PROJECT GOVERNANCE oraz ROLA PMO (PROJECT MANAGEMENT OFFICE)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJECT GOVERNANCE oraz ROLA PMO (PROJECT MANAGEMENT OFFICE)"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, JS PROJECT i PM Concepts (Szwecja) z ogromną przyjemnością zapraszają: Kadrę kierowniczą przedsiębiorstw wyższego i średniego szczebla odpowiedzialną za inicjowanie i nadzór nad projektami, programami i zarządzanie poprzez projekty Dyrektorów i menedżerów programów Menedżerów i dyrektorów PMO, menedżerów kierowników projektów oraz doświadczonych kierowników projektów na pierwszą edycję szkolenia PROJECT GOVERNANCE oraz ROLA PMO (PROJECT MANAGEMENT OFFICE) które odbędzie się w dniach 4-5 marca 2010 w Warszawie. Bez struktury governance, każda organizacja ryzykuje konflikty i niespójności pomiędzy różnymi metodami osiągania celów organizacyjnych, procesami i zasobami, powodujące kosztowny brak efektywności, wpływający negatywnie zarówno na funkcjonowanie organizacji, jak i jej efekty ekonomiczne oraz zyskowność. Stąd też częste niepowodzenia projektów, uniemożliwiające osiągnięcie celów firmy wskazują na konieczność zwrócenia uwagi na proces governance projektów. Na poziomie projektów, programów oraz portfeli projektów governance realizowany jest poprzez politykę, procesy, role i odpowiedzialności oraz struktury organizacyjne, stanowiące ramy dla zachowań ludzi, oddziaływujących z kolei na projekty. Governance dla działań dotyczących zarządzania projektami obejmuje: Definiowanie celów projektu i programu. Powinny one wynikać ze strategii organizacji; powinno też być jasno określone w jaki sposób projekt przyczynia się do osiągnięcia celów strategicznych organizacji Dostarczanie środków osiągnięcia tych celów, poprzez zapewnienie dostępu kierownika projektu lub programu do niezbędnych zasobów organizacji Kontrolowanie realizacji projektu lub programu oraz portfela projektów, obejmujące ocenę właściwego wykorzystania zasobów, stosowania procesów, narzędzi i technik oraz standardów jakości w projekcie i programie. 1/6

2 Różne organizacje stosują różne podejście do zagadnień governance w zależności od prowadzonej działalności biznesowej, kultury organizacji oraz obszaru organizacji. Szkolenie przedstawia zintegrowane podejście governance w obszarze zarządzania projektami, programami oraz portfelem projektów w powiązaniu z funkcjonowaniem Biura Zarządzania Projektami. Jest ono związane z doświadczeniami praktycznymi ekspertów prowadzących szkolenie oraz pracami badawczymi dr Ralfa Müllera, autora książki Project Governance opublikowanej w 2009 roku. Program szkolenia Project governance wprowadzenie: Governance i jego rola w zarządzaniu projektami i biznesie projektowym Podstawowe koncepcje dotyczące governance: o Governance projektu, programu i portfela projektów o Governance zarządzania projektami Praktyczne wyzwania związane z governance projektów instytucje, procesy decyzyjne, przepływy informacyjne oraz spójność podejścia Project governance i jego elementy: Wymagania sprawnego i efektywnego governance projektów Generalny model project governance Governance portfela projektów cele, procesy i instytucje Governance programu projektów cele, procesy i instytucje Sponsoring projektów w ramach governance projektów Governance zarządzania projektami cele i instytucje Budowa zintegrowanego modelu governance projektów: o Model koncepcyjny, funkcjonalny i realizacyjny o Governance: cele, przedmioty, podmioty i procesy Role i zadania Biura Zarządzania Projektami (Project Management Office - PMO) w governance projektów: Tradycyjne role i zadania PMO: o PMO jako centrum kompetencyjne zarządzania projektami w organizacji o Analiza i ocena projektów oraz portfeli projektów w organizacji Udział i zadania PMO w governance projektów Współpraca PMO z innymi podmiotami procesów governance: o Rada ds. portfela (ang. Project Portfolio Board) o Menedżer ds. portfela projektów (ang.portfolio Manager) o Dyrektor programu (ang. Program director) i Rada programu o Sponsor projektu i Komitet Sterujący projektu o Inne szczeble zarządzania w organizacji 2/6

3 Governance projektów w różnych typach projektów doświadczenia praktyczne: Governance projektów wewnętrznych organizacji Governance w sytuacji klient-dostawca Governance projektów z wieloma właścicielami Czy istnieje jednolity model governance projektów? Praktyczne aspekty project governance: Narzędzia i techniki stosowane w project governance Ocena poziomu dojrzałości project governance Ewolucja PMO rezultaty projektu badawczego PMI Project governance podsumowanie: Podstawowe koncepcje governance projektu, programu i portfela projektów i ich praktyczne zastosowanie Budowanie instytucji i procesów project governance uwagi praktyków Czas trwania/termin: 2 dni, zajęcia odbywają się: 1-ego dnia w godzinach: 10-18, 2-ego dnia w godzinach 9-17 z przerwami obiadowymi i z przerwami kawowymi Termin: 4-5 marca 2010 Miejsce szkolenia: Warszawa, Agencja Rozwoju Przemysłu, Mokotów Business Park, ul. Wołoska 7, budynek Mars Inne informacje: Szkolenie prowadzone jest częściowo w języku polskim, a częściowo w języku angielskim, natomiast materiały szkoleniowe są dostępne w języku polskim Liczba uczestników: maksymalnie 12 osób Szkolenie pozwala uzyskać kredyt 14 PDU na potrzeby odnowienia certyfikacji PMP Koszt szkolenia: Koszt uczestnictwa w szkoleniu (2 dni) wynosi dla członków SPMP i PMI: 2350 PLN, natomiast dla osób nienależących do tych organizacji: 2600 PLN od osoby (szkolenia zwolnione są z VAT) Koszt ten obejmuje: o Koszt przeprowadzenia szkolenia przez 2 wykładowców o Koszt materiałów szkoleniowych o Egzemplarz książki Project Governance dr Ralfa Müllera o Obiady oraz przerwy kawowe Prowadzący: Szkolenie prowadzone jest przez dr Ralfa Müllera, PMP oraz dr Jerzego Stawickiego, PMP niezależnych ekspertów z zakresu zarządzania projektami, programami i zarządzania portfelem projektów, z wieloletnim doświadczeniem w 3/6

4 branży IT, członków PMI, posiadających międzynarodowy certyfikat PMP (Project Management Professional). Dr Ralf Müller, DBA, MBA, PMP Dr Müller jest międzynarodowym konsultantem biznesowym, naukowcem i wykładowcą uniwersyteckim. Jest założycielem i dyrektorem zarządzającym firmy PM Concepts (Szwecja) zajmującej się konsultingiem w zakresie zarządzania projektami, a także Associate Professor in Business Management w Umeå University, Adjunct Professor of Project Management w Norwegian School of Management BI, oraz SCEMA Business School we Francji. Dr Müller prowadzi badania naukowe w zakresie zarządzania projektami, portfelem projektów i programem oraz project governance, a także metodologii prac badawczych. Zanim rozpoczął karierę naukową pracował jako dyrektor ds. zarządzania projektami w NCR Teradata, USA. Zajmował się m.in. tworzeniem i wdrażaniem PMO (Biuro Zarządzania Projektami) na poziomie regionalnym (taktycznym) jak i globalnym (strategicznym). Pracował w 45 krajach kierując projektami oraz PMO, a także jako doradca w zakresie kierowania projektami w dużych organizacjach. Dr Müller jest autorem ponad 80 publikacji, w tym czterech książek, oraz współautorem szeregu książek. Rezultaty jego prac naukowych były publikowane w czasopismach naukowych są przedstawiane na międzynarodowych konferencjach poświęconych zarządzaniu projektami (konferencje PMI, IPMA, NASA). W 2004 roku otrzymał grant Project Management Institute (PMI) na badania w zakresie zarządzania programem i portfelem projektów. Ralf Müller otrzymał stopień doktora Business Administration (DBA) w Henley Management College / Brunel University, UK. Jest członkiem PMI, współzałożycielem oddziałów PMI we Frankfurcie, Monachium i Kopenhadze. Współpracował w tworzeniu PMI Standards for Organizational Project Management Maturity (OPM3), oraz Program and Portfolio Management. Dr Jerzy Stawicki, PMP Dr Jerzy Stawicki jest niezależnym konsultantem, prowadzącym firmę JS PROJECT, specjalizującym się w zagadnieniach zarządzania projektami oraz zagadnieniach wdrożeń systemów ERP/MRP II. Jest członkiem międzynarodowej grupy konsultantów Synergy Network. Pracę doktorską obronił w Instytucie Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (1987). Pracował w Instytucie Organizacji Przemysłu Maszynowego ORGMASZ, a następnie jako konsultant w dziedzinie zintegrowanych systemów zarządzania w Siemens-Nixdorf oraz ICL Poland. W okresie pracował w SAP Polska - początkowo jako konsultant w obszarze logistyki, następnie jako project manager i Consulting Manager odpowiadający za metodyki i technologie wdrożeniowe oraz kierujący zespołem konsultantów logistycznych. Od 2003 roku pracuje jako niezależny konsultant, prowadząc firmę JS PROJECT. Jest współpracownikiem Akademii Biznesu SAP, prowadzonej przez SAP Polska, gdzie odpowiada za i prowadzi cykl szkoleń z zakresu zarządzania projektami. Ponadto jest przewodniczącym Rady Programowej i współ-prowadzącym 4/6

5 szkolenie Certyfikowany IT Project Manager organizowane przez Institute for International Research (IIR). Jest członkiem PMI oraz założycielem PMI Warsaw Poland Chapter oraz członkiem SPMP (Stowarzyszenie Project Management Polska). Posiada certyfikaty PMP (Project Management Professional), CPIM (Certified in Production and Inventory Management) oraz CPMP Level C (Certified Project Management Professional). Jest asesorem IPMA Award oraz autorem licznych publikacji z zakresu zarządzania projektami, wdrożeń zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP oraz logistyki i łańcucha dostaw (m.in. Project Perspectives, Project Management Technology (wydawany w języku chińskim w Pekinie), Zarządzanie, CXO, Strategie Biznesu, itp.). Dr. Ralf Mueller i dr. Jerzy Stawicki prowadzą wspólnie od 2004 roku w Polsce (6 edycji), Niemczech i Szwecji (4 edycje) seminarium Sukces organizacji poprzez zarządzanie portfelem projektów i PMO, a od 2007 także w Szwecji i w Polsce - seminarium Zarządzanie portfelem projektów i zarządzanie programem. Ich wspólny referat pt. A Framework for Building Successful Project-Based Organizations znalazł się w materiałach 20-tego Międzynarodowego Kongresu IPMA w Szanghaju i był prezentowany w trakcie Kongresu w październiku 2006 przez dr. Jerzego Stawickiego, natomiast referat From Standards to Execution: Implementing Program and Portfolio Management był prezentowany na 21-szym Międzynarodowym Kongresie IPMA w Krakowie w czerwcu /6

6 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Szkolenie PROJECT GOVERNANCE I ROLA PMO Warszawa, Agencja Rozwoju Przemysłu, Firma:... Adres:.. Osoba do kontaktu:... Telefon:... Fax: NIP:... Zgłaszamy udział następujących osób: 1. Imię i nazwisko:... Stanowisko: Tel:.... Przynależność do: SPMP Tak Nie PMI Tak Nie 2. Imię i nazwisko:... Stanowisko: Tel:.... Przynależność do: SPMP Tak Nie PMI Tak Nie. Oświadczamy, że opłatę za uczestnictwo w szkoleniu przekażemy najpóźniej 10 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia na konto firmy JS PROJECT, ul. Imbirowa 6c, Warszawa: PKO BP S.A. nr konta: Osoba zgłaszająca: Pieczęć firmy /Miejscowość i data.. Podpis 1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie niniejszego zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty. 2. W przypadku odwołania szkolenia, kwota wpłacona na konto JS PROJECT zostanie zwrócona w ciągu 7 dni. 3. W przypadku wycofania zgłoszenia do 7 dni przed szkoleniem, zgłaszającemu przysługuje zwrot 100% opłaconych kosztów uczestnictwa. 4. W przypadku wycofania zgłoszenia na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem szkoleniem, obciążamy zgłaszającego kwotą w wysokości 25% wartości szkolenia. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania nieznacznych zmian w programie. 6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. 6/6

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI 1 Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI LondonSAM Polska, Kraków 2014 PMI (Project Management Institute) Project Management Institute jest największą na świecie instytucją

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami

Zarządzanie Projektami Zarządzanie Projektami Zawartość oferty: I. WSTĘP II. METODY KSZTAŁCENIA III. WARUNKI REKRUTACJI IV. PROGRAM V. KADRA DYDAKTYCZNA VI. ORGANIZACJA ZAJĘĆ VII. CENA VIII. AKTUALNY HARMONOGRAM IX. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PMI (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE)

PMI (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE) PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL SZKOLENIE PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU PMP PMI LONDONSAM POLSKA, KRAKÓW 2015 PMI (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE) Project Management Institute jest największą na świecie instytucją

Bardziej szczegółowo

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013)

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013) 1 Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013) LondonSAM Polska, Kraków 2014 PMI (Project Management Institute) Project

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

APMA Advanced Project Management Academy

APMA Advanced Project Management Academy Harvard Business Review Polska rekomenduje Zaawansowany program rozwojowy zarządzania projektami oraz portfelami projektów połączony z najlepszymi praktykami w zakresie rozumienia roli przywództwa, strategii

Bardziej szczegółowo

Six Sigma Black Belt, edycja 19

Six Sigma Black Belt, edycja 19 Wrocław, 4 sierpnia 2015 Six Sigma Black Belt, edycja 19 25- dniowy, intensywny program szkoleniowy dla liderów zmian. Szkolenie odbywa się we Wrocławiu i w Karpaczu, w ramach pięciu sesji: DEFINE 12 16

Bardziej szczegółowo

Forum. Logistyka & Łańcuch Dostaw. nowe modele rozwiązania optymalizacja. 18-19 kwietnia, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa

Forum. Logistyka & Łańcuch Dostaw. nowe modele rozwiązania optymalizacja. 18-19 kwietnia, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa sclforum Forum Logistyka & Łańcuch Dostaw nowe modele rozwiązania optymalizacja 18-19 kwietnia, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa Next generation supply chain klient jako początek i koniec łańcucha

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY, 17-18 czerwca 2015 r., Warszawa Hotel Polonia Palace Zarządzanie projektami praktyczne klucze do sukcesu

WARSZTATY, 17-18 czerwca 2015 r., Warszawa Hotel Polonia Palace Zarządzanie projektami praktyczne klucze do sukcesu dynamiczne oblicze biznesu WARSZTATY, 17-18 czerwca 2015 r., Warszawa Hotel Polonia Palace Zarządzanie projektami praktyczne klucze do sukcesu Organizator Współorganizator Patroni medialni ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

by Twój projekt był Twoim sukcesem

by Twój projekt był Twoim sukcesem by Twój projekt był Twoim sukcesem Szanowni Państwo! Z prawdziwą satysfakcją i poczuciem dumy przedstawiamy Państwu naszą propozycję programów certyfikacyjnych z zakresu ANALIZY BIZNESOWEJ i ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

2007 Dzień specjalny konferencji 16 marca 2007

2007 Dzień specjalny konferencji 16 marca 2007 Już V spotkanie organizowane przez Institute for International Research Doroczne spotkanie praktyków z obszaru wynagrodzeń: studia przypadków, analizy porównawcze, dyskusje, wymiana doświadczeń PŁACE 2007

Bardziej szczegółowo

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government Intelligence In Business ORGANIZATOR 3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA KONFERENCJA e-government Cyfryzacja w sektorze publicznym sposoby optymalizacji zmian i konsekwencje wdrożeń

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r.

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu

Bardziej szczegółowo

BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA

BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA Prezentujemy Państwu wyjątkowy, pierwszy w Nowym Roku 2009, numer biuletynu SPMP. Jest to szczególne wydanie, w którym po raz pierwszy użyte zostało nowe

Bardziej szczegółowo

VI KONGRES BUSINESS INTELLIGENCE

VI KONGRES BUSINESS INTELLIGENCE W gronie prelegentów praktycy i uznani eksperci z kluczowych firm, m. in. BZ WBK Polpharma Johnson & Johnson Raben Polska ITMAGINATION Coca Cola UPC Energa Raiffeisen Bank Cyfrowy Polsat Hogart IBM Vattenfall

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w praktyce

Zarządzanie ryzykiem w praktyce Jedyna na polskim rynku konferencja w sposób tak praktyczny omawiająca zintegrowane zarządzanie portfelem ryzyk w różnych typach przedsiębiorstw Partner Konferencji Zarządzanie ryzykiem w praktyce 11 3

Bardziej szczegółowo

Management 2014. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Management 2014. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! POLECA General Management Program UWAGA: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Management 2014 ADVANCED Uznany

Bardziej szczegółowo

Sfałszowane produkty lecznicze Jakie nowe obowiązki i wymogi czekają producentów, importerów i dystrybutorów

Sfałszowane produkty lecznicze Jakie nowe obowiązki i wymogi czekają producentów, importerów i dystrybutorów Sfałszowane produkty lecznicze Jakie nowe obowiązki i wymogi czekają producentów, importerów i dystrybutorów 10% zniżki dla członków Izby Gospodarczej Farmacja Polska Magdalena Wojciechowicz Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

R &D For um 2 015. Komercjalizacja innowacji najlepsze praktyki 14-15 kwietnia Warszawa

R &D For um 2 015. Komercjalizacja innowacji najlepsze praktyki 14-15 kwietnia Warszawa R &D For um 2 015 Komercjalizacja innowacji najlepsze praktyki 14-15 kwietnia Warszawa Pierwsza w Polsce platforma wymiany doświadczeń praktyków z obszaru badań i rozwoju W gronie prelegentów przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI zaawansowane zarządzanie jakością praktyczne aspekty wdrażania systemów zapewnienia jakości branży FMCG KLUCZOWE TEMATY: najlepsze praktyki w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

Cooper Financial Summit 2009

Cooper Financial Summit 2009 Wyzwania stojące przed spółkami w dobie spowolnienia gospodarczego Optymalizacja kosztów i zarządzanie ryzykiem Cooper Financial Summit 2009 I Forum Dyrektorów Finansowych 13-14 października 2009 Hilton

Bardziej szczegółowo

Financial. Performance Management. Performance

Financial. Performance Management. Performance Intelligence In Business 22-23 września 2011, Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa III Konferencja Financial do 9 września 500 zł taniej! Performance Management INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA FINANSAMI

Bardziej szczegółowo

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Advanced General Basic Multimedia content provided by Szczegóły: str. 12-16, 18-19 General Management Program Kompleksowy, praktyczny

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER INTELLIGENCE

CUSTOMER INTELLIGENCE Intelligence In Business ORGANIZATOR 3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA KONFERENCJA CUSTOMER INTELLIGENCE Mierzalność i ROI w zarządzaniu z klientem WŚRÓD PRELEGENTÓW: SOCIALBAKERS

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo