Kodeks Postępowania i Etyki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kodeks Postępowania i Etyki"

Transkrypt

1 Sojitz Group Kodeks Postępowania i Etyki Working with integrity. Building trust.

2 Przesłanie od Dyrektora Naczelnego Sojitz Corporation Szanowni Współpracownicy, Od ponad stu lat nasza Firma wykazuje się niezachwianym zaangażowaniem na rzecz prowadzenia działalności gospodarczej w uczciwy sposób. Dzięki temu zaangażowaniu zyskaliśmy na całym świecie renomę firmy postępującej praworządnie i etycznie oraz zdobyliśmy zaufanie naszych interesariuszy. Ponieważ wierzymy, że sposób prowadzenia działalności jest równie ważny jak osiągane wyniki, stale dążymy do wykorzystania naszych zróżnicowanych funkcji i globalnej perspektywy do tworzenia odpowiedzialnej społecznie firmy wnoszącej wkład w życie lokalnych społeczności. Chciałbym, abyście wszyscy byli dumni z tego, że jesteście członkami Grupy Sojitz i przejawiali tę dumę w sposobie wykonywania pracy. Bez względu na role, jakie pełnicie, Wasze decyzje wpływają na naszą renomę i mają zasadnicze znaczenie dla dalszego wzrostu i rozwoju naszej Firmy. Niniejszy Kodeks postępowania i etyki (zwany dalej Kodeksem) określa podstawowe zasady i wysokie normy etyczne, którymi powinni się kierować wszyscy pracownicy grupy na całym świecie. Zachęcam do korzystania z zasobów określonych w niniejszym Kodeksie, które będą pomocne w zrozumieniu związku pomiędzy zasadami Kodeksu a wykonywaną pracą. Zobowiązujemy się do tworzenia i utrzymywania przyjaznego środowiska pracy oraz kultury otwartej komunikacji umożliwiającej natychmiastowe przedstawianie pojawiających się pytań i wątpliwości. Proszę, abyście poświęcili czas na zapoznanie się z Kodeksem oraz korzystali z niego w trudnych sytuacjach. Działając uczciwie, zapewniamy dalszy wzrost renomy naszej firmy jako godnego zaufania partnera biznesowego oraz jej sukcesy i dynamikę w przyszłości. Yutaka Kase Dyrektor Naczelny Sojitz Corporation 2

3 NASZE POSTĘPOWANIE W BIZNESIE 11 Spis treści Kontrola handlu Zgodność łańcucha dostaw z przepisami Niniejszy Kodeks postępowania i etyki Odpowiedzialność za produkt 16 Żądania informacji ze strony rządu 33 (zwany dalej Kodeksem) składa się z pięciu rozdziałów oraz zamieszczonego na końcu streszczenia. Każdy rozdział zawiera Konkurencja 18 Wykorzystywanie informacji poufnych 34 informacje ogólne oraz szczegółowe wytyczne i instrukcje dotyczące czynności służbowych przedstawione w podrozdziałach PODSTAWOWE WYTYCZNE, UWAGA oraz PYTANIA i ODPOWIEDZI. Szczególną Konflikty interesów Prezenty i rozrywka NASZ PROGRAM ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI O programie zgodności z przepisami uwagę należy zawsze zwracać na wytyczne przedstawione w podrozdziale UWAGA, dotyczące konkretnych sytuacji, które mogą zaistnieć podczas wykonywania pracy. Te i inne podobne sytuacje będą wymagały PRZESŁANIE DYREKTORA NACZELNEGO 2 Przekupstwo i korupcja Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy oraz wymuszeniom Podejmowanie etycznych decyzji Zgłaszanie naruszeń konsultacji z odpowiednimi służbami Firmy oraz podjęcia odpowiednich decyzji. *Niniejszy Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników grupy. Użyte w niniejszym Kodeksie określenia nasza Firma, my oraz nas oznaczają wszystkie jednostki NASZE WARTOŚCI Nasza misja i podstawowe zasady Odpowiedzialność społeczna firmy Działalność społeczna i polityczna NASZE AKTYWA I DANE Informacje zastrzeżone i poufne Postępowanie wyjaśniające NASZ KODEKS W SKRÓCIE biznesowe i spółki zależne należące do naszej grupy na człym świecie. NASI PRACOWNICY Przyjazne środowisko 8 9 Ochrona danych Bezpieczeństwo informatyczne (IT) OBOWIĄZYWANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STOSOWANIE NINIEJSZEGO KODEKSU POSTĘPOWANIA I ETYKI 43 BHP 10 Tworzenie i zarządzanie dokumentacją działalności 29 Relacje z inwestorami i mediami 31 3

4 Nasze Wartości Zobowiązujemy się żyć i pracować zgodnie z określonymi podstawowymi wartościami, którymi kierujemy się w naszych decyzjach i działaniach. Przywiązujemy wagę do obywatelskiej postawy naszej firmy oraz do wykorzystywania czasu i zasobów na rzecz zmian społecznych poprzez prowadzoną przez nas na całym świecie działalność handlową. 4

5 Deklaracja grupy Sojitz Grupa Sojitz tworzy nowe źródła dobrobytu, łącząc gospodarki, kultury oraz społeczeństwa różnych krajów świata w duchu uczciwości. Dewiza grupy Sojitz 5

6 Nasza misja i podstawowe zasady Nasza misja polega na zrozumieniu zróżnicowanych potrzeb i oczekiwań naszych interesariuszy na całym świecie oraz uczciwym zaspokajaniu tych potrzeb i oczekiwań. Zobowiązujemy się do budowania i wzmacniania opartych na zaufaniu relacji z wszystkimi interesariuszami poprzez oferowanie in nowych wartości w nowy sposób. CV Utrzymywać najwyższe standardy etyczne i postępować uczciwie. Podczas realizacji naszej misji dołożymy wszelkich starań, aby zawsze: Koncentrować się na połączeniu wyników biznesowych z zadowoleniem i sukcesem interesariuszy. Przestrzegać ducha i litery przepisów prawa i regulacji dotyczących naszej działalności gospodarczej. Chronić zdrowie, bezpieczeństwo i godność pracowników oraz kierować zakładami pracy w sposób odpowiedzialny i pełen szacunku. Żyjemy w czasach szybko zmieniających się relacji, nowej rzeczywistości i zwiększonej presji na jednostkę jako członka globalnej społeczności. Opieramy się na naszych podstawowych, trwałych i sprawdzonych wartościach, które są dla nas rodzajem etycznego kompasu. 6

7 Odpowiedzialność społeczna firmy (w skrócie OSF) Zasady OSF obowiązujące w grupie Sojitz Dążymy do prowadzenia działalności w harmonii ze społeczeństwem i środowiskiem, stale przestrzegając deklaracji grupy Sojitz. W duchu deklaracji grupy Sojitz oraz zasad OSF obowiązujących w grupie Sojitz uznaliśmy OSF za priorytet w zakresie zarządzania oraz za wartość korporacyjną. Realizacja odpowiedzialności społecznej Odpowiedzialność społeczna firmy nie oznacza jedynie spełnienia oczekiwań prawnych, ale również postępowanie wykraczające poza zgodność z przepisami, jak również zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki, środowisko oraz relacje z interesariuszami. OSF jest częścią misji naszej Firmy. Odpowiedzialność społeczna firmy nie oznacza jedynie spełnienia oczekiwań prawnych, ale również postępowanie wykraczające poza zgodność z przepisami, jak również zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki, środowisko oraz relacje z interesariuszami. Wykraczanie poza podstawowe zobowiązania prawne może też w bezpośredni sposób wpływać na produktywność, otwierając drogę do zarządzania zmianami i pogodzenia rozwoju społecznego z poprawą konkurencyjności. Jako członek globalnej społeczności i firma o obywatelskiej postawie dołożymy wszelkich starań, aby: przyczyniać się do tworzenia zrównoważonego społeczeństwa poprzez uwzględnienie OSF w naszej podstawowej strategii biznesowej, strukturze kierowniczej oraz działaniach operacyjnych, wspierać ochronę środowiska na całym świecie oraz rozwiązywanie problemów ubóstwa i łamania praw człowieka, stosować i kontrolować uczciwość w naszych działaniach biznesowych oraz sprzeciwiać się wszelkiej bezprawnej dyskryminacji i zastraszaniu pracowników ze względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, płeć, ciążę, narodowość, wiek, niepełnosprawność lub z innych zabronionych prawnie względów oraz zapobiegać przekupstwu i korupcji w jakiejkolwiek formie, która może wyniknąć w toku działalności firmy. Dodatkowe informacje na temat OSF można uzyskać klikając link Corporate Social Responsibility (Odpowiedzialność społeczna firmy) na stronie lub 7

8 Nasi Pracownicy Jednym z naszych najcenniejszych i podstawowych aktywów są nasi pracownicy. Cenimy unikalne połączenie talentów, doświadczenia i perspektyw, które wnosi każdy pracownik, umożliwiając osiągnięcie sukcesu naszej firmie. Pragniemy tworzyć zintegrowane, oparte na szacunku, bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, w którym nasi pracownicy będą mogli jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. 8

9 PYTANIA I ODPOWIEDZI? Przyjazne środowisko Dokładamy starań, aby stworzyć przyjazne środowisko pracy w duchu poszanowania praw człowieka i ochrony prywatności. Dążymy także do zapewnienia miejsca pracy wolnego od przejawów nękania, bez dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, płeć, ciążę, narodowość, wiek, niepełnosprawność lub z innych zabronionych prawnie względów. Staramy się także stale zwiększać otwartość naszych miejsc pracy, podkreślając znaczenie komunikacji pracowników z ich przełożonymi oraz pomiędzy wszystkimi pracownikami, szczególnie ze względu na charakteryzującą nas różnorodność. Dzięki temu wszyscy będą mogli lepiej wypełniać swoje obowiązki, z większym wzajemnym szacunkiem i zaufaniem. Rozumiemy potrzebę zachowania równowagi pomiędzy pracą i życiem osobistym oraz wspieramy wszystkich naszych pracowników w wysiłkach zmierzających do uzyskania takiej równowagi. PODSTAWOWE WYTYCZNE Równe szanse zatrudnienia. Wyznajemy zasadę zapewniania równych szans zatrudnienia pracownikom i kandydatom, zgodnie z przepisami każdego kraju, w którym prowadzimy działalność. Praktyki w ramach stosunku pracy. Stosujemy uczciwe praktyki w ramach stosunku pracy, a w szczególności nie korzystamy z przymusowej ani niewolniczej pracy dzieci. Wzajemny szacunek. Zobowiązujemy się do tworzenia środowiska pracy, w którym każda osoba jest traktowana z szacunkiem i nie tolerujemy nękania, które może obejmować między innymi wypowiedzi, wiadomości , gesty lub działania o obraźliwym lub niepożądanym charakterze, wyrażające groźbę, wpływające negatywnie na wyniki pracy lub powodujące niepotrzebny dyskomfort, upokorzenie albo wyrządzające krzywdę. P.: Mój współpracownik zadaje pytania i żartuje na temat rasy innego współpracownika innej narodowości - prawdopodobnie po części z ciekawości. Wydaje się, że współpracownik, którego to dotyczy, nie ma nic przeciwko temu, ale czy takie zachowanie stanowi problem? O.: Tak, tego typu zachowanie jest niezgodne z naszymi standardami. Proszę pamiętać, że niewłaściwe uwagi na temat cech osobowych innego pracownika mogą zostać uznane za przejaw dyskryminacji lub nękania. Nawet jeśli współpracownik nie ma nic przeciwko temu, proszę skontaktować się z regionalnym przedstawicielem działu prawnego i/lub działu ds. zgodności z przepisami, aby omówić tę sytuację. (!) UWAGA Należy zwrócić uwagę na następujące sytuacje: Nadużywanie władzy przez przełożonego wobec podwładnego, które przekracza odpowiedni poziom Niechciane propozycje seksualne wobec innego współpracownika 9

10 PYTANIA I ODPOWIEDZI? BHP Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników jest jedną z naszych podstawowych wartości. Poprzez przywódczą rolę kierownictwa i współdziałanie pracowników wskazujemy, że zależy nam na zapewnieniu bezpiecznego miejsca pracy sprzyjającego wypełnianiu obowiązków służbowych. Wszyscy - w tym także osoby zaangażowane bezpośrednio w produkcję - mamy obowiązek przestrzegania odpowiednich przepisów, regulaminów, praktyk i środków ostrożności, aby chronić siebie, współpracowników i klientów. Uważamy, że to ważne, abyśmy wszyscy kończyli każdy dzień pracy bezpiecznie i w dobrym zdrowiu. PODSTAWOWE WYTYCZNE Niebezpieczne działania. Ważne, aby o każdym niebezpiecznym działaniu, ryzykownym zachowaniu, sytuacji grożącej wypadkiem lub niepożądanym narażeniu zdrowia lub bezpieczeństwa jak najszybciej zawiadomić swojego przełożonego. W razie doznania obrażeń. Niezwłocznie i dokładnie zgłosić wszystkie obrażenia. Niezwłoczne i dokładne zgłoszenia pomagają w podjęciu działań zapobiegających ponownemu wystąpieniu zdarzenia. Niezgłoszenie obrażeń może zwiększyć ryzyko ponownego wystąpienia zdarzenia, opóźnić odpowiednie leczenie i narazić naszą Firmę na konieczność zapłaty znaczących odszkodowań i kar. Zdolność do pracy. Zabrania się posiadania, stosowania lub sprzedaży nielegalnych substancji na terenie Firmy oraz wykonywania pracy pod wpływem alkoholu bądź nielegalnych substancji. Przemoc w miejscu pracy. Zabrania się stosowania gróźb, aktów przemocy, zastraszania oraz posiadania lub sprzedaży broni palnej albo innego rodzaju broni na terenie firmy lub podczas wykonywania pracy na rzecz Firmy. P.: Usłyszałem, jak współpracownik grozi innemu pracownikowi, który bał się zgłosić tę sytuację. Co powinienem zrobić? O.: Natychmiast poinformować o zdarzeniu swojego przełożonego lub przedstawiciela działu prawnego i/lub działu ds. zgodności z przepisami. Nie tolerujemy gróźb ani aktów przemocy i dokładnie wyjaśniamy wszystkie zgłoszone przypadki. (!) UWAGA Należy zwrócić uwagę na następujące sytuacje: Naruszanie zasad firmy oraz odpowiednich przepisów prawa pracy dotyczących ograniczeń czasu pracy Niebezpieczne czynności lub warunki pracy, w tym nieprzestrzeganie lokalnych przepisów ruchu drogowego, w tym prowadzenie pojazdu mechanicznego po spożyciu alkoholu nieużywanie sprzętu ochronnego lub nieprzestrzeganie norm bezpieczeństwa obowiązujących w Firmie manipulowanie przy zabezpieczeniach sprzętu lub maszyn albo blokowanie wyjść pożarowych bądź ewakuacyjnych Nieprzestrzeganie zasad Firmy dotyczących przewozu i utylizacji materiałów i substancji niebezpiecznych 10

11 Nasze Postępowanie w Biznesie Zaufanie, wzajemny szacunek i etyczne zachowanie są podstawą naszych relacji z partnerami biznesowymi, klientami, pracownikami oraz innymi interesariuszami. W ramach tych relacji musimy prowadzić naszą działalność uczciwie i zgodnie z najwyższymi normami etycznymi. Nasze zachowanie musi być przy tym zawsze zgodne z literą i duchem zasad Firmy, odpowiednimi przepisami prawa i regulacjami. Powinno także opierać się na dobrej ocenie biznesowej. 11

12 Kontrola handlu Zobowiązujemy się do przestrzegania odpowiednich zasad kontroli handlu i związanych z nimi przepisów obowiązujących w krajach, w których prowadzimy działalność, a także do krajowych i regionalnych programów zapewnienia międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju. Przepisy związane z kontrolą handlu odnoszą się do transgranicznego ruchu towarów, usług oraz technologii i dotyczą wielu aspektów naszych działań operacyjnych - nie tylko wysyłki produktów. Wymiana informacji w granicach kraju oraz poza granicami, w tym wiadomości oraz dostęp do sieci, także podlegają zasadom kontroli handlu. Przepisy związane z kontrolą handlu odnoszą się do transgranicznego ruchu towarów, usług oraz technologii i dotyczą wielu aspektów naszych działań operacyjnych. PODSTAWOWE WYTYCZNE Dokładna klasyfikacja. Aby określić wysokość cła i podatku do zapłaty, należy sklasyfikować i przypisać właściwy numer taryfy celnej USA (ang. Harmonized Tariff Schedule, w skrócie HTS). Należy zawsze pamiętać, że nie wolno zaniżać wartości towarów w dokumentacji handlowej, ani próbować uzyskać korzyści ekonomicznej poprzez nieuprawnione korzystanie z preferencyjnych programów celnych. Klasyfikacja eksportowa. Przed eksportem należy zweryfikować klasyfikację eksportową produktu, oprogramowania lub technologii, aby ustalić, czy wymagane jest uzyskanie specjalnych uprawnień, np. licencji eksportowej. Przesiewowa kontrola transakcji. Należy prowadzić przesiewową kontrolę swoich transakcji pod kątem odpowiednich przepisów ograniczających transakcje z pewnymi podlegającymi sankcjom krajami i osobami oraz transakcje dotyczące produktów o zabronionym przeznaczeniu końcowym. Przesiewowa kontrola partnerów biznesowych. Należy prowadzić przesiewową kontrolę swoich partnerów biznesowych, dostawców oraz stron uczestniczących w transakcjach pod kątem rządowych wykazów krajów ściśle obserwowanych oraz z należytą starannością weryfikować użytkowników końcowych oraz końcowe przeznaczenie produktów. Należy także sprawdzać, czy transakcje nie są prowadzone z udziałem pośredników w celu obejścia przepisów kontroli handlu. Korzystanie z pośrednictwa celnego osób trzecich. Nie należy nadmiernie polegać na pośrednictwie celnym oraz usługach świadczonych przez osoby trzecie. Należy także podjąć odpowiednie kroki w celu dostarczenia władzom przez nas lub naszych pośredników dokładnych i pełnych informacji dotyczących wartości towaru, kraju pochodzenia i innych wymaganych danych, szczególnie w przypadku tych transakcji, w których ponosimy ryzyko jako importer lub eksporter. 12

13 (!) UWAGA Należy zwrócić uwagę na następujące sytuacje: Kontrola handlu (c.d.) PYTANIA I ODPOWIEDZI P.: Otrzymaliśmy od nowego klienta zamówienie na niezwykle dużą ilość specjalnego paliwa. Klient znajduje się w kraju, do którego możemy dostarczać towary, ale słyszeliśmy, że klient może być blisko związany z władzami kraju, do którego nie wolno dostarczać towarów. To duża transakcja, a nasz lokalny przedstawiciel mówi, że nie ma się czym martwić. Czy możemy po prostu założyć, że paliwo zostanie wykorzystane w kraju, do którego dokonamy dostawy, czy też stanowi to problem? O.: Posiadane informacje wskazują, że paliwo może zostać wysłane do kraju objętego zakazem. W tym przypadku występuje na tyle dużo sygnałów ostrzegawczych, że trzeba skonsultować się z regionalnymi przedstawicielami działu prawnego i/lub działu ds. zgodności z przepisami.? Importerzy i eksporterzy amerykańskich produktów, usług i technologii o podwójnym zastosowaniu lub o zastosowaniu wojskowym, którzy nie rozważają dokładnie ewentualnych wymogów w zakresie zgodności z amerykańskimi przepisami eksportowymi lub amerykańskimi przepisami dotyczącymi międzynarodowego handlu bronią Podmioty, które mogą znajdować się na rządowych wykazach krajów ściśle obserwowanych lub działalność podejrzewana o związek z budową, wykorzystaniem i/lub przechowywaniem broni biologicznej, chemicznej lub jądrowej albo innej broni masowego rażenia Nieścisłości na fakturach za importowane towary polegające na tym, że cena nie odzwierciedla pełnej wartości towarów i/lub przewozu oraz ubezpieczenia, opis towarów nie jest pełny lub kraj pochodzenia podany jest nieprawidłowo Ceny transferowe pomiędzy powiązanymi podmiotami (podmioty będące członkami grupy Sojitz), które nie odzwierciedlają odpowiednich kosztów i zysków Jakakolwiek płatność na rzecz sprzedawcy/eksportera lub na korzyść sprzedawcy/eksportera nieujęta na fakturze ani nie zgłoszona w żaden inny sposób PODSTAWOWA ZASADA CV Kierowanie się najwyższymi standardami etycznymi i uczciwie wykonywanie wszystkiego, co robimy. Transakcje z udziałem nowych i nieznanych firm oraz partnerów biznesowych, obejmujące nieznane rynki handlowe, podejrzane płatności i inne podejrzane struktury transakcji oraz jakiekolwiek inne niepokojące czynniki Produkty regulowane przez wiele przepisów. Należy dobrze zapoznać się z przepisami importowo-eksportowymi i innymi regulacjami w kraju, do którego eksportuje się lub z którego importuje się produkty, w tym między innymi z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, prawem podatkowym oraz przepisami w zakresie gospodarki żywnościowej 13

14 Zgodność łańcucha dostaw z przepisami Aby zapewnić naszym klientom wysokiej jakości produkty i usługi, polegamy na naszej sieci dostawców oraz sprzedawców tworzących łańcuch dostaw. Niezmiernie ważne jest, aby nasi dostawcy i sprzedawcy tworzący łańcuch dostaw podzielali nasze zobowiązanie do prowadzenia działalności w uczciwy, bezpieczny, praworządny i efektywny sposób. Podjęcie tego zobowiązania sprawi, że relacje z dostawcami i sprzedawcami tworzącymi łańcuch dostaw nie wpłyną negatywnie na naszą renomę. Niezmiernie ważne jest, aby nasi dostawcy i sprzedawcy tworzący łańcuch dostaw podzielali nasze zobowiązanie do prowadzenia działalności uczciwie i w bezpieczny sposób. PODSTAWOWE WYTYCZNE Zgodność z przepisami. Należy współpracować z dostawcami i sprzedawcami tworzącymi łańcuch dostaw, aby zapewnić zgodność z odpowiednimi przepisami prawa pracy, ochrony środowiska, BHP oraz międzynarodowymi przepisami kontroli handlu. Należy stosować odpowiednie do stopnia ryzyka środki bezpieczeństwa na każdym poziomie łańcucha dostaw, od momentu produkcji, przez transport globalny, aż do dostarczenia produktu do punktu przeznaczenia. Kontrola przesiewowa. Należy prowadzić kontrolę przesiewową dostawców i sprzedawców tworzących łańcuch dostaw w celu sprawdzenia ich wiarygodności, kwalifikacji i możliwości spełnienia odpowiednich wymogów w zakresie bezpieczeństwa fizycznego. Oceny i zatwierdzenia dostawców i sprzedawców tworzących łańcuch dostaw należy dokonać przed zakupieniem od nich jakichkolwiek materiałów, komponentów, produktów lub usług. Po wybraniu sprzedawców należy upewnić się, że warunki współpracy są jasno określone i udokumentowane w formie odpowiedniej umowy ze sprzedawcą. Brak konfliktu interesów. Należy upewnić się, że nawiązanie współpracy z danym dostawcą lub sprzedawcą w łańcuchu dostaw nie spowoduje rzeczywistego lub potencjalnego konfliktu interesów. Ochrona poufnych i zastrzeżonych informacji. Należy zabezpieczyć nasze dane osobowe i inne zastrzeżone informacje za pomocą umowy o zachowaniu poufności oraz chronić wszelkie dostarczone przez dostawcę dane osobowe i inne informacje objęte taką umową. 14

15 (!) UWAGA Zgodność łańcucha dostaw z przepisami (c.d.) PYTANIA I ODPOWIEDZI P.: Jeden z naszych dostawców dostarcza niezawodne produkty dobrej jakości i po konkurencyjnych cenach, ale jeden z pracowników jego zakładu skarży się na warunki pracy. Pracownik ten poinformował mnie, że w zakładzie dostawcy panują złe warunki pracy oraz warunki związane z ochroną środowiska, a wynagrodzenie jest znacznie niższe niż oferowane przez firmy z tej samej branży w tym samym regionie geograficznym. Nie planuję niczego robić w tej sprawie, bo dostawca nie jest partnerem firmy. Czy mogę to przemilczeć? O.: Nie należy ignorować tego problemu. Po pierwsze, należy poruszyć ten problem w rozmowie z członkami swojego działu oraz innych powiązanych działów, aby ustalić, czy można zająć się tą kwestią kontaktując się z dostawcą za pośrednictwem odpowiednich kanałów. W razie potrzeby, należy przekazać ten problem dalej i omówić możliwe rozwiązania z regionalnymi przedstawicielami działu prawnego i/lub działu ds. zgodności z przepisami. To ważna sprawa - nasza renoma zależy od tego, czy współpracujemy wyłącznie z dostawcami, którzy w odpowiedzialny sposób odnoszą się do swoich pracowników i lokalnego środowiska.? Należy zwrócić uwagę na następujące sytuacje: Możliwości zaangażowania dostawców i sprzedawców tworzących łańcuch dostaw, którzy mają większą świadomość problemów związanych z ochroną środowiska, stosują przyjazne dla środowiska zasady i praktyki oraz uznają ochronę globalnego środowiska za sprawę priorytetową Wybór dostawców i sprzedawców tworzących łańcuch dostaw bez przeprowadzenia należytej weryfikacji oraz racjonalnego, konkurencyjnego i otwartego procesu przetargowego Obsługa umów rządowych i angażowanie dostawców oraz sprzedawców tworzących łańcuch dostaw, którzy znają i przestrzegają rządowych rozporządzeń dotyczących zakupu przy zakupie materiałów i usług na potrzeby realizacji umów rządowych PODSTAWOWA ZASADA CV Przestrzeganie ducha i litery przepisów prawa i regulacji dotyczących naszej działalności gospodarczej. 15

16 PODSTAWOWE WYTYCZNE Odpowiedzialność za produkt Pragniemy zapewnić bezpieczeństwo i wysoką jakość produktów, które dostarczamy naszym cenionym klientom. Często nie jesteśmy bezpośrednio zaangażowani w proces wyrobu produktów, które dostarczamy i rozprowadzamy do klientów na całym świecie. W takich przypadkach musimy rozważyć proces weryfikacji bezpieczeństwa i jakości produktów oraz uwzględnić w umowie ewentualną odpowiedzialność za produkt, jaką na każdym etapie łańcucha dostaw ponosi producent, nasz klient oraz my. Zgodność z przepisami. Należy dokładnie zapoznać się z odpowiednimi przepisami, wymogami dotyczącymi oznakowania produktów, normami gwarancyjnymi, normami bezpieczeństwa i kontroli jakości, procedurami reklamacji dotyczącymi odpowiedzialności za produkty oraz zakresem ochrony konsumenta w odniesieniu do produktów kupowanych od producenta i dostarczanych oraz rozprowadzanych do naszych klientów. Zarządzanie odpowiedzialnością za produkty. Należy upewnić się, że wszystkie produkty dostarczane i rozprowadzane do naszych klientów posiadają standardową gwarancję producenta - ubezpieczenie Firmy nie zastąpi uzyskania odpowiedniej ochrony gwarancyjnej w transakcjach biznesowych. Roszczenia dotyczące odpowiedzialności za produkty. W przypadku otrzymania reklamacji dotyczącej odpowiedzialności Ważna jest dla nas weryfikacja bezpieczeństwa i jakości produktów oraz uwzględnianie w umowach ewentualnej odpowiedzialności za produkt na każdym etapie łańcucha dostaw. za produkt, należy przekazać wszystkie informacje właściwym przedstawicielom personelu Firmy, niezwłocznie zweryfikować wszystkie istotne fakty oraz - szczególnie w przypadku roszczeń dotyczących bezpieczeństwa publicznego - podjąć racjonalne działania uzgodnione z przedstawicielami personelu Firmy zapobiegające dalszemu zagrożeniu bezpieczeństwa publicznego i kolejnym reklamacjom dotyczącym odpowiedzialności za produkty. Wykorzystanie nazwy Firmy na produktach. Należy w pełni rozumieć prawne znaczenie umieszczenia nazwy naszej Firmy na produkcie jako sprzedawcy, przedstawiciela ds. sprzedaży, producenta, importera itp. Wnioski partnerów biznesowych o zgodę na wykorzystanie nazwy naszej Firmy muszą zostać rozpatrzone przez regionalnych przedstawicieli działu prawnego i/lub działu ds. zgodności z przepisami w celu uniknięcia niepotrzebnej odpowiedzialności prawnej. 16

17 Odpowiedzialność za produkt (c.d.) PYTANIA I ODPOWIEDZI P.: Nasza firma kupuje, sprzedaje i rozprowadza produkty. Rozumiem, że ponieważ nie jesteśmy bezpośrednio zaangażowani w proces produkcji, nie ponosimy odpowiedzialności za produkt i nie możemy zostać pozwani w przypadku wystąpienia problemu. Czy mam rację? O.: Niestety, nie. W niektórych krajach prawo nakłada odpowiedzialność za produkt na importera. Nawet w krajach, które nie mają takich przepisów, istnieje możliwość pozwania Firmy, ponieważ produkty są rozprowadzane do lokalnych sklepów i sprzedawane klientom indywidualnym, a nie ma bezpośredniego związku pomiędzy lokalnymi sklepami i klientami indywidualnymi a producentem. Aby zminimalizować ryzyko związane z reklamacjami dotyczącymi produktów należy upewnić się, że każdy produkt sprzedawany klientom indywidualnym ma gwarancję, która wyraźnie określa zakres odpowiedzialności oraz procedury składania reklamacji względem producenta. Aby uzyskać pomoc w wyborze odpowiedniej struktury gwarancji oraz innych zabezpieczeń transakcji biznesowych, proszę skontaktować się z regionalnymi przedstawicielami działu prawnego i/lub działu ds. zgodności z przepisami.? (!) UWAGA Należy zwrócić uwagę na następujące sytuacje: Nieodpowiednia kontrola jakości w zakładzie producenta lub dostawcy, w tym między innymi kontrola jakości dotycząca produktów spożywczych i bezpieczeństwa Odmowa ze strony producenta dostarczenia standardowych gwarancji wraz z produkowanymi i sprzedawanymi przez niego produktami Kupno i sprzedaż produktów wyłącznie w oparciu o zamówienie, bez uprzedniego uzyskania gwarancji producenta i udokumentowania gwarancji oraz innych zobowiązań dotyczących ryzyka Nieudokumentowane transakcje obejmujące sprzedaż produktów pomiędzy naszą Firmą i firmą afiliowaną PODSTAWOWA ZASADA CV Chronienie zdrowia, bezpieczeństwa i godności pracowników oraz kierowanie zakładami pracy w sposób odpowiedzialny i pełen szacunku. 17

18 Konkurencja Wierzymy w wolną i uczciwą konkurencję. Większość krajów, w których prowadzimy działalność wprowadziła przepisy o ochronie konkurencji mające na celu promowanie wolnego, otwartego i konkurencyjnego rynku, oraz: zabraniające osłabiających konkurencję umów lub porozumień pomiędzy konkurentami, takich jak kartele i ustawianie przetargów, regulujące nadużycia ze strony firm dominujących na rynku, takie jak destrukcyjna polityka cenowa, wiązanie i ustawianie cen, oraz wymagające zgłaszania, uprzedniej kontroli, a w niektórych przypadkach zgody na fuzje, przejęcia i pewne inne transakcje w celu zapobiegania transakcjom, które wyeliminowałyby lub znacząco osłabiły konkurencję. Przepisy o ochronie konkurencji są złożone i mają zasięg globalny. Mogą one mieć inne zastosowanie w każdej konkretnej sytuacji, dlatego ważne jest, aby na wczesnym etapie opracowywania nowych inicjatyw komercyjnych zaangażować regionalnych przedstawicieli działu prawnego i/lub działu ds. zgodności z przepisami. Naruszenie przepisów o ochronie konkurencji może pociągać za sobą poważne konsekwencje dla Firmy i jej pracowników. Karą może być wysoka grzywna, a w niektórych krajach - pozbawienie wolności. PODSTAWOWE WYTYCZNE Kontakty z konkurentami. Nie wolno proponować ani zawierać porozumień lub uzgodnień - wyraźnych lub domniemanych, formalnych lub nieformalnych, pisemnych lub ustnych - ani komunikować się z jakimkolwiek konkurentem w sprawie: cen, metod ustalania cen, cen minimalnych i maksymalnych, cen stabilizujących, wcześniejszego, obecnego lub przyszłego poziomu zapasów, produkcji, możliwości ani wielkości sprzedaży, w tym porozumienia dotyczące ograniczenia mocy produkcyjnych, udziału w rynku, zasad lub warunków sprzedaży, warunków kredytowych, kosztów, zysków lub marż, oraz oferty produktów lub usług, metod dystrybucji. Kontakty z innymi osobami. Nie wolno proponować ani zawierać porozumień lub uzgodnień - wyraźnych lub domniemanych, formalnych lub nieformalnych, pisemnych lub ustnych - ani komunikować się z kimkolwiek, w tym z konkurentami, przedstawicielami, pośrednikami, klientami itp. w sprawie: złożenia oferty przetargowej lub przygotowania warunków przetargu w innym celu niż zdobycie zlecenia, oraz ograniczenia lub ustawienia ceny, wyznaczenia linii podziału dla klientów lub produktów, podziału terytoriów lub rynków albo wyznaczenia innych warunków, w oparciu o które my lub klient może odsprzedać lub wypożyczyć produkt lub usługę osobie trzeciej. PYTANIA I ODPOWIEDZI? P.: Pracownik naszego konkurenta prosi nas o wymianę informacji cenowych na temat nowego produktu. Ja też jestem ciekaw, jakie ceny oferuje jego firma. Czy mogę wymienić się z nim tymi informacjami, jeśli nie zajmuję się ustalaniem cen w naszej Firmie? O.: Nie, nie można wymieniać się żadnymi informacjami na temat cen. Wymiana informacji na temat cen może być dowodem zmowy cenowej, a nawet może zostać sama uznana za zmowę cenową (!) UWAGA Należy zwrócić uwagę na następujące sytuacje: Oferowanie korzystnych cen lub rabatów tylko niektórym klientom Wiązanie lub pakietowanie towarów i usług (tj. umowy, które wymagają, aby kupujący zainteresowany jednym produktem kupił także drugi, powiązany produkt) Odpowiadanie na jakąkolwiek ankietę branżową, w której należy podać informacje związane z jakimś aspektem polityki cenowej Pozyskiwanie członkostwa w zrzeszeniu handlowym lub udział w sponsorowanych przez nie spotkaniach Wyłączność na zakup lub sprzedaż produktów albo usług (np. umowy, które wymagają, aby firma kupowała tylko od naszej Firmy lub sprzedawał produkty tylko naszej Firmie) 18

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW Korporacja LORD Corporation ( LORD") prowadzi swoją działalność w sposób uczciwy i z zachowaniem wysokich norm etycznych. Staramy się również przestrzegać wszystkich praw

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP KODEKS ETYCZNY Wykonując swój stały nadzór nad działalnością Spółki oraz mając na celu jej jak najefektywniejsze działanie, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Kodeks Etyczny dla Spółki o następującym

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW)

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) Działalność Grupy Polenergia oparta jest na trzech wartościach: uczciwość odpowiedzialność wrażliwość Jesteśmy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wysokimi standardami

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct WSTĘP Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców określa chęć Sodexo do współpracy z tymi dostawcami, podwykonawcami oraz partnerami (zwanymi łącznie Dostawcami ),

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Wprowadzenie Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Celem Grupy NSG jest zdobycie najwyższej światowej renomy w uznaniu za profesjonalny, etyczny oraz zgodny z prawem sposób prowadzenia biznesu, jak określono

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Drodzy Pracownicy, Sukces gospodarczy i odpowiedzialność społeczna zawsze idą ze sobą w parze. W naszej firmie uważamy, że właściwe

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach.

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach. KODEKS POSTĘPOWANIA Kodeks Postępowania Odpowiedzialne i etyczne postępowanie wobec pracowników 1, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, spółki i środowiska jest dla grupy Duvenbeck (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim 2 Kodeks Postępowania dla Dostawców LafargeHolcim Spis treści 03 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit Kodeks etyczny Zasady postępowania firmy Metalwit Monika Piękoś 2017-03-09 20 lat tradycji- Rozwijamy się dla Ciebie Kodeks etyczny Metalwit str. 2/6 Spis treści 1. Wstęp..... str. 3/6 2. Istota przestrzegania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania. Have a safe journey

Kodeks postępowania. Have a safe journey Kodeks postępowania Have a safe journey Zasady kluczowe: Saferoad powinien działać zgodnie z mocnymi, etycznymi praktykami biznesowymi, z zachowaniem wysokich standardów dla nas samych i naszego wpływu

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki i postępowania w biznesie FŁT Kraśnik S.A.

Kodeks etyki i postępowania w biznesie FŁT Kraśnik S.A. Kodeks etyki i postępowania w biznesie FŁT Kraśnik S.A. Spis treści : 1. Wprowadzenie. 2. Ład w organizacji. 3. Normy i zachowania kadry zarządzającej. 4. Klienci. 5. Zobowiązania wobec siebie nawzajem:

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy.

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Kodeks etyczny 2 Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Pragniemy, aby firma Cargotec stała się niekwestionowanym liderem w zakresie systemów przeładunkowych

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany.

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany. Wstęp Podstawowe zasady i ich zastosowanie Firma Takeda Pharmaceutical Company Limited oraz jej podmioty powiązane (łącznie nazywane Takeda ) przestrzegają wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie praw człowieka (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa Ważne informacje związane z procedurą Spis treści Coloplast wita w procesie szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. 3 Dlaczego szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Spis treści Obowiązki partnera Fundacji... 3 Wspieranie innych organizacji... 4 Relacje z Darczyńcami... 5 Stosunki pomiędzy Fundacją

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO WYKŁAD III DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO Ład/nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) Definicja wąska zadaniem nadzoru korporacyjnego jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy oraz ochrona

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki CDM Smith

Kodeks Etyki CDM Smith CDM Smith Inc. oraz wszystkie jej podmioty zależne są zobowiązane postępować etycznie w swoich praktykach biznesowych. Od utworzenia firmy w 1947 r. zawsze hołdowaliśmy polityce prowadzenia wszelkiej działalności

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX Zobowiązanie Grupy Delachaux : Przestrzeganie prawa oraz zasad etyki zawodowej Grupa DELACHAUX rozwija swoją działalność w różnych branżach już od ponad wieku, będąc dziś

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania Drodzy koledzy, Dlaczego grupa Hoval potrzebuje kodeksu postępowania? Ponieważ podobnie jak w prawdziwej rodzinie, istnieją zasady, którymi każdy powinien się kierować. Im większa rodzina, tym ważniejsze

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki biznesowej

Kodeks etyki biznesowej Kodeks etyki biznesowej Wstęp S4E S.A. jest wiodącym podmiotem w branży IT w Polsce. Naszym celem jest dostarczanie nowoczesnych, skutecznych i bezpiecznych rozwiązań sprzętowych dla różnorodnych klientów.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI Aktualna wersja tego formularza jest dostępna pod adresem supplier.intel.com/forms. Starsze wersje tego formularza nie będą przyjmowane.

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew T 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street F 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England Przesłanie CEO

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO SPZOZ W ZIELONEJ GÓRZE PREAMBUŁA Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 84/17/16 z dnia 16 marca 2016 r. wchodzą w życie z dniem 28 marca 2016 r. Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW Nazwa firmy: Adres firmy: NIP firmy: Osoba odpowiedzialna: Stanowisko: Email: Telefon, Fax: Coca-Cola AG, a także jej podmioty zależne (wspólnie Coca-Cola Hellenic

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH Spis treści 1. Cele i zakres obowiązywania 1 2. Współobowiązujące dokumenty 1 3. Strony Trzecie 1 4. Ogólne standardy dotyczące relacji ze stronami trzecimi 1 5. Uregulowania

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Etyczna Fundraisingu. z dnia 14 październik a 2011 roku

Deklaracja Etyczna Fundraisingu. z dnia 14 październik a 2011 roku Deklaracja Etyczna Fundraisingu z dnia 14 październik a 2011 roku Warszawa 2011 Motywowani pragnieniem służby ideałom filantropii, poświęceniu na rzecz obrony godności ludzkiej i dbania o dobro wspólne

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW Kwiecień 2011 WPROWADZENIE Prowadzenie biznesu z zachowaniem wysokich standardów etycznych jest podstawą działalności Sodexo. W związku z tym, sformułowaliśmy kodeks postępowania,

Bardziej szczegółowo

Elementy wymagań ISO/IEC 27001 i zalecenia ISO/IEC 17799 osobowe. 8 - Bezpieczeństwo zasobów ludzkich. 8.1 Przed zatrudnieniem (1)

Elementy wymagań ISO/IEC 27001 i zalecenia ISO/IEC 17799 osobowe. 8 - Bezpieczeństwo zasobów ludzkich. 8.1 Przed zatrudnieniem (1) Elementy wymagań ISO/IEC 27001 i zalecenia ISO/IEC 17799 osobowe dr inż. Bolesław Szomański bolkosz@wsisiz.edu.pl Filozofia prezentacji wymagań i zabezpieczeń zgodnie z załącznikiem A Nagłówek rozdziały

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 151/34/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2014 r str. 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna

Polityka antykorupcyjna Polityka antykorupcyjna Wstęp RPC Group Plc ( Firma ) ma politykę zero tolerancji dla przekupstwa i korupcji w swoich jednostkach na całym świecie, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015 SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS Grudzień 2015 1. WSTĘP Oprócz szczegółowych zobowiązań dotyczących uczciwego postępowania określonych w AGBP, niniejsze szczegółowe standardy antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY PL Poniższa nieoficjalna wersja skonsolidowana Kodeksu Postępowania dla członków Rady Prezesów służy wyłącznie celom informacyjnym. B EUROPEJSKI BANK CENTRALNY KODEKS POSTĘPOWANIA DLA CZŁONKÓW RADY PREZESÓW

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO Kwiecień 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 UCZCIWOŚĆ BIZNESOWA 4 PRAWA CZŁOWIEKA I PODSTAWOWE PRAWA PRACOWNIKA 5 Wyeliminowanie wszelkich form pracy wymuszonej lub obowiązkowej

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Policy Mandatory Lipiec 2009. Kodeks Dostawcy Nestlé

Policy Mandatory Lipiec 2009. Kodeks Dostawcy Nestlé Policy Mandatory Policy Mandatory Wydawca Nestlé Corporate Procurement Autor Nestlé Corporate Procurement Grupa docelowa Dostawcy i podwykonawcy Nestlé Pracownicy Działów Zakupów Nestlé Zastępuje Zasady

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS. Grudzień 2015

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS. Grudzień 2015 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS Grudzień 2015 1. WSTĘP W spółce Arcadis określamy naszą misję następująco: Nasze zadanie polega na tworzeniu wyjątkowych i zrównoważonych rozwiązań dla naszych

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Kodeks postępowania Cel kodeksu postępowania W niniejszym kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1. Cel i zakres obowiązywania Kodeksu Etycznego 2. Ogólne zasady 3. Polityka personalna 4. Odpowiedzialność Zarządu, kadry kierowniczej i

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Niniejszy kodeks określa zasady i standardy realizacji usług Public Relations, których zobowiązują się przestrzegać firmy wchodzące w skład Związku Firm Public Relations (dalej

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne Rozwiązania informatyczne WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 S.A. KODEKS ETYCZNY 2014 BYDGOSZCZ, DNIA 21.02.2014 ROKU Szanowni Państwo Etyczne postępowanie ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu naszej Spółki

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 9/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie z dnia 26.05.2011r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Zasady ogólne 1 1. Kodeks Etyki

Bardziej szczegółowo

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce?

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Pytania/Odpowiedzi 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Z zastrzeżeniem warunków określonych w pytaniu 2 poniżej, strona internetowa L ORÉAL Otwarte rozmowy

Bardziej szczegółowo

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego PORTFEL METOD I NARZĘDZI Kodeks etyki dyrektora personalnego W kwietniu 2007 roku Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) i Stowarzyszenie Klub Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi (KLZZL) zaprezentowały

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI Polityka ta ma na celu pomóc pracownikom i innym osobom działającym w imieniu firmy Magna, w tym członkom władz spółki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera. Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera. Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR Kodeks Etyki Zawodowej Brokera Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR Członkowie Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych zgromadzeni na Kongresie w dniu 31 maja 1998

Bardziej szczegółowo

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW. Informacje ogólne. Zgodność z przepisami prawa

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW. Informacje ogólne. Zgodność z przepisami prawa Informacje ogólne Firma United Technologies Corporation, w tym wszystkie jej oddziały, jednostki organizacyjne oraz podmioty zależne (zwane łącznie UTC ), stosuje najwyższe standardy etyki i postępowania

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Kodeks postępowania firmy ebm-papst Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Spis treści ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD 1. Zasady ogólne 1. 1. Niniejsze zasady Polityki Najlepszej Realizacji Zlecenia (zwane dalej Zasadami ) określą warunki i zasady, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel.

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel. KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ Nasza wizja: Ulepszamy bezpieczną przyszłośd. Nasza misja: Potrzeba sprawiania, aby każdy klient, który trafia do firmy, otrzymał najwyższą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles 2 Firma Quintiles jest zaangażowana w zrównoważone praktyki biznesowe. Niniejszy Kodeks postępowania dla dostawców ( Kodeks ), oparty na międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5 ZAKRES Xerox Corporation i jej spółki zależne. PODSUMOWANIE Niniejszy dokument przedstawia etyczne standardy postępowania w biznesie, których Xerox wymaga od swoich pracowników podczas wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI. Funkcjonowanie organizacji opiera się również na wewnętrznych regulaminach i procedurach, które są zgodne z przepisami powszechnymi.

KODEKS ETYKI. Funkcjonowanie organizacji opiera się również na wewnętrznych regulaminach i procedurach, które są zgodne z przepisami powszechnymi. KODEKS ETYKI Podstawą działania firmy Hertz Systems Ltd Sp. z o.o. jest prowadzenie działalności w sposób etyczny i zgodny z prawem. Firma Hertz Systems stosuje uniwersalny dla całej firmy kanon zasad

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy Smołdzino

Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy Smołdzino Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy Smołdzino ZASADY OGÓLNE 1. Kodeks Etyki pracowników Urzędu Gminy Smołdzino, zwany dalej Kodeksem Etyki wyznacza standardy postępowania, których powinni przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles

Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles Preambuła Zadowolenie pracowników 1 jest w ogromnej mierze zależne od aktywnej kultury danego przedsiębiorstwa. Dla Grupy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, Stan prawny: 2009-03-18 Numer dokumentu LexPolonica: 63305 DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo