Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Usługa przygotowania i wdrożenia programu promocyjnego dla Projektu pn.: Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim - SEKAP2 Definicje: PeUP - Platforma e-usług Publicznych, która jest odpowiedzialna za komunikację z obywatelem oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie świadczenia przez Partnerów Projektu usług publicznych drogą elektroniczną; SEKAP - oznacza System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP) ; Projekt SEKAP - oznacza realizowany w latach projekt System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) - dostawa oprogramowania i sprzętu teleinformatycznego wraz z pracami programistycznymi, wdrożeniowymi i instalacyjnymi dla 54 jednostek samorządu terytorialnego oraz dla Centrum Przetwarzania Danych, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Wartość projektu ok. 22 mln zł.; Projekt SEKAP2 - oznacza projekt Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim - SEKAP2, który stanowi kontynuacje projektu SEKAP; Partnerzy Projektu - jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego uczestniczące w realizacji Projektu SEKAP (7 powiatów ziemskich, 10 miast na prawach powiatu, 36 gmin, Urząd Marszałkowski) oraz pozostałe jednostki, które podpisały i podpiszą umowę o przyłączeniu do projektu SEKAP, SEKAP2 (na dzień r. jest 77 Partnerów Projektu); Projekt SEKAP obejmował stworzenie teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej, działania analityczne związane z przygotowaniem organizacyjnym Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 30

2 do wdrożenia powyższego środowiska, a następnie zarządzania działaniami związanymi ze świadczeniem usług publicznych. Efektem realizacji Projektu jest modernizacja administracji samorządowej poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii informacji i komunikacji. Dzięki realizacji Projektu wzrasta poziom usług administracyjnych dla mieszkańców i przedsiębiorców świadczonych drogą elektroniczną oraz zwiększa się efektywność pracy administracji m.in. w zakresie realizacji tych usług. Kontynuacją Projektu SEKAP jest Projekt SEKAP2. Przedmiotem projektu są dostawy, instalacje i konfiguracje oprogramowania oraz sprzętu komputerowego składającego się na Platformę e-usług Publicznych Województwa Śląskiego (PeUP) administrowaną przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (ŚCSI). Zostanie rozszerzony rodzajowy zakres katalogu usług udostępnianych drogą elektroniczną oraz powstaną nowe moduły oprogramowania systemu obiegu dokumentów (SOD), wdrożonego w projekcie SEKAP w Urzędzie Marszałkowskim oraz w 53 partnerskich powiatach i gminach. Dla kadr jednostek współpracujących z PeUP, zaplanowany jest pakiet szkoleń seminaryjnych oraz warsztatów praktycznych, kompleksowo wspomaganych kursami w metodyce e-learning. W realizację Projektu wpisują się również działania o charakterze informacyjno -promocyjnym, które systematycznie będą upowszechniać nową formułę pracy e-urzędów. Do celów ogólnych projektów (SEKAP i SEKAP2) należą: obniżenie kosztów świadczenia usług publicznych, podniesienie jakości usług publicznych, poszerzenie oferty usług świadczonych drogą elektroniczną, poprawa warunków rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informatycznych przez mieszkańców regionu, wzrost konkurencyjności regionu w skali krajowej oraz europejskiej. Projekty są atrybutem budowy społeczeństwa informacyjnego następującego po społeczeństwie przemysłowym. W ramach promocji Projektu SEKAP zrealizowano trzy elementy działań promocyjnych: działania wymagane w SIWZ wobec zwycięzcy przetargu na realizację Projektu SEKAP wykonane przez konsorcjum firm ARAM Sp. z o.o. i LTC Sp. z o.o. oraz działania realizowane poprzez ŚCSI. Działania promocyjne były realizowane etapami ich osiągniecie było kamieniem milowym Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 31

3 od osiągnięcia, którego zależało przejście do kolejnego etapu. Te etapy to: - działania realizowane wobec uczestników projektu pomagające im zaangażować się w budowę systemu SEKAP, - działania wobec interesantów, - działania wobec mieszkańców Śląska, działania wymagane w SIWZ wobec zwycięzcy przetargu na realizację usługi przygotowania i wdrożenia programu promocyjnego dla Projektu SEKAP wykonane przez IMAGO Public Relations S.C. Działania obejmowały następujące akcje: Reklama (Internet, Prasa, Radio) PR BTL Adresatami działań promocyjnych byli beneficjenci projektu SEKAP: urzędnicy (54 Partnerów biorących udział w projekcie), mieszkańcy, przedsiębiorcy. Były to grupy zróżnicowane demograficznie, kulturowo, pod względem wykształcenia oraz stopnia znajomości środowiska komputerowego. Stąd działania były adresowane głównie do osób będących liderami w poszczególnych środowiskach. Przemawiała za tym logistyka i ergonomia promocji z punktu widzenia realizacji celów oraz oblicze finansowe działań. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa przygotowania i wdrożenia programu promocyjnego dla Projektu pn.: Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim - SEKAP2 poprzez realizację następujących celów: poinformowanie lokalnych społeczności/społeczeństwa (zarówno osób fizycznych, przedsiębiorców i firm oraz organizacji pozarządowych) o e-usługach publicznych, popularyzacja PeUP wśród urzędników każdego szczebla administracji samorządowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 32

4 Jako, że korzyści z Projektu i oczekiwania z nim związane różnią się w każdej z wyszczególnionych grup, promocja powinna być przeprowadzona poprzez specyficzne i najbardziej skuteczne dla każdej z nich kanały dotarcia. Działania podjęte w tym zakresie muszą uwzględniać kryteria: celu, kosztów, specyfiki grup docelowych, opracowania przez Wykonawcę media planu kampanii reklamowej uwzględniającej szczegółowe wytyczne z poszczególnych działań. Działanie to powinno obejmować też opracowanie głównego przesłania. Działania zostaną zorganizowane w następujących akcjach: 1. Reklama 2. PR 3. BTL Reklama 1. Internet reklama na stronach portali wydawców prasy (z targetowaniem behawioralnym, kryterium wieku i lokalizacji IP): Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, Dziennik Zachodni, reklama tekstowa w Google.pl, Onet.pl (wersja polska i wersja dla emigrantów w Wielkiej Brytanii), Gazeta.pl, nasza-klasa.pl, goldenline.pl, o2.pl, interia.pl; Wykonawca: a) przygotuje szczegółowy plan kampanii, b) przygotuje reklamę internetową ŚCSI o wymiarach minimalnych 600px 100x oraz 530px 150px (akceptowane są pliki typu png, jpg, gif), c) zamieści reklamę internetową na stronach internetowych i portalach internetowych ogólnopolskich izb handlowych, gospodarczych, branżowych, d) utrzyma reklamę internetową przez co najmniej odsłon łącznie przez okres dwóch miesięcy w interwale 2 tygodniowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 33

5 2. Prasa reklama w dwóch gazetach regionalnych Partnerów Projektu; Wykonawca: a) przygotuje szczegółowy plan kampanii, b) opracuje informacje i teksty prasowe zgodnie z SIWZ, c) zaproponuje szczegółowy wybór mediów (tytuły wraz z uzasadnieniem), d) przygotuje reklamę ŚCSI o wymiarach minimalnych 90x110mm, e) trzykrotnie podczas trwania kampanii promocyjnej opublikuje reklamę w dwóch wydaniach gazet w tygodniu poczynając od poniedziałku, w interwale dwu tygodniowym, f) ogłoszenia prasowe będą wydrukowane w kolorze na nieparzystych stronach dzienników i pism, nie dalszych niż 5 strona, g) podejmie próby zainspirowania dziennikarzy i wydawców do przygotowania szerszej publikacji poświęconej tematyce ŚCSI. 3. Radio reklama obejmujące swoim zasięgiem grupę w wieku lat, wykształcenie średnie i wyższe, podział płci 50/50 z terenu województwa śląskiego. Wykonawca: a) przygotuje szczegółowy plan kampanii, b) zaproponuje szczegółowy wybór mediów (tytuły wraz z uzasadnieniem), c) przygotuje reklamę ŚCSI o łącznym czasie trwania w jednym bloku reklamowym 30 sek. składającej się z minimum dwóch lektorów, d) dwunastokrotnie podczas trwania kampanii promocyjnej opublikuje reklamę w bloku pomiędzy , oraz Newsletter działanie obejmie stworzenie newslettera oraz mechanizmów do zarządzania grupami użytkowników na stronie Wykonawca: a) przygotuje projekty graficzne newslettera, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 34

6 b) przygotuje mechanizmy do masowej wysyłki newslettera, c) opracuje mechanizm do zarządzania grupami użytkowników pozwalający na przydzielanie uprawnień dla subskrybentów pod kątem dostępu do zasobów d) przygotuje mechanizmy do tworzenie zawartości newslettera. 5. Wykonanie tablic pamiątkowych/informacyjnych wewnętrznych wskazujących na otrzymane wsparcie UE wraz z montażem: kolor: biały, materiał: pleksi, trwały materiał (okres trwałości co najmniej 5 lat od finansowego zakończenia realizacji projektu), powierzchnia reklamowa: jednostronna, wymiary: min. 70 cm x 90 cm (wys. x szer.) oraz min. 20 cm x 30 cm. (wys. x szer.), znakowanie: o miejsce znakowania: cała powierzchnia, na całej powierzchni umieszczone: emblemat (logo) UE oraz odniesienie do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez podpis Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego obok logo; Logo NSS z podpisem Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności ; Hasło programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby ; Emblemat (logo) Unii Europejskiej oraz odniesienia do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a także logo NSS wraz z hasłem programu zajmują co najmniej 25% powierzchni tablicy. Ponadto tablice informacyjne/pamiątkowe powinny zawierać następujące zapisy: Logo Województwa Śląskiego z podpisem Śląskie. Pozytywna energia ; Nazwa projektu, nazwa Beneficjenta; Podpis Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata ; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 35

7 Opcjonalnie na tablicy można umieścić dodatkowy podpis mniejszą czcionką Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata znajdują się na stronie ; o rodzaj znakowania: nieścieralny nadruk w pełnym kolorze, o dostępne pole nadruku: cała powierzchnia tablic, ilość zamówienia: 2 sztuki, montaż: w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. PR 1. Organizacja 7 spotkań z przedsiębiorcami w ramach izb gospodarczych wraz z przygotowaniem materiałów na konferencję; Wykonawca: a) przygotuje szczegółowy program spotkania i projekty zaproszeń wraz z ich wysyłką w formie elektronicznej oraz przygotuje i wydrukuje listy obecności, b) zapewni prowadzącego, który będzie biegle posługiwał się PeUP oraz posiadającego wiedzę z zakresu zadań realizowanych przez administrację publiczną. Zamawiający zastrzega sobie prawo zweryfikowania wiedzy i umiejętności prowadzącego, c) przygotuje materiały konferencyjne w formie elektronicznej, d) opracuje informacje i teksty zgodnie z SIWZ, e) przygotuje catering, w ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: przygotowania stołów w sposób uzgodniony z Zamawiającym, świadczenia usług cateringowych na zastawie ceramicznej lub porcelanowej, z użyciem sztućców metalowych, serwetek papierowych, obrusów materiałowych, przygotowania, dowozu i podawania posiłków w dniu i na terenie spotkania w uzgodnieniu z Zmawiającym, estetycznego podawania posiłków, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 36

8 dostarczenia posiłków na wskazane miejsca spotkań, najpóźniej na 30 min. przed rozpoczęciem spotkania, zebrania naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych najpóźniej 30 min po zakończeniu spotkań, zapewnienia wymaganego menu: o dwóch rodzajów napojów gorących (kawa, herbata), cukru, mleczka do kawy i cytryny, o dwóch rodzajów soków (owocowych), gazowanej i niegazowanej wody mineralnej, o przekąsek słonych i słodkich, o koreczków (min. 3 składniki), o kanapek dekoracyjnych na ciemnym i jasnym pieczywie z masłem, mix min. 4 składniki na jedną kanapkę w tym 1 składnik wymagany to: wędlina, ryba, ser, pozostałe składniki do uzgodnienia z Zamawiającym, o 2 rodzajów sałatek min. 5 składników w tym 1 składnik wymagany to: wędlina/mięso, ser, ryba, pozostałe składniki do uzgodnienia z Zamawiającym, o owoce (min. 2 rodzaje), f) przygotuje techniczne wyposażenie klimatyzowanej sali w rzutnik, ekran, nagłośnienie i inne niezbędne wyposażenie, podłączenia do sieci Internet i Internet Wi-Fi oraz przygotuje min. 5 kompletnych stanowisk komputerowych, które będą dostępne dla uczestników Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 37

9 spotkań w celu zapoznania się z PeUP i skorzystania z wszystkich dostępnych narzędzi na platformie, g) przygotuje recepcję i miejsca parkingowe, h) podejmie próby zainspirowania dziennikarzy i wydawców do przygotowania szerszej publikacji poświęconej tematyce ŚCSI. 2. Organizacja 3 spotkań ze stowarzyszeniami sektora organizacji pozarządowych (NGO) wraz z przygotowaniem materiałów na konferencję; Wykonawca: a) przygotuje szczegółowy program spotkania i projekty zaproszeń wraz z ich wysyłką w formie elektronicznej oraz przygotuje i wydrukuje listy obecności, b) zapewni prowadzącego, który będzie biegle posługiwał się PeUP oraz posiadającego wiedzę z zakresu zadań realizowanych przez administrację publiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo zweryfikowania wiedzy i umiejętności prowadzącego, c) przygotuje materiały konferencyjne w formie elektronicznej, d) opracuje informacje i teksty zgodnie z SIWZ, e) przygotuje catering, w ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: przygotowania stołów w sposób uzgodniony z Zamawiającym, świadczenia usług cateringowych na zastawie ceramicznej lub porcelanowej, z użyciem sztućców metalowych, serwetek papierowych, obrusów materiałowych, przygotowania, dowozu i podawania posiłków w dniu i na terenie spotkania w uzgodnieniu z Zamawiającym, estetycznego podawania posiłków, dostarczenia posiłków na wskazane miejsca spotkań, najpóźniej na 30 min przed rozpoczęciem spotkania, zebrania naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych najpóźniej 30 min po zakończeniu spotkań, zapewnienia wymaganego menu: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 38

10 o dwóch rodzajów napojów gorących (kawa, herbata), cukru, mleczka do kawy i cytryny, o dwóch rodzajów soków (owocowych), gazowanej i niegazowanej wody mineralnej, o przekąsek słonych i słodkich, o koreczków (min. 3 składniki), o kanapek dekoracyjnych na ciemnym i jasnym pieczywie z masłem, mix min. 4 składniki na jedną kanapkę w tym 1 składnik wymagany to: wędlina, ryba, ser, pozostałe składniki do uzgodnienia z Zamawiającym, o 2 rodzajów sałatek min. 5 składników w tym 1 składnik wymagany to: wędlina/mięso, ser, ryba, pozostałe składniki do uzgodnienia z Zamawiającym, o owoce (min. 2 rodzaje), f) przygotuje techniczne wyposażenie klimatyzowanej sali w rzutnik, ekran, nagłośnienie i inne niezbędne wyposażenie, podłączenia do sieci Internet i Internet Wi-Fi oraz przygotuje min. 5 kompletnych stanowisk komputerowych, które będą dostępne dla uczestników spotkań w celu zapoznania się z PeUP i skorzystania z wszystkich dostępnych narzędzi na platformie, g) przygotuje recepcję i miejsca parkingowe, h) podejmie próby zainspirowania dziennikarzy i wydawców do przygotowania szerszej publikacji poświęconej tematyce ŚCSI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 39

11 3. Organizacja dwóch spotkań z posłami na terenie Sejmu w zakresie rozwiązywania problemów związanych z e-administracją a także rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Przewidywany termin spotkań to wrzesień 2010 r. Wykonawca: a) przygotuje szczegółowy program spotkania i projekty zaproszeń z ich wysyłką w formie papierowej i elektronicznej oraz przygotuje i wydrukuje listy obecności, b) przygotuje materiały konferencyjne w formie papierowej i elektronicznej, c) zapewni prowadzącego, który będzie biegle posługiwał się PeUP oraz posiadającego wiedzę z zakresu zadań realizowanych przez administrację publiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo zweryfikowania wiedzy i umiejętności prowadzącego oraz zapewni uznany autorytet z zakresu społeczeństwa informacyjnego, który wygłosi 40 minutowy wykład, d) opracuje informacje i teksty zgodnie z SIWZ, e) przygotuje catering, w ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: przygotowania stołów w sposób uzgodniony z Zamawiającym, świadczenia usług cateringowych na zastawie ceramicznej lub porcelanowej, z użyciem sztućców metalowych, serwetek papierowych, obrusów materiałowych, przygotowania, dowozu i podawania posiłków w dniu i na terenie spotkania w uzgodnieniu z Zamawiającym, estetycznego podawania posiłków, dostarczenia posiłków na wskazane miejsca spotkań, najpóźniej na 30 min przed rozpoczęciem spotkania, zebrania naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych najpóźniej 30 min po zakończeniu spotkań, zapewnienia wymaganego menu: o dwóch rodzajów napojów gorących (kawa, herbata), cukru, mleczka do kawy i cytryny, o dwóch rodzajów soków (owocowych), gazowanej i niegazowanej wody mineralnej, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 40

12 o przekąsek słonych i słodkich, o koreczków (min. 3 składniki), o kanapek dekoracyjnych na ciemnym i jasnym pieczywie z masłem, mix min. 4 składniki na jedną kanapkę w tym 1 składnik wymagany to: wędlina, ryba, ser, pozostałe składniki do uzgodnienia z Zamawiającym, o 2 rodzajów sałatek min. 5 składników w tym 1 składnik wymagany to: wędlina/mięso, ser, ryba, pozostałe składniki do uzgodnienia z Zamawiającym, o owoce (min. 2 rodzaje), i) przygotuje techniczne wyposażenie klimatyzowanej sali w rzutnik, ekran, nagłośnienie i inne niezbędne wyposażenie, podłączenia do sieci Internet i Internet Wi-Fi, j) przygotuje recepcję i miejsca parkingowe, k) podejmie próby zainspirowania dziennikarzy i wydawców do przygotowania szerszej publikacji poświęconej tematyce ŚCSI. 4. Piętnaście spotkań informacyjnych dla mieszkańców z zakresu korzystania z PeUP; Wykonawca: a) przygotuje plan, miejsce i przebieg spotkań. Plan ma objąć omówienie PeUP i dostępnych usług, założenie konta w PeUP, instrukcję korzystania z konta, informacje o podpisie elektronicznym, materiały instruktażowe oraz prezent (upominek), Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 41

13 b) informacje będą przekazywane mieszkańcom w formie prezentacji, którą przygotuje Wykonawca zgodnie z wytycznymi od Zamawiającego, c) zapewni prowadzącego, który będzie biegle posługiwał się PeUP oraz posiadającego wiedzę z zakresu zadań realizowanych przez administrację publiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo zweryfikowania wiedzy i umiejętności prowadzącego, d) przygotuje upominek dla uczestników warsztatów (upominek wg opisu w części BTL; 2. Upominki), e) spotkania informacyjne mają trwać min. 8 godzin i objąć proporcjonalnie teren Partnerów Projektu. 5. Pięć warsztatów dla 500 przedsiębiorców z zakresu korzystania z PeUP; Wykonawca: a) przygotuje plan, miejsce i przebieg spotkań. Plan ma objąć omówienie PeUP i dostępnych usług, założenie konta w PeUP, instrukcję korzystania z konta, informacje o podpisie elektronicznym, materiały instruktażowe oraz prezent (upominek), b) warsztaty mają mieć formę interakcyjną, c) przygotuje techniczne wyposażenie klimatyzowanej sali w rzutnik, ekran, nagłośnienie i inne niezbędne wyposażenie, podłączenia do sieci Internet i Internet Wi-Fi oraz przygotuje min. 5 kompletnych stanowisk komputerowych, które będą dostępne dla uczestników warsztatów w celu zapoznania się z PeUP i skorzystania z wszystkich dostępnych narzędzi na platformie, zapewni odpowiednią liczbę osób, które będą biegle posługiwać się PEUP w celu wsparcia osób biorących udział w warsztatach, d) informacje będą przekazywane przedsiębiorcom w formie prezentacji, którą przygotuje Wykonawca zgodnie z wytycznymi od Zamawiającego, e) zapewni prowadzącego, który będzie biegle posługiwał się PeUP oraz posiadającego wiedzę z zakresu zadań realizowanych przez administracje publiczną. Zamawiający zastrzega sobie prawo zweryfikowania wiedzy i umiejętności prowadzącego, f) przygotuje upominek dla uczestników warsztatów (upominek wg opisu w części BTL; 2. Upominki), Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 42

14 g) warsztaty mają trwać min. 8 godzin i objąć proporcjonalnie teren Partnerów Projektu. 6. Stworzenie szkółki dla e-usług publicznych i rozwoju ICT na Śląsku. Działanie obejmie stworzenie na stronie ŚCSI (www.e-slask.pl) działu z animacjami dla młodzieży, klipami, komiksami i pokazami jak korzystać z SEKAP oraz stworzenie kursu e-learningowego pokazującego jak korzystać z SEKAP. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu min. 3 projekty graficznych animacji, klipów, komiksów i pokazów oraz kursu e-learningowego wraz z treścią, która wcześniej zostanie uzgodniona z Zamawiającym. Projekty graficzne powinny nawiązywać do aktualnych trendów młodzieżowych i kojarzyć się ze społeczeństwem informacyjnym. Wykonawca: a) przygotuje kurs e-learningowy w wersji elektronicznej zgodnej ze standardem SCORM lub AICC, b) wykona realizację kursu w języku polskim, c) zastosuje wymagania dla szkolenia, które powinny: komunikować się z platformą e-learningową w taki sposób, by użytkownik mógł w dowolnym momencie przerwać szkolenie, a później kontynuować proces nauki z miejsca, w którym zakończył naukę, składać się z minimum 30 slajdów, z których minimum 15% ma charakter multimedialny (bez uwzględniania szablonu strony), posiadać pełne udźwiękowienie z możliwością włączenia i wyłączenia dźwięku w całym szkoleniu lub na pojedynczych ekranach, posiadać możliwość wyświetlania filmów oraz animacji flash oraz dołączania do kursów załączników w formie plików PDF, DOC, JPEG, TIF, BMP, AVI, MOV, MP3, MP4, PPT, SWF, HTML, zawierać szczegółowy spis zawartości zawartych w kolejnych ekranach (mapę lekcji), zawierać panel nawigacyjny umożliwiający natychmiastowe przejście do dowolnego slajdu, zawierać pasek postępu lub licznik ekranów (na którym Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 43

15 ekranie znajduje się użytkownik / ile ekranów jest w lekcji lub szkoleniu) oraz elementy dodatkowe, takie jak: o słownik pojęć / leksykon, o pomoc, o materiały dodatkowe, zawierać testy etapowe (po każdym rozdziale lub pojedynczej lekcji) oraz test końcowy, opracowane na podstawie treści szkolenia i weryfikujące zdobytą wiedzę i umiejętności, w przypadku testu wyboru (test wiedzy), test powinien umożliwiać losowanie minimum 5 pytań z puli minimum 40 pytań i ponadto testy powinny być ograniczone czasem na ich realizację, testy powinny zawierać podsumowanie i analizę osiągniętych wyników, każdą jednostkę wiedzy (lekcja informacyjna, lekcja ćwiczeniowa, test wiedzy, test umiejętności etc.) powinno rozpocząć intro graficzne zawierające logo SEKAP, tytuł szkolenia, przyciski nawigacyjne, każda lekcja ucząca powinna być zakończona podsumowaniem wiadomości przekazanych w lekcji, d) wymagania dla każdego ekranu (slajdu), który powinien: zawierać nagłówek z tytułem ekranu, zawierać stopkę lub element tekstowy umieszczony w dolnej części ekranu z tytułem szkolenia oraz wszystkimi wymaganymi logotypami oraz informacjami o współfinansowaniu projektu przez UE, zawierać zawartość tekstową lub graficzną ekranu, panel nawigacyjny, każdy slajd powinien być czytelny przez zastosowanie: o właściwego doboru kolorów tekstu, tła i elementów multimedialnych, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 44

16 o wielkość czcionki tekstu podstawowego pomiędzy 12 pkt. a 24 pkt., o ilość znaków tekstu nie większa niż (zapewniająca jego czytelność), rozdzielczość slajdu od 800*600, elementy graficzne o sugerowanej rozdzielczości 300 na 200 pikseli (w przypadku, gdy materiał graficzny będzie zaburzał strukturę strony WWW dopuszcza się jego optymalizację), minimum 15% ilości slajdów ma charakter multimedialny (bez uwzględniania szablonu strony), e) produktami składającymi się na kompletne szkolenie e-learning będą: projekt funkcjonalno-graficzny dla szkolenia zawierający opis graficznego szkolenia oraz opis funkcjonalności szkolenia, szablonu struktura merytoryczna szkolenia z podziałem na jednostki wiedzy (lekcje, ćwiczenia, testy) pogrupowane w tematy lub moduły, scenariusze / skrypty poszczególnych jednostek wiedzy, pliki szkolenia w wersji on-line w standardzie SCORM lub AICC gotowe do publikacji na platformie LMS, pliki szkolenia w wersji off-line umieszczone na płycie CD z mechanizmem autostartu i stroną startową zawierającą linki do wszystkich jednostek wiedzy zgodnie ze strukturą merytoryczną szkolenia, pliki źródłowe materiałów graficznych oraz samego szkolenia. Projekt funkcjonalno-graficzny, struktura merytoryczna szkolenia oraz scenariusze / skrypty będą podlegały akceptacji Zamawiającego na etapie opracowywania szkolenia. 7. Zaplanowanie i wykonanie kampanii bluetooth skutecznej dla odebranych komunikatów. Kampania będzie realizowana na terenie gmin objętych SEKAP, a jej celem jest promowanie korzystania z e-usług administracji publicznej; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 45

17 Wykonawca: a) przygotuje szczegółowy przebieg kampanii i zapewni niezbędne pozwolenia i zgody na jej przeprowadzenie, b) przygotuje materiały rozsyłane w formie elektronicznej, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu min. 3 projekty rozsyłanej informacji/reklamy tekstowo-graficznej. Projekty graficzne powinny kojarzyć się ze społeczeństwem informacyjnym, c) oznaczy odpowiednio strefę (teren gmin objętych SEKAP), w której będzie przeprowadzana kampania. Mogą być to naklejki na chodniku, plakaty lub innego typu przekaz np.: Włącz BLUETOOTH a spotka Cię coś miłego!. 8. Konferencje prasowe z okazji osiągnięcia kamieni milowych promocji. Wykonawca: a) przygotuje szczegółowy program spotkania i projekty zaproszeń wraz z ich wysyłką w formie elektronicznej oraz przygotuje i wydrukuje listy obecności, b) zapewni prowadzącego, który będzie biegle posługiwał się PeUP oraz posiadającego wiedzę z zakresu zadań realizowanych przez administrację publiczną. Zamawiający zastrzega sobie prawo zweryfikowania wiedzy i umiejętności prowadzącego, c) przygotuje materiały konferencyjne w formie elektronicznej, d) opracuje informacje i teksty zgodnie z SIWZ, e) przygotuje catering, w ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: przygotowania stołów w sposób uzgodniony z Zamawiającym, świadczenia usług cateringowych na zastawie ceramicznej lub porcelanowej, z użyciem sztućców metalowych, serwetek papierowych, obrusów materiałowych, przygotowania, dowozu i podawania posiłków w dniu i na terenie spotkania w uzgodnieniu z Zmawiającym, estetycznego podawania posiłków, dostarczenia posiłków na wskazane miejsca spotkań, najpóźniej na 30 min przed rozpoczęciem spotkania, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 46

18 zebrania naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych najpóźniej 30 min po zakończeniu spotkań, zapewnienia wymaganego menu: o dwóch rodzajów napojów gorących (kawa, herbata), cukru, mleczka do kawy i cytryny, o dwóch rodzajów soków (owocowych), gazowanej i niegazowanej wody mineralnej, o przekąsek słonych i słodkich, f) przygotuje techniczne wyposażenie klimatyzowanej sali w rzutnik, ekran, nagłośnienie i inne niezbędne wyposażenie, podłączenia do sieci Internet i Internet Wi-Fi, ŚCSI użyczy na zasadzie protokołu zdawczo-odbiorczego rollupów i ścianki wystawienniczej SEKAP celem promocji platformy i jednostki, g) przygotuje recepcję i miejsca parkingowe, h) podejmie próby zainspirowania dziennikarzy i wydawców do przygotowania szerszej publikacji poświęconej tematyce ŚCSI. BTL 1. Promocja na terenie dwóch centrów handlowych na terenie tych gmin, które już są Partnerami w Projekcie. Wykonawca: a) przygotuje szczegółowy przebieg kampanii, zapewni niezbędne pozwolenia i zgody na jej przeprowadzenie, b) przygotuje i wydrukuje ulotki w formacie A5, kolor 4+4, kreda mat 75 g. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu min. 3 projekty ulotek. Projekty graficzne powinny kojarzyć się ze społeczeństwem informacyjnym. 2. Upominki: a) 2000 zestawów upominków (kubek, smycz): Kubek: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 47

19 pojemność: 240 ml 330 ml (+/- 10%), wysokość: 90 mm 110 mm (+/- 10%), średnica: 77 mm 89 mm (+/- 1%), materiał: porcelit, kształt: dowolny, kolor: na zewnątrz i w środku śnieżnobiały, wykończenie: szerokie ucho wygodne do trzymania, znakowanie: o miejsce znakowania: kubek, o rodzaj znakowania: 1 kolor (do uzgodnienia z Zamawiającym), nadruk z wypałem w temperaturze 800 C o maksymalnej odporności na ścieranie, o dostępne pole nadruku: powierzchnia kubka (do uzgodnienia z Zamawiającym). Umieszczone 5 logotypów w kolejności: logo NSS Program Regionalny, logo Województwa Śląskiego, logo SEKAP, logo Zamawiającego ŚCSI oraz logo Unii Europejskiej, ilość: 2000 sztuk, rodzaj pakowania: pakowanie zbiorcze w karton, każdy kubek i warstwa powinna być zabezpieczona dodatkową tekturą, na kartonie powinna znajdować się informacja dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w kartonie oraz informacja ostrożnie szkło. Smycz: szerokość: 15 mm, długość po złożeniu: 50 cm (+/- 10%), kolor: popielaty/jasny szary, wyposażenie: metalowy karabińczyk i uchwyt do telefonu komórkowego na metalowym kółku zawieszonym na ramieniu karabińczyka (części połączone), znakowanie: o miejsce znakowania: taśma smyczy, o rodzaj znakowania: sublimacja, pełny kolor, o dostępne pole nadruku: cała powierzchnia taśmy, dwustronnie, na taśmie smyczy umieszczone 5 logotypów w kolejności: logo NSS Program Regionalny, logo Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 48

20 Województwa Śląskiego, logo SEKAP, logo Zamawiającego ŚCSI oraz logo Unii Europejskiej, ilość zamówienia: 2000 sztuk, rodzaj pakowania: pakowanie zbiorcze w worek foliowy po 100 sztuk a następnie w karton, na kartonie powinna znajdować się informacja dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w kartonie. b) 200 zestawów upominków [pióro, pendrive (USB)]: Pióro/długopis USB: kolor: do uzgodnienia z Zamawiającym, materiał: metal powlekany, wymiary: 136mm - 150mm (+/- 3 %) długość pióra/długopisu zamkniętego, 126mm - 136mm (+/- 3 %) długość pióra/długopisu otwartego, 11mm - 20mm (+/- 3 %) średnica pióra/długopisu, wkład: kolor niebieski, USB 2.0 kompatybilne z USB 1.1, USB umieszczone w górnej części pióra/długopisu lub wyjmowane, pojemność: min 2 GB, hot plug and play, możliwość zabezpieczenia przenośnej pamięci USB hasłem przez Użytkownika, znakowanie: o miejsce znakowania: górna część pióra/długopisu, o rodzaj znakowania: nadruk w jednym kolorze, nieścieralny, o dostępne pole nadruku: na górnej część pióra/długopisu umieszczone 3 logotypy w kolejności: logo NSS Program Regionalny, logo Województwa Śląskiego, logo Unii Europejskiej oraz adres strony ilość zamówienia: 200 sztuk, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 49

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 20 Spis treści Projekt Opisu Przedmiotu Zamówienia... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Cel zamówienia... 5

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ]

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] Zał. nr 1 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1. Informacje ogólne o Projekcie Wnioskowany Projekt pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu

Bardziej szczegółowo

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Informacje podstawowe 1.1 Przedmiot i cel zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie promocji i informacji oraz dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 I. Wstęp OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 1.1. Projekt... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 3 1.3. Kraj Zamawiającego... 3 1.4. Lokalizacja projektu... 3 1.5. Przepisy,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Polski Wschodniej

dla rozwoju Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 2 3 Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.)

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) Sprawa nr 26/GDOŚ/2011 Załącznik Nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) ROZDZIAŁ I. Informacje o projekcie...1

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 1.1. Projekt... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 3 1.3. Kraj Zamawiającego... 3 1.4. Lokalizacja projektu... 3 1.5. Przepisy,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Informacji wraz z przygotowaniem do procesu certyfikacji na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie ZAPYTANIE OFERTOWE Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Postępowanie w formie zapytania ofertowego na świadczenie kompleksowych usług promocyjno-upowszechniających projektu Kadry

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Załącznik do Zarządzenia nr 396/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 24.11.2011 REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Podstawa Prawna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ta strona została celowo pozostawiona pusta. Strona 2 z 51 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia...

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: 1. Lokalną Grupę Działania Białe Ługi, 2. Lokalną Grupę Działania Dorzecze Bobrzy,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

1. Wytyczne ogólne dotyczące promocji projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP (bez Działania 1.3.)

1. Wytyczne ogólne dotyczące promocji projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP (bez Działania 1.3.) Załącznik nr 10 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.1-1.2 oraz Załącznik nr 12 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.4-1.6 Wersja z dnia 18-12-2014 r. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja.

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. Podstawa Prawna Art. 110 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

projekt współfinansowany przez Unie Europejską

projekt współfinansowany przez Unie Europejską projekt współfinansowany przez Unie Europejską PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ Instytucja wdrażająca - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu SPIS TREŚCI: I. Realizacja projektu I.1. Główne cele projektu

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Promocja projektów B04+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Osoba prowadząca: Marek Makowski Program prezentacji Komunikacja społeczna

Bardziej szczegółowo

9 lipca 2015 r. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

9 lipca 2015 r. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Spis treści 1. Wstęp.4 2. Słowniczek.4 3. Kogo dotyczy ten Podręcznik?... 5 4. Dlaczego musisz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr IN-I.130.1.11.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr IN-I.130.1.11.2014 Toruń, 20 stycznia 2015r. ZAMAWIAJĄCY: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE w imieniu którego postępowanie prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń NIP: 956-19-69-536,

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo