treść i forma muszą być zgodne z zapisami SIWZ.. WYKONAWCY ZAGRANICZNI:. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje załączenie dokumentów odpowiednio wymienionych w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 0 grudnia 009 roku (Dz. U. Nr 6, poz. 87) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, tj. zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie.pkt. niniejszej SIWZ Wykonawca składa dokumenty potwierdzające, że: Strona z 6

14 Nr postępowania WF-7-8/ - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w punkcie. pkt., zastępuję się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.. Ogólne warunki składnia ofert przez podmioty występujące wspólnie (konsorcja/spółki cywilne):. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (podmioty te występujące wspólnie zwane są dalej konsorcjami).. W przypadku, o którym mowa w ust. kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.. W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum (w tym spółka cywilna): ) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo: poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę. Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo. ) formularz oferty (Zał. Nr / lub /) podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum. Na pierwszej stronie należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum. ) każdy z Wykonawców występujących wspólnie, musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. ust. oraz, że konsorcjum spełnia warunki zawarte w art. ust. ustawy (oświadczenie dotyczące art. ust. ustawy - Prawo zamówień publicznych - załącznik nr podpisuje pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum, natomiast oświadczenie dotyczące art. ust. załącznik nr podpisuje każdy z członków konsorcjum oddzielnie); ) dokumenty wymienione w. niniejszej SIWZ obowiązują każdego z członków konsorcjum oddzielnie - należy złożyć odpowiednią do liczby członków konsorcjum liczbę dokumentów podpisaną przez pełnomocnika lub wszystkich członków Konsorcjum; ) inne nie wymienione dokumenty, oświadczenia podpisuje/parafuje pełnomocnik lub wszyscy członkowie Konsorcjum;. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SIWZ. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, kierując swoje zapytania pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego.. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dni przed upływem terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania, o którym mowa w pkt.., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Strona z 6

15 Nr postępowania WF-7-8/. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.... Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ..6 W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieści ją także na tej stronie Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie. WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. WYKONAWCA lub pełnomocnik podmiotów występujących wspólnie ma prawo złożyć jedną ofertę. WYKONAWCA, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.. WYKONAWCY zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).. WYKONAWCY ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy podpisem czytelnym lub podpisem nieczytelnym z imienną pieczątką, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w KRS lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej WYKONAWCY lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo dokonywania określonych czynności prawnych. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres w tym podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie.. Zaleca się, aby każda kartka oferty była ponumerowana kolejnym numerem, spięta w sposób zapobiegający możliwości samoistnej dekompletacji zawartości oferty i podpisana przez WYKONAWCĘ, a przedłożone dokumenty winny być spisane na jednej kartce (spis treści).. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski..6 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. W przypadku, gdy WYKONAWCA dołączy, jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być opatrzona klauzulą za zgodność z oryginałem i podpisana przez upoważnionego do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości..7 Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszej SIWZ, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału, o których mowa w art. ust., i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. ust. ustawy Prawo zamówień publicznych..8 WYKONAWCA powinien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej według poniższego wzoru: NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Uniwersytet Warszawski OFERTA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Sukcesywne dostawy drobnych elementów optycznych, część..- WF-7-8/. Strona z 6

16 Nr postępowania WF-7-8/ Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana dodatkowo nazwą i adresem wraz z numerami telefonów i faksów wykonawcy. Ma to zapewniać możliwość zwrotu oferty wykonawcy w stanie nienaruszonym w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po terminie. Opakowanie ofert spełnia funkcję porządkową, nieobarczoną rygorem odrzucenia oferty, jednakże w przypadku innego opakowania i oznaczenia oferty, lub jego braku, Wykonawca składający ofertę ponosi ryzyko z tego faktu wynikające..9 Oferty, które wpłyną do ZAMAWIAJĄCEGO po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania..0 WYKONAWCA może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że ZAMAWIAJĄCY otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone na zasadach określonych tak jak w punkcie.9 oraz dodatkowo opisane dopiskiem zmiana lub wycofanie.. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie będą ujawniane, jeżeli WYKONAWCA, nie później niż w terminie składania ofert, wskaże ZAMAWIAJĄCEMU, które dokumenty nie mogą być udostępniane, opatrując je klauzulą tajne nie udostępniać - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. ust. USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. z 00 r. nr poz. 0 z późn. zm.) i umieszczone w oddzielnej kopercie. W przeciwnym razie cała Oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania (art. 8 ustawy). WYKONAWCA nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. ustawy. 6 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 6.. WYKONAWCA pozostaje związany ofertą przez okres 0 dni. 6.. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 6. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 7 MIEJSCE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 7. Oferty należy składać w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO: Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ul. Hoża 69, pokój 0 (parter). 7. WYKONAWCA otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta. 7. Termin składania ofert upływa dnia 7 lipca 0 r. o godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 lipca 0 r. o godz.. w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, pok. nr Otwarcie ofert jest jawne. 7.6 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7.7 Po otwarciu oferty Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy, oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 7.8 W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert. 8. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Strona 6 z 6

17 Nr postępowania WF-7-8/ 8. Wykonawca w ofercie dla każdej części zamówienia winien podać ceny jednostkowe oraz cenę w PLN za całość zamówienia uwzględniającą całkowity koszt zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT. Wszystkie wartości tj. VAT i wartość, netto, brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, stosując matematyczną zasadę zaokrągleń wypełniając Formularz ofertowy (Zał. Nr / lub /) należy uzupełnić miejsca dotyczące tej części, na którą jest składana oferta, pozostałe części przekreślić lub pozostawić bez wypełniania. 8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 8. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w niej nieujęte, a bez których nie można zrealizować zamówienia (w tym min. koszty opakowania, ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą, odprawy celnej, koszty dostawy, koszty instalacji oraz koszty szkolenia obsługi w siedzibie Zamawiającego itp.) Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, upustów itp. 8. Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na formularzu oferty wartość netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę należnego podatku VAT. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie. 9. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 9. Przy wyborze oferty ZAMAWIAJĄCY będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem: Cena oferty brutto o wadze 00 %. 9. Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację całego zamówienia, podana w Formularzu oferty. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę zawierającą najniższą cenę. 9. OCENA OFERT w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg formuły: Cena: Cn C = x00% Cob gdzie: C liczba punktów przyznanych Wykonawcy w tym kryterium cena Cn najniższa cena ofertowa spośród złożonych ofert Cob cena ofertowa badanej oferty 00 % - waga kryterium Przyjmuje się, że % = pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium cena 9. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 9. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 9.6 Zamawiający poprawia w ofercie: ) oczywiste omyłki pisarskie, ) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, w szczególności: - błędne obliczenie kwoty podatku od towarów i usług, na podstawie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług; - błędne zsumowanie w ofercie ceny netto i kwoty podatku od towarów i usług. Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę netto podaną liczbowo; - błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. ) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty Strona 7 z 6

18 Nr postępowania WF-7-8/ niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 9.7 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 9.6 ppkt. ). 0. ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.. WYBÓR OFERTY ORAZ INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWINIA PUBLICZNEGO. ZAMAWIAJĄCY udzieli zamówienia WYKONAWCY, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: ) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; ) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; ) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne ) terminie, określonym zgodnie z art. 9 ust. lub, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w SIWZ oraz zgodnie z wzorem umowy załączonym do SIWZ.. Umowa zostanie podpisana nie wcześniej niż po upływie terminów określonych zgodnie z art. 9 ustawy.. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 00 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 00 r. Nr, poz. 79 ze zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy... Odwołanie wnosi się w terminie dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej postawę jego wniesienia jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 7 ust. ustawy, albo w terminie 0 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób...odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 0..Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 8 ust. i ust. wnosi się w terminie dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 0.. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. pkt ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej) WZÓR UMOWY ORAZ WARUNKI ZMIANY UMOWY. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w SIWZ oraz zgodnie z wzorem umowy załączonym do SIWZ. Strona 8 z 6

19 Nr postępowania WF-7-8/. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności, tj.: ) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ) w wypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zamawiającego ) w wypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli tak zamiana leży w interesie publicznym ) w pozostałym zakresie - w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności. Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane, za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ. mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 9 stycznia 00 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 00 r. Nr, poz. 79 ze zm.) Spis załączników do SIWZ:. Formularz ofertowy Zał. nr /, /,. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Zał. nr,. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy Zał. nr,. Wzór umowy Zał. nr.,.. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ. mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 9 stycznia 00 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 00 r. Nr, poz. 79 ze zm.). Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. Strona 9 z 6

20 Nr postępowania WF-7-8/ Załącznik nr / do SIWZ... / Pieczęć Wykonawcy / F O R M U L A R Z O F E R T O W Y W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Sukcesywne dostawy drobnych elementów optycznych posiadającego siedzibę /pełna nazwa firmy Wykonawcy/ ulica nr domu kod pocztowy miejscowość województwo powiat. telefon fax strona internetowa NIP REGON reprezentowana przez: imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy Strona 0 z 6

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków Znak sprawy: PN-11 2013 Kraków dn. 29 maja 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 Rozdział I: Nazwa oraz adres zamawiającego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22 Tel. 32 42 06 801, faks: 32 42 06 884, e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: I.272.11.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją Numer sprawy: SB.271.03.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz) dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: http://wsselublin.pis.gov.pl lub w formie pisemnej w cenie 30,00 zł: przelew na konto:73101013390024081391500000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZSP-070-11-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup samochodu osobowego typu VAN dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A, 26-600 Radom SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIOGRANICZONY POSTĘPOWANIE O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch zestawów echosondy hydrograficznej

Dostawa dwóch zestawów echosondy hydrograficznej C zzęęśśćć II SS IIWZ Z nn aa kk ss pp rr aaw yy :: NZ /NZK/ -- 33 77 00 -- 88 77 / 22 00 11 22 /RW/ R ee gg i oo nn aa l nn yy Z aa rr zząą dd G oo ss pp oo dd aa rr kk i W oo dd nn ee jj w G dd aańń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo