XJ-A146 XJ-A246 / A256

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XJ-A146 XJ-A246 / A256"

Transkrypt

1 Instrukcja Obsługi Technologia Led&Laser Modele z funkcją USB i WLAN: XJ-A146 XJ-A246 / A256

2 Spis treści 1. Ogólne informacje o bezpieczeństwie użytkowania Zasady użytkowania Zawartość zestawu Budowa projektora Widok z przodu (przód/góra/lewa strona) Widok od spodu Widok panelu przyłączeniowego Panel sterowania Pilot zdalnego sterowania Wskaźniki projektora (diody) Ustawianie projektora Podłączanie urządzeń do projektora Podłączanie komputera do projektora Podłączanie urządzenia wideo do projektora Podłączanie sygnału HDMI do projektora Podłączenie sygnału Component Video Włączanie projektora Wyłączanie projektora Podstawowe operacje Wybór źródła sygnału Dopasowywanie wyświetlanego obrazu Wielkość obrazu Ostrość obrazu Automatyczne dopasowanie parametrów obrazu RGB Korekcja efektu trapezu Menu projektora Mapa menu Funkcje dostępne w menu

3 11. Czyszczenie projektora Podstawowe cechy i funkcje projektorów Casio Operacje i funkcje w trakcie projekcji Operacje związane z obrazem Sterowanie poziomem dźwięku Tryb pracy ekonomicznej Użycie przycisku [FUNC] Funkcja Timer Zaawansowane ustawienia menu Wyświetlanie menu Funkcja Direct Power On Zabezpieczenie hasłem Przywracanie ustawień fabrycznych Odległości projekcyjne i wielkość obrazu Format obrazu i sposób wyświetlania Kompatybilne sygnały źródłowe Używanie portu USB Pamięć USB Podłączanie urządzenia USB do projektora Instalowanie oprogramowania Instalacja programu EZ-Converter FA Instalacja ArcSoft MediaConverter 3 for Casio Projector Wyświetlanie zawartości pamięci USB Używanie oprogramowania EZ-Converter FA do konwersji Używanie przeglądarki do wyświetlania plików Ustawienia przeglądarki Podłączanie kalkulatora Casio Autorun automatyczne uruchamianie prezentacji Rozwiązywanie problemów z USB Użytkowanie sieci bezprzewodowej WLAN

4 19.1 Instalowanie oprogramowania Nawiązywanie połączenia WLAN Aplikacja Wireless Connection Używanie standardowego SSID do nawiązania połączenia Konfigurowanie zabezpieczeń Funkcje dostępne przy połączeniu WLAN Uruchamianie i zatrzymywanie prezentacji Wyświetlanie nazwy użytkownika na ekranie Inne operacje Konfigurowanie ustawień WLAN w projektorze Strona administratora zmian ustawień Konfiguracja sieci strona SETUP Zmiana hasła administratora Używanie Token Wizard do konfiguracji komputera Projekcja z urządzenia mobilnego MobiShow Bezprzewodowa projekcja z Mac OS Instalowanie adaptera WLAN Rozwiązywanie problemów z siecią WLAN Montaż sufitowy projektora Rozwiązywanie problemów i kody błędów

5 1. Ogólne informacje o bezpieczeństwie użytkowania PROSIMY KONIECZNIE PRZECZYTAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA Zasady bezpieczeństwa W trakcie pracy nie zasłaniać otworów wentylacyjnych! Projektor należy tak ustawić, aby zapewnić wystarczającą cyrkulację powietrza, potrzebną do prawidłowego chłodzenia urządzenia. Gniazdo sieciowe, do którego dołączony jest projektor powinno posiadać uziemienie! Podczas odłączania urządzenia od sieci nie należy ciągnąć za sznur sieciowy, lecz przytrzymując gniazdo sieciowe ciągnąć za wtyczkę. W przypadku, gdy do urządzenia dostanie się wilgoć, jakikolwiek płyn lub przedmiot należy bezwzględnie odłączyć urządzenie od sieci energetycznej a następnie skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia. Nie dopuszcza się dokonywania jakichkolwiek napraw przez osoby do tego nieuprawnione, pozostawiając ewentualne naprawy wyspecjalizowanym punktom serwisowym. Przed czyszczeniem projektora należy bezwzględnie odłączyć sznur zasilania z sieci energetycznej. Projektora nie należy myć płynami oraz substancjami żrącymi Podczas pracy projektora nie wolno patrzyć bezpośrednio w obiektyw Aby zapobiec porażeniu napięciem sieci oraz wyeliminować możliwości uszkodzenia projektora, należy chronić go przed wilgocią i opadami atmosferycznymi. Ostrzeżenia Dym, dziwny zapach lub inne niepokojące objawy - w przypadku zauważenia niepokojących elementów należy natychmiast zaprzestać używania projektora, odłączyć go od zasilania i skontaktować się z serwisem Usterka - w przypadku pojawienia się nieprawidłowego obrazu (pomimo prawidłowego używania urządzenia) należy wyłączyć projektor, odłączyć go od zasilania i skontaktować się z serwisem Przewód zasilający należy używać odpowiedniego i sprawnego przewodu zasilającego nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować ryzyko porażenia prądem. Nie wolno stawiać żadnych obiektów na przewodzie zasilającym, ani umieszczać go w pobliżu źródła ciepła. Nie wolno dokonywać samodzielnych przeróbek przewodu. Nie wolno skręcać lub ciągnąć za przewód. Woda nie wolno dopuścić do rozlania się do wody na projektor (ryzyko porażenia prądem i uszkodzenia urządzenia). Nie należy umieszczać żadnych naczyń zawierających wodę w pobliżu projektora. W przypadku zalania lub dostania się do środka innych obcych elementów, należy wyłączyć projektor, odłączyć go od zasilania i skontaktować się z serwisem Nie wolno otwierać/rozkręcać projektora istnieje ryzyko porażenia prądem Upadek urządzenia nie należy włączać urządzenia, a jeżeli pozostał włączony należy go natychmiast wyłączyć, odłączyć od zasilania i skontaktować się z serwisem Spalenie - nie wolno utylizować projektora poprzez spalenia można spowodować 5

6 eksplozję i ryzyko poparzenia Patrzenie w obiektyw nie wolno patrzyć bezpośrednio w obiektyw podczas pracy projektora. Wysoka jasność może spowodować uszkodzenia oczu Blokowanie otworów wentylacyjnych nie wolno blokować otworów wentylacyjnych (wlotowych i wylotowych) ponieważ spowoduje to przegrzanie się projektora. Aby zapewnić prawidłową wentylację, należy: o Zapewnić minimum 30 cm odległości między projektorem a ścianą lub innym obiektem o Nie należy umieszczać projektorach w miejscach o słabej wentylacji powietrza o Nie należy przykrywać projektora żadnymi elementami (np. kocem) o Projektor należy umieszczać na solidnej, płaskiej powierzchni. Nigdy nie wolno umieszczać projektora dywanie, kocu, obiciu lub innych tego typu materiałach o Nigdy, w trakcie używania nie należy kierować projektora pionowo do góry Otwory wylotowe wyloty powietrza stają się bardzo gorące podczas pracy urządzenia i nie należy ich dotykać, ponieważ istnieje ryzyko poparzenia. Nie należy umieszczać żadnych obiektów wrażliwych na temperaturę w pobliżu urządzenia, ponieważ możliwe jest ich uszkodzenie. Osłona obiektywu - należy zawsze zdjąć osłonę obiektywu przed włączeniem projektora Otoczenie nie należy umieszczać i używać projektora w następujących lokalizacjach: o w pobliżu silnych wibracji o w środowiskach o dużej wilgotności lub zakurzeniu o w kuchniach lub pomieszczeniach, w których gotuje się lub smaży o w pomieszczeniach o temperaturach spoza dopuszczalnego zakresu pracy tj. poniżej 5 stopni C lub powyżej 35 stopni C Niestabilna powierzchnia nie wolno stawiać projektora na niestabilnej powierzchni Stolik na kółkach - przy używaniu stolika projekcyjnego należy zablokować kółka Burza nie należy dotykać przewodu zasilające w czasie burzy Pilot - nie należy rozkręcać pilota na części ryzyko porażenia. Nie wolno narażać pilota na zmoknięcie Fale radiowe w modelach wyposażonych w funkcję WLAN adapter bezprzewodowy emituje fale radiowe. Nie należy używać tej funkcji w samolotach i innych obiektach, które zakazują używania tego typu urządzeń (np. szpitale). Efekt soczewki nie wolno umieszczać szklanych obiektów mogących skupiać światło (np. akwarium) przed projektorem skupione światło może spowodować pożar Obiektyw nigdy nie należy dotykać obiektywu ręką Adapter WLAN - należy przechowywać adapter poza zasięgiem dzieci istnieje ryzyko połknięcia Baterie niewłaściwe użytkowanie baterii może doprowadzić do wycieku lub nawet wybuchu, należy przestrzegać poniższych zaleceń: o Nie należy rozbierać baterii 6

7 o Nie należy wrzucać baterii do ognia lub wystawiać je na działanie ciepła o Nie należy mieszać nowych baterii ze starymi o Nie należy mieszać różnego rodzaju baterii o Nie należy ładować baterii o Należy montować je zgodnie z oznaczeniami biegunów o Należy stosować baterie odpowiednie do urządzenia o Po wyczerpaniu baterii należy je od razu wyjąć z pilota o Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z przepisami Osłona obiektywu osłona działa na zasadzie magnesu i należy zachować ostrożność w przypadku używania urządzeń wrażliwych na pole magnetyczne. Nie należy zbliżać osłony do dyskietek, kart magnetycznych i innych urządzeń wrażliwych. Czyszczenie projektora projektor należy regularnie czyścić tak, aby w środku nie zbierał się kurz. 7

8 2. Zasady użytkowania Lampa w projektorze - Źródło światła w projektorze wykorzystuje laser i diody LED. - Żywotność źródła jest określone na około godzin pracy, ale faktyczna żywotność zależy od warunków pracy, ustawień w menu i właściwości konkretnych komponentów - Koniec żywotności źródła światła może być sygnalizowany znaczącym spadkiem jasności lub całkowitym brakiem światła - Po przepracowaniu godzin konieczna jest wymiana elementów zużywających się takich jak np. kółko kolorów czy wentylatory (dokładne informacje można otrzymać od sprzedawcy lub serwisu) Inne środki ostrożności Projektor jest zbudowany z precyzyjnych elementów zignorowanie niepokojących objawów może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Nigdy nie wolno używać projektora lokalizacjach o następującej charakterystyce (ryzyko uszkodzenia projektora): Wyładowania elektrostatyczne Ekstremalne temperatury Duża wilgotność Nagłe zmiany temperatury Duże zanieczyszczenie powietrza (kurz) Niestabilna powierzchnia Duże ryzyko zamoczenia Czyszczenie projektora w przypadku zabrudzenia obudowy projektora, należy używać miękkiego materiału z niewielką ilością łagodnego środka czyszczącego. Podczas czyszczenia projektor musi być odłączony od zasilania. Nie wolno używać agresywnych środków czyszczących (np. benzyna). 8

9 Brakując punkty na ekranie projektor jest produkowany przy użyciu najbardziej zaawansowanych technologii, jednakże część punktów może nie działać prawidłowo. Jest to normalna sytuacja, a nie objaw usterki projektora. Uderzenie w projektor podczas projekcji nigdy nie należy narażać projektora na uderzenie w trakcie pracy. Jeżeli taka sytuacja jednak nastąpi obraz może momentalnie zniknąć i pojawić się po jakimś czasie mogą jednak pojawić się nieodpowiednie kolory i komunikat o błędzie. W takiej sytuacji należy spróbować ponownie wybrać źródło sygnału. Jeżeli obraz nadal nie jest prawidłowy to należy spróbować wyłączyć projektor i włączyć ponownie. Korekcja efektu trapezu i jakość obrazu używanie funkcji korekcji efektu trapezu powoduje konieczność kompresji obrazu i może powodować pogorszenie jakości obrazu. Jeżeli najważniejsza jest jakość obrazu, to należy wyłączyć funkcję automatycznej korekcji i umieścić projektor w pozycji horyzontalnej na wprost ekranu. Przenoszenie projektora po używaniu - wyloty powietrza i ich okolice stają się bardzo gorące podczas pracy projektora i dlatego należy zachować ostrożność przy podnoszeniu projektora po zakończeniu pracy. Należy przenosić urządzenie w sposób taki jak pokazano na rysunku: Umieszczanie projektora w torbie należy upewnić się, że projektor nie jest już ciepły przed umieszczeniem go w torbie. 9

10 3. Zawartość zestawu W każdym zestawie powinny znaleźć się następujące elementy: Dodatkowo w opakowaniu znajduje się: - torba na projektor i przewody - płyta z oprogramowaniem - instrukcja obsługi - karta gwarancyjna - w modelach ze złączem USB znajduje się adapter WLAN Jest to produkt wykorzystujący technologię: Laser klasy 1. 10

11 4. Budowa projektora 4.1 Widok z przodu (przód/góra/lewa strona) Specjalny port USB do podłączenia adaptera sieć WLAN dostępny tylko w odpowiednich modelach. Szczegóły instalacji adaptera znajdują się w części instrukcji dotyczącej obsługi sieci bezprzewodowej. 4.2 Widok od spodu 11

12 4.3 Widok panelu przyłączeniowego Złącze RS-232 wymaga opcjonalnego przewodu YK-5 do sterowania projektorem z komputera. Slot Kensington służy do podpięcia odpowiedniego zabezpieczenia w formie linki. 4.4 Panel sterowania 12

13 Funkcje przycisków: [FOCUS] sterowanie ostrością wyświetlanego obrazu (za pomocą klawiszy strzałek w lewo i prawo (< / >) [ENTER] zatwierdzenie wyboru [MENU] wyświetlenie menu na ekranie [Power] włączenie/wyłączenie projektora [INPUT] wybór źródła sygnału [AUTO] automatyczne dopasowanie parametrów obrazu [ZOOM] sterowanie wielkością obrazu (za pomocą klawiszy strzałek w lewo i prawo) [ESC] wyjście z menu, anulowanie ustawień 4.5 Pilot zdalnego sterowania Przed pierwszym użyciem pilota należy zainstalować dostarczone w zestawie baterie. Należy używać jedynie alkalicznych baterii i przestrzegać zaleceń dotyczących ich używania. Aby zainstalować baterie, należy: 1. Otworzyć pokrywę z tyłu pilota 2. Zainstalować baterię zgodnie z oznaczeniami biegunów (+ i -) 3. Zamknąć pokrywę baterii Aby wymienić baterie, należy postępować analogicznie (wyjmując uprzednio zużyte baterie). 13

14 Ważne: aby uniknąć szybkiego zużywania baterii, należy zwracać uwagę, aby podczas przechowywania pilota nie były dociśnięte żadne klawisze pilota. Budowa pilota Funkcje przycisków: [INPUT] wybór źródła sygnału [POWER] włączenie/wyłączenie projektora [MENU] wyświetlenie menu na ekranie [ZOOM +] powiększenie obrazu [ZOOM -] pomniejszenie obrazu [FOCUS ] sterowanie ostrością wyświetlanego obrazu [FOCUS ] sterowanie ostrością wyświetlanego obrazu [TIMER] wyświetlanie odliczania czasu prezentacji [ESC] wyjście z menu, anulowanie ustawień 14

15 [ ] klawisze sterujące do nawigacji w menu [ENTER] zatwierdzenie wyboru [FUNC] użycie funkcji zdefiniowanej w menu [AUTO] automatyczne dopasowanie parametrów obrazu [BLANK] wyłączenie wyświetlania obrazu (bez wyłączania projektora) [FREEZE] zamrożenie obrazu (stop klatka) [D-ZOOM + / - ] sterowanie cyfrowym powiększeniem obrazu [COLOR MODE] wybór trybu kolorów do wyświetlania obrazu [VOLUME] sterowanie głośnością (za pomocą strzałek sterujących) [BRIGHT] regulacja jasności obrazu [ECO] włączenie/wyłączenie trybu pracy ekonomicznej [ASPECT] wybór formatu wyświetlanego obrazu [KEYSTONE + / -] sterowanie korekcją efektu trapezowego [POINTER] włączenie/wyłączenie wskaźnika do prezentacji Informacja funkcje klawiszy na pilocie i panelu sterowania o tych samych nazwach są identyczne. Zasięg działania pilota W celu optymalnego działania pilota należy kierować diodę podczerwieni w kierunku odbiornika projektora (z tyłu lub z przodu). Maksymalny zasięg działania pilot to 5 metrów. Może się on zmniejszyć w zależności od kąta docierania fal podczerwieni. 15

16 4.6 Wskaźniki projektora (diody) Na panelu projektora znajdują się trzy diody informujące o stanie projektora. W poniższej tabeli znajduje się opis poszczególnych sygnalizacji: Dioda Stan diody Status projektora POWER: LIGHT: TEMP: zapalona na bursztynowo zapalona na bursztynowo zapalona na bursztynowo Dopiero podłączono zasilanie, projektor jest w fazie rozruchu 16

17 POWER: zapalona na bursztynowo Standby projektor w stanie czuwania POWER: miga na zielono Projektor rozgrzewa się po włączeniu LIGHT: TEMP: zapalona na bursztynowo zapalona na bursztynowo POWER: zapalona na zielono Projektor jest włączony i gotowy do działania POWER: miga bursztynowo Projektor jest w trakcie wyłączania POWER LIGHT: zapalona na zielono zapalona na zielono Tryb Eco Mode jest włączony 17

18 5. Ustawianie projektora Projektor należy umieścić na stabilnym podłożu (biurku, stoliku itp.) tak, aby zapewnić odpowiednią ilość miejsca do wentylacji. Poniższe rysunki pokazują optymalny sposób umieszczenia projektora. Ważne informacje! Możliwe jest umiejscowienie projektora na powierzchniach nachylonych do 30 stopni w górę lub w dół. Nie wolno ustawiać projektora pod większym kątem niż 30 stopni lub przechylać go na boki, ponieważ takie ustawienie zakłóca wentylację i może skrócić żywotność urządzenia lub spowodować usterkę. Projektor jest wyposażony w funkcję automatycznej korekcji zniekształcenia trapezowego w zakresie od 0 do +30 stopni. W przypadku nachylenia ku dołowi należy użyć ręcznej korekcji. W przypadku używania projektora na znacznych wysokościach (powyżej 1500 m n.p.m.) lub w innych miejscach o rozrzedzonym powietrzu należy włączyć funkcję w menu: Option Settings 2 High Altitude. 18

19 Projektor może zostać zainstalowany z tyłu ekranu (przy wykorzystaniu funkcji odbicia lustrzanego obrazu i odpowiedniej powierzchni). Zapewnienie odpowiedniej wentylacji Poniższy rysunek informuje o minimalnych odległościach, które trzeba zachować, aby zapewnić prawidłowe chłodzenie projektora. W przypadku stosowania wentylacji (np. klimatyzacji) należy tak skierować nawiew powietrza, aby nie zmieniał kierunku wylotu powietrza z projektora, ponieważ może to powodować np. parowanie obiektywu lub drganie obrazu. Regulacja kąta nachylenia projektora Dzięki wykorzystaniu nóżki w obudowie, możliwa jest regulacja kąta nachylenia projektor od 0 do 20 stopni. Możliwa jest też precyzyjna regulacja nachylenia lewo/prawo za pomocą wykręcanych nóżek. 19

20 Aby zmienić kąt nachylenia projektora, należy: 1. Unieść projektor do góry i nacisnąć przycisk zwalniający nóżkę (1) a) Naciśnięcie przycisku powoduje wysunięcie nóżki (2) b) Nie należy wyciągać nóżki z użyciem siły zawsze należy użyć przycisku zwalniającego 2. Trzymając przycisk należy nachylić projektor do pożądanego nachylenia 3. Zwolnienie przycisku spowoduje zablokowanie nóżki w wybranej pozycji 4. Za pomocą wykręcanych nóżek (3) można wyregulować nachylenie projektora na lewo i prawo a) Nóżki (3) służą jedynie do precyzyjnej regulacji i nie należy ich wykręcać zbyt dużo. Zbyt mocne zakręcenie może spowodować problem z odkręceniem Ważne: aby złożyć nóżkę, należy zawsze użyć przycisku zwalniającego blokadę (1). Nie wolno używać siły do złożenia nóżki. 20

21 6. Podłączanie urządzeń do projektora Do projektora można podłączać różne rodzaje sygnałów: analogowy RGB (komputer), cyfrowy HDMI, analogowy wideo (komponent, composite). Ważne: zawsze należy wyłączyć projektor i podłączane urządzenie przed podłączeniem ich ze sobą! 6.1 Podłączanie komputera do projektora 6.2 Podłączanie urządzenia wideo do projektora 21

22 6.3 Podłączanie sygnału HDMI do projektora Do podłączenia sygnału HDMI potrzebny jest przewód HDMI (opcjonalny). Na złączu HDMI projektor może przetwarzać dźwięk formatu: L-PCM 32kHz, 44.1 khz oraz 48 khz HDMI. 6.4 Podłączenie sygnału Component Video Aby podłączyć analogowy sygnał Component Video konieczny jest opcjonalny adapter lub przewód (component-vga). Sygnał component video składa się z trzech składowych: Y/Cb/Cr lub Y/Pb/Pr. Należy zwrócić na odpowiednie połączenie kolorów: Zielony Y, Niebieski Cb lub Pb, Czerwony Cr lub Pr 22

23 7. Włączanie projektora Przed uruchomieniem projektora, należy się upewnić, że podłączone jest źródło sygnału do projektora. Przewód zasilający zawsze należy używać oryginalnego przewodu dostarczanego z projektorem. Należy sprawdzić czy przewód nie jest uszkodzony. Nie wolno podłączać projektora do gniazdka, które nie jest przygotowane na odpowiednie obciążenie. Aby włączyć projektor, należy: 1. Użyć przewodu dostarczonego z projektorem, aby podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej a) podłączenie prądu spowoduje zapalenie się wszystkich trzech diód na projektorze na kolor bursztynowy, po krótkiej chwili dioda Power/Stanby powinna pozostać zapalona, a dwie pozostałe powinny przestać świecić b) projektor nie włączy się, jeżeli użyjemy przycisku Power zanim nie zgasną dwie dodatkowe diody na projektorze 2. Włączyć komputer lub inne źródło sygnału 3. Jeżeli na obiektywie zamocowana jest osłona, należy ją zdjąć 4. Użyć przycisku [Power] aby uruchomić urządzenie a) Spowoduje to miganie diody Power/Standby na zielono b) W ciągu kilku sekund dioda powinna przestać migać i zapalić się na zielono, a projektor powinien wyświetlić obraz podłączonego sygnału c) Przy pierwszym uruchomieniu pojawi się okno wyboru języka używanego w menu 23

24 Informacja w przypadku włączonego trybu ECO dioda LAMP będzie się palić również na zielono. Aby wybrać język w menu, należy za pomocą strzałek góra/dół wybrać odpowiedni język i użyć klawisza [ENTER]. Dostępne są następujące języki: 24

25 8. Wyłączanie projektora Ostrożnie: projektor po wyłączeniu pozostaje dosyć gorący. Należy zachować ostrożność przy przenoszeniu projektora. Należy upewnić się, że projektor schłodził się odpowiednio zanim zostanie umieszczony w torbie. Aby wyłączyć projektor, należy: 1. Użyć przycisku [Power] a) spowoduje to wyświetlenie komunikatu z zapytaniem czy na pewno chcemy wyłączyć projektor: Do you want to turn off the projector? b) jeżeli nie potwierdzimy chęci wyłączenia projektora przez 10 sekund to komunikat zniknie (również, jeżeli użyjemy klawisza [ESC]) 2. Aby wyłączyć projektor, należy ponownie użyć przycisku [Power] 3. Po upewnieniu się, że dioda Power/Standby przestała migać na bursztynowo i pali się jednolicie, można odłączyć przewód zasilający z gniazdka zasilającego 4. Po upewnieniu się, że urządzenia są wyłączone, można rozłączyć pozostałe przewody 5. Należy założyć osłonę obiektywu Informacje Możliwe jest wyłączenie projektora przez odłączenie przewodu zasilającego (dzięki funkcji Direct Power Off). W takiej sytuacji jednak nie jest zapamiętywane aktualne ustawienie obiektywu i wielkości obrazu. Projektor może się wyłączyć również samoczynnie w przypadku braku sygnału przez określony okres czasu (funkcja Auto Power Off). Czas ten może być ustawiony w menu standardowo jest to 10 minut. 25

26 9. Podstawowe operacje 9.1 Wybór źródła sygnału Włączenie projektora powoduje wybór tego samego źródła, które były używane ostatnio. Aby wybrać inne źródło, należy: 1. Użyć przycisku [INPUT] pojawi się ekran wyboru źródła sygnału 2. Za pomocą strzałek góra/dół wybrać pożądane źródło sygnału do wyświetlenia i zatwierdzić wybór klawiszem [ENTER] a) Nazwa wybranego źródła pojawi się na kilka sekund w prawym górnym rogu wyświetlonego obrazu b) Informacja No signal input pojawi się w przypadku braku wykrycia sygnału na wybranym źródle Ważne - Rozdzielczość! W zależności od modelu projektora Casio, posiada on rzeczywistą rozdzielczość XGA (1024x768 pikseli) lub WXGA (1280x800 pikseli). Obraz może wydawać się nieostry, a tekst może być trudny do odczytania, jeżeli sygnał z komputera nie będzie odpowiadał wymienionym rozdzielczościom. W takim przypadku można spróbować: - zmienić rozdzielczość na komputerze tak, aby odpowiadała tej na projektorze - zmienić ustawienia funkcji wyświetlanego formatu Aspect Radio na wartość True (dotyczy tylko modeli WXGA). Przy takich ustawieniach projektor wyświetla sygnał zgodnie z jego rzeczywistym rozmiarem (każdy punkt na wejściu sygnałowym to jeden piksel na wyjściu) 26

27 9.2 Dopasowywanie wyświetlanego obrazu Wielkość obrazu Aby wyregulować wielkość obrazu, należy: Pilot zdalnego sterowania użyć przycisku [ZOOM +] w celu powiększenia obrazu lub przycisku [ZOOM -] w celu zmniejszenia obrazu. Panel projektora użyć przycisku [ZOOM] i następnie za pomocą strzałki w prawo lub w górę zwiększyć obraz lub za pomocą strzałki w lewo lub w dół go zmniejszyć Ostrość obrazu Aby wyregulować ostrość obrazu, należy: Pilot zdalnego sterowania Użyć przycisku lub i zmienić ustawienia ostrości na pożądane. Panel projektora użyć przycisku [FOCUS] i następnie za pomocą strzałki w prawo lub w górę lub za pomocą strzałki w lewo lub zmienić ustawienia ostrości na pożądane Automatyczne dopasowanie parametrów obrazu RGB Projektor automatycznie dopasowuje pionową i poziomą pozycję obrazu, częstotliwość i fazę, za każdym przy rozpoczęciu wyświetlania obrazu. Można wymusić ponowne dopasowanie parametrów poprzez użycie przycisku [AUTO]. Informacje dodatkowe: - można wyłączyć funkcję automatycznego dopasowywania parametrów ( Option Settings 1 Auto Adjust Off ) - w trakcie dopasowywania parametrów obraz może być niestabilny - jeżeli obraz nie jest poprawny przy automatycznych ustawieniach, należy dopasować ustawienia ręcznie za pomocą Menu 27

28 9.2.4 Korekcja efektu trapezu Ustawienie projektora pod kątem do powierzchni projekcyjnej powoduje, że obraz nie jest prostokątny (równoległe krawędzie nie są tej samej długości). Efekt ten nazywany jest zniekształceniem trapezowym. Ważne! Korygowanie efektu trapezu może spowodować, że wyświetlany obraz będzie mniejszy niż oryginalnie. Mogą pojawić się również zniekształcenia związane z kompresją obrazu. W przypadku dużych zniekształceń, należy zmniejszyć kąt nachylenia projektora. Projektor nie posiada korekcji w poziomie (jedynie w pionie), dlatego zawsze obiektyw powinien być ustawiany w centralnej części ekranu. Automatyczna korekcja efektu trapezu (Keystone Correction) Domyślnie w projektorze funkcja automatycznej korekcji jest włączona ( Option Settings 1 Auto Keystone Correction On ) i po wykryciu nachylenia urządzenia jest przeprowadzany proces korekcji. Funkcja ta działa jedynie przy nachyleniu projektora w zakresie od 0 do + 30 stopni. O zmianie ustawień informuje komunikat pojawiający się na ekranie Auto Keystone Corrected W przypadku nachylenia projektora w dół, konieczna jest korekcja manualna (podobnie, jeżeli to powierzchnia projekcyjna jest nachylona, a nie projektor). Aby ręcznie przeprowadzić korekcję efektu trapezu, należy użyć klawiszy [KEYSTONE +] lub [KEYSTONE -] na pilocie. Regulacja jest możliwa w zakresie ± 30 stopni. Aby zakończyć ustawianie należy użyć przycisku [ESC]. 28

29 10. Menu projektora Użycie przycisku [MENU] podczas pracy projektora powoduje wyświetlenie się menu ekranowego. Służy ono do konfiguracji różnych ustawień wpływających na pracę projektora. Do nawigacji po menu należy używać strzałek kierunkowych oraz klawisza [ENTER] do zatwierdzenia wyboru Mapa menu Poniżej znajduje się mapa lista opcji dostępnych w menu dokładne omówienie znajduje się w dalszej części instrukcji. Menu główne Podmenu Brightness (jasność) Contrast (kontrast) Sharpness (ostrość) Image Adjustment 1 (ustawienia obrazu) Saturation (nasycenie) Tint (odcień kolorów) Color Mode (tryb kolorów) Color Balance (balans kolorów) Eco Off Mode (wyłączenie trybu ekonomicznego) Restore Menu Defaults (przywrócenie ustawień domyślnych) Vertical Position (pozycja pionowa) Image Adjustment 2 (ustawienia obrazu) Horizontal Position (pozycja pozioma) Frequency (częstotliwość odświeżania) Phase (faza) Restore Menu Defaults (przywrócenie ustawień domyślnych) 29

30 Volume Adjustment (ustawienia głośności) Volume (poziom głośności) Restore Menu Defaults (przywrócenie ustawień domyślnych) Keystone Correction (korekcja efektu trapezu) Aspect Ratio (format obrazu) Projection Mode (tryb projekcji) Screen Settings (ustawienia ekranu) Ceiling Mount (mocowanie sufitowe) Startup Screen (ekran startowy) No Signal Screen (ekran przy braku sygnału) Blank Screen (ekran przy wygaszeniu obrazu) Restore Menu Defaults (przywrócenie ustawień domyślnych) Computer Terminal (sygnał komputerowy) Input settings (ustawienia źródła) Video Signal (sygnał wideo) Signal Name Indicator (wskaźnik nazwy sygnału) Restore Menu Defaults (przywrócenie ustawień domyślnych) Auto Keyston Correction (automatyczna korekcja trapezu) Auto Adjust (automatyczne dopasowanie parametrów) Eco Mode (tryb prac ekonomicznej) Option Settings 1 (opcje) Auto Power Off (automatyczne wyłączanie projektora) Power On Password (hasło przy włączeniu projektora) Direct Power On (automatyczne włączenie przy zasilaniu) Language (język menu) Restore Menu Defaults (przywrócenie ustawień domyślnych) Option Settings 2 (opcje) Zoom Memory (pamięć ustawień wielkości obrazu zoom) Pointer (wskaźnik) 30

31 Hdmi Audio Out (sygnał audio na złączu HDMI) Plug and Play (dotyczy tylko modeli z USB) USB Audio Out (dotyczy tylko modeli z USB) High Altitude (duża wysokość położenia) Timer Function (wyświetla zegar odliczający czas prezentacji) Restore Menu Defaults (przywrócenie ustawień domyślnych) USB funkcja dostępna tylko dla modeli wyposażonych w złącze USB Wireless funkcja dostępna dla modeli wyposażonych w złącze USB Input Signal (sygnał wejściowy) Signal Name (nazwa sygnału) Operational Info (informacje ogólne) Resolution (rozdzielczość) Horizontal Frequency (częstotliwość pozioma) Vertical Frequency (częstotliwość pionowa) Scan System (skanowanie systemu) Lamp Time (czas pracy lampy) Restore All Defaults (przywrócenie wartości domyślnych) Unit Operating Time (licznik czasu projektora) Restore All Defaults (przywrócenie wszystkich ustawień domyślnych) 31

32 10.2 Funkcje dostępne w menu Dalsze tabele zawiera informacje na temat działania poszczególnych funkcji i ich dostępności w zależności od podłączonego sygnału. Duża część funkcji (np. ustawienia jasności, kontrastu, kolorów) jest zapamiętywana dla każdego źródła osobno co daje nam możliwość osobnej kalibracji projektora dla każdego z sygnałów. Projektor obsługuje źródła sygnałów, które będą oznaczone następująco: R: RGB - (analogowy sygnał komputerowy na złączu VGA) C: component video sygnał wideo na złączu VGA (poprzez adapter) V: video sygnał composite video (pojedynczy chinch) H: HDMI cyfrowy sygnał z komputera D: HDMI cyfrowy sygnał wideo W: sygnał poprzez sieć bezprzewodową U: sygnał z urządzenia USB A: oznacza wszystkie sygnały Menu Image Adjustment 1 Nazwa Wejścia Opis Brightness A Regulacja jasności wyświetlanego obrazu Contrast A Regulacja poziomu kontrastu Sharpness V Regulacja ostrości obrazu Saturation V Regulacja nasycenia kolorów Tint V Regulacja odcienia kolorów (tylko sygnał NTSC) Color Mode A Wybór predefiniowanego trybu ustawienia kolorów: Standard ustawienie służące podkreśleniu kolorów w prezentacji Graphics naturalne odwzorowanie kolorów Theater wydobycie detali z ciemnych obrazów Blackboard tryb do projekcji na tablicy szkolnej (zielonej) Eco Off Mode A Przy ustawieniu opcji Eco Mode (w menu Option Settings 1) na Off, możliwy jest wybór dwóch trybów pracy: Mode 1 priorytet dla jasności obrazu Mode 2 obniżona jasność i lepsze odwzorowanie kolorów 32

33 Color Balance Restore Menu Defaults A A Regulacja balansu kolorów na obrazie. Możliwy jest wybór spośród predefiniowanych trybów z opcji: Preset : Warm, Normal, Cold lub ustawienie poziomu dla każdego z podstawowych kolorów osobno (czerwony, zielony, niebieski w zakresie od -50 do +50) Przywrócenie ustawień fabrycznych dla tego menu i aktualnie wybranego sygnału Menu Image Adjustment 2 Nazwa Wejścia Opis Vertical Position R/C/V Regulacja pionowego położenia obrazu Horizontal Position R/C/V Regulacja poziomego położenia obrazu Frequency R Regulacja częstotliwości (w przypadku pojawienia się pionowych pasów na ekranie i niemożliwości automatycznego ustawienia należy wyregulować ten parametr ręcznie) Phase R Regulacja fazy konieczna w przypadku, gdy obraz miga Restore Menu Defaults R/C/V Przywrócenie ustawień fabrycznych dla tego menu i aktualnie wyświetlanego sygnału * Ustawienia są zapamiętywane dla każdego rodzaju sygnału, a nie tylko danego źródła. Menu Volume Adjustment Nazwa Wejścia Opis Volume A Regulacja poziomu głośności dźwięku Restore Menu Defaults A Przywrócenie ustawień fabrycznych dla tego menu i aktualnie wybranego sygnału * Regulacja ustawień głośności może być dokonywana bez podłączonego żadnego źródła sygnału 33

34 Menu Screen Settings Nazwa Wejścia Opis Keystone Correction A Regulacja poziomu korekcji zniekształcenia efektu trapezu R/C/V/H/D Wybór formatu obrazu jaki ma wyświetlać projektor: Aspect Ratio Dla źródła RGB i HDMI (PC), dostępne są tryby: Normal obraz jest wyświetlany tak, aby maksymalnie wypełniał ekran, ale bez zmiany formatu obrazu Full powiększa lub pomniejsza obraz tak, aby wypełnił cały ekran True (tylko modele WXGA) wyświetla obraz dokładnie tak jak jest podawany w centrum ekranu (jeżeli obraz wystaje poza ekran to jest ucinany) piksel do piksela Projection Mode Ceiling Mount Startup Screen No Signal Screen Blank Screen A A A A A Dla źródła: Video, Component i HDMI (DTV) Normal - obraz jest wyświetlany tak, aby maksymalnie wypełniał ekran, ale bez zmiany formatu obrazu 16:9 obraz w formacie panoramicznym (np. gdy projektor nie rozpoznał odpowiednio sygnału i wyświetla go w 4:3) Letter Box (tylko modele WXGA) zmienia obraz do rozmiaru 1280x800, zachowując format obrazu Wybór trybu projekcji: Front - standardowa projekcja przednia Rear projekcja tylna (projektor za ekranem, obraz obrócony w poziomie odbicie lustrzane) Ustawienie do instalacji projektora pod sufitem (do góry nogami): On projekcja odwrócona (pionowo i poziomo) Off projekcja standardowa Wybór ekranu wyświetlanego przy uruchamianiu urządzenia: Logo wyświetlane jest wbudowane logo None nie jest wyświetlana żadna informacja Wybór ekranu wyświetlanego przy braku sygnału: Blue wyświetlany jest niebieski ekran Black wyświetlany jest czarny ekran Logo - wyświetlane jest wbudowane logo Wybór ekranu wyświetlanego przy użyciu klawisza BLANK: Blue wyświetlany jest niebieski ekran Black wyświetlany jest czarny ekran Logo - wyświetlane jest wbudowane logo 34

35 Restore Menu Defaults A Przywrócenie ustawień fabrycznych dla tego menu i aktualnie wybranego sygnału (z wyjątkiem funkcji Keystone Correction, Projection Mode, Ceiling Mount, Startup Screen, No Signal Screen i Blank Screen) Menu Input Settings Nazwa Wejścia Opis Computer Terminal Video Signal Signal Name Indicator Restore Menu Defaults R/C V A A Ustawianie rodzaju sygnału, jaki będzie podłączany do złącza VGA: Auto automatycznie rozpoznaje rodzaj sygnału RGB podłączany będzie sygnał komputerowy RGB Component podłączany będzie sygnał Component Video Wybór systemu kodowania sygnału wideo: Auto automatyczne rozpoznawanie sygnału NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM należy wybrać w przypadku podawania sygnału w konkretnym systemie kodowania Funkcja służy do wyświetlania nazwy podłączonego sygnału na ekranie: On włączone wyświetlanie nazwy sygnału Off wyłączone wyświetlanie nazwy sygnału Przywrócenie ustawień fabrycznych dla tego menu i aktualnie wybranego sygnału Menu Option Setting 1 Nazwa Wejścia Opis Auto Keystone Correction Auto Adjust A R Funkcja automatycznej korekcji zniekształcenia trapezowego: On włączona Off wyłączone Funkcja automatycznego dopasowywania parametrów obrazu: 1 funkcja włączona 2 należy użyć tego ustawienia jeżeli automatyczne ustawienie nie działa poprawnie przy rozdzielczości 1360x768, 1400x1050 Off funkcja wyłączona 35

36 Eco Mode Auto Power Off Power On Password Direct Power On A A A A Ustawienia trybu pracy ekonomicznej: On (Auto) automatyczne dobieranie jasności do warunków panujących w pomieszczeniu On (Manual) ręczna zmiana poziomu pracy trybu ECO Off najwyższa jasność projektora Automatyczne wyłączanie projektora w przypadku braku sygnału: Off funkcja wyłączona 5,10,15,20,30 minut okres czasu po jakim projektor się wyłączy Funkcja uaktywnia hasło potrzebna do uruchomienia projektora. Automatyczne włączanie projektora przy podpięciu zasilania: On włączone Off wyłączone Language A Wybór języka w menu: angielski / francuski / niemiecki / hiszpański / włoski / szwedzki / chiński / chiński tradycyjny/ koreański / japoński Restore Menu Defaults A Przywrócenie ustawień fabrycznych dla tego menu i aktualnie wybranego sygnału Menu Option Settings 2 Nazwa Wejścia Opis Zoom memory A Funkcja do zapamiętywania ustawień regulacji wielkości obrazu (po wyłączeniu projektora): On projektor po ponownym włączeniu ustawia ten sam poziom powiększenia obrazu, co przed wyłączeniem Off projektor po włączeniu wyświetla maksymalny obraz Pointer A Uruchamia wyświetlanie wskaźnika prezentacji na ekranie HDMI Audio Out Plug and Play (USB) A A Ustawienia dotyczące dźwięku przekazywanego przez przewód HDMI: Speaker dźwięk jest odtwarzany przez głośniki projektora Line dźwięk jest przekazywany na wyjście do złącza AV Funkcja tylko przy modelach z USB, pozwala na automatyczne wykrywanie podłączonego urządzenia USB i przełączanie na odpowiednie źródło. On włączone Off wyłączone 36

37 USB Audio Out High Altitude Timer Function A A A Ustawienia dotyczące dźwięku z urządzenia USB: Speaker dźwięk jest odtwarzany przez głośniki projektora Line dźwięk jest przekazywany na wyjście do złącza AV Funkcja zwiększenia prędkości obrotowych wiatraków On włączone zalecane przy wysokościach powyżej 1500 m n.p.m. i w miejscach, gdzie powietrze jest rozrzedzone Off wyłączone zalecane w standardowych warunkach Włącza funkcję odliczania czasu prezentacji na ekranie (zobacz dokładny opis funkcji) Restore Menu Defaults A Przywrócenie ustawień fabrycznych dla tego menu Menu Operational Info Nazwa Wejścia Opis Input Signal A Informacja na temat aktualnie wybranego źródła sygnału Signal Name A Nazwa aktualnie wybranego sygnału Resolution R/H Informacja na temat rozdzielczości obrazu Horizontal Frequency Vertical Frequency R/C/V/H/D Informacja na temat poziomej częstotliwości R/C/V/H/D Informacja na temat pionowej częstotliwości Scan System Lamp Time R/C/H/D A Informacja na temat skanowania progresywne lub z przeplotem na sygnale RGB lub komponent Wyświetla sumaryczną ilość godzin wyświeconą przez zainstalowaną lampę Menu Restore All Defaults Nazwa Wejścia Opis Unit Operating Time A Informacja na temat czasu pracy projektora ta wartość nie może zostać skasowana Restore All Defaults A Przywrócenie wszystkich wartości fabrycznych 37

38 11. Czyszczenie projektora W projektorze należy regularnie, w zależności od rodzaju środowiska pracy, czyścić zewnętrzną obudowę, obiektyw oraz wloty i wyloty powietrza. Do czyszczenia obudowy należy używać miękkich materiałów z delikatnymi środkami czyszczącymi (nie wolno używać agresywnych środków np. benzyny). Do czyszczenia obiektywu należy używać specjalnych środków dedykowanych do zaawansowanej optyki (analogicznych do czyszczenia obiektywów w aparatach cyfrowych). Zanieczyszczenie wlotów powietrza może powodować wzrost temperatury wewnętrznej i przegrzewanie się projektora. Aby tego uniknąć należy regularnie czyścić wloty i wyloty powietrza za pomocą np. odkurzacza jak pokazano na rysunku: 38

39 12. Podstawowe cechy i funkcje projektorów Casio Wszystkie modele: hybrydowe źródło światła oparte na technologii Laser i LED o jasności od 2500 do 3000 ANSI lumenów kompaktowa i płaska obudowa o powierzchni kartki A4 i wysokości zaledwie 43 mm ułatwia przenoszenie (mieści się np. do torby z laptopem) wejście HDMI do przesyłania obrazu i dźwięku dwukrotny zoom optyczny zapewnia ogromne możliwości dopasowania wielkości obrazu obraz o przekątnej 60 cali może być uzyskany już z odległości 1.4 metra (modele WXGA) lub 1.7 metra (modele XGA) dostępny wskaźnik pomocny przy prowadzeniu prezentacji inteligentny system sterowania jasnością (Eco Mode) z czujnikiem poziomu oświetlenia w pomieszczeniu funkcja automatycznego włączania projektora przy podłączeniu zasilania Modele WXGA panoramiczna rozdzielczość WXGA (1280x800) optymalna do prezentowania np. materiałów filmowych i przystosowana do panoramicznych matryc w laptopach Modele wyposażone w złącze USB XJ-A146/A246/A256 możliwość prezentacji bez komputera bezpośrednio z karty pamięci na USB dzięki dostarczanemu z projektorem oprogramowaniu do konwersji plików np. z PowerPointa; możliwe jest również wyświetlanie filmów i zdjęć możliwość podłączenia naukowego kalkulatora Casio i prezentowania operacji bezpośrednio na ekranie możliwość prezentacji poprzez sieć bezprzewodową współpraca z bezprzewodową aplikacją MobiShow (dostępna bezpłatnie na urządzenia oparte na systemach Android oraz ios) 39

40 13. Operacje i funkcje w trakcie projekcji 13.1 Operacje związane z obrazem W trakcie projekcji możliwe są następujące operacje mające wpływ na wygląd i jakość wyświetlanego obrazu: ustawienia jasności tryb wyświetlania kolorów powiększanie fragmentu obrazu wygaszenie wyświetlanego obrazu zamrożenie obrazu (stopklatka) używanie wskaźnika prezentacji przełączanie formatu obrazu Regulacja jasności obrazu Aby zmienić ustawienia jasności, należy: Użyć przycisku [BRIGHT] na pilocie lub wybrać odpowiednią opcje w menu, co spowoduje wyświetlenie się następującego okna za pomocą strzałek lewo/prawo ustawić odpowiedni poziom jasności wyjść z menu za pomocą klawisza [ESC] Wybór trybu kolorów Aby zmienić tryb wyświetlania kolorów, należy: użyć przycisku [COLOR MODE] lub wybrać funkcję z menu, co spowoduje wyświetlenie się dostępnych trybów do wyboru należy użyć strzałek góra/dół i wybrać poprzez podświetlenie odpowiedni tryb zatwierdzić wybór klawiszem [ENTER] lub wyjść używając [ESC] 40

41 Powiększanie obrazu (cyfrowe) Aby powiększyć obraz, należy: użyć klawisza [D-ZOOM +] na pilocie, co spowoduje powiększenie centralnej części ekranu o jeden stopień kolejne użycie klawisza [D-ZOOM +] spowoduje dalsze powiększenie, aby pomniejszyć należy użyć klawisza [D-ZOOM -] jeżeli obraz jest powiększony to za pomocą strzałek kierunkowych można przesuwać się po pozostałych częściach obrazu Aby wyjść z operacji powiększania należy użyć przycisku [ESC] Wygaszanie obrazu (blank) Jeżeli chcemy wyłączyć na chwilę wyświetlanie obrazu, ale bez wyłączania projektora, to należy użyć funkcji wygaszania BLANK. Aby wyłączyć obraz, należy użyć klawisza [BLANK] na pilocie. Aby powrócić do wyświetlania obrazu, trzeba ponownie użyć klawisza [BLANK] lub [ESC]. Możliwe jest ustawienie wyglądu ekranu, który pojawi się przy wygaszeniu obrazu ze źródła sygnału może to być ekran czarny, niebieski lub wgrane logo. Zamrażanie obrazu (Freeze) Aby zatrzymać fragment wyświetlanego obrazu, należy użyć przycisku [FREEZE] na pilocie. Spowoduje to zapisanie aktualnego obrazu w pamięci i jego ciągłe wyświetlanie. Aby powrócić do wyświetlania sygnału należy użyć klawisza [ESC] 41

42 Wskaźnik prezentacji Użycie klawisza [POINTER] powoduje wyświetlenie się wskaźnika na ekranie, którym można sterować za pomocą strzałek kierunkowych. Aby zmienić wygląd wskaźnika danego typu należy użyć przycisku [STYLE]. Aby zmienić typ wskaźnika (strzałka, ręka itp.) należy użyć klawisza [POINTER] odpowiednią ilość razy (zmiany są dokonywane cyklicznie). Aby wyłączyć wyświetlanie wskaźnika należy użyć klawisza [ESC]. Zmiana formatu obrazu Aby zmienić format wyświetlania obrazu, należy użyć klawisza [ASPECT]. Dostępne ustawienia różnią się w zależności od formatu matrycy projektora: Modele WXGA Modele XGA 42

43 Informacje W przypadku sygnału Component w formacie 16:9 nie ma możliwości zmiany formatu wyświetlania obrazu. Zmiany formatu można również dokonać poprzez ustawienia w menu. Ważne! Zmiana formatu i sposób wyświetlania obrazu może mieć wpływ na zastosowanie praw autorskich do danego materiału 13.2 Sterowanie poziomem dźwięku Przy wykorzystywaniu głośników projektora możliwe jest sterowanie poziomem głośności. Aby ustawić poziom głośności, należy użyć przycisku [VOLUME], co spowoduje wyświetlenie się menu, gdzie za pomocą strzałek lewo/prawo można ustawić pożądany poziom głośności: Aby wyciszyć dźwięk całkowicie (mute), należy użyć przycisku [ENTER] (aby przywrócić dźwięk należy ponownie użyć przycisku [VOLUME]). Aby wyjść z menu, należy użyć przycisku [ESC] Tryb pracy ekonomicznej Tryb pracy ekonomicznej (eco) służy oszczędności energii i zmniejszeniu poziomu głośności pracy projektora. Dostępne są następujące tryby: On (Auto) czujnik światła na obudowie projektora steruje poziomem jasności i ustawieniem kolorów w zależności od warunków panujących w pomieszczeniu (np. obniża jasność i poziom głośności w ciemnych pomieszczeniach) 43

44 On (Manual) umożliwia ręczne ustawienie poziomu pracy pod kątem jasności i głośności pracy Off tryb ekonomiczny wyłączony największa jasność obrazu Aby zmienić aktywny tryb pracy, należy użyć przycisku [ECO], za pomocą strzałek góra/dół wybrać odpowiedni tryb i zatwierdzić wybór klawiszem [ENTER]. Aby zamknąć menu, należy użyć klawisza [ESC]. Aby zmienić tryb pracy przy używanym porcie USB, należy wykorzystać funkcję w menu. W przypadku wybrania trybu On (Manual) za pomocą strzałek lewo/prawo możemy wybrać tryb pracy projektora. Mniejsza liczba znaczków oznacza większy priorytet dla jasnoći projektora, a większa obniża zużycie energii i obniża głośność pracy Użycie przycisku [FUNC] Użycie przycisku [FUNC] powoduje wyświetlenie się menu: Można użyć tego menu do wywoływania wymienionych funkcji tak, jak analogiczne klawisze na pilocie. 44

45 Informacja - przy podłączeniu zewnętrznego urządzenia za pomocą portu USB lub sieci WLAN, można sterować tym urządzeniem za pomocą klawiszy oraz Funkcja Timer Funkcja ta służy do kontrolowania czasu prezentacji i jest wyświetlana na ekranie. Aby włączyć wyświetlanie czasu, należy użyć przycisku [TIMER] na pilocie. Ponowne użycie przycisku spowoduje wyświetlenie się odpowiedniego menu, umożliwiającego dokonanie zmian dotyczących wyświetlania: 45

46 Za pomocą strzałek góra/dół możemy przejść do odpowiedni ocpji: Start Timer rozpoczyna odliczanie (i wyjście z tego menu) Reset Timer przywraca odliczanie od początku ustawionego czasu Position wybór miejsca wyświetlania wskaźnika (dowolny róg ekranu) Continuous Display funkcja w pozycji Off powoduje, że licznik czasu wygasza się po 5 sekundach w przypadku pozycji On wskaźnik pozostaje cały czas na ekranie Jeżeli funkcja Continuous Display jest wyłączona ( Off ) to wskaźnik pojawia się na 5 sekund na ekranie, kiedy odliczanie dochodzi do 3, 2, 1 i 0 minut. Wyłączenie projektora, oraz przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje przywrócenie ustawień odliczania do momentu użycia funkcji Start Time. Zatrzymanie odliczania Jeżeli odliczanie jest aktywne, to użycie przycisku [TIMER] spowoduje wyświetlenie się menu, na którym możemy wybrać opcję Pause Timer i zatwierdzić jej wybór przyciskiem [ENTER], która zatrzyma odliczanie. Wznowienie odliczania Jeżeli otrzymanie jest zatrzymane, to użycie przycisku [TIMER] spowoduje wyświetlenie się menu, na którym możemy wybrać opcję Restart Timer, która wznowi odliczanie. Rozpoczęcie odliczania od początku Należy użyć przycisku [TIMER] i wybrać funkcję Reset Timer. 46

47 14. Zaawansowane ustawienia menu Projektor jest wyposażony w menu, dzięki któremu można zmieniać ustawienia mające wpływ na pracę projektora i wyświetlany obraz Wyświetlanie menu Aby wyświetlić menu należy użyć przycisku [MENU]. Aby wyjść z menu, należy ponownie użyć przycisku [MENU]. Zmiana ustawień w menu Aby zmienić ustawienia, należy: użyć przycisku [MENU], aby wyświetlić menu za pomocą strzałek góra/dół wybrać odpowiednie menu główne użyć przycisku [ENTER], aby przejść do podmenu za pomocą strzałek góra/dół wybrać odpowiednią funkcję zgodnie z tekstem informacyjnym dokonać zmian aby powrócić do głównego menu można użyć klawisza [ESC] aby wyjść z menu należy użyć klawisza [MENU] 47

48 Przykładowe zmiany ustawień Poniższe procedury pokazują zmiany dwóch ustawień: Image Adjustment 1 Contrast Input Settings Signal Name Indicator Informacja Niektóre ustawienia mogą być zmieniane tylko przy podłączonym sygnale. Aby zmienić ustawienia kontrastu, należy: 1. Użyć przycisku [MENU], aby wyświetlić menu na ekranie 2. Menu główne Image Adjustment 1 jest pierwsze, zatem wystarczy użyć klawisza [ENTER], aby przejść do podmenu 3. Użyć strzałki w dół aby przejść do pozycji Contrast 4. Za pomocą strzałek lewo (jaśniej) i prawo(ciemniej) wybrać odpowiedni poziom kontrastu Aby zmienić ustawienie Signal Name Indicator, należy: 1. Użyć klawisza [ESC], aby powrócić do wyboru menu głównego 2. Za pomocą strzałki w dół przejść do menu Input Settings 3. Użyć klawisza [ENTER] 48

49 4. Użyć klawisza strzałki w dół i wybrać opcję Signal Name Indicator 5. Za pomocą strzałek lewo/prawo wybrać opcję On (włączone) lub Off (wyłączone). 6. Użyć klawisza [MENU], aby wyjść z ustawień 14.2 Funkcja Direct Power On Funkcja Direct Power On umożliwia automatyczne uruchamianie projektora tuż po podłączeniu zasilania. Nie ma wtedy konieczności używania przycisku [POWER], dzięki czemu szybciej jesteśmy gotowi do prezentacji. Funkcję tą można włączyć lub wyłączyć w menu. Ważne! Przy włączonej funkcji Direct Power On nie należy pozostawiać wyłączonego projektora przy połączeniu do sieci, ponieważ istnieje szansa, że projektor włączy się samoczynnie (np. z powodu chwilowego braku prądu) podczas naszej nieobecności. 49

50 14.3 Zabezpieczenie hasłem Projektor może być zabezpieczony hasłem tak, aby osoby postronne nie mogły go używać. Wprowadzenie hasła wymagane jest przy włączeniu projektora. Do zarządzania funkcją hasła służy opcja w menu: Option Settings 1 Power On Password. Wprowadzanie hasła Hasło projektora Casio nie jest dokładnym słowem, a raczej sekwencją symboli wybranych klawiszy na pilocie. Fabryczne hasło składa się z następujących symboli: Używanie zabezpieczenia hasłem Należy zwrócić uwagę na następujące rzeczy: hasło służy zabezpieczeniu przez nieautoryzowanym używaniem projektora, ale nie jest środkiem zabezpieczającym przed kradzieżą aby wprowadzić po raz pierwszy nowe hasło, konieczne jest wprowadzenie hasła fabrycznego należy je zmienić jak najszybciej po aktywowaniu funkcji zabezpieczającej do uruchomienia projektora zabezpieczonego hasłem konieczne jest posiadanie pilota zdalnego sterowania (należy pamiętać o posiadaniu ze sobą pilota i zamiennych baterii). W przypadku zapomnienia hasła Jeżeli z jakiegoś powodu użytkownik zapomniał hasła do projektora, to jedynym sposobem odblokowania projektora jest kontakt ze sprzedawcą lub serwisem Casio. W celu skasowania hasła należy dostarczyć: dokument zakupu projektora, dokument identyfikacyjny oraz projektor. Procedura odblokowanie spowoduje skasowanie wszystkich danych (oprócz licznika godzin pracy lampy). Procedura powyższa jest odpłatna. Zalecane jest przechowywanie kopii hasła w bezpiecznym miejscu. 50

51 Aby zmienić hasło, należy: 1. Użyć klawisza [MENU], aby wyświetlić menu na ekranie 2. Za pomocą strzałki w dół przejść do menu Option Settings 1 i użyć klawisza [ENTER] 3. Za pomocą strzałki w dół przejść do opcji Power On Password i użyć klawisza [ENTER], co spowoduje pojawienie się ekranu z prośbą o wprowadzenie aktualnego hasła: 4. W przypadku pierwszej zmiany hasła, projektor jest chroniony hasłem fabrycznym, które należy wprowadzić: 5. Następnie należy wprowadzić własną kombinację klawiszy na pilocie spośród: 6. Po wprowadzeniu hasła, należy je powtórzyć 7. Jeżeli wprowadziliśmy hasło poprawnie pojawi się komunikat o zatwierdzeniu zmiany hasła: Your new password has been registered. Należy użyć klawisza [ESC], aby wyjść z menu 8. Jeżeli przy powtarzaniu hasła popełniliśmy błąd, to pojawi się komunikat The password you input is wrong.. Należy wtedy użyć przycisku [ESC] i ponownie wprowadzić hasło. Aby włączyć/wyłączyć hasło, należy: przejść jak powyżej do funkcji zarządzania hasłem za pomocą strzałek lewo/prawo włączyć (On) lub wyłączyć (Off) funkcję hasła 51

52 włączenie funkcji zabezpieczenia spowoduje wyświetlenie się okna dialogowego, gdzie będzie trzeba potwierdzić nasz wybór klawiszem [ENTER] lub anulować za pomocą klawisza [ESC]: po zakończeniu zmiany ustawień, należy użyć klawisza [MENU], aby wyjść z menu Wprowadzanie hasła przy włączaniu projektora Po włączeniu projektora zabezpieczonego hasłem, pojawi się okno dialogowe z prośbą o podanie hasła. Wszelkie dalsze operacje (oprócz regulacji wielkości obrazu, ustawiania ostrości i wyłączenia projektora) będą dostępne dopiero po wprowadzeniu hasła Przywracanie ustawień fabrycznych Poniższe procedury służą przywracaniu domyślnych ustawień w poszczególnych grupach (menu główne) lub wszystkich ustawień. Aby przywrócić fabryczne ustawienia tylko w konkretnym menu głównym, należy: 1. Użyć klawisza [MENU] 2. Za pomocą strzałek góra/dół wybrać odpowiednie menu główne 3. Przejść do podmenu za pomocą przycisku [ENTER] 52

53 4. Za pomocą strzałki w dół wybrać opcję przywrócenia ustawień: Restore Menu Defaults i zatwierdzić wybór klawiszem [ENTER] 5. Jeżeli chcemy potwierdzić, to należy za pomocą strzałki w górę podświetlić pozycję Yes i zatwierdzić wybór klawiszem [ENTER] 6. Nacisnąć [MENU], aby wyjść z menu Informacja w przypadku przywracania ustawień w menu Option Settings nie jest resetowany język w menu ani hasło. Aby przywrócić wszystkie ustawienia fabryczne, należy: 1. Użyć przycisku [MENU] 2. Za pomocą strzałki w dół wybrać Restore All Defaults i zatwierdzić klawiszem [ENTER] 3. Za pomocą strzałki w dół wybrać opcję w podmenu Restore All Defaults i użyć klawisza [ENTER] 4. Za pomocą strzałki w górę wybrać opcję Yes i zatwierdzić wybór klawiszem [ENTER] 5. Użyć klawisza [MENU], aby wyjść z menu Operacja ta powoduje przywrócenie wszystkich ustawień fabrycznych oprócz: wybranego języka w menu, czasu pracy lampy i hasła. 53

54 15. Odległości projekcyjne i wielkość obrazu W poniżej tabeli znajdują się przykładowe odległości i uzyskiwane wielkości obrazu: h* - oznacza odległość centralnego punktu obiektyw do dolnej krawędzi obrazu Ważne! Powyższe dane są przybliżone i mogą służyć tylko jako poglądowe. 54

55 16. Format obrazu i sposób wyświetlania Poniższe schematy obrazują sposób wyświetlania obrazu przez projektor, przy wybraniu różnych formatów wyświetlania za pomocą funkcji ASPECT. Projektory WXGA Sygnał RGB lub HDMI (PC) *- niebieskie zaznaczenie pokazuje wyświetlany obraz 55

56 Sygnał video, component lub HDMI (DTV) *- niebieskie zaznaczenie pokazuje wyświetlany obraz 56

57 Projektory XGA Sygnał RGB lub HDMI (PC) 57

58 Sygnał video, component lub HDMI (DTV) 58

59 17. Kompatybilne sygnały źródłowe Sygnały RGB 59

60 Sygnały Component video Sygnały wideo 60

61 Sygnały HDMI Ważne! Wymienienie powyższych sygnałów nie jest gwarancją, że uda się jest wyświetlić prawidłowo na projektorze. 61

62 18. Używanie portu USB Niniejszy rozdział dotyczy używania kart pamięci na USB oraz podłączania zewnętrznych urządzeń Casio (wizualizera YC-430 lub graficzny kalkulator Casio). Zewnętrzne urządzenia nie znajdują się w zestawie i należy je dokupić. Port USB znajdujący się na tylnym panelu w projektorach Casio służy, jako dodatkowe sposób podłączenia źródła sygnału do wyświetlania. 1.1 Pamięć USB Po podłączeniu do portu USB w projektorze, pamięci USB (np. typu pendrive) możliwe jest bezpośrednie odtwarzanie i wyświetlanie następujących plików: Pliki ECA specjalnie przygotowane pliki (poprzez aplikację EZ-Converter FA) PowerPoint projektor nie obsługuje bezpośrednio formatu PPT Pliki PtG (prezentacje aplikacji MobiShow) projektor obsługuje pliki dedykowane do aplikacji MobiShow. Można je również uzyskać za pomocą konwersji plików PPT z poziomu programu EZ-Converter FA Pliki zdjęć projektor obsługuje format JPEG oraz BMP (do maksymalnego rozmiaru 8 MB) Filmy zgodne z formatami: Motion JPEG (.avi) o następujących parametrach: maksymalny strumień danych 15 Mbps, dźwięk w formacie ADPCM, rozdzielczość 1280x720, 640x480 lub 320x240, maksymalna ilość klatek 24 dla rozdzielczości 1280x720, 30 klatek dla 640x480 lub 320x240 Pliki audio w formacie: ADPCM 62

63 W dalszej części niniejszej instrukcji znajdują się informacje na temat: Jak przygotować prezentację PowerPoint do odtwarzania na projektorze? Jaką pamięć USB można podłączyć do projektora? Jak wyświetlać dane zawarte na pamięci USB? Graficzny kalkulator Casio (seria fx-9860g) Dzięki złączu USB możliwe jest podłączenie kalkulatora bezpośrednio do projektora i prezentowanie danych z ekranu kalkulatora Podłączanie urządzenia USB do projektora Projektor posiada wbudowaną funkcję Plug and Play i rozpoznaje podłączone urządzenie (funkcja powinna być włączona w menu). Po podłączeniu aktywnego urządzenia do portu USB i przy włączonej funkcji Plug and Play mogą pojawić się następujące elementy: w przypadku podłączenia pamięci USB uruchomi się przeglądarka zawartości pamięci w przypadku podłączenia kalkulatora lub wizualizera pojawi się aplikacja do obsługi tego urządzenia lub wyświetli się obraz W przypadku nieaktywnej funkcji Plug-and-Play obraz na projektorze nie zmieni się i konieczne będzie ręczne przełączenie sygnału. 63

64 18.2 Instalowanie oprogramowania Na płycie CD-ROM dołączonej do projektora znajduje się następujące oprogramowanie: EZ-Converter FA służące do konwertowania prezentacji PowerPoint do plików ECA i PtG (rozpoznawanych przez projektor) ArcSoft MediaConverter3 for Casio Projectors służące do konwertowania plików filmowych. Ważne! Najnowsze wersje oprogramowania znajdują się na stronie: Minimalne wymagania systemowe do używania oprogramowania: System operacyjny Windows 7, Vista SP2, XP SP3 Komputer Oprogramowanie Procesor Pamięć Monitor IBM PC-AT lub kompatybilny PowerPoint 2003 lub 2007 do używania EZ- Converter Pentium M 1.6 GHz lub lepszy Ilość wymagana dla danego systemu Rozdzielczość min. 1024x768 Systemy operacyjne, które nie są kompatybilne z aplikacjami: Windows XP Professional x64, Windows 2000, NT, ME, 98SE, 98, 95, 3.1 oraz MAC OS Instalacja programu EZ-Converter FA Aby zainstalować oprogramowanie, należy: 1. Włożyć do napędu płytę CD-ROM przy automatycznym odtwarzaniu pojawi się okno z dostępnymi opcjami 2. Należy użyć przycisku [Install] na prawo od napisu EZ-Converter FA 64

65 a. należy wykonywać kolejne kroki sugerowane przez aplikację b. w zależności od systemu operacyjnego może pojawić się komunikat dotyczący uprawnieni użytkownika do instalacji (należy wybrać opcję Tak, Kontynuuj lub Mimo to, kontynuuj) Instalacja ArcSoft MediaConverter 3 for Casio Projector Aby zainstalować oprogramowanie, należy: 1. Włożyć do napędu płytę CD-ROM przy automatycznym odtwarzaniu pojawi się okno z dostępnymi opcjami 2. Należy użyć przycisku [Install] na prawo od napisu ArcSoft MediaConverter 3 for Casio Projector a. należy wykonywać kolejne kroki sugerowane przez aplikację b. w zależności od systemu operacyjnego może pojawić się komunikat dotyczący uprawnieni użytkownika do instalacji (należy wybrać opcję Tak, Kontynuuj lub Mimo to, kontynuuj) 18.3 Wyświetlanie zawartości pamięci USB Do przeglądania zawartości pamięci USB służy specjalne oprogramowanie Viewer wgrane do pamięci projektora Używanie oprogramowania EZ-Converter FA do konwersji W dalszej części założone jest zainstalowanie aplikacji na komputerze. Program służy do zamiany prezentacji w pliku PowerPoint (wersje 2003, 2007, 2010) do formatu rozpoznawanego przez projektor tj. ECA oraz PtG. Program EZ-Converter FA umożliwia konwersję różnego typu efektów prezentacji np. przejść. Jednak niektóre elementy wymienione poniżej nie są obsługiwane i przy konwersji zostaną utracone. Konwersja nie obsługuje: obiektów OLE (filmy, dźwięk) oraz obiektów VBA 65

66 licznika czasu i powtarzalnych animacji. animacje obsługiwane są do określonego maksymalnego czasu trwania dłuższe animacje są skracane do tego czasu po dotarciu do końca odtwarzania animacji uaktywniona jest pauza aby przejść dalej należy użyć klawisza [ENTER] przy odtwarzaniu przetworzonego pliku prezentacji jeżeli nie następuje przejście do następnego elementu przez dłuższy czas (powyżej 3 sekund), to może to być spowodowane brakiem konwersji jakiegoś elementu należy użyć klawisza [ENTER], aby przejść dalej Aby uruchomić aplikację, konieczne jest jej zainstalowanie na komputerze. Aby uruchomić aplikację, należy użyć ikony lub wybrać odpowiednią opcję w Menu Start (Wszystkie programy Casio EZ-Converter FA). Okno EZ-Converter FA wygląda następująco: Aby uruchomić pomoc programu, należy użyć prawego przycisku myszy na lewej części okna i wybrać opcję Help. Aby wyświetlić informacje na temat wersji oprogramowania, należy użyć prawego przycisku myszy na lewej części okna i wybrać opcję About. Aby zamknąć aplikację, należy użyć przycisku X (zamknięcie). 66

67 Konwersja pliku PowerPoint do pliku ECA Ważne! Przed rozpoczęciem konwersji należy upewnić się, że plik został stworzony za pomocą programu PowerPoint2003, 2007 lub Konwersja wymaga odtworzenia całej prezentacji i zabiera analogiczną ilość czasu. Proces konwersji może zmienić chwilowo rozdzielczość ekranu i wyłączyć niektóre funkcję (akcelerację karty graficznej, Windows Aero itp.). Aby przekonwertować plik PPT do ECA lub PtG, należy: 1. Uruchomić komputer i podłączyć pamięć USB do komputera 2. Uruchomić aplikację EZ-Converter FA, co spowoduje wyświetlenie się okna aplikacji: 3. Należy skonfigurować ustawienia dotyczące rozdzielczości pliku ECA lub PtG i maksymalnej długości animacji występujących w pliku 4. Użyć przycisku konwersji, co spowoduje wyświetlenie ekranu z prośbą o wskazanie lokalizacji pliku źródłowego (Input File), miejsca zapisania pliku docelowego (Output Drive) i jego nazwy (File Name): 5. Użyć klawisza [OK] do zatwierdzenia ustawień i rozpoczęcia procesu konwersji a. Rozpocznie się odtwarzanie pliku PowerPoint b. Na zakończenie konwersji pojawi się komunikat Conversion complete 67

68 c. Aby sprawdzić wygląd pliku ECA należy wybrać opcję Odtwarzanie ECA w oknie aplikacji. 6. Zamknąć aplikację używając przycisku [X]. Zmiana rozdzielczości pliku ECA lub PtG Aby zmienić rozdzielczość docelowego pliku, należy: 1. Użyć prawego przycisku myszy na lewej części okna aplikacji 2. Wybrać opcję Output Resolution 3. Wybrać pożądaną rozdzielczość, pamiętając, że zalecane są rozdzielczości odpowiadające tym w posiadanym projektorze (XGA 1024x768 lub WXGA 1280x800) Zmiana maksymalnego czasu trwania animacji Aby zmienić czas trwania animacji, należy: 1. Użyć prawego przycisku myszy na lewej części okna aplikacji 2. Wybrać opcję Max Animation Display Time 3. W podmenu wybrać maksymalny czas liczony w sekundach (dostępne są czasy 10, 20, 30 i 60 sekund) Powyższe ustawienia są zapamiętywane, aż do momentu ich zmiany. Odtwarzanie plików ECA lub PtG na komputerze Aby odtworzyć plik ECA, należy użyć przycisku spowoduje wyświetlenie okna: na oknie aplikacji, co Następnie należy użyć przycisku do odtwarzania., który otworzy okno do wskazania pliku Aby rozpocząć odtwarzanie należy użyć przycisku. Pojawi się okno z panelem sterowania u góry: 68

69 W czasie odtwarzania można wykonywać następujące operacje: 1. Powrót to poprzedniej strony - 2. Przejście do następnej strony - 3. Zatrzymanie odtwarzania - 4. Przejście do wybranej strony prezentacji - należy użyć przycisku, wybrać opcję Slide Viewer i wybrać pożądany slajd za pomocą [OK] 5. Wyświetlenie pomocy - należy użyć przycisku, wybrać opcję Help 6. Przerwanie odtwarzania - należy użyć przycisku, wybrać opcję Exit Używanie ArcSoft Media Converter 3 do konwersji filmów. Aplikacja ArcSoft MediaConverter 3 służy do konwersji plików filmowych w formatach: mp4, mov*, avi, wmv, mjpeg do formatu rozpoznawanego przez projektor. * - do konwersji plików mov wymagany jest zainstalowany QuickTime Player 7 lub nowszy. 69

70 Aby uruchomić konwersję pliku, należy: 1. Uruchomić aplikację ArcSoft MediaConverter 3 na komputerze np. za pomocą ikony: Spowoduje to wyświetlenie następującego okna aplikacji: 2. Należy przeciągnąć plik filmu, który chcemy skonwertować na okno aplikacji lub na ikonę projektora (Casio Projector). Akcja ta uruchomi konwersję pliku i wyświetli pasek postępu: 70

71 3. Plik można odtworzyć za pomocą przycisku. Aby odtworzyć lokalizację na dysku, gdzie został zapisany plik, należy użyć ikony Local disk na dolnym pasku aplikacji: 4. Czynności można powtarzać, aby skonwertować kolejne pliki (obsługiwane jest również przenoszenie grupy plików do konwersji) 5. Aby zamknąć aplikację, należy użyć przycisku Więcej informacji można uzyskać w pliku pomocy aplikacji. Aby otworzyć pomoc, należy użyć ikony: i wybrać opcję Help. Sposób odtwarzania plików na projektorze, znajduje się w dalszej części instrukcji. 71

72 Używanie przeglądarki do wyświetlania plików Wbudowana przeglądarka Viewer uruchomi się automatycznie przy podłączeniu kompatybilnej karty pamięci na USB. Ważne! Projektor rozpoznaje tylko system plików FAT/FAT32. Projektor może nie współpracować z niektórymi nośnikami pamięci USB. Pamięć USB należy podłączyć do złącza znajdującego się z tyłu projektora: Możliwe jest również podłączenie czytnika kart pamięci do projektora: Można również podłączyć aparat fotograficzny w trybie pamięci USB (analogicznie jak powyżej). Projektor obsługuje do maksymalnie czterech pamięci podłączonych jednocześnie (np. za pomocą hub a usb). 72

73 Po prawidłowym podłączeniu pamięci USB powinien pojawić się automatycznie następujący obraz: Presentation przejście do odtwarzania prezentacji ECA Slides odtwarzanie obrazów znajdujących się na dysku Movie odtwarzanie filmów Viewer Setup ustawienia przeglądarki plików Jeżeli aplikacja Viewer nie uruchomi się automatycznie lub jeżeli zmienialiśmy źródła sygnału, to należy wybrać Viewer, jako źródło sygnału za pomocą klawisza [INPUT]. 73

74 Przejście do odtwarzania plików, gdy jest podłączony więcej niż jeden dysk USB, powoduje wyświetlenie się okna z opcją wyboru dysku do używania: W takim przypadku należy za pomocą strzałek góra/dół wybrać odpowiedni dysk i zatwierdzić klawiszem [ENTER]. 74

75 Wyświetlanie prezentacji ECA lub PtG Aby wyświetlić prezentację, należy: 1. Podłączyć pamięć USB 2. Z okna aplikacji Viewer na projektorze wybrać opcję Presentation i użyć przycisku [ENTER] 3. Wybrać dostępną prezentacją za pomocą strzałek i zatwierdzić wybór klawiszem [ENTER] lub rozpocznie się odtwarzanie prezentacji 4. Po zakończeniu prezentacji, aplikacja powróci do powyższego menu. W trakcie trwania prezentacji dostępne są następujące operacje: 1. Powrót to poprzedniej strony strzałka w lewo 2. Przejście do następnej strony strzałka w prawo 3. Zatrzymanie odtwarzania klawisz [FUNC], wybranie opcji Pause i zatwierdzenie klawiszem [ENTER] 4. Przejście do wybranej strony prezentacji - należy użyć przycisku, i wybrać pożądany slajd za pomocą strzałek i przycisku [ENTER] 5. Wyświetlenie pomocy - należy użyć przycisku, wybrać opcję Help 6. Przerwanie odtwarzania - należy użyć przycisku [ESC] W trakcie zatrzymania prezentacji (funkcja Pause ) użycie klawisza [ENTER] spowoduje ponowne rozpoczęcie prezentacji. 75

76 Użycie przycisku w prezentacji: w trakcie prezentacji powoduje wyświetlenie listy stron Dostępne operacje w tym trybie: Rozpoczęcie prezentacji od wskazanej strony należy wybrać stronę i użyć klawisza [ENTER] Przewinięcie listy stron o jeden ekran należy użyć przycisku Cofnięcie listy stron o jeden ekran należy użyć przycisku Powrót do odtwarzania prezentacji do miejsca, w którym przerwaliśmy należy użyć przycisku [ESC] 76

77 Wyświetlanie obrazów Do wyświetlania obrazów (zdjęć) służy tryb Slides w aplikacji Viewer na projektorze. Zdjęcia można wyświetlać pojedynczo lub tworzyć grupy i tzw. pokaz slajdów. Aby wyświetlić obrazy, należy: 1. Podłączyć pamięć USB 2. Z okna aplikacji Viewer na projektorze wybrać opcję Slides i użyć przycisku [ENTER] 3. Spowoduje to wyświetlenie się listy zdjęć i folderów na dysku USB: 4. Za pomocą strzałki można wybrać zdjęcie i klawiszem [ENTER] uruchomić jego wyświetlanie 5. Przy wyświetleniu zdjęcia można wykonać następujące operacje: a. Przewinięcie do zdjęcia poprzedniego klawisz b. Przewinięcie do zdjęcia poprzedniego klawisz c. Obrócenie zdjęcia w prawo o 90 stopni klawisz d. Obrócenie zdjęcia w lewo o 90 stopni klawisz e. Rozpoczęcie pokazu kolejnych zdjęć klawisz Aby przerwać pokaz zdjęć, należy użyć przycisku [ESC]. 77

78 Wyświetlaniu pokazu zdjęć (slideshow) Aplikacja Viewer umożliwia grupowanie zdjęć w zbiory, które mogą być wyświetlane po kolei. Aby przygotować pokaz zdjęć, należy na komputerze: umieścić zdjęcia w jednym folderze ustalić kolejność zdjęcia będą wyświetlane w kolejności alfabetycznej wg nazw plików skopiować folder na pamięć USB podłączaną do projektora Aby wyświetlić pokaz slajdów, należy: 1. Podłączyć pamięć USB 2. Z okna aplikacji Viewer na projektorze wybrać opcję Slides i użyć przycisku [ENTER] 3. Wybrać przygotowany folder ze zdjęciami 4. Wybrać zdjęcie, od którego chcemy zacząć i rozpocząć prezentację za pomocą klawisza W trakcie pokazu slajdów można używać funkcji analogicznych do pokazu zdjęć. Aby przerwać pokaz należy użyć przycisku [ESC]. Wyświetlanie filmów Aby wyświetlić plik filmowy, należy: 1. Podłączyć pamięć USB 2. Z okna aplikacji Viewer na projektorze wybrać opcję Movies i użyć przycisku [ENTER] 3. Spowoduje to wyświetlenie się listy filmów i folderów na dysku USB 4. Należy wybrać plik, który chcemy odtworzyć i użyć klawisza [ENTER] 5. Aby przerwać odtwarzanie należy użyć przycisku [ESC] 78

79 Przy odtwarzaniu filmu dostępne są następujące operacje: Zatrzymanie i wznowienie odtwarzania przycisk [ENTER] Ponowne odtworzenie filmu od początku przycisk [FUNC] i opcja Play from Beginning Wyświetlenie licznika czasu w lewym górnym rogu przycisk Szybkie przewijanie do przodu przycisk Szybkie cofanie przycisk Szybkie przewijanie filmu Zgodnie z informacją powyżej użycie przycisku lub powoduje rozpoczęcie szybkiego przewijania. Ponowne użycie tego samego powoduje przyspieszenie lub zwolnienie przewijania w określonym kierunku. W trakcie przewijania pojawia się następujące oznaczenie: Aby przerwać szybkie przewijanie należy użyć klawisza [ENTER]. Aby przerwać odtwarzanie, należy użyć klawisza [ESC]. 79

80 Operacje na plikach Sposób wyświetlania plików i folderów W aplikacji Viewer dostępne są dwa widoki do przeglądania plików: Lista (List View) Ikony (Icon View) Aby przełączyć się pomiędzy powyższymi widokami, należy użyć klawisza [FUNC], a następnie [ENTER]. Domyślnym widokiem jest widok listy, ale można zmienić to ustawienie. Aby otworzyć folder z plikami należy go podświetlić i użyć klawisza [ENTER]. Projektor obsługuje do 10 poziomów zagnieżdżenia folderów. Aby wyjść z folderu do folderu nadrzędnego, należy użyć przycisku [ESC]. Sprawdzanie właściwości plików Aby sprawdzić właściwości pliku, należy wybrać na liście pożądany plik po lewej stronie okna zostaną wyświetlone różne informacje w zależności od typu pliku. Informacje przy poszczególnych rodzajach plików i trybach: 80

81 Presentation Type - rozszerzenie pliku Size rozmiar pliku Date data stworzenia lub modyfikacji pliku Pixels liczba pikseli w pliku Slides Type - rozszerzenie pliku Size rozmiar pliku Date data stworzenia lub modyfikacji pliku Pixels liczba pikseli w pliku Rotation informacja dostępna przy plikach typu Exif Movie Type - rozszerzenie pliku Size rozmiar pliku Date data stworzenia lub modyfikacji pliku Pixels liczba pikseli w pliku Aby powrócić do głównego okna przeglądarki, należy użyć klawisza [FUNC], wybrać opcję Back to Viewer Selection i zatwierdzić przyciskiem [ENTER]. 81

82 Ustawienia przeglądarki Przy używaniu przeglądarki dostępne są następujące opcje: Nazwa funkcji Opis Image Zoom Display Sequence Setup Startup Mode Powiększanie obrazu włączona funkcja powoduje powiększenie małych obrazków do pełnego ekranu (z zachowaniem proporcji). Przy wyłączonej funkcji obrazy pokazywane są wg rzeczywistego rozmiaru. Definiowanie sposobu sortowania plików na liście. Dostępne są opcje: File Names (Ascending) / (Descending) alfabetycznie wg rosnącego lub malejącego porządku, Time (New-To-Old) / (Old-To- New) wg czasu modyfikacji, od najnowszego lub od najstarszego. Definiowanie domyślnego sposobu wyświetlania listy plików (Lista lub Ikony). Image Switching Definiowanie sposobu przełączania zdjęć: Manual ręcznie lub Auto automatycznie Slideshow Display Interval Określenie czasu pomiędzy zmianą kolejnych zdjęć (5, 10, 30 sekund lub 1, 5 minut) Slideshow Repeat Movie Display Initialize Viewer Setup Zapętlenie pokazu zdjęć (Repeat powtarzanie aktywny, No Repeat powtarzanie wyłączone) Powiększenie filmu Zoom powoduje powiększenie filmu do pełnego ekranu, No Zoom wyświetla film wg rzeczywistego rozmiaru Przywrócenie ustawień fabrycznych aplikacji Viewer Aby wyświetlić menu ustawień, można: Wybrać opcję Viewer Setup w głównym oknie aplikacji lub W trakcie wyświetlania zdjęć użyć przycisku [MENU] (uaktywniając przedtem pauzę w przypadku slajdów i filmów) wybrać za pomocą strzałki w dół opcję USB i zatwierdzić klawiszem [ENTER], wybrać opcję Setup i zatwierdzić poprzez [ENTER] 82

83 Aby zmienić ustawienia poszczególnych funkcji, należy za pomocą strzałek góra/dół wybrać pożądany element i za pomocą strzałek lewo/prawo dokonać zmiany ustawień. Aby wyjść z menu ustawień należy użyć przycisku [ESC] Podłączanie kalkulatora Casio Aby podłączyć kalkulator graficzny Casio do projektora, należy: 1. Ustawić w kalkulatorze ustawienia Wakeup oraz Capture w trybie LINK w następujący sposób: 2. Włączyć projektor 3. Podłączyć kalkulator za pomocą przewodu USB, dostarczanego z kalkulatorem, do projektora w następujący sposób: Ilustracja pokazuje przykładowy kalkulator (model fx-9860g). Ważne! Pojawienie się klepsydry na ekranie projekcyjnym, może oznaczać, ze kalkulator jest w trybie uśpienia należy wykonać dowolną operację na kalkulatorze, aby go uaktywnić. Jeżeli projektor nie wyświetla obrazu z kalkulatora, należy spróbować rozłączyć i ponownie podłączyć przewód USB. 83

84 18.5 Autorun automatyczne uruchamianie prezentacji Funkcja Autorun służy do automatycznego rozpoczęcia odtwarzania po podpięciu pamięci USB do projektora. Aby było to możliwe konieczne jest włączenie funkcji Plug and Play ( enabled w menu projektora). Aby korzystać z funkcji Autorun przy projekcji obrazów lub filmów, należy: 1. w głównym katalogu używanej pamięci (np. pendrive a) stworzyć folder o nazwie AUTORUNC należy zwrócić uwagę, że nazwa musi być utworzona z wielkich liter 2. wszystkie pliki, które chcemy odtwarzać automatycznie należy umieścić w tym katalogu (w przypadku umieszczenia zdjęć i filmów odtworzone będą tylko zdjęcia) 3. przy wyłączonym projektorze należy podłączyć pamięć USB 4. Włączyć projektor - automatycznie rozpocznie się wyświetlanie plików Funkcja Autorun nie współpracuje z plikami ECA i PtG. 84

85 18.6 Rozwiązywanie problemów z USB Pamięć USB Problem Przeglądarka Viewer nie uruchamia się po podłączeniu pamięci do USB Przyczyna i propozycja rozwiązania Należy sprawdzić czy system plików na pamięci jest zgodny z FAT lub FAT32. Możliwe, że projektor nie współpracuje z daną pamięcią USB należy spróbować innego modelu. Czy funkcja Plug and Play jest włączona? Niektóre foldery lub pliki nie są widoczne na liście Przy podłączeniu kilku pamięci niektóre z nic są widoczne, a niektóre nie Po podłączeniu aparatu nie pojawia się zawartość karty pamięci Projektor obsługuje listę do 999 plików lub folderów. Projektor rozpoznaje do 4 podłączonych pamięci. Aparat musi być w trybie karty pamięci (USB Mass Storage), aby został rozpoznany przez projektor Wyświetlanie i odtwarzanie plików Problem Plik ECA lub PtG nie pojawia się na liście plików Plik obrazu nie pojawia się na liście plików Plik filmu nie pojawia się na liście plików Na podglądzie pojawia się symbol? zamiast obrazu pliku Przyczyna i propozycja rozwiązania Aplikacja może nie być w trybie Presentation Mode należy przejść do odpowiedniego trybu. Aplikacja może nie być w trybie Slide Mode, lub format pliku jest nieodpowiedni (powinien mieć rozszerzenie.jpg,.jpe,.jpeg, lub bmp. Aplikacja może nie być w trybie Movie Mode, lub format pliku jest nieodpowiedni (.avi) Symbol? pojawia się, gdy projektor nie może otworzyć danego pliku (np. rozmiar jest większy niż 8 MB) Nie można odtworzyć pliku ECA lub PtG, Plik może być uszkodzony. Należy przygotować 85

86 wybranego z listy plików Nie można odtworzyć pliku obrazu, wybranego z listy plików Nie można odtworzyć pliku filmu, wybranego z listy plików plik ponownie. Plik może być uszkodzony, należy sprawdzić czy zostanie otworzony na komputerze. Plik może być uszkodzony, należy sprawdzić czy zostanie otworzony na komputerze. Komunikaty błędów Problem Folder does not contain any image files This ECA/PtG file cannot be played back Cannot display an image file Przyczyna i propozycja rozwiązania Folder nie zawiera żadnych plików możliwych do odtworzenia. Należy sprawdzić zwartość folderu na komputerze. Nie można cofnąć prezentacji należy sprawdzić działanie pliku na komputerze Plik może być za duży (maks. 8 MB). Plik może być w formacie tzw. progressive JPEG, którego projektor nie obsługuje. Plik może być uszkodzony. This movie file cannot be played back. Plik może być uszkodzony lub projektor nie obsługuje danego formatu filmu. Niektóre formaty należy przekonwertować za pomocą aplikacji ArcSoft Media Converter 3 for Casio Projectors. 86

87 19. Użytkowanie sieci bezprzewodowej WLAN Projektory Casio z funkcją USB, posiadają możliwość bezprzewodowego przesyłania danych z komputera. Projektor może się połączyć z maksymalnie 32 komputerami, z czego może wyświetlać na ekranie obraz z czterech komputerów jednocześnie. Aby połączyć się z projektorem konieczne jest posiadanie karty bezprzewodowej oraz zainstalowanie na komputerze oprogramowania Wireless Connection3 dostarczanego w zestawie lub aplikacji AWIND s MobiShow dostępnej na urządzenia przenośne. 87

88 Możliwe jest połączenie ze smartfonem lub mobilnym terminalem. Po zainstalowaniu aplikacji AWIND MobiShow na telefonie możliwe jest połączenie z projektorem i przesyłanie np. zdjęć lub plików prezentacji (w zależności od wersji aplikacji MobiShow mogą być dostępne różne możliwości). Zdalna sterowanie projektorem Za pomocą połączenia WLAN możliwe jest zdalne sterowanie parametrami projektora (np. zmiana źródła sygnału). 88

89 Wymagania dotyczące projektora Casio Konieczne jest zainstalowanie adaptera WLAN dostępnego w zestawie (nie można używać adaptera YW-2L dostępnego przy starszych modelach). Adapter montuje się w specjalnym złączu w projektorze zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji (rozdział 19.4). Minimalne wymagania systemowe do używania oprogramowania: System operacyjny Windows 7, Vista SP2, XP SP3 Komputer Oprogramowanie Procesor Pamięć Monitor Karta bezprzewodowa IBM PC-AT lub kompatybilny PowerPoint 2003 lub 2007 do używania EZ- Converter Pentium M 1.6 GHz lub lepszy Ilość wymagana dla danego systemu Rozdzielczość min. 1024x768 IEEE b/g/n, obsługa WPA-PSK AES Systemy operacyjne, które nie są kompatybilne z aplikacjami: Windows XP Professional x64, Windows 2000, NT, ME, 98SE, 98, 95, 3.1 oraz MAC OS 19.1 Instalowanie oprogramowania Najnowszą wersję oprogramowania można pobrać pod adresem (pod ikoną opisaną Projectors ): Aby zainstalować oprogramowanie dostarczone z projektorem, należy: 1. Włożyć do napędu płytę CD-ROM przy automatycznym odtwarzaniu pojawi się okno z dostępnymi opcjami 2. Należy użyć przycisku [Install] na prawo od napisu Wireless Connection 3 a. należy wykonywać kolejne kroki sugerowane przez aplikację 89

90 b. w zależności od systemu operacyjnego może pojawić się komunikat dotyczący uprawnieni użytkownika do instalacji (należy wybrać opcję Tak, Kontynuuj lub Mimo to, kontynuuj) Aby zainstalować oprogramowanie na większej ilości komputerach, można wykorzystać funkcję Token Wizard opisaną w dalszej części Nawiązywanie połączenia WLAN Aby nawiązać połączenie komputera z projektorem, należy: 1. Na projektorze wybrać za pomocą przycisku [INPUT] źródło sygnału o oznaczeniu Wireless 2. Na komputerze uruchomić oprogramowanie Wireless Connection 3 3. Wpisać na komputerze kod dostępu (widoczny na ekranie) 4. Nawiązać połączenie pomiędzy komputerem a projektorem. Informacja Domyślnie przy uruchomieniu funkcji połączeń WLAN projektor używa protokołu szyfrowania WPA-PSK AES. Można zmienić te ustawienia w menu projektora. Projektor posiada wbudowaną aplikację do prezentacji bezprzewodowej tzw. Wireless Application. 90

91 Po wybraniu, jako źródła sygnału opcji Wireless pojawi się okno główne aplikacji Wireless, które jest widoczne przy braku aktywnego połączenia WLAN. Na powyższym ekranie są wyświetlone następujące informacje: LOGIN CODE 4-cyfrowy kod, jaki trzeba podać na komputerze, aby nawiązać połączenie (zmienny przy każdym uruchomieniu projektora) SSID identyfikator projektora w sieci WLAN Server IP posiadany przez projektor adres IP Channel aktywny kanał w sieci WLAN Security sposób szyfrowania danych 19.3 Aplikacja Wireless Connection 3 Aby uruchomić aplikację należy użyć ikony lub uruchomić program z poziomu Menu Start [Casio] [Wireless Connection 3]. Okno aplikacji Wireless Connection 3 może znajdować się w trzech stanach: Poszukiwanie połączenia: 91

92 Połączenie nawiązane: Połączenie nieudane Przyciski do minimalizacji, zamknięcia i wywołania funkcji są dostępne przy każdym z powyższych okien. Aby wyświetlić okno pomocy do aplikacji, należy użyć klawisza wywołania funkcji i wybrać opcję Help. Aby wyświetlić wersję oprogramowania aplikacji, należy użyć klawisza wywołania funkcji i wybrać opcję About. Aby zamknąć aplikację, należy użyć klawisza X Używanie standardowego SSID do nawiązania połączenia Fabrycznie identyfikator SSID ustawiony jest na wartość: casiolpj_default1. W przypadku używania większej ilości projektorów konieczna jest zmiana identyfikatorów pozostałych urządzeń. 92

93 Ważne! Do projektora może być przesyłany tylko obraz (sygnał audio nie). Podczas prezentacji pod Windows 7 nie należy uruchamiać żadnych operacji, które wywołają sprawdzanie kontroli dostępu (instalacja sprzętu itp.). Aby podłączyć komputer do projektora, należy: 1. Włączyć projektor i wybrać źródło sygnału Wireless 2. Włączyć komputer i uruchomić aplikację Wireless Connection 3 3. Program rozpocznie próbę nawiązywania połączenia: 4. Po znalezieniu projektora w sieci pojawi się okno dialogowe, gdzie trzeba wprowadzić nazwę użytkownika i kod wyświetlony przez projektor: 5. Zatwierdzić wprowadzenie danych klawiszem [OK] 6. Jeżeli połączenie zostanie nawiązane pojawi się okno i zostanie przesłany obraz do projektora: 7. Aby zamknąć połączenie, należy zamknąć aplikację 93

94 W przypadku zerwania połączenia konieczne jest ponowne przeprowadzenie powyższych kroków z uwzględnieniem możliwości zmiany kodu dostępu na projektorze. W ten sam sposób można podłączyć kolejne (do czterech) komputery. Używanie większej ilości projektorów w tym samym czasie. Aby powyższa operacja była możliwa konieczna jest zmiana identyfikatora SSID w pozostałych projektorach. Aby tego dokonać, należy: 1. Wybrać źródło sygnału Wireless 2. Użyć klawisza [MENU] 3. Przejść do menu Wireless i zatwierdzić wybór klawiszem [ENTER] 4. Przejść do funkcji Change SSID i zatwierdzić klawiszem [ENTER] 5. Wybrać inne SSID dla projektor, spośród dostępnych: 6. Zatwierdzić wybór klawiszem [ENTER] 7. Aby zamknąć okno dialogowe należy użyć [ESC] W przypadku, komputer wykryje większą ilość projektorów pojawi się menu wyboru odpowiedniego SSID: 94

95 Należy wybrać odpowiedni projektor i zatwierdzić klawiszem [OK]. 95

96 19.5 Konfigurowanie zabezpieczeń Ustawienie odpowiednich zabezpieczeń jest konieczne, aby dane przesyłane w sieci WLAN nie były dostępne dla osób postronnych. Aby zmienić ustawienia szyfrowania danych, konieczne jest: 1. Nawiązanie połączenia projektora z komputerem 2. Zalogowanie się na stronę administracyjną projektora 3. Wybranie odpowiednich zabezpieczeń i restart połączenia 4. Ponowne połączenie się komputera z projektorem. Aby zalogować się na stronę administratora, należy: 1. Połączyć się z projektorem 2. Wybrać klawisz funkcyjny w aplikacji i wybrać opcję Admin Screen a. Spowoduje to uruchomienie domyślnej przeglądarki i strony startowej projektora 3. Należy użyć przycisku System Admin i wpisać hasło administratora (domyślnie jest to admin ) 4. Użyć przycisku [Login], co spowoduje wyświetlenie strony z ustawieniami projektora. Aby wylogować się, należy użyć przycisku [Logout]. 96

97 Aby zmienić ustawienia administratora, należy: 1. Zalogować się na stronę administracyjną projektora (jak powyżej) 2. Użyć klawisza [Setup], aby wyświetlić opcje dostępne do zmian: 3. Do zmiany poziomu zabezpieczeń wystarczy użyć tylko trzech zaznaczonych na niebiesko pól 4. Można wprowadzić SSID (dowolne poza już wprowadzonymi) 5. Można wybrać protokół szyfrowania (WPA, WPA2, WEP itp.). lub go wyłączyć (pozycja off - niezalecane) 6. W polu Passpphrase wprowadzić hasło zgodne z wymogami danego protokołu szyfrowania 7. Po wprowadzeniu zmian, należy użyć przycisku [Apply], co spowoduje zerwanie połączenia z komputerem 97

98 Nawiązywanie połączenia po zmianie ustawień bezpieczeństwa Procedura przebiega analogicznie do standardowego połączenia, z wyjątkiem wymogów związanych z wybranym protokołem zabezpieczeń. Np. przy wybraniu szyfrowania WEP: Po wpisaniu wszystkich danych, należy zatwierdzić wybór klawiszem [OK]. W przypadku kolejnych połączeń hasło do połączenia zostanie zapisane w aplikacji. W przypadku braku zabezpieczeń po rozpoczęciu nawiązywania połączenia następuję automatyczne połączenie i rozpoczęcie wyświetlania obrazu przez projektor. 98

99 19.6 Funkcje dostępne przy połączeniu WLAN Większość operacji związanych z obrazem dostępnych jest z poziomu aplikacji Wireless Connection 3. Połączenie większej ilości komputerów do projektora umożliwia dzielenie ekranu na cztery części i wyświetlanie obrazów z każdego komputera jednocześnie: Format każdego z obrazu musi być ustawiony na Normal. 99

100 Uruchamianie i zatrzymywanie prezentacji Aby uruchomić prezentację na pełnym ekranie, należy: 1. Na komputerze, który ma być źródłem prezentacji użyć przycisku 2. Powinien on zmienić się na zielony 3. Uaktywnienie przycisku na innym komputerze, spowoduje zmianę źródła pokazywanej prezentacji Aby zatrzymać prezentację, należy użyć przycisku ponownie uruchamia aplikację.. Ponowne użycie Aby przerwać prezentację, należy użyć przycisku wysyłania obrazu do projektora.. Spowoduje to przestanie Aby uruchomić prezentację z kilku komputerów jednocześnie, należy zamiast przycisku, użyć przycisku z numerem odpowiadającym miejscu, gdzie chcemy wyświetlić prezentację np.. Projektor obsługuje do 4 komputerów jednocześnie (umożliwiając im wyświetlanie obrazu). W oknie aplikacji oznaczone są numery odpowiadające komputerom wyświetlającym obraz. Zatrzymywanie i inne funkcje dotyczące prezentacji działa analogicznie, jak powyżej Wyświetlanie nazwy użytkownika na ekranie Użycie klawisza w trakcie połączenia powoduje wyświetlenie się na ekranie nazwy użytkownika wyświetlającego obraz. Nazwa jest wyświetlana przez około 5 sekund Inne operacje Ponowne nawiązywanie połączenia jest możliwe w każdym momencie, za pomocą klawisza funkcyjnego w aplikacji i wybraniu opcji Server Search. Powoduje to przerwanie połączenia i ponowne wyszukiwanie projektora. 100

101 Informacje o projektorze po użyciu klawisza funkcyjnego i wybraniu menu Info wyświetli się okno z informacjami na temat adresu IP i kodu potrzebnego do nawiązania połączenia: Wybór prędkości i jakości połączenia Po użyciu klawisza funkcyjnego w aplikacji, należy wybrać menu Projection Setting. W wyświetlonym podmenu mamy do wyboru dwie opcje: High-speed priorytetem jest jak największa płynność obrazu (ilość klatek na sekundę). Rozdzielczość i paleta kolorów zostają ograniczone (16 bit). High-resolution priorytetem jest jakość obrazu, a nie szybkość odświeżania. Paleta kolorów jest ustawiona na 32-bity. Przerywanie połączenia Aby przerwać połączenie pomiędzy projektorem, a komputerem, należy zamknąć aplikację Wireless Connection 3. Inicjalizacja aplikacji Po użyciu klawisza funkcyjnego, należy wybrać funkcję Initialize. Pojawi się komunikat, gdzie [OK] zatwierdza wybór, a [Cancel] anuluje operację. 101

102 19.7 Konfigurowanie ustawień WLAN w projektorze Z poziomu menu projektora, możliwa są następujące operacje związane z konfiguracją obsługi sieci WLAN: Change Wireless connection wybór identyfikatora projektora w sieci SSID (spośród 6 zdefiniowanych) Wireless info wyświetla aktualne informacje dotyczące konfiguracji Initialize Wireless Setup przywrócenie ustawień fabrycznych Bardziej zaawansowane funkcje są dostępne z poziomu administracyjnej strony konfiguracyjnej (www). Aby zmienić identyfikator SSID, należy: 1. W trakcie wyświetlania sygnału poprzez WLAN, użyć klawisza [MENU] 2. Przejść do opcji USB i zatwierdzić wybór klawiszem [ENTER] 3. Wybrać opcję Change Wireless Connection i użyć klawisza [ENTER] 4. Wybrać spośród zdefiniowanych nowy identyfikator zatwierdzić klawiszem [ENTER]: 5. Aby zamknąć okno, użyć klawisza [ESC] 102

103 Aby wyświetlić informacje o połączeniu, należy: 1. W trakcie wyświetlania sygnału poprzez WLAN, użyć klawisza [MENU] 2. Przejść do opcji USB i zatwierdzić wybór klawiszem [ENTER] 3. Wybrać opcję Wireless Info i użyć klawisza [ENTER] Pojawi się okno z następującymi informacjami: Informacja SSID Login Code IP Address DHCP Security Setup Opis pola Aktualnie przypisana do projektora nazwa (SSID) Kod bezpieczeństwa potrzebny do połączenia z komputerem Aktualnie przydzielone IP do projektora Status ustawienia DHCP: auto automatyczne, disable wyłączone Informacje na temat zabezpieczeń połączenia Aby zamknąć okno, należy użyć przycisku [ESC]. Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy: 1. W trakcie wyświetlania sygnału poprzez WLAN, użyć klawisza [MENU] 2. Przejść do opcji Wireless i zatwierdzić wybór klawiszem [ENTER] 3. Wybrać opcję Initialize Wireless Setup i użyć klawisza [ENTER] 4. Wybrać opcję Yes, aby potwierdzić przywrócenie ustawień fabrycznych (również tych opcji, które są dostępne przez stronę administratora) 103

104 19.8 Strona administratora zmian ustawień Przy aktywnym połączeniu komputera z projektorem, możliwe jest zalogowanie się poprzez standardową przeglądarkę, na stronę administratora projektora gdzie można dokonywać zmian w ustawieniach projektora dotyczących sieci WLAN. Na stronie administratora można ustalić: hasło logowania ustawienia sieciowe (IP, DHCP itp.) ustawienia połączenia WLAN (głównie zabezpieczenia) Aby zmienić hasło administratora, należy: 1. Zalogować się na stronę administratora 2. Użyć przycisku Change Password pojawi się okno z prośbą o podanie i powtórzenie nowego hasła: 3. Hasło może mieć długość do ośmiu znaków 4. Jeżeli w drugim polu nie wpiszemy identycznego hasła, jak w pierwszym pojawi się komunikat o błędzie 5. Jeżeli wszystko jest w porządku, należy użyć klawisza [OK], aby zatwierdzić zmianę hasła 6. Aby wylogować się należy użyć przycisku Logout 104

105 Aby zmienić ustawienia sieciowe, należy: 1. Nawiązać połączenie z projektorem i zalogować się na stronę administratora 2. Wybrać opcję Setup, aby wyświetlić ekran z ustawieniami: 3. Wprowadzić zmiany w ustawieniach i zatwierdzić przyciskiem [Apply] 4. W przypadku zmiany niektórych ustawień, konieczne będzie ponowne nawiązanie połączenia Przywracanie wszystkich ustawień fabrycznych na stronie administratora 1. Należy zalogować się na stronę administratora 2. Wybrać opcję Restore Factory Defaults 3. Pojawi się okno z prośba o potwierdzenie: 105

106 4. Aby zatwierdzić należy użyć przycisku [Apply] spowoduje to przerwanie połączenia z projektorem Konfiguracja sieci strona SETUP Po wybraniu opcji Setup w aplikacji w przeglądarce, możliwa jest zmiana następujących ustawień: Nazwa ustawienia / funkcji IP Setup Obtain an IP address automatically Use the following IP address IP Address Opis funkcji Funkcja definiuje sposób ustawienia adresu IP (automatycznie czy ręcznie). Domyślnie aktywna jest funkcja automatycznego pobierania ustawień i numeru IP (obtain an IP adress automatically) z wykorzystaniem dostępnego w sieci serwera DHCP. W przypadku wyboru opcji ręcznego wprowadzenia ustawień, należy w odpowiednie pola wpisać numer IP, numer maski, oraz numer bramy. Określa adres IP projektora np. domyślnie adres IP służy do identyfikacji urządzenia w sieci. Subnet Mask Określa maskę sieci, która definiuje zakres dostępnych numerów IP. Default Gateway Określa domyślną bramę w sieci. DHCP Setup Auto/Disable Określa czy projektor ma automatycznie przypisywać numer IP do podłączonego komputera (ustawienie Auto). Ustawienie Disable wyłącza tą 106

107 funkcję. Kolejne funkcje są aktywne tylko przy aktywnym ustawieniu. Starting IP Address Ending IP Adress Określa początkowy numer zakresu adresów IP, które projektor może przydzielić komputerom. Określa końcowy numer zakresu adresów IP, które projektor może przydzielić komputerom. Wireless Setup SSID Alfanumeryczny identyfikator (maksymalnie 24 znaki) urządzenia w sieci WLAN domyślnie: casiolpj_default1. SSID Broadcast Channel Definiuje czy identyfikator SSID ma być rozsyłany i widoczny w sieci (enable tak, disable nie). Określa numer kanału, który będzie używany do transmisji w sieci bezprzewodowej. Ustawienie Auto powoduje automatyczny wybór odpowiedniego kanału - w przypadku konfliktów w sieci można zmienić kanał na inny. Security Określa rodzaj protokołu używanego do zabezpieczeń domyślnie jest to WPA-PSK AES Passphrase/WEP key IEEE n Channel Width Określa hasło zgodnie z wymogami wybranego protokołu zabezpieczeń. Określa czy tryb transmisji N ma być aktywny (enable) czy wyłączony (disable). Określa pasmo dla kanału domyślnie jest to 20MHz, można zmienić to ustawienie na automatyczne. Projector name Remote on Identyfikator projektora o maksymalnej długości do 32 znaków. Określa, czy projektor może zostać uruchomiony poprzez sieć LAN (z trybu standby, z podłączonym zasilaniem). Enabled uruchomienie przez sieć jest możliwe, Disable uruchomienie nie jest możliwe. Uwaga przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje ustawienie tej funkcji na Disable co oznacza, że nie będzie możliwe zdalne uruchomienie. PJLink authentication Określa aktywność funkcji identyfikacji przy połączeniu PJLink. 107

108 Enable identyfikacja jest aktywna domyślnie (default) Disable identyfikacja jest wyłączana Show User Name Display Określa, czy nazwa komputera będzie wyświetlana na ekranie podczas połączenia przez WLAN. Domyślnie funkcja jest włączona (ON) Zmiana hasła administratora Aby zmienić hasło do zdalnego logowania się administratora, należy wybrać opcję: Change Password Pola do wprowadzenia hasła: New Passoword wprowadź nowe hasło Reinput Passoword wprowadź ponownie nowe hasło Domyślne hasło to: admin. 108

109 19.11 Używanie Token Wizard do konfiguracji komputera Token Wizard to opcja umożliwiająca używanie oprogramowania na wielu komputerach w bardzo prosty sposób. Warunkiem jest zainstalowanie oprogramowania Wireless Connection 3 na jednym z komputerów. Do wykorzystania Token Wizard, konieczna jest pamięć USB o pojemności minimum 4 MB zalecane jest, aby była ona pusta. Instalowanie oprogramowania Wireless Connection 3 na pamięci USB Informacja proces ten zmieni nazwę pamięci na USB Token, oraz jej ikoną na następującą: Aby zainstalować aplikację, należy: 1. Użyć klawisza funkcyjnego w aplikacji Wireless Connection 3 i wybrać opcję Token Wizard 2. Wybrać podłączoną pamięć USB 109

110 3. W przypadku braku pamięci pojawi się odpowiedni komunikat 4. Użyć przycisku [Next], co spowoduje zainstalowanie oprogramowanie i pojawienie się komunikatu: Wizard ended normally 5. Użyć przycisku [Exit], aby zamknąć okno. Aby uruchomić aplikację Wireless Connection 3, na tokenie USB, należy tylko podłączyć pamięć do nowego komputera aplikacja uruchomi się automatycznie. Działa ona w ten sam sposób, jak po zainstalowaniu na komputerze (nie jest jedynie zapamiętane hasło zabezpieczające i nie można użyć funkcji Token Wizard). 110

111 19.12 Projekcja z urządzenia mobilnego MobiShow MobiShow to aplikacja firmy AWIND przeznaczona na urządzenia mobilne (smartfony, tablety itp.), która umożliwia bezprzewodowe przesyłanie danych bezpośrednio do projektora. Za pomocą tego programu możemy przesyłać fotografie i pliki prezentacji do projektora, w celu ich bezpośredniego wyświetlenia na ekranie. Aby wyświetlić obraz za pomocą aplikacji MobiShow, należy: 1. Za pomocą procedury zmiany identyfikatora SSID projektora (rozdział nr 11) Konfigurowanie ustawień WLAN w projektorze ) należy wybrać odpowiedni identyfikator SSID tj. casiolpj_mobishow1, casiolpj_mobishow2 lub casiolpj_mobishow3. 2. Domyślne ustawienia szyfrowania są następujące: 3. Na urządzeniu mobilnym (terminalu), należy uruchomić aplikację MobiShow, połączyć się z projektorem Casio i uaktywnić funkcję projekcji (więcej szczegółów znajduje się w instrukcji dostarczanej z aplikacją MobiShow). Ważne! Po nawiązaniu połączenia bezprzewodowego aplikacji z projektorem, zalecane jest stworzenie nowego identyfikatora SSID i hasła (różnego od domyślnego). Aby stworzyć nowy SSID, należy: 1. Sprawdzić adres IP projektora należy użyć przycisku [MENU], aby wyświetlić menu -> wybrać opcję Wired LAN settings i zatwierdzić klawiszem [ENTER] -> wybrać opcję Wired LAN info i zatwierdzić klawiszem [ENTER] - spowoduje to wyświetlenie informacji na temat połączenia łącznie z numerem IP przydzielonym do projektora. 2. Na urządzeniu mobilnym uruchomić przeglądarkę internetową i wybrać adres IP projektora (np. spowoduje to wyświetlenie strony administracyjnej 111

112 3. Wybrać opcję System Admin domyślne hasło to admin. 4. Zalogować się za pomocą przycisku [LOGIN] i zmienić ustawienia SSID zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale pt. Strona administratora zmiana ustawień Informacja Można używać oprogramowania EZ-Converter FA do konwersji plików PowerPoint do formatu PtG, który może być odtwarzany w aplikacji MobiShow. Pliki PtG są również odtwarzane przez projektor przy wykorzystaniu złącza USB. Aktualne urządzenia, na które dostępne jest oprogramowanie MobiShow można znaleźć na stronie: Bezprzewodowa projekcja z Mac OS Możliwe jest przesyłanie bezprzewodowe obrazu z komputera, na którym jest zainstalowany system operacyjny Mac OS (wersja Mac OS X 10.5 lub nowsza). Aby nawiązać połączenie za pomocą sieci WLAN konieczne jest: 1. Zmiana w projektorze SSID na dowolne z: casiolpj_mobishow1, casiolpj_mobishow2 lub casiolpj_mobishow3 2. Zainstalowanie na komputerze z systemem Mac OS oprogramowania wepresent (możliwe jest jego pobranie ze strony Casio: ) 3. Uruchomienie oprogramowania wepresent i nawiązanie połączenia z projektorem za pomocą tego programu. 112

113 19.14 Instalowanie adaptera WLAN Projektor jest dostarczany z adapterem bezprzewodowym YW-3 w zestawie, ale nie jest on zainstalowany w projektorze. Ważne! Adapter jest niewielkich rozmiarów należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest zainstalowany w projektorze Nigdy nie wolno próbować podłączać adaptera do innych urządzeń niż projektor Casio Nigdy nie wolno próbować podłączać innego adaptera niż YW-3 do portu w projektorze może to spowodować uszkodzenie urządzenia i/lub projektora Aby zainstalować adapter w projektorze, należy: 1. Wyłączyć projektor i odłączyć go od zasilania 2. Odkręcić dwie śruby (1) i zdjąć osłonę gniazda adaptera WLAN 3. Podłączyć adapter YW-3 do specjalnego portu (2) pod osłoną 4. Założyć osłonę i dokręcić ją dwoma śrubami 113

114 Aby usunąć adapter z projektora, należy: 1. Wyłączyć projektor i odłączyć go od zasilania 2. Odkręcić dwie śruby (1) i zdjąć osłonę gniazda adaptera WLAN 3. Wyciągnąć adapter przesuwając go w lewo 5. Założyć osłonę i dokręcić ją dwoma śrubami 114

115 19.15 Rozwiązywanie problemów z siecią WLAN Połączenie pomiędzy projektorem a komputerem Problem Aplikacja Wireless Connection 3 nie może się połączyć cały czas jest wyświetlany komunikat [Reconnect] Przyczyna i sposób rozwiązania Należy wyłączyć wszystkie inne programy zarządzające połączeniami WLAN Projektor może być zbyt daleko od komputera Urządzenia takie jak mikrofalówka, urządzenia Bluetooth mogą zakłócać komunikację Czy projektor jest włączony? Czy projektor ma zainstalowany adapter WLAN? Czy funkcja Wireless LAN jest włączona w projektorze? Połączenie WLAN jest, co chwilę zrywane Należy wyłączyć wszystkie inne programy zarządzające połączeniami WLAN Projektor może być zbyt daleko od komputera Urządzenia takie jak mikrofalówka, urządzenia Bluetooth mogą zakłócać komunikację Połączenie z projektorem jest nawiązane, ale projektor nie wyświetla obrazu z komputera Na projektorze należy wybrać źródło sygnału Wireless Jeżeli projektor nie wyświetla obrazu, to należy użyć przycisku Connection 3 w aplikacji Wireless Czy w projektorze nie została użyta funkcja [FREEZE] lub [BLANK] użycie [ESC] wyłączy te funkcje Zmiana obrazu na projektorze jest wolna Należy zmienić ustawienia w Projection Setting na High-speed. Jeżeli komputer pracuje pod Windows7, należy spróbować wyłączyć aplikację Windows Aero Nazwa użytkownika nie pojawia się w momencie Czy funkcja Show User Name Display jest 115

116 rozpoczynania projekcji Jak można sprawdzić identyfikator SSID oraz kod logowania (login cod)? ustawiona na On? Informacja ta jest wyświetlana na ekranie przy braku sygnału/połączenia WLAN Połączenia w środowisku, gdzie pracuje kilka projektorów Problem Aplikacja jest włączona, ale nie wyświetla się lista dostępnych projektorów Przyczyna i sposób rozwiązania Należy się upewnić, że wszystkie projektory są włączone i mają zainstalowany adapter WLAN. Projektor może być zbyt daleko od komputera Urządzenia takie jak mikrofalówka, urządzenia Bluetooth mogą zakłócać komunikację Na liście dostępnych projektorów nie ma SSID urządzenia, do którego chcę się podłączyć Po wybraniu urządzenia i podaniu kodu logowania pojawia się komunikat: Could not connect to projektor. Connection has been terminated połączenie jest zrywane. Czy projektor jest włączony? Należy sprawdzić czy ustawienie SSID Broadcast jest ustawione na Enable W przypadku kilku projektorów, należy się upewnić, że każdy ma inny identyfikator SSID Jeżeli jest więcej niż 3 projektory, należy zdefiniować nowe identyfikatory SSID. Strona administratora (System Admin Page) Problem Nie wyświetla się strona administratora W momencie wpisania adresu IP projektora nie wyświetla się strona administratora Zapomniane hasło do strony administratora Przyczyna i sposób rozwiązania Być może przeglądarka używa serwera proxy, który uniemożliwia dostęp Należy ponownie ustanowić połączenie Być może przeglądarka używa serwera proxy, który uniemożliwia dostęp Należy przywrócić ustawienia fabryczne z poziomu projektora (spowoduje to skasowanie 116

117 również pozostałych ustawień) Brak możliwości zmiany SSID z poziomu menu projektora Po wprowadzeniu SSID poprzez stronę administratora nie jest możliwe dokonanie zmiany SSID z menu projektora Komunikaty o błędach Komunikat Could not connect to projector. Connection has been terminated Enter the correct password Enter a different SSID to change wireless settings Przyczyna i sposób rozwiązania Brak możliwości połączenia z projektorem. Połączenie zostało zerwane - wprowadzono błędne hasło należy spróbować ponownie Wprowadzono błędne hasło podczas logowania do strony administratora. Nie można wprowadzić identyfikatora SSID identycznego z predefiniowanymi fabrycznie. 117

118 20. Montaż sufitowy projektora Projektory Casio mogą być podwieszone pod sufitem w odpowiedni sposób. Urządzenie powinno być zamontowane panelem sterowania ku dołowi (tzw. do góry nogami ) z wykorzystaniem odpowiedniego uchwytu sufitowego. Zalecane jest zabezpieczenie projektora dodatkową linką bezpieczeństwa, aby zapobiec jego upadkowi z wysokości. Szczegóły dotyczące uchwytu i sposobu montażu można uzyskać u sprzedawcy projektora. Ważne informacje! Projektor należy montować w odległości przynajmniej jednego metra od czujników dymu, alarmów przeciwpożarowych i innych tego typu urządzeń. Zbyt bliski montaż, może zakłócić pracę tych urządzeń np. poprzez nawiew gorącego powietrza. Do montażu należy używać śrub typu M3 o długości od 4 do maksymalnie 6 mm. Użycie dłuższych śrub może spowodować uszkodzenie projektora! Zalecane jest używanie również podwójnej odginanej podkładki. Nie należy montować projektora w pobliżu źródeł silnego światła, ponieważ mogą one zakłócać komunikację z pilotem (fale podczerwieni). Przed montażem, należy sprawdzić, czy w określonym miejscu nie ma problemów z komunikacją za pomocą pilota na podczerwień. Aby obraz był wyświetlany prawidłowo, konieczne jest ustawienie funkcji projekcji sufitowej tzn. - Ceiling Mount w trybie On. 118

Instrukcja Obsługi. Technologia Led&Laser XJ- A141 XJ-A241 / A251

Instrukcja Obsługi. Technologia Led&Laser XJ- A141 XJ-A241 / A251 Instrukcja Obsługi Technologia Led&Laser XJ- A141 XJ-A241 / A251 Spis treści 1. Ogólne informacje o bezpieczeństwie użytkowania... 4 2. Zasady użytkowania... 7 3. Zawartość zestawu... 9 4. Budowa projektora...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Technologia Led&Laser XJ-A230/A240

Instrukcja Obsługi. Technologia Led&Laser XJ-A230/A240 Instrukcja Obsługi Technologia Led&Laser XJ-A130/A140 XJ-A230/A240 Spis treści 1. Ogólne informacje o bezpieczeństwie użytkowania... 4 2. Zasady użytkowania... 7 3. Zawartość zestawu... 9 4. Budowa projektora...

Bardziej szczegółowo

XJ-A135/A145 XJ-A235/A245

XJ-A135/A145 XJ-A235/A245 Instrukcja Obsługi Technologia Led&Laser Modele z funkcją USB i WLAN: XJ-A135/A145 XJ-A235/A245 Spis treści 1. Ogólne informacje o bezpieczeństwie użytkowania... 5 2. Zasady użytkowania... 8 3. Zawartość

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Technologia Led&Laser Modele: XJ-M140/XJ-M145 XJ-M150/XJ-M155 XJ-M240/XJ-M245 XJ-M250/XJ-M255 Spis treści 1. Ogólne informacje o bezpieczeństwie użytkowania... 3 2. Zasady użytkowania...

Bardziej szczegółowo

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia Projektor LED Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1. Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Technologia Led&Laser XJ-M140/XJ-M145 XJ-M150/XJ-M155 XJ-M240/XJ-M245 XJ-M250/XJ-M255

Instrukcja Obsługi. Technologia Led&Laser XJ-M140/XJ-M145 XJ-M150/XJ-M155 XJ-M240/XJ-M245 XJ-M250/XJ-M255 Instrukcja Obsługi Technologia Led&Laser XJ-M140/XJ-M145 XJ-M150/XJ-M155 XJ-M240/XJ-M245 XJ-M250/XJ-M255 Spis treści 1. Ogólne informacje o bezpieczeństwie użytkowania... 4 2. Zasady użytkowania... 7 3.

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

Projektor DLP Coolux X6

Projektor DLP Coolux X6 Projektor DLP Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1 Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy wizualizer Lumens DC155. Instrukcja obsługi

Cyfrowy wizualizer Lumens DC155. Instrukcja obsługi Cyfrowy wizualizer Lumens DC155 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Środki ostrożności... 3 2. Zawartość zestawu... 5 3. Przegląd produktu... 6 3.1. Wprowadzenie do produktu... 6 3.2. Podłączanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOR DANYCH XJ-A141/XJ-A146 * XJ-A241/XJ-A246 * XJ-A251/XJ-A256 *

PROJEKTOR DANYCH XJ-A141/XJ-A146 * XJ-A241/XJ-A246 * XJ-A251/XJ-A256 * PROJEKTOR DANYCH XJ-A141/XJ-A146 * XJ-A241/XJ-A246 * XJ-A251/XJ-A256 * Instrukcja Obsługi * Modele z portem USB Należy przeczytać środki ostrożności w osobnej Instrukcji konfiguracji. Upewnij się, czy

Bardziej szczegółowo

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Projektorów profesjonalnych i krótkoogniskowych Casio. Technologia Led&Laser

Instrukcja Obsługi. Projektorów profesjonalnych i krótkoogniskowych Casio. Technologia Led&Laser Instrukcja Obsługi Projektorów profesjonalnych i krótkoogniskowych Casio Technologia Led&Laser XJ-ST145 / XJ-ST155 XJ-H1600 / XJ-H1650 XJ-H1700 / XJ-H1750 XJ-H2600 / XJ-H2650 Spis treści 1. Ogólne informacje

Bardziej szczegółowo

Przed uruchomieniem. Mocowanie monitora do podstawy. Demontaż monitora od postawy. Przed uruchomieniem

Przed uruchomieniem. Mocowanie monitora do podstawy. Demontaż monitora od postawy. Przed uruchomieniem Przed uruchomieniem Mocowanie monitora do podstawy. KROK1 KROK2 Demontaż monitora od postawy. KROK1 KROK2 Przed uruchomieniem Spis treści Spis treści...1 Polski...2 Uwaga...2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa...2

Bardziej szczegółowo

BH280/BH380 Wyświetlacz podłużny Podręcznik użytkownika

BH280/BH380 Wyświetlacz podłużny Podręcznik użytkownika BH280/BH380 Wyświetlacz podłużny Podręcznik użytkownika Wyłączenie odpowiedzialności Firma BenQ Corporation nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych lub domniemanych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Model TC-20P

INSTRUKCJA Model TC-20P INSTRUKCJA Model TC-20P 1 Spis treści Zasady bezpieczeństwa... 3 Podzespoły wizualizera (budowa wizualizera)... 4 Pilot zdalnego sterowania... 5 Panel sterowania... 6 Ekran LCD... 7 Przygotowywanie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOR DANYCH XJ-M140/XJ-M145 * XJ-M150/XJ-M155 * XJ-M240/XJ-M245 * XJ-M250/XJ-M255 *

PROJEKTOR DANYCH XJ-M140/XJ-M145 * XJ-M150/XJ-M155 * XJ-M240/XJ-M245 * XJ-M250/XJ-M255 * PROJEKTOR ANYCH XJ-M140/XJ-M145 * XJ-M150/XJ-M155 * XJ-M240/XJ-M245 * XJ-M250/XJ-M255 * * Modele z portem USB Pl Instrukcja Obsługi Należy przeczytać środki ostrożności w osobnej Instrukcji konfiguracji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGII KAMERY UKRYTEJ W GUZIKU + ODBIORNIK DVR LCD

INSTRUKCJA OBSŁUGII KAMERY UKRYTEJ W GUZIKU + ODBIORNIK DVR LCD Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp. są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

i-glasses SVGA Instrukcja Użytkownika

i-glasses SVGA Instrukcja Użytkownika i-glasses SVGA Instrukcja Użytkownika Najwyższej klasy monitor wirtualny - Personal Display System Gratulujemy dokonania znakomitego wyboru. Monitor wirtualny HMD SVGA jest wysokiej jakości przenośnym

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi

Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za korzystanie z naszego produktu, prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed korzystaniem z rejestratora. Urządzenie powinno

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD

Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żarówki LED z kamerą. Można ją stosować zarówno w lampie stołowej jak i lampie wiszącej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z aparatu Easi-View

Bardziej szczegółowo

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P OSTRZEŻENIA 1. Jest to urządzenie delikatne, o wysokiej precyzji, należy obchodzić się z nim z ostrożnością i uważać, aby nie upadło. 2.

Bardziej szczegółowo

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZEGAR Z KAMERĄ 1.Informacje podstawowe INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi Polski Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla oprogramowania (dla ipada) dla Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 produkcji JVC KENWOOD. Modele kompatybilne

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

DX328. Wielka projekcja. Jasna projekcja 2800 ANSI Lumenów. Rozdzielczość XGA, kontrast :1

DX328. Wielka projekcja. Jasna projekcja 2800 ANSI Lumenów. Rozdzielczość XGA, kontrast :1 DX328 Wielka projekcja Jasna projekcja 2800 ANSI Lumenów Rozdzielczość XGA, kontrast 13 000:1 Niskie koszty eksploatacji - aż do 10 000 h² żywotności lampy Lekki i przenośny, torba w zestawie DX328 Idealny

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control. Podręcznik użytkownika. for Android. Polski LYT2562-010A 0812YMHYH-OT

JVC CAM Control. Podręcznik użytkownika. for Android. Polski LYT2562-010A 0812YMHYH-OT JVC CAM Control for Android Podręcznik użytkownika Polski LYT2562-010A 0812YMHYH-OT Obsługa JVC CAM Control Steruj kamerą za pomocą smartfona lub tabletu z systemem Android. Aplikacja dla tabletów Android

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 I. Uwagi i specyfikacja Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno oglądać video ani zdjęć podczas jazdy. Nie wolno przerabiać

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOR DANYCH XJ-V1/XJ-V2. Instrukcja Obsługi

PROJEKTOR DANYCH XJ-V1/XJ-V2. Instrukcja Obsługi PROJEKTOR DANYCH XJ-V1/XJ-V2 PL Instrukcja Obsługi Zapoznaj się z działami Środki ostrożności oraz Środki ostrożności podczas użytkowania w dokumencie zatytułowanym Instrukcja konfiguracji, aby mieć pewność,

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 1 1. WPROWADZENIE System sterowania jest urządzeniem mającym na celu ułatwienie obsługi sprzętów audio oraz video

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Rzutnik Nr produktu

Rzutnik Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Rzutnik Nr produktu 000318863 Strona 1 z 5 Podręcznik DIGITUS iphone BeamJack - DA-70903 1. Opis produktu Niniejszy produkt jest produktem dostępnym jako akcesoria do iphone 4/4S, który

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Ally PTV-01B Instrukcja obsługi

Ally PTV-01B Instrukcja obsługi Ally PTV-01B Instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Bezpieczeństwo a. Ważne informacje b. Inne informacje 3. Budowa projektora a. Widok z góry b. Widok od spodu c. Widok z przodu d. Widok

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 5 Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej przez Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 5 Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej przez Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 5 Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej przez Zamawiającego. Pozycja A - Wyposażenie dla kierunku Psychologia. Lp.

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy.

Instrukcja obsługi Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Monitor dotykowy Fitouch serii P FIT-TCI42P-E FIT-TCI55P-E FIT-TCI55P-C FIT-TCI60P-C FIT-TCI65P-E FIT-TCI65P-C Instrukcja obsługi Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITOR LCD 7. Model CA700BT

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITOR LCD 7. Model CA700BT INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITOR LCD 7 Model CA700BT Żeby w pełni wykorzystać funkcje monitora oraz cieszyć się jego długą i bezawaryjną pracą, prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją przed dokonaniem montażu.

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

W303. Wielka projekcja. Jasna projekcja 3200 ANSI Lumenów. Rozdzielczość WXGA, kontrast :1, wejście HDMI

W303. Wielka projekcja. Jasna projekcja 3200 ANSI Lumenów. Rozdzielczość WXGA, kontrast :1, wejście HDMI W303 Wielka projekcja Jasna projekcja 3200 ANSI Lumenów Rozdzielczość WXGA, kontrast 15 000:1, wejście HDMI Niskie koszty eksploatacji - aż do 10 000 h² żywotności lampy Lekki i przenośny, torba w zestawie

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7) Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Strona 1 z 5 1. Charakterystyka wyświetlanie cyfrowych obrazów (JPEG) wejście na kartę pamięci SD/MMC/MS złącze USB (na nośnik

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 1 Opis Wysokiej jakości rejestrator jazdy wyposażony jest w najbardziej zaawansowane technologie. Urządzenie może być używane zarówno jako kamera FULL HD jak i profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010 Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD Instrukcja obsługi PY0010 PL Budowa urządzenia 1 Do góry 2 Przycisk potwierdzenia 3 Do dołu 4 Menu 5 łącznik, zmiana trybu 6 Kontrolka pracy 7 Slot HDMI 8 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup kontrolera T863. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne Lp. Nazwa Ilość Załącznik nr 7 Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) Tablica multimedialna 2 szt 1. Parametry/warunki

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Ri-Co informacje techniczne

Ri-Co informacje techniczne Ri-Co informacje techniczne DIODA sygnalizacyjna WEJŚCIA sygnałowe 3-24VAC/DC ZŁĄCZE diagnostyczne WYJŚCIA Sterujące 20mA ZASILANIE 12-24 VAC/DC Ri-Co podłączenie Sterownik należy podłączyć do napędu zgodnie

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy 4. Kabel USB 7. rejestrator wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Kabel HDMI 8. Karta gwarancyjna 3. Ładowarka samochodowa 6. Kabel AV 9. Odbiornik GPS kabel

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi Polski To jest instrukcja obsługi oprogramowania (na telefony iphone) urządzenia Live Streaming Camera GV LS2/GV LS1 wyprodukowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Mini skaner dokumentów 3w1 w długopisie

Mini skaner dokumentów 3w1 w długopisie Mini skaner dokumentów 3w1 w długopisie Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup skanera w długopisie. Za pomocą jednego przycisku skaner czyta wizytówki i inne dokumenty. Prosimy o przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Kamera endoskopowa SC-610. Instrukcja użytkowania

Kamera endoskopowa SC-610. Instrukcja użytkowania Kamera endoskopowa SC-610 Instrukcja użytkowania Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Dla zapewnienia prawidłowego działania kamery prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w instrukcji i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM Strona 1 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam. 350149 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Selektor AV-800 służy do wzajemnego połączenia wyjść audio i video różnych urządzeń elektroniki rozrywkowej. Selektor przełącza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KAMERA SPORTOWA 4K

Instrukcja obsługi KAMERA SPORTOWA 4K Instrukcja obsługi KAMERA SPORTOWA 4K 50221 Środki ostrożności 1. Chroń przed uderzeniami oraz upadkami. 2. Trzymaj kamerę z dala od urządzeń o silnym polu magnetycznym lub innych obiektów emitujących

Bardziej szczegółowo

Przenośny skaner dokumentów 4w1

Przenośny skaner dokumentów 4w1 Przenośny skaner dokumentów 4w1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup przenośnego skanera dokumentów. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Model TC-51D

INSTRUKCJA Model TC-51D INSTRUKCJA Model TC-51D 1 Spis treści Spis treści... 2 Zasady bezpieczeństwa... 3 Budowa wizualizera.... 4 Ekran LED... 5 Pilot zdalnego sterowania... 6 Podstawowe operacje... 7 Rozkładanie wizualizera...

Bardziej szczegółowo

PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO

PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO K750 Projektor do kina domowego LED + Laser Acer K750 jest pierwszym na świecie projektorem o rozdzielczości 1080p wyposażonym w hybrydowe źródło światła laser/led, które zwiększa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Opis produktu Opis baterii: Wskaźnik naładowania baterii: naładowana nieco słaba bateria słaba bateria Ładowanie baterii : 1. Podłącz rejestrator do ładowarki

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001012222 Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM Strona 1 z 8 1. Środki ostrożności - Nie rzucaj radiem DR 52 i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 517 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6.

1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. 1. Zawartość opakowania 1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. Kabel AV 2. Przegląd urządzenia 1 2 3

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo