Sukcesywne dostawy drobnych elementów optycznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sukcesywne dostawy drobnych elementów optycznych"

Transkrypt

1 Nr postępowania WF-7-8/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 9 stycznia 00 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 00 r. Nr, poz. 79 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. ust. 8 ustawy na: Sukcesywne dostawy drobnych elementów optycznych Zatwierdził dnia 9 lipca 0 r. DZIEKAN WYDZIAŁU FIZYKI UW prof. dr hab. Teresa Rząca Urban Strona z 6

2 . ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI Nr postępowania WF-7-8/ UNIWERSYTET WARSZAWSKI ul. Krakowskie Przedmieście 6/ Warszawa Adres do korespondencji: Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki ul. Hoża 69, Warszawa tel./fax (0 ) NIP REGON zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowany przez: Dziekana Wydziału Fizyki UW prof. dr hab. Teresę Rzącę- Urban zaprasza do ubiegania się o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy drobnych elementów optycznych: Część I Dostawa soczewek, luster, płytek i kostek światłodzielących, okienek i podkładów optycznych oraz filtrów optycznych; Część II Dostawa płytek falowych, polaryzatorów, retroreflektorów, pryzmatów, siatek dyfrakcyjnych oraz kryształów. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków UE w ramach projektu "Photonic implementations of quantum-enhanced technologies" realizowanego w ramach programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KOD CPV: Przyrządy optyczne, Materiał polaryzacyjny, Lustra, Filtry optyczne,. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:.. CZĘŚĆ I: Dostawa soczewek, luster, płytek i kostek światłodzielących, okienek i podkładów optycznych oraz filtrów optycznych Kategoria : Soczewki L.p. opis minimalnych wymagań technicznych Liczba sztuk Soczewka dwuwypukła o średnicy. mm ze szkła lekkiego o pokryciach antyrefleksyjnych wybieranych w momencie złożenia zamówienia spośród: a) zakres widmowy nm; b) zakres widmowy nm o ogniskowej wybieranej w momencie zakupu spośród wartości:, 0, 0, 7, 00,, 0, 00, 0, 00, 00, 00, 70, 000 mm 0 Strona z 6

3 Nr postępowania WF-7-8/ Soczewka dwuwypukła o średnicy. mm ze szkła lekkiego niepokrywana o ogniskowej wybieranej w momencie zakupu spośród wartości:, 0, 0, 7, 00,, 0, 00, 0, 00, 00, 00, 70, 000 mm Soczewka płasko-wypukła o średnicy. mm z szkła lekkiego o pokryciach antyrefleksyjnych wybieranych w momencie zakupu spośród: a) zakres widmowy nm; b) zakres widmowy nm o ogniskowej wybieranej w momencie zakupu spośród wartości:, 0, 0, 7, 00,, 0, 00, 0, 00, 00, 00, 70, 000 mm 0 0 Soczewka płasko-wypukła o średnicy. mm z szkła lekkiego niepokrywana o ogniskowej wybieranej w momencie zakupu spośród wartości:, 0, 0, 7, 00,, 0, 00, 0, 00, 00, 00, 70, 000 mm 0 Soczewka płasko-wypukła o średnicy. mm z kwarcu topionego niepokrywana o ogniskowej wybieranej w momencie zakupu spośród wartości:, 0, 7, 00,, 0, 00, 0, 00, 00, 70, 000 mm 0 6 Soczewka płasko-wklęsła o średnicy. mm z szkła lekkiego o pokryciach antyrefleksyjnych wybieranych w momencie zakupu spośród: a) zakres widmowy nm; b) zakres widmowy nm o ogniskowej wybieranej w momencie zakupu spośród wartości: -0, -7, -00 mm 7 Soczewka płasko-wklęsła o średnicy. mm z szkła lekkiego niepokrywana o ogniskowej wybieranej w momencie zakupu spośród wartości: -0, -7, -00 mm 8 Soczewka płasko-wklęsła o średnicy. mm z kwarcu topionego niepokrywana o ogniskowej wybieranej w momencie zakupu spośród wartości: -0, -7, -00 mm 9 Soczewka płasko-wypukła o średnicy. mm z kwarcu topionego niepokrywana o ogniskowej wybieranej w momencie zakupu spośród wartości: 000 mm, 000 mm, 000 mm 0 0 Soczewka asferyczna wykonana ze szkła lekkiego o aperturze numerycznej powyżej 0,, o średnicy powyżej mm, umożliwiająca ogniskowanie skolimowanej wiązki światła o długości fali wybranej z zakresu 0-00 nm z rozdzielczością ograniczoną dyfrakcyjnie. Na obu powierzchniach pokrycia antyrefleksyjne na wybraną długość fali z zakresu nm Dublet achromatyczny o średnicy, mm, aperturze min 90%, zapewniający korekcję aberracji chromatycznej oraz pokryty antyrefleksyjnie w zakresie widmowym wybieranymw momencie zakupu: nm lub nm. Okagła soczewka cylindryczna ze szkła lekkiego, o średnicy, mm, płasko-wypukła lub płaskowklęsła, o ogniskowej wybieranej w momencie zakupu spośród wartości +/-0, +/-7 +/-00, +/- 0, +/-00, +/-00 mm, apertura o średnicy min mm, o pokryciach antyrefleksyjnych wybieranych w momencie zakupu spośród: a) zakres nm; b) zakres nm. Dotyczy poz. - :. Jakość powierzchni: 0-0 Scratch-Dig, nieregularność powierzchni λ/ (dla długości fali 60 nm).. Apertura min. 90% (oprócz poz. ). Centrowanie < min. Kątowych Strona z 6

4 Nr postępowania WF-7-8/ Kategoria : Lustra L.p. opis minimalnych wymagań technicznych Liczba sztuk 6 lustra płaskie o współczynniku odbicia ponad 9% w zakresie 0-000nm, średnicy, płaskość powierzchni lambda/0 lustra płaskie o współczynniku odbicia ponad 99.% dla wybranej długości fali w zakresie nm, dla polaryzacji S lub P, kąta padania 0 lub stopni, średnicy, płaskość powierzchni lambda/0 lustro płaskie o współczynniku odbicia ponad 99.% dla wybranej długości fali w zakresie nm, dla polaryzacji S i P, kąta padania stopni, średnicy, płaskość powierzchni lambda/0 lustra płaskie o współczynniku odbicia ponad 99.9% dla wybranej długości fali w zakresie nm, dla polaryzacji S i P, kąta padania od 0 do stopni, średnicy, płaskość powierzchni lambda/0 lustra sferyczne o wybranym promieniu krzywizny z zakresu mm i współczynniku odbicia ponad 9% w zakresie widmowym 0-000nm, średnicy, płaskość powierzchni lambda/ lustra sferyczne o wybranym promieniu krzywizny mm i współczynniku odbicia ponad 99.7% dla wybranej długości fali w zakresie nm, dla polaryzacji S i P, kąta padania 0 lub stopni, średnicy, płaskość powierzchni powierzchni lambda/ Dot. poz. -9 Dotyczy luster płaskich płaskie lustro dichroiczne, o współczynniku odbicia ponad 99.% na długości fali 00nm, współczynniku transmisji ponad 90% na długości fali 800nm dla światła niespolaryzowanego, kąt padania stopni, średnicy, płaskość powierzchni lambda/0 Para dielektrycznych zwierciadeł sferycznych wklęsłych o współczynniku odbicia powyżej % na długości fali 6 nm, okrągłych, o średnicy. mm Para dielektrycznych zwierciadeł sferycznych wklęsłych o współczynniku odbicia powyżej % na długości fali 00 nm, okrągłych, o średnicy. mm. Przez współczynnik odbicia (transmisji) rozumie się natężeniowy współczynnik odbicia (transmisji).. W przypadku pokryć metalicznych konieczne jest zabezpieczenie przed utlenianiem warstwą dielektryczną. Grubość min. mm, max 7 mm Kategoria : Płytki i kostki światłodzielące L.p. opis minimalnych wymagań technicznych Liczba sztuk Płytki światłodzielące na zakres spektralny 00 nm 800 nm o podziale transmisja/odbicie do wyboru podczas zakupu spośród: 0%/0%, 0%/70%, 70%/0% z dokładnością nie gorszą niż ±0% w całym zakresie spektralnym, prostokątne, o wymiarach 0 mm x 0 mm i grubości nie większej niż, mm. Równoległość powierzchni nie gorsza niż minut kątowych, gładkość powierzchni nie gorsza niż λ na mm dla λ = 6,8 nm, jakość powierzchni nie gorsza niż 60/0 scratch-dig. Strona z 6

5 Nr postępowania WF-7-8/ Płytki światłodzielące na zakres spektralny 800 nm 00 nm o podziale transmisja/odbicie do wyboru przy zakupie spośród 0%/0%, 0%/70%, 70%/0% z dokładnością nie gorszą niż ±0% w całym zakresie spektralnym, prostokątne, o wymiarach 0 mm x 0 mm i grubości nie większej niż, mm. Równoległość powierzchni nie gorsza niż minut kątowych, gładkość powierzchni nie gorsza niż λ na mm dla λ = 6,8 nm, jakość powierzchni nie gorsza niż 60/0 scratch/dig. Niepolaryzująca płytka lub kostka światłodzieląca o aperturze min. 8x8 mm. Zakres spektralny 0-600nm lub nm, różnica współczynników odbicia dla polaryzacji S i P poniżej % w całym zakresie spektralnym, podział transmisja/odbicie 0/0, płaskość powierzchni lepsza niz lambda/, jakość powierzchni nie gorsza niż 0/0 Scratch/Dig. Płytka światłodzieląca 0/0 o średnicy. mm ze szkła BK7 o pokryciu na zakres nm i wytrzymałości na uszkodzenie co najmniej 00 W/cm Kategoria : Okienka i podkłady optyczne L.p. opis minimalnych wymagań technicznych Liczba sztuk Okienko okrągłe o średnicy.7mm, wykonane ze szkła lekkiego, płaskości powierzchni min. lambda/0, jakości powierzchni Scratch/Dig minimalnie 0/0 o pokryciu wybieranym podczas zakupu spośród wartości: pokrycie antyrefleksyjne nm, pokrycie antyrefleksyjne nm, pokrycie antyrefleksyjne nm lub bez powłok. Okienko okrągłe o średnicy.mm, wykonane ze szkła lekkiego, płaskości min. lambda/0, jakości powierzchni Scratch/Dig minimalnie 0/0 o pokryciu wybieranym podczas zakupu spośród wartości: pokrycie antyrefleksyjne nm, pokrycie antyrefleksyjne nm, pokrycie antyrefleksyjne nm lub bez powłok. Okienko okrągłe o średnicy.mm, wykonane z CaF, płaskości min. lambda/0, jakości powierzchni Scratch/Dig minimalnie 0/0, bez pokrycia dielektrycznego, o grubości mm. Kategoria : Filtry optyczne L.p. opis minimalnych wymagań technicznych filtry szare szklane objętościowe, o gęstości optycznej 0., 0.,, lub, średnicy mm, płaskość powierzchni lambda/. filtry neutralne metalizowane, o gęstości optycznej 0., 0.,, lub, średnicy mm, płaskość powierzchni lambda/ filtry interferencyjne pasmowoprzepuszczalne, o szerokości połówkowej pasma transmisji 0nm i centralnej dlugości fali będącej wielokrotnością 0nm z zakresu 0-000nm, średnicy., oprawione, transmisja najmniej 0%. Liczba sztuk 0 Okrągły neutralny metaliczny filtr regulowany na zakres widmowy 0-00 nm, umożliwiający ciągłą zmianę absorpcji w zakresie 0-.0 OD (z dokładnością nie gorszą niż ±% dla 6 nm). Średnica zewnętrzna 6, mm, oprawiony na obwodzie i posiadający oś, obrotem wokół której ustawiana jest żądana absorpcja. Oś powinna mieć gwint M umożliwiający zamocowanie filtra do uchwytu. Równoległość powierzchni nie gorsza niż minuty kątowe, jakość powierzchni scratch-dig 60/0. Strona z 6

6 Nr postępowania WF-7-8/ 6 7 Filtr interferencyjny pasmoprzepuszczalny o szerokości połówkowej pasma transmisji 0 nm± nm, o centralnej długości fali wybieranej podczas zakupu spośród 90 nm i 90 nm gwarantowanej z dokładnością nie gorszą niż ± nm. Transmisja w środku obszaru transmisji nie gorsza niż0%, poza pasmem transmisji nie większa niż 0,0% w zakresie od 00 nm do 00 nm. Filtry powinny być okrągłe, o średnicy lub, mm i oprawione. Filtr powinien być opisany na oprawce celem łatwej identyfikacji. Filtr interferencyjny pasmoprzepuszczalny o szerokości połówkowej pasma transmisji nm±, nm, o centralnej długości fali wybieranej podczas zakupu spośród 0 nm i 00 nm gwarantowanej z dokładnością nie gorszą niż ±, nm. Transmisja w środku obszaru transmisji nie gorsza niż %, poza pasmem transmisji nie większa niż 0,0% w zakresie od 00 nm do 000 nm. Filtry powinny być okrągłe, o średnicy lub, mm i oprawione. Filtr powinien być opisany na oprawce celem łatwej identyfikacji. Filtry interferencyjne pasmowoprzepuszczalne, o szerokości połówkowej pasma transmisji do 0nm i centralnej dlugości fali odpowiadającej określonym liniom atomowym lub laserowym z zakresu 0-000nm, średnicy ", oprawione, transmisja najmniej 90% 8 Filtry krawędziowe o długościach fal odcięcia do wyboru z zakresu widzialnego i bliskiej podczerwieni gwarantowanych z dokładnością nie gorszą niż ± nm do 70 nm i nie gorszą niż ± nm powyżej 70nm. Transmisja w obszarze transmisji nie może być gorsza niż 80 % w zakresie nm, nie gorsza niż 7% w zakresie nm i nie gorsza niż 70% powyżej 000 nm. Zbocze S obszaru transmisji zdefiniowane jako S=00%*(L 0, -L )/L, gdzie L 0, i L to długości fal, dla której OD wynoszą odpowiednio 0, i, powinno być nie większe niż %. Filtry powinny być okrągłe, o średnicy " i oprawione. Filtr powinien być opisany na oprawce celem łatwej identyfikacji. 9 0 Zestaw 0 interferencyjnych filtrów krawędziowych krótkoprzepustowych, o długościach fal odcięcia 0 nm, 00 nm, 0 nm, 600 nm, 60 nm, 700 nm, 70 nm, 800 nm, 900 nm, 000 nm gwarantowanych z dokładnością nie gorszą niż ± nm do 70 nm i nie gorszą niż ± nm do 000 nm. Transmisja w obszarze transmisji nie może być gorsza niż 80 % w zakresie nm i nie gorsza niż 70% ponizej 0 nm. Zbocze S obszaru transmisji zdefiniowane jako S=00%*(L0,-L)/L, gdzie L0, i L to długości fal, dla której OD wynoszą odpowiednio 0, i, powinno być nie większe niż %. Filtry powinny być okrągłe, o średnicy lub, mm i oprawione. Filtr powinien być opisany na oprawce celem łatwej identyfikacji. Walizka do przechowywania i bezpiecznego transportu filtrów powinna być częścią zestawu. Zestaw 0 filtrów interferencyjnych pasmoprzepuszczalnych, każdy o szerokości połówkowej pasma transmisji 0 nm, o centralnych długościach fal 00 nm, 0 nm, 00 nm, 0 nm, 600 nm, 60 nm, 700 nm, 70 nm, 800 nm, 80 nm gwarantowanych z dokładnością nie gorszą niż ±8 nm. Transmisja poza pasmem transmisji powinna być nie większa niż 0,0% w zakresie od 00 nm do 0 nm. Filtry powinny być okrągłe, o średnicy lub, mm i oprawione. Filtr powinien być opisany na oprawce celem łatwej identyfikacji. Walizka do przechowywania i bezpiecznego transportu filtrów powinna być częścią zestawu. Dotyczy p. - Zestaw 0 interferencyjnych filtrów krawędziowych długoprzepustowych, o długościach fal odcięcia 00 nm, 0 nm, 600 nm, 60 nm, 700 nm, 70 nm, 800 nm, 80 nm, 900 nm, 90 nm gwarantowanych z dokładnością nie gorszą niż ± nm do 70 nm i nie gorszą niż ± nm do 000 nm. Transmisja w obszarze transmisji nie może być gorsza niż 80 % w zakresie nm, nie gorsza niż 7% w zakresie nm i nie gorsza niż 70% powyżej 000 nm. Zbocze S obszaru transmisji zdefiniowane jako S=00%*(L0,-L)/L, gdzie L0, i L to długości fal, dla której OD wynoszą odpowiednio 0, i, powinno być nie większe niż %. Filtry powinny być okrągłe, o średnicy lub, mm i oprawione. Filtr powinien być opisany na oprawce celem łatwej identyfikacji. Walizka do przechowywania i bezpiecznego transportu filtrów powinna być częścią zestawu. Przez OD rozumie się gęstość optyczną. Strona 6 z 6

7 .. Wymagania dodatkowe dotyczące wszystkich kategorii w części I zamówienia: Nr postępowania WF-7-8/ ) Płaskość powierzchni określono dla długości fali 6 nm, dla pełnej apertury, jeśli nie podano inaczej. ) Dla płaskich powierzchni optycznych płaskość powierzchni przynajmniej lambda/, jeśli nie podano inaczej. ) Jakość powierzchni optycznych przynajmniej 0-0 Scratch-Dig, jeśli nie podano inaczej. ) Przez pokrycie antyrefleksyjne rozumie się pokrycie o natężeniowym współczynniku odbicia poniżej % w specyfikowanym zakresie spektralnym. ) Przez szkło lekkie rozumie się szkło borokrzemowe jakości optycznej o współczynniku załamania nie większym niż, dla długości fali 60 nm, liczbie Abbego powyżej 6, natężeniowym współczynniku transmisji powyżej 0,998/ mm dla długości fali z zakresu nm, liniowym współczynniku rozszerzalności cieplnej nie większym niż 7, 0-6 K- dla temperatur z zakresu (-0-70 ºC). 6) Przez zakresy widmowe rozumie się odpowiednio: zakres UV: 00-0 nm, zakres widzialny nm, podczerwień nm 7) Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69 lub ul. Pasteura 7 w Warszawie. 8) Dostawy muszą zostać zrealizowane na pisemny wniosek Zamawiającego przekazany faksem lub pocztą elektroniczna w terminie: Kat. : Soczewki Czas dostawy: poz. -8, 0-: tygodnie; poz. 9: 6 tygodni Kat. : Lustra Czas dostawy: poz. -7: tygodnie; poz. 8,9: 6 tygodni Kat. : Płytki i kostki światłodzielące Czas dostawy: tygodnie Kat. : Okienka i podkłady optyczne Czas dostawy: tygodnie Kat. : Filtry optyczne Czas dostawy: tygodnie 9) Podane ilości przedmiotu zamówienia są orientacyjne i w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianie. Zamawiający może dokonywać zmian ilościowych asortymentu w ramach jednej kategorii w ramach wartości umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całego asortymentu oraz niewykorzystania całej kwoty umownej... Część II: Dostawa płytek falowych, polaryzatorów, retroreflektorów, pryzmatów, siatek dyfrakcyjnych oraz kryształów. Kategoria : Płytki falowe L.p. opis minimalnych wymagań technicznych Liczba sztuk Płytka falowa zerowego rzędu, wykonana z kwarcu krystalicznego. Długość fali do wyboru z zakresu 0-0 nm. Pokrycia antyrefleksyjne R < 0.% na obu powierzchniach. Opóźnienie lambda/ lub lambda/ (wybór w momencie złożenia zamówienia). Tolerancja opóźnienia lambda/00 przy 0 st. C. Jakość powierzchni przynajmniej 0/0 scratch/dig. Płaskość powierzchni lambda/0. Klinowatość poniżej sek. kątowych. Próg zniszczenia powyżej 00 MW/cm. Apertura fi > 8 mm. Oprawiona w pierścień metalowy o średnicy zewnętrznej, mm. 0 Strona 7 z 6

8 Nr postępowania WF-7-8/ Płytka falowa niskiego rzędu, wykonana z kwarcu krystalicznego. Długość fali do wyboru z zakresu 0-0 nm. Pokrycia antyrefleksyjne R < 0.% na obu powierzchniach. Opóźnienie lambda/ lub lambda/ (wybór w momencie złożenia zamówienia). Tolerancja opóźnienia lambda/00 przy 0 st. C. Jakość powierzchni przynajmniej 0/0 scratch/dig. Płaskość powierzchni lambda/0. Klinowatość poniżej sek. kątowych. Próg zniszczenia powyżej 00 MW/cm. Apertura fi > 8 mm. Oprawiona w pierścień metalowy o średnicy zewnętrznej, mm. 0 Płytka falowa o aperturze fi > mm nieoprawiona lub oprawiona w pierścień metalowy o średnicy, mm. Analogicznie w p.., pozostałe specyfiakcje jak w p. Płytka falowa o aperturze fi > mm, nieoprawiona lub oprawiona w pierścień metalowy o średnicy, mm pozostałe specyfiakcje jak w p.. Achromatyczna płytka falowa. Opóźnienie lambda/ lub lambda/ (wybór w momencie złożenia zamówienia). Zakres spektralny do wyboru z 0-60 lub 0-70 lub lub nm. Tolerancja opóźnienia lambda/00 uśredniona po zakresie spektralnym. Specyfikacje jakości powierzchni i pokryć antyrefleksyjnych jak w p.. Apertura 8 mm, oprawiona w pierścień metalowy. 6 Achromatyczna płytka falowa o aperturze mm. Pozostałe specyfikacje jak w poz.. 7 Achromatyczna płytka falowa o aperturze 8 mm. Pozostałe specyfikacje jak w poz.. 0 Kategoria : Polaryzatory L.p. opis minimalnych wymagań technicznych Liczba sztuk Polaryzator typu nanowire, transmitujący jeden stan polaryzacji liniowej i odbijający stan ortogonalny do transmitowanego. Zakres widmowy nm, ekstynkcja w transmisji nie gorsza niż 000: w zakresie nm, próg zniszczenia: 0kW/cm (CW). Apertura okrągła o średnicy. mm. Polaryzator typu nanowire, transmitujący jeden stan polaryzacji liniowej i odbijający stan ortogonalny do transmitowanego. Zakres widmowy 00-0 nm, ekstynkcja w transmisji nie gorsza niż 000: w zakresie 00-0 nm, próg zniszczenia: 0kW/cm (CW). Apertura okrągła o średnicy. mm. Dwójłomny polaryzator z wyjściem dla obu stanów polaryzacji, apertura 0 mm lub większa, ekstynkcja lepsza niż 0 000:, kąt pomiędzy rozdzielonymi wiązkami > deg, bez pokryć, próg zniszczenia 0 ns lub lepiej. Polaryzująca kostka światłodzieląca o wymiarach nie mniejszych niż 0x0x0 mm^, o zakresie widmowym wybieranym podczas zakupu spośród nm, nm, nm, nm, ekstynkcja dla wiązki transmitowanej nie gorsza niż 000:, dla wiązki odbijanej nie gorsza niż 00:, płaskość powierzchni lambda/0, jakość powierzchni Scratch-Dig 0/0, deformacje frontu falowego mniejsze niż lambda/ przy 6 nm. Pokrycia antyrefleksyjne R<0.% 8 Polaryzująca kostka światłodzieląca o wymiarach nie mniejszych niż 0x0x0 mm^, o zakresie widmowym wybieranym podczas zakupu spośród nm, nm, nm, nm, ekstynkcja dla wiązki transmitowanej nie gorsza niż 000:, dla wiązki odbijanej nie gorsza niż 00:, płaskość powierzchni lambda/0, jakość powierzchni Scratch-Dig 0/0, deformacje frontu falowego mniejsze niż lambda/ przy 6 nm. Pokrycia antyrefleksyjne R<0.% 8 6 Polaryzator Wollastona, o aperturze min. 0x0 mm, ekstynkcji poniżej *0^- dla zakresu spektralnego nm, pokrycie antyrefleksyjne na wybraną długość fali,deformacja frontu falowego ponizej lambda/ dla dł. fali 6 nm, jakość powierzchni Scratch-Dig ponizej 0/0, oprawiony Strona 8 z 6

9 Nr postępowania WF-7-8/ 7 Polaryzator Glan Laser o aperturze min. 0 mm z kalcytu lub BBO wg wyboru, w momencie zakupu (dostawy) oprawiony, ekstynkcja co najmniej x0^-, dla wybranego zakresu spektralnego pomiędzy 00 a 000 nm. Defoemacja frontu falowego poniżej lambda/ dla dł. fali 6nm, jakość powierzchni Scratch-Dig 0-0, oprawiony. Kategoria : Retroreflektory L.p. opis minimalnych wymagań technicznych Liczba sztuk Retroreflektor typu "corner cube" zwierciadlany, apertura, mm, oprawiony, pokrycia do wyboru Al lub Au, dokładność sekund łuku. Pokrycia zabezpieczone przed utlenianiem warstwą dielektryczną. Kategoria : Pryzmaty L.p. opis minimalnych wymagań technicznych Pryzmat z kwarcu do linii dyspersyjnej, kąt łamiący 6,7 stopni, wymiary powierzchni optycznych 0 mm x mm, dwie powierzchnie wypolerowane, bez pokryć Pryzmat ze szkła SK do linii dyspersyjnej, kąt łamiący 6,7 stopni, wymiary powierzchni optycznych 0 mm x mm, dwie powierzchnie wypolerowane, bez pokryć Cienki pryzmat - klin wykonany z BaF o wymiarach: długość 0mm, wysokość mm i grubości zmieniającej się od do mm. Bez pokryć dielektrycznych. Liczba sztuk Kategoria : Siatki dyfrakcyjne L.p. opis minimalnych wymagań technicznych Liczba sztuk Siatka dyfrakcyjna holograficzna, o wymiarach min. x mm o liczbie rys na mm wybieranej w chwili zakupu spośród wartości: 600, 00, 800, 00, 600, i pokryciu optymalizowanym na zakres widmowy wybierany podczas zakupu spośród wartości: UV, część widzialna widma, podczerwień. Siatka dyfrakcyjna holograficzna, o wymiarach min. x mm o liczbie rys na mm wybieranej w chwili zakupi spośród wartości: 600, 00, 800, 00, 600, i pokryciu optymalizowanym na zakres widmowy wybierany podczas zakupu spośród wartości: UV, część widzialna widma, podczerwień. Siatka dyfrakcyjna holograficzna, o wymiarach min. 0x0 mm o liczbie rys na mm wybieranej w chwili zakupi spośród wartości: 600, 00, 800, 00, 600, i pokryciu optymalizowanym na zakres widmowy wybierany podczas zakupu spośród wartości: UV, część widzialna widma, podczerwień. Siatka dyfrakcyjna nacinana, o wymiarach min. x mm o liczbie rys na mm wybieranej w chwili zakupi spośród wartości: 00, 600, 00, pokryciu optymalizowanym na zakres widmowy wybierany podczas zakupu spośród wartości: UV, VIS (część widzialna widma), IR (podczerwień) i kącie odbłysku optymalizowanym dla dł. fali wybieranym podczas zakupu spośród wartości: 00nm, 70nm, 000nm, 600nm Siatka dyfrakcyjna nacinana, o wymiarach min. x mm o liczbie rys na mm wybieranej w chwili zakupi spośród wartości: 00, 600, 00, pokryciu optymalizowanym na zakres widmowy wybierany podczas zakupu spośród wartości: UV, VIS (część widzialna widma), IR (podczerwień) i kącie odbłysku optymalizowanym dla dł. fali wybieranym podczas zakupu spośród wartości: 00nm, 70nm, 000nm, 600nm Strona 9 z 6

10 Nr postępowania WF-7-8/ 6 7 Siatka dyfrakcyjna nacinana, o wymiarach min. 0x0 mm o liczbie rys na mm wybieranej w chwili zakupi spośród wartości: 00, 600, 00, pokryciu optymalizowanym na zakres widmowy wybierany podczas zakupu spośród wartości: UV, VIS (część widzialna widma), IR (podczerwień) i kącie odbłysku optymalizowanym dla dł. fali wybieranym podczas zakupu spośród wartości: 00nm, 70nm, 000nm, 600nm Siatka dyfrakcyjna nacinana o wymiarach co najmniej 6 mm x mm x 0 mm (obszar nacinany minimum 0 x 0 mm), co najmniej 800 rys/mm, pokryta złotem, podkład BK7, kąt odbłysku optymalizowany dla wybranej długości fali w zakresie widzialnym Kategoria 6: Kryształy L.p. opis minimalnych wymagań technicznych Kryształ BBO do generacji drugiej harmoniczej, kąt teta 9,, kąt fi 0, wymiary x x 0, mm, pokrycia antyrefleksyjne na długości fali 800 nm i 00 nm, w oprawce, mm Kryształ BBO do niewspóliniowego optycznego wzmacniacza parametrycznego, kąt teta 0,0, kąt fi 0, wymiary 8 x 8 x mm, pokrycia antyrefleksyjne na długości fali 00 nm, oprawiony w oprawkę okrągłą o średnicy.9 mm, grubości mm Kryształ szafiru domieszkowanego tytanem do femtosekundowego wzmacniacza laserowego, wycięty pod kątem Brewstera, o wymiarach.x8. mm, o długości wzdłuż drogi optycznej mm, o absorpcji na długości fali 7 nm równej 80%. Figure of merit (FOM) > 00. Kryształ BBO do generacji drugiej harmoniczej, kąt teta 9,, kąt fi 0, wymiary x x mm, pokrycia antyrefleksyjne na długości fali 800 nm i 00 nm, w oprawce, mm Kryształ BBO do generacji drugiej harmoniczej, kąt teta 9,, kąt fi 0, wymiary x x mm, pokrycia antyrefleksyjne na 800 nm i 00 nm, w oprawce, mm Liczba sztuk 6 7 Zestaw kryształów BBO na długość fali nm, próg zniszczenia 0 J/cm przy impulsie 0 ns, równoważny częściom 0-0 i 0-06 posiadanego układu OPO/OPA model Sunlite EX (Continuum Inc, USA). Prostopadłościenny kryształ kalcytu o wymiarach przynajmniej 0x0x0 mm. powierzchnie szlifowane do jakości optycznej. Oś optyczna równoległa do powierzchni optycznych. Powierzchnie optyczne pokryte antyrefleksyjnie w zakresie 800 ± 0 nm... Wymagania dodatkowe dotyczące wszystkich kategorii w części II zamówienia: ) Płaskość powierzchni określono dla długości fali 6 nm, dla pełnej apertury, jeśli nie podano inaczej. ) Dla płaskich powierzchni optycznych płaskość powierzchni przynajmniej lambda/, jeśli nie podano inaczej. ) Jakość powierzchni optycznych przynajmniej 0-0 Scratch-Dig, jeśli nie podano inaczej. ) Przez pokrycie antyrefleksyjne rozumie się pokrycie o natężeniowym współczynniku odbicia poniżej % w specyfikowanym zakresie spektralnym. ) Przez zakresy widmowe rozumie się odpowiednio: zakres UV: 00-0 nm, zakres widzialny nm, podczerwień nm 6) Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69 lub ul. Pasteura 7 w Warszawie. 7) Dostawy muszą zostać zrealizowane na pisemny wniosek Zamawiającego przekazany faxem lub pocztą elektroniczna w terminie: Kat. : Płytki falowe Czas dostawy: tygodnie Kat. : Polaryzatory Czas dostawy: tygodnie Kat. : Retroreflektory Czas dostawy: tygodnie Strona 0 z 6

11 Nr postępowania WF-7-8/ Kat. : Pryzmaty Czas dostawy: 6 tygodni Kat. : Siatki dyfrakcyjne Czas dostawy: tygodnie Kat. 6: Kryształy Czas dostawy: 6 tygodni 9) Podane ilości przedmiotu zamówienia są orientacyjne i w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianie. Zamawiający może dokonywać zmian ilościowych asortymentu w ramach jednej kategorii w ramach wartości umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całego asortymentu oraz niewykorzystania całej kwoty umownej. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie wyszczególnionych części. Każdemu wykonawcy przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrane przez siebie części lub na wszystkie części zamówienia. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza ofert wariantowych. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu oraz ZAMAWIAJĄCY nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 0% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. pkt. 7 ustawy.. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 6. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. 7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia: część I.: miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w ust. umowy; część II.: miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w ust. umowy; 8. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCAMI Sposobem porozumiewania się pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM, a WYKONAWCĄ jest forma pisemna, faks lub droga elektroniczna, przy czym dwie ostatnie wymagają na żądanie drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 9. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z WYKONAWCAMI w zakresie zamówienia są: - w zakresie merytorycznym: dr Piotr Fita, - w zakresie formalno- prawnym: Luiza Gierak, fax: , 0. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 0. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. ustawy, dotyczące: ) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; ) posiadania wiedzy i doświadczenia; Strona z 6

12 Nr postępowania WF-7-8/ ) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; ) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 0. Wykonawca odpowiednio na dzień składania ofert i w zakresie wskazanym w SIWZ - wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. ust. ustawy Prawo zamówień publicznych. 0. Wykonawca odpowiednio na dzień składania ofert i w zakresie wskazanym w SIWZ - wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia na podstawie art. ust. ustawy Prawo zamówień publicznych. 0. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Warunek I: uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku : Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego oświadczenia z art. ust. ustawy Pzp - zał. do SIWZ. Warunek II: posiadanie wiedzy i doświadczenia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej dostawę, odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. dostawę drobnych elementów optycznych lub sprzętu optycznego, o wartości nie mniejszej niż 0 000,00 zł brutto. Warunek III: dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego oświadczenia z art. ust. ustawy Pzp - zał. do SIWZ. Warunek IV : sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego oświadczenia z art. ust. ustawy Pzp - zał. do SIWZ.. INFORMACJE DODATKOWE. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie, winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, wynikające ze specyfiki tego zasobu oraz należy wykazać, że podmiot udzielający zasobu wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie rzeczywiście nim dysponuje.. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki, o których mowa w art. ust. mogą być spełnione łącznie.. Warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenione zgodnie z opisanym sposobem dokonywania oceny spełniania warunków, jako spełnione/nie spełnione na podstawie zaświadczeń, oświadczeń i dokumentów opisanych i wymaganych w części SIWZ, będących załącznikami do oferty Wykonawcy. Strona z 6

13 Nr postępowania WF-7-8/. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: ) oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi określone w art. ust. ustawy. Dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek oceniany będzie, jako spełniony łącznie, (sporządzone według wzoru druku zał. nr do SIWZ), ) Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw potwierdzający, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, Wykonawca należycie wykonał lub wykonuje co najmniej dostawę, odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. dostawę drobnych elementów optycznych lub sprzętu optycznego, o wartości nie mniejszej niż 0 000,00 zł brutto. Wykaz musi zawierać m.in.: a) wartość dostawy (brutto), b) opis przedmiotu dostawy (nazwę i krótki opis dostawy), c) daty wykonania dostawy (w układzie: dd-mm-rrrr), d) odbiorców (co najmniej nazwy odbiorców wykonanych dostaw), e) rodzaj doświadczenia (własne, innego podmiotu), Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr do SIWZ. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały zrealizowane należycie.. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. ust. ustawy: ) oświadczenie, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. ust. ustawy (sporządzone według wzoru druku zał. nr do SIWZ), ) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. ust. pkt. ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. ust. pkt. ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie... Dodatkowo do oferty należy dołączyć: ) specyfikację techniczną lub karty katalogowe sprzętu w celu weryfikacji wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu w języku angielskim ) formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego zał. nr do SIWZ, ) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli nie wynika ono z załączonych dokumentów, należy załączyć na piśmie w formie oryginału lub w formie notarialnie poświadczonej kopii ) jeśli dotyczy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia podpisane zgodnie z właściwym umocowania do reprezentacji. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione z zastrzeżeniem pełnomocnictw, których treść i forma muszą być zgodne z zapisami SIWZ.. WYKONAWCY ZAGRANICZNI:. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje załączenie dokumentów odpowiednio wymienionych w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 0 grudnia 009 roku (Dz. U. Nr 6, poz. 87) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, tj. zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie.pkt. niniejszej SIWZ Wykonawca składa dokumenty potwierdzające, że: Strona z 6

14 Nr postępowania WF-7-8/ - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w punkcie. pkt., zastępuję się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.. Ogólne warunki składnia ofert przez podmioty występujące wspólnie (konsorcja/spółki cywilne):. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (podmioty te występujące wspólnie zwane są dalej konsorcjami).. W przypadku, o którym mowa w ust. kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.. W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum (w tym spółka cywilna): ) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo: poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę. Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo. ) formularz oferty (Zał. Nr / lub /) podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum. Na pierwszej stronie należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum. ) każdy z Wykonawców występujących wspólnie, musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. ust. oraz, że konsorcjum spełnia warunki zawarte w art. ust. ustawy (oświadczenie dotyczące art. ust. ustawy - Prawo zamówień publicznych - załącznik nr podpisuje pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum, natomiast oświadczenie dotyczące art. ust. załącznik nr podpisuje każdy z członków konsorcjum oddzielnie); ) dokumenty wymienione w. niniejszej SIWZ obowiązują każdego z członków konsorcjum oddzielnie - należy złożyć odpowiednią do liczby członków konsorcjum liczbę dokumentów podpisaną przez pełnomocnika lub wszystkich członków Konsorcjum; ) inne nie wymienione dokumenty, oświadczenia podpisuje/parafuje pełnomocnik lub wszyscy członkowie Konsorcjum;. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SIWZ. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, kierując swoje zapytania pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego.. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dni przed upływem terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania, o którym mowa w pkt.., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Strona z 6

15 Nr postępowania WF-7-8/. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.... Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ..6 W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieści ją także na tej stronie Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie. WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. WYKONAWCA lub pełnomocnik podmiotów występujących wspólnie ma prawo złożyć jedną ofertę. WYKONAWCA, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.. WYKONAWCY zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).. WYKONAWCY ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy podpisem czytelnym lub podpisem nieczytelnym z imienną pieczątką, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w KRS lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej WYKONAWCY lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo dokonywania określonych czynności prawnych. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres w tym podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie.. Zaleca się, aby każda kartka oferty była ponumerowana kolejnym numerem, spięta w sposób zapobiegający możliwości samoistnej dekompletacji zawartości oferty i podpisana przez WYKONAWCĘ, a przedłożone dokumenty winny być spisane na jednej kartce (spis treści).. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski..6 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. W przypadku, gdy WYKONAWCA dołączy, jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być opatrzona klauzulą za zgodność z oryginałem i podpisana przez upoważnionego do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości..7 Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszej SIWZ, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału, o których mowa w art. ust., i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. ust. ustawy Prawo zamówień publicznych..8 WYKONAWCA powinien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej według poniższego wzoru: NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Uniwersytet Warszawski OFERTA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Sukcesywne dostawy drobnych elementów optycznych, część..- WF-7-8/. Strona z 6

16 Nr postępowania WF-7-8/ Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana dodatkowo nazwą i adresem wraz z numerami telefonów i faksów wykonawcy. Ma to zapewniać możliwość zwrotu oferty wykonawcy w stanie nienaruszonym w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po terminie. Opakowanie ofert spełnia funkcję porządkową, nieobarczoną rygorem odrzucenia oferty, jednakże w przypadku innego opakowania i oznaczenia oferty, lub jego braku, Wykonawca składający ofertę ponosi ryzyko z tego faktu wynikające..9 Oferty, które wpłyną do ZAMAWIAJĄCEGO po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania..0 WYKONAWCA może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że ZAMAWIAJĄCY otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone na zasadach określonych tak jak w punkcie.9 oraz dodatkowo opisane dopiskiem zmiana lub wycofanie.. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie będą ujawniane, jeżeli WYKONAWCA, nie później niż w terminie składania ofert, wskaże ZAMAWIAJĄCEMU, które dokumenty nie mogą być udostępniane, opatrując je klauzulą tajne nie udostępniać - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. ust. USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. z 00 r. nr poz. 0 z późn. zm.) i umieszczone w oddzielnej kopercie. W przeciwnym razie cała Oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania (art. 8 ustawy). WYKONAWCA nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. ustawy. 6 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 6.. WYKONAWCA pozostaje związany ofertą przez okres 0 dni. 6.. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 6. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 7 MIEJSCE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 7. Oferty należy składać w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO: Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ul. Hoża 69, pokój 0 (parter). 7. WYKONAWCA otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta. 7. Termin składania ofert upływa dnia 7 lipca 0 r. o godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 lipca 0 r. o godz.. w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, pok. nr Otwarcie ofert jest jawne. 7.6 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7.7 Po otwarciu oferty Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy, oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 7.8 W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert. 8. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Strona 6 z 6

17 Nr postępowania WF-7-8/ 8. Wykonawca w ofercie dla każdej części zamówienia winien podać ceny jednostkowe oraz cenę w PLN za całość zamówienia uwzględniającą całkowity koszt zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT. Wszystkie wartości tj. VAT i wartość, netto, brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, stosując matematyczną zasadę zaokrągleń wypełniając Formularz ofertowy (Zał. Nr / lub /) należy uzupełnić miejsca dotyczące tej części, na którą jest składana oferta, pozostałe części przekreślić lub pozostawić bez wypełniania. 8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 8. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w niej nieujęte, a bez których nie można zrealizować zamówienia (w tym min. koszty opakowania, ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą, odprawy celnej, koszty dostawy, koszty instalacji oraz koszty szkolenia obsługi w siedzibie Zamawiającego itp.) Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, upustów itp. 8. Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na formularzu oferty wartość netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę należnego podatku VAT. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie. 9. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 9. Przy wyborze oferty ZAMAWIAJĄCY będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem: Cena oferty brutto o wadze 00 %. 9. Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację całego zamówienia, podana w Formularzu oferty. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę zawierającą najniższą cenę. 9. OCENA OFERT w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg formuły: Cena: Cn C = x00% Cob gdzie: C liczba punktów przyznanych Wykonawcy w tym kryterium cena Cn najniższa cena ofertowa spośród złożonych ofert Cob cena ofertowa badanej oferty 00 % - waga kryterium Przyjmuje się, że % = pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium cena 9. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 9. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 9.6 Zamawiający poprawia w ofercie: ) oczywiste omyłki pisarskie, ) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, w szczególności: - błędne obliczenie kwoty podatku od towarów i usług, na podstawie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług; - błędne zsumowanie w ofercie ceny netto i kwoty podatku od towarów i usług. Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę netto podaną liczbowo; - błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. ) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty Strona 7 z 6

18 Nr postępowania WF-7-8/ niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 9.7 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 9.6 ppkt. ). 0. ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.. WYBÓR OFERTY ORAZ INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWINIA PUBLICZNEGO. ZAMAWIAJĄCY udzieli zamówienia WYKONAWCY, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: ) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; ) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; ) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne ) terminie, określonym zgodnie z art. 9 ust. lub, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w SIWZ oraz zgodnie z wzorem umowy załączonym do SIWZ.. Umowa zostanie podpisana nie wcześniej niż po upływie terminów określonych zgodnie z art. 9 ustawy.. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 00 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 00 r. Nr, poz. 79 ze zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy... Odwołanie wnosi się w terminie dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej postawę jego wniesienia jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 7 ust. ustawy, albo w terminie 0 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób...odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 0..Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 8 ust. i ust. wnosi się w terminie dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 0.. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. pkt ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej) WZÓR UMOWY ORAZ WARUNKI ZMIANY UMOWY. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w SIWZ oraz zgodnie z wzorem umowy załączonym do SIWZ. Strona 8 z 6

19 Nr postępowania WF-7-8/. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności, tj.: ) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ) w wypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zamawiającego ) w wypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli tak zamiana leży w interesie publicznym ) w pozostałym zakresie - w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności. Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane, za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ. mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 9 stycznia 00 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 00 r. Nr, poz. 79 ze zm.) Spis załączników do SIWZ:. Formularz ofertowy Zał. nr /, /,. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Zał. nr,. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy Zał. nr,. Wzór umowy Zał. nr.,.. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ. mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 9 stycznia 00 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 00 r. Nr, poz. 79 ze zm.). Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. Strona 9 z 6

20 Nr postępowania WF-7-8/ Załącznik nr / do SIWZ... / Pieczęć Wykonawcy / F O R M U L A R Z O F E R T O W Y W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Sukcesywne dostawy drobnych elementów optycznych posiadającego siedzibę /pełna nazwa firmy Wykonawcy/ ulica nr domu kod pocztowy miejscowość województwo powiat. telefon fax strona internetowa NIP REGON reprezentowana przez: imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy Strona 0 z 6

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-15 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pasków do glukometrów na okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON:

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON: I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. J.W. Dawida 1A, 50-527 Wrocław tel. 071 338 66 36, fax 071 373 11 65 strona internetowa: www.dodn.wroclaw.pl,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia

I. Opis przedmiotu zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN BUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO BACHMATY W DUBICZACH CERKIEWNYCH Symbol CPV: - 45111200-0

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawy worków foliowych na odpady komunalne i medyczne Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach Rozdział 1. Nazwa i oraz adres zamawiającego Zespół Szkół w Kandytach Kandyty 77; 11-220 Górowo Iławeckie Tel./fax

Bardziej szczegółowo

Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka w Mikołowie

Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka w Mikołowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Telefon: 32 327 30 27 www.zlobek.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

Sukcesywne usługi drukowania plakatów i ulotek

Sukcesywne usługi drukowania plakatów i ulotek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 4 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2015-06-22 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-30 18:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl Warszawa: Druk Publikacji pt. - Autografy kompozytorów polskich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w czasie spotkań/konferencji organizowanych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Założenie instalacji solarnej na budynku hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach

Założenie instalacji solarnej na budynku hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Założenie instalacji solarnej na budynku hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach CPV: 09.33.11.00-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła CPV: 71.32.12.00-6

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Wykonanie i dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELKIEJ NIESZAWCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELKIEJ NIESZAWCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELKIEJ NIESZAWCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego, zwana dalej SIWZ, zatwierdzona przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dla postępowania, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14 08.11.2011 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Pro Design Sp. z o.o. 60-638 Poznań, ul. Śpiewaków 14 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2016-06-13 17:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl Warszawa: Usługa druku w podziale na 2 zadania dla Instytutu Adama

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87828&rok= Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 8 2015-08-20 12:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa artykułów gospodarstwa domowego oraz akumulatorów

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r.

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r. 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE: PRZETARG NIEOGRANICZONY (PRZEKAZANE DO UOPWE W DNIU 07.09.2012 R. POD NUMEREM 2012-124363) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie postępowania: DZ-2501/215/14/1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów 57

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 18/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarsko,

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-1/15 Warszawa, 14 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa implantów do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Bardziej szczegółowo