Podział soczewek okularowych. Dostępność

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podział soczewek okularowych. Dostępność"

Transkrypt

1 R O D Z A J E S Z K II E Ł O K U L A R O W Y C H Na końcu recepty występuje rubryka soczewki. Spróbuję przedstawić jakie soczewki są do dyspozycji w Polsce. Przyjąłem podział soczewek ze względu na: materiał, przeznaczenie, uszlachetnienia, konstrukcję, zakres mocy i dostępność Podział soczewek okularowych Moc Dostępność Materiał Konstrukcja Uszlachetnienia Przeznaczenie Materiał Przezroczyste Przezroczyste Zabarwione Fotochromaty czne Szkło CR-39 Poliwęglany Szkło a) zwykłe wsp. zał. 1.5 b) pocienione wsp. zał. 1.6 i 1.7 c) super cienkie wsp. zał. 1.8 i 1.9 Tworzywo CR-39 i pochodne a) zwykłe wsp. zał. 1.5 np. ORMA f-my Essilor, CR 39 f-my Sola i IZOPLAST f b) pocienione wsp. zał np. ORMEX c) pocienione wsp. zał np. ORMIL Poliwęglany (polikarbonat) i Trivex a) bardzo odporny na uderzenia i porysowanie ale jest to materiał o małym współczynniku załamania i stosunkowo duŝą aberacją chromatyczną w związku z tym moŝe być stosowany tylko na soczewki o niewielkich mocach. b) Nowszym materiałem jest Trivex równie odporny ale z lepszymi właściwościami optycznymi (nie wymaga polerowanie krawędzi) Rodzaje soczewek strona 1 z 10 Piotr Michałowski paź-2010

2 Zabarwione stale 5 75% Soczewki szklane zabarwione powstają przez: 1) dodanie barwnika w procesie wytopu szkła (barwnik musi być odporny na temperaturę ok C ) kolory zieleń i brąz lub 2) przez napylanie w próŝni warstwy tlenków metali i utrwalenie (wtopienie) brąz w temperaturze ok C. Soczewki barwione w masie mają róŝny stopień zaciemnienia w zaleŝności o grubości szkła. Szkło dodatnie jest zawsze ciemniejsze na środku, a ujemne na brzegu. Soczewki z tworzywa moŝna barwić w temperaturze tylko ok C w roztworach wodnych barwników, ale za to we wszystkich moŝliwych kolorach, a nawet kilka barw na tej samej soczewce Fotochromatyczne 9Materiały fotochromatyczne zmieniają swoją przepuszczalność światła pod wpływem natęŝenia oświetlenia, a ściślej od natęŝenia promieniowania UV. Charakteryzują się dość długim czasem zmniejszenia przepuszczalności światła od maksymalnej do minimalnej (zaciemniania) rzędu kilku minut i jeszcze dłuŝszym czasem powrotu do maksymalnej przepuszczalności (rozjaśniania) rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu minut. Stosowanie przez kierowców soczewek fotochromatycznych naleŝy uznać za niecelowe, bo: 1. czas reakcji jest bardzo długi i nie moŝe chronić przed olśnieniem, 2. szyba samochodowa absorbuje promieniowanie UV i soczewki nie reagują na nadmierne oświetlenie tak jak na zewnątrz samochodu 3. trzeba zdawać sobie sprawę, Ŝe nawet maksymalnie rozjaśnione zatrzymują 14 18% światła w związku z tym nie powinny być uŝywane przez kierowców samochodowych w porze nocnej, poniewaŝ utrudniają widzenie. szklane Corning szklane Corning 14 50(65)% czas zabarwienia ok. 70 sekund rozjaśnienie po 5 minutach do 17(22)%, a po 17minutach do 15(19)%,. Rodzaje soczewek strona 2 z 10 Piotr Michałowski paź-2010

3 z tworzywa KodakTRANSISTION 15 70% niebieski-szary-brąz czas zabarwienia ok. 1 minuty z tworzywa Rodenstock % brąz i szare (jazda samochodem. nocą) 2. z tworzywa 15 80% zielone (na słoneczne dni) Przeznaczenie Wady refrakcji Przeciwsł oneczne Ochrona mech Filtry Powieki słuch Korekcja wad refrakcji, przeciwsłoneczne, dla ochrony mechanicznej, z filtrami przed nadmiernym promieniowaniem, dla mechanicznego podparcia powiek, aparatów słuchowych i protez twarzy Rodzaje soczewek strona 3 z 10 Piotr Michałowski paź-2010

4 Korekcja wad refrakcji Jednoogniskowe, dwuogniskowe, trójogniskowe, progresywne, specjalne. Rodzaje soczewek strona 4 z 10 Piotr Michałowski paź-2010

5 jednoogniskowe a) do dali b) do bliŝy c) do pracy z pośredniej odległości (komputer, nuty) warsztat pracy stojącej dwuogniskowe a) z segmentem mm b) z segmentem mm c) z segmentem na całej średnicy trójogniskowe progresywne a) przeznaczone do dali (krótki i wąski kanał) twarde b) przeznaczone do bliŝy (szeroki i długi kanał) miękkie c) uniwersalne III generacji d) compaq Cztery obszary widzenia : do dali, kanał progresji, obszar do bliŝy, obszar gorszego widzenia specjalne a) do pracy w nieduŝych pomieszczeniach (dwuogniskowe, ale z płynnym przejściem) b) dla pilotów (z dodatkiem u góry i dołu) c) dla elektryków z dodatkiem u góry d) dla kierowców Blue-Blacker zwiększające kontrast o zmroku e) dla kierowców przed olśnieniem Anty-Faro f) dla oczu bezsoczewkowych z filtrem UV Przeciwsłoneczne Dla osłony przed urazami mechanicznymi przed wiatrem, pyłem i kurzem przed kroplami cieczy agresywnych i zaraźliwych (laboranci, laryngolodzy, stomatolodzy) Z filtrami chroniącymi przed nadmiernym promieniowaniem przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym Rodzaje soczewek strona 5 z 10 Piotr Michałowski paź-2010

6 Transmisja (%) Transmisja œwiat³a (%) przed promieniowaniem podczerwonym (hutnicy) przed promieniowaniem UV zwykłym ogólnego przeznaczenia przed promieniowaniem UV dla oczu bezsoczewkowych Orma BLX Orma RT UV IR (nm) D³ugoœæ fali przed zwiększonym promieniow. UV specjalnego przeznaczenia Dla stomatologów, którzy przy utwardzaniu substancji organicznych promieniami UV są naraŝeni na zwiększone promieniowanie są produkowane specjalne soczewki Orma BLX o barwie pomarańczowej całkowicie absorbujące promieniowanie UV i 95 % promieniowania niebieskiego. Z podobnych szkieł winni korzystać bankowcy w czasie sprawdzania banknotów lampami emitującymi UV. zwiększające kontrasty przy zwyrodnieniu barwnikowym siatkówki Choroba nie poddaje się skutecznej terapii i pomocą mogą być brązowe szkła Orma RT poprawiające kontrast widzenia. Uszlachetnienia Powłoki przeciwodblaskowe AR(antyreflex) poprawiające przepuszczalność światła widzialnego i redukujące odblaski. Fluorek magnezu warstwa grubości λ/4 (800 warstw mieści się w grubości ludzkiego włosa) jednowarstwowe Rodzaje soczewek strona 6 z 10 Piotr Michałowski paź-2010

7 Transmisja (%) Transmisja œwiat³a (%) kilkuwarstwowe AR UV IR (nm) D³ugoœæ fali Powłoki utwardzające zwiększające odporność na porysowanie Powłoki przeciw wodne (zmniejszające ilość kropli wody) Powłoki antystatyczne Powłoki ułatwiające czyszczenie Powłoki zintegrowane Konstrukcja Sferyczne Idea szkła punktal Aby wykonać najprostszą soczewkę szklaną płasko wypukłą o mocy dioptrii naleŝy na płaskim krąŝku wyfrezować czaszę kulistą o promieniu 104 mm, potem wyszlifować i wypolerować. Gdy takie dwie soczewki złoŝymy płaskimi powierzchniami do siebie otrzymamy dwuwypukłą soczewkę o mocy dioptrii. Soczewka będzie miała grubość Rodzaje soczewek strona 7 z 10 Piotr Michałowski paź-2010

8 10.4 mm i będzie oczywiście dwa razy grubsza niŝ soczewka Gdyby jednak wykonywać soczewkę z jedną płaską powierzchnią soczewka byłaby grubsza prawie o 12 % od dwuwypukłej. Rysunek Obraz powstający za soczewką płasko-wypukłą jest lepszy niŝ za dwuwypukłą ale przy patrzeniu przez obszary skrajne soczewki jeszcze lepszy obraz otrzymamy przy zastosowaniu soczewki wklęsło-wypukłej. Konstruktorzy soczewek okularowych dąŝąc do uzyskania najlepszego obrazu przy patrzeniu przez soczewkę pod kątem zauwaŝyli, Ŝe najmniejszy astygmatyzm promienia skośnego występuje przy powierzchni tylnej soczewki prostopadłej do biegu promienia. Albo inaczej mówiąc gdy promień krzywizny tylnej pokrywa się ze środkiem obrotu oka. Jak moŝna to zauwaŝyć na rysunku soczewka taka jest jednak grubsza i cięŝsza. Idąc na Rodzaje soczewek strona 8 z 10 Piotr Michałowski paź-2010

9 pewien kompromis pomiędzy najmniejszym astygmatyzmem soczewki okularowej a jej grubością i cięŝarem opracowano soczewki punktal o dość dobrych parametrach. Takie rozwiązanie teoretycznie poprawne ma jednak niedogodności w praktyce produkcyjnej - mianowicie - dla kaŝdej soczewki potrzebny jest róŝny promień powierzchni wewnętrznej. Ograniczenie ilości tych promieni uprościło i potaniło znacznie produkcję ograniczając ilość półfabrykatów. Rysunek Zastosowanie optymalnej powierzchni tylnej powoduje jednak znaczny wzrost grubości soczewki szczególnie przy większych mocach. Niektórzy producenci starając się o zdobycie klientów próbują produkować soczewki cienkie nie zwaŝając na gorsze widzenie w bocznych obszarach soczewki. 1. sferocylindryczne z cylindrem wewnętrznym od strony oka 2. sferocylindryczne z cylindrem zewnętrznym Asferyczne Zwykłe tanie soczewki okularowe produkowane są przy załoŝeniu optyki geometrycznej z ograniczeniem do soczewek cienkich i promieni przyosiowych. Masowa produkcja tanich aparatów fotograficznych skłoniła konstruktorów soczewek okularowych na przyjrzenie się obiektywom tych aparatów i przeniesienie doświadczeń z produkowanych obiektywów na produkcję soczewek okularowych. Do frezowania i szlifowania powierzchni zastosowano obrabiarki sterowane numerycznie co pozwoliło w prosty sposób uzyskać dowolny kształt powierzchni. Nakładanie powłok antyrefleksyjnych stało się prostsze po zastosowaniu doskonalszej aparatury. W efekcie powstały nowe konstrukcje asferycznych soczewek okularowych zapewniających bardzo dobre widzenie centralne i przyzwoite w peryferiach przy soczewkach cieńszych o 30%. Dalszy postęp wynikał z zastosowania tworzyw sztucznych zamiast szkła, co umoŝliwiło zamianę frezowania i szlifowania jedną znacznie tańszą operacją odlewania. Rodzaje soczewek strona 9 z 10 Piotr Michałowski paź-2010

10 Moc małe ± 6.0 dioptrii sferycznych i do 2.0 (3.0) dioptrii cyl duŝe ± 6.25 ± 10.0 dioptrii sfer. i do 4.0 (6.0) dioptrii cyl bardzo duŝe i D sfer. i do 10.0 d. cyl Dostępność Zakres produkcji (dostawy) magazynowe na ogół do ± 6.0 i do ± 2.0 dioptrii cylindr.co 0.25 produkcyjne poza zakresem magazynowym, pryzmatyczne, dwuogniskowe, progresywne projektowane indywidualnie dla pacjenta: Multigresive, Gradal Top Soczewka okularowa o mocy -6.0 dioptrii wykonana w firmie HOYA z róŝnych materiałów: Nazwa względny masa liczba masa grubość na Lp. handlowa współczynnik właściwa Abbego soczewki brzegu środku materiału załamania g/cm 3 g mm mm 1 UV MC LHI II MC LHI MC THI II thin Hi Lux hard thin HL Excelence Wzrost współczynnika załamania materiału powoduje zdecydowane zmniejszenie grubości soczewki i podnosi estetykę, ale mniejsza liczba Abbe go świadczy o zwiększonej aberracji chromatycznej. Jednocześnie ze wzrostem współczynnika załamania wzrasta masa właściwa materiału i w konsekwencji całkowita masa soczewki pomimo zmniejszenia objętości wcale nie maleje, a niekiedy nawet nieco wzrasta. Istnieje jeszcze jedno niekorzystne zjawisko towarzyszące wzrostowi współczynnika załamania, a mianowicie wzrost odbicia światła przy przechodzeniu przez obydwie powierzchnie soczewki. Oznacza to, Ŝe przez soczewkę przechodzi mniej światła. Temu moŝna przeciwdziałać nakładając warstwy zmniejszające odbicie od powierzchni soczewki. Dlatego soczewki o współczynniku załamania 1.7 produkcji Jeleniogórskich Zakładów Optycznych są sprzedawane z nałoŝoną warstwą antyrefleksyjną. Rodzaje soczewek strona 10 z 10 Piotr Michałowski paź-2010

j a k o ś ć n o w o c z e s n o ś ć p r o f e s j o n a l i z m Miniony rok był bardzo udany dla naszej firmy i dla całego rynku optycznego w Polsce.

j a k o ś ć n o w o c z e s n o ś ć p r o f e s j o n a l i z m Miniony rok był bardzo udany dla naszej firmy i dla całego rynku optycznego w Polsce. Gdynia, luty 2007 (15) j a k o ś ć n o w o c z e s n o ś ć p r o f e s j o n a l i z m Miniony rok był bardzo udany dla naszej firmy i dla całego rynku optycznego w Polsce. Pozyskiwanie nowych klientów,

Bardziej szczegółowo

Korekcyjne okulary ochronne Doskonała ochrona dopasowane do potrzeb

Korekcyjne okulary ochronne Doskonała ochrona dopasowane do potrzeb Doskonała ochrona dopasowane do potrzeb Oprawki metalowe uvex 9253 silverstar Niewielkie, eleganckie, metalowe oprawki Owalne soczewki Regulowany nosek w anatomicznym Osłona boczna i górna Art. nr 9253.001

Bardziej szczegółowo

RSO SPRAWDŹ... NOWĄ LINIĘ SOCZEWEK WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII FREE FORM, PRZEZNACZONYCH DO OPRAW SPORTOWYCH I PRZECIWSŁONECZNYCH

RSO SPRAWDŹ... NOWĄ LINIĘ SOCZEWEK WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII FREE FORM, PRZEZNACZONYCH DO OPRAW SPORTOWYCH I PRZECIWSŁONECZNYCH NR 65 CZERWIec 2013 wszystkie numery Izoptyki dostępne na www.jzo.com.pl OFERTA JZO Rekreacja, sport, ochrona Specjaliści JZO wyjaśniają Z WARSZTATU OPTYKA RSO linia nowoczesnych Nowe możliwości profilowania

Bardziej szczegółowo

Diament AR najtwardsza z powłok antyrefleksyjnych

Diament AR najtwardsza z powłok antyrefleksyjnych MAGAZYN INFORMACYJNY DLA OPTYKÓW OKULAROWYCH Nr 24 / Październik 2009 E g z e m p l a r z b e z p ł a t n y Nowy progres: OPTIGLAS 1.52 ProAspherica Skuteczna aplikacja soczewek VEO Diament AR najtwardsza

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne soczewki okularowe. Zamawianie soczewek indywidualnych. Diament AR już rok na rynku

Specjalistyczne soczewki okularowe. Zamawianie soczewek indywidualnych. Diament AR już rok na rynku MAGAZYN INFORMACYJNY DLA OPTYKÓW OKULAROWYCH Nr 27 / październik 2010 E g z e m p l a r z b e z p ł a t n y Zamawianie soczewek indywidualnych Diament AR już rok na rynku Specjalistyczne soczewki okularowe

Bardziej szczegółowo

KATALOG SOCZEWEK OKULAROWYCH

KATALOG SOCZEWEK OKULAROWYCH KATALOG SOCZEWEK OKULAROWYCH NEOLENS sp. z o.o. 52-21 Wrocław, ul. Gen. Stanisława Maczka 25a/5 tel. 71 798 26 4, fax 71 798 26 42 e-mail: zamowienia@neolens.pl SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

Przyrządy optyczne. 1. Oko. Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4.

Przyrządy optyczne. 1. Oko. Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4. Przyrządy optyczne 1. Oko Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4. Światło wpadające do oka zanim dotrze do siatkówki przechodzi przez rogówkę, płyn wodnisty, tęczówkę, soczewkę i ciało szkliste.

Bardziej szczegółowo

Przyroda, która stworzyła najpiękniejsze góry świata nie poskąpiła nam też innych doznań, które nie istotne w zwykłej szarej codzienności, nabierają

Przyroda, która stworzyła najpiękniejsze góry świata nie poskąpiła nam też innych doznań, które nie istotne w zwykłej szarej codzienności, nabierają Projekt edukacyjny Przyroda, która stworzyła najpiękniejsze góry świata nie poskąpiła nam też innych doznań, które nie istotne w zwykłej szarej codzienności, nabierają innego wymiaru. Na co dzień możemy

Bardziej szczegółowo

Indywidualne soczewki progresywne VEO

Indywidualne soczewki progresywne VEO magazyn informacyjny dla optyków okularowych Nr 26 / czerwiec 2010 E g z e m p l a r z b e z p ł a t n y Katalog 2010 Soczewki Relaksacyjne: ulga dla zmęczonych oczu OPTIPLAST BIZNES: nowość na odległości

Bardziej szczegółowo

Standardy ochrony oczu

Standardy ochrony oczu Ochrona oczu Oko ma własne mechanizmy ochronne brwi, powieki i rzęsy. W życiu codziennym jest to dla większości z nas wystarczająca ochrona. W wielu sytuacjach w miejscu pracy należy jednak zapewnić dodatkową

Bardziej szczegółowo

R o z d z i a ł 10 OPTYKA

R o z d z i a ł 10 OPTYKA R o z d z i a ł 10 OPTYKA 10.1. Wstęp Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem. W mowie potocznej przez termin światło rozumiemy zarówno wrażenia wzrokowe, jak i zjawiska, które je wywołują.

Bardziej szczegółowo

FENIKS. Pakiet nr 12: Jaka jest natura światła? dr Tadeusz Pałasz

FENIKS. Pakiet nr 12: Jaka jest natura światła? dr Tadeusz Pałasz FENIKS długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania nauczania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów. Pakiet

Bardziej szczegółowo

Czy soczewka cylindryczna może być magiczną różdżką?

Czy soczewka cylindryczna może być magiczną różdżką? Streszczenie Czy soczewka cylindryczna może być magiczną różdżką? Stanisław Bednarek, Jerzy Krysiak, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki W artykule przedstawiono właściwości soczewki

Bardziej szczegółowo

Drodzy Pacjenci! Wydawca: WEWNĄTRZGAŁKOWA SOCZEWKA. Jesien 2013. do dali. do pośrednich odległości. do bliży. Wolność od okularów Po operacji zaćmy

Drodzy Pacjenci! Wydawca: WEWNĄTRZGAŁKOWA SOCZEWKA. Jesien 2013. do dali. do pośrednich odległości. do bliży. Wolność od okularów Po operacji zaćmy NAJWYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG Prywatny Szpital Weiss Klinik ul. Wiejska 4, 41-503 Chorzów rejestracja: tel.: +48 32 245 97 63 do 64 gsm: +48 606 690 188 oddział: tel.: +48 32 245 97 65 sekretariat: tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Terminologia związana z optyką

Terminologia związana z optyką Terminologia związana z optyką 92 Co to jest światło? Światło to zjawisko fizyczne biorące udział w tworzeniu obrazu przez stymulowanie nerwów optycznych, które zasadniczo można zdefiniować jako rodzaj

Bardziej szczegółowo

Porada 1. Porada 2. Porada 3. Porada 4. Porada 5. Porada 6.

Porada 1. Porada 2. Porada 3. Porada 4. Porada 5. Porada 6. Porada 1. Nawet jeżeli nie odczuwasz żadnych kłopotów z widzeniem, okresowo badaj swój wzrok:co najmniej raz na dwa-trzy lata, jeżeli nie masz 40 lat, a przynajmniej raz w roku po czterdziestce. Badanie

Bardziej szczegółowo

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem:

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: O P T Y K A Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: ze światłem mamy do czynienia na codzień, dzięki światłu utrzymujemy ponad 80% informacji o otaczającym nas świecie; warto więc

Bardziej szczegółowo

Indywidualne środki ochrony osobistej (PPE)

Indywidualne środki ochrony osobistej (PPE) Indywidualne środki ochrony osobistej (PPE) SBU Zdrowie w pracy Indywidualne środki ochrony osobistej (PPE) Indywidualne środki ochrony osobistej (PPE) firmy uvex Więcej niż standardowe rozwiązanie Dla

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 Informacje wstępne Poznanie kompletu rozpoczynamy od obejrzenia poszczególnych elementów, posługując się wykazem. Starajmy się zapamiętać nazwy pomocy i

Bardziej szczegółowo

GlassTime GUARDIAN. GlassTime. Bez szkła świat znajdzie się pod ścianą. PODRĘCZNIK O SZKLE. www.guardian.com

GlassTime GUARDIAN. GlassTime. Bez szkła świat znajdzie się pod ścianą. PODRĘCZNIK O SZKLE. www.guardian.com Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej: Informacje zawarte w niniejszej publikacji stanowią ogólny opis produktów firmy GUARDI- AN. GUARDIAN wyłącza niniejszym jakąkolwiek odpowiedzialność cywilną z tytułu

Bardziej szczegółowo

Optyka w fotografii. Rys 2 Soczewka jako zbiór wielu pryzmatów

Optyka w fotografii. Rys 2 Soczewka jako zbiór wielu pryzmatów Optyka w fotografii Fizyka ani łatwa, ani trudna ale potrzebna! Podręczniki fotografii pełne są skomplikowanych opisów i jeszcze bardziej skomplikowanych teorii, a tymczasem wszystko jest znacznie prostsze

Bardziej szczegółowo

Uznanie ...;. dla niezrównanej wydajności unnowacytnosct. uvex. Nagradzani poprzez innowacje. Deułschland land der Ideen te.

Uznanie ...;. dla niezrównanej wydajności unnowacytnosct. uvex. Nagradzani poprzez innowacje. Deułschland land der Ideen te. PROTECTING PEOPLE kompetencje Uznanie...;. dla niezrównanej wydajności unnowacytnosct. Nagradzani poprzez innowacje Nasza wizja jasno kieruje nasze cele na działania bizneso we. Na wszystkich ryn kach

Bardziej szczegółowo

Hologramy i holografia

Hologramy i holografia Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Instytut Fizyki Doświadczalnej Hologramy i holografia Marcin Paweł Sadowski Wydanie III Warszawa, maj 2005 1 Tytuł: Hologramy i holografia Autor: Marcin Paweł Sadowski

Bardziej szczegółowo

Optyka i kwanty promieniowania

Optyka i kwanty promieniowania WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Moduł dydaktyczny: fizyka informatyka Optyka i kwanty promieniowania Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Homo konsumens człowiek XXI wieku. Spis treści. TwójRynek.pl on-line. Temat miesiąca: W trosce o oczy. Prezentacje.

Spis treści. Homo konsumens człowiek XXI wieku. Spis treści. TwójRynek.pl on-line. Temat miesiąca: W trosce o oczy. Prezentacje. Spis treści Spis treści TwójRynek.pl on-line Ekspert radzi 6 Najczęściej czytane 6 Homo konsumens człowiek XXI wieku Według opinii powszechnej wiek XXI to wiek narcyzów. W niektórych stanach USA można

Bardziej szczegółowo

Podstawy sztuki operatorskiej. Skrypt dla słuchaczy MSM. mgr Jacek Zygadło

Podstawy sztuki operatorskiej. Skrypt dla słuchaczy MSM. mgr Jacek Zygadło Podstawy sztuki operatorskiej Skrypt dla słuchaczy MSM mgr Jacek Zygadło Elementy gramatyki filmu Język filmu powstał w momencie, kiedy twórcy pierwszych obrazów ruchomych pojęli róŝnicę pomiędzy dowolnym

Bardziej szczegółowo

35 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2

35 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2 Włodzimierz Wolczyński Załamanie światła 35 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2 ZAŁAMANIE ŚWIATŁA. SOCZEWKI sin sin Gdy v 1 > v 2, więc gdy n 2 >n 1, czyli gdy światło wchodzi do ośrodka gęstszego optycznie,

Bardziej szczegółowo

Kontaktlinsen Lentilles de contact Lenti a contatto Lentes Contact lens. simplicity without limits. Katalog 2015. Polska

Kontaktlinsen Lentilles de contact Lenti a contatto Lentes Contact lens. simplicity without limits. Katalog 2015. Polska Kontaktlinsen Lentilles de contact Lenti a contatto Lentes Contact lens simplicity without limits Katalog 2015 Polska Miękkie soczewki kontaktowe Sztywne soczewki kontaktowe Płyny pielęgnacyjne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 53. Soczewki

Ćwiczenie 53. Soczewki Ćwiczenie 53. Soczewki Małgorzata Nowina-Konopka, Andrzej Zięba Cel ćwiczenia Pomiar ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiająca i rozpraszająca), obliczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej.

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo