Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Usługa przygotowania i wdrożenia programu promocyjnego dla Projektu pn.: Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim - SEKAP2 Definicje: PeUP - Platforma e-usług Publicznych, która jest odpowiedzialna za komunikację z obywatelem oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie świadczenia przez Partnerów Projektu usług publicznych drogą elektroniczną; SEKAP - oznacza System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP) ; Projekt SEKAP - oznacza realizowany w latach projekt System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) - dostawa oprogramowania i sprzętu teleinformatycznego wraz z pracami programistycznymi, wdrożeniowymi i instalacyjnymi dla 54 jednostek samorządu terytorialnego oraz dla Centrum Przetwarzania Danych, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Wartość projektu ok. 22 mln zł.; Projekt SEKAP2 - oznacza projekt Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim - SEKAP2, który stanowi kontynuacje projektu SEKAP; Partnerzy Projektu - jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego uczestniczące w realizacji Projektu SEKAP (7 powiatów ziemskich, 10 miast na prawach powiatu, 36 gmin, Urząd Marszałkowski) oraz pozostałe jednostki, które podpisały i podpiszą umowę o przyłączeniu do projektu SEKAP, SEKAP2 (na dzień r. jest 77 Partnerów Projektu); Projekt SEKAP obejmował stworzenie teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej, działania analityczne związane z przygotowaniem organizacyjnym Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 30

2 do wdrożenia powyższego środowiska, a następnie zarządzania działaniami związanymi ze świadczeniem usług publicznych. Efektem realizacji Projektu jest modernizacja administracji samorządowej poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii informacji i komunikacji. Dzięki realizacji Projektu wzrasta poziom usług administracyjnych dla mieszkańców i przedsiębiorców świadczonych drogą elektroniczną oraz zwiększa się efektywność pracy administracji m.in. w zakresie realizacji tych usług. Kontynuacją Projektu SEKAP jest Projekt SEKAP2. Przedmiotem projektu są dostawy, instalacje i konfiguracje oprogramowania oraz sprzętu komputerowego składającego się na Platformę e-usług Publicznych Województwa Śląskiego (PeUP) administrowaną przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (ŚCSI). Zostanie rozszerzony rodzajowy zakres katalogu usług udostępnianych drogą elektroniczną oraz powstaną nowe moduły oprogramowania systemu obiegu dokumentów (SOD), wdrożonego w projekcie SEKAP w Urzędzie Marszałkowskim oraz w 53 partnerskich powiatach i gminach. Dla kadr jednostek współpracujących z PeUP, zaplanowany jest pakiet szkoleń seminaryjnych oraz warsztatów praktycznych, kompleksowo wspomaganych kursami w metodyce e-learning. W realizację Projektu wpisują się również działania o charakterze informacyjno -promocyjnym, które systematycznie będą upowszechniać nową formułę pracy e-urzędów. Do celów ogólnych projektów (SEKAP i SEKAP2) należą: obniżenie kosztów świadczenia usług publicznych, podniesienie jakości usług publicznych, poszerzenie oferty usług świadczonych drogą elektroniczną, poprawa warunków rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informatycznych przez mieszkańców regionu, wzrost konkurencyjności regionu w skali krajowej oraz europejskiej. Projekty są atrybutem budowy społeczeństwa informacyjnego następującego po społeczeństwie przemysłowym. W ramach promocji Projektu SEKAP zrealizowano trzy elementy działań promocyjnych: działania wymagane w SIWZ wobec zwycięzcy przetargu na realizację Projektu SEKAP wykonane przez konsorcjum firm ARAM Sp. z o.o. i LTC Sp. z o.o. oraz działania realizowane poprzez ŚCSI. Działania promocyjne były realizowane etapami ich osiągniecie było kamieniem milowym Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 31

3 od osiągnięcia, którego zależało przejście do kolejnego etapu. Te etapy to: - działania realizowane wobec uczestników projektu pomagające im zaangażować się w budowę systemu SEKAP, - działania wobec interesantów, - działania wobec mieszkańców Śląska, działania wymagane w SIWZ wobec zwycięzcy przetargu na realizację usługi przygotowania i wdrożenia programu promocyjnego dla Projektu SEKAP wykonane przez IMAGO Public Relations S.C. Działania obejmowały następujące akcje: Reklama (Internet, Prasa, Radio) PR BTL Adresatami działań promocyjnych byli beneficjenci projektu SEKAP: urzędnicy (54 Partnerów biorących udział w projekcie), mieszkańcy, przedsiębiorcy. Były to grupy zróżnicowane demograficznie, kulturowo, pod względem wykształcenia oraz stopnia znajomości środowiska komputerowego. Stąd działania były adresowane głównie do osób będących liderami w poszczególnych środowiskach. Przemawiała za tym logistyka i ergonomia promocji z punktu widzenia realizacji celów oraz oblicze finansowe działań. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa przygotowania i wdrożenia programu promocyjnego dla Projektu pn.: Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim - SEKAP2 poprzez realizację następujących celów: poinformowanie lokalnych społeczności/społeczeństwa (zarówno osób fizycznych, przedsiębiorców i firm oraz organizacji pozarządowych) o e-usługach publicznych, popularyzacja PeUP wśród urzędników każdego szczebla administracji samorządowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 32

4 Jako, że korzyści z Projektu i oczekiwania z nim związane różnią się w każdej z wyszczególnionych grup, promocja powinna być przeprowadzona poprzez specyficzne i najbardziej skuteczne dla każdej z nich kanały dotarcia. Działania podjęte w tym zakresie muszą uwzględniać kryteria: celu, kosztów, specyfiki grup docelowych, opracowania przez Wykonawcę media planu kampanii reklamowej uwzględniającej szczegółowe wytyczne z poszczególnych działań. Działanie to powinno obejmować też opracowanie głównego przesłania. Działania zostaną zorganizowane w następujących akcjach: 1. Reklama 2. PR 3. BTL Reklama 1. Internet reklama na stronach portali wydawców prasy (z targetowaniem behawioralnym, kryterium wieku i lokalizacji IP): Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, Dziennik Zachodni, reklama tekstowa w Google.pl, Onet.pl (wersja polska i wersja dla emigrantów w Wielkiej Brytanii), Gazeta.pl, nasza-klasa.pl, goldenline.pl, o2.pl, interia.pl; Wykonawca: a) przygotuje szczegółowy plan kampanii, b) przygotuje reklamę internetową ŚCSI o wymiarach minimalnych 600px 100x oraz 530px 150px (akceptowane są pliki typu png, jpg, gif), c) zamieści reklamę internetową na stronach internetowych i portalach internetowych ogólnopolskich izb handlowych, gospodarczych, branżowych, d) utrzyma reklamę internetową przez co najmniej odsłon łącznie przez okres dwóch miesięcy w interwale 2 tygodniowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 33

5 2. Prasa reklama w dwóch gazetach regionalnych Partnerów Projektu; Wykonawca: a) przygotuje szczegółowy plan kampanii, b) opracuje informacje i teksty prasowe zgodnie z SIWZ, c) zaproponuje szczegółowy wybór mediów (tytuły wraz z uzasadnieniem), d) przygotuje reklamę ŚCSI o wymiarach minimalnych 90x110mm, e) trzykrotnie podczas trwania kampanii promocyjnej opublikuje reklamę w dwóch wydaniach gazet w tygodniu poczynając od poniedziałku, w interwale dwu tygodniowym, f) ogłoszenia prasowe będą wydrukowane w kolorze na nieparzystych stronach dzienników i pism, nie dalszych niż 5 strona, g) podejmie próby zainspirowania dziennikarzy i wydawców do przygotowania szerszej publikacji poświęconej tematyce ŚCSI. 3. Radio reklama obejmujące swoim zasięgiem grupę w wieku lat, wykształcenie średnie i wyższe, podział płci 50/50 z terenu województwa śląskiego. Wykonawca: a) przygotuje szczegółowy plan kampanii, b) zaproponuje szczegółowy wybór mediów (tytuły wraz z uzasadnieniem), c) przygotuje reklamę ŚCSI o łącznym czasie trwania w jednym bloku reklamowym 30 sek. składającej się z minimum dwóch lektorów, d) dwunastokrotnie podczas trwania kampanii promocyjnej opublikuje reklamę w bloku pomiędzy , oraz Newsletter działanie obejmie stworzenie newslettera oraz mechanizmów do zarządzania grupami użytkowników na stronie Wykonawca: a) przygotuje projekty graficzne newslettera, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 34

6 b) przygotuje mechanizmy do masowej wysyłki newslettera, c) opracuje mechanizm do zarządzania grupami użytkowników pozwalający na przydzielanie uprawnień dla subskrybentów pod kątem dostępu do zasobów d) przygotuje mechanizmy do tworzenie zawartości newslettera. 5. Wykonanie tablic pamiątkowych/informacyjnych wewnętrznych wskazujących na otrzymane wsparcie UE wraz z montażem: kolor: biały, materiał: pleksi, trwały materiał (okres trwałości co najmniej 5 lat od finansowego zakończenia realizacji projektu), powierzchnia reklamowa: jednostronna, wymiary: min. 70 cm x 90 cm (wys. x szer.) oraz min. 20 cm x 30 cm. (wys. x szer.), znakowanie: o miejsce znakowania: cała powierzchnia, na całej powierzchni umieszczone: emblemat (logo) UE oraz odniesienie do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez podpis Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego obok logo; Logo NSS z podpisem Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności ; Hasło programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby ; Emblemat (logo) Unii Europejskiej oraz odniesienia do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a także logo NSS wraz z hasłem programu zajmują co najmniej 25% powierzchni tablicy. Ponadto tablice informacyjne/pamiątkowe powinny zawierać następujące zapisy: Logo Województwa Śląskiego z podpisem Śląskie. Pozytywna energia ; Nazwa projektu, nazwa Beneficjenta; Podpis Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata ; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 35

7 Opcjonalnie na tablicy można umieścić dodatkowy podpis mniejszą czcionką Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata znajdują się na stronie ; o rodzaj znakowania: nieścieralny nadruk w pełnym kolorze, o dostępne pole nadruku: cała powierzchnia tablic, ilość zamówienia: 2 sztuki, montaż: w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. PR 1. Organizacja 7 spotkań z przedsiębiorcami w ramach izb gospodarczych wraz z przygotowaniem materiałów na konferencję; Wykonawca: a) przygotuje szczegółowy program spotkania i projekty zaproszeń wraz z ich wysyłką w formie elektronicznej oraz przygotuje i wydrukuje listy obecności, b) zapewni prowadzącego, który będzie biegle posługiwał się PeUP oraz posiadającego wiedzę z zakresu zadań realizowanych przez administrację publiczną. Zamawiający zastrzega sobie prawo zweryfikowania wiedzy i umiejętności prowadzącego, c) przygotuje materiały konferencyjne w formie elektronicznej, d) opracuje informacje i teksty zgodnie z SIWZ, e) przygotuje catering, w ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: przygotowania stołów w sposób uzgodniony z Zamawiającym, świadczenia usług cateringowych na zastawie ceramicznej lub porcelanowej, z użyciem sztućców metalowych, serwetek papierowych, obrusów materiałowych, przygotowania, dowozu i podawania posiłków w dniu i na terenie spotkania w uzgodnieniu z Zmawiającym, estetycznego podawania posiłków, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 36

8 dostarczenia posiłków na wskazane miejsca spotkań, najpóźniej na 30 min. przed rozpoczęciem spotkania, zebrania naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych najpóźniej 30 min po zakończeniu spotkań, zapewnienia wymaganego menu: o dwóch rodzajów napojów gorących (kawa, herbata), cukru, mleczka do kawy i cytryny, o dwóch rodzajów soków (owocowych), gazowanej i niegazowanej wody mineralnej, o przekąsek słonych i słodkich, o koreczków (min. 3 składniki), o kanapek dekoracyjnych na ciemnym i jasnym pieczywie z masłem, mix min. 4 składniki na jedną kanapkę w tym 1 składnik wymagany to: wędlina, ryba, ser, pozostałe składniki do uzgodnienia z Zamawiającym, o 2 rodzajów sałatek min. 5 składników w tym 1 składnik wymagany to: wędlina/mięso, ser, ryba, pozostałe składniki do uzgodnienia z Zamawiającym, o owoce (min. 2 rodzaje), f) przygotuje techniczne wyposażenie klimatyzowanej sali w rzutnik, ekran, nagłośnienie i inne niezbędne wyposażenie, podłączenia do sieci Internet i Internet Wi-Fi oraz przygotuje min. 5 kompletnych stanowisk komputerowych, które będą dostępne dla uczestników Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 37

9 spotkań w celu zapoznania się z PeUP i skorzystania z wszystkich dostępnych narzędzi na platformie, g) przygotuje recepcję i miejsca parkingowe, h) podejmie próby zainspirowania dziennikarzy i wydawców do przygotowania szerszej publikacji poświęconej tematyce ŚCSI. 2. Organizacja 3 spotkań ze stowarzyszeniami sektora organizacji pozarządowych (NGO) wraz z przygotowaniem materiałów na konferencję; Wykonawca: a) przygotuje szczegółowy program spotkania i projekty zaproszeń wraz z ich wysyłką w formie elektronicznej oraz przygotuje i wydrukuje listy obecności, b) zapewni prowadzącego, który będzie biegle posługiwał się PeUP oraz posiadającego wiedzę z zakresu zadań realizowanych przez administrację publiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo zweryfikowania wiedzy i umiejętności prowadzącego, c) przygotuje materiały konferencyjne w formie elektronicznej, d) opracuje informacje i teksty zgodnie z SIWZ, e) przygotuje catering, w ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: przygotowania stołów w sposób uzgodniony z Zamawiającym, świadczenia usług cateringowych na zastawie ceramicznej lub porcelanowej, z użyciem sztućców metalowych, serwetek papierowych, obrusów materiałowych, przygotowania, dowozu i podawania posiłków w dniu i na terenie spotkania w uzgodnieniu z Zamawiającym, estetycznego podawania posiłków, dostarczenia posiłków na wskazane miejsca spotkań, najpóźniej na 30 min przed rozpoczęciem spotkania, zebrania naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych najpóźniej 30 min po zakończeniu spotkań, zapewnienia wymaganego menu: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 38

10 o dwóch rodzajów napojów gorących (kawa, herbata), cukru, mleczka do kawy i cytryny, o dwóch rodzajów soków (owocowych), gazowanej i niegazowanej wody mineralnej, o przekąsek słonych i słodkich, o koreczków (min. 3 składniki), o kanapek dekoracyjnych na ciemnym i jasnym pieczywie z masłem, mix min. 4 składniki na jedną kanapkę w tym 1 składnik wymagany to: wędlina, ryba, ser, pozostałe składniki do uzgodnienia z Zamawiającym, o 2 rodzajów sałatek min. 5 składników w tym 1 składnik wymagany to: wędlina/mięso, ser, ryba, pozostałe składniki do uzgodnienia z Zamawiającym, o owoce (min. 2 rodzaje), f) przygotuje techniczne wyposażenie klimatyzowanej sali w rzutnik, ekran, nagłośnienie i inne niezbędne wyposażenie, podłączenia do sieci Internet i Internet Wi-Fi oraz przygotuje min. 5 kompletnych stanowisk komputerowych, które będą dostępne dla uczestników spotkań w celu zapoznania się z PeUP i skorzystania z wszystkich dostępnych narzędzi na platformie, g) przygotuje recepcję i miejsca parkingowe, h) podejmie próby zainspirowania dziennikarzy i wydawców do przygotowania szerszej publikacji poświęconej tematyce ŚCSI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 39

11 3. Organizacja dwóch spotkań z posłami na terenie Sejmu w zakresie rozwiązywania problemów związanych z e-administracją a także rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Przewidywany termin spotkań to wrzesień 2010 r. Wykonawca: a) przygotuje szczegółowy program spotkania i projekty zaproszeń z ich wysyłką w formie papierowej i elektronicznej oraz przygotuje i wydrukuje listy obecności, b) przygotuje materiały konferencyjne w formie papierowej i elektronicznej, c) zapewni prowadzącego, który będzie biegle posługiwał się PeUP oraz posiadającego wiedzę z zakresu zadań realizowanych przez administrację publiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo zweryfikowania wiedzy i umiejętności prowadzącego oraz zapewni uznany autorytet z zakresu społeczeństwa informacyjnego, który wygłosi 40 minutowy wykład, d) opracuje informacje i teksty zgodnie z SIWZ, e) przygotuje catering, w ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: przygotowania stołów w sposób uzgodniony z Zamawiającym, świadczenia usług cateringowych na zastawie ceramicznej lub porcelanowej, z użyciem sztućców metalowych, serwetek papierowych, obrusów materiałowych, przygotowania, dowozu i podawania posiłków w dniu i na terenie spotkania w uzgodnieniu z Zamawiającym, estetycznego podawania posiłków, dostarczenia posiłków na wskazane miejsca spotkań, najpóźniej na 30 min przed rozpoczęciem spotkania, zebrania naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych najpóźniej 30 min po zakończeniu spotkań, zapewnienia wymaganego menu: o dwóch rodzajów napojów gorących (kawa, herbata), cukru, mleczka do kawy i cytryny, o dwóch rodzajów soków (owocowych), gazowanej i niegazowanej wody mineralnej, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 40

12 o przekąsek słonych i słodkich, o koreczków (min. 3 składniki), o kanapek dekoracyjnych na ciemnym i jasnym pieczywie z masłem, mix min. 4 składniki na jedną kanapkę w tym 1 składnik wymagany to: wędlina, ryba, ser, pozostałe składniki do uzgodnienia z Zamawiającym, o 2 rodzajów sałatek min. 5 składników w tym 1 składnik wymagany to: wędlina/mięso, ser, ryba, pozostałe składniki do uzgodnienia z Zamawiającym, o owoce (min. 2 rodzaje), i) przygotuje techniczne wyposażenie klimatyzowanej sali w rzutnik, ekran, nagłośnienie i inne niezbędne wyposażenie, podłączenia do sieci Internet i Internet Wi-Fi, j) przygotuje recepcję i miejsca parkingowe, k) podejmie próby zainspirowania dziennikarzy i wydawców do przygotowania szerszej publikacji poświęconej tematyce ŚCSI. 4. Piętnaście spotkań informacyjnych dla mieszkańców z zakresu korzystania z PeUP; Wykonawca: a) przygotuje plan, miejsce i przebieg spotkań. Plan ma objąć omówienie PeUP i dostępnych usług, założenie konta w PeUP, instrukcję korzystania z konta, informacje o podpisie elektronicznym, materiały instruktażowe oraz prezent (upominek), Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 41

13 b) informacje będą przekazywane mieszkańcom w formie prezentacji, którą przygotuje Wykonawca zgodnie z wytycznymi od Zamawiającego, c) zapewni prowadzącego, który będzie biegle posługiwał się PeUP oraz posiadającego wiedzę z zakresu zadań realizowanych przez administrację publiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo zweryfikowania wiedzy i umiejętności prowadzącego, d) przygotuje upominek dla uczestników warsztatów (upominek wg opisu w części BTL; 2. Upominki), e) spotkania informacyjne mają trwać min. 8 godzin i objąć proporcjonalnie teren Partnerów Projektu. 5. Pięć warsztatów dla 500 przedsiębiorców z zakresu korzystania z PeUP; Wykonawca: a) przygotuje plan, miejsce i przebieg spotkań. Plan ma objąć omówienie PeUP i dostępnych usług, założenie konta w PeUP, instrukcję korzystania z konta, informacje o podpisie elektronicznym, materiały instruktażowe oraz prezent (upominek), b) warsztaty mają mieć formę interakcyjną, c) przygotuje techniczne wyposażenie klimatyzowanej sali w rzutnik, ekran, nagłośnienie i inne niezbędne wyposażenie, podłączenia do sieci Internet i Internet Wi-Fi oraz przygotuje min. 5 kompletnych stanowisk komputerowych, które będą dostępne dla uczestników warsztatów w celu zapoznania się z PeUP i skorzystania z wszystkich dostępnych narzędzi na platformie, zapewni odpowiednią liczbę osób, które będą biegle posługiwać się PEUP w celu wsparcia osób biorących udział w warsztatach, d) informacje będą przekazywane przedsiębiorcom w formie prezentacji, którą przygotuje Wykonawca zgodnie z wytycznymi od Zamawiającego, e) zapewni prowadzącego, który będzie biegle posługiwał się PeUP oraz posiadającego wiedzę z zakresu zadań realizowanych przez administracje publiczną. Zamawiający zastrzega sobie prawo zweryfikowania wiedzy i umiejętności prowadzącego, f) przygotuje upominek dla uczestników warsztatów (upominek wg opisu w części BTL; 2. Upominki), Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 42

14 g) warsztaty mają trwać min. 8 godzin i objąć proporcjonalnie teren Partnerów Projektu. 6. Stworzenie szkółki dla e-usług publicznych i rozwoju ICT na Śląsku. Działanie obejmie stworzenie na stronie ŚCSI (www.e-slask.pl) działu z animacjami dla młodzieży, klipami, komiksami i pokazami jak korzystać z SEKAP oraz stworzenie kursu e-learningowego pokazującego jak korzystać z SEKAP. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu min. 3 projekty graficznych animacji, klipów, komiksów i pokazów oraz kursu e-learningowego wraz z treścią, która wcześniej zostanie uzgodniona z Zamawiającym. Projekty graficzne powinny nawiązywać do aktualnych trendów młodzieżowych i kojarzyć się ze społeczeństwem informacyjnym. Wykonawca: a) przygotuje kurs e-learningowy w wersji elektronicznej zgodnej ze standardem SCORM lub AICC, b) wykona realizację kursu w języku polskim, c) zastosuje wymagania dla szkolenia, które powinny: komunikować się z platformą e-learningową w taki sposób, by użytkownik mógł w dowolnym momencie przerwać szkolenie, a później kontynuować proces nauki z miejsca, w którym zakończył naukę, składać się z minimum 30 slajdów, z których minimum 15% ma charakter multimedialny (bez uwzględniania szablonu strony), posiadać pełne udźwiękowienie z możliwością włączenia i wyłączenia dźwięku w całym szkoleniu lub na pojedynczych ekranach, posiadać możliwość wyświetlania filmów oraz animacji flash oraz dołączania do kursów załączników w formie plików PDF, DOC, JPEG, TIF, BMP, AVI, MOV, MP3, MP4, PPT, SWF, HTML, zawierać szczegółowy spis zawartości zawartych w kolejnych ekranach (mapę lekcji), zawierać panel nawigacyjny umożliwiający natychmiastowe przejście do dowolnego slajdu, zawierać pasek postępu lub licznik ekranów (na którym Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 43

15 ekranie znajduje się użytkownik / ile ekranów jest w lekcji lub szkoleniu) oraz elementy dodatkowe, takie jak: o słownik pojęć / leksykon, o pomoc, o materiały dodatkowe, zawierać testy etapowe (po każdym rozdziale lub pojedynczej lekcji) oraz test końcowy, opracowane na podstawie treści szkolenia i weryfikujące zdobytą wiedzę i umiejętności, w przypadku testu wyboru (test wiedzy), test powinien umożliwiać losowanie minimum 5 pytań z puli minimum 40 pytań i ponadto testy powinny być ograniczone czasem na ich realizację, testy powinny zawierać podsumowanie i analizę osiągniętych wyników, każdą jednostkę wiedzy (lekcja informacyjna, lekcja ćwiczeniowa, test wiedzy, test umiejętności etc.) powinno rozpocząć intro graficzne zawierające logo SEKAP, tytuł szkolenia, przyciski nawigacyjne, każda lekcja ucząca powinna być zakończona podsumowaniem wiadomości przekazanych w lekcji, d) wymagania dla każdego ekranu (slajdu), który powinien: zawierać nagłówek z tytułem ekranu, zawierać stopkę lub element tekstowy umieszczony w dolnej części ekranu z tytułem szkolenia oraz wszystkimi wymaganymi logotypami oraz informacjami o współfinansowaniu projektu przez UE, zawierać zawartość tekstową lub graficzną ekranu, panel nawigacyjny, każdy slajd powinien być czytelny przez zastosowanie: o właściwego doboru kolorów tekstu, tła i elementów multimedialnych, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 44

16 o wielkość czcionki tekstu podstawowego pomiędzy 12 pkt. a 24 pkt., o ilość znaków tekstu nie większa niż (zapewniająca jego czytelność), rozdzielczość slajdu od 800*600, elementy graficzne o sugerowanej rozdzielczości 300 na 200 pikseli (w przypadku, gdy materiał graficzny będzie zaburzał strukturę strony WWW dopuszcza się jego optymalizację), minimum 15% ilości slajdów ma charakter multimedialny (bez uwzględniania szablonu strony), e) produktami składającymi się na kompletne szkolenie e-learning będą: projekt funkcjonalno-graficzny dla szkolenia zawierający opis graficznego szkolenia oraz opis funkcjonalności szkolenia, szablonu struktura merytoryczna szkolenia z podziałem na jednostki wiedzy (lekcje, ćwiczenia, testy) pogrupowane w tematy lub moduły, scenariusze / skrypty poszczególnych jednostek wiedzy, pliki szkolenia w wersji on-line w standardzie SCORM lub AICC gotowe do publikacji na platformie LMS, pliki szkolenia w wersji off-line umieszczone na płycie CD z mechanizmem autostartu i stroną startową zawierającą linki do wszystkich jednostek wiedzy zgodnie ze strukturą merytoryczną szkolenia, pliki źródłowe materiałów graficznych oraz samego szkolenia. Projekt funkcjonalno-graficzny, struktura merytoryczna szkolenia oraz scenariusze / skrypty będą podlegały akceptacji Zamawiającego na etapie opracowywania szkolenia. 7. Zaplanowanie i wykonanie kampanii bluetooth skutecznej dla odebranych komunikatów. Kampania będzie realizowana na terenie gmin objętych SEKAP, a jej celem jest promowanie korzystania z e-usług administracji publicznej; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 45

17 Wykonawca: a) przygotuje szczegółowy przebieg kampanii i zapewni niezbędne pozwolenia i zgody na jej przeprowadzenie, b) przygotuje materiały rozsyłane w formie elektronicznej, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu min. 3 projekty rozsyłanej informacji/reklamy tekstowo-graficznej. Projekty graficzne powinny kojarzyć się ze społeczeństwem informacyjnym, c) oznaczy odpowiednio strefę (teren gmin objętych SEKAP), w której będzie przeprowadzana kampania. Mogą być to naklejki na chodniku, plakaty lub innego typu przekaz np.: Włącz BLUETOOTH a spotka Cię coś miłego!. 8. Konferencje prasowe z okazji osiągnięcia kamieni milowych promocji. Wykonawca: a) przygotuje szczegółowy program spotkania i projekty zaproszeń wraz z ich wysyłką w formie elektronicznej oraz przygotuje i wydrukuje listy obecności, b) zapewni prowadzącego, który będzie biegle posługiwał się PeUP oraz posiadającego wiedzę z zakresu zadań realizowanych przez administrację publiczną. Zamawiający zastrzega sobie prawo zweryfikowania wiedzy i umiejętności prowadzącego, c) przygotuje materiały konferencyjne w formie elektronicznej, d) opracuje informacje i teksty zgodnie z SIWZ, e) przygotuje catering, w ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: przygotowania stołów w sposób uzgodniony z Zamawiającym, świadczenia usług cateringowych na zastawie ceramicznej lub porcelanowej, z użyciem sztućców metalowych, serwetek papierowych, obrusów materiałowych, przygotowania, dowozu i podawania posiłków w dniu i na terenie spotkania w uzgodnieniu z Zmawiającym, estetycznego podawania posiłków, dostarczenia posiłków na wskazane miejsca spotkań, najpóźniej na 30 min przed rozpoczęciem spotkania, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 46

18 zebrania naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych najpóźniej 30 min po zakończeniu spotkań, zapewnienia wymaganego menu: o dwóch rodzajów napojów gorących (kawa, herbata), cukru, mleczka do kawy i cytryny, o dwóch rodzajów soków (owocowych), gazowanej i niegazowanej wody mineralnej, o przekąsek słonych i słodkich, f) przygotuje techniczne wyposażenie klimatyzowanej sali w rzutnik, ekran, nagłośnienie i inne niezbędne wyposażenie, podłączenia do sieci Internet i Internet Wi-Fi, ŚCSI użyczy na zasadzie protokołu zdawczo-odbiorczego rollupów i ścianki wystawienniczej SEKAP celem promocji platformy i jednostki, g) przygotuje recepcję i miejsca parkingowe, h) podejmie próby zainspirowania dziennikarzy i wydawców do przygotowania szerszej publikacji poświęconej tematyce ŚCSI. BTL 1. Promocja na terenie dwóch centrów handlowych na terenie tych gmin, które już są Partnerami w Projekcie. Wykonawca: a) przygotuje szczegółowy przebieg kampanii, zapewni niezbędne pozwolenia i zgody na jej przeprowadzenie, b) przygotuje i wydrukuje ulotki w formacie A5, kolor 4+4, kreda mat 75 g. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu min. 3 projekty ulotek. Projekty graficzne powinny kojarzyć się ze społeczeństwem informacyjnym. 2. Upominki: a) 2000 zestawów upominków (kubek, smycz): Kubek: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 47

19 pojemność: 240 ml 330 ml (+/- 10%), wysokość: 90 mm 110 mm (+/- 10%), średnica: 77 mm 89 mm (+/- 1%), materiał: porcelit, kształt: dowolny, kolor: na zewnątrz i w środku śnieżnobiały, wykończenie: szerokie ucho wygodne do trzymania, znakowanie: o miejsce znakowania: kubek, o rodzaj znakowania: 1 kolor (do uzgodnienia z Zamawiającym), nadruk z wypałem w temperaturze 800 C o maksymalnej odporności na ścieranie, o dostępne pole nadruku: powierzchnia kubka (do uzgodnienia z Zamawiającym). Umieszczone 5 logotypów w kolejności: logo NSS Program Regionalny, logo Województwa Śląskiego, logo SEKAP, logo Zamawiającego ŚCSI oraz logo Unii Europejskiej, ilość: 2000 sztuk, rodzaj pakowania: pakowanie zbiorcze w karton, każdy kubek i warstwa powinna być zabezpieczona dodatkową tekturą, na kartonie powinna znajdować się informacja dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w kartonie oraz informacja ostrożnie szkło. Smycz: szerokość: 15 mm, długość po złożeniu: 50 cm (+/- 10%), kolor: popielaty/jasny szary, wyposażenie: metalowy karabińczyk i uchwyt do telefonu komórkowego na metalowym kółku zawieszonym na ramieniu karabińczyka (części połączone), znakowanie: o miejsce znakowania: taśma smyczy, o rodzaj znakowania: sublimacja, pełny kolor, o dostępne pole nadruku: cała powierzchnia taśmy, dwustronnie, na taśmie smyczy umieszczone 5 logotypów w kolejności: logo NSS Program Regionalny, logo Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 48

20 Województwa Śląskiego, logo SEKAP, logo Zamawiającego ŚCSI oraz logo Unii Europejskiej, ilość zamówienia: 2000 sztuk, rodzaj pakowania: pakowanie zbiorcze w worek foliowy po 100 sztuk a następnie w karton, na kartonie powinna znajdować się informacja dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w kartonie. b) 200 zestawów upominków [pióro, pendrive (USB)]: Pióro/długopis USB: kolor: do uzgodnienia z Zamawiającym, materiał: metal powlekany, wymiary: 136mm - 150mm (+/- 3 %) długość pióra/długopisu zamkniętego, 126mm - 136mm (+/- 3 %) długość pióra/długopisu otwartego, 11mm - 20mm (+/- 3 %) średnica pióra/długopisu, wkład: kolor niebieski, USB 2.0 kompatybilne z USB 1.1, USB umieszczone w górnej części pióra/długopisu lub wyjmowane, pojemność: min 2 GB, hot plug and play, możliwość zabezpieczenia przenośnej pamięci USB hasłem przez Użytkownika, znakowanie: o miejsce znakowania: górna część pióra/długopisu, o rodzaj znakowania: nadruk w jednym kolorze, nieścieralny, o dostępne pole nadruku: na górnej część pióra/długopisu umieszczone 3 logotypy w kolejności: logo NSS Program Regionalny, logo Województwa Śląskiego, logo Unii Europejskiej oraz adres strony ilość zamówienia: 200 sztuk, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia str. 49

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Usługa przygotowania i wdrożenia programu promocyjnego dla PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ zwanego SEKAP SEKAP System Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Usługa przygotowania i wdrożenia programu promocyjnego dla Projektu pn.: Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik 4 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik 4 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia Przedmiotem zamówienia według klasyfikacji CPV są: CPV 22462000-6 Materiały reklamowe Przedmiotem zamówienia jest Dostawa

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROMOCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9b do SIWZ Promocja Część II południowa PROMOCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaprojektowanie i wybudowanie na terenie Województwa Śląskiego, pasywnej sieci optotelekomunikacyjnej - Śląskiej

Bardziej szczegółowo

na wykonanie i dostawę tablic pamiątkowych

na wykonanie i dostawę tablic pamiątkowych Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-00

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zadanie I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zadanie I Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zadanie I Przedmiot zamówienia obejmuje jednostronną tablicę informacyjną o wymiarach 200 cm wys. x 250 cm szer. wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3B-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Gmina Choceń Pakiet B

Załącznik nr 3B-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Gmina Choceń Pakiet B Załącznik nr 3B-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Gmina Choceń Pakiet B 1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie i dostarczenie pendrivów USB: Długość 60 mm, szerokość 27 mm, wysokość 12,6 mm. b) Pojemność

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH Załącznik nr 3a do SIWZ WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH 1. Wszystkie oferowane Produkty muszą być nowe, pełnowartościowe, pierwszego gatunku, nie gorsze niż określone przez Zamawiającego w SIWZ, oraz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/02/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/02/2013 Łódź, dnia 28.02.2013 roku Zapytanie ofertowe nr 1/02/2013 Zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie - 1 szt. tablicy informacyjnej - 1 szt. roll - up reklamowy w ramach promocji projektu pn. Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Rys 1. Przykładowy przedmiot zamówienia

Rys 1. Przykładowy przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do siwz/ załącznik nr 1 do wzoru umowy Zakres I Kubek ceramiczny ilość 100 sztuk. Rys 1. Przykładowy przedmiot zamówienia a) materiał: kubek ceramiczny; porcelana z zewnątrz matowa, wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Centrum Rekreacyjno Szkoleniowe przy Szkole w Kliczkowie Wielkim

Centrum Rekreacyjno Szkoleniowe przy Szkole w Kliczkowie Wielkim Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów promocyjnych i informacyjnych w ramach promocji projektu pn.: Przebudowa części I piętra Szkoły Podstawowej na Centrum Rekreacyjno Szkoleniowe przy Szkole w Kliczkowie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku 2. Adres Zamawiającego: ul. Leśna 22 37-300 Leżajsk tel. 017 24 04 700 3. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje dotyczące zamówienia: Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. Wystartuj z biznesem

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw notes samoprzylepny i karteczki samoprzylepne w tekturowej okładce 500 szt.

1. Zestaw notes samoprzylepny i karteczki samoprzylepne w tekturowej okładce 500 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr postępowania: ZP/42/055/D/17 SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW RAMOWYCH UE NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=248972&rok=20...

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=248972&rok=20... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245316-2011 z dnia 2011-08-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Orneta Zadanie obejmuje kompleksowe opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego, informacyjno-promocyjnego

Bardziej szczegółowo

Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL Katowice, 30/05/2017

Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL Katowice, 30/05/2017 Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020 Katowice, 30/05/2017 Od kiedy oznaczać działania informacyjne i promocyjne? obowiązek informowania o projekcie od momentu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczy zadania: Opracowanie i wdrożenie Planu Informacji i Promocji w Projekcie

Bardziej szczegółowo

Z M I A N A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Z M I A N A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Numer sprawy WO-ZP.2311.4.2014 Rzeszów, 7 lipca 2014 roku Do zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego Z M I A N A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę przygotowania

Bardziej szczegółowo

funkcjonowanie? 3. Estetyka i precyzja wykonania, np.:

funkcjonowanie? 3. Estetyka i precyzja wykonania, np.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego Dostawa artykułów promocyjnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Bolesław Sp. z o.o. I. Cześć ogólna w Bolesławiu" 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia WSTĘPNY opis przedmiotu zamówienia PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KAMPANII PROMOCYJNO INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCEJ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I. Informacje wstępne Projekt pn. Wsparcie i podnoszenie

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO MUSISZ INFORMOWAĆ O PROJEKCIE?

DLACZEGO MUSISZ INFORMOWAĆ O PROJEKCIE? OBOWIĄZKI INFORMACYJNO -PROMOCYJNE W RAMACH PO WER Warszawa, 25 czerwca 2015r. DLACZEGO MUSISZ INFORMOWAĆ O PROJEKCIE? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-159/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań/szkoleń/konferencji organizowanych przez Zamawiającego, Departament Wdrażania Europejskiego

Bardziej szczegółowo

1. blok firmowy w kratkę A4-500 szt.

1. blok firmowy w kratkę A4-500 szt. Załącznik nr 2 do SIWZ Nr postępowania: ZP/11/055/D/16 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. blok firmowy w kratkę A4-500 szt. 1. OPIS Blok firmowy w kratkę A4 zawierający 25 kartek klejonych wzdłuż

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji Ewa Ucinek 16-02-2012, Łódź Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny przedmiotu zamówienia na opracowanie graficzne, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych

Opis techniczny przedmiotu zamówienia na opracowanie graficzne, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa tel./faks: 22 825 1440 Warszawa, 18 sierpnia 2015 roku Dotyczy projektu inwestycyjnego realizowanego w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej,

Bardziej szczegółowo

CZELADŹ, UL. WOJKOWICKA 2

CZELADŹ, UL. WOJKOWICKA 2 ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH 41-250 CZELADŹ, UL. WOJKOWICKA 2 Rachunek bankowy: ING BSK S.A. O/ Czeladź Nr konta 10501269-0802154856 Regon: P 271243876 NIP 625-001-04-22 Sekretariat: (32) 265-36-88 Centrala:

Bardziej szczegółowo

Zestawy dla uczestników konferencji i warsztatów w skład, których wchodzą:

Zestawy dla uczestników konferencji i warsztatów w skład, których wchodzą: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym w ramach projektu Twoje Serce Twoim Życiem Program Zmniejszania

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje wstępne 1.1 Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu szkoleniowego oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu kreatywnego rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Klaudyn, 10 października 2012. Nr zapytania: 1/2012/MJWPU ZAPYTANIE OFERTOWE

Klaudyn, 10 października 2012. Nr zapytania: 1/2012/MJWPU ZAPYTANIE OFERTOWE Nr zapytania: 1/2012/MJWPU Klaudyn, 10 października 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, produkcję i dostawę materiałów promocyjnych dla projektu pt. Zwiększenie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

na wykonanie i dostawę tablic pamiątkowych

na wykonanie i dostawę tablic pamiątkowych Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-00

Bardziej szczegółowo

200 szt. d) Sposób zapakowania: Pendrivy pakowane w kartony zbiorcze po 50 szt. Wykonawca dostarczy pendrivy do

200 szt. d) Sposób zapakowania: Pendrivy pakowane w kartony zbiorcze po 50 szt. Wykonawca dostarczy pendrivy do Załącznik nr 3 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia: Pendrive USB w formacie karty kredytowej Wielkość karty kredytowej : 85 mm x 54 mm x 3 mm - tolerancja +/- 3 mm b) Pojemność

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczy przedstawienia oferty na:

Zapytanie ofertowe. dotyczy przedstawienia oferty na: Zapytanie ofertowe dotyczy przedstawienia oferty na: przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach realizacji projektu Opolskie w Internecie Obywatel bliski Administracji 1. Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja techniczna. Ogólne warunki specyfikacji technicznej

Szczegółowa Specyfikacja techniczna. Ogólne warunki specyfikacji technicznej Szczegółowa Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji technicznej Promocja projektu prowadzona zgodnie z Obowiązkami Beneficjentów w zakresie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na usługę wykonania materiałów informacyjno promocyjnych na szkolenia

Opis przedmiotu zamówienia na usługę wykonania materiałów informacyjno promocyjnych na szkolenia Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.7.2016 Zał. do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia na usługę wykonania materiałów informacyjno promocyjnych na szkolenia 1. Cel i przedmiot zamówienia W związku z realizacją Zadania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA 1. Przedmiotem szacowania jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań/szkoleń/konferencji organizowanych przez Zamawiającego, Departament

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Wymiar (+/-3%) Lp. Nazwa asortymentu Ilość

Załącznik nr 1. Wymiar (+/-3%) Lp. Nazwa asortymentu Ilość Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Zamówienia (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze) Materiały promocyjne w związku z projektem Lubuskie przeciw przemocy Siła w szacunku w rodzinie siła

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Szkolenie Promocja, rozliczanie, kontrola oraz najczęstsze nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach MRPO Kraków, 2013 r. 1 PLAN SPOTKANIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I L.P. NAZWA MATERIAŁU ILOŚĆ OPIS/ WYMAGANE PARAMETRY 1 2 3 4 1. Teczka konferencyjna z wizualizacją projektu 100 szt. Teczki konferencyjne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH Nr referencyjny: PRO-MAT/2015/TK Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH Schavemaker Invest Sp. z o. o ul. Ks. J. Popiełuszki

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW: Inwestycje o charakterze infrastrukturalnym

TYPY PROJEKTÓW: Inwestycje o charakterze infrastrukturalnym Działania promocyjne i informacyjne są nieodłącznym elementem procesu wdrażania projektu, któremu przyznane zostało dofinansowanie pochodzące z Unii Europejskiej. Obowiązek informowania o tym, że dany

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa produktu 1 Tablica pamiątkowe. Zdjęcie poglądowe

Lp. Nazwa produktu 1 Tablica pamiątkowe. Zdjęcie poglądowe Ogłoszenie w sprawie oszacowania kosztów zamówienia dla projektu p.n./nazwa wstępna/: Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady promocji projektów. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady promocji projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Logotyp PO KL (KOLOR) (MONOCHROMATYCZNY NEGATYW) (SZARY) (MONOCHROMATYCZNY POZYTYW) Tło logotypu PO KL Podstawowym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WYMAGANIA OGÓLNE

ZAPYTANIE OFERTOWE WYMAGANIA OGÓLNE RNWK 042.2.2014-74 Swarzędz, dnia 05.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla zadania Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Nr zamówienia: MPŚ.III.23.230/12/2012

Nr zamówienia: MPŚ.III.23.230/12/2012 MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU MUZEUM REJESTROWANE 76-200 Słupsk ul. Dominikańska 5-9 tel./059/842-40-81; fax. 842-65-18 e-mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl www.muzeum.slupsk.pl www.muzeum.swolowo.pl

Bardziej szczegółowo

Obowiązki Beneficjenta w zakresie informacji i promocji

Obowiązki Beneficjenta w zakresie informacji i promocji Obowiązki Beneficjenta w zakresie informacji i promocji Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 26 listopada 2010 Urząd 1 Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja

Bardziej szczegółowo

Zestawy dla uczestników konferencji i warsztatów w skład, których wchodzą:

Zestawy dla uczestników konferencji i warsztatów w skład, których wchodzą: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym w ramach projektu Twoje Serce Twoim Życiem Program Zmniejszania

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 193333-2014; data zamieszczenia: 10.09.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 193333-2014; data zamieszczenia: 10.09.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 6 2014-09-10 14:25 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 295300-2014 z dnia 2014-09-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na upominki reklamowe promujące Bydgoski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na upominki reklamowe promujące Bydgoski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na upominki reklamowe promujące Bydgoski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. Załącznik nr 1 SDP/226-4/2012 Tabela nr 1 1. DŁUGOPIS Model: LT87915 Alicante

Bardziej szczegółowo

---------------------------------------------------- Lubin, dnia 22.11.2011 r.

---------------------------------------------------- Lubin, dnia 22.11.2011 r. ---------------------------------------------------- Lubin, dnia 22.11.2011 r. Zapytanie ofertowe Nr sprawy: ZO/2/2011 Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie, skompletowanie i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: ZAMAWIAJĄCY: I.1) Nazwa i adres: Powiat m. Łomża Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży (ŁCRE)

Sekcja I: ZAMAWIAJĄCY: I.1) Nazwa i adres: Powiat m. Łomża Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży (ŁCRE) Przetarg nieograniczony na: usługi w zakresie obsługi cateringowej spotkań realizowanych w projekcie: Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża. Numer

Bardziej szczegółowo

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów promocyjnych, zwanych dalej artykułami, wraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dla Projektu pn. "Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OZNAKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

INSTRUKCJA OZNAKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU INSTRUKCJA OZNAKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU Wrocław 2014 INDEKS: 1. WSTĘP...2 2. ZADANIA O CHARAKTERZE INWESTYCYJNYM...2

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E LORP.41235-1/51/MK/14 I. ZAMAWIAJĄCY. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin Regon: 430123913 NIP: 712-193-69-39 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie materiałów promocyjnych (II)

Wykonanie materiałów promocyjnych (II) Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach promocji projektu pn.: Poprawa jakości komunikacji publicznej w aglomeracji jeleniogórskiej poprzez zakup nowych autobusów, wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-50/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy Opis Zamówienia (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze) Wymiar (+/-3%) Lp. Nazwa asortymentu Ilość

Załącznik nr 1. Szczegółowy Opis Zamówienia (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze) Wymiar (+/-3%) Lp. Nazwa asortymentu Ilość Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Zamówienia ( Zielonej Górze) Materiały promocyjne w związku z projektem Lubuskie przeciw przemocy Siła w szacunku w rodzinie siła dofinansowanym przez Ministerstwo Pracy

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.101.2013.EB Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OP-IV.272.101.2013.EB Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OP-IV.272.101.2013.EB Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie cyklu dwudniowych Posiedzeń Grupy Roboczej ds. opracowania Strategii Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza 11 15-240 Białystok tel. + 48 508 111 323 Waldek.kardasz@ksens.pl www.ksens.pl Białystok, 07.04.2014 Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza

Bardziej szczegółowo

1. Tablice informacyjne 6 szt. wymiary 3m x 2m

1. Tablice informacyjne 6 szt. wymiary 3m x 2m Załącznik Nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Tablice informacyjne 6 szt. wymiary 3m x 2m Opis oraz zakres: Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i dostawę sześciu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wybór trenerów do przeprowadzenia szkolenia doskonalącego kompetencje nauczycieli w zakresie wykorzystywania w swojej pracy dydaktycznej nowoczesnych technologii

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OAK.KCB.2621/45/16 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania- Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje usługę opracowania graficznego,

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Politechnika Poznańska

UPROSZCZONA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Politechnika Poznańska UPROSZCZONA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Politechnika Poznańska Projekt Kultura przedsiębiorczości dla mieszkańców Wielkopolski Plac Marii Skłodowskiej Curie 5 60-965

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. materiałów promocyjnych z nadrukiem.

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. materiałów promocyjnych z nadrukiem. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. materiałów promocyjnych z nadrukiem. Część 1 zamówienia Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa materiałów promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej ul. Ogrodowa Debrzno tel

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej ul. Ogrodowa Debrzno tel 1. Kampania informująca o rozpoczęciu wdrażania LSR oraz o możliwościach otrzymania dofinansowania (lokalna prasa, radio, Internet, kontakt bezpośredni z zainteresowanymi) 2. Kampania informacyjna o prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i projektu umowy stanowiącego zał. nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ i projektu umowy stanowiącego zał. nr 9 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Wydział Informacji Europejskiej - Lubuski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT ZIELONA GÓRA) Lp. Nazwa asortymentu Ilość Wymiar (+/-3%) Szczegółowy opis asortymentu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Plan komunikacji

Załącznik nr 5. Plan komunikacji Załącznik nr 5. Plan komunikacji Plan komunikacji na lata 016-03 CELE DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH (NUMERACJA PONIŻSZYCH CELÓW JEST ZGODNA Z KOLUMNĄ CEL PONIŻSZEJ TABELI) 1. Tworzenie pozytywnego wizerunku

Bardziej szczegółowo

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Marcin Górecki Wydział Promocji, j, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska Informacja i promocja podstawy prawne Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Procedura udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 14.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Śląskie Centrum

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORAZ WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLEŃ

ZASADY ORAZ WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLEŃ Załącznik nr 3 do SIWZ ZASADY ORAZ WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLEŃ I. Zasady ogólne Podstawą organizacji szkoleń jest Plan Szkolenia. W terminie 14 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca jest

Bardziej szczegółowo

,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego

,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego Przedmiot zamówienia Dział II SIWZ Przedmiotem zamówienia jest organizacja seminarium pn. Zatrudnienie w sektorze ekonomia społeczna w ramach projektu pn.: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. I. ZAŁOŻENIA KONCEPCJI DZIAŁANIA pn. RODZINNE RYWALIZACJE SPORTOWE. Człowiek najlepsza inwestycja - Rodzina najlepszą inwestycją.

Załącznik nr 1. I. ZAŁOŻENIA KONCEPCJI DZIAŁANIA pn. RODZINNE RYWALIZACJE SPORTOWE. Człowiek najlepsza inwestycja - Rodzina najlepszą inwestycją. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340100-2011:text:pl:html PL-Kielce: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2011/S 209-340100 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO Znak sprawy TO-2301-96/2013 Kraków: 28.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO Przedmiot zamówienia: Dostarczenie gadżetów promujących

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Projekt Opolskie kwitnące muzycznie II współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa opolskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej

Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej Załącznik nr do SIWZ I. W ramach przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie dla Beneficjentów XII Priorytetu Programu

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ bądź widoczny!

NOWOŚĆ bądź widoczny! CENNIK OGŁOSZEŃ WYBORCZYCH 2014 Wybory samorządowe Ważny do 16 listopada 2014 roku Nasze media: Nowiny Raciborskie, Nowiny Wodzisławskie, Tygodnik Rybnicki portal Nowiny.pl, ulotki i plakaty wyborcze SKUTECZNE

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.37.2011 Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Moduł I Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA. Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROMOCJA. Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PROMOCJA Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Listopad 2009 Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany. Część II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany. Część II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany Część II Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na konferencję

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Logo: Stop zwolnieniom z WF-u, MSiT. Załącznik nr 1do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Logo: Stop zwolnieniom z WF-u, MSiT. Załącznik nr 1do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Logo: Stop zwolnieniom z WF-u, MSiT Załącznik nr 1do SIWZ 1 Lp. 1. Rodzaj artykułu Smyczka suwak z zawieszką w kształcie logo Liczba 10 000 Opis wymagań Zamawiającego*

Bardziej szczegółowo

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji)

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) ... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) Szanowni Państwo, Dotyczy: postępowania ofertowego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych poz. 907 ze zm.) (Dz.U. Z 2013 r., Zapraszamy Państwa

Bardziej szczegółowo

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, dnia 08.04.2015 r.

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, dnia 08.04.2015 r. 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl Warszawa, dnia 08.04.2015 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis asortymentu

Szczegółowy opis asortymentu Część I Artykuły papiernicze załącznik nr 1a do SIWZ Lp. Nazwa asortymentu Ilość Wymiar (+/-5%) SMYCZ ŻAKARDOWA Szczegółowy opis asortymentu Zdjęcie (wzór) Materiał: smycze sitodrukowe na taśmie satynowej.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 27.10.2015 r.

Szczecin, dnia 27.10.2015 r. Szczecin, dnia 27.10.2015 r. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 71-323 Szczecin Tel.: + 48 91 486 15 56 Faks: + 48 91 486 15 57 Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych

Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ WSTĘPNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Cele projektu:

Załącznik nr 3 do SIWZ WSTĘPNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Cele projektu: Załącznik nr 3 do SIWZ WSTĘPNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Cele projektu: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych w formie szkoleń zamkniętych w zakresie: 1. Event jako skuteczne

Bardziej szczegółowo

Wykonanie materiałów promocyjnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Wykonanie materiałów promocyjnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach promocji projektu pn.: Poprawa jakości komunikacji publicznej w aglomeracji jeleniogórskiej poprzez zakup nowych autobusów, wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów promocyjnych, zwanych dalej artykułami, wraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest organizacja konferencji

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA I INFORMACJA PROJEKTU

PROMOCJA I INFORMACJA PROJEKTU PROMOCJA I INFORMACJA PROJEKTU Szczecin, 14 kwietnia 2008 Anna Błeszyńska Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Punkt Kontaktowy Podstawy prawne Narzędzia informacji i promocji

Bardziej szczegółowo

Zielonka, 30 31 marca 2011r.

Zielonka, 30 31 marca 2011r. Znakowanie tablic informacyjnych, związanych z działaniami informacyjno promocyjnymi Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Zielonka,

Bardziej szczegółowo

1. DŁUGOPIS Ilość: 3300 szt. Kolory: Materiał: Wymiar dopuszczalny: około Technika zdobienia: Nadruk: Wkład: Opakowanie: Końcówka mechanizmu

1. DŁUGOPIS Ilość: 3300 szt. Kolory: Materiał: Wymiar dopuszczalny: około Technika zdobienia: Nadruk: Wkład: Opakowanie: Końcówka mechanizmu 1. DŁUGOPIS Ilość: 3300 szt. Kolory: grafit (1500 sztuk), ciemnoczerwony (1800 sztuk) Materiał: metal Wymiar dopuszczalny: około 140 x 10 x 10 mm (+/- 5%) Technika zdobienia: grawer laserowy Nadruk: dwustronny,

Bardziej szczegółowo