Odtwarzacz radio CD z Bluetooth SR4348BT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odtwarzacz radio CD z Bluetooth SR4348BT"

Transkrypt

1 Odtwarzacz radio CD z Bluetooth SR4348BT

2 Spis treści Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa..strona 3 Szczególne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa strona 5 Przegląd elementów strona 5 Uruchamianie urządzenia strona 6 Obsługa ogólna.... strona 6 Port USB. strona 7 Słuchanie radia. strona 7 Odtwarzanie płyt CD... strona 8 Transmisja danych Bluetooth/ AUX... strona 9 Rozwiązywanie problemów.. strona 10 Dane techniczne. strona 10 Gwarancja. strona 11 Utylizacja.. strona 12 1

3 Przegląd elementów 2

4 Instrukcja obsługi Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego produktu. Życzymy zadowolenia z zakupionego urządzenia. Symbole użyte w instrukcji obsługi Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa są szczególnie oznakowane. Zawsze należy przestrzegać tych instrukcji, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia: OSTRZEŻENIE: Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i pokazuje potencjalne ryzyko obrażeń UWAGA: Wskazuje na potencjalne niebezpieczeństwo dla urządzenia i innych przedmiotów. INFORMACJA: Podkreśla porady i informacje dla użytkowników. Ogólne wskazówki dot. bezpieczeństwa Przed użyciem urządzenie proszę dokładnie przeczytać i zachować instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną, paragon oraz w miarę możliwości pudełko z opakowaniem wewnętrznym. W przypadku gdy przekazują Państwo osobie trzeciej należy przekazać także instrukcję obsługi. Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu lub wilgotności. Nie korzystać z urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wody (w łazience, na basenie, w wilgotnej piwnicy). Nie korzystać z urządzenia w miejscach bardzo gorących, zimnych, zapylonych lub wilgotnych. Korzystać z urządzenia wyłącznie w celach prywatnych i zgodnych z przeznaczeniem. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku publicznego. Upewnij się, że przewód zasilający nie jest skręcony, przygnieciony i nie ma kontaktu ze źródłem ciepła. Upewnij się, że na przewodzie zasilającym nie ma wgnieceń i załamań. Nigdy nie dotykać wtyczki ani przewodu mokrymi rękami. Urządzenie podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazda. Należy sprawdzić czy napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w gnieździe. Wtyczka musi być zawsze łatwo dostępna. Zawsze prawidłowo wkładać baterie. 3

5 Urządzenie ustawić tak, aby otwory wentylacyjne nie były zasłonięte. Nie narażać urządzenia na działanie kapiącej lub pryskającej wody, nie stawiać na urządzeniu naczyń wypełnionych wodą jak np. wazony. Nie stawiać na urządzeniu źródeł otwartego ognia jak np. płonące świece. Nigdy nie otwierać obudowy urządzenia. W przypadku niefachowej naprawy może powstać znaczące niebezpieczeństwo dla użytkownika. W przypadku uszkodzeń urządzenia, w szczególności kabla sieciowego nie należy go używać, ale oddać je do naprawy przez fachowca. Kabel zasilający należy sprawdzać regularnie pod kątem uszkodzeń. Uszkodzony kabel sieciowy powinien być wymieniony na równowartościowy przez producenta, nasz punkt serwisowy lub podobnie wykwalifikowaną osobę, w celu uniknięcia niebezpieczeństw. W przypadku nie używania urządzenia przez dłuższy czas odłączyć je od gniazda zasilającego lub wyjąć baterie. Te symbole mogą znajdować się na urządzeniu. Należy zwrócić uwagę na: Symbol pioruna powinien wskazywać użytkownikowi części we wnętrzu urządzenia gdzie przepływa prąd o wysokim napięciu. Symbol z wykrzyknikiem powinien wskazywać użytkownikowi ważne wskazówki dot. konserwacji i obsługi urządzenia zawarte w instrukcji obsługi. urządzenia oznaczone tym symbolem używają lasera pierwszej klasy do skanowania dysków CD. Wbudowany wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega narażeniu użytkownika na działanie szkodliwego dla ludzkiego wzroku promieniowania laserowego, kiedy kieszeń odtwarzacza płyt CD jest otwarta. Wyłącznik bezpieczeństwa w żadnym wypadku nie może być usunięty ani przerabiany, w przeciwnym razie istnieje ryzyko narażenia się na działanie promieniowania lasera. 4

6 Dzieci i osoby starsze Dla bezpieczeństwa Państwa dzieci nie należy zostawiać elementów opakowania (plastikowe torebki, karton, styropian itp.) w miejscach dla nich dostępnych. OSTRZEŻENIE! Nie należy pozwalać ć małym dzieciom bawić się folią. Isnieje ryzyko uduszenia! Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, zdolności sensorycznej lub umysłowej lub bez potrzebnego doświadczenia i / lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały wskazówki, w jaki sposób korzystać ć z urządzenia. Dzieci powinny być ć nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Urządzenie to wykorzystuje laser pierwszej klasy. Przegląd elementów do obsługi (rysunek str. 2) 1. Port USB 2. Komora baterii 3. Przełącznik trybu użytkowania (CD/USB, radio, Bluetooth/ AUX) 4. Przełącznik mono/stereo 5. Wejście AUX 3,5mm 6. Włącznik/ wyłącznik 7. Łącze 230 V 8. Uchwyt 9. Pokrywa CD 10. Głośnik 11. Otwieranie pokrywy CD 12. Przycisk stop M/ /STOP 13. Przycisk RADIO AUTO/ / PLAY/PAUSE (odtwarzanie/pauza)/ automatyczne wyszukiwanie stacji 14. Przycisk CH+/ / SKIP+ wyszukiwanie do przodu/ następna stacja radiowa 15. Regulator głośności 16. Wyświetlacz 17. Przycisk CH-/ / SKIP- wyszukiwanie do tyłu/ poprzednia stacja radiowa 18. Przycisk TU+/P/PRG / strojenie do przodu 19. Przycisk TU-/ / REPEAT/ powtarzanie, strojenie do tyłu 20. Antena odbierająca 5

7 Uruchamianie urządzenia/ wprowadzenie Przed uruchomieniem uchomieniem urządzenia przeczytać dokładnie niniejszą ą instrukcję obsługi Wybrać odpowiednie umiejscowienie dla urządzenia. Nadają się suche, płaskie, antypoślizgowe powierzchnie, na których można dobrze obsługiwać urządzenie. Należy zwrócić ć uwagę ę aby urządzenie miało dobrą wentylację. Zasilanie Umieścić wtyczkę ę sieciową w prawidłowo zainstalowanym gniazdku sieciowym 230V, 50 Hz. Upewnij się, że napięcie w sieci odpowiada specyfikacji na tabliczce znamionowej, Alternatywnie można wyposażyć urządzenie w 6 baterii R14. W tym celu należy unieść pokrywę komory baterii, umieścić baterie zgodnie z polarnością i zamknąć ponownie pokrywę. OSTRZEŻENIE: Nie narażać baterii na działanie wysokiej temperatury lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie wrzucać baterii do ognia. Niebezpieczeństwo wybuchu! UWAGA! Różne typy baterii jak również baterie nowe oraz używane nie powinny być używane w tym samym czasie. Baterie nie należą do śmieci domowych. Prosimy o oddawanie zużytych baterii do specjalnych punktów zbiórki lub sprzedawców. Zabezpieczenie kieszeni odtwarzacza CD na czas transportu Otworzyć kieszeń ń odtwarzacza CD (9) poprzez wciśnięcie cie przycisku OPEN/CLOSE (11). Przed uruchomieniem usunąć zabezpieczenie transportowe z odtwarzacza CD. Zamknąć kieszeń odtwarzacza CD (9) poprzez wciśnięcie cie przycisku OPEN/CLOSE (11). Ogólna obsługa Włącznik/ wyłącznik urządzenia (6) Przy pomocy tego przycisku włączają (I) lub wyłączają (0) Państwo urządzenie. INFORMACJA Po ok. 15 minutach bez sygnału urządzenie automatycznie przełącza ą się ę na tryb czuwania (Standby). Aby ponownie skorzystać z urządzenia należy wcisnąć przycisk (13). zakończenie pracy urządzenia: w przypadku zasilania urządzenia bateriami ustawić włącznik sieciowy w pozycji (0), w przeciwnym razie w dalszym ciągu obciążone będą baterie. 6

8 VOLUME MIN/MAX Należy użyć tego pokrętła w celu dopasowania głośności do Państwa indywidualnych potrzeb. PORT USB Urządzenie zakupione przez Państwa zostało stworzone zgodnie z najnowszym stanem innowacji technicznych h w dziedzinie portów USB. Duża liczba różnych nośników ników danych ze złączem USB oferowanych w sprzedaży uniemożliwia niestety zapewnienie pełnej kompatybilności naszego sprzętu ze wszystkimi nośnikami nikami danych wykorzystującymi złącze USB. Z tego powodu w nielicznych przypadkach mogą wystąpić ą ć problemy z odtwarzaniem z nośników pamięci USB. Nie stanowi to wady urządzenia. Aby rozpocząć odtwarzanie plików przy pomocy portu USB należy: włączyć urządzenie ustawić przełącznik trybu odtwarzania (3) w pozycji CD podłączyć nośnik nik danych USB z plikami muzycznymi. Urządzenie automatycznie przełączy się na tryb odtwarzania USB. INFORMACJA: Portu USB nie można wybrać, jeżeli eli w komorze odtwarzacza płyt CD znajduje się płyta. nacisnąć przycisk (13) aby rozpocząć odtwarzanie. Dalsze opcje obsługi znajdą ą Państwo w rozdziale odtwarzanie CD/MP3 INFORMACJA: Aby zapobiec zakłóceniom funkcjonowania urządzenia należy zawsze podłączać nośnik USB bezpośrednio do portu USB, Port USB nie nadaje się ę do ładowania urządzeń zewnętrznych. Słuchanie radia Aby rozpocząć odbiór radiowy należy: włączyć urządzenie ustawić przełącznik trybu odtwarzania (3) w pozycji radio przy pomocy przycisków Tuning +/- ustawić wybraną stację radiową. Częstotliwość wyświetli się na wyświetlaczu (16). przy optymalnym odbiorze na wyświetlaczu pojawi się komunikat (ST). W przypadku złego odbioru radiowego należy zmienić ustawienie anteny. Jeżeli eli odbiór jest przerywany szumami, mogą Państwo przy pomocy przełącznika (4) ustawić odbiór w trybie mono. przy pomocy przycisku odtwarzanie/pauza (13)/ wyszukiwanie stacji radiowych rozpoczną Państwo automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych. Manualne zapisywanie stacji radiowych przy pomocy przycisków TU-/TU+ (18/19) wyszukać stację, którą ą chcą ą Państwo zapisać. nacisnąć jednokrotnie przycisk (12) 7

9 przy pomocy przycisków / (14/17) wybrać miejsce zapisu nacisnąć przycisk, aby zapisać stację Aby wybrać zapisaną stację ę należy wcisnąć przycisk lub. Odtwarzanie CD/ mp3 Aby odtworzyć audio CD należy: włączyć urządzenie ustawić przełącznik trybu odtwarzania (3) w pozycji CD otworzyć pokrywę ę CD (9), lekko naciskając c z przodu po prawej stronie (11). (OPEN/CLOSE) umieścić płytę CD w urządzeniu nadrukiem do góry. Zwrócić uwagę, aby płyta zaskoczyła na stożek na środku. zamknąć pokrywę ę CD (9) naciskając na nią do zablokowania. Po umieszczeniu płyty w odtwarzaczu na wyświetlaczu będzie widoczna liczba wszystkich utworów na płycie. Ponadto na wyświetlaczu pojawi się informacja o tym, czy nośnik umieszczony w odtwarzaczu to płyta CD zawierająca pliki Audio, czy mp3. Aby rozpocząć odtwarzanie należy nacisnąć przycisk (odtwarzanie/pauza) (13). Aby wyjąć płytę CD należy: wcisnąć przycisk stop (12) otworzyć pokrywę ę CD (9), lekko naciskając c z przodu po prawej stronie (11). (OPEN/CLOSE) zamknąć pokrywę ę odtwarzacza. INFORMACJA: jeżeli eli płyta została nieprawidłowo umieszczona w odtwarzaczu, bądź ą ź jest nieczytelna na wyświetlaczu wietlaczu pojawi się komunikat no z powodu różnych programów do wypalania oraz nośników ników nie gwarantujemy odtwarzania samodzielnie nagrywanych płyt CD. Opis przycisków CD Przycisk (odtwarzanie/pauza) (13) Przez wciśnięcie cie tego przycisku podczas odtwarzania, zostaje ono wstrzymane. Ponowne jego wciśnięcie cie wznawia odtwarzanie. Przyciski / (wyszukiwanie do przodu/ do tyłu) (14/ 17) Przy użyciu tych przycisków mogą Państwo wpływać na odtwarzanie muzyki w trybie CD/ USB. Używając przycisku mogą ą Państwo przeskoczyć jeden tytuł i przejść do kolejnego. W tym celu należy: wcisnąć przycisk krótko aby przejść do następnego tytułu przez wciśnięcie cie i przytrzymanie przycisku aktywuje się wyszukiwanie muzyki. Utwory nie są wybierane, ale przewijane w szybkim tempie. Z przyciskiem należy ż postępować w następujący sposób: jednokrotne krótkie naciśnięcie odtwarza poprzedni tytuł jednokrotne naciśnięcie ś z przytrzymaniem włącza przewijanie do tyłu 8

10 Przycisk REPEAT (19) Ten przycisk umożliwia ustawienie różnych opcji odtwarzania. W tym celu należy: przycisnąć przycisk jednokrotnie, w celu powtarzania bieżącego utworu. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat ONE. przycisnąć przycisk dwukrotnie, aby powtarzać zawartość całej płyty do momentu wyłączenia funkcji. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat ALL. Kolejne wciśnięcie cie przycisku dezaktywuje funkcję powtarzania, odtwarzanie przebiega w trybie zwykłym. Odtwarzanie programowane Umożliwia zaprogramowanie dowolnej kolejności odtwarzania wybranych tytułów. Aby zaprogramować kolejność tytułów należy: podłączyć nośnik plików muzycznych (audio CD/ CD mp3/ pendrive), wcisnąć przycisk PRG (18). Na wyświetlaczu pojawi się P01, za pomocą przycisków / (14/17) wybrać odpowiedni tytuł, ponownie wcisnąć przycisk PRG (18). Na wyświetlaczu pojawi się ę P02, wybrać kolejny tytuł, kontynuować ć te czynności do zaprogramowania, rozpocząć odtwarzanie przy pomocy przycisku (13) Aby usunąć zaprogramowaną ą kolejność należy wcisnąć przycisk (12) Transmisja danych Bluetooth/ AUX Aby odtwarzać muzykę ę za pośrednictwem Bluetooth lub AUX należy: Ustawić przełącznik trybu użytkowania (3) w pozycji Bluetooth/AUX, Połącz nadajnik muzyki z odtwarzaczem za pośrednictwem Bluetooth. Hasłem Bluetooth urządzenia jest Alternatywnie można połączyć źródło muzyki z odtwarzaczem za pośrednictwem gniazda minijack 3,5mm (11), Wybrać dowolny utwór, Rozpocząć odtwarzanie INFORMACJA Przed rozpoczęciem ciem odtwarzania zwrócić uwagę na umiarkowaną ą wyjściową głośność źródła muzyki oraz odtwarzacza. Później należy dopasować głośność urządzeń. Odtwarzacz nie obsługuje profilu AVRCP ( Audio Video Remote Control Profile) Czyszczenie i konserwacja Aby wyczyścić urządzenie e należy: odłączyć urządzenie od zasilania wyczyścić zewnętrzne powierzchnie suchą ściereczką bez dodatku detergentów 9

11 Rozwiązywanie problemów Problem Nie można odtworzyć płyty CD Przyczyna Płyta jest nieprawidłowo umieszczona w odtwarzaczu. Rozwiązanie Upewnij się, że płyta jest włożona prawidłowo. Baterie są za słabe. Wymień ń baterie na nowe, lub podłącz urządzenie do zasilania sieciowego. Płyta skacze podczas odtwarzania Nie można uruchomić urządzenia Brudna płyta CD Urządzenie zablokowane zawiesiło się Wyczyść płytę CD suchą, miękką ściereczką Odłącz urządzenie od zasilania na 5 s. następnie uruchom je ponownie Brak sygnału audio przy odtwarzaniu za pośrednictwem Bluetooth Urządzenie nieprawidłowo połączone Urządzenie poza zasięgiem Przewód jest podłączony do Ponownie połączyć urządzenia Zmniejszyć odległość Odłączyć przewód gniazda AUX (5). Urządzenie nie odtwarza plików z nośnika USB Zły odbiór radia Nośnik niekompatybilny Niekorzystna pozycja do Wymiana nośnika na inny Zmienić ustawienie anteny lub odbioru przestawić urządzenie. Przełączyć urządzenie na tryb MONO INFORMACJA: Automatyczne przechodzenie w stan czuwania (Standby) W celu przestrzegania europejskiej dyrektywy ErP 2 (Energy-related related Products) (2009/125/EG) dotyczącej Eko-designu, która ma na celu zwiększoną wydajność energetyczną ą i zmniejszoną szkodliwość dla środowiska urządzeń elektrycznych, po upływie określonego czasu urządzenie przechodzi automatycznie w stan czuwania. Aby ponownie skorzystać z urządzenia należy wcisnąć przycisk (13). DANE TECHNICZNE Model:... SR 4348 BT Zasilanie: V, 50/60 Hz Pobór mocy: W Klasa ochrony:... :...II Waga netto: ,44 kg Zakres częstotliwości:... :...UKW/FM 87,5 ~ 108,0 Mhz Bluetooth Obsługa Bluetooth:... :...V2.0 + EDR Zasięg:... :...ok. 15m Częstotliwość nadawania:...2,4 GHz Protokół:......A2DP Z zastrzeżeniem eniem zmian technicznych i twórczych w trakcie ciągłych zmian produktu! 10

12 Uwaga nt. zgodności z dyrektywami Niniejszym firma ETV Elektro-Technische Vertriebsgesellschaft mbh [Spółka Elektro-Techniczno Dystrybucyjna z.o.o] oświadcza, że urządzenie SR4348BT jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi ważnymi przepisami dyrektywy R&TT (1999/5/EG), oraz dyrektywy odnoszącej się do kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/EG). Skontrolowano dla zakładu w Niemczech. Numer referencyjny deklaracji zgodności Pełny tekst deklaracji zgodności mogą Państwo otrzymać za pośrednictwem: ETV Elektro-technische Vertriebsgesellschaft mbh Industriering Ost 40 D Kempen WARUNKI GWARANCJI Udzielany 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty zakupu. W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymieniane na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia, po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego sprzętu z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu.w razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący. Gwarancja nie dotyczy czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt. Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa. Gwarancja nie obejmuje: mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad, uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych, nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania, sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii, akumulatorów, uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby niepowołane, roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta, prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie tego urządzenia. 11

13 Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie daty ważności gwarancji. Gwarancja na części lub całe urządzenie, które są wymieniane kończy się, wraz z końcem gwarancji na to urządzenie. Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są wykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Roszczenia wykraczające poza tą umowę nie są uwzględniane przez tą gwarancję. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy Wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. z 2002 r. Nr 141, poz.1176). Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Znaczenie symbolu Pojemnik na śmieci Proszę chronić nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych. Proszę korzystać z punktów zbiorczych przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycznego i tam oddawać sprzęt, który nie będzie juz używany. Dzięki temu pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Tym sposobem przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Informacje, gdzie można zdać sprzęt, mogą Państwo otrzymać w swoich regionalnych urzędach komunalnych lub w administracji gminy. 12

Instrukcja obsługi. radio multimedialne MMR4133

Instrukcja obsługi. radio multimedialne MMR4133 Instrukcja obsługi radio multimedialne MMR4133 Przegląd elementów Instrukcja obsługi Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego produktu. Życzymy zadowolenia z zakupionego urządzenia. Symbole

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi/ Gwarancja. Radio budowlane/ zewnętrzne BR836

Instrukcja obsługi/ Gwarancja. Radio budowlane/ zewnętrzne BR836 Instrukcja obsługi/ Gwarancja Radio budowlane/ zewnętrzne BR836 Przegląd elementów do obsługi Instrukcja obsługi Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego produktu. Życzymy zadowolenia z

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi/ Gwarancja

Instrukcja obsługi/ Gwarancja Instrukcja obsługi/ Gwarancja Radio budowlane/ zewnętrzne BR834 Przegląd elementów do obsługi Instrukcja obsługi Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego produktu. Życzymy zadowolenia z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi/ Gwarancja

Instrukcja obsługi/ Gwarancja Instrukcja obsługi/ Gwarancja Radio budowlane/ zewnętrzne BR835 BT Spis treści: Przegląd elementów do obsługi Instrukcja obsługi Dane techniczne Gwarancja Utylizacja Przegląd elementów do obsługi Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD CSU-36 OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU I PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie równobocznym

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Radio FM przenośne Muse M-050 R

Radio FM przenośne Muse M-050 R INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM przenośne Muse M-050 R Produkt nr: 393841 Strona 1 z 7 LOKALIZACJA I OPIS KONTROLERÓW Strona 2 z 7 1. Wskaźnik 2. Regulator pasma 3. Wyboru pasma FM / MW 4. Gniazdo AUX IN 5.

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały

Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały Nr produktu 1196684 Ochrona środowiska Nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego gdy jego przydatność

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

NR 912 Nr produktu 375466

NR 912 Nr produktu 375466 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR 912 Nr produktu 375466 Strona 1 z 9 NR912/ Polska instrukcja obsługi 1 INSTALACJA GŁOŚNIKA (TUBY) Pozycja 1 Połączyć srebrną osłonę z tubą Pozycja 2 Połączyć tubę z uchwytem głośnika

Bardziej szczegółowo

Übersicht der Bedienelemente

Übersicht der Bedienelemente D NL F E I GB PL H UA RUS Duschradio Doucheradio Radio de douche Radio para la ducha Radio per doccia Shower Radio Radio pod prysznic Zuhanyrádió Радіо для душу Радиоприемник для душевой кабины Bedienungsanleitung/Garantie

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne, Radio FM AEG MMR 4128 silber, Pamięć programów: 30, Srebrny

Radio przenośne, Radio FM AEG MMR 4128 silber, Pamięć programów: 30, Srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001018000 Radio przenośne, Radio FM AEG MMR 4128 silber, Pamięć programów: 30, Srebrny Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 Instrukcja obsługi Dziękujemy za wybór naszego produktu.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D)

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl

Bardziej szczegółowo

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth Nr produktu 352407 Strona 1 z 6 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem Bryzgoszczelny głośnik

Bardziej szczegółowo

CSD17 PRZENOŚNE URZĄDZENIE MP3/CD/RADIO

CSD17 PRZENOŚNE URZĄDZENIE MP3/CD/RADIO CSD17 PRZENOŚNE URZĄDZENIE MP3/CD/RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU I PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu 000442238 Strona 1 z 9 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego radia DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20. Jeżeli korzystają Państwo

Bardziej szczegółowo

Intenso Powerbank 2600

Intenso Powerbank 2600 Intenso Powerbank 2600 Version 1.1 Instrukcja obsługi Strona 1-7 Instrukcja obsługi POWERBANK 2600 Strona 1 z 7 Zawartość zestawu Intenso Powerbank 2600 Micro USB kabel do ładowania Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNE URZĄDZENIE CD/RADIO CSD15 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZENOŚNE URZĄDZENIE CD/RADIO CSD15 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNE URZĄDZENIE CD/RADIO CSD15 INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU I PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz mp4 4GB MMS PL Polski Opis części (ryc. 1)

Odtwarzacz mp4 4GB MMS PL Polski Opis części (ryc. 1) Odtwarzacz mp4 4GB MMS 4221 1 PL Polski Opis części (ryc. 1) 1. Zwiększ głośność (+) 2. Ścieżka do tyłu 3. Zmniejsz głośność (-) 4. Lampka kontrolna wskazująca działanie 5. Włącznik/wyłącznik/odtwarzanie/pauza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi młynka do kawy UKM1. Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Instrukcja obsługi młynka do kawy UKM1. Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi młynka do kawy UKM1 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wodoodpornego głośnika Bluetooth. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi POWERBANK A5200

Instrukcja obsługi POWERBANK A5200 Strona 1 z 8 Instrukcja obsługi POWERBANK A5200 Strona 2 z 8 O instrukcji obsługi Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i zastosuj się do zawartych w niej wskazówek, a zapewni to niezawodne korzystanie

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH Podręcznik użytkownika DA-30500 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Specyfikacja... 3 3.0 Zawartość opakowania... 3 4.0 Opisy paneli... 4 5.0 Podłączanie i obsługa... 5 1 Odbiornik

Bardziej szczegółowo

Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0

Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0 Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup słuchawek w opasce z mikrofonem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001012222 Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM Strona 1 z 8 1. Środki ostrożności - Nie rzucaj radiem DR 52 i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Głośnik Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI BTL-60

Głośnik Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI BTL-60 Wskazówki użytkowania Głośnik Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI BTL-60 Po włączeniu głośnika, rozpocznie się standardowe uruchomienie trybu Bluetooth. Można wówczas łatwo sparować posiadany smartfon lub PC

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi WAKEBOX BT MT3148 Instrukcja obsługi Widok ogólny Opis przycisków PL 2 1. wciśnij dłużej aby włączyć/wyłączyć 2. MODE wciśnij krótko aby zmienić bieżący tryb pracy 3. wciśnij krótko aby przejść do poprzedniego

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY DENVER CR-918BLACK POLSKI 14 15 FUNKCJE I REGULATORY 1. / DOSTROJENIE - 2. USTAWIENIE CZASU PAMIĘĆ/PAMIĘĆ+ 3. DRZEMKA/ZASYPIANIE 4. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE 5. / DOSTROJENIE + 6. CISZEJ -/ WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Głośniki wewnętrzne i zewnętrzne Bluetooth

Głośniki wewnętrzne i zewnętrzne Bluetooth BTS-50 Głośniki wewnętrzne i zewnętrzne Bluetooth PRZED URUCHOMIENIEM TEGO URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ. www.facebook.com/denverelectronics INSTRUKCJA OBSŁUGI Ostrzeżenia Ten produkt został zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dekoder telewizyjny 3D DVK 4628

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dekoder telewizyjny 3D DVK 4628 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dekoder telewizyjny 3D DVK 4628 Wskazówki dot. bezpieczeństwa Przed użyciem urządzenie proszę dokładnie przeczytać i zachować instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną, paragon oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MMS 4218

INSTRUKCJA OBSŁUGI MMS 4218 INSTRUKCJA OBSŁUGI MMS 4218 Opis części 1.Włącznik/wyłącznik/odtwarzanie/pauza/ lampka wskazująca działanie i poziom baterii 2. Ścieżka do przodu 3. Ścieżka do tyłu 4. Zmniejsz głośność (VOL-) 5. Zwiększ

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik. Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8

Radiobudzik. Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8 Radiobudzik Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 352349 Strona 1 z 8 Język polski Symbol pioruna ze strzałką w pisany w trójkąt ostrzega użytkowników przed obecnoscią nieizolowanego niebezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672433 Termohigrometr TFA 30.5024, zew. -40 do +70 Strona 1 z 6 Dziękujemy za zakup urządzenia marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się

Bardziej szczegółowo

RADIO MULTIMEDIALNE MMR 4128

RADIO MULTIMEDIALNE MMR 4128 RADIO MULTIMEDIALNE MMR 4128 Spis treści Przegląd elementów obsługowych str. 2 Instrukcja obsługi str. 3 Dane techniczne str. 10 Przegląd elementów obsługowych Rys. 1 2 Rys. 2 Instrukcja obsługi Szanowny

Bardziej szczegółowo

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WARNING RT-4300 UWAGA W CELU UNIKNIĘCIA POŻARU LUB RYZYKA PORAŻENIA NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DESZCZ LUB W MIEJSCU WILGOTNYM SYMBOL JASNEJ BŁYSKAWICY ZAKOŃCZONEJ STRZAŁKĄ wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB. model CD36 USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB. model CD36 USB INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB model CD36 USB AUDIOX ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz www.eltra.pl www.audiox.com.pl UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodtwarzacza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

Przystawka telefoniczna MT-50 BB

Przystawka telefoniczna MT-50 BB Przystawka telefoniczna BB UWAGA: Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Do działania wszystkich funkcji nie jest wymagane zainstalowanie baterii. I. WAŻNE ZALECENIA-PRZECZYTAJ

Bardziej szczegółowo

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam. 350149 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Selektor AV-800 służy do wzajemnego połączenia wyjść audio i video różnych urządzeń elektroniki rozrywkowej. Selektor przełącza

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW)

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) Nr produktu: 577550 Strona 1 z 5 Szanowni Państwo, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1351

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1351 CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1351 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie elementów sterowania

Rozmieszczenie elementów sterowania Rozmieszczenie elementów sterowania 1. PRZEŁĄCZNIK TRYBU PRACY (CD/KASETA (WYŁ.)/RADIO) 2. PRZEŁĄCZNIK ZAKRESU FAL 3. ANTENA FM 4. POKRYWA ODTWARZACZA CD 5. POKRĘTŁO STROJENIA RADIA 6. PRZYCISK PODBICIA

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

P390 CD Radio Nr produktu

P390 CD Radio Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI P390 CD Radio Nr produktu 000394199 Strona 1 z 13 Widok urządzenia 1 Uchwyt do noszenia 2 Kieszonka na płyty CD 3 Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm wtyczka mini jack 4 Wyświetlacz Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH Przewodnik szybkiej instalacji DA-30501 Spis treści Przed użyciem... 2 1. O DA-30501... 2 2. Wymagania systemowe... 2 3. Przegląd... 2 Pierwsze kroki... 3 1. Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth

Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth Instrukcja obsługi 33042 Ważne instrukcje bezpieczeństwa Obudowa głośnika zapewnia ochronę przed wodą rozpryskiwaną pod różnymi kątami. Zanurzenie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, cyfrowy termometr do grilla

Bezprzewodowy, cyfrowy termometr do grilla Bezprzewodowy, cyfrowy termometr do grilla Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego termometru na grilla. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

DigitRadio_GO_PL_DigitRadio_GO_20.qxd :18 Strona 1 DAB+ / FM

DigitRadio_GO_PL_DigitRadio_GO_20.qxd :18 Strona 1 DAB+ / FM DigitRadio_GO_PL_DigitRadio_GO_20.qxd 2014-07-01 13:18 Strona 1 Instrukcja obsługi DigitRadio GO DAB+ / FM DigitRadio_GO_PL_DigitRadio_GO_20.qxd 2014-07-01 13:18 Strona 2 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 2

Bardziej szczegółowo

"SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM

SOUNDBAR BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM "SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM Przewodnik szybkiej instalacji DA-10294 Dziękujemy za zakup DA-10294 DIGITUS. System ten, specjalnie zaprojektowany do odtwarzania muzyki poprzez Bluetooth z telefonu

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI Figure 1 28/11/2012 2 Velleman 1. Wstę DB4 INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne

Bardziej szczegółowo

YANOSIK VOICE. Instrukcja obsługi. Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth. BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH

YANOSIK VOICE. Instrukcja obsługi. Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth.  BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH YANOSIK VOICE BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH Instrukcja obsługi Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth www.yanosik.pl 1. Opis produktu 1. Przycisk zasilania 3. Słuchawka 2. Gniazdo ładowania 4. Regulacja

Bardziej szczegółowo

I. Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz

I. Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz I. Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz urządzenie. 1 Nie używaj produktu w miejscach wilgotnych oraz w pobliżu wody. 2 Urządzenie należy ustawić z dala od źródeł ciepła: np. kaloryferów, kratek

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Mini odbiornik DVB-T adtv-400

Mini odbiornik DVB-T adtv-400 Mini odbiornik DVB-T adtv-400 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini odbiornika DVB-T. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu System głośnomówiący Bluetooth do samochodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Uwaga: Napięcie zasilające tego urządzenia wynosi 12 V / 24 V. Zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie zasilające mogłoby spowodować uszkodzenie lub awarię urządzenia. To urządzenie wraz z dyskiem USB lub

Bardziej szczegółowo

Ważne wskazówki bezpieczeństwa

Ważne wskazówki bezpieczeństwa 12308227 Stacja pogodowa 4-WB212 Uwaga wstępna Przed pierwszym skorzystaniem z urządzenia należy się zapoznać z odpowiednimi wskazówkami, zawartymi w niniejszej instrukcji nawet wtedy, gdy jesteś zaznajomiony

Bardziej szczegółowo

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi.

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi. Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam. 330089 Instrukcja obsługi. Zastosowanie. System FMH 3080 umożliwia bezprzewodowy przekaz sygnału dźwięku stereo pochodzącego z urządzeń Hi-Fi, odbiornika TV lub innych

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający Przed rozpoczęciem pracy Zawartość opakowania Elementy znajdujące się w opakowaniu urządzenia: Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: 777290 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA GRZAŁKA H+ PILOT H+R

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA GRZAŁKA H+ PILOT H+R HEAT SYSTEM KONTROLER GRZAŁKI PIONOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA GRZAŁKA H PILOT HR BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA 1. Grzałkę można podłączać wyłącznie do gniazda z bolcem uziemiającym.

Bardziej szczegółowo

Inteligentny robot czyszczący

Inteligentny robot czyszczący Inteligentny robot czyszczący Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup inteligentnego robota czyszczącego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Podręcznik szybkiej instalacji RCV-3000

Podręcznik szybkiej instalacji RCV-3000 Podręcznik szybkiej instalacji RCV-3000 Poznań 2014 Zawartość opakowania: RCV-3000 Bluetooth GPS Logger x 1 Bateria x 1 Przewód Mini USB x 1 Podręcznik szybkiej instalacji x 1 Karta gwarancyjna x 1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Termometr do basenu i pokoju

Termometr do basenu i pokoju Termometr do basenu i pokoju Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termometru do basenu i pokoju. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

VK 988 Przenośny zestaw nagłośnienia Instrukcja obsługi

VK 988 Przenośny zestaw nagłośnienia Instrukcja obsługi VK 988 Przenośny zestaw nagłośnienia Instrukcja obsługi Mp3 USB FM Audio input Music USB 2.0 Radio Wprowadzenie Produkt ten jest przeznaczony dla lektorów, przewodników wycieczek, zwiedzanie i zajęć na

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa waga kuchenna do 5 kg

Cyfrowa waga kuchenna do 5 kg Cyfrowa waga kuchenna do 5 kg Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowej wagi kuchennej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA Nr produktu 200175 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do ładowania dwóch akumulatorów NiMH za pomocą zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym

Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowej wagi bagażowej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Termometr cyfrowy Voltcraft K101, na czujnik typu K, 1 kanał

Termometr cyfrowy Voltcraft K101, na czujnik typu K, 1 kanał INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000100311 Termometr cyfrowy Voltcraft K101, na czujnik typu K, 1 kanał Strona 1 z 7 Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup produktu marki Voltcraft. To bardzo dobra decyzja.

Bardziej szczegółowo

Odbiornik audio Bluetooth z portem ładowania USB Instrukcja obsługi 50002

Odbiornik audio Bluetooth z portem ładowania USB Instrukcja obsługi 50002 Odbiornik audio Bluetooth z portem ładowania USB Instrukcja obsługi 50002 PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ W CAŁOŚCI NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I ZACHOWAĆ JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO

Bardziej szczegółowo

TALK N MUSIC. Odbiornik FM. z odtwarzaczem MP3 i zestawem głośnomówiącym bluetooth

TALK N MUSIC. Odbiornik FM. z odtwarzaczem MP3 i zestawem głośnomówiącym bluetooth TALK N MUSIC Odbiornik FM z odtwarzaczem MP3 i zestawem głośnomówiącym bluetooth 1 SPIS TREŚCI Ważne wskazówki na początek 6 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 6 Ważne wskazówki dotyczące baterii i jej

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo